VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Úrad Trenčianskeho
samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20/A
911 01 Trenčín
Predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
tel.: (+421) 032 65 55 111
fax: (+421) 032 65 55 809
[email protected]
www.tsk.sk
NÁMESTOVO
ČADCA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
POVAŽSKÁ
BYSTRICA
BÁNOVCE
NAD BEBRAVOU
NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
MYJAVA
SENICA
PARTIZÁNSKE
PIEŠŤANY
TOPOĽČANY
MALACKY
TRNAVA
HLOHOVEC
TURČIANSKE
TEPLICE
PRIEVIDZA
POPRAD
ŽARNOVICA
ROŽŇAVA
SNINA
HUMENNÉ
VRANOV
NAD TOPĽOU
GELNICA
REVÚCA
ZVOLEN
MEDZILABORCE
STROPKOV
LEVOČA
BREZNO
BANSKÁ
BYSTRICA
ŽIAR NAD HRONOM
SOBRANCE
KOŠICE
MICHALOVCE
DETVA
POLTÁR
BANSKÁ
ŠTIAVNICA
NITRA
BRATISLAVA SENEC
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
PREŠOV
ZLATÉ
MORAVCE
PEZINOK
RUŽOMBEROK
SABINOV
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TRENČÍN
SKALICA
KEŽMAROK
MARTIN
ILAVA
BARDEJOV
DOLNÝ KUBÍN
ŽILINA
PÚCHOV
SVIDNÍK
STARÁ ĽUBOVŇA
TVRDOŠÍN
TREBIŠOV
RIMAVSKÁ SOBOTA
LUČENEC
KRUPINA
GALANTA
VEĽKÝ KRTÍŠ
ŠALA
LEVICE
NOVÉ ZÁMKY
DUNAJSKÁ STREDA
KOMÁRNO
Hlavné mesto kraja:
Počet okresov a ich administratívne centrá:
Rozloha :
Počet miest:
Celkový počet miest a obcí :
Hustota obyvateľstva :
Počet obyvateľov:
Trenčín
9 (Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto
nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza,
Púchov a Trenčín)
4 501 km2
18
276
133,2 obyvateľov na km2
599 847 obyvateľov
Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera v severozápadnej oblasti Slovenska, hraničí s českou republikou a z geografického
hľadiska patrí územie kraja do oblasti rozsiahleho horského systému západných Karpát. Rieka Váh, najdlhšia slovenská rieka, je prirodzenou tepnou života kraja a priamo v kraji pramení Nitra, ktorá je národnou slovenskou riekou. Dominantou krás sú strážne hrady
popri rieke Váh, ktoré chránili západnú hranicu Uhorska a Trenčiansky hrad, v minulosti centrum panstva „Pána Váhu a Tatier“ - Matúša Čáka Trenčianskeho. Návštevníkov priťahuje do kraja jedinečné kultúrne dedičstvo v podobe hradov, zámkov, kaštieľov, kostolov a zachovaných celkov meštianskej a ľudovej architektúry. Nachádza sa tu tiež množstvo cyklistických a turistických tras, bohatá
ponuka športových zariadení ako sú tenisové kurty, squashové haly, lyžiarske centrá, jazdecké centrá, kúpaliská, golfové ihriská, na
vodných nádržiach sú dobré podmienky na windsurfing, jachting, kanoistiku a rybárčenie. K bohatstvu územia patria aj pramene
minerálnych a termálnych vôd, vďaka čomu sú v kraji liečebné kúpele Bojnice, Nimnica, Trenčianske Teplice a kúpele Malé Bielice.
V TSK sú 3 letiská v Slávnici pri Dubnici nad Váhom, v Malých Bieliciach pri Partizánskom a v Prievidzi, kde je medzinárodné letisko
s nepravidelnou dopravou
strana 223
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
K TO S M E A Č O P O D P O RUJ E M E ?
• Nadácia Ekopolis spravuje od roku 1991 grantové programy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj.
Podporuje projekty mimovládnych organizácií, neformálnych skupín občanov, škôl a samospráv.
• Od svojho vzniku podporila Nadácia Ekopolis 2 491 projektov na celom Slovensku, sumou vyše
11 mil. 877 tisíc eur.
• Prinášame inovatívne programy, myšlienky, otvárame aktuálne témy. Máme prepracovaný spôsob
monitorovania a hodnotenia projektov. Našim hlavným nástrojom sú grantové programy, v ktorých
projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži.
• Našou víziou je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej
vývoj a stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy
vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby jej rozvoj nebol na úkor
budúcich generácií.
W W W . E K O P O L I S . S K
Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.:+421-48-414 52 59, 414 54 78, email: [email protected]
Bánovce nad Bebravou - región Bánovecko
Mestský úrad:
Nám. Ľ.Štúra 1/1
PSČ 957 01
Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7602031
fax: 038/7603084
mobil:
[email protected]
www.banovce.sk
Okres Bánovce nad Bebravou
primátor:
Marián Chovanec
Počet obyvateľov: 20901
Rozloha: 2646 ha
Prvá písomná správa: 1232
Borčany
Obecný úrad:
Borčany 77
PSČ 956 36
Rybany
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7692382
fax: 038/7692382
mobil: 0903276514
[email protected]
www.borcany.meu.zoznam.sk
starosta:
Jozef Asverus
Počet obyvateľov: 248
Rozloha: 313 ha
Prvá písomná správa: 1113
Brezolupy - región Bánovecko
Obecný úrad:
Brezolupy 63
PSČ 957 01
Bánovce nad Bebravou
strana 224
Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 13:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 15:00
tel.: 038/7660233
fax: 038/7660233
mobil: 0904198545
[email protected]
Pondelok: 8:00-12:00
Utorok: 13:00-17:00
Streda: 8:00-12:00
Štvrtok: 13:00-17:00
Piatok: 8:00-12:00
Okres Bánovce nad Bebravou
starosta:
Ing. Jarmila Hrúzová
Počet obyvateľov: 489
Rozloha: 440 ha
Prvá písomná správa: 1323
Pondelok: 7:00-12:30
Utorok: 7:00-12:30
Streda: 7:00-12:30
Štvrtok: 7:00-12:30
Piatok: 7:00-12:30
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Cimenná - región Považský Inovec
Obecný úrad:
Cimenná 39
PSČ 956 37
Zlatníky
tel.: 038/7695291
fax: 038/
mobil: 0905709890
[email protected]
Okres Bánovce nad Bebravou
starosta:
Jozef Lagin
Počet obyvateľov: 92
Rozloha: 350 ha
Prvá písomná správa: 1484
Čierna Lehota - región Podhorie
Obecný úrad:
Čierna Lehota 154
PSČ 956 53
Slatina nad Bebravou
tel.: 038/7667110
fax: 038/7667110
mobil: 0905223035
[email protected]
www.ciernalehota.sk
Okres Bánovce nad Bebravou
starosta:
Horák Dušan
Počet obyvateľov: 134
Rozloha: 1527 ha
Prvá písomná správa: 1297
Dežerice
Obecný úrad:
Dežerice 193
PSČ 957 03
Bánovce nad Bebravou 3
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7682314
fax: 038/7682202
mobil: 0902907960
[email protected]
www.dezerice.sk
starosta:
Ladislav Chudoba
Počet obyvateľov: 620
Rozloha: 1332 ha
Prvá písomná správa: 1208
Dolné Naštice - región Bánovecko, Pobebravie
Obecný úrad:
Dolné Naštice 36
PSČ 957 01
Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7602167
fax: 038/
mobil: 0903370485
[email protected]
www.obecdolnenastice.sk
PSČ 957 03
Bánovce nad Bebravou 3
starosta:
Marian Petreje
Počet obyvateľov: 470
Rozloha: 464 ha
Prvá písomná správa: 1295
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7682286
fax: 038/
mobil: 0905501399
[email protected]
www.dubnicka.sk
starosta:
Jozef Petrek
Počet obyvateľov: 89
Rozloha: 820 ha
Prvá písomná správa: 1389
Dvorec
Obecný úrad:
Dvorec 69
PSČ 956 55
Veľké Chlievany
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7602368
fax: 038/
mobil:
[email protected]
starosta:
Eva Srncová
Počet obyvateľov: 428
Rozloha: 264 ha
Prvá písomná správa: 1450
Haláčovce
Obecný úrad:
Haláčovce 48
PSČ 956 55
Veľké Chlievany
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7602397
fax: 038/
mobil: 0903536673
[email protected]
www.halacovce.sk
starosta:
Ľubomír Bolfa
Počet obyvateľov: 348
Rozloha: 469 ha
Prvá písomná správa: 1407
Horné Naštice
Obecný úrad:
Horné Naštice 75
PSČ 956 41
Uhrovec
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7684120
fax: 038/
mobil: 0917871778
[email protected]
starosta:
Jozef Hedera
Počet obyvateľov: 410
Rozloha: 856 ha
Prvá písomná správa: 1295
tel.: 038/7692630
fax: 038/7692630
mobil: 0911699195
[email protected]
starosta:
Ing. Milan Daniš
Počet obyvateľov: 213
Rozloha: 1400 ha
Prvá písomná správa: 376
tel.: 038/7669126
fax: 038/7669283
mobil: 0905355670
[email protected]
www.krasnaves.sk
starosta:
Ing. Milan Došek
Počet obyvateľov: 499
Rozloha: 1027 ha
Prvá písomná správa: 1208
Chudá Lehota
Obecný úrad:
Chudá Lehota 21
PSČ 956 38
Šišov
Okres Bánovce nad Bebravou
Krásna Ves
Obecný úrad:
Krásna Ves 142
PSČ 956 53
Slatina nad Bebravou
Pondelok: 7,30 - 15,00
Utorok: 7,30 - 15,00
Streda: 7,30 - 15,00
Štvrtok: 7,30 - 15,00
Piatok: 7,30 - 15,00
Okres Bánovce nad Bebravou
Dubnička
Obecný úrad:
Dubnička 62
Pondelok: 8 00 – 15 00
Utorok: 8 00 – 15 00
Streda: 8 00 – 14 00
Okres Bánovce nad Bebravou
strana 225
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Kšinná
Obecný úrad:
Kšinná 102
PSČ 956 41
Kšinná
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7699122
fax: 038/7699122
mobil:
[email protected]
starosta:
Mirosla Tuchiňa
Počet obyvateľov: 531
Rozloha: 4125 ha
Prvá písomná správa: 1352
Libichava
Obecný úrad:
Libichava 7
PSČ 956 38
Šišov
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7696208
fax: 038/
mobil: 0903394920
[email protected]
www.libichava.ocu.sk
starosta:
Ing. Dušan Darmo
Počet obyvateľov: 141
Rozloha: 262 ha
Prvá písomná správa: 1329
Ľutov
Obecný úrad:
Ľutov 26
PSČ 957 03
Horné Ozorovce
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7682235
fax: 038/
mobil: 0908811957
[email protected]
www.lutov.sk
starosta:
Miroslav Struhačka
Počet obyvateľov: 132
Rozloha: 857 ha
Prvá písomná správa: 1389
Malá Hradná - región Považský Inovec
Obecný úrad:
Malá Hradná 150
PSČ 956 54
Veľké Držkovce
tel.: 038/7686220
fax: 038/7686220
mobil:
[email protected]
Okres Bánovce nad Bebravou
starostka:
PhDr. Mária Varhaníková
Počet obyvateľov: 390
Rozloha: 791 ha
Prvá písomná správa: 1092
Malé Hoste
Obecný úrad:
Malé Hoste 191
PSČ 956 37
Zlatníky
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7695104
fax: 038/7695104
mobil: 0905419545
[email protected]
www.malehoste.sk
starosta:
Teodor Rusnák
Počet obyvateľov: 443
Rozloha: 681 ha
Prvá písomná správa: 1329
Miezgovce
Obecný úrad:
Miezgovce 64
PSČ 957 01
Bánovce nad Bebravou
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7660120
fax: 038/
mobil: 0902257476
[email protected]
www.miezgovce.sk
starosta:
Juraj Trgyňa
Počet obyvateľov: 246
Rozloha: 875 ha
Prvá písomná správa: 1389
Nedašovce
Obecný úrad:
Nedašovce 66
PSČ 956 35
Nedašovce
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7687121
fax: 038/7687121
mobil: 0902912512
[email protected]
www.nedasovce.sk
starosta:
JUDr. Elena Magdolenová
Počet obyvateľov: 435
Rozloha: 635 ha
Prvá písomná správa: 1232
Omastiná - región Uhrovská dolina
Obecný úrad:
Omastiná 90
PSČ 956 41
Uhrovec
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7694668
fax: 038/
mobil: 0907479421
[email protected]
starosta:
Viliam Kusý
Počet obyvateľov: 38
Rozloha: 1245 ha
Prvá písomná správa: 1389
tel.: 038/7603806
fax: 038/7603806
mobil: 0905973619
[email protected]
www.otrhanky.sk
starosta:
Rndr. Ladislav Gieci
Počet obyvateľov: 432
Rozloha: 465 ha
Prvá písomná správa: 1598
tel.: 038/7692245
fax: 038/7692254
mobil: 0911311770
[email protected]
starosta:
Mgr. Mária Šujanová
Počet obyvateľov: 451
Rozloha: 665 ha
Prvá písomná správa: 1323
Otrhánky
Obecný úrad:
Otrhánky 9
PSČ 956 55
Veľké Chlievany
Okres Bánovce nad Bebravou
Pečeňany
Obecný úrad:
Pečeňany 105
PSČ 956 36
Rybany
strana 226
Okres Bánovce nad Bebravou
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Podlužany
Obecný úrad:
Podlužany 72
PSČ 956 52
Podlužany
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7682122
fax: 038/7682122
mobil: 0902277878
[email protected]
www.podluzany.eu
starosta:
Ing. Pavel Miksa
Počet obyvateľov: 859
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná správa: 1295
Pochabany
Obecný úrad:
Pochabany 24
PSČ 956 38
Šišov
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7695259
fax: 038/
mobil: 0948758656
[email protected]
www.pochabany.sk
starosta:
Vladimír Beňačka
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 418 ha
Prvá písomná správa: 1327
Pravotice
Obecný úrad:
Pravotice 44
PSČ 956 35
Nedašovce
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7687318
fax: 038/
mobil:
[email protected]
starosta:
Jozef Vajdák
Počet obyvateľov: 310
Rozloha: 604 ha
Prvá písomná správa: 1232
Pondelok: 7,30 – 12,00 12,30 - 14,30
Utorok: 7,30 – 12,00 12,30 - 13,00
Streda: 7,30 – 12,00 12,30 - 16,00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,30 – 12,00
Prusy
Obecný úrad:
Prusy 111
PSČ 957 03
Bánovce nad Bebravou
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7682419
fax: 038/7682419
mobil:
[email protected]
www.prusy.sk
starosta:
Ing. Ján Tomášik
Počet obyvateľov: 537
Rozloha: 751 ha
Prvá písomná správa: 1208
Ruskovce - región Považský Inovec
Obecný úrad:
Ruskovce 1
PSČ 956 54
Veľké Držkovce
tel.: 038/7686120
fax: 038/7686360
mobil: 0905329680
[email protected]
Okres Bánovce nad Bebravou
starosta:
Bc. Jaroslav Mlynek
Počet obyvateľov: 519
Rozloha: 336 ha
Prvá písomná správa: 1329
Rybany
Obecný úrad:
Rybany 415
PSČ 956 36
Rybany
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7692293
fax: 038/7692893
mobil: 0911758539
[email protected]
www.rybany.sk
starosta:
Roman Malánik
Počet obyvateľov: 1507
Rozloha: 1104 ha
Prvá písomná správa: 1323
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 15:00
Slatina nad Bebravou
Obecný úrad:
Slatina nad Bebravou 17
PSČ 956 53
Slatina nad Bebravou
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7663201
fax: 038/7663201
mobil:
[email protected]
www.slatinanadbebravou.sk
starosta:
Michal Srnec
Počet obyvateľov: 485
Rozloha: 1530 ha
Prvá písomná správa: 1332
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky [email protected]
GUĽÔČKOVÉ PERO Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA EKO
Na každé pero si môžete nechať vytlačiť názov obce alebo podobne.
