V piešťanskej nemocnici majú novú riaditeľku
Viac na
strane
3
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 17
Ročník XX
Utorok 27. apríla 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
krížovka o knižné ceny
Jarmok voňal jarou
www.piestanskytyzden.sk
Dostať dieťa
do škôlky môže
byť problém!
Miest v piešťanských
škôlkach je menej ako
záujemcov o ne. Mesto
prednostne umiestni
do materskej školy iba
tých, ktorí splnia určené
podmienky. Ale aj pre
nich potrebuje zvýšiť
počet miest v triedach.
Mamičky v Piešťanoch sa
obávajú, čo bude ďalej...
Viac na strane
2
Sopečný prach
skomplikoval lety
i Piešťancom
Viac na strane
6
Pre sto gramov
drogy si posedí
desať rokov
Viac na strane
Stánky s medovinou, košíkmi, vareškami, balónmi aj cukrovou vatou zaplnili v sobotu priestranstvo pred vrbovskou Kruhovkou i priľahlé uličky. Začal sa jarmok - oslávili ho aj gazdinky, ktoré v ten deň nemuseli variť... Viac na 12. strane.
Foto: Viera Dusíková
aktuálne
Žena v zúrivosti
šklbla druha
za semenníky
Viac na strane
Krakovianka sa dožila stovky
Minulý utorok oslávila obyvateľka Krakovian Štefánia
Bučková krásne životné jubileum – sté narodeniny.
Napriek požehnanému veku je oslávenkyňa stále čulá.
Na otázku, kedy sa mala v živote najlepšie, odpovedala:
„Keď som bola mladá.“ Babička sa ešte zaujíma
aj o politiku a nevynechá ani jedny voľby.
Viac na strane
9
3
3
Aj naše tenistky
medzi elitnou
svetovou osmičkou
Viac na strane
39
2
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
editorial
Dnes píše
Viera
Dusíková
na tému:
Gottománia
Nebyť majiteľa jednej piešťanskej reštaurácie, určite sa
na koncert Karla Gotta nedostanem. Anton Hrnčiar prišiel
do redakcie v najnevhodnejšej
chvíli, dve hodiny pred uzávierkou. Len vďaka tomu, že ho
neodradil môj zúfalý pohľad,
sme spolu zažili koncert skutočného maestra. Natáčali sme
jeho príchod autom do Hlohovca, autogramiádu aj brífing
s novinármi. Všade sa správal
milo a skromne. Piešťanec mu
pripomenul stretnutie spred
tridsiatich rokov, keď ho obsluhoval v jednej z viedenských
reštaurácií. Kája si vtedy vymenil s Antonom úlohy a na
fotke sa tvári, že je čašníkom.
Hrnčiar nebol jediný, ktorého zasiahla gottománia. Do
športovej haly prichádzali tínedžeri, ich rodičia, ale aj starí rodičia. Všetci chceli sedieť
čo najbližšie. Spomenula som
si na Gottovu veľkú obdivovateľku – Vieru Špánikovú. Minulý
rok nám o svojom idole priniesla materiál na celú stranu.
Opísala aj správanie sa divákov
v amfiteátri, ktorí v roku 1966
zapríčinili, že božský Kája sa
už do Piešťan neponáhľal.
A aj keď si tie chvíle 35–násobný Zlatý slávik nepamätal, ešte stále žijú Piešťanci,
čo poznajú mená horkokrvných
mládencov, ktorým sa Gott nepozdával najmä pred hotelom
Eden... Mne sa v pondelok pozdával. Veľmi. Aj preto, že po
náročnej operácii dodržal slovo a prišiel zaspievať Hlohovčanom, že som v jeho tvári videla i tieň bolesti z operovanej
chrbtice, že zahriakol ochrankárov, aby nebránili ľuďom
dotknúť sa ho počas koncertu.
Mohli si ho odfotiť mobilom,
zosnímať na akúkoľvek kameru. Veľký Gott, na rozdiel od
mnohých menej známych, nemal problém s ničím...
aktuálne
MESTO POŽIADALO O ZVÝŠENIE POČTU MIEST V TRIEDACH MŠ
Do škôlky sa nedostane každé...
Umiestniť dieťa do materskej
školy v Piešťanoch je čoraz problematickejšie a miesta vo „vychytených“ škôlkach sú vraj obsadené už hodinu po zápise. O
probléme Piešťanský týždeň písal aj pred rokom, keď sa na
našu redakciu obrátili mamičky,
ktoré sa obávali, že sa ich dieťa do predškolského zariadenia
nedostane alebo ho budú musieť
voziť každé ráno kdesi na druhý
koniec mesta.
Prihlášky za tri eurá
„Som slobodná matka na materskej dovolenke a už neviem,
na koho sa obrátiť,“ napísala nám
opäť bezradná obyvateľka Piešťan, ktorá nechcela byť menovaná. „Na zápise mi povedali, že
nemám šancu, lebo detí je trikrát
viac ako miest v škôlkach.“ Riaditeľka jej vraj oznámila, že si ani
nemusí dávať prihlášku. „Chvalabohu, lebo každá prihláška by
ma stála tri eurá,“ pokračuje osamelá mamička, ktorá je v zúfalej
situácii. „Ako budem fungovať,
keď mi skončí materská a syn nenastúpi do žiadnej škôlky? Keď
nepôjdem do práce, z čoho budeme žiť? Prečo už niekto konečne neuprednostní aj matky
samoživiteľky?“
Vedúca referátu školstva Mestského úradu v Piešťanoch Jolana
Podobová pre Piešťanský týždeň
uviedla, že podobné prípady posudzovali individuálne: „S riaditeľkami materských škôl som mala
niekoľko spoločných stretnutí a
riešili sme i dva prípady slobodných mamičiek. Ak dieťa z kapacitných dôvodov nemohlo byť prijaté do MŠ, do ktorej sa prihlásilo,
riešili sme ho v spolupráci s ostatnými riaditeľkami umiestnením
do inej materskej školy.“ Odporučila i tejto mamičke, aby navštívila mestský úrad: „Tu si vyjasníme,
ako sa situácia v skutočnosti má,
alebo môže podať k nám oficiálnu
sťažnosť vo veci rozhodnutia riaditeľky materskej školy a mesto,
ako zriaďovateľ, preskúma daný
podnet a bude ho riešiť v zmysle
platnej legislatívy.“
Nezamestnané matky
nemajú nárok
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
Hoci zástupcovia mesta už v
minulosti tvrdili, že miest je dostatok, to, že situácia nie je až
taká ružová, potvrdzujú aj prísne
kritériá pre prijatie dieťaťa do
Mamičky musia pri zápise dieťaťa do škôlky splniť niekoľko kritérií.
Ilustračné foto: (mkm)
materskej školy v Piešťanoch. Ako
uviedla Jolana Podobová, prednostne prijímali deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky: „Ostatné podmienky určili riaditeľky po prerokovaní s pedagogickou radou školy a po dohode so zriaďovateľom - Mestom
Piešťany.“ Prednosť dostali záujemcovia s trvalým bydliskom
na území mesta Piešťany, dieťa,
ktoré dovŕši tri roky a jeho matka je zamestnaná. „Musela som
doniesť potvrdenie od zamestnávateľa, ale riaditeľka mi aj tak
nedokázala zaručiť, že mi dieťa
zoberú,“ sťažovala sa nám jedna
mamička, ktorá rovnako nechcela
zverejniť svoje meno.
Mesto ako zriaďovateľ požiadalo tiež Štátnu školskú inšpek-
ciu o povolenie vyššieho počtu
detí v triedach materských škôl v
školskom roku 2010/2011. „Povolením vyššieho počtu detí Štátnou školskou inšpekciou sa zvýšia
počty v triedach na 22-25 detí a
vytvoria sa kapacitné možnosti
na umiestnenie všetkých päťročných detí, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky, detí starších ako tri
roky a detí zamestnaných matiek, ktoré sú prihlásené do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany,“ uvádza vedúca referátu školstva. Tvrdí, že tak vytvárajú podmienky na
prijatie všetkých zapísaných detí,
ktoré spĺňajú uvedené kritériá.
Celkový počet zaradených detí
v materských školách na území
mesta Piešťany je k 1. septembru
2010 - 652 detí, z toho novoprijatých od 1. septembra je dvesto.
A. Drahovská
Komentár: Situácia s miestami v škôlkach bola pomerne napätá
už minulý rok. Keď som vtedy zisťovala stav, hovoriť verejne sa obávali nielen mamičky, ale i riaditeľky materských škôl. Zástupcovia
mesta v minulosti už uvažovali o možnosti vytvoriť jednu triedu MŠ
v budove Základnej školy F. E. Scherera na sídlisku Adam Trajan.
Tento rok požiadali o zvýšenie počtu miest v triedach, inak by sa
do škôlky zrejme nedostali ani tie deti, ktoré stanovené kritériá
spĺňajú. Koľko bolo záujemcov, ktorí zostali neuspokojení, asi nikto
nezrátal. Možno by sa mali dostať na rad alternatívy - priestorov
v majetku mesta je dosť a vytvoriť vysunutú triedu niektorej MŠ
zostáva už len otázkou peňazí a ochoty. Mamičky i riaditeľky by
nemuseli byť vystavené takému tlaku a ústretový krok mesta určite
uvítajú všetci, ktorých sa tento problém týka.
(ad)
aktuálne
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
PIEŠŤANSKÁ NEMOCNICA FUNGUJE POD ZMENENÝM VEDENÍM
Stranícke pozadie nová šéfka odmieta
Piešťanská Nemocnica Alexandra Wintera (NAW) má od utorka
20. apríla nové vedenie. Riaditeľa Petra Ottingera na jeho
poste vystriedala Erika Chudá,
ktorá do konca marca pracovala ako vedúca referátu stratégie na Mestskom úrade v Piešťanoch. Okrem štatutára došlo
aj ku zmenám členov správnej
a dozornej rady tejto neziskovej
organizácie.
Iné zloženie má
aj správna rada
Zloženie správnej rady sa zmenilo už v januári tohto roku. V
súčasnosti má päť členov. Troch
z nich – Máriu Beňovú, Stanislava
Gerbela a Gregora Gbelského menoval minister zdravotníctva
Richard Raši (Smer–SD) a dvoch
– Ivanu Drlíkovú a Danielu Suchánkovú, obe z Piešťan - navrhol bývalý riaditeľ Peter Ottinger. Mária
Beňová a Ivana Drlíková boli členkami aj predchádzajúcej správnej
rady a Daniela Suchánková sedela
v dozornej rade nemocnice.
Na svojej schôdzi 19. apríla
potom nová správna rada menovala dozornú radu v zložení: Milan
Máček, Ján Ranostaj a Marián Tabaček. Zároveň predseda správnej rady Stanislav Gerbel navrhol
odvolanie riaditeľa nemocnice.
Problémov sa nebojí
Kreslo novej šéfke podľa jej
vyjadrenia ponúkli z ministerstva
zdravotníctva a napriek problémom, s ktorými sa NAW potýka,
Na čele piešťanskej nemocnice je od utorka manažérka Erika Chudá.
s návrhom súhlasila. „A ktorá nemocnica sa s nimi neborí?“ rečníckou otázkou odpovedala Piešťanskému týždňu Erika Chudá,
keď sme sa pýtali, či pre ne nemá
z novej práce obavy. „Keby som
si netrúfla, tak túto ponuku neprijmem,“ pokračovala. „Samozrejme, všetko sa nedá vyriešiť
za pár dní. Nemocnice ale veľmi
dobre poznám zo svojho bývalého zamestnania vo firme, ktorá
dodávala zdravotnícke prístroje
a zariadenia.“ Odtiaľ podľa nej
môže aj pochádzať návrh na nomináciu. Špekulácie o straníckom
pozadí (keďže dvaja z členov vedenia - Mária Beňová a Ján Ranostaj - sú poslancami za stranu
Smer–SD v mestskom parlamente),
ktoré sa už objavili v piešťanských
kuloároch, E. Chudá odmietla:
„Nie som členkou žiadnej politickej strany a nikto ma v tejto súvislosti neoslovil.“ Nová riaditeľka sa počas prvých dní vo funkcii
oboznamovala s nemocnicou a jej
zamestnancami a plány do budúcnosti zatiaľ zverejniť nechcela.
A. Drahovská, foto: (mkm)
Bývalé vedenie NAW
Správna rada: Ľudomír Šlahor (Piešťany) - predseda, členovia: Ivana Drlíková (Piešťany), Mária Beňová (Piešťany),
Remo Cicutto (Piešťany), Pavol
Sedláček (Trenčín)
Dozorná rada: František
Munk (Piešťany) – predseda,
členovia: Jana Štefečková–Beňačková (Piešťany), Daniela Suchánková (Piešťany), riaditeľ:
Peter Ottinger (Piešťany)
Libanončan dostal za drogy desať rokov
Krajský súd v Trenčíne minulý
štvrtok potvrdil rozsudok Okresného súdu Trenčín, ktorý vo
februári tohto roku odsúdil 48ročného muža z Piešťan za prechovávanie heroínu na desaťročné väzenie v ústave s maximálnym stupňom stráženia.
Ako informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, obžalovaného Pierra W.,
narodeného v Libanone, kontrolovala v auguste roku 2009 policajná
hliadka na parkovisku pred hypermarketom v Trenčíne. Polícia
muža podozrievala, že preváža
drogu, preto zorganizovala akciu zameranú na jeho zadržanie.
„Keď vyťahoval zo zadného vrecka nohavíc peňaženku s dokladmi, vypadla mu zatavená plastová
Ilustračné foto
slamka, ktorá obsahovala heroín
s prímesou kofeínu a paracetamolu s celkovou hmotnosťou 193
mg. Ďalšiu drogu našli policajti vo
vozidle v darčekovej taške. Bolo
tam 99,9 gramu heroínu s prímesou kofeínu a paracetamolu,
pričom toto množstvo zodpovedalo približne 400 až 799 obvykle jednorazovým dávkam drogy,“
uviedol Tarabus. Predpokladaná
hodnota drogy bola 2880 až 7990
eur. Obžalovaný si podľa Tarabusa
zadovážil a prechovával omamnú
látku vo väčšom rozsahu, pričom
za drogový trestný čin už bol v
minulosti odsúdený Okresným súdom Piešťany. „Spáchal obzvlášť
závažný zločin nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovania s nimi,“
doplnil Tarabus s tým, že rozsudok
je právoplatný.
(tasr/red)
3
čierna kronika
Mužovi od zlosti
natrhla semenník!
Drastickým spôsobom sa vraj
pomstila žena z Veľkých Kostolian svojmu druhovi. Keď ho
prichytila, ako ju podvádza so
švagrinou , mala mu zo zúrivosti rukou šklbnúť za semenníky.
Žena podľa informácií, uvedených v denníku Nový čas v
stredu 21. apríla, však tvrdila,
že muž sa pošmykol pri kúpaní. Zraneného hospitalizovali
v piešťanskej nemocnici. Ako
povedal pre Piešťanský týždeň
primár chirurgického oddelenia
Ján Ranostaj, práve v stredu ho
prepustili na vlastnú žiadosť.
„Informácie o jeho zdravotnom
stave vám nemôžem poskytnúť, ale odišiel po vlastných a s
oboma semenníkmi,“ prezradil
napokon. Podľa jedného z obyvateľov V. Kostolian svoje pri
udalosti urobil aj alkohol. (red)
Smetiak hodil
k policajtom
Policajné kamery zachytili
výtržníka, ktorý v piatok pred
deviatou večer na Teplickej ulici vytrhol zo stojana na smeti
kôš a hodil ho chodník pred stanicu mestskej polície. Mladík
z Piešťan policajtom povedal,
že si trochu vypil a nevedel,
čo robí. Nádobu musel dať na
miesto a vysypané smeti poupratovať. Za „zábavu“ mu okrem
toho policajti naparili pokutu.
Srnka na ihrisku
Uhynutú srnku našli v sobotu ráno obyvatelia Ulice Nikola
Teslu na detskom ihrisku. Privolaní mestskí policajti vyrozumeli poľovníkov, ktorí zviera
z mesta odviezli.
(MsP)
„Nafúkalo“
až 50 vodičov
V rámci Týždňa bezpečnosti
na cestách 492 policajtov Trnavského kraja skontrolovalo od
pondelka do nedele 3654 vodičov na požitie alkoholu. Alkohol
zistili v 50 prípadoch (37 cyklistov a 13 vodičov). Do cestnej
premávky sa teda pod vplyvom
alkoholu vydal každý 73. vodič
či už motorového, alebo nemotorového vozidla. Najvyššiu hodnotu alkoholu namerali cyklistovi, až 2,16 mg/l. Okrem jazdy pod vplyvom alkoholu odhalili policajti ďalších 1752 priestupkov v doprave.
(KR PZ)
4
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
aktuálne/správy z regiónu
Budovy v majetku mesta... (4)
Zaujíma vás, kto, ako dlho
v budovách či nebytových
priestoroch v majetku Mesta
Piešťany sídli a koľko platí
nájomné? Piešťanský týždeň
prináša ďalšiu časť zoznamu
nájomcov mesta – budov a
priestorov v správe Bytového
podniku mesta Piešťany:
Na Flóre vystavovala aj Stredná
odborná škola záhradnícka.
Na Flóre zaujala
aj Shrekova bažina
Na medzinárodnom veľtrhu
kvetín Flóra 2010 sa vo výstavnom areáli Incheba Expo arény
v Bratislave prezentovali svojou tvorbou aj študenti Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. „Zaujala ma
okrúhla fontána so zeleňou a
lavičkami, ale aj domček ako
vystrihnutý zo Shrekovej bažiny,“ prezradil nám druhák Maťo po prehliadke ostatných expozícií. (vd), foto: Ľ. Lenoch
Piešťanské informačné
centrum, Pribinova 1724/2 - nájomca: Mestská knižnica v Piešťanoch, výmera: 194,39 m2, v prenájme od 1. 1. 2003, ročný nájom: 647,68 €
Obchod s potravinami a
drogériou, Kukučínova 1684/20
- nájomca: Jednota, s.d., Trenčín, výmera: 397,13 m2, v prenájme od 1. 12. 2001, ročný nájom:
38 340,37 €
Kancelária, Rázusova 1698/
12 - nájomca: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, výmera:
18,90 m2, v prenájme od 1. 7.
2005, ročný nájom: 132,30 €
Obchod s knižným tovarom, Rázusova 1698/12 - nájomca: Daniela Balošáková, výmera:
73,25 m2, v prenájme od 1. 1.
2007, ročný nájom: 3260,97 €
Obchod, služby (bytové do-
plnky), Námestie slobody 1714/2
- nájomca: Ingrid Stevičová INA –
dekor, výmera: 33,55 m2, v prenájme od 1. 1. 2007, ročný nájom:
5014,14 €
Obchod, služby (cukráreň),
Námestie slobody 1714/2 - nájomca: Ilknur Perde, výmera:
48,36 m2, v prenájme od 1. 1.
2008 do 31. 12. 2012, ročný nájom: 6685,42 €
Obchod, služby (zlatníctvo), Námestie slobody 1714/2 nájomca: Bullakaj s.r.o., výmera:
15,81 m2, v prenájme od 1. 1.
2007, ročný nájom: 2362,84 €
Cukráreň, Winterova 1752/
10 - nájomca: M-line s.r.o., výmera: 137,70 m2, v prenájme od 1. 5.
2006, ročný nájom: 13 238,03 €
Obchod (zdravotné pomôcky), Winterova 1752/10 - nájomca: PAYBO s.r.o., výmera: 213,95
m2, v prenájme od 1. 10. 2001,
ročný nájom: 23 421,70 €
Predajňa s textilom, Winterova 1752/10 - nájomca: Flash
Agency, výmera: 93,81 m2, v prenájme od 1. 4. 2009 do 31. 3.
2014, ročný nájom: 8577,32 €
Obchod (papiernictvo),
Winterova 1754/14 - nájomca:
SANDRA Group s.r.o., výmera:
142,04 m2, v prenájme od 1. 12.
2007 do 30. 11. 2012, ročný nájom: 15 160,16 €
Lekáreň, Winterova 1754/
14 - nájomca: UNIDEX s.r.o., výmera: 291,24 m2, v prenájme od
1. 7. 2001 do neurčito, ročný nájom: 12 141,70 €
Cukráreň, Winterova 1758/
22 - nájomca: Ľ. Búcorová, výmera: 156,12 m2, v prenájme od 1. 7.
2001, ročný nájom: 14 379,60 €
Výstavná sieň, Winterova
1760/26 - nájomca: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany,
výmera: 61,47 m2, v prenájme od
1. 1. 2002, ročný nájom: 1438,52 €
(red)
(Pokračovanie nabudúce)
Dajte si pozor
na podvodníčku!
Po Piešťanoch chodí neznáma žena so škatuľkou s nápisom „Azylový dom Piešťany“
a vyberá peniaze od občanov.
Mesto Piešťany upozorňuje, že
ide o nelegálny výber peňazí
a pri stretnutí s touto ženou
treba okamžite kontaktovať
políciu - č. 159.
(MsÚ)
KANADSKÁ VEĽVYSLANKYŇA V MORAVANOCH
Základnú školu, domov dôchodcov a múzeum veteránov v Moravanoch nad Váhom navštívila
vo štvrtok popoludní kanadská
veľvyslankyňa v SR Valerie Raymondová a jej manžel, generál
Tom de Faye.
„Veľvyslankyňa si našu školu
vybrala preto, lebo ako jediní na
Slovensku máme vo všetkých triedach nainštalované interaktív-
ne tabule, vyrobené práve v jej
rodnej zemi,“ vysvetlil starosta
obce Peter Hulman. O tom, ako v
praxi prebieha vyučovací proces
na hodine slovenčiny a angličtiny,
sa delegácia, zložená z hostí a zástupcov obce, presvedčila počas
pripravenej prezentácie v štvrtom
a siedmom ročníku. „Som milo
prekvapená úrovňou vzdelávacieho procesu pomocou tejto tabule.
Valerie Raymondová s manželom si posedeli v staručkom Packarde.
Veľvyslankyňa Kanady so siedmakmi zo ZŠ v Moravanoch nad Váhom.
Aj u nás v Kanade sa žiaci učia takýmto spôsobom. No ja sama som
kedysi písala len na klasickú tabuľu,“ priznala sa veľvyslankyňa.
Kanadských hostí zaujali najmä vyblýskané automobilové veterány v súkromnom múzeu Jána Horňáka. Zaujímali sa i o to,
ako ich získal, odkiaľ pochádzajú, koľko stála ich oprava a akú
hodnotu majú dnes. Na záver náv-
števy si manželský pár prezrel
kompletne zrekonštruovaný domov dôchodcov, ocenili kamerový systém pre monitorovanie ležiacich pacientov, ale aj rehabilitačné centrum či nádvorie domova s čerstvo napusteným rybníkom a fontánkou, ktorá spríjemňuje starkým pobyt v tomto
modernom zariadení.
Viera Dusíková
aktuálne
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
Zachraňovali mačiatko a hasili šopu
Uplynulý týždeň piešťanskí hasiči zachraňovali vystrašené mačiatko, prevracali späť na kolesá havarovaný Opel, likvidovali
olej na Kolonádovom moste a
hasili šopu vo Voderadoch.
V pondelok 19. apríla podvečer pomocou vysokozdvižnej
plošiny zachraňovali vo Veselom
malú perzskú mačičku, ktorá sa
vyšplhala do konárov košatej lipy.
Vystrašené mačiatko vyslobodili
a odovzdali majiteľovi.
V stredu 21. apríla dopoludnia zasahovali pri dopravnej
nehode, ktorá sa stala na diaľnici D1 v úrovni areálu bývalej Tesly, kde osobné motorové vozidlo
značky Opel skončilo „hore kolesami“. Zraneného vodiča vytiahli
okoloidúci, postarali sa o neho
záchranári. Hasiči auto prevrátili,
prevetrali a vykonali protipožiarne opatrenia.
Podvečer na Juraja sa na
Krajinskom moste v Piešťanoch
zrazil motocykel a dve osobné
autá - Opel Astra a Škoda Felicia.
právnik radí
Skončenie
pracovného pomeru
zo strany zamestnanca
Vodiča z havarovaného Opla vyťahovali okoloidúci. Foto: HaZZ
Kým sa o vodiča Yamahy starali záchranári, hasiči vysypali na
cestu vapex, ktorým zlikvidovali
vytečený olej, a pozametali úlomky z cesty. Premávku v tom čase
riadila polícia.
Plameň zhltol v nedeľu krát-
ko po obede drevený prístrešok vo
Voderadoch. Pretože hrozilo, že
plameň sa prenesie aj na rodinný
dom, do boja s ohňom sa pustili piešťanskí hasiči. Našťastie,
zhorela iba šopa s menším množstvom dreva.
(vd)
Z podchodu do Kanady sa stal rybník
Niekoľko dní sa cez podchod pod
železničnú trať na Vrbovskej
ceste brodili chodci vo vode.
A tak okrem toho, že sa v nešťastne naprojektovanej stavbe
denne zrážajú peší s cyklistami,
pribudlo tam aj močarisko s plávajúcimi odpadkami.
Podchod upratujú len zriedka, lebo nová stavba zatiaľ nemá
pána. Dôkazom sú nielen niekoľkomesačné črepy, papiere, fľaše
a iné odpadky, ale aj rybník z dažďovej vody. Stavbu mesto Piešťany neprevzalo a železniciam je
vyvolaná investícia, ktorú museli
postaviť z dôvodu modernizácie
železnice, iba na záťaž. Železni-
5
ce s mestom si ju tak pohadzujú
ako horúci zemiak. „Podchod nemôžeme prevziať do svojho majetku, pretože nechceme porušiť
zákon. Podobne ako v mnohých
podobných železničných stavbách
na Slovensku, hradených z projektov Európskej únie, nie sú tu
usporiadané majetkové vzťahy
a železnice nesplnili aj iné požiadavky Mesta Piešťany,“ vysvetlila
situáciu prednostka mestského
úradu Denisa Bartošová.
Voda v podchode napokon zmizla, odčerpali ju železnice v spolupráci s mestom. „Nemohli sme
ju odčerpať okamžite, pretože
vandali v podchode poškodili kon-
V podchode bola minulý týždeň voda takmer po členky.
cové zásuvky na 380 voltov. Vykonali sme to za pomoci ponorných čerpadiel a elektrocentrály
v stredu 21. apríla. V ten deň
sme znovu zapojili aj koncové zásuvky,“ uviedol Ľubomír Mitas zo
ŽSR. Možno by situáciu vyriešilo,
ak by tu vybudovali kanalizačnú
uličnú vpusť pri vstupe od mesta,
pretože vplyv na zhromažďovanie
dažďových zrážok má nerovnomerne klesajúca úroveň pôvodnej časti vozovky. Lenže: „táto
požiadavka mesta je nad rámec
schválenej projektovej dokumentácie,“ uviedla Zuzana Chalupová
z odboru komunikácie ŽSR ešte
v auguste minulého roku.
Železnice nesúhlasia ani s inštaláciou zrkadla, ktoré by cyklistom i peším umožnilo uvidieť aj
za roh. Aj ono nebolo v pôvodnej
dokumentácii navrhnuté. Otázne
je, koľko dní by v nestráženom
podchode vydržalo. Nápad, ako
by sa dalo zachrániť, nám vnukla
mladá mamička s dieťatkom na
bicykli: „Máme tu vybudovaný kamerový systém, v podchode bolo
už toľko zrážok, ba okradli tu
aj moju susedu. Jedna kamera
by sa tu určite uživila. Keď ja
živím opravára defektov, ktoré
tu nazbieram, mesto by si takýto
luxus pre bezpečnosť svojich obyvateľov mohlo dovoliť.“
Viera Dusíková
Pracovný pomer predstavuje záväzkový vzťah medzi
zamestnancom
a zamestnávateľom založený pracovnou zmluvou. Tento
vzťah môže byť ukončený tak
zo strany zamestnávateľa, ako
aj zamestnanca, pričom zákon
v záujme ochrany zamestnanca stanovuje prísnejšie požiadavky na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.
Zamestnanec môže pracovný pomer skončiť najmä dohodou so zamestnávateľom, v
ktorej je stanovený aj deň skončenia. Takáto dohoda by mala
mať písomnú formu, avšak nedodržanie formy nespôsobuje
neplatnosť dohody.
Druhým spôsob skončenia
pracovného pomeru je výpoveď
zamestnanca, ktorú môže dať
z akéhokoľvek dôvodu alebo aj
bez udania dôvodu. Pracovný
pomer končí uplynutím výpovednej doby, ktorá je najmenej
dva mesiace.
Okamžite skončiť pracovný pomer môže zamestnanec
jednostranne len z dôvodov
výslovne uvedených v zákone.
