+
l
i
s
ov
ací
s
y
s
t
ém
pr
ev
oduak
ú
r
en
i
e
CENNÍ
K
VÝROBKOV
A
PRÍ
SLUŠENSTVA
2014/
2015
PLNOPRI
ETOKOVÝ ROZOBERATEĽNÝ SYSTÉM
OBSAH
HEP2O - Plnoprietokový rozoberateľný systém pre vodu a kúrenie . . . . . . . .
1
Podlahové a radiátorové vykurovanie HEP2O
2
2
Stenové vykurovanie HEP2O
12
H.P.W. - Lisovací systém pre vodu a kúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Press fitingy pre Pex/Al/Pex
17
4
Kurenárske armatúry
19
5
Potrubia Pex-Al-Pex a PERT
22
6
Skrutkové spoje
23
7
Mosadzné tvarovky
26
Príslušenstvo k vykurovaciemu systému HEP2O a H.P.W. . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Rozdeľovače a miešacie zostavy
28
9
Skrinky pre rozdeľovače
32
10
Regulácia rozdeľovačov a priestorové termostaty
32
11
Kotlové nerezové zostavy H.P.W.
35
12
Systémové izolačné dosky pre podlahové vykurovanie
38
13
Fixačné prvky pre potrubia a podlahové vykurovanie
41
14
Solárne zostavy a komponenty
44
15
Nerezové vlnovce a solárne dvojrúry
50
16
Radiátory STELRAD
52
17
Vykurovacie rebríky
54
Kotly na tuhé palivá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Atmos a doporučená výbava
55
19
Varimatik
60
20
Regulácie
61
21
Akumulačné nádoby a tepelné čerpadlá
63
22
Prípojné hadice na plyn
68
Cenník odporúčaných cien bez DPH platný od septembra 2014. Len pre zmluvných partnerov.
1 PODLAHOVÉ A RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE HEP2O
HepKey® potrubie PB štandard na vodu v kotúčoch (PN10, 80°C)
KÓD
ROZMER
DĹŽKA
CENA/1m
HXP 25/15
HXP 50/15
HXP 25/22
HXP 50/22
HXP 25/28
15 mm x 1,5 mm
15 mm x 1,5 mm
22 mm x 2,0 mm
22 mm x 2,0 mm
28 mm x 2,6 mm
25 m
50 m
25 m
50 m
25 m
1,29 €
1,29 €
2,08 €
2,08 €
3,94 €
DĹŽKA
CENA/1m
HepKey® potrubie PB štandard na vodu v tyčiach (PN10, 80°C)
KÓD
ROZMER
HXP 6/15
HXP 6/22
HXP 6/28
15 mm x 1,5 mm 6 m
22 mm x 2,0 mm 6 m
28 mm x 2,6 mm 6 m
1,29 €
2,80 €
4,73 €
HepKey® potrubie PB s kyslíkovou bariérou na kúrenie v kotúčoch (PN6, 90°C)
KÓD
ROZMER
DĹŽKA
CENA/1m
HXX 25/15
HXX 50/15
HXX 25/22
HXX 50/22
HXX 25/28
15 mm x 1,5 mm
15 mm x 1,5 mm
22 mm x 2,0 mm
22 mm x 2,0 mm
28 mm x 2,6 mm
25 m
50 m
25 m
50 m
25 m
1,29 €
1,29 €
2,80 €
2,80 €
4,73 €
HepKey® potrubie PB s kyslíkovou bariérou na kúrenie v tyčiach (PN6, 90°C)
KÓD
ROZMER
HXX 6/15
HXX 6/22
HXX 6/28
15 mm x 1,5 mm 6 m
22 mm x 2,0 mm 6 m
28 mm x 2,6 mm 6 m
DĹŽKA
CENA/1m
1,29 €
2,80 €
4,73 €
HepKey® potrubie PB na podlahové kúrenie s kyslíkovou bariérou v kotúčoch (PN3, 70°C)
KÓD
ROZMER
DĹŽKA
UHP 200/16 16 mm x 1,8 mm 200 m
UHP 500/16 16 mm x 1,8 mm 500 m
UHP 100/20 20 mm x 2,0 mm 100 m
farba: biela alebo červenohnedá
2
CENA/1m
1,14 €
1,14 €
1,45 €
Spojka priama
KÓD
A
B
CENA
HD 1/15
HD 1/22
HD 1/28
15
22
28
15
22
28
1,75 €
2,41 €
4,60 €
KÓD
A
C
CENA
HD 5/15
HD 5/22
HD 5/28
15
22
28
15
22
28
1,60 €
2,58 €
7,01 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 10/15
HD 10/22
HD 10/28
15
22
28
15
22
28
15
22
28
2,30 €
3,99 €
7,01 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 12/2215
HD 12/2822
22
28
22
28
15
22
4,05 €
7,23 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 13/2215
HD 13/2822
HD 13A/2815
22
28
28
15
22
15
22
28
28
4,05 €
10,73 €
7,99 €
Koleno
T kus neredukovaný
T kus redukovaný
T kus redukovaný
3
T kus redukovaný
KÓD
A
B
C
CENA
HD 14/2215
HD 14/2822
22
28
15
22
15
22
4,05 €
10,29 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 18/2215
HD 18A/2822
15
22
22
28
15
22
4,38 €
6,57 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 15/2215
22
15
22
3,18 €
KÓD
A
B
CENA
HD 4/15
HD 4/22
15
22
15
22
2,96 €
4,27 €
KÓD
A
C
CENA
HD 8/15
HD 8/22
15
22
15
22
2,85 €
2,85 €
T kus redukovaný
T kus redukovaný
K kus redukovaný
45° koleno
4
Spojka priama
KÓD
A
B
CENA
HD 2/2215
HD 2/2822
22
28
15
22
1,97 €
3,18 €
KÓD
A
B
CENA
HD 25A/15
HD 25B/15
HD 25B/22
1/2“
3/4“
3/4“
15
15
22
7,88 €
9,42 €
7,62 €
KÓD
A
B
CENA
HD 27/15
1/2“
15
7,45 €
KÓD
A
C
CENA
HX 6/15 WN
HX 6/10
15
10
1/2“
1/2“
6,46 €
5,58 €
KÓD
A
B
CENA
HX 6/15/2 GY
15
1/2“
7,77 €
Spojka so šróbením
Koleno so šróbením
Nástenka
Nástenka prechodová
(len so sivými Hep2O prípojkami)
5
Nástenka plastová
KÓD
A
B
CENA
HX 6/15 W
HX 6/22 W
15
22
1/2“
3/4“
5,37 €
8,67 €
POZNÁMKA: V predaji len do vypredania zásob.
Nástenka s držiakom jednoduchá (v sete: držiak, skrutky 6 x 60mm a hmoždinky)
KÓD
ROZMER
CENA
HW10
HW15
HW22
10 x 1/2“
15 x 1/2“
22 x 1/2“
7,94 €
8,32 €
11,03 €
Nástenka s držiakom dvojitá (v sete: držiak, skrutky 6 x 60mm a hmoždinky)
KÓD
ROZMER
CENA
HW210
HW215
HW222
10 x 1/2“
15 x 1/2“
22 x 1/2“
13,42 €
14,18 €
18,77 €
Priamy prechod HEP so závitom vnútorným
KÓD
A
B
CENA
HX 28/10
HX 28/15
HX 28/22
HX 28/28
1/2“
1/2“
3/4“
1“
10
15
22
28
3,94 €
4,60 €
6,35 €
10,62 €
KÓD
A
C
CENA
HX 29/10
HX 29/15
HX 29/22
HX 29/28
1/2“
1/2“
3/4“
1“
10
15
22
28
3,94 €
4,82 €
6,13 €
10,29 €
KÓD
A
B
CENA
HX 30/15
HX 30/22
HX 30/28
1/2“
3/4“
1“
15
22
28
2,96 €
3,72 €
7,34 €
Priamy prechod HEP so závitom vonkajším
Adaptér závit vnútorný mosadzný priamy
6
Adaptér závit vnútorný mosadzný priamy
KÓD
A
B
CENA
HX 31/15
HX 31/22
HX 31/28
1/2“
3/4“
1“
15
22
28
3,07 €
4,31 €
8,43 €
KÓD
A
B
CENA
HW 635/15
HW 635/22
15
22
1/2“
3/4“
6,67 €
10,98 €
Koleno závit vonkajší
(dodáva sa so šedými koncovkami)
Koleno závit vnútorný
KÓD
A
B
CENA
HW 636/15
HW 636/22
15
22
1/2“
3/4“
6,67 €
10,98 €
(dodáva sa so šedými koncovkami)
Vypúšťak
KÓD
A
C
CENA
HX 32/15
15
1/2“
3,50 €
KÓD
A
B
CENA
HX 37/15
15
15
8,54 €
Kohút uzatvárací plast
7
Kohút uzatvárací plast
KÓD
A
B
CENA
HX 38/15
15
3/4“
8,54 €
KÓD
A
B
CENA
HX 36/15
HX 36/22
15
22
15
22
9,64 €
11,94 €
KÓD
A
B
CENA
HX 43/22
25 KPE
22
26,94 €
KÓD
A
B
CENA
HX 22/15
15
15
20,04 €
KÓD
A
B
CENA
HX 19/15
15
1/2“
8,10 €
Kohút uzatvárací plast
Kohút uzatvárací s prechodom pre potrubie PE
Guľový ventil mosadzný
Guľový ventil s adaptérom 1/2“ rohový
8
Guľový ventil s adaptérom 1/2“ priamy
KÓD
A
B
CENA
HX 18/15
15
1/2“
8,32 €
KÓD
A
HM 662/15
HM 663/15
HM 664/15
3/4“ 19,42 €
15 15
3/4“ 27,29 €
15 15 15
15 15 15 15 3/4“ 38,33 €
KÓD
A
CENA
HX 60/15
HX 60/22
HX 60/28
15
22
28
0,20 €
0,22 €
0,44 €
KÓD
A
CENA
8058
14 - 18
1,70 €/ks
Rozdeľovač na vodu 2, 3 a 4 okruhový
B
C
D
E
CENA
Podporná vsuvka - tulejka
Fixačný oblúk pre Ø 14 – Ø 18
VK armatúra rohová a priama, obsahuje aj vsuvky do radiátora EK x 1/2”
KÓD
POPIS
HH 1/15
HH 2/15
armatúra priama 15
armatúra rohová 15
A
CENA
18,62 €
21,68 €
(súčasťou VK armatúry sú aj vsuvky EK x 1/2“ do radiátora)
9
Rozdeľovač 2-okruhový uzavretý typ HEP 15
KÓD
A
B
CENA
HX 88/22
22
15
6,79 €
KÓD
A
C
CENA
HX 88B/22
22
15
7,88 €
KÓD
A
B
CENA
HX 89/22
22
15
7,67 €
KÓD
A
B
CENA
HX 89B/22
22
15
9,64 €
KÓD
A
CENA
HX 44/15
HX 44/22
HX 44/28
15
22
28
1,31 €
2,19 €
3,07 €
Rozdeľovač 2-okruhový otvorený typ HEP 15
Rozdeľovač 3-okruhový uzavretý typ HEP 15
Rozdeľovač 3-okruhový otvorený typ HEP 15
Zátka vnútorná
10
„Kľúč“ – pracovné náradie pre demontáž potrubia z tvaroviek
KÓD
A
CENA
HX 79/15
HX 79/22
HX 79/28
15
22
28
0,88 €
0,88 €
0,88 €
Adaptér EK pre potrubia PB s priemerom 15, 16, 20 mm pre potrubie PB a „alpex“
KÓD
A
B
CENA
RCS 15
RCS 16
RCS 20
15
16
20
3/4“
3/4“
3/4“
2,50 €
2,50 €
2,60 €
KÓD
A
B
CENA
RCUS
15
3/4“
2,23 €
KÓD
A
CENA
OTK 34
OTK 1
3/4“
1“
5,26 €
5,69 €
Adaptér EK pre medené potrubie DN15
Nosič pre rozdeľovače
(vhodné pre rozdeľovače HEP alebo OGYSZ)
Nosič pre rozdeľovače
KÓD
A
CENA
124427H
3/4“
7,57 €
Silikónový sprej pre lepšiu a ľahšiu montáž potrubia do spojok
KÓD
CENA
HX 200
5,48 €
11
2 STENOVÉ VYKUROVANIE HEP2O
*
*Pri tepelnom čerpadle treba umiestniť odlučovač na spiatočku!
