ES - Vyhlásenie zhody
Podpísaný zástupca
výrobcu: Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg, Rakúsko
výrobne:
• Baumit, spol s r.o.,Rohožník, Výrobný závod SOZ, SK-906 38 Rohožník, Slovensko
• Baumit, spol s r.o., Výrobný závod SOZ, SK-013 11 Lietavská Lúčka, Slovensko
• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, 2754 Waldegg, Wopfing 156, Rakúsko
• Baumit Kft., H-2510 Dorog, Baumit ut. 1, Maďarsko
• Baumit Kft, H-3571 Alsozsolca-Miscolc, Gyor ut.2, Maďarsko
• Baumit Kft, H-3060 Pásztó, Ifjúság út. 3, Maďarsko
týmto vyhlasuje, že výrobok: Baumit WärmedämmverbundSystem Mineral / Baumit Minerálny kontaktný
zatepľovací systém je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade
s Baumit technologickým predpisom, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje Európske technické
osvedčenie č. ETA – 11/0025 z 01.02.2011.
Výrobok je v zhode s ustanoveniami technických špecifikácií: ETA - 11/0025, ETAG 004:2000
Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:
Baumit WärmedämmverbundSystem Mineral / Baumit Minerálny kontaktný zatepľovací systém
s tepelným izolantom z minerálnej vlny sa používa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých
stien nových alebo jestvujúcich stavieb. Súčasne prispieva k trvanlivosti stavby zabezpečením zvýšenej
ochrany proti poveternostným vplyvom. Baumit WärmedämmverbundSystem Mineral / Baumit Minerálny
kontaktný zatepľovací systém spĺňa triedu reakcie na oheň A2 – s1, d0 a tepelný izolantu má triedu
reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1. Baumit WärmedämmverbundSystem Mineral / Baumit
Minerálny kontaktný zatepľovací systém spĺňa požiarnu bezpečnosť stavieb podľa STN EN 13501-1 a
STN 73 0802 zmeny 8.
Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu:
Amt der Wiener Landesregierung WIEN - ZERT, Rinnböckstraße 15, A – 1010 Wien, Rakúsko
Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1139 – CPD – 0641/09
Vnútropodniková kontrola je priamo vo výrobe priebežne pod dozorom certifikačnej osoby.
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., reg. č. SK 04, Studená 3, SK - 826 34 Bratislava
2) Amt der Wiener Landesregierung WIEN – ZERT, Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien, Rakúsko
3) Österreichisches Institut für Bautechnik, Schenkenstraße 4, A – 1010 Wien, Rakúsko
Dátum: 04.04.2011
Dipl. Ing.Michael Haindl
Produkt manažér
Dipl. Ing.Tibor Blaško
Manažér kvality
1139
Baumit Beteiligungen GmbH, A-2754 Waldegg, Wopfing 156
11
1139 - CPD - 0641/09
Trieda reakcie na oheň systému: A2 – s1, d0
Trieda reakcie na oheň izolantu: A1
Komponenty pre Baumit Minerálny kontaktný zatepľovací systém podľa ETA-11/0025
Baumit Lepiace malty / Baumit Kleben
Baumit StarContact / Baumit Lepiaca stierka / Baumit KlebeSpachtel
Baumit MineralContact / Baumit Lepiaca malta / Baumit HaftMörtel
Baumit ProContact / Baumit ProContact
Baumit PaneloFix / Baumit Lepidlo KZS / Baumit WDVS-Kleber
Baumit StarContact Forte / Baumit DickschichtKlebespachtel
Baumit StarContact Speed / Baumit Lepiaca stierka Speed / Baumit SpeedKlebespachtel
Baumit SupraKleber
Baumit Armovacie malty / Baumit Armierung
Baumit StarContact / Baumit Lepiaca stierka / Baumit KlebeSpachtel
Baumit MineralContact / Baumit Lepiaca malta / Baumit HaftMörtel
Baumit ProContact / Baumit ProContact
Baumit Základný náter / Baumit Grundierung
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund
Baumit Povrchové úpravy / Baumit Oberputz
Baumit SilikatTop / Baumit Silikátová omietka / Baumit SilikatPutz
Baumit SilikonTop / Baumit Silikónová omietka / Baumit SilikonPutz
Baumit ArtlineTop / Baumit Artline omietka / Baumit ArtlinePutz
Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka / Baumit NanoporPutz
Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit Armierungsgewebe
Baumit StarTex / Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter
Saint Gobain Vertex a.s., Sokolovska 106, CZ-57021 Litomysl
Baumit Hmoždinky a kotvy / Baumit Befestigung
Baumit Hmoždinka SD 8
EJOT Ejotherm ST U
EJOT Ejotherm STR U
EJOT SDM-T plus a SDF-K plus
EJOT Ejotherm NT U a NK U
Fischer TERMOZ 8 N a TERMOZ 8 NZ
Fischer TERMOZ 8 UZ
Fischer TERMOZFIX CF 8
Koelner TFIX8M
Hilti SD-FV 8
Hilti D8-FV
Hilti ETICS D-FV T
Hilti ETICS D-FV
Hilti SX-FV
Hilti XI-FI
Bravol PTH-S 60/8-La
KEW InsuFix TSD-V
Baumit Minerálne fasádne izolačné dosky
Minerálne fasádne izolačné dosky, hrúbky 50 – 180 mm, MW-EN13162
Doporučení dodávatelia pre Baumit Minerálne fasádne izolačné dosky
KNAUF INSULATION, s.r.o
Železničný rad 24, SK 96 814 Nová Baňa
Nobasil FKD
Nobasil FKL
T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU3,5
T5- DS(TH) –TR100-WS-WL(P)-MU3,3
Fasrock
T5- DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Fasrock
T5- DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Rockwool Polska Sp.z.o.o.
Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131
Fasrock
Fasrock L
Fasrock LL
T5- DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
T5- CS(10)40 –TR100-WS-WL(P)-MU1
T5- DS(T+)-DS(TH) –TR80-WS-WL(P)-MU1
Saint-Gobain Construction Products
Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice
Fasoterm PF
T5- CS(10/40)-TR-MU1-AFr5
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50,
Častolovice, CZ
Isover TF ,
Orsil TF
T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Rockwool a.s
Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín
Rockwool Hungary Kft.
Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca
Download

Zatepľovací systém Baumit s minerálnymi