• korózii vzdorné prevedenie
550 €
50ICA21.1 400 V
503 €
80ICB21.5
• spúšťací tlak 1,8 bar (1 bar u TQ 200)
213 €
TQ 800
TQ 800 230 V
224 €
BF-05UN
BF-05UN 400 V
100%
kalové
TH 250P
TH 400P
TH 250P 230 V
TH 400P 230 V
čerpadlo
Q = 7,5 l/min
p = 3 MPa (30 atm)
Sacia hadica vrát. filtra
Prepúšacia hadica
Vysokotlaká hadica (cca 9 m)
Jednoduchá striekacia pišto
Ponorné čerpadlá splaškových vôd s rezákom
Q = 30 m3/hod
Q max = 60 m3/hod
H = 14 m
Hmax = 22,5 m
priechodnosť 10 mm
• variant aj so spúšťacím zariadením
a plavákom
80ICB22.2 400 V
H = 11 m
Hmax = 21 m
Q = 100 l/min
Qmax= 120 l/min
32GF 21.0 400 V
100ICB23.7
618 €
32GF 21.0F 230 V s plavákom
Detail rezáka
665 €
Na sklade aj veľkosti 1,5; 2,2 a 3,7 kW
356 €
BF-21PN
S obežným kolesom P
Q = 200 l/min
Q max = 400 l/min
H=9m
Hmax = 14,5 m
priechodnosť 26 mm
BF-21UN 230 V
BF-21UNF 230 V s plavákom
BF-21UN 400 V
BF-21PN 230 V
BF-21PNF 230 V s plavákom
BF-21PN 400 V
BF-21UNF 400 V s plavákom
BF-21PNF 400 V s plavákom
3f
305 €
282 €
342 €
kom 402 €
s plavá
318 €
443 €
• celokovová konštrukcia s využitím nerezových materiálov
• dvojitá mechanická upchávka chladená olejom a prídavné gufero
Doplnkové príslušenstvo
• pri variantoch F čerpadlá vybavené plavákom
Testovacia tlaková sada (manometer, ventil a vysokotlaká hadica)
• variant aj so spúšťacim zariadením, veľkosť 05 i 21 s pripojením na požiarnu hadicu
C52 a veľkosť 31 s pripojením na požiarnu hadicu B75
47 €
BF-31UN
32GF 21.0
665 €
BF-05UNF 400 V s plavákom
S obežným kolesom U
Q = 200 l/min
Q max = 370 l/min
H=8m
Hmax = 12,5 m
priechodnosť 35 mm!
• robustná liatinová konštrukcia, odolná proti
veľkej záťaži
• hriadeľ s rotorom uložené v zdvojených
guľôčkových ložiskách
vákom
BF-21UN
318 €
• pri otupení rezáka ľahko vymeniteľný rezák
aj kruhový nôž
236 €
3f s pla
321 €
278 €
• čerpanie splaškových vôd z rodinných
domov, obytných domov, rekreačných
zariadení, nemocníc, škôl a iných objektov umiestených pod úrovňou gravitačných kanalizací
236 €
263 €
276 €
• teleso rezáka aj kruhový nôž sú vyrobené
zo zakalenej nerez ocele
BF-05UN 230 V
Q = 150 l/min
Q max = 250 l/min
H=6m
BF-05UNF 230 V s plavákom
Hmax = 9,5 m
priechodnosť 35 mm!
Štandardné príslušenstvo
80ICB22.2
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Qmax= 75 l/min
Hmax = 30 m
286 €
638 €
905 €
TQ 400 230 V
Q = 7,5 l/min
p = 2 MPa (20 atm)
80ICB21.5 400 V
100ICB23.7 400 V
TQ 400
Qmax= 95 l/min
Hmax = 35 m
Q = 30 m3/hod
Q max = 54 m3/hod
H = 10 m
Hmax = 17 m
priechodnosť 10 mm
Q = 60 m3/hod
Q max = 102 m3/hod
H = 13 m
Hmax = 23 m
priechodnosť 10 mm
180 €
www.cerpadla-walrus.sk
50ICA21.1 230 V
• rýchle riešenie dodávky vody
TQ 200 230 V
Qmax= 40 l/min
Hmax = 22 m
196 €
Striekacia pišto so spúšou
34 €
Q = 300 l/min
Q max = 550 l/min
H = 6,5 m
Hmax = 12 m
priechodnos 30 mm!