HepKey® potrubie PB pre stenové kúrenie s kyslíkovou bariérou v kotúčoch (PN3, 70°C)
KÓD
ROZMER
DĹŽKA
UHP 100/10 10 mm x 1,5 mm 100 m
12
CENA
0,90 €
Nástenka
KÓD
A
C
CENA
HX 6/10
10
1/2“
5,58 €
KÓD
A
B
CENA
HD 1/10
10
10
2,19 €
KÓD
A
C
CENA
HD 5/10
10
10
3,39 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 10/10
10
10
10
5,15 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 13A/2210
22
10
22
4,60 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 14A/2210
22
10
10
5,58 €
Spojka priama
Koleno
T kus neredukovaný
T kus redukovaný
T kus redukovaný
13
T kus redukovaný
KÓD
A
B
C
CENA
HD 18/1510
HD 18A/2210
10
10
15
22
10
10
3,07 €
3,61 €
KÓD
A
B
C
CENA
HD 15/1510
15
10
15
3,18 €
KÓD
A
B
CENA
HD 4/10
HD 4A/15
10
15
10
10
5,04 €
1,75 €
KÓD
A
C
CENA
HD 8/10
10
10
2,19 €
KÓD
A
B
CENA
HD 2/1510
15
10
4,49 €
KÓD
A
B
CENA
HX 28/10
1/2“
10
3,94 €
T kus redukovaný
K kus redukovaný
45° koleno
Spojka priama
Priamy prechod HEP so závitom vnútorným
14
Priamy prechod HEP so závitom vonkajším
KÓD
A
C
CENA
HX 29/10
1/2“
10
3,94 €
KÓD
A
CENA
HX 60/10
10
0,18 €
Podporná vsuvka - tulejka
Rozdeľovač 2-okruhový tvar T uzavretý typ HEP 10
KÓD
A
C
CENA
HX 92/22
22
10
5,69 €
KÓD
A
C
CENA
HX 92B/22
22
10
9,64 €
KÓD
A
B
CENA
HX 94/22
22
10
7,45 €
Rozdeľovač 2-okruhový tvar T otvorený typ HEP 10
Rozdeľovač 4-okruhový tvar T uzavretý typ HEP 10
15
Rozdeľovač 4-okruhový tvar T otvorený typ HEP 10
KÓD
A
B
CENA
HX 94B/22
22
10
9,20 €
Rozdeľovač 4-okruhový uzavretý typ HEP 10
KÓD
PRE POTRUBIE
DĹŽKA
CENA
HX 96/22
22
10
8,21 €
Rozdeľovač 4-okruhový otvorený typ HEP 10
KÓD
A
C
CENA
HX 96B/22
22
10
9,42 €
KÓD
A
CENA
HX 44/10
10
1,20 €
Zátka vnútorná
„Kľúč“ – pracovné náradie pre demontáž potrubia z tvaroviek
KÓD
A
CENA
HX 79/10
10
0,88 €
KÓD
PRE POTRUBIE
DĹŽKA
CENA
HS10
10 mm
2m
2,19 €/1m
Lišta na uchytenie potrubia
Pre stenové kúrenie. Spotreba na 1 m2 = 1,5 – 2 m.
Výška lišty 1,5 cm, šírka lišty 3,0 cm. Vzdialenosť
ukladania 2,5 cm, cena za 1 meter.
16
H.P.W. LISOVACÍ SYSTÉM PRE VODU A KÚRENIE
3 PRESS FITINGY PRE PEX/AL/PEX
Vsuvka press
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0001
HPW0002
HPW0003
16 x 16
20 x 20
25 x 25
2,18 €
3,56 €
6,09 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0004
20 x 25
5,29 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0008
HPW0009
HPW0010
16 x 16
20 x 20
25 x 25
2,98 €
4,84 €
8,47 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0011
HPW0012
16 x 20
20 x 25
4,96 €
8,14 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0013
HPW0014
HPW0015
16 x 16 x 16
20 x 20 x 20
25 x 25 x 25
4,30 €
6,62 €
11,91 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0016
HPW0017
25 x 20 x 25
25 x 20 x 20
9,93 €
8,67 €
HPW0018
25 x 25 x 20
9,93 €
Redukovaná vsuvka press
Koleno 90° press
Redukované koleno 90° press
T - kus press
Redukovaný T - kus press
17
Prechod vonkajší závit press
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0019
HPW0020
HPW0021
HPW0022
HPW0023
HPW0024
16 x 1/2“ M
20 x 1/2“ M
20 x 3/4“ M
25 x 3/4“ M
25 x 1/2“ M
25 x 1“ M
2,51 €
3,24 €
4,17 €
5,49 €
4,50 €
7,68 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0025
HPW0026
HPW0027
HPW0028
HPW0029
16 x 1/2“ F
20 x 3/4“ F
20 x 1/2“ F
25 x 3/4“ F
25 x 1“ F
2,98 €
5,16 €
3,71 €
5,96 €
7,54 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0030
HPW0040
HPW0041
16 x 1/2“ M
20 x 3/4“ M
25 x 3/4“ M
3,51 €
5,43 €
7,28 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0042
HPW0043
HPW0044
HPW0045
16 x 1/2“ F
20 x 1/2“ F
20 x 3/4“ F
25 x 3/4“ F
4,17 €
5,03 €
7,81 €
8,07 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0046
HPW0047
HPW0048
16 x 1/2“ x 16
20 x 1/2“ x 20
20 x 3/4“ x 20
5,29 €
7,28 €
8,60 €
KÓD
ROZMER
CENA
HPW0049
16 x 1/2“
5,49 €
Prechod vnútorný závit press
Prechod koleno 90° vonkajší závit press
Prechod koleno 90° vnútorný závit press
T – kus prechodový s vnútorným závitom press
Nástenka press
18
4 KURENÁRSKE ARMATÚRY
Termostatická kvapalinová hlavica HE20
KÓD
CENA
330001
8,10 €
k radiátorom typu „ventil kompakt“ a k termostatickým
ventilom s pripojením typu M30 x 1,5
Plomba nastavenia hlavice HPW
KÓD
CENA
330021
1,25 €
Musí byť inštalovaná naraz s objímkou proti ukradnutiu PZ-01
Objímka PZ-01 proti ukradnutiu hlavice HPW
KÓD
CENA
330022
1,25 €
Termoregulačné ventily jednoregulačné
KÓD
PREVEDENIE
ROZMER
CENA
330017
330018
priame
rohové
1/2“
1/2“
5,99 €
5,99 €
KÓD
PREVEDENIE
ROZMER
CENA
330019
330020
priame
rohové
1/2“
1/2“
8,93 €
8,93 €
Termoregulačné ventily dvojregulačné
Termoregulačné radiátorové ventile EK – dvojregulačné s prednastavením
KÓD
PREVEDENIE A
B
CENA
330002
330003
priame
rohové
1/2“
1/2“
9,91 €
8,62 €
EK
EK
pripojenie potrubia PB 15, 16 a 20 pomocou zverných šróbení
RCS 15, 16 a 20
19
VK armatúra uzatvárateľná pre spodné pripojenie radiátoru
KÓD
PREVEDENIE A
B
CENA
330004
330005
priame
rohové
1/2“
1/2“
9,43 €
9,43 €
EK
EK
pripojenie potrubia PB 15, 16 a 20 pomocou zverných šróbení
RCS 15, 16 a 20
Radiátorový ventil plnoprietokový PN10, +120°C pre oceľové potrubie
KÓD
PREVEDENIE
ROZMER
CENA
330011
330012
priame
rohové
1/2“
1/2“
5,15 €
5,15 €
Regulačné šróbenie plnoprietokové PN10, +120°C pre oceľové potrubie
KÓD
PREVEDENIE
ROZMER
CENA
330013
330014
priame
rohové
1/2“
1/2“
4,77 €
4,77 €
Sada SWING2 PN10, +120°C pre oceľové potrubie, priame prevedenie
KÓD
PREVEDENIE
ROZMER
CENA
330015
priame
1/2“
9,68 €
- obsahuje: plnoprietokový radiátorový ventil priamy (330011),
plnoprietokové radiátorové šróbenie priame (330013)
Sada SWING2 PN10, +120°C pre oceľové potrubie, rohové prevedenie
KÓD
PREVEDENIE
ROZMER
CENA
330016
rohové
1/2“
9,68 €
- obsahuje: plnoprietokový radiátorový ventil rohový (330012),
plnoprietokové radiátorové šróbenie rohové (330014)
Kúpeľňová sada trojosá s uzatvárateľným ventilom, prevedenie chróm
KÓD
A
B
CENA
330007
1/2“
16x2
30,36 €
Obsahuje:
20
- radiátorový ventil
- zverné šróbenia pre potrubie 16x2 mm
- spiatočkové uzatvárateľné šróbenie
Kúpeľňová sada trojosá s termoregulačným ventilom a termoregulačnou hlavicou,
prevedenie chróm
KÓD
A
B
CENA
330008
1/2“
16x2
37,95 €
Obsahuje:
- termoregulačný ventil
- termoregulačnú hlavicu
- zverné šróbenia pre potrubie 16x2 mm
- spiatočkové uzatvárateľné šróbenie
Radiátorové šróbenie uzatvárateľné
KÓD
PREVEDENIE
A
B
CENA
330009
330010
priame
rohové
EK
EK
1/2“
1/2“
6,69 €
6,29 €
pripojenie potrubia PB 15, 16 a 20 pomocou zverných
šróbení RCS 15, 16 a 20
Adaptér EK pre potrubia PB s priemerom 15, 16, 20 mm pre potrubie PB a „alpex“
KÓD
A
B
CENA
RCS 15
RCS 16
RCS 20
15
16
20
3/4“
3/4“
3/4“
2,50 €
2,50 €
2,60 €
KÓD
A
B
CENA
RCUS
15
3/4“
2,23 €
Adaptér EK pre medené potrubie DN15
Adaptér VK20
KÓD
CENA
330006
0,89 €
21
5 POTRUBIA H.P.W.
Potrubie Pex-al-Pex s obsahom silanového vlákna triedy 5/10, hrúbka fólie AL = 0,25 mm,
PN10, T = + 95° C trvalé zaťaženie.
Vhodné na podlahové a radiátorové vykurovanie.
BALENIE
OZNAČENIE
ROZMER
CENA
200 m
100 m
100 m
50 m
pexalpex 162
pexalpex 203
pexalpex 263
pexalpex 323
16x2
20x2
26x3
32x3
1,00 €
1,35 €
2,80 €
3,90 €
Potrubie PERT pre podlahové vykurovanie s kyslíkovou bariérou E.V.O.H.
22
OZNAČENIE
ROZMER
CENA
UHPP16
UHPP17
UHPP18
UHPP20
16x2
17x2
18x2
20x2
0,93 €
0,95 €
1,00 €
1,13 €
6 SKRUTKOVANÉ SPOJE
Koleno neredukované
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-006
FTN-0061
FTN-0062
PS.K32
16 x 16
20 x 20
26 x 26
32 x 32
180
120
50
30
1,91 €
2,94 €
4,49 €
7,91 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-0051
FTN-0053
FTN-005
FTN-0052
FTN-0054
FTN-0055
PS.KGW321
16 x 1/2“
16 x 3/4“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
26 x 3/4“
26 x 1“
32 x 1“
160
120
120
100
80
60
50
1,62 €
2,06 €
2,29 €
2,56 €
3,57 €
3,97 €
6,07 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-010
PS.KGWW1634
FTN-0101
PS.KGWW2034
16 x 1/2“
16 x 3/4“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
100
90
80
60
2,06 €
2,58 €
2,73 €
3,21 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-0043
FTN-0042
FTN-004
FTN-0041
FTN-0044
FTN-0045
PS.KGZ321
16 x 1/2“
16 x 3/4“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
26 x 3/4“
26 x 1“
32/1“
180
160
120
100
60
60
40
1,47 €
1,70 €
2,06 €
2,29 €
3,06 €
3,63 €
5,96 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
PS.KR1620
PS.KR2026
16 x 20
20 x 26
120
60
2,43 €
3,95 €
Koleno so závitom vnútorným
Nástenka
Koleno so závitom vonkajším
Koleno redukované
23
T - kus neredukovaný
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-009
FTN-0091
FTN-0093
PS.T32
16 x 16 x 16
20 x 20 x 20
26 x 26 x 26
32 x 32 x 32
100
70
40
30
2,65 €
4,20 €
6,69 €
10,66 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-008
FTN-0082
FTN-0081
FTN-0083
FTN-0084
FTN-0085
PS.TGW32132
16 x 1/2“ x 16
16 x 3/4“ x 16
20 x 1/2“ x 20
20 x 3/4“ x 20
26 x 3/4“ x 26
26 x 1“ x 26
32 x 1“ x 32
90
80
70
70
40
30
25
2,46 €
2,90 €
3,69 €
4,05 €
5,62 €
6,30 €
9,51 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-007
FTN-0073
FTN-0071
FTN-0072
FTN-0074
FTN-0075
PS.TGZ32132
16 x 1/2“ x 16
16 x 3/4“ x 16
20 x 1/2“ x 20
20 x 3/4“ x 20
26 x 3/4“ x 26
26 x 1“ x 26
32 x 1“ x 32
100
80
70
70
40
30
25
2,27 €
2,71 €
3,27 €
3,65 €
5,12 €
5,79 €
9,45 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
PS.TR161620
PS.TR162016
FTN-0092
PS.TR262026
PS.TR322032
PS.TR322632
16 x 16 x 20
16 x 20 x 16
20 x 16 x 20
26 x 20 x 26
32 x 20 x 32
32 x 25 x 32
70
80
80
30
30
20
3,15 €
3,15 €
3,69 €
5,98 €
8,44 €
9,97 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-003
FTN-0031
FTN-0033
PS.Z32
16 x 16
20 x 20
26 x 26
32 x 32
160
120
80
40
1,91 €
2,94 €
4,49 €
7,91 €
T - kus so závitom vnútorným
T - kus so závitom vonkajším
T - kus redukovaný
Spojka neredukovaná
24
Spojka so závitom vnútorným
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-002
FTN-0023
FTN-0021
FTN-0022
FTN-0024
FTN-0025
PS.ZGW321
16 x 1/2“
16 x 3/4“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
26 x 3/4“
26 x 1“
32 x 1“
240
200
160
120
100
70
50
1,24 €
1,57 €
1,85 €
2,01 €
2,77 €
3,13 €
4,70 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-001
FTN-0013
FTN-0011
FTN-0012
FTN-0014
FTN-0015
PS.ZGZ321
16 x 1/2“
16 x 3/4“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
26 x 3/4“
26 x 1“
32 x 1“
270
200
160
120
100
80
60
1,07 €
1,49 €
1,87 €
2,01 €
2,77 €
3,13 €
4,93 €
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-0032
FTN-0034
16 x 20
20 x 26
160
80
2,31 €
3,92 €
Spojka so závitom vonkajším
Spojka redukovaná
Nástenka dvojitá
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN-016
L = 150mm 1/2“ x 16
1
8,82 €
25
7 MOSADZNÉ TVAROVKY PRE VYKUROVANIE A TÚV
Koleno FF
KÓD
ROZMER
CENA
2520001
2520002
2520003
1/2“
3/4“
1“
1,67 €
2,59 €
4,16 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520004
2520005
2520006
1/2“
3/4“
1“
1,70 €
2,50 €
3,66 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520007
2520008
2520009
1/2“
3/4“
1“
2,18 €
3,17 €
5,14 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520010
3/4“-1/2“-3/4“ 2,60 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520011
2520012
2520013
2520014
3/8“
1/2“
3/4“
1“
0,80 €
1,23 €
1,23 €
1,65 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520015
2520016
2520017
2520018
1/2“-3/8“
3/4“-1/2“
1“-1/2“
1“-3/4“
1,13 €
1,23 €
1,60 €
1,63 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520019
2520020
2520021
2520022
2520023
3/8“
1/2“
3/4“
1“
5/4“
0,57 €
0,93 €
1,40 €
2,44 €
2,71 €
Koleno MF
T-kus FF
T-kus redukovaný FF
Nátrubok FF
Nátrubok redukovaný FF
Vsuvka MM
26
Vsuvka redukovaná MM
KÓD
ROZMER
CENA
2520024
2520025
2520026
1/2“-3/8“
3/4“-1/2“
1“-3/4“
0,91 €
1,35 €
2,37 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520027
2520028
2520029
2520030
2520031
2520032
2520033
1/2“-1/4“
1/2“-3/8“
3/4“-1/2“
1“-1/2“
1“-3/4“
5/4“-3/4“
5/4“-1“
0,78 €
0,64 €
0,98 €
1,18 €
1,24 €
2,32 €
2,08 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520034
6/4“ – 1“
8,16 €
KÓD
ROZMER
CENA
2520035
2520036
2520037
2520038
2520039
2520040
2520041
2520042 *
2520043 *
2520044 *
2520045 *
2520046 *
2520047
2520048
2520049
2520050
2520051
2520052
2520053
1/2“ – 10mm
1/2“ – 15mm
1/2“ – 20mm
1/2“ – 25mm
1/2“ – 30mm
1/2“ – 40mm
1/2“ – 50mm
1/2“ – 65mm
1/2“ – 80mm
1/2“ – 100mm
1/2“ – 120mm
1/2“ – 150mm
3/4“ – 10mm
3/4“ – 15mm
3/4“ – 20mm
3/4“ – 25mm
3/4“ – 30mm
3/4“ – 40mm
3/4“ – 50mm
1,32 €
1,36 €
1,64 €
1,94 €
2,13 €
3,05 €
3,45 €
3,67 €
4,39 €
5,39 €
6,36 €
7,79 €
1,47 €
1,76 €
2,08 €
2,35 €
2,68 €
3,28 €
3,81 €
Redukcia MF
Polšróbenie ku čerpadlu s ventilom
Predĺženie
* len do vypredania zásob
27
PRÍSLUŠENSTVO K VYKUROVACIEMU SYSTÉMU HEP2O a H.P.W.
8 ROZDEĽOVAČE A MIEŠACIE ZOSTAVY
ZOSTAVA NEREZOVÉHO ROZDEĽOVAČA S DVOJREGULAČNÝMI PRIETOKOMERMI S
PÄMAŤOU A TERMOREGULAČNÝMI VENTILMI PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE FBH-VL-RL
Pripojenie potrubia 15, 16, 20 pomocou zverných šróbení RCS 15, 16, 20.
25kW pri Δt 10k; 2,14 m3/hod.
