Zadarmo! STRUČNÝ SPRIEVODCA MERANÍM.
Zaregistrujte sa a hneď to stiahnete tu!
Tradícia sa snúbi s technológiou
Naskenujte QR kód pre rýchly prístup k:
http://www2.mitutoyo.de/en/mitutoyo-hn/downloads/
quickguide.html
Mitutoyo Stručný sprievodca meraním, vydaný spoločnosťou Mitutoyo, jedným z popredných svetových výrobcov
meracích prístrojov.
MDH Mikrometer
†Vysoko presný digitálny
mikrometer
†0,1 µm číslicový krok
†Chyba meradla ± 0,5 µm
†S výstupom dát
Obj.č. 293-100
Akékoľvek sú vaše výzvy, Mitutoyo vás
podporuje od začiatku až do konca.
Mitutoyo supports you from start to finish.
Cenníkova cena: 1 400 €
1 220 € Obj.č. 293-140
Mitutoyo nie je len výrobcom špičkových meracích
produktov, ale aj výrobcom, ktorý ponúka
kvalifikovanú podporu po celú dobu životnosti
zariadenia, opierajúci sa o komplexné služby, ktoré
zaistia, že vaši zamestnanci môžu čo najlepšie využiť
investíciu.
Okrem základov kalibrácie a opravy, Mitutoyo
ponúka produkt a školenia v metrológii, rovnako
ako IT podporu pre sofistikovaný softvér používaný v
modernej meracej technike. Môžeme tiež navrhnúť,
postaviť, testovať a poskytovať na mieru šité meracie
riešenie, a dokonca, ak sa to považuje za nákladovo
efektívne, prevziať vaše kritické meracie výzvy u vás na
zmluvnom základe.
Cenníková cena: 290 €
Obj.č.
Merací rozsah Presnosť* Cenníková
mm
µm
cena €
293-100
0-25
± 0.5
1,400
* bez frekvenčnej chyby
Akciová
cena €
1,220
210 €
QUANTUMIKE
†Rýchlejšie meranie so stúpaním vretena 2 mm/ot
†S rohatkovým mechanizmom v bubienku a
rýchloposuvom
†S výstupom dát
Obj.č.
Merací rozsah Presnosť* Cenníková
mm
µm
cena €
293-140
0-25
±1
290
293-141
25-50
* bez frekvenčnej chyby
±1
358
Akciová
cena €
210
259
Akcia platí od 1. apríla do 31. mája 2014.Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a vývoj, tieto ceny sú platné len pre firemných zákazníkov;
všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH - ďalšie informácie je možné získať na stránke www.mitutoyo.cz.
Dodávka a ceny výrobkov ponúkaných v tomto dokumente sú platné do vypredania zásob. Technické zmeny, chyby a tlačové chyby vyhradené.
MITUTOYO MÁ 80.VÝROČIE
MIMORIADNA AKCIA
Od 1. apríla do 31. mája 2014
RUČNÉ MERACIE PRÍSTROJE A
SYSTÉMY PRE PRENOS DÁT
Obsahuje 68 strán stručných informácí o presných prístrojoch používaných v rozmerovej metrológii - od označenia
CE pre kontrolu kvality a mikrometre až po súradnicové meracie stroje.
Táto kniha je určená každému, kto má záujem o získanie pochopenia základov rozmerovej metrológie - či už
pre skúseného inžiniera, učňa alebo študenta. Takmer každý európsky jazyk je k dispozícii: Angličtina, Nemčina,
Francúzština, Taliančina, Holandčina, Čeština, Maďarčina, Poľština, Španielčina, Ruština, Turečtina, Švédčina!
Súradnicové meracie prístroje
Meracie prístroje na spracovanie
obrazu
Obj.č. 293-666
Meracie prístroje tvaru
Optické meracie prístroje
Cenníková cena: 369 €
Quick mikrometer
†S rýchloposuvom 10 mm/ot
†S lineárnou stupnicou ABSOLUTE †S nerotačným vretenom
†S výstupom dát
Obj.č.