BF-31UN 230 V
291 €
BF-31UNF 230 V s plavákom
315 €
BF-31UN 400 V
3
la
fsp
om
vák
291 €
BF-31UNF 400 V s plavákom
411 €
Na septiky, kaly, žumpy od HCP PUMPY!
kvalita a spoAhlivosŤ za prijatenÚ cenu
• priestorová nenáročnosť
TQ 200
BF-01UN 230 V
čerpadlá
• tepelná ochrana motora
• tichý chod
Q = 12 m3/hod
Q max = 27 m3/hod
H = 13,5 m
Hmax = 18,5 m
priechodnosť 3,5 mm
e
ejši
n
a
v
á
red
adlo
najp vé čerp
kalo
• ochrana proti behu na prázdno
• jednoduchá inštalácia a ovládanie
50ICA21.1
BF-01UN
Q = 120 l/min
Q max = 220 l/min
H = 5,5 m
BF-01UNF 230 V s plavákom
Hmax = 9 m
priechodnosť 25 mm
AKCIA 2015
• obežné kolesá u ICA z bronzu a u ICB z chrómovej ocele
Čerpadlá sú vhodné pre odvádzanie odpadových
vôd, čerpanie vôd znečistených kalmi, kúskovitými
a vláknitými časticami, vyčerpávanie fekálií, septikov a nádrží s odpadovou vodou.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
• súčasou dodávky je hadica C52, B75 a A110 poda typu čerpadla
• skúšky hydraulickej tesnosti tlakových zariadení.
• domáce a priemyslové umývanie a čistenie
• vysokotlaké zásobovanie vodou
• záhradnícke a ponohospodárske striekanie chemikálií
a tekutých hnojív.
• samonasávacia schopnos z hbky max. 2,5 m
• 230 V, sanie a výtlak 1/4“, rozmer 358 x 288 x 261 mm
www.kalova-cerpadla.sk
• čerpadlo je vybavené chladiacim plášom
Kalové čerpadlá BF
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
• čerpadlá sú vhodné pre odvodňovanie pivníc, garáží,
vypúšanie nádrží, bazénov, rybníkov apod.
TH vysokotlaké čerpadla – skúšačky
Kompletná vodáreň, skladajúca sa z čerpadla, tlakovej nádoby a elektronickej riadiacej
jednotky. Čerpadlá sa automaticky spúšťajú, keď sa voda spotrebováva a pracujú kontinuálne do toho času, kým sa voda prestane odberať. Pre svoje univerzálne použitie
sú používané všade tam, kde je vhodné a hlavne výhodné použiť kompaktné čerpadlá,
ktoré nevyžadujú náročnú montáž tlakovej nádoby, tlakového spínača a ostatných komponentov. Pre tieto výborné vlastnosti sú využívané v rodinných domoch, rekreačných
objektoch, zavlažovaní záhrad či skleníkov apod.
khcerpacitechnika.
• čerpanie vody, mierne znečistenej obsahom bahna a ílu.
Automatické kompaktné vodárne TQ
UkáŽka Rezacích schopností na
Kalové čerpadlá IC – čerpanie mierne
znečistených drenážnych vôd
ČJ HCP 1100E E32A11 BF - 05UNF 230V
Najlacnejšia štandardná jímka vybavená ponorným kalovým čerpadlom BF - 05UNF
(s priechodnosťou 35 mm !!) s integrovaným plavákom.
ČJ HCP 1100E E32A12 32GF 21,0F 230V
Čerpacia jímka vybavená ponorným čerpadlom s rezákom 32GF 21,0F s integrovaným plavákom.
Za príplatok – 98 €
možné dodať havarijný plavák.
ČJ HCP 1100E E32B12 32GF 21,0 400V
Čerpacia jímka vybavená ponorným čerpadlom s rezákom 32GF 21,0 vybavená tromi
plavákmi (zapínací, vypínací a havarijný – viď. obr.)
