Register odborne spôsobilých osôb, podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu
poživatín – rok 2011
P. č.
Leles - Kapoňa 39
Číslo
Dátum
osvedčenia
A/2011/00278 24.2.2011
Brezina 23/46
A/2011/00279 24.2.2011
3
Gabriela
Kolesárová
Iveta Dóciová
Kvetná 45, Kysta
A/2011/00280 24.2.2011
4
Peter Čopák
Hlavná 30, Stankovce
A/2011/00281 24.2.2011
5
Mária Krivá
SNP 819/13, Sečovce
A/2011/00282 24.2.2011
6
Malčice 49
A/2011/00283 24.2.2011
7
Terézia
Tomková
Martin Gazdag
Ţdiarska 7, Košice
A/2011/00284 24.2.2011
8
Juraj Abrinko
Nová 282, Z. Teplica
A/2011/00285 24.2.2011
9
Anna Muchová
A/2011/00286 24.2.2011
10
Ing. Jozef Brinda
11
Peter Bruňák
12
Peter Bruňák
13
Martina
Dţupinová
Veronika
Štelbacká
Katarína
Lašaková
Zuzana
Špytoková
Tatiana
Spišiaková
Gabriel
Vargaeštok
Mária Slivková
Berehovská 2214/15,
Trebišov
Cintorínska 77/17,
Plechotice
Drehňovská 122/5,
Trebišov
Drehňovská 122/5,
Trebišov
Komenského 2210/23,
Trebišov
Hlavná 160/92, Z. Teplica
Jarná 268, Zemplínska
Teplica
Obchodná 371/3,
Zemplínska Teplica
Ostratice 138
A/2011/00292 24.2.2011
Zimná 1584/11, Trebišov
A/2011/00295 24.2.2011
Hlavná 127/26, Kysta
A/2011/00296 24.2.2011
Nemocničná 26, Humenné
A/2011/00297 24.2.2011
22
Ing. Ľubomír
Ferenko
Andrea
Laczková
Enikó Balogová
23
Ladislav Kováč
24
Daniela
Zamboriová
Komenského 2222/85,
Trebišov
Jesenná 325/5, Z. Teplica
1
2
14
15
16
17
18
19
20
21
Meno a
Priezvisko
Helena Vojtková
Trvalé bydlisko
A/2011/00287 24.2.2011
A/2011/00288 24.2.2011
A/2011/00289 24.2.2011
A/2011/00290 24.2.2011
A/2011/00291 24.2.2011
A/2011/00293 24.2.2011
A/2011/00294 24.2.2011
Záhradná 696/10, Streda n. A/2011/00298 24.2.2011
Bodrogom
Kvetná 35/60, Svätuše
A/2011/00299 24.2.2011
A/2011/00301 24.2.2011
A/2011/00302 24.2.2011
Platnosť
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Dubník 1514, Vranov nad
Topľou
Jarná 278, Z. Teplica
A/2011/00303 24.2.2011
26
Blanka
Mazurová
Michal Takáč
27
Erika Sokirová
Hlavná 135/124, Kazimír
A/2011/00305 24.2.2011
28
Mgr. Vladimír
Novikmec
Vojtech Turek
T.G.Masaryka 26,
Trebišov
Galaktická 8, Košice
A/2011/00316 24.2.2011
Kvetoslava
Lejbová
Ildikó Czetoová
Škultétyho 1895/22,
Trebišov
Agátova 361/201, Biel
A/2011/00318 24.2.2011
Kutnohorská 2112/3,
Trebišov
Komenského 2206/33,
Trebišov
Hraničná 262/32, Pribeník
A/2011/00455 31.3.2011
35
Ľubomíra
Jakubócová
Nataša
Nadzamová
Alexandra
Pribulová
Darina Lukáčová
A/2011/00458 31.3.2011
36
Zlatica Sekáčová
37
38
Emília
Kečkemetyová
Jana Mihaľová
39
Imrich Belej
Gaštanová 214,
Parchovany
Hodvábna 1381/8,
Trebišov
Komenského 1675/17,
Trebišov
Paričovská 964/62,
Trebišov
Kašov 91
40
Športova 216/10, Veľaty
A/2011/00463 31.3.2011
41
Boţena
Pajdičová
Pavla Maťašová
Bánovce nad Ondavou
A/2011/00464 31.3.2011
