BF-01UN
e
ejši
n
a
v
á
red
adlo
najp vé čerp
kalo
Zmluvné predajne a servisy
čerpadiel HCP
197 €
BF-05UN
BF-05UN 230 V
Q = 150 l/min
Q max = 300 l/min
H=6m
BF-05UNF 230 V s plavákom
Hmax = 9,5 m
priechodnosť 35 mm!
236 €
BF-05UN 400 V
AKCII
V
É
V
O
N
236 €
BF-05UNF 400 V s plavákom
356 €
BF-21UN
BF-21PN
S oběžným kolesom U
Q = 200 l/min
Q max = 400 l/min
H=8m
Hmax = 12,5 m
priechodnosť 35 mm!
S oběžným kolesom P
Q = 200 l/min
Q max = 400 l/min
H=9m
Hmax = 14,5 m
priechodnosť 26 mm
BF-21UN 230 V s obežným kolesom U BF-21UNF 230 V s plavákom BF-21UN 400 V
288 €
317 €
BF-21PN 230 V s obežným kolesom P
BF-21PNF 230 V s plavákom BF-21PN 400 V
303 €
S obežným kolesom
• robustná liatinová konštrukcia, odolná proti veľkej záťaži
• pri otupení rezáka ľahko vymeniteľný rezák aj kruhový nôž
• hriadeľ s rotorom uložené v zdvojených guľôčkových
ložiskách
• teleso rezáka aj kruhový nôž sú vyrobené zo zakalenej nerez ocele
• čerpanie splaškových vôd z rodinných domov, obytných domov, rekreačných zariadení, nemocnic, škôl
a iných objektov umiestených pod úrovňou gravitačných kanalizací
• variantaj so spúšťacím zariadením a plavákom
Detail rezáka
32GF 21.0
32GF 21.2
H = 12 m
Hmax = 21 m
Q = 100 l/min
Qmax= 120 l/min
H = 15 m
Hmax = 20 m
Q = 100 l/min
Qmax= 150 l/min
32GF 21.0 400 V
548 €
32GF 21.0F 230 V s plavákom
610 €
32GF 21.2 400 V
783 €
32GF 21.2 230 V s plavákom
855 €
NOVÉ V
AKCII 404 €
303 €
BF-21PNF 400 V s plavákom
423 €
!! 400 V s plavákom !!
• celokovová konštrukcia s využitím nerezových materiálov
• dvojitá mechanická upchávka chladená olejom a prídavné gufero
• u variant F čerpadlá vybavené plavákom
• variant i so spúšťacim zariadením, veľkosť 05 i 21 s pripojením na požiarnu hadicu C52
a veľkosť 31 s pripojením na požiarnu hadicu B75
BF-31UN
Q = 300 l/min
Q max = 600 l/min
H = 6,5 m
Hmax = 12 m
priechodnos 30 mm!
BF-31UN 230 V
288 €
BF-31UNF 230 V s plavákom
317 €
BF-31UN 400 V
n
ovi
nka
288 €
BF-31UNF 400 V s plavákom
404 €
!! 400 V s plavákom !!
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Ponorné čerpadlá splaškových vôd s rezákom
288 €
327 €
BF-21UNF 400 V s plavákom
S - takto označené firmy zabezpečujú okrem predaja aj záručný servis
Ďalšie informácie a technické údaje Vám
oznámia odborníci
v špecializovaných predajniach.
173 €
264 €
www.kalova-cerpadla.sk
tel. 038/7684180
tel. 048/4148334
tel. 048/4124441
tel. 0484/716934
tel. 035/7797015
tel. 0903/451267
tel. 02/43413591
tel. 0905/314986
tel. 0905/581214
tel. 02/43424451
tel. 02/63536387-89
tel. 048/6700009
tel. 0908/936299
tel. 032/7787349
tel. 031/5530681
tel. 047/4382277
tel. 034/6621443
tel. 034/6682266
tel. 042/4466243
tel. 035/7730805
tel. 035/6591307
tel. 055/6250887
tel. 055/7895701
tel. 055/6423157
tel. 0905/243819
tel. 044/5521310
tel. 044/5528164
tel. 045/6790233
tel. 047/4512650
tel. 047/4511982
tel. 043/4444442
tel. 043/4293644
tel. 0905/396414
tel. 035/6428840 - 2
tel. 055/4665470
tel. 033/7744811
tel. 052/7723190
tel. 052/7767171
tel. 052/7780292
tel. 0903/029069
tel. 0903/779119
tel. 044/4321086
tel. 02/45927684
tel. 0317/897588
tel. 031/7841121
tel. 02/65933823
tel. 031/7707561
tel. 031/5597507
tel. 0903/423272
tel. 0907/896908
tel. 045/5249011
tel. 045/6732311
tel. 041/5624534
tel. 041/5650881
tel. 0415/689500
khcerpacitechnika.
