BAUMIT OPEN
Baumit systém
Vaše riešenie
špičkový, vysoko
paropriepustný
zatepľovací systém
optimálna vnútorná
klíma, príjemné
bývanie
jedinečné Baumit
riešenie pre každú
fasádu
BAUMIT OPEN
HIGH TECH riešenie
štandardné riešenie
(informácie str. 26-27)
sanačné riešenie
Lepenie
openContact
openContact
Lepiaca stierka
open® S
Izolant
open reflect
openTherm
open reflect
openTherm
Kotvenie izolantu /2
Lepiaca kotva
Hmoždinky
Hmoždinky
Stierkovanie
openContact
openContact
Lepiaca stierka
open® S
openTex
openTex
openTex
Základný náter
openPrimer
openPrimer
openPrimer
Povrchová úprava
NanoporTop
NanoporTop
openTop
NanoporTop
openTop
Výstuž stierkovej vrstvy
Zatepľovacie systémy Baumit sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady Európy 89/106/EHS.
24
Cenník 2011
Zatepľovacie
systémy
BAUMIT STAR
BAUMIT PRO
špičkový zatepľovací
systém s dlhou
životnosťou
bezpečnosť a príjemná
vnútorná klíma
Baumit riešenie
so zárukou vysokej
kvality
BAUMIT STAR
ekonomicky
efektívny zatepľovací
systém
ochrana fasády
a príjemná vnútorná
klíma
ekonomicky výhodné
Baumit riešenie
BAUMIT PRO
štandardné riešenie
(informácie str. 28-29)
minerálne riešenie
riešenie pre sokel
štandardné riešenie
(informácie str. 30-31)
ekonomické riešenie
minerálne riešenie
StarContact
StarContact
StarContact
SupraKleber /3
ProContact
PaneloFix /4
Lepiaca malta
ProContact
PaneloFix /4
StarTherm
Fasádne izolačné dosky
EPS-F
Minerálne izolačné
dosky
Fasádne izolačné
dosky XPS-P
Fasádne izolačné
dosky EPS-F
Fasádne izolačné
dosky EPS-F
Minerálne izolačné
dosky
Lepiaca kotva
Hmoždinky
Hmoždinky
Hmoždinky
Hmoždinky
Hmoždinky
Hmoždinky
StarContact
StarContact
StarContact
ProContact
ProContact
Lepiaca malta
ProContact
StarTex
StarTex
StarTex
StarTex
StarTex
StarTex
UniPrimer
UniPrimer
UniPrimer
UniPrimer
UniPrimer
UniPrimer
SilikonTop
NanoporTop
SilikatTop
GranoporTop
ArtlineTop
MosaikTop
SilikatTop
NanoporTop
SilikonTop
ArtlineTop/1
SilikonTop
NanoporTop
MosaikTop
GranoporTop
SilikatTop
SilikonTop
ArtlineTop
MosaikTop
GranoporTop
SilikatTop
SilikonTop
ArtlineTop/1
L E G E N DA :
1 Pri použití minerálnych izolačných dosiek je omietka Baumit ArtLine vhodná len na architektonické stvárnenie detailov fasády, max. 3m2 súvislej plochy
2 Návrh vhodného spôsobu kotvenia izolačných dosiek, presná špecifikácia kotviacich prvkov a kotevný plán je súčasťou projektovej dokumentácie spracovanej odborne
spôsobilým projektantom. Výber typu kotviaceho prvku v zásade závisí od druhu podkladu, jeho rozmery od hrúbky použitého izolantu. Viac informácií nájdete na str. 38.
3 Lepenie fasádnych izolačných dosiek na špecifický podklad (drevo, drevovláknité dosky, bitúmenové izolácie a pod.)
4 Obzvlášť výhodné v prípade väčších nerovností podkladu
Cenník 2011
25
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT OPEN
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
baumit.com
Baumit openContact
Lepiaca malta na báze bieleho cementu na lepenie, vyrovnávanie
a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek Baumit openTherm
a open reflect.
Spotreba: 3,5 – 4,5 kg/m2 (lepenie)
3,5 – 4,5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca. 3,5 m2/vrece (lepenie a stierkovanie)
Balenie:
ROZBAĽOVANIE
PALIET
NOVÝ
NÁZOV
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581579233591
690,00/t
17,25/bal.
828,00/t
20,70/bal.
Nová služba pre Vás – info str. 100!
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Lepiaca stierka open
Baumit openTherm
Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu,
vysoko paropriepustné. Dodávané v hrúbkach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
μ = 10; λ = 0,04 W/m.K
cena na vyžiadanie
i
Pozri str. 51
Ďalšie informácie — pozri Izolačné dosky ... str. 51
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Fasádne izolačné dosky open
Baumit openTex
Armovacia mriežka určená na použitie v skladbe kontaktného zatepľovacieho
systému Baumit open, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm,
šírka 1 m.
Spotreba: cca. 1,1 bm/m2
Výdatnosť: cca. 45 m2/bal.
Baumit kvalita
26
NOVÝ
NÁZOV
Balenie:
bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 m2
bal. 50 bm, paletový odber (1 650 m2)
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Sklotextilná mriežka open
9004329233553
1,10/bm
55,00/bal.
0,90/bm
1.485,00/bal.
1,32/bm
66,00/bal.
1,08/bm
1.782,00/bal.
Cenník 2011
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT OPEN
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
baumit.com
EAN kód
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit openPrimer
Základný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu a zlepšenie prídržnosti
omietky Baumit openTop.
Spotreba: cca. 0,25 kg/m2
Výdatnosť: cca. 100 m2/25 kg vedro
cca. 20 m2/5 kg vedro
Balenie:
NOVÝ
NÁZOV
25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
9004329233607
5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
9004329233652
2.300,00/t
57,50/bal.
3.000,00/t
15,00/bal.
2.760,00/t
69,00/bal.
3.600,00/t
18,00/bal.
2.600,00/t
78,00/bal.
3.120,00/t
93,60/bal.
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Základný náter open
Baumit NanoporTop
Tenkovrstvová, vysoko paropriepustná omietka na minerálnej báze
na vonkajšie a vnútorné použitie.
Vďaka jedinečnému zloženiu extrémne odolná voči znečisteniu,
so samočistiacou schopnosťou!
Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT OPEN
Viac informácií nájdete na str. 10
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Nanopor omietka
Baumit openTop
Paropriepustná tenkovrstvová ušľachtilá omietka s minerálnym spojivom,
prefarbená, špeciálne vyvinutá ako povrchová úprava pre kontaktný
zatepľovací systém Baumit open.
Farebnosť podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion.
Škrabaná štruktúra 1,5 mm
Spotreba: cca. 2,5 kg/m2
Výdatnosť: cca. 12 m2/vedro
9004329233645
2.000,00/t
60,00/bal.
2.400,00/t
72,00/bal.
Škrabaná štruktúra 2 mm
Spotreba: cca. 3,2 kg/m2
Výdatnosť: cca. 9,3 m2/vedro
9004329233614
2.000,00/t
60,00/bal.
2.400,00/t
72,00/bal.
Škrabaná štruktúra 3 mm
Spotreba: cca. 4,2 kg/m2
Výdatnosť: cca. 7 m2/vedro
9004329233621
2.000,00/t
60,00/bal.
2.400,00/t
72,00/bal.
Ryhovaná štruktúra 2 mm
Spotreba: cca. 2,8 kg/m2
Výdatnosť: cca. 10,5 m2/vedro
9002429223382
2.000,00/t
60,00/bal.
2.400,00/t
72,00/bal.
2.500,00/t
75,00/bal.
3.000,00/t
90,00/bal.
Balenie:
NOVÝ
NÁZOV
30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Štrukturovaná omietka open
Baumit openFine
Paropriepustná tenkovrstvová ušľachtilá omietka s minerálnym spojivom,
s hladeným povrchom, určená na povrchovú úpravu ostení, šambrán
a drobných ozdôb fasády v rámci kontaktného zatepľovacieho systému
Baumit open.
Dodávaná len v bielej farbe — odtieň Princess 3009.
Spotreba: cca. 2 kg/m2
Výdatnosť: cca. 15 m2/vedro
Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Štrukturovaná omietka open jemná
9004329233638
27
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT STAR
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
baumit.com
Baumit StarContact
Lepiaca malta na báze cementu na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie
fasádnych izolačných dosiek, hydrofobizovaná.