42
Michal Trippé
Severná 1977/2, Trebišov
A/2011/00465 31.3.2011
43
Jarmila Paľová
A/2011/00466 31.3.2011
44
45
Angelika
Virágová
Lukáš Reniľák
Druţstevná 1749/15,
Trebišov
Komenského 2206/40,
Trebišov
Koţuchov 45
46
Danka Havrilová
A/2011/00469 31.3.2011
47
Boţena Iľková
SNP 2343/82, Trebišov,
Trebišov
Staničná 241, Vojčice
48
50
Martin Maskaľ
51
Jarmila
Barancová
Silvia Danková
Komenského 2206/40,
Trebišov
B. Nemcovej 3538/3,
Trebišov
Ternavská 2239/15,
Trebišov
Orgovánová 265/8,
Novosad
Berehovská 2217,
Trebišov
A/2011/00471 31.3.2011
49
Lucia
Vyrosteková
Viera Buraľová
25
29
30
31
32
33
34
52
A/2011/00304 24.2.2011
A/2011/00317 24.2.2011
A/2011/00300 31.3.2011
A/2011/00456 31.3.2011
A/2011/00457 31.3.2011
A/2011/00459 31.3.2011
A/2011/00460 31.3.2011
A/2011/00461 31.3.2011
A/2011/00462 31.3.2011
A/2011/00467 31.3.2011
A/2011/00468 31.3.2011
A/2011/00470 31.3.2011
A/2011/00472 31.3.2011
A/2011/00473 31.3.2011
A/2011/00474 31.3.2011
A/2011/00475 31.3.2011
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
53
Darina Baranová
54
Klára Došová
55
57
Kristína
Sebestyénová
Viola
Fazekasová
Michal Tirpák
58
Renáta Jacková
59
60
Marica
Harmanová
Viktória Koliová
61
Paričovská 330/9,
A/2011/00476 31.3.2011
Trebišov
Z. Fábryho 14, Kráľ.
A/2011/00477 14.4.2011
Chlmec
T.G.Masaryka34, Trebišov A/2011/00478 14.4.2011
Boťany 236
A/2011/00479 31.3.2011
Nová 198/30, Dargov
A/2011/00480 31.3.2011
Obchodná 506/11,
Somotor
Tulipánova 3, Michalovce
A/2011/00481 31.3.2011
Murgaša 1, Michalovce
A/2011/00483 14.4.2011
Helena Dejková
Kapušianske Kľačany 280
A/2011/00486 14.4.2011
62
Attila Dejka
A/2011/00487 14.4.2011
63
Terézia
Senteliková
Marcela
Kiseľová
Lenka Eštoková
Záhradná 55, Veľké
Kapušany
B. Nemcovej 2349/2,
Trebišov
Hodvábna 1381/8,
Trebišov
Trţna 3483/3, Trebišov
Ternavská 2238/1,
Trebišov
Cintorínska 850/1,
Trebišov
SNP 3758/94, Trebišov
A/2011/00491 31.3.2011
Čsl.armády 1870/14,
Trebišov
S. N. P. 1159/111,
Trebišov
S. N. P. 1159/111,
Trebišov
Palín 187
A/2011/00499 14.4.2011
Obchodná 97, Somotor
A/2011/00784 19.5.2011
Dobrá 35/3, Biel
A/2011/00785 19.5.2011
Staničná 118/68, Somotor
A/2011/00786 19.5.2011
SNP 822/43, Sečovce
A/2011/00787 19.5.2011
56
64
65
66
67
68
69
70
Mariana
Haníková
Valéria
Gergelyová
Ing. Jozef
Kasarda
Mária
Kovalčíková
Viliam Hospodár
A/2011/00482 31.3.2011
A/2011/00488 31.3.2011
A/2011/00489 14.4.2011
A/2011/00490 31.3.2011
A/2011/00492 31.3.2011
A/2011/00493 31.3.2011
A/2011/00500 31.3.2011
76
Anna
Hospodárová
Gabriela
Vahiľová
Petronela
Peštiková
Veronika
Lukácsová
Zuzana
Teglášová
Martin Ferenčík
77
Marek Bedaj
SNP 821/37, Sečovce
A/2011/00788 19.5.2011
78
Ing. Patrícia
Treľová
Zuzana
Petrusková
Dávid Terebesi
Jána Hollého 109,
Michalovce
Hunyadiho 4, Kráľ.
