MITUTOYO
MIMORIADNA AKCIA!
Jar
apríl až jún 2010*
’10
Inovácia a kvalita
Merací prístroj drsnosti
Merací prístroj drsnosti Surftest SJ-210
- 01D
-560
8
7
1
ENA
č.
Obj. ZACIA C
D
UVÁ
€
–
,
0
1.99
Ý
V
O
N
Prenosný prístroj na určovanie drsnosti povrchu pre použitie
v dielenskom prostredí.
Odnímateľný posuv umožňuje využitie vo funkcii kompaktného
meradla(integrovaný posuv), ako aj vo funkcii meradla s možnosťou
flexibilného využitia pre meranie na ťažko prístupných miestach alebo
na použitie v meracom statíve alebo výškomery.
aaJednoduchý intuitívny sprievodca menu
aaFarebná obrazovka 2,4’’ TFT s vysokým grafickým rozlíšením
aaObrazovku je možné elektronicky otočiť
aaRozhranie: USB, RS232C, SPC a vstup pre nožný spínač
aaPosuv integrovaný alebo s možnosťou samostatného použitia
aaPrideľovanie prístupových práv (ochrana heslom)
aaMožnosť zvoliť 10 podmienok merania
aaGeometria snímacieho hrotu podľa DIN EN ISO 3274: 2 µm / 60°
(doporučenie)
aa39 parametrov drsnosti (podľa DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI, MOTIF
a ľubovoľne voliteľné podmienky)
Obj. č.
178-560-01D
12AAA222
Názov
Surftest SJ-210
Uvádzacia cena
1.990,00 €
76,30 €
Adaptér pre výškomer
Surftest SJ-210 v sade
Štandardný posuv (meracia trasa 17,5 mm) vrátane
predlžovacieho kábla (1 m) pre samostatné použitie
Štandardný snímač s klzným unášačom,
(snímací prvok 2 µm/60°/0,75 mN)
Kalibračný normál (Ra 3,00 µm) s prípravkom
Sieťový adaptér s napájacím káblom
Návod na obsluhu a stručný návod
Transportná brašna
Merací prístroj drsnosti SJ-210 sa dá kombinovať
napr. s výškomerom DIGIMATIC HDS
Riaďte sa našou akciovou ponukou na strane 21.
Merací stojan obj.č.178-039 pre prístroje SJ
aaZákladná žula (šxh) 400 x 250 mm
aaCelková výška cca. 555 mm
aaRučné nastavenie výšky 250 mm
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
Žulový merací stojan
178-039
65GAA083
2
Držiak posuvovej jednotky
pre žulový merací stojan
Cenníková cena
633,00 €
30,00 €
Posuvné meradlo
ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvné meradlo
Štandardné posuvné meradlo s výstupom a bez výstupu dát.
aaVýborné kĺzanie posuvnej meracej čeľuste
aaĽahko čitateľné, 9 mm veľké čísla ukazovateľa
-21
-181
0
aaŽivotnosť batérie 20 000 h
0
5
.
A
č
N
Obj.
Á CE
V
O
I
AKC
Pracovný
skúšobný certifikát
€
–
,
5
7
Možné dodať aj s
valcovým hĺbkomerom
(Obj. č. 500-184-21)
Obj. č.
Merací rozsah
mm
Medzná chyba
0–150
0–150
0–200
0–150
0–150
0–150
0–200
0–300
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
500-181-21
500-184-21
500-182-21
500-158-20
500-161-21
500-203-21
500-162-21
500-205
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
959149
959150
Výstup dát
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
S posuvovým
kolieskom
Cenníková cena
Akciová cena
34,00 €
39,00 €
25,50 €
29,50 €
Hĺbkomer
Cenníková cena
Akciová cena
Plochý
Ø 1,9 mm
Plochý
Ø 1,9 mm
Plochý
Ø 1,9 mm
Plochý
Plochý
  99,80 €
  99,80 €
153,00 €
135,00 €
123,00 €
123,00 €
175,00 €
399,50 €
75,00 €
75,00 €
109,00 €
102,00 €
98,00 €
93,00 €
131,00 €
288,00 €
w.tuv.co
w
TÜV Rheinland
:2
0
0
I
D
igitálne posuvné meradlo s vysokou odolnosťou pre použitie
D
v mimoriadne drsnom pracovnom prostredí.
aaCoolant Proof: Extrémne odolné proti chladiacej kvapaline a mazivám
aaVýborné kĺzanie posuvnej meracej čeľuste
aaŽivotnosť batérie 15 000 h (150 a 200 mm)
m
w
Posuvné meradlo ABSOLUTE DIGIMATIC s ochranou proti chladiacej kvapaline IP-67
0 11 2 0 7 4
Pracovný
skúšobný certifikát
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
05CZA624
05CZA625
Obj. č.
500-706-11
500-709-11
500-707-11
500-708-11
500-716-11
500-717-11
500-718-11
500-727-11
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Možné dodať aj s
valcovým hĺbkomerom
(Obj. č. 500-709-11)
Cenníková
cena
Akciová
cena
65,00 €
74,00 €
50,00 €
57,00 €
Merací rozsah
mm
Medzná chyba
Hĺbkomer
0–150
0–150
0–200
0–300
0–150
0–200
0–300
0–150
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
DIN 862
Plochý
Ø 1,9 mm
Plochý
Plochý
Plochý
Plochý
Plochý
Plochý
6 -11
0 -70 A
0
5
.
č
CEN
Obj.
IOVÁ
C
K
A
–€
,
9
0
1
Nové vyhotovenie s meracími
plochami z tvrdokovu
(Obj. č. 500-727-11)
Vonkajšie a
vnútorné meracie
plochy z tvrdokovu
Výstup dát
Cenníková cena
Akciová cena
148,00 €
148,00 €
208,00 €
309,50 €
189,00 €
238,00 €
399,50 €
349,00 €
109,00 €
109,00 €
155,00 €
229,00 €
142,00 €
179,00 €
299,00 €
245,00 €
TM číslo patentu – pozri stranu 24
3
Posuvné meradlo
Posuvné meradlo ABSOLUTE SUPER solárne
S výstupom a bez výstupu dát.
aaPrevádzka bez batérií vďaka solárnej funkcii už od hodnoty 60 Lux
- 457
. 500 NA
č
.
j
CE
Ob
IOVÁ
C
K
A
Pracovný
skúšobný certifikát
€
–
,
8
8
Špeciálne príslušenstvo pre prístroje s výstupom dát
Obj. č.
Merací rozsah
mm
Medzná chyba
0–150
0–150
0–200
DIN 862
DIN 862
DIN 862
500-444
500-457
500-458
Obj. č.
Názov
959149
959150
Signálny kábel s tlačítkom (1 m)
Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
Výstup dát
S posuvovým
kolieskom
Cenníková
cena
Akciová
cena
34,00 €
39,00 €
25,50 €
29,50 €
Hĺbkomer
Cenníková
cena
Akciová
cena
Plochý
Plochý
Plochý
173,00 €
122,50 €
163,50 €
125,00 €
88,00 €
118,00 €
w.tuv.co
w
TÜV Rheinland
:2
0
0
I
D
igitálne posuvné meradlo s vysokou odolnosťou pre použitie
D
v mimoriadne drsnom pracovnom prostredí.
aaCoolant Proof: Extrémne odolné proti chladiacej kvapaline a mazivám
aaVýborné kĺzanie posuvnej meracej čeľuste
aaŽivotnosť batérie 15 000 h
m
w
Posuvné meradlo ABSOLUTE DIGIMATIC IP-67 špecial
0 11 2 0 7 4
- 611
. 573 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
573-643
–€
,
5
4
3
573-611
573-648
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
05CZA624
05CZA625
Obj. č.
Merací rozsah
mm
Rozmer meracích čeľustí pre vnútorné meranie
mm
Posuvné meradlo s prestaviteľným pevným ramenom a hĺbkomerom
573-611
0–300
—
Posuvné meradlo pre vnútorné meranie s dlhými a úzkymi čeľusťami
573-643
10–200
10
Posuvné meradlo s dotykmi orientovanými von
573-648
20–170
20
TM číslo patentu – pozri stranu 24
4
Cenníková cena
Akciová cena
65,00 €
74,00 €
50,00 €
57,00 €
Cenníková cena
Akciová cena
0,03
461,50 €
345,00 €
0,05
590,00 €
440,00 €
0,03
539,50 €
399,00 €
Signálny kábel s tlačítkom (1 m)
Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
Medzná chyba
mm
Strmeňový mikrometer
145
293- A
.
