Katalog výrobků 2013
Mikroprocesorové regulátory teploty
Controllers
w w w.tech- controllers.com
w w w.tech- controllers.com
1
Vážení
Naše firma se věnuje výrobě mikroprocesorových zařízení užitkové elektroniky.
Jsme největším výrobcem řídících regulátorů pro kotle na tuhá paliva v Polské republice. Svoji důvěrou nás obdařily čelní kotlářské firmy v Polsku i v
zahraničí. Naše zařízení se vyznačují nejvyšší kvalitou a spolehlivostí, která je potvrzená mnohaletými zkušenostmi.
Specializujeme se v konstruování a ve výrobě regulátorů pro kotle ÚT na uhlí, uhelný prach, pelety, dřevo a biomasu (oves, zrní, sušené pecky). Kromě
řídících regulátorů pro kotle ÚT vyrábíme rovněž i regulátory pro chladničky, chladící pulty, čističky odpadních vod, pěstírny žampiónů, regulátory pro trojcestné a čtyřcestné ventily, pokojové regulátory, regulátory pro světelné výsledkové tabule na sportovních hřištích.
Prodali jsme již stovky tisíců regulátorů různého typu a stále úspěšně rozšiřujeme sortiment naší nabídky, abychom tak co nejvíce uspokojili naše klienty.
Systém řízení kvality ISO 9001 a řada certifikátů potvrzují ty nejvyšší standardy našich výrobků.
Historií naší firmy jsou především lidé, kteří ji utvářejí, jejich znalosti, zkušenosti, angažovanost a vytrvalost. Našim plánem do budoucna je udržování
dobrých vztahů s odběrateli našich výrobků, získávání nových klientů, vytváření nových výrobků v dobré kvalitě.
2
www.tech-controllers.com
3
•ST-19
Řídící regulátory pro čerpadlo ÚT
•ST-21 CWU
Řídící regulátory pro čerpadlo
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení čerpadla ÚT
* funkce antistop
››Vybavení regulátoru
* potenciometr sloužící k nastavování zadané teploty
* čidlo teploty ÚT
W
N E
•ST-20
Řídící regulátory pro čerpadlo ÚT
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení čerpadla ÚT
››Vybavení regulátoru
* potenciometr sloužící k nastavování zadané teploty
* čidlo teploty ÚT
•ST-21
Řídící regulátory pro čerpadlo ÚT
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* řízení čerpadla ÚT
* funkce antistop
* funkce nezamrzání
* zobrazovací displej LED
* dvě čidla teploty
››Zásada činnosti
Regulátor ST-21 CWU je universální ovladač vybavený dvěma teplotními čidly a určený pro řízení oběhového čerpadla. Úlohou regulátoru je zapnutí
čerpadla, jestliže teplotní rozdíl čidel překročí zadanou hodnotu (T2-T1 ≥ Δ), kdy T2 ≥ Minimální mez zapnutí čerpadla. K vypnutí čerpadla dojde, když T2 ≤
T1 nebo T2 < Minimální mez zapnutí čerpadla – 2 °C (stálá hystereze), nebo když T1 dosáhne zadané teploty.
Kde: T2 – teplota kotle, T1 – teplota bojleru. Táto činnost zabraňuje zbytečnému provozu čerpadla a nežádoucímu ochlazení nádrže při poklesu teplotního
výkonu, což šetří elektrickou energii a prodlužuje životnost čerpadla. Díky tomu je také provoz spolehlivější a hospodárnější. Regulátor ST-21 CWU je vybaven systémem, který zabraňuje znehybnění čerpadla při delší provozní přestávce. Každých 10 dní se čerpadlo na 1 minutu zapne.
Dodatečnou funkcí je ochrana instalace před zamrznutím. Při poklesu teploty na čidle kotle nebo nádrže pod 6°C se čerpadlo trvale zapne; k vypnutí
čerpadla dojde, pokud teplota v oběhu dosáhne hodnoty 7°C.
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení čerpadla ÚT
* možnost práce jako termostat
* funkce antistop
* funkce nezamrzání
T2
T1
››Vybavení regulátoru
* zobrazovací displej LED
* čidlo teploty ÚT
4
5
•ST-27i
•ST-427i
Řídící regulátory pro čerpadlo ÚT
Řídící regulátory pro čerpadlo ÚT
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení čerpadla ÚT
* řízení doplňkového čerpadla TUV nebo podlahového topení
* funkce antistop
* funkce nezamrzání
››Vybavení regulátoru
* zobrazovací displej LCD
* čidlo teploty ÚT
* čidlo teploty doplňkového čerpadla
* kolečko synchronizátoru
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
››Zásada činnosti:
Regulátor ST-27i slouží k řízení práce oběhového čerpadla ÚT a doplňkového čerpadla (TUV nebo podlahové vytápění). Úkolem řídícího regulátoru je
zapínat čerpadlo ÚT v okamžiku, když teplota překročí prahovou hodnotu zapnutí, a vypínat čerpadlo, jestliže se kotel ochladí (např. v důsledku vyhasnutí). Pro
druhé čerpadlo uživatel nastavuje kromě teploty zapnutí i teplotu zadanou, do jejíhož dosažení bude čerpadlo pracovat.
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
INSTALACE ÚT
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* řízení tří čerpadel na základě měření teplot nebo času
* funkce antistop
* funkce nezamrzání
* možnost libovolného nastavení riority čerpadel
* možnost připojení pokojového regulátoru
* zobrazovací displej LCD
* tři čidla teploty
* kolečko synchronizátoru
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
››Zásada činnosti:
Regulátor ST-427i je určen k řízení práce tří čerpadel. Úkolem regulátoru je zapínat čerpadla, (v závislosti na čase nebo pokud teplota překročí prahovou hodnotu zapnutí), a vypínat čerpadlo, jestliže se kotel ochladí (např. v důsledku vyhasnutí). Jestliže vybrané čerpadlo není čerpadlem ÚT, pak uživatel nastavuje
kromě teploty zapnutí i teplotu zadanou, do jejíhož dosažení bude čerpadlo pracovat. Existuje možnost libovolně nastavovat priority práce čerpadel.
