Viete, aké produkty u nás
dostanete?
1
2
3
Katalóg produktov & Pracovný návod
Quarzwerke Rakúsko GmbH I MELK
4 cm
Kremenný
piesok
a ďalšie …
1
2
3
4 cm
Prírodné
suroviny –
spracované
pokrokovou
technológiou
s ohľadom
na životné
prostredie.
Quarzwerke Rakúsko GmbH je jedným
z podnikov európskeho koncernu, ktorý
slávi úspechy po celom svete.
Sme Vašim výkonným a spoľahlivým
partnerom viac ako 125 rokov. Špeciálna,
náročná a inovatívna technológia spracovania umožňuje variabilné využitie
našich surovín.
Naše kremenné piesky majú široké
spektrum uplatnenia. Využívajú sa
v sklárstve, stavebnej chémii, stavebnom a zlievárenskom priemysle, ako
i pri úprave vody, budovaní a údržbe
športových a oddychových zariadení.
Ako doplnok ponúkame zaujímavý sortiment produktov pre stavebný a záhradný
trh. Individualita a kreativita zákazníka je podporovaná viditeľnou kvalitou
výrobkov a rozmanitosťou druhov. Od
jedinečnej prírodnej záhrady až po
extravagantný vzhľad Vám Quarzwerke
vždy dodá vhodný produkt.
Pre Quarzwerke nie je ekologická zodpovednosť len heslom!
V roku 2000 bol otvorený nový závod
v Melku, ktorý podlieha najprísnejším
technologickým i ekologickým predpisom.
Zníženie emisií až o 50 % je dosiahnuté
použitím aktívneho uhlia.
Medzi ďalšie ochranné opatrenia patrí
použitie biologických filtrov, ktoré zaisťujú vypúšťanie odpadového vzduchu
bez zápachu a stopercentne uzatvorený
vnútro závodný obeh vody ako i svedomitú rekultiváciu dobývacích priestorov.
Prírodné suroviny – spracované modernou technológiou s ohľadom na životné
prostredie. Suroviny, ktoré denne potrebujeme … samozrejme spracované od
firmy Quarzwerke.
1
2
3
P r i r o d z e n e u p r av e n é . . .
4 cm
Kontaktné osoby:
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Mail:
[email protected]
1
Kontaktné osoby pre
2
3
4 cm
predajne
stavebnín
Predaj – vonkajšia služba
Peter Haraj
Telefon: 00421 - 903 261 947
Telefon: 00420 - 734 755 795
Mail:
[email protected]
Zpracování zakázek
Fax: +43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail:
[email protected]
Pomôcky pre prezentácie:
Stojan
z organického
skla
Drť & oblázky
DEKORAČNÉ A MRAMOROVÉ DRTE
SKLENENÉ DRTE
LÁMANÝ KAMEŇ
Dekoračné & mramorové
produkty
DEKORAČNÝ A MRAMOROVÝ ŠTRK
RIEČNY ŠTRK
1
2
D E K O R A Č N É K A M E N E H R A N AT É
Dekoračné kamene, dekoračné,
štrky & tufové kamene
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY
M onolit leštený , drsný
T U F O V É K A M E N E H R A N AT É
S TA B I L I Z A Č N É P O D L O Ž K Y
Špeciálne produkty
ĎALŠIE ŠPECIÁLNE PRODUKTY
Š K Á R O VA C Í P I E S O K – Z R N O S O Z A O B L E N Ý M I H R A N A M I
Š K Á R O VA C Í P I E S O K – K A M E N N Á D R Ť
Škárovací piesok
Š k Á R O VA C Í P I E S O K Vario S T O N E
PIESOK DO TRÁVY
ZMES PIESKOV DO TRÁVY
PIESOK PRE UMELÉ TRÁVNIKY
Kremenné piesky
KREMENNÉ PIESKY
A Q U A S I L F I LT R A Č N É P I E S K Y
Filtračné piesky
Š P E C I Á L N E F I LT R A Č N É M É D I A
PIESKY PRE DETSKÉ PIESKOVISKÁ
PIESOK PRE PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Piesky pre pieskoviská & športoviská
PIESKY PRE SKOK DO DIAĽKY
PIESOK / ŠTRK K OCHRANE PRI PÁDE
S TAV E B N É P I E S K Y
Stavebné piesky
Stavba svojpomocne –
Gabióny
5
Inhaltsangabe
OBSAH
HRUBÝ ŠTRK (DRENÁŽNE ŠTRKY)
DLáŽDIACE A POSYPOVÉ DRTE
S TAV B A S V O J P O M O C N E – G A B I Ó N Y ( V E Ľ K O S Ť O K A 5 X 1 0 C M )
S TAV B A S V O J P O M O C N E – G A B I Ó N Y – M O N T Á Ž N Y N Á V O D
rakúska norma Š K Á R O VA C I E P I E S K Y
PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY
ZOZNAM PRODUKTOV
5
8
14
16
22
30
3
32
36
38
39
40
43
45
46
47
48
49
49
50
51
51
52
53
53
53
54
57
57
58
60
61
62
63
4 cm
6
Drte & okrúhliaky
DEKORAČNÉ DRTE
MRAMOROVÉ DRTE
SKLENENÉ DRTE
KAMENNÉ DRTE
1
2
3
Výrobky navodzujú atmosféru prirodzenosti, štýlu, pokoja
a pôvabu. Veľká rozmanitosť farieb podporuje individuálne
predstavy o vzhľade.
Návrhy na použitie:
4 cm
Prané, vysoko
kvalitné, triedené
drte od nás i zo
zahraničia.
Používajú sa k zakrytiu a ako násyp na ohraničené plochy, k utváraniu záhrad a parkov, pre cesty na zahradách
a golfových ihriskách, na strešných záhradách, terasách,
pre príjazdové cesty a parkovacie plochy, ďalej k ohraničeniu stromov, pre zdobenie kvetinových črepníkov, či ako
náhrobné drte.
Tip:
Pre vytvorenie dlhodobo čistej a estetickej plochy s ľahkou
údržbou musia byť pri jej realizácii prevedené ohraničenie
okrajov. Ako podklad sú nezbytné stabilizačné podložky
s termicky fixovanou geotextíliou pre zaistenie vodopriepustnej a stabilne plošnej štruktúry bez burín.
(viď.strana 43).
Smerodatné hodnoty spotreby drte/m2
V balení podľa
špecifikácie
25 kg / resp. 10 kg
PE-vrece
Veľkosť V ÝŠK A zrna
Potrebné
NÁSYPUmnožstvo
3 –7, 4 – 8 mm
3 cm
50 kg
7–12, 8 –12, 12–16 mm
4 cm
50 kg
16 –32, 30 – 60 mm
5 cm
75 kg
Spotreba drte – výpočtový vzorec:
alebo
jednorazový Big-Bag
1000 kg / 0,65 m 3
Plocha x Výška násypu x Sypná hmotnost
Hmotnosť balenia
= POČET VRIEC
Sypná hmotnosť: 1600 kg / m 3
Príklad výpočtov:
dĺžka: 1 m, šírka: 50 cm (= 0,5 m)
výška násypu: 4 cm (= 0,04 m)
sypná hmotnosť v kg/m 3 : 1600
hmotnosť balenia v kg: 25
1 x 0,5 x 0,04 x 1600
25
Prirodzene upravené …
= 1, 28
( = 1 vrece )
Drte & okrúhliaky
1
2
3
7
4 cm
8
Drte & okrúhliaky
Dekoračné & mramorové drte –
2-KRÁT PREPRANÉ DRTENÉ ZRNÁ
Dekoračná & mramorová drť majú v dnešnej architektúre vysokú hodnotu.
S pomocou týchto drtí môže byť existujúci štýl jednoducho zmenený,
poprípade rozdielne štýly harmonicky spojené.
Veľká rozmanitosť farieb podporuje tvorbu podľa individuálnych predstáv.
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
MRAMORO V Á DR Ť, B I ELA
3 - 7
9004458003553
MEM037FK10F
PE-vrece
10
50
3 - 7
9004458000323
MEM037FK25F
PE-vrece
25
40
3 - 7
9004458001061
MEM037FB
Big Bag
1.000
1
MRAMORO V Á DR Ť, B I ELA
7 - 12
9004458003454
MEM712FK10F
PE-vrece
10
50
7 - 12
9004458000330
MEM712FK25F
PE-vrece
25
40
7 - 12
9004458001078
MEM712FB
Big Bag
1.000
1
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
MRAMORO V Á DR Ť, B I ELA
12 - 16
9004458002334
MEM121FK25F
PE-vrece
12 - 16
9004458003751
MEM121FB
Big-Bag
MRAMORO V Á DR Ť, B I ELA
Prirodzene upravené …
22 - 40
9004458002341
MEM224FK25F
PE-vrece
22 - 40
9004458002358
MEM224FB
Big-Bag
Drte & okrúhliaky
9
SPOTREBA DRTE – VÝPOČTOVÝ VZOREC
Plocha
x
Výška násypu
x
Sypná hmotnosť
= POČET VRIEC
hmotnosť balenia
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
MRAMORO V Á DR Ť, MATNE - B I ELA
4 - 8
9004458000019
MEM408FK25F
PE-vrece
4 - 8
9004458004628
MEM408FB
Big Bag
25
40
1.000
1
MRAMORO V Á DR Ť, MATNE - B I ELA
8 - 12
9004458003584
MEM812FK10F
PE-vrece
10
50
8 - 12
9004458000804
MEM812FK25F
PE-vrece
25
40
8 - 12
9004458004635
MEM812FB
Big Bag
1.000
1
DEKORA Č NÁ DR Ť, ZÁMOCKÁ - BÉ Ž O V Á
N
8 - 12
9004458003027
MED812FK25FC
PE-vrece
8 - 12
9004458003799
MED812FBC
Big Bag
25
40
1.000
1
O
V
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
É
MRAMORO V Á DR Ť, RU Ž O V O - B I ELA
8 - 16
9004458003591
MEM812FK10FR
PE-vrece
10
50
8 - 16
9004458000668
MEM812FK25FR
PE-vrece
25
40
8 - 16
9004458004642
MEM812FBR
Big Bag
1.000
1
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
10
Drte & okrúhliaky
Dekoračné & mramorové drte –
2-KRÁT PREPRANÉ DRTENÉ ZRNÁ
Dekoračná & mramorová drť majú v dnešnej architektúre vysokú hodnotu.
S pomocou týchto drtí môže byť existujúci štýl jednoducho zmenený,
poprípade rozdielne štýly harmonicky spojené.
Veľká rozmanitosť farieb podporuje tvorbu podľa individuálnych predstáv.
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
N
O
V
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
MRAMORO V Á DR Ť, S I ENA - Ž LTÁ
9 - 12
9004458000705
MEM912FK25SG
PE-vrece
9 - 12
9004458004659
MEM912FBSG
Big Bag
25
40
1.000
1
É
N
O
V
DEKORA Č NÁ DR Ť, OKRO V O - Ž LTÁ
8 - 12
9004458003294
MED812FK25FO
PE-vrece
8 - 12
9004458003775
MED812FBO
Big Bag
25
40
1.000
1
É
MRAMORO V Á DR Ť, Ž LTÁ
9 - 12
9004458002563
MEM912FK25FG
PE-vrece
9 - 12
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 4 6 MEM912FBG
Big Bag
25
40
1.000
1
N
O
V
É
Prirodzene upravené …
G r a n i t o v á d r ť, č e r v e n á
8 - 12
9004458005465
MEG812FK25FR
PE-vrece
8 - 12
9004458006462
MEG812FBR
Big Bag
25
40
1.000
1
Drte & okrúhliaky
11
SPOTREBA DRTE – VÝPOČTOVÝ VZOREC
Plocha
x
Výška násypu
x
Sypná hmotnosť
= POČET VRIEC
hmotnosť balenia
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
DEKORA Č NÁ DR Ť F LAMBE , Č ER V ENO - B I ELA N
8 - 16
9004458001986
MED816FK25FF
PE-vrece
8 - 16
9004458002341
MED816FBF
Big Bag
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
25
40
1.000
1
O
V
É
MRAMORO V Á DR Ť, V ERONA - Č ER V ENÁ
9 - 12
9004458002570
MEM912FK25FR
PE-vrece
9 - 12
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 2 2 MEM912FBR
Big Bag
25
40
1.000
1
DEKORA Č NÁ DR Ť, TERRACOTTA
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
U r č e n é l e n p r e o z d o b n é p l o c h y, p r e p o c h ô d z n e p l o c h y n e v h o d n é ! N e b e z p e č i e z n e č i s t e n i a ! 9 - 12 9004458000750 MET912FK25F
PE-vrece
Big Bag
9 - 12
9004458006653
MET912FB
15
40
600
1
m r a m o r o v á DR Ť, G AŠTANO V O - H NEDÁ
N
9 - 12
9004458003607
MEM912FK25FM
PE-vrece
25
40
O
V
É
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
12
Drte & okrúhliaky
Dekoračné & mramorové drte –
2-KRÁT PREPRANÉ DRTENÉ ZRNÁ
Dekoračná & mramorová drť majú v dnešnej architektúre vysokú hodnotu.
S pomocou týchto drtí môže byť existujúci štýl jednoducho zmenený,
poprípade rozdielne štýly harmonicky spojené.
Veľká rozmanitosť farieb podporuje tvorbu podľa individuálnych predstáv.
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
Ž ULO V Á DR Ť, ANTRAC I T- B I ELA
8 - 12
9004458002273
MEG812FK25F
PE-vrece
25
40
8 - 12
9004458002297
MEG812FB
Big Bag
1.000
1
16 - 32
9004458006479
MEG163FB
Big Bag
1.000
1
MRAMORO V Á DR Ť, DUNA J - MODRÁ N
O
8 - 12
9004458003560
MEM812FK10FB
PE-vrece
10
50
8 - 12
9004458000767
MEM812FK25FB
PE-vrece
25
40
8 - 12
9004458003744
MEM812FBB
Big Bag
1.000
1
16 - 32
9004458004888
MEM163FBB
Big Bag
1.000
1
DEKORA Č NÁ DR Ť, STR I EB o RNO - s ivÁ
V
8 - 12
9004458003270
MED812FK10FG
PE-vrece
10
50
8 - 12
9004458003317
MED812FK25FG
PE-vrece
25
40
É
8 - 12
9004458003324
MED812FBG
Big Bag
1.000
1
N
Prirodzene upravené …
BR I DL I CO V É DOŠT I Č K Y, G RA F I TO V O - Č I ERNA
O
Hodvábne sa blištiaci, mulčovací materiál pre skvelý dojem v akváriu,
alebo v inom vodnom biotope.
V
É
30 - 60
9004458003652
MES306FK25FS
PE-vrece
30 - 60
9004458003812
MES306FBS
Big Bag
25
40
1.000
1
Drte & okrúhliaky
13
SPOTREBA DRTE – VÝPOČTOVÝ VZOREC
Plocha
x
Výška násypu
x
Sypná hmotnosť
= POČET VRIEC
hmotnosť balenia
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
DEKORA Č NÁ DR Ť, BR I DL I CO V O - ZELENÁ
9 - 12
9004458003287
MED912FK10FG
PE-vrece
10
50
9 - 12
9004458000736
MED912FK25FG
PE-vrece
25
40
9 - 12
9004458003768
MED912FBG
Big Bag
1.000
1
MRAMORO V Á DR Ť, ALPSKy- ZELENÁ
9 - 12
