Flexibilný ( ohybný ) pieskovec – návod na inštaláciu a údržbu
Čítajte pozorne!!!
TRANSPORT A USKLADNENIE:
Produkt vždy transportovať a skladovať v horizontálnej polohe. Skladovať pri teplote minimálne +10°C. Pred lepením skladovať
minimálne jeden deň pri izbovej teplote alebo nahriať teplovzdušným zariadením.
VLASTNOSTI PODKLADU NA LEPENIE:
Podkladová plocha na lepenie musí byť rovná, suchá, očistená od prachu, nečistôt, odmastená. Odporúčaná pracovná teplota je +18°C.
Neaplikujte materiál pri teplotách pod +10°C. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu počas aplikácie. Produkt je možné lepiť na
omietku, drevo, betón, sadrokartón, obkladačky, ako aj širokú škálu umelohmotných látok.
Dôležité: Pred lepením bledých textúr ( Bianco, Venezia, Catania...) interiérovým lepidlom skontrolujte, či farba podkladu nepresvitá
cez pieskovec. V prípade, že sú na stene farebné rozdiely a sú cez pieskovec viditeľné, je potrebné stenu najskôr namaľovať jednou
farbou ( odporúčame bielu ).
Dôležité: Pred nanesením lepidla skontrolujte savosť povrchu. V prípade zvýšenej savosti naneste na podklad najskôr penetračný
náter. V opačnom prípade dôjde k predčasnému uschnutiu lepidla a produkt nebude na stene držať. Ide hlavne o podklady ako je
betón, vápenné, vápno - cementové alebo cementové omietky a pórobetón. V prípade, že používate lepiacu hmotu určenú do
exteriéru, penetráciu vykonajte bez ohľadu na typ podkladu. Stenu napenetrujte taktiež v prípade, že máte túto už namaľovanú
farbou a budete používať lepiacu hmotu určenú do interiéru.
Dôležité: Počas celej doby lepenia pieskovca a taktiež schnutia povrchového náteru ( doba schnutia min. 48 hod. ) ochráňte
pieskovec pred stykom s vodou a ostatnými tekutinami, až kým náter úplne nevyschne. Inak dôjde k poškodeniu a znehodnoteniu
materiálu.
Interiér: (balenie 180g )
Obsah balenia za stáleho miešania postupne nasypte do 2,0 až 2,2 l studenej vody a dobre zmiešajte. Nechajte stáť 10 minút. Následne
pridajte 0,5dcl povrchového náteru ( biela fľaša ) a znovu dobre premiešajte. Nechajte stáť 5 minút. Takto namiešaná lepiaca hmota je
2
pripravená na použitie. V jednej nádobe odporúčame zarábať len jedno balenie pre 3m . Lepidlo je potrebné nanášať na podkladovú
plochu ( nie na pieskovec ) výlučne hrebeňovým hladítkom – veľkosť zubu maximálne 4mm.
Exteriér: ( balenie 4kg)
Minerálne lepidlo dôkladne zmiešajte s cca 1,5 litrom vody v hladkú homogénnu hmotu a nechajte 5 minút odstáť. Následne znovu
dôkladne premiešate. Takto namiešaná lepiaca hmota je pripravená na použitie. Lepidlo je potrebné nanášať na podkladovú plochu (
nie na pieskovec ) výlučne hrebeňovým hladítkom – veľkosť zubu maximálne 4mm. Nepokrývajte príliš veľký priestor lepiacou hmotou
naraz.
Dôležité: V prípade, že na pieskovec aplikujete povrchový náter 2K Pro, postupujte pri lepení a nanášaní náteru podľa návodu, ktorý
ste obdržali spolu s náterom 2K Pro.
LEPENIE A REZANIE:
Pred lepením odstráňte prebytočný piesok a nečistoty zo zadnej časti produktu. Produkt je možné zo zadnej strany rezať nožom na
požadovanú veľkosť a tvar. Produkt postupne rolujte na podkladovú plochu potretú lepiacou hmotou. Súčasne pieskovec dôkladne
pritláčajte na podkladovú plochu plsťovým hladítkom, nie rukou alebo valčekom!!! Jemným trením vonkajšej pieskovcovej vrstvy je
možné vyretušovať a opraviť menšie nedostatky materiálu. Toto je nutné urobiť ihneď po nanesení povrchového náteru. Pre
kvádrovitý vzhľad je potrebné požadované kusy narezať, nalepiť so škárami a následne vyškárovať.