Spotreba: 2,5 — 3,5 kg/m2 (lepenie — dosky EPS)
cca. 5 kg/m2 (lepenie — minerálne dosky)
3,5 — 4,5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva — dosky EPS)
cca. 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva — minerálne dosky)
Výdatnosť: cca. 8 m2/vrece (lepenie — dosky EPS)
cca. 5 m2/vrece (lepenie — minerálne dosky)
cca. 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva — dosky EPS)
cca. 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva — minerálne dosky)
Balenie:
NOVÝ
NÁZOV
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581579101128
5997430561018
500,00/t
12,50/bal.
600,00/t
15,00/bal.
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Lepiaca stierka
Baumit StarTherm
Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou
tepelnoizolačnou schopnosťou. Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
μ < 60; λ = 0,031 W/m.K
cena na vyžiadanie
i
Pozri str. 52
Spotreba: 2 ks/m2
Ďalšie informácie — pozri Izolačné dosky ... str. 52
Ďalšie možnosti riešenia izolantu v zatepľovacom systéme Baumit Star
nájdete v tabuľke str. 24 – 25.
NOVÝ
NÁZOV
28
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F PLUS
Cenník 2011
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT STAR
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
EAN kód
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit StarTex
Armovacia mriežka pre kontaktné zatepľovacie systémy Baumit, odolná voči
pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1 m.
Spotreba: cca. 1,1 bm/m2
Výdatnosť: cca. 45 m2/bal
Balenie:
bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 m2
1,10/bm
55,00/bal.
1,32/bm
66,00/bal.
0,90/bm
1.485,00/bal.
1,08/bm
1.782,00/bal.
1,35/bm
13,50/bal.
1,62/bm
16,20/bal.
2.000,00/t
60,00/bal.
2,400,00/t
72,00/bal.
9004329262010
bal. 50 bm, paletový odber (1 650 m2)
bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 m2
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Sklotextilná mriežka
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT STAR
Baumit UniPrimer
Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti
a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietky Baumit NanoporTop,
SilikonTop, SilikatTop, ArtlineTop, GranoporTop a MosaikTop.
Viac informácií nájdete na str. 21
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Univerzálny základ
Baumit SilikonTop
(Baumit SilikonTop)
Tenkovrstvová silikónová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie.
Balenie:
30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg
Viac informácií nájdete na str. 10
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Silikónová omietka
Ďalšie možnosti riešenia povrchovej úpravy zatepľovacieho systému Baumit Star:
Jedinečná samočistiaca
Baumit NanoporTop
info str. 10
Vysoko paropriepustná
Baumit SilikatTop
info str. 11
Vysoko odolná
Baumit GranoporTop
info str. 11
Pre architektonické stvárnenie fasády a zvýraznenie detailov je možné použiť tiež
Baumit ArtLineTop a Baumit MosaikTop.
Cenník 2011
29
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
baumit.com
Baumit ProContact
Lepiaca malta na báze cementu na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie
fasádnych izolačných dosiek, hydrofobizovaná. Nevhodná pre izolačné
dosky XPS!
Spotreba: 2,5–3,5 kg/m2 (lepenie — dosky EPS)
cca. 5 kg/m2 (lepenie — minerálne dosky)
3,5–4,5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
cca. 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva — minerálne dosky)
Výdatnosť: cca. 8 m2/vrece (lepenie — dosky EPS)
cca. 5 m2/vrece (lepenie — minerálne dosky)
cca. 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva — dosky EPS)
cca. 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva — minerálne dosky)
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581579101432
5997431561352
Silo
390,00/t
9,75/bal.
468,00/t
11,70/bal.
400,00/t
480,00/t
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F
Fasádne izolačné platne z expandovaného penového polystyrénu rozmerov
50 x 100 cm, v hrúbke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
μ = 40; λ = 0,04 W/m.K
cena na vyžiadanie
i
Pozri str. 52
Spotreba: 2 ks/m2
Ďaľšie informácie — pozri Izolačné dosky ... str. 52
Ďalšie možnosti riešenia izolantu v zatepľovacom systéme Baumit Pro
nájdete v tabuľke na str. 24 – 25.
30
Cenník 2011
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
EAN kód
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit StarTex
Armovacia mriežka pre kontaktné zatepľovacie systémy Baumit, odolná voči
pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1 m.
Spotreba: cca. 1,1 bm/m2
Výdatnosť: cca. 45 m2/bal
Balenie:
bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 m2
1,10/bm
55,00/bal.
1,32/bm
66,00/bal.
0,90/bm
1.485,00/bal.
1,08/bm
1.782,00/bal.
1,35/bm
13,50/bal.
1,62/bm
16,20/bal.
1.650,00/t
49,50/bal.
1.980,00/t
59,40/bal.
9004329262010
bal. 50 bm, paletový odber (1 650 m2)
bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 m2
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Sklotextilná mriežka
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO
Baumit UniPrimer
Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti
a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietky Baumit NanoporTop,
ArtlineTop, SilikonTop, GranoporTop, SilikatTop a MosaikTop.
Viac informácií nájdete na str. 21
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Univerzálny základ
Baumit GranoporTop
Tenkovrstvová disperzná omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie.
Balenie:
30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg
Viac informácií nájdete na str. 11
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Granopor omietka
Ďalšie možnosti riešenia povrchovej úpravy zatepľovacieho systému Baumit Pro:
Vysoko paropriepustná
Baumit SilikatTop
info str. 11
Vysoko odolná, vysoko
paropriepustná
Baumit SilikonTop
info str. 10
Pre architektonické stvárnenie fasády a zvýraznenie detailov je možné použiť tiež
Baumit ArtLineTop a Baumit MosaikTop.
Cenník 2011
31
Zatepľovacie
systémy
BAUMIT — VÁŠ PARTNER PRE KOMPLEXNÚ OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
KOMPLEXNÁ OBNOVA (tzn. odstránenie porúch nosného systému a ostatných železobetónových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa,
strechy, výmena okien, výťahov a inžinierskych sietí, vyregulovanie vykurovacieho systému atď.) predstavuje ekonomicky najefektívnejšie
riešenie problémov starších bytových domov, ktoré sú v súčasnosti na hranici svojej technickej, hygienickej a morálnej životnosti a pre ich
celkový zlý technický stav a nedostatočnú tepelnú ochranu konštrukcií sú náklady na ich prevádzku neúmerne vysoké.
Baumit je kompetentný partner pre komplexnú
obnovu vášho bytového domu!
Kvalitné osvedčené zatepľovacie systémy
Kvalifikované partnerské realizačné firmy
Poradenstvo pri projektovej a finančnej
príprave obnovy
Odborné poradenstvo pri návrhu optimálneho
technického riešenia
Poradenstvo pri výbere farebnosti fasády
i
32
V prípade záujmu nás
kedykoľvek kontaktujte —
kontaktné údaje nájdete
na str. 2!
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — LEPIDLÁ A STIERKY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit openContact
Lepiaca malta na báze bieleho cementu na lepenie, vyrovnávanie
a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek Baumit openTherm a open reflect.
Spotreba: 3,5 — 4,5 kg/m2 (lepenie)
3,5 — 4,5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca. 3,5 m2/vrece (lepenie a stierkovanie)
Balenie:
ROZBAĽOVANIE
PALIET
NOVÝ
NÁZOV
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581579233591
690,00/t
17,25/bal.
828,00/t
20,70/bal.
800,00/t
20,00/bal.
960,00/t
24,00/bal.
500,00/t
12,50/bal.
600,00/t
15,00/bal.
Nová služba pre Vás — info str. 100!
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Lepiaca stierka open
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
LEPIACE STIERKY PRE ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
Baumit Lepiaca stierka open® S
(Baumit open S SanierKlebespachtel)
Vysoko paropriepustná lepiaca malta na lepenie a stierkovanie fasádnych
izolačných dosiek Baumit openTherm a open reflect v sanačnom
zatepľovacom systéme Baumit open. Odolná voči pôsobeniu solí.
Spotreba: 4,0 — 5,0 kg/m2 (lepenie)
4,0 — 5,0 kg/m2 (stierkovanie)
Výdatnosť: 5,0 — 6,0 m2/vrece (lepenie)
5,0 — 6,0 m2/vrece (stierkovanie)
Balenie:
ROZBAĽOVANIE
PALIET
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1.350 kg
9004329233850
Nová služba pre Vás — info str. 100!
Baumit StarContact
Lepiaca malta na báze cementu na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie
fasádnych izolačných dosiek, hydrofobizovaná.