č
.
Obj VÁ CEN
IO
AKC
€
–
,
9
13
Stúpanie vretena
1 otáčka
bubienka
Štandard
QuantuMike
0,5 mm
2,0 mm
Pracovný
skúšobný certifikát
do meracieho
rozsahu 50 mm
Celosvetovo prvý strmeňový mikrometer so stúpaním vretena
2 mm t.j. 4x rýchlejšie meranie oproti všetkým konvenčným
mikrometrom so stúpaním vretena 0,5 mm.
aaZdvojená funkcia rohatky v bubienku a rýchloposuve umožňuje
jednoduchú prácu v držiaku a obsluhu jednou rukou
aa2 µm medzná chyba t.j. presnosť presahujúca požiadavky DIN 863
aaAutomatické vypínanie
aaCoolant Proof: Extrémne odolné proti chladiacej kvapaline a mazivám
Špeciálne príslušenstvo pre prístroje s výstupom dát
Obj. č.
Názov
05CZA662
05CZA663
Obj. č.
293-145
293-146
293-147
293-148
293-140
293-141
293-142
293-143
Signálny kábel s tlačítkom (1 m)
Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba *
μm
  0–  25
25–  50
50–  75
75–100
  0–  25
25–  50
50–  75
75–100
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
2
2
2
3
2
2
2
3
Výstup dát
Cenníková cena
Akciová cena
68,00 €
77,00 €
52,00 €
59,00 €
Cenníková cena
Akciová cena
199,00 €
274,00 €
328,00 €
372,00 €
282,00 €
348,00 €
420,00 €
479,00 €
139,00 €
190,00 €
229,00 €
259,00 €
198,00 €
244,00 €
295,00 €
335,00 €
* presnosť presahujúca požiadavky DIN 863
Strmeňový mikrometer DIGIMATIC s ochranou proti chladiacej kvapaline IP-65
S trmeňový mikrometer s vysokou odolnosťou pre použitie
v mimoriadne drsnom pracovnom prostredí.
aaMimoriadne chránená konštrukcia proti nárazom
aaS výstupom a bez výstupu dát
aaAutomatické vypínanie
aaCoolant Proof: Extrémne odolné proti chladiacej kvapaline a mazivám
Pracovný
skúšobný certifikát
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
05CZA662
05CZA663
Obj. č.
293-240
293-241
293-230
293-231
Signálny kábel s tlačítkom (1 m)
Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba*
μm
  0–25
0,001
2
25–50
  0–25
25–50
0,001
0,001
0,001
2
2
2
Výstup dát
0
3-24
č. 29 ENA
.
j
b
O
C
IOVÁ
AKC
€
–
,
5
12
Cenníková cena
Akciová cena
68,00 €
77,00 €
52,00 €
59,00 €
Cenníková cena
Akciová cena
169,00 €
232,00 €
239,00 €
295,00 €
125,00 €
170,00 €
172,00 €
220,00 €
* presnosť presahujúca požiadavky DIN 863
5
Strmeňový mikrometer
Strmeňový mikrometer DIGIMATIC
-821
. 293 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
Pracovný
skúšobný certifikát
€
–
,
0
9
Obj. č.
293-821
Základný model orientovaný na prax.
aaPraktické a jednoduché vyhotovenie
aaVýška číslic 7,5 mm
aaAutomatické vypínanie
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba
μm
0–25
0,001
3
Cenníková cena
Akciová cena
125,00 €
90,00 €
Strmeňový mikrometer ABSOLUTE DIGIMATIC Quick IP-54
Strmeňový mikrometer s posuvným vretenom.
aaRohatka
s posuvom vretena od 10 mm/ot.
aaNeotáčavé
vreteno pre presné meranie na citlivom povrchu
aaS výstupom a bez výstupu dát
aaObzvlášť vhodné pre jednoručné aplikácie a aplikácie v držiakoch
-10
- 661
3
9
2
č.
NA
Obj.
Á CE
V
O
I
AKC
€
–
,
9
23
Obj. č.
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
937387
965013
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba
μm
  0–  30
  0–  30
25–  55
50–  80
75–105
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
2
2
3
3
3
293-661-10
293-666
293-667
293-668
293-669
Výstup dát
Cenníková cena
Akciová cena
42,50 €
52,00 €
32,00 €
39,50 €
Cenníková cena
Akciová cena
333,00 €
358,00 €
465,00 €
500,00 €
535,00 €
239,00 €
255,00 €
335,00 €
359,00 €
385,00 €
Miniprocesor DIGIMATIC DP-1 VR
5D
50 4 4
6
č. 2
NA
Obj. OVÁ CE
I
AKC
€
–
,
5
28
P raktická štatistická tlačiareň pre pripojenie na všetky meracie prístroje
Mitutoyo s výstupom dát DIGIMATIC.
aaKompaktná, málo hlučná tepelná tlačiareň
aaZáznam až 9 999 dát
aaVeľký počet štatistických parametrov vyhodnotenia
aaExterné napájanie dodaným sieťovým adaptérom
Obj. č.
Cenníková cena
Akciová cena
393,00 €
285,00 €
264-504-5 D
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
937179 T
TM číslo patentu – pozri stranu 24
6
Nožný spínač
Cenníková cena
36,30 €
Odchýlkomer
Odchýlkomer ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
Pracovný
skúšobný certifikát
igitálne meradlo v multifunkčnom vyhotovení orientovanom
D
na potreby praxe.
aa11 mm veľké čísla ukazovateľa
aaMožnosť zadávania koeficientu pre nameranú hodnotu
aaGrafická signalizácia tolerančného porovnania
aaDigit 0.001 mm (prepínateľný na 0.01 mm) alebo 0.01 mm
Tolerančné porovnanie
aaUkazovateľ otočný
330°
do 330°
aaS výstupom dát
90 B
43-3 A
5
.
č
Obj. VÁ CEN
IO
AKC
€
–
,
5
19
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
905338
905409
Obj. č.
543-390 B
Cenníková cena
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba
mm
12,7
12,7
25,4
50,8
0,01
0,001 / 0,01
0,001 / 0,01
0,001 / 0,01
0,02
0,003
0,003
0,006
543-400 B
543-390 B
543-470 B
543-490 B
25,00 €
30,50 €
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Cenníková cena
Akciová cena
222,00 €
295,00 €
375,00 €
529,00 €
137,00 €
195,00 €
279,00 €
379,00 €
Odchýlkomer ID-H
D
561
543- NA
.
č
.
CE
O bj
IOVÁ
C
K
A
Pracovný
skúšobný certifikát
€
–
,
3
39
Kontrola tolerancie červená / zelená
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
Cenníková cena
Akciová cena
936937
965014
21EZA099
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Diaľkový ovládač
39,00 €
52,00 €
64,50 €
29,50 €
39,50 €
–
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba
μm
Cenníková cena
Akciová cena
30
60
0,001 / 0,0005
0,001 / 0,0005
2
3
549,00 €
594,00 €
393,00 €
423,00 €
Diaľkové ovládanie č. 21EZA099
s funkciami ako napr. prenos dát
Obj. č.
Špičková trieda medzi odchýlkomermi v multifunkčnom vyhotovení.
aaVysoká presnosť a malý číslicový krok
aaMožnosť riadenia zvonku a odovzdanie údajov smerom von
aaVýstup dát Digimatic a RS 232-C
aaZachytená maximálna a minimálna hodnota, rozdiel (TIR)
aaAnalógový ukazovateľ
aaExterný zdroj napätia cez dodaný sieťový adaptér
aaS výstupom dát
aaFunkcia tolerancie s farebným znázornením ukazovateľa
543-561 D
543-563 D
Odchýlkomer ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C s funkciou záznamu Max/Min
A
č. 5 4
Obj. VÁ CEN
O
I
AKC
–
279,
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
905338
905409
Obj. č.
