Z našich výstav v roku 2012
PINK ELGANCE
Bytča 2012
GLADIOLA MARTIN
spolok turčianskych pestovateľov gladiol
spolok turčianskych pestovateľov gladiol
Grand Champ. Bytča
Krstenie sorty Primátor
Jozef Kocian
Spomienka na
Jubilejné desiate číslo
Dušana a Karola
Aranžovanie p.Kocianovej
1/2013
Vydáva ZO SZZ GLADIOLA MARTIN, spolok turčianskych pestovateľov
gladiol ,
ako občasník pre svojich členov a
priateľov, pestovateľov a šľachtiteľov gladiol
Výstava gladiol Rajecké Teplice 2012
Kde, čo, veselého z nášho spolku ...
z víťazného..
.. a prišiel Baltazár
no to som ešte nevidela..
STRAPKASTAR
čo doniesol Mikuláš ?
celkom sa mi páčia..
..a j ja som Mikuláš..
u Juraja Beličku
..niekedy býva nuda..
Pohľadnice z výstav v roku 2012
Introdukcia a nové sorty pre r.2013
Petr Mimránek
manželia Vaníkovci
Bytča 2012
Včelí sen
Vilo Paulíny
Martin 2012
Červený Baron
Spiridion
Oľga Tišliarová
Blázen
Vltava
mim BDB
Sv.Václav
mim btx-m
Pozdrav z Vysočiny zľava MUDr.J.Kříž; predsed.ČP M.Němcová; P.Lelek
Petr Mimránek
R.Teplice 2012
..zo Žirovnického zámku
Rybnik 2012
Danuše
M.Němcová
Introdukcia r. 2013
LUKON GLADS
Jaroslav Koníček
ZINGARO
TICHÁ DOHODA
WHITE SONG
Výstava gladiol Martin 2012
VIRGO
ALBÍNA
PICTOR
Ing.Zachar Teofil s manželkou
UKULELE
BLUE EFECT
CETUS
KAMELOT
LACERTA
Medzinárodná výstava gladiol Bytča 2012
Ján Roman
Introdukcia pre r. 2013
Oranžový Exot
Červená Kreatúra
Rumienka
Perfektná
Silvia
Jolana
Paloma
Poezia
Melania
Pinkový Klenot
INTRODUKCIA pre rok 2013
Ing. Ján Vaník
Ina
Fontána
Čard.Princezna
Blue Foutain
Aranžmán z medzinárodnej výstavy - Bytča 2012
Novinky introdukované pre rok 2013
KAROTA
KAROTA
ZÁHORÁK
MAXIM
Alojz Mikulášek
Alojz Mikulášek
MARMELÁDA
ÚSVIT
MARCIPÁN
MODELKA
Semenáče v testovaní
Bel 11-209
Bel 11-650
Bel 11-06
Juraj Belička
Medzinárodná výstava Gladiol
a Georgín RYBNIK 2012
Bel 11-305
Bel 11-208
Bel 11-909
a georgín
Bel 11-805
Bel 11-20
Bel 11-1005
Medzinárodná výstava gladiol Bojnice 2012
Peter Lelek INTRODUKCIA pre rok 2013
ZENIA
MERRY
ZLOMENÉ SRDCE
GLADIS
NORGE MEMORY
RAJSKÁ ZÁHRADA
RUŽOVÁ KRÁSKA
NAŠE GLADIOLY
1/2013
Pre potrebu svojich členov a priateľov vydal GLADIOLA MARTIN,
špecializovaná základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov.
Nepredajné.
Obrazovú časť pripravil: Peter Lelek
Za vecnú a obsahovú správnosť príspevku zodpovedá autor.
Redakčná rada:
Juraj Belička, Mária Windischová,
MUDr. Juraj Matušek, Peter Lelek, Mgr. Gabriela Hájeková
Obsah:
Slovo na úvod
Správa o hospodárení ZO SZZ Gladiola Martin za rok 2012
Uznesenie členskej schôdze ZO SZZ Gladiola Martin
Plán činnosti ZO SZZ Gladiola Martin na rok 2013
Výstava gladiol v Rajeckých Tepliciach
Výstava gladiol v Martine
Medzinárodná výstava gladiol v Bytči
Medzinárodná výstava gladiol v Rybniku - Poľsko
Prvá výstava gladiol v Bojniciach
Výstavy kvetov v Českej republike
Návraty do Sveta Gladiol
Umenie aranžovania
Medailón našich členov - Ján Mindár
Predstavuje sa nová členka - Mgr. Jana Verešová
Introdukcia gladiol pre rok 2013 - SR, ČR
Hodnotenia Márie Windischovej z našich výstav
Postrehy Ruda Kostru z výstav
O starnutí gladiol
Okienko šľachtiteľa
Pocity o pestovaní kvetov Viliama Paulínyho
Kalendár výstav gladiol pre rok 2013
Spoločenská rubrika - blahoželáme, spomíname
Fotografia na prednej strane: INA - sorta Ing. Jána Vaníka
1
2
4
6
7
8
10
13
16
20
22
25
29
30
31
32
39
45
46
47
50
51
51
SLOVO NA ÚVOD
Spoločná práca prináša úspech
Na našej výročnej schôdzi sme odporučili začiatkom marca minulého
roku, schváliť bod ´Plán výstav v roku 2012´. Chceli sme zviditeľniť naše
výpestky gladiol a umožniť návštevníkom potešiť sa z krásy nádherných
kvetín. Spolok turčianskych pestovateľov Gladiola Martin odsúhlasil
zorganizovať tri výstavy, prípadne na požiadanie zúčastniť sa ďalších
výstav. Výbor si zobral veľkú zodpovednosť, nakoľko je hlavným
organizátorom, no zároveň jeho členovia sú aj vystavovatelia. Počas
aranžovania musíme neraz prerušiť svoju prácu a zabezpečovať ďalšie
úkony. Je nutné privítať prichádzajúcich účastníkov, informovať kde má
kto pripravené stoly, fľaše, a nakoniec aj zabezpečiť ubytovanie. V
prerušenej práci znova pokračujeme.
Šikovné ruky aranžérok pod vedením našej členky Majky Windischovej
skrášľujú každý voľný priestor, pocity divákov vyjadrené v slovách
´Nádhera - Ďakujeme´ jej právom patria.
Pri vzájomnom rozhovore neraz sa pýtame: ´Nenaplánovali ste toho
priveľa? Dokážete i tie ďalšie výstavy tak kvalitne zabezpečiť?´ Vzájomná
zodpovednosť, dôvera a hlavne zdravie nás motivujú. Pochvalné zápisy v
našej Kronike nás vždy zdravo inšpirujú pre nasledujúcu výstavu, ktorá
bude ešte pracovne náročnejšia. Opisujem len pár informácií, čo všetko
vyžaduje zorganizovanie výstavy. Veľa ďalších úkonov ako sú emailové
informácie, nové výstavy, finančné krytie výstav a ďalšie veci
dojednávame pri spoločných pracovných stretnutiach s Petrom Lelekom,
Majkou Windischovou a Jurajom Matušekom, aby výstava mala v
konkrétnom mieste úspech.
Vždy vycestujeme do miesta konania výstavy a upresňujeme obojstranné
požiadavky. Pri organizovaní druhého ročníka výstavy v meste Bytča bol
veľmi nápomocný náš člen Jožko Kocian, za čo mu aj touto cestou
ďakujeme.
Táto výstava bola medzinárodná, za účasti vystavovateľov z Česka a
Poľska. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili ako vystavovatelia ale aj
organizátorom. Výstava mala vysokú úroveň a neviem či budúcich
ročníkoch ju dokážeme ešte vylepšit, pomyselnú latku sme nasadili
vysoko.
Naša výstavná sezóna začala koncom júla (21. - 22.) v Rajeckých
Tepliciach a to už ako 11. ročník . Výstava srdcu blízka, je dopredu po
vzájomnej dohode s vedením mesta, opätovne rok čo rok organizovaná .
2
Srdečná vďaka patrí primátorovi RNDr. Petrovi Dobešovi a pracovníkovi
MU Ing.Marošovi Veselickému za nezištnú starostlivosť. Odchodom pani
Mgr. Jakubskej (dôchodok), kultúrnej referentky S.L.K a.s. Rajecké
Teplice, sa výborná spolupráca nečakane ukončila a v priestoroch
liečebného domu Afrodita sme kvety už neinštalovali.
Ďalšie vycestovanie spolu s Vilkom Pavlínym a Jožkom Kocianom bolo v
sobotu 28. 7. 2012 do mesta Leopoldov. Juríkovci už tradične na námestí
v Základnej škole usporiadali výstavu gladiol. Milé stretnutie bolo s
Jankou a Tonom Galanovcami a ďalšími priateľmi ako Janko Mindár,
Lojzo Mikulášek, domáci Daniel Jurík. Počas aranžovania došiel aj
Vincent, nemocný, ale bojujúci proti chorobe. Držím mu palce, aby sa to
naďalej zlepšovalo. Po slávnostnom otvorení sme mali hrejivý pocit, že
návštevníci majú čo obdivovať v pestrej palete gladiol.
V auguste, 4. - 5. 2012, sa konala výstava gladiol v Slovenskom
Národnom Múzeu v Martine. Bola náročná na prípravu - montáž stolov,
nosenie ďalších rôznych podstavcov, fliaš, obrusov, atď. Nakoniec to vždy
zvládneme, pripravíme a naaranžujeme krásu, ktorú návštevníci obdivujú.
Viac o tejto výstave je v samostatnom článku.
Ďalšia výstava bola 18. - 19. 8. 2012 v Poľskom meste Rybník.
Martinčania v zložení J.Matušek, P.Lelek, J.Belička, V.Paulíny a Majka
Windischová vycestovali v piatok okolo 10:00 hod. smerom Žilina, tam sa
k nám pripojili Kajsovci - Mário a mama Majka. Nasledoval smer český
Tešín – Rybník, navigácia pomohla a zložitú trasu sme zvládli. Kvety sme
úspešne naaranžovali a "zdravo" súťažili s priateľmi z Česka (manželia
Koníčkovci, Dušan Slošiar, Petr Mimránek, Jaroslav Kovařík, Petr
Zagora). To množstvo krásnych gladiol -aj veľa noviniek- bola pastva pre
oči. Vyhodnotenie výstavy je opäť v samostatnom článku tohto čísla.
Aby výstav nebolo dosť, zorganizovali sme 25. - 26. 8. 2012 výstavu v
meste Bojnice. Bola to prvá a hneď počtom kvetov veľká výstava v
rozsiahlich priestoroch sáli kultúrneho centra, pri príležitosti osláv mesta.
Vydarená výstava po všetkých stránkach, kvety svojou krásou očarili
divákov v elegantných priestoroch KC Bojnice. Znovu tu významne
prispeli šikovné ruky aranžérky Majky Windischovej. Českú účasť
zastupoval RNDr. Leoš Ryznar a Ing. Dušan Slošiar, ktorý priviezli aj
kvalitné kvety od Jardu Koníčka. Krásu kvetov obdivovali aj kúpeľní
hostia, za čo sa nám dostalo poďakovanie a uznanie, čo je aj v zápisoch
do kroniky klubu.
Moja osobná vyčerpanosť musela rýchlo ustúpiť, nakoľko ma čakali ďalšie
zameškané práce, ošetrenie a príprava 30 rodín včiel na zazimovanie. To
hlavné na jeseň čakalo tak mňa ako aj vás - vyberanie dopestovaných
3
hľúz , brutu a nových semenáčikov, ktoré počtom rapídne pribúdajú.
Našťastie som to zvládol, k čomu pomohlo pekné počasie a celá rodina.
Dobre padol telefonický rozhovor s kolegom s klubu, že ´nie si posledný´,
ešte aj ďalší robia posledný dozber sadiva. Tento koníček nás oberá
o všetok voľný čas, ale tá krása za to stojí.
Želám Vám veľa sily, zdravia a ďalší úspešný rok pri záľube akou je
pestovanie pre mňa najkrajších kvetov - gladiol.
Váš predseda Juraj Belička.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2012
základnej organizácie SZZ GLADIOLA MARTIN
Na zabezpečenie činnosti a základných úloh základnej organizácie
Gladiola Martin v roku 2012 bol potrebný nasledovný rozpočet finančných
prostriedkov:
Príjmy:
A/ ZOSTATOK POKLADNE K 31.12.2011
- členské príspevky
- dobrovoľný príspevok od návštevníkov výstavy R. Teplice
- predaj kvetov R.Teplice
- dobrovoľný príspevok od návšt. výstavy Martin
- dobrovoľný príspevok od návšt. výstavy Bytča
- predaj kvetov Bytča
- dobrovoľný príspevok od návšt. výstavy Bojnice
- predaj kvetov Bojnice
- dotácia od OV SZZ pre Martin, Bytča
Príjmy spolu
297,72€
132,00€
233,00€
270,00€
150,00€
350,00€
512,00€
210,00€
340,00€
250,00€
2 744,72€
Výdavky:
RAJECKÉ TEPLICE
- občerstvenie na výstave
- preplatenie za kvety vystavovateľom
- nocľahy R.Teplice
- aranžérsky materiál
Celkom
4
25,54€
179,00€
200,00€
86,80€
491,34€
MARTIN
- občerstvenia na výstave
- aranžérsky materiál
- spracovanie tlače, plagáty
Celkom
15,02€
63,38€
51,15€
129,55€
BYTČA
- občerstvenie na výstave
- aranžérsky materiál
- raňajky pre vystavovateľov
- nocľahy pre vystavovateľov
- preplatenie za kvety vystavovateľom
Celkom
26,14€
36,62€
69,80€
170,00€
601,00€
903,56€
BOJNICE
- občerstvenie na výstave
- aranžérsky material
- nocľahy pre vystavovateľov 2 noci
- preplatenie za kvety vystavovateľom
- spracovanie tlače, plagáty
Celkom
37,15€
20,00€
228,00€
371,00€
68,01€
724,16€
RYBNÍK, Poľsko
- cestovné
150,00€
Ostatné výdavky:
- zaplatené členské známky R.V.Bratislava, poštovné
- zakúpenie výher. pohárov
- zakúpenie novej kroniky
- kopírovanie tlače
- kancelárske potreby
- poštovné, pozvánky na VČS (17.03.2012)
Celkom
42,40€
33,00€
7,39€
22,75€
1,53€
81,25€
209,62€
VÝDAVKY CELKOM
2 608,23€
ZOSTATOK V POKLADNI KO K 31.12.2012
136,49€
B/ ÚČET - TERMINOVANÝ VKLAD VÚB a.s.
pobočka Martin stav účtu k 31.12.2011
374,30€
5
- dar od Turčianskej vodár.spoloč.a.s
- úrok
- príjem z výstavy Martin (SNM)
- prevod za chatu FLÓRA Bojnice
Stav na účte k 31.12.2012
Vypracovala:
Oľga Tišliarová, pokladník Gladiola Martin
100,00€
3,16€
74,60€
100,00€
452,06€
UZNESENIE
členskej schôdze ZO SZZ GLADIOLA MARTIN
ZO SZZ č.22 - 66 GLADIOLA MARTIN na základe predložených
a prerokovaných materiálov vychádzajúcich z diskusie, prijíma členská
schôdza dňa 17. 3. 2012 nasledovné uznesenie:
A/ Berie na vedomie:
1. Správu mandátovej komisie
2. Voľbu nového tajomníka ZO SZZ Gladiola Martin
B/ Schvaľuje:
1. Správu o činnosti základnej organizácie SZZ č. 22 - 66 Gladiola
Martin za rok 2011
2. Správu o hospodárení ZO SZZ za rok 2011
3. Správu revízora ZO SZZ Gladiola Martin
4. Rozpočet finančných prostriedkov ZO SZZ Gladiola Martin na rok
2012
C/ Ukladá:
1.
Zabezpečiť podklady (články, prehľady, fotografie, introdukciu,
obálka, atď.) pre spravodajcu Naše gladioly 2013 tak, aby tento
bol vydaný najneskôr v 02/2013. Všetci členovia zvážia
možnosti svojich príspevkov do spravodajcu a postúpia ich
zostavovateľovi.
Zodp.: výbor ZO Gladiola Martin
2. Organizačne zabezpečiť výstavu gladiol Rajecké Teplice,
Martin, Bojnice.
Zodp.: Belička, Lelek, Windischová
3. Výstavu Bytča 2012 organizovať ako medzinárodnú s účasťou
zahraničných pestovateľov gladiol a dálii. Spoluorganizátorom
výstavy by boli: mesto Bytča, OV SZZ Martin
6
Zodp.: výbor ZO Gladiola Martin, člen Jozef Kocian
4. Požiadať Mestský úrad Martin, Rajecké Teplice, Bojnice
o poskytnutie dotácie na organizovanie výstav.
Zodp.: výbor ZO Gladiola Martin
Vypracovala: Mária Windischová
PLÁN ČINNOSTI
ZO SZZ GLADIOLA MARTIN na rok 2013
A/ Zasadanie výboru ZO SZZ Gladiola Martin:
06. 01. 2013
- Dohoda o konaní a príprava členskej schôdze ZO SZZ
- Príprava spravodajcu, články, obálka ap.
