OBSAH
Poznáte svoju školu?
Zákulisie 60. výročia
IASTE DAY 2013
Lodičky na Hlinách
Zmeny na ubytovacom zariadení Veľký diel
Štúdium na vysokej škole
Čo znamená skratka AZU?
Nové publikácie v distribúcii
10 rokov OMNIE
Starostlivosť o zdravie na jeseň
Vedeli ste, že?
Škótske jahody
O lete a lietaní
Film - Conjuring
Antinobelove ceny
Kniha - Chatrč
Súťaž
Na výlete s Maťom
Svet vysokoškoláka
Báseň
Sudoku
Maľovaná krížovka
Inovatívny čin roka 2012
Stévia
Platne sú opäť v kurze
Einsteinova hádanka
Letné festivaly
Najzaujímavejšie off-roady
Futbal - El Clásico
Ftipná
_2
_4
_8
_6
_9
_10
_12
_15
_17
_11
_14
_16
_18
_19
_20
_21
_22
_23
_24
_25
_28
_26
_30
ŽUŽO Časopis študentov Žilinskej univerzity
Vysokoškolákov 22, prízemie blokov G-H
010 08 Žilina
http://www.zuzo.sk [email protected]
ROČNÍK XVIII – 2013/2014 – ČÍSLO 1
ŠÉFREDAKTOR:
Miroslava Škutová ([email protected])
EDITOR:
Miroslav Lužbeťák ([email protected])
KOREKTOR:
Matej Jesenský ([email protected])
Kristína Marková ([email protected])
Michaela Mihálová ([email protected])
Radovan Vrana ([email protected])
FOTOGRAF:
Tomáš Ťaptík ([email protected])
Jakub Beczányi ([email protected])
REDAKTOR:
Simona Giglerová ([email protected])
Adam Krakovský ([email protected])
Matej Ondruš ([email protected])
Peter Oravčík ([email protected])
Diana Zraková ([email protected])
Miroslava Krajčiová ([email protected])
TECHNICKÁ SPRÁVA:
Richard Tóth ([email protected])
ADMIN:
Radovan Račák ([email protected])
ČAKATELIA:
Lukáš Antosiewicz ([email protected])
Jakub Beczányi ([email protected])
Monika Bereníková ([email protected])
Nikola Ďuricová ([email protected])
Martin Fitko ([email protected])
Matej Jesenský ([email protected])
Lukáš Kokoška ([email protected])
Simona Krištofičová ([email protected])
Kristína Marková ([email protected])
Jakub Maruška ([email protected])
Michaela Mihálová ([email protected])
Frederika Schlachtová ([email protected])
Tomáš Ťaptík ([email protected])
Zdenka Felicita Vašková ([email protected])
Martin Vojtek ([email protected])
Iva Zacharová ([email protected])
Roman Závacký ([email protected])
šéfredaktorka
Miroslava Škutová
Milí čitatelia,
semester máme v plnom prúde, za nami je už aj pár labákov či zápočtoviek a tak vás v ňom oficiálne víta aj váš obľúbený časopis. Po jubilejnom roku osláv našej alma mater
tu máme 61. rok a my sme ho hneď začali zmenami. Do redakcie zavítala väčšia hŕstka ambicióznych nováčikov, ktorí
zasadli takmer na všetky posty a pilne sa zaúčajú, tvoria,
vymýšľajú a prinášajú novinky.
Na úvod vás možno prekvapila zmena loga. Dospelý časopis sa rozhodol vrátiť k osvedčenej tradícii, ktorá nás úspešne reprezentovala už roky. Nové zastúpenie redaktorov a
korektorov vám bude počas celého roka prinášať nové zaujímavé informácie a rubriky, preto veríme, že každý z vás si
nájde tú svoju obľúbenú. Okrem klasických článkov z prostredia univerzity sa môžete tešiť aj na recepty pre zdravie,
možno viac kritických článkov, športovú rubriku, cestovanie
kade-tade po našom krásnom Slovensku a ešte oveľa viac.
V práci nezaháľajú ani admini a do noci kódujú nový web.
Jednoduché to však nie je a preto táto novinka príde trošku
neskôr. Rozhodne sa budete mať na čo tešiť.
Editorál
GRAFIK:
Lukáš Antosiewicz ([email protected])
Jakub Beczányi ([email protected])
Lukáš Kokoška ([email protected])
Frederika Schlachtová ([email protected])
POZOR! Nakoľko náš časopis prišiel do dospelosti a tento akademický rok má svoju 18 -tku, pripravujeme pre vás
rôzne súťaže, aby ste mohli oslavovať spolu s nami. Neváhajte, zapájajte sa, čítajte, čerpajte z našich noviniek,
vyhrávajte... robte si radosť spolu s nami!
Na úvod máme noviniek celkom dosť, čo poviete? Zaučili sa
nováčikovia dobre? Ste s našou prácou spokojní? Posúďte,
ohodnoťte nás samy, avšak my budeme veľmi radi, keď sa
o vaše názory s nami podelíte. Akékoľvek nápady, pripomienky, kritiku nám môžete písať na náš mail alebo FB.
V mene celej redakcie časopisu ŽUŽO vám všetkým želám
úspešný akademický rok 2013/2014!
ČESTNÝ ČLEN:
Pavol Šlachta ([email protected])
Ján Novodomský ([email protected])
TLAČ:
Vydavateľstvo Edis, Žilina
_3
Univerzitka
POZNÁTE SVOJU ŠKOLU?
Žilinská univerzita v Žiline bola
založená v roku 1953 a teda
tento rok oslávila 60. výročie. Jej
hlavným poslaním je uchovávať,
rozvíjať a šíriť poznanie, ale najmä vzdelanie, ktoré je založené
na vedeckých poznatkoch. Prispieva k rozvoju nielen vzdelanosti, ale aj kultúry a celkovo k
rastu úrovne spoločnosti. Žilinskú univerzitu tvorí sedem fakúlt
a to konkrétne Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov,
Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta,
Fakulta riadenia a informatiky,
Fakulta špeciálneho inžinierstva,
Fakulta humanitných vied. K
vedeckému, odbornému zameraniu patria okrem fakúlt aj rôzne ústavy, ako napríklad: Ústav
súdneho inžinierstva, Výskumný
ústav vysokohorskej biológie,
CETRA - Ústav dopravy, Ústav
konkurencieschopnosti a inovácií, Ústav cudzích jazykov, Ústav
celoživotného
vzdelávania,
Ústav telesnej výchovy, Univerzitná knižnica, EDIS - vydavateľstvo ŽU a mnoho ďalších.
Mnohí z vás ešte nepoznajú
všetky zariadenia, ktoré sú tu
hlavne pre vás a rôzne študentské organizácie, v ktorých by ste
tiež mohli tráviť svoj voľný čas
popri štúdiu, a teda vy študenti
môžete spoločne vytvoriť niečo
produktívne. Žilinská univerzita
má 2 ubytovacie zariadenia: Hliny a Veľký Diel.
_4
Ubytovacie zariadenie Hliny
poskytuje ubytko pre 1941 študentov, no nachádza sa tu aj 31
bytov, ktoré slúžia zamestnancom a doktorandom ŽU. Na Hlinách v „Starej menze“ si môžete
oddýchnuť na kofolke či pivku,
kľudne si zahrať bowling, alebo
zájsť do FIT-ka, otestovať svoje
sily na horolezeckej stene, prípadne navštíviť 2 ringy určené
pre thajský box. Medzi príjemnej-
ší oddych patrí asi fínska a infra
sauna či hydromasážna vaňa.
Nachádzajú sa tu tiež priestory
pre volejbal, basketbal, florbal,
tenis a stolný tenis a podobne. V
prípade núdze sa v areáli nachádza kaderníctvo pre ženy i mužov, zubár, ale aj masážny salón.
Čo sa týka ubytovacieho zariadenia Veľký Diel, ponúka ubytovanie pre približne 2300 študentov,
zahraničných študentov, zamestnancov, ale slúži tiež ako hotel
pre hostí. V priestoroch areálu
sa nachádza samoobslužná práčovňa, pizzéria, telocvičňa, FIT-ko, kinosála, študentský bufet
a rôzne klubovne študentských
organizácií. Tak ako na Hlinách,
aj tu sa nachádza zdravotné
stredisko, kaderníctvo a predajňa školských potrieb.
Ako som už spomínala, na našej univerzite je mnoho študentských organizácií, v ktorých
môžete tráviť svoj čas. Samozrejme drvivá väčšina z nich sú
neziskové organizácie, takže
práca v nich nie je motivovaná
finančnými prostriedkami, ale
chuťou niečo urobiť a podieľať
sa na zlepšovaní študentského a
kultúrneho života na poli Žilinskej
univerzity. Medzi neziskové študentské organizácie patrí Rada
ubytovaných študentov (RUŠ),
ktorá slúži na skvalitňovanie
pobytu ubytovaných študentov.
Obhajuje práva študentov, ale
taktiež sa zameriava na dodržiavanie povinností. Študentské
informačné centrum (ŠIC) je
organizácia, ktorá sprístupňuje počítače, tlačiarne a internet
študentom za mierne poplatky
a distribuuje letáky v priestoroch Žilinskej univerzity. Dúfam,
že väčšina z vás už počula o
našej televízii zvanej í-Téčko,
ktorú založili študenti z odboru
telekomunikácií a multimédií EF.
Sídli na intrákoch Veľký Diel.
Vysiela prostredníctvom počítačovej siete na intrákoch a
je zamerané najmä na dianie,
týkajúce sa univerzity a jej študentov. O Internet klube (IK)
si trúfam povedať, že už viete
minimálne všetci tí, ktorí bývate
na intrákoch ☺. Táto organizácia funguje od roku 1998, kedy
hlavne spravovali študentské
emailové boxy a budovali dátovú
sieť v ubytovacích zariadeniach.
V dnešnej dobe im k tejto správe siete a poskytovaniu rôznych
služieb pribudol tiež 24-hodinový monitoring stavu siete. Ďalšou zaujímavou organizáciou je
Klub priateľov železníc . Jeho
pôvod pochádza ešte z čias Vysokej školy dopravnej VŠD, konkrétne z roku 1995. V súčasnosti
má viac ako 20 členov, ktorí
organizujú pravidelné exkurzie
po zaujímavých železničných
pracoviskách. Prípadne sa zúčastňujú dobrovoľných brigád
pri zachraňovaní historických
koľajových vozidiel. V letnom
období sa členovia zúčastňujú
na majstrovstvách Slovenska
v jazde na pákových drezinách
vo Vrbovom, čo musí byť určite
veľká zábava. O kultúrny život
rejne je Rádio X. V súčasnosti
disponuje jediným internátnym
rozhlasovým štúdiom na Slovensku, ktoré ponúka svojim poslucháčom počas dňa spravodajské a informačné bloky v rámci
9 vysielacích okruhov. Štúdio
slúži nielen na vysielanie, ale
tiež na trénovanie pre začínajúcich technikov a moderátorov.
Toto rádio bolo založené v roku
2010. Svojim poslucháčom ponúka, okrem rôznych hudobných
štýlov, moderované vysielanie s
programom zameraným hlavne
na dianie týkajúce sa univerzity
a okolia Žiliny. Členmi rádia sa
môžete stať aj vy, pretože zloženie pracovného tímu pozostáva
najmä zo študentov, prípadne z
bývalých študentov, ktorí ešte
stále vypomáhajú rádiu. Ďalším rádiom je IRŠ Rapeš. Prvé
internátne rozhlasové rádio na
Slovensku, ktoré malo dva vysielacie okruhy a to Rapeš Hliny
a Rapeš Veľký Diel. Pomenovanie získali vďaka internátom,
v ktorých sídlili. Rapeš Veľký
Diel sa po istej dobe odčlenil a
v tradícii vysielania pokračuje už
len Rapeš Hliny. Asi nie veľmi
známou študentskou organizá-
ciou je OMNIA. Je to fakultný
miešaný spevácky zbor, ktorý
vznikol v roku 2003 transformáciou dievčenského speváckeho
zboru. Rozšírili a upevnili sekciu
mužských hlasov. Počas ich pôsobenia sa zúčastnili viacerých
medzinárodných súťaží a festivalov, kde úspešne reprezentovali našu univerzitu a taktiež
získali mnoho ocenení. Takže
ak máte chuť a radi spievate,
istotne vás s radosťou privítajú
medzi sebou. OMNIA pravidelne
účinkuje na podujatiach, ktoré
organizuje Žilinská univerzita a
mesto Žilina. Začiatky ďalšieho
študentského klubu, Tanečný
klub Country Beta, sa datujú od
roku 1985. V súčasnosti sa klub
venuje americkému country tancu a je zrejme len jedným z troch
klubov, ktoré sú podobne zamerané na Slovensku. Posledným
klubom alebo organizáciou, ktorú vám trošku priblížim je Stavbár- folklórny súbor Žilinskej
univerzity v Žiline, ktorého
náborové plagáty ste si možno
všimli. Zameriava sa na folklór
v tvorivom poňatí. Vznikol v roku
1959 pri Pozemných stavbách
Žilina. Od roku ´97 pôsobí pri
Žilinskej univerzite. Počas svojej
takmer 53-ročnej histórie stihol
zrealizovať viac ako 2 000 vystúpení doma i v zahraničí, najmä v
krajinách Európy, ale i Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Podarilo
sa im získať mnoho medzinárodných a veľmi významných národných ocenení z rôznych súťaží
a festivalov. A samozrejme študentskou organiziou sme aj my,
časopis ŽUŽO ☺
Univerzitka
na univerzite sa stará študentský klub zvaný GAMA klub. V
začiatkoch, kedy bol klub založený, orientoval sa najmä na
divadelné predstavenia, no dnes
sa to zmenilo a populárnejšie, i
pre študentov atraktívnejšie je
zúčastniť sa na premietaní filmov. Priestory tohto klubu sa
však využívajú aj na iné univerzitné, ale aj mimouniverzitné
podujatia. FOTOKLUB GAMA
sa sformoval v roku 1967. Počas svojej existencie sa podarilo
členom získať mnoho ocenení a
zorganizovať množstvo výstav.
Veľmi známou organizáciou,
ktorá sa často prezentuje aj ve-
Takže v tomto čísle som sa vám
snažila trošku priblížiť rôzne „záujmové krúžky“ a zloženie našej
univerzity, aby ste boli v obraze
a ak nebudete proti, nabudúce
by som vám rada popísala úlohy,
ktoré vykonávajú naši vysokopostavení predstavitelia školy.
Prajem vám úspešný semester,
ktorý nie vždy musí byť ľahký,
ale sem-tam stačí zaťať zuby a
vydržať to. Ale ako sa vraví: rovná cesta vedie do pekla. Takže
vám želám príjemné prechádzanie kľukatými cestičkami k úspechu a cieľu, ktorým je istotne
absolvovať Žilinskú univerzitu a
možno aj s červeným diplomom.
Tak teda veľa šťastia.
text_Diana Zraková
foto_Internet
_5
60-TKA A JEJ ZÁKULISIE
druhej strane sa plnil tanečný parket.
Spomienkové darčeky, ktoré si preberali niekdajší zamestnanci Žilinskej univerzity, boli pre nich na záver večera
príjemným prekvapením.
Univerzitka
Druhý, pompéznejší, vrcholný deň
osláv sa uskutočnil dňa 20.9.2013.
V prvej etape sa konal slávnostný
obed rektorky ŽU s bývalými rektormi
ŽU, súčasnými prodekanmi, dekanmi
jednotlivých fakúlt a zahraničnou de-
Určite ste mnohí zaznamenali v akademickom roku 2012/2013 veľmi dobre
viditeľnú zmenu loga našej univerzity.
Bielo-modré logo nieslo dva dôležité
roky: 1953 a 2013, z čoho vyplýva aj
príslušná šesťdesiatka. Áno, áno, bol
to rok osláv 60-tého výročia založenia našej univerzity. Chcete vedieť
ako bolo, čo sa dialo a ako to vyzeralo
v zákulisí dvoch najväčších podujatí
osláv výročia? Čítajte ďalej.
