Komplexný systém
rúrka pre
médium da/di/s
(mm)
DN
(mm)
Polomer
ohybu
(m)
AUSTROFLEX FWS5000
Ultimo
AUSTROFLEX FWS5000
Ultimo PLUS
obj. číslo
obj. číslo
vonkajší plášť
DA (mm)
114APE200175
200
vonkajší plášť
DA (mm)
63/51,4/5,8
50
0,50
114APE175163
175
75/61,4/6,8
65
0,75
114APE175175
175
90/73,6/8,2
80
1,00
114APE200190
200
(2x) 25/20,4/2,3
20
0,50
114APE145225
145
114APE175225
175
(2x) 32/26,2/2,9
25
0,60
114APE145232
145
114APE175232
175
114APE200240
200
(2x) 40/32,6/3,7
32
0,75
114APE175240
175
(2x) 50/40,8/4,6
40
1,00
114APE200250
200
(2x) 63/51,4/5,8
50
1,20
114APE200263
200
AUSTROFLEX HT
AUSTROFLEX HT PLUS
rúrka pre
médium da/di/s
(mm)
DN
(mm)
Polomer
ohybu
(m)
obj. číslo
vonkajší plášť
DA (mm)
25/20,4/2,3
20
0,20
115APE075125
75
32/26,2/2,9
25
0,25
115APE090132
90
40/32,6/3,7
32
0,40
115APE090140
90
50/40,8/4,6
40
0,50
115APE125150
125
obj. číslo
vonkajší plášť
DA (mm)
115APE125140
125
115APE160140
160
115APE160150
160
Energia tečie
cez nás
Technická podpora a služby
Spoločnosť NRG flex ponúka komplexné služby spojené s využitím
63/51,4/5,8
50
0,50
115APE125163
125
115APE160163
160
75/61,4/6,8
65
0,75
115APE160175
160
115APE200175
200
90/73,6/8,2
80
1,00
115APE160190
160
115APE200190
200
110/90,0/10,0
90
1,20
115APE200110
200
situácia, využitie tepla) navrhne potrebné dimenzie potrubia a nadväznú
125/102,2/11,4
100
1,40
115APE200125
200
technológiu. V ďalšom kroku ponúka prípravu kompletnej projektovej
plastového predizolovaného potrubia AUSTROFLEX v praxi. Už v
rámci ponukového konania pripraví pre investora štúdiu návratnosti
investície. Na základe niekoľkých vstupných údajov (prenášané výkony,
dokumentácie od územného konania, cez stavebné povolenie až po
(2x) 25/20,4/2,3
20
0,50
115APE125225
125
115APE160225
160
realizačný projekt. Pri realizácii zabezpečí rozsah prác podľa priania
(2x) 32/26,2/2,9
25
0,60
115APE125232
125
115APE160232
160
investora od dodávky potrubia so zaškolením personálu a zapožičaním
(2x) 40/32,6/3,7
32
0,75
115APE160240
160
115APE160250
160
potrebného špeciálneho náradia až po zabezpečenie celej dodávky aj s
(2x) 50/40,8/4,6
40
1,00
115APE200250
200
(2x) 63/51,4/5,8
50
1,20
115APE200263
200
nadväzujúcou technológiou a dopojením systému na kľúč.
Logistika
Príslušenstvo
Lisované a skrutkové spoje
Expresná dodávka potrubí priamo na miesto montáže. Dostatočné
Elektrotvarovky
Ďalšie príslušenstvo
skladové zásoby štandardných 100m balíkov potrubí a ich bezodkladná
príprava na požadované dĺžky ako aj kompletného sortimentu
príslušenstva skracujú termín dodávky priamo na stavbu na dni.
NRG flex, s.r.o.
Plastové predizolované
potrubia AUSTROFLEX
Lesná 16
900 27 Bernolákovo
T: +421 2 381 00 996
M: +421 907 893 202
E: [email protected]flex.sk
www.nrgflex.sk
Vykurovanie
Termálna voda
Bioplynové stanice
Sanita
Flexibilný plastový
predizolovaný systém AUSTROFLEX
Plastové predizolované potrubie AUSTROFLEX spája dôsledne zvolené
kvalitné suroviny tak, aby vznikol vysokoflexibilný systém s veľmi
nízkymi tepelnými stratami.
Vykurovanie
Termálna voda
Bioplynové stanice
Sanita
Bezkanálové rozvody vykurovania pre dodávku tepla do 95°C
PE-Xa plastové rúrky sú veľmi robustné a dobre odolávajú aj agresívnej
Efektívne využitie predizolovaných potrubí, overené mnohými
Efektívny systém s minimálnymi stratami pre zásobovanie
a
tlaku 6bar vhodné na rôzne aplikácie - prepoj objektov,
a vysoko mineralizovanej termálnej vode, stále vlastnosti si zachovávajú
aplikáciami pri využití tepla z bioplynových staníc, pomáha
teplou vodou až do 95°C a tlaku 10bar. Popri jednorúrkovom
rekonštrukcia existujúcich rozvodov (v areáloch škôl, vo výrobných
aj pri zaťažení do 95°C a tlaku 6bar. Hladké vnútorné steny zabezpečujú
výrazne zvýšiť efektivitu a návratnosť investície. Teplo z BPS sa
prevedení sú k dispozícii aj dvojrúrky s často používanými
Kombinácia vynikajúcich izolačných vlastností polyuretánovej peny
Rúrku pre médium tvorí sieťovaný polyethylén PE-Xa, pre vykurovanie
závodovoch), budovanie nových tepelných sietí. Pri rekonštrukciách
dlhodobú prevádzku bez inkrustácií a sú úplne odolné voči korózii.