- Hospodárenie ZO SZZ v roku 2012, revízia pokladne
10. 02. 2013
- Príprava členskej schôdze, termín stanovený na 16. 03. 2013
- Stav a zabezpečenie spravodajcu NG
28. 04. 2013
- Rozpracovanie záverov členskej schôdze
- Príprava výstav gladiol
16. 06. 2013
- Stav pripravenosti výstav
01. 12. 2013
- Vyhodnotenie výstav, sezóny 2013
- Zabezpečenie činnosti ZO SZZ v roku 2013
B/ Členské schôdze:
16. 03. 2013
- Výročná členská schôdza,
zhodnotenie činnosti ZO SZZ v roku 2012
- Návrh práce na rok 2013
- Rozpočet ZO na rok 2013
11. 08. 2013
- Členská schôdza počas medzinárodnej výstavy Bytča 2013
- Predbežné zhodnotenie sezóny
06. 12. 2013
- Vyhodnotenie sezóny 2013, základné úlohy pre rok 2014
- Zabezpečenie vydania spravodajcu NG 2014
C/ Výstavy gladiol: (bližšie uvedené v samostanej kapitole NG)
Vypracovala: Mária Windischová
7
Peter Lelek
VÝSTAVA GLADIOL RAJECKÉ TEPLICE 2012
Na tradičnej výstave vo veľmi skorom termíne pre kvitnutie prvých gladiol
(21. - 22.7. 2012) sa nazbieralo až 450 exponátov, ktoré vystavili Belička
Juraj, Mindár Ján, Lelek Peter, Kajsová Mária a Kajs Mário, Paulíny
Viliam, Kocian Jozef, Windischová Mária a Fuzák Ľubomír, a Jurík
Daniel. Hlavná sála mestského úradu sa slušne zaplnila kvalitnými klasmi
gladiol a peknými kompozíciami a aranžmá od Majky Windischovej, s
prispením Ľubky Šavlovej. Výstavu gladiol ale aj menšiu expozíciu
georgín Petra Leleka umocnila výstava obrazov - olejomalieb, najmä
portrétov a krajiniek z vidieckeho prostredia. Kvety a obrazy skvele ladili.
Tradične vysoká návštevnosť bola aj vďaka prebiehajúcemu jarmoku s
vystúpeniami súborov v rámci dní mesta Rajecké Teplice, a v neposlednej
rade pomohlo návštevnosti aj dobré počasie počas celého víkendu.
Značnú časť návštevníkov výstavy tvorili aj kúpeľní hostia, z ktorých
mnohí snáď po prvýkrát mali možnosť vzhliadnuť toľko krásnych kvetov v
jednom priestore. Zápisy v Kronike to len potvrdzujú.
Výstavu tradične uviedol a otvárací príhovor mal primátor mesta Rajecké
Teplice RNDr. Peter Dobeš spolu s predsedom spolku Gladiola Martin
Jurajom Beličkom, za prítomnosti Ing. Mariána Veselického, šéfa kultúry s ktorým pripravujeme a ´dolaďujeme´ každú výstavu, a za prítomnosti
ďalších hostí, návštevníkov a vystavovateľov.
Všimli sme si väčší počet exponátov na stole Juraja Beličku, čo nám
vysvetlil tým, že zámerne vysádza určitý počet gladiol veľmi zavčasu, aby
zachytil skorý termín výstavy. Vyšlo mu to, divákov na jeho stole zaujali
sorty: svetlo bordový semenáč Bel. 11/151, Čínsky Sen, Paulínka,
Cedronka, Fešanda, Elis a ďalšie. Snáď najväčšiu zbierku aj vzhľadom na
skorý termín predstavil Janko Mindár z Nemšovej spolu s Danom Juríkom.
Vynikli jeho vlastné pekné perspektívne okaté semenáče a aj viacero
pastelových sort, najmä v odtieňoch zelenej, ružovej, ale aj sortiment ako
cv. Osa Zlá, Anton Peeters, Pelbs a veľa ďalších. Prekvapením bol
výstavný stôl so sortami nášho ´zánovného´ člena Jozefa Kociana, ktorý
sa evidentne zlepšuje a napríklad cv. Tantastic, Blue Frost mali solídne
parametre, až na mierne poškodenie niektorých kvetov od strapky, čo sa
dá tolerovať. Peter Lelek priniesol prevažne vlastné krížence a to včasné
cv. Merylin, Destera, Marhuľka, Červená Suknička a ďalšie, ale aj
niekoľko sort z rady žíhaných ako Deneb Exotic, Castor Exotic, Polux
8
Exotic ap., ktoré sú popri svojej farebnej jedinečnosti naviac aj skoré, čo
sa cení. Slušnú zbierku gladiol priviezli aj Majka Windischová a Ľubo
Fuzák, aj Vilo Paulíny, ktorý ale mal porast mierne poškodený od silnejšej
koncentrácie biologického hnojiva. Samostatné hodnotenie v jednotlivých
kategóriách vzhľadom na skorosť termínu výstavy a tým aj skladby
sortimentu sme nerobili. Vybrali sme však päť podľa vzhľadu najlepších
expozícií - bez poradia, a to od vystavovateľov: Belička Juraj, Mindár Ján
a Jurík Dano, Lelek Peter, M.+M.Kajsovci, Kocian Jozef. O úspešný
priebeh výstavy sa pričinili aj naši ďalší členovia - Oľga Tišliarová, Juraj
Matušek, ktorí nevystavovali, ale urobili kus organizačnej práce. Výsledky
ankety divákov a ohlasy z výstavy sú na inom mieste tohto spravodaja.
Po ukončení výstavy diváci prejavili veľký záujem o kúpu exponátov, a dá
sa povedať, že sa za nimi len tak zaprášilo a nezostal ani lupienok z
gladioly. Na úplný záver výstavy úspešne prebehla dražba kvetinových
kompozícií a aranžmánov Majky Windischovej. No super, čo si viac priať
ako vysokú návštevnosť, kvalitu kvetov a dobrý výpredaj, čím pokryjeme
aspoň časť nákladov spojených s výstavou. Je takmer isté, že všetko to
pekné čo sme zažili na jedenástej výstave Gladiol v Rajeckých Tepliciach,
si za rok opäť radi zopakujeme.
NAHLIADNUTIE DO NAŠEJ KRONIKY (Z ROKU 2012)
Ďakujem(e) za krásny zážitok. Táto veta rezonuje
kronike.
veľa krát v našej
Srdečná vďaka za krásu, ktorú ste pre nás priniesli. Vďaka za vašu
namáhavú prácu, ktorú s láskou robíte. Vďaka za to, že ste!!! Ľudia
s krásnym srdcom.
Krása, ktorá poteší nielen oči, ale aj srdce.
Slovensko je krásnym kúskom zeme a sme radi, že časť tejto krásy sme
smeli vidieť a obdivovať.
9
Peter Lelek
VÝSTAVA GLADIOL MARTIN 2012
V tradične premenlivom termíne, tentoraz 4. - 5. augusta 2012, sme opäť
zorganizovali peknú výstavu gladiol v Slovenskom Národnom Múzeu
v Martine na Malej Hore. Aj keď nebola s medzinárodnou účasťou a nie vo
veľkej sále (tá bola obsadená expozíciou múzea), ale v dvoch menších,
priľahlých priestranných chodbách. Obe hlavné miestnosti boli neskutočne
prehriate (35°C i viac),veď pozícia starých okien je na južnú stranu s
takmer celodenným slnkom a i keď sa zaťahovali žalúzie, veľa to
nepomohlo. No nič pre gladioly, len pre tie najodolnejšie. Po prvej noci
sme odoberali 2 až 4 zavädnuté spodné kvety z klasu, proste pohroma.
Vieme, že tu už viac vystavovať nechceme, je to mučiareň kvetov, a nie
výstavná sieň. Tak vlastne dobre pochodili vystavovatelia na chodbách,
kde teplota bola snáď o 10°C nižšia.
Len pre tých menej zainteresovaných treba pripomenúť, že prípravy na
výstavu začali niekoľko dní pred výstavným víkendom za úmornej
horúčavy, za veľkého úsilia prenesením ťažkých stolov a rôznych
´praktikáblov´ do výstavných priestorov. Prísun fliaš, ich plnenie a nosenie
na stoly, potom presun kvetov zo záhrad, a mnoho ďalších úkonov pre
nás skorej narodených začína byť čoraz ťažšia úloha.
Po krátkom príhovore JUDr. Vladimíra Zajaca - podpredsedu Slovenského
zväzu záhradkárov a zástupkyni riaditeľky SNM PhDr. Hany Zelinovej,
predstavil predseda spolku Gladiola Martin Juraj Belička vystavovateľov,
aranžérov a organizátorov výstavy. Po slávnostnom prestrihnutí pásky sa
všetci zúčastnili prehliadky expozícií.
Na výstavných stoloch bolo k videniu 710 výstavných kvetov rôznych
vystavovateľov od Levíc až po Brusno, menovite: Ing. Teofil Zachar z
Levíc, Mária a Mário Kajsovci zo Žiliny, Jozef Kocian z Bytče, Turčania Juraj Belička, Peter Lelek, Viliam Paulíny, Ing. Jozef Šišitka, Mária
Windischová a Ľubo Fuzák, MUDr. Matušek a Ing. Ján Vaník z Brusna.
Opäť skvelé aranžmán rôznych kvetinových kompozícií na stojanoch,
stoloch, praktikábloch a na zemi s prevahou gladiol - ale aj s ružami,
karafiátmi, georgínami a množstvom rôznej zelene, ovocia a zeleniny, predviedla naša floristka Majka Windischová za asistencie dcéry Martinky
Windischovej a priateľky Ľubky Šavolovej. Krásna bola kompozícia
10
"Pozdrav leta" či "Letné pohladenie" a ďalšie. Ukážky z ich prác sú vo
farebnej prílohe a videu z výstavy na You Tube.
Samotná súťaž kvetov bola zredukovaná, nakoľko nebol k dispozícii
dostatočný počet kvetov po úmornej horúcej noci, ktoré by bolo možné
hodnotiť v jednotlivých kategóriách. Spoločne sme vybrali sortu
PROCYON EXOTIC s 24 pukmi a so 14-timi otvorenými kvetmi od
vystavovateľa M.+ M. Kajsovci za Grand Championa výstavy. Na pekne
naaranžovaných stoloch na priečelí schodišťa vzbudzovali pozornosť
návštevníkov najkrajšie sorty vybrané z expozícií jednotlivých
vystavovateľov. Skutočne kvalitné klasy sme mohli vidieť od priateľa Tea
Zachara z Levíc, vynikli najmä cv. JIŘI VÁCLAVIK, CLERENCE CHOICE,
RAJ SRDCE, MENUET, FRIEND DICK a ďalšie. Mário a Mária Kajsovci
mali vo výbere perfektnú DENEB EXOTIC, FELICITA, KOZMETIČKA,
Peter Lelek bol zastúpený na hodnotenom stole sortami RUBÍN, RED
LASSER, semenáčmi Le-117, Le-222, Le-195. Sorty RAJATHOS,
IZABELLA a semenáče Bel-11/904, Bel-11/417, Bel-11/105, Bel-11/103, a
biely Bel-11/1090 boli vybraté z expozície Juraja Beličku. V expozíciách
sme si všimli pekné klasy cv. TOPAZ, AMETYST, OLYMPIA od Vila
Paulínyho, sorty LUMIX, POLABAN od Jozefa Šišitku, sorty KLEOPATRA,
GOLDEN FANTASY, BRONZE STAR, vynikali v expozícii Majky
Windischovej a Ľuba Fuzáka. Janko Vaník zaujal sortami MULTICOLOR
/Ač./, skutočne zelenou GREEN WITH ENVY, zvláštnou červenodymovou GASTON a hlavne peknými perspektívnymi semenáčmi ako
svetlá modrá BLU 2/09/4, NIC 1/06/3, OLI 2/06/3 ale aj vzácnymi
voňavkami
ako napr. svetločervená
F 41/08/7, aj keď občas
neposlúchajú s vôňou - ktovie od čoho to záleží. Neskutočne zaujala jeho
zbierka kríženia cv. ATOM, ktorá bola v rôznych farebných variantoch,
avšak so zachovaním jej typickej jednoduchej štruktúry kvetu, proste
kópie "Atomu" v rôznych farbách - bordová, ružová, karmínová, červená,
dymová, no paráda!! (všimnite si na videu z Martina). Jozef Kocian
priviezol do Martina peknú žltú MOTHER OF PEARL, BRONZE STAR,
NEVESTA, ZVODNÁ ZUZANA, PROCYON EXOTIC, pastelovo ružového
"holanďáčika" CIMAROSA.
Príjemné prekvapenie a milú návštevu sme privítali v sobotu do obeda v
osobách predsedu Gladirisu Petra Mimránka s priateľom Stanislavom
Novákom, ktorí pozitívne hodnotili výstavu.
Prínosným doplnkom výstavy bola expozícia niekoľkých krásne
tvarovaných bonsajov, ktoré vystavili Ing. Stanislav Talapka, Jaroslav
Belička a Daniel Macík. Zbierka georgín, najmä pomponkovitých od Petra
11
Leleka, oživila a spestrila výstavu o ďalší druh kvetín. Peknú atmosféru
výstavy dotvárala veselá kompozícia keramických postavičiek z črepníkov
od pani Kováčikovej z Martina, doladená exotickými orchideami.
Osobitne treba poďakovať Oľge Tišliarovej, Rudolfovi Kostrovi, Gabike a
Jurajovi Matušekovcom a Márii Beličkovej so synmi za rôznorodú pomoc
a spoluprácu pred, počas a po skončení výstavy.
Napriek všetkým problémom (aj organizačným so spoluorganizátorom,
ktoré tu nechcem rozvádzať) a obavám o návštevnosť - veď po prvýkrát
sa súbežne nekonali aj matičné slávnosti, - môžeme byť s výstavou
vcelku spokojní, avšak pre rok 2013 nie je v zozname našich výstav.
PUTOVANIE ZA GLADIOLAMI
Vďaka Vašim výstavám som spoznala krásu kvetov, dobrých ľudí, ale aj
veľa krásnych miest ako sú Rajecké Teplice, Martin, Bytča. So svojím
priateľom Peťom Novákom sa vždy tešíme na nové výstavy ktoré
organizujete, aby sme sa znovu stretli s priateľmi, porozprávali čo je
v klube nového, vymenili si poznatky, získali nové odrody gladiol. Veď je
to najkrajšie, keď z hľuzky vyrastie krásny kvet, všetci čakáme aký bude,
ako sa rozvinie, akej bude farby, vône, veľkosti, aký bude mať kvietok. A
najkrajšie je potom to, keď ho môžeme zrezať a doniesť na výstavu, aby
sme sa z neho tešili nielen my vystavovatelia, ale aj návštevníci výstavy.
Vďaka dobrým ľuďom ako je pán Lelek, Belička, ako sú aranžérky, ktoré
vedia krásne naaranžovať gladioly (ako to bolo v Rajeckých Tepliciach
v kúpeľnom dome Afrodita a ostatných), ktorí pracujú s kvetmi aby nám
všetkým pripravili nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Preto im všetkým
prajeme krásne Vianoce a do budúceho roka hlavne veľa zdravia, lásky
a trpezlivosti pri pestovaní gladiol.
Alena a Peter Novák
12
Ing. Dušan Slošiar
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MEČÍKU BYTČA 2012
Největší výstavou v uplynulém roce byla výstava mečíků v slovenském
městě Bytči, organizovaná členy Martinského klubu, kteří jsou také členy
naší organizace. Výstava měla stanoven ideální termín kvetení mečíků na
dny 10.-12.8.2012.
Výstava se presentovala jako mezinárodní, probíhala v sále kulturního
domu a v jeho předsálí. Zúčastnili se ji vystavovatelé ze Slovenska, Čech
a Polska. Z našich slovenských členů vystavovali: Mário Kajs, Juraj
Belička, Peter Lelek, Jan Mindár, MUDr. Juraj Matušek, Daniel Jurik, Ing.
Vojtěch Chmelík, Alojz Mikulášek.
Z Čech a Moravy: Petr Zagora, Ing. Dušan Slošiar, Jiří Petr, Mgr. Zdeněk
Šourek, Petr Mimránek, Jaroslav Koníček a Ivan Šaran, z Polska Piotr
Wistuba. Mimo našich členů vystavovali mečíky další členové spolku
Gladiola Martin: Josef Kocian, Mária Kajsová, Mária Windischová,
Lubomír Fuzák, Ing. Jan Vaník a Viliam Paulíny.
V předsálí vystavoval orchideje Milan Majtán. V hlavní části předsálí
rozvinuli své expozice jiřin vystavovatelé z Polska Andrzej Surma a
Grzegordz Sztymala, jejich sortiment jak pozoruji na výstavách je
obrovský, je to pastva pro oči.
V sále byla ještě k vidění expozice bonsají, které vystavovali: Stanislav
Talapka, Daniel Macík a Jaroslav Belička.
Výstava byla zahájena za účasti představitelů samosprávy žilinského
kraje, u této příležitosti byl pokřtěn semenáč Juraja Beličku 204/04, který
dostal jméno "PRIMÁTOR". Hodnocením mečíků byl pověřen Ivan Šaran,
Petr Mimránek a Daniel Jurik.
Hodnocení:
GRAND CHAMPION
PINK ELEGANCE - J. Koníček
Velikost 500
1. MR. WAGNER
2. AMETYST
3. OF SINGULAR BEAUTY
P. Wistuba
D. Jurík
J. Koníček
Velikost 400
1. JANINA
2. SAMBA
J. Koníček
J. Petr
13
3. PROCYON EXOTIC
Velikost 300
1. ALEXANDRA
2. RAJATHOS
3. OLINKA
Kajsovci
D. Jurík
J. Belička
J. Koníček
Velikost 100-200
1. JURÁŠEK
2. BLACK PEARLS
3. BERNICE
J. Koníček
I. Šaran
J. Koníček
Novošlechtění
Velikost 100 – 200
1. semenáč 14/1-6-05/08
2. semenáč 14/1-1-05/09
3. semenáč 11/157
J. Koníček
J. Koníček
J. Belička
Velikost 300
1. semenáč 35/09
2. semenáč 43/1-1-05/09
3. semenáč S 27/10
D. Jurík
J. Koníček
I. Šaran
Velikost 400
1. semenáč Le 333
2. semenáč 63/1-1-05/11
3. semenáč BLU 3/07/1
P. Lelek
J. Koníček
Ing. J. Vaník
Velikost 500
1. semenáč Le 228
2. semenáč Le 234
3. semenáč Le 317
P. Lelek
P. Lelek
P. Lelek
Nejlepší vonící odrůdy
semenáč 11/05 červený
semenáč F6/03/5
semenáč 2/05/3
Exoty
1. ASTRID
2. semenáč P-107-709
bez pořadí
Vojtěch Chmelík
Ing. J. Vaník
Ing. J. Vaník
J. Koníček
P. Mimránek
14
3. MARTINSKÁ EXOTIKA
Tři klasy
1. PINK ELEGANCE
2. ZLATAVA
3. OLINKA
P. Lelek
J. Koníček
J. Koníček
J. Koníček
Expozice
1. Jaroslav Koníček
2. Peter Lelek
3. Daniel Jurík, Juraj Belička
Expozice mečíků byla obrovská, počet váz se blížil k 1000 a počet
vystavených gladiol bol 1250!