Prvý Mitutoyo mikrometer 1937
Merací rozsah Presnosť*
mm
µm
293-666
0-30
±2
293-667
25-55
* bez frekvenčnej chyby
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
Spring_Promotion_Small_Tools_2014_Slovakia_6_pages_ISP.indd 1
±2
Senzorové systémy
249 €
Tvrdomery a seizmografy
Odmeriavanie Linear Scale
Ručné meracie prístroje a
systémy pre prenos dát
Cenníková
cena €
369
479
Akciová
cena €
249
379
Poznámka:Katalógové ilustrácie sú nezáväzné. Popis výrobku, obzvlášť pri niektorých, prípadne všetkých vlastnostiach je záväzný iba vtedy, ak to je výslovne dohodnuté.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, QUANTUMIKE a U-WAVE sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Mitutoyo v Japonsku a/alebo v iných
krajinách/oblastiach. Excel je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách/oblastiach. TÜV je registrovaná
ochranná známka spoločnosti TÜV Rheinland AG (okrem iných držiteľov) YouTube je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.
www.mitutoyo.cz
9
20.03.14 13:24
Ručné meracie prístroje
Posuvné meradlo
ABSOLUTE ® DIGIMATIC IP67
Obj. č. 500-706-11
Cenníkova cena: 160 €
†Vynikajúca odolnosť proti vode
a prachu
119 €
Posuvné meradlo
ABSOLUTE DIGIMATIC Solar
Obj.č. 500-457
Cenníková cena: 139 €
†Môžete prevádzkovať už pri 60 LUX
okolitého osvetlenia
98 €
®
®
Obj.č.
Obj.č.
Hĺbkomer
500-706-11
Merací rozsah
mm
0 – 150
Plochý
Cenníková
cena €
160
500-707-11
0 – 200
Plochý
225
500-708-11
0 – 300
Plochý
310
Akciová
cena €
119
175
229
Matne chrómované posuvné meradlo
†Matne chrómovaná povrchová úprava
hlavnej stupnice a nóniusu poskytuje
vysokú čitateľnosť
Obj. č. 530-104
Merací rozsah Hĺbkomer
mm
500-444
0 – 150
Plochý
500-457
0 – 150
Plochý
Výstup
dát
•
Cenníková
cena €
196
–
Akciová
cena €
142
98
139
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
959149
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (1m)
959150
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (2m)
06ADV380C USB dátový kábel s tlačítkom (2m)
Cenníková cena €
38
43.50
100
Cenníková cena: 29.50 €
22 €
Štandardné posuvné meradlo ABSOLUTE DIGIMATIC
531-122
Obj.č.
530-104
Rozsah
mm/inch
0-150/0-6"
Presnosť
mm/inch
± 0.05/1/128"
Cenníková
cena €
29.50
530-122
0-150
± 0.02
530-123
0-200
± 0.02
56
530-124
0-300
± 0.02
178
531-122*
0-150/0-6"
± 0.05/1/128"
35
33.50
* S pružinovou aretáciou
Akciová
cena €
†Dokonalé vyhotovenie klzných plôch
zabezpečuje plynulý pohyb posuvnej
meracej čeľuste
†Životnosť batérie: 20 000 hodín
22
25
39
129
27
72 €
Merací rozsah
mm
505-685*
0-150
505-688
0-150
505-671
0-150
* Posuvové koliesko
2
Presnosť
mm
0.01
0.01
0.02
99 €
®
Obj.č. 505-671
Cenníková cena: 93 €
Obj.č.
Cenníková cena: 149 €
jte
ľa do
h
ná en
po tí l ia
Po pla dan
!
,
re
sa vyp sob
zá
Posuvné meradlo s odchýlkomerom
†Na klzné plochy je aplikovaná vrstva titánu,
aby bola zabezpečená zvýšená odolnosť
Obj.č. 500-158-20
Stupnica
1 mm/ot
1 mm/ot
2 mm/ot
Cenníková
cena €
108
108
93
Obj.č.
500-158-20
Akciová
cena €
84
83
72
Merací rozsah
mm
0 – 150
Hĺbkomer
mm
ø 1.9
Cenníková
cena €
149
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
959149
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (1m)
959150
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (2m)
06ADV380C USB dátový kábel s tlačítkom (2m)
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
Akciová
cena €
99
Cenníková cena €
38
43.50
100
ABSOLUTE! AOS!
Prichádza nová rada lacnejšieho štandardného posuvného meradla DIGIMATIC:
Nové, vybavené rovnakým typom indukčného snímača používaného v najvyššej sérii
posuvných meradiel ABS IP67.
Obj.č. 500-181-30
Pozrite si naše video ABSOLUTE!
AOS! na našom kanáli YouTube:
youtube.com/user/mitutoyoeuropegmbh
Cenníková cena: 109 € 80.80 € ®
Obj.č.
