info
týždenníkwww.infohumenne.eu
Informácie a zaujímavosti pre všetkých Humenčanov
Ročník: 1 číslo 15/2014
4. 11. 2014
Čo hovoria čísla?
Kandidátky na primátora si už vyžrebovali
volebné čísla. Aká je ich symbolika?
Domáca lekáreň: Ako bojovať
proti chrípke?
Ako poraziť chrípku, keď nemáte po ruke lieky?
VIAC NA STRANE 7
Čaro jesene
Jesenné počasie sa nám už ukazuje v plnej sile. Dažde, ranné
hmly a pokles teploty. Slnko
zaliezlo za mraky a s ním aj
úsmevy niektorých ľudí. Nie
každý má jeseň rád, je to predsa obdobie, kedy sme častejšie
chorí a je nám ľúto za teplými
letnými dňami, ktoré ponúkajú
toľko skvelých možností, ako
stráviť čas. Na jeseň sa deťom
začína škola, odumierajú listy
na stromoch a všetko je akési
ponuré a chladné. Je to naozaj
tak?
Jeseň je obdobím, kedy sa príroda pripravuje na zimu. Mnohé
zvieratá si chystajú tukové zásoby a pomaly sa ukladajú na zimný
spánok, vtáky odlietajú do teplých
krajín a stromy sa zbavujú listov.
Aj príroda si musí oddýchnuť,
aby sa nám po zime mohla opäť
ukázať v plnej sile. Dni sa skracujú, noci sa predlžujú, posúva sa
čas. Takéto zmeny môžu najmä u
senzitívnych ľudí spôsobiť náladovosť a zachmúrenosť. Ako proti
tomu bojovať? V prvom rade si
treba uvedomiť, že jeseň nie je náš
nepriateľ a tiež má svoje čaro.
Pokračovanie na strane 5
Mladý talent, ktorý sa púšťa do
odvážnych projektov!
Talentovaný mladý humenský režisér Daniel
Kontuľ natočil už dva filmy.
VIAC NA STRANE 6
VIAC NA STRANE 11
Okienko M. Zajcevovej
rod. Škovrankovej, kandidátky na primátorku mesta:
NEDAJME SA ZNECHUTIŤ
Kto druhému jamu kope,
sám do nej spadne. Slová jedného z najznámejších slovenských
porekadiel pozná každý a mnohí
sa už aj na vlastnej koži
presvedčili o jeho pravdivosti. Tí
rozumní sa z neho poučia a svoju
chybu viackrát nezopakujú. Ale
predvolebná kampaň v našom
Humennom mi ukázala, že
existujú aj ľudia nepoučiteľní. Poradila by som im prostredníctvom
príslovia ,,dvakrát meraj a raz
rež“, ale bojím sa, že by to nepomohlo. Aj keď príslovie hovorí, že
,,dobrá rada nad zlato“.
Nezmysel o financovaní
Už niekoľkokrát som sa stala terčom vymyslených obvinení zo
strany pani primátorky a ňou
ovládaných médií. Bez problémov
som ich dokázala vyvrátiť, ale útoky nekončia. Podľa jedného z nich
moju kampaň financuje podnikateľ Molnár. Pekne vykopaná jama,
V Humennom sa v posledných dňoch šíria vymyslené fámy, ktoré majú ľudí zneistiť.
Pokračovanie na strane 2
2
14/2014 INFO HUMENNÉ
Dokončenie zo strany 1
NEDAJME SA ZNECHUTIŤ
do ktorej som mala spadnúť. Samozrejme, že je to nezmysel, ba
čo viac, pán Molnár je oficiálnym
sponzorom strany Smer SD, ktorej
aktívnou a dlhoročnou členkou je
pani Vaľová a nie ja.
Menej slov a viac činov
Ďalšie z prísloví, ktoré chcem citovať, hovorí ,,neponáhľaj sa jazykom,
ponáhľaj sa prácou“. Upozorňuje nás na to, že za človeka najlepšie hovoria skutky a nie reči. Keď
som upozornila na vyslovené sľuby o nových pracovných miestach
pre Humenčanov a znížení ceny
tepla v meste, nedočkala som sa,
tak ako všetci ostatní, vysvetlenia.
Asi sa nikdy nedozvieme, čo všetko
pani primátorka urobila preto, aby
tieto svoje sľuby za 4 roky splnila.
Neviem si predstaviť, čo všetko má
pani primátorka pripravené v zálohe a aké prekvapivé novinky sa
zo svojho života znovu dozviem.
Môžem si len domýšľať, čo všetko
je možné prekrútiť.
Rezignácia nič nevyrieši
Predstavte si, ako by to vyzeralo, keby som zvolila taktiku pani
Vaľovej. Sliedila by som po každom kandidátovi, starala sa mu do
súkromia a potom prekrúcala, prifarbovala, zveličovala informácie,
rozširovala ,,overené“ fámy a vymýšľala si. To vidíme v politike
našej krajiny každý deň. Namiesto toho, aby politici racionálne
argumentovali a ponúkali občanom riešenia, vyčkávajú na každú
príležitosť, aby mohli protivníka
ohovárať, alebo z niečoho obviniť a potom sa to namiesto dôležitých vecí rieši cez všetky médiá. To
je slovenská politika a presne také
je aj vedenie nášho mesta. Pani primátorka stále proti niekomu bojuje
namiesto toho, aby bojovala za občanov a doviedla do mesta investorov. Viem, že občania sú už z týchto
hádok a fám znechutení, ale práve
teraz prichádza čas, kedy to môžu
zmeniť. Rezignácia nič nevyrieši.
Hrad Jasenov
Mesto Humenné je bohaté na históriu, čoho dôkazom sú aj kultúrne
pamiatky v samotnom meste, no i v jeho okolí. Do tohto bohatstva
patrí okrem iných aj hrad v blízkom Jasenove.
Koniec komédie
Neviem, čo príde tentokrát. Či
ma obvinia, že som tajným ruským agentom, lebo som študovala v Moskve alebo nastrčenou
bábkou nejakého amerického investora, ktorý nás chce prísť zotročiť. Je to smiešne. Keby to bol
námet na divadelnú hru, určite
by z toho bola skvelá komédia.
Bohužiaľ, je to realita a je na Humenčanoch, dokedy sa na to budú
chcieť pozerať. Viem, že čím viac
bude tých, ktorí povedia dosť, tým
väčšiu šancu na úspech budeme
mať. Tak ako v prípade povestných
Svätoplukových prútov. A chcem
opäť zopakovať, čo považujem za
najdôležitejšie - priviesť do mesta
investorov a nové pracovné možnosti a stavať nové nájomné byty,
najmä pre mladé rodiny.
Posledné príslovie, ktoré chcem
dnes citovať, nás učí: ,,Koniec dobrý, všetko dobré!“ a pod dobrým
koncom si ja predstavujem nové
impulzy pre obyvateľov nášho
mesta. Také, ktoré k nám budú ľudí
lákať a nie ich odtiaľto vyháňať za
prácou.
Ing. Miroslava Zajcevová
Hrad Jasenov je dnes zrúcaninou.
Hradní páni
Obec Jasenov leží na svahu Humenských vrchov v nadmorskej výške
okolo 155 m južne od mesta. Koncom 13. a začiatkom 14. storočia
patrila obec šľachticovi Petrovi, synovi Pethényia z Bačkoviec, s ktorým pravdepodobne súvisí aj výstavba Jasenovského hradu, avšak
nie je vylúčené, že hrad postavila
rodina Gutkelet zo sárvármonostorskej vetvy, pretože v roku 1381
Ráskaiovci tvrdili, že dištrikt Gyepuel spolu s hradom Jasenov bol
majetkom ich predkov.
Medzi rokmi 1317 a 1327 sa hrad
spolu s majetkami stal vlastníctvom Drugethovcov. V roku 1328
sa už hrad ako „castrum Jezenew”
spomína prvýkrát v písomných
prameňoch. Drugethovci vlastnili
hrad do roku 1644, kedy ho v čase
protihabsburských povstaní dobili a zničili vojská Juraja Rákocziho. Ďalšími majiteľmi hradu
boli Barkócziovci, Tadeáš z Jasenova, Szirmayovci, gróf Vandernáth a Andrássyovci. Na podnet
Gejzu Andrássyho bolo na začiatku
20. storočia niekoľko objektov zastrešených, zakonzervované hradné múry a upravená vstupná časť.
Úplné dokončenie týchto prác však
znemožnila prvá svetová vojna.
Podoba hradu v minulosti
Vedenie mesta je známe hádkami s poslancami, občanmi,
podnikateľmi, či športovými klubmi.
Najstaršie jadro hradu má trojuholníkový pôdorys tvorený obvodovým opevnením a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány. Palácová
stavba bola situovaná do východnej
časti hradu, ale museli tam existovať aj ďalšie drevené obytné a hospodárske budovy. Na prelome
15. a 16. storočia bol hrad Drugethovcami rozšírený. Na juhozápade
bol vybudovaný nový obranný systém zosilnený dvoma delovými baštami. V polovici 16. storočia bolo
opevnenie znova zosilnené a zdokonalené, začiatkom 17. storočia sa
už začalo s výstavbou moderného
hviezdicového opevnenia, ktoré sa
tiahne takmer okolo celého hradu.