Prvý slávnostný, zľahka ,,melancholický“ večer sa konal 18.9.2013 v Novej
Menze. Rektorka Tatiana Čorejová
svojím príhovorom privítala bývalých,
ale i súčasných pedagógov, zamest-
_6
nancov našej alma mater. Plnú Menzu
vzácnych hostí sprevádzal kultúrny
program v podaní folklórneho súboru
Stavbár. Rozhovory plné spomienok
na časy prednášania, učenia, výskumnej činnosti a spoločnej spolupráce prestriedala aj zábava s Petrom
Lipom a jeho skupinou.
Veru, naozaj nálada v celom objekte
bola výborná a aj my sme sa zabávali
so spokojnými a uvoľnenými bývalými
zamestnancami. Kolegovia, kamaráti spoločne pospomínali na všetky
zábavné i tie ťažšie chvíle zo svojej
práce. Nálada postupne gradovala a aj
keď na jednej strane hostia ubúdali, na
legáciou. Jeho súčasťou bolo aj odovzdávanie pamätných medailí za
výnimočnú prácu pre našu univerzitu a
taktiež aj za výnimočnú medzinárodnú
spoluprácu s predstaviteľmi zahraničných univerzít a vysokých škôl.
Slávnostný večer začal koncertom v
Dome umenia Fatra, Žilina. Počas
usádzania hostí do sál sme sa stretli
s významnými osobnosťami, či už
našej univerzity, alebo i zahraničných
univerzít. Noblesu celého večera zahájil Štátny komorný orchester Žiliny
dentov a všetkých zamestnancov do
budúcnosti. Nakoľko ŽU má svoje začiatky v dobe spätej s bratmi Čechmi,
nemohli sme si nepovšimnúť sustavičnú, pretrvávajúcu českú náklonnosť k
nám ako k inštitúcii, ale i ako k národu.
Orchester pod taktovkou dirigenta Karola Kevického sa nám predviedol so
skladbami od A.Dvořáka, I. Zeljenka,
G. Bizeta, G. Verdiho, J. Straussa ml.,
F. Lehára. Nádherný umelecký zážitok! Zažiť naživo orchester, vypočuť
si známe klasické skladby bolo mojím
snom a tak po odohratí záverečného
valčíka Na krásnom modrom Dunaji
sa mi zo sály veľmi ťažko odchádzalo.
Ku koncu večera sa zďaleka neschyľovalo, navyše sme sa presunuli do
ďalšej etapy večera, a to na recepciu
do hotela Slovakia.
Úvod recepcie sa niesol v duchu krstu
pamätnice - Premeny Žilinskej univerzity (1953-2013), ktorá popisuje
krásny prierez 60 rokov ŽU. A koho dostala táto významná publikácia za krstných rodičov? No predsa tých najbližších z rodiny, a to rektorku ŽU Tatianu
Čorejovú, primátora mesta Žilina Igora
Chomu a prorektora pre zahraničné
vzťahy a styk s verejnosťou, Petra
Fabiána. Príjemná hudba folklórneho
súboru Stavbár pri schodisku dodávala
recepcii plnej živých rozhovorov skvelú
atmosféru.
Nuž, takto sa teda oslavovalo, ale zorganizovať takéto podujatia nie je naozaj jednoduché. Vytvorenie myšlienky,
akademického života univerzite prišiel
zagratulovať aj Libor Vozár, prezident
rektorskej konferencie, Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave a taktiež aj „naša rodina“, Václav Havlíček,
rektor Českého vysokého učení. Možno si myslíte, že išlo len o zdvorilostné
reči, ale bolo v nich viac ako by ste
očakávali. S radosťou sme počúvali o
úspechoch, výbornej spolupráci, šikovných študentoch, rôznych výskumoch,
kvalitných profesoroch na našej škole
a krásne priania pre pedagógov, štu-
naplánovanie, zostavenie kolektívu,
ktorý bude na tom celom spolupracovať (1 človek by sa zbláznil), zohnať
zoznamy ľudí, rozposlať pozvánky, zozbierať odpovede, počty hostí, vytvoriť
zasadací poriadok, vybrať správny
program, zaopatriť miestnosti, pripraviť
stoly, výzdobu, jedlo, nápoje, obsluhu,
šatne, riešiť veľa vecí i za pochodu,
pripraviť sa aj na prekvapenia ako
napr. dážď (dopredu zaistenie dáždnikov), pripraviť pamätné balíčky, všetko
potrebné pre pečatenie pamätnice,
postarať sa nielen o celkový program,
ale i o spokojnosť hostí, ....nooo, to je
možno len desatina toho všetkého, čo
bolo potrebné zariadiť, aby sa oslavy
uskutočnili na požadovanej, výbornej
úrovni. Skladáme klobúk a hlboko
si ceníme všetkých, ktorí spolupracovali na tomto diele. Každý jednotlivec pridal svoj malý kúsok, a nakoniec sa podarilo vytvoriť krásne
dielo radosti, pohody a spokojnosti.
Pohľad na univerzitu z jej zákulisia je
zaujímavý a plný nových informácií.
Aj keď občas panoval počas týchto
dní stres, všetko sa detailne podarilo
a výsledok môžeme ohodnotiť na výbornú. A ako sa z nášho pohľadu bavili
profesori a zamestnanci? Aj človek s
najvyšším titulom bol človekom a bol
obklopený priateľmi. Áno, priateľmi,
pretože oslavovali nielen kolegovia,
ale aj priatelia, ktorí stoja či už za minulosťou, ale i za prítomnosťou našej
alma mater.
text_ Miroslava Škutová
foto_ Internet
Univerzitka
úvodnou Dvořákovou Polkou z Českej
suity. Gratulácie k 60-temu výročiu v
mene celej univerzity prijala rektorka
od významných hostí z akademického, politického i verejného života. V
mene prezidenta SR sme mali možnosť si vypočuť gratulačný prejav v
podaní Petra Rusiňáka, riaditeľa odboru vnútornej politiky kancelárie prezidenta SR a taktiež aj blahoželanie
od ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Dušana Čaploviča. Za oblasť
_7
Študentské organizácie
IAESTE DAY 2013
Jeseň každého roka patrí v kruhoch
študentskej organizácie IAESTE tradičným oslavám IAESTE Day. Je to
deň venovaný propagácii samotnej
organizácie, podávaniu informácií o
činnosti organizácie, občerstvovaniu
všetkých študentov, ktorých zaujíma
táto celodenná akcia pred Novou
Menzou a v neposlednom rade je to
deň venovaný náboru nových členov.
Utorok 22.10.2013 samozrejme ani
tento rok nebol výnimkou. Tento
deň sa od začiatku niesol v znamení
dobrej nálady a pekného jesenného
počasia. Celá akcia začala odbitím
10-tej hodiny, kedy už bol postavený
náš stánok s občerstvením, nakrá-
jané všetky suroviny do najlepšieho
gulášu, pripravený gril na pečenie
klobások, narazené sudy s pivkom a
kofolou, taktiež sa už varilo aj vínko.
O zábavu sa okrem našich členov
starali aj moderátorky z Rádia X, ktoré pre návštevníkov pripravovali hry
v rýchlosti pitia piva, behu s prázdnymi sudmi piva a mnohými ďalšími.
Prví návštevníci prichádzali síce už
na začiatku, no najväčší počet študentov sme zažili v čase obeda.
Niektorí z nich pri nás vydržali až
do záverečnej, za čo im ďakujeme.
Ukázalo sa, že skvelý guláš, dobre
načapované pivko a hrejivé vínko sú
za študentské ceny veľmi dobrým
nástrojom spájania ľudí. Vďaka tomu
sme mali možnosť sa s mnohými z
nich porozprávať o našich aktivitách
a predstaviť im naše projekty. Našli
sme tu niekoľko veľmi iniciatívnych
mladých ľudí, ktorí sa o nás úprimne
zaujímali, a s ktorými sa ešte určite
stretneme. Táto celodenná akcia vyvrcholila po 17-tej hodine, kedy sa
vyčapovalo posledné pivko, predal
posledný pohár vareného vínka a
...Viete kto to je ?
tiež posledný tanier najlepšieho gulášu od našej gulášmajsterky Lívie.
Keďže tým pádom v našej ponuke
toho veľa neostalo, nič nám nebránilo začať s balením nášho stánku a
mohli sme tak začať s našou afterparty, ktorá vyvrcholila menšou „Tour
de Bar“. Celý tento deň hodnotíme
veľmi pozitívne, nakoľko sme sa
príjemne zabavili a spoznali mnoho
zaujímavých ľudí.
Keďže tento deň bol predovšetkým
náborom nových členov, ďakujeme
všetkým zúčastneným, ktorých zaujímalo naše poslanie za to, že prišli
a tešíme sa na spoluprácu s nimi.
Ak ste si našu oslavu nechali ujsť a
chceli by ste sa popri škole stať súčasťou skvelého projektu, neváhajte
nás kontaktovať mailom či osobne
na bloku E-F internátov Veľký Diel.
Za spoluprácu pri realizácii IAESTE
Day vyjadrujeme vďaku Rádiu X a
za mediálnu spoluprácu ďakujeme
časopisu ŽUŽO.
text_Martin Stehlík
LODIČKY NA HLINÁCH
Veľká lodná bitka sa odohrala v
Utorok 23. októbra na Internátoch
Hliny. V obľúbenej detskej hre
„lodičky“ proti sebe bojovali bloky VI
a IX. Celá akcia sa odohrávala na
ihrisku medzi týmito dvomi blokmi.
Totižto, hlavným hracím poľom boli
samotné okná internátov, pričom
každé z nich malo vlastné súradnice.
_8
Tímy mali k dispozícii papier s dvomi
hracími sieťami. Jedna slúžila na
vlastné rozmiestenie lodí a druhá
bola len pomocná, pretože zásahy
na súperove lode sa zároveň zobra-
zovali aj na oknách. Tímy striedavo
vykonávali výstrely, pričom vždy
súperovi oznámili súradnice poľa,
na ktoré strieľajú. Ak protihráč trafil
políčko, na ktorom sa nachádzala
súperova loď, okno internátu sa
zasvietilo na červeno. Ak netrafil,
svietilo žltým svetlom.
Celú
bitku
nakoniec
vyhrali
zástupcovia IX. bloku na čele s
kapitánom Vladimírom Ďurejom, no
ani blok VI. a ich kapitán Bohuslav
Tyrpák sa nenechali zahanbiť,
nakoľko prehrali až po treťom
kole. Hlavnou cenou bola trofej od
výtvarníka
Martina
Poruboviča,
poukážka na tenisky Keds od
urbanlux.sk a samozrejme energia
v podobe „krídel“ od RedBullu,
sponzora akcie.
Po dlhom súboji nasledovala
afterparty v podpalubí, ako inak než v
K2. Aj tu bolo jasné, že ide o námornú
party, keďže predpísaným dress
codom bol pirátsky oblek. Väčšina
zúčastnených síce ako piráti nevyzerala, no všetci sa dobre zabávali.
Veľký podiel mal na tom aj DJ Piggo,
ktorý stál za gramcami a vynikajúco
hral zúčastneným do tanca.
RedBull lode bola vydarená akcia.
Mali možnosť sa na nej zabaviť všetci
študenti, nie len tí „hlinskí“. Jedinou
nevýhodou bol malý priestor v K2, no
ako sa hovorí, dobrých ľudí sa všade
veľa zmestí. Party hodnotíme na
výbornú a víťazom gratulujeme!
text_Iva Zacharová
foto_Jakub Beczányi
Počas leta prešlo Ubytovacie zariadenie
Veľký
Diel
mnohými
zmenami.
Zamestnanci UZVD aj nad rámec
svojich pracovných povinností vykonávali práce, ktorých zmyslom bolo
skvalitnenie ubytovacích služieb. Počas
prázdnin sa robili generálne opravy a
údržba v jednotlivých budovách ubytovacieho zariadenia.
Najväčší prínos v skvalitnení služieb však
priniesla kompletná výmena približne 40
rokov starého nábytku na blokoch B, C
a D. Vo všetkých študentských izbách
prebehla celková výmena PVC podláh
a na všetkých poschodiach v blokoch
A, B, C, D sa uskutočnila výmena
skorodovaného zábradlia. V blokoch
A, B tiež prebehla výmena starých
železno-sklenených chodbových okien
za moderné plastové. Tiež boli zrekonštruované vstupné časti bloku AB a CD,
následne prebehlo natretie fasádnych
stien a vchodov. Počas prázdnin sa
odstraňovali aj následky havárie kanalizačného potrubia v budove B a prebehla
rekonštrukcia hygienických zariadení v
budovách blokov C, D, E.
Jednotlivé budovy UZVD boli počas leta
dôsledne vyčistené (dezinsekcia, deratizácia) nielen vo vnútorných priestoroch,
ale aj v okolí budov. Pre študentov
sa zakúpila kvalitná farebná posteľná
bielizeň. Na bloku CD po rekonštrukcii
vznikla nová miestnosť pre úschovu
bicyklov. Na blokoch A, B, C, D bola
ešte v minulom roku vykonaná aj rekonštrukcia výťahových kabín a aj elektroinštalácie vo výťahoch. Počas prevádzky
bolo mnoho z týchto renovácii poškodených nedisciplinovaným zaobchádzaním študentov. Týmto ich chceme
vyzvať, aby modernizované zariadenia
neničili a tiež, aby nepoškodzovali
hasiace prístroje na všetkých blokoch
ubytovacieho zariadenia. Jednotlivé
budovy aj priestranstvá v ich okolí boli
plnohodnotne pripravené na začatie
nového akademického roka. Mnohí
zamestnanci sa o to pričinili dôsledným
upravovaním okolia, napr. kosením
trávnatých plôch, úpravou kríkov a
záhonov. Týmto chceme poďakovať
všetkým zamestnancom, že na úkor
svojich pracovných povinností zabez-
pečili všetky práce načas, čím skvalitnili
ubytovanie pre študentov.
V budúcnosti sa chystá generálna
oprava bloku G a H a aj vstupnej
časti do týchto blokov. Táto generálna
oprava sa mala uskutočniť v lete 2013,
no bohužiaľ sa neuskutočnila z dôvodu
neúspešného verejného obstarávania.
Rekonštrukcia by mala byť realizovaná
budúce leto. Vedenie UZVD pevne
verí, že verejné obstarávanie prebehne
úspešne a oprava bude uskutočnená.
Ubytovacie zariadenie ubytováva
študentov počas celého akademického
roka, mimo tohto obdobia poskytuje
ubytovanie pre hostí ubytovacieho
zariadenia a aj pre verejnosť. Finančné
prostriedky získané z tejto činnosti sa
ďalej používajú na zmodernizovanie
UZVD. Po rekonštrukcii blokov G, H sa
chystá vypracovanie projektu na veľké
parkovisko pre študentov. Týmto chcem
poďakovať za mnohé cenné informácie
a pripomienky Ing. Štefánii Kadorovej
(Riaditeľka UZ VD ŽU).
text_Matej Ondruš
Život študenta
ZMENY NA UBYTOVACOM
ZARIADENÍ VEĽKÝ DIEL
ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE
V dnešnej dobe sa mnoho mladíkov
a slečien hlási na rôzne vysoké školy.
Podľa čoho si však vyberajú študijné
odbory? Je v tom to, že je pre nich ten
odbor atraktívny a majú k tomu vzťah,alebo preto, že to isté študovali aj
ich rodičia? Či z dôvodu dochádzky,
že tá ktorá vysoká škola je blízko ich
bydliska a tak nemusia bývať na internátoch?
chce v živote robiť a tak si vyberajú
študijné odbory nie podľa toho, že či
ich to bude baviť, ale väčšinou s tým,
že buď chcú pokračovať v rodinnej
firme, alebo sa im ten odbor zdá byť
nenáročný, a tak sa skôr dostanú k
ľahko získanému titulu, alebo je škola
v blízkosti ich rodinného sídla a pod.
Je smutné, ak si študent vyberá školu
v zmysle toho, ako ľahko sa dostane k
titulu. Všeobecne rozšíreným omylom
je, že napr. študijné odbory Sociálna
práca a „Verejné zdravotníctvo“ sa
dosť ľahko študuje, vraj tam vezmú
každého a aj tak všetci dostanú diplom
prakticky bez práce. Ale je to naozaj
tak? Je na uváženie, že či každý
človek má v sebe to sociálne cítenie,
dokáže pochopiť rôzne ľudské osudy
a pod..
Akí sú terajší študenti? Položme si
každý sám pre seba otázku, že :
„Prečo sme si vybrali ten typ školy?“
Mnohí sa nad týmto pousmejú,
pretože vedia, prečo tam išli.