Týmito sú:
a) podľa lekárskeho posudku
nemôže ďalej vykonávať prácu
bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho
nepreradil do 15 dní odo dňa
predloženia tohto posudku na
inú, pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy,
cestovné náhrady, náhradu za
pracovnú pohotovosť, náhradu
príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
Posledným spôsobom skončenia pracovného pomeru je
písomné oznámenie zamestnávateľovi o jeho skončení počas
skúšobnej doby. Oznámenie by
sa malo doručiť zamestnávateľovi aspoň tri dni vopred. Nedodržanie tejto lehoty však nemá
za následok jeho neplatnosť.
Mgr. Martin Palkovič, advokát
6
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
téma
Vulkanický mrak im znepríjemnil dovolenku
Letecká doprava nad Európou
bola v posledných týždňoch celkom paralyzovaná, keď sa po
erupcii sopky na juhu Islandu do
vzduchu dostal obrovský mrak
vulkanického prachu. Desaťtisíce ľudí museli zostať na letiskách či predĺžiť si pobyt v
zahraničí. Boli medzi nimi aj
Piešťanci. Nútená „dovolenka“
niektorým okrem straty času vytiahla aj eurá z peňaženky...
Štyri dni nervov
a peniaze navyše
Danka z Piešťan cestovala na
dovolenku do egyptskej Hurgady.
Týždňový pobyt sa jej neplánovane predĺžil o ďalšie štyri dni. Podľa jej slov o výbuchu sopky nikto
z nich nevedel, pretože vôbec
nesledovali televíziu či miestnu
tlač. Na konci týždňa išlo všetko ako na normálnej dovolenke
– vypratali sa izby a nasledoval
odchod na letisko.
Leteckú dopravu nad Európou ochromil obrovský mrak vulkanického prachu.
„Domov z dovolenky sme sa mali
vrátiť v pondelok minulý týždeň.
Mal to byť priamy let z Taby do
Bratislavy. Náš let sa niekoľkokrát
posunul na neskoršiu hodinu, nakoniec sme odštartovali v utorok
asi o pol jednej v noci. Čo bolo
zaujímavé, a dozvedeli sme sa to
až po prílete na Slovensko, náš
let vraj na bratislavskom letisku
nečakali, nebol oficiálne ohlásený,“ hovorí Dáša. Mladej Piešťanke a Slovákom, ktorí v tomto
termíne boli v Jordánsku, ces-
tovná kancelária uhradila všetky náklady spojené s náhradným
ubytovaním.
Podľa informácií jednej z piešťanských cestovných agentúr
pracovníci cestovného ruchu sa
riadili aktuálnymi správami o situácii v zahraničí. „Prostredníctvom
našej spoločnosti cestovali štyria
klienti, ktorí sa domov vrátili
neskôr, ako mali naplánované.
Inak sme nezaznamenali žiadne
väčšie problémy,“ hovorí riaditeľ
cestovnej agentúry. Igor Paulech
Piešťanské letisko problémy nemalo
Výbuch sopky znepríjemnil životy aj dovolenkárom z Piešťan.
„Viacerí z nás si všimli, že delegát neustále telefonuje, už vtedy asi nebolo všetko úplne v poriadku,“ spomína dovolenkárka.
Podľa plánu mali odletieť v piatok (16. apríla). „Do lietadla sme
nasadli približne o pol tretej poobede. Lietadlo vyšlo na štartovaciu dráhu, no vzápätí sa otočilo
a štart bol zrušený. Vo- vnútri nás
nechali čakať približne hodinu,
a potom sme už normálne odštartovali. Asi po hodine letu nám
však pilot oznámil, že namiesto
v Bratislave pristaneme v Budapešti. Po ďalšej hodine však nasledovala správa, že sa vraciame
späť do Hurghady,“ hovorí nespokojná Piešťanka. Nervóznych
cestovateľov priviezli do hotela,
v ktorom vraj hygiena nebola na
najlepšej úrovni, a preto ľudia
žiadali iné ubytovanie. To im našli
neskôr v centre Hurghady. Slováci
v Egypte strávili čakaním ďalšie
štyri dni. „Najprv sme mali letieť
v sobotu, ale nakoniec sme odleteli až v utorok ráno (20. apríla),“
dodáva Danka. Najskôr im delegát
povedal, že cestovná kancelária
uhradí všetky náklady spojené s
náhradným ubytovaním. Neskôr
sa podmienky zmenili a cestovatelia podľa nich budú musieť zaplatiť päťdesiat percent zo sumy
za ubytovanie – vraj na tento prípad sa nevyťahuje poistenie.
Podľa riaditeľa piešťanského letiska Františka Vargu uzavretý
vzdušný priestor nad Slovenskom prevádzku letiska významne neovplyvnil. „Naša ekonomická strata v súvislosti s touto situáciou
bola zanedbateľná,“ hovorí F. Varga. Potom, ako bola prevádzka
obnovená, pristál u nás český vojenský špeciál s vojakmi na palube.
V súčasnosti je letisko už plne funkčné.
(IP)
Na letisku ich
lietadlo nečakali
Podobné skúsenosti má aj ďalšia cestovateľka - Dáša z Piešťan.
Dovolenku v Jordánsku musela neplánovane predĺžiť o jeden deň.
Ten strávila v egyptskom hoteli.
Sopka neustále chrlí do ovzdušia mraky popola.
vašimi očami/aktuálne
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
7
PIEŠŤANY NEMÔŽEME ODPORÚČAŤ...
Nedávno sme po roku znova zavítali na Slovensko s úmyslom stráviť veľkonočné sviatky v
rodnom kraji. No sotva sme prešli cez hranice
v Bratislave, a chceli sme sa poobzerať po
kúpeľnom meste Piešťany, dostihla nás realita postkomunistického systému, ktorý dáva
dobre pocítiť, kto je pánom v štáte.
Pri hľadaní mestského parkoviska sme prehliadli tabuľu zákazu vjazdu v blízkosti hotela Magnólia. Na mieste sa okamžite zjavili
policajti, ktorých sme videli neďaleko - už
zrejme len na to čakali (známa pasca), aby
nám uštedrili vraj „veľmi miernu pokutu“
20 eur. Mysleli sme si najprv, že nám chcú
pomôcť nájsť miesto na parkovanie - to by
bolo podľa nás slušné správanie sa voči zahraničným návštevníkom.
Jedno piešťanské auto pred nami vošlo
do zákazu ako my – vodič však pokutu nedostal. Keď sme na túto skutočnosť upozornili
policajtov, povedali nám, že v aute je telesne postihnutý. Nikde však nebola tabuľka,
že by „zákaz vjazdu“ neplatil pre telesne
postihnutých. Zjavne máme na Slovensku
stále viactriednu spoločnosť - a zákony platia len pre tých, čo nemajú známosti. Takí
môžu zjavne aj jazdiť tak rýchlo, ako sa im
to hodí, predbiehať cez plnú čiaru,
parkovať na zakázaných miestach
- všetko sme zažili hneď nato
v krátkej dobe.
Namiesto šikanovania zahraničných účastníkov dopravy
by bolo možno dobré upozorniť
vodičov, že majú mať zapnuté
svetlá (čo človek rýchlo zabudne,
ak nie je zvyknutý), kde sa dajú kúpiť
diaľničné nálepky, upozornenia o obmedzenej rýchlosti a podobne.
V civilizovanej krajine Švajčiarsko, kde
už skoro 40 rokov žijeme, sme ešte nikdy
nedostali pokutu za to, že sme nezbadali
nejakú tabuľu. Značky sú umiestnené tak,
že ich vodič dobre vidí, čo je na Slovensku
nie vždy pravidlom. Keď cudzinec niečo očividne prehliadne a nikoho tým neohrozuje,
polícia ho obvykle slušne upozorní na priestupok, ale nevrhne sa hneď na „korisť“.
Nám, samozrejme, odišla chuť momentálne sa zdržovať v Piešťanoch a nechať sa
„kráľovsky“ opatrovať, ako sľubujú
plagáty na diaľnici. Stav miestnych
ciest je na naše pomery katastrofálny a hlavne – všade v meste je
plno špiny a neporiadku.
Vo Švajčiarsku policajti aj vychovávajú ľudí k poriadku a pokuty dávajú napríklad za odhadzovanie
smetí a odpadkov po zemi. Možno že
by to mohol byť nový zdroj príjmov? Aspoň
by tu prostredie bolo trochu príjemnejšie.
Neviem, či mestu záleží na propagácii Piešťan a Slovenska, ale za týchto pomerov ho
nemôžeme nikomu odporúčať.
Dušan a Elisabeth Viselkovci,
Wolfhausen, Švajčiarsko
Mladí záhradníci si „vystrihali“ zlaté nožnice
Matúš Kubran a Tadeáš Dechtický získali za rez jabloní prvú a tretiu cenu.
Študenti zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch si z Celoslovenskej súťaže v reze ovocných drevín o zlaté nožnice v Dunajskej Lužnej priniesli prvú a tretiu cenu.
Spomedzi dvanástich súťažiacich - žiakov stredných škôl - sa
najviac darilo Matúšovi Kubranovi, ktorý získal zlaté nožnice
v kategórii juniorov. Obhájil tak víťazstvo školy spred dvoch
rokov. Tadeáš Dechtický skončil v tej istej kategórii tretí.
„Rezali sme odrodu Golden Delicious,“ uviedol Matúš Kubran,
„každý súťažiaci mal vyznačených desať stromov a vymedzený
čas 50 minút.“ Kritériá boli náročné, študenti museli napríklad
zachovať tvar, neskracovať konáre a odstraňovať len staré,
vyrodené, rez nesmel byť šikmý ani rozstrapkaný či rozštiepený
a strihanie si museli rozdeliť tak, aby stihli orezať jednu aj
druhú stranu. Podarilo sa im to aj vďaka príprave s učiteľkou
odborných predmetov Hyacintou Michálekovou v školskom
pomologickom sade.
(red)
OVOCIE PREMIEŇA NA UMELECKÉ DIELO
Študenta Hotelovej akadémie
Ľ. Wintera v Piešťanoch Adama
Petrikoviča sme na stránkach
Piešťanského týždňa predstavili
už v októbri minulého roku, keď
si zo súťaže Carving melon fest
2009 priniesol striebro aj bronz.
Melónové kvety mu vyniesli
ďalší úspech – druhé miesto na
32. ročníku krajskej prehliadky
stredoškolskej odbornej činnosti
(SOČ), ktorá sa konala v polovici
apríla v Šamoríne.
Stredoškoláci tu predvádzali
svoje práce na tému Problematika voľného času a Adam Petrikovič ukázal, že voľný čas využíva
zmysluplne. „Dekoračnému vyrezávaniu do ovocia a zeleniny sa
venujem od roku 2006,“ uviedol
Adam v prezentácii, ktorú predniesol odbornej porote. „Vyrezá-
Adam Petrikovič zabodoval v krajskej SOČke s melónovými kvetmi.
vam a aranžujem rôzne kvetinové kompozície, určené na slávnostné príležitosti.“
Na umelecké vyrezávanie a modelovanie sa dá používať nielen
ovocie a zelenina, ale aj tuk, čokoláda, ťahaný karamel, marcipán, slané cesto či ľad. „K tejto
záľube ma priviedla pred štyrmi rokmi moja mama, ktorá ma
prihlásila do prvého kurzu fruit
carvingu, kde som sa priučil základom tohto umenia. Vždy ma
poteší, keď vidím, ako sa z obyčajných kusov ovocia a zeleniny
dajú vytvoriť jedinečné umelecké
diela,“ pokračoval študent hotelovej akadémie. Podľa neho si carving na Slovensku získava čoraz
väčšiu obľubu a jednoduché vzory
sa môžu podariť aj začiatočníkom
- doma v kuchyni.
(ad)
8
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
servis
PIEŠŤANSKÁ SPOLOČNOSŤ OSLAVUJE V SPOLOČNOSTI CELÉHO REGIÓNU
Alena Gerhardtová: „Prípravu DOMOSS MAJÁLESSu
pre Piešťancov vnímam ako príjemné spestrenie práce“
plný zábavy a radosti. Koho by
takáto práca netešila?
Podujatie takéhoto formátu,
čo si pod tým máme predstaviť?
- DOMOSS svoju oslavu poňal
ako veľké poďakovanie mestu a
regiónu. Všetkým zákazníkom,
zamestnancom, priateľom, známym. Program je pripravený tak,
aby oslovil naozaj každého. Ro-
Oslavy dvadsiatych narodenín
piešťanskej spoločnosti DOMOSS
sú v plnom prúde. Práve v tejto
chvíli finišujú prípravy vyvrcholenia osláv DOMOSS MAJÁLESS
– dlhoočakávanej udalosti s bohatým programom a s účasťou
významných osobností nášho
regiónu. Keďže sa nám hromadia otázky ohľadom celého podujatia, rozhodli sme sa osloviť
Mgr. Alenu Gerhardtovú, marketingovú manažérku spoločnosti
DOMOSS a hlavnú koordinátorku
príprav MAJÁLESSu.
Odkedy sme sa stretli, neustále vám vyzváňa telefón. Nehovorte, že len ohľadne príprav...
- Ale áno, okrem bežných pracovných sa frekvencia telefonátov stále zvyšuje vzhľadom na
DOMOSS MAJÁLESS. A dnešok je
pritom zatiaľ úplne pokojný deň
(smiech). Mali ste tu byť včera.
Dvadsiate narodeniny DOMOSS
neslávi každý rok a s podujatím
takéhoto formátu zatiaľ nemáme
skúsenosti. Preto sa mnohé učíme
za pochodu, no zatiaľ to zvládame
s prehľadom. Stojí nás to síce veľa
úsilia, ale čím viac sa blíži termín
začiatku, tým viac sa tešíme. Pre
našich susedov, pre celé Piešťany
i s regiónom pripravujeme deň
diny s deťmi, mladých, ale i skôr
narodených. Jednoducho, každý
si na DOMOSS MAJÁLESSe nájde
to svoje. To nie je jednoduché.
Ako som hovorila, robiť niečo pre
Piešťany nás baví. Vďaka tomu sú
celé prípravy veľmi príjemným
spestrením našej práce.
Čo by ste našim čitateľom určite odporučili?
- To je veľmi ťažké. Odporučila
by som to, na čo sa určite teším
ja. Odporučím preto len jedno.
Určite si na 8. mája nič neplánovať. Dobre sa naladiť, pripraviť
sa na množstvo skvelých atrakcií, výborných kapiel a vystúpení.
Jednoducho, všetko si zariadiť
tak, aby ste si v sobotu našli čas
sa naozaj dobre zabaviť.
8. máj 2010
12.00 hod. – 22.00 hod.
Žijeme v Piešťanoch. Žijeme Piešťanmi.
VSTUP
ZDARMA
Najobľúbenejšie
miesto v Piešťanoch
Alena Gerhardtová, marketingová manažérka spoločnosti DOMOSS:
- Celé Piešťany
majú svoje čaro
a veľa krásnych
miest. Každé z
nich má iný charakter a spolu s
prírodou umožňuje rozmanité spôsoby využitia na šport a relaxáciu.
| Miesto: HUDOBNÝ PAVILÓN PRI KURSALÓNE V PIEŠŤANOCH |
ľudia
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
9
V KRAKOVANOCH MAJÚ PO DVANÁSTICH ROKOCH OPÄŤ STOROČNÚ OBYVATEĽKU
Pri živote ju držia každodenné modlitby
Minulý utorok oslávila najstaršia
obyvateľka Krakovian Štefánia
Bučková krásne životné jubileum
– sté narodeniny. V novej histórii
obce je to už druhá žena, ktorá sa dožila tohto požehnaného
veku. Naposledy v Krakovanoch
slávila storočnicu Mária Ondrišová. Tá však žila u dcéry Vilmy
Madnickej iba štyri roky.
Najveselšie jej
bolo zamlada
Najstaršej jubilantke prišiel
k stovke osobne zablahoželať aj
starosta obce Vladimír Mihálik.
Napriek požehnanému veku je
oslávenkyňa stále čulá. Čiperná
babička nebola ani počas našej
návštevy skúpa na slovo. Na otázku, kedy sa mala v živote najlepšie, bez rozmýšľania odpovedala:
„Vtedy, keď som bola mladá. Žilo
sa síce ťažko, ale vedeli sme sa aj
zabaviť.“ Štefánia Bučková preži-
role a hospodárstvo, takže sa odmalička narobila naozaj dosť.
Na manžela
spomína v dobrom
Pri spomienke na manžela, ktorý bol od nej o šesť rokov starší,
no zomrel ako 79-ročný, nešetrila
slovami chvály. „Žili sme v dobrom aj zlom. S manželom sme
si veľmi dobre vychádzali, mala
som dobré manželstvo. Či už sme
bývali u mojich rodičov, alebo tu
v Krakovanoch. Napriek chudobe
a ťažkej lopote nám bolo aj veselo. Napríklad, keď sa skončila
žatva, uvili sme žatevný veniec
a na káre sme ho z poľa doviezli
za sprievodu harmoniky gazdovi.
Keď sme mu ho odovzdávali, tak
sme mu aj zaspievali: ‘Gazda náš,
dajže nám oldomáš. Dajže nám ho
z lásky, zbierali sme klásky.‘ Každý dostal po päť korún, čo bolo na
tú dobu veľa peňazí. Veď denný
Medzi gratulantmi bol aj starosta Krakovian Vladimír Mihálik.
aj lieky. V našej rodine som prvá,
ktorá sa dožila stovky, preto želám aj ďalším členom rodiny, aby
sa jej tiež dožili.“
Ak dožije, pôjde voliť!
Jubilantka Štefánia Bučková spolu s vnukom Jozefom a dcérou Jolanou.
la dve svetové vojny, tú prvú ešte
ako malé dieťa. „Voľakedy bola
veľká chudoba, no napriek tomu
sme boli spokojní. Keď nebola
na poli či okolo domu robota,
boli sme vonku. Chlapci priniesli
harmoniku, hralo a spievalo sa.
Keď som sa vydala, prišli starosti
– deti, ale život išiel ďalej. Vydávala som sa, keď som ešte nemala
ani dvadsať rokov. Manžela som
spoznala, ako to v tých časoch
obyčajne bývalo, pri muzike. Keď
sme sa zobrali, nemali sme vlastný dom, preto sme osemnásť rokov bývali u mojich rodičov. Tam
sme si našetrili potrebné peniaze
a v roku 1946 sme začali stavať
dom, kde dodnes bývame. Dokončili sme ho o dva roky,“ spomína
na svoj život storočná Krakovianka. Jej i manželovi rodičia mali
zárobok bol vtedy štyri koruny.
Potom nasledovala slávnostná
večera. Ale ráno sa išlo znova do
roboty. Vydržali sme to, veď strava bola vtedy oveľa zdravšia, než
dnes. Čo sa týka jedla, nikdy som
nebola prieberčivá. Bola som vychovaná tak, že všetko, čo sa navarí, sa musí aj zjesť. Veru, tak
to bolo voľakedy,“ vylíčila nám
atmosféru z mladosti jubilantka.
Napriek vysokému veku je pani
Bučková ešte samostatná. „Pri
živote ma drží Pán Boh, Ježiš a
Panna Mária, ku ktorým sa stále
modlím. Keďže už dobre nevidím,
počúvam rádio. Tam sa dozviem
všetko zaujímavé. Ďakujem aj pánovi farárovi, že sa o mňa stará.
Mrzí ma, že aj mladí sa musia o
mňa starať. Vnuk Jozef mi však
všetko povybavuje, donesie mi
Štefánia Bučková sa ešte i dnes
zaujíma o politiku a nevynechá
ani jedny voľby. V tomto roku budú až dvoje. Na tých parlamentných, ktoré sú už v júni, by sa rada zúčastnila. Keď sme sa jej opýtali, koho bude voliť, odpovedala,
že nevie, kto je lepší, pretože
všetci len sľubujú. Na otázku, či
bude koncom roka voliť aj súčasného starostu, len kývla z rukou:
„Kde už ja vtedy budem!“
Spokojná so svojou storočnou
mamičkou bola dcéra Jolana: „Dúfam, že aj mama je s mojou starostlivosťou spokojná. Po zdravotnej stránke je to s ňou ešte
dobré. Má slabší zrak, preto jej v
noci treba pomôcť, ak potrebuje
ísť na záchod, no cez deň to zvlá-
da sama. Do kostola už nechodí,
naposledy išla pred tromi rokmi.
Hovorí sa však, že omša platí v
okruhu 60 metrov od kostola. My
bývame oproti, takže keď máme
otvorené okno, bez problémov
počujeme kázeň i omšu. Mama sa
však bojí byť doma sama, preto
sa snažíme, aby s ňou stále niekto
bol,“ pochválila jubilantku.
Pravnučka Martina
je ligová futbalistka
Pani Bučková vychovala dve
dcéry, Jolanu a Máriu, ktorá žije v
Bratislave. Má päť vnúčat a osem
pravnúčat. Určite najväčšiu radosť jej robí je 23-ročná pravnučka Martina Štefanková, ktorá sa už
ako dieťa upísala futbalu. Najskôr
ho hrávala spolu s vrstovníkmi v
rodných Krakovanoch, no od dorasteneckého veku oblieka dres
Skloplastu Trnava, za ktorý dnes
hráva prvú futbalovú ligu.
Štefan Gregorička
Š. Bučková v kroji pri oslave osemdesiatín.
10
rozhovor
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
Piešťanci majú dobrý vkus na „kerky“
Daniel Dubay alias Rascal, tetovač z Chtelnice, ktorý už niekoľko rokov pôsobí vo svojom
štúdiu v Piešťanoch, nie je len
obyčajný vyznávač tetovania.
Jeho práce pripomínajú až umelecké diela a získal tiež niekoľko
pohárov na súťažiach Tatoo convention v okolitých krajinách.
Sám o sebe však tvrdí, že je ešte
len „tatér v plienkach“.
Začínal v pivnici
Rascal prišiel do Piešťan v roku
2004 z Bratislavy. Tetovať však
začal najskôr doma „na kolene“ s kamarátmi v pivnici. „Mal som
asi 14 rokov, keď si sme si s chalanmi spravili svojpomocne mašinku na tetovanie pomocou motorčeka z walkmanu, na ktorý sme
napojili ihlu,“ spomína na nevydarené začiatky. „Bolo to ozaj
divoké obdobie a neodporúčal by
som to nikomu. Skúšali sme sa s
kamarátmi tetovať navzájom a
ja som tetoval aj sám seba. Ale
vtedy sa inak nedalo, dnes už je,
našťastie, situácia iná.“
Daniel pracoval ako čašník.
Keď raz namiesto toho, aby išiel
do práce, urobil „kerku“ kamarátovi, ktorý mu za to zaplatil,
rozhodol sa tetovaniu venovať
profesionálne. „Dodnes som ostal
verný tomuto umeniu a nevymenil by som svoju prácu za žiadnu
inú. Mať koníček ako prácu je viac
ako vyhrať loto. Síce som v práci
12 hodín denne, šesť dní v týždni,
ale chodím tam s úsmevom,“ prezradil nám Daniel. Keď rozbiehal
svoje štúdio v Piešťanoch, začínal
od nuly: „Prvé dni som len sedel
a pozeral z okna, či vôbec niekto
príde na tetovanie. Tetoval som
Daniel Dubay pracuje na „kerke“, s ktorou sa zúčastní na súťaži v Krakove.
známych a viac-menej zadarmo.
Z času na čas sa ale našli niektorí,
ktorí mi za tetovanie zaplatili.
Začal som to brať ako koníček,
ktorý ma môže uživiť. Tvrdím
o sebe, že aj keď tetujem štyri
roky, stále sa učím. Som takpovediac tatér v plienkach.“
Jeho tetovanie
je na celý život
Čoskoro sa však rozbehol a o
jeho tetovanie mali záujem klienti nielen zo Slovenska. „Scéna
v Piešťanoch bola veľmi zaujímavá, pracoval som aj v nedeľu a pomaličky sa mi začali hrnúť objednávky aj z iných kútov Slovenska.
Volali mi ľudia z Bratislavy, Liptovského Mikuláša, dokonca chodia ku mne aj zákazníci z Nemec-
Farebné tetovania sú momentálne „in“.
ka a Veľkej Británie. Dopracoval
som sa k tomu, že mi chodilo 90
percent ľudí z Bratislavy a iných
miest z celej Európy. Videl som,
že ľudia chcú niečo iné, tak som
sa posunul o veľký kus dopredu.
Začal som chodiť na stretnutia
tatérov po celej Európe.“
Tetovanie je obvykle na celý
život, preto je podľa Rascala dôležité, aby si ľudia vybrali dobrého tetovača a objednávky má už
rok dopredu: „Aj ja chcem mať
na sebe len kvalitné veci. Uvedomujem si, že tetovanie je na
celý život, preto chodím aj tisíc
kilometrov, keď sa chcem dať tetovať.“ Domáca klientela mu však
výrazne pomohla a podľa Rascala
majú Piešťanci dobrý vkus: „Keď
som začal tetovať, celé Slovensko
frčalo na nefarebných čiernobie-
Niektoré motívy kreslí Rascal aj 40 hodín.
lych veciach a „démonike“. Práve
Piešťany sa mi páčili, lebo tu bola
veľká komunita skaterov, bikerov a takých, ktorí chceli ‘newschool‘ a ‘oldschool‘.“ Žiadali teda od neho najmä farebné tradičné vzory s hrubými čiernymi
linkami. „Toto ma posunulo veľmi
dopredu. Nešiel som smerom razítka, kytičky, malé delfíniky a
podobne. Radšej robím tetovanie
človeku, ktorý možno nemá veľa
peňazí, ale má dobrú predstavu a
sadneme si do oka, ako keby som
mal robiť veci, ktoré ma nebavia,
a tým pádom to bude zabíjať mňa
aj jeho,“ myslí si Daniel. Dôležité
je tiež, aby si predtým, než sa dá
niekto tetovať, rozmyslel, či sa
bude stotožňovať s určitým ornamentom po celý život. „Ak sa
niekomu páči rovná čierna čiara,
nemám problém ju spraviť, ak je
o tom presvedčený. Ale ľudí, ktorí
prídu ku mne a hneď sa ma spýtajú, či sa dá tetovanie odstrániť,
ani neobjednávam. Poviem, že
nie. Som tatér, nie odstraňovač
tetovaní,“ objasňuje Rascal.
Bolesť vydržia
najviac päť hodín
Okrem toho, že obrázok zostane na celý život, musia sa jeho
zákazníci vyrovnať s bolesťou. Sú
aj miesta, kde je málo svalu - pri
kostiach, a tam je to nepríjemnejšie. „Jedno dievča povedalo
hneď po prvom linkovaní, že je
to horšie než pôrod. Položila peniaze na stôl a utiekla. Niektoré
tetovanie sa robia 20 sedení po
osem hodín. Priemerne človek výdrží tak päť hodín naraz. Niektoré
tetovania sú tak dobre spravené,
že aj v truhle vyzerajú na človeku
Famózny Chucky
rozhovor/inzercia
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
XXXTMTQTLTQPSPUFM
;BTUSFÇUFTWPKFQPEOJLBOJF
CF[§–FMPWÚN§WFSPNQSF
QPEOJLBUF²PW
Toto dielo získalo druhé miesto v kategórii Colour na Tatoo Session v Opave.
dobre a farba vôbec nevybledne,“
tvrdí. Inšpirácia na vzory sa však
už dnes podľa neho ťažko hľadá.
„Tetovanie musí byt originálne
k danému typu človeka. Sú takí,
ktorí udávajú rytmus, napríklad
tatér Lionel. Ten to prvý ‘odpálil‘
a teraz idú všetci po ňom. Už nie
je originálny, kto má ornament
po celom tele. Veľmi ťažké je
teraz niečo originálne vymyslieť.
Väčšinou to robím tak, že začnem
japonský vzor a snažím sa tam
zapojiť nejaký svoj štýl, svoj podpis. Napríklad červená nie je červená, ale dávam tam desať odtieňov červenej, a to už je fakt
ťažké odstrániť.“
Danielovi jeho záľuba priniesla
aj zmenu životného štýlu a možnosť cestovať po svete, kde sa
zúčastňuje tiež súťaží v tetovaní:
„Výhodou mojej práce je to, že
mi umožňuje napríklad hosťovanie v iných tetovacích štúdiách.
Dostanem za to zaplatené a popritom vidím kus sveta. Na výstavách stretávam tatérov z celého
sveta, spoznám inú kultúru a získavam nové nápady. Nikdy som
sa ale nezúčastnil súťaže v štýle,
ktorý mi veľmi nesedí.“
Minulý rok Rascal v Prahe získal druhé miesto v kategórii large
- veľké tetovania a tretie miesto
v kategórii Asia. „Obidve súťažné kerky som riešil už pol roka
predtým. Na súťaži sme to len
dorábali, inak by som to nestihol,
pretože to boli obrovské tetovania. Druhé miesto som ešte získal
v kategórii Colour v Opave - farebné tetovania,“ dopĺňa. „Každá
krajina je ničím typická, napríklad ľudia v Japonsku ulietavajú
na šialených a divokých veciach.