Ing. Chmelík a Ing. Vaník představili také nové slovenské novošlechtění
vonících mečíků. Ten stolek s těmito mečíky nebyl zajímavý barevností a
exkluzivitou zkadeřených novošlechtění, proto se zdál nezajímavý, ale
když se tam dala cedulka, že jde o voňavé mečíky, stůl byl obležen
čichajícími návštěvníky.
Kromě výše uvedených hodnocených odrůd, mne ještě v jednotlivých
expozicích zaujalo mnoho dalších. U Petra Zagory: MAŠLOVAČKA,
DRAČICA, LAUGARÍCIO. U Josefa Kociana to byla odrůda KONTRAST.
V expozici Alojze Mikuláška mečíky: LIMPOPO, ZUBERSKÁ KRAJKA a
sem.1/07-5. U Petra Mimránka mne zaujali CLU-5, OTYLKA, PELOPS a
CIRK ZAŽIGAET OGNI. U Mgr. Zdenka Šourka: MIERA PIPE, BAGDÁD
a EXPONÁT, a taky nemůžu neopomenout jeho pěknou kolekci jiřin v
hlavním sále. V expozici Kajsovcov to byly odrůdy: KOZMETIČKA,
BLUDISKO, POLINIK a BONANZA. U Petra Leleka odrůdy SLAĎÁČIK,
ELEGANT, PARADOX a ORANGE EXPERT. Velice pěkné měl semenáče
Ing. Jan Vaník a to AMY x NK4, AMY x NK6, G14/09/5, G56/03/1 a
odrůdu ZELENÁ PERLA. U Jána Mindára mne zaujaly jeho semenáče
E38, A146, E710. U Daniela Jurika se mi líbil ještě semenáč 59/05/03.
Tradičně Ivan Šaran přivezl mnoho pěkných semenáčů, mě zaujaly ještě
S40/10, S1/10 a S42/10. V expozici Juraja Beličku bylo také mnoho
pěkných mečíků jako např. RADOSŤ a OKATÁ PARÁDNICA.
I v naší expozici s Jirkou Petrem jsme ukázali pěkné mečíky a to zejména
JURIJ LUŽKOV, VÍNOVÁ KRAJKA, ANATOL a SHOTTING STAR.
V závěru by jsem chtěl velmi pochválit Márii Windichovou, která kromě
expozice mečíků, na všech výstavách, které organizovali Martinčani nebo
se jich zúčastnili, vytvořila množství nádherných aranžmá, které neustále
15
byly v zájmu fotografujících návštěvníků. Fotografie a video-upoutávku si
můžete prohlédnout na webu: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm
Inž.P. Wistuba, Ing. Dušan Slošiar
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MEČÍKU A JIŘIN RYBNIK
2012 (POLSKO)
V Bytči mne opakovaně lámal přítel Wistuba, aby jsem přijel za týden
vystavovat do Rybnika. Nejprve jsem odolával z prostého důvodu, protože
přes týden jsem v práci a o víkendech na cestách po výstavách. Chystat
pečlivě mečíky na výstavu zabere též nějaký čas.
Bydlím přímo nad soutokem Lužnice s Vltavou, také jsem plánoval ulovit
zase nějakého pořádného sumce. Ale protože znám jak je Wistuba
obětavý, nechybí na žádné akci u nás a pravidelně vystavuje i v Žirovnici,
a když jsem ještě věděl že tam budou skoro všichni gladirisáci, tak se
pohnulo ve mne svědomí a svolil jsem. Samozřejmě vždy po víkendu v
pondělí a úterý, když není výstava rozkvetou ty největší bomby, a jak
přijede čas řezání ve čtvrtek na výstavu – konec, jen se paběrkuje. Je to
asi stejné u všech, co se pravidelně zúčastňujeme výstav. Ještě že po
cestě na východ v Plané nad Lužnicí má plantáže přítel Jirka Petr, vždy
mu zplundruji zahradu, pravidelně si vyslechnu že jsem nenasyta, a frčím
dál.
V Polsku jsem v životě nebyl, byl jsem zvědav, no musím říct že jsem byl
mile překvapen. Cestou jsem se zastavil na kafe v oáze klidu u přítele
Rýznara v Hulíně, to jsem netušil, jaké to bylo správné rozhodnutí. Na
benzínové pumpě v Hulíně jsem se náhodou potkal s Petrem Mimránkem,
kterého vezl kamarád pan Novotný do Rybnika, tak jsme se domluvili, že
cestou ještě vyzvedneme Zagoru, kterému jsem to slíbil. Protože Petr
věděl, kde přesně Zagora bydlí, nechal jsem je jet před sebou. Asi to jejich
auto bylo kradené, nebo nemělo funkční tachometr, lítal jsem za nimi jak
hadr na koštěti kličkováním mezi auty směrem na Ostravu, a než jsem
stihl ulovit první cigaretu, tak jsme byli před domem u Zagory. Zagora nás
ujistil, že zná cestu na výstavu do Rybnika, už tam byl mnohokrát, a že
nás navede. Tak jsem neváhal, posadil ho vedle sebe a Mimránek
s Novotným museli jet za námi a trpět. Do Rybnika jsme dojeli v pohodě
podle ukazatelů, no na první velké křižovatce, když jsme byli už pod
semaforem v pravém odbočovacím pruhu, mi Petr Zagora oznámil "tady
doleva". Uvědomil jsem si, že je bývalý železničář, všude zadarmo dojede
vlakem a kde nejsou koleje, dojede na bicyklu, takže auto nepotřebuje.
16
Marně jsem se snažil vysvětlit, že ty bílé čáry na silnici nejsou ozdoba, ale
odbočovací pruhy, několikrát jsme si nacvičili otáčení kolony na
magistrále, ale nakonec jsme v pořádku dorazili. Nebyli jsme sami kdo
bloudil, Jarda Kovařík to vzdal už u nádraží, dál odmítl pokračovat, tak
musel pro něj jet Wistuba. Cestování se zkomplikovalo z důvodu mnoha
objížděk.
Výstava se konala ve dnech 18.-19.8.2012, byl to již jubilejní 15. ročník
výstavy mečíků, jiřin a květinových kompozic v prostorách městského
divadla. Na výstavě vystavovali z ČR P. Mimránek, J. Koníček, J. Kovařík,
J. Petr, D. Slošiar a P. Zagora. Přátelé ze Slovenska zastupovali J.
Belička, P. Lelek, M. Kajsovi, V. Paulíny a M. Windischová. Na výstavě
bylo vystaveno přes 300 odrůd a 128 semenáčů v 507 vázách o celkovém
počtu 870 klasů, které vystavovalo 11 vystavovatelů, a jen je škoda, že
nedojel Ivan Šaran pro poruchu na autě cestou do Rybnika. Pokažené
auto musel nechat odtáhnout.
Tady je hodnocení, které zaslal Piotr Wistuba a přeložil Petr Zagora:
Velikost 100-200
1. OLIVIE
2. ON LINE
3. XIXI
Čestné uznání
(vystaveno 31 váz a 35 klasů)
J. Koníček
P. Mimránek
J. Belička
FROSTY CARDINAL - J. Koníček
Velikost 300
1. KUKUK
2. DION
3. ČERVENÝ BARON
Čestné uznání
(vystaveno 63 váz a 92 klasů)
P. Lelek
J. Kovařík
D. Slošiar
JURÁŠEK - J. Koníček
Velikost 400
1. HAVAJKA
2. FLAMENGO
3. BANANA OIL
Čestné uznání
(vystaveno 148 váz a 212 klasů)
P. Zagora
J. Kovařík
J. Koníček
JURIJ LUŽKOV - D.Slošiar
Velikost 500
(vystaveno 35 váz a 53 klasů)
1. RUŽOVÝ OBOR
J. Belička
2. OF SINGULAR BEAUTY
J. Petr
3. ZOLOTAJA ANTILOPA
J. Koníček
17
Tři klasy
1. INIS
2. OLYMPIA
3. semenáč S 36
(vystaveno 88 váz a 278 klasů)
J. Koníček
J. Petr
J. Kovařík
Pět klasů a více
1. AMIS
2. JIŘÍ VÁCLAVÍK
3. PASSOS
(vystaveno 14 váz a 77 klasů)
P. Mimránek
P. Mimránek
J. Koníček
Novošlechtění
Velikost 100-300
1. semenáč 12/1-05-05/09
2. semenáč 14/1-5-06/09
3. semenáč 29/1-2-06/09
(vystaveno 50 váz a 55 klasů)
J. Koníček
J. Koníček
J. Koníček
Velikost 400-500
1. semenáč 11/1082
2. semenáč S 65/02
3. semenáč 28/1-1-98/04
Čestné uznání
(vystaveno 78 váz a 85 klasů)
J. Belička
J. Kovařík
J. Koníček
semenáč S 36-SPORT - J. Kovařík
GRAND CHAMPION
NOVÝ MĚSÍC - J. Kovařík
Klasifikace podle bodů
1. J. Koníček
2. J. Kovařík
3. J. Belička
P. Mimránek
4. J. Petr
P. Zagora
5. P. Lelek
16 bodů
12 bodů
7 bodů
7 bodů
4 body
4 body
3 body
Nejlépe hodnocený mečík:
NOVÝ MĚSÍC od J. Kovaříka
Nejlépe hodnocený semenáč: 12/1-05-05/09 od J. Koníčka
18
11/1082 od J. Beličky
Vítězem v celkovém bodovém hodnocení: J. Koníček
Anketa návštěvníků výstavy o nejkrásnější mečík
1. PASSOS
J. Koníček
62 hlasů
2. JIŘÍ VÁCLAVÍK
P. Mimránek
52 hlasů
3. HOKUS POKUS
J. Belička
50 hlasů
4. RUŽE Z MARTINA
P. Zagora
42 hlasů
5. BOMBAJ
J. Belička
34 hlasů
ZOLOTAJA ANTILOPA
J. Koníček
34 hlasů
6. ČOCHTAN
J. Koníček
28 hlasů
7. OLYMPIA
J. Petr
24 hlasů
8. OF SINGULAR BEAUTY
J. Koníček
22 hlasů
HAVAJKA
P. Zagora
22 hlasů
ROYAL SPIRE
P. Lelek
22 hlasů
Odevzdány hlasy na 170 mečíků
Hodnocení jiřin:
Vystaveno 350 květů, včetně 216 odrůd od 6 vystavovatelů
Dekorační
1. CHO-CHI
2. BOUSHUJI NO MORI
3. SPARTACUS
(vystaveno 107 květů)
G. Sztymala
A. Surma
A. Surma
Kaktusové
1. MINGUS MILLIE B
2. DESERT GLOS
3. SHOW TELL
(vystaveno 165 květů)
S. Lipieň
A. Surma
G. Sztymala
Pomponky a balky
(vystaveno 77 květů)
1. EVELINE
A. Surma
2. CAMANO ROO
A. Surma
3. SURPRISE MARTINA
A. Surma
Vítězem v celkovém hodnocení se stal Andrej Surma.
Musím říct, že kromě oceněných mečíků bylo zde k vidění mnoho dalších
nádherných mečíků. Nemůžu nevzpomenout ještě u Leleka: ZLOMENÉ
SRDCE, KOCHÁM RYBNIK, LE 129, RYBNICKY UTOPEK, PIEKNA
DAMA, LE 234, u Beličky: 207/28, 11/1161, 11/706. u Kajsovcov:
19
ČERVENÁ SOPKA, SABRINA, u Mimránka: CFK-10, CME-18, u
Kovaříka: ORANŽOVÁ HVIEZDA, S50, S5/03, S19/05. Paulíny měl moc
pěkný JANUS, u Koníčka: SCING THILL, JANINA, 27/5-4-92/95, A.
LUKAŠENKO a u Zagory semenáč Janka Romana RO 10-01-1. Fotky z
výstavy naleznete: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm .
Cestou domů jsem se ještě zastavil u Ivana Šarana na chalupě, vezl jsem
mu léky od Beličky pro včely. Ještě jsem u Ivana nebyl, tak jsem ho
požádal, zda si to jeho nové království můžu nafotit, když mi řekl že si
můžu dělat co chci, tak jsem neváhal. Fotky z jeho zahrady u chalupy si
můžete prohlédnout na webu: http://www.gladiris.cz/zahradypratel.htm .
Po návratu domů jsem si šel po práci hned sednout na vodu s pruty. V
úterý se na mne usmálo štěstí, vytáhl jsem prvního sumce. Podobné se
mě povedlo hned ve středu, tak to už pražáci, kteří tady okupují veškeré
břehy od počátku léta nevydrželi, nazvali mne vydrou z Neznašova,
naházeli pruty do aut a postupně odtáhli do Prahy. V polovině září jsem už
v klidu ulovil ještě třetího, tak jsem byl spokojen, že jsem stihl jak tu
výstavu, tak i ryby.
Ing. Dušan Slošiar
PRVÁ VÝSTAVA GLADIOL BOJNICE 2012
Naši členové z Martina po dobrých zkušenostech pořádat výstavy v
lázeňských místech se tohoto roku na závěr mečíkové sezony rozhodli v
termínu 24.-26.8. uspořádat výstavu v Bojnicích. Po Rajeckých Tepliciach,
Martine a Bytči to byla již čtvrtá výstava, kterou v roce 2012 organizovali.
Protože pocházím 5 km od Bojnic, tak jsem tam rád šel vystavovat.
Martinčanmi jsem byl požádám, aby jsem dovezl mečíky i od Jardy
Koníčka. U Jardy jsem byl před léty v zimě, uvítal jsem, že konečně si
prohlédnu, jak to u něj vypadá v létě. Brzo ráno jsem vyrazil k Jirkovi
Petrovi, doplnil jsem polovinu auta a druhou polovinu jsem si nechal
volnou pro mečíky od Jardy, a nabral jsem kurz na sever do Polabí. Okolo
jedenácté jsem už byl u Jardy, hned jsem zdokumentoval hektarový dvůr,
opravdu za ty léta co jsem tam nebyl přibylo hodně fóliovníků a skleníků,
samá kytka, nebylo kam šlápnout. Jardu jsem našel u jeho orlího hnízda,
zrovna debatoval s Josefem Bystrým. Oba jsem rád viděl. Jak jsem naložil
Jardové mečíky, tak jsme provedli ještě inspekci Jardovým autem na 4 ha
20
pole, které má 2 km od firmy. Fotky, jak to u Jardy Koníčka vypadá, si
můžete prohlédnou na webu: http://www.gladiris.cz/zahradypratel.htm.
Potom jsem už nabral kurz jihovýchod a po 16-té hodině jsme s přítelem
Leonardem Rýznarem, který se ke mně přidal po cestě (po absolvování
630 km od rána), dorazil do Bojnic.
Martinčani už na nás netrpělivě čekali, zabezpečili instalaci a popis
jmenovek mečíků od Jardy, já jsem se zase postaral o moje a klasy Jirky
Petra. Kolem 20 hodiny jsme fakticky měli hotovo.
Výstava se konala v kongresovém centru na náměstí Bojnic. Z naši
organizace Gladiris vystavovali: Peter Lelek, MUDr. Juraj Matušek, Juraj
Belička, Mário Kajs, Alojz Mikulášek, Jaroslav Koníček, Jiří Petr a Ing.
Dušan Slošiar. Dále z klubu Gladiola Martin to byli: Viliam Paulíny, Jozef
Kocian, Mária Windischová, Lubomír Fuzák, Ing. Ján Vaník a Mária
Kajsová. Sál kongresového centra se podařilo plně zaplnit mečíky,
tradičně obohatit nádhernými aranžmá Majky Windischové. Na podiu ještě
byly velice pěkné expozice jiřin Petra Leleka a Alojza Mikuláška.
Hodnocení výstavy zatím nemám k dispozici, zdržel jsem se jen
dopoledne po zahájení výstavy, využil jsem tuhle dobu na posezení s
přáteli ze Slovenska, samozřejmě taky na zdokumentování výstavy. Po
zahájení se tam objevila i Slovenská televize, reportáž si můžete
prohlídnout na webu http://www.gladiris.cz/vystavy.htm v části "Videa". I
když výstava se konala v závěru mečíkové sezony, bylo na ni vidět mnoho
nádherných mečíků. Vyjmenuji jenom několik z nových, co se mně líbili: u
Ing. Vaníka semenáče: NK1/03/4, SYR-2-3, EHL5/10/2, BLU3/07/1. Dále
obří květy semenáče Mikuláška: MiA 7/07. U Beličky semenáče: 207/156,
11/966, 11/31, 11/42, 11/102. U Leleka: LE 22., ANJELIK, BOJNICE,
MEXICO, LE 167. U Jirky Petra semenáč: LUCIFER. U Jardy Koníčka
semenáče: 11/3-1-06/08, 2/1-2-92/96, 53/1-2-05/09, 25/1-1-06/08. V
dalších expozicích to byly odrůdy: PRIZNANIE LUCII, ČERVENÝ TRHÁK,
RÚŽOVÝ OBOR a ZKLABONIA.
Fotografie z této výstavy si můžete prohlédnout na webu:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm v části "Fotografie". Cestou domů jsme
se zastavili ještě pozdravit našeho člena Antona Megu ve Veľkom Záluží,
s Tonkom jsme si vyměnili pár kosatců, podebatovali a nabrali kurz
domů..
21
Ing. Dušan Slošiar
VÝSTAVY KVETOV V ČESKEJ REPUBLIKE
V reportážach Ing. Dušana Slošiara sa dozvieme o českých výstavách
gladiol v roku 2012, ale najmä iných kvetov ako sú kosatce, ľalie, denivky,
georgíny ap., ktorých sa zúčastnili aj naši členovia.