Ale pravdou je, že mnoho mladých
ľudí nemá vytýčený presný cieľ, čo
Nie je to len o týchto dvoch odboroch,
ale všeobecne. Má zmysel študovať
nejaký odbor, ktorý dotyčného vôbec
nebaví, ale študuje ho len preto, že
nemusí bývať na internáte? Alebo
si to želá niekto z rodiny, aby sa
zachovala firma? Bohužiaľ, častokrát
Keď končí študent strednú školu, má
pred sebou rozhodnutie, čo bude ďalej.
Ísť do zamestnania alebo pokračovať
v štúdiu? Ak sa rozhodne ísť študovať
ďalších 3 až 5 rokov, uplatní sa na trhu
práce alebo je to „zbytočná námaha“?
Že prečo tento výraz? Nie, nie je to
omyl, od veľa mladých ľudí som už
toto slovné spojenie počula.
poslucháč, ktorý sa rozhodol naberať
vedomosti nie v takej škole, čo ho
baví, zaberá miesto tým, ktorí by tomu
štúdiu „venovali celé svoje srdce“, ale
už neboli prijatí na základe nedostatku
miesta.
Je na každom z nás, ako sa rozhodol,
alebo ešte si to premyslí, že či má
význam študovať tú ktorú vysokú
školu a to z hľadiska toho, že či nás
daný študijný odbor baví, máme k
nemu vzťah, alebo pri našom výbere
rozhodovali iné uhly pohľadu. Najlepší
študent je študent, ktorého daná problematika baví a chce sa jej venovať s
celým svojím nasadením.
Prajem všetkým študentom, ktorí
svoj výber starostlivo zvážili i
vybrali si to, čo bude pre nich v
budúcnosti nielen prácou, ale aj
záľubou; úspešné štúdium! Nech
je pre nich ten titul vyznamenaním
ich prístupu k nasledujúcej etape
života.
text_Zdenka Felicita Vašková
_9
CHCETE NAPREDOVAŤ
AZU
Predpokladám, že ak ste sa rozhodli
prečítať si tento článok, snažíte sa vo
vašej spoločnosti o uplatnenie nielen na
Slovensku, ale chcete obstáť aj v konkurenčnom prostredí európskeho priestoru
alebo na globálnych trhoch. Na to, aby
ste to dokázali, potrebujete aj kvalitne
vybavených pracovníkov s dostatočne
rozvinutými schopnosťami a kompetenciami. Boli ste už niekedy počas Vášho
podnikania v situácii, že ste si museli vyberať človeka na pracovnú pozíciu spomedzi čerstvých absolventov vysokých
škôl? Ak áno, určite budete súhlasiť, že
väčšina z nich síce disponovala množstvom teoretických vedomostí, no tie
neboli často schopní v praxi dostatočne
efektívne využiť.
Nebolo by preto úžasné, keby budúci
absolventi mali už počas školy možnosť
zúčastňovať sa aktivít, ktoré by vyrovnali
nepomer medzi získanými vedomosťami a praktickými skúsenosťami? Práve spoluprácou s projektom AZU máte
možnosť ako zamestnávateľ nielen získať kvalitne pripravených absolventov, s
nadobudnutými kompetenciami, ktoré
im pomôžu rýchlejšie a efektívnejšie sa
zapojiť do pracovného procesu, ale aj
aktívne sa na ich formovaní zúčastniť.
Ako to je možné dosiahnuť? Základom
AZU projektu je organizovanie online
aktivít, ale aj rôznych projektov, kurzov,
workshopov, stretnutí študentov s lídrami spoločností, ktorí chcú zdieľať svoje
vedomosti, či osobné hodnoty. Toto
všetko prostredníctvom univerzitného
koordinátora, ktorý je akýmsi medzičlánkom v komunikácii medzi študentmi a
zamestnávateľmi.
• Výborný marketingový a komunikačný kanál. Prostredníctvom propagácie podujatí a projektov i efektívnym
oslovovaním kľúčovej cieľovej skupiny,
vďaka naším offline a online marketingovým nástrojom: webstránka, platforma, sociálne médiá, podujatia (rôzne
formy prezentácií a reklamy), kampane
na školách (priestory, distribúcia propagačných materiálov), PR - univerzitný
a AZU newsletter (taktiež publikovanie
v magazínoch a článkoch školy), AZU
PR partneri.
• Recruiting kanál. Profesionálny nábor
a výber členov tímu pre vaše projekty a
podujatia, odbremenenie od administratívnej a inej súvisiacej agendy.
• Možnosť outsorcingu. Kvalitne vypracované projekty v rôznych formách
(platené a neplatené projekty, výzvy a
súťaže, stáže či freelance). Podpora pre
vypracovanie špecifických častí projektov: marketingový výskum, analýza študentského správania a pod.
• Získate profesionálne vyhodnotenia Vašich zrealizovaných projektov.
Komplexné štatistiky a analýzy k projektom (analýza dosiahnutých cieľov,
Čo znamená skratka AZU?
analýza a zhodnotenie projektového riadenia, odmeňovanie členov tímu podľa
výkonov a mnoho ďalších).
• Interaktívne CV a ďalšie doplnkové
služby.
• Využívanie AZU siete. Široká sieť
študentských organizácií, firiem, neziskových organizácií, inštitúcií formálneho
a neformálneho vzdelávania a iné organizácie, špecifické časopisy a magazíny,
PR partneri.
Takže čo sa skrýva pod skratkou AZU?
„AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH.“
A nemyslím tým len úspech absolventov,
ktorí sa projektu zúčastnia, ale predovšetkým úspech vašej firmy. Získaním
ľudí pripravených na prax, vyformovaných prostredníctvom vypracovávania
projektov práve podľa vašich predstáv
a s vedomosťami, ktoré vedia aj v praxi
reálne využiť. A čo je potrebné spraviť,
aby ste takých ľudí získali ? Dohodnúť
sa na podmienkach spolupráce, ktoré
je možné prispôsobiť, aby sa dosiahla
vzájomná spokojnosť spolupracujúcich
strán. Neváhajte a kontaktujte projekt
AZU ešte dnes !
A prečo by ste sa do projektu mali zapojiť? Vybrať si variantu spolupráce, ktorá
Vám vyhovuje je veľmi jednoduché.
Okrem toho, že budete mať možnosť
spolupráce na osobnostnom a profesijnom rozvoji študentov viacerých univerzít (Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Univerzita Komenského v
Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline,
Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre),
zapájaním ich do vašich projektov, sledovaním ich vývoja v priebehu času,
poskytnutím stáže alebo pracovnej ponuky, získate predovšetkým:
_10
text_Matej Vojtas
foto_Tomáš Puškáš
Bratislava, 8. október 2013 – Avizované publikácie z novej edície Podnik a
podnikanie sú v týchto dňoch vytlačené a pripravené do distribučnej siete.
Čitatelia si ich budú môcť zakúpiť už
koncom tohto mesiaca. Túto informáciu potvrdil autor pentalógie Podnik a
podnikanie Štefan Kassay.
Rozsiahle zväzky pentalógie Podnik a
podnikanie prichádzajú na trh v menšom
vydaní, ktoré bude dostupnejšie pre väčší
okruh záujemcov.
Dvadsaťročné podnikanie spojené s vedeckou činnosťou prinášajú svoje výsledky. Vedec a podnikateľ Štefan Kassay vo
svojej publikačnej činnosti, ktorej vyvrcholením je pentalógia Podnik a podnikanie,
rieši priamo otázky vychádzajúce z praxe
spoločnosti I. D. C. Holding, a. s. V podnikaní pôsobí ako predseda Dozornej rady
I. D. C. Holding, a. s. Spoločnosť patrí
medzi najväčších výrobcov a exportérov
cukroviniek a trvanlivého pečiva v regióne
strednej Európy.
„Počas dvadsaťročného podnikania som
musel riešiť veľa otázok a problémov. Začal som preto vyhľadávať odbornú literatúru, v ktorej boli predkladané určité riešenia.
Avšak nedali sa vždy priamo aplikovať na
náš slovenský trh a holding.“, povedal
Štefan Kassay. Bolo preto potrebné postupy a nové spôsoby práce prevzaté
hlavne zo zahraničia, vyskúšať. „I. D. C.
sa vlastne stalo takým mojím laboratóriom, kde sme aplikovali nové technológie
a postupy. V našom odvetví sme sa stali
lídrami v inováciách.“, vysvetľuje autor
pentalógie. I. D. C. sa vydalo novou cestou, ktorou pred nimi nešiel nikto.
Pred niekoľkými dňami Štefan Kassay, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek,
primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a
vedenie spoločnosti I. D. C. Holding, a. s.,
slávnostne položili základný kameň integrovaných závodov v Seredi. V čase krízy,
keď trhy všade naokolo padajú, sa vedenie spoločnosti rozhodlo rozšíriť výrobu a
investovať cez 55 mil. eur.
Pragmatické rozhodnutie prinesie nové
pracovné príležitosti a možnosť dominantnejšieho postavenia spoločnosti na
nových trhoch. „Nie je mi jedno, čo bude
s našou krajinou a tiež s I. D. C. o niekoľko rokov. Veľmi by som bol rád, keby
sme sa rozvíjali a napredovali. Verím, že
publikácie Podnik a podnikanie pomôžu
začínajúcim podnikateľom, študentom a
všetkým, ktorí budú stáť pred podobným
otázkami a problémami, ktoré som riešil
ja.“, zdôraznil Štefan Kassay. Čitatelia tak
môžu nájsť odpovede v odbornej spisbe
profesora Štefan Kassaya a získané poznatky preveriť cez svoje pracoviská, firmy
či študijné odbory.
O pentalógií Podnik a podnikanie
Autor pentalógie Podnik a podnikanie,
Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay,
DrSc., prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu.
Prvý zväzok s názvom Podnikateľské
prostredie hodnotí a analyzuje prechod
z plánovaného hospodárstva na trhové.
Druhý zväzok – Ekonomika a financie
prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné
riešenia v nových zložitých podmienkach.
Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde má podľa autora prioritu
komunikácia pred marketingom. Štvrtý
zväzok, objemovo najrozsiahlejší, sa zaoberá internými procesmi. A v poslednom
piatom zväzku autor rozpracováva tézy
na tému Učenie a rast. Od pentalógie je
odvodený nový edičný rad čiernobielych
knižiek formátu A5 s názvom Riadenie,
vydávaný vo vydavateľstve SAV-VEDA
pod gesciou Európskej akadémie vied a
umení. Tieto knihy sú postupne vydávané
v čiernobielej úprave. V tieto dni sa dostávajú do predaja prvé štyri časti, spolu
bude v tejto edícií vydaných 22 kníh.
text_Adam Krakovsky
foto_Internet
Podnikanie
NOVÉ PUBLIKÁCIE V DISTRIBÚCIÍ
_11
10 ROKOV OMNIE
Omnia
Rok 2013 je bohatý na výročia a 10
rokov oslavuje aj naša OMNIA. Pýtate
sa, kto alebo čo to je? Odpoveď sme
hľadali na Katedre hudby a to práve u
dirigentky tohto zoskupenia Mgr. art.
et. Mgr. Moniky Bažíkovej, ArtD.
_12
Napovedali sme už veľa, a tak asi už
tušíte, o čo ide. OMNIA je fakultný miešaný spevácky zbor, ktorý vznikol už
v roku 2003, a to z pôvodného dievčenského zboru. Združuje všetkých
nadšencov spevu a nerozlišuje medzi
študentmi, pedagógmi a verejnosťou. V
záujme približne 30 členov je neustála
aktivita, zdokonaľovanie sa a preto sa
stretávajú každý týždeň na nácvikoch,
poriadajú viacdňové sústredenia a
taktiež každý rok utekajú čerpať inšpirácie, prezentovať seba, Žilinskú
univerzitu a Žilinu do zahraničia. Nie je
im cudzia ani zahraničná spolupráca,
ktorá prináša cenné skúsenosti z rôznych krajín. Workshopy v štýle ABBA s
lotyšskými lektormi, majstrovské kurzy
s francúzskymi a americkými dirigentmi, ERASMUS spolupráca s poľskými
dirigentmi je určite veľkým prínosom.
Vzájomná spolupráca medzi jednotlivými zbormi a skladateľmi priniesla
speváckemu zboru aj skladby, ktoré
boli venované práve im. Takéto ocenenie za dobre vykonávanú prácu dostal
zbor od slovenských, českých ale aj
arménskych skladateľov. O významnej
činnosti nášho zboru a jeho talente hovorí najlepšie množstvo ocenení, ktoré
získal doma i v zahraničí.
...Viete kto to je ?
Zoznam úspechov:
AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA (2003)
- 2. miesto v zlatom pásme
- Cena primátora Banskej Bystrice najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru
- Cena banskobystrického diecézneho biskupa za najlepšiu interpretáciu skladby so
sakrálnou tematikou
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ SPEVÁCKYCH ZBOROV „IFAS“, PARDUBICE (2004)
- Strieborné pásmo v kategórii komorné miešané zbory
- Strieborné pásmo v kategórii folklór
- Strieborné pásmo v kategórii hold českým jubilantom
MOYZESIANA, PREŠOV (2004)
- Cenu za najlepšiu interpretáciu v kategórii Komorný spev
MOYZESIANA, PREŠOV (2005)
- Cena za najlepšiu interpretáciu skladby Mikuláša Moyzesa
AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA (2006)
2. miesto v zlatom pásme
- Cena banskobystrického diecézneho biskupa za najlepšiu interpretáciu skladby so
sakrálnou tematikou
Medzinárodná súťaž SVIATKY PIESNÍ BRATISLAVA (2006)
- Zlaté pásmo v kategórii Komorné zbory
- Zlatá medaila v kategórii Komorné zbory dospelých
- Zlatá medaila v kategórii Zborová tvorba slov. autorov
AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA (2007)
- 3. miesto v zlatom pásme v kategórii komorných speváckych zborov
- Cena Hudobného fondu Matice slovenskej za rozvoj interpretačného umenia v
oblasti zborového spevu
AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA (2009)
- 2. miesto v zlatom pásme v kategórii komorných speváckych zborov
- Cena Hudobného odboru Matice slovenskej za rozvoj slovenského interpretačného
umenia v oblasti zborového spevu
- Cena Hudobného fondu v Bratislave za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského
skladateľa 20. storočia
FESTIVAL ZBOROVÉHO UMENIA „VOCE MAGNA“ ŽILINA (2010)
- Účasť na festivale
FESTIVAL „CANTI VERIS PRAGA“ (2010)
- Hlavná cena Zdenka Lukáša a cena za interpretáciu skladby Es gulu gulu od Ske
pasta
FESTIVAL „CANTATE BARCELONA“ (2010)
- účasť na medzinárodnom zborovom festivale
FESTIVAL ZBOROVÉHO UMENIA „VOCE MAGNA“ ŽILINA (2011)
- Účasť na festivale
MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP „LOVE ISLAND ICE TEA“ S LOTYŠMI (2012)
- Organizácia a účasť
MASTER CLASS V ST-ETIENNE (FRANCÚZSKO)
- Účasť na majstrovských kurzoch pod vedením dirigentov z Francúzska a Ameriky
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ SPEVÁCKYCH ZBOROV „IFAS“, PARDUBICE (2012)
- 1. miesto v zlatom pásme v kat. Komorné miešané zbory + postup do Grand Prix
- Strieborné pásmo v kategórii Hudba jedného štýlu artificiálnej hudby
FESTIVAL ZBOROVÉHO UMENIA „VOCE MAGNA“ ŽILINA (2012)
- Účasť na festivale
CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA ZBOROVÉHO SPEVU DOSPELÝCH V B.
BYSTRICI (2012)
- 1.pásmo; cena odbornej poroty za dramaturgiu; cena primátora mesta BB
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL „CANTATE AMSTERDAM“ V HOLANDSKU (2013)
- Účasť na zborovom festivale
MEDZINÁRODNÁ ZBOROVÁ SÚŤAŽ „AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA“ (2013)
- Ocenenia: 2.miesto v zlatom pásme; Cena biskupa Západného dištriktu ECAV za
interpretáciu duchovnej skladby súčasného slovenského autora – Juraj Jartim:
Angeli Archangeli
Dôkazom významnosti a vysokej úrovne fakultného miešaného zboru OMNIA je aj ich účasť na Svetovej zborovej olympiáde, ktorá sa bude konať
v júli 2014 v Rige. Aj keď je to trošku
ďaleko, zbor nezaháľa, cvičí, pripravuje
koncerty, workshopy a v tomto vynikajúcom trende bude aj pokračovať.