Majú tam napríklad automaty na
použitú dámsku spodnú bielizeň,
takže extrémy, čo sa dejú tam, sa
k nám ešte vo veľkej miere nedostali.“ Najnovšie sa piešťanský tetovač chystá na súťaž do poľského
Krakova.
Richard Trebatický
"ÏEP
ur
e
˜FOJB
CF[[BCF[QF
ABSTINENTI SÚ UŽ NEZÁVISLÍ
V apríli uplynul rok odvtedy, čo sme v Piešťanskom týždňi
(16/09) písali o piešťanskom Klube abstinentov. Jeho členovia sa
schádzali na ZŠ F. E. Scherera, aby si vzájomne pomáhali a podporovali sa pri snahe zbaviť sa svojej závislosti na „metle ľudstva“.
Dozvedeli sme sa, že väčšine jeho členov sa to stále úspešne darí.
Snažia sa postaviť sa na vlastné nohy a aj preto založili občianske združenie Ne-závislosť, ktoré bude fungovať v prednáškovej
miestnosti Jezuitského pastoračného centra. Klubové schôdzky abstinentov pokračujú každý štvrtok o šiestej večer a okrem
nich naplánovali aj pondelkové prednášky, diskusie a stretávky
pre rodinných príslušníkov, ktoré sa konajú tiež o 18.00 h. (red)
–MFO&STUF(SPVQ
7ZVÏJUFWÚIPEOÚCF[¨˜FMPWÚ¨WFSQSFQPEOJLBUFxPW
BCF[[BCF[QF˜FOJB[ŸTLBKUFGJOBODJFBÏEPWÚÇLZ
FVS1PN¥ÏFW•NVTLVUP˜OJÌWBÇF
QPEOJLBUFxTL›[•NFSZBTUBCJMJÏPWBÌWBÇF
QPEOJLBOJF4PTJMOÚNGJOBO˜OÚNQBSUOFSPNTBW•N
CVEFQPEOJLBÌKFEOPEVDIÇJFBTW—˜ÇPVJTUPUPV
11
12
správy z Vrbového/seriály
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
JARNÝ JARMOK VO VRBOVOM SA VYDARIL
Slnečné počasie, viac ako 180 stánkov,
Vrbovanka, Borovienka, Lusk a country
v podaní kapely Jako kedy - to všetko
prilákalo v sobotu obyvateľov mestečka
pod šikmou vežou, ale aj z okolitých
dedín na 56. Vrbovský jarmok.
Streli sme tu štyroch mestských policajtov, vyspovedali sme ich náčelníka Jaroslava Madžu, ale aj šéfku charity Teréziu
Lányovú, ktorá prišla na jarmok aj s dcérou
a vnúčatami. Kúsok od nich vyberal farebné náušničky svojej vnučke primátor mesta
Ivan Borovský s manželkou a vnúčikom.
Jarmočnú atmosféru plnými dúškami vdychoval aj náš niekdajší dopisovateľ Vladimír
Hulvan. S fotoaparátom v ruke sa pomedzi
stánkami predieral prednosta mestského
úradu Patrik Kýška, ktorého neodmysliteľne sprevádzal jeho kolega Ľubomír Bosák.
„Dobré fotky som zhotovil najmä z vystúpenia Folklórneho súboru Lusk,“ zhodnotil svoj fotografický úlovok Patrik Kýška.
Nechceli sme sa nechať zahanbiť, preto sme aj my stláčali spúšť redakčného aparátu takmer pri každom stánku s
medovníkovými srdiečkami, ozdobnými
predmetmi, hračkami, cukrovou vatou,
medovinou, rýchlym občerstvením, kolotočmi, šatstvom, kvetmi, vanilkou voňajúcimi trdelníkmi, remeselnými výrobkami
z dreva i pôvabnými zvieratkami zhotovenými z trávy a šušiek. Nad hlavou nám
viali farebné balóny detí sediacich na ramenách tatinov a uhýbali sme sa šípom
malého strelca s novučičkým dreveným
lukom. Všade vôkol vládla jarmočná nálada. Zamilovaní kupovali svojim láskam
srdiečka obliate ružovou polevou a tí, čo
chceli na svoje stratené lásky zabudnúť, si
uchlipkávali zo sladkej medoviny. „Zatiaľ
to všetko máme pod kontrolou, neboli tu
žiadne výtržnosti ani úrazy,“ skonštatoval
okolo poludnia náčelník mestskej polície. A
predsa – čosi tu nebolo celkom v poriadku.
Chýbal nám tu hlas a žartíky nebohého
Ladislava Ostružára z mestského rozhlasu.
A tak sme si v myšlienkach spomenuli aj
na tohto zábavného človeka a napadlo
nám, či práve on nevybavil v nebi Vrbovčanom to pekné počasie.
V. Dusíková
Každý si z jarmoku odniesol to svoje...
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (52): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Július POVAŽAN
* 9. 8. 1926 Žiar nad Hronom
- lekár, nestor slovenského insitného maliarstva
Lekársky diplom získal po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho kariéra odštartovala od
detského lekára cez post primára
detského oddelenia až po riaditeľa nemocnice s poliklinikou. Insitnému maliarstvu sa začal venovať
ako dvadsaťsedemročný. Motívom
jeho raných prác boli reálie z jeho
rodnej obce Svätý Kríž (dnes Žiar
nad Hronom) a z Banskej Štiavnice
ako mesta jeho pôsobiska.
Po úspešných výstavách na Slovensku a v Čechách začal vystavovať aj v zahraničí v mestách
Zürich a Morges vo Švajčiarsku, v
Paríži, v poľskom Novom Sacze, v
Budapešti, Helsinkách, Štokholme, v nórskom Oslo, nemeckom
Mníchove a v ďalších. V roku 1988
vystavoval až 156 obrazov v Mirbachovom paláci v Bratislave. Stála
expozícia jeho diel ako súčasť
Július Považan
archeologickej expozície Archeologického ústavu SAV sa nachádza
v Dome kultúry na námestí Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom.
Vavro ORAVEC
* 22. 6. 1915 Tvrdošín - lekár,
maliar
Medicínu vyštudoval v Bratislave v rokoch 1933-1938. Po
skončení štúdia začal pracovať
v nemocnici v Bardejove a Nitre.
Po roku 1939 krátko pracoval na
úrade Židovskej rady v Bratislave,
neskôr bol vychovávateľom židovských detí, ktoré boli vylúčené
zo škôl. Potom sa začal venovať
maľovaniu aj napriek tomu, že
maľovať sa nikdy neučil. Po zákaze lekárskej činnosti absolvoval
trojmesačný preškoľovací kurz v
ateliéri keramičiek J. Horovej a S.
Fischerovej v Bratislave. Na jeseň
roku 1944 bol zatknutý a deportovaný do koncentračného tábora v
Osvienčime.
Po skončení vojny Vavro Oravec pracoval najprv ako lekár v
Košiciach a v Bratislave, neskôr
odišiel do Prahy, kde na Karlovej univerzite vyštudoval odbor
stomatológia. Od roku 1948 začal pracovať ako zubný lekár v
jednom zo zdravotných stredísk
v Prahe. Vo voľnom čase skúšal
maľovať, snažil sa doplniť svoje
vzdelanie návštevou kurzov kreslenia Jana Baucha, neskôr aj konzultáciami u priateľov maliarov zo
skupiny Máj 57 (R. Fremund, R.
Piesen, J. Kolínska, J. Balcar, Z.
Sekal a ďalší). Prvýkrát vystavoval
so skupinou maľujúcich lekárov v
roku 1955 v divadle E. F. Buriana.
Vtedy začal cieľavedome maľovať
a skoro ovládal základy maliarskej
techniky. Jeho obrazy si potom
uchovali originalitu naivného pohľadu, citovosť a osobitý výraz.
Tri samostatné výstavy v rokoch
1959, 1962 a 1965 boli už výsled-
Vavro Oravec
kom vlastného umeleckého vývoja
a názoru. Po okupácii Československa v auguste 1968 emigroval
do švajčiarskeho Bernu. V rokoch
1969-1976 pracoval ako zubný lekár v zdravotnom stredisku v Berne vo Švajčiarsku. Od roku 1976
žil na dôchodku.
V exile do jeho obrazov prenikli nové motívy, pripomínajúce
zážitky z Osvienčimu a z pochodov smrti. K radu jeho portrétov pribudli portréty predkov, príbuzných, priateľov a štylizované
autoportréty.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský: Slovenské osobnosti medicíny
vo svete
www.aupark.sk
NOVÝ
PRAMEŇ MÓDY
NOCH
OD 29. APRÍLA V PIEŠŤA
PRÍĎTE
E SA
SA ZABAVIŤ
Ť V DŇOCH OD 29.
29 4.
4 DO 2.
2 5.
5 2010
V PRIESTOROCH AUPARKU A NA NÁMESTÍ SLOBODY!
MARTIN CHODÚR I SLNIEKO I ANDREA ZIMÁNYIOVÁ
HUDOBNOTANENÉ VYSTÚPENIA I MÓDNE PREHLIADKY I KÚZELNÍCKA ŠOU
SÚAŽE A ATRAKCIE PRE DETI I MAOVANIE NA TVÁR I OHOSTROJ
STAVANIE MÁJA SPREVÁDZANÉ FOLKLÓRNYM SÚBOROM BYSTRIAN
14
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
história
HISTÓRIA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V PIEŠŤANOCH (1919–2005)
V 30-tych rokoch tu hralo až deväť súborov
Syn piešťanského maskéra,
ale aj herca a režiséra Vincenta Mušinského - Ladislav zozbieral unikátne materiály
o tunajších ochotníkoch. Historické fotografie ľudí, ktorí
hrali v Piešťanoch ochotnícke
divadlo už v roku 1919, ale aj
ich nasledovníkov, sa nachádzajú vo výstavných priestoroch Balneologického múzea, vo Vile Dr. Lisku. Mušinský dal svojej výstave názov - A opona spadla. Možno
ho v prenesenom význame
chápať aj tak, že po ochotníkoch sa v našom meste zľahla
zem. Hoci – paradoxne - pred
takmer sto rokmi ich tu boli
stovky. Ale o nich už rozpráva
Ladislav Mušinský.
Prví hrali divadlo
robotníci
Presný dátum vzniku ochotníckeho divadla alebo prvého
uvedenia divadelnej hry ochotníkmi v Piešťanoch nie je známy.
Prvý písomný záznam o vystúpení
ochotníkov pochádza z Robotníckych novín, ktoré vyšli 18. marca
1919. Hovorí o o troch odohraných
hrách ochotníkov Robotníckej telocvičnej jednoty (RTJ). V tom
istom roku – 21. januára - vznikla
v Piešťanoch aj Telocvičná jednota SOKOL, ktorá združovala najmä
úradníkov, učiteľov a živnostníkov
českej národnosti, ktorí prišli po
vzniku ČSR na Slovensko. Treťou
v poradí je Telocvičná jednota
slovenského ORLA. Tento spolok
katolíckej mládeže zo Starých
Piešťan vznikol v nasledujúcom
roku 1920. Po rozštiepení sociálno-demokratickej strany sa z RTJ
vyčlenila samostatná Sekcia komunistickej mládeže (SKM). Tieto štyri spolky si vytvorili divadelné krúžky a až do roku 1924
boli jedinými prevádzkovateľmi
ochotníckej scény. Predstavenia
uvádzali vo svojich vlastných
spolkových priestoroch. Robotnícka telocvičná jednota hrala v
dnešnej Šafárikovej ulici, TJ Sokol
v priestoroch na dnešnej Teplickej
ulici, TJ Orol vo farskej stodole
pri farskom kostole a SKM v hospodárskej budove v hostinci U Čertíka na dnešnej Radlinského ulici.
Už v tomto období sa s úspešnými
predstaveniami dostali aj do Kúpeľného divadla.
Veľké ryby (1959)
Súborov bolo až deväť
V roku 1924 sa rozšíril počet
divadelných krúžkov o súbor Československého Červeného kríža
(ČsČK) a o školské divadelné predstavenia meštianskej školy. V roku
1926 vznikol divadelný súbor pri
42. zbore Slovenskej ligy. Rozličné
organizačné zmeny na celoštátnej
úrovni mali za následok, že sa
zo Sekcie komunistickej mládeže
postupne vytvára Federovaná robotnícka telovýchovná jednota,
aby sa z nej v roku 1928 stala
Jednota proletárskej telovýchovy
(JPT). Počet spolkov s divadelným
súborom v roku 1928 narastá ďalej. Vzniká Zväz československých
rotmajstrov, odbočka Piešťany a
samostatný lútkový (bábkový) odbor pri Dramatickom krúžku Sokola. Posledným spolkom na území mesta s divadelným súborom
je Miestna jednota slovenského
roľníckeho dorastu (MJSRD), ktorý
bol založený v roku 1929. Tým, že
v priebehu desaťročia žiaden spolok nezanikol, v 30-tych rokoch
20. storočia pôsobí na území mesta až deväť rôznych divadelných
súborov, doplňovaných školskými
predstaveniami.
Hlinkovci divadlu
uškodili
Táto idylická situácia sa skončila uchopením politickej moci
do rúk Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), ktorá okamžite
zakázala iné slovenské politické
strany a skonfiškovala ich majetok. Rozpustila telovýchovné
spolky, jednoty a podobné organizácie vrátane Orla, Sokola a RTJ.
Všetok majetok rozpustených
spolkov podľa zákona prechádzal
na Hlinkovu gardu. Tento násilný
akt však neznamenal úplný koniec
ochotníckeho divadla. V Starých
Piešťanoch divadelníci Orla svoj
Meštiak šľachticom (1954)
spolok premenovali na Združenie
katolíckej mládeže a spolok hrával pod hlavičkou Farského úradu.
V Tepliciach sa zasa zaktivizoval
Miestny odbor Matice slovenskej
a vytvoril činoherný súbor pod
vedením Jozefa Urbánka a operetný súbor pod vedením Jozefa
Guriša, ktoré vystupovali v Kúpeľnom divadle. Meno Jozef Urbánek
patrí synovi najhrávanejšieho slovenského dramatika Ferka Urbánka, ktorý žil v Piešťanoch. Veľkou udalosťou divadelného života
Piešťan v roku 1943 bol dočasný
pobyt SND v Kúpeľnom divadle,
kde režisér J. Borodáč pripravoval
hru Ženský zákon od Jozefa Gregora Tajovského. V hre vystúpil v
úlohe Jana aj piešťanský rodák
Gašpar Arbét.
Po vojne sa divadlo
vzchopilo
Oslobodenie v roku 1945 znamenalo aj oživenie spolkového
života. V starých Piešťanoch mládežníci zo Združenia katolíckej
mládeže založili Divadelný ochotnícky krúžok Jána Hollého (DOK
JH), v ktorom pôsobili aj starší
herci Slovenského Orla. Divadelníci po oslobodení a odtiahnutí
vojsk z mesta vyčistili uvoľnenú
budovu Orlovne, v ktorej mali
vojská sklady potravín a aj svoj
bitúnok. Na prvé povojnové vystúpenie si museli divadelníci vypožičať lavice a stoličky pre divákov od susedných obyvateľov.
V Tepliciach aktívne pôsobil Operetný súbor Jozefa Guriša a činoherný súbor Okresnej osvetovej
rady. Okrem týchto súborov produkovali divadelné predstavenia
história/kultúra
členovia I. Zboru skautov, Divadelný krúžok Učňovskej školy a
Divadelný krúžok Gymnázia. V rokoch 1945-1948 vznikli divadelné
krúžky pod hlavičkou Revolučného
odborového hnutia (ROH) - Figaro
(1945-1953), Mlyny a cestovinárne (1946-1953), Priemyselný podnik drevospracujúci, neskôr Drevovýroba (1946-1958), Lesostav,
neskôr Čs. štátne lesy (1946-1960)
a Kovovýroba (1948-1955).
Úder pod pás zatvorenie Orlovne
Ťažkým úderom pre staré Piešťany a ochotnícke divadelníctvo
v Piešťanoch bolo násilné uzatvorenie Orlovne. Orlovňa sa totiž medzičasom stala dôstojným
stánkom kultúry s najmodernejším technickým vybavením. Divadelníci z DOK J. Hollého tu v sezóne 1948/49 zahrali 26 predstavení,
z toho dve na zájazdoch. Predstavenia videlo celkom 8346 divákov,
čo predstavuje priemer 321 divákov na vystúpenie. Tento bohatý
kultúrny život mali na svedomí
traja protagonisti krúžku - Peter
Šamík, Viliam Haring a Emil Havrlent. Následkom zatvorenia Orlovne sa v roku 1951 ukončila činnosť
DOK J. Hollého so stovkou členov.
Divadelná ochotnícka činnosť
sa preniesla do Teplíc, teda kúpeľnej časti Piešťan a jeho divadla.
Roky 1950-1958 prinášajú ďalšie
rozšírenie počtu divadelných súborov. Vystupujú pod hlavičkou
Československého sväzu mládeže
(ČSM). Niektoré sú iba príležitostné, iné s viacročnou existenciou,
ako napr.: ROH Okresného poštového úradu (1950-1956), ROH
pri Vojenskom liečebnom ústave
(1953-1958), divadelný krúžok pri
Zväze žien (1950-1960), divadelný
krúžok pri Dome osvety (19541960) a ROH Zornica (1955-1960).
Okrem uvedených súborov vstupujú na scénu školské predstavenia Základnej osemročnej školy
a ČSM gymnázia Piešťany.
Ochotnícke divadelné dianie
tohto obdobia je bohaté na počet vystúpení, ako aj na počet
súborov. V roku 1958 dochádza k
znovuoživeniu „Búdy“ – bývalého
priestoru Orlovne, kde si zakladá
divadelný súbor ČSM, a k vzniku divadelného krúžku hasičov
pri ČSPO. Divadelný súbor Domu
osvety premenovali na Dramatický súbor I. Krasku pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku.
Piešťanskí
rušitelia nudy
V období rokov 1959-1963 dochádza k útlmu ochotníckeho diania. Na scéne zostali iba československí mládežníci v starých
Piešťanoch, dramatici I. Krasku
a ochotníci z dvojky školy. Požiar
divadla v júli 1963 ukončil ochot-
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
15
Zdravý nemocný (1958)
nícke divadelníctvo, bohaté na
úspechy v okresných, oblastných,
ale i celoslovenských prehliadkach na dlhý čas. K prvému pokusu o oživenie kultúrneho života v meste dochádza na jedinej
vtedajšej scéne s javiskom – na I.
podlaží Napoleonských kúpeľov.
Tu pôsobil dva roky súbor malých
javiskových foriem s názvom PIERUN (PIE-šťanskí RU-šitelia N-udy)
pod vedením Vojta Haringa.
S odstupom takmer tridsať rokov vznikol v roku 1993 Divadelný ochotnícky súbor I. Stodolu
pri MsKS Piešťany pod vedením
Ladislava Farkaša. Počas svojho
päťročného pôsobenia súbor inscenoval štyri premiéry. V roku
1994 sme boli svedkami posledného pokusu o oživenie súboru
DOK J. Hollého pod vedením E.
Havrlenta, ktorý po jedinej premiére zanikol. Na prelome tisícročia preberá štafetu ochotníckeho
divadelníctva Bradatá divadelná
dvojica s dvoma protagonistami
- Tomášom Kalinčíkom a Martinom Nikodemom. V Piešťanoch
pôsobili do roku 2005. Na konte
mali šesť premiér. Tu sa história ochotníckeho divadelníctva
v Piešťanoch zatiaľ skončila.
Ladislav Mušinský
FUNNY FACES: MALÉ MESTO NÁM VYHOVUJE
Hoci piešťanská kapela Funny Faces
je zatiaľ ešte pomerne neznáma a
zároveň neopozeraná, ich hudba je
energická, rebelantská a dokážu ňou
roztancovať dav. (Tak prečo nepodľahnúť?) Ambíciou mladých hudobníkov je dostať sa stále vyššie - preto
stále pracujú na nových nahrávkach.
O tom, či sa im ambíciu darí naplniť,
sa Piešťanský týždeň porozprával so
spevákom Markom Manasom.
piel, ale niekedy prichádza aj sama od
seba, keď nás „kopne múza“.
Myslíte si, že je ťažké presadiť sa
v našom malom meste, v ktorom kultúra pre mládež akoby zaspala?
- Nie je ľahké na túto otázku odpovedať, no nemyslím si, že dostať sa
tu do povedomia ľudí je ťažké. Práve
naopak, je výhodou, že Piešťany sú
malé. Každý sa pozná s každým, a preto je pomerne ľahké dozvedieť sa o novej kapele či o tom, čo sa chystá. My
sme začali hrať na súkromných party,
neskôr v puboch, pod „mušľou“, v Moravanoch nad Váhom a naposledy sme
vystúpili v Trnave na Župnom festivale
spevu, tanca a hudby.
Ako sa začala písať história Funny
Faces?
- Celé to začalo zhruba pred štyrmi
rokmi. Ešte na základnej škole sme sa
čistou náhodou stretli a zistili sme, že
každý z nás hrá na hudobný nástroj.
Ja - Marko Manas (Marcus), Michal Kvak
Mladá piešťanská kapela Funny Faces. Foto: Lukáš Smiešny
Preferujete spievanie a písanie
(Majky) a Štefan Orviský (Stui) sme sa
- Áno, začali sme s covermi a stále s nimi piesní v angličtine alebo chystáte novinky
teda rozhodli založiť kapelu. Neskôr k nám
pribudol gitarista Majco Manas. Bohužiaľ, po pokračujeme, boli to prevzaté skladby väčši- aj v slovenčine?
- Keďže neplánujeme žiadne zmeny, naďatroch rokoch nás opustil pre svoj koníček – nou zahraničných kapiel, ako napríklad Arctic
windsurfing. Nahradil ho Ján Lednický (Jofre), Monkeys, The Subways, White Stripes a iné. lej budeme tvoriť v angličtine. Prečo? Máme
Vlastné piesne však skladáme už od založenia ju radi a v piesňach jednoducho dobre znie.
ktorý ale ako náhrada vôbec nezaostáva.
kapely a stále hľadáme inšpiráciu na tvorbu
Chystáte sa fanúšikov prekvapiť novými
Odštartovali ste tak ako mnoho začínaj- nových.
pesničkami či koncertmi?
úcich kapiel s cover verziami. Držíte sa
- Áno, môžu sa tešiť na naše nové piesne,
stále na tejto rovine alebo sa snažíte tvoriť Kde hľadáte inšpiráciu?
- Nachádzame ju najmä v hudbe iných ka- ktoré práve dokončujeme. Natália Vavrová
vlastné pesničky?
16
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
kultúra
Karel Gott sa zatiaľ do Piešťan nechystá
Športová hala v Hlohovci privítala v pondelok večer 35-násobného Zlatého slávika - Karla
Gotta. Do „Fraštáku“ prišiel po
46 rokoch a hneď v úvode koncertu poprosil divákov, aby ho
už nabudúce nenechali tak dlho
čakať...
ničí najúspešnejší český spevák
priznáva, že má pred vystúpeniami trému: „Dnes väčšiu ako
v minulosti, pretože je tam ten
pocit zodpovednosti. Určitá opotrebovanosť hlasu po toľkých rokoch už je, no verím, že poslucháči prejavia toleranciu, predsalen, stretávame sa po 46 rokoch.“
Menšie zdravotné problémy pripustil aj v súvislosti s nedávnou
operáciou chrbta. „Upozorňovali
ma, že nebudem môcť dva mesiace sedieť ani chodiť po schodoch.
No šesť dní po operácii som si preberal ocenenie. Najhoršie sú cesty
autom. Aj keď som mohol sedieť,
cítil som každý výtlk na cestách.
Bolí to,“ priznal Karel Gott.
Obsluhoval
ho Karel Gott
Medzi divákmi sa nachádzal aj
Gottov obdivovateľ - Anton Hrnčiar z Piešťan. Na brífingu s novinármi mu odovzdal fľaštičku s liečivým horcom a ukázal fotografie
spred tridsiatich rokov. „Majstre,
obsluhoval som vás v roku 1980
vo Viedni, ktorú ste navštívili pri
príležitosti Volksstimme. Bolo to
v reštaurácii Schweizerhaus a ja
som tam robil čašníka. Vtedy ste
si objednali nechladené pivo, držkovú polievku a tamojšiu špecialitu - grilované bravčové koleno.
Dali ste mi aj sprepitné a ja som
vám ho vrátil so slovami, keď
prídete do Piešťan, bol by som
rád, aby ste ma prijali,“ prezradil
Ocenili staršie hity
Karel Gott si s Dašou zaspieval pieseň Je nebezpečné dotýkať sa hviezd.
spevák, ktorého si do Hlohovca
prišli vypočuť aj desiatky obyvateľov nášho mesta.
Pieseň pre Frašták
Keď Karel Gott v Hlohovci vystupoval naposledy, spieval s celým publikom pieseň, ktorú venoval Fraštáku. Po toľkej dobe si na
ňu tiež nevedel spomenúť. „Už
som rád, keď si spomeniem na
texty piesní, ktoré mám v repertoári,“ uviedol. Slová piesne mu
pred dnešným koncertom pripomenul Viliam Kvašňák, dlhoročný
pracovník kultúrneho strediska
v Hlohovci, ktorý organizoval v
rokoch 1960 až 1964 niekoľko koncertov Gotta v meste ruží. Zároveň mu odovzdal fľašu fraštackého vína, na ktoré však niekoľkonásobný Zlatý slávik nemá dobré
spomienky. „Sedeli sme v jednej
vinárničke a niečo sme popili. Nie
veľa, no keď sme vyšli po schodoch
Športová hala v Hlohovci sa lúčila s Gottom dlhotrvajúcim standing ovations.
von, zatočila sa mi hlava a ja som
spadol. Stalo sa mi to prvý a posledný raz v živote,“ zaspomínal
na účinok fraštackého vína Gott.
Napriek tisíckam absolvovaných koncertov doma aj v zahra-
Karel Gott a Piešťanec Anton
Hrnčiar po tridsiatich rokoch...
Anton Hrnčiar a daroval Karlovi
Gottovi jednu zo svojich osobných
snímok z oných čias.
Piešťanský týždeň položil Karlovi Gottovi aj otázku, či po náročnej operácii chrbtice neuvažuje o rehabilitácii v Piešťanoch.
Majster odpovedal: „Nie, na kúpeľnú liečbu zatiaľ nemám čas.“
Pripomenuli sme mu aj koncert,
ktorý sa uskutočnil 11. júla 1966
v miestnom amfiteátri, ktorý nedopadol najlepšie. „Už si na to
nespomínam,“ uviedol s úsmevom
Napriek zdravotným problémom fanúšikov v hlohoveckej športovej hale nesklamal. Najväčší
Božský Kája si s Antonom Hrnčiarom vo Viedni vymenili funkcie (1980).
aplauz zožal za staršie hity, aj
na Slovensku populárne Má první láska se dnes vdává, Oči má
sněhem zaváté či Stokrát chválím
čas. Spevákovi tlieskali v hľadisku
zástupcovia všetkých generácií.
„Je pre mňa veľmi dôležité, že
dokážem zaujať všetky generácie.
Dnes už v populárnej hudbe nie
je toľko nadšenia z novej platne
ani predajnosť už nie je taká ako
v minulosti. Zostal len priamy
kontakt s publikom na koncertoch,“ konštatoval K. Gott. Ocenil
aj priazeň svojich fanúšičiek, ale
paradoxne si viac pamätá negatívne reakcie. „Na tie nedokážem
zabudnúť. Pozitívne reakcie fanúšičiek sú pre mňa prirodzené,
veď preto na moje koncerty chodia. No negatívne ma vždy zaskočia,“ uviedol. V. Dusíková/TASR
kultúra
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
17
FOTOGRAFIE I OBRAZY MAĽOVANÉ DUŠOU
V rámci projektu Umelecké reflexy zdravotne postihnutých
nájdete v týchto dňoch v zrkadlovej galérii Domu umenia výstavu výtvarníkov s poruchami
zraku, ale aj hendikepovaných
umelcov z Piešťan. Zaujímavé
sú nielen fotky Igora Frimmela, pieskové obrazy Ladislava
Drahovského, ale aj keramika
a obrazy detí, šperky a iné umelecké predmety ďalších vystavujúcich.
Slávnostnej vernisáže sa zúčastnil aj Ján Kroner, ktorý sa
nedávno stal čestným predsedom
občianskeho združenia Slovenská
agentúra na podporu zdravotne
postihnutých občanov SR. Ten spolu s umelkyňou maľujúcou nohami, Pavlínou Triščovou, riaditeľ-
Ocenenie si prevzali aj Ján Kroner a Pavlína Triščová.
kou Domu umenia Editou Bjeloševičovou a piešťanským aktivistom
Pavlom Steineckerom získal z rúk
iniciátora projektu Arpáda Beníka
špeciálne ocenenia.
