Cenník 2014
REGULAČNÁ TECHNIKA – Regulácie pre čerpadlá, zmiešavacie ventily
Regulácie pre obehové čerpadlá
Kód
Model
Popis/Obsah
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
CS-19
Riadenie: Čerpadlo UK
Senzory: Senzor UK
Funkcie: Zapínacia teplota, antistop
25
30,00
CS-21
Riadenie: Čerpadlo UK
Senzory: Senzor UK
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (voliteľné), antistop, antizamŕzanie, LED displej
32
38,40
CS-21R
Riadenie: Čerpadlo UK, Relé
Senzory: Senzor UK
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (voliteľné), antistop, antizamŕzanie, LED displej
Poznámka: Pri vypnutí čerpadla zopne relé kontakt
38
45,60
CS-21CWU
Riadenie: Čerpadlo TUV
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo2), antistop, antizamŕzanie, LCD displej
Poznámka : Zopína na základe rozdielu teplôt
39
46,80
CS-27
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo 2
Senzory: Senzor UK, Senzor 2
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo2), antistop, antizamŕzanie, LCD displej
Poznámka : Čerpadlo 2 je nastavitelné ako TUV alebo podlahové
63
75,60
CS-27R
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo 2, Relé
Senzory: Senzor UK, Senzor 2
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo2), antistop, antizamŕzanie, LCD displej
Poznámka : Čerpadlo 2 je nastavitelné ako TUV alebo podlahové, pri vypnutí čerpadla UK zopne relé kontakt
67
80,40
CS-427
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Čerpadlo 3
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Senzor3, vstup pre termostat(on/off)
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV a 3), antistop, antizamŕzanie, LCD displej
Poznámka: Čerpadlo 3 môže byť vypínané termostatom
89
106,80
CS-427R
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Čerpadlo 3, Relé
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Senzor3, vstup pre termostat(on/off)
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV a 3), antistop, antizamŕzanie, LCD displej
Poznámka: Čerpadlo 3 môže byť vypínané termostatom, pri vypnutí čerpadla UK zopne relé kontakt
94
112,80
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
113
135,60
292
350,40
197
236,40
259
310,80
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
Regulácie inštalácii a servopohonov pre zmiešavacie ventily (3 alebo 4 cestné ventily, servopohony 230V L1,L2)
Kód
Popis/Obsah
Model
CS-431N
CS-407N
CS-408N
CS-409N
Regulácie pre solárne systémy
Kód
Model
Riadenie: Ventil, Čerpadlo ventilu
Senzory: Senzor UK, Senzor spiatočky, Senzor ventilu, Senzor ekviterm, vstup pre termostat(on/off), 2x RS konektor
Funkcie: Nastavenie výstupu, ochrana spiatočky, ekviterm, antistop, antizamŕzanie, Dotykový LCD displej, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-431N, CS-65 GSM, CS-500 Ethernet, Termostaty RS CS-280, CS-296, CS-298
Poznámka: Na jednotku može byť vždy pripojený iba 1 RS riadiaci termostat
Riadenie: 3x Ventil, 3x Čerpadlo ventilu, Čerpadlo TUV, Solárny systém, 1x programovateľné relé 230V, 2x programovateľné relé beznapäťové
Senzory: Senzor UK, Senzor spiatočky, Senzor TUV, 3x Senzor ventilu, Senzor ekviterm, 3x vstup pre termostat(on/off), 2x RS konektor, Senzor kolektorov