Chlmec
Ibrányiho 1253/49, Kráľ.
Chlmec
A/2011/00789 19.5.2011
71
72
73
74
75
79
80
A/2011/00501 31.3.2011
A/2011/00587 14.4.2011
A/2011/00790 19.5.2011
A/2011/00791 19.5.2011
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
81
Viola Javornická
Hlavná 94, Pribeník
A/2011/00792 19.5.2011
82
Peter Popadič
Brezova 4/94, Stanča
A/2011/00793 19.5.2011
83
Obrancov mieru 178/10,
Čierna n. T.
Školská 188/28, Čierna n.
T.
Čeľovce 9/62
A/2011/00794 19.5.2011
85
Júlia
Gašpariková
Erika
Megyesiová
Zdenko Pavelko
86
Jozef Tóth
Niţný Ţipov 141/1
A/2011/00797 19.5.2011
87
Ján Kočiš
Letná 345, Z. Teplica
A/2011/00798 19.5.2011
88
Ján Pajdič
Športová 216, Veľaty
A/2011/00799 19.5.2011
89
Ladislav Vass
A/2011/00800 19.5.2011
90
Jozef Bartko
91
92
Veronika
Dzielavská
Ing. Ján Kačala
93
Stanislav Madej
94
95
Daniela
Babjaková
Andrea Hrtúsová
M.R.Štefánika 2221/174,
Trebišov
M.R.Štefánika 280/748,
Trebišov
Komenského 2137/49,
Trebišov
Palárikova 1967/5,
Trebišov
Hodvábna 1381/10,
Trebišov
Mierova 630, Stráţske
SNP 820/29
A/2011/00806 19.5.2011
96
Mária Čeľovská
A/2011/00807 19.5.2011
97
Anna Iľková
Varichovská 1640/16,
Trebišov
Obchodná 24/53, Sečovce
98
Iveta Ternerová
A/2011/00811 19.5.2011
99
Eva Oršolitsová
100
Erika Hrivková
101
Mária Savková
102
103
Jarmila
Bodnárová
Alena Romanová
Paričovska 1480/40,
Trebišov
Cukrovarská 2919,
Trebišov
Berehovská 2169/3,
Trebišov
Kutnohorská 2115/9,
Trebišov
Slnečná 2434/12, Trebišov
Nový Ruskov 100
A/2011/00816 19.5.2011
104
Erika Tóthová
A/2011/00817 19.5.2011
105
Denisa
Verbovská
Jozefína
Blašková
Miroslava
Parizeková
Ján Varga
Škultétyho 1923/2,
Trebišov
Cintorínska 65/14,
Trebišov
Sládkovičova 1052/20,
Trebišov
Nový Majer 1821/9,
Trebišov
Ľ. Podjavorinskej 2119/1,
Trebišov
84
106
107
108
A/2011/00795 19.5.2011
A/2011/00796 19.5.2011
A/2011/00801 19.5.2011
A/2011/00802 19.5.2011
A/2011/00803 19.5.2011
A/2011/00804 19.5.2011
A/2011/00805 19.5.2011
A/2011/00810 19.5.2011
A/2011/00812 19.5.2011
A/2011/00813 19.5.2011
A/2011/00814 19.5.2011
A/2011/00815 19.5.2011
A/2011/00818 19.5.2011
A/2011/00819 19.5.2011
A/2011/00820 19.5.2011
A/2011/00821 19.5.2011
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
109
Ján Bartko
A/2011/00822 19.5.2011
112
Tomáš
Krasnický
Iveta Adamiová
M.R.Štefánika 748/280,