9004458000378
M E M 9 1 2 F K 2 5 FA
PE-vrece
9 - 12
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 5 3 M E M 9 1 2 F B A
Big Bag
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
MRAMORO V Á DR Ť, EBENO V O - Č I ERNA
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
9 - 12
9004458002549
MEM912FK25FS
PE-vrece
9 - 12
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 3 9 MEM912FBS
Big Bag
DEKORA Č NÁ DR Ť, Č I ERNA
8 - 12
9004458003300
MED812FK25FS
PE-vrece
8 - 12
9004458003782
MED812FBS
Big Bag
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
25
40
1.000
1
1
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
podľa
14
Drte & okrúhliaky
1
2
3
4 cm
Drte & okrúhliaky
Sklenené drte
15
R ecyklované produkty
Možnosť výskytu drobných nečistôt.
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
SKLENEN á DR Ť, KR Y ŠTÁLY
4 - 8
9004458005793
MEGL48FK25FK
PE-vrece
25
40
25
40
SKLENEN á DR Ť, ZÁ H RADNÁ - ZELENÁ
4 - 8
9004458005779
MEGL48FK25FG
PE-vrece
SKLENEN á DR Ť, RO YAL - MODRÁ
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
4 - 8
9004458005786
MEGL48FK25FB
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
PE-vrece
25
40
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
16
Drte & okrúhliaky
LÁMANÝ KAMEŇ
KAMENNÁ DRŤ
1
Triedené, prané,
2
3 kvalitné
4 cm
vysoko
lámané kamene
z tuzemska
a zo zahraničia
Návrhy pre použitie:
Úzke gabióny:
Bylinkové špirály, vysoké záhony, záhradné sprchy, malé
plotové diely.
Hĺbky gabiónu: nie pod 10 cm, inak nebude dosiahnutá
nepriehľadnosť! Podiel menších zŕn je dôležitý pre vyplnenie medzier.
VYPLŇOVACÍ MATERIÁL pri:
Veľkosti oka 2,5 x 5 cm:
mramorové okrúhliaky 40 – 60 mm,
prípadne lámané kamene 30 – 60 mm
VEĽKÉ STAVEBNÉ PRVKY:
Protihlukové a cloniace steny.
Hĺbka gabiónu: 30 / 50 / 100 cm
V balení podľa
špecifikácie
VYPLŇOVACÍ
veľkosti oka o
veľkosti oka o
veľkosti oka o
MATERIÁL pri:
5 x 10 cm: lámané kamene 5 0 – 100 cm
5 x 20 cm: lámané kamene 5 0 – 100 cm
1 0 x 10 cm: lámané kamene 8 0 – 150 cm
25 kg
PE-vrece
Spotreba lomových kameňov –
Materiál musí byť naplnený po vrstvách a bez dutých
priestorov. Z tohto dôvodu musí byť vypočítané množstvo
navýšené o 10 %.
Objem (DxŠxV) x Sypná hmotnosť
alebo
jednorazový Big-Bag
1000 kg / 0,65 m 3
Hmotnosť balenia
= POČET VRIEC
Sypná hmotnosť: 1700 kg / m 3
Príklad výpočtu:
dĺžka: 1 m, šírka: 50 cm , výška: 50 cm
objem v metroch: 1m x 0,5 m x 0,5 m (= 50 cm)
sypná hmotnosť v kg/m 3 : 1700
hmotnosť balenia v kg: 25
1 x 0,5 x 0,5 x 1700
25
Prirodzene upravené …
=
17 vriec
Drte & okrúhliaky
1
2
3
17
4 cm
18
Drte & okrúhliaky
Lámané kamene
PRANÉ
LÁMANÝ KAMEŇ 30 – 60 mm: Plniaci materiál pre gabióny s veľkosťou oka 2 ,5 x 5 cm
LÁMANÝ KAMEŇ 50 – 100 mm: Plniaci materiál pre gabióny s veľkosťou oka 5 x 10 cm, 5 x 20 cm
LÁMANÝ KAMEŇ 80 – 150 mm: Plniaci materiál pre gabióny s veľkosťou oka 10 x 10 cm
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
LÁMANÉ KAMENE , MRAMORO V O - B I EL e
N
O
30 - 60
9004458004666
MEG306FBW
Big-Bag
1.000
1
50 - 100
9004458005045
MEG501FBW
Big-Bag
1.000
1
80 - 150
9004458002020
MEG100FBW
Big-Bag
1.000
1
LÁMANÉ KAMENE , OBLA Č NO - B I EL e
V
30 - 60
9004458002839
MEM306FK25FW
PE-vrece
30 - 60
9004458002877
MEM306FBW
É
50 - 100
9004458003829
MEM501FBW
N
O
V
25
40
Big-Bag
1.000
1
Big-Bag
1.000
1
LÁMANÉ KAMENE , RU Ž O V O - B I EL e 30 - 60
9004458000033
MEM306FBRW
Big-Bag
1.000
1
50 - 100
9004458003881
MEM501FBRW
Big-Bag
1.000
1
É
N
O
Prirodzene upravené …
LÁMANÉ KAMENE , ZÁMOCKÁ - BÉ Ž O V Á
V
30 - 60
9004458003157
MED306FK25FC
PE-vrece
25
40
30 - 60
9004458002174
MED306FBC
Big-Bag
1.000
1
É
50 - 100
9004458003850
MED501FBC
Big-Bag
1.000
1
Drte & okrúhliaky
19
S P O T R E B A L Á M A N É H O K A M E Ň A – výpočtový vzorec
Plocha
x
Výška násypu
x
Sypná hmotnosť
= POČET VRIEC
Hmotnosť balenia
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
LÁMANÉ KAMENE , OKRO V O - Ž LT é
N
50 - 100
9004458003874
MED501FBO
Big-Bag
1
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
podľa
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
1.000
1
O
V
É
LÁMANÉ KAMENE , Ž LT é
30 - 60
9004458002860
MEM306FK25FG
PE-vrece
30 - 60
9004458002907
MEM306FBG
Big-Bag
25
40
1.000
1
LÁMANÉ KAMENE , V ERONA - Č ER V EN é
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
30 - 60
9004458002846
MEM306FK25FR
PE-vrece
25
40
30 - 60
9004458002884
MEM306FBR
Big-Bag
1.000
1
50 - 100
9004458003836
MEM501FBR
Big-Bag
1.000
1
LÁMAN é KAME n é , F LAMBE , Č ER V ENO - B I EL e
N
30 - 60
9004458003164
MED306FBF
Big-Bag
1.000
1
O
V
É
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
20
Drte & okrúhliaky
Lámané kamene
PRANÉ
LÁMANÝ KAMEŇ 30 – 60 mm: Plniaci materiál pre gabióny s veľkosťou oka 2 ,5 x 5 cm
LÁMANÝ KAMEŇ 50 – 100 mm: Plniaci materiál pre gabióny s veľkosťou oka 5 x 10 cm, 2 x 20 cm
LÁMANÝ KAMEŇ 80 – 150 mm: Plniaci materiál pre gabióny s veľkosťou oka 10 x 10 cm
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
LÁMAN é KAME n e , S V ETLO - s I V é
ZÁ H RADNÝ DES I G N : WWW. NENTW I C H . AT
Prirodzene upravené …
30 - 60
9004458006486
MEG306FBG
Big-Bag
1.000
1
50 - 100
9004458003928
MEG501FBG
Big-Bag
1.000
1
80 - 150
9004458002136
MEG100FBG
Big-Bag
1.000
1
Drte & okrúhliaky
21
S P O T R E B A L Á M A N É H O K A M E Ň A – výpočtový vzorec
Plocha
x
Výška násypu
x
Sypná hmotnosť
= POČET VRIEC
Hmotnosť balenia
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
LÁMANÉ KAME n e , DUNA J MODRÁ ( MODRO - B I ELA ) N
30 - 60
9004458000163
MEM306FK25FB
PE-vrece
30 - 60
9004458000187
MEM306FBB
50 - 100
9004458003867
MEM501FBB
40
Big-Bag
1.000
1
V
Big-Bag
1.000
1
É
25 - 60
9004458004802
MEG256FB
Big-Bag
1.000
1
50 - 100
9004458003898
MEG501FB
Big-Bag
1.000
1
80 - 150
9004458002310
MEG100FB
Big-Bag
1.000
1
25
40
LÁMANÉ KAMENE , ALPSK Y- ZELEN é Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
O
25
LÁMANÁ Ž ULA , ANTRAC I T, B I ELA
30 - 60
9004458002853
M E M 3 0 6 F K 2 5 FA
PE-vrece
30 - 60
9004458002891
M E M 3 0 6 F B A
Big-Bag
1.000
1
50 - 100
9004458003843
M E M 5 0 1 F B A
Big-Bag
1.000
1
80 - 150
9004458002143
M E M 1 0 0 F B A
Big-Bag
1.000
1
LÁMANÉ KAMENE , či e r n a 30 - 60
9004458006561
MED306FBS
Big-Bag
1.000
1
50 - 100
9004458005038
MED501FBS
Big-Bag
1.000
1
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
22
1
Drte & okrúhliaky
Dekoračné
štrky
Mramorové
štrky
2
3zrno
4 cm
Oblé
Triedené, prané,
vysoko kvalitné
okrúhliaky
z tuzemska
a zo zahraničia
Dekoračné & mramorové drte majú v dnešnej architektúre vysokú hodnotu. S pomocou týchto drtí môže byť
existujúci štýl jednoducho zmenený, poprípade rozdielne štýly harmonicky spojené.
Veľká rozmanitosť farieb podporuje tvorbu podľa individuálnych predstáv.
Návrhy pre použitie:
K zakrytiu a k násypu na ohraničené plochy, k utváraniu
záhrad a parkov, pre cesty na záhradách a golfových
ihriskách, na strešných záhradách, terasách, pre príjazdy, výjazdy a vjazdy, státie pre autá, parkovacie plochy,
odstavné plochy, ohraničenie domov, pre záhradné rybníky a biotopy, vodné toky a izbové fontány.
Smerodatné hodnoty pre spotrebu
štrku/m 2 :
V balení podľa
špecifikácie
25 kg / resp. 10 kg
PE-vrece
ZRNITOSŤ
NÁSYPNÁ V ÝŠK A
SPOTREBA
7 – 15 mm
4 cm
50 kg
15 – 25 mm
5 cm
75 kg
25 – 40 mm
6 cm
100 kg
40 – 60 mm
9 cm
125 kg
Spotreba okrúhliakov – výpočtový
vzorec: Viď. strana 6
alebo
jednorazový Big-Bag
1000 kg / 0,65 m 3
Prirodzene upravené …
Tip:
Pre vytvorenie dlhodobo čistej a estetickej plochy s ľahkou
údržbou musia byť pri jej realizácii prevedené ohraničenia okrajov. Ako podklad sú nevyhnutné stabilizačné
podložky s termicky fixovanou geotextíliou pre zaistenie
vodopriepustnej a stabilne plošnej štruktúry bez burín.
Drte & okrúhliaky
1
2
3
23
4 cm
24
Drte & okrúhliaky
Dekoračné & mramorové okrúhliaky,
2-KRÁT PREPRANÉ OBLÉ ZRNá
Odporúčané hodnoty spotreby okrúhliakov / m 2: viď. str. 22
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
N
O
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
MRAMORO V O OZDOBNÉ OKRÚ H L I AK Y, SNE H OB I ELE
V
15 - 25
9004458005755
MEM152FK25FW
PE-vrece
25
40
15 - 25
9004458003461
MEM152FBW
Big Bag
1.000
1
É
40 - 60
9004458005762
MEM406FK25FW
PE-vrece
25
40
40 - 60
9004458003492
MEM406FBW
Big Bag
1.000
1
60 - 100
9004458006257
MEM601FBW
Big Bag
1.000
1
MRAMORO V O OZDOBNÉ OKRÚ H L I AK Y, CARRARA - B I ELE
Prirodzene upravené …
7 - 15
9004458003508
MEM715FK10F
PE-vrece
10
50
7 - 15
9004458002266
MEM715FK25F
PE-vrece
25
40
7 - 15
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 8 4 MEM715FB
Big Bag
1.000
1
15 - 25
9004458003478
MEM152FK10F
PE-vrece
10
50
15 - 25
9004458002587
MEM152FK25F
PE-vrece
25
40
15 - 25
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 9 1 MEM152FB
Big Bag
1.000
1
25 - 40
9004458003485
MEM254FK10F
PE-vrece
10
50
25 - 40
9004458002525
MEM254FK25F
PE-vrece
25
40
25 - 40
9004458002037
MEM254FB
Big Bag
1.000
40
40 - 60
9004458002488
MEM406FK25F
PE-vrece
25
40
40 - 60
9004458001207
MEM406FB
Big Bag
1.000
1
60 - 100
9004458001214
MEM601FB
Big Bag
1.000
1
100 - 300
9004458001238
MEM100FG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002440
MEM100FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
Drte & okrúhliaky
25
SPOTREBA OKRŮHLIAKOV – VÝPOČTOVÝ VZOREC
Plocha
x
Výška násypu
x
Sypná hmotnosť
Hmotnost balenía
= POČET VRIEC
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
MRAMORO V o OZDOBNÉ o k r ú h l i a k y, OBLA Č NO - B I ELE
N
15 - 25
9004458002990
MEM152FK25FB
PE-vrece
15 - 25
9004458004673
MEM152FBB
Big-Bag
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
25
40
1.000
1
O
V
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
É
25 - 40
9004458003003
MEM254FK25FB
PE-vrece
25 - 40
9004458004680
MEM254FBB
Big-Bag
40 - 60
9004458004703
MEM406FK25FB
PE-vrece
40 - 60
9004458004697
MEM406FBB
Big-Bag
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
L' a DO V CO V É OKRÚ H L I AK Y, ZÁM o CKÁ - B e Ž O V Á
N
40 - 60
9004458003010
MED406FK25FC
PE-vrece
40 - 60
9004458003393
MED406FBC
Big-Bag
25
40
1.000
1
O
V
É
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
26
Drte & okrúhliaky
Dekoračné & mramorové okrúhliaky
2-KRÁT PREPRANÉ OBLÉ ZRNá
Odporúčané hodnoty spotreby okrúhliakov / m 2: viď. str. 22
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
N
O
V
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
DEKORA Č NÉ OKRÚ H L I AK Y TRAV ERT I N , ZÁMOCKy- BÉ Ž O V é
15 - 25
9004458003737
MED152FK25FC
PE-vrece
15 - 25
9004458004000
MED152FBC
Big-Bag
25
40
1.000
1
É
N
O
V
DEKORA Č NÉ o k r ú h l i a k y, DUNA J - MODRÉ
15 - 25
9004458003195
MED152FBB
Big-Bag
1.000
1
40 - 60
9004458003201
MED406FBB
Big-Bag
1.000
1
1.000
1 É
Ž ULO V É OZDOBNÉ OKRÚ H L I AK Y, ANTRAC I T, B I ELA
N
O
Prirodzene upravené …
8 - 16 9004458006646
MEG816FB
Big Bag
25 - 40 9004458000798
MEG254FK25F
PE-vrece
25 - 40 9004458001443
MEG254FB
40 - 60
MEG406FB
9004458001450
25
40
Big Bag
1.000
1
Big-Bag
1.000
1
DEKORA Č NÉ o k r ú h l i a k y, WAC H AU - Ž LTÉ