Q =15-40 l/min
H = 94-51 m
Hmax = 104 m
783 €
SP - 1809
Q = 25-70 l/min
H = 49-19 m
Hmax = 57 m
659 €
SP - 1812
Q = 25-70 l/min
H = 66-28 m
Hmax = 77 m
725 €
SP - 1818
Q = 25-70 l/min
H = 101-45 m
Hmax = 116 m
851 €
SP - 2512
Q = 30-100 l/min
H = 68-37 m
Hmax = 77 m
797 €
SP - 2517
Q = 30-100 l/min
H = 96-54 m
Hmax = 108 m
958 €
531 €
SP - 1013 230 V
582 €
SP - 1018 400 V
603 €
SP - 1018 230 V
659 €
SP - 1809 400 V
492 €
SP - 1809 230 V
544 €
SP - 1812 400 V
545 €
SP - 1812 230 V
602 €
SP - 1818 400 V
656 €
SP - 1818 230 V
718 €
SP - 2512 400 V
602 €
SP - 2512 230 V
664 €
SP - 2517 400 V
714 €
SP - 2517 230 V
815 €
Technická špecifikácia
Krytie IP 54, vonkajšie rozmery 290 x 230 x 95 mm, montáž
na stenu (s možnosou voby), teplota -5 °C až +40 °C,
vlhkos 50% pri 55 °C (bez kondenzácie), napätie 220 –
240 V; ±10%; 50 Hz; príkon 0,25 –2,2 kW da elektromotora
Inteligentná ochrana
• detekcia behu na sucho - patentovaná detekčná metóda,
algoritmus na prevádzkový bod pre studne s nedostatkom
vody, auto reset 6 až 60 minút
• chráni proti prepätiu a podpätiu – bez obmedzenia prevádzky, auto reset cca 3 minúty
• nadprúdová ochrana – pri zablokovaní čerpadla,
auto reset cca 10 minút
• ochrana proti chybnému štartu – pri zlých kontaktoch
alebo spínači
• ochrana proti zacyklovaniu – pri zlej tlakovej nádobe alebo
tlakovom spínači
a
cen
á
odn lOm
výh erpad
sč
čerpadlá sú vhodné pre odvodňovanie pivníc, základov s nahromadenou vodou, vypúšťanie
nádrží, bazénov, rybníkov apod.
• celokovová konštrukcia s využitím
nerezových materiálov
• dvojitá mechanická upchávka chladená
olejom a prídavné gufero
• pri variantoch F čerpadlá vybavené
plavákom
• variant aj so spúšťacím zariadením
• na želanie požiarne hrdlo C52
pre veľkosti 05 a 21, B75 pre veľkosť 31
Čerpadlo bez plaváku
POND-100A
AL-01N
Q = 50 l/min
Q max = 100 l/min
H = 4,5 m
Hmax = 7 m
priechodnos 4 mm
POND-100A 230 V
104 €
Plavákový spínač
• Umožňuje automaticky spusti a zastavi čerpadlo v závislosti na výške hladiny, ahká
obsluha a pri nízkych nákladoch vemi praktické.
Variant F – s klasickým plavákom
– minimálna vekos šachty 300 x 300 mm
– zapínacia hladina + 350 mm, vypínacia hladina + 90 m
POND-100AF 230 V
120 €
Variant FV – s vertikálnym plavákom
vhodný do malých jímok
– minimálna vekos šachty 250 x 170 mm
– zapínacia hladina + 135, vypínacia hladina + 55 mm
AL-01NF 230 V s plavákom
224 €
AL-05LN
50ASH21.1 230 V (AS-215)
665 €
50ASH21.1 400 V (AS-215)
642 €
Na sklade aj veľkosti 1,5 kW; 2,2 kW; 3,7 kW;
5,5 kW a 7,5 kW na hadicu C52; B75 a A110
AL-21N
Q = 100 l/min
Q max = 240 l/min
H=8m
Hmax = 11,5 m
priechodnosť 7,5 mm
Q = 150 l/min
Q max = 300 l/min
H=7m
Hmax = 10,5 m
priechodnosť 8 mm
Q = 180 l/min
Q max = 380 l/min
H = 10 m
Hmax = 15 m
priechodnosť 10 mm
AL-05N 230 V
AL-05LN 230 V
AL-21N 230 V
AL-05NF 230 V s plavákom
AL-05LNF 230 V s plavákom
AL-21NF 230 V s plavákom
245 €
255 €
263 €
278 €
245 €
255 €
AL-05LN 400 V
370 €
kom
lavá
3f s p
• čerpadlá sú vhodné pre odvodňovanie pivníc,
základov s nahromadenou vodou, vypúšťanie nádrží,
bazénov, rybníkov apod.