kód: IT3892_13
Cena: od 0,11 €/ks
Slatinka nad Bebravou
Obecný úrad:
Slatinka nad Bebravou 103
PSČ 956 53
Slatina nad Bebravou
tel.: 038/7663249
fax: 038/7663249
mobil:
[email protected]
www.slatinkanb.sk
Okres Bánovce nad Bebravou
starosta:
Mária Jakubčeková
Počet obyvateľov: 207
Rozloha: 950 ha
Prvá písomná správa: 1332
Šípkov
Obecný úrad:
Šípkov 141
PSČ 956 53
Slatina nad Bebravou
Guľôčkové pero vyrobené
z bieleho recyklovaného
papiera s čiernou náplňou.
Ideálne pre zelenú„eko“
komunikáciu. Farba: béžová
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7668119
fax: 038/7668119
mobil:
[email protected]
www.sipkov.sk
starosta:
Vincent Belan
Počet obyvateľov: 146
Rozloha: 1100 ha
Prvá písomná správa: 1295
strana 227
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Šišov
Obecný úrad:
Šišov 63
PSČ 956 38
Šišov
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7696121
fax: 038/7696121
mobil:
[email protected]
www.sisov.meu.zoznam.sk
starosta:
Jaroslav Sitár
Počet obyvateľov: 507
Rozloha: 963 ha
Prvá písomná správa: 1113
GUĽÔČKOVÉ PERO S GUMOVÝM UCHOPENÍM
kód: KC4181_25 Cena: od 0,10 €/ks
Na každé pero si môžete nechať
vytlačiť názov obce alebo podobne.
Farba: transparentná červená
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky [email protected]
Timoradza
Obecný úrad:
Timoradza 1
PSČ 956 52
Podlužany
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7669123
fax: 038/7669123
mobil:
[email protected]
starosta:
Iveta Šebeňová
Počet obyvateľov: 503
Rozloha: 1046 ha
Prvá písomná správa: 1355
Trebichava
Obecný úrad:
Trebichava 123
PSČ 956 53
Slatina nad Bebravou
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7663206
fax: 038/7663206
mobil: 0908763459
[email protected]
www.trebichava.sk
starostka:
Iveta Hanková
Počet obyvateľov: 45
Rozloha: 1176 ha
Prvá písomná správa: 1396
Uhrovec
Obecný úrad:
SNP 86/7
PSČ 956 41
Uhrovec
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7694253
fax: 038/7694592
mobil:
[email protected]
www.uhrovec.sk
starosta:
Ing. Zuzana Máčeková
Počet obyvateľov: 1530
Rozloha: 2295 ha
Prvá písomná správa: 1258
Uhrovské Podhradie - región Uhrovská dolina
Obecný úrad:
Uhrovské Podhradie 49
tel.: 038/7694419
fax: 038/
mobil:
PSČ 956 41
Žitná-Radiša
Okres Bánovce nad Bebravou
starosta:
Dušan Duranzia
Počet obyvateľov: 37
Rozloha: 1252 ha
Prvá písomná správa: 1481
Veľké Držkovce - región Považský Inovec
Obecný úrad:
Veľké Držkovce 212
PSČ 956 54
Veľké Držkovce
tel.: 038/7695283
fax: 038/7695283
mobil:
[email protected]
www.velkedrzkovce.php5.sk
Okres Bánovce nad Bebravou
starosta:
Ing. Marián Čerňanský
Počet obyvateľov: 655
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná správa: 1232
Veľké Hoste
Obecný úrad:
Veľké Hoste 208
PSČ 956 38
Šišov
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7695720
fax: 038/
mobil: 0908713774
[email protected]
www.velkehoste.sk
starosta:
Jarmila Korálová
Počet obyvateľov: 545
Rozloha: 826 ha
Prvá písomná správa: 1329
Veľké Chlievany
Obecný úrad:
Veľké Chlievany 80
PSČ 956 55
Veľké Chlievany
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7602386
fax: 038/7602386
mobil: 0903399049
[email protected]
starostka:
Bc. Flórová Zuzana
Počet obyvateľov: 479
Rozloha: 5143 ha
Prvá písomná správa: 1276
Vysočany
Obecný úrad:
Vysočany 35
PSČ 956 35
Nedašovce pri Topoľčanoch
strana 228
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7687215
fax: 038/
mobil:
[email protected]
starosta:
Ivan Sečanský
Počet obyvateľov: 135
Rozloha: 432 ha
Prvá písomná správa: 1232
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Zlatníky - región Suchodolie
Obecný úrad:
Zlatníky 42
PSČ 956 37
Zlatníky
tel.: 038/7695244
fax: 038/7635244
mobil: 0908798456
[email protected]
www.zlatniky.sk
Okres Bánovce nad Bebravou
starosta:
Milan Gešnábel
Počet obyvateľov: 695
Rozloha: 5044 ha
Prvá písomná správa: 1390
Žitná - Radiša
Obecný úrad:
Žitná - Radiša 105
PSČ 956 41
Žitná - Radiša
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-15:00
Piatok: 7:00-15:00
Okres Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/7694421
fax: 038/7694421
mobil: 0905122343
[email protected]
www.zitna-radisa.sk
starosta:
Ing. Rudolf Botka
Počet obyvateľov: 442
Rozloha: 1776 ha
Prvá písomná správa: 1295
Bohunice - región Vršatec
Obecný úrad:
Bohunice 103
PSČ 018 52
Pruské
tel.: 042/4492274
fax: 042/4492274
mobil:
[email protected]
www.obecbohunice.sk
Okres Ilava
starosta:
Ing. Peter Hajdúch
Počet obyvateľov: 753
Rozloha: 703 ha
Prvá písomná správa: 1229
Bolešov - región Vlára - Váh
Obecný úrad:
Bolešov 78
PSČ 018 53
Bolešov
tel.: 042/4493134
fax: 042/4493225
mobil: 0907630317
[email protected]
www.bolesov.eu
Okres Ilava
starosta:
Ing. Martin Rác
Počet obyvateľov: 1500
Rozloha: 1495 ha
Prvá písomná správa: 1331
Pondelok: 8:00-15:30
Utorok: 8:00-15:30
Streda: 8:00-15:30
Štvrtok: 9:00-17:00
Piatok: 8:00-14:00
Borčice
Obecný úrad:
Borčice 73
PSČ 018 53
Bolešov
Okres Ilava
tel.: 042/4493283
fax: 042/4493283
mobil:
[email protected]
starosta:
Anton Fabuš
Počet obyvateľov: 383
Rozloha: 4100 ha
Prvá písomná správa: 1238
Červený Kameň
Obecný úrad:
Červený Kameň 226
PSČ 018 56
Červený Kameň
Okres Ilava
tel.: 042/4464022
fax: 042/4464022
mobil: 0903216369
[email protected]
www.cervenykamen.sk
starosta:
Jozef bartoš
Počet obyvateľov: 745
Rozloha: 3216 ha
Prvá písomná správa: 1354
Dubnica nad Váhom
Mestský úrad:
Bratislavská 434/9
PSČ 018 41
Dubnica nad Váhom
tel.: 042/4455738
fax: 042/4421911
mobil:
[email protected]
www.dubnica.sk
Okres Ilava
primátor:
Ing.Jozef Gašparík
Počet obyvateľov: 25086
Rozloha: 4914 ha
Prvá písomná správa: 1193
Dulov
Obecný úrad:
Dulov 168
PSČ 018 52
Pruské
Okres Ilava
tel.: 042/4471100
fax: 042/4710389
mobil:
[email protected]
www.dulov.sk
starosta:
Antonia Kandaliková
Počet obyvateľov: 913
Rozloha: 553 ha
Prvá písomná správa: 1257
tel.: 042/4460010
fax: 042/4460002
mobil:
[email protected]
www.hornaporuba.eu
starosta:
Ing. Milan Staňo
Počet obyvateľov: 1111
Rozloha: 1369 ha
Prvá písomná správa: 1355
tel.: 042/4455518
fax: 042/4455522
mobil: 0918516581
[email protected]
www.ilava.sk
primátor:
Ing. Štefan Daško
Počet obyvateľov: 5411
Rozloha: 243 ha
Prvá písomná správa: 1339
Horná Poruba
Obecný úrad:
Horná Poruba 39
PSČ 018 35
Horná Poruba
Okres Ilava
Ilava
Mestský úrad:
Mierové Námestie 16/31
PSČ 019 01
Ilava
Pondelok: 7,30 - 15,30
Utorok: 7,30 - 15,30
Streda: 7,30 - 16,30
Štvrtok: 7,30 - 15,30
Piatok: 7,00 - 14,00
Okres Ilava
strana 229
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Kameničany
Obecný úrad:
Kameničany 39
PSČ 018 54
Slávnica
Okres Ilava
tel.: 042/4493253
fax: 042/4493253
mobil: 0915031047
[email protected]
www.kamenicany.sk
starosta:
Igor Daško
Počet obyvateľov: 502
Rozloha: 80 ha
Prvá písomná správa: 1193
Košeca
Obecný úrad:
Hlavná 36/100
PSČ 018 64
Košeca
Okres Ilava
tel.: 042/4468023
fax: 042/4468023
mobil: 0918461201
[email protected]
www.koseca.sk
starosta:
Radomír Brtáň
Počet obyvateľov: 2500
Rozloha: 1894 ha
Prvá písomná správa: 1272
Košecké Podhradie
Obecný úrad:
Košecké Podhradie 359
PSČ 018 31
Košecké Podhradie
Okres Ilava
tel.: 042/4473328
fax: 042/4473328
mobil: 0908753544
[email protected]
www.koseckepodhradie.ocu.sk
starosta:
Bc. Rastislav Čepák
Počet obyvateľov: 1038
Rozloha: 3691 ha
Prvá písomná správa: 1297
Krivoklát
Obecný úrad:
Krivoklát 77
PSČ 018 52
Pruské
Okres Ilava
tel.: 042/4492691
fax: 042/4492691
mobil:
[email protected]
starostka:
Mária Prekopová
Počet obyvateľov: 280
Rozloha: 1067 ha
Prvá písomná správa: 1495
Ladce
Obecný úrad:
Hviezdoslavova 599
PSČ 018 63
Ladce
Okres Ilava
tel.: 042/4628189
fax: 042/4628189
mobil: 0902967570
[email protected]
www.ladce.sk
starosta:
Ing.arch. Ján Remo
Počet obyvateľov: 2604
Rozloha: 1568 ha
Prvá písomná správa: 1472
Mikušovce
Obecný úrad:
Mikušovce 22
PSČ 018 57
Mikušovce
Okres Ilava
tel.: 042/4464082
fax: 042/4464082
mobil:
[email protected]
starosta:
Viktor Buček
Počet obyvateľov: 1007
Rozloha: 880 ha
Prvá písomná správa: 1259
Nová Dubnica
Mestský úrad:
Trenčianska 45/41
PSČ 018 51
Nová Dubnica
Okres Ilava
tel.: 042/4433484
fax: 042/4431919
mobil: 0910841801
[email protected]
www.novadubnica.eu
primátor:
Ing. Peter Marušinec
Počet obyvateľov: 11835
Rozloha: 1127 ha
Prvá písomná správa: 1957
Pruské
Obecný úrad:
Pod kostolom 1
PSČ 018 52
Pruské
Okres Ilava
tel.: 042/4492753
fax: 042/4492730
mobil: 0908793140
[email protected]
www.obecpruske.sk
starosta:
MUDr. Viliam Cíbik, PhD
Počet obyvateľov: 2089
Rozloha: 1263 ha
Prvá písomná správa: 1244
tel.: 042/4492606
fax: 042/
mobil: 0904594453
[email protected]
starosta:
Ján Galko
Počet obyvateľov: 415
Rozloha: 605 ha
Prvá písomná správa: 1229
tel.: 042/4493174
fax: 042/4493174
mobil: 0905321780
[email protected]
www.slavnica.sk
starostka:
Ing.Prekopová Anna
Počet obyvateľov: 824
Rozloha: 820 ha
Prvá písomná správa: 1379
Sedmerovec
Obecný úrad:
Sedmerovec 58
PSČ 018 54
Slavnica
Okres Ilava
Slavnica
Obecný úrad:
Slavnica 209
PSČ 018 54
Slavnica
strana 230
Okres Ilava
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Tuchyňa
Obecný úrad:
Tuchyňa 205
PSČ 018 55
Tuchyňa
Okres Ilava
tel.: 042/4492563
fax: 042/4492563
mobil: 0907772848
[email protected]
www.tuchyna.ocu.sk
starostka:
Eva Hejduková
Počet obyvateľov: 800
Rozloha: 554 ha
Prvá písomná správa: 1243
Vršatské Podhradie
Obecný úrad:
Vršatské Podhradie 54
PSČ 018 52
Pruské
