Oblastný futbalový zväz
Adresár
futbalových klubov
ObFZ Žilina
50
ŽILINA
FK BABKOV
Predseda FK : Juraj Koša
: 0918 123 146
: Juraj Koša 013 11 Babkov 27
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK
: Bc. Tomáš Pekár
: 0907 200 083
Jednota BÁNOVÁ B
Predseda FK : Ing. Jozef ADAMKO
manager FK pre B – mužstvo : Pavol ŠPÁNIK
:
: 0903 106 775
: Pavol ŠPÁNIK, Brezany 127, 010 04 Závodie
e-mail
:
TJ DRUŽSTEVNÍK BITAROVÁ
Tajomník FK : Zdenko Klimík
: 0905 641 246
Predseda FK : Bohuš GaĖa
: 0903 501 369
: 010 04 Bitarová 131
e-mail
: [email protected]
RTJ BRODNO
Predseda FK : Vladimír Balta
: 0911 088 437
: Vladimír Balta, 010 14 Brodno 132
e-mail
:-
Tajomník FK : Marián Ninik
: 0902 933 724
TJ TATRAN BYTýICA
Predseda FK : Pavol Mintál
Tajomník FK : Viliam Kotrbanec
: 0911 903 107
: 0903 516 722
: TJ Tatran, Bystrická ul. , 010 09 Bytþica
: 041/ 5006530
e-mail:
[email protected]
TJ DIVINA
Predseda FK : Peter Oveþka
: 421 918 804 227
: Peter Oveþka, 013 31 Divina 325
e-mail
:-
Tajomník FK : Vincent Krško
: 0908 216 928
TJ DIVINKA
Predseda FK : Peter Korista
: 0903 804 553
: Peter Korista, 013 31 Divina 451
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK : ďubomír Hajný
:
TJ DLHÉ POLE
Predseda FK : Karol Feranec
Tajomník FK : Ing. Jozef Hrivík
: 0908 918 465
: 0903 718 107
: Ing. Karol Feranec, 013 32 Dlhé Pole
e-mail
: [email protected] [email protected]
51
Oblastný futbalový zväz
FK FATRAN DOLNÁ TIŽINA
Predseda FK : Michal Bela
Tajomník FK : Jozef Baþinský
: 0903 644 208
: Jozef Baþinský 013 04 Dolná Tižina 214
e-mail : [email protected]
ŠK DOLNÝ HRIýOV
Predseda FK : Pavol Kahár
Tajomník FK : Radoslav Chylik
: 0907 267 445
: 0910 433 073
: Radoslav Chylik, ul. Športová 236/11, 013 041 Dolný Hriþov
e-mail
: [email protected]
FK ĆURýINÁ
Predseda FK : Jozef Melo
Tajomník FK : Ivan ýerĖan
: 0903 531 812
: 0908 868 404
: Vladimír Sudor, Ćurþiná 324, 015 01 Rajec
e-mail : -
TJ FAýKOV
Predseda FK : Miroslav ýerĖanec
Tajomník FK : Vlastimil Bielik
: 0905 824 759
: 0903 509 107
: Miroslav ýerĖanec 013 15 Faþkov 12
e-mail
: [email protected]
TJ HLBOKÉ
Predseda FK : Rudolf Remeš
Tajomník FK : Peter KrasĖovský
: 0903 525 192,
: 0905 890 965
: Peter KrasĖovský, Hlboké n/V. 190, 014 01
e-mail
:-
FK HLINÍK
Predseda FK : Jozef Voloník
Tajomník FK : Martin Zábavþík : 0907 849 764
: 0917 542 586
: Martin Zábavþík – F.K.H., 014 01 Bytþa - Hliník n/V. 277
e-mail:
: [email protected]
TJ HORNÝ HRIýOV
Predseda FK : Ing. Jozef Trizuljak
041/5680129, 0905 245 263
: Jozef Pytel, 013 42 Horný Hriþov 252
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK : Jozef Pytel
: 0910 315 870
DRUŽSTEVNÍK HÔRKY
Predseda FK : Ing. Dušan ChvíĐa PhD.