Funkcie: Nastavenie výstupu, ochrana spiatočky, ekviterm, antistop, antizamŕzanie, Dotykový LCD displej, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-431N, CS-65 GSM, CS-500 Ethernet, Termostaty RS CS-280, CS-296, CS-298
Poznámka: Na jednotku može byť vždy pripojený iba 1 RS riadiaci termostat
Riadenie: 2x Ventil, 2x Čerpadlo ventilu, Čerpadlo TUV, Cirkulačné čerpadlo, 1x programovateľné relé 230V, 2x programovateľné relé beznapäťové
Senzory: Senzor UK, Senzor spiatočky, Senzor TUV, 2x Senzor ventilu, Senzor ekviterm, 2x vstup pre termostat(on/off), 2x RS konektor, 4x konektor pre doplnkový senzor
Funkcie: Nastavenie výstupu, ochrana spiatočky, ekviterm, cirkulačné čerpadlo, antistop, antizamŕzanie, Dotykový LCD displej, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-431N, CS-65 GSM, CS-500 Ethernet, Termostaty RS CS-280, CS-296, CS-298
Poznámka: Na jednotku može byť vždy pripojený iba 1 RS riadiaci termostat
Riadenie: 3x Ventil, 3x Čerpadlo ventilu, Čerpadlo TUV, Cirkulačné čerpadlo, 1x programovateľné relé 230V, 2x programovateľné relé beznapäťové
Senzory: Senzor UK, Senzor spiatočky, Senzor TUV, 3x Senzor ventilu, Senzor ekviterm, 3x vstup pre termostat(on/off), 2x RS konektor, 4x konektor pre doplnkový senzor
Funkcie: Nastavenie výstupu, ochrana spiatočky, ekviterm, cirkulačné čerpadlo, antistop, antizamŕzanie, Dotykový LCD displej, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-431N, CS-65 GSM, CS-500 Ethernet, Termostaty RS CS-280, CS-296, CS-298
Poznámka: Na jednotku može byť vždy pripojený iba 1 RS riadiaci termostat
Popis/Obsah
CS-401N
Riadenie: Čerpadlo solárneho systému, programovateľné relé beznapäťové
Senzory: Senzor kolektoru, Senzor zásobníka
Funkcie: Riadenie solárneho systému (1. predprogramovaná schéma ), antistop, antizamŕzanie, LCD displej
117
140,40
CS-402N
Riadenie: Čerpadlo solárneho systému, Čerpadlo /prepínací ventil, programovateľné relé beznapäťové
Senzory: Senzor kolektoru, Senzor zásobníka, Doplnkový senzor
Funkcie: Riadenie solárneho systému (15.predprogramovaných schém), antistop, antizamŕzanie, LCD displej
133
159,60
CS-460N
Riadenie: Čerpadlo solárneho systému, Čerpadlo /prepínací ventil, programovateľné relé beznapäťové
Senzory: Senzor kolektoru, Senzor zásobníka, Doplnkový senzor, 1x RS konektor
Funkcie: Riadenie solárneho systému (11.predprogramovaných schém), antistop, antizamŕzanie, Dotykový LCD displej, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-65 GSM, CS-500 Ethernet
224
268,80
Cenník 2013
REGULAČNÁ TECHNIKA – Regulácie pre kotly a krbové vložky
Regulácie pre teplovodné krbové vložky
Kód
Model
Popis/Obsah
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
CS-390PID
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo 2, Klapka prívodu vzduchu, beznapäťové relé
Senzory: Senzor UK, Senzor 2, Senzor teploty spalín
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo 2), antistop, antizamŕzanie, LCD displej, PID regulácia spaľovania
Poznámky: Čerpadlo 2 je nastavitelné ako TUV alebo podlahové, Dodávané s klapkou -pri objednávke je nutné uviesť priemer požadovanej klapky (100/120/150)
215
258,00
CS-392PID
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo 2, Klapka prívodu vzduchu, beznapäťové relé
Senzory: Senzor UK, Senzor 2, Senzor teploty spalín