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
INSTALACE ÚT
REGULÁTOR
POKOJOVÝ
ČERPADLO
ÚT
ČERPADLO
ÚT
ČIDLO ÚT
ČIDLO TUV
ČERPADLO
TUV
ČIDLO ÚT
ČERPADLO
TUV
BOJLER
INSTALACE PODLAHOVÁ
KOTEL ÚT
6
KOTEL ÚT
ČERPADLO
PODLAHOVÉ
ČIDLO TUV
BOJLER
ČIDLO
PODLAHOVÉ
7
•ST-430
•ST-431n, ST-431
Řídící regulátory pro směšovací ventily
Řídící regulátory pro směšovací ventily
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* plynulé řízení třícestného a čtyřcestného ventilu
* řízení práce čerpadla
* zajištění teploty zpátečky
* řízení dle počasí
* spolupráce s pokojovým regulátorem
* zobrazovací displej LCD
* čidlo teploty ventilu
* čidlo teploty zpátečky
* čidlo počasí
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* plynulé řízení třícestného a čtyřcestného ventilu
* řízení práce čerpadla
* možnost řízení dvou ventilů pomocí doplňkových modulů ST-61
* zajištění teploty zpátečky
* řízení dle počasí
* řízení týdenní
* spolupráce s pokojovým regulátorem s komunikací RS nebo s tradiční
* zobrazovací displej LCD
* čidlo teploty ventilu
* čidlo teploty zpátečky
* čidlo počasí
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
››Zásada činnosti:
››Zásada činnosti:
Termoregulátor typu ST-430 je určen k obsluze míchacího trojcestného nebo čtyřcestného ventilu s možností připojení přídavného čerpadla ventilu.
Tento ovladač je vybaven funkcí řízení podle počasí a disponuje možností připojení pokojového regulátoru.
Další výhodou zařízení je zajištění teploty návratu, která plní funkci ochrany před varem vody v krátkém oběhu kotle a před příliš nízkou teplotou vody
vracející se do kotle.
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
REGULÁTOR POKOJOVÝ
Termoregulátor typu ST-431N je určen k obsluze směšovacího ventilu (troj nebo čtyřcestného) s možností připojení přídavného čerpadla ventilu. Dodatečně může tento regulátor spolupracovat se dvěma moduly ST-61, což umožní ovládat celkově tři směšovací ventily. Regulátor je vybaven funkcí ovládaní podle
počasí, týdenní regulací a může spolupracovat také s pokojovým regulátorem. teplotě vody vracející se do kotle .
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
ČIDLO POČASÍ
REGULÁTOR POKOJOVÝ
ST-61
ČIDLO POČASÍ
ST-61
INSTALACE ÚT
OGRZEWANA INSTALACJA
ČIDLO
VENTILU
INSTALACE ÚT
ČERPADLO
BOJLER
ČERPADLO
INSTALACE PODLAHOVÁ
KOTEL ÚT
KOTEL ÚT
SMĚŠOVACÍ
VENTIL
ČIDLO
ZPÁTEČKY
8
OGRZEWANA INSTALACJA
ČIDLO
VENTILU
ČERPADLO
KRÁTKEHO
OBĚHU
ČERPADLO
KRÁTKEHO
OBĚHU
ČIDLO
ZPÁTEČKY
SMĚŠOVACÍ
VENTIL
ČIDLO
VENTILU
ČERPADLO
ČIDLO
VENTILU
ČERPADLO
SMĚŠOVACÍ
VENTIL
SMĚŠOVACÍ
VENTIL
9
•ST-408n
•ST-409n
Regulátory instalace
Regulátory instalace
W
N E
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* plynulé řízení dvou směšovacích ventilů
* řízení práce čerpadla TUV
* možnost řízení dvou ventilů pomocí doplňkových modulů ST-61
* zajištění teploty zpátečky
* řízení dle počasí
* řízení týdenní
* spolupráce se dvěmi pokojovými regulátory s tradiční komunikací
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 ETHERNET
* spolupráce s pokojovým regulátorem s komunikací RS
* velký, dobře čitelný, barevný, dotykový displej
* čidlo TUV a počasí
* čidla teploty ventilů
* čidlo teploty zpátečky a kotle
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
W
N E
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* plynulé řízení tři směšovacích ventilů
* řízení práce čerpadla TUV
* možnost řízení dvou ventilů pomocí doplňkových modulů ST-61
* zajištění teploty zpátečky
* řízení dle počasí
* řízení týdenní
* spolupráce se dvěmi pokojovými regulátory s tradiční komunikací
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 ETHERNET
* spolupráce s pokojovým regulátorem s komunikací RS
* velký, dobře čitelný, barevný, dotykový displej
* čidlo TUV a počasí
* čidla teploty ventilů
* čidlo teploty zpátečky a kotle
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
REGULÁTOR POKOJOVÝ
REGULÁTOR POKOJOVÝ
ČIDLO POČASÍ
ČIDLO POČASÍ
ST-61
ST-61
ST-61
OGRZEWANA INSTALACJA
ČIDLO
VENTILU
ČIDLA
TEPLOTY
KOTLE
ČIDLO
VENTILU
ČERPADLO
ČIDLO
ZPÁTEČKY
ČERPADLO
SMĚŠOVACÍ
VENTIL
MOŽNOST ŘÍZENÍ DVOU VENTILŮ POMOCÍ
DOPLŇKOVÝCH MODULŮ ST-61
BOJLER
ČERPADLO
ČIDLO
TUV
INSTALACE PODLAHOVÁ
KOTEL ÚT
SMĚŠOVACÍ
VENTIL
SMĚŠOVACÍ
VENTIL
ČERPADLO
KRÁTKEHO
OBĚHU
10
ČIDLA
TEPLOTY
KOTLE
BOJLER
ČIDLO
TUV
INSTALACE PODLAHOVÁ
KOTEL ÚT
ČIDLO
VENTILU
MOŽNOST ŘÍZENÍ DVOU VENTILŮ POMOCÍ
DOPLŇKOVÝCH MODULŮ ST-61
ČERPADLO
ST-61
INSTALACE ÚT
INSTALACE ÚT
OGRZEWANA INSTALACJA
ČERPADLO
KRÁTKEHO
OBĚHU
ČIDLO
VENTILU
ČERPADLO
ČIDLO
ZPÁTEČKY
ČERPADLO
SMĚŠOVACÍ
VENTIL
11
•ST-266
•ST-265
Montážní lišta pro obsluhu termostatických ventilů
Montážní lišta pro obsluhu termostatických ventilů
W
N E
W
N E
Umožňuje obsluhu až 22 termostatických servomotorů pomocí 8 pokojových regulátorů:
* 3 pokojové regulátory mohou obsluhovat až 12 servomotorů (každý max. 4 servomotory)
* 5 pokojových regulátorů může obsluhovat až 10 servomotorů (každý max. 2 servomotory)
* jeden výstup 230V na čerpadle
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* umožňuje obsluhu směšovacího ventilu
* umožňuje obsluhu až 18 termostatických servomotorů pomocí 6 pokojových regulátorů:
* 3 pokojové regulátory mohou obsluhovat až 12 servomotorů
(každý max. 4 servomotory)
* 3 pokojové regulátory mohou obsluhovat až 6 servomotorů
(každý max. 2 servomotory)
* jeden výstup 230V na čerpadle
* umožňuje obsluhu čerpadla s regulací otáček pomocí signálu PWM
* beznapěťový stykač
* možnost připojení ST-65 GSM
* možnost připojení ST-500 Ethernet
* možnost připojení vnějšího řídícího panelu s komunikací RS
››Funkce realizované pomocí regulátoru
Bezdrátová komunikace s pokojovými regulátory
››Charakteristické rysy výrobku:
- optimalizace tepelného komfortu v budově díky vyčlenění různých
prostorů s odlišnými tepelnými podmínkami,
- značná úspora spotřeby energie díky hospodárnému využívání tepla v
jednotlivých místnostech budovy,
- možnost bezdrátového propojení celého systému snižuje dodatečné
náklady na montáž,
- jednoduchá a snadná montáž na lištách,
- kryt zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných proti vysokým
i nízkým teplotám,
- možnost montáže na lišty DIN, nebo přímo na stěnu.