• čerpadlá HCP najčastejšie používané hasičmi
pri povodiach a prírodných katastrofách
• najvhodnejšie pre vodu s obsahom bahna a piesku
• čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom
• súčasťou dodávky je hadica C52
• obežné koleso a sacie veko odolné voči oteru
Q = 12 m /hod
Q max = 23 m3/hod
H = 13,5 m
Hmax = 20 m
priechodnosť 8 mm
196 €
286 €
315 €
AL-21N 400 V
286 €
AL-05NF 400 V s plavákom AL-05LNF 400 V s plavákom AL-21NF 400 V s plavákom
143 €
3
AL-01N 230 V
AL-05N 400 V
POND-100AVF 230 V
50ASH21,1
Q = 120 l/min
Q max = 210 l/min
H = 6,5 m
Hmax = 10,5 m
priechodnosť 5 mm
AL-05N
Kalové čerpadlá AS najvhodnejšie na vodu s pieskom
Inteligentná ochrana ponorného motora
www.cerpadla-hcp.sk
V PRÍPADE POŽIADAVKY NA JÍMKU S INÝM ALEBO DVOMA ČERPADLAMI
VÁM SPRACUJEME PONUKU
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
2157 €
Parametre čerpadla 32GF 21.0
Q = 60 litrov/min H = 16 m
Za príplatok – 305 €
možné dodať ovládací rozvádzač.
SP - 1018
SP - 1013 400 V
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
2063 €
Parametre čerpadla 32GF 21.0F
Q = 60 litrov/min H = 16 m
698 €
V PRÍPADE POŽIADAVKY NA INÉ PARAMETRE VÁM SPRACUJEME PONUKU
1614 €
Parametre čerpadla BF - 05UNF
Q = 100 litrov/min H = 7,4 m
Za príplatok – 98 €
možné dodať havarijný plavák.
Q = 15-40 l/min
H = 68-38 m
Hmax = 77 m
• pláš čerpadla s vysoko odolného, skleným vláknom plneného plastu (AAS),
tepelná ochrana proti spáleniu elektromotora, krytie motora IP 68
• vemi účinné a zároveň úsporné suché elektromotory chladené čerpanou vodou
• mechanická upchávka chladená a mazaná bielym minerálnym olejom, ktorý spĺňa nariadenie REACH (EU). Je netoxický, bez zápachu, nerozpustný vo vode tzn. že je neškodný
pre udský organizmus a životné prostredie.
• Čerpanie čistých kvapalín bez mechanických prímesí a prímesí abrazívneho charakteru
Odvodňovanie základov a priestorov s nahromadenou vodou, znižovanie hladiny spodných
vôd, vypúšanie bazénov, rybníkov. Úprava vody v malej miere. Cirkulácia vody v okrasných
jazierkach a záhradných fontánach. Čerpanie vyčistenej vody z malých ČOV a pod.
Na sklade aj veľkosti až do 7,5 kW (110 m3/hod.).
Drenážne čerpadlá AL
www.kalova-cerpadla.sk
SP - 1013
Čerpadlá POND – ponorné čerpadlá
odpadových a dažďových vôd
375 €
3f s
AL-31N
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
• ČJ určené pre čerpanie splaškových odpadových vôd a kalov sú štandardne vybavené guľovou spätnou klapkou, uzatváracím a preplachovacím ventilom a prechodzím
poklopom.
• čerpadlo je ukotvené na spúšťacom zariadení, ktoré umožňuje vytiahnutie čerpadla
na kontrolu a servis bez demontáže a vstupu do jímky!!!!