Strážovská 1171/15
Majerská cesta 3
Partizánská cesta 89/A
Stavebná 22
Doľnorohamtérská 485
Senecká cesta 1603
Pestovatělská 2
Vajnorská 127/E
Podhorská 17
Galvániho 2a
Kopčianska 65
Mostárenská 9
Kysucká ulica
Niva 86
ulica gen. Svobodu 13
Malocintorínská 13
Obrancov Mieru 360
Moyzesova 1
Moyzesova č.69
Palatínova 4
Hradská 74
Szakkayho č.1
Textilná 3/A
Sokolovská 25
Cottbuska 1
Pišútová 4
Okoličianska 825
Lovčica-Trubín 293
Jókaiho 19
T.G.Masaryka č.22
Jesenského 14
Zábrehy 667
Chrenovská 32 Vinohrady 10
Perín 180
Žilinská 49
Partizánska 688
Teplická 34
areál HS, Hlavná 1
M.Hodžu č.5
Mlynská 3
Bystrická cesta 118/3
Pezinská 5
Pekárská 1171/10
Fučíkova 89
Robotnícka 13
Nešporova 6
Šulany 90
Zlatovská 1871
Zlatovská 1271 Jesenského 63
Priemyselná č.3
Kysucká cesta 23
Košická 4
Dlhá 75
UkáŽka Rezacích schopností na
Slovkov s.r.o.
S
ABO Slovakia s.r.o.
Interčerpadlo s.r.o.
BB AQEX s.r.o.
Lebocz Peter Ján Hajtmánek - SeVoTech
S
Nautila - servis s.r.o.
S
BELUMI PUMPY s.r.o.
S
PROSIGMA, spol s r.o.
S
Elmonop s.r.o.
ABC TERM, spol. s r.o.
REA - S
S
DAES s.r.o.
PUMPA SERVIS-Miroslav Repík
S
OSP Pump - Ján Barťanský
BALEX TRADE - Ing.Alexander Balog
Anton Masaryk MAS
Anton Masaryk MAS
SIGMIA OaSS s.r.o.
Ing.Gabriel Dosztál - KOMPLEX Milan Uhrík - Elektroservis
S
HCP čerpacia technika s.r.o.
S
Ing. Bakalár Daniel PUMPS
S
VODÁR PUMPY s.r.o.
BELUMI PUMPY s.r.o.
S
Maxtra Control s.r.o.
S
Copper plus s.r.o.
S
Peter Vrták -PREZAM
S
Signál s.r.o.
Ing.Andrea Süleová - BELLA
Ing.Ján Buchanec - BB Trade
Dobroslav Fúčela - oprava a predaj
BELUMI PUMPY s.r.o.
S
BELUMI PUMPY s.r.o.
S
PKL - SERVIS s.r.o.
S
AQUACENTRUM SK s.r.o.
Čerpadlá TATRY s.r.o.
YUMAT s.r.o.
ELTON Poprad s.r.o.
S
Mária Krčová - FONTÁNA
Peter KOVÁČ
Slovakotes Antonín Hudek
Elmonop s.r.o.
Ing.Miroslav Takáč PUMPY Elmonop s.r.o.
Ferdinand Belanský
S
Maxtra Control s.r.o.
S
Frantisek Horváth-H servis
S
Figura
BELUMI PUMPY s.r.o.
S
PRAKTIKPUMP s.r.o.
S
Servis Men s.r.o.
S
Tibor Vajda
DAES s.r.o.