Okres Ilava
tel.: 042/4464388
fax: 042/4464388
mobil: 0904654409
[email protected]
starosta:
Pavol Husár
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 1343 ha
Prvá písomná správa: 1348
Zliechov
Obecný úrad:
Zliechov 233
PSČ 018 32
Zliechov
Okres Ilava
tel.: 042/4442084
fax: 042/4442085
mobil: 0907710163
[email protected]
starosta:
Ing. Anton Miko
Počet obyvateľov: 612
Rozloha: 5438 ha
Prvá písomná správa: 1272
Brestovec
Obecný úrad:
Brestovec 273
PSČ 907 01
Myjava
Okres Myjava
tel.: 034/6215922
fax: 034/6541097
mobil: 0908783804
[email protected]
www.brestovec.sk
starosta:
Ing. Dušan Duga
Počet obyvateľov: 926
Rozloha: 1734 ha
Prvá písomná správa: 1955
Brezová pod Bradlom - región Subregión pod bradlom
Mestský úrad:
Námestie M.R.Štefánika 1
PSČ 906 13
Brezová pod Bradlom
tel.: 034/6942211
fax: 034/6942238
mobil: 0905384982
[email protected]
www.brezova.sk
primátor:
Mgr. Eva Ušiaková
Počet obyvateľov: 5500
Rozloha: 5031 ha
Prvá písomná správa: 1263
Okres Myjava
Pondelok: 7:30-16:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-16:30
Štvrtok: 7:30-15:30
Piatok: 7:30-13:30
Bukovec
Obecný úrad:
Bukovec 50
PSČ 906 14
Bukovec
Okres Myjava
tel.: 034/6243920
fax: 034/6243929
mobil:
[email protected]
www.bukovec.eu
starosta:
Dušan Gavlas
Počet obyvateľov: 392
Rozloha: 1560 ha
Prvá písomná správa: 1592
Hrašné
Obecný úrad:
Hrašné 3
PSČ 916 14
Hrašné
Okres Myjava
tel.: 032/7790322
fax: 032/7790366
mobil: 0905816606
[email protected]
www.hrasne.estranky.sk
starosta:
Peter Hučko
Počet obyvateľov: 491
Rozloha: 788 ha
Prvá písomná správa: 1955
Chvojnica
Obecný úrad:
Chvojnica 1
PSČ 906 06
Vrbovce
Pondelok: 7:30-16:00
Utorok: 7:30-16:00
Streda: 7:30-16:00
Štvrtok: 7:30-16:00
Piatok: 7:30-15:00
Okres Myjava
tel.: 034/6283140
fax: 034/6283140
mobil: 0908758273
[email protected]
www.chvojnica.sk
starosta:
Marián Kollár
Počet obyvateľov: 377
Rozloha: 1600 ha
Prvá písomná správa: 1957
SADA DREVENÝCH PASTELIEK
V TRANSPARENTNOM BOXE
kód: MO7389_99
Cena: od 1,12 €/ks
8 pasteliek a 20 papierových maľovaniek, materiál: WOOD,
farba: multicolor, rozmer: 1,5 x 13,8 x 1,5 cm
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky [email protected]
Jablonka
Obecný úrad:
Jablonka 51
PSČ 906 21
Jablonka
Okres Myjava
tel.: 034/6215222
fax: 034/6213227
mobil: 0908783900
[email protected]
www.jablonka.sk
starostka:
Anna Cigáneková
Počet obyvateľov: 496
Rozloha: 1258 ha
Prvá písomná správa: 1955
strana 231
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Kostolné
Obecný úrad:
Kostolné 1
PSČ 916 13
Kostolné
Okres Myjava
tel.: 032/7790240
fax: 032/7790241
mobil: 0907989448
[email protected]
www.kostolne.sk
starosta:
Miroslav Cibulka
Počet obyvateľov: 638
Rozloha: 1011 ha
Prvá písomná správa: 1392
Košariská
Obecný úrad:
Košariská 78
PSČ 906 15
Košariská
Okres Myjava
tel.: 034/6242378
fax: 034/6242378
mobil: 0905334994
[email protected]
www.kosariska.sk
starosta:
Mgr. Anna Abramovičová
Počet obyvateľov: 419
Rozloha: 1153 ha
Prvá písomná správa: 1786
Krajné
Obecný úrad:
Krajné 52
PSČ 916 16
Krajné
Okres Myjava
tel.: 032/7786121
fax: 032/7786132
mobil: 0905777230
[email protected]
www.krajne.sk
starosta:
Ing.Vladislav Šuster
Počet obyvateľov: 1680
Rozloha: 2686 ha
Prvá písomná správa: 1392
Myjava
Mestský úrad:
nám. M.R.Štefánika 4
PSČ 907 14
Myjava
Okres Myjava
tel.: 034/6907210
fax: 034/6212597
mobil: 0905865513
[email protected]
www.myjava.sk
primátor:
Pavel Halabrín
Počet obyvateľov: 12736
Rozloha: 4854 ha
Prvá písomná správa: 1586
Podkylava
Obecný úrad:
Podkylava 6
PSČ 916 16
Krajné
Okres Myjava
tel.: 032/7786173
fax: 032/
mobil: 0905402817
[email protected]
starosta:
Dušan Kadlečík
Počet obyvateľov: 245
Rozloha: 996 ha
Prvá písomná správa: 1709
Polianka
Obecný úrad:
Polianka 91
PSČ 907 01
Myjava
Okres Myjava
tel.: 034/6228421
fax: 034/6228410
mobil: 0905214071
[email protected]
starosta:
Ján Dodrv
Počet obyvateľov: 374
Rozloha: 942 ha
Prvá písomná správa: 1611
Poriadie
Obecný úrad:
Poriadie 114
PSČ 906 22
Poriadie
Okres Myjava
tel.: 034/6213273
fax: 034/6541095
mobil: 0905238519
[email protected]
www.poriadie.sk
starosta:
Ing. Zuzana Boskovičová
Počet obyvateľov: 692
Rozloha: 787 ha
Prvá písomná správa: 1955
Priepasné - región Mikoregión Kopanice - Čachtice
Obecný úrad:
Priepasné 109
PSČ 906 15
Košariská
Okres Myjava
tel.: 034/6547435
fax: 034/6547435
mobil: 0907747667
[email protected]
www.priepasne.sk
starosta:
Peter Czere
Počet obyvateľov: 372
Rozloha: 1371 ha
Prvá písomná správa: 1957
tel.: 034/6215622
fax: 034/6215625
mobil: 0907235660
[email protected]
www.rudnik.sk
starosta:
Bc. Jaroslav Ferianec
Počet obyvateľov: 764
Rozloha: 938 ha
Prvá písomná správa: 1661
tel.: 034/6215579
fax: 034/6214487
mobil: 0907983556
[email protected]
starosta:
Pavol Kováč
Počet obyvateľov: 730
Rozloha: 1713 ha
Prvá písomná správa: 1583
Rudník
Obecný úrad:
Rudník 1
PSČ 906 23
Rudník
Okres Myjava
Stará Myjava
Obecný úrad:
Stará Myjava 145
PSČ 907 01
Myjava
strana 232
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 14:00
Okres Myjava
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Vrbovce
Obecný úrad:
Vrbovce 42
PSČ 906 06
Vrbovce
Okres Myjava
tel.: 034/6283211
fax: 034/6283229
mobil: 0908782765
[email protected]
www.vrbovce.sk
starosta:
Ing. Samuel Redecha
Počet obyvateľov: 1511
Rozloha: 5152 ha
Prvá písomná správa: 1394
Beckov
Obecný úrad:
Beckov 180
PSČ 916 38
Beckov
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7777125
fax: 032/7742726
mobil: 0905506021
[email protected]
www.obec-beckov.sk
starosta:
Karol Pavlovič
Počet obyvateľov: 1340
Rozloha: 2863 ha
Prvá písomná správa: 1208
Bošáca - región Bošáčka
Obecný úrad:
Bošáca 257
PSČ 913 07
Bošáca
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7781225
fax: 032/7781225
mobil: 0903248615
[email protected]
www.obecbosaca.sk
starosta:
Bc. Daniel Juráček
Počet obyvateľov: 1365
Rozloha: 2216 ha
Prvá písomná správa: 1380
Brunovce - región Alexandra Rudnaya
Obecný úrad:
Brunovce 106
PSČ 916 25
Brunovce
tel.: 032/7797138
fax: 032/7797158
mobil: 0911572350
[email protected]
www.obecbrunovce.sk
Okres Nové Mesto nad Váhom
starostka:
Júlia Masárová
Počet obyvateľov: 557
Rozloha: 585 ha
Prvá písomná správa: 1374
Bzince pod Javorinou - región Javorina
Obecný úrad:
Bzince pod Javorinou 348
PSČ 916 11
Bzince pod Javorinou
tel.: 032/7793272
fax: 032/7793235
mobil: 0907776580
[email protected]
www.obecbzince.sk
PSČ 916 21
Čachtice
tel.: 032/7401024
fax: 032/7787247
mobil: 0905227829
[email protected]
www.cachtice.sk
starosta:
Ing. Pavel Bahník
Počet obyvateľov: 2071
Rozloha: 3000 ha
Prvá písomná správa: 1337
PSČ 916 27
Častkovce
tel.: 032/7794193
fax: 032/7794193
mobil: 0905906718
[email protected]
www.castkovce.obceinfo.sk
starosta:
Anna Ištoková
Počet obyvateľov: 3650
Rozloha: 3257 ha
Prvá písomná správa: 1248
Okres Nové Mesto nad Váhom
starosta:
Bc. Dušan Bublavý
Počet obyvateľov: 1109
Rozloha: 757 ha
Prvá písomná správa: 1392
Dolné Srnie
Obecný úrad:
Dolné Srnie 242
PSČ 916 41
Dolné Srnie
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7792431
fax: 032/7792863
mobil: 0908770529
[email protected]
www.dolnesrnie.sk
starosta:
Bc. Peter Petkov
Počet obyvateľov: 907
Rozloha: 839 ha
Prvá písomná správa: 1388
tel.: 032/7781236
fax: 032/
mobil: 0908225676
[email protected]
starosta:
Miloš Madila
Počet obyvateľov: 65
Rozloha: 417 ha
Prvá písomná správa: 1400
tel.: 032/7773113
fax: 032/7773113
mobil:
[email protected]
www.hornastreda.sk
starosta:
Ľubomír Krajňanský
Počet obyvateľov: 1274
Rozloha: 983 ha
Prvá písomná správa: 1263
Haluzice
Obecný úrad:
Haluzice 703
PSČ 913 07
Bošáca
Okres Nové Mesto nad Váhom
Horná Streda
Obecný úrad:
Horná Streda 407
PSČ 916 24
Horná Streda
Pondelok: 7:00-12:00, 12:30-15:00
Utorok: 7:00-12:00, 12:30-15:00
Streda: 7:00-12:00, 12:30-16:30
Štvrtok: 7:00-12:00, 12:30-15:00
Piatok: 7:00-12:00, 12:30-15:00
Okres Nové Mesto nad Váhom
Častkovce - región Dubová
Obecný úrad:
Častkovce 399
Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Utorok: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Streda: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Štvrtok: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Okres Nové Mesto nad Váhom
Čachtice - región Dubová
Obecný úrad:
Malinovského 769
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-16:00
Štvrtok: 7:00-15:00
Piatok: 7:00-15:00
Okres Nové Mesto nad Váhom
strana 233
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Hôrka nad Váhom
Obecný úrad:
Hôrka nad Váhom 225
PSČ 916 32
Hôrka nad Váhom
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7798122
fax: 032/7798122
mobil: 0905715621
[email protected]
www.horkanadvahom.sk
starosta:
Peter Godál
Počet obyvateľov: 691
Rozloha: 1834 ha
Prvá písomná správa: 1246
Hrádok
Obecný úrad:
Hrádok 149
PSČ 916 33
Hrádok
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7776121
fax: 032/7776217
mobil: 0915732135
[email protected]
hradok.webgarden.cz
starosta:
Rastislav Beňo
Počet obyvateľov: 610
Rozloha: 2414 ha
Prvá písomná správa: 1246
IGELITOVÁ TAŠKA JEDNOFAREBNÁ POTLAČ
popis: Igelitová taška so zosilneným držadlom, rozmer: 350x450 +50 mm, s jednofarebnou potlačou, materiál: plast,
farba: multicolor, minimálny odber: 250 ks
Cena: od 0,23 €/ks
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky [email protected]
Hrachovište
Obecný úrad:
Hrachovište 255