500-181-30
Merací rozsah
mm
  0 – 150
Presnosť *
mm
± 0.02
500-182-30
  0 – 200
* bez frekvenčnej chyby
Cenníková
cena €
109
± 0.02
Akciová
cena €
80.80
129
170
Odchýlkomery ABSOLUTE DIGIMATIC
ABSOLUTE DIGIMATIC Solárny odchýlkomer ID-SS
†Štandardný model odchýlkomera
†Životnosť batérie: 20 000 hodín
†Štandardný solárny model
†Žiadna výmena batérií
†Prevádzka bez batérií vďaka
solárnej funkcii už od
hodnoty 40 LUX
Obj. č. 543-781B
Cenníková cena: 142 € 109 €
Obj.č. 543-505B
Cenníkova cena: 145 €
99 €
®
®
Iba 12,5 mm typ
575-121
Obj.č.
543-781B
Číslicový krok Merací rozsah Presnosť *
mm
mm
mm
0.01
12.7
± 0.02
575-121
0.01
* bez frekvenčnej chyby
25.4
± 0.02
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
540774
Zdvíhacie tlačítko vretena
21EZA198*
Zdvíhacia páčka vretena
905338
DIGIMATIC Dátový kábel (1m)
905409
DIGIMATIC Dátový kábel (2m)
* len pre 12,7 mm typ Cenníková
cena €
142
196
Akciová
cena €
109
139
Cenníková cena €
26
8
28
34
Obj.č.
543-500B
543-505B
Číslicový krok Merací rozsah Presnosť * Cenníková
mm
mm
mm
cena €
0.001
12.7
± 0.003
289
0.01
± 0.02
* bez frekvenčnej chyby
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
540774
Zdvíhacie tlačítko vretena
21EZA198
Zdvíhacia páčka vretena
905338
DIGIMATIC Dátový kábel (1m)
905409
DIGIMATIC Dátový kábel (2m)
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
Spring_Promotion_Small_Tools_2014_Slovakia_Seite_3_6.indd 1
12.7
145
Akciová
cena €
209
99
Cenníková cena €
26
8
28
34
3
20.03.14 11:48
Ručné meracie prístroje
Odchýlkomer ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
Odchýlkomer ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N
†Číslice s veľkosťou až 11mm
†Vyhodnotenie DOBRÝ/ZLÝ sa vykonáva
nastavením hornej a dolnej tolerancie
†Štíhly dizajn tela je ideálny
pre viacbodové meranie
†Vynikajúca odolnosť proti
vode a prachu
Obj.č. 543-570
Cenníková cena: 219 €
165 €
Obj. č. 543-400B
®
®
Cenníková cena: 249 €
Obj.č.
Číslicový Merací rozsah Presnosť *
krok
mm
mm
543-570
0.01
12.7
±0.02
* bez frekvenčnej chyby
189 €
Obj.č.
Digitálny krok Merací rozsah
mm
mm
543-400B
0.01
12.7
Presnosť
mm
± 0.02
Cenníková
cena €
249
543-390B 0.001/0.01
* bez frekvenčnej chyby
± 0.003
330
12.7
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
540774
Zdvíhacie tlačítko vretena
21EZA198
Zdvíhacia páka vretena
905338
DIGIMATIC dátový kábel (1m)
905409
DIGIMATIC dátový kábel (2m)
06ADV380F
USB dátový kábel (2m)
Akciová
cena €
189
229
Cenníková cena €
26
8
28
34
100
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
Odchýlkomer Série 1/Série 2/Série 3
te
aj
hľ n do
á
n
e
po tí l ia
Po pla dan
e
!
,
r
sa vyp sob
zá
Obj.č.
Merací rozsah
mm
293-230
0-25
293-231
25-50
* bez frekvenčnej chyby
Presnosť*
µm
±1
±1
Cenníková cena: 31.50 €
25 €
1044SB
2046SB
Cenníková cena: 258 €
Cenníková
cena €
258
319
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
05CZA662
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (1m)
05CZA663
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (2m)
06ADV380B USB dátový kábel s tlačítkom (2m)
4
Spring_Promotion_Small_Tools_2014_Slovakia_Seite_3_6.indd 2
2110SB-10
Obj.č.