„Ide o unikátnu výstavu fotografických diel nielen z oblasti
umenia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ale aj o zaujímavú prezentáciu fotografií umelca
na vozíku, Igora Frimmela. Na výstave môžete obdivovať asi 65 fotografických diel. Piešťanskému
publiku sa na nej predstavuje aj
sociálne zariadenie z Bratislavy,
Domov sociálnych služieb pre deti
a rehabilitačné stredisko ROSA
svojimi prácami klientov v oblasti
keramiky a obrazov,“ uviedol iniciátor projektu Arpád Beník.
V. Dusíková
Rybárik kráľovský: Milostný príbeh s kvapkou irónie
Nestarnúci príbeh o ľúbostných
vzťahoch, ktoré ožívajú po dlhých desaťročiach odlúčenia,
sa odohral minulý týždeň aj na
doskách piešťanského Domu
umenia. Trojica „pánov“ hercov
- Emília Vášaryová, Milan Kňažko
a Milan Lasica - sa tu predstavila
v hre plnej čierneho a suchého
anglického humoru s názvom Rybárik kráľovský.
Pôvabná Evelyn oprášila po štyridsiatich rokoch ľúbostný vzťah
so Cecilom, takmer hneď potom,
čo pochovala manžela. Starnúci
spisovateľ tiež po rôznych ľúbostných avantúrach znovu pocíti lásku k žene, ktorú prvýkrát pobozkal
pod starým bukom. Milan Kňažko
ako spisovateľ Cecil je raz dokonalý džentlmen, milovník žien,
inokedy sa správa ako obstarožný
pán, ktorý hľadá papuče či ter-
mofor. Do vzťahu, ktorý sa znovunájdení milenci snažia obnoviť,
však neustále vstupuje a milencov
provokuje starý komorník Hawkins. Sluha v podaní Milana Lasicu
si pod rúškom tmy trasenie rúk
kompenzuje poldecákmi alkoholu
a neskôr jeho žiarlivosť spôsobí
nezhody medzi samotnými milencami. Sarkazmus, irónia a ľahký
čierny anglický humor prestupuje celým príbehom trojuholníka
postáv. Logika, múdrosť a triezvy
pohľad na vec zostávajú v tomto
prípade trošku v úzadí. Konverzačná komédia, ktorá končí happyendom, rozosmiala a pobavila
divákov, ktorí odprevadili Emíliu
Vášaryovú a dvoch Milanov dlhotrvajúcim standing ovation. (IP)
Sluha Hawkins (Milan Lasica) sa neustále pletie
do záležitostí spisovateľa Cecila (Milan Kňažko).
PLEJÁDY KONČILI VEĽKOLEPÝM KABARETOM
Tancom Popoluška sa začal večer Plejád v kine Fontána. Foto A. Bachárová
Utorňajšie vystúpenie piešťanských Plejád zo základnej umeleckej školy bolo oslavou radosti
z tanca. Už najmenší cvrčkovia
potešili nielen rodičov a starých
rodičov, sledujúcich viac ako hodinové vystúpenie v kine Fontána.
Šťastím žiarila najmä ich učiteľka
tanca Monika Ondrašiková.
Devätnásť choreografií bolo
náročných nielen na prevedenie,
ale aj na menežovanie za oponou.
„Začali sme tancom Popoluška,
nasledovali choreografie Hello
Dolly, Šampanská polka a Vítr. Potom maličkí zatancovali rozprávkový tanec Cvrčkovia a mravci.
Priznám sa, nestíhala som sledovať výkony, pretože dramaturgia
bola náročná. Vydýchla som si až
pri záverečnom defilé,“ prezradila učiteľka. Vo Fontáne sa objavili bábiky, tanečníčky ladným
krokom čítali noviny, písali diktát,
zatancovali dynamické latino,
ktorému predchádzal tanček trpaslíkov. Nasledovali choreografie
s názvami Trio step, Blchy, Cirkus,
Disco, Vo víre bubnov, Gumi macko i Macko Uško.
Koncom mája čaká Plejády turné Praha-Berlín-Norimberg-Paríž,
kde budú súperiť s tanečnými skupinami z rôznych krajín.
(vd)
18
TV program 28. 4. - 4. 5.
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
STREDA 28. APRÍLA
JJEDNOTKA
EDNOTKA
03:50
3 50 S
Sila
iila lásky II.
II (84) 04:45 Sila
lásky II. (85) 05:35 Slovensko
dnes 05:50 Správy STV 06:15
Góly body sekundy 06:25 Počasie 06:30 Ranné správy I. 06:35
Ranný magazín 07:55 Ranné
správy II. 08:05 Vtipnejší vyhráva
08:55 Inšpektor Morse 10:45
Sladká Valentína (75) 11:30
Sladká Valentína (76) 12:20 Dámsky magazín STV 13:35 Varení
pečení 14:05 Kaviareň Slávia
14:35 Zostane to v rodine 15:15
Divoký anjel (149/270) 16:00
Správy STV o 16:00 16:18 Góly
body sekundy 16:25 Počasie
16:30 Sila lásky II. (86) 17:25
Sila lásky II. (87) 18:15 Dr.House
IV. (3/16) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Dračia búrka
Dobrodružný film. Ubránia kráľovstvo pred ohnivými drakmi?
(Spojené štáty americké, Spolková republika Nemecko 2004)
22:00 Genesis: Zrodenie
vraha (7/22)
Samovrahovia
Kriminálny seriál o
špeciálnej jednotke, ktorá
rieši zločiny v Madride a
jeho okolí.
(Španielsko 2007)
22:50 Genesis:
Zrodenie vraha (8/22)
Posadnutý sviatosťami
1. časť
23:50 Inšpektor Morse:
Šťastné rodiny
Príbeh z krimi série.
(Spojené štáty americké,
Veľká Británia 1992)
01:35 Genesis: Zrodenie vraha
(7/22) 02:30 Genesis: Zrodenie
vraha (8/22)
MARKÍZA
M
05:30
05
30 Reflex
Reflex 06:00 Teleráno
08:50 Bez servítky 09:45 Sherlock Holmes: Podpis štyroch
11:35 Kung Fu - Legenda pokračuje II. 5/22 12:25 Spravodlivosť
6/13 13:15 Rýchle Televízne
noviny 13:20 Odložený prípad III.
5/23 14:10 Monk III. 2/16 15:00
Rýchle Televízne noviny 15:05
Las Vegas: Kasíno II. 24/24 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad II. 1/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
21:50 Unesený
Kriminálny triler (86'),
USA-Kanada, 2009
23:30 Pád Tretej ríše
Posledných 10 dní života
A. Hitlera
Nemecko-RakúskoTaliansko, 2004
02:15 Alias V. 17/17 03:00 112
04:00 Špecialisti: Kriminálna
polícia Rýn - Mohan 3/18 04:45
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
T
05 50 N
05:50
NOVINY TV JOJ 06:15
KRIMI NOVINY 06:40 NOVINY
TV JOJ 07:00 KRIMI NOVINY
07:35 NOVINY TV JOJ 08:00
Panelák V. (59) 09:10 RANNÉ
KINO: Južný kríž 11:25 Klaun (32)
12:25 District (13) 13:15 C.S.I.:
Kriminálka New York I. (16) 14:10
Myšlienky vraha I. (11) 15:10
Simpsonovci XIII. (10, 11) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York I.
(17) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (35) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (60) Hodina
pravdy
Soňa sa nečakane vráti
domov. Dušan je v spoločnosti dvoch žien...
Jakub prichádza k Michalovi aj s Terezkou.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. (14)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy!
Americký kriminálny
seriál (2009)
22:15 Kosti IV. (25)
Sledujte napínavú prácu
vedcov, ktorým nechýba
humor a ľudskosť aj
napriek tomu, že pracujú
v morbídnom svete plnom
krutých a hrôzostrašných
zločinov!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 Dexter III. (9)
Kto odhalí Dexterovu
dvojitú existenciu?
Americký kriminálny
seriál (2008)
00:15 Resident Evil: Apokalypsa
01:55 Klaun 02:40 Dexter III.
03:30 Tajomstvo sexu 05:15 Črepiny * 05:55 Simpsonovci XIII.
DOMA
D
05:55 N
Naučím ťa milovať 52/129
06:45 Súboj vášní 45-46/125
08:50 Čaro lásky 12/90 09:40
Viktória 155/171 10:30 Ulica III.
172/259 11:25 Správna Susan II.
23/26 11:50 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 17/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 171/351 14:55 Správna
Susan II. 24/26 15:20 Naučím
ťa milovať 53/129 16:10 Súboj
vášní 47-48/125 18:00 Túžba tela
43/143 19:00 Rebeli II. 18/225
20:00 Čaro lásky 13/90 20:50
Pravá tvár vášne 66/178 21:50
L.O.V.E. 22:45 Sex v meste III.
5/18 23:20 Viktória 156/171 00:10
Obhájiť svoj život 02:00 V tieni
02:40 Túžba tela 43/143 03:20 V
tieni 04:05 Obhájiť svoj život
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza: Vražda IV.
IV
(3) 06:00 Črepiny PLUS 06:25
Zasľúbená zem (57) 07:10 Doktorka Quinnová (27) 07:55 Magnum VIII. (13, 14/14) 09:55 Derrick II. (71) 10:50 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa (31) 11:55
M*A*S*H* (63, 64) 12:55 Diagnóza: Vražda IV. (3) 13:50 Varí
vám to 14:30 Páli vám to? 15:10
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (31) 16:15 M*A*S*H* (63,
64) 17:00 Láska a pomsta (17,
18) 19:00 KRIMI NOVINY “N“
19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Chlapci a
chlapi (3) 21:45 M*A*S*H* (40,
41, 42, 43) 23:45 Mafstory: Kufrík
00:20 Črepiny * 00:50 Chlapci
a chlapi 01:50 Autosalón 02:10
Nočné reprízy
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
ik.sk
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
www.pie
D
DVOJKA
05:30 Udalosti ČT 06:00 Správy Hírek 06:10 Správy STV „N” 06:35
Správy a komentáre 07:00 Národnostný magazín: Rusínsky 07:30
Živá panoráma 08:00 Pre materské
školy 08:30 Ranné správy I. 08:35
Ranný magazín 09:55 Ranné
správy II. 10:00 Fokus - zdravie 10:50 Zdravie v Európe (4/8)
11:45 Živá panoráma 12:20 Na
ľudovú nôtu 12:50 Hobi/s/ti 13:05
Môj dom, môj hrad 13:35 Na ceste
14:05 Elixír 14:35 5 minút po dvanástej 15:35 Spektrum vedy 16:05
Príbehy Bratislavského vodovodu
16:30 Maďarský magazín 17:00
Regionálny denník 17:35 Fokus
- peniaze 18:19 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:30 Mama to
n
vie najlepšie
19:00 Pestúni zvie(3
rat (3/24)
19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:15 Test magazín 20:25 Futbal Liga majstrov 22:50 VAT 23:15
Jolly Joker (10/12) 00:05 Udalosti
ČT 00:35 Správy STV „N” 01:00
Správy - Hírek 01:10 Záznam zo
zasadnutia NR SR
ŠTVRTOK 29. APRÍLA
JJEDNOTKA
EDNOTKA
03:20
3 20 Správy
Správy STV o 16:00 03:45
V hlbinách mora 03:50 Sila lásky
II. (86) 04:40 Sila lásky II. (87)
05:30 Slovensko dnes 05:45
Správy STV 06:15 Góly body
sekundy 06:25 Počasie 06:30
Ranné správy I. 06:35 Ranný
maga
magazín
07:55 Ranné správy II.
08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50
Inšpe
Inšpektor
Morse 10:40 Sladká
Valentína (77) 11:25 Sladká Valentína (78) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:35 Varení pečení 14:05
Kaviareň Slávia 14:40 Zostane
to v rodine 15:15 Divoký anjel
(150/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky II.
(88) 17:25 Sila lásky II. (89) 18:15
Dr.House IV. (4/16) 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Nora Robertsová:
Prekliata zátoka
Romantické krimi. Mala
to byť navždy utajená
záležitosť...
(USA 2009)
TV program 28. 4. - 4. 5.
ŠTVRTOK 29. APRÍLA
21:50 Kinorama
Magazín zo sveta
filmu (Slovenská
republika 2010)
22:15 Nevinná vrahyňa
Krimi. Výčitky svedomia
jej nedajú spávať...
(Spojené štáty americké,
Veľká Británia 1998)
23:45 Inšpektor Morse:
Načasovaná smrť
Príbeh z krimi-série
(Spojené štáty americké,
Veľká Británia 1992)
01:30 Nora Robertsová: Prekliata
zátoka
MARKÍZA
M
05 30 Refl
Reflex
05:30
ex 06:00 Teleráno
08:55 Bez servítky 09:45 Sherlock Holmes: Pes Baskervillský
11:30 Kung Fu - Legenda pokračuje II. 6/22 12:25 Spravodlivosť
7/13 13:15 Rýchle Televízne
noviny 13:20 Odložený prípad III.
6/23 14:10 Monk III. 3/16 15:00
Rýchle Televízne noviny 15:05
Kobra 11 V. 1/18 16:00 Rýchle
Televízne noviny 16:05 NCIS
- Námorný vyšetrovací úrad II.
2/23 17:00 Prvé Televízne noviny
17:25 Počasie 17:35 Reflex
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny 19:55
Bytobranie s Markízou
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 23/25
Kriminálny seriál,
USA, 2008
22:55 Air Force One
Akčný triler (120'),
USA-Nemecko, 1997.
01:05 Komando v sukniach 02:50
Samurajovia 04:20 Špecialisti: Kriminálna polícia Rýn - Mohan 4/18
20:15 Panelák V. (61) Vzbura
20:
Emil sa rozhodol zablahoželať Jarmile k meninám.
Ako reaguje Janka?
Angelika má vážne
výhrady voči Dávidkovej
opatrovateľke.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Odsúdené II. (13) Dusno
Magorka s Bárbi opätovne nastúpia na Malecovú. Tentoraz sa jej však
zastane Eva. Lešiaková
dostáva nové oblečenie
pre alergikov. Stáva sa
terčom výsmechu ostatných žien....
Slovensko-český
seriál (2010)
22:15 Mafstory: Erolinky
Najnovší príbeh Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny
seriál (2010)
23:15 Mafstory:
Márgit a Bulhari
Sledujte príbehy Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny
seriál (2010)
00:15 Špeciálne komando IV.
(5) 01:15 Odsúdené II. 02:00
Podvodníci 02:45 Klaun 03:30
Dokonalosť mysle 05:00 Črepiny
* 05:45 Simpsonovci XIII.
D
DOMA
05:55 Naučím ťa milovať 53/129
06:45 Súboj vášní 47-48/125
08:50 Čaro lásky 13/90 09:40
Viktória 156/171 10:30 Ulica III.
173/259 11:25 Správna Susan
II. 24/26 11:50 L.O.V.E. 13:10
Rebeli II. 18/225 14:00 Júlia Cesty za šťastím 172/351 14:55
Správna Susan II. 25/26 15:25
Naučím ťa milovať 54/129 16:10
Súboj vášní 49-50/125 18:00
Túžba tela 44/143 19:00 Rebeli
II. 19/225 20:00 Čaro lásky
14/90 20:50 Pravá tvár vášne
67/178 21:50 L.O.V.E. 22:45
Sex v meste III. 6/18 23:15 Viktória 157/171 24:00 Náš taliansky
manžel 01:35 V tieni 02:15 Túžba
tela 44/143 02:55 Júlia - Cesty
za šťastím 172/351 03:40 V tieni
04:15 Náš taliansky manžel
JJOJ PLUS
TV JOJ
T
06 35 KRIMI NOVINY 07:00
06:35
NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI
NOVINY 07:55 NOVINY TV JOJ
08:25 Panelák V. (60) 09:30
RANNÉ KINO: Falošná pravda
11:25 Klaun (33) 12:25 District
(14) 13:15 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (17) 14:10 C.S.I.:
Kriminálka Miami VIII. (14) 15:10
Simpsonovci XIII. (12, 13) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York I.
(18) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (36) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
05:20 Diagnóza: Vražda IV.
06:00 Črepiny PLUS 06:25
(4) 0
Zasľúbená zem (58) 07:10 DokZasľú
torka Quinnová (28) 08:00 Smer
juh (1/68) 09:55 Derrick II. (72)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (32) 11:55 M*A*S*H*
(65, 66) 12:55 Diagnóza: Vražda
IV. (4) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa (32) 16:15
M*A*S*H* (65, 66) 17:00 Láska
a pomsta (19, 20) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 Pravá a ľavá ruka diabla
22:35 Lampa 01:00 Polnočná križovatka 02:40 Nočné reprízy
D
DVOJKA
06:00 Udalosti ČT 06:30 Správy
STV „N” 06:55 Správy - Hírek
07:00 Maďarský magazín 07:30
Živá panoráma 07:55 Pre materské školy 08:30 Ranné správy
I. 08:35 Ranný magazín 09:55
Ranné správy II. 10:00 Fokus peniaze 10:50 Zdravie zo slovenských pasienkov 11:25 Betliarsky
park a kaštieľ 11:45 Regionálny
denník 12:15 Živá panoráma
12:50 Ľudová kultúra na Slovensku 13:20 Malý dokument\Psovod 13:40 Mama to vie najlepšie 14:10 Pestúni zvierat (3/24)
14:35 Na tanieri/Teríteken 15:40
Profesionál 16:05 Halali 16:30
Hlas Európy 17:00 Regionálny
denník 17:35 Fokus - právo 18:18
Autoportréty 18:20 Večerníček
18:30 Environmentálne záťaže Neželané dedičstvo 18:45 Odpad
- Damoklov meč civilizácie 19:00
Dizajn (15/17) 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Zvláštne spoločenstvá (1/2) 21:05 Família 21:30
Správy a komentáre 22:00 Večer
na tému 23:30 Polícia 23:40 Jolly
Joker (11/12) 00:30 Udalosti ČT
01:00 Správy STV „N” 01:25
Správy - Hírek 01:30 Správy a
komentáre
PIATOK 30. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:00
3 00 S
Správy
právy STV o 16:00 03:20
II. (88) 04:15 Sila lásky
Sila lásky
lá
(89) 05:05 Ryby, rybky, rybičky
II. (89
05:35 Slovensko dnes 05:45
Správy STV 06:15 Góly body
sekundy 06:25 Počasie 06:30
Ranné správy I. 06:35 Ranný
magazín 07:55 Ranné správy II.
08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50
Inšpektor Morse 10:40 Sladká
Valentína (79) 11:25 Sladká Valentína (80) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:35 Varení pečení 14:05
Kaviareň Slávia 14:40 Zostane
to v rodine 15:15 Divoký anjel
(151/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky
II. (90) 17:25 Sila lásky II. (91)
18:15 Dr.House IV. (5/16) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Mini Talent Show
Hudobno - zábavná show
s Petrom Marcinom a
Mariánom Čekovským o
objavovaní a podporovaní
mladých talentov do 15
rokov.
(Slovensko 2010)
22:00 ooops!načierno
Zábavný týždenník pod
názvom „ooops!načierno”
prezentuje množstvo vtipných dokrútok, skečov a
pesničiek so Sväťom Malachovským a René Štúrom.
(Slovensko 2009)
22:35 Na ex!
Crazzy komédia. Splňte
si svoje sny...
(USA 2006)
00:00 Strach 01:30 Inšpektor
Morse 02:15 Na ex!
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
19
M
MARKÍZA
05 30
0 Refl
Reflex
05:30
ex 06:00 Teleráno
08:55 Bez servítky 09:45 Sherlock Holmes: Slobodný mládenec
11:35 Kung Fu - Legenda pokračuje II. 7/22 12:30 Spravodlivosť
8/13 13:15 Rýchle Televízne
noviny 13:20 Odložený prípad III.
7/23 14:15 Monk III. 4/16 15:00
Rýchle Televízne noviny 15:05
Kobra 11 V. 2/18 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS
- Námorný vyšetrovací úrad II.
3/23 17:00 Prvé Televízne noviny
17:25 Počasie 17:35 Reflex
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Aj múdry schybí
Zábavný seriál, ktorý vás
presvedčí, že netreba
dať na prvý dojem.
21:10 Policajti na baterky
Akčná komédia
(85'), USA, 2003.
22:45 Zabijaci
Dvaja nepriatelia na život
a na smrť v dramatickom
súboji medzi profesionálnymi zabijakmi... Akčný
film (128'), USA, 1995.
01:10 Smrti neujdeš 2 02:55
Zabijaci
TV JOJ
T
06 25
5 KRIMI NOVINY 06:50
06:25
NOV
NOVINY
TV JOJ 07:15 KRIMI
NOVINY 07:45 NOVINY TV JOJ
08:15 Panelák V. (61) 09:15
RANNÉ KINO: Druhá manželka
11:25 Klaun (34) 12:25 District
(15) 13:15 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (18) 14:10 Kosti IV.
(25) 15:10 Simpsonovci XIII. (14,
15) 16:00 C.S.I.: Kriminálka New
York I. (19) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 PROMI NOVINY 17:45
Prvé oddelenie II. - FINÁLE
DRUHEJ SÉRIE! 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (62) Had
Betka žiada od Fábryho
ospravedlnenie. Martinka
priniesla Kordiakovi svadobný dar. Soňa objaví v
paneláku hada.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Masaker na strednej
škole
Bývalý vojak Dolph Lundgren učí na strednej
škole so zlou povesťou a
jeho žiaci sú násilníci a
delikventi. Aj preto je rád,
že dal výpoveď a končí s
kariérou učiteľa. Netuší
však, že školu práve
obsadili ozbrojení teroristi.
Kanadský akčný
film (2003)
23:15 SEDEM
Najznámejšia relácia glosujúca udalosti
uplynulých 7 dní.
00:00 Tigrie pazúry 3 01:50
Klaun 02:35 C.S.I.: Kriminálka
New York I. 03:15 O perníkovej
chalúpke 04:40 Črepiny *
20
inzercia
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
7. máj2010
ZAČIATOK O
22:00, VSTU
PNÉ: 5 EUR
- PREDPREDAJ
, 7 EUR - NA
MIESTE, PRED
PREDAJ: INDI
AJ:
ESTE, PREDPRED
MI
REDAJ, 4 EUR - NA
EUR - PREDP
:00, VSTUPNÉ: 3
ZAČIATOK O 21
ANS PUB
INDIANS PUB
generálny partner
máme pre Vás byty...
v Bytovom dome Pod Párovcami, Piešťany
akciové zľavy až do výšky
27 550,- EUR
830.000,-SK
K nadštandardnej výbave bytu patrí:
Kuchynská linka
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou
Moderné laminátové podlahy
Drevené okná s izolačným dvojsklom so zvýšeným akustickým efektom
Vstupné bezpečnostné dvere s bezpečnostnou oceľovou zárubňou
Rozvody digitálnej káblovej televízie
a internetového pripojenia v každej miestnosti
Možnosť vlastnej regulácie tepla a TÚV v celom byte
Celý objekt je chránený kamerovým systémom
PRÍDTE NÁS NAVŠTÍVIŤ.
KAŽDÝ UTOROK A PIATOK O 10,00 HOD.
PREDSTAVÍME VÁM PROJEKT A UKÁŽEME
ZARIADENÝ TROJIZBOVÝ BYT.
mobil: 0907 187 315, e-mail: [email protected]
www.armanbyty.sk
využite možnosť
až 20% zľavy
podrobnejšie informácie získate na www.armanbyty.sk
22
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
TV program 28. 4. - 4. 5.
PIATOK 30. APRÍLA
SOBOTA 1. MÁJA
DOMA
D
JJEDNOTKA
05:50 N
Naučím ťa milovať 54/129
06:35 Súboj vášní 49-50/125
08:45 Čaro lásky 14/90 09:35
Viktória 157/171 10:25 Ulica III.
174/259 11:20 Správna Susan II.
25/26 11:45 L.O.V.E. 13:05 Rebeli
II. 19/225 13:55 Júlia - Cesty za
šťastím 173/351 14:50 Správna
Susan II. 26/26 15:15 Naučím
ťa milovať 55/129 16:05 Súboj
vášní 51-52/125 18:00 Túžba tela
45/143 19:00 Rebeli II. 20/225
20:00 Čaro lásky 15/90 20:55 Inga
Lindströmová: Maják na ostrove
22:35 Aj tak ťa ľúbim! 00:10 Túžba
tela 45/143 01:00 Pravá tvár vášne
67/178 01:40 V tieni 02:20 Ulica
III. 174/259 03:00 Júlia - Cesty
za šťastím 173/351 03:45 Viktória
157/171 04:25 V tieni 05:10 112
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza:
D
Vražda IV.
IV (5)
06:00 Črepiny PLUS 06:25 Zasľúbená zem (59) 07:10 Doktorka
Quinnová (29) 07:55 Smer juh (2,
3) 09:55 Derrick II. (73) 10:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (33)
11:55 M*A*S*H* (67, 68) 12:55
Diagnóza: Vražda IV. (5) 13:50
Varí vám to 14:30 Páli vám to?
15:10 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (33) 16:15 M*A*S*H* (67,
68) 17:00 Láska a pomsta (21, 22)
19:00 KRIMI NOVINY “N“ 19:30
NOVINY TV JOJ “N“ 19:55 PROMI
NOVINY 20:15 „Panoptikum Města
pražského” (3) 21:45 Obvinený
23:55 Vraždy v Midsomeri VIII. (4)
01:30 Nočné reprízy
03:40
3 40
0S
Správy STV o 16:00 04:00
Sila lásky II. (90) 04:50 Sila lásky
II. (91) 05:35 Slovensko dnes
05:50 Správy STV 06:15 Góly
body sekundy 06:25 Svet v obrazoch 06:50 Škaredé káčatko a ja
(17/26) 07:15 Rýchla rota Chipa
a Dala (39/51) 07:35 Náhradníci
II. (7/31) 08:00 Fidlibum 08:30
Hádaj, kto nás pozval 08:55
Guľôčky 10:10 Robin Hood II
(2/13) 11:00 Show Billa Cosbyho
11:25 Planéta Zem zhora II. 12:25
Motormagazín 12:55 Mini Talent
Show 14:20 Madam z Izieu (1/2)
15:45 Sever proti Juhu (6/12)
16:40 Sever proti Juhu (7/12)
17:25 ...a just (dohoda možná)
17:55 Postav dom, zasaď strom
18:30 Kaviareň Slávia 19:15
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí
sa nezľaknú výzvy
zmeniť to,čo sa ešte
zmeniť dá. (Slovenská republika 2010)
21:20 Škrabanec tigrice (1/2)
Vojnový príbeh o láske
a priateľstve. Za svoje
šťastie si je zodpovedný
každý sám...
(Taliansko 2007)
23:05 Škrabanec tigrice (2/2)
Vojnový príbeh o láske
a priateľstve. Za svoje
šťastie si je zodpovedný
každý sám...
(Taliansko 2006)
01:00 V sieti CIA (1/3) 02:30
Madam z Izieu (1/2)
M
MARKÍZA
DVOJKA
D
05:30
5:30 Udalosti
Udalosti
d
ČT 06:00 Správy Hírek 06:10 Správy STV „N” 06:35
Správy a komentáre 07:00 Rómsky magazín - So Vakeres 07:30
Živá panoráma 08:00 Pre materské školy 08:30 Ranné správy
I. 08:35 Ranný magazín 09:55
Ranné správy II. 10:00 Fokus právo 10:50 Zvláštne spoločenstvá (1/2) 11:45 Regionálny denník 12:15 Živá panoráma 12:50
Na ľudovú nôtu 13:20 Príbeh
ornitológa 14:00 Dizajn (15/17)
14:25 Família 16:05 Tempo 16:20
Ohrozené krídla - hľadanie krajiny
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - rodina 18:18 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:35 Televíkend 19:00 Kaleidoskop 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Apokalypsa - Druhá svetová vojna
(4/6) 21:00 GEN.sk 21:15 Traja
v sieti 21:30 Správy a komentáre
21:55 Slovensko a svet 22:20
Dištrikt! 23:50 Jolly Joker (12/12)
00:40 Udalosti ČT 01:10 Správy
STV „N” 01:35 Správy - Hírek
01:45 Správy a komentáre
05:20 H2O: Stačí pridať vodu
12/26 05:45 Príbehy z hasičskej stanice 06:00 Superpes
Krypto II. 06:25 Uletení Loonatici 11/13 06:50 Laurina hviezdička 08:05 Alf IV. 6/24 08:30
Štvornohý detektív 10:05 Krok
za krokom V. 16-17/24 10:55
Policajti na baterky 12:25 LET´S
DANCE 15:00 Šialené rande
16:30 Rýchle Televízne noviny
16:35 Moderná Popoluška 18:15
Rýchle Televízne noviny 18:20
Partička
19:00
TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:55
Športové noviny
20:00 Smotánka
Nevšedný svet kľúčovou dierkou.