Zostava obsahuje:
- nerezové telo s držiakmi
- automatické odvzdušnenie
- vypúšťacie otočné ventily
- pohyblivé vypúšťacie ventily
- dvojregulačné prietokomery
s pamäťou
- termostatické ventily
s možnosťou osadenia
servopohonu
Nastavenie prietokomeru Regolux®:
28
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
H33002
H33003
H33004
H33005
2
3
4
5
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
93,50 €
115,63 €
137,75 €
159,88 €
H33006
H33007
H33008
6
7
8
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
182,00 €
204,13 €
226,50 €
H33009
9
1“ x EK
248,38 €
H33010
10
1“ x EK
270,50 €
H33011
H33012
11
12
1“ x EK
1“ x EK
292,63 €
314,75 €
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
ZOSTAVA NEREZOVÉHO ROZDEĽOVAČA PRE VYKUROVACIE TELESÁ HK
Pripojenie potrubia 15, 16, 20 pomocou zverných šróbení RCS 15, 16 a 20.
50kW pri Δt 20k; 2,14 m3/hod.
Zostava obsahuje:
- nerezové telo s držiakmi
- ručné odvzdušnenie
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
H31002
H31003
H31004
H31005
H31006
H31007
H31008
H31009
H31010
H31011
H31012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
43,50 €
53,75 €
64,00 €
74,25 €
84,50 €
94,75 €
105,00 €
115,25 €
125,50 €
135,75 €
146,00 €
ZOSTAVA NEREZOVÉHO ROZDEĽOVAČA S TERMOREGULAČNÝMI A S NASTAVITEĽNÝMI
REGULAČNÝMI VENTILMI FBH-S
Pripojenie potrubia 15, 16, 20 pomocou zverných šróbení RCS 15, 16, 20.
Pri podlahovom kúrení 25kW pri Δt 10k; 2,14 m3/hod.
Pri radiátorovom kúrení 50kW pri Δt 20k; 2,14 m3/hod.
Zostava obsahuje:
- nerezové telo s držiakmi
- termostatické ventily s ručným ovládaním a možnosťou
osadenia servopohonov
- automatické odvzdušňovacie ventily
- otočné vypúšťacie ventily
- nastaviteľné regulačné ventily
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
H32002
H32003
H32004
H32005
H32006
H32007
H32008
H32009
H32010
H32011
H32012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
98,75 €
117,13 €
135,50 €
153,88 €
172,25 €
190,63 €
209,00 €
227,38 €
245,75 €
264,13 €
282,50 €
29
NEREZOVÝ ROZDEĽOVAČ HK - S
Telo rozdeľovača
obsahuje:
- odvzdušňovací ventil 1/2"
niklovaný
- zátka niklovaná 1/2"
- ukončovacia zátka 1"
niklovaná
- pre každý okruh EK
konektor 3/4", niklovaný
POZNÁMKA: ukončovaciu zátku 1" niklovanú je možné
zdemontovať a rozdeľovač použiť ku zostave FBH Mix a
vytvoriť zložený rozdeľovač pre kombináciu podlahového
a radiátorového vykurovania, HPW Mix.
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
H01002
H01003
H01004
H01005
H01006
H01007
H01008
H01009
H01010
H01011
H01012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
18,25 €
23,38 €
28,50 €
33,63 €
38,75 €
43,88 €
49,00 €
54,13 €
59,25 €
64,38 €
69,50 €
ZOSTAVA NEREZOVÉHO ROZDEĽOVAČA FBH Mix + FBH-VL-RL
Zostava obsahuje:
- elektronické čerpadlo DAB
Evosta 40-70/130
- termomanometre na
prívode a spiatočke
- termoregulačný ventil
Oventrop
- rozdeľovač FBH-VL-RL
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
HM0002
HM0003
HM0004
HM0005
HM0006
HM0007
HM0008
HM0009
HM0010
HM0011
HM0012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
1“ x EK
472,46 €
491,49 €
510,52 €
529,55 €
548,57 €
567,60 €
586,63 €
605,66 €
624,68 €
643,71 €
662,74 €
Obehové elektronické čerpadlo pre vykurovacie systémy DAB.EVOSTA 40-70/130 (1/2“)
KÓD
CENA
601611175
146,00 €
Prevádzkový tlak
Napätie
Min. výkon P1
Max. výkon P2
Pripojenie
Stavebná dĺžka
Výtlak
Typ kontrolovania prietoku
Typ ochrany
30
10bar
230V
6W
44W
G1"
130mm
6,88m
elektronicky
IP42
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
ZOSTAVA MIX M1 URČENÁ PRE NEREZOVÉ ROZDEĽOVAČE NA REDUKCIU TEPLOTY PRE
PODLAHOVÉ KÚRENIE S ELEKTRONICKÝM ČERPADLOM DAB.EVOSTA
Zostava obsahuje:
- elektronické čerpadlo DAB
Evosta 40-70/130
- termomanometre na prívode
a spiatočke
- termoregulačný ventil
Oventrop
KÓD
CENA
MixM2
403,94 €
ZOSTAVA MIX MA URČENÁ PRE NEREZOVÉ ROZDEĽOVAČE NA REDUKCIU TEPLOTY PRE
PODLAHOVÉ KÚRENIE
Zostava obsahuje:
- termomanometer
- termoregulačný ventil
Oventrop
- pripojenie pre čerpadlo 1“
- pre čerpadlá so stavebnou
dĺžkou 130 mm
KÓD
CENA
MixMA
231,74 €
Guľové ventily FM 1“ x 5/4“ s tesnením DN20, PN25
KÓD
ROZMER
CENA
H34001
1“ x 5/4“
6,10 €
RTL ventil pre podlahové vykurovanie TH10 v skrinke s bielym smaltovaným krytom
KÓD
CENA
TH10
161,76 €
- reguluje teplotu pri jednom vykurovacom okruhu cca 15 m2
- pripojenie 3/4“ EK
Obsahuje:
- nerezové telo rozdeľovača
- termoregulačný ventil s hlavicou
- skrinka s bielym smaltovaným krytom
31
9 SKRINKY PRE ROZDEĽOVAČE
Skrinka podomietková pre rozdeľovače s posuvným spodkom
POČET OKRUHOV ROZDEĽOVAČA
KÓD
ŠÍRKA x VÝŠKA x HĹBKA
bez čerpadla
s čerpadlom
CENA
1300hp
1310hp
1320hp
1325hp
1330hp
1340hp
1350hp
335 x 575 – 665 x 110/175
435 x 575 – 665 x 110/175
565 x 575 – 665 x 110/175
715 x 575 – 665 x 110/175
795 x 575 – 665 x 110/175
965 x 575 – 665 x 110/175
1085 x 575 – 666 x 110/176
4
6
8
10
12
14
15
0
0
4
7
8
12
12
40,89 €
42,30 €
43,48 €
49,35 €
51,70 €
56,40 €
63,45 €
- prevedenie: biely smalt
- niklovaný zámok
Skrinka nadomietková pre rozdeľovače
POČET OKRUHOV ROZDEĽOVAČA
KÓD
ŠÍRKA x VÝŠKA x HĹBKA
bez čerpadla
s čerpadlom
CENA
1200hp
1210hp
1220hp
1225hp
1230hp
1240hp
1250hp
335 x 580 x 120
455 x 580 x 120
585 x 580 x 120
730 x 580 x 120
815 x 580 x 120
985 x 580 x 120
1095 x 580 x 120
4
6
8
10
12
14
15
0
0
4
7
8
12
12
39,72 €
40,19 €
46,58 €
51,70 €
54,29 €
59,20 €
61,10 €
- prevedenie: biely smalt
- niklovaný zámok
10 REGULÁCIA ROZDEĽOVAČOV A PRIESTOROVÉ TERMOSTATY
Elektrotermická hlavica, servopohon STRAWA
TYP
KÓD
CENA
AC 230V
DC 24V
315100
315101
25,25 €
25,25 €
- oba typy sú vhodné pre termoregulačné ventile so závitom M30 x 1,5
- pre rozdeľovače typu: FBH-VL-RL a FBH-S
- doba otvárania/zavierania 180sec, el. kábel 0,6m, 2x0,5mm
HPW – rozvodnica 230V pre 24 servopohonov a max. 6 termostatov
32
POZNÁMKA
KÓD
CENA
bez čerpadlového modulu
315103
45,10 €
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
HPW – modul na 230V pre ovládanie čerpadla a kotla
KÓD
CENA
315104
27,10 €
KÓD
CENA
315106
23,50 €
POZNÁMKA
KÓD
CENA
obslúži max. 5 servopohonov
obslúži max. 5 servopohonov, podomietková verzia
315107
315108
30,00 €
30,00 €
POZNÁMKA
KÓD
CENA
obslúži max. 5 servopohonov
obslúži max. 5 servopohonov, podomietková verzia
315109
315110
59,05 €
63,50 €
ERT20, denný podsvietený termostat
ERT30, denný elektronický termostat
ERT50, týždenný digitálny termostat, 5 programov
33
Priestorové termostaty
MODEL
KÓD
CENA
P5622
Priestorový digitálny termostat. 6 prednastavených programov, 3
42,69 €
užívateľské.
P5602
Priestorový digitálny termostat. 6 prednastavených programov, 3
40,97 €
užívateľské.
EMP912
T105
SALUS 091FL
Inovatívny model SALUS-u 2000. Týždenný programovateľný
termostat, s 9 programami z toho tri možno upravovať podľa
312100 vlastného uváženia. Nastavenie teploty je možné v 2 rovinách.
Vyhodnocovanie teploty po 0,2°C. Vhodný k regulácii všetkých
druhov kotlov so spínaním 0-230V s max zaťažením do 5A.
SALUS 2020
Týždenný programovateľný termostat, s možnosťou nastavenia 4
teplôt v 4 časových pásmach od pondelka do piatku. Cez víkend
312002 možnosť nastavenia 2 časových pásiem. Vhodný k regulácii
24,83 €
všetkých druhov kotlov so spínaním 0-230V s beznapäťovým
kontaktom a s max zaťažením do 5A.
Elektronický manuálny termostat s proporcionálnou PI
312026 reguláciou, 24V, 10A.