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo 2), antistop, antizamŕzanie, Dotykový LCD displej, PID regulácia spaľovania
Poznámky: Čerpadlo 2 je nastavitelné ako TUV alebo podlahové, Dodávané s klapkou -pri objednávke je nutné uviesť priemer požadovanej klapky (100/120/150)
255
306,00
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
Regulácie pre klasické prikladacie kotly
Kód
Model
Popis/Obsah
CS-24
Riadenie: Čerpadlo UK, Ventilátor
Senzory: Senzor UK, Termík
Funkcie: Zapínacia teplota, LED displej
73
87,60
CS-28
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Ventilátor
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Termík, vstup pre termostat(on/off),
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV), LCD displej
90
108,00
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Ventilátor
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Termík, Senzor teploty spalín
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV), LCD displej, PID regulácia spaľovania
132
158,40
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Ventilátor
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Termík, vstup pre termostat(on/off),
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV), LCD displej
106
127,20
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Ventilátor
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Termík, Senzor teploty spalín
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV), LCD displej, PID regulácia spaľovania
149
178,80
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Čerpadlo 3, Ventilátor, Ventil
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Senzor spiatočky, Senzor ventilu, Termík, Senzor teploty spalín, Vstup pre senzor ekviterm, vstup pre termostat(on/off), 2x RS konektor
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV), nastavenie výstupu, ochrana spiatočky, ekviterm, LCD displej, PID regulácia spaľovania, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-431N, CS-65 GSM, CS-500 Ethernet, Termostaty RS CS-280, CS-296, CS-298
Poznámka: Na jednotku može byť vždy pripojený iba 1 RS riadiaci termostat, Čerpadlo 3 je nastavitelné ako UK alebo cirkulačné
239
286,80
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
162
194,40
288
345,60
303
363,60
CS-28PID
CS-81
CS-81PID
CS-880PID
Regulácie pre kotly s podávačom
Kód
Model
CS-37RS
CS-48
CS-480
Popis/Obsah
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Ventilátor, Podávač
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Senzor podávača, Termík, vstup pre termostat(on/off), 2x RS konektor
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV), nastavenie podávača, LCD displej, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-431N, CS-65 GSM, Termostaty RS CS-280, CS-296, CS-298
Poznámka: Na jednotku može byť vždy pripojený iba 1 RS riadiaci termostat
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Čerpadlo podlahové, Cirkulačné čerpadlo, Ventilátor, Podávač
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Senzor podávača, Senzor podlahový, Termík, vstup pre termostat(on/off), 2x RS konektor
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV a podlahové), nastavenie podávača, LCD displej, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-431N, CS-65 GSM, CS-500 Ethernet, Termostaty RS CS-280, CS-296, CS-298