V
8 - 16
9004458005533
MED816FK25FW
PE-vrece
25
40
8 - 16
9004458003225
MED816FBG
Big-Bag
1.000
1
É
16 - 32
9004458003218
MED163FBG
Big-Bag
1.000
1
Drte & okrúhliaky
27
SPOTREBA OKRŮHLIAKOV – VÝPOČTOVÝ VZOREC
Plocha
x
Výška násypu
x
Sypná hmotnosť
= POČET VRIEC
Hmotnost balenía
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
MRAMORO V O OZDOBNÉ OKRÚ H L I AK Y, Ž LTÉ
7 - 15
9004458001528
MEM715FK25FG
PE-vrece
25
40
7 - 15
9004458001320
MEM715FBG
Big Bag
1.000
1
15 - 25
9004458002693
MEM152FK25FG
PE-vrece
25
40
1 5 - 2 5 9 0 0 4 4 5 8 0 0 4 6 11 MEM152FBG
Big Bag
1.000
1
40 - 60
9004458001641
MEM406FK25FG
PE-vrece
25
40
40 - 60
9004458001337
MEM406FBG
Big Bag
1.000
1
60 - 100
9004458003935
MEM601FBG
Big Bag
1.000
1
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
25
40
MRAMORO V O OZDOBNÉ OKRÚ H L I AK Y, V ERONA - Č ER V ENÉ
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
7 - 15
9004458002181
MEM715FK25FR
PE-vrece
7 - 15
9004458001269
MEM715FBR
Big Bag
15 - 25
9004458002228
MEM152FK25FR
PE-vrece
15 - 25
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 6 0 MEM152FBR
Big Bag
25 - 40
9004458001290
MEM254FK25FR
PE-vrece
25 - 40
9004458004712
MEM254FBR
Big Bag
40 - 60
9004458002198
MEM406FK25FR PE-vrece
40 - 60
9004458001276
MEM406FBR
Big Bag
1.000
1
60 - 100
9004458003966
MEM601FBR
Big Bag
1.000
1
100 - 300
9004458001290
MEM100FGR
Drátený kôš
1
300
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
28
Drte & okrúhliaky
Dekoračné & mramorové okrúhliaky
2-KRÁT PREPRANÉ OBLÉ ZRNá
Odporúčané hodnoty spotreby okrúhliakov / m 2: viď. str. 22
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
DEKORA Č NÉ OKRÚ H L I AK Y, RU Ž O V O - B I ELE
N
O
V
15 - 25
9004458000781
MED152FK25FR
PE-vrece
25
40
15 - 25
9004458003539
MED152FBRW
Big Bag
1.000
1
40 - 60
9004458003546
MED406FBRW
Big Bag
1.000
1
DEKORA Č NÉ OKRÚ H L I AK Y F LAMBE , Č ER V ENO - B I ELE
15 - 25
9004458003171
MED152FBF
Big-Bag
1.000
1
40 - 60
9004458003188
MED406FBF
Big-Bag
1.000
1
É
N
O
V
MRAMORO V o O z d o b n é OKRÚ H L I AK Y, G AŠTANO V O - H NEDÉ
15 - 25
9004458003515
MEM152FBM
Big Bag
1.000
1
40 - 60
9004458003522
MEM406FBM
Big Bag
1.000
1
É
N
Prirodzene upravené …
LÁ V O V É OKRÚ H L I AK Y, H NEDÉ
O
Prírodné lávové kamene, nezničiteľný mulčovací materiál na záhon trvaliek.
Nemusí byť ročne obmieňaný, zadržiava vodu, šetrí časté zalievanie.
V
É
8 - 18
9004458003720
MEL818FK25F
PE-vrece
8 - 18
9004458002594
MEL818FB
Big Bag
15
40
600
1
Drte & okrúhliaky
29
SPOTREBA OKRŮHLIAKOV – VÝPOČTOVÝ VZOREC
Plocha
x
Výška násypu
x
Sypná hmotnosť
= POČET VRIEC
Hmotnost balenía
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
1
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
podľa
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
MRAMORO V o o z d o b n é OKRÚ H L I AK Y, V Í NO V O - Č ER V ENÉ N
25 - 40
9004458006639
MEM254FBWR
Big Bag
1.000
1 40 - 60
9004458004819
MEM406FBWR
Big Bag
1.000
1
O
V
É
MRAMORO V O o z d o b n é OKRÚ H L I AK Y, ALPSK Y- ZELENÉ
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
7 - 15
9004458002501
M E M 7 1 5 F K 2 5 FA
PE-vrece
25
40
7 - 15
9004458001351
M E M 7 1 5 F B A
Big Bag
1.000
1
15 - 25
9004458002495
M E M 1 5 2 F K 2 5 FA
PE-vrece
25
40
15 - 25
9004458002327
M E M 1 5 2 F B A
Big Bag
1.000
1
25 - 40
9004458002518
M E M 2 5 4 F K 2 5 FA
PE-vrece
25
1
25 - 40
9004458001375
M E M 2 5 4 F B A
Big Bag
1.000
1
40 - 60
9004458000729
M E M 4 0 6 F K 2 5 FA
PE-vrece
25
40
40 - 60
9004458001368
M E M 4 0 6 F B A
Big Bag
1.000
1
60 - 100
9004458003959
M E M 6 0 1 F B A
Big Bag
1.000
1
100 - 300
9004458001382
M E M 1 0 0 F G A
Drátený kôš
1
300
MRAMORO V O o z d o b n é OKRÚ H L I AK Y, EBENO V O - Č I ERNE
7 - 15
9004458002532
MEM715FK25FS
PE-vrece
7 - 15
9004458001306
MEM715FBS
Big Bag
15 - 25
9004458002068
MEM152FK25FS
PE-vrece
15 - 25
9004458001221
MEM152FBS
Big Bag
40 - 60
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 7 7 MEM406FK25FS
PE-vrece
40 - 60
9004458001313
MEM406FBS
60 - 100
9004458003942
MEM601FBS
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
25
40
1.000
1
25
1
1.000
1
25
40
Big Bag
1.000
1
Big Bag
1.000
1
30
Drte & okrúhliaky
Deko- & Marmorkiesel
1
2
3
4 cm
R undkorn , 2 - fach gewaschen
Drte & okrúhliaky
Riečne okrúhliaky
31
2-KRÁT PREPRANÉ OBLÉ ZRNá
Odporúčané hodnoty spotreby okrúhliakov / m 2: viď. str. 22
Spotreba okrúhliakov - výpočtový vzorec: viď. str. 6
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
H motnosť P O Č E T /
balenia / K G PA L E TA
R I E Č NE OKRÚ H L I AK Y, PESTRO - TMAV É
S vysokým podielom oblých zŕn, malé množstvo drtených kameňov je možné.
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
4 - 8
9004458004994
MEF408FK25F
PE-vrece
25
40
4 - 8
9004458002204
MEF408FBD
Big Bag
1.000
1
8 - 16
9004458005007
MEF816FK25F
PE-vrece
25
40
8 - 16
9 0 0 4 4 5 8 0 0 2 2 11 MEF816FBD
Big Bag
1.000
1
16 - 32
9004458005014
MEF163FK25F
PE-vrece
25
40
16 - 32
9004458001283
MEF163FBD
Big Bag
1.000
1
32 - 50
9004458005021
MEF325FK25F
PE-vrece
25
40
32 - 50
9004458001405
MEF325FBD
Big Bag
1.000
1
50-120
9004458001047
MEK501FB
Big Bag
1.000
1
80-150
9004458006134
MEF801FB
Big Bag
500
1
100-300
9004458001054
MEK100FB
Big Bag
500
1
Kremenný okrúhliak, svetlý
N
O
2 - 8
9004458005489
MEQ028FK25F
PE-vrece
25
40
8 - 16
9004458005502
MEQ816FK25F
PE-vrece
25
40
V
16 - 32
9004458005519
MEQ163FK25F
PE-vrece
25
40
É
32 - 60
9004458005526
MEQ326FK25F
PE-vrece
25
40
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
32
Dekoračné, tufové kamene a okrúhliaky
Dekoračné kamene
H R A N at É
Vybrané jednotlivé kusy pre vonkajšiu a vnútornú dekoráciu.
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
N
O
V
É
JEDNOTKA/ JEDNOTKA/
K G PA L E TA
DEKORA Č NÝ M I X , H r a n at é 4 DRU H Y
DEKORA Č NÝ KAME Ň ANT I K , F LAMBE , H ELEN A MESA Č NÝ KAME Ň Jednotlivé druhy sú vždy vo vreci pre opätovné naplnenie k odberu (50 kusov)
100 - 300
9004458002709
MEAFHMFG
Drátený kôš
1200
1
DEKORA Č NÉ KAMENE , ABSOLUT- B I ELE
100 - 300
9 0 0 4 4 5 8 0 0 11 0 8 MEDS10FGW
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458005366
MEDS10FHW
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
DEKORA Č NÉ KAME n E R I V I ERA , SLNE Č NE - Ž LTÉ
100 - 300
9004458000644
MEDS10FGS
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458005373
MEDS10FHRS
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
DEKORA Č NÉ KAMENE DÚ H a , Č ER V ENO - Ž LTÉ / N I E SÚ MRAZU V ZDORNÉ !
Prirodzene upravené …
100 - 300
9 0 0 4 4 5 8 0 0 111 5 MEDS10FGRG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458005368
MEDS10FHRG
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
Dekoračné, tufové kamene a okrúhliaky
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
JEDNOTKA/ KG JEDNOTKA/
PA L E TA
MESA Č NÉ KAMENE , S V ETLÉ
100 - 300
9004458001559
MEMO10FG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002747
MEMO10FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
DEKORA Č NÉ KAMENE ANT I K , Č I ERNO - Ž LTÉ
100 - 300
9004458001498
MEDS10FGSG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002730
MEDS10FHSG
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
DEKORA Č NÉ KAMENE F LAMBE , Č ER V ENO - B I ELE
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
100 - 300
9004458000743
MEDS10FGR
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002723
MEDS10FHR
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
DEKORA Č NÉ KAMENE H ELEN , ZELENO - B I ELE
100 - 300
9004458002235
MEDS10FGG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002716
MEDS10FHG
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
33
1
3
4 cm
P lnené
do2 drátených
košov
34
Dekoračné, tufové kamene a okrúhliaky
Dekoračné kamene
H R A N AT É
Vybrané jednotlivé kusy pre vonkajšiu a vnútornú dekoráciu.
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
JEDNOTKA/ KG JEDNOTKA/
PA L E TA
ŠPA G ETO V Ý KAME Ň , Č ER V ENO - P I ESO Č NATO - Ž LTÝ
100 - 300
9004458000422
MESP10FGR
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458005564
MESP10FHR
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
KR Y ŠTÁLO V é ÚLOM k y, Č ER V ENO - H NED é 100 - 300
9004458001566
MEK100FGR
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002945
MEK100FHR
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
ŠPA G ETO V Ý KAME Ň , ZELENÝ
100 - 300
9004458002082
MESP10FGG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458005397
MESP10FHG
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
LÁ V O V É ÚLOMK Y, Č I ERNE - Č ER V ENÉ
Prirodzene upravené …
100 - 200
9004458001542
MEL100FG
Drátený kôš
1
150
100 - 200
9004458005403
MEL100FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
Dekoračné, tufové kamene a okrúhliaky
Z R N I T O S Ť VELIKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENÍ
JEDNOTKA/ KG JEDNOTKA/
PA L E TA
Mangrove korene
20 - 60
9004458005434
MA2060FB
Plniaci kôš vak
1
100
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
SKLENENÉ KAMENE , TA H I T I - T Y RK Y S , H RANATÉ
200 - 400
9004458003386
MEGL20FG
Drátený kôš
1
300
200 - 400
9004458005427
MEGL20FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
SKLENENÉ KAMENE , TA H I T I - T Y RK Y SO V É , ZAOBLENÉ
100 - 200
9004458003706
Quarzwerke Rakousko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
MEGL10FG
Drátený kôš
1
500
35
1 do 2drátených
3 košov
4 cm
P lnené
36
Dekoračné, tufové kamene a okrúhliaky
Dekoračné kamene
zaoblené
Vybrané jednotlivé kusy pre vonkajšiu a vnútornú dekoráciu.
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
JEDNOTKA/ KG JEDNOTKA/
PA L E TA
DEKORA Č NÝ M I X , o b l é 4 DRU H Y
AN J ELSKÝ KAME Ň , Ž ULO V É OKRÚ H L I AK Y, MRAMOR B I ELY, DÚ H A Ž LTO - Č ER V ENÁ
J e d n o t l i v é d r u h y d o stupné v doplňovacom vaku (50 ks) viz. str. 37
100 - 300
9004458001924
MEEGMRFG
Drátený kôš
1200
1
OKRÚ H L I AK Y SLNE Č NÉ H O S V I TU , S V ETLO - Ž LT é
100 - 300
9004458001535
MES100FG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002914
MES100FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
DEKORA Č NÉ OKRÚ H L I AK Y F LAMBE , j e s e n n á - Č ER V EN á
100 - 300
9004458001948
MED100FGR
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002938
MED100FHR
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
DÚ H O V é OKRÚ H L I AK Y, Ž LTO - Č ER V EN é / N I E s ú MRAZU V ZDORN é !
Prirodzene upravené …
40 - 60
9004458001399
MER406FB
Drátený kôš
1.000
1
100 - 300
9004458001412
MER100FG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002457
MER100FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
Dekoračné, tufové kamene a okrúhliaky
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
JEDNOTKA/ KG JEDNOTKA/
PA L E TA
MRAMORO V O O z d o b n é OKRÚ H L I AK Y, B I ELE
100 - 300
9004458001238
MEM100FG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002440
MEM100FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