Tajomník FK : Jozef Ćuratný
: 0908 979 924
: 0903 497 270
: Ing. Dušan ChvíĐa, ýernovská 8/119, 010 08 Žilina
e-mail
: [email protected]
52
ŽILINA
TJ TATRAN HRABOVÉ
Predseda FK : ďubomír Hrobárik
Tajomník FK : Juraj Sedliak
: 0908 918 806
: 0904 904 405
: Juraj Sedliak, Hrabové 58, 014 01 Bytþa
e-mail
:
TJ DRUŽSTEVNÍK HRIýOVSKÉ PODHRADIE
Predseda FK : Peter Hoferica
Tajomník FK : Tibor Randa
: 0903 559 246
: 0904 149 222
: Peter Hoferica, 013 41 Hriþ.Podhradie 108
e-mail
: [email protected]
FK JABLONOVÉ
Predseda FK : Ing. Jozef Hanulík
Tajomník FK : Pavol ýiþka
: 0908 958 296
: 0903 559 513
: Ing. Jozef Hanulík, 013 52 Jablonové 156
e-mail
: [email protected]
TJ JASENOVÉ - KďAýE
Predseda FK : Marián Imrišek
: 0949 602 051
: Marian Imrišek, KĐaþe 80
e-mail
:-
Tajomník FK : Ivan Davidík
OŠK KAMENNÁ PORUBA
Predseda FK : Ing. Zdeno Kavecký
Tajomník FK : Augustín Kavecký
: 0905 553 738
: 0911 103 611
: Ing. Zdeno Kavecký, K.KmeĢku 9/4, 010 08 Žilina
e-mail
: [email protected]
TJ KOLÁROVICE
Predseda FK : Marián Tatala
: 0905 953 636
: Marián Tatala, 013 54 Kolárovice 852
e-mail
Tajomník FK : Ing. Jozef Hruštinec
: 0905 942 495
:OFK KOTEŠOVÁ
Predseda FK : Ján Rakovan
: 0917 620 022
: Ing. Jozef HlavoĖ, 013 61 Kotešová 134
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK : Ing. Jozef HlavoĖ
: 0903 711 312
TJ FATRAN KRASĕANY
Predseda FK : Jaroslav Kuric
: 0904 536 708
: Obecný úrad KrasĖany, KrasĖany 22
e-mail
: [email protected]
53
Tajomník FK : Gustav Berešík
: 0905 695 521
Oblastný futbalový zväz
TJ PARTIZÁN KUNERAD
Predseda FK : Štefan Veselovský
Tajomník FK : Ing. Ján Horník
: 0911 727 803, 041/ 5494428
: 0904 375 017
: Štefan Veselovský, Kunerad 160, 013 13 Rajecké Teplice
e-mail
: [email protected]
ŠK LIETAVA
Predseda FK : Anton Belan
Tajomník FK : Ing. Ján Ćurajka
: 0903 116 629
: 0905 522 536
: Ing. Ján Ćurajka, F. Ruppeldta 7, 010 01 Žilina
e-mail
: [email protected]
CEMENTAREĕ LIETAVSKÁ LÚýKA
Predseda FK : Ing.Stanislav ýernobrad
Tajomník FK : : 0905 804 735
Ing.Stanislav ýernobrad, 013 11 L.Lúüka Lúþanská 5/ 611
e-mail
: [email protected]
:
TJ ISKRA LIETAVSKÁ SVINNÁ
Predseda FK : Ing. Milan Tomašþík
Tajomník FK : Anna Psotná
: 0908 915 157
: 0907 852 404
: Ing. Milan Tomašþík, 013 11 Lietavská Svinná 208
ŠKF AK LÚKY
Predseda FK : Ing. Anton Zuziak
: 0903 184 595
: Anton KubáĖ, Lúky 37, 013 31 Divina
e-mail : [email protected]
Tajomník FK : Anton KubáĖ
: 0949 132 469
TJ ROZVOJ MOJŠ
Predseda FK : Ing. Štefan Svetko
: 0903 900 413
: Ing. Štefan Svetko, Mojš 30, 010 01 Žilina
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK : Roman Vršanský
: 0905 490 193
OŠK NEDEDZA
Predseda FK : Ján Drábik
Tajomník FK : Vladimír PeĢko
: 0903 310 220
: 0907 845 500
: Vladimír PeĢko, 010 08 Žilina, Pittsburgská 1672/5
e-mail
: [email protected]
TJ POVAŽAN NEZBUDSKÁ LÚýKA
Predseda FK : Mária Ćurþová
Tajomník FK : Branislav Horecký
: 0905 333 025
: 0915 839 819
: Branislav Horecký, Nezbud.Lúþka 83, 013 24 Streþno