Poznámka: Na jednotku može byť vždy pripojený iba 1 RS riadiaci termostat
Riadenie: Čerpadlo UK, Čerpadlo TUV, Čerpadlo podlahové, Cirkulačné čerpadlo, Ventilátor, Podávač, Ventil
Senzory: Senzor UK, Senzor TUV, Senzor podávača, Senzor podlahový, Termík, Vstup pre senzor ekviterm, vstup pre termostat(on/off), 2x RS konektor
Funkcie: Zapínacia teplota, vypínacia teplota (čerpalo TUV a podlahové), nastavenie podávača, nastavenie výstupu, ochrana spiatočky, ekviterm, LCD displej, RS zbernica
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-431N, CS-65 GSM, CS-500 Ethernet, Termostaty RS CS-280, CS-296, CS-298
Poznámka: Na jednotku može byť vždy pripojený iba 1 RS riadiaci termostat
Cenník 2014
REGULAČNÁ TECHNIKA – Regulácia podlahového kúrenia
Regulácie pre termoelektrické hlavice rozdeľovača podlahového kúrenia
Kód
Model
CS-265
CS-266
CS-268
Popis/Obsah
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
199
238,80
315
378,00
259
310,80
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
Riadenie: 22 okruhov (termoelektrických hlavíc), čerpadlo, beznapäťový výstup
Senzory: 8x termostat (drôtová komunikácia - univerzálne termostaty on/off)
Kombinácie riadenia: 5 termostatov-max. 10 okruhov + 3 termostaty-max. 12 okruhov
Doplnkové funkcie: Zopínanie čerpadla pri požiadavke na kúrenie od min. 1 termostatu, beznapäťový výstup
Pripojiteľné termostaty: CS-290v1, CS-290v2, CS-290v3, CS-292v1, CS-292v2, CS-292v3, CS-282, CS-283
Pripojiteľné zariadenia: STT-230/2
Riadenie: 18 okruhov (termoelektrických hlavíc), čerpadlo, Ventil, beznapäťový výstup
Senzory: 6x termostat (bezdrôtová komunikácia), senzor ventilu, 1x RS konektor
Kombinácie riadenia: 3 termostaty-max. 6 okruhov + 3 termostaty-max. 12 okruhov
Doplnkové funkcie: Zopínanie čerpadla pri požiadavke na kúrenie od min. 1 termostatu, miešanie vstupnej teploty, ekviterm, LCD displej, RS zbernica
Pripojiteľné termostaty: CS-290v4, CS-292v4, CS-2806, CS-2805
Pripojiteľné zariadenia: STT-230/2, STT-868, CS-291, STZ-120
Zariadenia pripojiteľné na RS: CS-65 GSM, CS-500 Ethernet
Riadenie: 22 okruhov (termoelektrických hlavíc), čerpadlo, beznapäťový výstup
Senzory: 8x termostat (bezdrôtová komunikácia)
Kombinácie riadenia: 5 termostatov-max. 10 okruhov + 3 termostaty-max. 12 okruhov
Doplnkové funkcie: Zopínanie čerpadla pri požiadavke na kúrenie od min. 1 termostatu, beznapäťový výstup, LCD displej
Pripojiteľné termostaty: CS-290v4, CS-292v4
Pripojiteľné zariadenia: STT-230/2, STT-868, CS-291
Priestorové termostaty pre podlahovú reguláciu bezdrôtové (Pre podlahové lišty CS-266, CS-268)
Kód
Popis/Obsah
Model
CS-290v4
Pripojenie: Bezdrôtové
Výbava: LCD displej, senzor teploty, podsvietenie, batérie
Programy: Manuálny, týždenný, deň/noc
76
91,20
CS-292v4
Pripojenie: Bezdrôtové
Výbava: LCD displej, podsvietenie, batérie, dotykové tlačidlá, sklený panel
Programy: Manuálny, týždenný, deň/noc
88
105,60
205
246,00
205
246,00
205
246,00
205
246,00
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
Servopohon pre zmiešavací ventil
Pripojenie: Drôtové, 230V/50Hz (L1,L2,N)
Výbava: Koncovka pre nasadenie na ventily ESBE