Napriek svojmu dobrému opevneniu a výhodnej polohe nemal však
hrad Jasenov strategický význam.
Do histórie sa však zapísal inak –
falšovateľskou dielňou.
,,Falošný“ zlatý vek
V období feudálnej a hospodárskej
anarchie v Uhorsku, ktorá bola znásobená zavedením znehodnotenej
mince v rokoch 1521 – 1526, prežívali najmocnejší feudáli a lúpežní
rytieri zlatý vek. Nelegálna produkcia mala za následok narušenie normálneho obratu a uľahčenie prílevu
cudzích peňazí do krajiny, no najvážnejším dôsledkom bolo vykázanie uhorských denárov z rakúskych
provincií. Intenzita falšovania sa
zmenšila až po uzavretí mieru vo
Veľkom Varadíne v roku 1538. Ustálenie menových pomerov priniesol
rok 1540, keď Ferdinand I. už ako
kráľ s upevnenou mocou vystupoval prísnejšie proti falzifikátorom.
Pokračovanie na strane 8
14/2014 INFO HUMENNÉ
Rusínske holosy
neboli doma prorokom
25 chlapov na jednom pódiu pod taktovkou Kristiána Huňaru. Ak ste
ich niekde počuli spievať, alebo ste ich zahliadli v televízii a hovorili ste
si, že toto by ste dokázali počúvať stále dookola, máme pre vás dobrú
správu. Rusínske holosy už nielenže majú svoje 1. CD a môžete ich mať
všetkých pokojne doma, či v aute, ale vídať ste ich mohli v poslednom
období aj na pódiu.
Súbor vznikol pred tromi rokmi.
Účinkuje v ňom 25 spevákov a hudobníkov, najmladší je 21-ročný harmonikár Jakub Hromada (v súbore
spieva aj jeho otec), najstarší má 68
rokov. Všetci sa hlásia k Rusínom, sú
na svoju národnosť hrdí a aj svojimi
speváckymi aktivitami presadzujú
myšlienky patriotizmu a prebudenia
hrdosti k národnosti.
Spievajú len pre radosť
Speváci sú bez odborného hudobného vzdelania, spievajú pre radosť, v civilnom živote sú to inžinieri,
mechanici, technici, šoféri, krajčíri... Pochádzajú celkom z piatich okresov – nájdete tu Humenčanov, Sninčanov, Medzilaborčanov, Stropkovčanov i Svidníčanov. Ich spoločným domovom je však Jasenov, kde niekoľkokrát týždenne skúšajú a nacvičujú.
Rusínske piesne sú základ
Jadro ich repertoáru tvoria rusínske
piesne zo všetkých regiónov, kde Rusíni
žijú - z Podkarpatskej Rusi, cez Poľsko,
rumunský Marameš, Srbsko, až po
Starú Ľubovňu. Chcú rozšíriť repertoár
aj o slovenské a poľské piesne.
Kristián Huňara je umelecky
aktívny od malička
Aj spevácka skupina s 25-timi muž-
3
Miroslava Zajcevová
rod. Škovranková
vás pozýva na
Jesenné hody v Humennom
obota)
(s
4
1
0
2
.
1
1
8.
00
.
od 15 hod
m
u za Vihorlato
skými speváckymi hlasmi je výsledkom jeho sna.
k
na parkovis
Kristián Huňara, rodák zo Stakčínskej Roztoky, mal túžbu založiť súbor
už dávno, je to aktívny hudobník, ktorý mal aj vlastnú kapelu, takže teóriu
mal zvládnutú, prax je počuť. V súbore je dnes umeleckým riaditeľom,
dirigentom, textárom a má na starosti
aj hudobný aranžmán. KollároVci
Jožko Jožka l¹udový rozprávač
RusínskE holosy
a mnoho ďalších...
Nie tak celkom tradične
Kristián vyhľadáva staré rusínske
piesne, robí aranžmány, úpravy, hudbu, pretože súbor spieva na ,,hudobný podmaz“, teda na pódiu sú iba
oni (veď kto iný by sa ešte zmestil,
nie?). V pestrom repertoári tak majú
rôzne žánre. Aj pred Humenčanmi
napr. ,,dali českú pesničku a rock and
roll s rusínskym textom“. Nasadili si
čierne okuliare a ,,rozpumpovali“ to...
Ich piesne sú však v podstate spojením folklóru s popovou hudbou. A to
ich divákov, fanúšikov a obdivovateľov neskutočne baví.
Absolvujú
desiatky
vystúpení
ročne, v slovenských mestách i v zahraničí. Možno i to je dôvod, že doma
– v Humennom, zostali donedávna
takmer nepoznaní. Viac sa o nich
začalo hovoriť až po úspešnom účinkovaní v televíznej speváckej show
oChutnÁVky ZaDaRMo:
pečené prasiatko tatnÉ a
os
nIE Z
tV E
s
R
E
ny
špeciality
oBČ oVÉ CE
D
ľu
varené víno, punč pani Zajcevovej
atrakcie pre deti: trampolíny a nafukovací hrad
vyrezávanie tekvíc a vystavenie umeleckých diel
tvorivé dielničky pre deti
Vstup Voľný
Jesenné hody v Humennom CL.indd 1
22.10.14 8:29
X FACTOR a nedávnych vystúpeniach v rámci kultúrno-spoločenských aktivít Mirky Zajcevovej.
Čom my Rusyny - taký je názov ich
prvého CD-čka, vďaka ktorému môžete mať túto veselú spevavú partiu
stále pri sebe.
–eLLa–
V súbore účinkuje 25 spevákov a hudobníkov vo veku od 21 do 68 rokov.
4
14/2014 INFO HUMENNÉ
Púšťanie šarkanov
Púšťanie šarkanov už tradične
patrí k jesenným aktivitám.
Keď nás slnečné počasie láka
von a vietor má dostatočnú silu,
drží svoj smer a je stály, vtedy je
ten správny čas pustiť na oblohu
farebné výtvory.
Predĺžená ruka vedcov
Tradícia šarkanov siaha takmer tritisíc
rokov do minulosti na územie Ázie.
Na ich stavbu sa používali pevné, ale
zároveň ľahké materiály. Rám a výstuže sa vyrábali zo štiepaného bambusu a potiahnuté boli hodvábom. Tvary,
veľkosti aj konštrukčné detaily šarkanov
sa rokmi menili, vždy však zohrávali
dôležitú úlohu. Armáde pomáhali pri
signalizácii, meraní bezpečných vzdialeností a prieskume, vedcom slúžili ako
predĺžená ruka pri skúmaní atmosféry. V súčasnosti sa ich úloha zmenila a slúžia len pre zábavu deťom a dospelým.
Púšťanie šarkanov môže byť zábavou pre celú rodinu.
Kvalitu v hračkárstve nenájdete
Z čoho vyrobiť šarkana?
Každoročne v jeseni sa v supermarketoch a hračkárstvach objavujú
pestré ponuky šarkanov, ide však
len o reklamný ťah a väčšinou sú to
nepodarky, ktoré dlho nevydržia. Tieto spravidla čínske výrobky sú len
fólie natiahnuté na drôtených konštrukciách, ktoré sa vlnia pri každom silnejšom zafúkaní a jediné, čo
zvládnu, sú vývrtky tesne nad zemou.
Trochu kvalitnejšie a tiež drahšie sú
šarkany potiahnuté tkaninou. Jediné,
čo sa v predajni oplatí kúpiť sú navijaky s dlhou spletanou šnúrou. Tie väčšinou nesklamú. Najlepšou možnosťou je zapojiť svoju fantáziu a šikovné
ruky a vyrobiť si vlastného šarkana.
Investícia je minimálna a radosť o to
väčšia. Najlepšie na tom je, že sa pri
výrobe zabavia aj deti, ak nie pri strihaní a lepení, tak aspoň pri výzdobe.
Dobrým a lacným materiálom sú
obyčajné drevené špajdle z domácich potrieb, ktoré sa však hodia len
pre malé šarkany. Ak zvažujete niečo väčšie, vhodný materiál zoženiete v modelárskej predajni alebo v stolárskej dielni. Porozhliadnite sa po
hranolčekoch so štvorcovým prierezom, ktorých hrúbka je od 5 do 10
milimetrov. Drevo musí byť suché,
dostatočne pevné a zároveň ľahké.
Nemusíte sa báť dĺžok, hravo skrotíte
aj metrového šarkana. Čím bude jeho
plocha väčšia, tým viac hmoty vynesie do výšin.
Z papiera alebo z fólie
Pri voľbe poťahu existuje viacero
možností. Najlacnejší je papier, ale
silnejší vietor ho dokáže ľahko pretrhnúť a s vodou sa tiež nemá príliš v láske. Ľahký strihový papier
kúpite v každom lepšom papiernictve, ale v modelárskom obchode sa
po papieroch príliš neobzerajte. Tie,
ktoré sú určené pre stavbu lietadiel, sú pevné, ale aj dosť drahé. Vyskúšať môžete aj baliaci papier, pre
malé šarkany je síce priťažký, ale pri
tých väčších jeho hmotnosť problémy nerobí. Nezabudnite na krepový
papier, z ktorého vyrobíte ozdoby na
chvost. Siahnuť môžete aj po fólii,
ktorá sa tak ľahko neničí. Môžete použiť aj vrecia na odpadky.