Ž ULO V É O z d o b n é OKRÚ H L I AK Y
100 - 300
9004458001481
MEG100FG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002433
MEG100FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
AN J ELSKÝ KAME Ň , ZELENO - B I ELY
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
40 - 60
9004458001429
MEE406FB
Big Bag
1
300
25 - 40
9004458006547
MEE254FK25F
PE-vrece
25
40
25 - 40
9004458006554
MEE254FB
Big Bag
1.000
1
100 - 300
9004458001436
MEE100FG
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002464
MEE100FH
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
DEKORA Č NÉ OKRÚ H L I AK Y N Y X , MODRO - Č I ERNE
100 - 300
9 0 0 4 4 5 8 0 0 1 5 11 M E D 1 0 0 F G B L
Drátený kôš
1
300
100 - 300
9004458002921
MED100FHB
Plniaci kôš vak
1
3 0 K s
Quarzwerke Rakousko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
37
1 do 2drátených
3 košov
4 cm
P lnené
38
Dekoračné, tufové kamene a okrúhliaky
1
2
Monolit
leštený, drsný
Vybrané jednotlivé kusy pre vonkajšiu a vnútornú dekoráciu.
1
3
2
3
4 cm
4
ZRNITOSŤ∕
VEĽKOSŤ V CM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
MOR80FHS
1 Ks/ca.45 KG V debni 2 kusy
MOR80FHR
1 Ks/ca.45 KG V debni 2 kusy
MOR80FHB
1 Ks/ca.45 KG V debni 2 kusy
MOR80FHGR
1 Ks/ca.45 KG V debni 2 kusy
MOG80FHR
1 Ks/ca.45 KG V debni 2 kusy
MOG80FHH
1 Ks/ca.45 KG V debni 2 kusy
MOG80FHS
1 Ks/ca.45 KG V debni 2 kusy
MOG80FHGR
1 Ks/ca.45 KG V debni 2 kusy
1 M o n o l i t d r s n ý , či e r n y ca. 80
9004458006240
2 Monolit drsný, ružový
ca. 80 9004458006233
3 M o n o l i t d r s n ý , s iv o - h n e d ý ca. 80 9004458006226
4 Monolit drsný, granit
5
6
ca. 80 9004458006301
5 Monolit leštený, ružový
ca. 80 9004458006318
6 M o n o l i t l e š t e n ý , b i e ly ca. 80 9004458006349
7 M o n o l i t l e š t e n ý , či e r n y ca. 80 9004458006325
7
8
8 Monolit leštený, granit
Prirodzene upravené …
ca. 80 9004458006332
Dekoračné, tufové kamene a okrúhliaky
Tuf
39
hranatý
Kvôli jeho úplne zvláštnej charakteristike nachádzajú tieto prírodné kamene veľkú oblubu v prírodných
záhradách resp. tiež ako akcent v moderných záhradách.
10-15 % podiel úlomkov umožňuje ich použitie ako počiatočné alebo koncové kamene.
VEĽKOSŤ V CM
D x H x V
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
1
2 na paletách
3
4 cm
N arovnané
HMOTNOSŤ/ POČET KUSOV/
K U S O V PA L E TA
TU F O V Ý KAME n n ý - BLOK
A k o o h r a n i č u j ú c e k a m e n e . K o h r a n i č e n i u z á h o n o v, c i e s t a t r á v n a t ý c h p l ô c h .
37
11
11 9004458001573 M E 3 7 11 F T U Paleta 1 Ks/7 KG 162
K úprave suchého muriva (do 1 m výšky), pre nenosné maltové murivo.
37
20
11 9004458001580
ME3720FTU
37
25
11 9004458001597 ME3727FTU
37
27
20 9004458003980 ME3727FTU20 Paleta 1 Ks/12 KG 94
Paleta 1 Ks/17 KG 72
Paleta 1 Ks/30 KG 35
N
TU F O V Ý KAME n n ý - BLOK , REZANÝ / BRÚSENÝ D I AMANTOM
O
Pre maltové murivo a suché murivo (cloniace steny), stavba klenieb,
ohraničujúce kamene a obkladové kamene.
25
12
5,5 9004458003973 ME2512FTU Paleta 1 Ks/2,5 KG
V
262
N
TU F O V Ý SC H ODO V Ý KAME Ň
O
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
Schodnice resp. podesty dvoch úrovní
80
37
16 9004458003997
É
ME8037FTU
Paleta 1 Ks/70 KG 18
V
É
N
TU F O V Á KAMENNÁ DOSKA
O
Určená na terasy – nepojazdná – inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia!
37
37
11 9004458003676 ME3737FTU Paleta 1 Ks/23 KG 48
V
É
Quarzwerke Rakousko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
40
Špeciálne produkty
N
Stabilizačná
podložka pre
drte
a okrúhliaky
1
2
3
4 cm
Pre presné,
stabilné, ľahko
udržiavateľné
a trvalo vytvorené
plochy.
Viď. strana 43
O
V
Návrhy pre použitie:
Príjazdy, výjazdy, vjazdy, prístrešky pre autá, strešné
záhrady, záhradné chodníky, cestičky golfových ihrísk,
parky, miesta na grilovanie, terasy, taktiež i záhrady pohostinstiev.
Overené záťaženie:
Naplnená podložka na spevnenom povrchu je testovaná
na zátăž o hmotnosti 300 ton/m 2 pre osobné automobily
a pre dočasnú prevádzku nákladných áut.
Vzhľadom k dômyselnej voštinovej štruktúre sa u povrchov z drte a okrúhliakov netvoria žiadne jazdné ryhy.
Predpokladom je však zodpovedajúca vrchná stavba.
Technické listy:
Materiál: PP/vysoké zaťaženie podložky na m 2
Technológia liatia strekom zaručuje precíznu, kónicky
prebiehajúcu silu steny od 1,4 mm (hore) do 0,8 mm
(dole).
To umožňuje vysokú stabilitu resp. dobré zakrytie. Každá doska je odlievaná celkom presne – bez rezania
alebo ručného zlepovania jednotlivých častí!
Geotextílie: 30 g/m 2
Vyskúšaná veľkosť buniek: 42 mm
Vysoká absorpčná schopnosť:
Odvodňovacie kanály nie sú potrebné.
V zime bezpečné proti pošmyknutiu-pri mráze a teplotách topenia.
Plniaci materiál:
Obľúbená drť a štrk so zrnitosťou medzi 4-15 mm.
Plniace množstvo:
50-75 kg / m 2
Prirodzene upravené …
É
Špeciálne produkty
1
2
3
41
4 cm
42
Špeciálne produkty
N
Stabilizačná
podložka
pre drte
a okrúhliaky
1
2
3
4 cm
O
V
Návod k výstavbe
pochôdzkových plôch:
BUĎ:
Dlhodobo zhutnený povrch zeme, môžeme rovnomerne
zrovnať, alebo dosypať tenkou vrstvou piesku, kvôli vyrovnaniu úrovní použitím dláždiacej drte 2/4 mm.
ALEBO:
U novo založených plôch je potrebné naniesť 10 cm
spevňujúceho materiálu GREDER 0/32 mm a zhutniť
(podľa variability podkladu).
Pre pojazdné plochy:
Orezanie okrajov
Na zrovnanú vrchnú vrstvu naniesť 30 cm spevňujúceho materiálu GREDER 0/32 mm resp. betónového štrku
0/16 mm a spevniť (podľa pomerov podkladu variabilné).
Pri potrebe vyrovnať tenkou vrstvou piesku.
Pokládka podložiek:
Zvýšená hrana obrubníka
Zhutnenie vibračnou doskou
Podložky sa kladú ku hrane druhej podložky. Presahujúca geotextília je položená priamo pod ďalšiu podložku.
Možnosť použitia na svahoch až do 19º sklonu.
Pri prietrži mračien nedochádza k odplaveniu plniaceho
materiálu!
Rýchle a jednoduché položenie:
Vhodné pre každého domáceho kutila,
ľahko tvarujúca veľkosť podložiek
(117 x 77 x 3,2 cm-0,90 /m 2 )
termicky zlepená geotextília, prírezy zhotovujeme ručnou
pílou, alebo brúsnym kotúčom.
Ohraničenie:
Pre presné ukončenie a zaťaženie okrajov možu byť použité okrajové kamene z betónu alebo kovu. Hrana okrajových kameňov musí každopádne prevyšovať naplnenú
podložku o viac ako 2 cm.
Doplnenie po zhutnení
Prirodzene upravené …
É
Špeciálne produkty
43
Speciální produkty
ZRNITOSŤ∕
VEĽKOSŤ
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
J E D N O T K A / J E D N O T K A / K G PA L E TA
O d o l n ý p r o t i U V ži a r e n i u
STAB I L I ZA Č NÁ PODLO Ž KA , MALÁ / G RAV EL F I X ( 0 , 9 6 m 2 )
1 2 0 x 8 0 x 3 , 0 c m 9004458003102
S TA B K P O D L O Ž K A
1
40
1
80
STAB I L I ZA Č NÁ PODLO Ž KA , MALÁ / G RAV EL F I X ( 2 , 8 8 m 2 )
2 4 0 x 1 2 0 x 3 , 0 c m 9004458004070
S TA B G P O D L O Ž K A
P I ESOK n a o t ry s k á va n i e ( V Y SOKOPECNÁ STRUSKA ) k s u c h é m u o t ry s k á va n i u
K p r í p r a v e p l o c h y, k o p r a c o v a n i u p o v r c h u r e s p . č i s t e n i u h r d z e a l a k o v ý c h
š k v ŕ n n a k o v e a b e t ó n e . Z o d p o v e d á n a r i a d e n i u o o c h r a n e z a m e s t n a n c o v.
0,5 - 1,5 mm
9004458003669
MEST05TK25F
PE-vrece
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
V I TA - KREME Ň p r o t i ZEMNÉMU A V ODNÉMU V Y Ž ARO VAN I U
25
40
www.vitaquarz.at
25 – 30 cm zhutneného Vita-kremeňa spôsobuje nemerateľnosť rušivých zón,
zlomov a žiarenia zo zeme.
40 - 100 mm
9004458003713
V I TA B 40 - 100 mm
9004458003683
V I TA L
Quarzwerke Rakúsko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
Big Bag
1.000
1
v o ľ n ý 1
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
44
Škárovacie piesky
V ZOREC PR e SPOTREBU ŠKÁRO VAC I E H O P I ESKU :
www.quarzwerke.at/produkte/branchenübersicht/baumarkt
UNG
2
3
4 cm
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
F o t o : fi r m a WE I SSENBOECK - WWW. STE I NE . AT
1
Škárovacie piesky
Škárovací piesok
45
SUŠENÝ
Podľa ÖNORM B22I4 vhodný len pre nízke zaťaženie (osobné autá)! Pre jednoduché a rýchle
zaplnenie úzkych škár betónovej a zámkovej dlažby a betonových zámkových dosiek.
Podľa potreby dosypať pieskom. Pre vyplnenie škár malých, veľkých a mozaikových kameňov
použiť kamenú drť
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť balenia / K G POČET/
PA L E TA
KREMENNÝ P I ESOK , SUŠENÝ , S V ETLOS I V Ý
BEZ V ÁPENNÝC H ŠK V Ŕ N !
p r e š í r k u š k á r y d o 8 m m 0 - 2
9004458000675 MESG30TK25FU
KREMENNÝ P I ESOK , SUŠENÝ , PR Í RODNÝ
PE-vrece
25
40
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
BEZ V ÁPENNÝC H ŠK V Ŕ N !
p r e š í r k u š k á r y d o 3 m m 0,1 - 0,3
9004458000873 ME0023TK25FU
PE-vrece
0,1 - 0,3
9004458001887 ME0023TB
Big-Bag
pre šírku škáry do 5 mm
0,3 - 1,0
9004458000972 ME0031TK25FU
PE-vrece
0,3 - 1,0
9004458001894 ME0031TB
Big-Bag
Vyobrazení jsou symbolická. Odchylky barev jsou možné.
pre šírku škáry do 8 mm
0,5 - 2,0
9004458000897 ME0030TK25FU
PE-vrece
0,5 - 2,0
9004458001900 ME0030TB
Big-Bag
KREMENNÝ P I ESOK , B I ELY, SUŠENÝ
BEZ V ÁPEN n ÝC H ŠK V Ŕ N !
p r e š í r k u š k á r y d o 5 m m 0 - 1
9004458000347 MEDO01TK25FU
PE-vrece
25 kg postačuje podľa hĺbky škáry pre cca 6 m 2 pri šírke škáry do 2 cm
Pozor: Otvorené palety s vreciami sa musia bezpodmienečne chrániť pred vlhkosťou.
25
40
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
46
Škárovacie piesky
Škárovacie piesky
KAMENNÁ DRŤ
w w w. f q p . a t
Filtračná stabilita a odolnosť proti erozi su zaručené
(žiádný nános jemných částic do podkladového materiálu).
Operné zrná, drtené zrná a křivka zrnitosti su preto doležité kritériá.
1
2podľa špecifikácie
3
4 cm
V balení
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
N
O
V
ŠKÁRO VAC Í KREMENNÝ P I ESOK , v ľ h k o s ť
H motnosť balenia / K G POČET/
PA L E TA
BEZ V ÁPEN n ÝC H ŠK V Ŕ N !
pre šírku škáry od 5-8 mm
0 - 2
9004458004901 MEFG02FK25FU
PE-vrece
0 - 2
9004458004918 MEFG02FB
Big-Bag
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
É
pre šírku škáry od 8-20 mm
N
O
V
0 - 4
9004458004925 MEFG04FK25FU
PE-vrece
0 - 4
9004458004932 MEFG04FB
Big-Bag
ŠKÁRO VAC Í P I ESOK , S V ETLÝ , v ľ h k o s ť
p r e š í r k u š k á r y o d 5 - 8 m m 0 - 2
9004458002952 MEFH02FK25FU
PE-vrece
0 - 2
9004458002969 MEFH02FB
Big-Bag
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
É
0 - 4
9004458004864 MEFH04FK25FU
PE-vrece
0 - 4
9004458004871 MEFH04FB
Big-Bag
ŠKÁRO VAC Í P I ESOK , ANTRAC I T ( Č AD I Č ) , v ľ h k o s ť
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
pre šírku škáry od 8-20 mm
p r e š í r k u š k á r y o d 5 - 8 m m 0 - 2
9004458000354 MEBA02FK25FU
PE-vrece
25
40
2 - 5
9004458005540 MEBA25FK25F
PE-vrece
25
40
25 kg postačuje podľa hĺbky škáry pre cca 6 m 2 pri šírke škáry do 2 cm
Pozor: Otvorené palety s vreciami sa musia bezpodmienečne chrániť pred vlhkosťou.
Prirodzene upravené …
Spárovací písky
VARIOSTONE
ŠKÁROVACÍ
PIESOK PRE
VYTVORENIE
STABILNEJ
ŠkÁRY
Pre voľný
spôsob
stavby.
Variostone je
zmes piesku
a umelej hmoty.
VARIOSTONE-PREDNOSTI