20:40 96 hodín
Bryan nie je len tak obyčajný otec, je to bývalý
špión, ktorý je zvyknutý
ísť si tvrdo za svojim a
dostať to čo chce. A svoju
dcéru chce späť viac než
čokoľvek iné. Púšťa sa po
jej stopách odľahlými uličkami Paríža a postupne
uťahuje únoscom pomyselnú slučku okolo krku.
Posledná vec na ktorú
únoscovia pomyslia než
naposledy vydýchnu
bude, že asi tentoraz urobili chybu. Veľkú chybu...
Triler (90'), Francúzsko, 2008.
22:20 Beštia
Akčný film (88'), KanadaHongkong-VB, 2003.
23:55 Biely tiger
Agent Mike Ryan chce
pomstiť smrť svojho partnera. Postupne zisťuje,
že musí bojovať nielen
s podsvetím, ktoré ho
zabilo, ale aj so skazenými policajtmi...
Akčný film (90'),
USA, 1996.
01:35 96 hodín 03:00 Drakulov
sluha
TV JOJ
T
05:25
05
25
5 KRIMI NOVINY 05
05:50
50
NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI
NOVI
NOVINY 06:40 Karate Kid 07:10
NOVI
Fantastická štvorka 08:00 Krajina
dávnych vekov 08:35 Princezná
Sissi 09:00 Káčerovo 09:30 Oscar
11:45 Zbesilá jazda 13:35 Periskop hore a dole 15:30 Drvivý
dopad 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20
VÍKENDOVÉ PROMI NOVINY
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Rýchlo a zbesilo
Brianovi sa konečne
podarí stať sa členom
Dominikovej party, ktorý
je doslova blázon do nelegálnych pretekov, usporiadaných väčšinou v noci
na periférii Los Angeles.
Je to obrovské divadlo pre
obdivovateľov zbesilých
jázd, ale predovšetkým
posadnutosť pre pilotov
špeciálne upravených
superautiakov. S ohlušujúcim revom motorov, rútiacich sa mestom niekoľkonásobkom povolenej rýchlosti, dvíha sa všetkým
hladina adrenalínu v krvi.
V hre sú peniaze, prestíž,
obdiv dievčat.
Americko-nemecký
akčný film (2001)
22:30 PREMIÉRA: Doom
Vedecký tím, pracujúci
na odľahlej základni
na planéte Mars, začal
na Zem posielať nepríjemné správy. Výsledky
experimentov sú znepokojujúce, rady vedcov
záhadne rednú, a tak
vláde neostáva nič iné,
než základňu izolovať do
najprísnejšej karantény a
vyslať na Mars jednotku
rýchleho nasadenia.
Po zuby ozbrojení elitní
vojaci majú zistiť, čo sa
stalo a eliminovať akúkoľvek hrozbu...
Koprodukčný akčný
sci-fi thriller (2005)
00:50 Zabijak 02:35 Väznica
Vortex 03:25 Taffin 04:55 Zákon
pomsty
D
DOMA
05:35 A
Aj tak ťa ľúbim! 07:10
Súboj vášní 51-52/125 09:20 Slávici na ulici 10:15 Chuťovky 11:45
Moja mama veterinárka I. 9-10/13
13:40 Columbo zasahuje 19/20
15:20 Súboj vášní 53-54/125
17:15 PROMINENTI 18:05 Gossip Girl II. 3/25 19:00 Jesse I.
13-14/22 20:00 Rosamunde Pilcherová: Druhá šanca 21:40 Dom
so znakom smrti 23:20 Hurikán
Smith 00:50 Columbo zasahuje
19/20 02:15 04:35 Hurikán Smith
JJOJ PLUS
04:20 L
Luna: Duch veľryby 05:45
Derrick II. (73) 06:45 My všichni
školou povinní (12) 07:40 Profesionáli I. (8, 9) 09:35 Žena za
pultom (7) 10:25 Vraždy v Midsomeri VIII. (4) 12:15 „My všichni
školo
školou povinní” (12) 13:20 Božská E
Ema 15:30 Obvinený 17:40
„Pano
„Panoptikum Města pražského”
(3) 1
19:00 KRIMI NOVINY “N“
19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 20:00
D' Artagnan a traja mušketieri
(1, 2/2) 23:50 Hranice šialenstva
01:25 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:20
5 20 Správy
S
STV „N”
„N
N” 05:45
Správy - Hírek 05:50 Udalosti
ČT 06:20 Správy a komentáre
06:45 Kaleidoskop 07:15 Traja v
sieti 07:30 Živá panoráma 07:50
Televíkend 08:15 Rieky Francúzska 08:45 Apokalypsa - Druhá
svetová vojna (4/6) 09:40 Voľná
tribúna 2010 11:10 TKN 11:35
Heidi (15/26) 12:00 Desmod a
Kalinka 13:15 Duchovia (27/34)
13:45 S Jakubom na rybách (3/20)
14:15 Poltón 14:45 GEN.sk 14:55
Kapura 15:40 Farmárska revue
15:55 Seniori 16:30 Slnečný cirkus - Alegria 18:00 Pesničkári po
rokoch 18:15 Večerníček 18:24
Autoportréty 18:25 Sedemnásť
zastavení jari (4/12) 19:15 Československý filmový týždenník 19:30
Správy STV „N” 19:50 Národnostné správy 19:55 Keno 10
20:05 Dokumentárny klub: Osadné
21:10 Anjeli strážni Michala
Hudáka 21:35 ooops!načierno
22:20 Kino na Dvojke: Vyprážané
zelené paradajky 00:25 BJD 2009
01:15 Motormagazín 01:35 Udalosti ČT 02:05 Správy STV „N”
TV program 28. 4. - 4. 5.
NEDEĽA 2. MÁJA
J
JEDNOTKA
04:00 Planéta Zem zhora II.
05:00 Reportéri 05:25 Motormagazín 05:50 Správy STV 06:10
Góly body sekundy 06:20 Počasie 06:25 Postav dom, zasaď
strom 06:55 Škaredé káčatko a ja
(18/26) 07:20 Rýchla rota Chipa
a Dala (40/51) 07:40 Náhradníci II. (8/31) 08:05 Maškrtníček
08:30 Góóól 09:00 Svetská krása
10:05 3-2-1-ŠTART! 10:20 Cesta
okolo sveta cez 80 záhrad 11:25
Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút
12 13:00 Agatha Christie: Poirot
14:45 Oslobodenie (3/5) 16:45
Pošta pre Teba 18:00 Extra 18:30
Tajomstvo mojej kuchyne 19:12
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Rytieri nebies
Fiktívny príbeh sleduje
osudy prvých amerických
pilotov na príklade jedného texaského rančera,
chlapca z Nebrasky a
jedného černošského
boxera. Hneď na začiatku
absolvujú mladí muži
skúšku ohňom pri útoku
nemeckých stíhačiek.
(Francúzsko 2006)
22:35 Kriminálny inštinkt:
Láska a vražda
Krimi. Pod ťarchou podozrenia...
(Kanada 2000)
00:10 Agatha Christie: Poirot
01:50 Kriminálny inštinkt: Láska
a vražda
M
MARKÍZA
04:35 H2O: Stačí pridať vodu
13-15/26 05:50 Príbehy z hasičskej stanice 06:05 Superpes
Krypto II. 06:40 Uletení Loonatici
12/13 07:00 Dobrodružstvá na
planéte detí 08:30 Pán zverov 2:
Cez portál času 10:30 Krok za
krokom V. 18/24 11:00 Chuck II.
2-3/22 12:40 Zo zákulisia Markízy
13:00 Na telo 13:30 Lampáreň
14:05 Air America 16:00 Rýchle
Televízne noviny 16:05 Ostrov
hrdlorezov 18:05 Rýchle Televízne noviny 18:10 Na streche
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
19:55 Bytobranie s Markízou
20:00 LET´S DANCE
Najlepšia tanečná show
22:25 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
23:05 LET´S DANCE
- Horúčka nedeľňajšej noci
23:30 Eleventh Hour nulová šanca (9/18)
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
00:15 Ostrov hrdlorezov 02:20
Beštia 04:25 Smotánka 04:50 Na
streche
TV JOJ
T
06 50 PRVÉ NOVINY 07:10
06:50
NOVINY TV JOJ 07:40 Rýchlo
a zbesilo 09:50 Profesionáli IV.
(4) 10:50 Stratené duše IV. (13,
14) 12:40 Črepiny PLUS 13:30
EXCLUSIV 13:55 Autosalón 14:20
Teror vo vlaku 16:15 PREMIÉRA:
Nevera prináša smrť 18:00 PRVÉ
NOVINY 18:20 Nové bývanie
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Déjà vu
Každý asi zažil ten znepokojujúci pocit. Miesto,
ktoré ste nikdy nevideli,
vám pripadá známe.
Osoba, ktorú ste nikdy
nestretli, vám pripadá
povedomá. Je to fenomén
nazývaný déjà vu. Mnohí
veria, že je to len výplod
mysle. Čo ak sú to však
varovania vyslané z minulosti, alebo stopy k udalostiam, ktoré sa iba stanú?
Americko-britský
akčný thriller (2006)
23:00 Ja, robot
Paranoicky podozrievavý detektív spolu s
psychologičkou Susan
vyšetrujú smrť doktora Dr.
Lanninga, vedca, ktorý
sformuloval tri zákony
robotiky. Na mieste činu
detektív nachádza robota
Sonnyho. Spáchal vedec
samovraždu, alebo ho
robot zavraždil?
Americký sci-fi
thriller (2004)
01:25 Teror vo vlaku 02:50 Stopy
vraha 04:45 Súboj života so smrťou 06:15 Autosalón
D
DOMA
06:00 Dom so znakom smrti 07:35
Súboj vášní 53-54/125 09:40 Slávici na ulici 10:40 Chuťovky 12:05
Rosamunde Pilcherová: Druhá
šanca 13:45 Columbo zasahuje 20/20 15:25 Súboj vášní
55-56/125 17:15 PROMINENTI
18:05 Gossip Girl II. 4/25 19:00
Jesse I. 15-16/22 20:00 Doktor
Hollywood 21:50 Skutočný príbeh: Porotkyňa 23:50 Enigma
01:50 Columbo zasahuje 20/20
03:20 V tieni 04:40 112 05:00
Skuto
Skutočný
príbeh: Porotkyňa
JJOJ PLUS
05:35 Božská Ema 07:30 Profesionáli I. (10, 11) 09:25 Žena za
pultom (8) 10:25 Julie Lescautová IV. (1/13) 12:10 Májová
výhra 13:25 D' Artagnan a traja
mušketieri (1, 2/2) 17:00 Mačka
a pes 19:00 KRIMI NOVINY “N“
19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 20:00
„Trhala fialky dynamitem” 22:00
V službách zákona 23:55 Recept
na vraždu 01:20 Temnota 02:55
Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:10 Správy STV „N” 05:30
Národnostné správy 05:40 Udalosti ČT 06:10 S Jakubom na
rybách (3/20) 06:35 Halali 07:00
Televíkend 07:30 Živá panoráma
07:55 Test magazín 08:05 Môj
dom, môj hrad 08:30 TKN 09:00
Kapura 09:40 Farmárska revue
09:55 Československý filmový
týždenník 10:05 Slnečný cirkus Alegria 11:35 Zlatá brána 12:25
Železný človek 13:15 Anjeli
strážni Michala Hudáka 13:40
Orientácie 14:10 Slovo 14:15
Família 14:50 Pevnina Ursíny
15:55 100 rokov od úmrtia autora:
Rodina Tjaeldovcov 17:20 Moje
kone vrané (4/4) 18:18 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:30 3-21-ŠTART! 18:45 Kinorama 19:10
Japonská mozaika II (2/9) 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno 10
20:00 Umenie 2010 20:30 Na
križovatke SK + CZ: Trio Angelos
22:15 Retro noviny 22:30 Noc v
archíve 23:30 Slovo 23:35 Udalosti ČT 00:05 Správy STV „N”
inzercia
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
23
PONDELOK 3. MÁJA
JJEDNOTKA
03:15
3 15 O 5 minút 12 04:25 3-232
1-ŠTART! 04:40 Pestúni zvierat
05:10 Tajomstvo mojej kuchyne
05:40 Správy STV 06:05 Góly
body sekundy 06:15 Počasie
06:20 Udalosti ČT 06:50 Dámsky magazín STV 08:00 Ranné
správy 08:15 Vtipnejší vyhráva
09:00 Inšpektor Morse 10:45
Sladká Valentína (81) 11:35
Sladká Valentína (82) 12:25
Dámsky magazín STV 13:40
Varení pečení 14:10 Kaviareň
Slávia 14:40 Zostane to v rodine
15:15 Divoký anjel (152/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Sila lásky II. (92) 17:25
Sila lásky II. (93) 18:15 Dr.House
IV. (6/16) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko
dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pekná vyhliadka
Romantický film. Nič nie
je stratené...
(Spolková republika
Nemecko 2007)
21:50 Reportéri
Aktuálna publicistika.
Všade tam, kde zlyháva
zákon a nespravodlivosť
ostáva nepotrestaná,
prichádzajú reportéri,
aby priniesli svedectvo o
dobe, ktorú žijeme...
(Slovenská republika 2010)
22:15 Vraždy v Durham
County (1/6)
Kriminálny seriál. Spája
ich spoločná minulosť...
(Kanada 2007)
23:05 Vraždy v Durham
County (2/6)
Kriminálny seriál. Spája
ich spoločná minulosť...
(Kanada 2007)
23:50 Život po živote II (3/8)
Uspávanka
Kriminálny seriál.
„Duchov si nevyberieš,
oni si vyberú teba”...
(Veľká Británia 2006)
00:40 Inšpektor Morse 02:20
Pekná vyhliadka
24
TV program 28. 4. - 4. 5.
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
PONDELOK 3. MÁJA
M
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
08:35 Bez servítky 09:30 Chlapi
chcú len jedno 11:25 Kung Fu Legenda pokračuje II. 8/22 12:20
Spravodlivosť 9/13 13:10 Rýchle
Televízne noviny 13:15 Odložený prípad III. 8/23 14:10 Monk
III. 5/16 15:00 Rýchle Televízne
noviny 15:05 Kobra 11 V. 3/18
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad II. 4/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Tvrďas Taylor
Ryan, Wade a Emmit
nastupujú na strednú
školu. Ich prvý deň prebieha dobre, až pokým
sa nestretnú s Filkinsom,
vychýreným školským
bitkárom, ktorý sa správa
ako malý Hannibal Lecter.
Komédia (98'), USA, 2007.
22:00 Poisťovňa šťastia V. 9/16
Rodinný seriál, ČR, 2009.
23:10 112
Neuveriteľné udalosti zachytené na
núdzovej linke.
23:50 Krvavé diamanty
Bývalý policajt John Shepherd pracuje ako súkromný detektív. Zaoberá sa
únosom bývalého brusiča
diamantov, ktorý počas
druhej svetovej vojny pracoval pre tretiu ríšu. Akčný
film (85'), USA, 2005.
01:30 Air America 03:10 Monk III.
6/16 04:00 Špecialisti: Kriminálna
polícia Rýn - Mohan 5/18 04:40
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
T
06:40 NOVINY TV JOJ 07:00
KRIMI NOVINY 07:35 Letecké
katastrofy (4) 08:40 Panelák
V. (62) 09:45 Stratené duše IV.
(13, 14) 11:35 Ja, robot 14:00
Myšlienky vraha I. (12) 15:00
Simpsonovci XIII. (16,17) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York I.
(20) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (63) Panna
Primár Michal Bajza
mení svoj vzťah k Ivane.
Milan Kordiak sa lúči so
slobodou. Tibor Fábry sa
dozvie, že sestrička Mária
a Filip majú k sebe blízko.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 SHOW DANCE
Tanečná šou, plná vášne
a energie. Najväčšie
seriálové hviezdy hodnotené prísnou porotou
vydávajú zo seba na
parkete maximum! Kto
postúpi do finále?
23:15 SHOWDANCE Battle
23:50 Bazén
Divoká oslava konca školského roka v areáli aquaparku sa pre skupinku
maturantov stáva osudnou - záhadný vrah ich
nemilosrdne vyvražďuje!
Nemecký horor (2001)
01:45 Bozkávajte sa, s kým
chcete 03:30 V Číne jedia psov
05:00 Bláznivý sejf
DOMA
D
06:45 Naučím
N
ťa milovať 55/129
07:30 Súboj vášní 55-56/125
09:20 Čaro lásky 15/90 10:35
Ulica III. 175/259 11:30 Inga
Lindströmová: Maják na ostrove
13:30 Rebeli II. 20/225 14:20
Júlia - Cesty za šťastím 174/351
15:15 Správna Susan III. 1/23
15:40 Naučím ťa milovať 56/129
16:30 Súboj vášní 57-58/125
18:20 Túžba tela 46/143 19:00
Rebeli II. 21/225 20:00 Čaro
lásky 16/90 20:50 Pravá tvár
vášne 68/178 21:50 L.O.V.E.
22:45 Sex v meste III. 7/18 23:15
Viktória 158/171 00:05 Správny
chlap v Afrike 01:35 Pravá tvár
vášne 68/178 02:20 V tieni 03:00
Túžba tela 46/143 03:30 V tieni
04:20 Správny chlap v Afrike
JJOJ PLUS
05:00 Diagnóza:
D
Vražda IV.
IV (6)
05:45 Navzdory osudu (1/90)
06:30 Zasľúbená zem (60)
07:15 Doktorka Quinnová (30)
08:00 Smer juh (4,5) 09:45 Derrick II. (74) 10:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (34)
11:50 M*A*S*H* (69,70) 12:50
Diagnóza: Vražda IV. (6) 13:45
Varí vám to 14:25 Páli vám to?
15:00 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (34) 16:10 M*A*S*H*
(69,70) 17:10 Láska a pomsta
(23,24) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
EXCLUSIV 20:15 „Světáci” 22:25
Milen v roku jeden 00:15 „SvěMilenci
0
táci” 01:50
Nočné reprízy
D
DVOJKA
06:15 Správy STV „N” 06:35 Profesionál 06:45 Polícia 06:55 Udalosti ČT 07:30 Živá panoráma
08:00 Environmentálne záťaže Neželané dedičstvo 08:15 Odpad
- Damoklov meč civilizácie 08:30
Pre materské školy 09:20 Fokus rodina 10:05 TKN 10:30 Obrázky
z prírody 11:05 Osadné 12:10
Živá panoráma 12:55 Majáles
v Turci 13:35 Orientácie 14:05
Japonská mozaika II (2/9) 14:20
Umenie 2010 14:45 Odpískané
15:20 Magazín Ligy majstrov
15:45 Motormagazín 16:05 Retro
noviny 16:30 Rómsky magazín
- So Vakeres 17:00 Regionálny
denník 17:35 Fokus - práca 18:15
Autoportréty 18:20 Večerníček
18:30 VAT 18:55 Vice-Versa
(15/26) 19:20 Osobnosti a udalosti /Š.Moyzes a vznik Matice
slovenskej/ 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Slzy a sny 20:55
Hlava XXI 21:30 Voľná tribúna
2010 23:00 Anjeli strážni Michala
Hudáka 23:30 Udalosti ČT 00:00
Správy STV „N” 00:25 Správy Hírek
UTOROK 4. MÁJA
JJEDNOTKA
03:50
3 50 Sila
S
lásky II.
II (92) 04:40
Sila lásky II. (93) 05:30 Slovensko dnes 05:40 Správy STV
06:10 Góly body sekundy 06:15
Počasie 06:20 Udalosti ČT
06:50 Dámsky magazín STV
08:00 Ranné správy 08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00 Inšpektor
Morse 10:45 Sladká Valentína
(83) 11:30 Sladká Valentína
(84) 12:25 Dámsky magazín
STV 13:40 Varení pečení 14:10
Kaviareň Slávia 14:40 Zostane
to v rodine 15:15 Divoký anjel
(153/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky
II. (94) 17:25 Sila lásky II. (95)
18:15 Dr.House IV. (7/16) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Drišľakoviny
Hudobno-zábavný
program skupiny Drišľak
a jej hostí.
(Slovenská republika 2009)
21:30 Chodili sme spolu
Talkshow Petra Marcina
s hosťami Katarínou
Brychtovou, Štefániou
Gorduličovou a Jánom
Gorduličom.
(Slovenská republika 2010)
22:20 Obete a tí druhí
Násilná trestná činnosť
a jej aktéri.
(Slovenská republika 2010)
22:50 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV.
(16/22) Utláčaný
Kriminálny seriál
(Spojené štáty americké 2007)
23:30 Inšpektor Morse:
Deň diabla
Príbeh z krimi série
(Spojené štáty americké,
Veľká Británia 1993)
01:15 Buddy Faro (6/13) 02:00
Buddy Faro (7/13) 02:40 Chodili
sme spolu
M
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
08:50 Bez servítky 09:45 Svadba
za každú cenu 11:30 Kung Fu Legenda pokračuje II. 9/22 12:20
Spravodlivosť 10/13 13:10 Rýchle
Televízne noviny 13:15 Odložený prípad III. 9/23 14:10 Monk
III. 7/16 15:00 Rýchle Televízne
noviny 15:05 Kobra 11 V. 4/18
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad II. 5/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
19:55 Bytobranie s Markízou
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Paľba
Lov na problémy v spoločnosti pokračuje.
22:30 V rukách vraha
Nikto by nepovedal, že
medzi manželmi Stoneovcami nie je niečo v
poriadku. Melanie (Sarah
Wynterová) sa už dlhší
čas trápi pre neskoré
príchody manžela, ktorý
je šéfom väznice a je
pracovne veľmi vyťažený.
Tuší, že Tom (Eric Breker) má pravdepodobne
milenku a tento fakt
znáša omnoho ťažšie.
Triler (86'), Kanada, 2006.
00:10 Ohnivá líška 02:25 Paľba
02:50 Kobra 11 V. 4/18 04:00
Špecialisti: Kriminálna polícia
Rýn - Mohan 6/18 04:40 TELEVÍZNE NOVINY
T
TV JOJ
06 35 NOVINY
06:35
N
TV JOJ 07:00
KRIMI NOVINY 07:35 NOVINY
TV JOJ 08:00 Panelák V. (63)
09:10 RANNÉ KINO: Ticho po
smrti 11:25 Klaun (35) 12:25 District (16) 13:15 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (20) 14:10 Myšlienky
vraha I. (13) 15:00 Simpsonovci
XIII. (18,19) 16:00 C.S.I.: Kriminálka New York I. (21) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (64)
Zlé správy
Dušan zisťuje, kto priviezol
Soňu domov, predpokladá,
že jeho žena má známosť... Fordász je na izbe
s chyžnou, ktorá mu začne
prejavovať svoje city.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Odsúdené II. (14) Mlčanie
Eva sa rozhodne požiadať právnika Dávida o
schôdzku. Tomeková
nepríde do práce. Kápo
si myslí, že je to kvôli
nemu, pretože u Batmana
zisťoval podrobnosti o ich
minulosti.
Slovensko-český
seriál (2010)
22:15 Profesionáli IV. (9)
Alkoholik
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi hrdo bojuje
so zločinom.
Komediálny seriál z
policajnej stanice (2010)
23:15 Mafstory: Erolinky
Najúspešnejšie príbehy
Aliho, Pipiny, Banána,
Milanka, Bélu, Prca a tety
Márgit.
Slovenský komediálny
seriál (2010)
00:15 Špeciálne komando IV. (6)
01:15 Odsúdené II. (14) 02:15
Podvodníci (19) 03:00 Klaun (35)
03:45 Nebezpečná hĺbka 05:10
Črepiny *
ľudia
UTOROK 4. MÁJA
D
DOMA
05:50 Naučím ťa milovať 56/129
06:40 Súboj vášní 57-58/125
08:50 Čaro lásky 16/90 09:40
Viktória 158/171 10:30 Ulica III.
176/259 11:25 Správna Susan III.
1/23 11:50 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 21/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 175/351 14:55 Správna
Susan III. 2/23 15:20 Naučím
ťa milovať 57/129 16:10 Súboj
vášní 59-60/125 18:00 Túžba tela
47/143 19:00 Rebeli II. 22/225
20:00 Čaro lásky 17/90 20:50
Pravá tvár vášne 69/178 21:50
L.O.V.E. 22:45 Sex v meste III.
8/18 23:20 Viktória 159/171 00:05
Uniesol mi dieťa! 01:35 Pravá
tvár vášne 69/178 02:15 V tieni
02:55 Túžba tela 47/143 03:40 V
tieni 04:20 Uniesol mi dieťa!
RAKETA LETELA RÝCHLOSŤOU
28 000 KILOMETROV ZA HODINU
pripravení zasiahnuť, ak by automatika zlyhala. Aj to sme skúšali
najskôr dole na zemi.“
Atmosféra je z výšky
zraniteľná
Ivan Bella spomenul aj to, že do skafandra ho obliekali dvaja pomocníci.
V prípade núdze sa musí z neho dokázať vyzliecť sám.
Prvý slovensky kozmonaut Ivan
Bella navštívil minulú stredu
Mestskú knižnicu v Piešťanoch.
Deťom základných škôl objasnil
celú cestu do vesmíru - od výberu slovenských pilotov nadzvukových lietadiel cez základný
a náročný výcvik v Bajkonure až
po konečný let.
Vo vesmíre prežili
aj prepelice
D
DVOJKA
06:25 Správy - Hírek 06:30 Správy
STV „N” 06:55 Udalosti ČT 07:30
Živá panoráma 08:00 Regionálny
denník 08:30 Pre materské školy
09:00 Pre materské školy 09:30
Fokus - práca 10:10 Mama to
vie najlepšie 10:40 Obrázky z
prírody 11:15 Slzy a sny 12:00
Živá panoráma 12:45 Tekvičky
(1/2) 13:15 VAT 13:50 TKN 14:20
Magazín Ligy majstrov 15:00
Hlava XXI 15:30 Milan Rastislav
Štefánik 16:05 Eurovirtuál 16:30
Národnostný magazín: Mix 17:00
Regionálny denník 17:35 Fokus zdravie 18:15 Autoportréty 18:20
Večerníček 18:30 Separé 19:00
Na ceste 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:05 Zdravie v Európe (5/8)
21:00 Spektrum vedy (3/20)
21:30 Správy a komentáre 22:00
Filmový klub: Kanály 23:30
Udalosti ČT 00:00 Správy STV
„N” 00:25 Správy - Hírek 00:35
Správy a komentáre
Zmena programu vyhradená
25
KOZMONAUT IVAN BELLA SPOMÍNAL NA LET KU HVIEZDAM:
JJOJ PLUS
05:00 D
Diagnóza: Vražda IV.
IV (7)
05:50 Navzdory osudu (2) 06:30
Zasľúbená zem (61) 07:15 Doktorka Quinnová (31) 08:00 Smer
juh (6,7) 09:45 Derrick II. (75)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (35) 11:50 M*A*S*H*
(71,72) 12:50 Diagnóza: Vražda
IV. (7) 13:45 Varí vám to 14:25
Páli vám to? 15:00 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa (35) 16:10
M*A*S*H* (71,72) 17:10 Láska
a pomsta (25,26) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 Bieli vlci 22:20 Zločiny
podľa Mary Higgins Clarkovej:
Dvojičky 00:00 Bieli vlci 01:45
Nočné reprízy
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
Cesta do vesmíru začala pre
Ivana Bellu už v roku 1998, keď
odišiel do výcvikového tábora do
hviezdneho mestečka Bajkonur a
začal sa pripravovať na túto náročnú úlohu. Náš kozmonaut bol
119. astronautom, ktorý navštívil
orbitálnu stanicu MIR a Slovensko
sa stalo 21. krajinou, ktorá mala
vo vesmíre svojho kozmonauta.
Jeho cesta do kozmu stála 15,6
milióna amerických dolárov, ktoré boli uvoľnené v rámci deblokácie ruského dlhu Slovensku. Počas
letu robil Ivan Bella na šiestich
vedeckých projektoch, štyri boli
z oblasti medicíny, jeden z biológie a fyziky: „Na stanicu MIR som
letel ako vedec, staral som sa tam
napríklad o vajíčka ruskej prepelice, ktoré sa dva dni po pristátí
na MIRe vyliahli v počte 32 kusov,
no nakoniec som pracoval len s 15
najodolnejšími. Dával som im krmivo a pozoroval ich správanie.“
Na program letu do vesmíru
vybrali Bellu z 32 pilotov nadzvukových stíhačiek zo Slovenska. Let
sa uskutočnil 20. februára 1999
o 5.17 nášho času, z kozmodrómu
Bajkonur v kazašskej stepi a trval
sedem dní, 21 hodín a 56 minút.