Trebišov
Ternavská 2245/8,
Trebišov
Ľ. Podjavorinskej 2119/1,
Trebišov
Budapeštianska 28, Košice
110
Jaroslav Artim
111
113
Stanislav Cap
Vysoká nad Uhom 152
A/2011/00829 19.5.2011
114
Miloš Pavlovský
Čerhov 33
A/2011/00992 21.6.2011
115
Andrej Malina
A/2011/00993 21.6.2011
116
118
Ing. Jana
Malinová
Štefánia
Girmanová
Anna Múdra
Zempl. Nová ves - Úpor
37
Hlavná 37, Zempl. Nová
Ves
Jarná 309/34, Novosad
A/2011/00998 21.6.2011
119
Enikó Oroszová
Jablonkova 1238/6,
Trebišov
Hlavná 108/185, Boľ
120
123
Bartolomej Furik
124
Adriana
Černická
Anna Šimonová
Pri štadióne 511/21, Kr.
Chĺmec
Jesenského 150/5, Čierna
n. T.
Záhradna 42/6, RadHrušov
Rozvágyská 117/25, V.
Horeš
Dargovských hrdinov 64,
Sečovce
J. Husa 1732/5, Trebišov
A/2011/01000 21.6.2011
122
Andrea
Ballóková
Lívia
Belekaničová
Ladislav Kastély
Rybníkova 570/31,
Sečovce
Albinov 1353/26, Sečovce
A/2011/01007 21.6.2011
127
Zuzana
Kovačová
Anna Vysoká
128
Erika Miklošová
Gorkého 337/4, Sečovce
A/2011/01011 21.6.2011
129
Eva Bašaková
Okruţná 20, Z. Teplica
A/2011/01019 21.6.2011
130
Šimon Sabol
Letná 1620/10, Sečovce
A/2011/01023 21.6.2011
131
Anna Hojdanová
Hollého 789/3, Trebišov
A/2011/01024 21.6.2011
132
Silvia
Smollyáková
Jana Ţofčáková
Čopska 49/39, Čierna
A/2011/01003 21.6.2011
Kochanovce 76, Humenné
A/2011/00995 30.6.2011
Magdaléna
Plitková
Zuzana
Polláková
Eva Raničová
Sečovce, ul. Jazminkova
A/2011/00997 30.6.2011
Beša 96
A/2011/01010 30.6.2011
Komenského
1675/17,Trebišov
A/2011/01051 30.6.2011
117
121
125
126
133
134
135
136
A/2011/00823 19.5.2011
A/2011/00824 19.5.2011
A/2011/00828 19.5.2011
A/2011/00994 21.6.2011
A/2011/00996 21.6.2011
A/2011/00999 21.6.2011
A/2011/01002 21.6.2011
A/2011/01004 21.6.2011
A/2011/01005 21.6.2011
A/2011/01006 21.6.2011
A/2011/01009 21.6.2011
A/2011/01008 21.6.2011
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Z. Fábryho 1244/27, Kráľ.
Chlmec
Cintorínska 79, Plechotice
A/2011/01050 30.6.2011
138
Alţbeta
Levčáková
Eva Mokrišová
139
Mária Godová
A/2011/01053 30.6.2011
140
Ivana Čiţmárová
Berehovská 2173/11,
Trebišov
1. mája 110/33, Hraň
141
Anna Rošková
137
A/2011/01052 30.6.2011
A/2011/01054 30.6.2011
Komenského 2137/47,
Trebišov
Katarína
Komenského 2206/31,
Kosiaková
Trebišov
Katarína Tóthová P.O.H. 21/9, Veľ.