Priepustný pre vodu

Vysoká flexibilita škár

Žiadne napadnutie hmyzom alebo mravcami

Žiadna burina

Neškodný pre životné prostredie

R ýchle a čisté spracovanie ako u všeobecne
známeho škárovacieho piesku

Veľká úspora času! Žiadne predmiešanie
s lepiacimi komponentami nie je potrebné!

Pevná škára, po navlhčení sa škára úplne spojí.

Pre maximálné zatáženie do 3,5 tony.
Škárovanie:
Dôležité: Pracovať pri suchom počasí.
Dlaždice musia byť pred škárovaním suché! Plniť
škárovacím pieskom, spevniť hutniacou doskou,
poprípade škáry doplniť.
Navlhčenie:
Dôležité: Pred navlhčením celého povrchu
dôkladne vyčistiť jemnou metlou, aby sa na dlažbu neprilepili zostatky piesku. Jemne navlhčiť,
aby prišlo k stabilizácii povrchu škár.
Po 20 min. druhý-krát hadicou dôkladne navlhčiť.
Vytvrdnutie:
Pri teplote nad 8 °C nastáva kompletné
vytvrdnutie škár až po 24- 48 hodinách.
V priebehu tvrdnutia nevstupovať na plochu!
Pri daždi je nutné plochu zakryť plachtou.
ZRNITOSŤ V MM EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE J E D N O T K A ∕ J E D N O T K A ∕
KG PA L E TA
VAR I OSTONE – PE V NÁ ŠKÁRA , OKR
Pre všetky šírky škár od 3 – 30 mm
0 - 2,0 9004458005977 MEPO01TP25FU
Papierové-
vrece
25 kg vystačí podľa hĺbky škáry pre cca 6 m 2 pri šírke škáry do 2 cm
Balenie: Papierové vrecia – preto bezpodmienečne skladovať v suchu!
25
40
NO V É
1
2
47
!
3
4 cm
48
Kremenné piesky
PIESOK DO TRÁVY
Prírodný
zlepšovateľ pôdy.
1
2
3
4 cm
Nakyprenie pôdy je predpokladom pre:
lepšie prevzdušnenie pôdy,
zosilňuje rast koreňov,
taktiež i zvýšený podiel jemných koreňov.
Zabraňuje vyplaveniu hnojiva a reguluje hospodárenie
s vodou.
Naše prednosti:

Piesok do trávy prináša zdravú, hustú a silnú
zeleň. Šetrí nepotrebné množstvo umelých hnojiv a
prostriedkov pre boj so škodcami.

Zaoblené zrno zabraňuje poškodeniu rastlín a koreňov (ochrana proti vniknutiu pôvodcov chorôb).

Osvedčená krivka zrnitostí: Prachové častice
a jemné zrná sú vytriedené v trediacom procesezamedzuje sa zhutneniu pôdy.