Výstava kosatců Lidice 2012
Táto výstava byla první, které jsem se v tomto roce zúčastnil. Pomalu se
tomu nechce věřit, že to byla už šestá výstava kosatců v národním
památníku v Lidicích. Tradice začala v roce 2007 a pro značný zájem se
každoročně opakuje, na čemž má největší zásluhu předseda kladenských
zahrádkářů pan Jandík a lidické ženy. Pro mne termín 24. - 27.5. je velmi
včasný, protože u mne začínají kosatce kvést až na přelomu května a
června. Dal jsem dohromady asi 15 odrůd, do Lidic jsem to proto vzal
oklikou přes Lovčice, kde má zahradu náš člen a největší pěstitel kosatců
Ing. Pavel Nejedlo. Květnové silné mrazy postihly i některé části Pavlovy
zahrady, no nakonec jsme dali dohromady pěknou kolekci velkokvětých
kosatců, které nebyly namrzlé a zaplnili jsme na výstavě 47 váz. Z našich
členů Gladirisu zde vystavoval jako každoročně také Ing. Zdeněk Krupka,
který měl expozici v 35 vázách. Výstavu doplnila kosatci Botanická
zahrada hlavního města Prahy v 24 vázách a Botanický ústav Průhonice
s expozicí ve 40 vázách. Činily se i lidické ženy, které kromě instalace
výstavy vytvořily 16 vázových aranžmá. Kromě květin byla výstava
doplněna výstavou maleb květin žáků základních škol.
Fotografie
z
výstavy
si
můžete
prohlédnout
na
webu:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm .
Výstava lilií a denivek v Žirovnici 2012
První výstava květin v tomto roce v Žirovnici se konala v termínu 7.-10.7.
Byla to výstava lilií a denivek. Už tradičně mi MUDr. Josef Kříž volal tři
týdny před výstavou, protože uvažoval o jejím zrušení. Důvod? Všechno
vymrzlo a před dvěma roky jim zase všechno zdecimovaly kroupy.
Tradičně jsem ho musel přesvědčovat, že to nějak dohromady dáme a že
ne všude byly devastující mrazy. Je faktem, že uplynulá zima, holomrazy 20°C, mnohde i více, trvající týden a následné mrazy koncem května a
počátkem června se na liliích ale i ostatních cibulovinách tvrdě podepsaly.
Viděl jsem záhony vymrznutých lilií u Antona Mega na Slovensku, namrzlé
22
lilie v červnu u přítele Jirky Petra v Plané nad Lužnici. I u mne na konci
zahrady část lilií byla namrzlá. Lilie nebyly úplně zčernalé, dal jsem
později za pravdu Jirkovi Petrovi, že poškození mrazem se pozná po
rozříznutí puku. Uprostřed kde se tvoří blizna a pylové tyčinky je to černé,
tak to znamená, že je to zmrzlé. Pohlavní orgány se nevytvoří a okvětní
plátky po rozvinutí ihned upadnou. Dle zpráv, importérovi lilií Ing. Joštovi
taky všechno vymrzlo, co mněl vysázeno. Petrovi Mimránkovi na Moravě
totálně vymrznul česnek sázený na podzim a také kompletně narcisy, lilie
zachránil protože je ukládá na zimu do sklepa. Až když jsem Pepovi
Křížovi slíbil, že mu přitáhnu všechno co mi pokvete, tak výstavu nezrušil.
Tak jsem dle slibu všechno, co mi kvetlo ořezal a v Žirovnici jsem naplnil
54 váz. Dále z naších členů Gladirisu se tradičně zúčastnili Jaroslav
Kovařík, který vystavoval 15 váz lilií a dokonce 7 váz ranných mečíků.
Jaroslav Koníček zaplnil 15 váz lilií, 129 váz denivek a jednu vázu s
mečíky. Piotr Wistuba 32 váz lilií, Ing. Pavel Nejedlo se stal liliovým
králem výstavy, když zaplnil 79 váz. Nakonec i naši členové z Žirovnice
Josef Klaška vystavoval 49 váz lilií a MUDr. Kříž s Ing. Marii Slavíkovou
dali dohromady 43 váz s liliemi. Výstava se tradičně konala na zámku a
přilehlém špejcharu. Kromě uvedených naších členů vystavovalo dalších
deset vystavovatelů. Celkem bylo k vidění 365 váz lilií skoro ze všech
skupin, 129 váz s denivkami, 17 váz s růžemi, 8 váz s mečíky, 48
závěsných truhlíků a kolem 200 bonsají. Příjemným překvapením byla
expozice osmiletého Petra Šimánka „pěstování kaktusů v košíkách“.
Obavy z neúspěchu výstavy se tradičně nenaplnily. Dokonce jsem byl rád,
že jsem všechno doma ořezal a odvezl na výstavu, protože dva dny po
výstavě mne postihlo půlhodinové krupobití - co vykvetlo přes víkend, tak
bylo totálně poničené, na zemi zůstal 5 cm koberec krup. Fotografie z
nádherné výstavy v Žirovnici
si můžete prohlédnout na:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm .
Výstava květin, soch a obrazů Květy - Volyně 2012
V polovině července jsem obdržel pozvání od Jiřího Kováře k účasti na
výstavě, kterou pořádá SZO ČZS Martagon ve Volyni 4.-5.8. Zkontaktoval
jsem Jirku Petra, když mu nevyšla výstava v Žirovnici, zda se nechce
přidat. Jirka souhlasil, a tak účast jsme přislíbili. Z důvodu malých
výstavních prostor bylo požadováno vystavit jen kolem 30 váz. Výstava se
konala v Pošumavské tržnici ve Volyni. Dostali jsme exklusívní místo
uprostřed sálu, kolem nosného sloupu. Nakonec jsme nainstalovali 38 váz
průměrně po třech a více klasech mečíků. Já jsem vystavoval pěkný klas
23
odrůdy MARGO, u mne táto odrůda dělá perfektní výstavní uspořádaní
květů, taky semenáč od Petra Mimránka CJK-10. Jirka Petr zase mněl
perfektní odrůdy ESPERANTO, MARKÉTA, OLYMPIA a FORKÝS. Po
instalaci květů jsme podebatovali s členy Martagonu, prohlédli a
zdokumentovali výstavu. Vystavovatelé nám ukázali další prostory tržnice,
které chtějí zrekonstruovat a rozšířit. Hlavní výstavní květinou samozřejmě
byly lilie. V divácké anketě u lilií bylo následující pořadí:
1. místo "ROBINA"
2. místo "ALCHEMY"
3. místo "STAR GAZER"
Kromě lilií byly vystaveny ještě jiřiny, fuchsie, orchideje, okrasné dřeviny,
letničky, kaktusy, hortenzie a balkónové rostliny. Výstava dále byla
doplněná sochami, obrazy, kroji atd. Naše účast na této výstavě byla
hodnocena v 3. čísle LILIÁŘ zpravodaje SZO ČZS MATAGON
následovně: "Našimi hosty byli členové SZO ČZS GLADIRIS Jiří Petr (z
Plané nad Lužnicí) a Ing. Dušan Slošiar (z Neznašova u Týna nad
Vltavou), kteří přivezli přes 30 odrůd mečíků, většinou po třech klasech od
odrůdy. Jejich expozice byla vynikající, návštěvníci nejvíce obdivovali
odrůdu "Forkýs". Při této příležitosti vřele doporučuji prohlídku
internetových stránek www.gladiris.cz " Tolik z liliáře Martagonu a jak říká
přítel Jirka Petr: "ostudu jsme neudělali". Fotografie z této výstavy
naleznete na: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm .
Podzimní výstava v Žirovnici - Zahrada Vysočiny 2012
Tato výstava proběhla ve dnech 20.-22.10., jednalo se o výstavu ovoce,
zeleniny a chryzantém. Z naších členů vystavovali zeleninu a ovoce Ing.
Marie Slavíková, Josef Klaška a MUDr. Josef Kříž. Dále z Čech a Moravy
to bylo dalších 30 vystavovatelů. K vidění bylo 33 druhů zeleniny, z toho
nejvíce: 50 expozic brambor, 37 expozic paprik, 31 expozic tykví. Z ovoce
bylo vystaveno 12 druhů, nejvíce: 588 expozic jablek, 75 expozic hrušek
a 20 expozic vína. Chryzantém bylo vystaveno 93 odrůd od firmy VÚ Silva
Tarouci Průhonice. Jedna hezčí, než druhá. No nejvíce se mi líbili odrůdy:
DANCE, HAYDAR, SANTINY GREEN, DUO, CREAMIST, TIMMAN
YELLOW, ESCORT. Fotky z výstavy si můžete prohlédnout na:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm . Příští rok plánují v Žirovnici výstavu
jarní - narcisy a tulipány, a letní výstavu - mečíky, všichni jste zváni.
Závěrem by jsem chtěl poděkovat všem organizátorům výstav za
bezvadné zabezpečení nás vystavovatelů, těch 3800 km co jsem při
zabezpečení těchto výstav najezdil stálo za to.
24
NÁVRATY DO SVETA GLADIOL
(v ďalšom pokračovaní návratov do Sveta Gladiol sme vybrali články
uverejnené v starších číslach rovnomenného spravodaja SVET
GLADIOL)
Botrytidióza mečíková (Botrytis gladiolorom TIMM.)
(najhodnotnejší a najúplnejší článok o botrytidióze,
aký sa kedy v gladiolárskej literatúre vyskytol) Dr. Bob Magie:
"SPECIAL BULLETIN ON GLADIOLUS BOTRYTIS DISEASE"
Botrytidióza (pozn. sivá pleseň) napáda množstvo rozličných rastlín a
kvetín, pestovaných na poliach a v skleníkoch. Možno ju zaradiť medzi
najškodlivejšie, najťažšie kontrolovateľné choroby všetkých rastlín,
zapríčinené hubami. Toto platí osobitne pri gladiolovej botrytióze, ktorá
ničí škvrnitosťou nielen kvety, rastliny v poraste, ale aj hľuzy v chladnom
sklade.
Máme doklady, že gladioly v Európe i Amerike napádajú viaceré prírodné
druhy botrytidiózy, avšak najškodlivejší je druh Botrytis gladiolorum
TIMMERMANS, na Floride prakticky jediný. Pri veľkopestovateľských
transportoch kvetov tu bývali obrovské straty, keď pri balení ešte na
kvetoch neboli viditeľné príznaky choroby, no počas prepravy na trh kvety
začali zahnívať a celkom sa znehodnotili. Odkedy pestovatelia po celé
roky pravidelne postrekujú porasty fungicídmi, straty botrytidiózou sa na
Floride veľmi znížili.
Od roku 1937 v Holandsku a od roku 1940 vo viacerých krajinách, kde sa
ochrana vykonávala neadekvátne, choroba veľmi ničila kvety aj hľuzy. V
prevažne chladných oblastiach ako je napr. Anglicko a Holandsko, túto
chorobu označovali za najnebezpečnejšiu zo všetkých gladiolových
chorôb. V USA ju Dr. Ch. Gould klasifikoval ako druhú najhoršiu chorobu
hneď po fuzarióze. Neviditeľná infekcia na rezaných kvetoch zapríčiňovala
ich hnitie počas prepravy, čo znižovalo trhový dopyt aj ceny. Podobne
hľuzy, ktoré sa pri zbere zdali byť celkom zdravé, pohnili cez zimu v
skladoch.
V severnejších oblastiach táto choroba robí problémy prevažne pri
hľuzách. Na juhu USA, kde sa pestuje cez zimu, robí škodu najmä na
kvetoch. Zato vo všetkých oblastiach, najmä pozdĺž pacifického pobrežia
severnej Ameriky a Japonska spôsobuje aj hnilobu krčkov stonky (neckrot) a sneť (masívna infekcia a odumieranie tkanív pozn. red.) na listoch.
25
Botrytis gladiolorom TIMM. napáda aj iné druhy z rodiny Iridiceae. Mladé
listy a rastlina vo vývoji sú oveľa citlivejšie na infekciu než staršie rastlinné
pletivo. Gladioly silno hnojené dusíkom sú mimoriadne citlivé. Namrznuté
alebo chemicky poškodené listy bývajú prudko napadnuté, ak neboli
predtým chránené fungicídmi. V komerčnej výsadbe sorty "VALERIA" mali
rastliny s príznakmi uhorkovej mozaiky asi 15 krát viac škvŕn na listoch
než zdravé rastliny v tej istej výsadbe.
Iný druh Botrytidiózy, napr. Botrytis cinerea môže tiež infikovať gladiolové
okvetné lístky, avšak B. gladiolorum napáda agresívne všetky časti
rastliny, útočiac priamo cez nepoškodenú pokožku.
B.cinerea, ktorá robí viac škody na mnohých iných kvetinách, je jedným z
25 druhov Botrytis, o ktorých vedci zistili, že infikujú listy zväčša alebo
výhradne cez rany a odumreté pletivá.
Symptómy choroby a znaky huby: Poznáme tri dosť rozdielne typy
listových škvŕn: veľmi malé, okrúhle, hrdzavo sfarbené škvrny, obvykle len
na jednej strane listu, najčastejšie na hornej, alebo náveternej; malé
okrúhle žltavo hnedé škvrny, ktoré majú obvykle červenohnedý okraj a sú
zjavné na oboch stranách listu; veľké, okrúhle až oválne škvrny, ktoré
často majú červenohnedý okraj. Výskyt tých menších škvŕn býva väčší v
teplom slnečnom počasí. Malé škvrny a zriedka aj veľké, sa objavujú aj na
kvetovej stonke. Spočiatku sú svetlo hnedé, neskôr tmavo hnedé. Mäkká
hniloba bázy kvetných pukov sa objavuje po veľmi výdatných dažďoch.
Okvetné lístky stoviek kultivarov testované na Floride sú veľmi citlivé na
infekciu. Šesťhodinová doba močenia a len 14 hodín po naočkovaní
spórami je dostatočný čas na objavovanie sa vodnatých škvrniek na
okvetných lístkoch pri izbovej teplote. Ako veľkosť škvŕn vzrastá, mokré
pletivo uschýna a stáva sa svetlohnedé. Vo vlhkom ovzduší začína byť
celý kvet slizký od hniloby.
Rany krčkovej hniloby sa môžu objaviť blízko úrovne pôdy, alebo aj nižšie.
Ložiská môžu zostať povrchové, no obvykle celá oblasť mení farbu na
hnedú alebo sivočiernu, vzniká hnijúci opasok okolo stonky, napokon
rastlina môže padnúť. Stonková alebo krčková hniloba sa môže vyvinúť v
každom rastovom štádiu a je častá aj na kvetoch, ktoré boli rezané v
mokrom počasí. Nákaza postupuje nadol, až na vyvíjajúcu sa hľuzu.
Hniloba na vrchu hľuzy je často rozšírením hnitia z kvetnej stonky.
Infekcia spodku hľuzy môže byť dôsledkom infekcie materskej hľuzy z
predošlého roka. Hľuzy bývajú tiež často napádané konídiami (huby sa
nepohlavne rozmnožujú rôznymi výtrusmi, najmä konídiami, pozn. red.),
ktoré sa splachujú do pôdnych štrbín vznikajúcich okolo rastlín, keď sa
26
hľuzy rozširujú do zrelosti. Povrchová infekcia býva kruhová a preliačená,
obvykle so slamovo sfarbeným stredom a červenavým až tmavohnedým
obvodom. Hľuzy zhnité botrytidiózou sú špongiovité, mäkké, s bielou
plesňou medzi zhnitými pletivami a na povrchu hľúz. Keď zhnitá hľuza
vyschýna , len pomaly sa scvrkáva. Nákaza často prechádza v sklade z
hľuzy na hľuzu. Celé zhluky zhnitých hľúz bývajú navzájom zlepené bielou
plesňou pri vyberaní zo studeného skladu. Huba produkuje sklerocitá ako
svoje pretrvávajúce telo. Tieto sú eliptického tvaru, ploché, čierne, 2-5 mm
dlhé. Skleróciá sa tvoria na zhnitom pletive v živých rastlinách v
odpadkových hromadách a na zhnitých hľuzách v skladoch. Môžu
prežívať v pôde alebo na smetiskách po veľa rokov, než vyklíčia a vytvoria
spóry, ktoré znamenajú ďalšiu nákazu.
Symtómy botrytidiózy sú ľahko identifikovateľné, napr. na okvetných
lístkoch vodnatými špicato bodovými škvrnkami, na stonkách či hľuzách
prítomnosťou sklerócií, v sklade mäkkou hnilobou hľúz s bielou plesňou.
Spóry sa vytvárajú na hnijúcom pletive na koncoch krátkych stopiek, takže
majú chĺpkovitý povrch so vzhľadom zamatu, najmä keď sú zarosené.
Tento "zamatový" rast spór zapríčinil, že Botrytidióza mečíková dostala
opisný názov sivá pleseň.
Poznámka: Článok B. Magieho má už nejaký rôčik, avšak vzhľadom na jeho
podrobnú opisnosť môže byť užitočný aj v dnešnej dobe, aj keď kvalitné
fotografie napovedia ešte viac. Stať o chemickej ochrane proti Botrytióze
mečíkovej bola vynechaná pre neaktuálnosť chemických prípravkov
používaných v tom čase. (krátené, pripravil P. Lelek)
Vplyv skladovacích teplôt na skorosť kvitnutia
a rast nových hľúz gladiol
Dr. Robert Magie, z bulletinu "Gladio - Grams" č. 89, 1/1993
Vo francúzskom poľnohospodárstve, kde sa ročne sadí a obchoduje s
množstvom okolo 170 miliónov hľúz, sa hľuzy dopestujú v 2-ročnom cykle.
V prvom roku dopestujú z hľuzôčok (brutu) len hľuzy veľkosti 3 - 8 cm po
obvode, v druhom roku sú už z nich veľké hľuzy. Po zbere a osušení
skladovali pokusne hľuzy od konca októbra do decembra pri teplote 15°C.