Posledné, čo šarkan potrebuje sú
úväzky, chvost a dlhá šnúra. Správne
nite kúpite v galantérii, remeselných
alebo rybárskych potrebách. Vlasec s priemerom 0,4 až 0,6 milimetra
zväčša nesklame. Silonový vlasec môžete pripnúť k úväzkom malou sponkou. Využiť môžete aj navijak.
Postup výroby
Najlepšie po oblohe lietajú šesťuholníkové šarkany, veľmi dobré výsledky
dosiahnete aj s kosodĺžnikom. Drevené hranolčeky pri spájaní nelepte. Po
úprave dĺžok ich jednoducho zviažte
niťou, ktorú poistíte proti rozviaza-
Predaj sobraneckých vín
Vinotéka na ulici Československej armády 66 v bytovke dole.
Vínko vhodné na svadby, oslavy, jubileá. Pri väčšom nákupe zľavy.
Kontakt: 0907 946 906
niu sekundovým lepidlom. Spoj bude
pružný a nezlomí sa ani pri opakovaných nárazoch. Na každom hranolčeku vyrobte na vonkajšej strane zárez,
aby ste doň mohli vyviazať po obvode
zo šnúry rám, na ktorý upevníte poťah. Papier preložený cez obvodové
šnúry zalepíte škrobovým alebo disperzným lepidlom, pre fóliu sa najlepšie osvedčila lepiaca páska. K telu
šarkana patrí chvost spolu s úväzkami. Všetky priviažte o drevené priečky. Chvost ozdobte mašľami z krepového papiera, dĺžky úväzkov upravte
tak, aby boli všetky napnuté a zvierali s poťahom 20 stupňový uhol.
Zostáva už iba šnúra s navijakom.
Pri zdobení popustite uzdu fantázii.
Fólia vám síce mnoho priestoru pre
kreatívnosť nedáva, s papierom však
môžete robiť zázraky.
Zalietajte ho
Kým vyletí váš šarkan niekoľko sto
metrov do výšin, bude s najväčšou
pravdepodobnosťou potrebovať trochu pomôcť s jemnými doladeniami.
Odviňte časť šnúry a rozbehnite sa
oproti vetru. Ak rýchlo naberiete výšku, avšak šarkan je nestabilný, zmenšite uhol úväzkov skrátením toho
čelného. Ak naopak nemá chuť naberať výšku, čelný úväzok predĺžte. Nezabúdajte na bezpečnosť. Otvorené
priestranstvá na lúkach a poliach sú
pre púšťanie šarkanov ideálne, držte
sa však v dostatočnej vzdialenosti od
elektrických vedení.
–das–
14/2014 INFO HUMENNÉ
5
Vo voľbách netreba myslieť
EGOisticky
Volebný deň je ten deň, kedy majú občania mesta Humenné neuveriteľnú šancu meniť naše mesto k lepšiemu.
Je to deň, kedy si človek vyberá svojich zástupcov do parlamentu, ktorí by mali byť s nimi v uliciach,
rozprávať sa s nimi o problémoch a neignorovať ich. Volebný deň je aj dňom, kedy by sme nemali myslieť
iba na seba.
Odborníci vs. schránkové noviny
Vodu káže, víno pije
Hodnotiť situáciu v našom meste už
asi netreba. Jedny schránkové noviny,
do ktorých obsahu zasahuje mestský
úrad, citujú primátorku, aké sú zmeny
viditeľné a ako sa nám krásne žije, tie
ďalšie médiá zasa citujú odborníkov,
ktorí konštatujú pokles obyvateľov,
zvýšenú nezamestnanosť, netransparentnosť a zvýšenú zadlženosť mesta. Je už iba na nás, občanoch, koho
budeme počúvať a komu budeme
veriť. Či tým, ktorí na to majú odbornosť a spôsobilosť (štatistický
úrad, transparency international,...)
alebo tým, ktorým ide o flek, dobrý
plat a post. Jedno je však isté. Vo voľbách by občan nemal byť egoistom.
Pred štyrmi rokmi kandidáti sľubovali riešenie nezamestnanosti. Jedna sa obhajovala dokonca tým, že je
aj poslankyňa NR SR a tak tu prácu
prostredníctvom rôznych stimulov
naozaj privedie. Za svojimi sľubmi si
človek musí stáť a ak je jeho prioritou práca, má jej venovať naozaj dostatok času a svoj sľub dodržať. Ak sa
ale realita nepodobá predvolebným
sľubom a vieme, že práca je naozaj
to najdôležitejšie, čo ovplyvňuje naše
mesto, mali by sme si zvoliť iného
kandidáta a dať šancu práve jemu, aby
riešil tento základný problém nášho
mesta.
Všetci chceme, aby vnučky, dcéry,
synovia, otcovia a mamy, boli v našom meste šťastní. Všetci chceme,
aby sa mladým dobre žilo, aby naše
mesto prekvitalo, aby malo naše mesto skvelú budúcnosť. Všetci chceme,
alebo by sme aspoň mali chcieť, aby
ľudia mali prácu, aby míňali svoje peniaze a platili dane doma, v Humennom. A tak by sme sa mali aj rozhodnúť.
Dôchodcov a starších ľudí práca veľmi neovplyvňuje, ale mali by myslieť na svojich potomkov a priateľov.
Nemali by sa nechať kúpiť za suchý
rožok, zľavy na obedy či dopravu zadarmo. Mali by sa vcítiť do pocitov
tých, ktorí opúšťajú naše mesto kvôli
práci. Opúšťajú svoje rodiny, či živoria a prežívajú z ruky do úst. Vcítiť sa
do rodín, ktoré sa kvôli práci rozišli,
pretože matka pracovala v zahrani-
Vcíťme sa do pocitov druhých
čí a otec s ňou nebol v kontakte. Mali
by sme sa všetci vcítiť do pocitov tých
detí, ktorým chýbajú vycestovaní
rodičia, či sa vcítiť do pocitov mladých stredoškolákov, ktorí kvôli nezamestnaným rodičom strácajú detstvo a prichádzajú o zážitky a statky,
ktoré si skrátka nemôžu dovoliť.
Preto verím, že sa starší ľudia postavia pred volebnú urnu zodpovedne.
Preto dúfam, že dajú na rady odborníkov, investorov a mladých, ktorí vo
veľkom obchádzajú naše mesto. Verme, že nastal čas, aby Humenné bolo
znovu významným hospodárskym
mestom Horného Zemplína a že nebudeme voliť tých, ktorí sľubujú to,
čo splniť nedokázali, ale zvolíme si
tých, ktorí zaznamenali pracovné
úspechy či doma, alebo v zahraničí.
Ja, ako 21 ročný mladý Humenčan,
mám posledný odkaz: Nevyháňajte
nás z tohto mesta a voľte správne. My
mladí cítime, že mesto nejde správnym smerom, kamaráti odchádzajú,
rodiny sa rozvracajú a mesto starne.
Martin Ruščanský kandidát
na poslanca do MsZ v Humennom
Dokončenie zo strany 1
Čaro jesene
Čas na knihu a rodinu
Hoci je mesiacom kníh marec,
každý nadšený čitateľ bude iste
súhlasiť, že najlepším obdobím
na čítanie je práve jeseň. Najlepšia
atmosféra na knižné dobrodružstvá je počas chladných jesenných
večerov, kedy sa môžete zabaliť
do teplej deky, zaliať si bylinkový
čaj a začítať sa do stránok obľúbenej knihy. Kto nie je nadšeným čitateľom, môže si pozrieť aj dobrý
film.
V jeseni, keď je zlé počasie, sa
všetci najradšej zdržiavajú doma.
To je skvelou príležitosťou, ako
stráviť večer s rodinou, nájsť si
čas a porozprávať sa. Teplé leto
láka von a chladná zima zase zabáva prípravami na Vianoce. Obdobie, kedy máme na seba a svojich blízkych najviac času, je práve
jeseň. Skúste vytiahnuť staré
spoločenské hry alebo karty a pri
tom si vymeniť zážitky z posledných dní. Môžete zavolať aj susedov a priateľov, prichystať menšie
občerstvenie, z ktorého sa môže
stať príjemná tradícia.
Vonkajšie aktivity
Jesenné obdobie má svoje čaro aj
vonku. Stačí sa len vhodne obliecť,
vytiahnuť zo skríň teplé svetre,
čiapky, šály a rukavice a vybrať sa
na prechádzku. Môžete zájsť do
parku alebo aj na cintorín, ktorý býva cez Dušičky hlavne na
večer pekne vysvietený. Skvelým
spôsobom, ako môžu stráviť čas
deti aj dospelí, je púšťanie šarkanov alebo vyrezávanie strašidiel z tekvíc. V záhradách treba
pozbierať poslednú úrodu, alebo pozametať suché lístie. K pobytu na čerstvom vzduchu tiež
patria klasické smiešne červené
nosy a vyštípané líca.
Možností, ako stráviť čas je veľa.
Stačí si len uvedomiť, že aj jeseň
je krásnym obdobím a rýchlo sa
na tvár vráti aj úsmev, ktorý sa po
lete kamsi stratil.
Pri voľbách netreba myslieť len na seba, ale na blaho všetkých.