•ST-268
Montážní lišta pro obsluhu termostatických ventilů
W
N E
››Funkce realizované pomocí regulátoru
Umožňuje obsluhu až 22 termostatických servomotorů pomocí 8 pokojových regulátorů:
* 3 pokojové regulátory mohou obsluhovat až 12 servomotorů (každý max. 4 servomotory)
* 5 pokojových regulátorů může obsluhovat až 10 servomotorů (každý max. 2 servomotory)
* jeden výstup 230V na čerpadle
Kabelová komunikace s pokojovými regulátory
12
13
•ST-290 v4
•STZ-120
Servomotor směšovacího ventilu
Pokojový regulátor
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* komunikace bezdrátová ( výhradně s termostatickým rozdělovačem)
* řízení pokojové teploty
* týdenní program topení
* program ruční
* program den/noc
››Vybavení regulátoru
* chvilkové osvětlení zobrazovacího displeje
* vestavěné pokojové čidlo
* bezdrátové vnější čidlo (opce)
* baterie
Bezdrátové pokojové regulátory vyčleněné pro rozdělovače termostatických servomotorů
››Servomotor směšovacího ventilu
•ST-292 v4
Servomotory s 3 bodovým řídícím signálem ve verzi 230 V AC (50 Hz).
K připojení servomotoru je k dispozici vodič o délce 1,5 m.
Čas otočky 120 s.
Pokojový regulátor
* Standardně přípojky k ventilům ESBE
ČELNÍ PLOCHA VYROBENÁ Z
2 mm SKLA
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* komunikace bezdrátová ( výhradně s termostatickým rozdělovačem)
* řízení pokojové teploty
* týdenní program topení
* program ruční
* program den/noc
14
W
N E
K dispozici rovněž sady přípojek k ventilům jiných výrobců:
Meibes, Watts, Honeywell Corona, Lovato
››Vybavení regulátoru
* chvilkové osvětlení zobrazovacího displeje
* vestavěné pokojové čidlo
* dotykové tlačítka
* čelní plocha vyrobená z 2 mm skla
* bezdrátové vnější čidlo (opce)
* baterie
Bezdrátové pokojové regulátory vyčleněné pro rozdělovače termostatických servomotorů
15
•ST-400
•ST-401, ST-401n
Řídící regulátory pro sluneční kolektory
Řídící regulátory pro sluneční kolektory
W
N E
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* ovládání čerpadla ÚT
* funkce antistop
* funkce proti zamrzání
››Vybavení regulátoru
* průhledný LED displej
* tepelné čidlo kolektoru
* tepelné čidlo zásobníku tepla
* kryt zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných proti vysokým
i nízkým teplotám
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení práce čerpadel
* dozorování a obsluha práce solárního systému
* bezpečnostní ochrana před přehřátím a zamrznutím kolektoru
››Zásada činnosti:
››Zásada činnosti:
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
Termoregulátor typu ST-400 je určen na obsluhu instalací slunečních kolektorů. Toto zařízení ovládá hlavní čerpadlo (kolektorové) na základě měření
teploty na kolektoru a v akumulační nádrži. Volitelně je možné připojit přídavné zařízení jako míchací čerpadlo nebo elektrický ohřívač a vysílání signálu do kotle
ústředního topení na jeho zapálení. Rovněž disponuje čidly na diagnostiku činnosti zařízení.
Čerpadlo je možné řídit a vydávat signál na zapálení kotle ústředního topení bezprostředně z ovladače, ale v případě ovládání ohřívače je nutný ještě
dodatečný vysílač signálu.
Czujnik
kolektora
››Vybavení regulátoru
* velký přehledný zobrazovací displej LCD
* čidlo teploty kolektoru
* čidlo teploty zásobníku tepla
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči
působení vysokých i nízkých teplot
Termoregulátor typu ST-401 je určen na obsluhu instalací slunečních kolektorů. Toto zařízení ovládá hlavní čerpadlo (kolektorové) na základě měření
teploty na kolektoru a v akumulační nádrži. Volitelně je možné připojit přídavné zařízení jako míchací čerpadlo nebo elektrický ohřívač a vysílání signálu do kotle
ústředního topení na jeho zapálení. Rovněž disponuje čidly na diagnostiku činnosti zařízení.
Čerpadlo je možné řídit a vydávat signál na zapálení kotle ústředního topení bezprostředně z ovladače, ale v případě ovládání ohřívače je nutný ještě
dodatečný vysílač signálu.