Spotreba: 2,5–3,5 kg/m2 (lepenie — dosky EPS)
cca. 5 kg/m2 (lepenie — minerálne dosky)
3,5–4,5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
cca. 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva — minerálne dosky)
Výdatnosť: cca. 8 m2/vrece (lepenie — dosky EPS)
cca. 5 m2/vrece (lepenie — minerálne dosky)
cca. 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva — dosky EPS)
cca. 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva — minerálne dosky)
Balenie:
NOVÝ
NÁZOV
Cenník 2011
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581579101128
5997430561018
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Lepiaca stierka
33
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — LEPIDLÁ A STIERKY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
LEPIACE STIERKY PRE ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
Baumit ProContact
Lepiaca malta na báze cementu na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie
polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek,
hydrofobizovaná. Nevhodné pre dosky XPS!
Spotreba: 2,5–3,5 kg/m2 (lepenie — dosky EPS)
cca. 5 kg/m2 (lepenie — minerálne dosky)
3,5–4,5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
cca. 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva — minerálne dosky)
Výdatnosť: cca. 8 m2/vrece (lepenie — dosky EPS)
cca. 5 m2/vrece (lepenie — minerálne dosky)
cca. 6 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva — dosky EPS)
cca. 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva — minerálne dosky)
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581579101432
5997431561352
Silo
390,00/t
9,75/bal.
468,00/t
11,70/bal.
400,00/t
480,00/t
500,00/t
12,50/bal.
600,00/t
15,00/bal.
Baumit Lepiaca malta
(Baumit HaftMörtel)
Lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie, vyrovnávanie
a stierkovanie minerálnych a korkových fasádnych izolačných dosiek.
Spotreba: cca. 5 kg/m2 (lepenie)
cca. 7 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca. 5 m2/vrece (lepenie)
cca. 3,5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Balenie:
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581579103122
5997430561100
Upozornenie:
Tento produkt je v ponuke len do vypredania zásob obalov, následne
bude vyradený zo sortimentu Baumit. Na lepenie a stierkovanie
minerálnych fasádnych izolačných dosiek je možné použiť Baumit
StarContact alebo Baumit ProContact – v prípade nejasností kontaktujte,
prosím, Baumit Info-linku 02/593 033 33 alebo 041/50 76 651.
Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje — pozri str. 102 — 105
34
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — LEPIDLÁ A STIERKY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit PoroContact W
Biela lepiaca malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie fasádnych
izolačných dosiek, obzvlášť vhodná pre fasádne izolačné dosky MultiPor.
é
nov
Spotreba: 3,5 – 4,5 kg/m2 (lepenie)
3,5 – 4,5 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca. 5 m2/vrece (lepenie)
cca. 5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Balenie:
ROZBAĽOVANIE
PALIET
20 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1080 kg
8581579101524
745,00/t
14,90/bal.
894,00/t
17,88/bal.
690,00/t
17,25/bal.
828,00/t
20,70/bal.
2.350,00/t
58,75/bal.
2.820,00/t
70,50/bal.
Nová služba pre Vás — info str. 100!
i
Baumit StarContact Forte
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
LEPIACE STIERKY PRE ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
(Baumit Dickschichtklebespachtel)
é
nov
Lepiaca malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie polystyrénových,
minerálnych a korkových fasádnych izolačných dosiek, ako aj izolačných
dosiek na báze drevného vlákna (napr. Hofatex) alebo na báze resolovej
tvrdenej peny (Baumit XS 022), hydrofobizovaná.
Hrúbka stierkovej vrstvy 5 – 8 mm.
Spotreba: cca. 5 kg/m2 (lepenie)
5 – 8 kg/m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca. 5m2/vrece (lepenie)
3 – 5 m2/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Balenie:
ROZBAĽOVANIE
PALIET
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
9004329261150
Nová služba pre Vás — info str. 100!
Baumit Disperzná stierka s vláknom
(Baumit FaserSpachtel)
é
nov
Bezcementová pastézna stierka na organickom základe, určená na
stierkovanie fasádnych izolačných dosiek na báze EPS-F. Vďaka obsahu
kevlarových vláken extrémne odolná voči mechanickému zaťaženiu.
Stierka nie je vhodná na lepenie izolačných dosiek
a na stierkovanie dosiek XPS!
Spotreba: 4 – 5 kg/m2
Výdatnosť: 5 – 6 m2/vedro
Balenie:
i
25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
9004329261181
Baumit PoroContact W – jedinečná novinka 2011!
Vysoko zušľachtená lepiaca stierka bielej farby určená na lepenie a stierkovanie všetkých typov izolačných dosiek,
obzvlášť vhodná pre dosky MultiPor.
Pomocou lepiacej hmoty Baumit PoroContact W a dosiek MultiPor (pozri na str. 53) je možné jednoducho a rýchlo realizovať
napríklad zateplenie stropov v garážach, pivniciach, vstupných halách a pod., vyhovujúce všetkým požiarnobezpečnostným
predpisom, s istotou vysokej prídržnosti už po niekoľkých minútach, bez nutnosti budovania dodatočného podporného systému
pri realizácii.
Viac informácií – Baumit Info-linka 02/5936 033 33 alebo 041/50 76 651.
Cenník 2011
35
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — LEPIDLÁ A STIERKY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
LEPIACE HMOTY PRE ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
Baumit PaneloFix
Lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie všetkých druhov
fasádnych izolačných dosiek (s výnimkou izolačných dosiek openTherm,
open reflect a XPS) a na vyrovnávanie podkladu pri kontaktných
zatepľovacích systémoch (KZS).
Lepidlo nie je vhodné na realizáciu vyrovnávacej resp. armovacej vrstvy
zatepľovacích systémov.
Spotreba: 2,5 — 3,5 kg/m2 (polystyrénové izolačné dosky)
cca. 5 kg/m2 (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: cca. 8 m2/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
cca. 5 m2/vrece (minerálne izolačné dosky)
Balenie:
NOVÝ
NÁZOV
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
8581579101227
320,00/t
8,00/bal.
384,00/t
9,60/bal.
2.000,00/t
50,00/bal.
2.400,00/t
60,00/bal.
3.300,00/t
82,50/bal.
3.960,00/t
99,00/bal.
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Lepidlo KZS
Baumit SupraKleber
Minerálne lepidlo na báze cementu s obsahom organických prísad
na lepenie fasádnych izolačných dosiek EPS resp. XPS na kritické podklady
na báze dreva, bitúmenové izolačné vrstvy resp. hutný betón s extrémne
nízkou nasiakavosťou.
Lepidlo nie je vhodné na realizáciu vyrovnávacej resp. armovacej vrstvy
zatepľovacích systémov.
Spotreba: 2,0 — 2,5 kg/m2 — celoplošné lepenie
4,0 — 4,5 kg/m2 — lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Výdatnosť: 10,0 — 12,5 m2/vrece — celoplošné lepenie
5,6 — 6,25 m2/vrece — lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Balenie:
ROZBAĽOVANIE
PALIET
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
9004329261358
Nová služba pre Vás — info str. 100!
Baumit Disperzné lepidlo
(Baumit DispersionsKleber)
Lepiaca hmota na báze disperzie plastov určená na lepenie fasádnych
izolačných dosiek na podklad z drevotrieskových dosiek.
Spotreba: cca. 2 kg/m2 (celoplošné lepenie)
Výdatnosť: cca. 12,5 m2/vedro
Balenie:
36
25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
9004329261044
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY – SKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
cena v EUR
bez DPH
baumit.com
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit openTex
Armovacia mriežka určená na použitie v skladbe kontaktného zatepľovacieho
systému Baumit open®, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm,
šírka 1 m.
Spotreba: cca. 1,1 bm/m2
Výdatnosť: cca. 45 m2/bal.
Balenie:
bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 m2
9004329233553
bal. 50 bm, paletový odber (1 650 m2)
NOVÝ
NÁZOV
1,10/bm
55,00/bal.
1,32/bm
66,00/bal.
0,90/bm
1.485,00/bal.
1,08/bm
1.782,00/bal.
1,10/bm
55,00/bal.
1,32/bm
66,00/bal.
0,90/bm
1.485,00/bal.
1,08/bm
1.782,00/bal.
1,35/bm
13,50/bal.
1,62/bm
16,20/bal.
3,00/bm
75,00/bal.
3,60/bm
90,00/bal.
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Sklotextilná mriežka open
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
SKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY
Baumit StarTex
Armovacia mriežka pre kontaktné zatepľovacie systémy Baumit, odolná voči
pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1 m.
Spotreba: cca. 1,1 bm/m2
Výdatnosť: cca. 45 m2/bal.