• jednoduchá konštrukcia, nízka hmotnosť – ľahká preprava a montáž.
• samonosná konštrukcia – nie je potrebné jímky obetónovať (s výnimkou nízkej hladiny
spodných vôd).
• výška jímky 2 m, max priemer 1,1 m, priemer krku 0,6 m a výška krku 0,5 m
• cena s prechodovým poklopom
• čerpadlá sú vyrobené z nerezovej ocele, vrátane obežných kolies
• súčasťou čerpadla je aj spätná klapka, ktorá zabraňuje vytekaniu vôd z potrubia
a nerezový filter
• maximálny priemer čerpadla je 97 mm
• ekologický elektromotor FRANKLIN plnený vodou
• čerpadlá sa používajú na čerpanie vody z hlbokých vŕtaných studní pre zásobovanie
obytných domov vodou, zavlažovanie záhrad, vo vodohospodárstve atď.
• k elektromotoru 230 V možné dodať špeciálnu ochranu SubTronicSC - 100% kompatibilná s charakteristikami motora. v spojení s ponornými motormi Franklin Electric máte
spoľahlivú ochranu motora a čerpadla od jedného výrobcu.
www.kalova-cerpadla.sk
Ponorné 4” čerpadlá do vŕtaných studní
Na sklade aj väčšie vekosti POND-S250 pre agresívnu vodu (Hmax=10,5 m)
Čerpacie jímky HCP
Q = 300 l/min
Q max = 600 l/min
H = 6,5 m
Hmax = 12 m
priechodnosť 10 mm
AL-31N 230 V
296 €
AL-31NF 230 V s plavákom
315 €
AL-31N 400 V
296 €
m
ko
plavá
416 €
m
váko
la
3f s p
Zmluvné predajne a servisy
čerpadiel HCP
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Slovkov s.r.o.
S Strážovská 1171/15
BANSKÁ BYSTRICA
ABO Slovakia s.r.o.
Majerská cesta 3
BANSKÁ BYSTRICA
BB AQEX s.r.o. Stavebná 22
BANSKÁ BYSTRICA
Interčerpadlo s.r.o.Partizánská cesta 89/A
BÁTOROVÉ KOSIHYLebocz Peter Doľnorohamtérská 485
BERNOLÁKOVOJán Hajtmánek - SeVoTech
S Senecká cesta 1603
BRATISLAVA
ABC TERM, spol. s r.o.Kopčianska 65
BRATISLAVA
BELUMI PUMPY s.r.o.
S Vajnorská 127/E
BRATISLAVA
Elmonop s.r.o. Galvániho 2a
BRATISLAVA
Maxtra Control s.r.o.
S Nobelova 3
BRATISLAVA
Nautila - servis s.r.o.
SPestovatělská 2
BRATISLAVAPROSIGMA, spol s r.o.
SPodhorská 17
BREZNO
REA - S
S Mostárenská 9
ČADCA
DAES s.r.o. Horelica 116 areál MOGETU
ČACHTICEPUMPA SERVIS-Miroslav Repík
S Niva 86
DUNAJSKÁ STREDA
OSP Pump - Ján Barťanskýul Hviezdoslavova 2105/21
FIĽAKOVO
BALEX TRADE - Ing.Alexander Balog Malocintorínská 13
GALANTA
Štefan Lulovičul.29.Augusta 14
GBELY
Anton Masaryk MAS Obrancov Mieru 360
HLOHOVEC
IMEX Pumpy, s.r.o. Nitrianska 54
HOLÍČ
Anton Masaryk MAS Moyzesova 1
ILAVA
SIGMIA OaSS s.r.o. Moyzesova č.69
KOMÁRNO
Ing.Gabriel Dosztál - KOMPLEX Vnútorná okružná 53
KOMJATICE
Milan Uhrík - Elektroservis
S Hradská 74
KOŠICE
BELUMI PUMPY s.r.o.
SJužná trieda 48/B1
KOŠICE
HCP čerpacia technika s.r.o.
S Szakkayho č.1
KOŠICE
Ing. Bakalár Daniel PUMPS
STextilná 3/A
KOŠICE
VODÁR PUMPY s.r.o. Sokolovská 25
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Copper plus s.r.o.