Čo veľké a významné však chystá
OMNIA k svojmu sviatku? No predsa
zaslúženú oslavu za všetko úsilie, štúdium, vedomosti, vloženie síl do výborných výsledkov. K 10. výročiu vzniku
fakultného miešaného zboru vás OMNIA srdečne pozýva na Slávnostný
koncert, ktorý sa uskutoční pod taktovkou Moniky Bažíkovej 22. novembra
o 19:00 hod. v Dome umenia Fatra.
Tešiť sa môžete aj na významných
hostí ako súrodeneckú skupinu B7, Žilinský miešaný zbor, Radovana Elefan-
ta, Martu Gáborovú, Zdenka Mravca
a Karin Sarkisjan. Avšak dôležitá poznámka. Nepôjde len tak o hocijaký
klasický koncert, ale o koncertnú show
so svetelným, projekčným zázemím,
významnými hosťami domácej i zahraničnej hudobnej scény, ktorú zrežíroval
Jozef Abafi. Bonusovým darčekom ku
krásnemu sviatku zboru je aj vydanie
CD, ktoré prinesie prierez hitov skladieb v klasickom, popovom, ľudovom,
spirituálnom... štýle. No je sa na čo
tešiť!
‚‚V prvom rade chcem vysloviť veľké
a úprimné ĎAKUJEM všetkým tým,
ktorí sa pričinili o vznik tohto telesa,
tým ktorí sú alebo boli jeho členmi,
tým ktorí nám fandia a držia palce,
v neposlednom rade tiež Žilinskej
univerzite za finančnú podporu a
podmienky, ktoré nám vytvára na to,
aby sme mohli fungovať. Veľmi si to
vážime!
Omnia
K 10-tym narodeninám výbornej práce
srdečne gratulujeme a prajeme zboru ešte aspoň raz takých 10 skvelých
rokov. Veľmi sa tešíme na ďalšie úspechy, ktoré Žilinskú univerzitu reprezentujú aj v zahraničí a ešte viac sa tešíme
na koncert. Čo dôležité na záver by
dodala ešte usmiata Monika?
Ak Vás tento článok zaujal (ďakujem
Mirke :-)), máte radi hudbu a spev,
ste srdečne pozvaní na všetky naše
koncerty. Najbližší je ten výročný!
No a ak by ste sa chceli pridať, máte
spevácke predpoklady + úspešne
absolvujete vstupný kasting, radi
Vás prijmeme do rodiny „omniákov“
:-)”
text_Miroslava Škutová
foto_Roderik Kučavik
_13
Fytoterapia
STAROSTLIVOSŤ
O ZDRAVIE NA JESEŇ
Ako zvládať ľahké prechladnutia prírodnými prostriedkami
_14
Nastala nám jeseň, zavládla jesenná
rovnodennosť a s ňou aj rôzne výkyvy počasia. Pri týchto neraz náhlych
zmenách počasia pociťujeme zmeny
nálad, ale hlavne trpí imunita. Nie
každý je taký zdravý, aby na ňom nezanechala „Pani Jeseň“ nejaké stopy.
Už teraz mnoho ľudí zaplňuje čakárne
ambulancií lekárov, ale aj navštevujú
lekárne. Skôr, než nás prechladnutia
skolia tak, že nič iné nezostáva, než
nasadiť poslednú možnosť z farmaceutického priemyslu v podobe antibiotík, mám tu pre Vás pár tipov, či už
na podporu imunity, alebo pri ľahších
formách prechladnutia.
Nestoja veľa peňazí a isto na ne netreba stáť niekde v rade, že by neboli dostupné. Stačí sa obzrieť okolo
seba, pretože už samotná príroda
má svoju vlastnú lekáreň. Sú to bylinky. Ako už samotný názov rubriky:
„Fytoterapia“ napovedá, jedná sa o
využitie bylín v ľudovom liečiteľstve
a kozmetike. Je to najdostupnejšia
forma liečby, pretože bylinky rastú
všade okolo nás. Mnohí ich považujú
za burinu, ale koľkí z Vás vedia, ktorá
rastlinka je na čo užitočná? Napríklad
obyčajný pýr, botanicky nazývaný Pýr
plazivý, bežná zelina, ktorá šarapatí
v záhradách, pôsobí močopudne, pri
neplodnosti, pri žalúdočných ochoreniach a pod.
Medzi prvé príznaky prechladnutia
patrí nádcha, bolesti hrdla, kašeľ a
teplota.
Na nádchu je dobrá aromaterapia.
Medzi ľahko dostupné prípravky patria éterické silice, ktoré sa dajú kúpiť
či už v lekárni, alebo rôznych bioobchodoch. Na kúsok vaty si dajte 1-2
kvapky aromatického olejčeka a položte na radiátor. Silica z vaty sa bude
postupne uvoľňovať a Vám sa bude
lepšie dýchať. Najbežnejšie používané sú borovicová, smreková, jedľová,
eukalyptová a čajovníková /Tea tree/.
Tak isto je možné ich nakvapkať do
horúcej vody a vdychovať. Pre lenivejších je možnosť si zakúpiť masť s
týmito prísadami a natierať si ich pod
nos.
Bolesti hrdla je dobré podchytiť čo
najskôr, aby sa nerozvinuli do silného
zápalu. Medzi klasické rady starých
mám sa vždy zahŕňala cibuľa, cesnak, štipľavá paprika, chren. Na kloktanie je dobrý odvar zo šalvie, slaná
voda, čajovník čínsky /Tea tree/ ..Samozrejme zabaliť hrdlo do šálu, šatky.
Pri kašli je možné využiť rôzne bylinky i ich zmesi, ale dôležité je rozlišovať, či je kašeľ suchý alebo vlhký. Pri
suchom je dobré piť čaje z materinej
dúšky, bazy, šípok, lipového kvetu,
feniklu, anízu a pri vlhkom, kde už
je treba podporiť vykašliavanie, tak
sa využívajú podbeľ, skorocel. Starí ľudia si dávali po lyžičkách sirup,
pozostávajúci z nakrájanej cibule a
cukru. Tak isto je účinný sirup z mrkvy
a medu (0,5l mrkvovej šťavy a 4PL
medu - zahrievame, až kým sa stratí
tekutina a dostane konzistenciu sirupu, nevariť! ).Dávame si 5x denne 1
ČL.
Teplota zvyčajne býva jeden z nápomocných faktorov pri liečebnom procese, ale keď je dlho, nie je žiadúca,
lebo veľmi vyčerpáva organizmus. Na
zrazenie teploty a ako pomoc k liečbe
chorého je dobrá zmes medu a jablčného octu v pomere 1:1 do pohára/
šálky čo najteplejšej vody a piť pred
spaním. Vysoká garancia vypotenia
sa! Ale musí tam byť jablčný ocot, iný
nie! Dobrú službu Vám urobí aj lipový
čaj s medom a citrónom, ale citrón s
medom nedávajte do horúceho čaju,
zničíte tak vitamín C.
Pri liečbe je dobré jesť veľa zeleniny
a ovocia, dostatok spánku. Samozrejme, aj pre urýchlenie uzdravenia sa je
veľkým prínosom, ak sa o Vás stará
milujúci človek !
text_ Zdenka Felicita Vašková
foto_Alena Kopáčová
Zas a opäť je tu zbierka zaujímavostí.
Takže, Vedeli ste, že….
….po premiére filmu Apollo 13 v jednom z kín v USA mohli návštevníci
napísať svoj názor na lístok a anonymne ho odovzdať organizátorom?
Jeden z hostí napísal: “Ďalšia hollywoodska sračka, v skutočnosti by
neprežili.”
….v ruských fast foodoch majú zamestnanci zakázané narábať s platobnými kartami zákazníkov? Ani ju
len nechytajú.
….vstup do metra v Moskve stojí 28
rubľov? V prepočte je to 64 centov,
za týchto 64 centov sa môžete dostať
prakticky z jedného kúta Moskvy do
druhého. Napríklad tu v Žiline sa za
64 centov dostanete na lístok bez
zľavy na maximálne 5 zastávok. (Bez
priplatenia toho jedného centu. :) )
….Herec Bill Murray nemá agenta?
Má iba audiotextové čislo, na ktoré
môžete zavolať a navrhnúť mu úlohu.
….v seriáli South Park je matka Cartmana nazvaná Liane, podľa ex-snúbenice Treya Parkera, tvorcu tohto
seriálu? Preto je tam toľko vtipov o
jej promiskuite.
….v roku 1955 bolo v novinách zverejnené číslo na Santa Clausa? Bohužiaľ nastal omyl a zverejnené číslo
patrilo americkej vzdušnej obrane.
Odvtedy majú pokyny volajúcim deťom prezradiť aktuálnu pozíciu Santa
Clausa.
….Britský vojak Adrian Carton de
Wiart bojoval v oboch svetových vojnách, bol postrelený do tvare, hlavy,
paty, nohy, boku a ucha, prežil pád
lietadla, dostal sa
pomocou tunelu zo zajatia a odhryzol
si vlastný prst, keď mu ho nechcel
doktor amputovať? Neskôr povedal:
“Celkom som si užil vojnu”.
….okrem jednej z 20 najbohatších
žien sveta, všetky svoj majetok zdedili od svojho manžela alebo otca?
….10% fotografii ktoré vznikli na svete boli vyfotené v roku 2012?
….hru Rollercoaster Tycoon naprogramoval jediný človek v Assembleri? Neskôr bolo niekoľko funkcii
napísaných v jazyku C pre komunikáciu s Windowsom.
….Švajčiarsko má dostatok proti
bombových bunkrov, aby v nich ubytovali 114% obyvateľstva?
….v Nemecku majú stránku podobnú
ako eBay, ale predávajú tam prostitútky?
….v Rusku sa nepredávajú napríklad
2L balenia džúsu alebo 1Kg cukru,
ale predávajú sa 1.93 L balenia džúsu
a 950g cukru?
….David Tennant (herec, ktorý hral vo
filme Doctor Who) splnil želanie skladateľovi, ktorý si prial, aby jeho lebka
bola po smrti použitá v Hamletovi?
Bol to prvý herec, ktorý sa to odvážil
spraviť 20 rokov po jeho smrti a diváci videli 22 hier bez toho, aby o tom
vedeli.
“Not the Cosbys”, ktorý bol o chudobnej bielej rodine, kde sa všetci
navzájom nenávideli. Tento seriál sa
na televízne obrazovky dostal pod
názvom Married... with children (Ženatý so záväzkami)
Vedeli ste, že ...?
VEDELI STE, ŽE ...?
….v roku 2004 prišlo 200 žien na
súdne pojedanie s viacnásobným
násilníkom a vrahom vyzbrojených
kuchynskými nožmi a chilli práškom a
priamo v súdnej sieni ho zabili? Následne všetkých 200 sa k tomuto činu
oficiálne priznalo.
….The Cosby Show bol prvý americky seriál, v ktorom účinkovala bohatá
a idylická rodina afro-američanov?
Ako odpoveď bol vytvorený seriál s
….v Californii a 3 ďalších štátoch
USA sú akcie v kluboch pre ženy protizákonné (napríklad zadarmo drinky
pre ženy), lebo diskriminujú chlapov?
Niektorí majitelia to ale obchádzajú
tak, že spravia akciu napríklad pre
ľudí s oholenými nohami, čo sú väčšinou ženy.
....loďstvo Mongolska pozostáva z
jediného remorkéru, na ktorom sa
nachádza 7 členná posádka, z ktorej
iba jeden vie plávať?
text_Pavol Šlachta
foto_internet
_15
Leto
ŠKÓTSKE JAHODY
_16
Začalo to úplne nevinne rečami, asi
niekde v bare, „Čo keby sme ďalšie leto
brigádovali v zahraničí?‘‘. Mnohých táto
myšlienka nadchla, pretože sme vedeli, že v zahraničí zarobíme lepšie ako
u nás a zároveň to môžeme spojiť so
spoznávaním krajiny. Tak sme sa začali
obzerať po možných ponukách, ktoré
kamaráti, internet a rôzne agentúry
ponúkajú. Jednému z nás sa naskytla
možnosť vybaviť niečo v Nemecku, no
po krátkom čase táto ponuka prestala
byť aktuálna. Pokračovali sme preto v
hľadaní ďalej. Agentúry mali zaujímavé ponuky, ale väčšinou aj s vysokými
poplatkami. Netrvalo dlho a naskytla
sa nám ďalšia príležitosť. Bol to zber
jahôd a malín v Škótsku. Mnohí tieto roboty odcudzujú už dopredu, pretože si
myslia - prídeš o chrbát a nič nezarobíš.
No aj napriek tomu sme to boli ochotní
skúsiť a začali sme to riešiť, až sa nám
to napokon podarilo a koncom júla sme
odlietali z Bratislavy priamo do Škótska.
Po príchode čakalo prvé prekvapenie,
po ktorom sme si povedali, že nikdy nikomu never a mysli aj na plán B. Chlap,
ktorý nás mal prísť zobrať neprišiel,
nakoľko sa mu pokazilo auto s tým, že
sa mu ani neunúvalo nám dať vedieť.
Preto sme začali vybavovať cestu inak
- najprv autobusom z letiska do Edinburgu, následne do Perthu a nakoniec
do nášho cieľa - mestečka Blairgowrie.
hých po zbieraní bolel nielen chrbát a
nohy, ale hlavne ruky a prsty. Napokon
prišla aj pri jahodách top sezóna, ktorá
trvala však len jeden týždeň, vtedy polia
zarodili a nebolo problém nazbierať za
3 až 4 hodiny 100 až 150 kg, čo je pre
mnohých z nás nepredstaviteľné. No v
porovnaní s jahodami, ktoré vidíme na
SK, škótske jahody vyzerali skôr ako
menšie paradajky :-).
Po príchode na farmu sme boli milo prekvapení, keď sme zistili, že 70 percent
pracujúcich ľudí na farme sú Slováci.
Zlepšenie angličtiny preto veľmi nevyšlo, no zato sme pochytili pekný východniarsky prízvuk. Zvyšok zberačov tvorili
v malých skupinkách Poliaci, Rumuni a
Bulhari.
Po jahodách prišiel prechodový týždeň,
v ktorom začínal zber malín, roboty bolo
menej, a tak sme neváhali a začali sme
spoznávať krásnu prírodu a pamätihodnosti v Škótsku. V našej blízkosti
sme navštívili zámok Glamis a palác
Scoone, ktoré patria neodmysliteľne
ku škótskej histórii. Poradili nám chodiť
stopom, a tak sme to skúsili, Škóti a aj
mnohí cudzinci sú veľmi milí, a tak sa
vždy našiel niekto čo nás zviezol.
Práve v ten deň nastalo kruté zoznámenie sa s realitou práce v zahraničí (Škótsku), keď sme uvideli karavan. Karavany neboli až tak v najhoršom stave, ale
chýbala v nich voda a sociálne zariadenia, ktoré mali všetci zberači spoločné.
A to dosť znepríjemňovalo každodenný
život, či už pri robení, obede, sprchovaní sa po práci, atď.
Prvý mesiac sme zbierali čisto jahody.
Sezóna sa nevydarila, a tak sme v robote bývali málo, len niekoľko hodín do
dňa. Aj napriek tomu nám to dávalo zabrať, už len pri trojhodinovom zbieraní
jahôd sme boli veľmi vyťažení a mno-
Maliny sa zbierali omnoho ľahšie a aj
pohodlnejšie. Nakoľko sme sa nemuseli zohýbať ako pri jahodách, netrpel
chrbát a nebol problém podať aj desaťhodinový výkon na poli. Sezóna malín
sa vydarila a podarilo sa nám aj niečo
zarobiť.