Balenie:
bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 m2
9004329262010
bal. 50 bm, paletový odber (1 650 m2)
bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 m2
NOVÝ
NÁZOV
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Sklotextilná mriežka
Baumit Pancierová výstuž
(Baumit PanzerGewebe)
Sklotextilná mriežka na vytvorenie armovacej vrstvy v miestach
s veľkým mechanickým namáhaním (napr. oblasť sokla),
šírka 1 m, veľkosť ôk 5 x 5 mm, plošná hmotnosť 525 g/m2.
Spotreba: cca. 1,1 bm/m2
Výdatnosť: cca. 22,5 m2/bal.
Balenie:
Cenník 2011
25 bm, 1 paleta = 30 balov = 750 m2
9004329262034
37
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — KOTVIACE PRVKY
baumit.com
KOTVENIE KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV BAUMIT
A/ kotvenie izolantu EPS
Spotreba hmoždiniek: 4 ks /m2
B/ kotvenie minerálneho izolantu — dosky s pozdĺžnym vláknom
Spotreba hmoždiniek: 6 ks/m2
C/ kotvenie minerálneho izolantu — lamely
Spotreba hmoždiniek: 4 ks/m2
Baumit
Kotviaci prvok
Charakteristika /2
Kategória podkladu podľa ETAG 014
Minimálna
kotevná
hĺbka
v nosnom
podklade
A
B
betón
plné tehly
C
D
dutinové
a dierované ľahký betón
tehly
E
pórobetón
Lepiaca kotva 138
viac informácií str. 39!
40 mm
Lepiaca kotva 88
viac informácií str. 39!
40 mm
Lepiaca kotva 55
viac informácií str. 39!
40 mm
25 mm
65 mm/1
25 mm
65 mm/1
35 mm
25 mm
35 mm
40 mm
35 mm
Hmoždinka STR U
Hmoždinka PTH-S
Hmoždinka SD 8
Hmoždinka PTH KZ
Hmoždinka PTH-SX
Hmoždinka NTK U
Hmoždinka PTH
Hmoždinka do dreva
skrutkovacia hmoždinka,
oceľový tŕň
skrutkovacia hmoždinka,
oceľový tŕň
zatĺkacia hmoždinka,
oceľový tŕň
zatĺkacia hmoždinka,
oceľový tŕň
skrutkovacia hmoždinka,
plastový tŕň
zatĺkacia hmoždinka,
plastový tŕň
zatĺkacia hmoždinka,
plastový tŕň
špeciálna skrutkovacia
hmoždinka
Drevené
podklady
20 mm
/1 platí pre pórobetón, /2 viac informácií na str. 39 — 43
i
38
Návrh vhodného typu hmoždiniek s presnou špecifikáciou ich vlastností a presný kotevný plán pre konkrétnu stavbu je súčasťou
projektovej dokumentácie, spracovanej a schválenej odborne spôsobilým projektantom.
Základné pravidlá pre orientačný výber vhodnej hmoždinky:
1. Podľa druhu podkladu si vyberte vhodnú hmoždinku
2. Vyberte si zo sortimentu hmoždinku s takou dĺžkou, ktorá zabezpečí jej plnú funkčnosť vo zvolenom podklade.
Potrebná dĺžka kotviaceho prvku = d1 + d2 + d3, pričom
d1 je kotevná hĺbka príslušného kotevného prvku v nosnom podklade (uvedené v tabuľke)
d2 je skutočná maximálna hrúbka omietky na zatepľovanom objekte
d3 je navrhnutá hrúbka izolantu
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — KOTVIACE PRVKY
baumit.com
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
LEPIACA KOTVA — JEDINEČNÉ KOTVENIE BEZ TEPELNÝCH MOSTOV
bezpečné kotvenie zatepľovacieho systému do nosného
podkladu prostredníctvom pevného, trvanlivého
a flexibilného lepeného spoja
jedna dĺžka pre všetky hrúbky izolantu
bez tepelných mostov na fasáde — bez porúch povrchovej
úpravy
obzvlášť vhodné pre zatepľovacie systémy s veľkou
hrúbkou izolantu, ako aj pre nízkoenergetické a pasívne
domy
jedinečná inovatívna technológia z laboratórií Baumit
PRINCÍP FUNGOVANIA BAUMIT LEPIACEJ KOTVY
Baumit Lepiaca kotva sa kotví do nosného muriva. Bezprostredne pred lepením fasádnych izolačných dosiek
sa na Baumit Lepiacu kotvu nanesie lepiaci koláč zo stierky Baumit StarContact resp. Baumit openContact. Následne
sa zvyčajným spôsobom (metóda „okrajová húsenica + 3 body“) nalepia fasádne izolačné dosky Baumit openTherm,
open reflect, StarTherm alebo EPS–F.
Lepený spoj vytvorený pomocou Baumit Lepiacej kotvy nahrádza tradičné dodatočné kotvenie polystyrénových fasádnych
izolačných dosiek hmoždinkami.
Baumit Lepiaca kotva 138
nosné murivo
omietka resp. iná nenosná vrstva (max. 90 mm)
Baumit Lepiaca kotva 138
lepiaci koláč – Baumit StarContact,
Baumit openContact
izolant – Baumit openTherm, open reflect, StarTherm, EPS–F
krycia vrstva zatepľovacieho systému
Baumit Lepiaca kotva 88
nosné murivo
omietka (max. 40mm)
Baumit Lepiaca kotva 88
lepiaci koláč – Baumit StarContact,
Baumit openContact
izolant – Baumit openTherm, open reflect, StarTherm, EPS–F
≤ 40 cm
Baumit Lepiaca kotva 55
lepiaci koláč – Baumit StarContact,
Baumit openContact
izolant – Baumit openTherm, open reflect, StarTherm, EPS–F
krycia vrstva zatepľovacieho systému
≤ 40 cm
betón
cca. 10 cm
cca. 10 cm
Baumit Lepiaca kotva 55
Hrana objektu
krycia vrstva zatepľovacieho systému
Soklová lišta
i
Funkčnosť Baumit Lepiacej kotvy je možná len v kombinácii s materiálmi Baumit StarContact resp. Baumit openContact,
ktoré sa použijú na vytvorenie lepiaceho koláča i na lepenie fasádnych izolačných dosiek.
Viac informácií – Baumit Info-linka 02/593 033, 041/507 66 51 alebo na www.baumit.sk.
Cenník 2011
39
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — KOTVIACE PRVKY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
BAUMIT LEPIACA KOTVA
Baumit Lepiaca kotva 138
(Baumit KlebeAnker 138)
Kotviaci prvok na vytvorenie dodatočného lepeného spoja dokonale
zviazaného s nosným podkladom pri realizácii kontaktných zatepľovacích
systémov Baumit s polystyrénovými izolačnými doskami na podklad
z betónu, plných alebo dierovaných tehál s max. hrúbkou pôvodnej omietky
90 mm (kategória podkladu A, B, C podľa ETAG 014). Nahrádza dodatočné
mechanické kotvenie hmoždinkami.
Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Spotreba: 6 ks/m2
Dĺžka:
138 mm
90,00/100 ks 108,00/100 ks
Balenie:
200 ks
9004329278226
i
Baumit Lepiaca kotva 88
(Baumit KlebeAnker 88)
Kotviaci prvok na vytvorenie dodatočného lepeného spoja dokonale
zviazaného s nosným podkladom pri realizácii kontaktných zatepľovacích
systémov Baumit s polystyrénovými izolačnými doskami na podklad
z betónu, plných alebo dierovaných tehál s max. hrúbkou pôvodnej omietky
40 mm (kategória podkladu A, B, C podľa ETAG 014). Nahrádza dodatočné
mechanické kotvenie hmoždinkami.
Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Spotreba: 6 ks/m2
Dĺžka:
88 mm
Balenie:
300 ks
70,00/100 ks
84,00/100 ks
65,00/100 ks
78,00/100 ks
9004329278202
Baumit Lepiaca kotva 55
(Baumit KlebeAnker 55)
Kotviaci prvok na vytvorenie dodatočného lepeného spoja dokonale
zviazaného s nosným podkladom pri realizácii kontaktných zatepľovacích
systémov Baumit s polystyrénovými izolačnými doskami na podklad
z betónu bez omietky (kategória podkladu A podľa ETAG 014). Nahrádza
dodatočné mechanické kotvenie hmoždinkami.
Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Spotreba: 6 ks/m2
Dĺžka:
55 mm
Balenie:
i
40
300 ks
9004329278219
Baumit Lepiaca kotva 138 umožňuje kotvenie zatepľovacieho systému i do murovacích tvárnic vypĺňaných betónom (Durisol a pod.)
ako i do nosnej vrstvy sendvičových obvodových panelov zo železobetónu. Rovnako je vhodná i v prípade zateplenia starších objektov
s väčšou hrúbkou pôvodnej omietky (až do 9 cm!).
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — KOTVIACE PRVKY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
EAN kód
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit Hmoždinka STR U
(Baumit UniversalDübel STR U)
Univerzálna tanierová skrutkovacia hmoždinka s oceľovým tŕňom na
mechanické kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek
k nosnej konštrukcii.
Vhodná do všetkých typov podkladu — betón, ľahký betón, plné tehly,
dutinové tehly, pórobetón (kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014).
Priemer drieku ∅ 8 mm, priemer taniera ∅ 60 mm.
Minimálna kotevná dĺžka: plná tehla, betón — 25 mm, pórobetón — 65 mm
Spotreba:
Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise
Baumit Zatepľovacie systémy
Dĺžka:
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
— hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)
33,00/100 ks 39,60/100ks
38,00/100 ks 45,60/100 ks
47,00/100 ks 56,40/100 ks
56,00/100 ks 67,20/100 ks
72,00/100 ks 86,40/100 ks
88,00/100 ks 105,60/100 ks
100,00/100 ks 120,00/100 ks
120,00/100 ks 144,00/100 ks
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
SKRUTKOVACIE HMOŽDINKY S OCEĽOVÝM TŔŇOM
Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do 455 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
Balenie:
100 ks
Baumit Zátka STR U
(Baumit Stopfen STR U)
Zátka na uzatvorenie otvoru v Baumit Hmoždinke STR U po zaskrutkovaní
oceľového tŕňa hmoždinky, pri aplikácii hmoždinky povrchovo, bez
zafrézovania taniera hmoždinky do izolantu.
Balenie: 500 ks
2,00/100 ks
2,40/100 ks
5,80/100 ks
10,30/100 ks
6,96/100 ks
12,36/100 ks
Baumit Uzatvárací disk STR U
(Baumit STR U Rondelle)
Uzatvárací disk na báze polystyrénu resp. minerálnej vlny na uzavretie
otvoru po zafrézovaní taniera hmoždinky STR U do izolačnej dosky.
Priemer:
∅ 65 mm
Hrúbka:
15 mm
EPS
minerál
Balenie: 100 ks
Poznámka: V prípade potreby k dispozícii aj Baumit Uzatvárací disk STR U
pre fasádne izolačné dosky Baumit StarTherm a Baumit XS 022.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie
Baumit STR tool
Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie hmoždinky STR U
do izolačnej dosky.
Balenie:
1 ks montážny nadstavec
+ 1 ks náhradnej frézovacej sady
STR tool
náhradná frézovacia sada
90,00/ks
48,00/ks
108,00/ks
57,60/ks
Upozornenie: Ponúkame samostatne aj náhradnú frézovaciu sadu pre hmoždinku
STR U – obsahuje 3 ks rezacie ostria a 3 ks bity T30.
NOVÝ
NÁZOV
i
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Montážna sada STR U
Výhodou použitia Baumit Hmoždinky STR U je možnosť realizovať zatepľovací systém bez tepelných mostov, ktoré vytvárajú
hmoždinky pri bežnom spôsobe montáže.
Tento progresívny spôsob montáže Baumit Hmoždinky STR U sa realizuje pomocou špeciálneho príslušenstva k príklepovej vŕtačke,
vďaka ktorému sa hmoždinka zafrézuje 15 mm pod rovinu povrchu. Vzniknutý otvor sa následne vyplní vopred pripraveným
výplňovým prvkom z polystyrénu resp. minerálnej vlny.
O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Info–linke 02/59 30 33 33, 041/507 66 51.
41
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — KOTVIACE PRVKY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
SKRUTKOVACIE HMOŽDINKY S OCEĽOVÝM TŔŇOM
Baumit Hmoždinka PTH-S
(Baumit Dübel PTH-S)
é
nov
Tanierová skrutkovacia hmoždinka s oceľovým tŕňom na mechanické
kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej
konštrukcii.
Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové
tehly, pórobetón (kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014).
Priemer drieku ∅ 8 mm, priemer taniera ∅ 60 mm.
Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón 65 mm
Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit
Zatepľovacie systémy
Dĺžka:
115 mm – hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)
135 mm – hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)
155 mm – hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)
175 mm – hrúbka izolácie do 140mm (bez omietky)
195 mm – hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)
215 mm – hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)
235 mm – hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)
255 mm – hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)
29,00/100 ks 34,80/100 ks
33,00/100 ks 39,60/100 ks
37,50/100 ks 45,00/100 ks
40,50/100 ks 48,60/100 ks
55,00/100 ks 66,00/100 ks
64,00/100 ks 76,80/100 ks
73,00/100 ks 87,60/100 ks
92,00/100 ks 110,40/100 ks
Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do 355 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
Balenie:
200 ks, od dĺžky 195 mm 100 ks
ZATĹKACIE HMOŽDINKY S OCEĽOVÝM TŔŇOM
Baumit Hmoždinka SD 8
(Baumit SchlagDübel SD 8)
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie
polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii.
Vhodná pre betón, plné a dutinové tehly (kategória podkladu A, B, C, D
podľa ETAG 014).
Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm
Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise
Baumit Zatepľovacie systémy
Dĺžka:
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
190 mm
210 mm
230 mm
— hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)
34,00/100 ks
37,00/100 ks
39,00/100 ks
43,00/100 ks
51,00/100 ks
69,00/100 ks
83,00/100 ks
40,80/100 ks
44,40/100 ks
46,80/100 ks
51,60/100 ks
61,20/100 ks
82,80/100 ks
99,60/100 ks
Balenie: 100 ks
42
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — KOTVIACE PRVKY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit Hmoždinka PTH KZ
(Baumit Dübel PTH KZ)
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s oceľovým tŕňom na kotvenie fasádnych
izolačných dosiek do betónu, plných tehál a ľahkého betónu (kategória
podkladu A, B, D podľa ETAG 014)
Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm
Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Baumit Zatepľovacie systémy.
Dĺžka:
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
— hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)
25,50/100 ks
27,50/100 ks
30,50/100 ks
32,50/100 ks
41,50/100 ks
49,00/100 ks
30,60/100 ks
33,00/100 ks
36,60/100 ks
39,00/100 ks
49,80/100 ks
58,80/100 ks
22,00/100 ks
24,50/100 ks
26,50/100 ks
29,00/100 ks
46,00/100 ks
49,00/100 ks
26,40/100 ks
29,40/100 ks
31,80/100 ks
34,80/100 ks
55,20/100 ks
58,80/100 ks
Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 295 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ZATĹKACIE HMOŽDINKY S OCEĽOVÝM TŔŇOM
Balenie: 200 ks, od dĺžky 195 mm 100 ks
Hmoždinka TID–T–L
(Dübel mit Stahlnagel TID–T–L)
Plastové tanierové hmoždinky s oceľovým tŕňom určené na mechanické
kotvenie všetkých druhov fasádnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii.
Vhodné pre použitie na kotvenie do plných podkladov (plná tehla, betón)
i dutinových podkladov (dutinové tehly a pod.). Dodávané v dĺžke 115 mm,
135 mm, 155 mm, 175 mm a i. (po dohode). Priemer drieku ∅ 8 mm;
priemer taniera ∅ 60 mm.
Minimálna kotevná dĺžka: plná tehla, betón — 40 mm; dutinová tehla — 55 mm
Dĺžka:
115 mm – hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)
135 mm – hrúbka izolácie 60 – 80 mm (bez omietky)
155 mm – hrúbka izolácie 80 – 100 mm (bez omietky)
175 mm – hrúbka izolácie 100 – 120 mm (bez omietky)
195 mm – hrúbka izolácie 120 – 140 mm (bez omietky)
215 mm – hrúbka izolácie 140 – 160 mm (bez omietky)
Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 295 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
Balenie:
Cenník 2011
200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks
43
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — KOTVIACE PRVKY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
SKRUTKOVACIE HMOŽDINKY S PLASTOVÝM TŔŇOM
Baumit Hmoždinka PTH-SX
(Baumit Dübel PTH-SX)
Tanierová skrutkovacia hmoždinka s plastovým tŕňom na mechanické
kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej
konštrukcii.
Vhodná pre všetky typy podkladu s výnimkou pórobetónu – betón, ľahký
betón, plné tehly, dutinové tehly, (kategória A, B, C, D podľa ETAG 014).