UNITERM-TEAM s.r.o. Na sklade aj veľkosti 1,5; 2,2 a 3,7 kW
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica Bátorové Kosihy
Bernolákovo
BRATISLAVA
BRATISLAVA
BRATISLAVA
BRATISLAVA
BRATISLAVA
Brezno
ČADCA
Čachtice
Dunajská Streda
Fiľakovo
Gbely
Holíč
ILAVA
Komárno
Komjatice
Košice
Košice
Košice
KOŠICE
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Lovčica
Lučenec
Lučenec
Martin
Martin - Turany
NITRA
NOVÉ ZÁMKY
Perín
Piešťany
Poprad
Poprad
Poprad - Matejovce
Prievidza
Rimavská Sobota
Ružomberok
SENEC
Sereď
Sládkovičovo
Stupava
Šaľa
Šamorín
Trenčín
TRENČÍN
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
Žilina
Žilina-Bytčica
BF-01UN 230 V
Q = 120 l/min
Q max = 200 l/min
H=6m
BF-01UNF 230 V s plavákom
Hmax = 9,5 m
priechodnosť 25 mm
Na septiky, kaly, žumpy od HCP PUMPY!
kvalita a spoĽAhlivosŤ za prijateĽnÚ cenu
Čerpadlá sú vhodné pre odvádzanie odpadových
vôd, čerpanie vôd znečistených kalmi, kúskovitými
a vláknitými časticami, vyčerpávanie fekálií, septikov a nádrží s odpadovou vodou.
čerpadlá
Kalové čerpadlá BF
AKCIA 2012
Rez čerpadlom BF-01UNF
Najlacnejšia štandardná jímka vybavená ponorným kalovým čerpadlom BF - 05UNF
(s priechodnosťou 35 mm !!) s integrovaným plavákom.
ČJ HCP 1100E E32A12 32GF 21,0F 230V
Čerpacia jímka vybavená ponorným čerpadlom s rezákom 32GF 21,0F s integrovaným plavákom.
ČJ HCP 1100E E32B12 32GF 21,0 400V
Čerpací jímka vybavená ponorným čerpadlom s rezákom 32GF 21,0 vybavená tromi
plavákmi (zapínací, vypínací a havarijný – viď. obr.)
765 €
SP - 1809
Q = 30-70 l/min
H = 49-20 m
Hmax = 57 m
706 €
SP - 1812
Q = 30-70 l/min
H = 65-26 m
Hmax = 76 m
708 €
SP - 1818
Q = 30-70 l/min
H = 98-40 m
Hmax = 114 m
839 €
SP - 2512
Q = 20-100 l/min
H = 72-36 m
Hmax = 76 m
777 €
SP - 2517
Q = 20-100 l/min
H = 103-51 m
Hmax = 108 m
938 €
• u variant F čerpadlá vybavené plavákom
• variant i so spúšťacím zariadením, alebo veľkosť 05 i 21 s pripojením na požiarnu
hadicu C52
AL-01N
SP - 1013 400 V
548 €
Q = 120 l/min
Q max = 210 l/min
H = 6,5 m
Hmax = 10,5 m
priechodnosť 5 mm
SP - 1013 230 V
600 €
SP - 1018 400 V
AL-01N 230 V
SP - 1018 230 V
AL-01NF 230 V s plavákom
600 €
173 €
668 €
197 €
SP - 1809 400 V
519 €
SP - 1809 230 V
AL-05N
562 €
SP - 1812 400 V
548 €
SP - 1812 230 V
610 €
SP - 1818 400 V
653 €
SP - 1818 230 V
725 €
SP - 2512 400 V
Q = 100 l/min
Q max = 240 l/min
H=8m
Hmax = 11,5 m
priechodnosť 7,5 mm
236 €
663 €
SP - 2517 230 V
807 €
Technická špecifikácia
Krytie IP 54, vonkajšie rozmery 290 x 230 x 95 mm, montáž
na stenu (s možnosou voby), teplota -5 °C až +40 °C,
vlhkos 50% pri 55 °C (bez kondenzácie), napätie 220 –
240 V; ±10%; 50 Hz; príkon 0,25 –2,2 kW da elektromotora
Inteligentná ochrana
• detekcia behu na sucho - patentovaná detekčná metóda,