1044S
Akciová
cena €
189
229
Cenníková cena €
73.50
82.50
115
165
Obj.č. 2046SB
†Štandardný typ metrický
Obj.č.293-230
189 €
Akciová
cena €
Cenníková
cena €
51.50
62
100
170
DIGIMATIC dátový kábel (1m)
DIGIMATIC dátový kábel (2m)
USB dátový kábel (2m)
DIGIMATIC kábel pre externé ovládanie
prestavenie/nulovanie (2m)
21EAA194
21EAA190
06ADV380G
21EAA211
Mikrometer DIGIMATIC IP65 Metrický
†Vynikajúca odolnosť proti vode a prachu
†Vynikajúca presnosť
Cenníková
cena €
219
Merací
Delenie
Stupnica Číselník: Poznámky Cenníková Akciová
rozsah mm stupnice mm
Ø mm
cena € cena €
5
0.01
0-100 (100-0) 40
–
50
38
1044SB*
5
0.01
0-100 (100-0)
40
1109SB-10*
1
0.001
0-100-0
40
2044SB*
5
0.01
0-100 (100-0)
57
2044SB-09*
5
0.01
0-100 (100-0)
57
2044SB-60*
5
0.01
0-100 (100-0)
57
–
Odolnosť proti
otrasom
–
Odolnosť proti
otrasom
IP64
2046S
10
0.01
0-100 (100-0)
57
–
31.50
2046SB*
10
0.01
0-100 (100-0)
57
31.50
2109S-10
1
0.001
0-100-0
57
2110SB-10*
1
0.001
0-100 (100-0)
57
2052S-19
30
0.01
0-100 (100-0)
57
3058S-19
50
0.01
0-100 (100-0)
78
3058SB-19*
50
0.01
0-100 (100-0)
78
Odolnosť proti
otrasom
Odolnosť proti
otrasom
Odolnosť proti
otrasom
Odolnosť proti
otrasom
Odolnosť proti
otrasom
* Plochá zadná stena
50
139
58
61
100
85
110
108
185
185
38
105
39
42
69
25
25
59
79
79
135
135
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
20.03.14 11:48
ová
na €
38
38
05
39
42
69
25
25
59
79
79
35
35
Výškomer
Dutinomer s odchýlkomerom - štandardný typ
†Umožňuje ľahké a spoľahlivé odčítanie horného a
dolného číslicového ukazovateľa
†K dispozícii je tvrdokovový hrot
†Všetky kontaktné miesta sú osadené tvrdokovom
†Dlhý zdvih piestu vám dáva úžasnú presnosť
Obj.č. 511-713
Obj.č.192-130
Cenníková cena: 252 €
Cenníková cena: 582 €
195 €
429 €
Obj.č.
Merací rozsah
mm
0-300
0-450
0-600
0-1.000
192-130
192-131
192-132
192-133
Presnosť
mm
± 0.03
± 0.05
± 0.05
± 0.07
Obj.č.
Merací rozsah Delenie
mm
mm
511-713
50-150
0.01
511-714
100-160
0.01
Cenníková
cena €
582
839
1,010
1,854
Akciová
cena €
429
629
798
1390
Cenníková
cena €
252
Sada dutinomera s odchýlkomerom
Obj. č. 511-921
Cenníková cena: 422 €
319 €
Obj.č.
Merací rozsah
mm
511-921
18-150
Obj.č.192-663-10
Cenníková cena: 1 112 €
Delenie
mm
0.01
Cenníková
cena €
422
Akciová
cena €
319
Dotykový spínač
ABSOLUTE DIGIMATIC Dutinomer
s odchýlkomerom
859 €
Obj.č.
195
298
402
Výškomer DIGIMATIC typ s dvojitým stĺpikom
s konektorom pre voliteľný dotykový spínač
†Konštrukcia s dvojitým stĺpikom zabezpečuje vysokú
presnosť merania
†K dispozícii je hrot osadený tvrdokovom
Akciová
cena €
†Ľahké meranie priemeru
v hlbokých otvoroch bez
straty presnosti
†Dokonca aj na maximálnu
hĺbku 2 m 192-663-10
Merací rozsah
mm
0-300
Presnosť*
mm
± 0.02
192-664-10
0-600
± 0.04
Cenníková
cena €
1,112
1,421
Akciová
cena €
859
1,100
* bez frekvenčnej chyby
Obj.č.
Popis
192-007
905338
905409
06ADV380F
Dotykový spínač
DIGIMATIC dátový kábel (1m)
DIGIMATIC dátový kábel (2m)
USB dátový kábel (2m)
Cenníková
cena €
484
28
34
100
Akciová
cena €
379
-
Obj.č.