–das–
6
14/2014 INFO HUMENNÉ
Mesto odpustilo
Rómom dlhy
Pred tromi rokmi mesto odpustilo Rómom všetky dlhy a navyše im
predalo byty za jedno euro. Malo mesto k tomuto kroku skutočne
nejaký racionálny dôvod, alebo išlo len o kupovanie hlasov? Jedno
je však isté, Humenčanom z tejto správy poriadne stúpol tlak. Podľa
analytika sa trhová cena priemerného dvojizbového bytu v Humennom pohybovala v tom čase okolo 30 tisíc eur.
Byty za euro vyrazili ľuďom dych
Spor s neplatičmi sa vtedy vyriešil
najmenej očakávaným spôsobom,
ktorý každému vyrazil dych. Byty
sa Rómom v podstate darovali za
jediné euro. Mnohí z nich však
lo. Celkový dlh všetkých neplatičov
bol viac než 330 tisíc eur.
Stav bytov bol dezolátny, preto Rómovia požadovali, aby boli opravené predtým, ako sa nasťahujú.
Mesto rozhodlo, že o zakúpené
byty sa budú musieť obyvatelia
starať sami a Humenné tak ušetrí
množstvo peňazí. Neefektívnych
nájomníkov sa takpovediac zbavi-
Najlepšie, ako zabrániť ochoreniu, je mu predchádzať správnou
životosprávou. Na jeseň je ľudská imunita oslabená zmenami počasia,
chladom, posunom času a keď k tomu pridáme ešte každodenný stres,
choroba je na svete. Na posilnenie imunity je najlepším spôsobom
konzumácia zdravých a vyvážených potravín. Ktoré sú tie najlepšie?
Humenčania nesúhlasili
Reakcie Humenčanov na seba nenechali dlho čakať. Na sociálnych
sieťach a v internetových disku-
Rómovia ponuku nových bytov uvítali.
dokonca požadovali, aby im mesto byty opravilo. Ako tento krok
vysvetlila pani primátorka? ,,Sme
sa rozhodli týmto nájomníkom
predať byty za jedno euro, aby občania Humenného viacej nemuseli
na týchto ľudí doplácať. Už ich nebudeme ani opravovať, ani platiť za
nich dlhy,“ oznámila médiám.
Domáca lekáreň:
Ako bojovať proti
chrípke?
siách sa objavovali negatívne a zlostné názory. Nikto sa však
tomu nečudoval, bežný Humenčan
si musí na vlastné bývanie zarobiť
tvrdou prácou a často sa na dlhé
roky zadlžiť hypotékou. Mesto tak
nakoniec efektívne nevyriešilo nič,
práve naopak, ešte viac podporilo
vlnu nenávisti proti Rómom.
Ako vyzerá situácia dnes a či bol
tento krok správny, určite posúdite aj sami. Voľby sa blížia a je
teda otázne, či pôjdu Rómovia voliť z vlastného presvedčenia alebo
na základe odpustkov a úplatkov.
–gul–
Bývanie nevyzerá na pohľad lákavo.
Chrípky sa zbavíte aj vďaka užitočným látkam v mnohých potravinách.
Vitamín C
Vitamín C pôsobí ako antioxidant,
ktorý chráni naše bunky a imunitný
systém. Prírodným zdrojom vitamínu C sú citrusové plody, zemiaky,
kyslá kapusta, brokolica, zelená paprika, jahody, kiwi a ananás. Zvýšený
príjem vitamínu C je zvlášť dôležitý
pre fajčiarov, pretože fajčenie nielenže oslabuje imunitu, ale i zvyšuje
potrebu tohto vitamínu. Bohaté na
antioxidanty sú aj strukoviny. Pomáhajú udržiavať vysokú hodnotu bielkovín a zároveň neobsahujú takmer
žiadny tuk. Okrem toho sú plné železa, vlákniny a sú jednoduché na prípravu.
Pikantné a korenené jedlá
Na upchatý nos a boľavé dutiny pomáha cesnak, chren, zázvor, chilli
papričky a štipľavé omáčky. Cesnak
má blahodarné účinky známe už od
nepamäti. Ešte za čias faraónov ho
dávali otrokom, aby mali silu budovať
pyramídy, neskôr sa z neho stal symbol, ktorý zaženie aj upíra. Najviac sa
na cesnaku cení jeho jemne štipľavá
chuť. Zapríčiňuje ju látka alicín, ktorá dokázateľne uvoľňuje zahlienenie
krku. Výborným spojencom v boji
proti kašľu a teplote je aj zázvor. Je
ho možné jesť čerstvý, nastrúhaný v jedle, alebo z neho pripraviť aj
čaj: Do šálky dáme 2 PL čerstvo nastrúhaného koreňa zázvoru a zalejeme horúcou vodou. Necháme odstáť
5 až 10 minút a podľa chuti osladíme medom. Na upchatý nos, či tlak
na prsiach pomáha ohnivá porcia
chrenu, feferónok alebo niečoho podobne ostrého. Konzumácia týchto
pikantných potravín pomáha s pretrvávajúcim preťažením nosových
dutín, bolesťami hlavy a hrudníka.
Len pozor, ak už chrípku máte a bolí
vás žalúdok, mali by ste si naopak na
pikantné jedlá dávať pozor.
Klasika a novinka
Klasickým a osvedčeným pomocníkom je aj domáci slepačí vývar. Na
tento prírodný penicilín verili už
naše prababičky. Liečivé vlastnosti
slepačieho vývaru však nie sú len poverou. Pomôže odblokovať upchaný
nos a zahlienený krk, je mierny na žalúdok a dodá veľa energie. Jeho liečivé vlastnosti zosilnejú pridaním väčšieho množstva cibule a cesnaku. Len
nedávno objaveným hitom na liečbu
chrípky a nachladnutia sú čučoriedky. Štúdie ukazujú, že konzumácia
čučoriedok zlepšuje kognitívne funkcie a znižuje riziko srdcových ochorení, rakoviny a cukrovky 2. typu.
Nesmiernou výhodou čučoriedok je
14/2014 INFO HUMENNÉ
7
aj to, že sú chutné a môžete si ich pripraviť na rôzne spôsoby.
Probiotiká
Tí, ktorých zaujíma vlastné zdravie už dávno vedia, že jogurt s nízkym obsahom tuku je prospešný pre
naše zdravie. Fermentované mliečne
výrobky obsahujú probiotiká, čiže
baktérie, ktoré pomáhajú telu bojovať s infekciami. Jogurt je bohatý
ešte aj na vápnik, ktorý nájde uplatnenie v boji proti problémom s tráviacim traktom, vaginálnou infekciou, žalúdočnými vredmi a podporuje
aj rast kostí. Neposledným plusom
jogurtu je to, že má rovnako bohaté
využitie ako čučoriedky, dá sa použiť
do šalátov, dezertov, krémov, alebo
konzumovať len tak samostatne.
Losos a ustrice
Losos je účinným bojovníkom proti chrípke, pretože obsahuje veľké
množstvo omega – 3 mastných kyselín. Tie stimulujú funkciu imunitného systému. Zároveň je losos aj jedným z najväčších prírodných zdrojov
vitamínu D, ktorý pomáha regulovať
vápnik v tele. Jeho konzumácia v zimných mesiacoch je nesmierne dôležitá, pretože slnka si predsa len užijeme
menej a vitamín D by nám mohol
chýbať. Ustrice sú najznámejšie ako
afrodiziakum, no okrem toho obsahujú dosť vápnika, niacínu a železa.
Najcennejšou zložkou je zinok, ktorý pomáha zahnať nachladnutie a to
konkrétne tým, že podporuje tvorbu
bielych krviniek.
Zelený čaj
Okrem zdravého jedla je potrebné
prijímať aj dostatok tekutín. Sladené
nápoje s bublinkami a kávu je lepšie nahradiť vodou alebo neprisladzovanými ovocnými džúsmi. V boji
proti nachladnutiu sú však najlepšie
teplé nápoje, hlavne čaj. Výborne sa
osvedčuje čaj z kamiliek, či mäty, ale
ani horúca voda s citrónom rozhodne neublíži. Jedným z najznámejších
druhov čajov je zelený čaj, ktorý je zásobárňou mnohých užitočných látok.
Obsahuje polyfenoly a antioxidanty, ktoré pomáhajú posilniť imunitu.
Niektoré výskumy naznačujú, že znižuje riziko vzniku rakoviny, obezity či
srdcových ochorení. Po spánku je pi-
tie horúcich nápojov najlepšia vec, čo
môžete pre vyliečenie chrípky urobiť.
,,Babské“ recepty
Potraviny sa však dajú využiť aj
inak ako na vnútornú konzumáciu.
Tieto spôsoby využívali naši predkovia v časoch, keď neboli dostupné
tabletky, kvapky a sirupy z lekárne.
Nepríjemná bolesť hlavy zo zastavenej nádchy sa dá zmierniť pomocou uvareného zemiaka. Ten treba
ešte horúci popučiť v látkovom obrúsku a takýto horúci priložiť na
čelo. Do látky či gázy sa dá uložiť aj
nadrobno nakrájaná cibuľa, ktorá sa
položí na noc do blízkosti postele.
