Časový harmonogram krúžkovej činnosti - školský rok 2013/14
Por.
čis.
Názov krúžku
Vedúci krúžku
1
Basketbal
Mgr. Erik Jusko
2
Bouldering
3
Deň
Čas
od do
Miesto
pondelok
15:30
17:00
veľká telocvičňa
Mgr. Peter Podstavek
štvrtok
14:00
16:00
plaváreň
Diskusný krúžok
Mgr. Peter Podstavek
pondelok
14:00
16:00
modlitebňa
4
Divadelný krúžok „Piškóty“
Elena Križianová
utorok
13:00
15:00
ŠKD - Križianová
5
Drama Club
Mgr. Patricia Kunkelová
piatok
14:00
16:00
Auditórium - EZŠ
6
English Fun
Mgr. Alexandra Bobková
štvrtok
13:00
15:00
Jazyková učebňa EZŠ
7
Etika a podnikanie
Ing. Jana Mudroňová
streda a štvrtok
13:45
15:45
U1
8
Internetová kaviareň
Mgr. Marianna Líšková
streda
12:30
14:30
PC učebňa
9
Fitnes a gymnastika NH
Mgr. Nadežda Holúbeková
piatok
14:00
16:00
malá telocvičňa + posilňovňa
10
Fitnes SM
PeadDr. Slávka Mlynčeková
štvrtok
14:15
16:15
posilňovňa
11
Florbal
PeadDr. Slávka Mlynčeková
pondelok
14:15
16:15
veľká telocvičňa
12
Futbal
Mgr. Peter Babic
streda
14:00
16:00
veľká telocvičňa
13
Geografia v ANJ
Mgr. Dagmar Ulrichová
pondelok
14:00
16:00
U3
14
Chemický krúžok
Ing. Elena Jelenová
piatok
12:30
14:30
V.BP a U4
15
Krúžok humanitných vied
Mgr. Patrik Fuzák
pondelok
13:30
15:00
sekunda
Vypracovala: Mgr. Dagmar Ulrichová, školský rok 2013/2014
Časový harmonogram krúžkovej činnosti - školský rok 2013/14
Por.
čis.
Názov krúžku
Vedúci krúžku
Deň
Čas
od do
Miesto
16
Latinčina – začiatočníci
Mgr. Viera Brtišová
pondelok
14:30
16:30
II.AP
17
Latinčina – pokročilí
Mgr. Viera Brtišová
pondelok a
piatok
13:30
13:20
14:30
14:20
II.AP
18
Literárno-dramatický
Mgr. Zlatica Labašková
pondelok
13:30
15:30
3.A + auditórium
19
Loptové hry
Mgr. Zuzana Oravcová
utorok
14:00
16:00
veľká telocvičňa
20
Matematický krúžok pre druhákov
Mgr. Lucia Marušiaková
pondelok
streda
14:00
13:30
16:00
14:30
I.A4/ I.A5
21
Matematický krúžok pre ekonómov
RNDr. Daniela Komorová
pondelok
13:30
16:30
I.A4
22
Matematický krúžok pre tretiakov
Mgr. Jana Pozorová
štvrtok
14:00
16:00
III.AP
23
Matematický krúžok na VŠ
Ing, Eva Volajová
streda
13:40
15:40
V.AP
24
Myslím ekonomicky
Mgr. Patrik Fuzák
štvrtok
13:30
15:30
sekunda
25
Nemecký jazyk pre pokročilých
Mgr. Daniela Kováčová
štvrtok
13:15
15:15
IV.BP
26
Počítačový krúžok EJ
Mgr. Erik Jusko
pondelok
14:00
15:30
PC1
27
Počítačový krúžok ML
Mgr. Marianna Líšková
štvrtok
12:30
14:30
PC učebňa EZŠ
28
Pohybové hry
Mgr. Monika Mesiarová
pondelok
14:00
16:00
malá telocvičňa
29
Príprava na testovanie T9
Mgr. Viera Kovačičínová
pondelok
13:20
15:20
PC učebňa EZŠ
30
Školská kapela
Mgr. Peter Brnický
piatok
14:00
16:00
Modlitebňa/miestnosť za telocvičňou
31
Španielsky jazyk
Radka Šinková
piatok
14:00
16:00
dohodou
32
Tanečný krúžok
Mgr. Janka Sochorová
utorok
14:00
16:00
malá telocvičňa
Vypracovala: Mgr. Dagmar Ulrichová, školský rok 2013/2014
Časový harmonogram krúžkovej činnosti - školský rok 2013/14
33
Tenisový krúžok
Ing. Dušan Stodola
štvrtok
14:00
34
Turistický krúžok
Mgr. Eva Klejková
sobota
viď plán
16:00
veľká telocvičňa
dohodou
Časový harmonogram krúžkovej činnosti bol schválený riaditeľkou Evanjelickej spojenej školy Mgr. Janou Chaloupkovou
a je platný pre školský rok 2013/2014.
V Liptovskom Mikuláši, 29.10.2013
Mgr. Jana Chaloupková, riaditeľka ESŠ.
Vypracovala: Mgr. Dagmar Ulrichová, školský rok 2013/2014
Download

prevziať