Cenníková cena: 1 100 €
Merací rozsah Presnosť*
mm
mm
511-501
45-100
±0.003
511-502
100-160
±0.003
* bez frekvenčnej chyby
870 €
Cenníková
cena €
1,100
1,215
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
905338
DIGIMATIC dátový kábel (1m)
905409
DIGIMATIC dátový kábel (2m)
06ADV380F USB dátový kábel (2m)
21DZA081
Predlžovacia tyč 500mm
21DZA089
Predlžovacia tyč 250mm
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
Spring_Promotion_Small_Tools_2014_Slovakia_Seite_3_6.indd 3
Obj.č. 511-501
Akciová
cena €
870
950
Cenníková cena €
28
34
100
494
433
5
20.03.14 11:48
Ručné meracie prístroje
Strmeňový mikrometer
Strmeňový mikrometer
Obj.č. 102-301
†Rapkáčový mechanizmus v bubienku a rýchloposuv
Cenníková cena 48 €
Obj.č. 102-701
37 €
Cenníková cena: 53.50 €
39 €
Obj.č.
Merací rozsah
mm
102-701
0-25
102-702
25-50
Delenie
mm
0.01
Presnosť*
µm
±2
0.01
±2
Cenníková
cena €
53.50
103-137
Akciová
cena €
39
59
80
Digitálny strmeňový mikrometer
Obj. č. 193-101
Cenníková cena: 118 €
92 €
193-101
Merací rozsah
mm
0-25
Presnosť
µm
±2
193-102
25-50
±2
175
±2
160
193-111*
0-25
* Odčítanie 1 µm sa získa s nóniom
Cenníková
cena €
118
102-301*
Merací rozsah
mm
0-25
Presnosť*
µm
±2
102-302*
25-50
±2
103-137
0-25
±2
43
±2
62.50
103-138
25-50
* S tepelne izolovaným rámom
†Priame odčítanie nameranej hodnoty pre rýchlejšie a ľahšie čítanie
Obj.č.
Obj.č.
Cenníková
cena €
48
Akciová
cena €
37
58
33
49
72.50
Sada strmeňových mikrometrov
†Dodáva sa ako zabalená sada
pre vaše pohodlie
Obj.č.103-913-50
Cenníková cena: 458 €
Akciová
cena €
92
138
125
Odchýlkomer mikrometra
†Navrhnuté pre montáž číselníka alebo digitálneho odchýlkomera pre
priame rozhodnutie DOBRÝ/ZLÝ sériovo vyrábaných dielov
(indikátor je príslušenstvo)
Obj.č. 107-201
†3mm zdvih dotyku
359 €
Obj.č.
Merací rozsah Modely obsiahnuté v balení Cenníková
mm
cena €
103-137, 103-138, 103-139,
103-140-10, 103-141-10,
103-913-50
0-150
458
103-142-10, 5 nastavovacích
tyčiek
Akciová
cena €
359
Strmeňový mikrometer s vymeniteľným dotykom
†Navrhnutý pre rôzne tvarové výmenné dotyky pre špecifické úlohy merania
Cenníková cena: 345 €
Obj.č. 117-101
275 €
Cenníková cena: 260 €
199 €
Obj.č.
107-201
Merací rozsah
mm
0-25
Presnosť
µm
±2
107-202
25-50
±2
6
Spring_Promotion_Small_Tools_2014_Slovakia_Seite_3_6.indd 4
Cenníková
cena €
345
386
Akciová
cena €
275
299
Obj.č.
117-101
Merací rozsah
mm
0-25
Presnosť
µm
±4
117-102
25-50
±4
Cenníková
cena €
260
327
Akciová
cena €
199
259
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
20.03.14 11:49
Páčkový odchýlkomer
Magnetický stojanček
†Ložiská s drahokamami a presné prevody poskytujú
hladké a presné pohyby
†Sila magnetu 600 N
Obj.č. 7011SN
Cenníková cena: 85.50 €
58 €
Obj. č. 513-404E
Cenníková cena: 80 €
Obj.č.
Pracovný rádius
mm
7011SN*
cca 160
65 €
513-304GE
513-454E
Obj.č.
Merací rozsah Dielik Stupnica Dĺžka Cenníková
mm
mm
dotykov
cena €
513-304GE
0.8
0.01 0-40-0
24
381
513-401E
0.14
0.001
0-70-0
12.8
513-404E
0.8
0.01
0-40-0
20.9
80
513-415E
1
0.01
0-50-0
44.5
132
513-454E
0.8
0.01
0-40-0
20.9
98
Akciová
cena €
289
98
65
93
69
143
Páčkový odchýlkomer a magnetický stojan
Cenníková cena: 126 €
95 €
Obsah zahŕňa
513-908
Kĺbový magnetický stojanček
Akciová
cena €
126
95
7032B
260
167
7033B
353
180
Cenníková cena: 3 039 €
2 350 €
1 590 €
Obj.č.