e-mail
:-
54
ŽILINA
OFK OVýIARSKO
Predseda FK : Rastislav Vršanský
: 0911 411 079
: Jozef Hasko, 010 04 Ovþiarsko 145
e-mail : [email protected]
Tajomník FK : Jozef Hasko
: 0911 253 843
ŠK PETROVICE
Predseda FK : Ján Adamík
: 0918 503 453
: Ján Adamík, Petrovice 65
e-mail
:-
Tajomník FK : Peter Klandúch
: 0907 438 946
ŠK PODHORIE
Predseda FK : Anton Chobot
: 0903 822 018
: Jozef Masný, 013 18 Podhorie 171
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK : Jozef Masný
: 0905 570 028
TJ POVAŽSKÝ CHLMEC
Predseda FK : Štefan Dendis
Tajomník FK : Petra Chodelková
: 0907 356 513
: 0904 136 594
: Petra Chodelková, Nová 340/4, 010 03 Považský Chlmec
e-mail
: [email protected]
FK PREDMIER B
Predseda FK : Peter Brezniþan
: 0907 242030
: Peter Brezniþan, 013 51 Predmier 360
e-mail
:
Tajomník FK : FK RAJEC
Predseda FK : Ing. Ján Rybárik
0905 255 468
: Futbalový Klub Rajec, Hollého þ. 211
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK : Jaroslav Janík
: 0905 639 676
VTJ RAJECKÉ TEPLICE - KONSKÁ
Predseda FK : Ján Capko
Tajomník FK : Jaroslav Krkoška
: 0903 644 165
: 0903 515 013
: VTJ Rajecké Teplice–Konská, Námestie SNP 1/29 013 13 Rajecké Teplice
e-mail
:-
DRUŽSTEVNÍK RAŠOV
Predseda FK : Juraj Butko
Tajomník FK : Pavel Papaj
: 0907 053 152, 041/5571048
: 0911 564 519
: Juraj Butko, Rašov 149, 013 51, okr. Bytþa
e-mail
: [email protected]
55
Oblastný futbalový zväz
OŠK ROSINA
Predseda FK : Jaroslav Kais
Tajomník FK : Mgr. Peter Ćuroška
: 0905 600 513
: 0907 253 794
: Mgr. Peter Ćuroška, OŠK Rosina, Na Briežky 880, 013 22 Rosina
e-mail
: [email protected]
TJ STRÁNSKE
Predseda FK : Jozef Majerþík
Tajomník FK : Jaroslav Mitaš
: 0903 510 410
: 0905 951 744
: Jozef Majerþík 013 13 Stránske 80
e-mail
: [email protected]
OŠK STRÁĕAVY
Predseda FK : Róbert Mydlo
Tajomník FK : Róbert Benedig
: 0948 020 534
: Róbert Mydlo, 013 25 StráĖavy 13
: 0903 503 194
e-mail:
: [email protected]
TJ STRÁŽA
Predseda FK : Miloš StaĖo
: 0910 955 090
: Miloš StaĖo, 013 04 Stráža 218
e-mail:
Tajomník FK : Ján Poliak
: 0905 417 929
: [email protected]
FK STREýNO
Predseda FK : Alfonz KlocáĖ
Tjomník FK : Štefan Tavaþ
: 0905 302 452
: 0905 132 562
: Štefan Tavaþ, Borová 10, 010 07 Žilina
e-mail
: [email protected]
TJ PARTIZÁN SÚďOV
Predseda FK : Milan Smatana
Tajomník FK : Peter Kereš
: 041/5574348 , 0911 139 407
: 0904 968 602
: Peter Kereš, Hradná 92, 013 52 SúĐov
e-mail
:-
ŠK ŠTIAVNIK
Predseda FK : Ing. Štefan Pucko
Tajomník FK : Ing. Jozef Chlebina
: 0905 254 037
: 0907 811 689
: Ing. Jozef Chlebina, 013 55 Štiavnik 1200
OFK TEPLIýKA n./VÁHOM
Predseda FK : Ján Oleš
Tajomník FK : Tibor Šeliga
: 0903 504 441
: 0907 873 436
: OFK Tepliþka n./Váhom, ul. Školská 1007/16, 013 01 Tepliþka n./Váhom
e-mail
: [email protected]
56
ŽILINA
FK TERCHOVÁ
Predseda FK : Ján Kováþ
: 0904 473 030
: Ján Kováþ, 013 06 Terchová 618
e-mail
:-
Tajomník FK : Marián Zajac
: 0903 515 606
FK TRNOVÉ
Predseda FK : Jozef Sahulþik Dr.