Otierka: Spracovaním očišťujeme kremenné zrno
od kalových, ílových a vápenných častíc. Týmto je
stabilizovaná hodnota pH v pôde, ktoré opätovne
zapríčiní jej nakyprenie.
Po vertikulácii
Tipy pre pestovanie trávnika
Doba vertikutácie: Jar a jeseň.
Pôda by nemala byť zmrznutá a trávnik vysušený. Doporučenie: 1 x – 2 x ročne.
Vertikutáciu prevádzať pozdĺžne a priečne. Zostatok po
vertikutácii odobrať kosačkou na trávu.
Kremenný piesok – nadstavenie sypača
Dosiať prázdne miesta.
U semien dbať na doporučenie použitia.
Rozmiestnenie:
Kremenný piesok – rozprestrenie
Piesok do trávy sa rozmiestňuje pomocou sypača. Odporúčanie 5 kg / m 2 . Piesok do trávy dôkladne zaliať!
Vpriebehu niekoľkých týždňov nebude piesok v tráve
viditeľný. Dôležité: IHNEĎ po zasiati trávnika zasypať
pieskom do trávy. Spôsobuje rovnomernejšie klíčenie
a chráni proti zlodejom osiva (vtáky).
Zalievanie: Tvorba koreňov je podnietená výdatným,
ale nie častým zalievaním.
Výška zostrihu trávnika:
Kremenný piesok – výsledok po ošetrení
Prirodzene upravené …
Doporučenie: cca. 4-5 cm
Príliš krátky trávnik podporuje rast buriny a machu.
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
Dosiatie:
Kremenné piesky
Kremenné piesky
49
S ušené
Najvyššia kvalita vďaka špeciálnej príprave / otierka.
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť balenia / K G 1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
POČET/
PA L E TA
P I ESOK DO TRÁ V Y - SUŠENÝ
0,5 - 2,0
9004458000231
MERASETK25F
PE-vrece
0,5 - 2,0
9004458003621
MERASETB
Big Bag
25
40
1.000
1
ZMES P I ESKO V DO TRÁ V Y A KOMPOSTO V t r i e d a k v a l i t y A 1
N
Pre nové záhrady a vylepšenie plôch.
Rokmi overený miešací pomer piesku a zeminy zaručuje optimálnu vyváženosť medzi
nakyprením pôdy a potrebou zavlažovania.
O
V
É
0 - 2
9004458003614
MERASAFB
Big Bag
1m3 / ca.1000
1
P I ESOK PRE UMELÝ TRÁ V N I K , SUŠENÝ
N
Oblé zrno, pre pokládku umelého trávnika s dlhým a krátkym vlasom
O
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
0,1 - 0,5
9004458002785
MESK31TK25F
PE-vrece
0,1 - 0,5
9004458004857
MESK31TB
Big-Bag
0,3 - 0,8
9004458000835
ME0308TK25F
PE-vrece
0,3 - 0,8
9004458004840
ME0308TB
Big-Bag
0,3 - 1,0
9004458001832
ME0031TK25F
PE-vrece
0,3 - 1,0
9004458001894
ME0031TB
Big-Bag
25
40
V
1.000
1
É
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
Pozor: Otvorené palety s vreciami sa musia bezpodmienečne chrániť pred vlhkosťou.
Gerlos
50
Kremenné piesky
Kremenné piesky
SUŠENÉ
Plnivo do lepidiel na dlaždice, ako hlavná súčasť nosných plôch
trávnikov, pre brzdenie a otryskávani
(Otryskávanie vlhkým pieskom – nariadenie pre ochranu zamestnancov)
3
4 cm
V1
balení 2podľa špecifikácie
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť balenia / K G POČET/
PA L E TA
KREMENN é P I ESK Y ŠTANDART
B e ž n é d r u h y k p i e s k o v é m u o t r y s k á v a n i u d r e v a : 0,1 - 0,2
9004458001863
ME0036TK25F
PE-vrece
25
40
0,1 - 0,3
9004458001856
ME0023TK25F
PE-vrece
25
40
0,1 - 0,3
9004458001887
ME0023TB
Big-Bag
1.000
1
25
40
1.000
1
B e ž n é d r u h y k p i e s k o v é m u o t r y s k á v a n i u k o v u :
0,3 - 1,0
9004458001832
ME0031TK25F
PE-vrece
0,3 - 1,0
9004458001894
ME0031TB
Big-Bag
P r e v š e t k y i n é p o u ž i t i a :
0,1 - 0,4
9004458001818
ME0033TK25F
PE-vrece
25
40
0,1 - 0,7
9004458001825
ME0032TK25F
PE-vrece
25
40
0,5 - 2,0
9004458001849
ME0030TK25F
PE-vrece
25
40
0,5 - 2,0
9004458001900
ME0030TB
Big-Bag
1.000
1
KREMENN é P I ESK Y
B e ž n é d r u h y k p i e s k o v é m u o t r y s k á v a n i u k o v u :
0,7 - 1,2
9004458001733
ME0712TK25F
PE-vrece
25
40
P r e v š e t k y i n é p o u ž i t i a :
0,4 - 0,9
9004458001726
ME0409TK25F
PE-vrece
25
40
1,0 - 1,6
9004458001740
ME1016TK25F
PE-vrece
25
40
1,0 - 2,2
9004458001764
ME1022TK25F
PE-vrece
25
40
2,0 - 3,2
9004458001788
ME2032TK25F
PE-vrece
25
40
3,0 - 5,6
9004458001795
ME3056TK25F
PE-vrece
25
40
5,0 - 8,0
9004458001801
ME5080TK25F
PE-vrece
25
40
Pozor: Otvorené palety s vreciami sa musia bezpodmienečne chrániť pred vlhkosťou.
Prirodzene upravené …
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
Filtračné piesky
Filtračné piesky
51
SUŠENÉ
Zodpovedajúce EN-12904
(Norma na úpravu vody pre ľudskú spotrebu)
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť balenia / K G POČET/
PA L E TA
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
A Q UAS I L - F I LTRA Č N ý P I ESOK A ŠTRK / SUŠENÝ
0,4 - 0,8
9004458000545
ME0408TK25AQ
PE-vrece
25
40
0,7 - 1,2
9004458000552
ME0712TK25AQ
PE-vrece
25
40
1,0 - 1,6
9004458001979
ME1016TK25FI
PE-vrece
25
40
1,0 - 2,0
9004458000088
ME1022TK25FI
PE-vrece
25
40
2,0 - 3,15
9004458000095
ME2032TK25FI
PE-vrece
25
40
3,15 - 5,6
9004458000101
ME3056TK25FI
PE-vrece
25
40
5,0 - 8,0
9004458001719
ME5080TK25FI
PE-vrece
25
40
8,0 - 16,0
9004458001665
MEK816FK25FI
PE-vrece
25
40
16,0 - 32,0
9004458001658
MEK163FK25FI
PE-vrece
25
40
H Y DRO ANTRAC I T A Q UA - C I TE N ( Č I ERNE U H L I E ) Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
K o d s t r á n e n i u n e č i s t ô t , n e u v o l ň u j e ž i a d n y S i O 2 d o v o d y. 0,8 - 1,6
9004458003430
MEHY06TK25N
PE-vrece
50 Liter
20
1,4 - 2,5
9004458003447
MEHY14TK25N
PE-vrece
50 Liter
20
H Y DRO ANTRAC I T H Č I ERNE 0,6 - 1,6
9004458003416
MEHY06TK50H
PE-vrece
50 Liter
20
1,4 - 2,5
9004458003423
MEHY14TK50H
PE-vrece
50 Liter
20
H Y DROL I T MN
J e p o u ž í v a n ý p r e f i l t r á c i e k o d s t r á n e n i u m a n g á n u . D I N 2 0 0 0 . 1,0 - 3,0
9004458004727
MEHY13TK50M
PE-vrece
25
40
2,0 - 5,0
9004458004734
MEHY25TK50M
PE-vrece
25
40
Pozor: Otvorené palety s vreciami sa musia bezpodmienečne chrániť pred vlhkosťou.
52
Piesok pre pieskoviská & šport
SPOTREBA P I ESKU DO P I ESKO V Í SK V ÝPO Č TO V Ý V ZOREC
Plocha x 0,25 (výška násypu) x 1500 (sypná hmotnosť)
10 alebo 25 alebo 1000 (hmotnosť balenia)
2
3
4 cm
Príklad výpočtu:
dĺžka: 1,20 m, šírka: 80 cm
plocha v metroch: 1,2 x 0,8 m (= 80 cm)
výška násypu v metroch: 0,25 m (= 25 cm)
s y p n á h m o t n o s ť v k g / m 3: 1 5 0 0
Hmotnosť balenia v kg: 25
1,2 x 0,8 x 0,25 x 1500
25
= 15 vri ec
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
1
= P očet vriec
Piesok pre pieskoviská & šport
53
Piesok pre detské pieskoviská & šport
TÜV- testované piesky pre podporenie kreativity
Odporúčaná hodnota výšky násypu: 25 cm.
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť balenia / K G 1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
POČET/
PA L E TA
P I ESOK PRE DETSKÉ P I ESKO V I SKÁ , PR Í RODNÝ
O p t i m á l n y p o d i e l í l u p r e k r e a t í v n e s t a v a n i e . 0 - 2
9004458000125
MEKISPFK25F
PE-vrece
0 - 2
9004458001993
MEKISPFB
Big Bag
25
40
1.000
1
P I ESOK PRE DETSKÉ P I ESKO V I SKÁ , ( ODPUDZU J ÚC I PS Y A MA Č K Y )
O b s a h u j e p r í d a v o k , p r í r o d n e j d e r m a t o l o g i c k y t e s t o v a n e j a r o m a t i c k e j l á t k y. 0 - 2
9004458000132
MEKISPFK25FH
PE-vrece
25
40
P I ESOK PRE DETSKÉ P I ESKO V I SKÁ A PLÁ Ž E ( PRANÝ )
S y p k ý d e t s k ý h r a c í p i e s o k . 0 - 1
9 0 0 4 4 5 8 0 0 0 11 8 MEKISPFK25FB
PE-vrece
0 - 1
9004458004789
MEKISPFBB
Big Bag
25
40
1.000
1
P I ESOK PRE PLÁ Ž O V Ý V OLE J BAL , TESTO VANÝ PODĽA Ö I SS
Š pec i á l n o u ú p r a v o u z o s t á v a p i e s o k p r e v z d u š n e n ý , tým je ľahko udržiavateľný a chráni kĺby.
0,1 - 0,7
9004458002822
MEBEACFB
Big Bag
1.000
1
0,1 - 0,7
9004458004721
MEBEACF
volný
1.000
1
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
P I ESOK PRE SKOK DO D I AĽK Y
Š pec i á l n o u ú p r a v o u z o s t á v a p i e s o k v z d u š n ý , t ý m j e ľahko udržiavateľný a chráni kĺby.
0,3 - 1,0 9004458003690
MEWEITFB
Big Bag
1.000
1
0,5 - 2,0
ME0030TB
Big Bag
1.000
1
9004458001900
N
O
V
É
P I ESOK / ŠTRK K OC H RANE PR I PÁDE
Z odpovedá EN 1177, tlmiaci náraz, dlhodobá trvanlivosť – bez nutnosti každoročnej výmeny …
1,0 - 2,2
9004458004765
M E FA 1 2 F B Big-Bag
1.000
1
4,0 - 8,0
9004458004772
M E FA 4 8 F B Big-Bag
1.000
1
N
O
V
É
Quarzwerke Rakousko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
1
2
3
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
54
Stavebné piesky
4 cm
Stavebné piesky
55
Stavebné piesky
NOVÉ: jednorázové Big-Bagy!
VÁŠA VÝHODA: neustále čistý a perfektný vzhľad.
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť balenia / K G POČET/
PA L E TA
MAZAN I NO V Ý P I ESOK
k o p r í m e s p r i v ý r o b e m a z a n í n . P o d k l a d o v á m a l t a p r e b e t ó n o v é k a m e n n é d o s k y,
A
a k o m u r o v a c i a m a l t a a p r e š t r u k t u r o v a n é o m i e t k y.
OBLÉ ZRNÁ
0 - 4
9004458000859
MEESTRFK25F
PE-vrece
0 - 4
9004458001702
MEESTRFB
Big-Bag
25
40
1.000
1
d r t e n é z r n á 0 - 4
9004458001603
FEESTRFB
Big-Bag
1.000
1
OM I ETKO V É A STAV EBNÉ P I ESK Y
P r e h r u b é v n ú t o r n é a v o n k a j š i e o m i e t k y, a k o p r í d a v n ý m a t e r i á l d o s t a v e b n ý c h m á l t . 0 - 6
9004458000934
MEPUTZFK25F
PE-vrece
0 - 6
9004458001627
MEPUTZFB
Big-Bag
25
40
1.000
1
P I ESOK PRE H LADKÉ ŠTUKO V É OM I ETK Y Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
Prídavný materiál, garantuje neprítomnosť hrubých zŕn – bez preosievania.
P r e v n ú t o r n é a v o n k a j š i e o m i e t k y a z u š ľ a c h t e n i e p o v r c h u . 0 - 0,5 9004458000156
0 - 1
9004458001610
MESCHLFK25F
PE-vrece
MESCHLFB
Big-Bag
25
40
1.000
1
P I ESOK PRE ŠLAC H TENÉ OM I ETK Y
A l t e r n a t í v a k v á p e n c o v é m u p l n i v u .
P r e b i e l e u š ľ a c h t i l é o m i e t k y p r e v n ú t o r n é a v o n k a j š i e p l o c h y. 0 - 1
9004458003638
MERE01FK25F
PE-vrece
25
40
0 - 2
9004458003645
MERE02FK25F
PE-vrece
25
40
Quarzwerke Rakousko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
56
Stavebné piesky
Stavebné piesky
1
2
3
4 cm
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť balenia / K G POČET/
PA L E TA
ŠTRK DO BETÓNU - OBLÝ
Plnivo do betónu.
0 - 16
9004458000910
MEBETOFK25F
PE-vrece
0 - 16
9004458001634
MEBETOFB
Big-Bag
25
40
1.000
1
ŠTRK DO BETÓNU - DR V ENÝ
P l n i v o d o b e t ó n u . 0 - 16
9004458001569
FEBETOFB
Big-Bag
1.000
1
G R Ä DER MATER I ÁL - DR V ENÝ
M a t e r i á l p r e z á s y p y, p o d s y p y a n á s y p y, p r e n e s p o j e n é n o s n é v r s t v y
a v cestnom staviteľstve, ako nemrznúca vrstva.