Škótsko je úžasná krajina s prekrásnou
prírodou, históriou (a s Lochnesskou
príšerou :-) ) a hlavne s veľmi prajnými
ľuďmi. Preto dúfam, že ju navštívime
znova.
text_Matej Ondruš
foto_Internet
O LETE A LIETANÍ
Ja osobne, som sa tiež odhodlal
nájsť si robotku. Zohnal a zabezpečil som si malebnú ubytovňu,
kde mne a pár miliónom mravcom
istá milá pani za malý obnos dovolila prespávať. Keď hovorila, že
nás bude na izbe viac, čakal som
„spolubydlu“, nie mravenisko. Či
mravec alebo „spolubydlo“, veľmi
sa to nelíši. Oba vám zožerú jedlo,
čo neschováte, oba vám skôr či
neskôr vlezú do sprchy a keď máte
ľahký spánok, ani pri jednom sa
nevyspíte, ak chrápu. V onej malej posteli obitej drevom z každej
strany, kde som bol natískaný ako
„paštieka“ sa ostatne vyspať ani
nedalo. Neostávalo teda nič iné,
ako tráviť čas v práci.
Titul týchto riadkov by síce mohol
napovedať, že som si „chvacol“
do luxusne platenej a vzrušujúcej
práce pilota, letca či „huliča“ trávy.
Ale nie, nemalo to nič s lietaním,
pretože som sa chopil manuálnej
činnosti „pucfleka“ na stavbe. Vyhliadka to nebola špatná. Práca na
streche, šumné opálenie, dokonca s možnosťou, že by sa u mňa
mohlo vyvinúť niečo ako sval. Navyše prax v tesnej spolupráci so
serióznym „robošom“, ktorý vie čo
robí, ma môže predsa kdečomu
naučiť. Samotný výstup na strechu
s náradím vo vyťahaných otcových
montérkach, ktoré mi boli tak veľké, že som do nich chodil s mapou
a baterkou, bol jedinečný. Všetok
ten náboj vo vzduchu, ten stavebný
materiál povaľujúci sa okolo, navodzovali atmosféru, akú si pohodlný
človek, napríklad sediaci v redakcií
nejakého pochybného časopisu,
predstaviť ani nemôže. Ale to len
ten prvýkrát. Keď šliapete kvôli dvom šróbikom stoštrnásty raz
hore schodmi, veci vyzerajú inak.
Všetky tie haraburdy naokolo, ako
by tam niekto hádzal naschvál, aby
zavadzali. Vytŕčajúce laty a tyčky
lešení vás mrsknú po hlave a vy
nemôžete pochopiť, prečo sa ako
prvé nepostaví výťah a potom čosi
iné, napr. základy.
Následne výhľad, ktorý láskavo
ponúkla
nedokončená
strecha
onej stavby. Všetko to boli silné,
inšpirujúce momenty. Až dokým
sa neozval rev. Bol to pán vedúci.
Dones vrták, prines dosku, chyť si
päty, choď sa vypchať, zmeraj odtieň farby... Za nejaké dve, možno
tri sekundy, toho priemerný človek veľa nespraví. Iste, občas to
je ten čas medzi tým, či vás zrazí
alebo netrafí kamión s ohryzkami,
ale pôvodne by som súdil, že pri
práci to veľa nerobí. Ale len vtedy,
ak nie ste onen seriózny „roboš“
a nemáte svojho „pucfleka“. Pustil
som sa do toho s nasadením trhajúcim trenky a s takou rýchlosťou
podávania náradia, až verím, že
som určite zlomil nejaký rekord, ale
„holt“ pol sekundy neskôr a stojí
kvôli vám celý stavebný priemysel
vrátane zahraničného. Chvíle, kedy
bolo potrebné nazhromaždiť viacero predmetov, ktoré boli od seba
vzdušnou čiarou aj cez desiatky
metrov, za čas kratší ako žiadny,
ma nerozhodili. Jednak ich bolo
veľa, jednak som pokojný človek.
Nerozhodnosť rozkazov v podobe: Tu stoj! Čo stojíš? Choď preč!
Kam ideš? Dones mi bustu Lenina!
Načo mi ju nesieš? Ukľudni sa!, ma
z rovnováhy nevyrútili. Ale, keď ste
opretý rebríkom o tyčku šírky penisu makaka vo výške 15 metrov
a máte obsadené tri ruky náradím
nutným na činnosť, ktorú musíte
spraviť dostatočne rýchlo a precízne, lebo keď sa žeriav čo len o
kus pohne, letíte k podlahe. Vtedy
zvážite výhody a nevýhody akrofóbie, teda strachu z výšok. Je nevyhnutné povedať, že momentov,
kedy mi trávenie tancovalo tango s
nervami, bolo toto leto viac. Napríklad, keď sa istá asymetrická pani
ohýbala pre burger, čo jej „ušiel“
z ruky na zem, s túžbou zachrániť
ho, „odfotila“ ma panoramatickým
aparátom jej zadnice „napácovanej
v tangáčoch“, ako som sa bohužiaľ
vinou zraku v tú ranu dozvedel.
Nemôžem tvrdiť, leto som si užil
v každom aspekte. Ako som spomenul, pracovná prax bola super,
zážitky boli tiež skvelé, našiel
som totiž obrázok jedného zlatého
mačiatka a dokonca som dostal
aj číslo od istej baby. Vraj, že má
otca plastového chirurga a mám sa
ozvať, možno s tým niečo bude vedieť spraviť. Kto vie, čo tým chcela
povedať. Ja som spokojný, veď v
tme ma tak moc nevidno. A prečo sa
tieto riadky honosia titulom, že „o lietaní“, keď sa tu nelieta? Jednoducho,
tak ako i mnohí iní som vyletel zo školy. Pozdravujem Žilinu! :)
Leto
Ako to už býva dobrým zvykom, po
dobrom oddychu cez školský rok
nastáva čas na dobrý oddych cez
letné prázdniny. Tak to bolo aj onoho roku. Detičky z vysokých škôl sa
rozpŕchli domov a do sveta nazhromaždiť nejaké mince na chodbovice, komnatovice a iné -vice, ktoré
by si mohli užiť cez nadchádzajúci
rok štúdia.
text_Ján Novodomský
foto_internet
_17
Recenzie
THE CONJURING
Originálny názov: The Conjuring
Slovenský/český názov: V zajatí
démonov
Rok výroby: 2013
Krajina: USA
Žáner: Horor
Režisér: James Wan
Som milovník pohyblivých obrázkov,
ktoré sú doplnené zvukom a farbou
(niekedy ani tá farba nemusí byť).
Medzi moje najväčšie zlatíčka patria
práve horory. A zvlášť také, pri ktorých
človeku tuhne krv v žilách.
Jedným je aj The Conjuring. Má dej,
má dušu. Predtým, ako som videla
film, samozrejme som si pozrela
trailer. Nedokázala som od neho odtrhnúť oči. Jasné, kto by to dokázal?
Hracia skrinka, dom pri jazere a video
plné strašidelnej hudby. Keď som to
dopozerala, mala som až husiu kožu.
Tešila som sa. No zároveň sa vytvorila
aj obava.
Asi Vám prebehne hlavou prečo?
Jednoduchá odpoveď. Horory, ktoré
majú dobré trailery zvyčajne nestoja za
nič (samozrejme výnimky potvrdzujú
pravidlo). Jednou takouto výnimkou
je aj The Conjuring. Trailer na vysokej
úrovni. A film, ktorý Vám ukáže strach v
tom pravom zmysle slova.
Film sa odohráva v staršom dome v
americkom mestečku Harrisville, ktoré
sa nachádza v štáte Michigan. Dej
filmu rozpráva príbeh o dvoch rôznych
rodinách. Prvá, rodina Perronových,
ktorá sa sťahuje do usadlosti.
Druhá, manželia Warrenovi, ktorí
bojujú s démonickými silami a sú tiež
nazývaný ako Lovci Démonov.
Po nasťahovaní Perronovcov sa v
dome dejú zvláštne nadprirodzené
javy. Niekoľko nocí na to sa situácia
v dome zhoršuje. Rodinu terorizuje
zvláštna démonická sila a prichádza
k útokom. Preto sú do domu pozvaní
manželia Warrenovi. V dome sa stretnú
s tým najhorším démonom, akého kedy
stretli. Porazia Warrenovi démona?
Alebo padnú? Dokážu pomôcť nevinnej rodine? Odpovede na Vaše otázky
Vám zodpovie film sám. Prajem
príjemné pozeranie plné strachu.
Pikoška na záver: Po zhliadnutí tohto
filmu vám odporúčam dať si polhodinovú prechádzku najtmavšími uličkami
vašej dediny alebo mesta.
text_ Simona Krištofičová
foto_ Internet
ANTINOBELOVE CENY 2013
Každoročne sa pár dní pred udeľovaním Nobelovej ceny, udeľuje aj takzvaná Antinobelova cena. V origináli
nazývaná Ig Nobel Prize. Je to cena
udeľovaná za bizarné a často až
smiešne výskumy. Za rok 2013 boli
udelené nasledovné ocenenia.
Cena za medicínu:
Udelená za zhodnotenie vplyvu, počúvania opery a klasickej hudby myšami
s transplantovaným srdcom počas
siedmych dní.
_18
Cena za psychológiu:
Udelená za experimentálne overenie,
že ľudia, ktorí si myslia, že sú opití,
si takisto myslia, že sú atraktívni. Experiment sa konal na 94 študentoch.
Jednej polovici podávali alkoholické
nápoje a druhej nealkoholické nápoje,
pričom nevedeli, že konzumujú nealko. Aj títo ľudia sa cítili opití a atraktívnejší.
Spojená cena za biológiu a astronómiu:
Udelená za objav tímu vedcov, ktorí
odhalili skutočnosť, že chrobák Hovnivál sa dokáže orientovať pri odvaľovaní svojej guľôčky trusu, podľa Mliečnej
dráhy na oblohe.
Cena za bezpečnostné inžinierstvo:
Udelená za predstavenie elektromechanickej pasce na únoscov lietadiel.
Táto pasca je umiestnená v zadnej
časti kokpitu ako pozdĺžny diel, ktorý
v prípade potreby izoluje únoscu cez
dvere v podlahe a uzavrie ho v kapsule. Následne ho vyhodí von z lietadla
a na padáku pristane, kde si naňho
počkajú policajti, ktorí boli informovaní
rádiom.
Cena za fyziku:
Udelená za zistenie, že človek by
mohol bežať po hladine jazera, ak
by sa jazero aj človek nachádzali na
Mesiaci.
Cena za chémiu:
Udelená za objav, že biochemické procesy spôsobujúce plakanie pri krájaní
cibule sú zložitejšie ako vedci doteraz
predpokladali. Výskum zistil aj to, že
by bolo možné vytvoriť cibuľu, z ktorej
by sa neplakalo a zachovala by si stále
rovnaké chuťové vlastnosti.
Cena za mier:
Udelená bieloruskému prezidentovi
Alexandrovi Lukašenkovi, za zavedenie zákazu tlieskať na verejnosti a
bieloruskej polícií za zatknutie jednorukého muža za tlieskanie.
Cena za odbor pravdepodobnosti:
Udelená za zistenie, že čím dlhšie
krava leží, tým je väčšia pravdepodobnosť, že vstane. Keď už stojí, nie
je možné jednoducho predvídať, ako
dlho bude trvať, pokým si krava opäť
ľahne.
text_Pavol Šlachta
CHATRČ
...kniha, ktorá Vás zmení
prijatie a odpustenie – to je však najťažšia lekcia pre človeka, no zároveň
jediná cesta k pokoju a láske na ceste
životom.
Mack prišiel o svoju dcéru práve v
Chatrči, kde o pár rokov zažíva neuveriteľné zážitky s Bohom a neskôr
nachádza aj telo svojej dcéry. Počas
pobytu v chatrči spoznáva Mack rôzne tváre Boha a začína viac rozumieť
jeho zmýšľaniu s nami, so svetom a
chápe význam udalostí, ktoré sa nám
v živote dejú.
Fakt, že je predaných už viac ako 7
miliónov výtlačkov, je tiež dôkazom,
že nejde len o jeden z ďalších románov na večerné čítanie. Táto kniha
skrýva v sebe mnoho konečne zodpovedaných otázok a odhaľuje to, čo
bolo pred nami skrývané, zatajované.
U mnohých čitateľov vyvoláva Chatrč
zmätok, dokonca až pochybnosti o
tom, či je ich viera, respektíve či bola
ich viera a poznatky o Bohu doposiaľ
dostatočné. Práve prostredníctvom
Chatrče, kde Mack pochopil, čo je
vlastne v živote dôležité, sa autor
snaží, aby sme aj my vstúpili do tej
svojej.
Táto kniha je aj určitým nositeľom hlbokého kresťanského posolstva, že
Boh je láska, miluje nás, lieči naše
zranenia a je nám stále na blízku.
Nezáleží na tom, či je príbeh realita
alebo fikcia, pretože (slovami autora)
nemusí to byť pravdivý príbeh, ale určite je to pravda inak.
Recenzie
Autorom tohto bestselleru je veľmi
známy kanadský spisovateľ Wm.
Paul Young, ktorý sa snažil čo najpresnejšie zachytiť životný príbeh
svojho verného priateľa Mackenzieho. Je to iný náhľad na Boha a
na jeho úmysly s nami. Nie je to len
kniha na prelistovanie, ale je to vcí-
tenie sa do Mackovho príbehu a
prežívanie jeho osudu spolu s ním. V
nejednej pasáži sme Mackovi a jeho
správaniu podobní.
Mnohí čitatelia jej dávajú veľký potenciál, na zmenu ľudstva a jeho nazeraniu na Boha.
Kniha prináša významné posolstvo
ako sa vyrovnať s ranami osudu – cez
text_ Monika Bereníková
foto_ Internet
SÚŤAŽ
_19
NA VÝLETE S MAŤOM
Cestovanie
Túra na Kráľovu Hoľu
V okolí vám odporúčam návštevu
prekrásnej obce Dedinky s najchladnejšou vodnou nádržou Palcmanská
Maša, ktoré sú vstupnou bránou do
roklín Slovenského Raja. Neďaleko
je tiež Dobšinská ľadová jaskyňa,
Muránsky hrad, či železničná technická pamiatka tzv. Telgártska slučka. Čo sa týka lyžovania, je tu toho
naozaj mnoho, najbližšie stredisko
je Telgárt, ktoré je na dohľad priamo
z Kráľovej Hole, neďaleko sú však
tiež už spomenuté Dedinky-Mlynky,
Vernár a Polomka. Náročnejším turistom odporúčam hrebeňovku, pri
ktorej je možné prespať v neďalekej
útulni Andrejcová. Tento kraj je rajom
aj pre cyklistov, ktorí sa môžu dostať
nielen na samotnú hoľu po asfaltke,
no na svojom bicykli môžu brázdiť aj
serpentíny šíreho hornatého okolia a
priľahlé doliny. Kráľova Hoľa je vrch,
ktorý určite stojí za to navštíviť, bohužiaľ tam však v súčasnosti jazdí málo
vidieť Vysoké Tatry, celý Liptov, Slovenský Raj, Slovenské Rudohorie,
Muránsku Planinu, Horehronie a tiež
Nízke Tatry. Existujú plány výstavby
lanovky na Kráľovu Hoľu, čo znie fajn
a určite by to tam prilákalo mnoho
nových turistov, som si však istý, že
na čosi také si budeme musieť ešte
nejaký ten rôčik počkať.
turistov. Dúfam, že vás tento článok
motivuje a pridáte k svojim výletným
plánom aj túru na Kráľovu Hoľu.
V tomto čísle sa spolu vydáme na
horskú túru do srdca Slovenska, kde
sa nachádza jeden z najznámejších
vrchov našej krásnej krajiny. Vydáme sa na Kráľovu Hoľu, ktorá spolu
s Kriváňom, či Poľanou, patrí medzi
najslávnejšie vrchy Slovenska, a to
nielen vďaka svojej majestátnosti,
ale aj vďaka tomu, že je spomínaná
v mnohých piesňach, básňach a povestiach. Určite každý Slovák pozná
ľudovú pesničku, v ktorej sa spieva
o zelenom strome stojacom na Kráľovej Holi, a tiež určite každý pozná
známu báseň Smrť Jánošíkova od
Jána Bottu, ktorá sa začína veršami
“Horí, ohník horí, na Kráľovej Holi”.
Kráľova Hoľa je vysoká 1946 m.n.m.
a patrí tak medzi najvyššie vrchy
Nízkych Tatier. Zaujímavé je, že pod
ňou, resp. v jej priľahlom okolí pramenia štyri najväčšie slovenské rieky, menovite Hron, Hnilec, Hornád a
Čierny Váh, jeden z prameňov Váhu.