Výpary z cibule pôsobia ako prírodné
antibiotikum a uvoľňujú nos. Pri „plnom“ nose pomôže aj horúci kúpeľ
nôh. Do vody môžeme pridať soľ
alebo niekoľko kvapiek tymianového
oleja. Na zastavenú nádchu pomôže
citrónová šťava, z ktorej sa má dať po
kvapke do oboch nosných dierok.
Teploty sa zbavíme studenými zábalmi alebo aj striedaním ľadovej
sprchy a ležaním vo vyhriatych perinách. Keď sú teploty veľmi vysoké,
pridáme do vody aj mlieko, namočíme do toho plachtu a do tej sa zatočíme. Pomáha aj vkladanie studených
potravín do rúk. Nastrúhané zemiaky zamrazíme a následne ich držíme
niekoľkých minút. Izby sa snažíme
neprekurovať. Ak máme v izbe suchý
vzduch, tak ho vlhčíme. Pripravíme
si bylinný odvar alebo aromatický
olej, do ktorého namočíme handru,
ktorú následne položíme na radiátor. K lepšiemu dýchaniu pomôže
aj naparovanie nad slanou vodou, či
harmančekovým odvarom.
–das–
Čo hovoria čísla?
V primátorských voľbách v Humennom je rozhodnuté. Samozrejme, že nie o tom, kto povedie mesto v najbližších 4 rokoch. Zatiaľ
len o číslach, ktoré im do volieb vyžrebovali. Už starovekí matematici a filozofi priznávali jednotlivým číslam rôzne významy a vlastnosti, ktoré vraj môžu ovplyvniť aj životy ľudí.
Sedmička je výrazným číslom, ktoré vraj prináša šťastie.
Šťastná sedmička
Dve najväčšie rivalky dostali čísla 6 a 7. Súčasná pani primátorka
už má s veštením skúsenosti, tak si
ich určite dokáže vysvetliť po svojom. Spokojnejšia ale môže byť pani
Zajcevová. Jej sedmička je takmer
vždy a všade označovaná ako šťastná. Sedem bolo trpaslíkov, ktorí sa
starali o Snehulienku, ale aj statočných, ktorí zachránili mexických dedinčanov pred banditom Calverom.
Rovnako 7 je aj hriechov, či hlavných
cností človeka. Nesmieme zabudnúť
ani na 7 divov sveta.
Podľa numerológov sedmička upozorňuje na človeka múdreho a schopného tvrdo a vytrvalo pracovať. Ďalšou jeho výraznou vlastnosťou býva
obetavosť, len občas môže doplatiť
na svoju dôverčivosť a môže sa stať
obeťou podvodníkov. Sedmička je
jednoducho číslom neprehliadnuteľným, výrazným a inšpirujúcim.
Šestka sa veľkej obľube neteší
Tekutiny môžeme dopĺňať aj horúcim
čajom.
Na druhej strane, o čísle šesť sa veľa
dobrého povedať nedá. Toto číslo je
nevýrazné, pôsobí fádne a tuctovo.
SÚŤAŽTE S NAMI!
Chcete vyhrať darčekový balíček?
Stačí odpovedať na súťažnú otázku: Koľko bolo evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese Humenné za september 2014?
Odpovede posielajte emailom na adresu [email protected] alebo na poštovú adresu redakcie do 11. 11. Zo správnych odpovedí vylosujeme jedného výhercu.
Šestka nie je ani veľmi obľúbená. Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto ju
preferuje ako svoje obľúbené číslo? Ja
osobne nie, toto číslo je len násobkom
alebo zlomkom iných, oveľa zaujímavejších čísel. Veľmi nešťastne sa s ňou
spája 6-dňová izraelsko-arabská vojna, v nemeckom a anglickom jazyku
je podobná so slovom sex a ani jej
trojnásobné použitie vo forme 666
sa nestretáva s pozitívnymi ohlasmi. 666 alebo číslo šelmy je názov
konceptu spomínaného v Zjavení
svätého Jána v Novom Zákone, ktoré je charakteristickým označením
Antikrista.
Samozrejme, žrebovanie čísel pre
kandidátov bolo dielom náhody, ale
podľa mnohých filozofov sa nič na
našom svete neudeje len tak. I napriek tomu by si ľudia mali vybrať
človeka, ktorému chcú dať svoju dôveru, na základe poznania a skúseností. A tak voľme rozumom a tou
šťastnou rukou.
–cac–
Správna odpoveď z čísla 13/2014:
Za rok 2013 bola priemerná mesačná mzda v okrese Humenné 688 €.
(Zdroj: ŠÚSR)
Šťastnou výherkyňou súťaže sa
stáva Jana Z.
Výherkyni srdečne gratulujeme.
Vzhľadom na nezhodnosť so správnou odpoveďou v redakcii sme v tomto čísle výhercu
vyžrebovali zo všetkých odpovedí.
8
14/2014 INFO HUMENNÉ
Humenské školy vtedy a dnes
V tejto rubrike Vám budeme pravidelne prinašať históriu a súčastnosť
škôl, ktoré sa nachadzajú v našom meste.
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Humenné
V školskom roku 2014/2015
vstupuje škola do 17. roku svojej existencie. Zriaďovateľom
gymnázia je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Na základe požiadavky žiadateľa Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky v Bratislave povolilo dňa
17. marca 1998 zaradiť Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho do siete
stredných škôl v SR.
Za riaditeľku školy bola menovaná
Mgr. Nadežda Suchá od 1. apríla 1998. V priestoroch terajšieho
gymnázia sídlila školská správa.
Keďže MŠ SR súhlasilo so začatím
výchovno-vzdelávacieho procesu
od 1.9.1998, dňa 12.5.1998 sa uskutočnili prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium na gymnáziu (110
žiakov). Zriadili sa prvé tri triedy
prvého ročníka s počtom 24 žiakov v každej triede.
Vzhľadom na to, že pavilón “B-2”
na ulici Lesnej nebol projektovaný
na podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, dňa 1. 7. 1998 sa
začali rozsiahle rekonštrukčné práce, aby miestnosti vyhovovali požadovaným podmienkam a prijatí
žiaci mohli nastúpiť v stanovenom
čase - 1. 9. 1998.
Miroslava Zajcevová
rod. Škovranková a FLEK vás
pozývajú na stretnutie
Budova Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho.
2. september 1998 bol prvým
dňom školského roka 1998/99 i prvej kapitoly gymnázia. Slávnostné
otvorenie sa začalo svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme,
ktorú celebroval generálny vikár
Mons. Ján Gajdoš. Po slávnostnom
Viem ako priviezť
do Humenného
pracovné fleky.
živá hudba skupina SONG
občerstvenie zadarmo
Čakajte nás:
9. 11. nedeľa o 16 00 h.
Sídlisko III.
parkovisko pri Zekone
12. 11. streda o 1600 h.
Námestie slobody
parkovisko za Vihorlatom
Nezávislá kandidátka na primátorku mesta
www.zajcevova.sk
Zdroj : https://gjzhe.edupage.org/
–dik-
Dokončenie zo strany 2
Hrad Jasenov
Najväčšou falšovateľskou aktivitou
sú na našom území známe hlavne
hrady na východnom Slovensku.
Falšovateľ Mikuláš
Volám sa FLEK.
prestrihnutí zelenej stuhy, hlavný
celebrant posvätil budovu školy. Po
slávnostných príhovoroch pozvaných hostí sa uskutočnila slávnostná recepcia.
Pre poznanie tohto problému ostáva vzácna výpoveď povestného falšovateľa, rezbára Mikuláša, ktorý
okrem iných hradov vykonával svoju falšovateľskú činnosť aj na hrade
Jasenov. Mikuláš bol sedmohradský
zlatník, ktorý od roku 1538 pôsobil
na dvore Juraja Drugetha v Humennom. Mikuláš vo svojej výpovedi uviedol, že traja Drugethovci
– Gabriel, Imrich a Anton, pozvali
na Jasenov troch Židov z Poľska,
ktorí sa vyznali v tomto „remesle”, a neskôr František Bubek poslal
na hrad „celú bandu razičov”.
Najprv zhotovovali poľské groše,
potom razili zlaté florény s menom
Ľudovíta II. a Ferdinanda I. zo
zliatiny striebra a mosadze. Tieto
falošné mince sa dostávali do obehu prostredníctvom poddaných.
Majster Mikuláš často chodil z Kamenca na Jasenov po materiál a pri
jednej z týchto ciest ho v roku 1551
chytili. Nasledoval súdny proces v Prešove a poprava. Obžaloba
bola vznesená aj proti Gabrielovi Drugethovi, no ten zomrel ešte
pred začatím procesu, začiatkom
roku 1552.
Archeologický výskum
Na hrade vykonalo Vihorlatské
múzeum archeologický výskum,
ktorého výsledkom boli vzácne nálezy. Hlavným nálezovým materiálom bola keramika z 15. – 17. storočia, ktorej súčasťou boli aj zlomky
tzv. taviacich téglikov, s ktorými sa stretávame v nálezoch od
14. do konca 19. storočia aj pri
výskumoch peňazokazeckých dielní, napr. v Liptovskej Mare. Okrem
úžitkovej keramiky sa počas ôsmich
výskumných sezón podarilo zhromaždiť rôznorodý archeologický
materiál – stavebná keramika a stavebné kovania, súčasti výstroje a výzbroje, predmety do domácnosti,
súčasti odevov a samozrejme mince
ako dôležitý datovací faktor.