Kozmická loď dosiahla po deviatich minútach obežnú drahú a po
tridsiatich štyroch obletoch Zeme
sa úspešne spojila s orbitálnou
stanicou MIR v rýchlosti 28-tisíc
km/h. Raketa, ktorá doslova vystrelila kozmonauta do vesmíru,
vážila 317 ton, z toho 300 ton
vážilo len palivo, ktoré zhorelo behom ôsmich minút. „Štart
rakety je vlastne riadený výbuchom a prebieha v automatickom
režime. My sme kontrolovali len
samotný priebeh letu a boli sme
Okrem toho kozmonauti nacvičovali aj pristátie hocikde na
svete, buď v púšti, kde prevládajú
vysoké teploty, alebo v Severnom
ľadovom oceáne. „Boli sme vybavení tak, aby sme na určitom
mieste vydržali dva až tri dni,
kým by nás našiel záchranný tím.
Pri nácviku v Severnom ľadovom
oceáne sme boli zavretí v kabíne rakety potme, bez ventilácie,
museli sme si sami pomôcť dostať sa zo skafandra, do ktorého
nás pri štarte obliekajú dvaja pomocníci. Bolo to veľmi náročné,
keďže šírka kabíny bola veľká asi
na rozpaženie rúk a sedeli sme
traja vedľa seba. Takže, keď sa
chcel niekto dostať zo skafandru,
musel si jeden z kozmonautov
sadnúť na druhého a tretí sa svojpomocne musel z neho vyzliecť.
Počas jedného dvojhodinového
nácviku som schudol dve až tri
kilá,“ vysvetľoval Ivan Bella podmienky letu.
Deti v knižnici sa zaujímali aj
o to, ako vyzerá Zem z 350 až
400-kilometrovej výšky. „Pohľad
na zem a do vesmíru bol zaujímavý. Počas dňa alebo noci, pokiaľ sa to tak dá nazvať, bola
obloha absolútne čierna, akú som
ešte nevidel, a naša planéta bola
modravá. V tej výške si človek
uvedomí, aká je atmosféra našej
planéty, ktorá nás drží pri živote,
tenká a zraniteľná,“ dodal prvý
slovensky kozmonaut.
Richard Trebatický
Rituály, ktoré kozmonauti dodržiavajú pred odletom do vesmíru:
Pred odletom si musia pozrieť film Zlaté slnko v pustatine,
ktorý, mimochodom, s kozmonautikou nemá nič spoločné.
Pred odchodom z izby si treba sadnúť, aby neodišlo šťastie,
ale sadnúť si musia všetci, či generáli, alebo príslušníci určitých
armád. Musia si sadnúť, aj keď nie je dosť miesta na usadenie.
Vtedy sa potlačia a sadnú si aj na zem, jednoducho hocikam.
Pri odchode z hotela, v ktorom kozmonaut strávil celý rok,
sa musí podpísať fixkou na dvere izby. Keď sa vyváža raketa na
štartovaciu rampu, kozmonauti, ktorí v nej poletia, nesmú vidieť
tento samotný akt.
Pri východe z hotela posväcuje kozmonautov pravoslávny kňaz
a pri tomto akte svätenia vždy hra pieseň Zelená tráva na dvore.
Kozmonauti musia omočiť zadné koleso autobusu, ktorý ich
vezie k rakete.
(rt)
26
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
blahoželáme
Dňa 24. apríla
oslávila moja
priateľka Elenka
Koglerová 60. rokov. Milá Elenka,
k Tvojmu krásnemu sviatku Ti prajeme veľa,
veľa zdravia, lásky, radosť z
vnúčat, pohodu v kruhu svojej
rodiny.
Mariška a Vojtech
Dňa 28. apríla
oslávi desiate
narodeniny Sofia
Margetínová. Čo
k sviatku ti priať?
Hádam zdravie,
šťastie, lásku od svojich najbližších, veď to je to najkrajšie, čo Ti život môže dať. Prajú
mamina, tato a Karinka.
Vďaka Ti, Bože, za požehnaných
50 rokov spoločného života, ktorých sa dňa 30. apríla dožívajú naši drahí rodičia Helena a
Július Hulmanovci z Moravian
nad Váhom. S nimi si toto výročie pripomenú deti Zuzka,
Majka, Ľubka, vnučky Dominika, Barborka, vnuci Lukáško,
Miško, Danko a zať Milan.
Za starostlivosť a lásku im všetci vyprosujú veľa zdravia a Božích milostí do ďalších rokov.
Nech Vás Boh sprevádza a dá
Vám hojnosť milosti, zdravia,
sily a radosti.
Dňa 22. apríla
oslávil krásne životné jubileum
- 70 rokov - p.
Michal Vančo z
Drahoviec.
Nech tento krásny deň dá Ti
úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá Ti len šťastný
krok. Nech navždy Tvoja dobrá
duša rastie, nech Ti dá Pán Boh
lásku, zdravie, šťastie.
Do ďalších rokov Ti praje hlavne veľa zdravia a životného optimizmu najbližšia rodina.
Pozvánka na schôdzu
Májová schôdza Ligy proti rakovine sa uskutoční v stredu 5.
mája o 15.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku. Výbor LPRa
spoločenská rubrika
spomíname
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Ubehol už
rok, čo nás
dňa 28. apríla
navždy opustil náš milovaný Milan
Danko z Piešťan. Kto ste ho
poznali a mali radi, s láskou
a úctou spomeňte si s nami.
Spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami, sestry,
svatovci a ostatná rodina.
Dňa 28. apríla si
pripomíname štvrté výročie úmrtia
našej milovanej
matky Kataríny
Segečovej. Kto
ste ju poznali, spomeňte si s
nami. S láskou spomína dcéra
a ostatná rodina.
Neplačte, že som odišla, ten
pokoj mi prajte a tichú spomienku si na mňa zachovajte.
So smútkom v
srdci si dňa 30.
apríla pripomenieme
šieste
výročie úmrtia
našej Vlastičky
Bačíkovej, rod. Gašparíkovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
dcéra, syn, vnučka Barborka,
brat, sestra s rodinou,
rodičia a ostatná rodina.
Dňa 30. apríla si pripomíname druhé
výročie, keď
nás
opustil František
Polónyi. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 19. marca
uplynulo desať
rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec, dedko a pradedko
Karol Benka z Hubiny.
S láskou spomína dcéra,
vnuk a vnučka s rodinami.
Slza na líci, zakalený očí zrak,
v očiach tma usídlila sa, už je
to tak, odišla si sama a nás nechala si tu ďaleko od Teba s
pocitom súcitu. Srdce topí sa v
mori horských sĺz, dušu zviera
bolesť blízkych sŕdc a myseľ
hodnotí chvíle s tebou strávené, čo nevrátia sa nikdy, navždy
sú vzdialené. Ako by bolo možné naspäť vrátiť čas, vyznať
Ti, čo všetko znamenala si pre
nás, pohladiť líce, cez oči lásku
vliať, zahladiť jazvy a všetko
dobré Ti len priať.
Dňa 25. apríla
sme si pripomenuli päť rokov,
kedy nás navždy
opustila naša milovaná Miriam
„Osa“ Barteková.
S láskou na ňu spomína
smútiaca rodina.
Zavreli sa oči, ako hviezdy
žiarili, prestalo srdce biť, čo
vedelo ľúbiť. Už ho neprebudí slnko ani krásny deň, na
cintoríne vo Veselom sníva
svoj večný sen.
Dňa 25. apríla sme si pri
svätej omši
pripomenuli
desiate výročie úmrtia
môjho manžela, nášho ocka
a dedka Ladislava Kobolku
z Veselého.
Nech odpočíva v pokoji.
S láskou a úctou na neho
spomína manželka Rozália,
deti Monika, Števo s rodinou.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 1. mája
uplynie rok, čo
nás opustil náš
milovaný Filip
Nerpas.
S láskou spomína
manželka s celou
rodinou Nerpasovcov.
Dňa 29. apríla uplynú tri roky, čo
nás náhle opustil
Pavol Orviský.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou
spomína celá rodina.
Dňa 30. apríla si
pripomíname prvé výročie, čo nás
navždy opustila
Cecília Táborská,
rod. Klčová.
S láskou a úctou spomína
najbližšia rodina.
Tichúčko ste odišli, ale v našich
srdciach stále žijete.
Dňa 27. apríla si pripomenieme prvé smutné výročie úmrtia Jozefa Haringa a zároveň
nedožitých 74 rokov Emílie
Haringovej.
Spomína dcéra
Alena s rodinou.
Slza v oku, v srdci žiaľ. Čo nám
bolo drahé, osud vzal.
Dňa 28. apríla
si pripomíname
smutné 10. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca a dedka
Jána Boora. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéra, syn
a brat s rodinami.
Už uplynulo 50 rokov, čo nás
náhle opustil náš otecko Vidor
Topolčanský a päť rokov nie
je medzi nami naša mamička
Magda Topolčanská. Kto ste
ich poznali a mali radi, venujte im spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami.
Dňa 30. apríla by
moja mamička
Mária Prepelicová
oslávila 80. narodeniny. Kto ste ju
poznali, prosím,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou dcéra Eva s rodinou.
ďakujeme
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí odprevadili dňa 14. apríla na poslednej ceste môjho manžela
Stanislava Jandu a kvetinovými darmi mu preukázali úctu.
Manželka a celá
smútiaca rodina
spoločenská rubrika
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
počasie
od 19. 4. do 25. 4.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď
počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Pavlína Lučkaničová z Piešťan,
Tamara Klostermannová z Hlohovca, Róbert Kolár z Bratislavy, Alžbeta Michalcová z Banky,
Matias Galbavý z Piešťan, Aneta Mináriková z Veľkých Kostolian, Nela Kabaštová z Hlohovca, Sebastián Lakatoš z Piešťan, Ján Klímo z Kočoviec,
Martina Holíková z Drahoviec,
Natália Galová z Piešťan a Sofia
Baraniaková z Hlohovca
UTOROK 27. 4.
noc
12 oC
deň
19 oC
STREDA 28. 4.
noc
5 oC
deň
18 oC
ŠTVRTOK 29. 4.
noc
5 oC
vitajte medzi nami
deň
21 oC
PIATOK 30. 4.
noc
8 oC
deň
25 oC
V stredu 21. apríla o 10.20 h sa Miroslave Borovicovej a Róbertovi
Kabaštovi z Hlohovca narodila prvá dcérenka Nela (3720 gramov,
51 centimetrov). Dieťatko priviedla na svet MUDr. Petra Straková.
Srdečne blahoželáme!
Foto: Viera Dusíková
Krv prišlo darovať takmer sto ľudí
Silvia Doktorová z Trebatíc darovala krv sedemkrát.
Takmer sto darcov, z toho 23
mladých ľudí, ktorí prišli darovať krv po prvýkrát vo svojom
živote – to je bilancia piatkovej
Chiranáckej kvapky krvi.
Lekárka Lýdia Ruščáková s tímom sestričiek z Mobilnej odberovej jednotky v Trnave mali plné
ruky práce. Dlhý čas čakania, ale
aj chvíle počas odberu skracovali
darcom i sestričkám tanečníčky zo
27
Základnej umeleckej školy a 106
– násobný darca Michal Klampár
so svojím otcom, ktorí zaspievali
i zahrali na harmonike i ozembuchu. Organizátori z ChiranyDental nezabudli ani na bohatú
tombolu, v ktorej boli aj červené
bavlnené tričká s logom Slovenského Červeného kríža. „Ľudia
pri našom stole mali najväčšie
šťastie, vyhrali sme plno cien,“
PRVÝ MÁJ V KOŠARISKÁCH
Spolok rodákov M. R. Štefánika v Košariskách bude bilancovať.
Jeho valné zhromaždenie sa uskutoční v prvý májový deň. „Pozývam
naň nielen členov, ale všetkých, ktorí si vážia činy nášho rodáka.
Program sa začne o 13.30 h v Múzeu M. R. Štefánika vernisážou výtvarných prác študentov a žiakov k 130. výročiu narodenia Štefánika
a pokračovať bude v Národnom dome,“ prezradila nám predsedníčka
spolku Oľga Plačková. Bohatú 20-ročnú činnosť spolku uvedie audiovizuálne pásmo. Prvomájový deň v Košariskách bude príležitosťou
na získanie príležitostnej pečiatky s motívom M. R. Štefánika, ktorej
autorom je grafický dizajnér Fedor Mikulčík.
V. Barošková
usmieval sa darca z Krakovian,
Ladislav Žitňanský. Sedela s ním
partia mladých ľudí z Krakovian,
medzi ktorými bola aj sedemnásobná darkyňa Silvia Doktorová
z Trebatíc.
Ďalšia žena – Elena Mišurová z
Piešťan - sa pochválila, že krv darovala už desaťkrát. „Dnes mi krv
odtekala veľmi dobre, pretože
som si ráno doplnila tekutiny. Pred
odberom je to dôležité. Kedysi
museli prísť darcovia nalačno,
ale dnes sú už dovolené aj ľahké
raňajky,“ oboznámila nás s prípravou na darovanie najvzácnejšej
tekutiny sympatická Silvia. A ešte
dodala: „Krv darujem preto, že to
tak cítim. Nik z nás nevie, kedy
ju bude potrebovať. Možno aj
ja. Veď život je taký – dnes som
tu a zajtra vyjdem von a môže
ma zraziť auto.“
V. Dusíková
POĎAKOVANIA
Ďakujem agentúre MayNet
za to, že mi umožnila stretnutie
po tridsiatich rokoch s majstrom
Karlom Gottom a zažiť aj jeho
vynikajúci koncert v Hlohovci.
Anton Hrnčiar
Ďakujem Ladislavovi Mušinskému za veľmi peknú prezentáciu výstavy A opona spadla o piešťanských divadelných ochotníkoch
vo Vile dr. Lisku. I ja, dnes už 80ročný herec–ochotník, som si zaspomínal na tie krásne časy na
doskách, ktoré i pre mňa znamenali svet!
Pavel Brunovský
zosobášili sa
Monika Stojková a Patrik Bihari z Piešťan, Lenka Drličková
z Piešťan a Mgr. Juraj Šúst z
Trnavy, Zuzana Zaťková z Piešťan a Matúš Blažo z Budmeríc, Eva Trandžíková a Tomáš
Kalus z Vrbového, Petra Mušáková z Nitry a Mgr. Matej Csenky z Piešťan
blahoželáme
zomreli
Stanislav Janda vo veku 73 rokov z Piešťan, Štefan Franček
vo veku 80 rokov z Hornej Stredy, Oľga Stachová vo veku 58
rokov z Podolia, Jozef Drahovský vo veku 89 rokov z Piešťan
a Rozália Čubaňová vo veku 103
rokov z Piešťan
úprimnú sústrasť
Poznávací zájazd
Denné centrum Svornosť a ZO
SZTP č. 18 organizujú štvordňový
zájazd po severovýchodnom Slovensku v dňoch 3.-6. júla. Všetkým členom a rodinným príslušníkom oznamujeme, že sa môžu
včas prihlásiť v DCS na Vážskej
ulici 4 u p. Petrášovej, s poplatkom 30 eur na zájazd. V prípade
preplatku sa vrátia, v opačnom
prípade sa ešte doplatí. Prihlásiť
sa treba do 10. júna, záloha 15 eur.
Navštívime tieto miesta: Svidník,
Dukla - miesto bojov, Pamätník
padlých vojakov 1. ČS armádneho zboru, Múzeum vo Svidníku,
pravoslávne drevené kostoly, Domašu, Humenné, Tibavu, Remecké Hámre, Morské oko, pútnické
miesto Klokočov, Zemplínsku šíravu, Košice. Odchod na zájazd od
Billy dňa 2. júla o 22.00 h. Návrat
je 6. júla vo večerných hodinách.
Ján Kotora, predseda DCS
Alžbeta Petrášová,
predseda ZO SZTP č. 18
28
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
inzercia
OZNÁMENIE
Primátor mesta Piešťany na základe § 13 ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v nadväznosti
na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Uznesenia Mestského
zastupiteľstva Mesta Piešťany č. 57/2010 zo dňa 8. 4. 2010
sa budú predávať formou obchodnej
verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, pričom
minimálna kúpna cena je 142 733,85 eur.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené:
a/ na úradnej tabuli Mesta Piešťany
b/ na internetovej stránke Mesta Piešťany www.piestany.sk
Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii
na Mestskom úrade v Piešťanoch, Nám. SNP č. 3, 1. poschodie,
číslo dverí 42, a to počas stránkových hodín.
Ing. Remo Cicutto,
primátor mesta Piešťany
F
PNPRINT
HÁRKOVÁ
OFSETOVÁ TLAČ
Je t
arbu nanášame s citom.
J e t o t a k é ľ a h ké
o t a k é ľ a h ké
J e t o t a ké
KA
NOVIN
REKLAMNÉ
VÉ
A DARČEKOVÉ
Y
PREDMETY
ľahk
é
Svadobné
S
va
www.pnprint.sk
Štefánikova 130, Piešťany, 033/77 260 75
týmto oznamuje, že
nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany,
zapísané na LV. č. 5700 ako:
• pozemok parcela č. 6671 - zast. pl. a nádvoria s výmerou 255 m2
• stavba - dom súp. č. 1630 postavená na časti tejto parcely
spolu s príslušenstvom (prípojka kanalizácie, prípojka vody,
kanalizačná vpusť, prípojka plynu, NN prípojka),
Reakcia na rubriku
„Piešťanský týždeň VAŠIMI OČAMI“
Mestský úrad Piešťany, referát životného prostredia,
si dovoľuje požiadať obyvateľov mesta Piešťany
(čitateľov Piešťanského týždňa) o spoluprácu pri riešení
problematiky týkajúcej sa životného prostredia.
V prípade zistenia poškodzovania životného prostredia
(výskyt nepovolených skládok odpadov, ukladanie odpadov
mimo zberných nádob na stanovištiach, znečisťovanie
verejných priestranstiev psími exkrementmi, znečisťovanie
ovzdušia, povrchových vôd, nepovolený výrub
a poškodzovanie stromov) je potrebné, aby obyvatelia
ihneď oznámili túto skutočnosť na MsÚ,
referát životného prostredia, telefonicky (033/77 65 420,421,422),
alebo písomne e-mailom na [email protected]
Referát životného prostredia tak môže bezodkladne
zabezpečiť riešenie danej problematiky s cieľom zachovať
čistotu mesta Piešťany najmä pre jeho obyvateľov.
V zmysle osvety a výchovy pre obyvateľov by bolo vhodné, aby
sa v Piešťanskom týždni zverejňovali nielen negatíva, ale najmä
pozitíva, ktoré sa realizujú v súvislosti s ochranou životného
prostredia - výsadba a údržba zelene v okolí bytových domov,
pravidelné čistenie verejných priestranstiev.
Referát životného prostredia
servis
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
29
dôležité čísla
Št. 29. 4. o 19.00 h
FS LUSK Krakovany
PRI PRÁCI A PRI MUZIKE
Program venovaný 20. výročiu
vzniku súboru.
Hostia programu: Ľudová hudba
Borovienka, Ľudová hudba Limbačka, Detský folklórny súbor
Krakovanček
Vstupné: 5 €
Ut. 4. 5. o 18.00 h
Filmové predstavenie
VALENTÍN
14. február. Los Angeles. Hrdinami filmu sú obyčajní ľudia,
ktorí hľadajú lásku alebo riešia
milostné problémy.
Réžia: Garry Marshall
Hrajú: Julia Roberts, Bradley
Cooper, Anne Hathaway, Ashton
Kutcher, Jessica Biel...
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 125 min.
Vstupné: 2,20 €
VÝSTAVY
16. 4. - 16. 5.
Galéria umenia zdravotne postihnutých/Výstavná sieň
Slávnostná prezentácia
UMELECKÉ REFLEXY
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
OBČANOV SR
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - fotografická výstava Cesta svetla, Igor
Frimmel - fotografická výstava
Umelecký pohľad z vozíka, Domov sociálnych služieb pre deti
a rehabilitačné stredisko ROSA
Bratislava - obrazy, keramika,
Paulína Triščová, umelkyňa bez
rúk - výstava obrazov, plastík a
hodvábu
8.-30. 4.
Galéria DU
ČESKÁ NEJ
Plagáty predstavujú vybrané
exponáty z galérie „rodinného
stříbra“, ktoré vznikli v českých zemiach.
4. 5. - 6. 6.
Galéria DU
Jana Bayer: STRETNUTIE
súborná výstava
Mária Nemčeková-Chmeliarová - sakrálna maľba, olej
Jana Bayer - úžitková keramika
Eva Srníková - keramika
Zuzana Nemčeková - maľba
Miroslav Pallo - socha
Andrej Mazúr – grafika
Vernisáž sa uskutoční v utorok
4. mája o 18.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
KONGRESOVÁ HALA
Ut. 27. 4. o 19.30 h
Z KLENOTNICE POPULÁRNEJ
KLAVÍRNEJ LITERATÚRY
Alexander Strukov (Rusko)
Alexander Strukov koncertoval
a viedol majstrovské kurzy v
Rusku, Japonsku a mnohých
štátoch Európy. Je aktívny aj
ako hudobný skladateľ. V súčasnosti je profesorom na Moskovskom štátnom akademickom
inštitúte a na Konzervatóriu P.
I. Čajkovského.
Program: F. Schubert, C. Debussy a F. Liszt Vstupné: 10 €
Ut. 4. 5. o 19.30 h
BIG BAND MR SWING BRNO
pod vedením Milana Rudoleckého
František Kolář - manažér
Ivana Budínská, Draha Kristenová, Jiří Duchoň - spev
Program: K. Weil, R. Lambertte, G. Gerschwin, S. Secunda,
I. Berlin, B. Kaempfert, M. Ducháč, B. Goodman, M. Ducháč,
J. Traxler...
Vstupné: 10 €
PROMENÁDNE
KONCERTY
So. 1. 5. o 10.00 h
OTVORENIE SEZÓNY
PROMENÁDNYCH KONCERTOV
DYCHOVÝ ORCHESTER
& MAŽORETKY
Antonín Maděra - dirigent a
umelecký vedúci
Zuzana Balážová, Dana Dubovická - choreografia
Pochod od Spoločenského centra s krátkymi zastaveniami
pri kúpeľných hoteloch Balnea
Splendid, Balnea Esplanade a
Thermia Palace.
VÝSTAVY
apríl
Spoločenské centrum
KRISTÍNA PODMANICKÁ
Paličkovaná čipka
máj
Spoločenské centrum
JAN BARTH
– olejomaľby, akvarel
IRENA MÁTÉOVÁ (BARTHOVÁ)
– keramika
DAVID JANČA jr.
– maľba, kresba
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
NÁMESTIE SLOBODY
So. 1. 5. o 15.00 h
STAVANIE MÁJA
Účinkuje FS Bystričan
HUDOBNÝ PAVILÓN
So. 1. 5. o 16.00 h
VRBOVSKÍ VÍŤAZI - koncert
So. 1. 5. o 17.00 h
SLNIEČKO - koncert
Ne. 2. 5. o 16.00 h
EMINENT - hudobná skupina
KINOSÁLA MsKS
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
Pi. 30. 4. o 17.00 h
KLUB KAKTUSÁROV
VETERINÁR
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
POHREBNÉ SLUŽBY
St. 28. 4. o 17.00 h
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žiakov I. stupňa hudobného
odboru ZUŠ Piešťany
Vstup voľný
GALÉRIA KSC FONTÁNA
13. 4 - 2. 5.
OTAKAR BACHORÍK
výstava tapisérií
4.–23. 5.
NAĎA RAPENSBERGEROVÁ
Grafiky
kino Fontána
Št. 29. 4., So. 1., Ne. 2. 5.
Ut. 4. 5. o 17.30 a 20.00 h,
Pi. 30. 4., Po. 3. 5. o 17.30 h
SÚBOJ TITANOV
Remake legendárnej klasiky.
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 118 min.
Vstupné: 2,80 €/84,35 Sk
Pi. 30. 4. o 20.00 h
NOČNÝ FILMOVÝ MARATÓN
20.00 h - Smrť čaká všade
22.15 h - Sin Nombre
00.30 h - Vlkolak
Vstupné: 5,00 €/150,63 Sk
Ne. 2. 5. o 15.30 h
Detské predstavenie
PLANÉTA 51
V. Británia/Špan.-2009, MP, slovenský dabing, 91 min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
Po. 3. 5. o 20.00 h
Filmový klub
HLAD
V. Británia/Írsko-2008, MP 12,
české titulky,96 min.
Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(FK 1,50 €/45,18 Sk)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
Futbalová škola
Futbalová škola prípraviek a
predprípraviek v Moravanoch nad
Váhom robí nábor detí narodených
v roku 2000 a mladších. V prípade záujmu sa môžu deti prihlásiť
priamo na tréningu v areáli futbalového štadióna OTJ Moravany
v daný čas podľa roku narodenia
dieťaťa (rozpis tréningov nájdete
na www.fsrhmoravany.sk). Bližšie
informácie: Róbert Hanko - tel.
0915/978 248. Slovenský zväz
telesne postihnutých
kvapka krvi
Dňa 21. apríla na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv 50
darcov: Štefan Vatrt z Banky 120krát, Ing. Marián Keller z Vrbového 70-krát, Ing. Štefan Blaškovič
zo Šalgoviec a Stanislav Vranikovič
z Hlohovca 57-krát, Marcel Vatrt z
Banky 54-krát, Ján Urban z Piešťan 53-krát, Václav Bazala z Bratislavy 49-krát, František Balaga
z Hlohovca 48-krát, Jela Klčová z
Moravian nad Váhom 36-krát, Ing.
Juraj Rohár z Piešťan 31-krát. Po
prvýkrát prišli darovať krv: Marcel
Repáš a Ing. Richard Krkoš z Piešťan, Barbora Maliková, Martina
Maliková a Jakub Dobiáš z Ducového, Maroš Mihálik a Adrián Bajcar
z Ostrova, Pavol Lohyňa z Levíc,
Ľuboš Horvát z Moravian nad Váhom, Matej Adamik z Topoľčian,
Jozef Sokol z Jacoviec a Michaela
Ďurigová z Vrbového.
(r)
30
inzercia
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
Generálny partner
Hlavní partneri
Reklamní partneri
!"#
www.andaco.sk
Gastro partneri
Medialni partneri
45"3
5âäEFOOÓLIWJF[E
export - import
4L
RADIO
DJGO.SK
GO
DEEJAY
www.vuje.sk
www.masmasaryk.sk
www.tatas.sk
www.agfoil.com
00420 / 722 920 996
va
televízia, ktorá pomáha
Golianova 16, 949 01 Nitra
äSHFLDOLVWDQDUHQRYiFLH3257$6Y3LHåĨDQRFK
'HěRWYRUHQìFKGYHUt
SUHGWìP
5HQRYiFLHQDPLHUX
SUHGWìP
WHUD]
=RVWDUpKREXGHQRYp]DMHGLQìGHě
NDçGì Qiå ]iND]QtN´
KRYRUt 7DWLDQD .XQ]
PDQQ PDMLWHĕND SRG
QLNX Å1DåH UHQRYiFLH
VSRMXM~ YìKRG\ VROtG
QHKRUHPHVODDQDMPR
GHUQHMåtFK YìUREQìFK
SRVWXSRY´
ÿRWRSUHVQH]QDPHQi
WHUD]
1RYìVWURSQìSRGKĕDGQRYiDWPRVIpUDYPLHVWQRVWL
R WRP VD P{çHWH SUHV
YHGĀLĨ QD WRPWR GQL
RWYRUHQìFK GYHUt 2UL
JLQiOQH Y]RUN\ VWDYX
SUHG D SR UHQRYiFLL
9iP SUHGYHG~ DNR
VD ]R VWDUìFK GYHUt
NXFKìě DOHER VFKR
GRY VWDQ~ RSlĨ R]GR
E\ 9DåLFK GRPRYRY
9åHWN\ UHQRYiFLH VD
URELDQDPLHUX
.WR FKFH VNUiåOLĨ VYRMH
RE\GOLHEH]VWDYHQLVND
PDOE\WHQWRGHěRWYR
UHQìFKGYHUtQDYåWtYLĨ
3ULSUDYLOLVPHSUH9iVDM
PDOpREĀHUVWYHQLH
!
"
#"$"
%"
&"$"&'#'
()
#'*''
#+*''
-.
-
.