Funkcie: Čas otvorenia 120s
97
116,40
Termo-elektrická hlavica pre podlahový rozdelovač
Pripojenie: M30x1,5, 230V/50Hz, drôtové
Funkcie: Skok 3,2mm, čas otvorenia 5 min., maximálna prevádzkova teplota 60 °C, bez napätia zatvorené (NC)
30
36,00
Termo-elektrická hlavica pre radiátorové ventily
Pripojenie: M30x1,5, bezdrôtové (868MHz)
Funkcie: 2xbatéria AA 1,5V
96
115,20
Ekvitermický senzor pre podlahovú lištu (CS-266, CS-268), Bezdrátový
19
22,80
Priestorové termostaty pre podlahovú reguláciu komunikačné / RS (Iba pre podlahovú lištu CS-266)
CS-2806-B
CS-2806-W
CS-2805-B
CS-2805-W
Pripojenie: Bezdrôtové
Výbava: Dotykový LCD displej, napájanie 230V/50Hz – zdroj vstavaný v tele, Čierný rám, sklený panel
Funkcie: Manuálny, týždenný, deň/noc, Party, Dovolenka, antizamrznutie, časový plán
Voliteľné obrazovky: 3D dom, Moto kokpit, LED číselník, Kalendár, Hodiny
Pripojenie: Bezdrôtové
Výbava: Dotykový LCD displej, napájanie 230V/50Hz – zdroj vstavaný v tele, Biely rám, sklený panel
Funkcie: Manuálny, týždenný, deň/noc, Party, Dovolenka, antizamrznutie, časový plán
Voliteľné obrazovky: 3D dom, Moto kokpit, LED číselník, Kalendár, Hodiny
Centrálna kontrolná jednotka podlahovej lišty
Pripojenie: Bezdrôtové
Výbava: Dotykový LCD displej, senzor teploty, napájanie 230V/50Hz – zdroj vstavaný v tele, Čierný rám
Funkcie: Kontrola a nastavenie teploty pripojeného ventilu, kontrola a nastavenie teploty miestností (iba na okruhoch ovládaných termostatmi CS-2806),
otvorenie a zatvorenie okruhu (na okruhoch ovládaných termostatmi CS-290 a CS-292)
Centrálna kontrolná jednotka podlahovej lišty
Pripojenie: Bezdrôtové
Výbava: Dotykový LCD displej, napájanie 230V/50Hz – zdroj vstavaný v tele, Biely rám
Funkcie: Kontrola a nastavenie teploty pripojeného ventilu, kontrola a nastavenie teploty miestností (iba na okruhoch ovládaných termostatmi CS-2806),
otvorenie a zatvorenie okruhu (na okruhoch ovládaných termostatmi CS-290 a CS-292)
Doplnky a príslušenstvo pre podlahovú reguláciu
Kód
Model
STZ-120
STT-230/2
STT-868
CS-291
Popis/Obsah
Obchodný zástupca pre SR
Mgr. Kristián Holaza
0917850440
[email protected]
Technické a servisné poradenstvo
Michal Veselka
0918546830
[email protected] technika.sk
Cenník 2014
REGULAČNÁ TECHNIKA – Termostaty a doplnkové moduly
Priestorové termostaty univerzálne drôtové
Kód
Model
Popis/Obsah
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
CS-290v1
Pripojenie: Drôtové
Výbava: LCD displej, senzor teploty, bez podsvietenia, batérie
Programy: Manuálny, týždenný, deň/noc
42
50,40
CS-290v3
Pripojenie: Drôtové
Výbava: LCD displej, senzor teploty, podsvietenie, batérie
Programy: Manuálny, týždenný, deň/noc
48
57,60
CS-292v1
Pripojenie: Drôtové
Výbava: LCD displej, bez podsvietenia, batérie, dotykové tlačidlá, sklený panel
Programy: Manuálny, týždenný, deň/noc
54
64,80
CS-292v3
Pripojenie: Drôtové
Výbava: LCD displej, podsvietenie, batérie, dotykové tlačidlá, sklený panel
Programy: Manuálny, týždenný, deň/noc
60
72,00
CS-283
Pripojenie: Drôtové
Výbava: Dotykový LCD displej, napájací zdroj, čierný rám, sklený panel
Funkcie: Manuálny, týždenný, deň/noc, Party, Dovolenka, antizamrznutie, časový plán
Voliteľné obrazovky: 3D dom, Moto kokpit, LED číselník, Kalendár, Hodiny
215
258,00
CS-282