Súčasnosť
Hrad je v súčasnosti dobre prístupný i keď sa na ňom vedú rekonštrukčné práce. Od roku 2008 je
pre návštevníkov k dispozícií informačná tabuľa pred vstupnou bránou, ktorej súčasťou je aj ideálna
rekonštrukcia hradu. Návštevník sa
tak po nenáročnom výstupe môže
obohatiť aj o kúsok histórie tejto
pamiatky a pokochať sa krásnym
výhľadom.
–ben–
14/2014 INFO HUMENNÉ
9
Kultúra v Humennom
KULTÚRNA JESEŇ
1. október - 15. november/Výstavná
sieň MsKS v Humennom
KRÁSA ZRODENÁ z HLINY
Výstava keramiky Anny Jalčovej z Medzilaboriec
Výstava: VTEDY NA VÝCHODE /do
30. novembra/ VOS
Výstava humenského rodáka Viliama Slaminku.
Viliam Slaminka (nar. 1985) patrí medzi
autorov, pre ktorých tvorbu je neodmysliteľnou súčasťou humor a priznaná fascinácia detským svetom, ale aj komiks, akčné filmy plné superhrdinov, ktoré autor
reflektuje cez prizmu vlastnej sebamystifikácie a generovaním vlastného superhrdinského alter ega.
Výstava:1. svetová vojna - Boje v Karpatoch / 1914 -1915 / do 20. decembra
2014 / Vihorlatské múzeum v Humennom
Výstava pozostáva zo stoviek dobových
fotografií, odborných textov, písomných a filmových archívnych dokumen-
tov a niekoľkých desiatok trojrozmerných a dvojrozmerných zbierkových
predmetov. Expozícia na vyše dvesto metrov štvorcových výstavnej plochy prezentuje počiatočné štádium vypuknutia prvej
svetovej vojny, priebeh bojov v Karpatoch
na prelome rokov 1914 – 1915 a vojnové
dozvuky s vojnovými škodami a cintorínmi.
Streda, 29. október, 18.00 hod./ koncertná sála kaštieľa
43. JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS
Husľový a klavírny koncert Ladislava Fančoviča a Milana Paľu.
Vstupné: 2,-/1,- €
Streda, 9. november, 19.00 hod. /
MsKS Humenné
CIGÁNSKI DIABLI a KATARÍNA
KNECHTOVÁ
Na koncertoch spoločného turné Katky
Knechtovej a Cigánskych diablov zažijete
jedinečné spojenie popu a ethno world
music.
Vstupné: 15,- €
Pondelok, 10. november, od 10.00
hod. / MsKS Humenné
Netopierov sa netreba báť,
ale chrániť ich
Pri zateplovacích prácach totiž dochádza k rýchlemu zániku vhodných úkrytov a hniezd pre tieto druhy na celom
Slovensku. V súčasnosti takmer 100 % dážďovníkov hniezdi na Slovensku v budovách
a iných stavbách, najmä v dutinách a špárach, vetracích otvoroch, v strešných atikách a podkroviach. Vo väčších budovách
sa môže počas celého roka vyskytovať aj
niekoľko stoviek až tisícok netopierov. Obidva druhy, dážďovník aj raniak, dokážu
úspešne využívať aj špeciálne búdky.
Úhyn a zničené hniezda
Ak sa tieto práce vykonávajú počas hniezdneho obdobia dážďovníkov (15. apríl až 15.
august), dochádza pri nich k priamemu
úhynu hniezdiacich vtákov a k zničeniu
ich hniezd. Dážďovníky majú navyše silnú
väzbu na svoje hniezda. Tie, ktoré prežijú
trvalú likvidáciu svojich hniezd pri zatepľovaní, majú problém nájsť si nové miesto
na hniezdenie. Len málokto si uvedomuje,
že dážďovníky a netopiere sú užitočnými
“susedmi” a pomocníkmi v boji proti komárom. Jeden dážďovník uloví denne až 50
g hmyzu, čo je často krát viac, ako sám váži.
Jeden netopier zasa dokáže za noc uloviť až
3000 komárov.
Súbor Alea a Martin Babjak
sa zapisujú do online databázy a poskytujú
všetkým dotknutým subjektom (úrady ŽP,
stavebné úrady, správcovské spoločnosti,
stavebné firmy a iné).
Niektoré netopiere totiž v posledných rokoch ohrozujeme viac, ako si možno
uvedomujeme. Zatepľovanie a rekonštrukcie budov predstavujú pre nich
riziko úplného vyhubenia. Ak sa s týmto problémom nebude nič robiť, je to
celkom reálne. Rovnako ako netopiere (hlavne raniak hrdzavý), sú na tom na
Slovensku aj dážďovníky.
Zatepľovanie je pre ne rizikom
ZEMPĽIN ŠPIVA
o 10.00 hod. – súťažný koncert festivalu
pre základné školy
o 16.30 hod. - galakoncert spojený s verejnou nahrávkou Rádia Regina Košice –
vstupné dobrovoľné
Účinkujú: 40 detských spevákov z okresu
Humenné, Medzilaborce, Snina, Sobrance, ľudová hudba FS Chemlon Humenné,
detský folklórny súbor Chemloňáčik Humenné.
Streda, 12. november, 19.00 hod./
MsKS Humenné
43. JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS:
OY, MAME, SHLOG MIKH NISHT!
SÚBOR ALEA a MARTIN BABJAK
Boris Lenko - akordeón, Daniel Buranovský – klavír, Ján Krigovský - kontrabas,
Stano Palúch - husle, Martin Babjak –
spev
–eLLa–
ky európsky významné druhy živočíchov,
medzi ktoré patria aj netopiere. Ak sa nám
to nepodarí, hrozia Slovensku vysoké finančné pokuty zo strany Európskej komisie, na
ktoré sa budeme musieť všetci poskladať.
Organizácie spájajú sily
Od roku 2011 sa mimovládne organizácie
na Slovensku, konkrétne Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovenská
ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Spoločnosť pre ochranu netopierov
na Slovensku, rozhodli spojiť svoje sily pri
ochrane dážďovníkov a netopierov v našich mestách. Výsledkom je aj spoločný
projekt Ochrana dážďovníka obyčajného a netopierov v budovách na Slovensku, v rámci ktorého mapujú hniezda dážďovníkov a úkryty netopierov v obytných
domoch a ostatných budovách vo všetkých
slovenských mestách. Získané informácie
Aké je riešenie?
Ochranári nie sú proti zatepľovaniu budov,
snažia sa len o to, aby ak na budove tieto
živočíchy hniezdia, dostali šancu na prežitie. Ak si stavebník dá záležať a túto situáciu rieši včas, stačí inštalácia špeciálnych
búdok a problém je vyriešený. Horšie je to
vtedy, ak sa práce na stavbe rozbehnú a až
vtedy niekto nahlási, že tam hniezdia netopiere. Kompetentní to musia preveriť a ak je
to pravda, až do vyriešenia danej situácie
sa stavba musí zastaviť a to ju môže značne
predražiť. Je dobré a zodpovedné myslieť
dopredu a radšej sa poistiť.
V Humennom síce nemáme veľkú populáciu netopierov ani dážďovníka, jeden
podobný prípad sa však už riešil. Aktivisti
projektu vám však budú vďační za každú
informáciu o existencii takýchto hniezd,
lebo v budúcnosti to môže pomôcť k záchrane niekoľkých stoviek životov týchto
vzácnych druhov živočíchov.
–eLLa–
Zdroj: dazdovniky.vtaky.sk
Slovensko sa zaviazalo k ochrane
Dážďovník obyčajný a všetky druhy netopierov vyskytujúcich sa u nás sú zákonom
chránené. Spoločenská hodnota jedného
jedinca je 165 € u dážďovníka, resp. od
165 € do 330 € pre netopiere v závislosti od
druhu. Slovensko sa vstupom do EÚ zaviazalo zabezpečiť potrebnú ochranu pre všet-
Netopiere môžu ľudskou ľahostajnosťou vyhynúť.
Kam na obed?
Premier restaurant
(Chemlonská 3, 066 01 Humenné,
otvorené: Po-Pia 10.00 – 22.00,
So 12.00- 22.00, Ne – zatvorené)
Za ochutnávkou obedového menu sme
sa dnes vybrali do známeho zariadenia Premier restaurant. Reštaurácia sa
môže pýšiť moderným interiérom, ktorý ju robí spomedzi všetkých reštaurácií tou najmodernejšou a najkrajšou.
Musíme pochváliť aj čistotu prostredia.
Na našu otázku „čím je vaša reštaurácia iná ako ostatné“, nám bez váhania
odpovedali: „V kvalite služieb, spôsobe
obsluhy, servírovania a pod.“ A o tom,
svedčí aj skoro vždy plná reštaurácia
počas obedov a vysoká úroveň obsluhujúcich či pri roznášaní alebo debarasovaní.
Pri tomto type reštaurácie môžem
povedať, že v nej stopercentne platí
známe pravidlo, čo zákazník - to pán.