543-260 B
Max. hodnota
Rozdiel (TIR)
Odchýlkomer DIGIMATIC s funkciou záznamu Max/Min a ich rozdielu.
aaS funkciou tolerančného porovnania
0B
aaS výstupom dát
3-26
Min. hodnota
€
Cenníková cena
25,00 €
30,50 €
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba
μm
12,7
0,001
3
Cenníková cena
Akciová cena
398,00 €
279,00 €
7
Odchýlkomer
Odchýlkomer ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C pre dutinomery
Výkyv
B
264
543- NA
.
č
.
CE
O bj
IOVÁ
C
K
A
€
–
,
8
28
ultifunkčný odchýlkomer určený na vybavenie
M
dvojdotykových dutinomerov.
aaBezproblémové určenie bodu zvratu výkyvom
aaNameraná hodnota sa pritom zachytí pomocou
funkcie Peak-Hold a dá sa priamo odčítať
aaS výstupom dát
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
905338
905409
Obj. č.
Cenníková cena
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba
μm
12,7
0,001
3
543-264 B
25,00 €
30,50 €
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Cenníková cena
Akciová cena
415,00 €
288,00 €
Odchýlkomer ABSOLUTE DIGIMATIC ID-F
igitálny odchýlkomer s vizuálnou kontrolou tolerancie
D
­prostredníctvom farebného a analógového ukazovateľa.
aaZachytená maximálna a minimálna hodnota, rozdiel (TIR)
aaExterný zdroj napätia cez dodaný sieťový adaptér
aaFunkcia tolerancie s farebným zobrazením ukazovateľa
aaS výstupom dát
51 D
43-5 A
5
.
č
Obj. VÁ CEN
IO
AKC
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
€
–
,
3
37
Obj. č.
936937
965014
Cenníková cena
Akciová cena
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
39,00 €
52,00 €
29,50 €
39,50 €
Cenníková cena
Akciová cena
520,00 €
566,00 €
373,00 €
403,00 €
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba
mm
25
50
0,001 / 0,01
0,001 / 0,01
0,003
0,006
543-551 D
543-553 D
Odchýlkomer ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S a ID-U
81 B
43- 6 A
5
.
č
Obj. VÁ CEN
IO
AKC
Štandardné vyhotovenie pre jednoduché použitie.
aaKompaktná konštrukcia
aaŽivotnosť batérie 20 000 h
aaS výstupom dát
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
€
–
,
0
9
Obj. č.
Obr. 575-121
Obr. 543-681 B
TM číslo patentu – pozri stranu 24
8
575-121
543-681 B
543-690 B
905338
905409
Cenníková cena
25,00 €
30,50 €
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Medzná chyba
mm
Cenníková
cena
Akciová cena
25,0
12,7
12,7
0,01
0,01
  0,001
0,02
0,03
  0,004
170,00 €
131,00 €
265,00 €
122,00 €
90,00 €
190,00 €
Vstavané posuvné meradlo / Hĺbkomer
Vstavané posuvné meradlo ABSOLUTE DIGIMATIC s ochranou proti chladiacej
kvapaline IP-66
Na zabudovanie do strojov, meracích zariadení a systémov pre nastavovanie.
aaVeľké číslice ukazovateľa pre ľahké odčítanie nameraných hodnôt
aaFunkcie: zapnutie / vypnutie; nulové nastavenie; nastavenie počiatku
aaS výstupom dát
00
72- 6 A
5
.
č
Obj. VÁ CEN
IO
AKC
€
–
,
5
16
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
05CZA624
05CZA625
542-007 D
542-007 D
Obj. č.
Signálny kábel s tlačítkom (1 m)
Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
Ukazovateľ
Merací rozsah
mm
Medzná chyba
mm
100
150
200
0,03
0,03
0,03
572-600
572-601
572-602
Cenníková cena
Akciová cena
  65,00 €
  74,00 €
290,00 €
50,00 €
57,00 €
220,00 €
Cenníková cena
Akciová cena
224,50 €
236,00 €
278,00 €
165,00 €
175,00 €
205,00 €
Hĺbkomer ABSOLUTE DIGIMATIC
igitálny hĺbkomer s extrémne vysokou odolnosťou pre použitie
D
v drsnom pracovnom prostredí (typ IP-67).
aaVýborné kĺzanie posuvnej meracej čeľuste
aaS výstupom dát
1-20
1-20 A
7
5
.
č
EN
Obj.
VÁ C
O
I
C
AK
w.tuv.co
w
TÜV Rheinland
:2
0
0
I
D
m
w
€
–
,
9
20
0 11 2 0 7 4
Obj. č.
štandardný typ
571-201-20
571-202-20
571-203-20
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č. štandardný typ
Názov
959149
959150
Signálny kábel s tlačítkom (1 m)
Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
Merací rozsah
mm
Medzná chyba
mm
Dĺžka priečnika
mm
0–150
0–200
0–300
0,03
0,03
0,04
100
100
100
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č. typ IP-67
Názov
05CZA624
05CZA625
571-251-10
Obj. č.
typ IP-67
571-251-10
571-252-10
Signálny kábel s tlačítkom (1 m)
Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
Merací rozsah
mm
Medzná chyba
mm
Dĺžka priečnika
mm
0–150
0–200
0,03
0,03
100
100
Cenníková cena
Akciová cena
34,00 €
39,00 €
25,50 €
29,50 €
Cenníková cena
Akciová cena
285,00 €
329,00 €
370,00 €
209,00 €
242,00 €
272,00 €
Cenníková cena
Akciová cena
65,00 €
74,00 €
50,00 €
57,00 €
Cenníková cena
Akciová cena
333,00 €
383,00 €
255,00 €
277,00 €
9
Dutinomer
Trojdotykové dutinomery „DIGIMATIC-Holtest“ s ochranou proti chladiacej kvapaline
aaDIN 863-4
aaDodávka v prehľadne usporiadanej drevenej kazete
aaMeracie plochy s povlakom titánu,
Kúžeľ a kontaktný bod z tvrdokovu
aaS výstupom dát
aa7.5 mm veľké čísla ukazovateľa
aaProgramovanie dvoch prednastavení
-981
. 468 NA
č
.
j
CE
Ob
IOVÁ
C
K
A
€
–
,
9
1.79
Pracovný
skúšobný certifikát
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
Obr. 468-983
Obj. č. sady
05CZA662
05CZA663
Cenníková cena
Akciová cena
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
68,00 €
77,00 €
52,00 €
59,00 €
Cenníková cena
Akciová cena
2.399,00 €
2.669,00 €
2.829,00 €
2.200,00 €
2.450,00 €
1.799,00 €
1.999,00 €
2.177,00 €
1.650,00 €
1.850,00 €
Merací rozsah mm
Obsah sady – obj. č.
Nastavovací krúžok Ø mm
  6–  12
12–  25
25–  50
50–  75
75–100
468-161 / 468-162 / 468-163
468-164 / 468-165 / 468-166
468-167 / 468-168 / 468-169
468-170 / 468-171
468-172 / 468-173
   8 /   10
  16 /   20
  30 /   40
  62 /   87
125 / 175
468-981
468-982
468-983
468-984
468-985
Trojdotykový dutinomer ABSOLUTE BOREMATIC
0
72-1
6 8 -9 A
5
.
č
CEN
Obj.
IOVÁ
C
K
A
Pracovný
skúšobný certifikát
aaDodávka v prehľadne usporiadanej drevenej kazete
aaMeracie plochy s povlakom titánu,
Kúžeľ a kontaktný bod z tvrdokovu
aaS výstupom dát
€
–
,
9
1.09
Grafická indikácia tolerancie (režim 2)
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
937387
Obr. 568-973-10
965013
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Obj. č. sady
Merací rozsah
mm
Medzná chyba
mm
Individuálne meracie rozsahy
mm
Nastavovací krúžok Ø
mm
568-972-10
568-973-10
568-975-10
12–  25
25–  50
50–100
0,005
0,006
0,006
12–16, 16–20, 20–25
25–30, 30–40, 40–50
50–63, 62–75, 75–88, 87–100
16 / 20
30 / 40
62 / 87
Cenníková cena
Akciová cena
42,50 €
52,00 €
32,00 €
39,50 €
Cenníková cena
Akciová cena
1.579,00 €
1.877,00 €
2.395,00 €
1.099,00 €
1.329,00 €
1.669,00 €
Dutinomer – sada
9 05
511.