Výstup na Kráľovu Hoľu je možné
zrealizovať z viacerých miest, no
najznámejšie sú dediny Šumiac a
Telgárt (Čučoriedkovo) ležiace južne
a Liptovská Teplička, ktorá leží severne od vrchu. Ideálne je vydať sa na
túru autom, pokiaľ ale auto nemáte,
odporúčam vám využiť prímestské
autobusové linky z Brezna alebo
rýchlik Horehronec, z ktorého vystú-
_20
pite v (ne)ďalekej Červenej Skale,
budú to však kilometre navyše. My
sme sa rozhodli uskutočniť výstup z
rázovitej dediny Šumiac, v ktorej sa
mimochodom nachádza unikátne
múzeum zvoncov. Zo Šumiaca vedie
na vrchol aj asfaltka, pre autá je ale
uzavretá, brázdia ju však cyklisti, pre
ktorých je Kráľova Hoľa atraktívnou
destináciou. Zaujímavosťou je, že
táto asfaltka je najvyššie položenou
na Slovensku. Turistický chodník zo
Šumiaca k vrcholu je v podstate taký
klasický chodníček, na ktorom cestou
naďabíte na nejaké zaujímavosti,
čarovné výhľady zo skál, určite tiež
stretnete ďalších turistov, prípadne
aj medveďa či inú lesnú zver. Spomínam si, že my sme cestou stretli
baču aj s celým stádom oviec, ktorý
sa pri nás zastavil na kus reči. Keďže
sa Kráľova Hoľa nachádza v strede
Slovenska, bol z nej naozaj prekrásny výhľad na šíre okolie. Bolo možné
text_Martin Vojtek
foto_Martin Vojtek
SVET VYSOKOŠKOLÁKA
alebo ako veľmi sa človek môže zmýliť
Základná škola, stredná škola, maturita. Neskutočne veľa rokov strávených
čakaním, že príde niečo lepšie. Očakávanie, že na vysokej budeme mať
voľnosť. Všetky pocity a reči o tom,
aká je stredná škola náročná. Kam
sme sa to dostali?
Je toto naozaj to, na čo sme tak dlho
čakali? Skutočne sa to zhoduje s našimi doterajšími predstavami? A kde
skončili tí, ktorí vraveli, že vysoká je
oddychom? Na úrade práce? Dosť
polemizovania! Je potrebné zahodiť
všetky doterajšie predstavy o vysokej
škole za hlavu. Je potrebné zvykať si
na niečo úplne iné, ako sme čakali. Aj
keď začiatky sú zvláštne. Pre každého. Prvé dojmy? Vráťme sa opäť na
strednú. Vedieť čo, ako a do kedy. Bez
chaosu a v známom prostredí. Bez nepríjemných prekvapení. S množstvom
voľného času, ktorý neubehol tak
rýchlo. Vysoká škola už nie je o učiteľoch, ale o nás a našom prístupe. O šikovnosti, o učení, ale taktiež o zábave.
Keď sa povie ideálny študent, predstavím si človeka, ktorý vie čo chce, ide
si za tým a zároveň si vie nájsť čas na
všetko ostatné. Nevravím, že ideálny
študent trávi všetok svoj čas nad knihami, ale, že je tu preto, aby sa niečo
naučil a svoj čas využil rozumne. Preto chcem povzbudiť všetkých nových,
aby to nevzdávali, snažili sa, ale aj využívali všetko to, čo život vysokoškoláka ponúka. Vitajte prváci! Začína sa
boj o vašu vysnívanú budúcnosť.
text_ Nikola Ďuricová
Pevné priateľstvo len vtedy je,
keď láska v ňom panuje.
Veď Boh dal tento dar ľuďom,
len láska je tým silným ohňom.
Láska, tá nadej v sebe máva,
len ona smiech a slzy ľuďom dáva.
Láska dáva všetkému život,
s ňou zažívame mnoho príhod.
Láska, tá premôže temnotu a
strach,
len pravá láska nepozná krach.
Miluj Lásku, ona za to stojí,
len láska priateľov spojí.
Trpezlivosť a Pokora,
ona chuť priateľstvu dodáva.
Priateľstvo je úžasný dar,
drž sa ho pevne a si ho chráň.
Zas je tu Jeseň,
plytvá farbami,
hrá nám svoju pieseň,
suchými listami.
Zas je tu Jeseň,
zem pomaly chladne,
lásku sužuje tieseň,
kam si teraz ľahne.
Poézia
PRIATEĽSTVO FAREBNÁ JESEŇ
Zas je tu Jeseň,
obloha má farbu tmavú,
ak nemáš dáždnik,
dážď ti skropí hlavu.
Zas je tu Jeseň,
noc vyhráva nad dňom,
skôr než padne sneh,
vyzlečie sa každý strom.
Zas je tu Jeseň,
vietor ako kaderník,
po pohľade do zrkadla,
nezaplatil by mu nik.
Zas je tu Jeseň,
zemi mrzne každý ár,
obliekame svetre,
a tešíme sa už na Jar.
Priateľstvo_ Miroslava Krajčiová
Farebná jeseň_ Miroslava Krajčiová
_21
Sudoku
SUDOKU & MAĽOVANÁ KRÍŽOVKA
_22
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Inovatívny čin roka 2012
Konkrétne ide o Mikrofluidický čip pre
izoláciu rakovinových buniek zo vzorky
krvi. Ako napovedá názov, za pomoci
čipu bude možné oddeliť napadnuté
rakovinové bunky od zdravých zložiek
krvi. Zariadenie disponuje kanálikmi,
ktorými prúdi krv zo skúmanej vzorky.
V týchto kanálikoch sú umiestnené výstupky z magneticky aktívnych polymérov. To znamená, že s pomocou magnetického poľa je teda možné meniť
výstupky. Keďže rakovinové bunky sú
väčšinou tuhšie a väčšie ako ostatné
krvné zložky, je možné zachytiť ich a
krv tečie ďalej.
Toto zariadenie sa podarilo vyrobiť výskumnej skupine cell-in-fluid zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorú tvoria aj
odborníci z rakúskej Fachhochschule
St. Pölten, výskumného ústavu Aus-
trian Institute of Technology a nemocnice Landesklinikum Krems.
Odborníci zo spomínaných inštitúcií
mali na starosti vývoj softvéru(Fachhochschule St. Pölten), výrobu zariadenia(Austrian Institute of Technology )
a experimenty s krvnými vzorkami(Landesklinikum Krems).
Táto medzinárodná spolupráca bola už
viackrát ocenená:
Futurezone Award 2012 v kategórii Innovation Award (Inovácií).
Súťaž bola organizovaná portálom Futerezone.at, ktorý je súčasťou rakúskeho denníka Kurier.
Senetics Innovation Award v kategórii
Innovativste Produktidee oder Patent
im Healthcare-Bereich (Inovatívna
myšlienka alebo patent v zdravotníctve).
Cena bola organizovaná medzinárodnou spoločnosťou Senetics sídliacou v
Nemecku, zaoberajúcou sa výskumom
v biotechnológiách a medicínskych
technikách. Najčerstvejším ocenením
je ocenenie za medzinárodnú kooperá-
ciu, ktoré počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský odovzdal
vedúcemu skupiny Ivanovi Cimrákovi.
Na základe týchto skutočnosti niet pochýb o prínose prístroja vo výskume
krvi a správaní sa rakovinových buniek.
Doteraz sa týmto výskumom totiž venovalo veľa skupín i jednotlivcov, využitím
spomínaného čipu by sa ich práca určite stala efektívnejšou.
text_ Miroslav Lužbeťák
Inovatívny čin roka 2012
Práve v tejto kategórii sa podarilo
získať ďalšie významné ocenenie výskumníkom zo Žilinskej univerzity.
Tí sa podieľali na vývoji prístroja na boj
s rakovinou.
STÉVIA
Ako si zdravo osladiť život
Stévia, nazývaná aj sladká tráva či
medový lístok, je rastlinka pôvodom
z Južnej a Strednej Ameriky. Je veľmi
sladká, tristokrát sladšia ako cukor, a
práve vďaka tomu má liečivé účinky.
Napomáha pri liečbe cukrovky, pretože
zvyšuje citlivosť na inzulín, dokonca
môže zvýšiť jeho produkciu. Okrem
toho znižuje krvný tlak, podporuje činnosť pankreásu a napomáha zhutneniu
svalovej hmoty, čo je dôležité pri chudnutí. Je totižto absolútne nekalorická.
Pomáha aj pri liečbe akné, ale čo je pre
mnohých z vás zrejme najzaujímavejšie, znižuje chuť na alkohol a tabak.
Je ale paradoxom, že sa u nás objavuje až teraz. V Amerike je známa už
dlho, a to hlavne u domorodých kmeňov, ktoré ju pravidelne žujú a slúži im
miesto zubnej pasty. Stévia má totižto
antibakteriálne účinky a okrem hojenia
rán, reguluje aj tvorbu baktérií v ústach
a zamedzuje vzniku zubného kazu,
pričom zuby v podstate vybieľuje. Tajomstvo bielych zubov Indiánov je teda
odhalené.
Zdravie
Všetci veľmi dobre poznáme „chuť na
sladké“ a časté odopieranie si cukru.
Či už je to kvôli tomu, že cukor nemôžeme zo zdravotných dôvodov, alebo
preto, že ho jednoducho nechceme z
„váhových“ dôvodov. Na trhu sa však
objavila alternatíva, ktorá vyhovuje aj
skupine diabetikov, aj dietárov.
Pestovanie stévie nie je náročné. Stačí
jej teplé miesto, na rastlinku však nesmú svietiť priame slnečné lúče. Ideálne miesto je pre ňu parapeta, v zime
vnútorná a v lete vonkajšia. Je to ako
keby prírodná cukornička. ktorej lístky
sa používajú čerstvé, sušené a mrazené. Patrí k najzdravším prírodným
sladidlám a vďaka priaznivým účinkom
pre organizmus a nekalorickosti vyhovie skutočne každému.
text_Iva Zacharová
foto_internet
_23
Music
PLATNE
SÚ OPÄŤ V KURZE
Renesancia vinylu
Určite sa v každej domácnosti nájde nejaký ten vinylový čierny kotúč,
niekde zaprášený v poličke, alebo
gramofón. Aj keď dnešná mládež
nevie čo to je, a nezažili ten pocit
púšťania rozprávok/hudby z platní,
čísla v predajniach s hudbou naznačujú, že čoraz častejšie volíme
návrat k tomu zvláštnemu čaru LP
platní. Či už je to z dôvodu vlastnenia „retra“, inak povedané, vlastnenia starej veci- väčšinou sú to mladí
a hovoríme im „HIPSTERI“, alebo
z nostalgie, platne dnešných dôb
vytvárajú prirodzený zvuk, ktorý si
veľa ľudí obľúbilo a kupujú ich aby
im pripomenuli detstvo.
Aj keď sa možno pred pár rokmi
zdalo, že digitálny záznam vytlačí
platne z trhu, reálne je to inak. Určite si pamätáte to praskanie pri počúvaní platne z gramofónu :). Dnes
je tomu inak. Materiál platní je odlišný a zvuk čistejší . Ceny sa pohybujú od desať do tridsať eur.Avšak
existujú aj rôzne antikvariáty, kde
je to ešte viac cenovo dostupnejšie
a použité, zachovalé platne tam
nájdete v cenách od 0,50 eur. Tieto
čierne vinylové kotúče tvoria jednu
štvrtinu obratu a predaj má rok čo
rok stúpajúcu tendenciu.
Pomaly sa vytvorila skupina ľudí,
ktorá pri nahrávkach uprednostní
vinyl pred klasickým CD nosičom.
Web je abstraktný a hudba sa stala nefyzická. Aj ja, ako fanúšička
LP platní milujem tú chvíľku voľna
pri gramofóne, kedy si vytiahnete
platňu, očistíte ju a zrazu sa ocitnete v koncertnej sále. Potom už len
stačí počúvať a vychutnávať si ten
krásny zvuk. Určite je na svete viac
takýchto audiofilov .
text_ Simona Giglerová
foto_ internet
EINSTEINOVA HÁDANKA
V týchto domoch žije päť ľudí rôznych národností. Každý z nich chová iné zviera, rád pije iný nápoj a fajčí iné
cigarety.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
-
Brit býva v červenom dome.
Švéd chová psa.
Dán pije čaj.
Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho.
Majiteľ zeleného domu pije kávu.
Ten, kto fajčí Pall Mall, chová vtáka.
Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill.
Človek z prostredného domu pije mlieko.
Nór býva v prvom dome.
Ten, kto fajčí Blend, býva vedľa toho, kto chová mačku.
Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí Dunhill.
Ten, kto fajčí Blue Master, pije pivo.
Nemec fajčí Prince.
Nór býva vedľa modrého domu.
Ten, kto fajčí Blend, má suseda, ktorý pije vodu.
Kto chová rybičky?
Túto logickú hádanku údajne vymyslel Albert Einstein a údajne ho 98% ľudí vôbec nevyrieši.
Patríš medzi zvyšné 2 %tá ???
Výsledok pošli na emailovú adresu: [email protected] a my ti pošleme odpoveď
_24
LETNÉ FESTIVALY
Ako už dlhé roky, tak aj tento rok otvára sezónu v posledný júnový víkend
Topfest. Tento rok oslavoval okrúhlych
10 rokov a tak ho organizátori predĺžili
na trojdňový. Neostali len pri zvýšenom počte dní, ale za top headlinera si
pozvali kapelu Iron Maiden. Anglická
kapela prišla v rámci turné s názvom
Maiden England, ktoré súvisí s ich rovnomenným albumom z roku 1988. Čo
sa týka organizácie, Topfest priniesol
niekoľko noviniek. Stage B a Toptrance
stan sa zlúčili, takže Béčko bolo vo vnútri stanu. Poskytovalo to nepochybné
výhody už počas asi hodinového dažďa vo štvrtok a taktiež počas horúčavy,
kedy poskytoval príjemný tieň. Zriadený
bol aj takzvaný wedding stage, čo bol
altánok - svadobná kaplnka, kde ste sa
mohli s kýmkoľvek zosobášiť. Samozrejme nie právoplatne. Ako svadobnú
kyticu nevesta vyfasovala trs suchých
kvetov a trávy, ktorý potom hádzala medzi družičky. Na altánku visel aj oznam:
„Každý musí mať dvoch svedkov.” Potom
neskôr dopísané: „V prípade potreby
vám jedného zapožičiame.“ V areáli
taktiež nechýbali kolotoče, bungee
jumping, či vodný futbal. Celkovo sa
na Topfeste predstavilo 70 interpretov,
medzi ktorými boli svetové kapely ako
napríklad španielska kapela Ska-P, britská Antiflag, kapela Sweet, či slovenské
stálice Desmod, Gladiátor, Tublatanka,
Horkýže Slíže a iné. Vystúpil aj Rytmus.
Pôvodne mal ísť ako posledný, ale pre-
sunuli ho nečakane o deň skôr, bez toho,
aby o tom dali vedieť. Možno to bolo aj
dobré, lebo veľa ľudí by si prišlo po ňom
niečo hodiť, keďže návštevníci Topfestu zväčša hip hop nemusia. Aj povedal
niečo v zmysle, že toto nie je festival
jeho žánru. B stage patril hlavne rôznym
menej známym kapelám, ako napríklad
Sakumprásk, Ranná nevoľnosť, Caliber
X, alebo aj známejším Načo Názov či
Konflikt. Vystúpila aj kapela ABBA. Po
zhliadnutí tohto v programe, človeku
napadlo, či sa snáď členovia švédskej
kapely nedali opäť dokopy. Nakoniec to
bolo zoskupenie z Banskej Bystrice, pričom názov kapely znamenal Asociácia
Banskobystrických Alkoholikov, ktorí si
počas koncertu nalievali. Nechýbali ani
Vandali a tradičné oslovenie divákov
takmer po každej pesničke: „Vy hovädá, hovädice.“ Za „dídžejov“ v Toprance
stane sa predstavil aj Jaro Slávik. Počasie
vyšlo skvelo. Okrem už spomínaného
krátkeho dažďa, bolo stále pekne, občas
pod mrakom. Ešte sa udiala jedna zaujímavosť. V stanovom mestečku nastal
pomerne neobvyklý úkaz, keď sa cezeň
prehnal vír, ktorý do vzduchu zobral
množstvo karimatiek, neporiadku a aj
jeden altánok, ktorý zaletel asi tak 20
metrov. Niekoľko karimatiek sa držalo
dlho vysoko vo vzduchu a leteli ďaleko
preďaleko.