SPOJE MATERIÁLU:
Pre spoje materiálu odporúčame nasledovné: po nalepení 1. rolky nalepte 2. rolku tak, že sa budú navzájom prekrývať na cca 3 - 5 cm.
Následne zrežte obe vrstvy jedným, nepravidelným rezom a odstráňte prebytočný materiál z oboch roliek. Rez tak bude rovnaký na
oboch rolkách. Rolky následne pritlačte k sebe plsťovým hladítkom. Po uschnutí lepiacej hmoty ( min. 48 hodín ) naneste na spoj
povrchový náter a veľmi jemným trením v prípade potreby dodatočne spoj vyretušujte. Video s postupom nájdete na našej web
stránke.
NANÁŠANIE OCHRANNÉHO NÁTERU : Náter Klasik pre interiér a exteriér - ( fľaša – 1 l ) / náter STRONG 200 - ( fľaša – 1 l )
Pre ochranu produktu a perfektný pieskovcový vzhľad je potrebné naniesť v balení obsiahnutý špeciálny náter maliarskym valčekom (
nie penovým ). Pred použitím je potrebné náter vo fľaške dôkladne premiešať. Vylejte cca polovicu obsahu fľaše do vopred pripravenej
nádoby. Následne fľašu zavrite a dôkladne pretrepte. Vylejte celý obsah fľaše. Náter nanášame po uschnutí lepiacej hmoty. Táto schne
minimálne 48 hodín pri 20°C. Po aplikácii náteru ochráňte pieskovec pred stykom s vodou a ostatnými tekutinami, až kým náter úplne
nevyschne ( doba schnutia min. 24 hod. ) Inak dôjde k poškodeniu a znehodnoteniu materiálu. Neaplikujte náter pri teplotách pod
+10°C. Povrchový náter Klasik pre interiér a exteriér je potrebné v exteriéri obnoviť každé 2 až 4 roky. Povrchový náter STRONG 200 je
potrebné v exteriéri obnoviť každých 8 až 10 rokov. V interiéri nie je obnova náterov potrebná.
POTREBNÉ NÁRADIE: nôž, uhlomer, meter, plsťové hladítko, hrebeňové hladítko – veľkosť zubu max. 4mm, štetec, valček na
maľovanie, teplovzdušná pištoľ (v prípade, že bude produkt aplikovaný na extrémne nerovný povrch alebo pri nízkej teplote).
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie nás kontaktujte na tel. čísle +421 915-181-876. Radi Vám poradíme.
REKLAMÁCIA: Pretože sa jedná o prírodné, ručne vyrábané produkty, môže dôjsť k farebnej a textúrovej variácii voči pôvodnej vzorke. Taktiež malé nedostatky na povrchu
materiálu ( miesta nepokryté pieskom, miesta pokryté hrubšou vrstvou piesku, drobný cudzorodý materiál ) možno jednoducho odstrániť po aplikácii povrchového náteru.
Uvedené skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu a nebudú uznané ako opodstatnené.
Všetky informácie v tomto návode na inštaláciu sú založené na našich znalostiach a praktických skúsenostiach. Vzhľadom na rozmanitosť možností pri aplikácii materiálu
za uvedené informácie právne nezodpovedáme.
Našou filozofiou je prinášať na trh produkty, ktorých aplikácia nie je zložitá a zvládne ju doma skoro každý.
Aj preto sme pre vás pripravili základný zoznam náradia, ktoré budete pri lepení pieskovca určite potrebovať.
Zvinovací meter
Zalamovací nôž
Vedro pre miešanie lepidla
Nerezové hladítko – zub 4mm
( nie väčší )
Vodováha alebo rovná
doska pre pozdĺžne rezanie
pieskovca
Tesárska ceruzka
Náhradné nože
Plsťové hladítko
Murárska lyžica
Maliarska sada pre aplikáciu ochranného
náteru. Valček – materiál polyakryl alebo
polyamid ( nie pena ).
Download

Flexibilný ( ohybný ) pieskovec – návod na inštaláciu a