č
A
.
Obj VÁ CEN
O
I
AKC
€
–
,
5
58
Obj. č.
511-905
Merací rozsah
mm
Digit
mm
Cenníková cena
Akciová cena
18–150
0,001
795,00 €
585,00 €
TM číslo patentu – pozri stranu 24
10
Inteligentná a prakticky riešená sada pre efektívne
pracovné použitie.
aaVrátane kvalitného odchýlkomera DIGIMATIC
obj.č. 543-264 B (s výstupom dát)
aaDodávka v praktickej, prehľadne usporiadanej kazete
z umelej hmoty
aaPevný dotyk z ocele
aaPohyblivý dotyk s guličkou z tvrdokovu
Dutinomer
Dutinomer – sada
Inteligentná a prakticky riešená sada pre efektívne pracovné
použitie.
aaVrátane kvalitného analógového odchýlkomera obj. č. 2046 SB
aaDodávka v praktickej, prehľadne usporiadanej kazete z umelej
hmoty
aaPevný dotyk z ocele
aaPohyblivý dotyk s guličkou z tvrdokovu
-901
. 511 NA
č
.
j
Ob VÁ CE
IO
AKC
€
–
315,
Obj. č.
511-901
Merací rozsah
mm
Dielik číselníka
mm
18–150
0,01
Cenníková cena
Akciová cena
430,00 €
315,00 €
Presné dutinomery „Mini-Holtest“
aaPre rýchle priame meranie malých otvorov
aaDodávka v prehľadne usporiadanej kazete z plastu
6
8 -9 0
č. 36 ENA
.
j
b
C
O
IOVÁ
AKC
Pracovný
skúšobný certifikát
€
–
,
0
.16
1
Obj. č. sady
368-906
368-907
Merací rozsah
mm
Medzná chyba
µm
Obsah sady –
obj. č.
Nastavovací
krúžok Ø mm
2–3
3–6
2
2
368-001 / 368-002
368-003 / 368-004
368-005
2,5
4/5
Cenníková cena
Akciová cena
1.559,00 €
1.799,00 €
1.160,00 €
1.390,00 €
Trojdotykový dutinomer HOLTEST
-911
. 368 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
Pracovný
skúšobný certifikát
aaDIN 863-4
aaDodávka v prehľadne usporiadanej drevenej kazete
aaMeracie plochy s povlakom titánu,
Kúžeľ a kontaktný bod z tvrdokovu
–€
,
9
6
5
Obr. 368-913
Merací rozsah
mm
Obsah sady – obj. č.
Nastavovací
krúžok Ø mm
Dĺžka predĺženia
v mm
368-911
  6–  12
8 / 10
368-912
368-913
12–  20
20–  50
368-914
50–100
368-161 / 368-162
368-163
368-164 / 368-165
368-166 / 368-167
368-168 / 368-169
368-170 / 368-171
368-172 / 368-173
Obj. č. sady
Cenníková cena
Akciová cena
100
  779,00 €
569,00 €
16
25 / 40
150
150
  660,00 €
1.550,00 €
479,00 €
1.039,00 €
62 / 87
150
1.830,00 €
1.349,00 €
11
Rádiový systém
U-WAVE – rádiový systém pre bezkáblový prenos na PC až cca. 20 m
Zabezpečenie kvality meracími prístrojmi Mitutoyo sa teraz stáva ešte pohodlnejším: Pomocou U-WAVE, systému bezkáblového prenosu
dát, z meracieho prístroja priamo na PC cez protokol DIGIMATIC. Takto je umožnený nielen import nameraných údajov do štandardného
programu, ako je Excel alebo WordPad, ale aj pripojenie na najrôznejšie štatistické programy, ako je MeasurLink firmy Mitutoyo.
A to všetko zariadi U-WAVE extrémne hospodárnym spôsobom: lítiová batéria CR 2032 zvládne okolo 400.000 prenosov dát.
Prepojenie U-WAVE-T-vysielač
Meracie prístroje sa pripoja na príslušný vysielač U-WAVE-T
krátkym káblom. Zvoľte kábel vhodný pre merací prístroj
z nižšie uvedených 7 typov A až G.
Dĺžka kábla:
160 mm
Príklad pre
použitie svorky
Svorka na
upevnenie kábla
sa dodáva
s prístrojom
Štandardný inštalačný
softvér U-WAVEPAK
U-WAVE-R - prijímač
G
A
B
C
D
E
Prípravok pre
upevnenie na stenu
F
Obj. č.
Model
02AZD790A
A
Názov
Model s vysokým stupňom ochrany
IP s dátovým tlačítkom
02AZD790B
B
Model s vysokým stupňom ochrany
IP s dátovým tlačítkom
02AZD790C
02AZD790D
02AZD790E
02AZD790F
02AZD790G
C
D
E
F
G
S dátovým tlačítkom
10-pólový plochý model
6-pólový okrúhly model
Jednoduchý priamy model
Odchýlkomer s vysokým stupňom
ochrany IP
Prípojka na meracie prístroje
s výstupom DIGIMATIC
U-Wave sa dá pripojiť na prístroje
s výstupom dát DIGIMATIC.
DIGIMATIC je vlastný firemný formát
výstupu spoločnosti Mitutoyo. Dajú sa
používať všetky prístroje s prípojkou
DIGIMATIC, nezávisle na veku prístroja.
Vezmite však na vedomie, že prípojky
na niektorých starších modeloch nie sú
kompatibilné s vyššie uvedenými káblami.
Cenníková Množstevná
Množstevná
cena zľava 1 – 5 kusov zľava 6 – 10 kusov
Obj. č.
02AZD790A
02AZD790B
02AZD790C
02AZD790D
02AZD790E
02AZD790F
02AZD790G
85,50 €
85,50 €
80,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
80,00 €
70,00 €
60,00 €
Príklady:
ABS DIGIMATIC
odchýlkomer ID-N
Obj. č. 02AZD790G
DIGIMATIC odchýlkomer ID-H
Obj. č. 02AZD790D
Quick mikrometer
Obj. č. 02AZD790E
Solárne posuvné meradlo
Obj. č. 02AZD790A
12
65,00 €
Množstevná
zľava od 11 kusov
QuantuMike
mikrometer
Obj. č. 02AZD790B
DIGIMATIC výškomer
a rysovací prístroj
Obj. č. 02AZD790F
ABS DIGIMATIC
posuvné meradlo
Obj. č. 02AZD790C
Rádiový systém
Cez tlačítko zadávania dát sa hodnota zobrazovaná meracím prístrojom
prenesie napr. do aktívnej bunky v Exceli a potvrdí sa klávesou zadania.
Smer, do ktorého sa má značka posunúť po zadaní (hore, dole, vľavo,
vpravo), sa dá nastaviť.
Pomocou virtuálneho riadiaceho programu Com-Treibers
sa okrem toho dajú dáta načítavať aj do programov,
ktoré podporujú sériovú komunikáciu cez RS-232C.
Vysielač U-WAVE-T
Prípojný kábel
pre vysielač
U-WAVE-T
Dosah prenosu je asi 20 metrov.
Merací prístroj s výstupom Digimatic
U-WAVE-T - vysielač
U-WAVE-T - vysielač vysiela namerané dáta na U-WAVE-R prijímač. V závislosti na aplikácii zvoľte model IP-67, alebo model
s bzučiakom.
U-WAVE-R - prijímač
Zobrazenie v originálnej veľkosti
Otvory v modeli s bzučiakom
zabezpečujú dobrú počuteľnosť signálov
Technické údaje U-WAVE-R - prijímača
Napájanie prúdom
Počet U-WAVE-R - prijímačov
pripojiteľných na PC
Počet pripojiteľných
U-WAVE-T - vysielačov
Vonkajšie rozmery
Hmotnosť
Program
Model
Obj. č.