30,14 €
20,20 €
SALUS RT 10
Bezdrôtové termostaty
SALUS 091FL RF
Týždenný programovateľný termostat, s 9 programami z toho tri
možno upravovať podľa vlastného uváženia. Nastavenie teploty
je možné v 2 rovinách. Vyhodnocovanie teploty po 0,2°C. Vhodný
312102 k regulácii všetkých druhov kotlov so spínaním 0-230V s max
70,47 €
zaťažením do 5A. Digitálny prenos do 100m vo frekvencii
868MHz.
Dotykové termostaty
Príložný termostat s poistkou proti neoprávnenému použitiu,
312034 230V, 30-90°C.
12,64 €
SALUS AT 10
Kapilárový termostat s externým kapilárovým čidlom, 230V, 30-
312035 90°C.
SALUS AT 10F
34
15,50 €
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
11 KOTLOVÉ ZOSTAVY H.P.W.
Príklady použitia kotlových zostáv H.P.W.:
35
Nemiešaný kotlový okruh HPW-S
KÓD
ČERPADLO
ROZMER
CENA
1“
153,20 €
H11252 DAB Evosta 40-70/180 1“
H11253 Wilo
1“
283,20 €
243,20 €
H11251 bez čerpadla
Technické informácie a výbava:
• tepelná izolácia EPP
• výkon 20kW, pri Δt = 20K, 860kg/h,
• upevňovacie prvky
DN1"
na stenu
• 2x GV DN25 s integrovananým
• všetky tesnenia
termomanometrom
• 4x 1/2" zátky
• 1x GV DN25
• 1x 1" potrubie v mieste pre čerpadlo so závitom1½"
• vonkajší rozmer aj s izoláciou V x Š x Hr.: 250x470x225mm
Miešaný kotlový okruh HPW-M so servopohonom 24V
KÓD
ČERPADLO
ROZMER
CENA
1“
260,60 €
H21252 DAB Evosta 40-70/180 1“
H21253 Wilo
1“
390,60 €
350,60 €
H21251 bez čerpadla
Technické informácie a výbava:
• tepelná izolácia EPP
• výkon 20kW, pri Δt = 20K, 860kg/h, • upevňovacie prvky
DN1"
na stenu
• 2x GV DN25 s integrovananým
• bypass
termomanometrom
• všetky tesnenia
• trojcestný zmiešavací ventil DN25
• 4x 1/2" zátky
• 1x 1" potrubie v mieste pre čerpadlo so závitom1½"
• vonkajší rozmer aj s izoláciou V x Š x Hr.: 250x470x225mm
Rozdeľovač a zberač HPW-B pre napojenie kotlových okruhov HPW - S, M
KÓD
POČET OKRUHOV
ROZMER
CENA
HB2
HB3
HB4
2 okruhy
3 okruhy
4 okruhy
1“ x 5/4“
1“ x 5/4“
1“ x 5/4“
124,46 €
163,60 €
203,20 €
HB5
5 okruhy
1“ x 5/4“
274,00 €
Technické informácie a výbava:
• výkon 60kW, pri Δt = 20K, 2600kg/h, DN40x1,5
• tepelná izolácia EPP
• vonkajší rozmer aj s izoláciou Š x V.: 145x90mm
36
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Rozdeľovač a zberač HPW-B pre napojenie kotlového okruhu HPW - S, M
KÓD
POČET OKRUHOV
ROZMER
CENA
HB1
1 okruh
1“ x 5/4“
108,40 €
Technické informácie a výbava:
• vonkajší rozmer aj s izoláciou V x Š x Hr.: 250x140x90mm
Držiak na stenu pre uchytenie rozdeľovačov a zberačov typu HPW-B
KÓD
CENA
HDR1
21,60 €
Spojovací kus HSK pre spojenie dvoch rozdeľovačov a zberačov typu HPW-B
KÓD
CENA
HSK1
104,60 €
(pre možnosť spojenia dvoch rozdeľovačov oproti sebe)
• 1½" závit vonkajší pre spojenie rozd. a zberačmi HPW-B
• 1½" závit vnútorný pre napojenie primárneho okruhu UK
Servopohon 24V a 230V pre kotlové okruhy typu HPW – S, M
KÓD
TYP
CENA
HM1
HM2
24V
230V
89,20 €
89,20 €
Hydraulická výhybka – anuloid HVA1 ku kotlovým rozdeľovačom a zberačom HPW - B
KÓD
CENA
HVA1
89,20 €
Technické informácie a výbava:
• vonkajší rozmer aj s izoláciou V x Š x Hr.: 250x195x125 mm
• pripojenie 1“
37
12 SYSTÉMOVÉ POLYSTYRENOVÉ DOSKY S PRÍSLUŠENSTVOM
PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
UHP 55 – systémová doska s fóliou pre Ø 16-20
ROZMER
ROZTEČ
CENA
1,05 x 0,75 x 0,058m 7,5cm 5,83 €
(0,7875m2)
tvrdosť: 100kPa
pevnosť v ohybe: 115kPa
balenie: 13ks (10,2375 m2)
UHP 54 – systémová doska s fóliou pre Ø 16-20
ROZMER
ROZTEČ
CENA
1,05 x 0,75 x 0,058m 7,5cm 5,31 €
(0,7875m2)
pevnosť v ohybe: 50kPa
balenie: 13ks (10,2375 m2)
UHP 53 – systémová doska s fóliou pre Ø 14-16
ROZMER
ROZTEČ
CENA
1 x 0,70 x 0,036m
5cm
4,34 €
(0,70m2)
tvrdosť: 100kPa
pevnosť v ohybe: 115kPa
balenie: 15ks (10,5 m2)
38
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
UHP 50 – PS platňa pre potrubie Ø 16-19, hrúbka 1 mm
ROZMER
ROZTEČ
CENA
1,38 x 0,69 m
5cm
7,00 €
(0,952m2)
balenie: 25ks (23,805 m2)
UHP 51 – systémová doska s PS fóliou pre potrubie Ø 14-17
ROZMER
ROZTEČ
1,30 x 0,80 x 0,032m 5cm
CENA
11,54 €
(1,04m2)
tvrdosť: 200kPa
pevnosť v ohybe: 250kPa
balenie: 18ks (18,72 m2)
UHP 52 – systémová doska dvojitá s izoláciou proti kročajovej hlučnosti 26dB s PS fóliou pre potrubie Ø 14-17
ROZMER
ROZTEČ
1,30 x 0,80 x 0,053m 5cm
CENA
13,05 €
(1,04m2)
pevnosť v ohybe: 100kPa
balenie: 10ks (10,4 m2)
UHP 47 – systémová doska s PS fóliou pre potrubie Ø 14-17
ROZMER
ROZTEČ
1,38 x 0,69 x 0,054m 5cm
CENA
12,37 €
(0,9522m2)
tvrdosť: 150kPa, pevnosť v ohybe: 200kPa
balenie: 11ks (10,47 m2)
hrúbka fólie PS: 0,6 mm
maximálne plošné zaťaženie: 3 000 kg/m2
UHP 471 – systémová doska s PS fóliou pre potrubie Ø 14-17
ROZMER
ROZTEČ
1,38 x 0,69 x 0,043m 5cm
CENA
11,10 €
(0,9522m2)
tvrdosť: 150kPa, pevnosť v ohybe: 200kPa
balenie: 15ks (14,28 m2)
hrúbka fólie PS: 0,6 mm
maximálne plošné zaťaženie: 3 000 kg/m2
39
UHP 49 – systémová doska s fóliou
Vhodná pre vysoké zaťaženie v spolupráci s oceľovou výstužou.
ROZMER
ROZTEČ
1,20 x 0,70 x 0,032m 5cm
CENA
5,12 €
(0,84m2)
tvrdosť: 100kPa, pevnosť v ohybe: 150kPa
balenie: 15ks (12,6 m2)
UHPD – systémová doska pre suchú podlahu
ROZMER
ROZTEČ
CENA
Vhodná pre vysoké zaťaženie, suché podlahové kúrenie.
1 x 0,50 x 0,03m
1,25cm
2,85 €
(0,5m2)
Hustota ukladania potrubia:
- pri plávajúcej podlahe á = 125 mm > 7,9 mb/m2
- pri dlažbe á 250 mm > 3,9 mb/m2
- tvrdosť 150kPa, pevnosť v ohybe: 200kPa
- balenie 16 ks (8 m2)
UHPS – plech pre uloženie potrubia Ø 16
Spotreba roznášacích plechov:
- cca 70% z dĺžky potrubia
CENA
3,75 €
Pre potrubie 16 mm.
Rozmer: 1,0 x 0,12 m (0,12 m2)
UHP302FP - systémová doska pokrytá laminátovou polypropylénovou textíliou s
rastrom 10 x 10cm, hrúbka 30 mm
KÓD
BALENIE
CENA
UHP 302FP
2 x 5 m2
4,32 €/m2
tvrdosť: 100kPa
UHP302FA - systémová doska pokrytá laminátovou fóliou s vnútorným hliníkovým
filmom s rastrom 10 x 10cm, hrúbka 30 mm
KÓD
UHP 302FA
BALENIE
2x5
m2
CENA
4,32 €/m2
tvrdosť: 100kPa
Separačná fólia z metalickej polypropylénovej fólie s rastrom 10 x 10cm, hrúbka 0,13mm
KÓD
CENA
601001H
0,69 €/m2
rozmer: 50 m x 1,05 m
40
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
13 FIXAČNÉ PRVKY PRE POTRUBIA A PODLAHOVÉ KÚRENIE
H - klipy
KÓD
CENA
HC2
15,15 €/100ks
Klipy na rýchlu montáž potrubia Ø 16-18mm na oceľové siete
Ø 3,0 – 4,0 mm, spotreba cca 4ks/m², pri rozostupe potrubia
30cm.
Oceľová sieť pre uchytenie H-klipov
KÓD
ROZMER
CENA
601003H
2000 x 1000 mm
2,05 €/m2
Ø 3,0mm, oká veľkosti 15 x 15cm.