0 - 32
9004458000774
MEG032FB
Big-Bag
1.000
1
STREŠNÝ POS Y P ( k a m e n iv o n a v ý r o b u vy m ý va n é h o b e t ó n u )
A k o f i l t r a č n ý š t r k , o h r a n i č e n i e p r a m e ň o v, p r í d a v n ý m a t e r i á l k b e t ó n o v a n i u ,
z a s y p a n i e d a ž ď o v ý c h z v o d o v.
Prirodzene upravené …
4 - 8
9004458000262
MEDA48FK25F
PE-vrece
4 - 8
9004458001016
ME4080FB
Big-Bag
25
40
1.000
1
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
Stavebné piesky
Z R N I T O S Ť ∕ VEĽKOSŤ V MM
EAN-CODE
ČÍSLO VÝROBKU
BALENIE
H motnosť balenia / K G POČET/
PA L E TA
H RUBÝ ŠTRK ( DRENÁ Ž N Y ŠTRK )
P l n i v o d o b e t ó n u , a k o p o d k l a d
pre základy a ako drenážny štrk.
8 - 16
9004458000200
MEK816FK25F
PE-vrece
25
40
8 - 16
9004458001023
MEK816FB
Big-Bag
1.000
1
16 - 32
9004458000057
MEK163FK25F
PE-vrece
25
40
16 - 32
9004458001030
MEK163FB
Big-Bag
1.000
1
32 - 50
9004458000712
MEK325FK25F
PE-vrece
25
40
32 - 50
9004458003065
MEK325FB
Big-Bag
1.000
1
32 - 70
9004458001672
MEK327FB
Big-Bag
1.000
1
25
40
1.000
1
25
40
1.000
1
ZÁMKO V É A POS Y PO V É DRTE Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
ko štrkový podklad pre dlažbu
A
plnenie vegetačných tvárnic ako i posypová drť.
2 - 4
9004458000286
MESP35FK25F
PE-vrece
2 - 4
9004458001696
MESP24FB
Big-Bag
4 - 8
9004458000293
MESP58FK25F
PE-vrece
4 - 8
9004458001689
MESP48FB
Big-Bag
POS Y PO V Á DR Ť BEZ KREME Ň A
Z o d p o v e d á V i e d e n s k é m u n a r i a d e n i u p r e z i m n é s l u ž b y 2 0 0 3 a Š t a j e r s k o H r a d e c k é m u
nariadeniu o posypoch 2004.
2 - 4
9004458000170
MEBA24FK25F
PE-vrece
25
40
4 - 8
9004458000996
MEBA48FK25F
PE-vrece
25
40
Quarzwerke Rakousko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
57
1 podľa
2 špecifikácie
3
4 cm
V balení
58
Gabióny
N
V E Ľ K O S Ť oka 5 x 1 0 C M
Zinkové a hliníkové zliatiny (hrúbka vrstvy 350g/m), oceľový drôt 4,5 mm,
bodovo zváraný mrežový kôš z oceľového drôtu, pevnosť drôtu v ťahu = 450 N/mm 2,
testované voči korózii (test soľnej hmly podľa DIN EN ISO 9227-NSS), stabilná forma
1
2
3
4 cm
Prirodzene upravené …
V
É
V E Ľ K O S Ť V C M JEDNOTKY/ O
BJEM/
D x Š x V
EAN-CODE
Č Í S L O T O VA R U BALENIE
KS
m 2
H motnosť náplne/ m 2
30 30 30 9004458004024
GABI3335
Balík
1
0,037
60
50 30 30 9004458004031
GABI5335
Balík
1
0,045
80
1 0 0 30 30 9004458004048
GABI1335
Balík
1
0,090
150
1 5 0 30 30 9004458004055
GABI15335
Balík
1
0,135
230
2 0 0 30 30 9004458004062
GABI2335
Balík
1
0,180
300
50 30 50 9004458004079
GABI5355
Balík
1
0,075
130
1 0 0 30 50 9004458004086
GABI1355
Balík
1
0,150
260
1 5 0 30 50 9004458004093
GABI15355
Balík
1
0,225
380
2 0 0 30 50 9004458004109
GABI2355
Balík
1
0,300
520
1 0 0 30 100 9 0 0 4 4 5 8 0 0 4 11 6 GABI1315
Balík
1
0,300
520
1 5 0 30 100 9004458004123
GABI15315
Balík
1
0,450
770
2 0 0 30 100 9004458004130
GABI2315
Balík
1
0,600
1020
50 50 30 9004458004147
GABI5535
Balík
1
0,075
130
1 0 0 50 30 9004458004154
GABI1535
Balík
1
0,150
260
1 5 0 50 30 9004458004161
GABI15535
Balík
1
0,225
380
2 0 0 50 30 9004458004178
GABI2535
Balík
1
0,300
520
50 50 50 9004458004185
GABI5555
Balík
1
0,125
210
1 0 0 50 50 9004458004192
GABI1555
Balík
1
0,250
430
1 5 0 50 50 9004458004208
GABI15555
Balík
1
0,375
640
2 0 0 50 50 9004458004215
GABI2555
Balík
1
0,500
850
1 0 0 50 100 9004458004222
GABI1515
Balík
1
0,500
850
1 5 0 50 100 9004458004239
GABI15515
Balík
1
0,750
1280
2 0 0 50 100
9004458004246
GABI2515
Balík
1
1,000
1700
1 0 0 1 0 0 30 9004458004253
G A B I 11 3 5 Balík
1
0,300
520
1 5 0 1 0 0 30 9004458004260
GABI15135
Balík
1
0,450
770
2 0 0 1 0 0 30 9004458004277
GABI2135
Balík
1
0,600
1020
1 0 0 1 0 0 50 9004458004284
G A B I 11 5 5 Balík
1
0,500
850
1 5 0 1 0 0 50 9004458004291
GABI15155
Balík
1
0,750
1280
2 0 0 1 0 0 50 9004458004307
GABI2155
Balík
1
1,000
1700
1 0 0 1 0 0 1 0 0 9004458004314
G A B I 111 5 Balík
1
1,000
1700
1 5 0 1 0 0 1 0 0 9004458004321
G A B I 1 5 11 5 Balík
1
1,500
2550
2 0 0 1 0 0 1 0 0 9004458004338
G A B I 2 11 5 Balík
1
2,000
3400
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
Stavba svojpomocne – Gabióny
O
Gabiony
59
N
Stavby svépomocí – Gabiony
O
velikost oka 1 0 x 1 0 C M
Šířka je volitelná mezi 30, 50 resp. 100 cm
Lámané kameny od 50 do 100 mm: Plnící materiál pro velikost oka 5 x 10 cm
Lámané kameny od 80 do 150 mm: Plnící materiál pro velikost oka 10 x 10 cm
další informace (spotřeba lámaného kamene - vzorec pro výpočet ): viz. strana 16
Vyobrazené sú symbolické obrázky. Odchýlky farieb sú možné.
V
É
V E L I K O S T V C M J E D N O T K A / O B J E M D x Š x V
EAN-CODE
ČÍSLO ZBOŽÍ
BALENÍ
Ks
m 3
H motnost
nápln ě K G
30 30 30
9004458004345
GABI333
Balík
1
0,037
60
50 30 30
9004458004352
GABI533
Balík
1
0,045
80
1 0 0 30 30
9004458004369
GABI133
Balík
1
0,090
150
1 5 0 30 30
9004458004376
GABI1533
Balík
1
0,135
230
2 0 0 30 30
9004458004383
GABI233
Balík
1
0,180
300
50 30 50
9004458004390
GABI535
Balík
1
0,075
130
1 0 0 30 50
9004458004406
GABI135
Balík
1
0,150
260
1 5 0 30 50
9004458004413
GABI1535
Balík
1
0,225
380
2 0 0 30 50
9004458004420
GABI235
Balík
1
0,300
520
1 0 0 30 100
9004458004437
GABI131
Balík
1
0,300
520
1 5 0 30 100
9004458004444
GABI1531
Balík
1
0,450
770
2 0 0 30 100
9004458004451
GABI231
Balík
1
0,600
1020
50 50 30
9004458004468
GABI553
Balík
1
0,075
130
1 0 0 50 30
9004458004475
GABI153
Balík
1
0,150
260
1 5 0 50 30
9004458004482
GABI1553
Balík
1
0,225
380
2 0 0 50 30
9004458004499
GABI253
Balík
1
0,300
520
50 50 50 9004458000415
GABI555
Balík
1
0,125
210
1 0 0 50 50
9004458000606
GABI155
Balík
1
0,250
430
1 5 0 50 50
9004458004505
GABI1555
Balík
1
0,375
640
2 0 0 50 50
9 0 0 4 4 5 8 0 0 0 8 11 GABI255
Balík
1
0,500
850
1 0 0 50 100 9004458000958
GABI151
Balík
1
0,500
850
1 5 0 50 100
9004458004512
GABI1551
Balík
1
0,750
1280
2 0 0 50 100
9004458002099
GABI251
Balík
1
1,000
1700
1 0 0 1 0 0 30
9004458004529
G A B I 11 3 Balík
1
0,300
520
1 5 0 1 0 0 30
9004458004536
GABI1513
Balík
1
0,450
770
2 0 0 1 0 0 30
9004458004543
GABI213
Balík
1
0,600
1020
1 0 0 1 0 0 50
9004458004550
G A B I 11 5 Balík
1
0,500
850
1 5 0 1 0 0 50
9004458004567
GABI1515
Balík
1
0,750
1280
2 0 0 1 0 0 50
9004458004574
GABI215
Balík
1
1,000
1700
1 0 0 1 0 0 1 0 0 9004458004581
G A B I 111 Balík
1
1,000
1700
1 5 0 1 0 0 1 0 0 9004458004598
G A B I 1 5 11 Balík
1
1,500
2550
2 0 0 1 0 0 1 0 0 9004458004604
G A B I 2 11 Balík
1
2,000
3400
Quarzwerke Rakousko GmbH
Fax:
+43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
1
2
3
4 cm
60
Gabióny
Montážny návod pre svojpomocnú stavbu gabiónov
Dekoračné & mramorové drte majú v dnešnej architektúre vysokú hodnotu.
S pomocou týchto drtí môže byť existujúci štýl jednoducho zmenený,
poprípade rozdielne smery štýlu harmonicky spojené.
Veľká rozmanitosť farieb podporuje tvorbu podľa individuálnych predstáv.
1
2
3
4 cm
Pripraviť
rovné nosné
vrstvy.
Podľa
statických
požiadaviek
pripraviť
základ.
I CKÁ STAV BA
MONOL I T I CKÁ STAV IBA
KMONOL
Ö RNUN G / I T E
N H E I T / E I N H E I T /
GNA
R Ö SSE
MMEAN - CODEART I KELNUMMER
G
K G PALETTE
DĹ IŽN KU:
NA V ýšV ERPACKUN
k u:
V YLOŽIŤ
STAVBA: postupovať podľa vyššie uvedeného postupu. MONTÁ Ž KRY TU Namiesto jedného
kr ytu sú zavesené dva kr yty so závlačkou pred
naplnením spodného koša. 1 x ako kr yt, ktor ý sa
uzavrie a 1 x ako bočná stena, ktorá sa postaví.
ZEMNÉ PODLOŽKY a BOČNÉ DIELY
NAPLNIŤ SPODNÝ KOŠ Uzatvoriť kryt a ná-
všetky potrebné spodné rohože a všetky BOČNÉ
DIELY. Úspora všetkých zbytočných dvojitých
stien. Po naplnení nemôžu byť už nasadené žiadne závlačky. Zaoblenie mriežok musí vždy smerovať smerom do vnútra koša.
spojiť so zárlačkami. Zárlačky zastrčiť po celom
úseku steny vždy tým istým smerom.
BOČNÉ DIELY sklopiť nahor
Z ÁVLAČK Y zhora NAVLIECŤ. Zvislé závlačky sú
zarazené do zeme. Sú dlhšie ako nahor sklopené
BOČNĚ DIELY. U zemného základu sú presahujúce
závlačky odstrihnuté.
DIšTANČNÁ SPONA
ohnúť priloženú TRUBIČKU a pred naplnením
zavesiť ako VSTAVANÚ POMÔCKU a STATICK Ý
POMOCNÝ PROSTRIEDOK. Napr. u 2 m dlhého
gabiónu sú zavesené 3 dlhé dištančné spony vždy
po 50cm.
Vo vnútri sa zavesia 2 malé dištančné spony, obidve vychádzajú zo stredu hĺbky, s malým odstupom, v ľavom a pravom rohu..
DOLEŽITÉ:
Pred naplnením bezpodmienečne zavesiť
KRYT so Z ÁVLAČKOU.
NÁVRH NA V YTVORENIE ZÁKLADU:
Variabilné podľa pomeru podložia.
sledne namontovať bočné diely vrchného koša.
NAPLNENIE:
Zrnitosť lomového materiálu musí byť väčšia ako
šírka oka. Pri plnení sa musí dbať na to, aby DIŠTANČNÁ VLOŽK A nebola zdeformovaná. Bezpodmienečne NAROVNAŤ. PLNIACI MATERIÁL uložiť
pod DIŠTANČNÚ VLOŽKU tak, aby sa koše pri
daľšom PLNENÍ nezdeformovali. BEZ DUTÍN, až
pod KRY T musia byť koše vyplnené, inak nebude
na ňom spočívajúca záťaž kameňov správne prenášaná a vyduje kôš.
UZAVRETIE KRYTU:
Všetky závlačky vytvoria pevný uzol, ktor ý po
naplnení pevne sedí bez posunu a nemusia byť
už viac krát demontované. Presahujúce závlačky
ohnúť.
V YROVNÁVACIA VRSTVA:
Kvôli Z AMEDZENIU DUTÍN nasypať ľahko vypuklý
násyp malých kameňov medzi 2 nad sebou stojace gabióny. Tak môžu byť vyrovnané prípadné
poklesy v pletive.
POMÔCKY PRE PLNENIE:
Aby bolo zamedzené vydutiu, môže byť na zvislých závlačkách pripevnený drefený hranolček. Po
naplnení odstrániť.
NEMRZNÚCA
Výška steny
Hĺbka
N E M R Z N Ú C A
N E M R Z N Ú C Avrstva štrku
V ytvorenie
gabiónu
V R S T VA Š T R K U vrstva štrku
V yrovnávacia
D oporučeného
2 0 - 4 0 cm
6 0 - 8 0 cmvrstva 1 0 - 2 0 cmzákladu
50 – 100
150
200– 250
50– 100
200– 350
350– 500
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Prirodzene upravené …
30 – 40
30 – 40
30 – 40
100
100
100
cm
●
cm
● c m cm
●
c m ●
c m ● ●
●
●
●
61
Splitt & Kiesel
Voľný spôsob
stavby/
podklad z drtí
Kremenné piesky zaručene
zamedzujú sfarbeniu kameňov
(bez vápenca a železa)
Kritériá:
Filtračná stabilita (žiadny nános jemných částíc
v podklade z drtí) a stálosť voči erózii sú zaručené:
Podielom jemných a oporných zŕn,
drteným zrnom a krivkou zrnitosti.
ZRNITOSŤ: 0/2 a 0/4 mm
Najväčšie zrno. 40-50 % maximálnej prípustnej šírky
škáry s oporným zrnom
Šírky škár pri kladení a dláždení:
Spracovanie:
Drtené piesky vysypať,
zhutniť umelohmotnou alebo
gumovou vibračnou doskou.
Znovu dosypať škárovacím
pieskom a zaliať.
Dôležité: Dištančná pomôcka sa nerovná
šírke škáry
Kamene sa nesmú pokladať tesne vedľa seba.