Merací rozsah Jednotlivé rozsahy Nastavovacie krúžky sú Cenníková
mm
mm
súčasťou dodávky mm
cena €
368-911
6-12
368-912
12-20
368-913
20-50
368-914
50-100
* dvojbodové meranie
110
115
120
†Trojbodové dutinové mikrometre
†Titánové meracie kolíky pre
vynikajúcu trvanlivosť
Cenníková cena: 1 970 €
2-2.5, 2.5-3
3-4, 4-5, 5-6
6-8, 8-10,
10-12
12-16, 16-20
20-25, 25-30,
30-40, 40-50
50-63, 62-75,
75-88, 87-100
Akciová
cena €
Obj. č. 468-983
Obj.č. 368-914
2-3
3-6
Obj. č. 7031B
110 €
†Dutinové mikrometre
368-906*
368-907*
58
52
†S mechanickým aretovacím
systémom a jemným nastavením.
Cenníková cena: 174 €
†Umožňuje upevnenie
odchýlkomera do akejkoľvek
polohy pomocou kĺbového ramena.
Sada mikrometrov
Obj.č.
77.50
Akciová
cena €
Sada dutinomerov DIGIMATIC
Cenníková
cena €
513-404E: Páčkový indikátor
7014: Malý magnetický stojan
7010SN
cca 150
* s jemným nastavovaním
Obj.č. Pracovný dosah Cenníková
mm
cena €
7031B
159
174
Obj.č. 513-908
Obj.č.
Cenníková
cena €
85.50
ø 2.5
ø 4/ø 5
1,700
1,950
ø 8/ø 10
845
ø 16
730
ø 25/ø 40
1,675
ø 62/ø 87
1,970
Akciová
cena €
1,350
1,550
690
590
1,300
1,590
Merací roz- Jednotlivé rozsahy
sah mm
mm
468-981 6-12
6-8, 8-10, 10-12
12-16, 16-20,
468-982 12-25
20-25
25-30, 30-40,
468-983 25-50
40-50
468-984 50-75
50-63, 62-75
468-985
75-100
75-88, 87-100
Nastavovacie krúžky sú
súčasťou dodávky mm
ø 8/ø 10
ø 16/ø 20
2,884
ø 30/ø 40
3,039
ø 62
2,390
ø 87
2,657
Voliteľné príslušenstvo
Obj.č.
Popis
05CZA662
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (1m)
05CZA663
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (2m)
06ADV380B
USB dátový kábel s tlačítkom (2m)
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
Cenníková
cena €
2,596
Akciová
cena €
1,950
2,290
2,350
1,900
2,100
Cenníková cena €
73.50
82.50
115
7
Ručné meracie prístroje
U-WAVE
Bezkáblový komunikačný systém
nameraných dát
U-WAVE-R
†Komunikačná vzdialenosť cca. 20m
†Program s neutrálnym pripojením
U-WAVE-T-kábel
Obj.č.
Popis
Cenníková Množstevná Množstevná Množstevná
cena €
zľava €
zľava €
zľava €
1-2 ks.
3-5 ks. 6 a viac ks.
160
125
120
115
02AZD730D U-WAVE-T (typ IP-67)
U-WAVE-T
02AZD880D U-WAVE-T (typ s bzučiakom)
160
02AZD810D U-WAVE-R prijímač
Meradlo s výstupom
DIGIMATIC
Voliteľné príslušenstvo
Popis
Obj.č.
02AZE200
Držiak pre U-WAVE na meradlo
06AEN846 USB-ITPAK V
software 2.0 pre
použitieaplikácie
Excel® pre zber
dát
Cenníková Akciová
cena € cena €
20
—
220
180
Typy káblov
02AZD790A Model s vysokým stupňom ochrany IP a dátovým tlačítkom (napr. posuvné meradlo IP-67)
02AZD790B Model s vysokým stupňom ochrany IP a dátovým tlačítkom (napr. mikrometer IP-65)
02AZD790C S dátovým tlačítkom (napr. posuvné meradlo
ABSOLUTE DIGIMATIC)
02AZD790D 10 pólový plochý typ
(napr. odchýlkomer ID-F)
02AZD790E 6 pólový okrúhly typ
(napr. mikrometer Quick)
02AZD790F Jednoduchý priamy typ
(napr. odchýlkomer ID-C)
02AZD790G Odchýlkomer s vysokým stupňom ochrany IP
(napr. odchýlkomer ID-N)
Kombinované oceľové/keramické Obj.č. 516-942-10
sady koncových mierok
Cenníková cena: 3 193 €
†Presnosť: EN ISO 3650
†S kalibračným certifikátom
2 450 €
Obj.č. 516-107-10
318
95
95
90
85
85
85
90
†Štandardný model
†Veľké číslice s výškou 9mm
†Životnosť batérie: 20 000 hodín
516-942-10
115
249
75
75
70
65
65
65
70
70
70
65
60
60
60
65
65
65
60
60
55
55
60
Obj.č. 571-201-20
Cenníková cena: 312 €
228 €
Obj.č. 516-124-10
Cenníková cena: 783 €
®
590 €
Obj.č.