U-WARE-R - prijímač
02AZD810D
Technické údaje U-WAVE-T - vysielača
cez USB
až do 16
až do 100
140 x 80 x 31,6 mm
130 g
U-WavePak
Cenníková cena
Akciová cena
290,00 €
225,00 €
Obj. č.
Stupeň ochrany
Indikátor prijatia dát
Životnosť batérie
Vonkajšie rozmery
Prenosová frekvencia
02AZD730D
02AZD880D
IP-67
—
LED
Bzučiak a LED
cca 400 000 prenosov
44 x 29,6 x 18,5 mm
Pásmo 2,46 GHz,
15 kanálov, 2,405 – 2,475 GHz
23 g
Hmotnosť
Model
Vysielač WAVE-T
(model IP-67)
Vysielač WAVE-T
(model s bzučiakom)
Obj. č.
02AZD730D
02AZD880D
Obj. č.
02AZD730D
02AZD880D
Cenníková
cena
145,00 €
145,00 €
Množstevná Množstevná Množstevná
zľava 1 – 5
zľava 6 – 10 zľava od 11
kusov
kusov
kusov
120,00 €
115,00 €
110,00 €
13
Posuvné meradlo / Strmeňový mikrometer
Posuvné meradlo s odchýlkomerom a vodiacou časťou s titánovým povlakom
8
5 - 68
č. 50 ENA
.
j
b
C
O
IOVÁ
AKC
€
70,–
Pracovný
skúšobný certifikát
Obj. č.
P osuvné meradlo s odchýlkomerom, odolné proti
opotrebovaniu a s ľahkým chodom.
aaĽahké odčítanie na matne chrómovanej stupnici
aaVšetky konštrukčné časti z nehrdzavejúcej ocele
aaVodiaca časť s titánovým povlakom
Merací rozsah
mm
Dielik číselníka
mm
Medzná chyba
mm
Hĺbkomer
0–150
0–150
0–150
0,02
0,01
0,01
0,03
0,02
0,02
Plochý
Plochý
Plochý
505-671
505-685
505-688*
Cenníková cena
Akciová cena
83,50 €
98,00 €
98,00 €
60,00 €
70,00 €
70,00 €
* bez posuvového kolieska
Posuvné meradlo
-104
. 530 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
€
0
5
,
20
Obj. č.
530-104
530-114
531-122
P osuvné meradlo odolné proti opotrebovaniu
a s ľahkým chodom s kombinovaným vonkajším,
vnútorným, stupňovým (výškovým) a hĺbkovým
meraním.
aaVodiaca časť a bežec z nehrdzavejúcej, kalenej ocele
aaĽahké odčítanie na matne chrómovanej stupnici
Merací rozsah
mm
Nónius
mm / inch
Medzná chyba
Poznámka
0–150
0–200
0–150
0,05 / 1/128”
0,05 / 1/128”
0,05 / 1/128”
DIN 862
DIN 862
DIN 862
Aretovacia skrutka
Aretovacia skrutka
Momentová brzda
Cenníková cena
Akciová cena
26,50 €
65,50 €
30,50 €
20,50 €
49,00 €
23,50 €
Strmeňový mikrometer
701
102- A
.
č
.
Obj VÁ CEN
IO
AKC
Pracovný
skúšobný certifikát
Strmeňový mikrometer s kombinovanou citlivou ­rohatkou.
aaS pracovným skúšobným certifikátom
aaKonštantná prítlačná sila pri meraní vďaka patentovanej
kombinovanej rohatke
aaPre obsluhu jednou rukou a obsluhu v držiaku
€
–
,
5
3
Použitie v držiaku
Obj. č.
102-701
102-702
102-707
102-708
102-905 S*
102-906 S*
Merací rozsah
mm
Dielik číselníka
mm
Medzná chyba
μm
  0–25
25–50
  0–25
25–50
  0–50
  0–50
0,01
0,01
0,001
0,001
0,01
0,001
3
3
3
3
3
3
* sada vrátane 6 rohatkových krytiek v 3 farbách (po 2 kusy: modré, žlté a červené)
napr. na identifikáciu intervalov kalibrácie
14
Meranie jednou rukou
Cenníková cena
Akciová cena
  47,00 €
  71,00 €
  64,40 €
106,60 €
115,00 €
165,00 €
35,00 €
52,00 €
48,00 €
78,00 €
86,00 €
122,00 €
Strmeňový mikrometer
Strmeňový mikrometer
-301
. 102 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
€
–
,
2
3
Obj. č.
102-301
102-302
Strmeňový mikrometer v stabilnom vyhotovení.
aaMatne chrómovaný bubienok a valeček stupnice
Pracovný
skúšobný certifikát
Merací rozsah
mm
Dielik číselníka
mm
Medzná chyba
  0–25
25–50
0,01
0,01
DIN 863-1
DIN 863-1
Cenníková cena
Akciová cena
43,00 €
65,00 €
32,00 €
48,00 €
Strmeňový mikrometer
Ľahké dielenské vyhotovenie.
aaMatne chrómovaný bubienok a
valček stupnice
37
03-1
1
.
č
A
Obj. VÁ CEN
IO
AKC
Pracovný
skúšobný certifikát
€
–
,
9
2
Obj. č.
103-137
103-138
103-913-31
do meracieho
rozsahu 50 mm
Merací rozsah
mm
Dielik číselníka
mm
Medzná chyba
  0–25
25–50
0–150
0,01
0,01
0,01
DIN 863-1
DIN 863-1
DIN 863-1
103-913-31
Cenníková cena
Akciová cena
  38,50 €
  55,50 €
405,00 €
29,00 €
42,00 €
299,00 €
Strmeňový mikrometer s čítačom
1
3-10
č. 19 ENA
.
j
b
O
C
IOVÁ
AKC
79,–
Obj. č.
193-101
Merací rozsah
mm
Dielik číselníka
mm
0–25
0,01
€
Dielik čítača
mm
0,01
Strmeňový mikrometer s čítačom.
aaPre priame a rýchle odčítanie
Medzná chyba
DIN 863-1
Cenníková cena
Akciová cena
106,50 €
79,00 €
Držiak pre strmeňový mikrometer
M
-105
. 156 ENA
č
.
j
C
Ob
IOVÁ
AKC
28,–
Obj. č.
156-101 M
156-105 M
€
uky zostanú voľné pre prácu s mikrometrom a
R
obrobkom.
aaPre meranie v sériovej výrobe a na útvaroch kvality
Poznámka
Pre meranie v sériovej výrobe a na útvaroch kvality. K upnutiu mikrometra do rozsahu
100 mm. Liatinová konštrukcia s otáčavou úpinkou.
K upnutiu mikrometra do rozsahu 50 mm.
Úpinka s pevným 45° sklonom.
Cenníková cena
Akciová cena
48,00 €
36,00 €
37,00 €
28,00 €
15
Páčkový odchýlkomer / Stojanček
Páčkový odchýlkomer
Horizontálne vyhotovenie pre meranie a zoraďovanie.
aaSnímanie možné v oboch smeroch merania bez prepínania
aaOtočný číselník pre nulové nastavenie
4E
3- 4 0
1
aaPrecízne uloženie v drahokame
5
.
A
č
Obj. VÁ CEN
aaVrátane úpinky (x 8 mm)
O
€
–
,
8
5
I
AKC
513–908
513-304 GE
513-415 E
513-401 E
513-404 E
513-454 E
Merací
rozsah mm
Číselník
fe
µm
fges
µm
fu
µm
Meracia sila
N
Dotyk guľka
Ø 2 mm
Cenníková
cena
Akciová
cena
513-404 E
0,8
0–40–0
0,01
 8
  13
3
0,3
  72,50 €
58,00 €
0–40–0
0,01
 8
  13
3
0,3
  86,50 €
62,00 €
0,8
0–40–0
0,01
 8
  13
3
0,3
335,00 €
239,00 €
513-415 E
1,0
0–50–0
0,01
10
13
4
0,2
115,00 €
86,00 €
513-405 E
0,2
0–100–0
0,002
 3
 4
2
0,3
  92,00 €
69,00 €
513-401 E
0,14
0–70–0
0,001
 3
4
2
0,3
Tvrdokov
Obj. č. 103006
Tvrdokov
Obj. č. 103006
Tvrdokov
Obj. č. 102825
Tvrdokov
Obj. č. 136013
Tvrdokov
Obj. č. 103010
Tvrdokov
Obj. č. 21CZA036
513-454 E
0,8
513-304 GE
125,00 €
93,00 €
123,50 €
85,00 €
Obj. č.