PSČ 916 15
Hrachovište
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7790302
fax: 032/7790302
mobil:
[email protected]
www.hrachoviste.sk
starosta:
Ivan Kolník
Počet obyvateľov: 714
Rozloha: 921 ha
Prvá písomná správa: 1392
Kálnica
Obecný úrad:
Kálnica 100
PSČ 916 37
Kálnica
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7798832
fax: 032/7798832
mobil: 0917916426
[email protected]
www.kalnica.sk
starosta:
Ján Krchnavý
Počet obyvateľov: 1041
Rozloha: 2640 ha
Prvá písomná správa: 1396
Kočovce
Obecný úrad:
Kočovce 280
PSČ 916 31
Kočovce
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7461221
fax: 032/7461226
mobil: 0907783651
[email protected]
www.kocovce.sk
starosta:
Ing. Ján Tupý
Počet obyvateľov: 1388
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1321
Lubina
Obecný úrad:
Lubina 56
PSČ 916 12
Lubina
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7778175
fax: 032/7778175
mobil: 0905985508
starosta@obeclubina.sk
www.obeclubina.sk
starosta:
Ing. Martin Beňatinský
Počet obyvateľov: 1450
Rozloha: 2943 ha
Prvá písomná správa: 1392
Lúka
Obecný úrad:
Lúka 205
PSČ 916 33
Hrádok
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 033/7730566
fax: 033/7730567
mobil: 0905551145
obecluka@stonline.sk
starosta:
Vladímír Vöröš
Počet obyvateľov: 588
Rozloha: 1740 ha
Prvá písomná správa: 1246
Modrová
Obecný úrad:
Modrová 187
PSČ 916 35
Modrová
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 033/7785124
fax: 033/7785124
mobil:
modrova@modrova.eu.sk
www.modrova.eu.sk
starosta:
Mgr. Marián Lacko
Počet obyvateľov: 499
Rozloha: 1167 ha
Prvá písomná správa: 1157
Modrovka
Obecný úrad:
Modrovka 35
PSČ 916 35
Modrová
strana 234
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 033/7785215
fax: 033/7785215
mobil:
oumodrovka@stonline.sk
www.modrovka.sk
starosta:
Roman Pomajbo
Počet obyvateľov: 215
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1157
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Moravské Lieskové
Obecný úrad:
Moravské Lieskové 657
PSČ 916 42
Moravské Lieskové
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7792370
fax: 032/7792370
mobil: 0905879362
ocuml@stonline.sk
starosta:
Ing. Ľubomír Miklánek
Počet obyvateľov: 2500
Rozloha: 3652 ha
Prvá písomná správa: 1398
Nová Bošáca
Obecný úrad:
Nová Bošáca 79
PSČ 913 08
Nová Bošáca
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7780156
fax: 032/7780156
mobil: 0902405053
nova.bosaca@stonline.sk
http://www.novabosaca.sk
starosta:
Ján Jurika
Počet obyvateľov: 1169
Rozloha: 3200 ha
Prvá písomná správa: 1543
Nová Lehota
Obecný úrad:
Nová Lehota 50
PSČ 916 35
Modrová
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 033/7789322
fax: 033/7789322
mobil: 0905427103
obecnovalehota@zoznam.sk
starosta:
Bohuslav Plačko
Počet obyvateľov: 228
Rozloha: 1821 ha
Prvá písomná správa: 1348
Nová Ves nad Váhom
Obecný úrad:
Nová Ves nad Váhom 160
PSČ 916 31
Kočovce
tel.: 032/7798264
fax: 032/7798264
mobil: 0903284087
pristas3@stonline.sk
www.novavesnadvahom.sk
Okres Nové Mesto nad Váhom
starosta:
Ing. Pavel Pristaš
Počet obyvateľov: 535
Rozloha: 1211 ha
Prvá písomná správa: 1419
Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad:
Čsl.armády 1
PSČ 915 32
Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7402219
fax: 032/7402111
mobil:
primator@nove-mesto.sk
www.nove-mesto.sk
Okres Nové Mesto nad Váhom
primátor:
Ing. Jozef Trstenský
Počet obyvateľov: 20530
Rozloha: 3258 ha
Prvá písomná správa: 1253
Očkov
Obecný úrad:
Očkov 177
PSČ 916 22
Podolie
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7794821
fax: 032/7794821
mobil:
obec.ockov@gmail.com
starostka:
Ing. Ľubica Hrušovská
Počet obyvateľov: 463
Rozloha: 4900 ha
Prvá písomná správa: 1321
Pobedim
Obecný úrad:
Pobedim 435
PSČ 916 23
Pobedim
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7794219
fax: 032/7794173
mobil: 0905223953
obec.pobedim@pobedim.sk
www.pobedim.sk
starostka:
Mgr. Eva Směřičková
Počet obyvateľov: 1211
Rozloha: 861 ha
Prvá písomná správa: 1392
Podolie
Obecný úrad:
M.R. Štefánika 566
PSČ 916 22
Podolie
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7794102
fax: 032/7795306
mobil:
podolie@podolie.sk
www.podolie.sk
starosta:
Mgr. Anna Čechvalová
Počet obyvateľov: 2013
Rozloha: 1726 ha
Prvá písomná správa: 1332
tel.: 032/7797126
fax: 032/7797622
mobil: 0905385444
obecpotvorice@stonline.sk
starosta:
Ľubomír Malo
Počet obyvateľov: 583
Rozloha: 404 ha
Prvá písomná správa: 1263
tel.: 032/7462911
fax: 032/7462913
mobil: 0905260280
ocu.povazany@stonline.sk
starosta:
Mgr. Eva Ninisová
Počet obyvateľov: 1286
Rozloha: 874 ha
Prvá písomná správa: 1263
Potvorice
Obecný úrad:
Potvorice 2
PSČ 916 25
Potvorice
Okres Nové Mesto nad Váhom
Považany
Obecný úrad:
Považany 187
PSČ 916 26
Považany
Pondelok: 7.00-15.30
Utorok: 7.00-15.30
Streda: 7.30-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,00 – 12,00
Okres Nové Mesto nad Váhom
strana 235
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Stará Lehota
Obecný úrad:
Stará Lehota 35
PSČ 916 35
Modrová
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 033/7789324
fax: 033/
mobil: 0905415912
staralehota@nextra.sk
starosta:
Jaroslav Pikus
Počet obyvateľov: 265
Rozloha: 1617 ha
Prvá písomná správa: 1348
Stará Turá
Mestský úrad:
ulica SNP 1/2
PSČ 916 01
Stará Turá
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7461611
fax: 032/7764276
mobil:
msu@staratura.sk
www.staratura.sk
primátor:
Ing. Ján Kišš
Počet obyvateľov: 9900
Rozloha: 5165 ha
Prvá písomná správa: 1392
Trenčianske Bohuslavice
Obecný úrad:
Trenčianske Bohuslavice 135
PSČ 913 07
Bošáca
tel.: 032/7782233
fax: 032/7782233
mobil: 0911242862
outren.bohuslavice@slovanet.sk
www.trencianskebohuslavice.sk
Okres Nové Mesto nad Váhom
starostka:
Ing. Bibiana Naďová
Počet obyvateľov: 937
Rozloha: 640 ha
Prvá písomná správa: 1208
Vaďovce
Obecný úrad:
Vaďovce 1
PSČ 916 13
Kostolné
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7790223
fax: 032/7790223
mobil: 0915709991
vadovce@stonline.sk
www.vadovce.sk
starosta:
Alžbeta Tuková
Počet obyvateľov: 752
Rozloha: 1111 ha
Prvá písomná správa: 1392
Višňové
Obecný úrad:
Višňové 60
PSČ 916 16
Krajné
Okres Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7787129
fax: 032/7787129
mobil:
visnove@slovanet.sk
www.obecvisnove.sk
starosta:
Jaroslav Bača
Počet obyvateľov: 186
Rozloha: 552 ha
Prvá písomná správa: 1392
Zemianské Podhradie - región Bošáčka
Obecný úrad:
Zemianské Podhradie 138
PSČ 913 07
Bošáca
tel.: 032/7781228
fax: 032/7781228
mobil:
obec-zemianske.podhradie@in.slovanet.sk
www.bosacka.sk
Okres Nové Mesto nad Váhom
starosta:
Zámečník Miroslav
Počet obyvateľov: 780
Rozloha: 860 ha
Prvá písomná správa: 1397
Bošany - región Stredné ponitrie
Obecný úrad:
SNP 112
PSČ 956 18
Bošany
tel.: 038/5427297
fax: 038/5427297
mobil: 0903717698
oubosany@stonline.sk
www.bosany.sk
Okres Partizánske
starosta:
Ing. Pavel Štros
Počet obyvateľov: 4250
Rozloha: 1440 ha
Prvá písomná správa: 1183
Brodzany
Obecný úrad:
Brodzany 154
PSČ 958 42
Brodzany
PSČ 958 54
Hradište
tel.: 038/7487215
fax: 038/7487164
mobil: 0911104321
oubrodzany@mail.t-com.sk
www.brodzany.eu
starosta:
Anton Zima
Počet obyvateľov: 806
Rozloha: 1850 ha
Prvá písomná správa: 1293
tel.: 038/7489228
fax: 038/7489228
mobil: 0905660472
ocuhrad.starosta@zmail.sk
www.obec-hradiste.sk
starosta:
Ing. Pavel Kubačka
Počet obyvateľov: 1053
Rozloha: 480 ha
Prvá písomná správa: 1096
tel.: 038/5424201
fax: 038/5424201
mobil: 0905930363
obec@obecchynorany.sk
www.obecchynorany.sk
starosta:
Bc. Mária Lachkovičová
Počet obyvateľov: 2730
Rozloha: 1035 ha
Prvá písomná správa: 1243
Okres Partizánske
Chynorany
Obecný úrad:
Cintorínska 45/1
PSČ 956 33
Chynorany
strana 236
Pondelok: 7:30-12:00, 13:00-15:00
Utorok: 7:30-12:00, 13:00-15:00
Streda: 7:30-12:00, 13:00-16:00
Štvrtok: 7:30-12:00, 13:00-15:00
Piatok: 7:30-12:00, 13:00-14:00
Okres Partizánske
Hradište
Obecný úrad:
Hradište 278
Pondelok: 7:30-16:00
Utorok: 7:30-16:00
Streda: 7:30-17:00
Štvrtok: 7:30-16:00
Piatok: 7:30-15:00
Okres Partizánske
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Ješkova Ves
Okres Partizánske
Obecný úrad:
Ješkova Ves 40
tel.: 038/5429289
fax: 038/5429396
mobil: 0903232938
ou@jeskovaves.sk
PSČ 958 45
Ješkova Ves
starosta:
Pavel Greguš
Počet obyvateľov: 500
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1326
Klátova Nová Ves
Obecný úrad:
Klátova Nová Ves 100
Okres Partizánske
tel.: 038/5420201
fax: 038/5420508
mobil: 0903712721
klatova@post.sk
www.klatovanovaves.sk
PSČ 958 44
Klátova Nová Ves
starosta:
Ing. Iveta Randziaková
Počet obyvateľov: 1600
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1292
Kolačno
Okres Partizánske
Obecný úrad:
Kolačno 164
tel.: 038/7486310
fax: 038/
mobil: 0908730246
obeckolacno@stonline.sk
www.kolacno.sk
PSČ 958 41
Veľké Uherce
starostka:
Ing. Lýdia Petríková
Počet obyvateľov: 868
Rozloha: 2131 ha
Prvá písomná správa: 1293
Krásno
Okres Partizánske
Obecný úrad:
Krásno 68
tel.: 038/5424843
fax: 038/5423378
mobil:
obeckrasno@stonline.sk
PSČ 958 43
Krásno
starosta:
Martin Mikloš
Počet obyvateľov: 527
Rozloha: 367 ha
Prvá písomná správa: 1185
Na každý hrnček Vám vytlačíme
erb vašej obce alebo podobne.
CLASIC HRNČEK mix farieb
kód: PDH_0001 Cena: od 0,68 €/ks
Super hrnčeky za super
cenu. Dobrá kvalita za
dobrú cenu a navyše
v mnohých farebných
odtieňoch.