algoritmus na prevádzkový bod pre studne s nedostatkom
vody, auto reset 6 až 60 minút
• chráni proti prepätiu a podpätiu – bez obmedzenia prevádzky, auto reset cca 3 minúty
• nadprúdová ochrana – pri zablokovaní čerpadla,
auto reset cca 10 minút
• ochrana proti chybnému štartu – pri zlých kontaktoch
alebo spínači
• ochrana proti zacyklovaniu – pri zlej tlakovej nádobe alebo
tlakovom spínači
a
cen
á
n
od
lOem
výh erpad
sč
TQ 400 230 V
Qmax= 75 l/min
Hmax = 30 m
188 €
TQ 800
TQ 800 230 V
Qmax= 95 l/min
Hmax = 35 m
245 €
TQ 1500
TQ 1500 230 V; 400 V
Qmax= 220 l/min
Hmax = 32 m
495 €
TQ 2200
TQ 2200 400 V
Qmax= 250 l/min
Hmax = 34 m
562 €
TQIC 400 230 V
236 €
TQIC 400
TQIC 800 230 V
AL-05N 400 V
AL-05NF 400 V s plavákom
Q = 150 l/min
Q max = 300 l/min
H=7m
Hmax = 10,5 m
priechodnosť 8 mm
706 €
TQ 400
• ostatné vlastnosti sú rovnaké ako u vodárne TQ
AL-05LN
SP - 2517 400 V
164 €
264 €
NOVÉ V
Q= 0 až 50 l/min
H = 20 m (stála dopr. výška)
AKCII
648 €
• čerpadlá sú vhodné pre odvodňovanie pivnic, základov s nahromadenou
vodou, vypúšťanie nádrží, bazénov, rybníkov apod.
AL-05LNF 230 V s plavákom
• čerpadlá HCP najčastejšie používané hasičmi
pri povodiach a prírodných katastrofách
240 €
269 €
240 €
AL-05LNF 400 V s plavákom
360 €
AL-21N 230 V
288 €
AL-21NF 230 V s plavákom
317 €
AL-21N 400 V
288 €
AL-21NF 400 V s plavákom
404 €
!! 400 V s plavákom !!
• najvhodnejšie pre vodu s obsahom bahna a piesku
• čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom
• súčasťou dodávky je hadica C52
• kalené obežné koleso odolné voči oteru
50ASH21,1 (AS-215)
!! 400 V s plavákom !!
Q = 180 l/min
Q max = 380 l/min
H = 10 m
Hmax = 15 m
priechodnosť 10 mm
Q= 0 až 50 l/min
H = 30 m (stála dopr. výška)
600 €
AL-05LN 230 V
AL-05LN 400 V
AL-21N
TQIC 800
Kalové čerpadlá AS najvhodnejšie na vodu s pieskom
!! 400 V s plavákom !!
SP - 2512 230 V
TQ 200 230 V
Qmax= 40 l/min
Hmax = 22 m
Elektronická časť frekvenčného meniča vyhodnocuje automatický tlak v systéme a nastavuje otáčky motora tak, aby sa tlak udržiaval na 20 m. (TQIC 400) alebo 30 m (TQIC 800).
AL-05NF 230 V s plavákom
356 €
596 €
NKA
NOVI
TQ 200
Automatické vodárne TQIC
s frekvenčným meničom
AL-05N 230 V
Inteligentná ochrana ponorného motora
www.cerpadla-hcp.sk
V PRÍPADE POŽIADAVKY NA JÍMKU S INÝM ALEBO DVOMA ČERPADLAMI
VÁM SPRACUJEME PONUKU
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
2300 €
Parametre čerpadla 32GF 21.0
Q = 60 litrov/min H = 16 m
Za príplatok –
možné dodať ovládací rozvádzač.
Q = 20-40 l/min
H = 94-49 m
Hmax = 106 m
• dvojitá mechanická upchávka chladená olejom a prídavné gufero
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
2156 €
Parametre čerpadla 32GF 21.0F
Q = 60 litrov/min H = 16 m
Za príplatok –
možné dodať havarijný plavák.