Kotva jednoduchá
Kotva dvojitá
KÓD
ROZMER
CENA
601004H
601005H
601006H
8 x 48, 25mm
8 x 77, 25mm
10 x 100, 32mm
5,53 €/100ks
5,90 €/100ks
6,63 €/100ks
KÓD
ROZMER
CENA
601007H
601008H
601009H
8 x 48, 25mm
8 x 77, 25mm
10 x 100, 32mm
6,30 €/100ks
6,65 €/100ks
7,80 €/100ks
Spony pre strojné uchytávanie potrubia
TYP
DĹŽKA
PRIEMER
HS
HW
45 mm
40 mm
16-18 mm 601010HS 50 ks
16-20 mm 601010HW 40 ks
KÓD
BALENIE
CENA
1,12 €/50ks
2,69 €/40ks
Náradie pre strojné uchytávanie potrubia s použitím spôn
KÓD
PRE SPONY TYPU
CENA
tacker 1
tacker 2
HS
HW
165 €
193,80 €
41
Spona HPW pre potrubia DN do 20mm pre ručné uchytávanie, L = 75 mm
KÓD
CENA
HPW01
11 €/100ks
Kotva pre uchytávanie lišty typu HS1617, dĺžka 45mm
KÓD
CENA
HS1617S
2,50 €/100ks
Páska na prelepovanie spojov pri použití separačnej fólie DL.66m
CENA
3,30 €
Príchytka plastová jednoduchá s hmoždinkou a skrutkou
KÓD
PRE POTRUBIE PRIEMERU
CENA
HK15
HK18
HK22
HK28
15 - 16 mm
16 - 18 mm
20 - 22 mm
26 - 28 mm
0,09 €/ks
0,09 €/ks
0,11 €/ks
0,13 €/ks
Príchytka plastová dvojitá s hmoždinkou a skrutkou
Objímka dvojdielna rozoberateľná
s bočným vysunutím
KÓD
PRE POTRUBIE PRIEMERU
CENA
HK215
HK218
HK222
HK228
15 - 16 mm
16 - 18 mm
20 - 22 mm
26 - 28 mm
0,11 €/ks
0,11 €/ks
0,13 €/ks
0,15 €/ks
KÓD
TYP
BALENIE
CENA
11020014
11020019
11020024
11020029
11020036
11020045
11020053
11020057
11020064
11020070
11020079
11020094
11020112
M8 12-14 1/4“
M8 15-19 3/8“
M8 20-24 1/2“
M8 25-29 3/4“
M8 32-36 1“
M8 40-45 5/4“
M8 48-53 6/4“
M8 53-57
M8 60-64 2“
M8 66-70
M8 75-79 2 1/2“
M8 89-94 3“
M8 108-112 4“
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
0,33 €/ks
0,33 €/ks
0,33 €/ks
0,36 €/ks
0,37 €/ks
0,42 €/ks
0,46 €/ks
0,57 €/ks
0,60 €/ks
0,69 €/ks
0,73 €/ks
0,93 €/ks
1,02 €/ks
KÓD
TYP
BALENIE
CENA
51008050
51008080
M8x50mm
M8x80mm
100
100
0,05 €/ks
0,07 €/ks
Skrutka KOMBI
42
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Hmoždinky rozperné a zauzlovacie
KÓD
TYP
70132010
70132012
UNI 10 x 60 pre vruty DN 7-8 mm 50
UNI 12 x 70 pre vruty DN 8-10 mm25
BALENIE
CENA
0,09 €/ks
0,15 €/ks
Univerzálny držiak nástenok pre vodu (držiak, vruty 6 x 60m, hmoždinky a skrutky M5x16mm)
KÓD
CENA
42022031
42022051
3,09 €
3,73 €
Lišta na uchytenie potrubia
KÓD
PRE POTRUBIE
DĹŽKA
CENA
HS0020
HS1617
20 mm
16 – 17 mm
2m
2m
1,75 €/1m
1,75 €/1m
Výška lišty 2,25 cm, šírka lišty 5,0 cm, vzdialenosť ukladania 5,0 cm, Dĺžka 2,0 m.
Cena za 1 m. Spotreba na 1 m2 = 0,5 – 0,8 m.
HP1422
14-22 mm
1m
2,00 €/1m
Výška lišty 2,9 cm, šírka lišty 4,5 cm, vzdialenosť ukladania 10 cm. Lišta je
dodávaná v 1m dĺžke. Možnosť spájania je po 50cm.
HP1422K
14-22 mm
1m
2,19 €/1m
Výška lišty 2,9 cm, šírka lišty 4,5 cm, vzdialenosť ukladania 10 cm. Lišta je
dodávaná v 1m dĺžke. Možnosť spájania je po 50cm. Dĺžka spodného háku 2,4 cm.
Tesniaca niť Loctite 55
KÓD
DĹŽKA V BALENÍ
CENA
Loctite 55
55 m
9,90 €/ks
Dilatačný pás so zásterkou a s narezaním samolepiaci, hrúbka
8mm, výška 150mm
KÓD
DĹŽKA V BALENÍ
CENA
DP
50 m
0,80 €/1m
Fixačný oblúk pre Ø 14 – Ø 18
KÓD
CENA
8058
1,70/ks
Ochranná hadica pre potrubie Ø 16 – Ø 18 s vonkajším priemerom Ø 25
KÓD
CENA
1900
0,34/1m
43
14 SOLÁRNE SETY A SOLÁRNE KOMPONENTY
SOLÁRNE SETY DELTA S PLOCHÝMI KOLEKTORMI
Pre šikmú a plochú strechu.
MODEL
ZOSTAVA OBSAHUJE
sada dvoch kolektorov, 200l solárny bojler s dvoma špirálami,
DELTA 2S čerpadlová jednotka, expanzomat
sada dvoch kolektorov, 300l solárny bojler s dvoma špirálami,
DELTA 2S3 čerpadlová jednotka, expanzomat
sada troch kolektorov, 300l solárny bojler s dvoma špirálami,
DELTA 3S čerpadlová jednotka, expanzomat
DELTA 4S
sada štyroch kolektorov, 400l solárny bojler s dvoma
špirálami, čerpadlová jednotka, expanzomat
sada piatich kolektorov, 500l solárny bojler s dvoma špirálami,
DELTA 5S čerpadlová jednotka, expanzomat
44
CENA
1 320,98 €
1 423,75 €
1 685,19 €
2 184,58 €
2 497,12 €
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Čerpadlové digitálne kontrolné jednotky
ZPSe 18a - 01
kód
CENA
maximálny počet kolektorov
spôsob merania prietoku
rozsah merania prietoku
obehové čerpadlo
plynulá regulácia prietoku
odlučovač vzduchu
možnosť regulácie kolektorových polí
ZPSe 18e - 01
713119
713118
268,71 €
314,43 €
2-12
nie
elektronicky
nie
0-18 l /min
Wilo ST15/6-3-FSR
áno
áno
nie
áno
Samostatná kontrolná jednotka
KÓD
CENA
740201
86,91 €
KÓD
CENA
Ploché kolektory
ABSORBÉR
POKRYTIE
OZNAČENIE
meď - meď
meď - meď
hliník - meď
čierny chróm
BlueTec
BlueTec
KS2000SLP
112200
KS2000TLP
142200
KS2000TLP AC 144100
268,46 €
289,12 €
255,70 €
váha: 38 kg, rozmer: 2018 x 1037 x 89 mm, absorpčná plocha: 1,82 m2
Maskovací profil medzi kolektormi KSL (slúži na zakrytie medzery)
410200
5,43 €
45
Spojovacie sady a príslušenstvo pre ploché kolektory
Montážna sada pre 1 kolektor
Montážna sada pre 2 kolektory
Montážna sada pre 2 kolektory - horizontálna
Montážna sada pre 3 kolektory
Montážna sada pre 4 kolektory
Montážna sada pre 5 kolektorov
Montážna sada pre 6 kolektorov
Montážna sada pre 7 kolektorov
Montážna sada pre 8 kolektorov
OZNAČENIE
KÓD
CENA
Set ZPKS 1
Set ZPKS 2
Set ZPKS 2H
Set ZPKS 3
Set ZPKS 4
Set ZPKS 5
Set ZPKS 6
Set ZPKS 7
Set ZPKS 8
470101
470102
470102H
470103
470104
470105
470106
470107
470108
17,83 €
24,29 €
29,71 €
30,04 €
37,98 €
44,44 €
50,89 €
57,35 €
63,81 €
Trojcestný zónový ventil
KÓD
CENA
CFK3325
62 €
- pripojenie: závit vonkajší 1“
- prietok: 4,5 m3/hod
- čas prestavenia: 18 sekúnd
- tekutiny: voda, glykol
- napätie: 230V
- pracovný tlak: 1,6 MPa
Doskový nerezovo-medený výmenník
POUŽITIE:
- pitná voda/kúrenie
- kúrenie/kúrenie
- kúrenie/chladenie
- solárny
ohrev/kúrenie
- para/kúrenie
- geotermálna voda/
solárne vykurovanie
46
VÝKON
RÝCHLOSŤ PRACOVÝ TLAK MOŽNÝ POČET
PRÚDENIA STR. TEPLO/STR. KOLEKTOROV
L/s
CHLADNO
KS2000/KSR10 KÓD
CENA
5,6 kW
7,8 kW
9,5 kW
13,5 kW
19,5 kW
0,3
1,5
1,9
2,7
3,9
185,81 €
225,14 €
241,41 €
303,80 €
404,16 €
30/45 bar
30/45 bar
30/45 bar
30/45 bar
30/45 bar
10/14
14/20
18/25
24/35
35/50
BL50C-18H
BL50C-24H
BL50C-28H
BL50C-38H
BL50C-56H
POZNÁMKY:
- nie je možné použiť v inštaláciách kde sú agresívne zlúčeniny, chlór, močovina...