Po novom roku ich rozdelili do štyroch skupín, každá sa do apríla
skladovala pri inej teplote, a to: 1. skupina pri 2-3°C, 2. skupina pri 512°C, 3. skupina 18-20°C, 4. skupina pri 30°C. V prvej skupine
ovplyvnil chlad dormanciu (pozn. Dormancia - z lat. dormans, spiaci - je
súhrnné označenie pre prechodné zastavenie alebo obmedzenie
fyziologických procesov v živých organizmoch) tak, že klíčky sa začali
27
objavovať o dva týždne neskôr než u ostatných skupín a rozkvet sa tiež
oneskoril o 2 až 3 týždne. Ako klad sa však v tejto skupine zistil nárast
ďalšieho listu, v priemere o 3 puky (kvety) v súkvetí navyše, ako aj o 10
cm vyššia výška stonky na rozdiel od tých teplejšie skladovaných.
Hľuzy z teplého skladu vyprodukovali priemerné klasy s 13-15 pukmi, z
chladného dosiahli v priemere až 17 pukov, a narástli väčšie hľuzy. Treba
zdôrazniť, že skladovacie teploty sa musia voliť predovšetkým podľa
pestovateľského cieľa, teda či chceme produkovať prednostne kvety,
alebo hľuzy a tiež podľa toho, či nám záleží na skorosti rastu a rozkvetu.
Vždy však záleží na výbere kultivaru.
Poznámka: Uvedené pokusy a výsledky so skladovaním za rôznych
podmienok, kde vegetačný pokoj tj. obdobie od uloženia hľúz do skladu až po
sadenie je kratšie (Stredomorie, USA) treba zohľadniť do našich podmienok,
kde skladovanie hľúz trvá približne 5-6 mesiacov.
A ešte niekoľko poznatkov o dormancii hľúz od Dr. Roberta
Magieho: Hľuzy, ktoré pred zberom dozrievali v chladnej pôde (ako u nás
napr. na Slovensku, pozn. red.), sú oveľa menej dormantné, než tie ktoré
vyzrievali v teplej pôde okolo 18-20°C.
Holandský obchodníci spočiatku skúšali vystaviť hľuzy po niekoľko
týždňov teplote 30°C, aby dosiahli ich dormanciu pred dlho trvajúcou
lodnou prepravou do USA. Prv než sa naučili zastaviť ich rast, hľuzy
prichádzali do amerických prístavov s dlhými koreňmi. Ak neboli
dopestované v teplejších oblastiach (ako je napr. južné Stredomorie,
pozn. red.), museli sa prepravovať do USA v chladiacich boxoch.
Africký predchodcovia našich mečíkov vyzrievali v teplej a suchej pôde po
piatich mesiacoch rastu v chladnom a vlhkom prostredí (počasí). Hľuzy
tých druhov zostávali v stave dormancie cez celé horúce a suché obdobie,
kým zas nenastúpilo chladnejšie počasie.
Oneskoreniu klíčenia a kvitnutia sa podarilo predísť tak (v
stredoeurópskych podmienkach, pozn. red.), že hľuzy sa 3 týždne pred
výsadbou preniesli do teplého skladu, kde sa korienky stihli pripraviť k
rastu. Výskumníci tiež referovali, že malé hľuzy uskladnené pri 30°C
počas januára do 18. marca sa prebudili o 2 týždne skôr, než hľuzy
uskladňované v chlade. Z hľúz uskladnených pri teplote 30°C vyrástli
väčšie rastliny, ktoré vytvárali hľuzy o 30% väčšie, ako tomu bolo u hľúz
uskladnených v chlade.
Takže pestovatelia kvetov budú v lete spokojnejší, ak uskladnia hľuzy v
chlade a pár týždňov pred sadením ich prenesú do tepla.
(krátené, pripravil P. Lelek)
28
Mária Windischová
UMENIE ARANŽOVANIA (ďalšie pokračovanie)
Kvety a naše zmysly
Kvety sprevádzajú ľudstvo od staroveku. Už v dávnej minulosti sa kvety
používali k obetným obradom, na výrobu parfumov, dekorácie interiérov,
exteriérov a zdobenie tela. Skrátka rastliny ovplyvňujú všetky naše zmysly
a po stáročia prinášajú ľudom potešenie nielen svojim vzhľadom a vôňou.
V 19.storočí sa kvety prebojovali do domácnosti, stali sa súčasťou
rôznych osláv a začali sa využívať ako darček. Na konci minulého storočia
a hlavne na začiatku 21.storočia sa kvety stali doslova každodennou
súčasťou našich životov. Sortiment je mimoriadne bohatý a na trh stále
prichádzajú nové odrody, kvety sú dostupné počas celého roka. Pomaly
sa stáva bežným kupovať kvety pre seba a vyzdobiť si nimi svoju
domácnosť. Kvety nás vedia nabiť energiou a provokovať všetky
naše zmysly, a práve to na nich obdivujeme. Svoje okolie vnímame
pomocou piatich základných zmyslov: zrak, sluch, čuch, chuť a hmat.
Všetky tieto vnemy v nás vyvolávajú emócie a ich prostredníctvom majú
kvety na náš život veľmi blahodarný účinok - dokážu potešiť, zlepšiť
náladu, ale i dodať sebadôveru a zvýšiť príťažlivosť.
I kvety môžu chutiť. Čoraz viac sa začínajú kvety využívať v modernej
gastronómii ako ozdoba jedla (okvetné plátky sa namáčajú v čokoláde).
Ani floristi nezaostávajú a využívajú dizajnové nádoby na vytváranie
dekoratívnych aranžmánov vo forme rôznych tortičiek, koláčikov,
kokteilov. Takéto dekorácie pôsobia vtipne a kvety neútočia len na našu
chuť, ale aj zrak. Receptory pre naše vnímanie hmatu sú rozmiestnené po
celom tele a je pravdou, že mnohé kvetiny sú veľmi prijemné na dotyk.
Čuch tiež predstavuje významnú súčasť chuti. Kvety sa od pradávna
pestujú nielen pre krásu, ale aj pre liečivé účinky, a tiež pre vôňu. Vzhľad
je základ. Najsilnejší vizuálny efekt majú pri kvetoch farby. Sluch je po
zraku druhým najdôležitejším zmyslom. Umožňuje nielen vnímanie zvuku
a priestorovú orientáciu, ale aj komunikáciu s ostatnými ľuďmi.
Aj kvety majú svoju životnosť. Majú to zakódované vo svojich génoch.
Môžeme to do istej miery ovplyvniť, napr. výživou počas rastu, spôsobom
a termínom zberu, manipuláciou a skladovaním. Na trvanlivosť rezaných
kvetov má pozitívny vplyv rad prípravkov s chemickým zložením, ktoré ich
starnutie oddiali. Sortiment prípravkov pod značkou FLORALIFE zahŕňa
ošetrenie kvetín od ich zberu až do úplného konca odrezaného kvetu.
Mnoho ľudí ešte neodhalilo tento prípravok, ktorý predlžuje trvácnosť
odrezaného kvetu.
29
MEDAILÓN NAŠICH ČLENOV
Ján Mindár, pestovateľ, šľachtiteľ, pravidelný účastník výstav a
obetavý priateľ, člen spolku Gladiola Martin
Narodil sa ako posledné šieste dieťa v roku 1943 v Ľuborči. Otec zomrel
skoro, keď mal sedem rokov, a tak ho vychovávala matka a súrodenci.
Základnú školu vychodil v Ľuborči a v Nemšovej. Poľnohospodársku
technickú školu v Malinove-odbor záhradnícky ukončil v roku 1961
maturitou. Základnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1962-1964
u Pohraničnej stráže v srdci Šumavy, najmä v Březníku, Modrave
a Kvilde. Jeho prvým pracoviskom boli Západoslovenské konzervárne
v Novom Meste nad Váhom, pracovisko Plantáž drobného ovocia Podolie,
ktorú s priateľom Ing.P.Dolníkom zakladal. Neskôr pracoval ako agronóm
v JRD Trenčianská Závada. Od roku 1972 s krátkou prestávkou pracoval
u Národných výborov a v Miestnej samospráve ako predseda MNV
v Ľuborči (1974–76), tajomník-podprdseda Spoločného národného výboru
pre obce Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianskú Závadu. Po udelení
štatútu mesta Nemšová k 1.1.1989 vtedajšou vládou SR svoje pôsobenie
v NV ukončil (1990). V rokoch 1994-2010 štyri volebné obdobia vykonával
funkciu primátora mesta Nemšová (najmladšie mesto na Považí).
Janko o svojej záľube ku kvetom a zvlášť ku gladiolám píše takto: Svoj
prvý gladiol som získal vo vtedajšej Šlachtiteľskej stanici v Kvetoslavove,
tento biely holanďák sa dlhé roky pestoval v našich záhradách. Prvé
registrované odrody som dostal od priateľa Jána Kramarika v roku 1984.
Doteraz mojou evidenciou je zaznamenaných viac ako 1000 kultivarov.
Prvé skutočné výstavy som videl v Žiline, Piešťanoch, Bratislave a pod.
Postupne som sa zúčastňoval výstav organizovaných Gladiola klubom,
ktorého som bol dlhoročným členom. Rád spomínam na skutočne
prekrásnu medzinárodnú výstavu gladiol v hoteli Kyjev v r.1989, kde som
získal ocenenie GRAND ŠAMPION za sem.291 a zvíťazil v kategórii 500 s
kultivarom Gay Festival. Originál obrazu ocenených kultivarov patrí medzi
moje navzácnejšie. Mojou snahou bolo spájať pestovateľov týchto kvetov
a pomáhať našej organizácii. Krížim pre svoje potešenie, ktoré
predstavujem verejnosti na súčasných výstavách a výpestky väčšinou
darujem. Z novších podujatí sa mi páčili výstavy gladiol v Sadskej,
jubilejná v Nov.Jičíne, Raj.Tepliciach, i posledná v Bytči a iné. V
poslednom období obmedzujem pestovanie ľálií, narcisov, krokusov, kalí
i gladiol. Som nesmierne rád, že priatelia gladiol - členovia Gladiola Martin
pokračujú v tradícii zosnulého priateľa Ing.I.Adamoviča.Veľa šťastia,
zdravia a Božieho požehnania v novom roku želá priateľ Ján Mindár!
30
PREDSTAVUJE SA NOVÁ ČLENKA NÁŠHO SPOLKU
Mgr. Jana Verešová
Kvety na záhrade som začala pestovať už pred rokom 1989. Hneď na
začiatku môjho pestovania ma oslovili hlavne cibuľoviny a hľuzoviny.
Okrem potrebných skúsenosti, vedomostí, zručností a dostupných
informácii, mi vtedy hlavne chýbal kvalitný rastlinný materiál. Našťastie
ešte pred obdobím nežnej revolúcie môj sused, ktorý bol na služobnej
ceste v Holandsku, sa podelil so mnou so zmesou rôznych druhov
narcisov a krokusov. Tým odštartoval moju celoživotnú záľubu a takým
spôsobom si ma tieto úžasné kvety našli a postupne „skákali“ do mojej
záhrady. Nikdy nezabudnem na moju prvú zahraničnú samostatnú
objednávku narcisov a ľalioviek. Bola a ešte aj stále je pre mňa natoľko
cenná (veď ma stála nesmierne veľa vybavovania, úsilia a v neposlednom
rade aj peňazí), že priamych potomkov z nej pestujem s veľkým
rešpektom a s úctou ešte aj dnes na mojej záhrade.
S jedlom rastie aj chuť a tak sa moja zbierka pestovaných cibuľovín
a hľuzovín rozšírila aj o gladioly. Sú to úžasné kvety, ktoré svojím
obdobím kvitnutia dopĺňajú sortiment kvitnúcich kvetov na záhrade.
Okrem iného sú vhodné aj k rezu a páči sa mi v neposlednom rade aj ich
vlastnosť, že postupne rozkvitajú z pukov vo váze. Nie som z tých ľudí,
ktorí sa uspokoja s obyčajným sortimentom v záhradkárstvach a preto
som začala pátrať hlavne po niečom inom. Objavovala som so zatajeným
dychom fotky gladiol pestovateľov hlavne z Ruska (osviežovala som si
tak prachom zabudnuté vedomosti z ruského jazyka) a Litvy a až neskôr
som sa dozvedela niečo o našich pestovateľoch z Čiech a Slovenska.
Rada by som teraz napísala, ktoré gladioly ma oslovili najviac: páčia sa
mi obrovské 500 ale aj miniatúrne, veľmi skoré VE ale aj neskoré L,
tmavé ale aj biele, žlté, fialové, zelené... šumrované, exotické, voskové,
s roztrapkanými okrajmi ....a všetky tie, čo som tu neuviedla. Dovolím si
tvrdiť a môj názor je, že niet škaredého kvetu - ešte by sa niektorý z nich
urazil a nekvitol by v budúcnosti na mojej záhrade. Keby som si mala
vybrať ten najkrajší, neviem či by som to niekedy vôbec dokázala. Rada
obdivujem krásu noviniek, ale mám veľmi rada aj staré osvedčené
kultivary. Z vyššie uvedeného je zjavné, že na svojej záhrade pestujem
viac kultivarov. Doteraz som ešte stále v krásnej zberateľskej fáze.
Keďže žiaľ , moja záhrada pri rodinnom dome nie je nafukovacia, občas
sa musím s niektorými kultivarmi aj rozlúčiť
31
Okrem kvetov na záhrade pestujem kvety aj v domácnosti: hlavne tropické
rastliny - hibiscusy a plumérie. Pestovateľstvo kvetov mám ako koníček
/skôr je to taký môj veľký kôň/ vo voľnočasových aktivitách, ktorý mi slúži
hlavne ako odreagovanie po psychickej náročnej práci v robote. Vo
voľnom čase sa venujem rodine, domácnosti, rada varím. Spoznávam
rada svet a cestujem najradšej do exotických ďalekých krajín, ale
z dôvodu mojej starostlivosti o rastlinstvo /moju háveď/, nemôžem
podnikať časovo dlhé cesty do zahraničia. Ale som veľmi rada, že kvety si
ma našli a žijem s nimi už nejeden piatok a svoje krátke predstavenie
končím citátom z knihy ´Zahradníkuv rok´, v ktorej Karel Čapek (o.i.
vášnivý záhradkár) píše:
„... JAK VZNIKÁ ZAHRADNÍK
Proti všemu zdání zahradník se nerodí ze semene, výhonku, cibule, hlízy
ani štupru, nýbrž vzniká zkušeností, okolím a přírodními podmínkami.“
Introdukcia gladiol na rok 2013 Josef Ehl
518 03 Podbřezí 44
VLTAVA, 423
Ehl 13, LM
Lososovo oranžová s tmavým žltým stredom, veľmi
exotický, (Kometa modrý stín x Acidanthera) x (Spirala x Acidanthera)
Sv. VÁCLAV, 425
Ehl 13, M
Stredne oranžový, so žltým stredom, tmavo oranžové
značky v hrdle, krásne rezové klasy, Arabela 500 x Olympia
Introdukcia gladiol na rok 2013 Jaroslav Koníček
289 12 Sadská, Švermova 860
BLUE EFECT, 487
Kon 13, M
Skvělá, tmavá, fialově modrá novinka se sametovým
nádechem parádně navlněných, voskovitých květů. Hrdlo je tmavší, na
spodních plátcích je bílý středový pruh a šumrování. Dobře stavěné klasy
s delším stonkem nesou 22-24 poupat, otevírá 7-9 květů. Efektní, výrazná
novinka na záhoně, vhodná pro všestranné použití. Semenáč č. 11/3-106/08, Z 2-3, W 2-3, (Moderna X Starry Night)
32
KAMELOT, 375
Kon 13, M
Fialově levandulové květy jsou bíle šumrované, na
spodních okvětních je velké žluté oko s červenou, slabší linkou. Květy
jsou pevně uchycené, dobré voskovitosti, moderně navlněné. Vytváří
pravidelné klasy s 22-23 poupaty s delším stonkem. Excelentní bicolor.
Semenáč č. 41/1-1- 98/00, Z 2, W 3, (Tiger Eyes X unkown)
LACERTA, 213
Kon 13, EM
Velmi pěkná středně žlutá, při rozkvétání jsou nařasené
růžičky nazelenalé, s parádním karmínově červeným očkem v hrdle.
Otevírá 7-9 lehce nařasených, voskovitých květů z 20-22 poupat na
pravidelném klasu. Každý milovník miniaturních gladiol by jí měl mít na
své zahradě. Semenáč č. 29/1-1-06/08, Z 2, W 2-3, (Sapnu Pils X
unkown)
PICTOR, 467
Kon 13, LM
Neobvyklá barva kouřově cyklámenová s velkou
purpurovou kresbou na spodních okvětních plátcích a smetanovými
ryskami uprostřed. Vysoce dekorativní voskovité, silně zvlněné květy, jsou
uspořádány do dvouřadu. Udrží naráz 8-10 květů na klase s 22-24
poupaty. Mimořádně krásný dekorační mečík. Semenáč č. 10/1-1-06/09, Z
3-4, W 4, (Parnas X Cream Lady)
TICHÁ DOHODA, 543
Kon 13, M
Perfektně srovnané, nádherně nařasené květy v přísném
dvouřadém uspořádání, kvalitní voskovitosti, velice podobné naší odrůdě
„Pink Elegance“ dělají z této novinky vysokého favorita pro výstavní stoly.
Dělá kvalitní nákvěty 10 až 12 květů na klase s 23 až 25 poupaty. Barva je
světle růžová s velkým bílým hrdlem. Roste velmi zdravě, rostliny jsou
vysoké, rovné, dobře se množí, Špičková výstavní odrůda ve své třídě.
Semenáč č. 8/3-1-06/09, Z 4, (Lady Jane X Jaunava)
VIRGO, 377
Kon 13, M
Vynikající purpurově vínová s tmavším odstínem spodních
okvětních plátků, které zvýrazňují středové bílé šípy a nepatrná colora
okrajů. Rovné, dobře stavěné dvouřadé klasy nesou 22-23 poupat, otevírá
7-9 zvlněných květů, voskovitých květů, velké trvanlivosti. Přínosná
novinka v tomto barevném spektru. Semenáč č. 52/1-1-05/09, Z 2-3, W 3,
(Cosmic Velvet X unkown)
WHITE SONG, 401
Kon 13, M
Nádherná, bílá se smetanovými spodními petály, květy
jsou čtvercového tvaru, konce okvětních plátků jsou protažené do špiček.