Czujnik
kolektora
Czujnik
zasobnika ciepła
Pompa
16
Czujnik
zasobnika ciepła
Pompa
17
•ST-402, ST-402n
•ST-460
Řídící regulátory pro sluneční kolektory
Řídící regulátory pro sluneční kolektory
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* řízení provozu čerpadel (nebo čerpadla a ventilu)
* obsluha a kontrola provozu solárního systému podle čtrnácti možných
konfigurací
* ochrana před přehřátím a zamrznutím kolektoru
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení doplňkového zařízení:
- cirkulačního čerpadla,
- elektrické ohřívací spirály
- nebo vysílání signálu na kotel ÚT pro jeho roztápění
* velký přehledný zobrazovací displej LCD
* čidlo teploty kolektoru
* čidlo teploty zásobníku tepla
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
››Vybavení regulátoru
* řízení provozu čerpadel (nebo čerpadla a ventilu)
* obsluha a kontrola provozu solárního systému podle čtrnácti možných
konfigurací
* ochrana před přehřátím a zamrznutím kolektoru
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 Ethernet
* možnost připojení přídavného zařízení :
- cirkulačního čerpadla,
- elektrické ohřívací spirály
- nebo vysílání signálu na kotel ÚT pro jeho roztápění
* duży przejrzysty dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD
* czujnik temperatury kolektora
* czujnik temperatury zasobnika ciepła
* obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na
wysokie oraz niskie temperatury
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
ČIDLO
KOLEKTORU
ČERPADLO
18
››Funkce realizované pomocí regulátoru
ČIDLO
KOLEKTORU
ČIDLO TEPLOTY
ZÁSOBNÍKU TEPLA
ČIDLO
KOLEKTORU
ČERPADLO
ČIDLO
KOLEKTORU
ČIDLO TEPLOTY
ZÁSOBNÍKU TEPLA
19
•ST-22, ST-24
•ST-28
* dostupný rovněž
ve verzi SIGMA
* dostupný rovněž
ve verzi SIGMA
* software
zPID
Řídící regulátory pro kotel se zásypem
Řídící regulátory pro kotel se zásypem
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení ventilátoru
* řízení čerpadla ÚT
* pomalejší práce ventilátoru při přibližování teploty ÚT k zadané teplotě
– u verze s softwaremSigma (opce)
››Vybavení regulátoru
* zobrazovací displej LED
* čidlo teploty ÚT
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* plášť určen pro montáž na kotli, z vysoce kvalitních materiálů odolných
vůči působení vysokých i nízkých teplot
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* řízení ventilátoru, čerpadla ÚT a TUV
* možnost připojení pokojového regulátoru
* pomalejší práce ventilátoru při přibližování teploty ÚT k zadané teplotě – u verze s softwarem SIGMA (opce)
››* ST-28 zPID
››* ST-28 zPID
* software zPID
* nemožnost připojení pokojového regulátoru
››Zásada činnosti:
Mikroprocesorový regulátor ST-22, ST-24 je určen k řízení práce kotle ÚT se zásypem, který je vybaven ventilátorem a čerpadlem oběhu vody ÚT.
Jeho úkolem je udržovat zadanou teplotu pomocí ventilátoru. Plášť regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli.
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
* zobrazovací displej LCD
* čidlo teploty ÚT
* čidlo teploty TUV
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* p lášť určen pro montáž na kotli, z vysoce kvalitních materiálů odolných
vůči působení vysokých i nízkých teplot
* čidlo teploty spalin
››Zásada činnosti:
Regulátor teploty ST–28 je určen pro kotle ÚT se zásypem. Řídí čerpadlo oběhu vody, čerpadlo teplé užitkové vody TUV a práci ventilátoru. Pro výběr
jsou k dispozici čtyři režimy práce čerpadel: vytápění domu, priorita bojler, čerpadla současně, letní režim. Plášť regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli.
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
INSTALACE ÚT
REGULÁTOR
POKOJOVÝ
0
I
BOJLER
ČERPADLO
TUV
INSTALACE ÚT
20
VENTILÁTOR
VZDUCHU
ČIDLO TUV
ČIDLO ÚT
ČIDLO ÚT
KOTEL ÚT
ČERPADLO
ÚT
KOTEL ÚT
ČERPADLO
ÚT
VENTILÁTOR
VZDUCHU
21
•ST-81
•ST-88 zPID
* software
zPID
Řídící regulátory pro kotel se zásypem
Řídící regulátory pro kotel se zásypem
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* řízení ventilátoru, čerpadla ÚT a TUV
* možnost připojení pokojového regulátoru
* zobrazovací displej LCD
* čidlo teploty ÚT
* čidlo teploty TUV
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* plášť určen pro montáž na kotli, z vysoce kvalitních materiálů odolných
vůči působení vysokých i nízkých teplot
››* ST-81 zPID
* software zPID
* nemožnost připojení pokojového regulátoru
››* ST-81 zPID
* řízení ventilátoru
* řízení čerpadla ÚT
* řízení čerpadla TUV
* software zPID
››Vybavení regulátoru
* zobrazovací displej LCD
* kolečko synchronizátoru
* čidlo teploty ÚT, TUV, spalin
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* p lášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
* možnost montáže kotle v plášti OM-02
››Zásada činnosti:
* čidlo teploty spalin
››Zásada činnosti:
››Funkce realizované pomocí regulátoru
Regulátor teploty ST–81 je určen pro kotle ÚT se zásypem. Řídí čerpadlo oběhu vody, čerpadlo teplé užitkové vody TUV a práci ventilátoru. Pro výběr
jsou k dispozici čtyři režimy práce čerpadel: vytápění domu, priorita bojler, čerpadla současně, letní režim. Plášť regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli.
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
Regulátor teploty ST–88 zPID je určen pro kotle ÚT se zásypem. Řídí čerpadlo oběhu vody ÚT, čerpadlo teplé užitkové vody TUV a práci ventilátoru.
Pro výběr jsou k dispozici čtyři režimy práce čerpadel: vytápění domu, priorita bojler, čerpadla současně, letní režim. Plášť regulátoru je přizpůsoben pro montáž na
kotli.