Pripojenie: Drôtové
Výbava: Dotykový LCD displej, napájací zdroj
Funkcie: Manuálny, týždenný, deň/noc, Party, Dovolenka, antizamrznutie, časový plán
Voliteľné obrazovky: 3D dom, Moto kokpit, LED číselník, Kalendár, Hodiny
172
206,40
CS-262
Bezdrôtový set pre termostaty CS-290v1, CS-292v3, CS-292v1, CS-292v3, CS-283, CS-282
60
72,00
Priestorové termostaty univerzálne bezdrôtové
CS-290v2
Pripojenie: Bezdrôtové
Výbava: LCD displej, senzor teploty, podsvietenie, batérie
Programy: Manuálny, týždenný, deň/noc
101
121,20
CS-292v2
Pripojenie: Bezdrôtové
Výbava: LCD displej, podsvietenie, batérie, dotykové tlačidlá, sklený panel
Programy: Manuálny, týždenný, deň/noc
107
128,40
Priestorové termostaty komunikačné RS
CS-280
Pripojenie: Drôtové - RS zbernica
Výbava: Dotykový LCD displej, napájací zdroj, RS kábel
Funkcie: Manuálny, týždenný, deň/noc, Party, Dovolenka, antizamrznutie, časový plán,
RS funkcie: Zobrazenie teplôt senzorov nadradenej jednotky, zmena nastavených teplôt nadradenej jednotky
172
206,40
CS-298
Pripojenie: Drôtové - RS zbernica
Výbava: LCD displej, napájací zdroj, RS kábel
Funkcie: Manuálny, týždenný, deň/noc, Party, Dovolenka, antizamrznutie, časový plán,
RS funkcie: Zobrazenie teplôt senzorov nadradenej jednotky, zmena nastavených teplôt nadradenej jednotky
89
106,80
CS-296
Pripojenie: Drôtové - RS zbernica
Výbava: LCD displej, napájací zdroj, RS kábel, dotykové tlačidlá, sklený panel
Funkcie: Manuálny, týždenný, deň/noc, Party, Dovolenka, antizamrznutie, časový plán,
RS funkcie: Zobrazenie teplôt senzorov nadradenej jednotky, zmena nastavených teplôt nadradenej jednotky
97
116,40
CS-260
Bezdrôtový set pre RS komunikáciu
60
72,00
MOC (EUR)
bez DPH
MOC (EUR)
s 20% DPH
Funkcie: Kontrola teplôt senzorov nadradenej jednotky pomocou SMS, SMS alarm, zmena nastavených teplôt nadradenej jednotky pomocou SMS
Konektory: RS konektor, 2x konektor pre voliteľný senzor, beznapäťový vstup, napäťový výstup pre pripojenie relé, napájanie 9V/DC, akumulátor 600mAh/3,7V
149
178,80
Funkcie: Kontrola teplôt senzorov nadradenej jednotky, zmena nastavených teplôt nadradenej jednotky, historia alarmov a teplôt
Konektory: RS konektor, napájanie 9V/DC, Ethernet konektor
Poznámky: možnosť pripojenia lokálne (LAN) alebo prostredníctvom internetu (server výrobcu)
149
178,80
Náhradný polovodičový senzor KTY (2 Ohm) 25-90 °C pre regulačné jednotky TECH
15
18,00
Náhradný polovodičový senzor teploty spalín PTY 25-480 °C pre kotlové regulačné jednotky TECH
40
48,00
Náhradný polovodičový senzor PTY 25-180 °C pre solárne regulačné jednotky TECH
20
24,00
Bimetalický bezpečnostný senzor 85/95°C (dodávané iba servisným technikom na základe dodaného seriové čísla riadiacej jednotky)
15
18,00
3
3,60
Náhradný hallov senzor
17
20,40
Tlačný ventilátor s klapkou pre kotly na tuhé palivá.
Vhodný pre regulačné jednotky k prikladacím kotlom do 35 kW.
Spotreba: 34W, Výkon: 180 m3/h
62
74,40
Doplnkové moduly pre RS zbernicu, náhradné diely a univerzálne voliteľné príslušenstvo pre regulácie
Kód
Popis/Obsah
Model
CS-65 GSM
CS-500
Ethernet
CS-KTY
CS-PTY-SV
CS-PTY-S
CS-TERMIK
CS-RS
CS-HALOTR
WPA-117
www.TOPmax.sk
Prepojovací komunikačný RS kábel
Cenník platný od 16.6.2014
Download

SťiahnúťRegulačná technika – 2014