513-908
Dielik číselníka
mm
Sada obsahuje obj. č. 413-404 E a magnetický stojanček obj. č.7014
Rubínovou guľ kou Obj. č. 21CZA201 = Cenníková cena 20,00 €
Magnetický stojanček
1 SN
. 701 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
€
0
5
,
53
7011 SN
Obj. č.
Dosah
mm
Celková výška
v mm
7010 SN
7011 SN
7019 B
ca. 150
ca. 160
ca. 320
235
235
425
16
a spoľahlivé upnutie odchýlkomerov,
N
páčkových odchýlkomerov, atď.
aaS prizmatickým uložením
aaS jemným nastavením
aa600 N vertikálna odtrhová sila
aa7019 B polohovanie pomocou olejového
hydraulického systému
Jemné
nastavovanie
Upinací priemer
mm
Ø 9,5 / 8 cez adaptér
Ø 9,5 / 8 cez adaptér
Ø8
7019 B
Cenníková cena
Akciová cena
  68,00 €
  75,50 €
160,00 €
48,50 €
53,50 €
115,00 €
Odchýlkomer
Číselníkový odchýlkomer Ø 57 mm
P rístroje s kompaktnou a mimoriadne
odolnou konštrukciou.
aaVeľká stupnica s pohodlným odčítaním
aaTolerančné značky a počítadlo otáčok
aaNovo vyvinuté upevnenie zdvíhacej páčky
pomocou posuvného mechanizmu
aaSklo odchýlkomera s tvrdeným povlakom
Pracovný
skúšobný certifikát
2046 SB
6 SB
. 204 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
€
–
,
3
2
2109 SB-10
2052 SB-19
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
21AZB149
Obj. č.
Cenníková cena
Merací
rozsah mm
Číselník
Dielik číselníka
mm
Priemer číselníka
mm
fe
µm
fges
µm
fu
µm
Meracia
sila N
10
10
30
30
 1
 1
0–100 (100–0)
0–100 (100–0)
0–100 (100–0)
0–100 (100–0)
0–100–0
0–100–0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,001
0,001
57
57
57
57
57
57
12
12
30
30
 3
 3
15
15
35
35
 5
 5
3
3
4
4
2
2
1,4
1,4
2,5
2,5
1,5
1,5
2046 S**
2046 SB*
2052 S-19**
2052 SB-19*
2109 S-10**
2109 SB-10*
* ploché zadné veko
4,30 €
Zdvíhacia páčka
Cenníková
cena
Akciová
cena
28,50 €
28,50 €
96,00 €
96,00 €
77,50 €
77,50 €
23,00 €
23,00 €
70,00 €
70,00 €
57,00 €
57,00 €
Cenníková
cena
Akciová
cena
44,80 €
44,80 €
33,50 €
33,50 €
** s upínacím okom vzadu
Číselníkový odchýlkomer Ø 40 mm
4 SB
. 104 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
AKC
€
0
5
,
33
Pracovný
skúšobný certifikát
Obj. č.
Merací
rozsah mm
Číselník
Dielik číselníka
mm
Priemer číselníka
mm
fe
µm
fges
µm
fu
µm
Meracia
sila N
5
5
0–100 (100–0)
0–100 (100–0)
0,01
0,01
40
40
12
12
14
14
3
3
1,4
1,4
1044 S**
1044 SB*
* ploché zadné veko
** s upínacím okom vzadu
Číselníkový odchýlkomer s jednou otáčkou ručičky
72
č. 29 NA
.
j
b
O
CE
IOVÁ
AKC
dchýlkomer so zamedzením chýb pri odčítaní, aké sa
O
nezriedka vyskytujú u prístrojov s priebežným odčítavaním.
aaExtrémne ľahký
aaRobustná konštrukcia
aaS ochranou proti prachu
Pracovný
skúšobný certifikát
34 , –
Obj. č.
Merací
rozsah mm
Číselník
Dielik číselníka
mm
Priemer číselníka
mm
fe
µm
fges
µm
fu
µm
Meracia
sila N
2971
2972
0,5
1,0
25–0–25
50–0–50
0,01
0,01
57
57
 8
10
11
13
3
3
1,4
1,4
€
Cenníková
cena
Akciová cena
57,50 €
49,00 €
40,00 €
34,00 €
17
Kalibrovanie, skúšanie a nastavovanie
Skúšobná sada pre posuvné meradlá
0
24 -1
16 -1
5
.
č
NA
Obj.
Á CE
V
O
I
AKC
–
499,
Pracovný
skúšobný certifikát
Obj. č.
€
a kontrolu presnosti posuvných meradiel podľa
N
DIN, resp. VDI / VDE / DGQ2618.
aaS pracovným skúšobným certifikátom pre koncové
mierky
aaVynikajúca kvalita koncových mierok
aaIdentifikačné číslo na každej koncovej mierke
a na nastavovacom krúžku.
aaDodávka vo vysoko kvalitne spracovanej drevenej
kazete
Trieda presnosti
Nominálny rozmer
mm
Nastavovací
krúžok
mm
Materiál
1
30,0, 41,3 a 131,4
Ø 4 a 25
oceľ
516-124-10
Cenníková cena
Akciová cena
694,00 €
499,00 €
Skúšobná sada pre strmeňové mikrometre
S ada koncových mierok z ocele s optickou mierkou
na nastavenie a kalibráciu mikrometrov podľa
DIN 863.
aaS pracovným skúšobným certifikátom
aaVynikajúca kvalita koncových mierok
aaIdentifikačné číslo na každej koncovej mierke
aaDodávka vo vysoko kvalitne spracovanej drevenej
kazete
0
07-1
16 -1
5
.
č
NA
Obj.
Á CE
V
O
I
AKC
Pracovný
skúšobný certifikát
–
299,
Obj. č.
€
Trieda presnosti
Nominálny rozmer
mm
Počet
v sade
1
2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15,0 / 17,6 /
20,2 / 22,8 a 25,0
10
516-107-10
Držiak koncových mierok
- 607
. 516 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
€
–
,
0
39
Obr. so špeciálnym
príslušenstvom koncových
mierok, strmeňovým
mikrometrom a optickou
mierkou.
Cenníková cena
Akciová cena
424,00 €
299,00 €
ržiak koncových mierok pre skúšanie
D
strmeňových mikrometrov.
aa(príslušenstvo pre obj. č. 516-107-10)
Obj. č.
516-607
Cenníková cena
Akciová cena
529,00 €
390,00 €
Koncové mierky oceľové
0
47-1
16 -9
5
.
A
č
CEN
Obj.
Á
V
O
I
AKC
Pracovný
skúšobný certifikát
1
€
–
,
0
.15
Obj. č.
516-942-10
516-943-10
516-947-10
516-963-10
516-967-10
18
Vysoko kvalitná oceľ
aaMaximálna kvalita koncových mierok
aaIdentifikačné číslo na každej koncovej mierke
aaDodávka vo vysoko kvalitne spracovanej drevenej kazete
Počet
v sade
Trieda
presnosti
103 kusov
103 kusov
  87 kusov
  47 kusov
  32 kusov
0
1
1
1
1
Cenníková cena
Akciová cena
2.900,00 €
2.100,00 €
1.570,00 €
1.045,00 €
  676,00 €
2.150,00 €
1.550,00 €
1.150,00 €
769,00 €
499,00 €
Kalibrovanie, skúšanie a nastavovanie
Kombinovaná sada koncových mierok
Pracovný
skúšobný certifikát
N-13
-9 6 2 A
6
1
5
N
č.