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
INSTALACE ÚT
INSTALACE ÚT
REGULÁTOR
POKOJOVÝ
ČIDLO
SPALIN
ČERPADLO
ÚT
ČIDLO TUV
ČIDLO ÚT
ČIDLO TUV
BOJLER
KOTEL ÚT
ČERPADLO
TUV
VENTILÁTOR
VZDUCHU
BOJLER
ČIDLO ÚT
KOTEL ÚT
22
ČERPADLO
ÚT
ČERPADLO
TUV
VENTILÁTOR
VZDUCHU
23
•ST-880 zPID
•ST-37 RS
Řídící regulátory pro kotel se zásypem
Řídící regulátory pro kotel s podavačem
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* automatické řízení ventilátoru
* řízení směšovacího ventilu
* řízení čerpadla ÚT, TUV, doplňkov čerpadla
* možnost připojení pokojového regulátoru s tradiční komunikací
s komunikací RS
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 ETHERNET
* možnost řízení dvou ventilů pomocí doplňkových modulů ST-61
* software zPID
* zobrazovací displej LCD
* kolečko synchronizátoru
* čidlo teploty ÚT, TUV, spalin, ventilu, zpátečky
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* plášť zhotoven z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení
vysokých i nízkých teplot
* možnost montáže kotle v plášti OM-02
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* řízení ventilátoru a šnekového nebo pístového podavače
* řízení čerpadla ÚT a TUV
* možnost připojení pokojového regulátoru s tradiční komunikací s komunikací RS
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 ETHERNET
* řízení týdenní (opce)
* zobrazovací displej LCD
* čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (bezpečnostní ochrana)
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* lášť panelový určený k vestavění kotle, z vysoce kvalitních materiálů
odolných vůči působení vysokých i nízkých teplot
* možnost montáže kotle v plášti OM-01
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
INSTALACE ÚT
INSTALACE ÚT
ST-280
REGULÁTOR POKOJOVÝ
ČIDLO VENTILU
ČIDLO
SPALIN
0
I
ČERPADLO
ÚT
MODUL GSM
ČIDLO ÚT
ČIDLO TUV
ČIDLO ÚT
Modul ETHERNET
ČERPADLO
ÚT
ČIDLO TUV
BOJLER
BOJLER
Modul GSM
KOTEL ÚT
KOTEL ÚT
ČERPADLO
TUV
ČERPADLO
TUV
ČIDLO
zpátečky
VENTILÁTOR
VZDUCHU
24
SMĚŠOVACÍHO
VENTILU
PODAVAČ
ČIDLO PODAVAČE
VENTILÁTOR
VZDUCHU
25
•ST-40
•ST-48
Řídící regulátory pro kotel s podavačem
Řídící regulátory pro kotel s podavačem
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* řízení ventilátoru a šnekového nebo pístového podavače
* řízení čerpadla ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního
* možnost připojení pokojového regulátoru
* velký grafický zobrazovací displej usnadňující obsluhu regulátoru
* čidlo teploty ÚT, TUV, podlahové, podavače (bezpečnostní ochrana)
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* lášť panelový určený k vestavění kotle, z vysoce kvalitních materiálů odolných vůči působení vysokých i nízkých teplot
* možnost montáže kotle v plášti OM-01
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení ventilátoru a šnekového nebo pístového podavače
* řízení čerpadla ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního
* možnost připojení pokojového regulátoru
s tradiční komunikací s komunikací RS
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 ETHERNET
* možnost řízení dvou ventilů pomocí doplňkových modulů ST-61
››Vybavení regulátoru
* velký grafický zobrazovací displej usnadňující obsluhu regulátoru
* kolečko synchronizátoru
* čidlo teploty ÚT, TUV, podlahové, podavače (bezpečnostní ochrana)
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* jednomodulový panelový plášť určen k vestavění kotle z vysoce kvalitních
materiálů odolných vůči působení vysokých i nízkých teplot
* možnost montáže kotle v plášti OM-02
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
INSTALACE ÚT
INSTALACE ÚT
MODUL ETHERNET
REGULÁTOR
POKOJOVÝ
REGULÁTOR POKOJOVÝ
ČERPADLO
ÚT
Pompa
CO
MODUL GSM
ČIDLO ÚT
ČIDLO TUV
BOJLER
ČIDLO ÚT
ČIDLO TUV
ČERPADLO
CIRKULAČNÍ
KOTEL ÚT
PODAVAČE
PODAVAČ
26
ČIDLO
PODAVAČE
VENTILÁTOR
VZDUCHU
ČERPADLO
PODLAHOVÉ
ČERPADLO
TUV
INSTALACE PODLAHOVÁ
Pompa
CWU
KOTEL ÚT
ČIDLO
PODLAHOVÉ
ČIDLO
PODAVAČE
BOJLER
VENTILÁTOR
VZDUCHU
ČERPADLO
PODLAHOVÉ
ČERPADLO
CIRKULAČNÍ
INSTALACE PODLAHOVÁ
ČIDLO
PODLAHOVÉ
27
•ST-480
•ST-61 v4
Modul směšovacího ventilu
Řídící regulátory pro kotel s podavačem
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* obsluha třícestného nebo čtyřcestného směšovacího ventilu
* funkce ochrany zpátečky
* řízení dle počasí
* možnost připojení pokojového regulátoru
››Vybavení regulátoru
* kabel napájecí modul, kabel napájecí čerpadlo
* komunikační kabel RS sloužící k řízení kotle
* čidlo teploty ventilu
* čidlo teploty zpátečky
* čidlo teploty vnější
››Zásada činnosti
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* řízení ventilátoru a šnekového nebo pístového podavače
* řízení směšovacího ventilu
* řízení čerpadla ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního
* možnost připojení pokojového regulátoru
s tradiční komunikací s komunikací RS
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 ETHERNET
* možnost řízení dvou ventilů pomocí doplňkových modulů ST-61
* velký grafický zobrazovací displej usnadňující obsluhu regulátoru
* kolečko synchronizátoru
* čidlo teploty ÚT, TUV, podlahové, podavače (bezpečnostní ochrana)
* čidlo teploty ventilu, zpátečky
* vybaveno teplotní bezpečnostní ochranou (termik)
* jednomodulový panelový plášť určen k vestavění kotle z vysoce kvalitních
materiálů odolných vůči působení vysokých i nízkých teplot
* možnost montáže kotle v plášti OM-02
•ST-260
Sestava bezdrátové komunikace RS
››Zásada činnosti
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
MODUL ETHERNET
Regulátor TECH, modul ST-61, je určen pro obsluhu třícestného nebo čtyřcestného směšovacího ventilu. Kromě řízení ventilu, modul ST-61,
disponuje funkcemi ochrany návratu a regulace podle počasí. Jeden modul je schopen obsluhovat jen jeden ventil. V případě použití dvou ventilů je třeba
použít dva moduly.
Sestava bezdrátové komunikace RS použitá společně s pokojovým regulátorem je složena ze dvou modulů.
Modul ST-260 v1 je určen pro ovladače s komunikací RS vybavených vlastním napájením.
Modul ST-260 v2 je určen pro zařízení s komunikací RS bez vlastního napájení (např. ST-280).