Reštaurácia je na vysokej úrovni, od
ktorej sa odráža aj cena denného menu,
ktoré je dostupné v cenách od 4 až do
6,2 € (cena je orientačná, závisí od druhu jedla). V ponuke denného menu
nájdete 1 druh polievky a 7 druhov
hlavného jedla (vrátane stáleho denného menu). Medzi nimi nájdete rôzne
známe a aj menej známe jedlá z rôznych druhov surovín, ktoré v iných
reštauráciách zvyčajne nenájdete.
Musíme pochváliť aj kuchárov, ktorí
dbajú nielen na kvalitu jedla, ale aj na
estetickú formu. „Poctivých“ vegetariánov tu potešia taktiež rôznymi jedlami. Cena za kvalitu a množstvo jedla
je prijateľná. Veľmi ma potešil aj pohár s minerálnou vodou, ktorý dostáva
každý zákazník ku dennému menu.
Celou návštevou nás sprevádzala príjemná obsluha šikovných mladých obsluhujúcich z miestnej školy, ale aj šikovných čašníkov. Veľmi oceňujem, že
žiaci majú možnosť v tejto reštaurácii
prezentovať svoje schopnosti a zručnosti, ktoré sú taktiež na vysokej
úrovni. Našu návštevu sme tradične
zakončili pri návšteve toalety, ktorá
naozaj prekvapila – voňala. V krátkosti
môžem túto reštauráciu ohodnotiť ako
najlepšiu reštauráciu v meste Humenné.
–lap-
Obsluha: *****
Jedlo: *****
Cena: *****
Toalety: *****
10
RECEPTY
Prinášame vám tradičné recepty z Humenného
a z celého nášho regiónu. Vyskúšajte pripraviť
recepty našich starých mám.
Prajeme vám dobrú chuť!
14/2014 INFO HUMENNÉ
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Sedliak sa dozvedel, že je nevylie ite ne chorý
a onedlho umrie. Tak vraví lekárovi:
- Pán doktor, mám jedno želanie. Ke umriem,
napíšte, že som umrel na aids.
- Ale prosím vás a pre o?... Ve vy máte predsa
rakovinu...
- No, viete, ja mám na to tri dôvody:
Po prvé - takú chorobu u nás v dedine ešte nikto
nemal!...
Po druhé - ten, o mi chodil za ženou, zomrie
od strachu!...
A po tretie...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
E V
Tren ína
Jablkovo-orechový
koláč so snehom
Suroviny: 150 g múka hladká, 150 g múka polohrubá, 80 g cukor práškový, 4 ks vajcia, kôra citrónová, 1/2 bal. prášok do pečiva, 150 g maslo,
jablká, orechy, 200 g kryštálový cukor
Postup: Hladkú a polohrubú múku, práškový
cukor, 4 žĺtka, citrónovú kôru, prášok do pečiva a maslo zmiešame, cesto rozvaľkáme a dáme na
plech. Naň navrstvime pomleté orechy, cca 150 g
podľa chuti. Jemne ich vtlačíme do cesta a dáme
na ne postrúhané jablká tiež podľa chuti. Takto pripravené cesto, vložíme na 15 minút do vyhriatej rúry na 150 stupňov. Medzitým šľaháme
sneh z bielkov a postupne pridávame kryštálový
cukor. Šľaháme, až kým hmota nebude pevná. Po
15 minútach vyberieme koláč a sneh natrieme na
jablká. Vložíme do rúry na ďalších 15-20 minút.
skratka
štátu
Rhode
Island
obloky
kyprila
pôdu
pluhom
zemný
olej
túz
4. as
tajni ky
tetanus
5. as
tajni ky
stal sa
lenivým,
zlenivel
!
Pomôcky:
aport,
nokturno,
ajaja
mužské
meno
vlh ime
rosou
prínos
(ekon.)
sko í
(hovor.)
Slov. liga
v Amerike
základná
íslovka
tam
presne
zna ka
sínusu
ženské
meno
odpad
pri tavení
rúd
E V
Detvy
slovom,
skrátka
1. as
tajni ky
citoslovce
žmurknutia
hudobná
lyrická
skladba
nepúš ajú
túži
po nie om
nekrá al
žrebujem
hocikde,
bárskde
dá
ako dar
skratka
minulého
roka
mužské
meno
bahniakovitý vták
3. as
tajni ky
predpona
proti
semitský
boh
záhyb
na látke
skr. ekvivalentu
Adam
(dom.)
odbo uje
(hovor.)
E V
Svidníka
zn. neónu
skratka
krvného
faktora
ubrala
(zastar.)
zna ka
hliníka
2. as
tajni ky
šúchal,
drhol
Klementína
(dom.)
citoslovce
útosti
Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom. www.scalpermedia.sk
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
PRIPOJTE SA k NÁM!
Cviklová nátierka
Suroviny: 3 ks cvikla čerstvá, 1 ks biely jogurt,
3 - 4 PL majonéza, podľa potreby syr tvrdý, soľ,
korenie čierne mleté, 2 strúčiky cesnaku, orechy
Postup: Cviklu uvaríme a ošúpeme. Potom ju na
jemno nastrúhame, pridáme malý biely jogurt,
3-4 PL majonézy (podľa potreby), hrsť opražených a posekaných orechov a 2 strúčiky prelisovaného cesnaku. Osolíme, okoreníme a zmiešame s najemno nastrúhaným tvrdým syrom.
Podávame natreté na chlieb, rožky alebo pečivo.
Pomôžte tvoriť naše noviny INFO HUMENNÉ. Píšeme o vás a pre vás, a preto sa neváhajte zapojiť a poslať nám zaujímavé podnety a tipy na články. Naším spoločným cieľom je reprezentovať mesto, podporovať dobré veci, upozorňovať na nepríjemné záležitosti a riešiť problémy. Staňte sa súčasťou komunity, ktorej nie je ľahostajná situácia v Humennom. Urobme z nášho mesta príťažlivé a príjemné
miesto pre život nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie. Vaše tipy, návrhy alebo akékoľvek otázky
posielajte na emailovú adresu [email protected]
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú tvoriť naše noviny či už príspevkami alebo námetmi na články. V prípade, ak nás chcete podporiť aj finančne, svoje príspevky posielajte na číslo účtu 1258889008/1111 v Uni
Credit Bank. Aj vďaka vašej pomoci sa môžeme stále zlepšovať a napredovať.
INZERUJTE V NAŠICH NOVINÁCH!
Predávate alebo kupujete? Dajte to vedieť čitateľom našich novín! Svoje inzeráty alebo otázky ohľadom podrobností či cenníka posielajte na [email protected]
Vydavateľ: Občianske združenie POMÁHAME SI, Námestie Slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 42381401,
mail: [email protected], www.infohumenne.eu, evidenčné číslo: EV 5002/14, ISSN: 1339-7214
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
14/2014 INFO HUMENNÉ
11
Mladý talent, ktorý sa púšťa
do odvážnych projektov!
Rodený, 24-ročný Humenčan, študent Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Daniel Kontuľ mal vždy
vzťah k fotografii. V tej dobe neboli tak dostupné kamery ako dnes, takže sa fotografiám venoval celé dni.
Dokonca si otvoril aj ateliér a na Obchodnej akadémii aj fotografický krúžok. V sedemnástich vyhral druhé
miesto v súťaži organizovanou portálom zodpovedne.sk. Tento mladík sa dnes púšťa do odvážnych projektov.
Natočil totiž prvý humenský film a ten druhý čaká na premiéru.
Filmy o mládeži
Prvým filmom tohto nádejného režiséra bol film Stálo to za to, ktorý
zaplnil humenské kino. Film hovorí o dvoch mladých ľuďoch, o ich
láske a ceste za ňou. O životných
zmenách kvôli partnerovi, spojených s poučením pre divákov. Druhý pripravovaný film bude taktiež
zameraný na mládež. Bude o dvoch
nevlastných súrodencoch, ktorí
si k sebe hľadajú cestu. O ich vzájomnej pomoci a o prekonávaní životných bariér mladých ľudí.
Daniel sa takýmito projektmi snaží
využívať voľný čas mládeže efektívne, najmä počas prázdninových dní.
Mladým ľuďom približuje filmový
svet aj z druhého pohľadu, než z di-
Snine, Kolonici, Vranove, Stakčíne a vyvrcholenie filmu na Vinianskom hrade.
Na natáčanie im prispeli menšie firmy, súkromné osoby, ale aj bagetéria
na železničnej stanici, ktorá hercom
dovolila osviežiť sa v určitých termínoch. Herci druhého humenského
filmu sú z ulice, nábor sa pripravil
už vo februári a prihlásilo sa cez 70
ľudí. Lákadlom k pozretiu filmu sú aj
letecké zábery.
Spolupráca s FreeMarom Mládežnícka organizácia FreeMar,
ktorá zoskupuje mladých ľudí v našom meste a podporuje aj takéto
projekty, prispela do filmu hereckým
obsadením. Vo filme z organizácie
né je plné talentovaných mladých
ľudí, ktorí majú hlavu plnú nápadov a chcú ich realizovať. Treba im
však otvoriť cestu a pripraviť pôdu
na realizáciu a uskutočnenie ich snov.