Obj. IOVÁ CE
C
AK
€
–
,
0
.09
1
Vysoko kvalitná sada koncových mierok z ocele / keramiky.
aaInteligentné zloženie súpravy s často používanými koncovými mierkami
vo vyhotovení z keramiky namiesto ocele.
aaMaximálna kvalita koncových mierok
aaIdentifikačné číslo na každej koncovej mierke
aaDodávka vo vysoko kvalitne spracovanej drevenej kazete
aaDlhšia trvanlivosť keramických koncových mierok vďaka vysokej odolnosti
proti opotrebeniu
aaDesaťkrát vyššie hodnoty v porovnaní s oceľou
a trikrát vyššie hodnoty ako pri tvrdokove
Koncové mierky z keramiky,
nominálny rozmer:
1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 10 a 20 mm
Obj. č.
516-962 N-13
Počet
v sade
Trieda
presnosti
47 kusov
0
Cenníková cena
Akciová cena
1.495,00 €
1.090,00 €
Cenníková cena
Akciová cena
1.835,00 €
1.330,00 €
Koncové mierky z keramiky,
nominálny rozmer:
0,5; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3;
1,4; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0;
5,0; 10; 20 a 30 mm
-13
-947
6
1
5
č.
NA
Obj.
Á CE
V
O
I
AKC
,–
0
3
3
1.
€
Obj. č.
516-947-13
Počet
v sade
Trieda
presnosti
87 kusov
1
Sada koncových mierok z keramiky
Pracovný
skúšobný certifikát
-10
-346
6
1
5
č.
ENA
Obj.
VÁ C
O
I
C
AK
€
–
,
0
.79
2
Keramická sada koncových mierok.
aa10x vyššie hodnoty odolnosti proti opotrebovaniu ako oceľ
aaPrakticky bez korózie
aaBez akéhokoľvek „stárnutia“
aaNemagnetické
aaIdentifikačné číslo na každej koncovej mierke
aaDodávka v kvalitne vypracovanej drevenej kazete
Obj. č.
516-343-10
516-346-10
Počet
v sade
Trieda
presnosti
103 kusov
  87 kusov
1
0
Cenníková cena
Akciová cena
4.030,00 €
3.780,00 €
2.990,00 €
2.790,00 €
19
Výškomer
Digitálny výškomer a rysovací prístroj
Robustný výškomer a rysovací prístroj v stĺpikovom vyhotovení.
aaS výstupom a bez výstupu pre signálny dotyk
aaS výstupom dát
aaNulovanie pomocou tlačítka v ľubovolnej polohe
aa2 predvolené hodnoty (PRESET) je možné nastaviť a odvolať
3-10
2- 61 A
9
1
.
č
EN
Obj.
VÁ C
O
I
C
AK
€
–
,
9
55
Merací rozsah
mm
Digit (voliteľne)
mm
Medzná chyba
mm
Hmotnosť
kg
0–300
0,01 / 0,005
0,02
  6,5
0–600
0,01 / 0,005
0,05
10,4
S výstupom pre signálny dotyk a s výstupom dát
0–300
0,01 / 0,005
192-663-10
0,02
  7,5
192-664-10
0,04
10,4
Obj. č.
Cenníková cena
Akciová cena
  745,00 €
1.030,00 €
559,00 €
769,00 €
  999,00 €
1.270,00 €
749,00 €
929,00 €
S výstupom dát
192-613-10
192-614-10
0–600
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
Signálny kábel (1 m)
905338
905409
192-007
Signálny kábel (2 m)
Signálny dotyk
0,01 / 0,005
Signálny dotyk 192-007
Cenníková cena
Akciová cena
25,00 €
30,50 €
429,00 €
–
–
320,00 €
Digitálny výškomer s vizualizáciou porovnania tolerancie: QM-Height
aaUkazovateľ meniaci sa medzi červenou a zelenou farbou signalizuje jasne a výrazne,
Či sú namerané hodnoty v rámci tolerančného poľa
aaS internou pamäťou pre uloženie až desiatich nameraných hodnôt
aaNeobmedzená rýchlosť pojazdu a absolútny referenčný bod prostredníctvom
A od Mitutoyo
aaPráca na batérie nezavislá na sieti
Obj. č.
518-224
Merací rozsah
(Zdvih) mm
0–350
Odch. kolmosti
μm
8
Cenníková cena
Akciová cena
3.050,00 €
2.290,00 €
™ číslo patentu – pozri stranu 24
Štandardné príslušenstvo
Guličkový dotyk Ø 5 mm s úpinkou
Kalibračný blok
Batérie 4 x LR6
Držadlo
Špeciálne príslušenstvo – pozri katalóg
-224
. 518 NA
č
.
j
Ob
CE
IOVÁ
C
K
A
,–
0
9
2
2.
€
Obr. 518-224
„NG“
20
„GO“
Meranie priemeru
Meranie výšky
Výškomer
Výškomer ABSOLUTE DIGIMATIC HDS
02
70 -3 A
5
.
č
Obj. VÁ CEN
IO
AKC
€
–
,
5
34
Robustný výškomer a orysovací prístroj.
aaS výstupom dát
aaNulovanie caz stačenie tlačítka v každej ľubovoľnej pozícii
aaŽivotnosť batérie 20 000 h
aaĽahko čitateľné, 10 mm veľké čísla ukazovateľa
Obj. č.
570-302
570-304
Merací rozsah
mm
0–300
Digit mm
0,01
Medzná chyba
mm
0,04
Hmotnosť
kg
4,6
0–600
0,01
0,06
6,4
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
Signálny kábel (1 m)
905338
905409
Cenníková cena
Akciová cena
535,00 €
920,00 €
345,00 €
595,00 €
Cenníková cena
25,00 €
30,50 €
Signálny kábel (2 m)
Tvrdomer
Tvrdomer Durotwin pre Rockwell / Super Rockwell Robustný jednoducho ovládateľný ručný model.
aaUniverzálne použiteľný ako Rockwell a Super-Rockwell meradlo (stup. N, T)
02 R
63-1 A
9
.
č
Obj. VÁ CEN
IO
AKC
Štandardné príslušenstvo
aaDiamantové vnikacie teliesko
aaVnikacie teliesko – tvrdokov 1⁄16”
aaPlochý stôl Ø 64 mm
aaV-nákova Ø 41 mm, rozovretie 25 mm
aa2 x etalónové doštičky tvrdosti
Obj. č.
Ukazovateľ
Dielik číselníka /
Digit
963-102 R
Analógový
0,5 HR (Rockwell)
1 HR (Super Rockwell)
Rockwell / Super Rockwell
Predzáťaž (N)
98,07 / 29,42
Skúšobná sila (N)
Rockwell:
588,4; 980,7; 1471
Super Rockwell
147,1; 294,2; 441,3
Hmotnosť
44 kg
Max. výška obrobku 105 mm (s krytom vretena), 170 mm
(bez krytu vretena)
Max. hĺbka obrobku 150 mm od stredu vnikacieho
telieska
TM číslo patentu – pozri stranu 24
€
–
,
0
3.49
Model
Durotwin
Analog / Obj. č.
Rockwell
963-102 R
Stup A – D – C
Diamantové vnikacie teliesko
Stup F – B – G
Vnikacie teliesko – tvrdokov 1⁄16”
Stup H – E – K*
Vnikacie teliesko – tvrdokov 1⁄8”
Super Rockwell
Stup 15N – 30N – 45N
(stup N, T)
Diamantové vnikacie teliesko
Stup 15T – 30T – 45T
Vnikacie teliesko – tvrdokov 1⁄16”
* cez špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
963-102 R
Model
Durotwin
Špeciálne príslušenstvo
Obj. č.