Priemer drieku ∅ 8 mm, priemer taniera ∅ 60 mm.
é
nov
Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm
Spotreba:
Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Zatepľovacie systémy
Dĺžka:
135 mm – hrúbka izolácie do 90 mm (bez omietky)
155 mm – hrúbka izolácie do 110 mm (bez omietky)
175 mm – hrúbka izolácie do 130 mm (bez omietky)
195 mm – hrúbka izolácie do 150 mm (bez omietky)
215 mm – hrúbka izolácie do 170 mm (bez omietky)
235 mm – hrúbka izolácie do 190 mm (bez omietky)
255 mm – hrúbka izolácie do 210 mm (bez omietky)
Balenie:
200 ks, od dĺžky 195 mm 100 ks
24,00/100 ks
27,00/100 ks
29,50/100 ks
36,00/100 ks
42,50/100 ks
49,00/100 ks
59,00/100 ks
28,80/100 ks
32,40/100 ks
35,40/100 ks
43,20/100 ks
51,00/100 ks
58,80/100 ks
70,80/100 ks
22,00/100 ks
23,50/100 ks
26,00/100 ks
29,00/100 ks
26,40/100 ks
28,20/100 ks
31,20/100 ks
34,80/100 ks
16,00/100 ks
17,00/100 ks
19,50/100 ks
21,00/100 ks
19,20/100 ks
20,40/100 ks
23,40/100 ks
25,20/100 ks
ZATĹKACIE HMOŽDINKY S PLASTOVÝM TŔŇOM
Baumit Hmoždinka NTK U
(Baumit Dübel NTK U)
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s plastovým tŕňom na kotvenie
fasádnych izolačných dosiek. Vhodná pre kategóriu podkladu A, B, C
podľa ETAG 014.
Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise
Baumit Zatepľovacie systémy
Dĺžka:
110 mm — hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)
130 mm — hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)
150 mm — hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)
170 mm — hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)
Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozostupom 20 mm až do dĺžky 230 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.
Balenie:
200 ks, od dĺžky 170 mm 100 ks
Baumit Hmoždinka PTH
(Baumit Dübel PTH)
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych
izolačných dosiek do betónu a plných tehál (kategória podkladu A, B podľa
ETAG 014).
Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm
44
Spotreba:
Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise
Baumit Zatepľovacie systémy.
Dĺžka:
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
Balenie:
200 ks
— hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — KOTVIACE PRVKY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
Hmoždinka IDK–T
(Dübel IDK–T)
Tanierové hmoždinky s plastovým tŕňom na uchytenie polystyrénových
izolačných dosiek k nosnej konštrukcii (betón, plná tehla) v dĺžke 115 mm,
135 mm, 155 mm, 175 mm a i. (po dohode). Priemer drieku ∅ 8 mm;
priemer taniera ∅ 60 mm.
Minimálna kotevná dĺžka: plná tehla, betón — 40 mm
Dĺžka:
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
Balenie:
200 ks
— hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie 60 — 80 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie 80 — 100 mm (bez omietky)
— hrúbka izolácie 100 — 120 mm (bez omietky)
16,50/100 ks
17,50/100 ks
18,50/100 ks
19,50/100 ks
19,80/100 ks
21,00/100 ks
22,20/100 ks
23,40/100 ks
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
ZATĹKACIE HMOŽDINKY S PLASTOVÝM TŔŇOM
OSTATNÉ HMOŽDINKY
Baumit Hmoždinka do dreva
(Baumit Holz Dübel)
Dvojdielny komplet pre mechanické kotvenie fasádnych izolačných dosiek
k drevenému podkladu, resp. na trapézový plech.
Spotreba:
Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise
Baumit Zatepľovacie systémy.
41,00/100 ks 49,20/100 ks
(dĺžka skrutky 80 mm)
47,00/100 ks 56,40/100 ks
(dĺžka skrutky 100 mm)
Komponenty:
Plastový držiak izolácie SBH-T 65/25
Priemer taniera: ∅ 65 mm
Dĺžka:
25 mm
Balenie:
100 ks
Samorezná skrutka Climadur-Dabo SW 8 R
Dĺžka:
80 mm
100 mm
Balenie:
100 ks
Poznámka: Uvedené ceny sú ceny za kompletnú hmoždinku (plastový držiak + samorezná skrutka).
Baumit Špirálová hmoždinka
(Baumit SpiralDübel)
Špirálová hmoždinka určená na upevnenie ľahkých prvkov (popisných čísel,
osvetlenia a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami z polystyrénu.
Balenie:
Cenník 2011
10 ks vo vrecku; 250 ks v krabici
68,00/100 ks
81,60/100 ks
45
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — PRÍSLUŠENSTVO
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
SOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVÝM PROFILOM
Baumit Soklový profil
(Baumit Sockelprofile)
Hliníkové profilované lišty na založenie zatepľovacích systémov Baumit
nad terénom.
Balenie:
SL 5:
SL 6:
SL
7:
SL 8:
SL 10:
SL 12:
SL 14:
SL 16:
25 ks à 2,0 m = 50 bm, SL 14 a širšie — 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm
pre 5 cm fasádne izolačné dosky
pre 6 cm fasádne izolačné dosky
pre 7 cm fasádne izolačné dosky
pre 8 cm fasádne izolačné dosky
pre 10 cm fasádne izolačné dosky
pre 12 cm fasádne izolačné dosky
pre 14 cm fasádne izolačné dosky
pre 16 cm fasádne izolačné dosky
1,57/bm
1,70/bm
1,83/bm
1,94/bm
2,26/bm
2,50/bm
4,70/bm
5,00/bm
1,88/bm
2,04/bm
2,20/bm
2,33/bm
2,71/bm
3,00/bm
5,64/bm
6,00/bm
6,40/bm
6,80/bm
7,20/bm
7,50/bm
7,80/bm
7,68/bm
8,16/bm
8,64/bm
9,00/bm
9,36/bm
2,30/bm
2,76/bm
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Soklový profil Therm
(Baumit SockelProfil therm)
Plastový soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou
mriežkou, umožňujúci estetické riešenie detailu sokla bez nežiadúcich trhlín
a tepelných mostov.
Obzvlášť vhodný i pre sanačné riešenie zatepľovacieho systému Baumit
open.
Balenie: 10 ks à 2,0 m = 20 bm
SL
SL
SL
SL
SL
8:
10:
12:
14:
16:
pre 8 cm fasádne izolačné dosky
pre 10 cm fasádne izolačné dosky
pre 12 cm fasádne izolačné dosky
pre 14 cm fasádne izolačné dosky
pre 16 cm fasádne izolačné dosky
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil
(Baumit SockelprofilAufsteckleiste)
Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou.
Nasadzuje sa na Baumit Soklový profil a umožňuje estetické ukončenie
zatepľovacieho systému pri sokli bez nežiadúcich trhlín.
Balenie: 20 ks à 2,5 m
Predaj možný aj na kusy.
Príslušenstvo a všetky profily uvedené na stranách 46 – 50 sú vhodné pre všetky Baumit zatepľovacie systémy.
46
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — PRÍSLUŠENSTVO
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit Montážna sada pre soklové profily
(Baumit MontageSet für SockelProfile)
Kotviace a doplnkové prvky pre soklové profily.
1 sada obsahuje:
75 ks zatĺkacích hmoždiniek 8 x 92 mm
10 ks spojovacích kusov na soklové profily à 30 mm
50 ks vyrovnávacích podložiek rôznej hrúbky pre soklové profily
(10 ks hr. 3 mm, 20 ks hr. 5 mm, 20 ks hr. 10 mm)
nová sada
18,00/sada
Balenie:
21,60/sada
1 sada
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVÝM PROFILOM
SPOJOVACIE KUSY NA SOKLOVÉ PROFILY
Spojovacie kusy na soklové profily
(SockelprofilVerbinder)
é
nov
Plastová spojka na vzájomné spojenie nadväzujúcich soklových profilov.
Umožňuje lepšie založenie zatepľovacieho systému a zabezpečuje vzájomnú
dilatáciu medzi soklovými profilmi.
Balenie:
100 ks à 30 mm
1 lišta 115 cm
10,00/100 ks
3,20/ks
12,00/100 ks
3,84/ks
13,00/100 ks
15,00/100 ks
17,00/100 ks
16,00/100 ks
18,00/100 ks
20,00/100 ks
Vyrovnávacie podložky pod soklové profily
(SockelprofilDistanzstücke)
Plastové podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie nerovností podkladu
v mieste kotvenia soklového profilu.