Klasy mají perfektní dvouřadé uspořádání, květy jsou silně zřasené se
silnou voskovou substancí. Vynikající výstavní odrůda s výbornými
33
parametry, otevírá 9 až 11 květů na klase s 24 až 26 poupaty. Velmi
zdravá a množivá novinka. Semenáč č. 1/1-1-06/08, Z 4-5, W 4, (Pax X
Curling Atoll)
ZINGARO, 345
Kon 13, M
Silně nařasené lososově růžové květy, silné voskovitosti,
mají velké smetanové oko. Vytváří pravidelné, dvouřadé klasy s 22-24
poupaty, otevírá 8-10 květů. Velká trvanlivost ve váze a odolnost počasí je
velkým kladem této novinky. Parádní dekorační, ale i výstavní odrůda.
Semenáč č. 1/1-16-06/09, Z 4-5, W 4-5, (Pax X Curling Atoll)
Introdukcia gladiol na rok 2012 Peter Lelek
038 61 Vrútky, M. R. Štefánika 6
GLADIS, 443
Lel 13 SV, Sem. 64 Žiarivá sorta ladená do oranžovo červených
odtieňov s výrazným okom a svetlejším lemom po obvode lupeňov,
zaujme svojim exotickým vzhľadom. Je príkladom sorty, ktorá síce nemá
dokonalé usporiadanie kvetov a ani neotvorí veľký počet kvetov súčasne,
je však farebne a zriasením tak atraktívna, že ju obdivovatelia gladiol chcú
mať. Pôvod neznámy (aj to sa stáva, keď sa stratí evidenčný štítok,
možno by vnúčik od návštevy mojej záhrady niečo o tom vedel).
MERRY, 440
Lel 13 M, Sem. 52
Neviem, či dať kód 400 alebo 440, alebo 410, z
každej farby je tam skoro rovnako. Na mohutnej rastline sa nachádza až
26 pukov, z ktorých sa vie súčasne otvoriť až 12 kvetov v krásnych letných, ružovo žlto bielych pastelových farbách. Na jemne nazberkané
kraje lupeňov sorty Merry je vskutku príjemný pohľad. Z kríženia R. Sčotky
x Open
NORGE MEMORY, 445
Lel 13 M, Sem. 209 Zvláštna farba červeno okrová mi pripomenula
nórske, fínske a švédske drevené stavbičky tejto farby z čias rybačiek,
kedy som tieto severské krajiny navštívil. Na desiatich súčasne
otvorených kvetoch (otvorí ich naraz aj viac, záleží na počasí), z
celkového počtu pukov až 28, je každý petál - jazýček mierne
´zasnežený´, kvety silne nariasené, znaky zdedené po Petre. Ešte ako
semenáč získal 1. miesto vo veľkokvetom šľachtení. Z kríženia Voila x
Petra
34
RAJSKÁ ZÁHRADA, 343
Lel 13 E, pôvodne Rajecké Teplice Mečík,ktorý
získal
1.
miesto
v Rajeckých Tepliciach v kategórii novošľachtenia, zdedil pekné znaky a
ružovo bordové farebné odtiene od cv. Harlequine. Veľmi včasná sorta s
kvalitným nákvetom, atraktívnou farbou, voskom a výrazným zriasením,
je spoľahlivá po všetkých stránkach vrátane dobrého zdravia. Z kríženia
Samba x Harlequine
RUŽOVÁ KRÁSKA, 542
Lel 13 S, Sem. 112
Keď som vzhliadol na záhone rozkvitnutý semenáč
č. 112, okamžite som mal pre neho názov ´Ružová kráska´ a pridelil mu v
evidencii 5 výkričníkov, čo nerobím často. Krásnu ružovú farbu so
zvláštnych farebným nádychom na mohutných ´päťstovkových´ kvetoch
ani neviem popísať, to treba vidieť. Bezchybný nákvet, usporiadanie
kvetov a samotná farba zaraďuje tento mečík medzi mojich favoritov.
Z kríženia Samba x Ivory Queen
ZENIA, 542
Lel 13 S, Sem. 55
Farebne veľmi podobná Royal Spire, avšak lupene
kvetov sú hladšie a zaoblené. Veľké citrónovo žlté oko na bordovom
základe dodáva sorte príznačnú eleganciu. Svojou nevšednou farebnou
kombináciou zaujala na viacerých výstavách a bola umiestnená aj v
súťaži exponátov. Základné parametre: +-24 pukov, až 10 súčasne
otvorených kvetov (dedičstvo po R.Spire), dobrý nákvet a vosk. Z kríženia
R.Sčotky x Royal Spire
ZLOMENÉ SRDCE, 434
Lel 13 S, Sem. 225
Sorta získala meno z celkom jednoduchého
dôvodu, totiž už dvakrát sa mi ju pre jej robustný vzrast - dĺžku nepodarilo
dopraviť na výstavu v celku. Špička dlhého klasu vyčnievajúca z
prepravnej krabice sa zlomila a ako môj najkrajší exponát mi proste
"zlomil srdce". Vytvára superklas, je to dané jej veľkou vitalitou. Len málo
sort vie vytvoriť na stonke až 28 pukov a zároveň mať silne zriasené
voskové kvety a pritom otvoriť až 10 kvetov súčasne. Z kríženia Dick
Delighte x I.Queen
Introdukcia gladiol na rok 2012 Alojz Mikulášek
900 55 Lozorno 197, Zvončínska 30
KAROTA, 335
MiA 13 EM, Sem. 1/06-1
Lososovo červená, dole jemné biele lúče,
pevné rovné klasy, p 24/10-8, R 2 W 3, Pulchritude x Joker
35
MARCIPÁN, 465
MiA 13 M, Sem. 2/07-8
Žiarivo ružová, v strede jemný červený
jazyk lemovaný slabou oranžovou, p 22/10-6, R 3 W 4, Chanel x Polaban
MARMELÁDA, 436
MiA 13 VL, Sem. 27/01-5
Lososovo červená, jemné biele lúče, pevný
rovný klas, veľmi neskorá, p 24/10-5, R 3 W 4, Bryanne Nicole y Fire
a Ice
MAXIM, 531
MiA 13 M, Sem. 7/07-2
Marhuľovo krémová s rozpitým červeným
očkom, veľké kvety, p 22/8-4, R 3 W 3, (Gay Festival x Red Majesty) x
Kejda
MODELKA, 426
MiA 13 LM, Sem. 25/07-1
Oranžovo červená, v strede tmavšie
šumrovanie, p 24/10-8, R 3 W 4, Joker x Ivory Queen
ÚSVIT, 433
MiA 13 M, Sem. 11/01-1
Jemná lososová s krémovou, žltým hrdlom
a lúčmi, p 22/10-5, R 3 W 4, Kristin x Clarence´s Choice
ZÁHORÁK, 521
MiA 13 LM, Sem. 31/07-1
Nariasená krémovo žltá s oranžovým
nádychom, tenký pinkový lem na vonkajších lupeňoch, vnútorné majú lem
zeleno žltý, pevný kompaktný klas, p 26/10-6, R 4 W 4, Joker x Kejda
Introdukcia gladiol na rok 2012 Petr Mimránek
763 01 Mysločovice 169
BLACK BERRY, 258
Mim 13 M, Sem. BTX-M
Červeno čierna, čierne puky, biela linka na
okraji, z kríženia Black Diamond x Ebony Beauty
ČERVENÝ BARON, 455
Mim 13 ML, Sem. CBO-1
Stredne neskorá, farby žierivo červené,
stred belavý, múkovito sypaný. Ocenený na výstave v Bytči 2012. Výška
rastliny 130 cm, 20 pukov, otvára 6-7. Dobre množí, kvitne z brutu.
Zriasený. Zdravé hľuzy. Z kríženia (Tara x Clarence‘s Choice) x Petra
MIRRAR, 313
Mim 13 M, Sem. BDB-01
Svietivá levanduľovo žltá, levanduľové
tyčinky a poprášený vnútrajšok kvetu, krásna stavba klasu, z kríženia
(Wasath Yellow x Divinity) x Zlato a Jantar
SPIRIDION, 401-441
Mim 13 M,
Kvitne za 80 dní, obľúbený okáč, krémový s príjemne
naružovelými okrajmi a jahodovo červeným okom. Príjemná veselá
36
kombinácia farieb, 19-21 pukov, 7 kvetov otvorených súčasne. Výška
rastliny 125-135 cm, rovný klas, ľahko sa režie, krásny v kytici, vyskúšaný
tiež ako vynikajúci rodič pre kríženie. Jemné zriasenie. Tiež hľuza tejto
odrody je zaujímavá, snehovo biela. Dobre klíčiaci brut umožňuje jeho
rýchle rozmnoženie. Bez uvedenia rodičovstva.
VČELÍ SEN, 311
Mim 13 M, Sem. BEF-01
Kvitne za 85 dní, farby zlato žlté s malým
červeným rubínom vo vnútri kvetu. Veľmi krásne jemné zriasenie získal
z odrody Vlasty Nováka, nazývanej MUSA. Nádherný v kytici. Rastlina
vysoká 110-115 cm, rovné klasy, jednoradý, 18-19 pukov. Rýchlo sa
množí, je zdravý. Z kríženia Gold Struck x Musa
Introdukcia gladiol na rok 2013 Ján Roman
066 01 Humenné, Sídlisko Poľana 95
ČERVENÁ KREATÚRA, 355
Rom 13 EM, Sem. 39-07-9
Farba červená s krémovým okom žíhaným
ružovou. Rovný klas s vynikajúcim dvoj radom. V 130/76 cm, p 24/10, ZW
33, z kríženia Huron Lady x Open
JOLANA, 465
Rom 13 EM, Sem. 10-07-3
Farba cyklámenová s tmavým okom
lemovaným krémovou. Klas rovný, s hustým dvoj radom. V 113/59 cm, p
22/13, ZW 33, z kríženia Frangine x Jantarnaja Baltika
MELANIA, 311
Rom 13 M, Sem. 9-07-2
Farba
svetlučko
krémová
s veľkým
levanduľovým okom. Klas dvoj radový, rovný, s dobrým usporiadaním
kvetov na klase. V 125/62 cm, p 22/10, ZW 45, z kríženia Huron Kisses x
Cameron
ORANŽOVÝ EXOT, 325
Rom 13 EM, Sem. 3-37-2
Farba
oranžová
s červeným
okom
lemovaným žltou. Tvar kvetu je exotický. V 120/60 cm, p 20/8, ZW 55,
z kríženia Peerless x Lemon Meringue
PALOMA, 336
Rom 13 EM, Sem. 39-07-6
Farba lososová, vrch svetlejší, spodné
lupene tmavšie s ružovými a žltými linkami. Klas rovný, dvojradový. V
130/72 cm, p 27/11, ZW 44, z kríženia Huron Lady x Open
PERFEKTNÁ, 373
Rom 13 E, Sem. 32-7-3
Farba svetlá levanduľovo ružová, vo vnútri
prechádza do žltej. Rovný klas s vynikajúcim dvoj radom. V 131/68 cm, p
28/13, ZW 33, z kríženia Esquisse x Ringmaster
37
PINKOVÝ KLENOT, 345
Rom 13 EM, Sem. 45-07-4
Farbapinková, okraje tmavšie, vnútro
svetlejšie prechádzajúce do krémovej, žíhanej ružovou. Vynikajúci dvoj
rad. V 109/59 cm, p 21/10, ZW 44, z kríženia Huron Love x Royal Spire
POÉZIA, 475
Rom 13 E?, Sem. 20-07-2
Okraje kvetu svetlé levanduľové. Vnútro
žlté žíhané tmavou levanduľovou. Klas rovný s dobrým dvoj radom. V
146/76 cm, p 25/10, ZW 44, z kríženia Huron Kisses x Jantarnaja Baltika
RUMIENKA, 443
Rom 13 M, Sem. 43-07-1
Farba svetlá pinkovo ružová s tmavsími
znakmi na spodných lupeňoch. V 124/61 cm, p 20/8, ZW 34, z kríženia
Princ Bajaja x Samba
SILVIA, 345
Rom 13 EM, Sem. 35-07-1
Farba pinková s krémovo žltým okom,
žíhaným ružovou. Klas s hustým dvoj radom. V 107/56 cm, p 21/12, ZW
44, z kríženia Miss Slovakia x Royal Spire
Introdukcia gladiol na rok 2013 Ing. Ján Vaník
976 62 Brusno č. 454
BLUE FOUNTAIN, 384
Vaň 13 M, Sem. BLU 3/07/1 Farba stredne fialová, pekne zriasená,
vitálna, množivá, V 130/65 cm, p 23/7/4, R 3, W 4, z kríženia [(Space x
Reverie x Bluet) x Destera] Bajaja x Samba
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ, 363
Vaň 13 LM, Sem. SYR 2-3
Farba svetloružová, vnútorné lupene
kratšie, lemované zelenou, V 125/55 cm, p 21/8/5, R 4, W5, z kríženia
Syrákov x (Radyně x Hayride x Bronzová Socha)
INA, 462/03
Vaň 13 M, Sem. NK 1/03/3
Krásna kombinácia ružovej so žltou,
zelenou a krémovou, exotický tvar kvetu s kratšími vnútornými
lupeňmi, pekne zriasená, je skrátka iná ako ostatné, V 120/50 cm, p
17/7/4, R 3, W 4, z kríženia Nitrianske Knieža x Sdlg.
PRAMEŇ, 484
Vaň 13 M, Sem. ATL x ME 1/2002
Farba stredne fialová s bielou,
farebne podobná na Atlantis, V 135/70 cm, p 24/6/5, R 2, W 3, z kríženia
Atlantis x Modré Eso
38
Mária Windischová
Môj pohľad na na výstavy v roku 2012
Po strate nášho tajomníka Karola Vladára sme si povedali: v sezóne 2012
nebudeme plánovať veľa výstav. Touto myšlienkou sme sa často
zaoberal a ako to bude bez neho. Bol srdcom nášho klubu, riadil veľa vecí
a brali sme to všetci ako samozrejmosť. A zrazu, pred dverami sezóny,
boli sme pred rozhodnutiami, ktoré bolo treba riešiť. Aby sme nič neukrátili
čo sa počtu výstav týka, tak sme na sezónu 2012 naplánovali znova päť
výstav. Bola to veľká výzva. Ja osobne som do toho išla ako nováčik, tak
povediac so strachom, či to ako nová tajomníčka zvládnem. Popri mojej
práci aranžérky v klube je to predsa zodpovednosť, ktorú si treba plniť
svedomite a nič nezanedbať, aby chod klubu šiel plynule.
V
administratívnych veciach mi veľa pomáha náš podpredseda Peťo Lelek,
ktorému sa chcem touto cestou veľmi poďakovať. Štyri výstavy sme
organizovali my, a na piatu do Poľského Rybníka sme dostali pozvanie. Je
však pravdou, že bez finančnej podpory sponzorov by sme tieto výstavy
nezorganizovali.
RAJECKÉ TEPLICE
Organizátor: Gladiola Martin, Mesto Rajecké Teplice
Vystavovatelia: Ján Mindár, Viliam Paulíny, Peter Lelek, Juraj
Belička, Jozef Kocian, Mário a Mária Kajs, Mária Windischová,
Ľubomír Fuzák, Ing. Daniel Jurík
Organizačná spolupráca: Oľga Tišliarová, MUDr. Juraj Matušek,
Ľubka Šavlová, Danka a Zdeňek Jadrný.
Touto výstavou v poradí už dvanástou otvárame každoročne brány
sezóny. Vystavovali sme v priestoroch Mestského úradu v dňoch 21. a
22.07.2012. V poobedňajších hodinách nás navštívil primátor mesta
RNDr. Peter Dobeš. Po druhýkrát sme usporiadali v rámci predaja dražbu
kompozícií a aranžovačiek. Výpredaj gladiol po výstave nám vždy urobí
všetkým radosť, je spojený s radosťou a hovorí o tom, že tento kvet ľudia
milujú. A my sa do Rajeckých Teplíc vždy radi každoročne vraciame.
39
Za finančnú podporu patrí poďakovanie mestu Rajecké Teplice,
primátorovi RNDr. Petrovi Dobešovi a organizačne Mariánovi
Veselickému.
Za najkrajšiu expozíciu čo je ´hlas diváka´, boli vyhodnotený: Juraj
Belička, Ján Mindár, Peter Lelek, Viliam Paulíny, Jozef Kocian, Mária
a Mário Kajs, Mária Windischová a Ľubomír Fuzák.
V ankete o najkrajší kvet výstavy dali diváci najviac hlasov gladiolám:
ATOM II
43 hlasov
DENEB EXOTIC
35 hlasov
POLÁRNA ŽIARA
31 hlasov
NOSLEPUMAINNÁ ŠOKOLÁDE
26 hlasov
VIOLETA
24 hlasov
CINNAMON CANDY
17 hlasov
MARHUĽKA
15 hlasov
OSA ZLA
13 hlasov
MÁJOVÝ KVĚT
13 hlasov
MARTIN
Organizátor: Gladiola Martin, OV SZZ Martin, Slovenské Národné
Múzeum Martin
Vystavovatelia: Juraj Belička, Peter Lelek, Mário a Mária Kajs, Viliam
Paulíny, Ľubomír Fuzák, Mária Windischová, Jozef Kocian, Ing. Ján
Vaník, Ing. Jozef Šišitka, Ing. Teofil Zachar
Vystavovatelia bonsajov: Jaroslav Belička, Ing. Stanislav Talapka
PhDr.