S Okoličianska 825
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Maxtra Control s.r.o.
SPišútová 4
LOVČICAPeter Vrták -PREZAM
SLovčica-Trubín 293
LUČENEC
Ing.Andrea Süleová - BELLAT.G.Masaryka č.22
LUČENEC
Signál s.r.o.Jókaiho 19
MARTIN - TURANY
Dobroslav Fúčela - oprava a predajZábrehy 667
MARTIN
Ing.Ján Buchanec - BB TradeJesenského 14
NITRA
BELUMI PUMPY s.r.o.
S Chrenovská 32 NITRA
Branislav Németh - Sigmonet Výčapy Opatovce 40
NOVÉ ZÁMKY
BELUMI PUMPY s.r.o.
S Vinohrady 10
PERINPKL - SERVIS s.r.o.
SPerín 180
PIEŠŤANY
AQUACENTRUM SK s.r.o.Žilinská 49
POPRADČerpadlá TATRY s.r.o.Partizánska 688
POPRAD - MATEJOVCE ELTON Poprad s.r.o.
Sareál HS, Hlavná 1
POPRAD
Vodoshop s.r.o. Teplická 34
PRIEVIDZA
Mária Krčová - FONTÁNA M.Hodžu č.5
RIMAVSKÁ SOBOTAPeter KOVÁČ Mlynská 3
RUŽOMBEROK
Slovakotes Antonín Hudek Bystrická cesta 118/3
SENEC
Elmonop s.r.o.Pezinská 5
SLÁDKOVIČOVO
Elmonop s.r.o. Fučíkova 89
STUPAVA
Ferdinand Belanský
S Robotnícka 13
ŠAĽA
Maxtra Control s.r.o.
S Nešporova 6
ŠAMORÍN
Frantisek Horváth-H servis
S Šulany 90
TRENČÍN
FiguraZlatovská 1871
VEĽKÉ KOSTOLANY
Richard Kašák - oprava čerpadielJ. Hollého 132/29 ZVOLEN
Eduard Kubinec - PRAKTIK
Bystrický rad 1366/83
ŽIAR NAD HRONOMPeter Vrták -PREZAM
S Andrea Hlinku 1
ŽIAR NAD HRONOM
Servis Men s.r.o.
SPriemyselná č.3
ŽILINA - VLČINCE
DAES s.r.o. Fatranská 8035
ŽILINATibor VajdaKysucká cesta 23
ŽILINA - BYTČICA
UNITERM-TEAM s.r.o. Dlhá 75
tel.038/7684180
tel.048/4148334
tel.0484/716934
tel.048/4124441
tel.035/7797015
tel.0903/451267
tel.02/63536387-89
tel.02/63452833
tel.02/43424451
tel.0918/341007
tel.02/43413591
tel.0905/581214
tel.048/6700009
tel.0908/936299
tel.032/7787349
tel.0905/625323
tel.047/4382277
tel.031/7012807
tel.034/6621443
tel.033/7426777
tel.034/6682266
tel.042/4466243
tel.0908/704044
tel.035/6591307
tel.0905/243819
tel.055/6250887
tel.055/7895701
tel.055/6423157
tel.044/5528164
tel.044/5521310
tel.045/6790233
tel.047/4511982
tel.047/4512650
tel.043/4293644
tel.043/4444442
tel.035/2851532
tel.0905/402983
tel.035/2851508
tel.055/4665470
tel.033/7744811
tel.052/7723190
tel.052/7780292
tel.052/7767171
tel.0903/029069
tel.0903/779119
tel.044/4321086
tel.02/45927684
tel.031/7841121
tel.02/65933823
tel.031/7707561
tel.031/5597507
tel.0903/423272
tel.033/2901676
tel.045/5400178
tel.045/6732357
tel.045/6732311
tel.041/5650881
tel.041/5624534
tel.0415/689500
S - takto označené firmy zabezpečujú okrem predaja aj záručný servis
AL-31NF 400 V s plavákom
411 €
3
om
avák
l
p
s
f
Ďalšie informácie a technické údaje Vám
oznámia odborníci
v špecializovaných predajniach.
Download

HCP akcia 2015