23
"#$%&$'*+;<=><;
=?<Q<#XY
$%&'&(&)''(*
www.sk.portas.com
3257$6MHVRVYRMLPL
RGERUQìPL
]iYRGPL
QDMYlĀåtP SRGQLNRP
QDUHQRYiFLHDPRGHU
QL]iFLH Y (XUySH 2G
ERUQì]iYRG7DWLD
QD .XQ]PDQQ 5H
QRYiFLH 9iV SR]ìYD
QD GHě RWYRUHQìFK
GYHUtFK GR VYRMLFK QR
YìFK SULHVWRURY 7HQWR
åSHFLDOLVWD QD UHQR
YiFLH 9iP SUHGYHGLH
LQRYDWtYQH UHQRYiFLH
GYHUtNXFKìěVFKRGRY
DVWURSQìFKSRGKĕDGRY
SRGKHVORPÅ'REUp]D
FKRYiPHQRYpY\WYR
UtPH´ Å6HUYLV D NYDOLWD
V~QDåHVLOQpVWUiQN\QD
WR VD P{çH VSRĕDKQ~Ĩ
inzercia
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
Predám elektrický sporák so
sklokeramickou doskou zn. MORA,
7-ročný, zachovaný. Cena 250 €.
Tel. 0904/195 715.
Predám úplne novú mikrovlnku. Pôvodne 65 €, teraz 50 €. Tel.
0944/025 596.
Predám detský modrý bicykel
cca na 8 rokov. Cena 50 €. Tel.
0911/646 896.
Predám plienky pre dospelých.
Tel. 0907/794 788.
Predám obilie (žito, jačmeň).
Tel. 0905/990 285.
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Prenajmem prerobený, zariadený 3-izbový byt v tichej lokalite
Piešťan (A. Hlinku). Cena od 350
€ + energie. Volať večer (19.00 20.00 h) na tel. 0907/720 456.
Prenajmem garáže. Tel. 0907/
349 632.
Dám do prenájmu 3-izbový
byt na Vážskej ulici, samostatné kúrenie, od 25. apríla. Tel.
0915/729 702.
Predám dom-štvorec, D. Lopašov, 15 árov. Cena 33 300 €. Tel.
0904/324 025.
Predám garsónku v centre
Piešťan a RD v Nitrianskej Blatnici. Tel. 0915/411 590.
Predám 4-izbový byt na 4. poschodí v OV s balkónom a pivnicou alebo vymením za menší
+ doplatok. Tel. 0910/385 985,
0903/628 613.
Prenajmem v Piešťanoch, dlhodobo, dom s terasou a záhradou. Vhodný aj na podnikanie dobrá lokalita. Seriózne, 450 €/
mes. + E. Tel. 0911/750 103.
Odstúpim zariadený pub v
Piešťanoch. Vhodný aj ako reštaurácia. Tel. 0911/750 103.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Dám do prenájmu 2-izbový byt
v centre. Tel. 0905/812 196.
Dám do prenájmu garáž. Tel.
0905/812 196.
Dám do prenájmu kancelárie v Piešťanoch (12 m2, 14 m2,
16 m2 + skladové priestory). Tel.
0911/550 605.
Prenajmem obchodný priestor s
výkladom, 45 m2, v centre Piešťan (pri Auparku). Tel. 0907/
961 634.
Ihneď prenajmem 2-izbový
nezariadený byt na A. Hlinku. Tel.
0907/783 975.
Prenajmem v Piešťanoch tehlový 3-izbový byt s garážou. Tel.
0907/311 703, 033/730 10 53.
Prenajmem 3-izbový dom s
halou a kuchyňou prepoj. terasou v Piešťanoch, Veterná ul.,
dlhodobo, vhodný aj na podnikanie. Cena 450 € + energie. Tel.
0911/750 103.
Predám 3-izbový byt v OV v
Piešťanoch, v tichej lokalite plnej zelene. Bezproblémové parkovanie, na krok škola, škôlka,
obchody. Trojposchodový dom bez
výťahu – prízemie. Vhodný pre
rodiny s deťmi alebo seniorov.
Tel. 0905/241 185.
kúpa-predaj
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I.trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám staršie bicykle (dámsky, pánsky). Cena za oba 40 €.
Tel. 0907/590 240.
Predám jačmeň a pšenicu.
Cena dohodou. Tel. 033/778 35 66.
auto-moto
Predám lacno Škodu Felicia,
r.v. 98, najazdených 82 000 km.
Tel. 0908/285 676.
Predám nové disky aj s pneumatikami MATADOR ELITE 2 na
Octaviu, používané 4 mesiace.
Rozmery: 195/65 R15-MP42. Tel.
0903/263 641.
AUTOPOŽIČOVŇA.
0908/433 354, 0904/625 695
www.BOMAS.sk
Predám Škodu Garde, r.v. 1985.
Lacno - cena dohodou. Tel. 0917/
447 188.
Karbón 3D 3M
Autofólie bez vyberania skiel
www.profifolie.sk
Predám funkčný rotavátor s
prevodovkou 2+Z a kosačku na
VARI 315 bez motora. Tel. 0903/
733 316.
Predám motorku KAWASAKI ZR
750 F - modrá metalíza. Málo
jazdená, super stav, pripravená
na sezónu. K tomu dve prilby a
dve bundy. Tel. 0911/825 300.
Predám Ford Mondeo Combi
1,8 TD - r.v. 97, nové, červené,
batéria, brzdy, pneumatiky. Cena
2200 €. Tel. 0949/378 077.
Predám Aviu 31-T-L, euro2.
Tel. 0905/753 214.
zverinec
Darujem krížené šteniatka,
ktoré hľadajú dobrých ľudí, čo
im poskytnú domov. Šteniatka
sú čiernej, bielej a hnedej farby. V prípade záujmu volajte,
prosím, na tel. 0904/958 268.
Predáme čistokrvné šteniatka
labradora, bez PP, bielo–žltá farba, Rybník Drahovce. Cena dohodou. Tel. 0905/166 475.
31
Predám ošípané, 120–150 kg.
Cena 1,40 €/kg, možnosť rozobratia. Tel. 0908/118 461.
Predám dve štvortýždňové a
jedno osemtýždňové kozliatko.
Tel. 0905/605 964.
zamestnanie
Prijmeme predavačky (aj študentky brigádne) do predajne zahraničných odevov so znalosťou
min. jedného cudzieho jazyka.
Tel. 0907/079 901.
Prevádzka rýchleho občerstvenia DOBRÁ BAŠTA prijme do novootvoreného objektu v piešťanskom Auparku kuchára, pomocného kuchára, umývačku a
pracovníčku do pokladne. Nástup ihneď. Tel. 0902/893 187.
AVON COSMETICS hľadá nové
avon lady. Dámy z Piešťan a okolia,
volajte priamo. Tel. 0908/504 738.
Firma MK Taxi prijme dôchodkyňu alebo invalidnú dôchodkyňu na miesto dispečerky. Tel.
0911/169 000.
Hľadám prácu opatrovateľky.
Tel. 0905/682 140.
Mám SŠ-vzdelanie - hľadám
prácu ako vodič, kuriér, nákupca, zásobovač na vozidle do 3,5
t. Tel. 0918/742 846.
Hľadám prácu od júna. Mám
19 r., SOU kozmetik s maturitou.
Tel. 0918/188 335.
Na zimnú sezónu hľadám učiteľa lyžovania do rakúskych Álp,
nutná nemčina, dobré platové
podmienky. Tel. 0908/743 300.
remeslá-služby
Výroba kovaných brán, plotov,
zábradlí, záhradný nábytok,
priemyselné brány, kozubové
náradie, zákazková výroba. Tel.
0905/184 704.
Opravy a montáž čerpadiel,
narážanie studní, montáž sanity.
Tel. 0903/453 154.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Šitie, opravy perových paplónov, opravy odevov, zipsov. Tel.
0905/236 215.
32
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
remeslá-služby
Renovácia cintorínskych pomníkov priamo na mieste. Vykonávam maliarske práce, sadrokartón, stierku, rôzne opravy v
bytoch. Tel. 0907/636 619.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879.
Doučujem angličtinu študentov - individuálne. Tel. 0904/
995 787.
Vykonávame výmeny kotlov,
radiátorov a bojlerov.
Tel. 0905/251 693.
Vykonávam murárske a maliarske práce, obklady, dlažby,
stierky, plávajúce podlahy, sadrokartón. Tel. 0910/561 822.
Oprava a čistenie kotlov
a prietokových ohrievačov.
Tel. 0907/433 547.
Doučujem angličtinu a slovenčinu. Tel. 0908/344 926.
Pedikúra Banka - prídem aj domov. Tel. 0908/087 114.
Vykonávam maliarske, sadrokartonárske a obkladačské práce.
Tel. 0905/390 562.
Murárske práce, bytové jadrá,
obklady, dlažby, sadrokartón,
stavba domov, zateplenie. Tel.
0903/467 503.
Zabezpečujem hudobnú produkciu na zábavy, diskotéky, plesy, svadby, stužkové, oslavy a rôzne kultúrne podujatia + DVD hudobnej produkcie ZDARMA. DJ
Ján Miklovič. Tel. 032/779 52 18,
0905/530 949.
inzercia
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská 4,
Piešťany, tel. 0915/897 941.
Pôžičky, hypotéky. Tel. 0908/
149 559.
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Vykonávam elektroinštalačné
práce, sieťové káble pre internet.
Tel. 0911/267 562.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme
nejaký ciel, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti. Tel.
0902/394 812. e-mail: kaitan.
[email protected]
LERCHE, a.s., sprostredkuje
úvery, hypotéky, leasingy
pre občanov aj podnikateľov.
Tel. 0903/342 492.
Chcete mať E-shop, ktorý predáva? www.certifikovanyobchod.
sk. Tel. 0905/303 898.
Kosím trávu, burinu – krovinorezom. PÍLIM STROMY. Tel.
0905/562 466.
Multikára – odvoz, dovoz stavebného odpadu a materiálu. Tel.
0915/792 743.
Satelitná TV Skylink,
pozemná digitálna TV DVB-T.
Tel. 0904/426 996.
s mozzarellou
St Paradajková so syrom,
1. Španielsky vtáčik, ryža,
2. Kuracie medailónky
na provensálskej omáčke,
hranolky, 3. Pečený losos
na špenátových listoch,
limetková omáčka, varené
zemiaky (6,00 €), 4. Kurací
gyros na chrumkavom šaláte,
26. 4. - 30. 4. 2010
hranolky
PREHĽAD DENNÉHO MENU
Št Slepačí vývar s mäsom
a rezancami, 1. Pečené
PENZIÓN LÖWE
kačacie stehno, červená
3,90 €/117,49 Sk, Kollárova 6, Piešťany,
033/772 22 22
kapusta, 3 ks knedľa,
2. Bravčové rizoto, 3. VypráPo Zeleninová s ovsenými vločžaný syr, tatárska omáčka,
kami, 1. Gazdovský bravčový
hranolky, 4. Neapolský šalát
rezeň, tatárska omáčka, vares tuniakom
né zemiaky, 2. Kuracia Fajita,
Pi Fazuľová s rezancami,
ryža, 3. Vyprážaná zelenina
1. Pangasius na parížsky
(karfiol, šampiňóny, cuketa),
spôsob, varené zemiaky,
tat. omáčka, varené zemiaky,
2. Lassagne „Bolognese“, 3.
4. Kurací šalát s mangom
Gazdovská hydinová roláda,
a rukolou
zemiaky dusené na cibuľke,
Ut Gulášová polievka, 1. Zapeka4. Jarný šalát s vyprážanými
né kuracie prsia (šampiňóny,
bravčovými medailónkami
šunka, syr), ryža, 2. Záhradnícky bravčový tokáň, tarhoňa, Cena obedného menu je
3. Marmeládové palacinky
vrátane šalátu podľa výberu
so šľahačkou, 4. Grécky šalát
a „Koláča panej domu“.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ a čísla kategórie) je
0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ a čísla kategórie).
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Vykonávam výkopové práce,
vypratávanie, čistenie záhrad,
búracie práce, zámkovú dlažbu,
akékoľvek murárske práce. Tel.
0914/246 522.
TOSTAS - MEČÁR STANISLAV:
Zatepľovanie budov, plochých
striech, izolácie striech fatrafolom, glazbytom, rekonštrukcie kúpeľní, bytových jadier, výstavba nízkoenergetických domov, zámkové dlažby, projektová činnosť, záhradná architektúra + realizácia, dovolenka
na drevenici. [email protected],
tel. 0905/640 427.
Internetové obchody KRÍZA
NEPOSTIHLA. Zakúpte si E-shop
od nás a dostanete bonus webyshopping. Tel. 0905/303 898,
www.winternet.sk.
Požičiavam lešenie.
Tel. 0908/531 163.
Renovácia dverí. Tel. 0903/
959 316.
Autodoprava Schlosser – 3 t,
26 m3. Tel. 0905/753 214.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte! Tel. 0903/301 407.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Kúrenie, voda, plyn. Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek,
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany, tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
SKYLINK – digitálna satelitná
televízia - 21 slovenských a českých programov bez poplatkov.
Komplet stream 101 PVR - 125
€, opensat x710 - 150 €, komplet HD opensat 4000 HDPVR 220 €, komplet na dva TV už za
226 €, montáž 1 TV - 40 €, 2 TV
- 50 €. PH com, Pod Párovcami 100, Piešťany, otvorené: po
– pi 11.00 – 16.00. Predaj aj na
splátky. Tel. 0907/297 787.
Rekonštrukcie stolov, stoličiek, záhradných sedení. Tel.
0905/562 466.
straty-nálezy
Kto našiel v pondelok 26. apríla v OD Prior peňaženku s dokladmi, prosím o vrátenie. Za odmenu. Tel. 0908/544 905.
Dňa 9. apríla okolo 9.00 h som
pri Chirane oproti mlynom stratil
kartu od auta Renault Laguna. Odmena istá. Tel. 0904/505 979.
Prosím človeka, ktorý mi dňa
19. apríla ukradol v Jednote pri
pošte peňaženku, nech mi ju vráti
s dokladmi na adresu, čo je v nej.
Peniaze si nechajte. Ďakujem.
Tel. 033/774 29 27.
Máj
Máj na
na Sĺňave
Sĺňave
2010
Nábrežie Váhu
Program podujatia:
Piatok 30. 4. 2010
Nábrežie Váhu medzi mostami
17.00 Beseda s rezbárom Andrejom Iršom, predstaví knihu Rezba motorovou pílou
Kino Fontána, Beethovenova 1
20.00 Nočný filmový maratón, prehliadka filmov
Sobota 1. 5. 2010
Nábrežie Váhu pri Krajinskom moste
8.00 - 9.00 Štart cyklotrás okolo Sĺňavy, Váhu a pohorím Považský Inovec
9.00 - 15.00 Program pre deti: maľovanie na tvár, súťaže v stavaní prepraviek,
prekážkové preteky, dobová strelnica
Pokus o slovenský rekord
v najväčšom počte cyklistov
1. 5. 2010
registrácia účastníkov
od 8.00 do 15.00
Medzinárodné rezbárske sympózium
Sĺňavské slnko, venované pamiatke Ľudovíta Wintera
29. 4 - 2. 5. 2010
denne od 9.00 do 18.00
Ihrisko medzi mostami
9.00 - 14.00 Volejbalový turnaj dvojčlenných družstiev
Nedeľa 2. 5. 2010
Kolonádový most
10.30 Plavba výletnou loďou po jazere Sĺňava
Nábrežie Váhu medzi mostami
Ihrisko Makabea
10.00 - 15.00 Futbalový turnaj zmiešaných družstiev žien aj mužov
13.00
Sadenie živej panorámy - troch stromov Inovec, Bezovec, Marhát
Nábrežie Váhu medzi mostami
14.00 Otváranie vody vodáckym oddielom Neptún
14.15 Spustenie dobovej plte do vôd Váhu
15.00 Odovzdávanie diel z rúk rezbárov zástupcom mesta Piešťany, riaditeľovi
Slovenského vodohospodárskeho podniku, Povodia Váhu Piešťany, riaditeľke MsKS
a predstaviteľom piešťanských kúpeľov
Hudobný pavilón v mestskom parku
16.00 Promenádny koncert - hudobná skupina Eminent
Sprievodné podujatia:
1. 5. 2010 - 30. 7. 2010
Fotosúťaž “Vstaň a foť Sĺňavu“
Námestie slobody
15.00 Stavanie mája - FS Bystričan, kultúrny program
1. 5. 2010
Odborná prezentácia SVP povodia Váhu, o. z. Piešťany
9.30,11.15 Téma: Vodná nádrž Drahovce - Madunice, hať Drahovce
10.00
Téma: Využitie vodnej elektrárne v energetike, elektráreň Madunice
Hudobný pavilón v mestskom parku
16.00 Vrbovskí víťazi
16.30 Žrebovanie tomboly účastníkov rekordu
17.00 Vyhlásenie výsledkov rekordu, súťaží, turnajov
17.15 Slniečko
29. 4. - 12. 5. 2010
KSC Fontána, Beethovenova 1
Šport (vždy) zvíťazí?!
Výstava kresieb a karikatúr
Kino Fontána, Beethovenova 1
22.00 Film Žaby a iné ryby
Bližšie informácie na www.piestany.sk, www.slnava-piestany.sk
organizátori:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
š.p.
odštepný závod´
POVODIE VÁHU PIEŠŤANY
Mesto Piešťany
sponzori:
AUTOŠKOLA
SERVIS BICYKLOV
DR.BIKE 0911/298371
Píla Forest
Moravany
Perla Romanza
34
servis/voľný čas
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
záhrada očami odborníka
Georgína - ohňostroj farieb
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí čitateľom Piešťanského týždňa, ako
sadiť a pestovať georgíny.
Od polovice apríla môžeme vysádzať hľuznaté a cibuľnaté rastliny. Najskôr vysádzame gladioly,
montbrécie, letné hyacinty, záhradné frézie a koncom mesiaca aj
dálie. Dália (Dahlia pinnata) alebo
georgína premenlivá poskytuje
takú širokú paletu farieb a tvarov,
ako len málo kvetov. Ohňostroj
farieb a obľuba slnka spočíva v
krajine pôvodu, ktorou je Mexiko,
kde kvet georgíny pre dávne civilizácie predstavoval symbol boha
slnka. Mnohonásobným krížením
vznikli nové odrody ako:
Dahlia pinnata
Jednoducho kvitnúce georgíny – sem patria trpasličie kultivary okolo 0,25 m, mignonky do
pol metra a jednoduché kultivary
vyššie ako pol metra. Súkvetie sa
skladá z rúrkovitých kvetov, ktoré
tvoria žltý terč, a jazykovitých
kvetov umiestnených na okraji
terča. Rozmnožujú sa semenom.
Veternicovite kvitnúce georgíny – ich súkvetie tvorí vonkajší prstenec jazykovitých kvetov,
ktoré k stredu prechádzajú do
kratších rúrkovitých kvetov a do
žltého terča. Sú nízkeho vzrastu.
Okružkovité georgíny – vyrastú až do jedného metra. Súkvetie
tvoria jazykovité kvety na obvode,
ďalej veniec odlišne zafarbených
rúrkovitých kvetov a žltý terč.
Leknínovité georgíny – majú
poloplné, husté a jazykovité kvety, sú široké.
Dekoračné georgíny - súkvetia sú plné a majú tiež husté a
jazykovité kvety.
Ball-georgíny - celkom plné
súkvetie, guľatého, mierne splošteného tvaru.
Pompónkovité georgíny majú
plné guľaté súkvetie do priemeru
50 mm.
Kaktusové georgíny - ich súkvetie je plné, jazykovité, usporiadané lúčovite, sú hrotité a úzko
skrútené.
Semikaktusovité georgíny plné súkvetie, jazykovité kvety sú
väčšinou zahrotené a užšie ako pri
dekoračných georgínach.
Georgíny pestujeme na stanovištiach chránených pred vetrom. Rozmnožovať ich môžeme
semenom, odrezkami a delením
hľúz. Pri rozmnožovaní odrezkami materské hľuzy zakladáme vo
februári do skleníka s teplotou 20
°C – zasypané na 3/4 rašelinou
s pieskom. Po vypučaní stoniek
režeme s troma pármi listov a pätkou zapichujeme v rozmnožovni. Vysádzame v druhej polovici
mája. Pri delení hľúz pred vysádzaním rozdelíme hľuzy tak, aby
na každom oddelku ostal koreňový kŕčok. Hľuzy sadíme koncom
apríla na vzdialenosť 0,8 - 1,0 m.
Koreňový kŕčok má byť 100 mm
hlboko. Hľuzy sa uskladňujú pri
teplote 4-6 °C. Môžu sa pestovať v kontajneroch. Georgíny sú
vhodné na rezanie do vázy. Na
tento účel režeme len otvorené
kvety, nie puky. Tesne pred vložením do vázy je nutné zrezať
konce stoniek, aby dobre prijímali
vodu. Rastliny poškodzujú virózy,
nádorovitosť, savý hmyz.
služby lekární
od utorka 27. 4. do utorka 4. 5. 2010
27.4. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
28.4. Prior, A. Hlinku 46,
772 03 47.
29.4. Na Trajane, A. Trajana 11,
762 57 01.
30.4. Dr. Alexander, Winterova
41, 776 33 12.
1.5. Park, Winterova 6,
773 03 30.
2.5. Katka, OD Kocka,
772 31 29.
3.5. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
4.5. Prior, A. Hlinku 46,
772 03 47.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Ruiny hradu sa nachádzajú v lese pri obci Dobrá Voda.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
Chránil cestu na Moravu
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. V tomto čísle
vám predstavíme hrad Dobrá voda.
Hrad sa nachádza v rovnomennej obci, v Dobrovodskej kotline,
obklopenej lesom. Chotár obce je
zaujímavý nielen hradom týčiacim sa nad obcou, ale i krasovým
územím – Dobrovodský kras a neprístupnými jaskyňami Klenová a
Slopy. Hrad je zaujímavý i svojou
polohou. Rozprestiera sa na ceste
vedúcej z Považia až na Moravu. V minulosti bola významnou
dopravnou trasou a hrad bol jej
ochrancom.
Výstup na zrúcaniny je možný
dvoma spôsobmi, po dvoch značkách – modrej a červenej, ktoré
sa však krátko pod hradom spájajú do jedného chodníka vedúceho k hradu. Červená značka nás
prevedie zaujímavosťami chotára
a jej začiatok je pri dedinskom
kostolíku. Prvou zastávkou v úvode cesty je miestny cintorín, kde
sa nachádza hrob Jána Hollého,
ktorý tu prežil svojich posledných šesť rokov života. Pamiatke
tohto národovca je venovaná i
pamätná izba na farskom úrade.
Miestny cintorín je zaujímavý i
ukážkou historických náhrobných
kameňov, vyrobených domácimi
ľuďmi.
Les, začínajúci za cintorínom,
je veľmi miernou a ľahkou prechádzkou a asi po desiatich minutách nás prekvapí opustenými
a chátrajúcimi zvyškami náhrobných kameňov židovského cintorína. Chodník nás ďalej postupne
zavedie k zrúcanine hradu, ktorý
nás uvíta pomerne zachovanou
juhozápadnou delovou baštou
predhradia. Ruiny Dobrovodského
hradu nás ohromia svojou mohutnosťou a z východnej časti hradu
i príjemne potešia výhľadom. Pri
túlaní sa hradom musíme použiť
fantáziu a domýšľavosť, nakoľko
o jednotlivých častiach informujú
len občasné tabuľky. Označená je
napríklad delová bašta, komín kozubu či toaleta. Ostatné historické
a geografické informácie nájdete
na oficiálnej stránke obce Dobrá Voda. Pokračovaním od hradu
po červenej značke nás chodník
zavedie krátkym a miernym stúpaním na Skalie. Z tohto vyhliadkového miesta sa môžeme potešiť
nielen výhľadom na Dobrovodský
hrad z iného pohľadu, ale môžeme nazrieť i do neprístupnej jaskyne Slopy, ktorej vstup je ukrytý
za skalami. Regina Hulmanová
krížovka
autorka:
TINA S.
skratka
pre kus
omámilo sa
alkoholom
väčší košík
stratiť
rodičov
belgické
sídlo
nebo
merač
atmosférického
tlaku
odoberú
značka
telefónov
pripravuj
varením
Kainov brat
35
2.
tajnička
tlač
naháňajúca
sa za
senzáciami
mesto
v USA
1.
poplatok,
po nemecky
tajnička
Pomôcky:
AALE, TALOS
OR, ERASE
ORA, TODI
Pomôcky:
ABGABE
KOKOMO
LG, MOEN
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
šiel
jazyk
solmizačná
slabika
atak
Russian
National
Orchestra
500 v Ríme
úľ,
po česky
51 v Ríme
hranica
(lek.)
karibský
hmyzožravý
vtáčik
symetrála
gumovať,
po anglicky
EČV
Krupiny
teba
druh
papagája
vodík (zn.)
steny
staroegyptský
Boh Slnka
krátky kabát
japonská
mafia
joule (zn.)
spojenie,
spolupráca,
po anglicky
úhory,
po nemecky
alebo,
po anglicky
sumerský
názov Zeme
pero na
ozdobné
písmo
pohoršovala
sa „c”-kaním
3.
americký
spisovateľ
franc.-kan.
pôvodu
bziknutie
jógová
sústava
dych. cvičení
plúž
Pomôcky:
francúzsky
LIAISON
prozaik
OLASO
(Denys)
PRÁNAJÁMA
Pomôcky:
AMIEL
URETER
DRIENOV
vidiecka
obec
Norfolk State
University
(skr.)
kšefty
spisovne
Pomôcky:
ABASO, KI
ESBO, OAK
RETAMITO
MPZ
Nemecka
mesto v
Argentíne
Pomôcky:
ANE, IAN
NUBUK
tajnička
TARDANDO
mastná
tekutina
jednotka
el. odporu
4.
orgán
zraku
veľká zima
Radio Rottu
Oberwallis
(skr.)
predložka
značka
výrobcu
polievok
španielsky
tenista
(Guillermo)
taliansky
(skr.)
tibetský
(skr.)
počítala
a iné (skr.)
argón
(zn.)
ruský súhlas
beznohý
šupinatý plaz
ponad
tona (zn.)
nepravidelný
rytmus
mýtický
legendárny
krétsky kráľ
argentínske
mesto
KRÍŽOVKA PT 17/2010
........................................................
........................................................
........................................................
Meno a
priezvisko: ........................................................
Adresa:
otravné
látky (skr.)
medený
obor z Kréty
fínske sídlo
Tajnička:
bioenergia
vyžarovaná
okolo tela
obec v okrese
Prešov
dub,
po anglicky
spodok
nádoby
tretia
samohláska
domáce
zviera
močovod
(lek.)
........................................................
Autorka krížovky Tina S. ukryla do tajničky tento týždeň citát od Senecu.
Riešenie nám doručte na adresu redakcie: WINTER média, a.s.,
Teplická 63, 921 01 Piešťany, alebo pošlite na e-mailovú adresu
[email protected] do štvrtka 13. mája 2010.
Dvaja vyžrebovaní lúštitelia získajú knižné publikácie - Dick
Francis: MINIMÁLNA ŠANCA (o bývalom džokejovi, ktorý je poverený vyšetrovaním príčin úpadku kedysi úspešnej dostihovej dráhy) a Rosamunde Pilcherová: SPIACI TIGER.
36
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
Hádzanári
o majstra okresu
Školské majstrovstvá okresu
v hádzanej žiakov základných
škôl zorganizovalo Centrum voľného času Ahoj v spolupráci so
ZŠ Mojmírova. Hralo sa na ihrisku s umelým povrchom v areáli
ZŠ Mojmírova. Päť družstiev
sa stretlo systémom každý s
každým. V mimoriadne vyrovnanom zápolení sa nakoniec o
víťazovi rozhodlo až v poslednom zápase.
Najviac bodov získali chlapci
zo ZŠ Holubyho Piešťany, ktorí remizovali so ZŠ Komenského
vo Vrbovom 3:3, so ZŠ Brezová
2:2 a zvíťazili nad ZŠ Mojmírova 6:4 a nad CZŠ sv. Márie
Goretti 5:3. Na druhom mieste
skončila po výhre nad CZŠ 2:1
a remízach v ostatných troch
zápasoch s piatimi bodmi ZŠ
Vrbové. Tretie miesto si vybojovali žiaci z cirkevnej školy.
Tí síce prehrali s Vrbovým i so
ZŠ Holubyho, ale zvíťazili nad
ZŠ Brezová 3:2 a ZŠ Mojmírova 4:2. Štvrtá priečka patrila
chlapcom zo ZŠ Brezová a na
poslednom mieste skončila domáca ZŠ Mojmírova so ziskom
jedného boda za remízu 5:5 s
Vrbovým. Najlepším strelcom
turnaja sa stal Erik Kertis z CZŠ
s 10 gólmi.
Peter Bajnok
Víťazom „cirkevná“
Mladší žiaci zápolili v Piešťanoch o titul majstra okresu v
malom futbale. Podujatie zorganizovalo CVČ Ahoj v spolupráci s PFK Piešťany. Z jednotlivých kvalifikačných skupín si
postup medzi najlepších vybojovalo osem družstiev. Tie
boli rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín. V skupine A
zvíťazili bez straty bodu žiaci
zo ZŠ Mojmírova Piešťany pred
ZŠ Rakovice. V skupine B si postup do semifinále vybojovali
z prvého miesta žiaci z CZŠ sv.