Tajomník FK : Vladimír Podhorec
: 0907 061 397
: 0905 618 192
: Jaroslav Vrabec, Horná Trnovská 44, 010 01 Trnové, 0907 839 153
e-mail
:-
TJ DRUŽSTEVNÍK TURIE
Predseda FK : Roman Matuška
: 0903 704 560
: Roman Matuška, 013 12 Turie 464
e-mail
Tajomník FK : Dušan Puraš
: 0949 604 561
TJ FATRAN VARÍN
Predseda FK : Ing. Karol Strásky
Tajomník FK : Ján HodoĖ
: 0903 549 500
: 0907 107 137
: Ján HodoĖ, M.R.Štefánika2/8, 013 03 Varín
e-mail
: [email protected]
TJ ŠTART VEďKÉ ROVNÉ
Predseda FK : Ladislav Korþek
Tajomník FK : Jaroslav Paur
: 0915 819 690, 0918 893 718
: 0905 971 690
: Ladislav Korþek, 013 62 VeĐké Rovné, bytovky 343
e-mail
: [email protected]
TJ VIŠĕOVÉ
Predseda FK : Jozef Husárik
: 0910 233 051
: Miloš Sopko, 013 23 VišĖové 614
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK : Miloš Sopko
: 0908 924 561
TJ HVIEZDA ZÁDUBNIE
Predseda FK : Miroslav Zuzík
: 0905 824 799
: Miroslav Hošták, 010 03 Zádubnie 174
e-mail
: [email protected]
Tajomník FK : Vladimír Neslušan
: 0907 254 588
FK ZÁSTRANIE
Predseda FK : ďubomír Kopas
: 0902 955 906
: Vladimír Vavro, 010 03 Zástranie 205
e-mail
:57
Tajomník FK : Vladimír Vavro
: 0902 296 882
Oblastný futbalový zväz
TJ DRUŽSTEVNÍK ZBYĕOV
Predseda FK : ďubomír Oravec
Tajomník FK : Veronika Moskalová
: 0905 418 566
: 0904 550 224
: Roman Urík, PastiereĖ 151, 013 19 KĐaþe, 0905 462 1256
ŠK JUVENTUS ŽILINA-ZÁVODIE
Predseda FK : Roman Židek
Tajomník FK : Milan Matejþík
: 0918 240 685
: 0917 411 088
: ŠK Juventus Žilina-Závodie, Cesta na štadión, 010 04 Žilina
e-mail
: [email protected]