Kapušany
Nguyen Ván
Bystřinova 478/14,
Dyong
Ostrava
Alexander
Hviezdoslavova 157,
Guman
Vranov. n. Topľou
Juraj Čerňanský
Ryţová 11, V. Kapušany
A/2011/01055 30.6.2011
Enokó
Zdibáková
Helena
Štofaniková
Ľubomíra
Zamboriová
Erika
Zamboriová
Mgr. Jana
Ramšáková
Zuzana Belková
Erdelyiová
Anna Veľková
Malý Kamenec 145
A/2011/01220 22.9.2011
Nová Koronč 1083/1,
Trebišov
Obchodná 371/3, Z.
Teplica
Obchodná 371/3, Z.
Teplica
Komenského 2206/7,
Trebišov
Zemplín 138
A/2011/01483 22.9.2011
Hlavná 110, Stanča
A/2011/01516 22.9.2011
Školská 208/47, Sl. N.
Mesto
Borša č. 66
A/2011/01518 22.9.2011
155
Valéria
Taškyová
Ján Balogh
156
Danka Milá
A/2011/01520 22.9.2011
157
Ţaneta Tóthová
Hlavná 46/169, Sl. N.
Mesto
Školská 197, Sl. N. Mesto
158
160
Ibolyka Oláhová
161
Peter Fedor
Švermova 2049/2,
Trebišov
Kapušanská 520/23,
Trebišov
L. Kossutha 617/33, Kr.
Chlmec
Hlavná 3, Borša
A/2011/01522 22.9.2011
159
Monika
Lopatníková
Lucia Olahová
162
Erika Czetóová
F. Rákocziho 338
A/2011/01526 22.9.2011
163
Mária Pribulová
Malé Trakany 357
A/2011/01527 22.9.2011
164
Andrea Vašková
Školská 409/8, Vojčice
A/2011/01528 22.9.2011
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
A/2011/01056 30.6.2011
A/2011/01057 30.6.2011
A/2011/01058 30.6.2011
A/2011/01059 30.6.2011
A/2011/01060 30.6.2011
A/2011/01512 22.9.2011
A/2011/01513 22.9.2011
A/2011/01514 22.9.2011
A/2011/01515 22.9.2011
A/2011/01519 22.9.2011
A/2011/01521 22.9.2011
A/2011/01523 22.9.2011
A/2011/01524 22.9.2011
A/2011/01525 22.9.2011
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Staničná 221, Vojčice
A/2011/01529 22.9.2011
166
Stanislava
Bibirátová
Katarína Jeňová
Hlavná 220, Parchovany
A/2011/01530 22.9.2011
167
Lenka Novická
A/2011/01531 22.9.2011
168
Anna Sabová
169
Štefan Fetyko
Hodvábna 1291/9,
Trebišov
Švermova 1191/16,
Trebišov
Pavlovo 67, Svätá Mária
170
Edita
Kučovanská
Andrea Holíková
Hlavná 205/53, Svätuše
A/2011/01534 22.9.2011
Petófiho 86, V. Trakany
A/2011/01536 22.9.2011
Tušická Nová Ves 209
A/2011/01537 22.9.2011
173
Anastázia
Bajuţíková
Martin Burnát
Bázová 19/32 Zbehňov
A/2011/01538 22.9.2011
174
Michala Plitková
A/2011/01539 22.9.2011
175
179
Peter Tallárom
180
Jozef Ladič
181
Jana Feketeová
Gaštanova 494,
Parchovany
Cyrila a Metoda 160/10,
Sečovce
Kopaszka 19,
Sátorajaújhely, Maďarsko
Dókus 8/A, Sátorajaújhely,
Maďarsko
Kriţany 8, Krišovská
Liesková
Severná 1977/2, Trebišov
A/2011/01541 22.9.2011
178
Beáta Galasová
Zautalová
Kristína
Obrinová
Mária
Lambertová
Jozef Pápai
Tulipánova 1450/7,
Sečovce
Hlavná 220, Parchovany
182
Katarína Miková
A/2011/01565 27.10.2011
183
Eva Papp
Škultétyho 1945/8,
Trebišov
Leles č. 88
184
Hlavná 193/25, Svätuše
A/2011/01535 27.10.2011
185
Ing. Štefan
Fetyko
Jana Frická
A/2011/02288 27.10.2011
186
Beáta Salková
Kutnohorská 2111/1,
Trebišov
Nová Vieska, Somotor
187
Viktória
Romanová
Beáta Šimková
Staničná 144, Somotor
A/2011/02290 27.10.2011
Hlavná 153/70, Z.