Márie Goretti a druhá ZŠ Školská vo Vrbovom. V semifinále
zvíťazila CZŠ nad Rakovicami
vysoko 10:3 a potom ZŠ Vrbové
nad ZŠ Mojmírova až po penaltovom rozstrele 3:2, keď v
riadnom hracom čase sa zápas
skončil remízou 2:2. V zápase
o tretie miesto vrátili žiaci z
Rakovíc družstvu ZŠ Mojmírova vysokú porážku zo skupiny
(4:8) a po víťazstve 7:2 obsadili tretie miesto. Finále bolo
jasnou záležitosťou chlapcov
z CZŠ, ktorí po víťazstve 6:1
nad ZŠ Vrbové získali titul majstra okresu.
(pb)
šport
Rezerva MTJ Mediprogress štvrtoligová
Stolní tenisti MTJ Mediprogress
Piešťany-Moravany „B“ sa po roku vracajú do štvrtej ligy kraja
Trnava. Po suverénnom víťazstve v piatej lige rozhodla o tom
kvalifikácia, v ktorej skončili
spomedzi štyroch mužstiev na
druhej postupovej priečke.
V piatej lige nemali hráči Mediprogressu vážnejšieho súpera,
veď z 22 zápasov ani raz neprehrali. Devätnásť stretnutí vyhrali
a vo zvyšných remizovali. Aj to už
v čase, keď mali účasť v kvalifikácii istú. O ich suverenite svedčí
aj vysoko aktívne skóre 284:112
a sedembodový náskok pred druhým Hlohovcom „C“. O postup
sa pričinili Peter Orihel, Vladimír
Stolár, Martin Malast, Marek Lulovič, Róbert Ondris a Peter Koščo.
Najviac bodov pre svoje mužstvo
nazbieral Malast, ktorý vyhral 79
z 88 zápasov. Mal tak úctyhodnú,
takmer 90-percentnú úspešnosť.
Dobre mu sekundovali aj Orihel,
Víťazné „béčko“ MTJ: (zľava) P. Orihel, M. Malast,
vedúci R. Hulman, M. Lulovič a V. Stolár.
ktorý vyhral z 50 zápasov 38 a
Stolár vyhral z 81 zápasov 59. V
štvorhre získali najviac bodov Malast (15) a Orihel (10).
Prvenstvo v piatej lige bolo
len prvým krokom k postupu. Tým
druhým bola úspešná kvalifiká-
cia. V nej zdolali Veľké Úľany „B“
10:0, Unín 10:4 a s Vydranmi „B“
remizovali 9:9. Keďže na sety boli
úspešnejší hráči Vydrian, tí pri
rovnosti bodov vyhrali kvalifikáciu
a spolu s rezervou MTJ postúpili
do štvrtej ligy.
Š. Gregorička
O titule rozhodlo až dohrávané kolo
O víťazovi 26. ročníka mestskej ligy v kolkoch, a tým aj o
novom majstrovi Piešťan, sa rozhodlo až v dohrávanom 20. kole.
V ňom sa stretli dve vedúce 36bodové družstvá – obhajca prvenstva, Povodie Váhu „A“ a Družba
„Ž“. Vo výbornom zápase sa tešili
z víťazstva a premiérového titulu
majstra Piešťan ženy Družby. Výborným výkonom 304 zvalených
kolkov im k tomu v najväčšej miere dopomohla najmladšia z kvarteta, Zuzana Obertášová.
Výsledky: Družba „Ž“ - Povodie Váhu „A“ 1055:1023 (Z. Obertášová 304, Vráblová 263 – Kubrický 272, Raška 254), VEM Slovakia
– Povodie Váhu „B“ 854:987 (Štuchal a Psalman po 220 – Koščál
254, Gajarský 246), Daxtav – Družba „C“ 965:998 (Koch 248, Mišura 241 – Kuník a Valach po 255),
OTJ Banka – Nitrianska Blatnica
970:975 (O. Halás 263, Paračka
250 – J. Hubinský 261, Mjartan
246), Remax – Stakotra 882:1036
(Zachar 235, Lazar 231 – J. Marek
282, Benko 263), Domoss – Služby mesta 947:930 (Bábik 273, M.
Mihálik 252 – Joz. Mišura 239, Duchaj 238).
Milan Koščál
Konečná tabuľka MKL:
1. Družba Ž
2. Pov. Váhu A
3. Domoss
4. Stakotra
5. Pov. Váhu B
6. Družba C
7. Nitr. Blatnica
8. OTJ Banka
9. Daxtav
10. Služby mesta
11. Remax
12. VEM Slovakia
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
19
18
16
15
14
13
10
9
7
6
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 1024 38
4 1045 36
6 977 32
7 1001 30
8 996 28
9 966 26
12 941 20
13 734 18
15 938 14
16 933 12
19 887 6
20 864 4
Polovičný bodový zisk žiakov KVP
11-roční žiaci KVP Kúpele Piešťany - hore zľava: tréner Berlanský,
Hildebrandt, Baranovičová, Filo, Výtiska, R. Kozmér, N. Kozmér, Straka,
dole zľava: Čunčík, Horvát, Valo, Strúčková, Valová a Chrenková.
Oblastná súťaž 11-ročných žiakov
vo vodnom póle pokračovala druhým
turnajom v Novákoch. Zverenci trénera Berlanského na ňom obsadili druhé
miesto. V prvom stretnutí podľa očakávania nestačili na domáce NChZ Nováky, ktorým podľahli 2:21. Stretnutie
bolo jednoznačnou záležitosťou. O
góly Piešťan sa pričinili Baranovičová
a Výtiska. V ďalších dvoch stretnutiach
boli mladí Piešťanci úspešnejší. Nad
PVK Vrútky vyhrali 7:2, hoci po dvoch
štvrtinách viedli iba 1:0. Góly Piešťan:
Baranovičová a Norbert Kozmér po 2,
Výtiska, Róbert Kozmér a Filo. V záverečnom stretnutí remizovali s Tozanom
Topoľčany 5:5, keď viedli 2:1 a prehrávali 2:4. Góly: N. Kozmér 4, Filo.
Po dvoch turnajoch vedú Nováky s
12 bodmi pred Piešťanmi (7), Topoľčanmi (3) a Vrútkami (2). Ján Baranovič
šport
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
37
Z PRVENSTVA SA TEŠILI ZAHRANIČNÍ TENISTI
Na tenisových dvorcoch TK Kúpele Piešťany sa hral minulý týždeň 32. ročník
medzinárodného turnaja hráčov do 18
rokov, Interspa Slovakia Cup. V hlavnej
súťaži kategórie Grade 2 sa predstavilo po
48 hráčov a hráčok zo 16 štátov.
Turnajovými jednotkami vo dvojhre boli
síce hráči domáceho TK Kúpele Piešťany,
Chantal Škamlová a Filip Horanský, no napriek tomu putovali všetky prvenstvá za
hranice. Vo finále dvojhry vyhral Talian
Micolani nad Srbom Jankovičom 6:1, 6:0 a
v českom dievčenskom finále vyhrala Allertová nad Malečkovou 6:1, 6:4. Vo štvorhre
chlapcov sa tešil z prvenstva chorvátskoruský pár Brkič, Kondulukov, ktorý zdolal
vo finále Godryho s Nagym z Maďarska
7:6, 6:4. U dievčat vyhrali Češky Allertová s Mendesovou nad česko-slovenskou
dvojicou Machálková, Škamlová 6:3, 7:5.
V dvojhre sa najvyššie nasadená Chantal
Škamlová prebojovala po výhrach nad Češkami Jankovskou 6:3,3:6, 7:6, Rohanovou
6:2, 6:1 a Dvořákovou 6:2, 6:4 do semifinále. V ňom podľahla ďalšej Češke Allertovej
6:3, 1:6, 3:6. Ďalšie dve hráčky TK Kúpele
vypadli už v prvom kole. Monika Staníková
podľahla Jankovskej a Nina Bubelová Bieloruske Vavulinovej. V chlapčenskom pavúku
sa Henrich Gajdošek z TK Kúpele po výhre
nad Rakúšanom Ofnerom 6:3, 7:6 lúčil so súťažou prehrou s Poliakom Smolom 3:6, 2:6 už
v druhom kole. Filip Horanský to dotiahol do
štvrťfinále. Najskôr vyhral nad Švajčiarom
Srkalom 5:7, 6:3, 6:3, potom nad Čechom
Pitrom 7:6, 6:3, ale vo štvrťfinále musel za
stavu 4:5 v prvom sete Srbovi Jankovičovi
pre zranenie členka vzdať. Š. Gregorička
Najúspešnejšou zo Slovákov bola Chantal Škamlová.
Púť mladých hádzanárok skončila v krajskom kole
Hádzanárky ZŠ Mojmírova - stoja zľava: Kumančiková, Mareková, Masaryková,
Jančovičová, Strečanská, tréner Macejka, v pokľaku: Piešťanská, Hulmanová,
Kovačiková, Turčanová, vpredu: Balážiková. Na snímke chýba Lisáková.
Žiačky zo ZŠ Mojmírova ulica v
Piešťanoch pod vedením učiteľa
Jozefa Macejku dobre reprezentovali svoju školu aj mesto v súťaži základných škôl v hádzanej.
V okresnom kole vo Veľkých
Kostoľanoch postupne zdolali ZŠ
Veľké Kostoľany 9:4, ZŠ Brezová Piešťany 12:6 a CZŠ sv. Márie
Goretti Piešťany 10:1. Ako víťazi
postúpili do regionálneho kola v
Hlohovci. Po víťazstvách nad Trnavou 12:0 a Hlohovcom 7:4 postúpili do krajského kola v Dunajskej Strede.
„Tam sme sa stretli s družstvami zo Senice a domácej Dunajskej
Stredy. Proti nim sme už nemali
šancu na úspech, pretože sú to
družstvá, ktoré hrajú pravidel-
ne krajské mládežnícke súťaže a
v oboch mestách má ženská hádzaná tradíciu. Navyše majú na
rozdiel od nás možnosť trénovať
v halách s regulárnym ihriskom.
Napríklad nová hádzanárska hala v Dunajskej Strede bola postavená do jedného roka. Naše žiačky takúto možnosť nemajú. Jediné ihrisko je na ZŠ Mojmírova,
kde sa však dá hrať len v letných
mesiacoch. Piešťany sú o regulárnu halu ochudobnené, čo je na
škodu nielen hádzanej,“ povedal
nám tréner piešťanských žiačok
J. Macejka. Víťazmi krajského
kola sa stali chlapci aj dievčatá z
Dunajskej Stredy a postupujú na
majstrovstvá Slovenska ZŠ.
(šg), foto: (jm)
PAVOL TÁBORSKÝ ODŠTARTOVAL NAJLEPŠIE
Nová motokárová sezóna Moravského pohára a majstrovstiev
Slovenska sa začala v Trebaticiach. Na tamojšej motokárovej dráhe bojovalo o body 117
pretekárov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Nechýbali
medzi nimi ani jazdci z nášho
okresu.
V kategórii Baby 60 sa v konkurencii 16 jazdcov predstavil po
prvý raz aj Piešťanec Dávid Nemec. Syn známeho automobilového pretekára sa pri svojej premiére umiestnil na peknom desiatom mieste. V kategórii Mini 60
štartovalo 20 pretekárov. Pavol
Táborský z Veľkého Orvišťa vyhral
prvú finálovú jazdu, no v druhej
do neho zozadu narazil Čech Boldiš. Obaja sa ocitli mimo trate a
prepadli sa na 12. a 13. miesto.
Z týchto pozícií štartovali do tretej rozjazdy. V nej sa Táborský
napokon dokázal prepracovať až
na druhé miesto za Suchovského a druhá priečka mu patrí aj
celkove.
Marek Chromý a Tomáš Majerčík súťažili v triede Rotax Max
Junior s ďalšími pätnástimi rivalmi. Marek štartoval z druhého
miesta, no po chybe sa prepadol
na desiatu priečku. Z nej sa dokázal prepracovať na štvrté miesto,
ku ktorému pridal druhé miesta
z ďalších dvoch jázd. V seriáli
majstrovstiev Slovenska je zatiaľ
tiež druhý. Tomáš skončil v prvej
rozjazde tretí, v druhej sa po kolízii prepadol na siedme miesto a v
tretej poskočil na piate, ktoré mu
patrí aj v Moravskom pohári.
V triede Rotax Max si Timea
Pavol Táborský obsadil v úvodných pretekoch druhé miesto.
Glossová rýchlo zvykla na nový
stroj a vyjazdila si pekné piate
miesto, keď aj prvé tri priečky
patrili dievčatám. V kráľovskej
triede ICC 125 bol Martin Bosák
šiesty v MP, podobne ako Daniel
Sumer v pretekoch majstrovstiev
SR.
Štefan Gregorička
38
šport
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
Brankár Mikuláš už 421 minút neinkasoval gól
Druholigoví futbalisti Moravian potvrdili minulotýždňové víťazstvo vo Vrábľoch ďalším trojbodovým zápisom, tentoraz doma s
juniormi Slovana Bratislava. Brankár Ivan Mikuláš si navyše predĺžil sériu bez inkasovaného gólu už na 421 minút. Naposledy totiž
inkasoval v 29. min domáceho zápasu s Nitrou „B“ v 18. kole. V
tretej lige získali Piešťanci cenný bod v Bánovciach nad Bebravou.
Spartak Bánovce - PFK Piešťany 0:0
Po obojstrannom oťukávaní
prevzali iniciatívu na svoje kopačky hostia. V 10. min Gvozdenovič
namiesto strely prihrával Žambovi, ale s jeho strelou si brankár
poradil, podobne ako v 15. min s
pokusom Šajbidora. V 21. min zasahoval aj Miro Krajčovič. Polčas
sa dohral medzi šestnástkami. Po
prestávke začali domáci v snahe
čo najskôr rozhodnúť veľkým tlakom, mali aj niekoľko šanci, no
ich zakončenie bolo nepresné. Naopak, z rýchlych protiútokov mohli
ťažiť hostia. V 71. min sa ocitol v
gólovej príležitosti Šajbidor, ale
namiesto strely prihrával obsadenému Bábskemu. O všetkom mohla rozhodnúť 74. min, keď najskôr
center domáceho hráča skončil
na žrdi Krajčovičovej bránky a z
rýchleho protiútoku po prihrávke
Rožníka vykopol z bránkovej čiary
dorážku Kukuča domáci obranca.
Zostava PFK: Miro Krajčovič Šajbidor, Kardoš, Bernát, Jánošík
(38. Martin Krajčovič), Žamba,
Rožník (87. Sýkora), Vyskoč, Gvozdenovič (46. Bábsky), Kukuč.
Jaroslav Valo
OŠK V. KOSTOĽANY - BREZOVÁ 1:1 (0:0)
Lukáš Kirka (vľavo) pri svojom typickom krídelnom prieniku.
OTJ Moravany - Slovan juniori 1:0 (1:0)
Prvú šancu mal domáci Kirka,
ktorý sa predral pomedzi dvoch
obrancov, no mieril vedľa. Rozhodujúci moment zápasu prišiel
v 10. min, keď sa strela Glosa z
priameho kopu odrazila od žrde
pred dobiehajúceho Mitošinku a
ten dal jediný gól zápasu. V 19.
min nastrelili žrď aj hostia, no
bez gólovej koncovky. Potom mali
šance obe mužstvá, no skóre sa
nezmenilo. Najväčšiu šancu na
zmenu skóre mali domáci v 49.
min, keď po akcii Moravčíka s
Dirnbachom šiel sám na brankára
Lukáš Kirka, ale zbrklo vystrelil
vedľa. V 90. min ho napodobnil
Peter Kotula.
Zostava OTJ: Mikuláš – Glos,
S. Otočka, Piovarči, Benko, Kirka
(90. M. Kotula), Šiška (79. Candrák), Moravčík, P. Kotula, Dirnbach, Mitošinka (M. Jančovič).
Rudolf Zelenay, foto: (šg)
Spartak Myjava - MFK Vrbové 1:0 (1:0)
Hostia od začiatku útočili, ale
bez gólového efektu. V 14. min
mieril T. Gažík z päť metrov nad
a priamy kop Kubiša z 28 metrov
vyrazil brankár nad brvno. Domáci
zahrali v 23. min priamy kop, na
ktorý najvyššie vyskočil Stančík
a hlavou dal vedúci gól. Do polčasu mohli domáci ešte zvýšiť,
ale odchovanec MFK Kováč nastrelil brvno. Po prestávke hostia
ožili a až päťkrát sa ocitol v šanci
Jelšic: v 55. min jeho tvrdú strelu
brankár vystrelil a v 70. min mieril
vedľa, v 76. min najprv brankár
Solnička jeho strelu vyrazil a opakovanú chytil. Tesne pred koncom
zasa mieril tesne vedľa. Domáci
mali po prestávke len jednu šancu, ale na víťazstvo im stačil gól
Stančíka.
Zostava MFK: M. Sedláček Andrísek, Vlado, Holub, Herceg,
Piršel (70. Šimo), T. Gažík, Kuťka, Balcír (85. Koyš), Jelšic, Kubiš
(26. Sumer).
Peter Sedláček
Moravský Svätý Ján - FK Krakovany 6:0 (3:0)
Hostia nastúpili v kombinovanej zostave, navyše hrali veľmi odovzdane, čo domáci využili na vysoké víťazstvo. Hostia mali prvú šancu
až za stavu 0:5 v 75. min, ale striedajúci O. Sedlák zavŕšil svoj únik
len strelou do brankára. Zostava FK: Marcel Bondra – Tomiš, Kališ,
Čáp, Ondrejka, Ilenčík (73. O Sedlák), Ďuračka, Žák, Jurda, Duchoň,
Kikta (15. Pavlovič).
Lukáš Radoský
Domáci sa vďaka nepremeneným šanciam pripravili
o víťazstvo. Za 20 minút totiž mohlo byť 3:0, pretože
už v 1. min nastrelil Zelenay
žrď, v 10. min zahodil „tutovku“ Velšic a v 20. min
mieril Hnilka vedľa opustenej bránky. V 55. min sa
domáci predsa len dočkali,
keď po faule na Zelenaya
premenil jedenástku Modrovič. Potom netrafil Zelenay
z päťky prázdnu bránku a
hlavičku Hnilku odvrátili
hostia z bránkovej čiary.
Nečudo, že v 74. min prišiel
trest v podobe vyrovnávajúceho gólu. Domácim nepomohlo ani vylúčenie hráča
Zelenay (vľavo) sa gólovo nepresadil.
hostí v 80. min.
Zostava OŠK: Kováčik – Ondra- Janíček), M. Horváth, Srnec (58.
šík, Durdy (65. Lesay), Modrovič, Urban), Velšic, Hnilka.
Vavrinec, Gula, M. Zelenay (73.
Mário Adamčík, foto: (šg)
OFK Trebatice - Dvorníky 6:1 (5:1)
Domáci futbalisti rozhodli o
svojom vysokom víťazstve už v prvom polčase. V 1. min sa po centri
Kurinca presadil Horvát a ten istý
hráč zvýšil o dve minúty na 2:0.
Hostia síce kontrovali, no v 17.
min unikol Kurinec – 3:1. V 35. min
dal Zemko strelou do „šibenice“
štvrtý a v 44. min pridal Koprna
piaty gól OFK. Po prestávke mali
domáci ďalšie šance, ale ujala sa
len strela Hečka z 83. min. Zostava
OFK: Jankech – Hečko, Palkech,
M. Bílik (30. Buchel), Potúček,
Koprna, Talajka, T. Zemko, Horvát, Kurinec, Žilka. Ján Sedlák
Výsledky nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Ostrov – Cífer 1:3 (Urbánek), Zavar
– Drahovce 1:1 (Marušic), oblastná súťaž, skupina B: Borovce –
Veľké Orvište 1:2 (Herceg – L. Boris, Líška), Bojničky – Dubovany
3:4 (Skaličan 2, D. Strečanský, Š. Strečanský), Veselé – Nižná 1:2
(Chudý – Ondríšek, Mahaj), Prašník – Ratnovce 3:3 (Puvák, Nižňanský, Kazík – Kútny, Boďo, Paulovič), Červeník – Chtelnica 2:2 (Bolla,
Lukáč), Kľačany – Šípkové 4:1 (A. Kolník), Pečeňady – Madunice 2:1
(Mužila, Pekarovič), tretia trieda, skupina B: Banka – Sokolovce
1:1 (Odler - Fano), Jalšové – Kočín-Lančár 4:2 (M. Hruška, M. Žažo),
Dolný Lopašov – Tepličky 10:1 (Špernoga 4, Julíny a Buchel po
2, Kabela, A. Zemko).
(šg)
šport
Číslo 17 Utorok 27. apríla 2010
Slovensko opäť v najlepšej osmičke
Magdaléna Rybáriková
Tenistky Slovenska sa aj bez zranenej Dominiky Cibulkovej prebojovali do elitnej svetovej osmičky ženských družstiev. Rozhodlo o tom ich víkendové víťazstvo v Srbsku, kde v barážovom
zápase Pohára federácie zdolali
domáce tenistky tesne 3:2.
O postup Slovenska sa pričinila
predovšetkým Daniela Hantuchová, ktorá vyhrala v Belehrade obe
dvojhry a spolu s Magdalénou Rybárikovou pridala aj rozhodujúci
tretí bod vo štvorhre. V úvodnom
zápase nastúpila Rybáriková proti
domácej jednotke, Jelene Jankovičovej. So súčasnou svetovou
sedmičkou zohrala hráčka TK Kúpele Piešťany vyrovnanú partiu,
ale za 102 minút jej podľahla 6:7
a 3:6. Pritom v prvom sete mala
Magda za stavu 5:4 pri podaní
Srbky setbal. Nevyužila ho a set
napokon prehrala v tajbrejku. V
druhom sete síce naša hráčka stratila iba raz svoj servis, ale Jankovičovej to stačilo, aby set i zápas
doviedla do víťazného konca. Po
dvoch bodoch Hantuchovej mohla
rozhodnúť o postupe Slovenska v
štvrtej dvojhre práve Rybáriková.
Hoci bola v súboji s domácou debutantkou Bojanou Jovanovskou
miernou favoritkou, napokon jej
po takmer dvojhodinovom boji
podľahla 1:6, 6:7. O postupujúcom
medzi elitnú osmičku tak musela
rozhodnúť až záverečná štvorhra. V nej slovenský pár Hantuchová, Rybáriková nedal Jankovičovej s Jovanovskou šancu, keď
ich zdolal 6:4, 6:3.
(šg)
Hádzanári MHK nestačili na Záhorákov
V tabuľke prvej ligy beznádejne poslední hádzanári MHK
Piešťany prehrali v nedeľu doma ďalší zápas. Tentoraz
podľahli Strojáru Malacky vysoko 17:36.
Záhoráci diktovali od začiatku tempo hry a prvý gól dovolili
domácemu mužstvu streliť až v 9. min, keď už viedli 6:0. Hráči
Strojára ťažili z presnejšej streľby a rýchlych protiútokov. Aj
vďaka tomu rýchlo získali osemgólový náskok. Ten v druhom
polčase ešte zvýšili na konečný 19-gólový rozdiel. Piešťanci
síce prehrávali v 52. min „iba“ o jedenásť gólov (16:27),
no potom si hráči Strojára šnúrou šiestich gólov v priebehu
troch minút výrazne vylepšili skóre a z Piešťan si zaslúžene
odvážajú dva body. V domácom mužstve sa proti kompaktnej
obrane hostí strelecky najviac darilo Petrovi Kotulovi, ktorý
bol autorom piatich gólov MHK. Z ostatných zverencov trénera
Michala Urbana prekonal súperovho brankára Michal Nedorost
štyrikrát, Michal Bolješik a Marcel Majerník boli úspešní trikrát
a po jednom góle mali na svojom konte Fedora a Kryštúfek.
Zostava MHK: Kapša, Šantavý - Bolješik, Fedora, Ďurina,
Majerník, Stolár, Nedorost, Kotula, Varačka, Mário Paulík,
Kryštúfek, Martin Paulík, Stano.
Štefan Gregorička
39
ZAČAL SA
SLOVAKIA CUP
V pondelok sa začal jubilejný 20. ročník medzinárodného
futbalového turnaja reprezentačných mužstiev do 18 rokov
Slovakia Cup, ktorého centrom
je Púchov.
Turnaj však začínal písať svoju históriu v roku 1991 v Piešťanoch. Vtedy mal názov Piešťany
91. V našom meste bolo aj turnajové centrum. Stretnutia sa
hrávali v okolí Piešťan, no finále bolo vždy na štadióne PFK. Až
neskôr organizátori turnaj presunuli na stredné Považie. Názov sa zmenil na Slovakia Cup.
V tohtoročnom 20. ročníku
štartujú na turnaji družstvá Talianska, Belgicka, Ruska, Dánska, Česka, Chorvátska, Ukrajiny a Slovenska. Naši reprezentanti začali turnaj víťazstvom
1:0 nad Belgickom v Novom Meste nad Váhom. Ďalej sa stretnú
s rovesníkmi z Ruska a Chorvátska. Finále sa uskutoční v
Púchove.
(šg)
Manchester nadelil
Michal Bolješik dáva jeden z gólov MHK.
Minifutbalová 1. MPFL pokračovala stretnutiami 11. kola. Výsledky: 1. FC Juh – Arsenal 4:1 (Kubovčík, Postoš, Vadovič, Zborovjan – Varga), Colo
Colo – Wimbledon 0:2 (Ďaďan,
Repík), Young Boys – Manchester
United 1:10 (Barbušin – Foltýn
5, Bondra 2, Jankech, Kopál,
Kusovský), Leftons – Ajax Ready
Taxi 2:1 (Jesenský, Pobiecký –
Skaličan), Slovan Matus – Red
Houses 1:0 (M. Polák).
Igor Bombara
ĎALŠIA „ŠESŤSTOVKA“ V PODANÍ MILANA
Rakovickému kolkárovi Františkovi Milanovi sa na piešťanskej štvordráhe darí. V poslednom čase tu viackrát prekonal hranicu
600 zvalených kolkov. Naposledy ju zdolal v
sobotňajšom zápase dohrávaného 25. kola
proti Zlatým Klasom - zvalil 636 kolkov. Aj
vďaka nemu vyhrali Rakovice na body 5:3 a
na zvalené kolky 3349:3215.
Po štyroch hráčoch ešte Rakovičania so
súperom prehrávali 1:3 na body i na zvalené
kolky, no potom Milan s Jozefom Uváčikom
získali po bode a navyše súperov zdolali do-
kopy o neuveriteľných 197 kolkov. Bodovali:
František Milan (636), Jozef Uváčik (568) a
Ladislav Duračka (548).
Kolkári Družby „A“ vyhrali v Modranke nad
„béčkom“ ŠK 6:2, na zvalené kolky 3137:3082.
Po štyroch hráčoch bol ešte stav na body vyrovnaný, ale na kolky boli domáci o tri lepší. V
záverečnej dvojici však zvalil Miroslav Bolech
558 kolkov, a keďže bodoval aj Jaro Kozák,
z výhry sa radovali Piešťanci. Body: Miroslav
Bolech (558), Martin Kozák (548), Peter Mička (533), Jaro Kozák (513). Rezerva Družby
prehrala v Preseľanoch 2:6 a na zvalené kolky
3120:3267. Bodovali: František Dovičič (547)
a Martin Dzuro (542).
V druhej lige vyhral Pobedim prekvapujúco
v Bánovciach 2979:2776 a na body 6:2 (Erik
Hesko 531, Peter Lednický 514, Matej Mrekaj
510, Jozef Miklovič 505), Rakovice „B“ zdolali
v Piešťanoch rezervu Slovana Šaľa 3116:3076
a na body tesne 4,5:3,5. Po bode získali Pavol
Duračka (556) a Lukáš Drobný (535). Pol boda
pridal Erik Duračka, ktorý zvalil toľko kolkov
ako jeho súper - 511 kolkov.
(šg)
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - [email protected] / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička
- [email protected], Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
HRAJTE
O ÚČAS
Ť NA FIN
UEFA C
ÁL
HAMPIO
NS LEAG E
UE
JEDINÁ ČERVENÁ KARTA,
KTORÁ MA
DOSTANE DO HRY
Vychutnajte si viac futbalu s balíkom pre šampiónov! Otvorte si balík Champion s platobnou
kartou Maestro s exkluzívnym dizajnom UEFA Champions League a traja z vás môžu vyhrať lístky pre
2 osoby s letenkami a ubytovaním v Madride, alebo hrajte o jednu z 30 oficiálnych futbalových lôpt
UEFA Champions League.
Bližšie informácie o súťaži získate na www.unicreditbank.sk.
Download

Jarmok voňal jarou - Piešťanský denník