Ďalším letným festivalom bol šiesty
ročník, pomerne malého, hardcorového
festivalu Wlesefest v strede leta. Wlesefest preto, lebo prvý ročník sa konal naozaj v lese, ale už dlhšiu dobu sa koná
v Martine na kúpalisku. Má to svoju nespornú výhodu v tom, že sa návštevníci
môžu kúpať, čo bolo tento ročník fajn,
keďže ho sprevádzali značné horúčavy.
Tento festival sa odlišoval od ostatných
tým, že nezačínal v piatok, ale o deň neskôr a domov sa odchádzalo v pondelok
ráno, pričom nás „esbeskári“ posielali
domov už o šiestej ráno. Vystupovali tu
kapely Betraying The Martyrs, Brutality
Will Prevail, My Autumn, Davová Psychóza a iné.
Posledný z festivalov, ktoré som navštívil, bol v druhý augustový víkend
Rock pod Kameňom v Snine. Ako už
názov napovedá, ide o rockový festival. Je jednopódiový, ale za to populárny. Headlinermi boli tentokrát
Avantasia, Helloween, Stratovarius, či
Wanastowivjeci. Festival bol predĺžený
z pôvodných dvoch dní na tri, pričom
prvý deň vystúpila len jedna kapela a
to headliner Avantasia so skoro trojhodinovým vystúpením. Stanovať sa dalo
na dvoch miestach. Jedno bolo platené v autocampingu a druhé neplatené
v listnatom lesíku, vedľa kukuričného
poľa, ktoré zároveň slúžilo ako veľkoplošná toaleta. Počasie bolo dobré. Cez
deň bolo teplo a nepršalo ani raz. Keďže
hneď vedľa areálu je kúpalisko, návštevníci čas do začatia programu trávili tam.
Počasie však neprialo ostatným paralelne prebiehajúcim festivalom, ako bol
Terchovský Budzogáň, BeeFree a Grape.
Tie sužoval silný dážď a búrky. Dalo by
sa povedať, že Snina je tak ďaleko, že sa
tam ani zlému počasiu nechce, keďže
takmer rovnaká situácia nastala aj pred
rokom. Veď dostať sa tamto vlakom zo
Žiliny trvalo 7,5 hodiny.
Music
Aj tento rok bolo cez leto množstvo zaujímavých hudobných festivalov. Počas
tohtoročnej festivalovej sezóny sa mi
podarilo navštíviť tri hudobné festivaly,
ktorých dianie sa vám pokúsim priblížiť.
text_Pavol Šlachta
foto_Pavol Šlachta
PRACOVNÁ PONUKA
Súkromná bezpečnostná služba ponúka študentom VŠ, ktorí sú držitelia preukazu Odbornej spôsobilosti
typu S resp. P možnosť privyrobiť si popri štúdiu.
Podrobné informácie na: e-mail : [email protected]
mobil : 0904460369
_25
ČO
ZOBRAŤ DO TERÉNU?
Najzaujímavejšie off-roady
Čo zobrať do terénu?
V posledných rokoch sa aj na našich cestách začali vo väčšom množstve objavovať veľké terénne automobily. Ich mohutné
karosérie a silný motor budia dojem, že takéto auto nemá problém so žiadnou cestnou prekážkou. Vo väčšine takýchto prípadov
ide však len o „imidžovku“ a okrem nápisu 4x4 nemá takéto auto so skutočným off-road vozidlom nič spoločné. Zopár najzaujímavejších vozidiel, ktoré sa popasujú s akýmkoľvek terénom predstavíme v nasledovných riadkoch.
Auto-Moto
Mercedes G
Prvým autom , ktoré vám predstavíme je Mercedes triedy
G. Ako možno viete, tento model sa po vizuálnej stránke zásadne nemení už dlhé roky. Čo sa však pravidelne mení pri
každej novej verzii je interiér a technické parametre. Tie sú
totiž za pomoci najnovších technológií vždy cibrené k dokonalosti. Aj vďaka tomu je Mercedes známy predovšetkým
svojou precíznosťou, v neposlednom rade však túto značku
zviditeľňujú aj veľké výkony pod kapotou.
Mercedes G je štandardne vybavený naftovým šesťvalcom
G 350 BlueTEC s výkonom 155 kW alebo benzínovým
osemvalcom G500, ktorý disponuje výkonom 285 kW. Ak by
Vám v teréne výkon aj napriek tomu chýbal je tu ešte jedna
možnosť- G 65 AMG najvyššia a najdrahšia verzia , ktorá
so svojimi 450 kW výkonu spraví z tejto „terénnej škatule“
závodné auto.
Lada Niva
Miesto medzi terénnymi automobilmi si určite zaslúži aj
táto legenda z východnej Európy. Prvá Lada Niva opustila
výrobnú linku v roku 1977, už o tri roky neskôr sa dostalo
toto vozidlo do prvej trojky najlepších automobilov sveta.
Aj preto istého času išlo na export takmer 70% vyrobených
kusov. Dlhé roky sa Niva vyrábala takmer v nezmenenej
podobe. Menšia modernizácia nastala až v roku 2009 ,
ktorej výsledkom je benzínový motor s výkonom 61 kW s
viacbodovým vstrekovaním a trojcestným katalyzátorom.
Ako doplnok do terénu slúži prídavná prevodovka s uzáverom diferenciálu.
Mitsubishi Pajero
Legenda, ktorá v roku 2013 slávi svoje tridsiate narodeniny. Toto auto určite vďačí za svoju popularitu aj dvanástim
víťazstvám na najťažšej vytrvalostnej rely Rallye Dakar. Keďže ide o tak úspešný model, počas histórie svojej výroby
sa menil len nepatrnými zmenami. Najnovšia inovácia sa na
tomto vozidle podpísala predovšetkým jemným doladením
na dizajne exteriéru a interiéru.
Z technických noviniek pribudol systém prednostného brzdenia, čo znamená, že pri súčasnom stlačení pedálu plynu a
brzdy je uprednostnený ten brzdový. Pod kapotou u Pajera
ostáva osvedčený a spoľahlivý dieselový 4-valec 3.2 DI-D s
výkonom 147 kW.
_26
Toyota Land Cruiser V8
Ďalší automobil, ktorý sa v teréne nestratí je Toyota Land
Cruiser.
Opäť ide o jeden z luxusnejších vozov. Ak chcete mať teda
luxusné auto, ktoré zvládne cestu aj „necestu“ možno ste
našli to pravé. Land Cruiser ma za sebou taktiež bohaté off-road skúsenosti, takže najnovšia verzia V8 splní určite tie
najvyššie očakávania. S osemvalcovým dieslovým motorom
4,5 D-4D s výkonom 195 kW dokáže Toyota uháňať za svojím cieľom skutočne svižne. Aj so svojou váhou 2,5 t je auto
schopné dosiahnuť rýchlosť 100km/h za 8,2s. Výkon však
oceníte predovšetkým v teréne, kde sa za pomoci stabilizačného systému, terénneho ABS, zvýšenia svetlej výšky,
redukčnej prevodovky a iných vymožeností budete cítiť skutočne sebavedomo.
Ikona off-road automobilov o čom svedčí aj jeho bohatá
70-ročná história. V minulosti výlučne auto do terénu sa
však hravo popasuje aj s vyššími rýchlosťami na pevnej
vozovke. Vráťme sa ale do terénu, kde je Jeep Wrangler
doma. O tom napovedá veľmi vysoká svetlá výška, čo
môže ľudom nižšieho vzrastu vadiť pri nastupovaní. Auto
to však vynahradí nekompromisnou jazdou v ľahkom ako
aj v ťažkom teréne, na ktorý bolo konštruované. Svedčí o
tom pevný podvozok, uzávery diferenciálov a stabilizačný
systém. O pohon Wranglera sa stará „len“ 4-valcový diesel
VM Motor s objemom 2,8 litra a výkonom 147 kW . Vzhľadom na úsporu pohonných hmôt je to prijateľná alternatíva
pred výkonnejším benzínovým 6-valecom 3.6 Pentastar o
výkone 206 kW.
Auto-Moto
Jeep Wrangler
Range Rover Sport
Ďalším autom do terénu z luxusnejšej triedy je Range Rover Sport. Podobne ako Mercedes aj Range Rover sa snaží
svojím zákazníkom ponúknuť to naj. Cieľom verzie Sport
bolo spraviť z fantastického auta v teréne auto, ktoré bude
veľmi rýchle aj na ceste. Radikálne znížili váhu vozidla a
obmenili aj pohonné jednotky, ktoré robia z modelu rýchlik
medzi SUV. Z dieselových motorov je k dispozícii 4,4 litrový vidlicový osemvalec SVD8 s dvojicou turbodúchadiel
a s maximálnym výkonom 249 kW. Benzínová alternatíva
ponúkne ešte viac- kompresorom preplňovaný osemvalec
s objemom päť litrov vyvinie maximálny výkon 375 kW . Do
terénu ale nestačí len výkon – Range Rover Sport preto
disponuje aj množstvom pomocných systémov, ktoré inde
nenájdete. Zaujímavé sú prevodovky, ktoré sa starajú o
najlepšie delenie výkonu medzi prednú a zadnú nápravu,
či systém vektorovania sily, ktorý sa stará o pribrzďovanie
jednotlivých kolies a tým lepšie ovládanie v teréne.
text_ Miroslav Lužbeťák
foto_Internet
_27
ELZápas
CLÁSICO
zápasov, šláger šlágrov
Šport
V každom športe existujú rivali, v
každom športe sa hrajú ročne tisíce, či dokonca milióny zápasov. No
len niekoľko z nich sa dá označiť
ako „Zápas s veľkým Z“. Zápasom
s veľkým „Z“ sa dá označiť v tenise
napr. zápas medzi Novakom Djokovičom a Rafaelom Nadalom.
_28
V celosvetovom meradle je najpopulárnejším športom futbal, ktorý
sa hrá v každom štáte sveta. Momentálne asociácia FIFA zastrešuje
209 štátov sveta zo všetkých kontinentov. Každý štát má svoju ligu,
vo väčšine štátov sú stovky futbalových klubov. Každá liga má svoje
šlágre, v kolíske futbalu, v Anglicku
sú to zápasy odvekých rivalov Manchestru United a Liverpoolu FC, v
Taliansku zápasy Juventusu s AC
Milanom, v Česku zápas pražských
„S“ – Sparty so Sláviou, u nás zápasy Spartaku Trnava a Slovanu
Bratislava.
No nad všetkými zápasmi, nad
všetkými šlágrami sú zápasy dvoch
španielskych gigantov, klubov, ktorých históriu poznajú tisíce skalných fanúšikov, ktoré poznajú všetci futbaloví priaznivci a dokonca aj
milióny ľudí, ktorých futbal nezaujíma.Reč je dvoch nezmieriteľných
rivaloch, dvoch kluboch, ktoré existujú viac ako sto rokov a ktoré sú
dnes na vrchole „futbalovej pyramídy“. Žiadny futbalový priaznivec
nemá pochybnosti o aké kluby ide,
samozrejme, ide o Real Madrid a
FC Barcelonu.
Dnes oba kluby majú desiatky miliónov fanúšikov po celom svete,
nastúpiť na zápas v drese jedného
z týchto klubov je snom miliónov
malých chlapcov, ktorí začínajú s
futbalom. No ani tieto kluby nemali
jednoduché začiatky a počas existencie narazili na problémy. Nie
vždy hrali len o titul ako v posledných rokoch, aj keď v ich prípade
úspechy výrazne zatieňujú neúspechy.
Príbeh Realu Madrid, ktorý poznáme aj pod prezývkami „Biely Balet“
či „Pusinky“ , sa začal písať v roku
1902 pod názvom Club Espaňol de
Madrid, v roku 1920 mu španielsky
kráľ Alfonz XIII. Dovolil používať
názov „Real“ (Real = kráľovský).
V roku 1928 bol jedným zo zakladajúcich členov španielskej ligy.
Keď som spomínal problémy, tak
ani tento klub sa im nevyhol. Po 2.
svetovej vojne sa klub, ktorý vyhral
pred vojnou dva ročníky španielskej
ligy a hneď v 1. sezóne skončil na
2. mieste, ocitol v krachu, bez peňazí a bez vlastného štadióna. Vtedy klub za symbolické 1 peso kúpil
bývalý hráč Santiago Bernabeu. A v
Madride sa začali diať veci ! Vďaka
zbierkam a neustálemu otravovaniu
sponzorov sa mu podarilo získať
dostatok finančných prostriedkov
na výstavbu štadióna (ktorý je dnes
pomenovaný práve po ňom) a z klubu, ktorý bol 2 body od zostupu do
2. ligy za 6 rokov vybudoval klub,
ktorý získal titul!!! To bol zlomový
okamih nielen v dejinách Realu,
ale aj v dejinách futbalu. Dôvod ?
Ten je jednoduchý – Real Madrid
začal klubom ponúkať viac peňazí
ako bolo v tej dobe vo zvyku a za
hráčov, ktorých chcel získať z iných
klubov ponúkal astronomické sumy,
samozrejme na tú dobu. Napríklad
v roku 1953 získal Real Madrid z
kolumbijského klubu Millonarios do
svojho klubu jednu z najväčších legiend svetového futbalu, Alfreda di
Stéfana, za vtedy rekordnú sumu,
no prestupová čiastka bola len
zlomkom dnešných prestupových
cien.
Real Madrid odohral v najvyššej
španielskej lige (v La Lige) všetkých
82 sezón a samozrejme nechýba
ani v 83. sezóne. A ako to býva vo
zvyku, aj tento rok patrí medzi top
favoritov na titul. Rovnako ako Real
Madrid nechýbal ani v jednej sezóne La Ligy ani Athletic Bilbao, a samozrejme, ani najväčší rival Realu,
FC Barcelona.
FC Barcelona bola založená ešte
na konci 19. storočia, v roku 1899.
Bola jedným z 10 zakladajúcich klubov španielskej ligy a hneď v prvej
sezóne (1928/29) získala titul, keď
o 2 body predbehla Real Madrid. Na
ďalší titul si musela FC Barcelona
počkať do sezóny 1944/45, teda do
prvého povojnového ročníka. Ani
Barcelona sa nevyhla výkonnostným výkyvom, niekoľkokrát bola
„len“ v strede tabuľky, no nikdy nemala problémy so záchranou.
Futbal sa postupne menil, zmenili
sa taktiky, futbal sa zmenil z „nevinnej hry“ na obrovský biznis. Často
sa futbal označuje za najväčší podnik na svete, menia sa hráči, stále
dorastajú mladé talenty a naopak
starší odchádzajú do futbalového
dôchodku. No niekoľko vecí sa nezmenilo a zrejme nikdy nezmení – a
to rivalita medzi rôznymi klubmi a
ako som už spomínal, tou najväčšou
vo svete futbalu je rivalita medzi FC
Barcelonou a Realom Madrid. Ich
zápasy sú označované prezývkou
„El Clásico“. Ako som spomínal,
futbal je najmasovejším športom,
no je rozdiel v počte ľudí, ktorí sa o
jednotlivé zapasy zaujímajú. Na regionálne zápasy sú zvedavé sotva
desiatky divákov, na ligové zápasy
chodí niekoľko tisíc divákov. No na
najväčšie zápasy, akým je aj El Clásico môže prísť „len“ 99 000 na Nou
Camp a 83 000 na štadión Santiaga
Bernabeua. Väčšiu kapacitu tieto
štadióny totižno nemajú. To však
neznamená, že ostatní sa dozvedia
len výsledok. Podľa odhadov sa na
82 ročníkov La Ligy si rozdelili tieto
dva kluby 54 titulov, 13 krát ovládli tieto kluby Ligu Majstrov, 44 krát
Španielsky pohár. Zoznam legiend,
ktoré hrali za tieto kluby je takmer
nekonečný. Z Realu spomeniem
aspoň mená ako Alfredo di Stefáno, Ferenc Puskás, Hugo Sánchez,
Francisco Gento, Roberto Carlos,
Zinedine Zidane či Ronaldo Luis
Nazazio de Lima, z Barcelony hráčov ako László Kubala, César Rodrizuez, Johan Cruyff, Bernd Schuster, Michael Laudrup, Romário či
Patrick Kluivert. A samozrejme, aj
dnes oba kluby disponujú množstvom fantastických futbalistov. V
uplynulej sezóne bolo medzi pätdesiatkou nominovaných hráčov na
hráča roka až 14 hráčov z týchto
dvoch klubov. Politika týchto klubov je rozdielna, no ciele rovnaké
– vyhrať všetko, čo sa dá. Zatial čo
Real Madrid väčšinu svojich hráčov
kupuje za astronomické sumy, Gareth Bale prišiel za 99 miliónov eur,
Cristiano Ronaldo za 94 miliónov
eur a za sumy okolo 30-50 milió-
lona sa vie „buchnúť po vrecku“ a
kúpiť hráčov za vysoké ceny, príkladom je Neymar, ktorý prišiel do
klubu za 57 miliónov eur.
posledný vzájomný zápas Realu s
Barcelonou pozeralo v televízii či
na internete až sto miliónov ludí !