Organizačná spolupráca: Oľga Tišliarová, Martina Windischová,
Anna Vaníková, Ľubka Kubincová, Mudr. Juraj Matušek, Rudolf
Kostra
Po dvojtýždňovom oddychu sme 4. a 5.8. 2012 v priestoroch Slovenského
Národného Múzea v Martine vystavovali už šiestykrát. Na otvorení
výstavy sa zúčastnil podpredseda RV SZZ JUDr. Vladimír
Zajac a zástupkyňa múzea PhDr. Hana Zelinová. Prevažná časť
vystavovateľov vystavovala vo východnej miestnosti. Táto miestnosť nie je
dobrá na vystavovanie, na kvety tu svieti slnko a miestnosť je príliš
prehriata. Na druhý deň bolo vidieť ako kvety gladiol v týchto priestoroch
trpia a odchádzajú spodné kvety. Lepšie na tom boli kvety, ktoré boli
vystavené v priestoroch chodby. Výstavné priestory nám opäť doplnili
vystavovatelia bonsajov, ako aj náš člen p. Lelek, ktorý vystavoval dálie
40
a aj v menšom počte orchideje. Nakoľko priestor výstavnej miestnosti
s prepojením na chodbovú časť bol rozšírený, bol využitý na vyhodnotenie
expozície a na kompozície aranžmánov. Veľmi pekne kompozične
pôsobili aj ručne zhotovené záhradné postavičky od pani Kováčikovej.
Návštevnosť výstavy oproti iným ročníkom bola slabšia, možno preto, že
naša výstava bola v inom termíne ako Matičné oslavy. Bolo to žiaľ pre nás
sklamaním.
Za finančnú podporu našej činnosti patrí poďakovanie
Martin.
OV SZZ
Vyhodnotenie gladiol:
Mária a Mário Kajsovci: Felicita, Deneb Exotic, J.Václavík, Kozmetička,
Procyon Exotic, sem.Belička11/102
Peter Lelek: sem.LE-195, sem.LE-222, sem.LE-117, Rubín, Red Laser
Ing. Teofil Zachar: J. Václavík
Juraj Belička: sem.Bel.11-103, sem.Bel.-1007, sem.Bel.11-1090,
sem.Bel.-11-105, sem. Bel.-417, Izabela, sem. Bel. -11-904, Rajathos
V ankete o najkrajšiu expozíciu dali diváci najviac hlasov
vystavovateľom:
Juraj Belička, Mária a Mário Kajs, Peter Lelek, Viliam Paulíny, Mária
Windischová a Ľubomír Fuzák, Jozef Kocian, Ing. Ján Vaník, Ing. Jozef
Šišitka, Ing. Teofil Zachar
V ankete o najkrajší kvet výstavy dali diváci najviac hlasov gladiolám:
BRONZE STAR
10 hlasov
PROCYON EXOTIC
8 hlasov
JIŘÍ VÁCLAVÍK
8 hlasov
HARLEQUIN
7 hlasov
KOZMETIČA
7 hlasov
MARSIANKA
5 hlasov
NOSLEPUMAINNÁ ŠOKOLÁDE
5 hlasov
Sem.Le-222
3 hlasy
Sem.Bel.-11-1090
3 hlasy
BYTČA
Organizátor: Gladiola Martin, OV SZZ Martin, Mesto Bytča
Vystavovatelia gladiol: Juraj Belička, Peter Lelek, Mária
Windischová, Ľubomír Fuzák, Mário a Mária Kajs, Viliam Paulíny,
Jozef Kocian, MUDr. Juraj Matušek, Alojz Mikulášek, Ing. Ján Vaník,
41
Ján Mindár, Ing. Daniel Jurík, Vojtech Chmelík, Ing. Dušan Slošiar
(ČR), Jaroslav Koníček (ČR), Mgr. Zděnek Šourek (ČR), Petr
Mimránek (ČR), Ivan Šaran (ČR), Petr Zagora (ČR), Jiří Petr (ČR), Inž.
Piotr Wistuba (PL)
Vystavovatelia dálií: Mgr. Zděnek Šourek (ČR), Andrzej Surma (PL),
Grzegorz Sztymala (PL)
Vystavovatelia orchidejí: Milan Majtán
Vystavovatelia bonsajov: Jaroslav Belička, Ing. Stanislav Talapka
PhDr., Daniel Macík
Aranžovanie: Katarzyna Ochenkowska (PL), Anna Kocianová, Mgr.
Anna Tvrdá, Mária Windischová
Organizačná spolupráca: Oľga Tišliarová, Ľubka Šavlová, Gabika
Matušková, Danka a Zdeňek Jadrný
V dňoch 11. a 12.8. 2012 sa v priestoroch Domu kultúry v Bytči konala už
v poradí druhá výstava. Výstavu otvoril primátor mesta Miroslav Minarčík
spolu s tajomníkom OV SZZ v Žiline Ľudovítom Deákom. Výstava sa
konala ako medzinárodná, za účasti vystavovateľov z Českej republiky
a Poľska. Vystavovalo 30 vystavovateľov. Okrem gladiol tu boli vystavené
dálie, bonsaje, orchideje a kompozície kvetov. Pri otvorení výstavy bol
pokrstený nový semenáč od šľachtiteľa, pestovateľa, nášho predsedu
Juraja Beličku a dostal meno PRIMÁTOR.
Vyhodnotenie dálií:
Dekoračné
I. miesto
Zdeněk Šourek
II. miesto
Grzegorz Sztymala
III. miesto
Andrzej Surma
Kaktusovky
I. miesto
Andrzej Surma
II. miesto
Andrzej Surma
III. miesto
Grzegorz Sztymala
Pomponky
I. miesto
Grzegorz Stymala
II. miesto
Andrzej Surma
III. miesto
Andrzej Surma
sorta GODOLLO
sorta GLORIOSA
sorta ANGELIKA
sorta MY TRIO
sorta MYRTLES POLLY
sorta SHOWŃTEL
sorta EVELINE
sorta JESIE
sorta REYCROFT
V ankete o najkrajšiu expozíciu
vystavovateľom:
Juraj Belička
Mário a Mária Kajs
Jaroslav Koníček, Peter Lelek
42
dali
diváci
37 hlasov
28 hlasov
24 hlasov
najviac
hlasov
Jozef Kocian
Andrzej Surma
20 hlasov
19 hlasov
V ankete o najkrajší kvet výstavy dali diváci najviac hlasov gladiolám:
BOMBAJ
29 hlasov
JIŘÍ VÁCLAVÍK
28 hlasov
SMUTNÝ AKANT
19 hlasov
PRIMÁTOR
19 hlasov
MARHUĽKA
15 hlasov
ČERVENÝ TRHÁK
14 hlasov
PROCYON EXOTIC
11 hlasov
OLYMPIA
10 hlasov
KLEOPATRA
10 hlasov
Sem.Le-228
10 hlasov
OF SINGULAR BEAUTY
10 hlasov
INDIGO BLUE
8 hlasov
Za finančnú podporu patrí poďakovanie OV SZZ Martin a mestu Bytča
za ich podporu pri našej činnosti.
Sponzory: APARTMÁNY- JUDr. Anton Školek, KVETINÁRSTVO RUŽA
- Mária Kušútová, KVETY ANTÚRIA Mgr. Anna Tvrdá, KVETINÁRSTVO
PREZENT - Mária Jáchymová, PENZION ROYAL - Hlinik Nad Váhom,
RADNIČNÁ REŠTAURÁCIA - Monika a Jaroslav Dzúrek, KBK s.r.o.
Mäsovýroba - Marián Pilát, PIZZA BABA s.r.o. Branislav Balala, PREDAJ
MASA - Anna Ačiaková,
POHOSTINSTVO
SKLENÍK – Janka
Martovičová, POTRAVINY- Zdenko Smatana, KVETY ZÁHRADA –Ing.
Jozef Slocík, VEČIERKA - Stanislav Struhár, POHOSTÍNSTVO – Miloš
Papánek, Hlboké Nad Váhom, Ing. Bernard Gajdoš, KVETINÁRSTVO
ADONIS - Anna
Lokajová, PENZION 7 HRIECHOV - Kotešová,
REDOSTA MÉDIA s.r.o. Ján Medvedík, NAMARK s.r.o. – Mário
Daubner, POISŤOVACÍ AGENT – Viliam Minarík, K.3.O. Malá Bytča Ondrej Kocian, HIVUS s.r.o. - Ing. Jaroslav Kocián.
RYBNIK - Poľsko
Organizátor: Rybnicki Klub Milošników Kwiatów
Vystavovatelia - Gladiola Martin: Juraj Belička, Peter Lelek, Mária
Windischová, MUDr. Juraj Matušek, Mária a Mário Kajs, Viliam
Paulíny
Vystavovatelia - Gladiris: Jaroslav Kovařík, Peter Zagora, Ing. Dušan
Slošiar, Jaroslav Koníček, Petr Jiží, Petr Mimránek
43
Výstava sa konala v dňoch 18. a 19.8. 2012 v priestoroch mestského
divadla, bola to v poradí pätnásta jubilejná. My Slováci, sme sa na nej
zúčastnili už po štvrtýkrát. Celkovo bolo vystavených 870 klasov.
Slovenských pestovateľov gladiol sme reprezentovali dobre, svedčí o tom
aj umiestnenie.
V ankete návštevníkov o najkrajšiu gladiolu:
III. miesto
J.Belička
HOKUS POKUS
V. miesto
J.Belička
BOMBAJ
VIII. miesto
P.Lelek
ROYAL SPIRE
BOJNICE
Organizátor: Gladiola Martin, Mesto Bojnice
Vystavovatelia: Juraj Belička, Peter Lelek, Mária Windischová,
Ľubomír Fuzák, Mária a Mário Kajs, Viliam Paulíny, MUDr. Juraj
Matušek, Jozef Kocian, Alojz Mikulášek, Ján Mindár, Ing. Ján Vaník,
Ing. Dušan Slošiar (ČR), Jaroslav Koníček (ČR), Jiří Petr (ČR)
Organizačná spolupráca: Oľga Tišliarová, Anna Vaníková, Kultúrne
centrum Bojníc- Ing. Belianska
Výstava sa konala v dňoch 25. a 26.8. 2012. Vystavovali sme
v kongresovej sále, v centre Bojníc. Prostredie bolo veľmi pekné, miesto
frekventované čo malo dobrý dopad na návštevnosť. V tomto prostredí
sme boli prvýkrát. Pri otvorení výstavy nás navštívil zástupca primátora
Bojníc Ing. Zdenko Priehoda , spolu so starostkou družobného mesta
Jeseník Máriou Fomicenovou a riaditeľkou KCB Ing. Belianskou.
Sálu sme zaplnili okrem gladiol aj dáliami, ktoré vystavovali P. Lelek a A.
Mikulášek. Osviežili inakosťou sálu kongresového centra, plnú krásnych
gladiol. Ohlasy ľudí na túto výstavu boli veľmi dobré. Počas výstavy nás
navštívila regionálna TV a Slovenský rozhlas.
44
Rudo Kostra
POSTREHY Z VÝSTAV
Vyjadrím sa len k jednej, ktorú som videl, k domácej, Martinskej. Zmienim
sa o jave, ktorý sa nazýva v praxi ´prevádzková slepota´. Čo to má
konkrétne byť?
a/ prehustenosť: Na stoloch sa bijú o svoj životný priestor mnohé
prekrásne výpestky, ale zatieňujú sa navzájom. Darmo sa radí,
upozorňuje na rolu optiky a estetiky. Spôsobujeme si to sami, veď isto je
nesprávne, aby ma na začiatku stola vítala Kleopatra, na konci tak isto
a ešte v strede tá istá alebo podobne premnožená sorta.
b/ označovanie: Dá sa tolerovať, že si toto zabezpečujú vystavovatelia
individuálne. Ale nemožno súhlasiť s chybným rozdielnym označením tej
istej sorty na viacerých expozíciách.
c/ absencia minigladiol: Snáď 90% výstavných klasov tvorila veľkosť
400, časť 300-500, ale chýbala - možno zaznávaná veľkosť 100-200. Len
u pána Vaníka, ktorého expozícia bola veľmi zaujímavá pre mňa,
nepoznačená komerčnosťou – bola cudne na okraji pripomenutá aj táto
časť sortimentu. Myslím, že zo známych veľkostných tried 100 až 500 by
mali byť vystavené povinne 3 veľkostné skupiny.
Možno som stúpil niekomu na otlak, ale na tej výstave prezentujeme
nielen seba, ale celú organizáciu. Nechcem kaziť to, čo výborne funguje:
elán, odbornú zdatnosť, diapazon sort, šľachtiteľské úspechy – všetko, čo
tvorí súdržnosť, pocit solidárnosti na náš spolok.
A ešte jednu ´šišitkovskú´:
Pri mojom bývaní funguje 17 záhradkárov. Bývala tam aj jedna staršia
pani, ktorá sa s obľubou prechádzala po všetkých záhonoch. Kto by jej
vyčítal ranné prechádzky? Ale len do tej doby, kým gazdinky nezistili, že
tam chýba šalátik, tam rajčinka a pod.
Mal som vtedy pár bielych gladiol, z dnešného pohľadu nič moc: bola to
úroveň 80-tych rokov. Pristavila ma uvedená susedka, že či jej dám pár
cibúľ spomínanej bielej sorty. Prečo nie? Na jeseň vykopem, očistím,
poskytnem.
Asi o 2-3 dni som išiel na záhradku a tieto biele sa mi videli akési
uvädnuté. Čo sa Vám stalo, milenké moje, čo? Stačilo trochu zohnúť
kolená a zbadal som výsledok: všetky boli odšklbnuté od hľuzy a stvol
zapichnutý, zahrabaný v zemi bez hľúz. A tak otázka na Hercula Poirota –
kde zmizli? Takýchto zážitkov Vám prajem čo najmenej.
S pozdravom pestovateľ a obdivovateľ krásy gladiol Rudolf Kostra.
45
Petr Mimránek
O STÁRNUTÍ MEČÍKU
V.A. Lobaznov (vybráno z časopisu moskevského klubu mečíkářů č. 15,
Mečíky se běžně množí tak, že se pěstují z korálků, nebo se dělí hlízy.
Doktor zemědělských věd T.G.Tamberg udává, že období juvenilního
vývoje (tz. do kvetení) trvá u mečíků jeden až dva roky, kdy se vytváří
hlíza, která je schopná plnohodnotného rozkvétání mečíků. Poté, při
správné agrotechnice a získání vyzrálých hlíz, mečíky kvetou každý rok.
Na hlíze se nachází hlavní pupen (pupen obnovy). Z něj vyrůstá mladý
výhon, v dolní části kterého se během růstu rostliny vytváří náhradní hlíza.
Uprostřed vegetačního období zasazená (mateřská) hlíza odumírá, nově
vytvořená hlíza (nazývá se náhradní) má opět hlavní pupen pro
následující vegetační období. Dále se vše opakuje. Nově narostená hlíza
už je o jeden rok starší než zasazená. Sázejíce je další rok, získáme
v důsledku hlízu o dva roky starší a tak dále; při tom každá nová hlíza
bude nejen starší než předcházející, ale i méně odolná k chorobám.
Stárnutí hlízy se odráží nejen na jejím zdravotním stavu, ale i na kvalitě
rozkvétání a rozmnožování, která se zhoršují.
T.G.Tamberg se domnívá, že stáří nastává přibližně 6 až 7 let po prvním
kvetení hlízy. Proto zkušení zahradníci, aby se nezhoršovala kvalita
odrůdy, po 4 až 5 letech starou hlízu likvidují. Kdyby to neudělali, tak by
nakonec stará hlíza po výsadbě ani nemusela vyrašit. Na místo starých
hlíz je nezbytné neustále dopěstovávat nové hlízy z korálů. Někdy se
zaměňuje stárnutí hlízy a stárnutí odrůdy. U některých odrůd se časem
mohou zhoršovat některé vlastnosti - jako je třeba množství poupat,
výška, mění se i období kvetení. Jedny odrůdy ´odcházejí´ kvůli
nedostatečné ozdobnosti, jiné kvůli špatnému růstu, další kvůli špatnému
zdravotnímu stavu (mimo jiné malé odolnosti k virovým chorobám) a tak
dále. Někdy zahradníci vyřazují odrůdu, protože se objevila podobná a
zdánlivě lepší. Pak přichází zklamání z nové odrůdy, opět hledají tu
starou, ale tu už nikdo nemá.
Avšak, jak ukazuje praxe, při dodržení klonového výběru (tj. výběru
k rozmnožování
nejlepších exemplářů zachovávajících
vlastnosti
odrůdy), mohou odrůdy mečíků existovat dostatečně dlouho. Například
odrůda OSCAR byla uvedena na trh v roce 1956 a odrůda JACK OF
SPADES v roce 1959. Obě tyto odrůdy, stejně jako mnohé další, doposud
pěstují zahradníci. To znamená závěrem, že hlízy sice stárnou, ale jak
dlouho zůstane odrůda v sortimentu, to závisí od mnoha okolností.
46
OKIENKO ŠĽACHTITEĽA
Okienko šľachtiteľa, je nová rubrika v našom spravodaji, kde nájdeme
rôznorodé poznatky našich aj zahraničných šľachtiteľov z minulej, a
hlavne súčasnej doby o šľachtení gladiol a o všetkom, čo s tým súvisí.
Snáď najlepším úvodom bude článok E.F.Palmera, ktorý vyšľachtil prvú
hodnotnú veľkokvetú sortu PICARDY (písali sme o nej v minulom čísle), aj
keď v skutočnosti v tom čase bola ešte krajšia iná sorta od neho, ale tej sa
zdravotne akosi nedarilo. Takmer všetko, čo napísal E.F.Palmer, platí aj
pre dnešnú dobu, veď napokon - prečítajte si to v nasledovnom článku.
ŠĽACHTENIE MEČÍKOV
Dr. E.F.Palmer, Vineland Station, Ontario
Stále viac a viac začínam veriť, že niektoré semenáčiky a sorty sa celkom
iste menia počas rokov k horšiemu, nielen pokiaľ ide o zdravie rastliny, ale
aj o farbu. Iné si zas zrejme ponechávajú zdravotnú vitalitu v prvom a
druhom roku kvitnutia. Tu je niekoľko príkladov, prv než naznačím príčinu.