Napätie v ploche nemôže byť inak vyrovnané.

Neskoršia montáž a demontáž nie sú možné.

O dlamovanie kameňov sa môže vyskytnúť pri
vysokom zaťažení nákladnými automobilmi
v jazdnom priestore.
SPRÁVNE:
NESPRÁVNE:
5 – 8 mm
Nedávať distančnú pomôcku
a kameň tesne vedľa seba.
≤ 5 mm
Distančná pomôcka a kameň
sú tesne vedľa seba.
Šírka škáry
Betónová dlažba a betónové spojovacie kamene 5 – 8 m m
Zámková dlažba a dlÁžDIACE dosky
so skosenými bočnými hranami
5–8 mm
MALÉ A MOZAIKOVÉ dlÁžDIACE KOCKY
4–10 mm
Zámková dlažba a dlÁžDIACE dosky
s neopracovanými bočnými plochami
8–20 mm
Veľké dlÁžDIACE kamene
8–20 mm
Podklad z drtí:
Výška podkladu z drtí:
V hotovom stave tvorí výška 3- 6 cm
Hranaté zrno: 2/4 a 4/8 mm.
Veľkosť zrna určiť podľa dlažobného materiálu.
Dbať na priepustnosť vody.
1
2
3
4 cm
62
Stavební písky
1.
1
VŠEOBECNÉ USTANOVENÍA
1.1 Pre všetky dodávky v rámci obchodného styku s obchodníkom v zmysle obchodného
zákoníka (HGB) platia výlučne nasledujúce podmienky, pokiaľ zákazníkovi neoznámime nové
predajné a dodacie podmienky. Odchýlky od týchto podmienok a ústne dohody sa stávajú zá2
3
4 cm
väznými ihneď po našom písomnom potvrdení.
1.2 Nákupné podmienky protistrany nás nezaväzujú ani v prípade, že ich nebudeme výslovne
namietať.
2.
UZAVRENIE A PREDMET ZMLUVY
2.1 Naše predajné ponuky sú vždy nezáväzné.
2.2 Objednávky sa pre nás stávajú záväznými, našim písomným potvrdením, bezvýhradnou
dodávkou alebo vyfaktúrovaním, dodacím listom a pod. Naši obchodní zástupcovia sú oprávnení len ku sprostredkovaniu, nie k uzatváraniu obchodov.
2.3 Vzorky predstavujú len priemerný charakter tovaru; vlastnosti vzoriek, kupujúcemu uvedené vlastnosti tovaru, údaje o kvalite a normy, na ktoré sa odkazuje, sú orientačnými hodnotami
pre vlastnosti dodávok. Nepovažujú sa však za prisľúbené vlastnosti.
3.
DODÁVKA, DODACIE LEHOTY A TERMÍNY
3.1 Prianie kupujúceho ohľadom dňa odoslania, prepravného prostriedku a trasy podľa
možnosti dodržíme, avšak bez záruky najrýchlejšej a najlacnejšej prepravy. Pokiaľ železnica
nepristaví vagóny požadovanej ložnej kapacity, môžeme použíť iné pristavené vagóny. Nepreberáme záruku za plné využitie ložnej hmotnosti železničných vagónov a ďalších pre-pravných
prostriedkov. Vyhradzujeme si právo dodať zo závažných dôvodov z iného závodu alebo skladiska, ako bolo požadované.
3.2 Máme povolené čiastočné dodávky; považujú sa za jednotlivé ob-chodné transakcie.
Pokiaľ objednávka znie na dodávku vo viacero čiastočných množstvách, bude kupujúci vyzývať
k dodanie tovaru a tovar odoberie v dávkach približne rovnomerne rozložených pre definované
obdobie odberu. Pokiaľ nie je v určených prípadoch obdobie odberu výslovne stanovené, považuje sa za dohodnuté primeraná doba.
3.3 Pre vyúčtovanie je smerodatná hmotnosť, ktorú sme zistili pri odosielaní tovaru. Hmotnosti
vriec sa počítajú do hmotnosti tovaru.
3.4 Dodacia lehota začína dátumom potvrdenia objednávky, ak je objed-návka k tomuto dňu
úplne objasnená.
3.5 Zákazníkom požadované alebo nami uvedené dodacie termíny a lehoty sa považujú za
približné. Sú pre nás nezáväzné, pokiaľ nemôžu byť dodržané našími subdodávateľmi.
3.6 V prípade vyzdvihnutia tovaru kupujúcim alebo povereným preprav-com, musia byť dojednané termíny presne dodržané. V prípade nedodržania termínu vydvihnutia tovaru, ktoré bolo
nahlásené ako pripravené k expedícii, sme nasledujúci deň oprávnení materiálom dispo-novať.
Kupujúcí nesie všetky náklady vzniknuté v dôsledku neskorého vyzdvihnutia alebo pristavenia
prepravných prostriedkov. Pokiaľ nedodrží kupu-júci v prípade objednávok na dodávku viacero
čiastkových množstiev dojednané dodacie termíny, sme po bezvýslednom poskytnutí dodatočnej lehoty oprávnení dodať zostávajúci tovar alebo odstúpiť od nezrealizovanej časti objednávky alebo požadovať náhradu škody z dôvodu neplnenia.
3.7 Pokiaľ nastanú nami nezavinené udalosti ako napr.štrajk, výluka, prevádzková porucha,
poveternostné vplyvy alebo poruchy v doprave, oneskorenia v zásobování surovinami alebo
strojmi, výnimočný stav, vojna alebo zvrchované opatrenia vďaka nim je znemožnené včasné
dodanie za normálnych pracovných podmienok, predĺži sa v primeranom rozsahu dodacia lehota. Ak nie je dodávka možná, odpadajú obojstranné záväzky v súvislosti s dodávkou.
3.8 Balenie
Balenie sa uskutočňuje do nami dodaných papierových resp. igelitových vriec. Tieto sú faktúrované za dennú cenu plus poplatok ARA, prechádzajúci do vlastníctva zákazníka a nie sú
prijímané späť. Číslo licencie ARA: 4141.
4.
ZODPOVEDNOSŤ ZA RIZIKÁ
Naložením tovaru prechádzajú riziká v súvislosti s prepravou i v prípade vyplatených dodávok
na kupujúceho. V prípade poškodenia alebo znečistenia v prepravnom prostriedku alebo v prípade straty po naložení je naše ručenie vylúčené; kupujúci môže len požadovať postúpenie nárokov voči prepravcovi. Poistenie dopravy uzatvárame len na základe včas vyjadreného želania
kupujúceho a na jeho náklady.
5.
CENY
5.1 Smerodatná je cena uvedená v našom potvrdení objednávky s pripočítaním nákladov
balenia, eventuálnych poplatkov a prehlásenie, ako i dane z pridanej hodnoty platnej v deň
dodania.
5.2 Cena sa zvýši do tej miery, do akej sa po potvrdení objednávky v dôsledku zákonných
alebo úradných opatrení zmení alebo budú stanovené náklady alebo poplatky.
6.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Platba musí bez skonta doraziť 30 dní po dátume vystavenej faktúry. Je potrebné ju odoslať včas tak, aby sme v deň splatnosti mali príslušnú čiastku k dispozícii.
Prirodzene upravené …
6.2 Pokiaľ príjmeme alebo upíšeme platbu zmenkou alebo šekom, dôjde k plneniu s vyúčtovaním diskontných a ďalších výdajov. Pokiaľ ručíme za zmenky alebo šek, trvá naša pohľadávka
kúpnej ceny.
6.3 Prekročenie doby splatnosti nás podľa našej vlastnej voľby oprávňuje, buď prehlásiť všetky
pohľadávky za okamžite splatné, alebo požadovať peňažné záruky alebo platby vopred, alebo
odstúpiť od všetkých objednávok zákazníka. Sme najmä oprávnení vyúčtovať zákonné úroky (8
% nad základnú úrokovú sadzbu) za obdobie odo dňa splat-nosti do dňa doručenia platby, bez
potreby upomienky. Uplat-ňovanie dalších práv, najmä na náhradu škody, zostáva vyhradené.
6.4 Kupujúci/objednávajúci sa zaväzuje, že v prípade svojej nečinnosti nahradí predávajúcemu/dodávateľovi výlohy spojené s upomieňaním a inkasom.
6.5 Vzájomné pohľadávky oprávňujú kupujúceho k zápočtu len vtedy, ak sú uznané nesporne
alebo právomocne. Zadržovacie právo kupujúcemu prináleží len v súvislosti s nárokmi z toho
istého zmluvného vzťahu.
7.
ZAISŤOVACIE PRÁVA
7.1 Dodávka tovaru je realizovaná s výhradou vlastníctva s tým rozšírením, že nami dodaný
tovar zostáva našim vlastníctvom až do splatenia našich všetkých – i v budúcnosti vzniknutých
– pohľadávok z obchodného spojenia s kupujúcim – vrátane eventuálnych pohľadávok zo salda.
7.2 Kupujúci bude naše vlastníctvo bezplatne prechovávať, popr. ho pre nás spracovávať a
bezodkladne nám oznamovať prístup tretích subjektov. Môže našim vlastníctvom disponovať v
rámci riadneho obchod-ného styku, pokiaľ bude plniť svoje záväzky voči nám.
7.3 Ak zmieša alebo spojí kupujúci náš tovar s iným tovarom, zostáva nám spoluvlastníctvo.
Pokiaľ spracuje kupujúci náš tovar, sme považovaní za výrobcu; zostáva nám spoluvlastníctvo
na produkte v pomere účtovnej hodnoty nášho tovaru k účtovnej hodnote všetkých suro-vín v
použitých produktoch.
7.4 Kupujúci nám týmto až do zaplatenia všetkých – i v budúcnosti vzniknutých – pohľadávok
z nášho obchod-ného spojenia – vrátane eventuálnych pohľadávok zo salda – postupuje ako
záruku všetky nároky voči tretím subjektom, vzniknuté z ďalšieho predaja nami dodaného tovaru, až do výšky týchto pohľadávok.
7.5 Ak presiahne hodnota záruky, ktorú má predajca k dispozícii, jeho pohľadávky dokopy o
viac než 20 %, je predajca na vyžiadanie kupujúceho alebo tretieho subjektu, ktorý je nadmerným zaistením kupujúceho obmedzený, povinný do tej miery podľa svojej voľby záruky uvoľniť.
8.
ZÁRUKA A REKLAMÁCIA
8.1 Návrhy na využitie tovaru konáme podľa svojho najlepšieho vedomia, avšak bez záruky za
vhodnosť pre určitý účel použitia, za výsledky alebo za nezaťaženie ochrannými právami tretích
subjektov.
8.2 Reklamácia v rozsahu dodávky a vlastností tovaru musia byť uplatňované písomne bezodkladne po doručení tovaru na miesto určenia. Nedostatky, ktoré nemôžu byť ani v prípade
starostlivej kontroly obja-vené pred spracovávaním, je potrebné reklamovať okamžite po ich
objavení, pričom je potrebné spracovávanie okamžite zastaviť.
8.3 Zásadne môžu byť reklamácie nedostatkov uznané len v prípade, že kupujúci zaistí vzorku
reklamovaného tovaru. Vzorky k postúpeniu neutrálnej skúšobne sú smerodajné len v prípade,
že boli odobrané v prítomnosti nami poverenej osoby.
8.4 V prípade oprávnenej reklamácie rozsahu dodávky alebo vlast-nosti tovaru poskytneme
náhradnú dodávku a pokiaľ by táto zlyhala, podľa voľby zákazníka znížime kúpnu cenu alebo
anulujeme zmluvy.
8.5 Náklady neoprávnenej reklamácie nedostatkov hradí a nesie kupujúci.
9.
RUČENIE
9.1 Nároky na náhradu škody, ktoré presahujú rámec záruky, sú výslovne vylúčené.
9.2 Rovnako tak sú vylúčené nároky podľa zákona o ručení za produkty (Produkthaftungsgesetz) za hmotné škody spôsobené nami dodanými produktami.
10. ZMENENÉ POMERY U KUPUJÚCEHO
10.1 Ak sa podstatnou mierou zhoršia majetkové pomery kupujúceho alebo stane sa neschopným splácať úver, ak disponuje mimoriadny obchodný styk tovarom, na ktorý máme výhradu
vlastníctva, alebo v prípade, že zruší svoju firmu, sme oprávnení požadovať okamžité zaplatenie všetkých našich pohľadávok z poskytnutých dodávok, na náklady kupujúceho vykúpiť späť
zmenku a ďalej dodávať len proti platbe vopred alebo záruke.
10.2 V prípade zastavenia platieb, alebo predĺžení kupujúceho alebo v prípade podania návrhu
na konkurzné alebo narovnávajúcie konanie na jeho majetok sme oprávnení podľa našej voľby,
buď uplatniť hore uvedené práva, alebo odstúpiť od zmluvy.
11. MIESTO PLNENIA, SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ A ROZHODNÉ PRÁVO
11.1 Miestom plnenia je pre všetky dodávky dodávajúci závod alebo sklad. Miestom plnenia pre
všetky ostatné práva a povinnosti je sídlo správy.
11.2 Pre všetky spory z tejto dodávatelskej zmluvy je príslušný súd Melk.
11.3 Pre zmluvu je smerodajné výlučne rakúské právo, tak ako platí pre obchodné transakcie
medzi tuzemskými subjektami v tuzemsku.
12. SPRACOVANIE
Sme oprávnení spracovávať v zmysle zákona na ochranu údajov všetky údaje o kupujúcom,
ktoré súvisia s obchodným vzťahom.
13. DODATOK PLATNOSTI
Pokiaľ sa stanú jednotlivé ustanovenia predajných a dodacích podmienok neúčinnými, nedotkne sa toto platnosti ostatných ustanovení zmluvy.
Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen möglich.
PREDAJNÉ
A DODACIE PODMIENKY
Stavební písky
63
SÚHRN
PRODUKTOV
A
ANJELSKÝ KAMEŇ, ZELENO-BIELY.......................................... 37
AQUASIL-FILTRAČNÝ PIESOK ..................................................... 51
AQUASIL-FILTRAČNÝ ŠTRK . ......................................................... 51
B
BRIDLICOVÉ DOŠTIČKY, GRAFITOVO-ČIERNA . ............. 12
D
DEKORAČNÁ DRŤ FLAMBE, ČERVENO-BIELA ................ 11
DEKORAČNÁ DRŤ, BRIDLICOVO-ZELENÁ .......................... 13
DEKORAČNÁ DRŤ, ČIERNA ............................................................ 13
DEKORAČNÁ DRŤ, OKROVO-ŽLTÁ ........................................... 10
DEKORAČNÁ DRŤ, STRIEBORNO-SIVÁ ................................ 12
DEKORAČNÁ DRŤ, TERRACOTTA ............................................. 11
DEKORAČNÁ DRŤ, ZÁMOCKÁ-BÉŽOVÁ . .............................. 09
DEKORAČNÉ KAMENE ABSOLUT-BIELE . ............................ 32
DEKORAČNÉ KAMENE ANTIK, ČIERNO-ŽLTÉ .................. 33
DEKORAČNÉ KAMENE FLAMBE, ČERVENO-BIELE . ... 33
DEKORAČNÉ KAMENE HELEN, ZELENO-BIELE . ........... 33
DEKORAČNÉ KAMENE RIVIERA, SLNEČNE-ŽLTÉ ........ 32
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY FLAMBE,
ČERVENO-BIELE . ........................................................................... 28
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY FLAMBE,
JESENNÁ-ČERVENÁ .................................................................... 38
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY NYX, MODRO-ČIERNE . ..... 37
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY TRAVERTÍN,
ZÁMOCKY-BÉŽOVÉ ....................................................................... 26
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY, DUNAJ-MODRÉ ................... 26
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY, RUŽOVO-BIELE ................... 28
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY, WACHAU-ŽLTÉ ..................... 26
DEKORAČNÝ KAMEŇ DÚHA, ČERVENO-ŽLTÉ.................. 32
DEKORAČNÝ MIX, HRANATÉ 4 DRUHY. ................................ 32
DEKORAČNÝ MIX, OBLÉ 4 DRUHY............................................ 36
DEKORAČNÉ OKRÚHLIAKY FLAMBE,
jesenná-ČERVENá. .................................................................... 36
DÚHOVÉ OKRÚHLIAKY, ŽLTO-ČERVENÉ . ........................... 36
G
GRanitovÁ DRŤ, ČervenÁ ......................................................... 10
GRÄDER MATERIÁL-DRVENÝ........................................................ 56
H
HRUBÝ ŠTRK (DRENÁŽNY ŠTRK) . ........................................... 57
HYDRO ANTRACIT AQUA-CITE N (ČIERNE UHLIE) ...... 51
HYDRO ANTRACIT H (HNEDÉ UHLIE) .................................... 51
HYDROLIT MN .......................................................................................... 51
K
KREMENNÉ PIESKY.............................................................................. 50
KREMENNÉ PIESKY ŠTANDART.................................................. 50
KREMENNÝ okrÚhliak, SvetlÝ............................................. 31
KREMENNÝ PIESOK, BIELY, SUŠENÝ. .................................... 45
KREMENNÝ PIESOK, SUŠENÝ, PRÍRODNÝ........................ 45
KREMENNÝ PIESOK, SUŠENÝ, SVETLOSIVÝ. .................. 45
KRYŠTÁLOVÉ ÚLOMKY, ČERVENO-HNEDÉ ...................... 34
L
ĽADOVCOVÉ OKRÚHLIAKY, ZÁMOCKÁ-BEŽOVÁ............ 25
LÁMANÁ ŽULA, ANTRACIT, BIELA ............................................. 21
LÁMANÉ KAMENE, Čierna . .......................................................... 21
LÁMANÉ KAMENE FLAMBE, ČERVENO-BIELE ................ 19
LÁMANÉ KAMENE, ALPSKY-ZELENÉ ...................................... 21
LÁMANÉ KAMENE, DUNAJ MODRÁ (MODRO-BIELA) . .. 21
LÁMANÉ KAMENE, MRAMOROVO-BIELE ............................ 18
LÁMANÉ KAMENE, OBLAČNO-BIELE ...................................... 18
LÁMANÉ KAMENE, OKROVO-ŽLTÉ . ......................................... 19
LÁMANÉ KAMENE, RUŽOVO-BIELE ......................................... 18
LÁMANÉ KAMENE, SVETLO-SIVÉ ............................................. 20
LÁMANÉ KAMENE, VERONA-ČERVENÉ ............................... 19
LÁMANÉ KAMENE, ZÁMOCKÁ-BÉŽOVÁ ............................... 18
LÁMANÉ KAMENE, ŽLTÉ .................................................................. 19
LÁMANÉ KAMENE, ŽULA-RÚŽOVÁ ........................................... 21
LÁVOVÉ OKRÚHLIAKY, HNEDÉ . ................................................. 28
LÁVOVÉ ÚLOMKY, ČIERNE-ČERVENÉ . ................................. 34
M
MAngrove korene . ....................................................................... 35
MAZANINOVÝ PIESOK, DRTENÉ ZRNÁ ................................ 55
MAZANINOVÝ PIESOK, OBLÉ ZRNÁ . ...................................... 55
MESAČNÉ KAMENE, SVETLÉ........................................................ 33
Monolit....................................................................................................... 38
MRAMOROVÁ DRŤ, ALPSKY-ZELENÁ...................................... 13
MRAMOROVÁ DRŤ, BIELA ............................................................... 08
MRAMOROVÁ DRŤ, DUNAJ-MODRÁ ........................................ 12
MRAMOROVÁ DRŤ, EBENOVO-ČIERNA . .............................. 13
MRAMOROVÁ DRŤ, GAŠTANOVO-HNEDÁ .......................... 11
MRAMOROVÁ DRŤ, MATNE-BIELA ............................................ 09
MRAMOROVÁ DRŤ, RUŽOVO-BIELA ........................................ 09
MRAMOROVÁ DRŤ, SIENA-ŽLTÁ ................................................ 10
MRAMOROVÁ DRŤ, VERONA-ČERVENÁ .............................. 11
MRAMOROVÁ DRŤ, ŽLTÁ ................................................................. 10
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
ALPSKY-ZELENÉ ............................................................................. 29
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY, BIELE . ............ 37
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
CARRARA-BIELE ............................................................................. 24
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
EBENOVO-ČIERNE . ...................................................................... 29
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
GAŠTANOVO-HNEDÉ .................................................................. 28
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
OBLAČNO-BIELE . ........................................................................... 25
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
SNEHOBIELE ..................................................................................... 24
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
VERONA-ČERVENÉ ...................................................................... 27
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
VÍNOVO-ČERVENÉ ........................................................................ 29
MRAMOROVO OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY, ŽLTÉ ................ 27
O
OKRÚHLIAKY SLNEČNÉHO SVITU, SVETLO-ŽLTÉ ....... 36
OMIETKOVÉ A STAVEBNÉ PIESKY ........................................... 55
P
1
2
3
PIESOK / ŠTRK K OCHRANE PRI PÁDE ............................... 53
PIESOK DO TRÁVY-SUŠENÝ.......................................................... 49
PIESOK NA OTRYSKÁVANIE . ........................................................ 43
PIESOK PRE DETSKÉ PIESKOVISKÁ A PLÁŽE
(PRANÝ) . ............................................................................................... 53
PIESOK PRE DETSKÉ PIESKOVISKÁ,
(ODPUDZUJÚCI PSY A MAČKY) . ......................................... 53
PIESOK PRE DETSKÉ PIESKOVISKÁ, PRÍRODNÝ......... 53
PIESOK PRE HLADKÉ ŠTUKOVÉ OMIETKY........................ 55
PIESOK PRE PLÁŽOVÝ VOLEJBAL,
TESTOVANÝ PODLA OIST......................................................... 53
PIESOK PRE SKOK DO DIAĽKY. .................................................. 53
PIESOK PRE ŠLACHTENÉ OMIETKY. ...................................... 55
PIESOK PRE UMELÝ TRÁVNIK, SUŠENÝ ............................ 49
POSYPOVÁ DRŤ BEZ KREMEŇA . .............................................. 57
PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY....................................... 62
R
RIEČNE OKRÚHLIAKY, PESTRO-SVETLÉ ............................ 31
RIEČNE OKRÚHLIAKY, PESTRO-TMAVÉ .............................. 31
S
ŠKÁROVACÍ KREMENNÝ PIESOK, SIVÝ, SUŠENÝ......... 46
ŠKÁROVACÍ PIESOK, ANTRACIT (ČADIČ), SUŠENÝ..... 46
ŠKÁROVACÍ PIESOK, SVETLÝ (DOLOMIT), SUŠENÝ... 46
SKLENENÁ DRŤ, KRYŠTÁLY........................................................... 15
SKLENENÁ DRŤ, ROYAL MODRÁ ............................................... 15
SKLENENÁ DRŤ, ZÁHRADNÁ-ZELENÁ ................................... 15
SKLENENÉ KAMENE, TAHITI-TYRKYS ................................... 35
ŠPAGETOVÝ KAMEŇ,
ČERVENO-PIESOČNATO-ŽLTÝ.............................................. 34
ŠPAGETOVÝ KAMEŇ, ZELENÝ. .................................................... 34
STABILIZAČNÁ PODLOŽKA MALÁ ............................................. 43
STAVBA svojpomocne – GABIÓNY
VEĽKOSŤ OKA 5 x 10 CM ......................................................... 58
STAVBA svojpomocne – GABIÓNY
MONTÁŽNY NÁVOD . .................................................................... 60
STREŠNÝ POSYP. .................................................................................. 56
ŠTRK DO BETÓNU-DRVENÝ ......................................................... 56
ŠTRK DO BETÓNU-OBLÝ.................................................................. 56
T
TUF. ................................................................................................................... 39
V
VarioSTONE-PEVNÁ ŠKÁRA ....................................................... 47
VITA-KREMEŇ, PROTI ZEMNÉMU A VODNÉMU
VYŽAROVANIU................................................................................... 43
Z
ZÁMKOVÉ A POSYPOVÉ DRTE ................................................... 57
ZMES PIESKOV DO TRÁVY A KOMPOSTOV....................... 49
ŽULOVÁ DRŤ, ANTRACIT-BIELA .................................................. 12
ŽULOVÉ OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY, 100 – 300 MM .......... 37
ŽULOVÉ OZDOBNÉ OKRÚHLIAKY,
ANTRACIT, BIELA............................................................................. 26
4 cm
To je to,
čo u nás dostanete!
Quarzwerke Rakúsko GmbH I MELK
Fax: +43 (0) 2752 - 50 040 - 40
Mail: [email protected]
w w w.quar z wer ke.at
Download

Viete, aké produkty u nás dostanete?