tradične využíva pre potreby areálu družstva - administratívnu
kombináciami prívodu a cirkulácie. Izolácia potrubí pozostáva
(PUR), ktorou sú izolované PE-Xa rúrky pre médium, spolu s vrstvou
s kyslíkovou bariérou, s prevádzkovou teplotou až 95°C a tlakom 6bar.
sekundárnych rozvodov sa osvedčila kombinácia budovania nových
Vhodné príslušenstvo vo forme elektrotvaroviek a prechodov dáva
budovu, dielne, sklady, ohrievanie teplej vody v kravíne,
z nenasiakavej polyethylénovej peny s uzavretou bunkovou
veľmi flexibilnej polyethylénovej izolácie
Veľmi hladká vnútorná stena rúrky pre médium je zárukou dlhodobej
bezkanálových rozvodov a využitie existujúcich betónových kanálov
základ pre realizáciu siete rozvodov s mimoriadne dlhou životnosťou.
sušenie poľnohospodárskych plodín, vykurovanie skleníkov.
štruktúrou, s permanentnou elasticitou a vysokou pružnosťou.
prevádzky bez inkrustácií a usadenín. Rúrka je odolná voči mrazu
(prechod pod komunikáciou bez obmedzenia dopravy), aby sa
Veľmi nízke tepelné straty potrubia umožňujú aj využitie tepla zo
Vítaná je aj možnosť predaja tepla tretím subjektom, či už sú to
a mnohým agresívnym médiám ako aj termálnej vode. Životnosť
minimalizovali zásahy do upravených zelených a spevnených plôch.
vzdialených zdrojov s nižšou teplotou takmer bez zmeny parametrov
susedné výrobné prevádzky, škola, obecný úrad, kultúrny dom,
média. Úspešne realizované projekty vykurovania celých rekreačných
plaváreň alebo tepláreň v susediacej obci.
a robustným rebrovaním
vonkajšej chráničky, dávajú tomuto systému jedinečnú flexibilitu.
Výsledkom tejto unikátnej kombinácie je potrubie flexibilné aj pri
potrubia je v závislosti od prevádzkových parametrov až vyše 50
nižších teplotách s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami – celý systém
rokov. Dimenzie potrubia od d25 až po d125 vo flexibilnom prevedení
Racionálne zohľadnenie pomeru cena – kvalita – životnosť – rýchlosť
areálov z termálnych vrtov a rozvodov napojenia termálnych kúpalísk
je certifikovaný na lamda 0,028 W/mK (samotná PUR pena 0,026 W/mK).
ponúkajú možnosti realizácie projektov od pár kilowattov až po niekoľko
montáže ukazuje výrazné pozitíva tohto systému.
a aquaparkov sú dlhodobou zárukou spoľahlivej a efektívnej prevádzky.
Dané tepelnoizolačné vlastnosti zaručujú pri bežných prevádzkových
megawattov.
podmienkach tepelnú stratu 1°C/km.
Pri dvojrúrkových potrubiach (dimenzie 2xd25 až 2xd63) je jedna rúrka
Vysoká flexibilita a nízka váha potrubia predurčujú tento systém
vždy kontinuálne označená, čo pri montáži zabráni zámene prívodu a
na rýchlu a efektívnu pokládku. Dĺžky štandardných návinov, až
spiatočky.
Široké využitie
v rôznych oblastiach
do 100m, umožňujú minimalizovať počet spojov a tým aj zrýchliť
realizáciu projektu. Polomery ohybu potrubia sú vďaka skladbe izolácií
Kompletné riešenie spojov
predizolovaných potrubí
a vonkajšieho rebrovania extrémne nízke a ľahko sa na stavbe dajú
dosiahnuť - pre d90 je to iba 1,0m! Takto je možné trasu prispôsobiť aj
v zastavaných územiach a obísť prekážky vo výkope.
Nohavica
T-kus
Doizolovanie spoja
Izolácia Y-prechodu na spojenie dvoch jed-
T-kusy sa vodotesne doizolujú presným
Rýchle lisované spojky sú vodotesne
norúrkových potrubí do dvojrúrky.
príslušenstvom.
doizolované presnými plastovými výliskami.
Fixácia potrubia, ukončovacia manžeta a prechod
Fixácia potrubia zabezpečuje prechod na
Prechod stenou
– netlaková voda
Šachta
Flexibilita pri obchádzaní sietí
Spojovacia inšpekčná šachta vhodná namiesto
Existujúce križujúce siete napr. voda, plyn, kanalizácia už nebudú viesť
Prechod stenou
– tlaková voda
Domurovaný alebo betónom zaliaty prechod,
doizolovania T-kusu alebo na budúci prístup
k zdĺhavému a zložitému zváraniu a doizolovávaniu. Prekážky pre flexi-
Používa sa na doizolovanie jadrového vŕtania
pre vstupy do objektov bez tlakovej vody.
k potrubiam. Využíva sa často na osadenie
bilné potrubie AUSTROFLEX nie sú problém, je možné ich jednoducho
alebo zabetónovaného plastového prechodu.
a bez spájania, zvrchu alebo zospodu obísť.
Spoje iba každých 100m minimalizujú čas
železo proti pôsobeniu sily rozťažnosti.
montáže. Doizolovanie spojov na trase PE-
Ukončovacia manžeta chráni potrubie pred
uzatváracích armatúr na miestach, kde sa v
HD doizolovaním, konce sú spojené teplom
vstupom vlhkosti.
budúcnosti plánuje rozšírenie potrubia alebo sa
zmršťovacím pásom.
počíta s nutnosťou odstaviť jednotlivé vetvy siete.
Download

Leták AUSTROFLEX predizolované potrubia (SK/CZ)