materiál: keramika
farba: zelená , žltá, oranžová, modrá
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Livina
Obecný úrad:
Livina 42
PSČ 956 32
Nadlice
Okres Partizánske
tel.: 038/7688346
fax: 038/7688346
mobil: 0905295145
oculivina@szm.sk
starosta:
Pavol Petreje
Počet obyvateľov: 113
Rozloha: 322 ha
Prvá písomná správa:
Livinské Opatovce
Obecný úrad:
Livinské Opatovce 86
PSČ 956 32
Nadlice
Okres Partizánske
tel.: 038/7688153
fax: 038/7688153
mobil: 0918684335
obecliv.opatovce@stonline.sk
starostka:
Daniela Hanová
Počet obyvateľov: 236
Rozloha: 501 ha
Prvá písomná správa: 1113
Malé Kršteňany
Obecný úrad:
Malé Kršteňany 105
PSČ 958 03
Partizánske 3
Okres Partizánske
tel.: 038/7485210
fax: 038/7485091
mobil: 0918473222
malekrstenany@malekrstenany.sk
starosta:
Jaroslav Kopál
Počet obyvateľov: 491
Rozloha: 629 ha
Prvá písomná správa: 1255
Malé Uherce
Obecný úrad:
Uherecká 110/96
PSČ 958 03
Partizánske
Okres Partizánske
tel.: 038/7401903
fax: 038/7401905
mobil: 0905352446
ocu.maleuherce@slovanet.sk
starosta:
Ing. Štefan Čepko
Počet obyvateľov: 700
Rozloha: 684 ha
Prvá písomná správa: 1274
tel.: 038/5424409
fax: 038/5424409
mobil: 0907794717
ocunadlice@atlas.sk
www.nadlice.sk
starosta:
Ing. Peter Dubravický
Počet obyvateľov: 635
Rozloha: 5534 ha
Prvá písomná správa: 1113
Nadlice
Obecný úrad:
Nadlice 39
PSČ 956 32
Nadlice
Okres Partizánske
strana 237
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Nedanovce
Obecný úrad:
Nedanovce 62
PSČ 958 43
Krásno
Okres Partizánske
tel.: 038/5424875
fax: 038/5423314
mobil: 0907776895
ounedanovce@stonline.sk
starosta:
Jozef Jakubík
Počet obyvateľov: 610
Rozloha: 700 ha
Prvá písomná správa: 1344
Ostratice
Obecný úrad:
Ostratice 200
PSČ 956 34
Ostratice
Okres Partizánske
tel.: 038/7688121
fax: 038/7688121
mobil: 0903201224
ostratice@zoznam.sk
starosta:
Ján Podoba
Počet obyvateľov: 854
Rozloha: 1130 ha
Prvá písomná správa: 1193
Partizánske
Mestský úrad:
Námestie SNP 212/4
PSČ 958 01
Partizánske
Okres Partizánske
tel.: 038/5363052
fax: 038/7492103
mobil:
sekretariat@partizanske.sk
www.partizanske.sk
primátor:
PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov: 23500
Rozloha: 2237 ha
Prvá písomná správa: 1216
Pažiť
Obecný úrad:
Pažiť 78
PSČ 958 03
Partizánske
Okres Partizánske
tel.: 038/7485211
fax: 038/7485160
mobil: 0905796950
pazit.starosta@gmail.com
www.pazit.eu
starosta:
MVDr. Vladimír Baláška
Počet obyvateľov: 409
Rozloha: 306 ha
Prvá písomná správa: 1351
Skačany
Obecný úrad:
Námestie SNP 451
PSČ 958 53
Skačany
Okres Partizánske
tel.: 038/7488179
fax: 038/7488368
mobil:
obec@skacany.sk
www.skacany.sk
starosta:
Ing. Ladislav Struhár
Počet obyvateľov: 1271
Rozloha: 1538 ha
Prvá písomná správa: 1078
Turčianky
Obecný úrad:
Turčianky 59
PSČ 958 44
Klátova Nová Ves
Okres Partizánske
tel.: 038/5420247
fax: 038/
mobil: 0948480846
turcianky@gmail.com
starostka:
Eva Dragulová
Počet obyvateľov: 156
Rozloha: 373 ha
Prvá písomná správa: 1293
Veľké Kršteňany
Obecný úrad:
Veľké Kršteňany 157
PSČ 958 03
Partizánske 3
Okres Partizánske
tel.: 038/7485138
fax: 038/7485138
mobil: 0904606230
velkekrstenany@stonline.sk
www.velkekrstenany.eu
starosta:
Marián Staňo
Počet obyvateľov: 624
Rozloha: 1348 ha
Prvá písomná správa: 1310
Veľké Uherce
Obecný úrad:
Veľké Uherce 360
PSČ 958 41
Veľké Uherce
Okres Partizánske
tel.: 038/7486421
fax: 038/7486421
mobil: 0908614174
obecvelkeuherce@velkeuherce.sk
www.velkeuherce.sk
starosta:
Ing. Milan Toma
Počet obyvateľov: 1986
Rozloha: 2778 ha
Prvá písomná správa: 1274
tel.: 038/5429222
fax: 038/5429406
mobil:
ocu.velkykliz@wircom.sk
starosta:
Jozev Bielich
Počet obyvateľov: 911
Rozloha: 4241 ha
Prvá písomná správa: 1293
Veľký Klíž
Obecný úrad:
Veľký Klíž 156
PSČ 958 45
Veľký Klíž
Okres Partizánske
Žabokreky nad Nitrou
Obecný úrad:
Žabokreky nad Nitrou 216
PSČ 958 52
Žabokreky nad Nitrou
strana 238
tel.: 038/5421123
fax: 038/5421122
mobil: 0903725051
starosta@zabokrekynadnitrou.sk
www.zabokrekynadnitrou.sk
Okres Partizánske
starosta:
Ing. Otakár Sneženka
Počet obyvateľov: 1660
Rozloha: 698 ha
Prvá písomná správa: 1291
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Bodiná - región Považská Bystrica
Obecný úrad:
Bodiná 102
PSČ 018 15
Prečín
tel.: 042/4398035
fax: 042/
mobil: 0907553945
obecbodina@centrum.sk
Okres Považská Bystrica
starosta:
František Boško
Počet obyvateľov: 478
Rozloha: 7474 ha
Prvá písomná správa: 1345
Brvnište
Obecný úrad:
Brvnište 390
PSČ 018 12
Brvnište
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4262157
fax: 042/4262158
mobil:
starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
starosta:
Ing. Dagmar Mikudíková
Počet obyvateľov: 1160
Rozloha: 697 ha
Prvá písomná správa: 1546
Čelkova Lehota
Obecný úrad:
Čelkova Lehota 23
PSČ 018 16
Domaniža
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4394419
fax: 042/4394419
mobil:
obeccelkovalehota@azet.sk
starosta:
Mgr. Juraj Čelko
Počet obyvateľov: 134
Rozloha: 370 ha
Prvá písomná správa: 1471
Dolná Mariková - región Združenie obcí Maríkovskej doliny
Obecný úrad:
Dolná Mariková 150
PSČ 018 02
Dolná Mariková
tel.: 042/4356155
fax: 042/4260678
mobil: 0915769522
obecdolnamarikova@laymax.sk
www.dolnamarikova.sk
PSČ 018 21
Dolný Lieskov
PSČ 018 16
Domaniža
tel.: 042/4353268
fax: 042/4261037
mobil:
oulieskov1@playmax.sk
starosta:
Ing.Jozef Kardoš
Počet obyvateľov: 815
Rozloha: 5970 ha
Prvá písomná správa: 1327
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4394548
fax: 042/4260356
mobil: 0905122395
obec@domaniza.sk
www.domaniza.sk
starosta:
Jozef Gálik
Počet obyvateľov: 1475
Rozloha: 2606 ha
Prvá písomná správa: 1268
Ďurďové
Obecný úrad:
Ďurďové 27
PSČ 018 22
Pružina
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4353240
fax: 042/
mobil: 0948017435
obec.durdove@playmax.sk
www.durdove.ocu.sk
starosta:
Pavol Janík
Počet obyvateľov: 187
Rozloha: 482 ha
Prvá písomná správa: 1393
Hatné
Obecný úrad:
Hatné 46
PSČ 018 02
Dolná Mariková
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4356158
fax: 042/4261488
mobil: 0911110210
obechatne@stonline.sk
starostka:
Mgr. Iveta Žilovcová
Počet obyvateľov: 585
Rozloha: 544 ha
Prvá písomná správa: 1321
tel.: 042/4352202
fax: 042/4352196
mobil: 0902708199
obechornamarikova@stonline.sk
www.hornamarikova.estranky.sk
starosta:
Ing. Miroslav HAMAR
Počet obyvateľov: 660
Rozloha: 4755 ha
Prvá písomná správa: 1321
Horná Mariková
Obecný úrad:
Modlatín 357
PSČ 018 03
Horná Maríková
Okres Považská Bystrica
Horný Lieskov - región Strážovské vrchy
Obecný úrad:
Horný Lieskov 155
PSČ 018 21
Dolný Lieskov
Okres Považská Bystrica
Okres Považská Bystrica
Domaniža
Obecný úrad:
Domaniža 426
Pondelok: 7.00 - 17.00
Streda: 7.00 - 14.00
starosta:
Ing. Peter Šujak
Počet obyvateľov: 1500
Rozloha: 2200 ha
Prvá písomná správa: 1321
Dolný Lieskov
Obecný úrad:
Dolný Lieskov 193
Pondelok: 6:30-14:00
Utorok: 6:30-14:00
Streda: 6:30-14:00
Štvrtok: 6:30-14:00
Piatok: 6:30-14:00
tel.: 042/4353260
fax: 042/4353260
mobil: 0911871831
starosta@lieskov.sk
Okres Považská Bystrica
starosta:
Ing. Andrej Torda
Počet obyvateľov: 375
Rozloha: 490 ha
Prvá písomná správa: 1330
Pondelok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 17:00
Piatok: 7:00 - 13:00
strana 239
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Jasenica - región Javorník
Obecný úrad:
Jasenica 130
PSČ 018 17
Jasenica
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4385184
fax: 042/4262131
mobil: 0905840549
jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
starostka:
Ing.Táňa Kňažková
Počet obyvateľov: 975
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná správa: 1269
Klieština
Obecný úrad:
Klieština 45
PSČ 018 02
Dolná Maríková
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4356174
fax: 042/
mobil: 0904609098
kliestina@pegonet.sk
starostka:
Helena Koštialiková
Počet obyvateľov: 380
Rozloha: 550 ha
Prvá písomná správa: 1408
Kostolec
Obecný úrad:
Kostolec 42
PSČ 017 05
Považská Bystrica 5
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4399030
fax: 042/4399030
mobil:
obeckostolec@centrum.sk
starosta:
Rudolf Marejka
Počet obyvateľov: 249
Rozloha: 400 ha
Prvá písomná správa: 1431
Malé Lednice
Obecný úrad:
Malé Lednice 101
PSČ 018 16
Domaniža
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4394545
fax: 042/4394545
mobil:
male.lednice@mail.t-com.sk
starostka:
Oľga Lednická
Počet obyvateľov: 513
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1339
Papradno
Obecný úrad:
Papradno 315
PSČ 018 13
Papradno
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4393331
fax: 042/4393379
mobil: 0907741428
papradno@papradno.sk
www.papradno.sk
starosta:
Roman Španihel
Počet obyvateľov: 2650
Rozloha: 5600 ha
Prvá písomná správa: 1525
Plevník- Drienové
Obecný úrad:
Plevník- Drienové 255
PSČ 018 26
Plevník - Drienové
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/ 4382279
fax: 042/4382180
mobil: 0903791680
obecplevnik@stonline.sk
http://www.plevnik-drienove.sk
starosta:
Ján Michalec
Počet obyvateľov: 1599
Rozloha: 1302 ha
Prvá písomná správa: 1354
Počarová
Obecný úrad:
Počarová 23
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4397063
fax: 042/
mobil: 0903148433
PSČ 018 15
Prečín
starosta:
Ladislav Lagin
Počet obyvateľov: 143
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
GUĽÔČKOVÉ PERO Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA EKO
Na každé pero si môžete nechať vytlačiť názov obce alebo podobne.
kód: IT3892_13
Cena: od 0,11 €/ks
Podskalie
Obecný úrad:
Podskalie 62
PSČ 018 22
Pružina
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4353215
fax: 042/
mobil:
podskalie@mail.t-com.sk
starosta:
Anton Mitaš
Počet obyvateľov: 145
Rozloha: 768 ha
Prvá písomná správa: 1235
Považská Bystrica
Mestský úrad:
Centrum 2/3
PSČ 017 01
Považská Bystrica
strana 240
Guľôčkové pero vyrobené
z bieleho recyklovaného
papiera s čiernou náplňou.
Ideálne pre zelenú„eko“
komunikáciu. Farba: béžová
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4305111
fax: 042/4326613
mobil:
primator@povazska-bystrica.sk
www.povazska-bystrica.sk
primátor:
Karol janas
Počet obyvateľov: 43000
Rozloha: 8257 ha
Prvá písomná správa: 1330
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Prečín
Obecný úrad:
Prečín 304
PSČ 018 15
Prečín
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4397058
fax: 042/4397058
mobil: 0905937794
obecprecin@precin.eu
www.precin.eu
starosta:
Anton Lagíň
Počet obyvateľov: 1389
Rozloha: 1763 ha
Prvá písomná správa: 1385
Pružina
Obecný úrad:
Pružina 415
PSČ 018 22
Pružina
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4358731
fax: 042/4358731
mobil: 0918519302
pruzina@pruzina.eu
www.pruzina.sk
starosta:
Michal Ušiak
Počet obyvateľov: 1925
Rozloha: 4040 ha
Prvá písomná správa: 1272
Sádočné
Obecný úrad:
Sádočné 59
PSČ 018 16
Domaniža
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4394397
fax: 042/4394397
mobil: 0918540680
obec@sadocne.gityposta.sk
starosta:
František Sádecký
Počet obyvateľov: 170
Rozloha: 450 ha
Prvá písomná správa:
Slopná
Obecný úrad:
Slopná 159
PSČ 018 21
Dolný Lieskov
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4353162
fax: 042/
mobil: 0904876343
slopna@stonline.sk
starostka:
Eva Košaríková
Počet obyvateľov: 480
Rozloha: 764 ha
Prvá písomná správa: 1277
Stupné - región Horné Považie, Javorník
Obecný úrad:
Stupné 216
PSČ 018 12
Brvnište
tel.: 042/4393145
fax: 042/0424393145
mobil: 0915711741
obec.stupne@stonline.sk
Okres Považská Bystrica
starosta:
Peter Splavec
Počet obyvateľov: 690
Rozloha: 742 ha
Prvá písomná správa: 1416
Sverepec
Obecný úrad:
Sverepec 215
PSČ 017 01
Považská Bystrica
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4322516
fax: 042/4322516
mobil: 0910452773
obecsverepec@petranet.sk
starosta:
Maroš Ondráš
Počet obyvateľov: 1080
Rozloha: 624 ha
Prvá písomná správa: 1321
Udiča
Obecný úrad:
Udiča 302
PSČ 018 01
Udiča
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4383174
fax: 042/4383190
mobil:
obecudica@zoznam.sk
starosta:
Jozef Slámka
Počet obyvateľov: 2211
Rozloha: 2215 ha
Prvá písomná správa: 1321
Vrchteplá
Obecný úrad:
Vrchteplá 15
PSČ 017 05
Považská Teplá