INSTALACE ÚT
REGULÁTOR
POKOJOVÝ
ČIDLO VENTILU
ČERPADLO
ÚT
MODUL GSM
ČIDLO ÚT
ČIDLO TUV
KOTEL ÚT
BOJLER
ČERPADLO
TUV
INSTALACE PODLAHOVÁ
PODAVAČE
28
POKOJOVÝ
REGULÁTOR
S KOMUNIKACÍ RS
RS
VENTILÁTOR
VZDUCHU
ČIDLO
PODAVAČE
ČERPADLO
CIRKULAČNÍ
ČIDLO
zpátečky
SMĚŠOVACÍHO
VENTILU
ČERPADLO
PODLAHOVÉ
ČIDLO
PODLAHOVÉ
HLAVNÍ
OVLADAČ
S KOMUNIKACÍ RS
RS
* Pro dosažení větší citlivosti antény je nutné modul ST-260 v1 umístit nejméně 50cm
od jakéhokoliv kovové plochy, kouřovodů nebo kotle.
29
•ST-280
•ST-280 Ex
Pokojový regulátor
Pokojový regulátor
ČELNÍ PLOCHA VYROBENÁ Z
2 mm SKLA
››Zásada činnosti
Používání pokojového regulátoru umožňuje pohodlně řídit a kontrolovat pokojovou teplotu, teplotu kotle, bojleru a ventilů, a to přímo z bytu, bez
nutnosti přecházení do kotelny.
Čitelný, barevný, velký dotykový zobrazovací displej umožňuje velmi pohodlně obsluhovat regulátor a modulovat jeho parametry. Jednoduchá montáž
na stěně, estetika zařízení a také jeho nepříliš vysoká cena jsou dalšími přednostmi tohoto regulátoru.
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení pokojové teploty
* řízení teploty kotle ÚT
* řízení teploty TUV
* řízení teploty směšovacích ventilů
* zobrazení vnější teploty
* týdenní program topení
* budík
* rodičovská blokáda
* zobrazení aktuálního průběhu teploty kotle a pokojové teploty
››Obrazovky displeje
30
››Vybavení regulátoru
* velký, dobře čitelný, barevný, dotykový displej
* vestavěné pokojové čidlo
* komunikační kabel RS sloužící k řízení kotle
››Zásada činnosti
Používání pokojového regulátoru umožňuje pohodlně řídit a kontrolovat pokojovou teplotu, teplotu kotle, bojleru a ventilů, a to přímo z bytu, bez
nutnosti přecházení do kotelny.
Čitelný, barevný, velký dotykový zobrazovací displej umožňuje velmi pohodlně obsluhovat regulátor a modulovat jeho parametry. Jednoduchá montáž
na stěně, estetika zařízení a také jeho nepříliš vysoká cena jsou dalšími přednostmi tohoto regulátoru.
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení pokojové teploty
* řízení teploty kotle ÚT
* řízení teploty TUV
* řízení teploty směšovacích ventilů
* zobrazení vnější teploty
* týdenní program topení
* budík
* rodičovská blokáda
* zobrazení aktuálního průběhu teploty kotle a pokojové teploty
››Vybavení regulátoru
* velký, dobře čitelný, barevný, dotykový displej
* čelní plocha vyrobená z 2 mm skla
* vestavěné pokojové čidlo
* komunikační kabel RS sloužící k řízení kotle
››Obrazovky displeje
31
•ST-298
•ST-296
Pokojový regulátor
Pokojový regulátor
ČELNÍ PLOCHA VYROBENÁ Z
2 mm SKLA
W
N E
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení pokojové teploty
* řízení teploty kotle ÚT
* řízení teploty TUV
* zobrazení venkovní teploty (při spolupráci s modulem ST-61)
* řízení směšovacího ventilu (při spolupráci s modulem ST-61)
* týdenní program topení
* rodičovská blokáda
››Zásada činnosti
››Vybavení regulátoru
* vestavěné pokojové čidlo
* komunikační kabel RS sloužící k řízení kotlea
Pokojový regulátor typu ST-298 je určen pro řízení a kontrolu teploty ústředního topení, teploty teplé užitkové vody a pokojové teploty, a může realizovat týdenní program topení. Používání pokojového regulátoru umožňuje pohodlně řídit a kontrolovat teplotu v domácnosti a teplotu teplé užitkové vody přímo
z bytu, bez nutnosti přecházení do kotelny.
Čitelný velký dotykový zobrazovací displej s osvětlenou obrazovkou usnadňuje odečítání a modulaci parametrů na regulátoru. Jednoduchá montáž
na stěně, estetika zařízení a také jeho nepříliš vysoká cena jsou dalšími přednostmi tohoto regulátoru.
Regulátor ST-298 spolupracuje s řídícími regulátory kotlů s komunikací RS. V rámci doplňkové opce pak i prostřednictvím bezdrátové komunikace.
32
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení pokojové teploty
* řízení teploty kotle ÚT
* řízení teploty TUV
* zobrazení venkovní teploty (při spolupráci s modulem ST-61)
* řízení směšovacího ventilu (při spolupráci s modulem ST-61)
* týdenní program topení
* rodičovská blokáda
››Vybavení regulátoru
* vestavěné pokojové čidlo
* komunikační kabel RS sloužící k řízení kotlea
* dotykové tlačítka
* čelní plocha vyrobená z 2 mm skla
››Zásada činnosti
Pokojový regulátor typu ST-296 je určen pro řízení a kontrolu teploty ústředního topení, teploty teplé užitkové vody a pokojové teploty, a může realizovat týdenní program topení. Používání pokojového regulátoru umožňuje pohodlně řídit a kontrolovat teplotu v domácnosti a teplotu teplé užitkové vody přímo
z bytu, bez nutnosti přecházení do kotelny.
Čitelný velký dotykový zobrazovací displej s osvětlenou obrazovkou usnadňuje odečítání a modulaci parametrů na regulátoru. Jednoduchá montáž
na stěně, estetika zařízení a také jeho nepříliš vysoká cena jsou dalšími přednostmi tohoto regulátoru.
Regulátor ST-296 spolupracuje s řídícími regulátory kotlů s komunikací RS. V rámci doplňkové opce pak i prostřednictvím bezdrátové komunikace.
33
•ST-290 v1, v2, v3
Pokojový regulátor
››Zásada činnosti
Dvojpolohové pokojové regulátory jsou určeny k ovládání topného zařízení (např. plynových, olejových, elektrických kamen nebo ovladače kotle).
Úlohou regulátoru je udržování zadané teploty v bytě. Děje se tak pomocí signálu vysílaného do topného zařízení (rozevření kontaktu) s informací o
vyhřátí místnosti na požadovanou teplotu.