Názov
Vnikacie teliesko – tvrdokov 1⁄8”
56AAJ082
Obr. Durotwin 963-102 R
Cenníková cena
Akciová cena
4.300,00 €
3.490,00 €
Cenníková cena
310,00 €
21
Linear Scale
Základná sada digitálneho odmeriavacieho systému dĺžky na dozbrojenie
výrobných strojov: Linear Scale AT-715 s KA -ukazovateľom
Táto ponuka zahŕňa odmeriavanie dĺžky max. 1800 mm
Základná sada pre 2 alebo 3 osi výrobných strojov.
aaViacfunkčný KA- ukazovateľ so signalizáciou dvoch alebo troch osí
aaLinear Scale: A mierky typu AT-715 pre dráhu pohybu
max. 2000 mm prípadne max. 3000 mm
aaVrátane montážnej sady a pripojovacieho kábla
1
Sada ENA
VÁ C
KCIO
€
–
,
0
85
A
Os X
2-osový KA-ukazovateľ
+ dve mierky s celkovou dráhou
pohybu max. 2000 mm
Os Y
2
Sada ENA
Á
V C
KCIO
€
–
,
0
1.18
Príklad: Sada 1
A
3- osový KA- ukazovateľ
+ tri mierky s celkovou dráhou
pohybu max. 3000 mm
Príklad objednávky sady 2
1 x mierka
1 x mierka
1 x mierka
1 x KA-ukazovateľ
Cenníková cena
Akciová cena
Os Y
Os X
1500 mm
1000 mm
400 mm
3 osi
1.804,00 €
1.180,00 €
Príklad: Sada 2
Os Z
Základná sada digitálneho odmeriavacieho systému dĺžky na dozbrojenie
výrobných strojov: Linear Scale AT-715 s KA -ukazovateľom
Séria 174
KA-ukazovateľ
Jednoducho ovládateľný viacfunkčný ukazovateľ
174-173 D
174-175 D
Príklady funkcií:
aaRozstupová kružnica
aaNulové priblíženie
aaŠpecifikácia nástroja
aaSčítanie hodnôt dvoch osí
Obj. č.
174-173 D
174-175 D
22
Osi
2
Rozmery
(W x H x D) mm
260 x 167 x 80
Hmotnosť
kg
1,1
3
260 x 167 x 80
1,2
Cenníková cena
Akciová
cena
455,00 €
555,00 €
340,00 €
415,00 €
Technické parametre
Digit:
Ukazovateľ:
0,005 mm; 0,001 mm
7 číslic, znamienko (-)
Linear Scale
w.tuv.co
w
Pracovný
skúšobný certifikát
TÜV Rheinland
:0
0 00 0 0 7 2 9
5
I
D
m
w
Samostatné pravítka 100 mm – 3000 mm na vybavenie obrábacích strojov:
typ Linear Scale AT-715 s ukazovateľom KA
Ponuka sady (strana 22) obsahuje pravítko
Linear-Scale v meracom rozsahu do max. 1800 mm
Obj. č.
539-801
539-802
539-803
539-804
539-805
539-806
539-807
539-808
539-809
539-811
539-813
539-814
539-815
539-816
539-817
539-818
539-819
539-820
539-821
539-822
539-823
539-824
539-825
(L0)
mm
  100
(L1)
mm
  120
(L2)
mm
  258
(L3)
mm
  278
Signálny
kábel
3,5 m
  150
  170
  308
  328
3,5 m
  200
  220
  358
  378
3,5 m
  250
  270
  408
  428
3,5 m
  300
  330
  468
  488
3,5 m
  350
  380
  518
  538
3,5 m
  400
  430
  568
  588
3,5 m
  450
  480
  618
  638
3,5 m
  500
  540
  678
  698
3,5 m
  600
  640
  778
  798
3,5 m
  700
  740
  878
  898
3,5 m
  750
  780
  918
  938
3,5 m
  800
  840
  978
  998
3,5 m
  900
  940
1078
1098
3,5 m
1000
1040
1178
1198
5,0 m
1100
1140
1278
1298
5,0 m
1200
1240
1378
1398
5,0 m
1300
1340
1478
1498
5,0 m
1400
1440
1578
1598
5,0 m
1500
1540
1678
1698
5,0 m
1600
1640
1778
1798
5,0 m
1700
1740
1878
1898
5,0 m
1800
1840
1978
1998
5,0 m
Obj. č.
539-860
539-861
539-862
539-863
539-864
539-865
539-866
(L0)
mm
2000
(L1)
mm
2040
(L2)
mm
2178
(L3)
mm
2162
Signálny
kábel
5,0 m
2200
2240
2378
2362
5,0 m
2400
2440
2578
2562
7,0 m
2500
2540
2778
2762
7,0 m
2600
2640
2778
2762
7,0 m
2800
2840
2978
2962
7,0 m
3000
3040
3178
3162
7,0 m
Cenníková
cena
800,00 €
900,00 €
1.000,00 €
1.050,00 €
1.100,00 €
1.200,00 €
1.300,00 €
Merací rozsah von 100 mm – 3000 mm
Technické parametre
Prípojka:
Medzná chyba (20°C):
Max. rýchlosť pojazdu:
Rozlíšenie:
Prevádzková teplota:
Krytie:
Výlučne na KA-ukazovateľ
  100 –   500 mm: 5 μm
  600 – 1800 mm: 7 μm
2000 – 3000 mm: 10 μm
50 m/min
1 μm
3 °C – 45 °C
IP-67
Bohrung
Otvor
auf beiden
na oboch stranách
Seiten
hlboký 5 mm.
5 mm tief
2xM62Durchgangsbohrung
x M6 priebežný
Ø
11 mm
beidenstranách,
Seiten
otvor
naanoboch
4,2 mm4,2
tiefmm.
hlboký
Dôležité upozornenie:
Žiadame prosím, uvádzajte v objednávke jednotlivé dĺžky pravítok pre každú os,
ktoré možno dodať s príslušnými objednávacími číslami !
TM číslo patentu – pozri stranu 24
23
Všeobecné informácie
Registrované patenty Mitutoyo*
Patent č.
US4879508
US4878013
US5053715
US6329813
US6400138
JP1783035
JP1783036
JP1745485
JP3436510
JP1745486
EP0248165
CN87102580
* stav pri tlači: Január 2010
EP0404980
EP0240020
EP1014041
CN87102624
CN89106051
CN1272620
Celosvetovo jedinečné elektronické
multifunkčné meracie prístroje so
zabudovanou absolútnou mierkou.
Jednorazové nastavenie nulovej
polohy. Precízne meranie aj pri vysokej
rýchlosti posuvu.
Vysvetlenia k použitému A výrazu.
5.00
5.00 Power Off
5.00 Power On
Keine
Nie jeNullsetzung
potrebné
notwendig!
nulovanie!
Mitutoyo nielen vyvinul a patentoval A systém, ale ho doviedol až k
­dokonalosti: Ako jediný výrobca vo svete implementuje Mitutoyo originálnu
technológiu A v posuvných meradlách, odchýlkomeroch, meracích
­testeroch a mnohých strmeňových mikrometroch.
Mitutoyo Europe GmbH · Borsigstraße 8–10 · D-41469 Neuss · T +49 (0)2137 102-0 · F +49 (0)2137 86 85 · www.mitutoyo.eu · e-Mail: [email protected]
Cena(y) netto, bez DPH. Vrátane balenia a dopravy. Zmeny cien vyhradené.
Ďalšie informácie na www.mitutoyo.eu.
* Dodávky podľa tohoto akciového prospektu platia do času jej platnosti a vypredania zásob.
KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Na Priehon 82
949 05 Nitra
Slovenská republika
Tel.:
+421 (0)37 630 73 70
+421 (0)37 630 73 83
Fax: +421 (0)37 631 31 81
E-mail: [email protected]
Upozornenie: Všetky údaje o našich produktoch, osobitne obrazky, výkresy, údaje o rozmeroch a výkonoch, ako aj ostatné technické údaje, ktoré obsahuje táto publikácia, je potrebné považovať za približné priemerné hodnoty.
Zmena konštrukcie, technických dát, rozmerov a hmotnosti zostáva vyhradená. Nami uvedené normy, podobné technické predpisy a technické údaje, popisy a obrazy produktov zodpovedajú stavu k dátumu zadania do tlače.
Okrem toho platia naše Všeobecné obchodné podmienky v príslušnom platnom znení. Rozhodujúcimi sú len nami vydané ponuky.
Printed in Germany · © Mitutoyo/D 03/10 · PR 1316 · 11927 SK
Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstraße 8–10
D-41469 Neuss
T +49 (0) 2137 / 102-0
F +49 (0) 2137 / 86 85
[email protected]
www.mitutoyo.eu
Download

MITUTOYO MIMORIADNA AKCIA!