Okres Považská Bystrica
tel.: 042/4394005
fax: 042/
mobil:
obecvrchtepla@centrum.sk
starosta:
Lubomír Novosad
Počet obyvateľov: 265
Rozloha: 460 ha
Prvá písomná správa: 1351
tel.: 042/4322792
fax: 042/
mobil:
obeczaskalie@damage.sk
starosta:
Štefan Šaradín
Počet obyvateľov: 184
Rozloha: 239 ha
Prvá písomná správa: 1379
tel.: 046/5121601
fax: 046/5121621
mobil:
urad@bojnice.sk
www.bojnice.sk
primátor:
František Tám
Počet obyvateľov: 4940
Rozloha: 1997 ha
Prvá písomná správa: 1113
Záskalie
Obecný úrad:
Záskalie 33
PSČ 017 05
Považská Teplá
Okres Považská Bystrica
Bojnice
Mestský úrad:
Sládkovičová 1/176
PSČ 972 01
Bojnice
Pondelok: 7,30 - 15,30
Utorok: 7,30 - 15,30
Streda: 7,30 - 15,30
Štvrtok: 7,30 - 15,30
Piatok: 7,30 - 15,30
Okres Prievidza
strana 241
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Bystričany - región Horná Nitra
Obecný úrad:
M. Nešpora 1/17
PSČ 972 45
Bystričany
tel.: 046/5493120
fax: 046/5493122
mobil: 0905623597
obec.bystricany@stonline.sk
www.bystricany.sk
Okres Prievidza
starosta:
Vojtech Bartoš
Počet obyvateľov: 1820
Rozloha: 3700 ha
Prvá písomná správa: 1388
Cigeľ
Obecný úrad:
Cigeľ 192
PSČ 971 01
Prievidza
Okres Prievidza
tel.: 046/5487038
fax: 046/5487037
mobil: 0903515753
ocucigel@stonline.sk
www.cigel.sk
starosta:
Štefan Mjartan
Počet obyvateľov: 1030
Rozloha: 1733 ha
Prvá písomná správa: 1362
Čavoj - región Magura Strážov
Obecný úrad:
Čavoj 86
PSČ 972 29
Čavoj
tel.: 046/5458002
fax: 046/5458004
mobil: 0911204282
obec.cavoj@centrum.sk
www.cavoj.sk
Okres Prievidza
starosta:
Ján Novotka
Počet obyvateľov: 588
Rozloha: 1524 ha
Prvá písomná správa: 1364
Čereňany
Obecný úrad:
Pálenická 491/4
PSČ 972 46
Čereňany
Okres Prievidza
tel.: 046/5495119
fax: 046/5495172
mobil:
cerenany@cerenany.sk
www.cerenany.sk
starosta:
Stanislav Sluka
Počet obyvateľov: 2154
Rozloha: 1741 ha
Prvá písomná správa: 1329
Diviacka Nová Ves - región Horná Nitra
Obecný úrad:
Diviacka Nová Ves 1
PSČ 972 24
Diviacká Nová Ves
tel.: 046/5464237
fax: 046/5464039
mobil: 0918453608
ocu@diviacka.sk
Okres Prievidza
starosta:
Ivan Kohút
Počet obyvateľov: 1765
Rozloha: 1330 ha
Prvá písomná správa: 1271
Diviaky nad Nitricou
Obecný úrad:
Diviaky nad Nitricou 167
PSČ 972 25
Diviaky nad Nitricou
tel.: 046/5464081
fax: 046/5464081
mobil:
obec@diviaky.sk
www.diviaky.sk
Okres Prievidza
starosta:
Ing. Július Duranzia
Počet obyvateľov: 1791
Rozloha: 2903 ha
Prvá písomná správa: 1210
Dlžín
Obecný úrad:
Dlžín 70
PSČ 972 26
Nitrianské Rudno
Okres Prievidza
tel.: 046/5455497
fax: 046/5455497
mobil: 0915730702
obecnyuraddlzin@mail.t-com.sk
starosta:
JUDr. Jozef Štefanec
Počet obyvateľov: 199
Rozloha: 665 ha
Prvá písomná správa: 1272
Dolné Vestenice
Obecný úrad:
Záhumenská 74
PSČ 972 23
Dolné Vestenice
Okres Prievidza
tel.: 046/5498244
fax: 046/5498233
mobil: 0911030311
oudv@stonline.sk
www.obecdolnevestenice.sk
starosta:
Ing. Michal Jedinák
Počet obyvateľov: 2574
Rozloha: 1383 ha
Prvá písomná správa: 1349
tel.: 046/5192511
fax: 046/5425614
mobil: 0908342616
handlova@handlova.sk
www.handlova.sk
primátor:
Ing. Rudolf Podoba
Počet obyvateľov: 17748
Rozloha: 8555 ha
Prvá písomná správa: 1376
tel.: 046/5492049
fax: 046/5492049
mobil: 0905606207
obechornaves@atlas.sk
starosta:
Jozef Hrotek
Počet obyvateľov: 1039
Rozloha: 1856 ha
Prvá písomná správa: 1293
Handlová
Mestský úrad:
Námestie baníkov 7
PSČ 972 51
Handlová
Okres Prievidza
Horná Ves
Obecný úrad:
Horná Ves 191
PSČ 972 48
Horná Ves
strana 242
Pondelok: 7:30-16:00
Utorok: 7:30-16:00
Streda: 7:30-16:00
Štvrtok: 7:30-16:00
Piatok: 7:30-13:30
Okres Prievidza
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Horné Vestenice
Obecný úrad:
Horné Vestenice 128
PSČ 972 22
Nitrica
Okres Prievidza
tel.: 046/5497370
fax: 046/
mobil: 0918742204
ocuhornevestenice@centrum.sk
starosta:
Ing. Pavol Foltán
Počet obyvateľov: 630
Rozloha: 907 ha
Prvá písomná správa: 1332
Chrenovec - Brusno
Obecný úrad:
Chrenovec - Brusno 1
PSČ 972 32
Chrenovec - Brusno
Okres Prievidza
tel.: 046/5471145
fax: 046/5471145
mobil: 0904103917
chrenovec@slovanet.sk
www.chrenovec-brusno.sk
starosta:
Ing. Tibor Čičmanec
Počet obyvateľov: 1379
Rozloha: 1232 ha
Prvá písomná správa: 1243
Chvojnica - región Horná Nitra
Obecný úrad:
Chvojnica 24
PSČ 972 13
Nitrianské Pravno
tel.: 046/5446346
fax: 046/
mobil: 0908310096
starostka@chvojnica.eu
www.chvojnica.eu
Okres Prievidza
starostka:
Magdaléna Kotianová
Počet obyvateľov: 249
Rozloha: 900 ha
Prvá písomná správa: 1614
Jalovec
Obecný úrad:
Mlynská 636
PSČ 972 31
Ráztočno
Okres Prievidza
tel.: 046/5471948
fax: 046/5471948
mobil:
jalovec@stonline.sk
www.jalovec.eu
starosta:
Ing. Peter Kotian
Počet obyvateľov: 592
Rozloha: 608 ha
Prvá písomná správa: 1430
Kamenec pod Vtáčnikom
Obecný úrad:
Dolnokamenčianska 1/57
PSČ 972 44
Kamenec pod Vtáčnikom
tel.: 046/5465156
fax: 046/5465156
mobil: 0903206834
info@kamenec.sk
www.kamenec.sk
Okres Prievidza
starosta:
Ing. Dušan Duriš
Počet obyvateľov: 1850
Rozloha: 2530 ha
Prvá písomná správa: 1355
Kanianka
Obecný úrad:
SNP 583/1
PSČ 972 17
Kanianka
Okres Prievidza
tel.: 046/5400615
fax: 046/5400621
mobil:
ocu.kanianka@stonline.sk
www.kanianka.sk
starosta:
Ing. Ivor H u s á r
Počet obyvateľov: 4000
Rozloha: 794 ha
Prvá písomná správa: 1479
Kľačno
Obecný úrad:
Kľačno 119
PSČ 972 15
Kľačno
Okres Prievidza
tel.: 046/5445120
fax: 046/5445014
mobil: 0905571735
klacno@prievidzanet.sk
starosta:
Ing. Jozef Vrábeľ
Počet obyvateľov: 1104
Rozloha: 4870 ha
Prvá písomná správa: 1413
Kocurany
Obecný úrad:
Kocurany 105
PSČ 972 02
Opatovce nad Nitrou
Okres Prievidza
tel.: 046/5439872
fax: 046/5439874
mobil: 0905585497
obec@kocurany.sk
www.kocurany.sk
starosta:
Ing. Vojtech Čičmanec
Počet obyvateľov: 414
Rozloha: 417 ha
Prvá písomná správa: 1113
tel.: 046/5455438
fax: 046/5455057
mobil:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
starosta:
Bc. Stanislav Pánis
Počet obyvateľov: 466
Rozloha: 431 ha
Prvá písomná správa: 1332
tel.: 046/5426924
fax: 046/5426632
mobil: 0905627030
oukos@trinet.sk
www.obec-kos.sk
starosta:
Ing. Štefan Závadinka
Počet obyvateľov: 1159
Rozloha: 1358 ha
Prvá písomná správa: 1367
Kostolná Ves
Obecný úrad:
Kostolná Ves 136
PSČ 972 26
Nitrianské Rudno
Okres Prievidza
Koš
Obecný úrad:
Víťazstva 791/41
PSČ 972 41
Koš
Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.00
Okres Prievidza
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 16.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 12.00
strana 243
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Lazany
Obecný úrad:
Hlavná 59/56
PSČ 972 11
Lazany
Okres Prievidza
tel.: 046/5485320
fax: 046/5485401
mobil: 0905551641
obec@lazany.sk
www.lazany.sk
starosta:
Karol Boško
Počet obyvateľov: 1567
Rozloha: 988 ha
Prvá písomná správa: 1430
Lehota pod Vtáčnikom
Obecný úrad:
Nám. SNP 33/1
PSČ 972 42
Lehota pod Vtáčnikom
tel.: 046/5469115
fax: 046/5469173
mobil:
obecnyurad@lehotapodvtacnikom.sk
www.lehotapodvtacnikom.sk
Okres Prievidza
starosta:
RSDr. Ján Cipov
Počet obyvateľov: 3827
Rozloha: 2797 ha
Prvá písomná správa: 1362
Liešťany
Obecný úrad:
Liešťany 1
PSČ 972 27
Liešťany
Okres Prievidza
tel.: 046/5457010
fax: 046/5457009
mobil: 0908785788
oculiestany@stonline.sk
www.liestany.eu
starosta:
Vladimír Šopoň
Počet obyvateľov: 1240
Rozloha: 1642 ha
Prvá písomná správa: 1332
Lipník
Obecný úrad:
Lipník 36
PSČ 972 32
Chrenovec - Brusno
Okres Prievidza
tel.: 046/5471155
fax: 046/
mobil: 0905789362
obec.lipnik@stonline.sk
www.lipnik.sk
starosta:
Ľudovít Vojtko
Počet obyvateľov: 487
Rozloha: 549 ha
Prvá písomná správa: 1355
Malá Čausa
Obecný úrad:
Malá Čausa 175
PSČ 971 01
Prievidza
Okres Prievidza
tel.: 046/5471102
fax: 046/5471102
mobil: 0918514439
malacausa@orangemail.sk
starosta:
Ing. Peter Vido
Počet obyvateľov: 661
Rozloha: 1535 ha
Prvá písomná správa: 1430
Malinová
Obecný úrad:
Malinová 115
PSČ 972 13
Nitrianské Pravno
Okres Prievidza
tel.: 046/5443109
fax: 046/5443001
mobil: 0907736607
malinova@prievidzanet.sk
www.malinova.sk
starosta:
Mária Luprichová
Počet obyvateľov: 889
Rozloha: 1310 ha
Prvá písomná správa: 1339
Nedožery - Brezany
Obecný úrad:
Družstevná 1
PSČ 972 12
Nedožery - Brezany
Okres Prievidza
tel.: 046/5485100
fax: 046/5485380
mobil: 0905823555
obec.ned_brez@stonline.sk
www.nedozery-brezany.sk
starosta:
JUDr. Martin Mokrý
Počet obyvateľov: 2046
Rozloha: 2416 ha
Prvá písomná správa: 1264
Nevidzany
Obecný úrad:
Nevidzany 49
PSČ 972 27
Liešťany
Okres Prievidza
tel.: 046/5457123
fax: 046/5457016
mobil: 0915376685
obecnevidzanypd@centrum.sk
www.nevidzany.sk
starosta:
Bc. Beata Vrecková
Počet obyvateľov: 308
Rozloha: 1179 ha
Prvá písomná správa: 1229
tel.: 046/5447510
fax: 046/5446233
mobil:
ocu@nitrianskepravno.sk
www.nitrianskepravno.sk
starosta:
Jozef Balčirák
Počet obyvateľov: 3134
Rozloha: 1647 ha
Prvá písomná správa: 1339
tel.: 046/5455076
fax: 046/5455076
mobil: 0905592446
ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk
www.nitrianskerudno.sk
starosta:
Jozef Pršo
Počet obyvateľov: 1965
Rozloha: 1490 ha
Prvá písomná správa: 1348
Nitrianske Pravno
Obecný úrad:
Nám. SNP 1/1
PSČ 972 13
Nitrianske Pravno
Okres Prievidza
Nitrianske Rudno
Obecný úrad:
Hlavná 1/82
PSČ 972 26
Nitrianské Rudno
strana 244
Okres Prievidza
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Nitrianské Sučany
Obecný úrad:
Nitrianské Sučany 242
PSČ 972 21
Nitrianské Sučany
Okres Prievidza
tel.: 046/5490112
fax: 046/5490112
mobil: 0917814372
starosta@nitrianskesucany.sk
www.nitrianskesucany.sk
starostka:
Mgr. Gabriela Kusá
Počet obyvateľov: 1260
Rozloha: 1807 ha
Prvá písomná správa: 1249
Nitrica
Obecný úrad:
Nitrica 489
PSČ 972 22
Nitrica
Okres Prievidza
tel.: 046/5497108
fax: 046/5497111
mobil: 0905319172
obec@nitrica.sk
www.nitrica.sk
starosta:
Miroslav Beňadik
Počet obyvateľov: 1246
Rozloha: 2408 ha
Prvá písomná správa: 1113
Nováky
Mestský úrad:
Nám. SNP 349/10
PSČ 972 71
Nováky
Okres Prievidza
tel.: 046/5461450
fax: 046/5461219
mobil:
munovaky@novaky.sk
www.novaky.sk
primátor:
Ing. Dušan Šimka
Počet obyvateľov: 4402
Rozloha: 1929 ha
Prvá písomná správa: 1313
Opatovce nad Nitrou
Obecný úrad:
Opatovce nad Nitrou 393
PSČ 972 02
Opatovce nad Nitrou
tel.: 046/5186060
fax: 046/5186068
mobil: 0903844604
ocu@opatovcenadnitrou.sk
Okres Prievidza
starostka:
Mgr. Dana Melišková
Počet obyvateľov: 1432
Rozloha: 917 ha
Prvá písomná správa: 1113
Oslany
Obecný úrad:
Nám. Slobody 2
PSČ 972 47
Oslany
Okres Prievidza
tel.: 046/5491101
fax: 046/5492028
mobil: 0905840348
ocu@oslany.sk
www.oslany.sk
starosta:
RNDr. František Szalay
Počet obyvateľov: 2385
Rozloha: 2515 ha
Prvá písomná správa: 1254
Podhradie
Obecný úrad:
Podhradie 92
PSČ 972 42
Lehota pod Vtáčnikom
Okres Prievidza
tel.: 046/5469400
fax: 046/5469400
mobil: 0903700658
podhradie@prievidzanet.sk
www.podhradie.eu
starostka:
Ružena Boboková
Počet obyvateľov: 323
Rozloha: 1295 ha
Prvá písomná správa: 1352
Poluvsie
Obecný úrad:
Poluvsie 251
PSČ 972 16
Pravenec
Okres Prievidza
tel.: 046/5442102
fax: 046/5441030
mobil: 0918610494
poluvsie@mail.t-com.sk
starosta:
Ján Kaniansky
Počet obyvateľov: 562
Rozloha: 216 ha
Prvá písomná správa: 1358
Poruba
Obecný úrad:
Poruba 95
PSČ 972 11
Lazany
Okres Prievidza
tel.: 046/5482218
fax: 046/
mobil:
obecporuba@stonline.sk
www.poruba.sk
starosta:
Ing. Helena Čavojská
Počet obyvateľov: 1263
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1339
tel.: 046/5441122
fax: 046/5441323
mobil: 0917909303
ocupravenec@stonline.sk
starosta:
Ing. Robert Mikulášik
Počet obyvateľov: 1229
Rozloha: 1080 ha
Prvá písomná správa: 1267
tel.: 046/5179110
fax: 046/5423474
mobil:
primator@prievidza.sk
www.prievidza.sk
primátorka:
JUDr.Katarína Macháčková
Počet obyvateľov: 53000
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1113
Pravenec
Obecný úrad:
Pravenec 208
PSČ 972 16
Pravenec
Okres Prievidza
Prievidza
Mestský úrad:
Nám. slobody 14
PSČ 971 01
Prievidza
Okres Prievidza
strana 245
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Radobica
Obecný úrad:
Radobica 124
PSČ 972 48
Horná Ves
Okres Prievidza
tel.: 046/5494172
fax: 046/
mobil: 0903514102
ocu-radobica@stonline.sk
www.radobica.sk
starosta:
PhDr. Stanislav Bartoš, CSc.