ST-290 v2
Funkce realizované pomocí regulátoru
››
* komunikace bezdrátová
* řízení pokojové teploty
* týdenní program topení
* program ruční
* program den/noc
››Vybavení regulátoru
* chvilkové osvětlení zobrazovacího displeje
* vestavěné pokojové čidlo
* bezdrátové vnější čidlo (opce)
* baterie
ST-290 v1
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení pokojové teploty
* týdenní program topení
* program ruční
* program den/noc
››Vybavení regulátoru
* vestavěné pokojové čidlo
* baterie
ST-290 v3
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* řízení pokojové teploty
* týdenní program topení
* program ruční
* program den/noc
34
››Vybavení regulátoru
* stálé osvětlení zobrazovacího displeje
* vestavěné pokojové čidlo
* baterie
35
•ST-282
•ST-282 Ex
Pokojový regulátor
Pokojový regulátor
ČELNÍ PLOCHA VYROBENÁ Z
2 mm SKLA
W
N E
››Zásada činnosti
Dvojpolohové pokojové regulátory jsou určeny k ovládání topného zařízení (např. plynových, olejových, elektrických kamen nebo ovladače kotle).
Úlohou regulátoru je udržování zadané teploty v bytě. Děje se tak pomocí signálu vysílaného do topného zařízení (rozevření kontaktu) s informací
o vyhřátí místnosti na požadovanou teplotu.
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* ovládání pokojové teploty
* funkce budíku
* funkce kalendáře
* funkce kontroly přístupu pomocí PIN kódu
* funkce kontroly jasu displeje ve dne a v noci
››6 provozních režimů:
- Manuální režim pro nastavení teploty
- Režim den/noc – nastavení teploty pro den a noc
- Režim akce – nastavení teploty na předem stanovený čas
- Režim dovolené – nastavení teploty po dobu nepřítomnosti
- Režim proti zamrznutí – nastavení teploty, která zabrání zamrzání instalace
- Harmonogram – nastavení teploty pro každou denní hodinu s přesností 0.1
stupně (9 harmonogramů)
››Obrazovky displeje
36
››Vybavení regulátoru
* velký, dobře čitelný, barevný, dotykový displej
* zabudované pokojové čidlo
* napájení – výkonný modul
››Atraktivní grafika hlavních displejů:
- Displej se zobrazením domu 3D v letním nebo zimním období
- Displej s kruhovými termometry, stylizovaný jako kokpit vozidla
- Displej s velmi dobře čitelnými, sedm segmentovými, světelnými symboly
- Displej - kalendář
- Displej – hodiny
W
N E
››Zásada činnosti
Dvojpolohové pokojové regulátory jsou určeny k ovládání topného zařízení (např. plynových, olejových, elektrických kamen nebo ovladače kotle).
Úlohou regulátoru je udržování zadané teploty v bytě. Děje se tak pomocí signálu vysílaného do topného zařízení (rozevření kontaktu) s informací o
vyhřátí místnosti na požadovanou teplotu.
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
››6 provozních režimů:
››Atraktivní grafika hlavních displejů:
* ovládání pokojové teploty
* funkce budíku
* funkce kalendáře
* funkce kontroly přístupu pomocí PIN kódu
* funkce kontroly jasu displeje ve dne a v noci
- Manuální režim pro nastavení teploty
- Režim den/noc – nastavení teploty pro den a noc
- Režim akce – nastavení teploty na předem stanovený čas
- Režim dovolené – nastavení teploty po dobu nepřítomnosti
- Režim proti zamrznutí – nastavení teploty, která zabrání zamrzání instalace
- Harmonogram – nastavení teploty pro každou denní hodinu s přesností 0.1
stupně (9 harmonogramů)
* velký, dobře čitelný, barevný, dotykový displej
* čelní plocha vyrobená z 2 mm skla
* zabudované pokojové čidlo
* napájení – výkonný modul
- Displej se zobrazením domu 3D v letním nebo zimním období
- Displej s kruhovými termometry, stylizovaný jako kokpit vozidla
- Displej s velmi dobře čitelnými, sedm segmentovými, světelnými symboly
- Displej - kalendář
- Displej – hodiny
››Obrazovky displeje
37
•ST-390 zPID
•ST-392 zPID
Regulátor krbu
Regulátor krbu
W
N E
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* obsluha jednoho čerpadla (druh čerpadla k výběru)
* obsluha přepouštěcího ventilu
* stykač vypínající nebo zapínající pracovní provoz plynového kotle v závislosti
na požadované teplotě vody v oběhu se zohledněním hystereze
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 ETHERNET
* software zPID
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Vybavení regulátoru
* obsluha jednoho čerpadla (druh čerpadla k výběru)
* obsluha přepouštěcího ventilu
* stykač vypínající nebo zapínající pracovní provoz plynového kotle v závislosti
na požadované teplotě vody v oběhu se zohledněním hystereze
* možnost připojení modulu ST-65 GSM
* možnost připojení modulu ST-500 ETHERNET
* software zPID
* čidlo spalin
* čidlo TUV
* čidlo ÚT
* přepouštěcí ventil
››Zásada činnosti
››Zásada činnosti
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
››Příklad instalace (zjednodušené schéma)
Regulátor teploty ST-390 se škrtící klapkou je určen pro řízení spalovacího procesu v domácích krbových kamnech. Tento regulátor ovládá oběhové čerpadlo,
přídavné čerpadlo (TUV nebo podlahové), škrtící klapku a beznapěťový výstup (pro ovládání přídavného zařízení).
ČIDLO
BOJLER
* velký, dobře čitelný, barevný, dotykový displej
* čidlo spalin
* čidlo TUV
* čidlo ÚT
* přepouštěcí ventil
Regulátor teploty ST-390 se škrtící klapkou je určen pro řízení spalovacího procesu v domácích krbových kamnech. Tento regulátor ovládá oběhové čerpadlo,
přídavné čerpadlo (TUV nebo podlahové), škrtící klapku a beznapěťový výstup (pro ovládání přídavného zařízení).