Jastrabie
T.G.Masaryka 2110/32,
Trebišov
Škultétyho 1924/4,
Trebišov
Kvetná 244, Malý Horeš
A/2011/02291 27.10.2011
Hlavná 124, Poľany
A/2011/02295 27.10.2011
165
171
172
176
177
188
190
Bc. Gabriela
Vilková
Jana Girmanová
191
Kitti Miklósová
192
Beáta
Popovičová
189
A/2011/01532 22.9.2011
A/2011/01533 22.9.2011
A/2011/01540 22.9.2011
A/2011/01542 22.9.2011
A/2011/01543 22.9.2011
A/2011/01544 22.9.2011
A/2011/01545 22.9.2011
A/2011/01564 22.9.2011
A/2011/01517 27.10.2011
A/2011/02289 27.10.2011
A/2011/02292 27.10.2011
A/2011/02293 27.10.2011
A/2011/02294 27.10.2011
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
193
Mária Ethelyiová
194
Viliam Fényes
Zimná 194/20, Čierna nad
Tisou
Tatranská 190, Biel
195
Viliam Fényes
Hlavná 134/69, Biel
196
Jozefína
Lazorová
Oľga Nagyová
Hlavná 122/12, Hrčeľ
197
Šándora Petofiho 88,
Veľké Trakany
Nová 227, Lastovce
200
Dominika
Rugolská
Anita
Csordásová
Lucia Mazarová
201
Erika Okapalová
Obchodná 14/33, Sečovce
202
Hodvábna 76/1, Sečovce
203
Katarína
Rúčková
Silvia Pustayová
204
Anna Pristašová
205
206
Lucia
Benedeková
Radko Kontuľ
M.R.Štefánika 1238/10,
Sečovce
Ternavská 2245/2,
Trebišov
Rakovec nad Ondavou
207
Tibor Gyorgyti
208
Tibor Gyorgyti
209
Mariana
Andrejčinová
Viera Kováčová
198
199
210
Staničná 133/17, Pribeník
Okruţná 5, Sečovce
Hlavná 201/9, Brezina
Hlavna 821/19, Kráľ.
Chlmec
Hlavna 820/21, Kráľ.
Chlmec
Okruţná 11, Michalovce
Obchodná 219, Sečovce
Aniko
Bodnárová
Zuzana Iľková
Veľké Trakany 123
SNP 819/15, Sečovce
214
Mgr. Katarína
Vargová
Ján Barilík
215
Sylvia Bariliková Nová 215, V. Ozorovce
216
Nová 156/51, Seč.
Polianka
Stankovce 17, Bačkov
219
Miroslava
Stejskalová
Klaudia
Turtíková
Anna
Tomečková
Lukáš Rozman
220
Dávid Rusnák
Konvalinkova 1482/3,
Sečovce
211
212
213
217
218
Obchodná 24/53, Sečovce
Nová 215, V. Ozorovce
druţstevné 136/4, Bačkov
Šťuková 500/25, Sečovce
A/2011/02296 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02297 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02298 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02299 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02300 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02303 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02304 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02305 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02306 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02307 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02308 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02309 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02311 27.10.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02400 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02301 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02302 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02401 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02402 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02403 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02404 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02405 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02406 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02407 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02408 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02409 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02410 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02411 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2011/02412 10.11.2011 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Download

zobraziť zoznam