120
249
Hĺbkomer ABSOLUTE DIGIMATIC
Cenníková cena: 484 €
360 €
125
249
Koncové mierky Materiál Trieda Cenníková
ks v sade
presnosti
cena €
103
Oceľ
0
3,193
516-943-10
103
Oceľ
1
2,369
516-947-10
87
Oceľ
1
1,751
516-963-10
47
Oceľ
1
1,185
516-967-10
32
Oceľ
1
762
516-343-10
103
Keramika
1
4,535
516-346-10
87
Keramika
0
4,275
516-107-10*
10
Oceľ
1
484
516-124-10**
3
Oceľ
1
783
* Pre kalibráciu mikrometrov EN ISO 3611/DIN 863 (1999) / VDI VDE DGQ 2618
** Pre kalibráciu posuvných meradiel DIN 862 (1988) / VDI VDE DGQ 2618
Akciová
cena €
2,450
1,790
1,350
880
570
3,310
3,160
360
590
Obj.č.
Merací rozsah
mm
571-201-20
0-150
Presnosť*
mm
± 0.02
Cenníková
cena €
312
571-202-20
0-200
± 0.02
371
571-203-20
0-300
± 0.03
412
* bez frekvenčnej chyby
Voliteľné príslušenstvo
Obj.č.
Popis
959149
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (1m)
959150
DIGIMATIC dátový kábel s tlačítkom (2m)
06ADV380C USB dátový kábel s tlačítkom (2m)
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
Akciová
cena €
228
269
309
Cenníková cena €
38
43.50
100
8
Tradícia sa snúbi s technológiou
MDH Mikrometer
†Vysoko presný digitálny
mikrometer
†0,1 μm číslicový krok
†Chyba meradla ± 0,5 μm
†S výstupom dát
Obj.č.
Obj.č. 293-100
Cenníkova cena: 1 400 €
1 220 €
Obj.č. 293-140
Cenníková cena: 290 €
Merací rozsah Presnosť* Cenníková
mm
μm
cena €
293-100
0-25
± 0.5
1,400
* bez frekvenčnej chyby
Akciová
cena €
1,220
210 €
QUANTUMIKE
†Rýchlejšie meranie so stúpaním vretena 2 mm/ot
†S rohatkovým mechanizmom v bubienku a
rýchloposuvom
†S výstupom dát
Obj.č.
Merací rozsah Presnosť* Cenníková
mm
μm
cena €
293-140
0-25
±1
290
293-141
25-50
* bez frekvenčnej chyby
±1
358
Akciová
cena €
210
259
Obj.č. 293-666
Cenníková cena: 369 €
Quick mikrometer
†S rýchloposuvom 10 mm/ot
†S lineárnou stupnicou ABSOLUTE
†S nerotačným vretenom
†S výstupom dát
Obj.č.
Merací rozsah Presnosť*
mm
μm
293-666
0-30
±2
Prvý Mitutoyo mikrometer 1937
293-667
25-55
* bez frekvenčnej chyby
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
±2
249 €
Cenníková
cena €
369
479
Akciová
cena €
249
379
9
Zadarmo! STRUČNÝ SPRIEVODCA MERANÍM.
Zaregistrujte sa a hneď to stiahnete tu!
Tradícia sa snúbi s technológiou
Naskenujte QR kód pre rýchly prístup k:
http://www2.mitutoyo.de/en/mitutoyo-hn/downloads/
quickguide.html
Mitutoyo Stručný sprievodca meraním, vydaný spoločnosťou Mitutoyo, jedným z popredných svetových výrobcov
meracích prístrojov.
MDH Mikrometer
†Vysoko presný digitálny
mikrometer
†0,1 µm číslicový krok
†Chyba meradla ± 0,5 µm
†S výstupom dát
Obj.č. 293-100
Akékoľvek sú vaše výzvy, Mitutoyo vás
podporuje od začiatku až do konca.