PLYNOVÉ PECE
ČIDLO SPALIN
››Vybavení regulátoru
PLYNOVÉ PECE
ČIDLO SPALIN
STYKAČ
ON/OFF
ČIDLO
BOJLER
STYKAČ
ON/OFF
INSTALACE
TUV
ČERPADLO
INSTALACE
TUV
NÁVRAT
VENTIL
ČERPADLO
NÁVRAT
VENTIL
INSTALACE ÚT
KRB
38
PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL
ČIDLO
ÚT
INSTALACE ÚT
KRB
PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL
ČIDLO
ÚT
39
•ST-65 GSM
•ST-500 Ethernet
Řídící regulátory pro speciální použití
Řídící regulátory pro speciální použití
››Funkce realizované pomocí regulátoru
››Funkce realizované pomocí regulátoru
* spolupráce s regulátory s komunikací RS
* kontrola teplot čidel prostřednictvím zpráv SMS
* informování prostřednictvím SMS a telefonicky (příchozí hovor) o alarmech
na kotli
* možnost změny zadaných teplot prostřednictvím mobilního telefonu
* bezpečnostní ochrana modulu prostřednictvím autorizačního kódu
››Vybavení regulátoru
* podavač
* komunikační kabel RS sloužící k řízení kotle
* anténa GSM
››Zásada činnosti
Modul GSM spolupracuje s řídícími regulátory TECH s komunikací RS a umožňuje dálkově kontrolovat práci kotle pomocí mobilního telefonu. Uživatel
je informován prostřednictvím zprávy SMS o každém alarmu na regulátoru kotle, navíc lze v libovolném okamžiku odeslat odpovídající zprávu SMS a obdržet zpětnou informaci o aktuální teplotě na všech aktivních čidlech. Po zavedení autorizačního kódu je rovněž možné dálkově měnit zadané teploty.
Modul ST-65 je vybaven 4 doplňkovými spojeními pro čidla, fungujícími nezávisle na řídícím regulátoru kotle, s univerzálním použitím:
1) Dva vstupy jsou určeny pro připojení teplotních čidel (KTY)
* dálková kontrola práce kotle prostřednictvím internetu nebo lokální sítě
* grafický interface s animací na obrazovce domácího počítače
* možnost zavedení změny zadaných teplot, jak pro čerpadla, tak i pro směšovací ventily
* zobrazení teplot na čidlech
* zobrazení historie teplot
* zobrazení historie a druhu alarmu
››Vybavení regulátoru
* podavač 9V DC
* tvarovka RS
* komunikační kabel RS sloužící k řízení kotle
››Zásada činnosti
Internetový modul je zařízení, které umožňuje dálkově kontrolovat práci kotle prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím lokální sítě. Uživatel kontroluje na
obrazovce domácího počítače stav všech zařízení celé instalace kotle a práce každého zařízení je zobrazena animační formou.
Kromě možnosti sledovat teploty každého čidla má uživatel možnost zadávat změny zadaných teplot jak pro čerpadla, tak i pro směšovací ventily.
Je možné zobrazovat i historii teplot formou přehledných grafů a také historii alarmů řídícího regulátoru.
››Screenshot
2) Jeden vstup zjišťuje sepnutí/rozepnutí stykačů (např. jako čidlo proti vloupání v sadě s polohovým spínačem).
3) Jeden řízený napěťový výstup 9V DC (např. s možností připojení doplňkového relé pro ovládání libovolného elektrického obvodu)
40
41
• Ventilátory
• Čidla a bezpečnostní ochrany
rv-12
Polovodičové čidlo teploty typu KTY
››(izolace
vodiče z měkčeného PVC)
rv-14
››Použití ventilátoru
Kotle na uhlí, kotle s retortovým podavačem 25 - 50 kW
Rezistence při 25°C: 2kΩ
Koeficient: 0,79 %/K
Přesnost: 1%
Pracovní rozsah: -25÷90°C
››Použití ventilátoru
kotle na uhelný prach do 35 kW, pece na uhlí
››Bimetalové čidlo – (termik)
Teplota zareagování 85°C
Přesnost: +/- 3°C
Použití: teplotní bezpečnostní ochrana
››Polovodičové čidlo teploty typu PT1000
(izolace vodiče ze skelného vlákna)
Rezistence při 0°C: 1kΩ
Přesnost: +/- 0,3°C
Pracovní rozsah: -25÷480°C
P.č.
Podrobný popis
Jednotka
P.č.
Podrobný popis
Jednotka
1.
Max výkonnost
240 m3/h
1.
Max výkonnost
200 m3/h
2.
Odebíraný výkon
70 W
2.
Odebíraný výkon
60 W
wpa-117
wpa-140
››Polovodičové čidlo teploty typu PT1000
(izolace vodiče pomocí silikonu)
Rezistence při 0°C: 1kΩ
Přesnost: +/- 0,3°C
Pracovní rozsah: -25÷180°C
››Fotobuňka – čidlo ohně
Použití: kotle na pelety
››Hallotron (Hallovo čidlo)
Použití: kotle s pístovým podavačem
››Bezpečnostní termostat – (STB)
››Použití ventilátoru
ventilátor je určen pro přívod proudu vzduchu do ohnišť kotlů ÚT.
42
Teplota zareagování: 90÷110°C
Přesnost: +/- 3÷5°C
Maximální proud: 16A
Použití: teplotní bezpečnostní ochrana
››Použití ventilátoru
ventilátor je určen pro přívod proudu vzduchu do ohnišť kotlů ÚT.
P.č.
Podrobný popis
Jednotka
P.č.
Podrobný popis
Jednotka
1.
Max výkonnost
180 m3/h
1.
Max výkonnost
395 m3/h
2.
Odebíraný výkon
34 W
2.
Odebíraný výkon
100 W
››Rychlospojka typu P
Použití: k montáži čidel na lištu
43
VÝROBNÍ A SERVISNÍ FIRMA
www.tech-controllers.com
TECH Sp. j.
wieprz 1047A
34-122 Wieprz zavřít Andrychow
tel. 33 875 93 80
fax. 33 845 45 47
[email protected]
www.tech-reg.com
Print: 04-2013
Tento k atalog není nabídkou v rozumění předpisů obč ans kého zákoníku. Výrobce si v yhrazuje právo provádět technické a konstrukční změny v nabízených modelech, přičemž nebude docházet
ke změně jejich celkového charakteru. Tištěné materiály nezobrazují přesně bar v y a povrchovou úpravu řídících regulátorů.
Pozor! Jestliže tě tento k atalog již nezajímá, nev yhazuj jej.
Věnuj darem tento k atalog jiným osobám, které o něj mohou mít zájem. Tímto způsobem pomůžeš chránit životní prostředí.
44
G rants fo r i n n ovati o n , i nve st i n yo ur f ut ure.
Download

Funkce realizované pomocí regulátoru