Vytvoriť, zostrihať a skomponovať
film pre mladých dnes nie je jednoduchý oriešok. Diváci sú čím ďalej,
tým náročnejší a podmienky v meste
sa pre nich nezlepšujú. Daniel uvažuje, že na budúci rok nenatočí film, ale
dokument o ľuďoch z regiónu, o ich
osudoch či ich hodnotách.
Rozhovor s nami ukončil poďakovaním sa všetkým, ktorí mu radi
pomohli, hercom, mládežníckej organizácii FreeMar a v prvom rade
sponzorom a partnerom tohto ná-
Daniel Kontuľ.
ročného projektu. Všetkých vás pozýva na slávnostnú premiéru, ktorá
by mala byť počas zimných prázdnin. Danielovi ďakujem za rozhovor a prajem mu veľa úspechov a síl
do ďalšej práce.
–rus–
Do natáčania sa zapojili hlavne mladí.
V humennom
málo práce
veľa hádok
ZMEŇME TO!
Natáčalo sa na rôznych miestach.
POZÝVAME VÁS
NA Stretnutie
(pri káve a zákusku)
s Miroslavou Zajcevovou
rod. Škovrankovou
7. 11. piatok
o 16 00 h.
na Námestí slobody
Reštaurácia Dukla
10. 11. pondelok
váckeho. Jeho druhý filmový projekt
bude bohatý v hereckom obsadení a jeho počte. Je točený na viacerých rozličných miestach. Točilo sa
napríklad aj vo vlaku alebo aj na streche. Film je náročnejší na produkciu a na financie. Mladí ľudia točili
40 dní v Humennom, Michalovciach,
Natáčanie v prírode.
hral minister ekológie a športu mládežníckeho parlamentu Erik Pankovčin, hovorkyňa parlamentu Romana Vahaľová či podpredseda Milan
Rindzák. Premiéra filmu by mala
byť v mesiacoch december – január.
Aj tento projekt potvrdil to, o čom
sa bežne hovorí. Mesto Humen-
o 17 00 h.
na Námestí slobody
Reštaurácia Dukla
Nezávislá kandidátka
na primátorku mesta
12
14/2014 INFO HUMENNÉ
Vedenie a tréneri Volejbalového klubu Chemes Humenné:
Vaľová o dresoch klamala
Primátorka Jana Vaľová zdiskreditovala Volejbalový klub (VK) Chemes
Humenné. V relácii Humenskej televízie „Tri otázky pre primátorku“
(zverejnené 22. 9. 2014) povedala, že sa dozvedela, že mládežnícke
volejbalové družstvá hrajú v starých 12-ročných dresoch. Proti tomuto
ataku sa razantne ohradili tréneri i vedenie klubu. Ponuku Vaľovej na
nákup dresov z jej vlastných peňazí vnímajú volejbalisti ako neúprimnú
hru, ktorá nie je v duchu fair play.
Volejbalový klub Chemes Humenné
sa zomkol, aby mohol jednohlasne
vyjadriť svoj nesúhlas voči ďalším
útokom primátorky Vaľovej.
podpísali pod spoločné vyhlásenie
trénerov,“ povedal Rehuš.
O dresoch v štýle
„Jedna pani povedala“
Rehuš ako predseda Správnej rady
VK Chemes Humenné primátorke
minulý týždeň na list odpísal: „Vážená pani primátorka, domnievame
sa, že Vaša ponuka nie je úprimná
ani nezištná. Pri tejto Vašej ponuke
vychádzate totiž z jedného stretnutia s pre nás anonymnou mamičkou,
ktorá tvrdila, že naša volejbalová
mládež musí hrávať v 12-ročných
dresoch. Toto ste vyhlásili bez akéhokoľvek si zistenia skutočného stavu
veci. Urážate tým dlhodobú systematickú prácu v celom volejbalovom
klube, pretože to, čo Vy tvrdíte, je
klamstvo. Vy, pani primátorka, na
jednej strane ako súkromná osoba
nám ponúkate dar a na druhej strane
ako štatutárny zástupca mesta nám
krátite dotáciu vo výške 3 081,40 eur,
ktorá bola určená pre mládež. Podľa
nášho názoru toto krátenie dotácie
nebolo urobené v súlade so zákonom.
Alebo to máme chápať tak, že ako
súkromnú osobu Vás to mrzí a snažíte sa o takúto kompenzáciu? Našej
volejbalovej mládeži vštepujeme od
začiatku zásady fair play, snažíme sa,
aby etiku a morálku si ctili na prvom
mieste. Aké sú to zásady fair play, keď
volejbalovému klubu krátite dotáciu
na základe sporného dlhu a na druhej strane tolerujete astronomický
dlh
Mládežníckeho
hokejového klubu Humenné vo výške
175 335,19 eur k 30. septembru
2014 a hokejovému klubu vyplatíte
dotáciu v plnej výške? Aké sú to zásady fair play, keď pre mládežnícke
družstvá po získaní medailových
umiestnení na Majstrovstvách Slovenska, ste si ako primátorka mesta
nenašla čas ani na ďakovný list a teraz
pred komunálnymi voľbami im ako
súkromná osoba idete darovať dresy,
lebo máte pocit, že ich vedenie volejbalového klubu zanedbáva? Aké sú to
zásady fair play, keď Vy ako štatutárny
zástupca mesta dostanete v HNTV
priestor, aby ste sa vyjadrili k situácii
vo volejbale v Humennom a predseda Správnej rady VK Chemes túto
možnosť nedostane? Nie je HNTV
financované z daní všetkých občanov Humenného, ako to často pri
Rozhorčenie VK Chemes odštartovalo vyjadrenie primátorky Jany
Vaľovej, ktorá v septembri na klub
vytiahla, že mládežníci volejbalového klubu hrajú v starých dresoch.
Verejnosť cez Humenskú televíziu
(HNTV) informovala, že išla s mamičkou nejakej dcéry po meste. Konkrétne meno mamičky, dcéry a ani
mesta neuviedla. „A jej dcéra mi
povie, že pani primátorka, my po
skoro 12 rokoch nemáme nové dresy. My stále hráme v tých dresoch.
Že, kde vy tie peniaze dávate?“ povedala Vaľová. Divákov informovala o svojom rozhodnutí: „Ak táto
dievčina mi takéto niečo povedala a povedala mi aj iné veci, kúpim
všetkým mladým volejbalistom nové
dresy za vlastné. Áno, pretože ak
tieto deti nedostali 12 rokov, niektorí 8,
nové dresy, ja tomu nerozumiem,
ja tomu nerozumiem. Tak naozaj, ja som to aj dievčaťu povedala, ona hovorí, že majú prepraté.
Viete čo... Ja neviem, koľko tie dresy stoja, ale ja vám tie dresy kúpim.“
Trénerov Vaľovej slová pobúrili
Podľa predsedu Správnej rady VK
Chemes Humenné Stanislava Rehuša dostal klub od primátorky Vaľovej
list (z 21. 10. 2014). „Oslovila nás, že
chce naplniť svoj prísľub o pomoci
mládežníckym volejbalovým družstvám tým, že im zakúpi z vlastných
osobných prostriedkov nové dresy.
Preto nás požiadala o presné množstvo, ako aj o veľkosti dresov pre
všetky mládežnícke kategórie v klube,“ povedal Rehuš. „Žiadne mládežnícke družstvo nehrá súťažné
stretnutie v 12-ročných dresoch.
Dresy a teplákové súpravy obmieňame každé štyri roky. Takúto prax
majú zaužívanú všetky mládežnícke
družstvá v našom klube. Vyjadrenia
primátorky v celom rozsahu odmietli tréneri mládežníckych družstiev
- Richard Vlkolinský, Dávid Šalata,
Slavomír Huba, Ľubor Selecký, Marián Feduš, Mikuláš Vatľak, Ladislava
Hricáková a Eugen Kudzej, ktorí sa
Porušujete zásady fair play, neúprimnú ponuku odmietame
Vyjadrenia primátorky v celom rozsahu odmietli tréneri mládežníckych družstiev.
iných príležitostiach zdôrazňujete?
Možno i v iných oblastiach by sa dalo
poukázať na dodržiavanie zásad fair
play, ale to už nie ja naša parketa. Ve-
denie klubu netoleruje porušovanie
zásad fair play, a preto Vašu osobnú
súkromnú ponuku neprijímame.“
– roj–
Laura Roháčová nás reprezentovala v Maroku
Známa humenská tenistka, na
ktorú môžeme byť právom hrdí, hrala v tomto týždni na juniorskom turnaji v Maroku. Síce vo dvojhre prehrala počas finále kvalifikácie s ruskou tenistkou Varvarou Grachevou,
spolu s ňou sa však potom dostala do
hlavnej súťaže štvorhry. Keď v druhom kole porazili prvý nasadený pár,
neostalo im nič iné, len vyhrať celý tur-
naj. Potvrdili to vo finále, keď porazili druhý nasadený pár 7/5 6/4. Tento
výsledok je pre Lauru veľmi pozitívny,
vďaka nemu poskočí mladá tenistka
minimálne o 100 miest v rebríčku ITF.
Laure gratulujeme k skvelému výsledku a držíme jej palce na ďalšom juniorskom turnaji v Maroku, ktorý sa začína budúci týždeň.
–gud–
Talentovaná tenistka Laura Roháčová.
Download

Okienko M. Zajcevovej - info Humenné | Noviny