Hrúbka:
é
nov
Cenník 2011
Balenie:
3 mm (farba podložky zelená)
5 mm (farba podložky žltá)
8 mm (farba podložky oranžová)
100 ks
47
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — PRÍSLUŠENSTVO
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
PROFILY PRE RIEŠENIE DETAILU OKNA
Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Flex
(Baumit FensteranschlussProfil Flexibel)
Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou
mriežkou na profesionálne ukončenie zatepľovacieho systému v ostení.
Pre hrúbky zatepľovacieho systému nad 20 cm a veľkosť otvoru nad 2 m2,
ako aj pre predsadené konštrukcie okien a dverí.
Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy.
Balenie:
7,20/bm
8,64/bm
3,60/bm
4,32/bm
2,60/bm
3,12/bm
3,80/bm
4,56/bm
25 ks à 1,4 m = 35 bm
25 ks à 2,4 m = 60 bm
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus
(Baumit FensteranschlussProfil Plus)
Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou
mriežkou na profesionálne ukončenie zatepľovacieho systému v ostení.
Pre hrúbky zatepľovacieho systému od 10 cm do 20 cm a veľkosť otvoru
do 2 m2.
Balenie:
25 ks à 1,4 m = 35 bm
25 ks à 2,4 m = 60 bm
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Štandard 3D
(Baumit FensteranschlussProfil Standard 3D)
Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou
mriežkou na profesionálne ukončenie zatepľovacieho systému v ostení.
Pre hrúbky zatepľovacieho systému do 10 cm a veľkosť otvoru do 2 m2.
Balenie:
25 ks à 1,4 m = 35 bm
25 ks à 2,4 m = 60 bm
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Roletový profil
(Baumit RolladenanschlussProfil)
Plastový samolepiaci profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou
mriežkou na ukončenie zatepľovacieho systému pri zvislých vodiacich
profiloch vonkajších roliet s konštrukciou lícujúcou s plochou fasády.
Balenie:
25 ks à 1,4 m = 35 bm
25 ks à 2,4 m = 60 bm
Predaj možný aj na kusy.
i
48
Podrobný opis pracovného postupu vrátane riešenia charakteristických konštrukčných detailov pri realizácii kontaktných zatepľovacích
systémov Baumit nájdete v Technologickom predpise pre zatepľovacie systémy Baumit.
Ďalšie informácie Info–linka Baumit: 02/593 033 33, 041/507 66 51 alebo www.baumit.sk.
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — PRÍSLUŠENSTVO
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit Dilatačný profil V
(Baumit Dehnungsprofil V Form)
Na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste dilatácie podkladu
v rohovej oblasti.
Balenie:
10 ks à 2,5 m = 25 bm
7,50/bm
9,00/bm
7,50/bm
9,00/bm
0,95/bm
1,14/bm
0,90/bm
1,08/bm
0,85/bm
1,02/bm
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Dilatačný profil E
(Baumit Dehnungsprofil E Form)
Na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste dilatácie podkladu
v priebežnej stenovej oblasti.
Balenie:
10 ks à 2,5 m = 25 bm
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
DILATAČNÉ PROFILY
Predaj možný aj na kusy.
ROHOVÉ PROFILY
Baumit Rohová lišta flexibilná
(Baumit Kantenschutz Flexibel)
Plastový profil s integrovanou sieťovinou na vytvorenie čistých hrán,
pre nárožia s uhlom pod a nad 90o.
Balenie: 50 ks à 2,5 m = 125 bm
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Rohová lišta hliníková
(Baumit Kantenprofilwinkel)
Hliníková lišta so sieťovinou 10 x 10 cm na spevnenie rohov objektov
a ostení otvorov vo fasáde.
Balenie:
50 ks à 2,5 m = 125 bm
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Rohová lišta z PVC
(Baumit Kantenprofilwinkel PVC)
Rohová lišta opatrená mriežkou 10 x 10 cm s povrchovou úpravou odolnou
voči pôsobeniu zásad.
Balenie:
50 ks à 2,5 m = 125 bm
Predaj možný aj na kusy.
Cenník 2011
49
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — PRÍSLUŠENSTVO
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
EAN kód
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
NADOKENNÉ PROFILY
Baumit Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium
(Baumit TropfnasenProfil Premium)
Nerezový profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie
zatepľovacích systémov na podhľadoch okien, balkónov a stropov.
Balenie:
10 ks à 2,0 m = 20 bm
9,90/bm
11,88/bm
1,70/bm
2,04/bm
1,20/bm
1,44/bm
5,95/bm
7,14/bm
Predaj možný aj na kusy.
Upozornenie: Tento profil je k dispozícii len do vypredania skladových zásob!
Baumit Nadokenná lišta s odkvapovým nosom
(Baumit PVC TropfnasenProfil)
PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie
zatepľovacích systémov na podhľadoch okien, balkónov a stropov.
Balenie:
25 ks à 2,0 m = 50 bm
Predaj možný aj na kusy.
UKONČOVACIE PROFILY
Baumit Ukončovací profil
(Baumit Abschlussprofil)
PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na ukončenie
zatepľovacieho systému v rovine, v styku s iným konštrukčným systémom
(napr. v styku zatepľovací systém — omietkový systém). Hrana 3 mm.
Balenie:
25 ks à 2 m = 50 bm
Predaj možný aj na kusy.
Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní
(Baumit Blechabschlussprofil)
é
nov
Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou.
Nasadzuje sa na oplechovanie a umožňuje estetické ukončenie
zatepľovacieho systému.
Balenie:
25 ks à 2 m = 50 bm
Predaj možný aj na kusy.
i
Pre riešenie neštandardných detailov kontaktných zatepľovacích systémov je k dispozícii rozšírený sortiment špeciálneho Baumit
príslušenstva, ktorý obsahuje okrem iného:
izolanty veľkých hrúbok, so zlepšenou tepelno– a zvukovoizolačnou schopnosťou a kotviace prvky pre ne
špeciálne lepiace hmoty pre neminerálne podklady, stierkové, tesniace a škárovacie hmoty
rôzne typy profilov pre elegantné riešenie rôznych detailov stykov
montážne prvky pre kotvenie bremien na fasádu bez tepelných mostov
profesionálne náradie
Katalóg špeciálneho príslušenstva pre zatepľovacie systémy nájdete na www.baumit.sk alebo vám ho na požiadanie zašleme
poštou — kontaktujte nás na Baumit Info–linke 02/593 033 33, 041/507 66 51.
50
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — IZOLANTY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
baumit.com
EAN kód
cena v EUR
bez DPH
Baumit openTherm
cena na vyžiadanie
Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového
polystyrénu, vysoko paropriepustné. Rozmer: 50 x 100 cm.
μ = 10; λ = 0,04 W/m.K
Spotreba: 2
Balenie:
Hrúbka dosky
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
NOVÝ
NÁZOV
i
Pozri str. 52
ks/m2
Počet m2/balík Hrúbka dosky
4,0
14 cm
3,0
16 cm
2,5
18 cm
2,0
20 cm
Počet m2/balík
1,5
1,5
1,0
1,0
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Fasádne izolačné dosky open
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY OPEN
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit open reflect
+23%
lepší izolačný
efekt
Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu,
vysoko paropriepustné, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov,
ktoré umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach
izolácie. Rozmer: 50 x 100 cm.
μ = 10; λ = 0,031 W/m.K
Cenník 2011
i
Pozri str. 52
Spotreba: 2 ks/m2
Balenie:
Hrúbka dosky
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
NOVÝ
NÁZOV
cena na vyžiadanie
Počet m2/balík Hrúbka dosky
14 cm
4,0
16 cm
3,0
18 cm
2,5
20 cm
2,0
Počet m2/balík
1,5
1,5
1,0
1,0
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Fasádne izolačné dosky open Reflect
51
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — IZOLANTY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
baumit.com
EAN kód
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS
Baumit StarTherm
Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou
tepelnoizolačnou schopnosťou. Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
μ < 60; λ = 0,031 W/m.K
cena na vyžiadanie
i
Spotreba: 2 ks/m2
NOVÝ
NÁZOV
Balenie:
Hrúbka dosky
1 cm
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
Počet m2/balík Hrúbka dosky
25,0
9 cm
12,5
10 cm
8,0
12 cm
6,0
14 cm
5,0
16 cm
4,0
18 cm
3,5
20 cm
3,0
Počet m2/balík
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
V cenníku 2010 ste tento produkt poznali pod názvom
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F PLUS
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F
(Baumit FassadenDämmplatte EPS-F)
Fasádne izolačné platne z expandovaného penového polystyrénu rozmerov
50 x 100 cm, v hrúbke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
μ = 40; λ = 0,04 W/m.K
Spotreba: 2
52
i
ks/m2
Balenie:
Hrúbka dosky
1 cm
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
i
cena na vyžiadanie
Počet m2/balík Hrúbka dosky
9 cm
25,0
10 cm
12,5
12 cm
8,0
14 cm
6,0
16 cm
5,0
18 cm
4,0
20 cm
3,5
3,0
Počet m2/balík
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
Ceny fasádnych izolačných dosiek pravidelne aktualizujeme, pričom naši zmluvní obchodní partneri obdržia ceny s dostatočným
predstihom písomne (e–mailom, listom).