Počet obyvateľov: 570
Rozloha: 1300 ha
Prvá písomná správa: 1324
Ráztočno
Obecný úrad:
Morovnianska 464/1
PSČ 972 31
Ráztočno
Okres Prievidza
tel.: 046/5470170
fax: 046/
mobil: 0905627784
obecraztocno@stonline.sk
www.obecraztocno.sk
starosta:
Ivan Škrťeľ
Počet obyvateľov: 1269
Rozloha: 1580 ha
Prvá písomná správa: 1429
Rudnianska Lehota
Obecný úrad:
Rudnianska Lehota 225
PSČ 972 26
Nitrianské Rudno
Okres Prievidza
tel.: 046/5455350
fax: 046/5455042
mobil: 0915995211
ourlehota@mail.t-com.sk
www.rudnianskalehota.sk
starosta:
Ivan Javorček
Počet obyvateľov: 726
Rozloha: 1190 ha
Prvá písomná správa: 1463
Sebedražie
Obecný úrad:
Hlavná 471
PSČ 972 05
Sebedražie
Okres Prievidza
tel.: 046/5487239
fax: 046/5487239
mobil: 0905793295
starosta@sebedrazie.sk
www.sebedrazie.sk
starosta:
Ing. Peter Juríček
Počet obyvateľov: 1725
Rozloha: 843 ha
Prvá písomná správa: 1245
Seč
Obecný úrad:
Seč 133
PSČ 972 26
Nitranské Rudno
Okres Prievidza
tel.: 046/5455522
fax: 046/5455522
mobil: 0903680438
ousec@stonline.sk
starosta:
Rudolf Hopko
Počet obyvateľov: 404
Rozloha: 565 ha
Prvá písomná správa: 1332
Šútovce
Obecný úrad:
Šútovce 39
PSČ 972 01
Bojnice
Okres Prievidza
tel.: 046/5455442
fax: 046/5455442
mobil: 0917875116
obec@sutovce.sk
www.sutovce.sk
starosta:
Miroslav Rajčo
Počet obyvateľov: 416
Rozloha: 708 ha
Prvá písomná správa: 1310
Temeš
Obecný úrad:
Temeš 140
PSČ 972 29
Čavoj
Okres Prievidza
tel.: 046/5450123
fax: 046/5450123
mobil: 0902474645
obec.temes@centrum.sk
www.temes.sk
starostka:
Oľga Fakanová
Počet obyvateľov: 284
Rozloha: 708 ha
Prvá písomná správa: 1332
Tužina
Obecný úrad:
Tužina 76
PSČ 972 14
Tužina
Okres Prievidza
tel.: 046/5444187
fax: 046/5444003
mobil: 0903553667
obec@tuzina.sk
www.tuzina.sk
starosta:
Ing. Ján Sloboda
Počet obyvateľov: 1222
Rozloha: 4820 ha
Prvá písomná správa: 1393
tel.: 046/5458136
fax: 046/5458024
mobil: 0907983881
obec@valaskabela.sk
www.valaskabela.sk
starosta:
Ing.Miloš Cúcik
Počet obyvateľov: 2342
Rozloha: 6474 ha
Prvá písomná správa: 1324
tel.: 046/5471139
fax: 046/5471139
mobil: 0905551514
velka_causa@stonline.sk
www.velkacausa.obceinfo.sk
starosta:
Dušan Ďurdina
Počet obyvateľov: 470
Rozloha: 782 ha
Prvá písomná správa: 1358
Valaská Belá
Obecný úrad:
Valaská Belá 1
PSČ 972 28
Valaská Belá
Okres Prievidza
Veľká Čausa
Obecný úrad:
Veľká Čausa 83
PSČ 971 01
Prievidza
strana 246
Okres Prievidza
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Zemianske Kostoľany
Obecný úrad:
4.apríla 60/28
PSČ 972 43
Zemianske Kostoľany
tel.: 046/5466177
fax: 046/5466181
mobil: 0905441570
obecz.kostolany@stonline.sk
www.zemienskekostolany.sk
Okres Prievidza
starostka:
Ing. Helena Kovačová
Počet obyvateľov: 1670
Rozloha: 1274 ha
Prvá písomná správa: 1331
Beluša
Obecný úrad:
Farská 1045/6
PSČ 018 61
Beluša
Okres Púchov
tel.: 042/4624600
fax: 042/4624820
mobil: 0903 405 410
belusa@isternet.sk
www.belusa.sk
starosta:
Ján Prekop
Počet obyvateľov: 6050
Rozloha: 5100 ha
Prvá písomná správa: 1330
Dohňany - región Trenčín
Obecný úrad:
Dohňany 68
PSČ 020 51
Dohňany
tel.: 042/4671060
fax: 042/4710303
mobil:
obec@dohnany.sk
www.dohnany.sk
Okres Púchov
starosta:
Ing. Milan Panáček
Počet obyvateľov: 1760
Rozloha: 1174 ha
Prvá písomná správa: 1471
Dolná Breznica - región Puchov
Obecný úrad:
Dolná Breznica 61
PSČ 020 61
Lednické Rovne
tel.: 042/4696307
fax: 042/4696307
mobil: 0911590385
dolnabreznica@stonline.sk
www.dolnabreznica.sk
Okres Púchov
starosta:
Emil Drahuta
Počet obyvateľov: 818
Rozloha: 520 ha
Prvá písomná správa: 1471
Dolné Kočkovce
Obecný úrad:
Školská 136
PSČ 020 01
Púchov
Okres Púchov
tel.: 042/4677269
fax: 042/4677269
mobil:
obec_dk@slovanet.sk
starosta:
Bc. Peter Regina
Počet obyvateľov: 1200
Rozloha: 612 ha
Prvá písomná správa: 1332
Horná Breznica
Obecný úrad:
Horná Breznica 78
PSČ 020 61
Lednické Rovne
Okres Púchov
tel.: 042/4711152
fax: 042/4711154
mobil: 0915795078
hornabreznica@playmax.sk
starosta:
Jozef Karas
Počet obyvateľov: 455
Rozloha: 1246 ha
Prvá písomná správa: 1388
Horovce
Obecný úrad:
Horovce 94
PSČ 020 62
Horovce
Okres Púchov
tel.: 042/4693664
fax: 042/4693664
mobil:
ocuhorovce@stonline.sk
starosta:
František Veliký
Počet obyvateľov: 840
Rozloha: 535 ha
Prvá písomná správa: 1259
Kvašov
Obecný úrad:
Kvašov 174
PSČ 020 62
Horovce
Okres Púchov
tel.: 042/4693456
fax: 042/4693456
mobil:
obec.kvasov@playmax.sk
starosta:
Boris Ondráško
Počet obyvateľov: 674
Rozloha: 742 ha
Prvá písomná správa: 1471
tel.: 042/4681941
fax: 042/4681932
mobil: 0915709997
obeclazypodmakytou@stonline.sk
www.lazypodmakytou.sk
starosta:
JUDr. Ján Mičic
Počet obyvateľov: 1367
Rozloha: 5000 ha
Prvá písomná správa: 1475
tel.: 042/4697045
fax: 042/4697045
mobil: 0915228303
obec.lednica@stonline.sk
starosta:
Milan Barka
Počet obyvateľov: 1030
Rozloha: 2700 ha
Prvá písomná správa: 1259
Lazy pod Makytou
Obecný úrad:
Lazy pod Makytou 157
PSČ 020 55
Lazy pod Makytou
Okres Púchov
Lednica
Obecný úrad:
Lednica 232
PSČ 020 63
Lednica
Okres Púchov
strana 247
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Lednické Rovne
Obecný úrad:
Námestie slobody 32
PSČ 020 61
Lednické Rovne
Okres Púchov
tel.: 042/4693501
fax: 042/4693519
mobil:
starosta@lednickerovne.sk
www.lednickerovne.sk
starosta:
Ing.Ľuboš Savara
Počet obyvateľov: 4200
Rozloha: 1075 ha
Prvá písomná správa: 1471
Lúky
Okres Púchov
Obecný úrad:
Lúky 105
tel.: 042/4691501
fax: 042/4691589
mobil: 0905634433
starosta@obecluky.sk
http://www.obecluky.sk
PSČ 020 53
Lúky
starosta:
Ing. Anton Hrebík
Počet obyvateľov: 950
Rozloha: 774 ha
Prvá písomná správa: 1228
Lysá pod Makytou
Obecný úrad:
Lysá pod Makytou 1
PSČ 020 54
Lysá pod Makytou
Okres Púchov
tel.: 042/4680071
fax: 042/4710690
mobil: 0911618257
obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
starosta:
Ing. Pavol Gábik
Počet obyvateľov: 2150
Rozloha: 3400 ha
Prvá písomná správa: 1471
Mestečko
Obecný úrad:
Mestečko 118
PSČ 020 52
Mestečko
Okres Púchov
tel.: 042/4692039
fax: 042/4692039
mobil: 0918799639
obecmestecko@obecmestecko.sk
starosta:
Ing. Miroslav Hajský
Počet obyvateľov: 510
Rozloha: 460 ha
Prvá písomná správa: 1471
Mojtín - región Považská Bystrica, Puchov
Obecný úrad:
Mojtín 242
tel.: 042/4711692
fax: 042/4711692
mobil:
obecmojtin@obecmojtin.sk
www.obecmojtin.sk
PSČ 020 72
Mojtín
Okres Púchov
starostka:
Bc. Eva Gabrišová
Počet obyvateľov: 519
Rozloha: 828 ha
Prvá písomná správa: 1363
Nimnica
Obecný úrad:
Nimnica 115
Okres Púchov
tel.: 042/4632937
fax: 042/4632937
mobil: 0905373981
obecnimnica@dcnet.sk
PSČ 020 71
Nimnica
starosta:
Ladislav Ďureček
Počet obyvateľov: 698
Rozloha: 7 ha
Prvá písomná správa: 1408
Púchov
Mestský úrad:
Štefánikova 821/21
PSČ 020 01
Púchov
Pondelok: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 7:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 7:00 - 13:00
Okres Púchov
tel.: 042/4650815
fax: 042/4650826
mobil:
msu@puchov.sk
www.puchov.sk
primátor:
Mgr. Marián Michalec
Počet obyvateľov: 18880
Rozloha: 4138 ha
Prvá písomná správa: 1243
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
PASTELKY
kód: KC2478_99
Cena: od 0,18 €/ks
Pastelky, 6ks v papierovej krabičke, farba: multicolor
rozmer: 4.6 x 9 x 0.7 cm
Streženice
Obecný úrad:
Školská 152
PSČ 020 01
Streženice
Okres Púchov
tel.: 042/4675135
fax: 042/4675135
mobil: 0905597891
obec.strezenice@stonline.sk
starosta:
Ing. Juraj Hrišo
Počet obyvateľov: 870
Rozloha: 800 ha
Prvá písomná správa: 1408
tel.: 042/4623083
fax: 042/4710986
mobil: 0910980504
obec.visolaje@petranet.sk
starosta:
Lubica Pazderová
Počet obyvateľov: 940
Rozloha: 964 ha
Prvá písomná správa: 1327
Visolaje
Obecný úrad:
Visolaje 40
PSČ 018 61
Beluša
strana 248
Okres Púchov
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Vydrná
Obecný úrad:
Vydrná 51
Okres Púchov
tel.: 042/4691701
fax: 042/4691701
mobil: 0905284940
PSČ 020 53
Lúky
starosta:
Milan Gášek
Počet obyvateľov: 352
Rozloha: 1334 ha
Prvá písomná správa: 1675
Záriečie
Obecný úrad:
Záriečie 190
PSČ 020 52
Mestečko
Okres Púchov
tel.: 042/4692110
fax: 042/4692110
mobil: 0905850827
obec@zariecie.sk
starosta:
Jozef Kollár
Počet obyvateľov: 700
Rozloha: 942 ha
Prvá písomná správa: 1475
Zubák - región Púchovecký
Obecný úrad:
Zubák 164
PSČ 020 64
Zubák
tel.: 042/4710610
fax: 042/4710612
mobil:
obeczubak@stonline.sk
Okres Púchov
starosta:
Mgr.Miroslav David
Počet obyvateľov: 900
Rozloha: 2595 ha
Prvá písomná správa: 1471
Pondelok: 7:00-16:00
Utorok: 7:00-16:00
Streda: 7:00-16:00
Štvrtok: 7:00-16:00
Piatok: 7:00-15:00
Adamovské Kochanovce - región Združenie obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu
Obecný úrad:
Adamovské Kochanovce 268
PSČ 913 05
Melčice-Lieskové
tel.: 032/6490325
fax: 032/6490325
mobil: 0902909670
obec@adamovskekochanovce.sk
www.adamovskekochanovce.sk
starosta:
Ing. Michal Križan
Počet obyvateľov: 809
Rozloha: 966 ha
Prvá písomná správa: 1332
Okres Trenčín
Pondelok: 7:30-16:00
Utorok: 7:30-14:30
Streda: 7:30-17:00
Štvrtok: 7:30-16:00
Piatok: 7:30-14:00
Bobot - región Machnáč
Obecný úrad:
Bobot 56
PSČ 913 25
Bobot
Okres Trenčín
tel.: 032/6594853
fax: 032/6594631
mobil: 0915889064
starosta@bobot.sk
www.bobot.sk
starosta:
Lubomír Tunega
Počet obyvateľov: 757
Rozloha: 1607 ha
Prvá písomná správa: 1240
Pondelok: 7:00-15:30
Utorok: 7:00-15:30
Streda: 7:30-16:30
Štvrtok: 7:00-15:30
Piatok: 7:00-12:30
Dolná Poruba
Obecný úrad:
Dolná Poruba 61
PSČ 914 43
Omšenie
Okres Trenčín
tel.: 032/6597257
fax: 032/6597295
mobil: 0903420467
obecdporuba@mail.t-com.sk
www.dolnaporuba.sk
starosta:
JUDr. Miroslav Kopčan
Počet obyvateľov: 820
Rozloha: 2268 ha
Prvá písomná správa: 1355
Dolná Súča
Obecný úrad:
Dolná Súča 2
PSČ 913 32
Dolná Súča
Okres Trenčín
tel.: 032/6593150
fax: 032/6593150
mobil:
obec.dolnasuca@stonline.sk
www.dolnasuca.sk