- maximálna teplota: 250°C
- na strane vstupu (teplá strana) je vhodné použiť filter s očkami o priemere 1
mm
- na strane výstupu (chladná strana) je nutné použiť filter o min. pr. očiek 0,5 mm
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Montážne sady pre ploché kolektory
OZNAČENIE
KÓD
CENA
KSOL-2
214202
101,53 €
KSOL-1
214201
60,71 €
KSAL-2
213202
111,60 €
KSAL-1
213201
65,61 €
KSOL-2
215202
120,64 €
KSOL-1
215201
66,65 €
KSOL-2 *
222202
138,21 €
KSOL-1 *
222201
81,11 €
nosič pre zabudovanie dvoch kolektorov
priamo do krytiny
F65163
270100
180,84 €
nosič pre zabudovanie ďalšieho kolektora do
krytiny
F65164
270102
56,84 €
222002
18,86 €
218201
98,42 €
nosič pre 2 kolektory lakovaný, z AL a poz.
ocele pre šikmú strechu do min. sklonu 30°
nosič pre pripojenie ďalšieho kolektora do
min. sklonu 30°
nosič pre 2 kolektory lakovaný, z AL a nerezu
pre šikmú strechu do min. sklonu 30°
nosič pre pripojenie ďalšieho kolektora do
min. sklonu 30°
nosič pre 2 kolektory lakovaný, z AL a poz.
ocele pre šikmú strechu so sklonom medzi 20°
a 30°
nosič pre pripojenie ďalšieho kolektora do
min. sklonu 20° - 30°
nosič pre 2 kolektory lakovaný, z AL a poz.
ocele pre plochú strechu a do max. sklonu 20°
nosič pre pripojenie ďalšieho kolektora max.
sklonu 20°
sada 2ks nosičov do terénu
nosič pre horizontálne uloženie kolektora
KSOL-2H
* nosiče KSOL-2 a KSOL-1 je možné použiť aj na zvislú stenu
Vákuové kolektory s horným zberačom vrátane nosiča na šikmú strechu
Kolektor 30 trubicový SP30
KÓD
CENA
SP30
688,98 €
110 kg, 2,56 x 2 m, absorpčná plocha: 2,4 m2, plocha kolektora: 5,28 m2
Strešný hák
Nosič na plochú strechu
SP HAK
SP DRZIAK
10,20 €
66 €
47
Vákuové kolektory nemeckej výroby so spodným zberačom
Kolektor jednoduchý, 10 trubíc
OZNAČENIE
KÓD
CENA
KSR10
151100
525,34 €
30 kg, 2130 x 856 x 116, absorpčná plocha: 1,014 m2
Kolektor dvojitý, 2 x 10 trubíc
2 x KSR10
151200
1 050,68 €
Spojovací set pre vákuové kolektory
ZPKR
470201
9,30 €
OZNAČENIE
KÓD
CENA
KSRL-2
KSRL-1
KSRL-2
KSRL-1
216202
216201
217202
217201
27,39 €
17,05 €
39,27 €
22,99 €
KSRL-2
223202
58,90 €
KSRL-1
223201
222002
33,33 €
18,86 €
Montážne sady pre vákuové kolektory KSR (s dolným zberačom)
univerzálny nerezový nosič pre 2 kolektory
nosič pre ďalší konektor
nastaviteľný univerzálny nerezový nosič pre 2 kolektory
nastaviteľný nosič pre ďalší konektor
univerzálny lakovaný nosič z AL pre plochú strechu do
sklonu 20°
nosič pre ďalší konektor pre plochú strechu do sklonu 20°
sada 2 ks nosičov do muriva alebo steny
Solárny zásobník s dvoma špirálami
OZNAČENIE
PRIEMER/VÝŠKA
VÁHA
PLOCHY VÝMENNÍKOV
HORNÝ
SPODNÝ
MAX PREV.
KÓD
TLAK
CENA
m2
m2
0,8
1,0 m2
10 bar
10 bar
862000H 459,57 €
86250HS 483,60 €
H-OKC 300L 603/1790 mm 125 0,8 m2
H-OKC 400L 650/1919 mm 137 1,0 m2
H-OKC 500L 700/1892 mm 160 1,4 m2
1,2 m2
2,0 m2
2,0 m2
10 bar
10 bar
10 bar
863000H 582,34 €
864000H 816,08 €
865000H 866,45 €
H-OKC 200L 584/1382 mm 106 0,8
H-OKC 250L 584/1532 mm 120 1,0 m2
(oceľový obal)
Zásobník s ohrevom TÚV a podporou vykurovania
600 l objem a 170 l TÚV
750 l objem a 200 l TÚV
OZNAČENIE
CENA
1K04605
1K04755
1 605,00 €
1 941,00 €
Expanzomaty pre solárne zariadenia
48
OZNAČENIE
KÓD
CENA
ZNP 18DS
ZNP 24DS
721800
722400
IVAM 20
IVAM 24
47,54 €
52,86 €
37,00 €
39,00 €
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Prepojovacia sada medzi zásobníkom od rôznych výrobcov a digitálnou jednotkou ZPS 6
až ZPS 28
OZNAČENIE
KÓD
CENA
sada medzi ZPS a zás. H-OKC
sada medzi ZPS a zostavami Delta
setPC
setPW
510702
510402
24,00 €
24,00 €
KÓD
CENA
Ergolid – 25°C
Ergolid – 25°C
Ergolid – 25°C
5l
20 l
30 l
803005
803020
803030
15,35 €
57,97 €
82,15 €
KÓD
CENA
730200
24,15 €
KÓD
CENA
801010
49,30 €
801020
5,00 €
KÓD
CENA
551005
551006
112 €
118 €
Nemrznúca zmes
Ručná pumpa na plnenie solárneho systému
Elektrická špirála o výkone 2kW ku zásobníkom kompakt a VF
Mosadzná redukcia 6/4“ na 5/4“ ku špirále
Automatický odlučovač vzduchu DISCAL
3/4“
1“
Maximálny počet kolektorov pripojených nerezovým vlnovcom H.P.W.
POČET KOLEKTOROV *
Maximálna vzdialenosť pripojenia pri súčte
prívod + spiatočka
DN16
DN20
2
3
4
5
6
7
8
100 m
40 m
20 m
12 m
-
120 m
80 m
60 m
30 m
15 m
* platí pre všetky kolektory typu KS2000, KS2300, KS2500 a KSR10
49
15 NEREZOVÉ VLNOVCE A SOLÁRNE DVOJRÚRY
Nerezový vlnovec bez izolácie PN15, + 250°C
OZNAČENIE
KÓD
CENA
DN12
DN16
DN20
4654p
4655p
4656p
2,29 €
2,85 €
3,65 €
Solár jedno-rúrka nerez 1xDN16 s izol. EPDMHT 13 mm plast
KÓD
CENA
602V16
7,31 €
Koncovka solár mosadz
PRE POTRUBIE
KÓD
ROZMER
CENA
DN12
DN16
DN20
602VF12
602VF34
602VF10
1/2“
3/4“
1“
0,78 €
0,91 €
1,14 €
KÓD
ROZMER
CENA
602V1X
602V2X
602V3X
1/2“
3/4“
1“
0,63 €
0,73 €
0,91 €
KÓD
ROZMER
CENA
602VT12
602VT34
602VT10
1/2“
3/4“
1“
0,10 €
0,11 €
0,15 €
Polprstenec pre mosadznú koncovku set 2 ks
Tesnenie solár pre koncovku
Deformačná skrutka pre nerez potrubie
PRE POTRUBIE
KÓD
CENA
DN12
DN16
DN20
602VD12
602VD16
602VD20
1,06 €
1,22 €
1,53 €
POZNÁMKA: Pre vytvorenie dosadaciej plochy na vlnovci je možné použiť aj natĺkací lis.
50
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Solárna dvojrúra TWIN DN16
KÓD
CENA
Solár dvoj-rúrka nerez 2xDN16 s izoláciou EPDM HT
13mm poplastovaná s káblom L=15m, odolné voči UV 602V1615
žiareniu, pracovná teplota od -40°C do 250°C
213,28 €
Solár dvoj-rúrka nerez 2xDN16 s izoláciou EPDM HT
13mm poplastovaná s káblom L=20m, odolné voči UV 602V1620
žiareniu, pracovná teplota od -40°C do 250°C
284,38 €
Súčasťou dodávky je aj montážna sada pre solárne
potrubia TWIN DN16, DN20:
4 x mosadzná tvarovka
4 x tesnenie
4 x sada polprstencov
1 x Deformačná skrutka
Solárna dvojrúra TWIN DN20
KÓD
CENA
Solár dvoj-rúrka nerez 2xDN20 s izoláciou EPDM HT
13mm poplastovaná s káblom L=15m, odolné voči UV 602V2015
žiareniu, pracovná teplota od -40°C do 250°C
266,50 €
Solár dvoj-rúrka nerez 2xDN02 s izoláciou EPDM HT
13mm poplastovaná s káblom L=20m, odolné voči UV 602V2020
žiareniu, pracovná teplota od -40°C do 250°C
355,88 €
Súčasťou dodávky je aj montážna sada pre solárne
potrubia TWIN DN16, DN20:
4 x mosadzná tvarovka
4 x tesnenie
4 x sada polprstencov
1 x Deformačná skrutka
51
16 RADIÁTORY STELRAD
Radiátor STELRAD SOFTLINE COMPACT
s bočným pripojením
- Nízkoteplotné teleso je zhotovené z jemného plechu valcovaného za studena.
- Postranné kryty a horná mriežka sú vyrobené ako kompaktná jednotka.
Konvenčný plech je navarený na vnútorných kanálikoch.
- Precízna povrchová úprava vďaka dvojvrstvovému, vysoko kvalitnému, stálemu a
rovnomernému lakovaniu RAL 9016.
- Možnosť dynamicky reagovať na reguláciu vďaka menšiemu objemu vody.
- Zvýraznenie celkového dizajnu použitím pevného, presného, stabilného a
elegantného osadenia mriežky k bočným krytom.