Semenáč č. 28471 udatne rástol s čistými ružovými kvetmi v prvom roku
kvitnutia a dostal vysoké ocenenie. V budúcom roku mal fľakované kvety,
čo som pripísal zlému počasiu a nepokladal za vážnu chybu. V druhom či
treťom roku zakvitol mladý porast. Všetky kvety okrem jediného
exemplára, boli beznádejne fľakaté. A práve tá jediná výnimka, perfektná
farbou a zreteľne zdravšia než ostatné sestričky, mi spôsobovala bolenie
hlavy. Nesporne ani počasie ani pôdne podmienky neboli zodpovedné za
fliačiky.
INSPIRATION (444 Palmer 1929), jedna z mojich prvých introdukcií, ma
tiež sklamala. Do introdukcie sa chovala vynikajúco, potom však každý
druhý klas mával "slepé" puky pomedzi otvorené kvety. Viem, že mnohí
pestovatelia to nikdy nemali.
Semenáč č. 6034 bol natoľko skvelý, že vyhral prvú cenu na výstave
Canadian Gladiolus Show, Niagara Falls. Semenáč č. 6031 nazvaný
neskôr PICARDY síce tiež vyhral v inej semenáčovej triede na tej istej
výstave, no bolo tam veľa "fandov", čo vysoko uprednostňovali ten
6034 pred PICARDY. Chcem tým zdôrazniť len fakt, že semenáč 6034
musel byť výborný. Teda vtedy bol skvelý a už nikdy viac. Rastliny stále
len zdravotne živoria, farba je mdlá, povedal by som, že je "bez života".
Postupne som zisťoval rôzne neduhy na kvetoch zo sadiva od rôznych
pestovateľov. Nepochybne aj oni spozorovali podobné príznaky, no iste
tiež zistili, že na hľuzách nevidno nič, vyzerajú perfektne zdravo.
47
A tak isto postupne som prichádzal k záveru, že tie uvedené príznaky
musia spôsobovať vírusy. Rôzne sorty môžu reagovať rôznym spôsobom,
a fakticky tu môže celkom dobre byť prítomných viac než jeden vírus, s
rôznymi symptómami na kvetoch a rastlinách. Je tu teraz dosť príkladov a
dôkazov, že vírusové ochorenia sú na gladiolách mimoriadne rozšírené,
ba pripúšťam, že vírusy sú vo každom gladiolovom sadivovom materiáli, s
výnimkou toho, ktorý je naposledy dopestovaný zo semienok (pán Palmer
sa mýlil, viď článok v tomto čísle: "Vírusy prenášané cez gladiolové
semená", pozn. red.). Toto je veľmi dôležité, ako uvidíme neskôr.
V r. 1935 som pestoval hľuzy rôznych sort, zaobstaraných tej jari z
viacerých kútov sveta - z Anglicka, Holandska, Nového Zélandu, Austrálie
ako i viacerých miest Kanady a USA. Na kontrolu porastu som pozval
rastlinného patológa, špecialistu na vírusové ochorenia rastlín, ktorý ho
starostlivo skúmal počas 3 týždňov. Zistil, že všetky rastliny do
poslednej boli virózne. Hľuzy museli byť nakazené pred opustením
príslušnej krajiny, čo poukazuje na veľmi široký výskyt viróz.
V prvom rade vyslovím presvedčenie, že všetko sadivo sorty PICARDY,
koľko ho len existuje, by očami patológa vykazovalo symptómy viróz,
najskôr jemnú škvrnitosť alebo mozaiku na mladších listoch. (Symptómy
viróz sú málokedy jasné a zreteľné pre nezasvätených, pozn. red.) Avšak
PICARDY preukázateľne nie je príznakmi choroby nejako obzvlášť
postihnutá, rozhodne nie až tak, aby to zničilo jej užitočnosť ako sorty. A
veru asi množstvo dobrých sort je postihnutých virózami, no zato
zostávajú dobrými sortami a to je ukľudňujúce.
Myslím, že väčšina vírusov sa neprenáša cez semienko, že malý
semenáčik sa až po vyrastení postupne nakazí od starších rastlín.
Zostáva otázkou, či sa šľachtiteľ má pokúšať o udržanie ideálnych
podmienok, sterility pôdy a okolia, alebo "dovoliť prírode, aby išla svojou
cestou".
Ja osobne sa prikláňam k tej druhej metóde, pretože každý semenáč,
ktorý sa neskôr pomenuje a introdukuje, sa tak či onak nakaziť musí.
Myslím, že bude najvhodnejšie "pustiť ho čím prv do života", aby sa čím
skôr ukázalo, čo s ním ten život urobí. Ak je to semenáč, ktorému sa po
nakazení veľmi zhorší zdravotný stav, farba, alebo veľkosť či tvary kvetu
alebo klasu, bude ozaj najlepšie, ak ho nebudeme introdukovať. Zdá sa
mi že nové sorty púšťame na trh príliš rýchlo, prv než im dáme
možnosť "udomácniť sa v tomto svete", a sebe možnosť vidieť, čo s
nimi to nakazenie urobí. Už nepochybujem, že pridať k testovaniu rok
alebo dva nás oslobodí od istého počtu nevydarených introdukcií, možno
48
vrátane aj mojich pár vlastných, ktoré sklamali, hoci spočiatku boli priveľmi
nádejné. Testujme dôkladne a trpezlivo pred uvedením sorty na trh!
(krátené, pripravil Peter Lelek)
VÍRUSY PRENÁŠANÉ CEZ GLADIOLOVÉ SEMENÁ
V nadväznosti na článok Dr. E.F.Palmera "Šľachtenie mečíkov"
pridávame príspevok Dr. Magieho z Bulletinu NAGC, ako reakciu na
problematiku prenášania vírusov cez semená
Otázka: Chcel by som vedieť, či sa gladiolové vírusy prenesú do semien,
ak jedna rodičovská rastlina bola virózna.
Odpoveď: Skúmali sme semená a semenáčiky 6 kultivarov gladiol pre
zistenie, či sa vírusy prenášajú semenami. Vírusy sme izolovali u 12%
skúmaných semenáčikov. Našli sme v nich tri rozličné vírusy. Skúšky
ukázali, že vírusy sa prenášali vnútorne ako v endosperme, tak i v
embryu. Ako peľ, tak aj vajíčka z infikovaných kvetov obsahovali vírusy.
Tri vírusy, ktoré sa preniesli semenami, boli tri zo štyroch najškodlivejších
pre gladioly. Všetky tri sa bežne prenášajú v poľných podmienkach
mechanicky (napr. nožom). Najviac vírus uhorkovej mozaiky prenášajú
vošky a oba vírusy krúžkovitej škvrnitosti pôdne roztoče.
Ak gladiolový "priemysel" chce udržať krok s ostatnými kvetinovými, musí
zabezpečiť spoľahlivý zdroj zásob zdravého sadiva. Na poľných
záhonoch, použitých na uvedený výskum, vykazovali všetky rastliny
prítomnosť vírusovej infekcie. Táto infekcia má potom za následok
nedostatok zdravotnej odolnosti rastlín a pokles estetických kvalít pre
listovú a kvetovú škvrnitosť. Veľa kvetov sa ani neotvorí a tie čo sa otvorili,
rýchlo zvädli.
V priebehu našich skúšok 22 kultivarov celkom "odišlo". Prenášanie
vírusov do potomstva a "odchádzanie" kultivarov malo za následok stratu
mnohých starších ´favoritných´ sort. Ozdravenie sadiva cestou produkcie
semien sa ukázalo ako nevyhovujúca metóda. Meristemové kultúry sa
budú môcť použiť na ozdravenie starých, obľúbených sort, ktoré sa už
komerčne nepestujú. Firma Manate Fruit Company už má veľa akrov
bezviróznych gladiol z ich MANATE-patentovaných kultivarov. Tie vyvinuli
s meristemových kultúr vo svojich laboratóriách a udržujú ich rezervné
"bloky", pre prípad potreby rýchleho znovurozmnoženia, ak by sa porasty
infikovali.
(krátené, pripravil Peter Lelek)
49
Viliam Paulíny
MOJE POCITY
Opäť sa Vám prihováram a chcem sa podeliť mojimi skúsenosťami a
zážitkami pri pestovaním gladiol. V živote som sa snažil vidieť krásu aj
tam kde ju iní nevidia a táto skutočnosť ma obohacuje, preto naďalej
pestujem gladioly so zanietenosťou ako za mladých čias.
Každým rokom vzrastá záujem o výstavy. Je to prejavom rastúcej kultúry
ľudí a potrebou zažiť niečo príjemné v tomto uponáhľanom svete.
Potešením a veľkým úspechom pre náš klub bola výstava - Bytča 2012.
Bola to radosť a zadosťučinenie, počúvať slová návštevníkov ako obdivujú
výstavu. Obrovský kus práce a driny, ktorú sme dokázali ako spolok
odviesť a zároveň ukázať krásu kvetov, aby mali ľudia čo obdivovať.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa na tejto technicky náročnej
výstave podieľali.
Bez kúska prírody a kvetov nemožno žiť. Každý kvietok je svojim
spôsobom krásny. Pestujem gladioly za domom a pohľad na záhon je pre
mňa ´balzam na dušu´. Keď kvitnú, ráno k nim utekám, aby som čo
najskôr videl, aká nádhera je v záhrade. Želám tento pocit aj vám - milí
pestovatelia.
Nové sorty už tak nepotrebujeme dovážať zo zámoria ako kedysi. Dovoz
hľúz sme v minulosti realizovali cez výmenu za krištáľové výrobky so
šľachtiteľom a majiteľom firmy Fischer. Dnes máme aj my svojich
úspešných šľachtiteľov a pestovateľov, ktorí majú svoje novinky a znesú
aj tie najprísnejšie kritériá. V našom klube máme aj skvelú aranžérku
Majku Windischovú. Jej neopakovateľná nápaditosť ktorú má, dáva
každej výstave punc kvality - za čo jej patrí vďaka.
Náš spolok pozostáva z členov prevažne starších ročníkov, ale blýska sa
na lepšie časy. Mladá krv sa hlási a to je dobre. Aj ja som za posledné
dva roky dosiahol celkom dobré výsledky, čo som osobne rád.
Keď človek pôde rozumie a dá jej čo potrebuje, ona sa mu odvďačí vo
forme krásnych a kvalitných výpestkov.
Na záver Vám milí moji pestovatelia prajem veľa úspechov vo vašej práci
a potešenie z krásy kvetov.
Redakcia: Sme radi že Vilko Pavliny sa po rokoch opäť plnohodnotne vrátil
medzi nás, po prekonaní nástrah, ktoré môže život pripraviť každému z nás.
Prajeme mu dobré zdravie a výdrž v nastúpenej ceste správnym smerom.
50
KALENDÁR VÝSTAV GLADIOL PRE ROK 2013
19. – 21.7. 2013
Rajecké Teplice
27. – 28.7. 2013
Krakovany /pri Piešťanoch/
9. – 11.8. 2013
Bytča (medzinárodná, hlavná výstava)
16. – 17.8. 2013
Rybnik, Poľsko (medzinárodná výstava)
23. – 24.8. 2013
Žirovnice, Česko (medzinárodná výstava)
Podrobnejšie informácie:
Juraj Belička, tel. 043/4262356, mobil 0918 780 666, e-mail:
[email protected]
Peter Lelek, tel. 043/4281689, mobil 0905 669 386, e-mail:
[email protected] alebo (väčší objem dát) na: [email protected]
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Blahoželáme
Blahoželáme našim členom ktorý sa v roku 2013 dožívajú okrúhlych a
významných životných jubileí.
Roman Ján
Ballo Fedor
RNDr. Rýznar Leonard
Tišliarová Oľga
Mindár Ján
Šaran Ivan
Belička Juraj
Kocian Jozef
Koníček Jaroslav
Fuzák Ľubomír
Ing.Zachar Teofil
Mgr. Verešová Jana
Mgr. Hájeková Gabriela
87 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov
55 rokov
55 rokov
50 rokov
35 rokov
Do ďalších rokov želáme našim jubilantom dobré zdravie, pohodu a veľa
chuti ďalej rozvíjať našu krásnu spoločnú záľubu - pestovanie kvetov a
zvlášť gladiol.
51
Rozlúčka s našim členom Andrejom Bajerom
Minulý rok nás opustil náš dlhoročný priateľ, pestovateľ, šľachtiteľ
a zanietený vystavovateľ, organizátor výstav v Bardejovských kúpeľoch Andrej Bajer.
S láskou na neho spomína jeho syn Vladimír a rovnako my z Gladiola
Martin, ktorí sme ho poznali sa pripájame v tichej spomienke.
Volám sa Vladimír Bajer a som mladším synom Andreja Bajera.
Môj otec Andrej Bajer, narodený 9.3.1920, zomrel dňa 28.7.2012 po
dlhotrvajúcej ťažkej chorobe doma v kruhu rodiny.
Môj otec celý svoj život zasvätil práci v poľnohospodárstve. Po
presťahovaní do Košíc v roku 1963 sa stal členom záhradkárskeho zväzu
a bol predsedom jednej zo záhradkárskej osady v Košiciach. Postupne
začal s pestovaním gladiol, kosatcov a ich šľachtením. Bol
spoluzakladateľom Spolku pestovateľov gladiol v Košiciach, ktorý pôsobil
pri Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Spolu s ďalšími zanietenými
gladiolármi z východného Slovenska organizoval každoročné výstavy
gladiol a neskôr aj ďalších kvetín (ľalioviek), v kolonáde Bardejovských
kúpeľov, ktoré sa stali známou tradíciou v kúpeľnom meste. Výstavy
kvetín – gladiol sa uskutočňovali viac ako 20 rokov, nielen v
Bardejovských kúpeľoch, ale aj v krajskom meste v Košiciach.
Svojou láskou ku kvetom približoval lásku k ľuďom, ktorí ako návštevníci
výstav prejavovali svoj obdiv a úžas nad krásou vystavovaných kvetov,
o ktorú sa postarali ich šľachtitelia.
Za všetkých návštevníkov výstav interpretácia jedného zápisu v Knihe
návštev v roku 2003:
„Záplava nádherných kvetín, jedna krajšia ako druhá. Svietia ako
slnko, ako dúha na oblohe, oko sa nevie vynadívať na krásu tohto
stvorenia, ľudského umu cibrenia. Iba človek s dobrým srdcom
a zmyslom pre krásu dokáže vypestovať takúto nádhernú farebnú
oázu. Ich krása chytí za srdce, oku ulahodí, duša pookreje, vnútro
človeka pohladí, možno aj mnohé spomienky na niečo milé priveje“.
V posledných rokoch z dôvodu ťažkého zdravotného stavu sa už
pestovaniu kvetín a ich šľachteniu venovať nemohol.
So stálou spomienkou na môjho otca.
OZNAM
Na webovej stránke
www.gladiolylelek.sk
v rubrike ´GLADIOLA
MARTIN´ budú ukladané informácie o aktuálnom dianí v našom klube.
52
Medzinárodná výstava gladiol Bojnice 2012
Peter Lelek INTRODUKCIA pre rok 2013
ZENIA
MERRY
ZLOMENÉ SRDCE
GLADIS
NORGE MEMORY
RAJSKÁ ZÁHRADA
RUŽOVÁ KRÁSKA
Semenáče v testovaní
Bel 11-209
Bel 11-650
Bel 11-06
Juraj Belička
Medzinárodná výstava Gladiol
a Georgín RYBNIK 2012
Bel 11-305
Bel 11-208
Bel 11-909
a georgín
Bel 11-805
Bel 11-20
Bel 11-1005
Aranžmán z medzinárodnej výstavy - Bytča 2012
Novinky introdukované pre rok 2013
KAROTA
KAROTA
ZÁHORÁK
MAXIM
Alojz Mikulášek
Alojz Mikulášek
MARMELÁDA
ÚSVIT
MARCIPÁN
MODELKA
Medzinárodná výstava gladiol Bytča 2012
Ján Roman
Introdukcia pre r. 2013
Oranžový Exot
Červená Kreatúra
Rumienka
Perfektná
Silvia
Jolana
Paloma
Poezia
Melania
Pinkový Klenot
INTRODUKCIA pre rok 2013
Ing. Ján Vaník
Ina
Fontána
Čard.Princezna
Blue Foutain
Introdukcia r. 2013
LUKON GLADS
Jaroslav Koníček
ZINGARO
TICHÁ DOHODA
WHITE SONG
Výstava gladiol Martin 2012
VIRGO
ALBÍNA
PICTOR
Ing.Zachar Teofil s manželkou
UKULELE
BLUE EFECT
CETUS
KAMELOT
LACERTA
Pohľadnice z výstav v roku 2012
Introdukcia a nové sorty pre r.2013
Petr Mimránek
manželia Vaníkovci
Bytča 2012
Včelí sen
Vilo Paulíny
Martin 2012
Červený Baron
Spiridion
Oľga Tišliarová
Blázen
Vltava
mim BDB
Sv.Václav
mim btx-m
Pozdrav z Vysočiny zľava MUDr.J.Kříž; predsed.ČP M.Němcová; P.Lelek
Petr Mimránek
R.Teplice 2012
..zo Žirovnického zámku
Rybnik 2012
Danuše
M.Němcová
Výstava gladiol Rajecké Teplice 2012
Kde, čo, veselého z nášho spolku ...
z víťazného..
.. a prišiel Baltazár
no to som ešte nevidela..
STRAPKASTAR
čo doniesol Mikuláš ?
celkom sa mi páčia..
..a j ja som Mikuláš..
u Juraja Beličku
..niekedy býva nuda..
Z našich výstav v roku 2012
PINK ELGANCE
Bytča 2012
GLADIOLA MARTIN
spolok turčianskych pestovateľov gladiol
spolok turčianskych pestovateľov gladiol
Grand Champ. Bytča
Krstenie sorty Primátor
Jozef Kocian
Spomienka na
Jubilejné desiate číslo
Dušana a Karola
Aranžovanie p.Kocianovej
1/2013
Vydáva ZO SZZ GLADIOLA MARTIN, spolok turčianskych pestovateľov
gladiol ,
ako občasník pre svojich členov a
priateľov, pestovateľov a šľachtiteľov gladiol
Download

Naše gladioly 1-2013 (NXPowerLite).pdf