Mitutoyo supports you from start to finish.
Cenníkova cena: 1 400 €
1 220 € Obj.č.
Obj.č. 293-140
Mitutoyo nie je len výrobcom špičkových meracích
produktov, ale aj výrobcom, ktorý ponúka
kvalifikovanú podporu po celú dobu životnosti
zariadenia, opierajúci sa o komplexné služby, ktoré
zaistia, že vaši zamestnanci môžu čo najlepšie využiť
investíciu.
Okrem základov kalibrácie a opravy, Mitutoyo
ponúka produkt a školenia v metrológii, rovnako
ako IT podporu pre sofistikovaný softvér používaný v
modernej meracej technike. Môžeme tiež navrhnúť,
postaviť, testovať a poskytovať na mieru šité meracie
riešenie, a dokonca, ak sa to považuje za nákladovo
efektívne, prevziať vaše kritické meracie výzvy u vás na
zmluvnom základe.
Cenníková cena: 290 €
Merací rozsah Presnosť* Cenníková
mm
µm
cena €
293-100
0-25
± 0.5
1,400
* bez frekvenčnej chyby
Akciová
cena €
1,220
210 €
QUANTUMIKE
†Rýchlejšie meranie so stúpaním vretena 2 mm/ot
†S rohatkovým mechanizmom v bubienku a
rýchloposuvom
†S výstupom dát
Obj.č.
Merací rozsah Presnosť* Cenníková
mm
µm
cena €
293-140
0-25
±1
290
293-141
25-50
* bez frekvenčnej chyby
±1
358
Akciová
cena €
210
259
Akcia platí od 1. apríla do 31. mája 2014.Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a vývoj, tieto ceny sú platné len pre firemných zákazníkov;
všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH - ďalšie informácie je možné získať na stránke www.mitutoyo.cz.
Dodávka a ceny výrobkov ponúkaných v tomto dokumente sú platné do vypredania zásob. Technické zmeny, chyby a tlačové chyby vyhradené.
MITUTOYO MÁ 80.VÝROČIE
MIMORIADNA AKCIA
Od 1. apríla do 31. mája 2014
RUČNÉ MERACIE PRÍSTROJE A
SYSTÉMY PRE PRENOS DÁT
Obsahuje 68 strán stručných informácí o presných prístrojoch používaných v rozmerovej metrológii - od označenia
CE pre kontrolu kvality a mikrometre až po súradnicové meracie stroje.
Táto kniha je určená každému, kto má záujem o získanie pochopenia základov rozmerovej metrológie - či už
pre skúseného inžiniera, učňa alebo študenta. Takmer každý európsky jazyk je k dispozícii: Angličtina, Nemčina,
Francúzština, Taliančina, Holandčina, Čeština, Maďarčina, Poľština, Španielčina, Ruština, Turečtina, Švédčina!
Súradnicové meracie prístroje
Meracie prístroje na spracovanie
obrazu
Obj.č. 293-666
Meracie prístroje tvaru
Optické meracie prístroje
Cenníková cena: 369 €
Quick mikrometer
†S rýchloposuvom 10 mm/ot
†S lineárnou stupnicou ABSOLUTE †S nerotačným vretenom
†S výstupom dát
Obj.č.
Prvý Mitutoyo mikrometer 1937
Merací rozsah Presnosť*
mm
µm
293-666
0-30
±2
293-667
25-55
* bez frekvenčnej chyby
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované firmou Mitutoyo bez DPH
Spring_Promotion_Small_Tools_2014_Slovakia_6_pages.indd 1
±2
Senzorové systémy
249 €
Tvrdomery a seizmografy
Odmeriavanie Linear Scale
Ručné meracie prístroje a
systémy pre prenos dát
Cenníková
cena €
369
479
Akciová
cena €
249
379
Poznámka:Katalógové ilustrácie sú nezáväzné. Popis výrobku, obzvlášť pri niektorých, prípadne všetkých vlastnostiach je záväzný iba vtedy, ak to je výslovne dohodnuté.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, QUANTUMIKE a U-WAVE sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Mitutoyo v Japonsku a/alebo v iných
krajinách/oblastiach. Excel je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách/oblastiach. TÜV je registrovaná
ochranná známka spoločnosti TÜV Rheinland AG (okrem iných držiteľov) YouTube je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.
www.mitutoyo.cz
9
20.03.14 13:18
Download

MITUTOYO MÁ 80.VÝROČIE MIMORIADNA AKCIA