SP - 1018
V PRÍPADE POŽIADAVKY NA INÉ PARAMETRE VÁM SPRACUJEME PONUKU
1733 €
Parametre čerpadla BF - 05UNF
Q = 100 litrov/min H = 7,4 m
Za príplatok –
možné dodať havarijný plavák.
699 €
• celokovová konštrukcia s využitím nerezových materiálov
Kompletná vodáreň, skládajúca sa z čerpadla, tlakovej nádoby a elektronickej riadiacej jednotky. Čerpadlá sa automaticky spúšťajú, keď sa voda spotrebováva a pracuje kontinuálne
do toho času, kým sa voda prestane odberať. Pre svoje univerzálne použitie sú používané
všade tam, kde je vhodné a hlavne výhodné použiť kompaktné čerpadlá, ktoré nevyžadujú
náročnú montáž tlakovej nádoby, tlakového spínača a ostatných komponentov. Pre tieto
výborné vlastnosti sú využívané v rodinných domoch, rekreačných objektoch, zavlažovaní
záhrad či skleníkov apod.
• ochrana proti behu na prázdno
• priestorová nenáročnosť
• tepelná ochrana motora
• korózii vzdorné prevedenie
• jednoduchá inštalácia a ovládanie
• rýchle riešenie dodávky vody
• tichý chod
• spúšťaci tlak 1,8 bar (1 bar u TQ 200)
NOV
CII
AK
V
É
Q = 12,5 m3/hod
Q max = 24 m3/hod
H = 13,5 m
Hmax = 20 m
priechodnosť 8 mm
50ASH21,5
Q = 15 m3/hod
Q max = 33 m3/hod
H = 15 m
Hmax = 21,5 m
priechodnosť 10 mm
50ASH21,1 230 V (AS-215)
615 €
50ASH21,1 400 V (AS-215)
600 €
50ASH21,5 400 V
936 €
NKA
NOVI
www.kalova-cerpadla.sk
ČJ HCP 1100E E32A11 BF - 05UNF 230V
Q = 20-40 l/min
H = 68-37 m
Hmax = 76 m
čerpadlá sú vhodné pre odvodňovanie pivnic, základov s nahromadenou vodou, vypúšťanie nádrží, bazénov, rybníkov apod.
www.cerpadla-walrus.sk
Automatické kompaktné vodárne TQ
NKA
SP - 1013
Drenážne čerpadlá AL
NO
VI
• ČJ určené pre čerpanie splaškových odpadových vôd a kalov sú štandardne vybavené
guľovou spätnou klapkou, uzatváracím a preplachovacím ventilom a neprechodzím
poklopom.
• čerpadlo je ukotvené na spúšťacom zariadení, ktoré umožňuje vytiahnutie čerpadla
na kontrolu a servis bez demontáže a vstupu do jímky!!!!
• jednoduchá konštrukcia, nízka hmotnosť – ľahká preprava a montáž.
• samonosná konštrukcia – nie je potrebné jímky obetónovať (s výnimkou nízkej hladiny
spodných vôd).
• výška jímky 2 m, max priemer 1,1 m, priemer krku 0,6 m a výška krku 0,5 m
• ZA PRÍPLATOK PRECHODZÍ ALEBO PREJAZDNÝ POKLOP
• čerpadlá sú vyrobené z nerezovej ocele, vrátane obežných kolies
• súčasou čerpadla je spätná klapka, eliminujúca vodný ráz pro vypnutie a nerezový filter
• maximálny priemer čerpadla je 97 mm
• ekologický elektromotor FRANKLIN plnený vodou
• čerpadlá sa používajú na čerpanie vody z hlbokých vŕtaných studní pre zásobovanie
obytných domov vodou, zavlažovanie záhrad, vo vodohospodárstve atď.
• NOVINKA – k elektromotoru 230 V špeciálna ochrana SubTronicSC - 100% kompatibilná
s charakteristikami motora. v spojení s ponornými motormi Franklin Electric máte spoľahlivú ochranu motora a čerpadla od jedného výrobcu.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Ponorné 4” čerpadlá do vŕtaných studní
www.kalova-cerpadla.sk
Čerpacie jímky HCP
Download

čerp adl á