starosta:
Ing. Pavol Kvasnica
Počet obyvateľov: 2942
Rozloha: 2635 ha
Prvá písomná správa: 1208
Drietoma
Obecný úrad:
Drietoma 29
PSČ 913 03
Drietoma
Okres Trenčín
tel.: 032/6499224
fax: 032/6499224
mobil:
obec@drietoma.sk
www.drietoma.sk
starosta:
JUDr .Jozef Kluka
Počet obyvateľov: 2038
Rozloha: 3583 ha
Prvá písomná správa: 1244
Dubodiel - región Machnáč-Inovec
Obecný úrad:
Dubodiel 33
PSČ 913 23
dobodiel
tel.: 032/6596128
fax: 032/6596821
mobil: 0918462891
obec.dubodiel@stonline.sk
Okres Trenčín
starosta:
Božena Richtárechová
Počet obyvateľov: 905
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Horná Súča - región Vlára - Váh, Združenie miest a obcí stredného Považia
Obecný úrad:
Horná Súča 233
PSČ 913 33
Horná Súča
tel.: 032/6493220
fax: 032/6493227
mobil: 0918500836
starosta@hornasuca.sk
www.hornasuca.sk
Pondelok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 17:00
Piatok: 7:30 - 14:00
Okres Trenčín
starosta:
Ing.Juraj Ondračka
Počet obyvateľov: 3366
Rozloha: 5383 ha
Prvá písomná správa: 1208
strana 249
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Horňany
Obecný úrad:
Horňany 21
PSČ 913 24
Svinná
Okres Trenčín
tel.: 032/6487201
fax: 032/
mobil:
obechornany@mail.t-com.sk
starostka:
Eva Šrámková
Počet obyvateľov: 407
Rozloha: 670 ha
Prvá písomná správa: 1352
Horné Srnie - región Považie
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
PSČ 914 42
Horné Srnie
tel.: 032/6588203
fax: 032/6588281
mobil: 0911313887
hsrnie@tn.psg.sk
www.hornesrnie.sk
Okres Trenčín
starosta:
Jozef Húserka
Počet obyvateľov: 2840
Rozloha: 2726 ha
Prvá písomná správa: 1439
Hrabovka
Obecný úrad:
Hrabovka 26
PSČ 913 32
Dolná Súča
Okres Trenčín
tel.: 032/7432324
fax: 032/7432324
mobil: 0903726483
obec.hrabovka@atlas.sk
www.hrabovka.ocu.sk
starosta:
Ivan Čulen
Počet obyvateľov: 440
Rozloha: 429 ha
Prvá písomná správa: 1423
Chocholná-Velčice
Obecný úrad:
Chocholná-Velčice 312
PSČ 913 04
Chocholná-Velčice
Okres Trenčín
tel.: 032/6539100
fax: 032/6539100
mobil: 0905212947
obec@chocholna-velcice.sk
www.chocholna-velcice.sk
starosta:
Ing. Ľubomír Škriečka
Počet obyvateľov: 1707
Rozloha: 2797 ha
Prvá písomná správa: 1396
Ivanovce - región Združenie obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu
Obecný úrad:
Ivanovce 1
PSČ 913 05
Melčice- Liesková
tel.: 032/6490234
fax: 032/6490234
mobil: 0905714113
obec@ivanovce.sk
www.ivanovce.sk
starostka:
Bc. Mária Hládeková
Počet obyvateľov: 935
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1398
Kostolná - Záriečie - región Združenie obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu
Obecný úrad:
Kostolná - Záriečie 148
PSČ 913 04
Chocholná-Velčice
tel.: 032/6499320
fax: 032/6499320
mobil: 0902917440
obec@kostolnazariecie.sk
PSČ 913 11
Trenčianské Stankovce
tel.: 032/6496793
fax: 032/6496793
mobil: 0903468894
obec@krivosud-bodovka.sk
www.krivosud-bodovka.sk
Okres Trenčín
starosta:
Ing.Vladimír Kmeťo
Počet obyvateľov: 320
Rozloha: 808 ha
Prvá písomná správa: 1398
Melčice-Lieskové - región Združenie obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu
Obecný úrad:
Melčice-Lieskové 119
PSČ 913 05
Melčice-Lieskové
tel.: 032/6490298
fax: 032/6490201
mobil: 0905345389
obec.melcicelieskove@stonline.sk
www.melcice-lieskove.sk
PSČ 913 21
Trenčianska Turná
Okres Trenčín
tel.: 032/6486124
fax: 032/6486178
mobil:
mnichovalehota@stonline.sk
www.mnichovalehota.sk
starosta:
Mgr.Jozef Kováč
Počet obyvateľov: 1127
Rozloha: 1662 ha
Prvá písomná správa: 1269
tel.: 032/6594797
fax: 032/6594798
mobil: 0917817087
starosta@motesice.sk
starosta:
Ing. Martin Mach
Počet obyvateľov: 800
Rozloha: 17 ha
Prvá písomná správa: 1208
Motešice
Obecný úrad:
Machnáčska 288
PSČ 913 26
Motešice
strana 250
Okres Trenčín
starosta:
Ing.Miroslav Matiaš
Počet obyvateľov: 1539
Rozloha: 2158 ha
Prvá písomná správa: 1398
Mníchova Lehota - región Inovec
Obecný úrad:
Mníchova Lehota 90
Okres Trenčín
starosta:
Ing.Peter Pilko
Počet obyvateľov: 660
Rozloha: 381 ha
Prvá písomná správa: 1318
Krivosúd - Bodovka
Obecný úrad:
Krivosúd - Bodovka 88
Okres Trenčín
Okres Trenčín
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Nemšová
Mestský úrad:
J. Palu 2/3
PSČ 914 41
Nemšová
Okres Trenčín
tel.: 032/6509611
fax: 032/6598427
mobil: 0905930465
msunemsova@nemsova.sk
www.nemsova.sk
primátor:
Ing. František Bagin
Počet obyvateľov: 6193
Rozloha: 3344 ha
Prvá písomná správa: 1242
Neporadza - región Machnáč- Inovec, Združenie miest a obcí Slovenska Stredného Považia
Obecný úrad:
Neporadza 108
PSČ 913 26
Motešice
tel.: 032/6594016
fax: 032/6594051
mobil: 0915770650
ocuneporadza@stonline.sk
www.neporadza.sk
starosta:
Marián Kopecký
Počet obyvateľov: 775
Rozloha: 1421 ha
Prvá písomná správa: 1269
Omšenie - región MAS Teplička
Obecný úrad:
Omšenie 330
PSČ 914 43
Omšenie
tel.: 032/6597229
fax: 032/6597215
mobil: 0905471563
ocu.oms@stonline.sk
www.omsenie.obceinfo.sk
Okres Trenčín
starosta:
Jozef Marček
Počet obyvateľov: 1935
Rozloha: 2455 ha
Prvá písomná správa: 1332
Opatovce
Obecný úrad:
Opatovce 73
PSČ 913 11
Trenčianské Stankovce
Okres Trenčín
tel.: 032/6496317
fax: 032/6497342
mobil: 0908360992
opatovce.ocu@mail.t-com.sk
www.opatovce.sk
starostka:
Janka Horňáková
Počet obyvateľov: 415
Rozloha: 290 ha
Prvá písomná správa: 1113
Petrova Lehota
Obecný úrad:
Petrova Lehota 51
PSČ 913 26
Motešice
Okres Trenčín
tel.: 032/6594233
fax: 032/6594231
mobil: 0915975348
obecnyurad@centrum.sk
www.petrovalehota.obceinfo.sk
starosta:
Radko Rožánek
Počet obyvateľov: 177
Rozloha: 806 ha
Prvá písomná správa: 1346
Selec
Obecný úrad:
Selec 73
PSČ 913 36
Selec
Okres Trenčín
tel.: 032/6496834
fax: 032/6497340
mobil: 0905421405
ocuselec@nextra.sk
www.selec.sk
starosta:
MVDr.Stanislav Svatik
Počet obyvateľov: 1005
Rozloha: 2480 ha
Prvá písomná správa: 1439
Skalka nad Váhom - región Vlára - Váh
Obecný úrad:
Skala 103
PSČ 913 31
Skalka nad Váhom
tel.: 032/6584408
fax: 032/6584408
mobil: 0905742125
obec.skalka@stonline.sk
Okres Trenčín
starosta:
Anton Horečný
Počet obyvateľov: 1098
Rozloha: 867 ha
Prvá písomná správa: 1208
Soblahov
Obecný úrad:
Soblahov 366
PSČ 913 38
Soblahov
Okres Trenčín
tel.: 032/6528705
fax: 032/6528714
mobil: 0908793658
soblahov@soblahov.sk
www.soblahov.sk
starostka:
Ing. Eva Ďuďáková
Počet obyvateľov: 2122
Rozloha: 1729 ha
Prvá písomná správa: 1269
tel.: 032/6487232
fax: 032/6487264
mobil: 0908784268
ocusvinna@slovanet.sk
www.svinna.sk
starostka:
Ing. Sýkorová Anna
Počet obyvateľov: 1439
Rozloha: 860 ha
Prvá písomná správa: 1439
tel.: 032/6490294
fax: 032/6490294
mobil:
obec.stvrtok@stonline.sk
www.stvrtok.com
starosta:
Pavol Habdák
Počet obyvateľov: 377
Rozloha: 400 ha
Prvá písomná správa: 1398
Svinná
Obecný úrad:
Svinná 141
PSČ 913 24
Svinná
Okres Trenčín
Štvrtok
Obecný úrad:
Štvrtok 1
PSČ 913 05
Melčice-Lieskové
Okres Trenčín
Okres Trenčín
strana 251
VÚC TRENČÍN
ALMANACH obce.info
Trenčianska Teplá
Obecný úrad:
M.R.Štefánika 376/30
PSČ 914 01
Trenčianska Teplá
Okres Trenčín
tel.: 032/6591311
fax: 032/6591241
mobil: 0903802520
obecnyurad@trencianskatepla.sk
www.trencianskatepla.sk
starosta:
Ing. Milan Berec
Počet obyvateľov: 4060
Rozloha: 1510 ha
Prvá písomná správa: 1355
Trenčianska Turná - región Inovec
Obecný úrad:
Trenčianska Turná 86
PSČ 913 21
Trenčianska Turná
tel.: 032/6585205
fax: 032/6585222
mobil: 0902908416
sekretariat@trencianskaturna.sk
www.trencianskaturna.sk
Okres Trenčín
starosta:
Ing. Peter Mikula
Počet obyvateľov: 3083
Rozloha: 1750 ha
Prvá písomná správa: 1269
Trenčianske Jastrabie
Obecný úrad:
Trenčianske Jastrabie 102
PSČ 913 22
Trenčianske Jastrabie
tel.: 032/6595232
fax: 032/6595195
mobil:
outjastrab@stonline.sk
www.trencianskejastrabie.sk
Okres Trenčín
starosta:
Zdeněk Frývaldský
Počet obyvateľov: 1214
Rozloha: 1225 ha
Prvá písomná správa: 1269
Trenčianske Mitice
Obecný úrad:
Trenčianske Mitice 164
PSČ 913 22
Trenčianske Jastrabie
Okres Trenčín
tel.: 032/6595230
fax: 032/6595230
mobil: 0902909230
obecnyuradmitice@stonline.sk
www.trencianskemitice.sk
starosta:
Dušan Rozemberg
Počet obyvateľov: 781
Rozloha: 1280 ha
Prvá písomná správa: 1210
Trenčianske Stankovce
Obecný úrad:
Trenčianske Stankovce 362
PSČ 913 11
Trenčianske Stankovce
tel.: 032/6496231
fax: 032/6497243
mobil: 0905813346
obectrenc.stankovce@stonline.sk
www.trencianskestankovce.sk
Okres Trenčín
starosta:
Ing.Eva Beňovičová
Počet obyvateľov: 3085
Rozloha: 2450 ha
Prvá písomná správa: 1212
Trenčianske Teplice
Mestský úrad:
M.R.Štefánika 613/
PSČ 914 51
Trenčianske Teplice
Okres Trenčín
tel.: 032/6551500
fax: 032/6552232
mobil:
mesto@teplice.sk
www.teplice.sk
primátor:
PhDr. Štefan Škultéty
Počet obyvateľov: 4344
Rozloha: 1045 ha
Prvá písomná správa: 1598
Trenčín
Mestský úrad:
Mierové Námestie 2
PSČ 911 64
Trenčín
Okres Trenčín
tel.: 032/6504311
fax: 032/7432836
mobil:
msu@trencin.sk
www.trencin.sk
primátor:
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov: 57545
Rozloha: 8199 ha
Prvá písomná správa: 1067
Veľká Hradná
Obecný úrad:
Veľká Hradná 42
PSČ 913 24
Svinná
Okres Trenčín
tel.: 032/6487350
fax: 032/6487241
mobil: 0915715500
obecvh@slovanet.sk
www.velkahradna.sk
starosta:
Emil Masár
Počet obyvateľov: 263
Rozloha: 1188 ha
Prvá písomná správa: 1329
tel.: 032/6496330
fax: 032/6496330
mobil: 0905104599
ocuvelkebierovce@nextra.sk
www.velkebierovce.sk
starosta:
Ing .Ján Marcinát
Počet obyvateľov: 614
Rozloha: 491 ha
Prvá písomná správa: 1300
tel.: 032/6523582
fax: 032/6523582
mobil:
zamarovce@stonline.sk
starosta:
Stanislav Červeňan
Počet obyvateľov: 804
Rozloha: 392 ha
Prvá písomná správa: 1208
Veľké Bierovce
Obecný úrad:
Veľké Bierovce 24
PSČ 913 11
Trenčianské Stankovce
Okres Trenčín
Zamarovce
Obecný úrad:
Zamarovská 97
PSČ 911 05
Trenčín
strana 252
Okres Trenčín
Download

VÚC TRENČÍN