Informácie o aktuálnych cenách izolačných dosiek Baumit Info–linka: 02/593 033 33 alebo 041/507 66 51.
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — IZOLANTY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
baumit.com
cena v EUR
bez DPH
EAN kód
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit Fasádne izolačné dosky XS 022
(Baumit FassadenDämmplatte XS 022)
é
nov
Fasádne izolačné dosky na báze resolovej tvrdenej peny, kašírované
obojstranne sklenými vláknami, vysoko účinné so zvýšenou
tepelnoizolačnou schopnosťou. Rozmer 120 x 40 cm, hrúbky
20 – 120 mm.
μ = 35, λ = 0,022 W/m.K (hrúbky pod 5 cm λ = 0,024 W/m.K)
Balenie
hr. 2 cm
hr. 3 cm
hr. 4 cm
hr. 5 cm
hr. 6 cm
hr. 7 cm
hr. 8 cm
hr. 10 cm
hr. 12 cm
cena na vyžiadanie
i
Pozri str. 52
m2/balík
14,40
9,60
7,20
5,76
4,80
3,84
3,36
2,88
2,40
ks/balík
30
20
15
12
10
8
7
6
5
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
PROGRESÍVNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie – kontaktujte prosím Vášho
regionálneho zástupcu, kontakt str. 2.
Fasádne izolačné dosky MultiPor
(FassadenDämmplatte Multipor)
é
nov
Fasádne izolačné dosky na báze plynosilikátu, vysoko paropriepustné,
nehorľavé. Rozmer 600 x 390 mm, hrúbky 60 – 200 mm.
μ = 3, λ = 0,045 W/m.K
Balenie
hr. 6 cm
hr. 8 cm
hr. 10 cm
hr. 12 cm
hr. 14 cm
hr. 16 cm
hr. 18 cm
hr. 20 cm
ks/balík
10
5
4
5
4
3
3
3
m2/balík
m2/pal.
2,34
1,17
0,936
1,17
0,936
0,702
0,702
0,702
28,08
21,06
16,85
14,04
11,23
9,828
8,424
8,424
cena na vyžiadanie
i
Pozri str. 52
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie – kontaktujte prosím
Vášho regionálneho zástupcu, kontakt str. 2.
i
Fasádne izolačné dosky MultiPor sú obzvlášť vhodné i na izoláciu stropov oddeľujúcich priestory s rôznou vykurovacou teplotou
(garáže, vstupné haly, nechránené prechody a prejazdy v obytných budovách a pod.). Ich výhodou je nehorľavosť, jednoduchá
manipulácia a vďaka presnému tvaru rýchly postup práce. Dosky sa lepia na čistý nasiakavý podklad špeciálnou lepiacou hmotou
Baumit PoroContact W (viac informácií – str. 35). Kvôli estetickým požiadavkám nie je vďaka bielemu povrchu potrebné na dosky
aplikovať vrstvu stierky, z dôvodu obmedzenia prašnosti a predĺženia životnosti sa však doporučuje po zrealizovaní ošetriť povrch
dosiek základným náterom Baumit UniPrimer.
Cenník 2011
53
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — IZOLANTY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
VÝROBOK
baumit.com
POPIS VÝROBKU
EAN kód
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Minerálne fasádne izolačné dosky
(Fassaden Dämmplatten Mineral)
Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien.
Klasifikácia reakcie na oheň A1 (podľa STN EN 13501–1).
cena na vyžiadanie
i
Minerálna fasádna izolačná doska (pozdĺžna orientácia vlákna)
Rozmer:
Spotreba:
50 x 100 cm
2 ks/m2
Balenie v m2/balík:
hr. 2 cm
hr. 4 cm
hr. 5 cm
hr. 6 cm
hr. 7 cm
hr. 8 cm
hr. 10 cm
hr. 12 cm
hr. 14 cm
60 x 100 cm
5 ks/3 m2
4,8
3,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
7,2
3,6
3,0
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
Minerálna fasádna izolačná doska L (kolmá orientácia vlákna)
cena na vyžiadanie
Rozmer: 20 x 100 cm
Spotreba: 5 ks/m2
i
m2/balík:
Balenie v
Hrúbka dosky
hr. 5 cm
hr. 6 cm
hr. 7 cm
hr. 8 cm
hr. 10 cm
Pozri str. 52
Počet m2/balík Hrúbka dosky
3,6
hr. 12 cm
3,6
hr. 14 cm
3,0
hr. 16 cm
2,4
hr. 18 cm
1,8
Pozri str. 52
Počet m2/balík
1,8
1,8
1,2
1,2
Upozornenie: Minimálne dodacie množstvo — 30 m3. Dodacie lehoty po dohode
s oddelením odbytu.
54
Cenník 2011
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY — IZOLANTY
VÝROBOK
POPIS VÝROBKU
baumit.com
EAN kód
cena v EUR
bez DPH
cena v EUR
s 20 % DPH
Baumit Fasádne izolačné dosky XPS–P
(Baumit FassadenDämmplatte XPS)
Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so zníženou
nasiakavosťou, obzvlášť vhodné pre oblasť sokla. Rozmer: 60 x 125 cm.
μ = 70 — 100; λ = 0,035 W/m.K.
S razeným (zdrsneným) povrchom (Austrotherm označenie TOP P GK)*
cena na vyžiadanie
i
Pozri str. 52
Spotreba: 4 ks/3 m2
Balenie:
Hrúbka dosky
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
*Na
i
Počet m2/balík Hrúbka dosky
15,00
6 cm
10,50
8 cm
7,50
10 cm
6,00
12 cm
Počet m2/balík
5,25
3,75
3,00
3,00
požiadanie je možné dodať i extrudovaný polystyrén typu XPS–G s hladkým povrchom
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
OSTATNÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
Na lepenie a stierkovanie Baumit Fasádnych izolačných dosiek XPS je možné použiť výhradne Baumit StarContact, v prípade lepenia
na neminerálne podklady (bitumenové lepenky, drevo) Baumit SupraKleber. Povrch dosiek typu G je nevyhnutné pred spracovaním
dostatočne zdrsniť.
Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER
(Baumit Dämmplatte EPS PERIMETER)
Izolačné dosky na báze polystyrénu, so zvýšenou pevnosťou a zníženou
nasiakavosťou, vhodné ako tepelná izolácia a mechanická ochrana
hydroizolácie podzemných obvodových stien budov, základov, základových
dosiek a pod. Prevedenie hrán pero+drážka.
cena na vyžiadanie
i
Pozri str. 52
Rozmer: 60 x 125 cm
μ = 40 — 100; λ = 0,034 W/m.K.
Spotreba: 4 ks/3 m2
Balenie:
Hrúbka dosky
3 cm
5 cm
6 cm
8 cm
Počet m2/balík Hrúbka dosky
10 cm
12,00
12 cm
7,50
14 cm
6,00
16 cm
4,50
Počet m2/balík
3,75
3,00
2,25
2,25
PODLAHOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY
Baumit Podlahový polystyrén PSE 100 S
(Baumit BodenDämmplatte PSE 100 S)
Podlahové izolačné platne z expandovaného penového polystyrénu
pre vytvorenie tepelnej izolácie pod plávajúce potery a potery s podlahovým
vykurovaním.
Rozmer: 50 x 100 cm
μ = 40; λ = 0,038 W/m.K
cena na vyžiadanie
i
Pozri str. 52
Spotreba: 2 ks/m2
Balenie:
Hrúbka dosky
1 cm
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
Cenník 2011
Počet m2/balík Hrúbka dosky
25,0
6 cm
12,5
7 cm
8,0
8 cm
6,0
10 cm
5,0
12 cm
Počet m2/balík
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
55
Download

BAUMIT OPEN