58
ŽILINA
NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV I. TRIEDA
1. BOTKA Michal
0915 042 369
2. BUGALA Vladimír
0910 387 899
3. BUGÁŇ Pavol
0904 387 067
4. CAPKO Miroslav
0903 040 486
5. ĎURINA Anton
0915 836 890
6. HOLEŠA Miroslav
0903 786 572
7.HOLLÝ Juraj
0910406147
8. FILIP Ľudovít
0907 407 125
9. HRIVO Vladimír
0918 908 616, 0903 945 997
10. CHMÁRA Denis
0902 083 681
11. KRUPÍK Maroš
0914 295 788
12. KÚDELKA Tibor
0908 820 359
13. NEMČEK Stanislav
0911 710 720
14. ONDÁK Ladislav
0907 400 422
15. ORAVEC Ľubomír st.
0905 418 566
16. OVEČKA Miroslav
0908 515 761
17. SKOTNICKÝ Ľubomír
0903 562 016
18. SOBOLA Augustín
0904 647 459
19. ŠALMIK Stanislav
0904 474451
20. ŠIRANEC Patrik
0903 924 236
21. ŠVORČÍK Miroslav
0949 609 572
22. VLASATÝ Mário
0908 913 443
23. VOZÁR Tomáš
0902 212 003
24. WTOREK Marek
0902 556 378
25. ŽIAK Ján
0905 950 197
59
Teplička n/V.