V deň El Clásica celý futbalový svet
čaká na výkop tohto zápasu akoby
sa iný zápas nehral. A rozdelí futbalových fanúšikov na dva nezmieriteľné tábory.
nov eur prišli aj Xabi Alonso, Luka
Modrič, Karim Benzema či Isco, FC
Barcelona kupuje predovšetkým
mladých hráčov, často ešte vo veku
14-16 rokov, ktorých si vyhliadnu
po celom svete a platia im všetky
výdavky a posielajú peniaze aj rodinám nádejných futbalistov, ktorí
vyrastajú v akadémii La Masia. Touto akadémiou prešli LIonel Messi,
Andrés Iniesta, Xavi, Pedro, Cesc
Fabregas a ďalší. No aj FC Barce-
A na záver už dodám len toľko, že
nech fandíte ktorémukoľvek z týchto klubov, musíte uznať, že ak by
neexistoval, resp. zanikol jeden z
týchto klubov, futbalový svet by dostal tvrdú ranu, z ktorej by sa dlho
spamätával.
Šport
No tieto kluby sú nielen rivalmi, ale
fascinujúca je aj ich vyrovnanosť.
Vo všetkých súťažiach odohrali tieto dva kluby 224 vzájomných zápasov, pričom bilancia z nich je viac
než vyrovnaná. 90 zápasov vyhral
Real, 86 Barcelona a 48 sa skončilo remízou. Real strelil 378 gólov,
Barcelona 361. A aby tej vyrovnanosti nebolo málo, za zmienku
stojí aj nasledujúca štatistika – oba
kluby odohrali v La Lige po 2 618
zápasoch, pričom pomer bodov
je 4041:3924, čo je takmer zanedbateľný rozdiel. No ešte menší
rozdiel je v daných a dostaných
góloch. Real strelil 5 526 gólov,
Barcelona 5 490. A až dych vyráža
porovnanie dostaných gólov, Real
ich dostal 2997 a Barcelona 2999.
Áno, naozaj je rozdiel dostaných
gólov vo viac ako 2600 zápasoch
len dvojgólový !!!
A rivalita je pochopiteľná, sú to dva
najslávnejšie, najbohatšie a najúspešnejšie kluby v Španielsku. Z
text_ Martin Fitko
foto_ internet
_29
VTIPY
Chuck Norris raz hodil granát do davu
ľudí, granát zabil 12 ľudí, následne
granát explodoval...
Vtipná
Leží trojhlavý drak vo svojej jaskyni a
spí. Jedna z hláv otvorí oko a tichučko hovorí druhej: Schovala som si pol
vedra rumu... Čo povieš? Vypijeme
si? Vypime! - hovorí druhá hlava.
Vedro im však o skalu škrtlo a tretia
hlava sa zobudila: Vy dve ste pekné
svine. - Chlastať budete vo dvojici,
ale grcať budeme všetky tri.
Hovorí Fero frajerke:
- Marka, daj si tento kúsok torty.
- Ďakujem, Ferko, nechcem! – odmietne Marka.
- Marka! Prosím, ťa daj si kúsok torty.
- Ferko, ja sladké nemôžem, pribrala
by som.
- Prosím ťa…
- Naozaj nechcem tortu!
- Žer tú tortu, ty krava! Je v nej prsteň!
Chcem ťa požiadať o ruku!
- Kto ťa tak pohrýzol?
- Môj pes.
- A ako sa ti to stalo?
- Vrátil som sa domov triezvy a on ma
nespoznal.
Rozhodla som sa začať s diétou...
Alebo radšej rovno s tromi, lebo z jednej sa určite nenajem.
Jedného dňa sa v chlapíkovi ozve
vnútorný hlas: „Vyber všetky peniaze
z konta“. On to teda urobí a potom
zase ten tajomný vnútorný hlas: „Bež
do kasína“. Tak teda ide do kasína,
tam je už zábava v plnom prúde.
Tajomný vnútorný hlas vraví: „Vsaď
všetky peniaze na trinástku“. On to
urobí a padne dvanástka. Tajomný
hlas na to: „Sakra!“.
Žena príde ráno domov a povie mužovi, že spala u najlepšej kamarátky.
Čo urobí muž? Obvolá tých desať
kamarátok a zistí, že ani u jednej nespala.
Muž príde ráno domov a povie žene,
že spal u najlepšieho kamaráta. Čo
urobí žena? Obvolá tých desať kamarátov a zistí, že u ôsmich prespal a u
dvoch ešte stále je.
_28
Keď nakupujete handry, vaše
peniaze putujú do Číny, keď kupujete
benzín, idú Arabom, keď kúpite
počítačovú techniku, dostanú sa do
Hongkongu, za ovocie a zeleninu
poputujú napríklad do Španielska,
za auto s malou spotrebou platíte
Japonsku alebo Kórei a keď nakúpite
zbytočné elektronické somariny,
podporujete Taiwan. A tým všetkým
vôbec nepomáhate nášmu slovenskému hospodárstvu! Jediný možný
spôsob ako zaistiť, aby prachy
zostali na Slovensku je: Utratiť ich
za prostitútky, domáce víno alebo
slivovicu! A tohto sa ja držím! Mám
už len jeden problém: ako presvedčiť
svoju priateľku, že to všetko robím
len z lásky k našej vlasti???
Nahý muž stojí pred zrkadlom. Dlho
hladí na svoju neoholenú tvár, na
hruď zarastenú ako gorila, do svojich
krvou podliatych očí, ovisnutú kožu,
pivné brucho…
Potom pozrie na posteľ, kde leží
krásna, mladá žena a zadudre popod
nos: “Ako môže niekto až tak bažiť
po peniazoch!”
V škole: „Janko, opakoval si si cez
prázdniny počty?“
„Áno pani učiteľka.“
„No tak počítaj!“
„Sedem, osem, deväť, desať, dolko,
horko, kráľ a eso.“
Rozprávajú sa dve dievčatá súce na
vydaj. Jedna z nich vraví: „Chcela
by som mať muža takého múdreho,
aby zarábal veľa peňazí, ale zase na
druhej strane takého sprostého, aby
mi ich všetky dával.“
Minister financií vystupuje na
mítingu:
-Drahí občania Slovenska, mám
pre vás dve novinky. Jednu dobrú a
druhú zlú.
-Povedz najprv tú dobrú !!!- kričia
občania
-Našej milovanej republike sa dnes
podarilo uhradiť celý zahraničný dlh!!
-Hurá!!!
-A teraz tú zlú.
-Máme 72 hodín na opustenie
republiky ...
Príde blondínka do obchodu a pýta
sa predavača: „Čo je to oranžové?“
Predavač na to: „To sú pomaranče.“
„Tak si prosím kilo a každý zabaliť
zvlášť.“
Obzrie sa a znova sa pýta predavača: „Čo je to žlté?“
„Citróny.“
„Tak si prosím kilo, každý zabaliť
zvlášť.“
Blondína sa poobzerá a hovorí: „Čo
je to čierne tam hore?“
„Kašli na to, to je mak!“
Bol raz jeden nekrofil . . . . a tomu sa
po pár mesiacoch rozpadol vzťah ...
„Rytmusova“ hudba zachránila chlapčeka, ktorý ležal v kóme 3 mesiace.
Náhodou hrala v rádiu jeho skladba,
keď tu zrazu chlapček vstal a vypol
rádio.
Stretnú sa 4 kamarátky, ale nemajú
sa o čom rozprávať, lebo prišli
všetky..
Príde ženská na tržnicu a vidí ako
chlap predáva v sklenej fľaši komára,
a je na nej napísané: „Za 10 € nahradí chlapa.“
Tak za ním príde a pýta sa: „Ako to
funguje?“
Chlap odpovedá: „Prídete domov,
vyzlečiete sa, pustíte komára z
fľaše, ľahnete si na posteľ a bude
to. A keby nastal nejaký problém,
tak mi zavolajte!“ Žena ho teda kúpi,
príde domov, vyzlečie sa, ľahne si
na posteľ, pustí komára z fľaše von,
ten si sadne na stenu a nič. Tak teda
zavolá tomu predavačovi. Ten príde,
pozrie sa na komára, vyzlečie sa
a hovorí: „Tak sa pozeraj, ty blbec,
ukazujem ti to naposledy!“
Keď je žena naštvaná, objímte ju a
povedzte jej aká je krásna.
Ak vrčí ďalej, ustúpte do bezpečnej
vzdialenosti a hoďte jej čokoládu.
Slečny nudíte sa? Jeden rýchly
návod pre dievčatá ako zahnať nudu:
Pošli SMS v tvare: „Som tehotná!!!“na náhodné číslo.
Akú vetu zaručene nepreložíte zo
Slovenčiny do Angličtiny? „Ľaľa ho,
papľuha, ogrcal mi krpce!“
Syn: “Oci, zamiloval som sa a chcem
pozvať na rande krásnu babu!”
Otec: “To je úžasné synu. Kto je to?”
Syn: “Andrea, od susedov.”
Otec: “Aaaach, tak to nie je dobre.
Musím ti niečo povedať, ale prisahaj,
že to nepovieš mame. Andrea je
tvoja sestra.”
Chlapec z toho nie je nijako nadšený,
ale par mesiacov neskôr..
Syn: “Oci, znova som sa zamiloval a
je ešte krajšia!”
Otec: “To je super, poznám ju?”
Syn: “Áno - Monika, od susedov.”
Otec: “Ups, synu nerád ti to hovorím.
Monika je tiež tvoja sestra.”
Stalo sa to znova niekoľko krát na čo
bol syn už veľmi nahnevaný a šiel s
plačom rovno za mamou.
Syn: “Mami, som veľmi nahnevaný
na oca! Zamiloval som sa do šiestich
dievčat, ale nemôžem s nimi ani na
rande, pretože náš oco je tiež ich
oco!”
Mama objíme syna a hovorí: “Zlato,
môžeš ísť na rande s kým len chceš.
Nepočúvaj ho. Nie je to tvoj otec.”
Stretnú sa dvaja lekári, Rus a Slovák, a chvália sa...
Rus: „U nás v Rusku vedcovi do očí
frkla kyselina a keď mu vytekali oči,
zachytili sme mu ich do sterilných
handričiek, dali naspäť a teraz opäť
vidí!“
Slovak: „Hmmm, u nás chlapíkovi
na sústruhu odtrhlo celú ruku od
zápästia, tak sme mu prišli kravské
vemeno a teraz dojí 5 litrov mlieka
denne!“
Rus na to: „To je somarina, kto to
kedy videl?“
„Ten tvoj idiot s tými handrovými
očami!“
Každé ráno vchádza pyšný kohút
do kurína. Nežne pobozká deväť
z desiatich sliepok a tej desiatej
vytrhne jedno pierko. Takto to ide
deň za dňom…
Na 14. deň má však desiata sliepka
toho dosť, postaví sa kohútovi do
cesty a zlostne na neho kričí:
- Každé ráno pobozkáš deväť
mojich kolegýň, ale mne zakaždým
vyšklbneš jedno pierko! Čo to má
znamenať?
Kohút jej ticho pošepká do uška:
- Teba chcem vidieť nahú, baby!
Najväčším darom pre mňa ku dňu
otcov bolo, že mi ešte nebolo k
čomu gratulovať.
Syn mal skúšky v škole, príde
domov a otec sa ho pýta: „No syn
môj ako si dopadol.“
Syn odpovie: „Nie bohvieako.“ Otec
nato: „Syn môj, čím som ťa spravil,
tým si aj zostal!“
Vymysleli atómovú pálenku. Testovali ju Američan, Rus a Slovák.
Pol deci vypil Američan, spadol a
zostal ležať.
Vypil Rus, striaslo ho a povedal
„charašó“.
Vypil Slovák a povedal: „To je hnus!
Ešte to len vymysleli a už to riedia
vodou.“
Príde chlap z roboty domov a povie
žene: „Daj mi dačo jesť!”
Ona mu na to len odvetí: „Nevarila
som.”
On začudovane: „Ako to?”
„Lebo sýty hladnému nevarí!“
Ide kňaz po púšti a prosí Boha:
„Pane zošli mi jedlo, prosím“ ... o
chvíľu pred ním je...
„Teraz som smädný pane, prosím
zošli mi vodu.“... opäť spadne mäso.
„Ďakujem, ale ja som smädný,
pane.“ ... opäť spadne mäso a aj to
kňaz zje.
Zrazu sa otočí a uvidí oázu. Na jednej palme sedí malomocný a vraví:
„Toto mi netreba, toto mi netreba, ...“.
Obvinený vypovedá na súde. Sudca
sa ho pýta: ,,Poviete mi už konečne
kto bol váš komplic?“
Obvinený: „Čo vám šibe? Hádam by
som nezradil svojho vlastného brata!“
Zastaví manželský pár pri benzínovej
pumpe a pumpár hovorí manželovi:
„Máte nové auto však?“
Manželka na manžela:
„Čo vravel?“
„Že máme nové auto“
Za chvíľu pumpár hovorí:
„Pozerám, podľa ŠPZ budete z Turč.
Teplíc?“
Manželka na manžela:
„Čo vravel?“
„Že sme z Teplíc“
Pumpár na to:
„Ja som poznal jednu ženskú z
Teplíc, tá bola taká škaredá a hlúpa,
nevedela sa pritom ani milovať, ani
variť, no hrôza!“
Manželka zase na manžela:
„Čo vravel?“
„ŽE ŤA POZNÁ“
Ftipná strana
Príde chlap do baru, kde obsluhuje
barman robot. Ten mu načapuje perfektné pivo a spýta sa ho aké má IQ.
Chlapík odpovedá, že niekde okolo
150.
Barman sa s ním začne baviť o kvantovej fyzike, globálnom otepľovaní,
makroekonómii, nanotechnológiach…
Chlap je z toho celý mimo a tak si
povie, že ho vyskúša.
Ide domov, prezlečie sa a vráti sa
do baru. Barman mu opäť načapuje
perfektné pivo a spýta sa ho aké
má IQ.
Chlapík odpovie, že má ho okolo
stovky.
Robot s ním začne kecať o futbale,
ženských a autách…
Chlapovi sa to hrozne zapáči, tak ide
ešte domov, prezlečie sa a vráti sa
do baru.
Dostane opäť perfektné pivo a
zvyčajnú otázku na IQ.
Teraz povie robotovi, že má IQ 50.
Na to sa barman nakloní až k nemu
a pomaly, ale skutočne pomaly
povie:
Tak čo? Zase budeme voliť Fica?
Chlapík príde reklamovať televízor,
že mu na ňom nejde zvuk. A keď sa
ho predavač opýta ako k tomu došlo,
chlapík odpovedá.
„No večer si tak sedím pri telke,
špáram si hrdzavým klincom v uchu
a zrazu práááásk a nejde zvuk .... .“
Na diskotéke príde chlapec ku dievčaťu a pýta sa: „Nejdeš si zatancovať?“ Dievča sa poteší a odpovedá:
„Ale samozrejme, idem...“. „Tak
choď, lebo si nemám kde sadnúť.“
Bavia sa dvaja chlapi: „Ako to, že ťa
tvoja žena pustila do krčmy?“
„Dal som jej do vane penu, aby ma
nezdržiavala.“
zdroj_internet
_29
Download

Untitled