Zástranie
Stráža
Kamenná Poruba
Kotrčina Lúčka
Strečno
Nezbudská Lúčka
Dlhé Pole
Považský Chlmec
Kotešová
Bánová
Stráňavy
Turie
Krasňany
Kamenná Poruba
Divinka
Varín
Hliník
Turie
Lietavská Lúčka
Varín
Rosina
Oblastný futbalový zväz
NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV II. A III. TRIEDY
1. BACKA Marek
2. BUGÁŇ Adam
3. ČERŇAN Ján
4. DUBOVAN Ladislav
5. DUBOVAN Michal
6. DUBOVEC Vladimír
7.ĎURIŠ Justin
8.GAJDOŠÍK Michal
9. GAŠPIERIK Ján
10. HOFER JAKUB
11. HÔRECKÝ Ján
12. HULÍN Lukáš
13. FRANEK Matej
14. CHABAN Milan
15. JAROŠČIAK Martin
16. KOHLER Andrej
17. KOVÁČ Pavol
18. KRAJNÍK Boris
19. KRČ Richard
20. KUBICA Rudolf
21. KUBÍK Matej
22. KUBO Daniel
23. LULÁK Michal
24. MALICH Michal
25. MARTINEC JÁN ml.
26. MARTINEC JÁN st .
27. MATULA Martin
28. MIČICA Michal
29. MIHÁLIK Anton
30. MIKO Peter
31. MIKURDA Jozef
32. MILO Marek
33. MIČENEC Milan
34. MINTÁL Ján
0910 252 989
0918 811 088
0904 010 508
0904 019 786
0910 107 548
0910 565 590
0917 613 051
0917 613 051
0918 465 915
0910 245 706
0902 592 680, 041/5581238
0904 387 265
0915 528 104
0911 119 600
0917 255 398
0904 057 307
0915 489 977
0910 136 750
0948 410 178
0908 550 108
0910 556 286
0904 412 524
0948 650 688
0944 500 201
0905 432 607
0915 083 334
0948 891 224
0902 171 993
0908 051 564
0902 809 770
0905 213 644
0944 368 630
0903 021 022
Rosina
Dolný Hričov
Lietava
Strečno
Kolárovice
Kotešová
Nededza
Podhorie
Petrovice
Liet.Svinna
Stránske
Dolná Tižina
Nezbudská Lúčka
Bytča
Hlboké
Súľov
Ovčiarsko
Zástranie
Terchová
Veľké Rovné
Belá
Bytčica
60
ŽILINA
35. ONDREJKOVIČ Tomá
36. ONDRUŠ Ladislav
37. ONDRUŠÍK Miroslav
38. ORAVEC Ľubomír ml
39. PAŇÁK Tomáš
40. PEKARA Jakub
41. PEKARA Ján st.
42. PEŤKO Pavol
43. PUPIŠ Gabriel
44. REMEK Erik
45. REMENEC Marián
46. ROGOŇ Ladislav
47. ROJIK Daniel
48. ROJIK František
49. ŠEDÍK Milan
50. ŠUJANSKÝ Matúš
51.VAHANČÍK Michal
52.VANÁK Jozef
53.VAŠKOVIČ Ján
54. WIECZOREK David
55. ZÁBOVSKÝ Patrik
61
0944 317 273
0907 500 212
0910 297 981
0904 546 182
0915 234 099
0911 390 028
0918 184 836
0908 686 081
0902 670 197
0902 657 968
0910 232 153
0902 301 697
0910 298 509
0903 626 541
0908 247 186
0944 308 311
0902 420 815
0908 419 434
0911 814 508
0910 624 373
0915 959 901
Štiavnik
Rašov
Ďurčiná
Zbyňov
Bánová
Rajec
Višňové
Stráža
Rajecké Teplice-Konská
Višňové
Fačkov
Rajec
Fačkov
Zádubnie
Dolný Hričov
Zástranie
Rajec
Hlboké
Rajec
Zbyňov
Oblastný futbalový zväz
ROZHODCOVIA PROJEKTU TALENT
1. DIKOŠ Andrej
2. HRANICA Miroslav
3. KNAPEC Lukáš
4. MASARIK Marián
5. PAUČIN David
0902 806 090
0907 263 044
0948 102 79
0903 567 828
0903 825 652
Zbyňov
Horný Hričov
ROZHODCOVIA ObFZ VO VYŠŠÍCH SÚŤAŽIACH
SFZ:
1. KORISTA Peter
2. KRŠKO Michal
3. VALÁŠEK Ján
4. VOREL Tomáš
SsFZ:
1. BEHANČIN Rastislav
2. BRODŇAN Miroslav
3 CIMPRICH Peter
4. DANÍŠEK Štefan
5. DOBROŇ Jaroslav
6. ĎURINÍK Miloš
7. FORBAK Róbert
8. HREUS Jozef
9. HRIVIK Jakub
10. HUBOČA Milan
11. HÝLLOVÁ Andrea
11. JURÍČEK Peter
12. KNAPEC Pavol
13. KOLENO Marek
14. KORENČÍK Jaroslav
15. KRAJČÍ Juraj
16. KUBA Rastislav
17. MARTINEC Roman
18. MATEJČÍK Tomáš
013 31 Divina 451
013 31 Lalinok 133
010 03 Žilina, Energetikov 7
010 01 Žilina, Ružová 40
0908 845 795
0904 273 097
0908 946 599
0904 562 100
041/5688565
0915 635 761
0910 475 899
0907 559 621
0903 900 780
0949 349 087
0903 217 144
0904 483 979
0907 297 554
0902 650 953
0904 501 902
0902 523 679
0907 309 920
0908 863 678
0908 276 090
Divinka
Divina
Kamenná Poruba
Kunerad
Dolná Tižina
Rašov
Štiavnik
Trnové
Hričovské Podhradie
Rajecké Teplice-Konská
Dlhé Pole
Kotrč.Lúčka
Dlhé Pole
Belá
Závodie
Rosina
Stráňavy
Terchová
Jablonové
Závodie
Súľov
Divina
62
ŽILINA
19. MITÚCH Štefan
20. OČENÁŠ Michal
21. ONDÁK Marian
22. ROGOŇ Martin
23. SIKORA Patrik
24. ŠAŠVARY Michal
25. ŠULGAN Alexander
26. ŠUPEJ Ján
27.TARABA Daniel
28. VACHAN Peter
29. WOJČIK Tomáš
30. ŽERIAVA Juraj
63
0905 389 141
0907 644 877
0907 833 328
0902 588 261
0914 205 934
0907 874 419
0904 633 976
0908 228 471
0902 343 699
0911 884 983
0907 567 514
Hliník
Bytčica
Stráňavy
Trnové
Hrabové
Zádubnie
MŠK Žilina
Bitarová
Strečno
Podhorie
Zástranie
Teplička
Oblastný futbalový zväz
Delegáti ObFZ vo vyšších súťažiach:
III. liga
1. BABKA Viktor
2. DOLNÍK Milan
3. KOLIBÁČ Libor
4. MAJSNIAR Ján
5. VOREL František
IV. liga
1. MELIŠ Milan
KADÍK Ľubomír
V. liga
1. ĎURANA Pavol
2. MACEK Milan
64
Download

súbor na stiahnutie