prípojky:
prevádzkový tlak:
4 x 1/2“
1,0 MPa
stavebné výšky: 300 – 900 mm
stavebné dĺžky: 400 – 3000 mm
400 500 600 700 800 900 1000 1100
37 37 39 41 43 46 49 52
54 54 54 62 62 66 67 72
44 46 50 54 56 59 66 70
48 49 54 56 64 68 72 77
70 75 79 89 98 103 112 123
VÝŠKA 400
11
20
TYP 21
22
33
37
55
48
50
76
38
57
52
52
79
40
54
56
55
90
44
64
62
60
98
VÝŠKA 500
11
20
TYP 21
22
33
40
55
50
55
80
41
58
51
56
90
43
63
56
66
96
48 53 56 60 65 68
69 72 77 81 85 90
64 70 75 82 85 92
71 77 83 90 100 108
105 114 133 132 148 158
VÝŠKA 600
11
20
TYP 21
22
33
41
65
55
63
93
43
67
57
64
97
11 56 60 66 73 80 87 98
20 85 87 94 104 111 121 127
TYP 21 70 75 81 91 102 111 121
22 84 91 99 111 123 135 147
33 125 134 144 160 177 193 208
VÝŠKA 300
DĹŽKA
11
20
TYP 21
22
33
VÝŠKA 900
maximálna teplota média: 110 °C
stavebné hĺbky: 63/79/102/160
typ:
10/11/20/21/22/33
52
1800
76
93
100
109
172
2000
82
103
109
119
186
2200
90
112
124
130
203
2400
97
119
135
139
219
2600
103
124
145
149
234
3000
111
135
163
167
265
46 51 53 56 63 68 76 84
72 77 81 84 85 96 102 118
70 75 81 85 92 104 114 121
65 70 77 82 84 100 110 123
104 114 122 130 139 162 173 191
91
126
132
134
211
98
133
144
145
227
107
140
156
157
244
113
148
167
167
261
127
164
190
190
305
91
123
129
144
224
98
132
134
158
245
108
143
151
173
268
118
151
165
187
291
127
158
178
201
312
141
175
202
229
348
48 53 57 62 66 71 75 87 97 107
70 81 85 92 99 107 111 121 129 143
63 68 75 80 85 92 99 112 125 139
72 80 87 95 104 111 119 135 151 166
107 112 122 134 146 158 171 199 219 244
116
158
152
183
268
121
170
173
200
293
130
181
190
216
323
143
190
204
232
359
160
211
232
264
410
170
219
232
282
413
176
234
257
311
454
189
252
280
399
496
208
269
301
365
539
229
302
343
417
618
106
136
132
160
227
1200
54
77
75
82
127
112
144
141
172
245
1400
60
78
82
91
141
76
104
103
117
178
127
159
170
205
283
1600
70
90
92
100
157
83
112
114
131
203
141
174
191
231
335
156
200
212
256
377
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Radiátor STELRAD SOFTLINE VENTIL COMPACT
so spodným pripojením
- Nízkoteplotné teleso je zhotovené z jemného plechu valcovaného za studena.
- Postranné kryty a horná mriežka sú vyrobené ako kompaktná jednotka.
Konvenčný plech je navarený na vnútorných kanálikoch.
- Precízna povrchová úprava vďaka dvojvrstvovému, vysoko kvalitnému, stálemu a
rovnomernému lakovaniu RAL 9016.
- Možnosť dynamicky reagovať na reguláciu vďaka menšiemu objemu vody.
- Zvýraznenie celkového dizajnu použitím pevného, presného, stabilného a
elegantného osadenia mriežky k bočným krytom.
prípojky:
6 x 1/2“
stavebné výšky: 300 – 900 mm
prevádzkový tlak:
1,0 MPa
stavebné dĺžky: 400 – 3000 mm
maximálna teplota média: 110 °C
stavebné hĺbky: 63/79/102/160
400 500 600 700 800 900 1000
57 58 59 62 65 68 75
76 76 76 82 82 86 93
65 68 72 77 80 84 89
63 67 72 77 82 87 92
91 94 106 112 120 129 135
1100
73
94
94
96
143
1200
77
99
97
100
150
1400
82
100
111
110
165
1600
90
112
120
121
179
1800
99
116
130
130
194
2000
105
126
138
139
208
2200
109
135
149
150
226
2400
114
143
159
160
242
2600
121
148
167
168
257
3000
136
159
186
200
287
VÝŠKA 400
11
20
TYP 21
22
33
62
77
67
71
97
78
102
104
110
152
81
103
108
112
162
89
112
118
123
185
100
118
125
133
195
108
129
140
146
214
112
135
147
157
233
122
141
158
167
249
131
149
167
179
267
137
156
178
191
284
150
170
198
213
327
11 58 60 64 70 73 78 82 85
20 77 80 85 92 94 106 104 108
TYP 21 67 73 76 82 90 93 99 105
22 73 79 84 91 96 103 108 120
33 100 108 117 129 137 146 156 173
91
112
110
127
181
98
127
123
137
195
106
135
134
153
216
113
147
146
167
237
121
156
157
180
169
131
166
170
195
283
141
175
180
210
300
153
181
192
224
320
171
199
226
252
361
11 59 63 70 73 79 82
20 87 90 93 104 108 114
TYP 21 73 75 82 87 93 102
22 81 83 91 100 107 117
33 110 113 125 135 145 157
89
121
108
124
168
94
129
113
134
181
97
134
121
143
193
107
144
135
158
218
116
151
149
174
242
123
165
162
190
267
131
180
176
205
292
139
193
190
222
316
149
205
204
243
340
161
214
217
268
365
189
234
257
301
435
11 77 82 90
20 104 109 117
TYP 21 90 92 102
22 106 108 121
33 148 151 167
117
143
144
171
232
123
151
154
183
249
131
158
165
194
268
151
173
185
230
306
165
187
215
255
342
179
2013
235
267
382
193
219
257
306
416
194
242
281
335
471
204
262
303
363
519
220
179
325
389
563
245
310
367
441
642
VÝŠKA 300
DĹŽKA
11
20
TYP 21
22
33
VÝŠKA 500
ľavý/pravý
VÝŠKA 600
10/11/20/21/22/33 verzie:
VÝŠKA 900
typ:
59 63 65 68 72 75
79 82 90 94 94 87
69 78 82 86 92 97
77 81 83 87 93 99
106 112 121 127 137 145
96
120
113
134
183
104
134
122
146
200
110
137
134
159
216
Radiátor SOFTLINE RENO COMPACT
- výška radiátoru: 550 mm
- pripojovací rozostup: 500 mm
Vhodné pri výmene starých liatinových
a plechových radiátorov.
53
17 VYKUROVACIE REBRÍKY
Vykurovací rebrík priamy
Vykurovací rebrík oblúkový
KÓD
ROZMER
CENA
KÓD
ROZMER
CENA
RP1001
RP1002
RP1003
RP1004
RP1005
RP1006
RP1007
RP1008
RP1009
RP1010
RP1011
RP1012
RP1013
RP1014
RP1015
RP1016
RP1017
RP1018
RP1019
RP1020
450 x 540
450 x 730
450 x 940
450 x 1290
450 x 1640
450 x 1850
600 x 540
600 x 730
600 x 940
600 x 1135
600 x 1290
600 x 1535
600 x 1640
600 x 1850
750 x 540
750 x 730
750 x 940
750 x 1290
750 x 1640
750 x 1850
25,08 €
26,12 €
26,42 €
32,99 €
40,88 €
50,73 €
24,75 €
27,52 €
29,15 €
35,18 €
36,26 €
44,21 €
46,06 €
55,00 €
26,12 €
30,99 €
33,26 €
42,06 €
50,73 €
59,12 €
RO1001
RO1002
RO1003
RO1004
RO1005
RO1006
RO1007
RO1008
RO1009
RO1010
RO1011
RO1012
RO1013
RO1014
450 x 730
450 x 940
450 x 1290
450 x 1640
450 x 1850
600 x 730
600 x 940
600 x 1290
600 x 1640
600 x 1850
750 x 940
750 x 1290
750 x 1640
750 x 1850
33,68 €
30,14 €
37,49 €
47,06 €
57,93 €
38,98 €
33,11 €
41,34 €
52,55 €
65,01 €
43,60 €
47,53 €
60,68 €
68,55 €
Vykurovacia tyč bez termostatu
Vykurovacia tyč s termostatom
KÓD
TYP
CENA
KÓD
VT1001
VT1002
VT1003
VT1004
VT1005
300 W
400 W
500 W
600 W
700 W
22,50 €
23,10 €
23,32 €
23,76 €
24,20 €
GT300
GT300CH
GT600
GT600CH
GT900
GT900CH
GT1200
GT1200CH
Termostat zásuvkový
KÓD
CENA
TZ1001
20,20 €
54
CENA
300 W, biela
300 W, chróm
600 W, biela
600 W, chróm
900 W, biela
900 W, chróm
1200 W, biela
1200 W, chróm
48,10 €
49,55 €
50,18 €
52,27 €
50,75 €
54,36 €
54,81 €
54,36 €
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
18 KOTLY ATMOS A DOPORUČENÁ VÝBAVA
Splyňovacie kotly na drevo - DREVOPLYN - s odťahovým ventilátorom a s chladiacou slučkou
KÓD
OBJEM NÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC 18 S
DC 22 S
DC 25 S
DC 32 S
DC 40 SX
DC 50 S
DC 75 SE
66
100
100
140
140
180
345
20
22
25/27
35
40
49,9
75
1 090,78 €
1 255,43 €
1 334,32 €
1 557,28 €
1 667,04 €
2 016,92 €
3 426,70 €
Splyňovacie kotly na drevo - GENERÁTOR - s odťahovým ventilátorom a s chladiacou slučkou
KÓD
OBJEM NÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC 20 GS
DC 25 GS
DC 32 GS
DC 40 GS
DC 50 GSX
DC 70 GSX
85
125
125
160
210
210
20
25
32
40
49
70
1 948,31 €
2 346,21 €
2 414,81 €
2 696,08 €
2 867,59 €
3 255,20 €
Splyňovacie kotly na drevo – s elektronickou reguláciou ACD 01
KÓD
OBJEM NÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC 25 S
DC 25 GS
DC 32 S
100
125
140
25/27
25
35
1 763,09 €
2 774,98 €
2 010,06 €
Splyňovacie kotly na drevené brikety a drevo - s odťahovým ventilátorom a chladiacou slučkou
KÓD
OBJEM NÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC 24 RS
DC 30 RS
93
93
26
32
1 365,19 €
1 584,72 €
Splyňovacie kotly na drevo DREVOPLYN - bez ventilátora, s chladiacou slučkou
KÓD
OBJEM NÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC 15 E
65
14,9
912,42 €
Splyňovacie kotly na drevo - DREVOPLYN - s tlačným ventilátorom a s chladiacou slučkou
KÓD
OBJEM NÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC 70 S
DC 100
180
400
70
99
2 908,75 €
4 452,31 €
55
Splyňovacie kotly na drevo a uhlie - KOMBI - s odťahovým ventilátorom a chladiacou slučkou
KÓD
OBJEM NÁSYPKY
VÝKON
CENA
C 18 S
C 20 S
C 30 S
C 40 S
C 50 S
66
100
125
150
150
20
25
32
40
48
1 107,93 €
1 334,32 €
1 564,14 €
1 914,01 €
2 274,18 €
Splyňovacie kotly na čierne uhlie - KOMBI - s odťahovým ventilátorom a s chladiacou slučkou
KÓD
OBJEM NÁSYPKY
VÝKON
CENA
AC 25 S
AC 35 S
AC 45 S
66
100
125
26
35
45
1 155,95 €
1 368,62 €
1 643,03 €
KOTLY A HORÁKY ATMOS PRE PELETY
Splyňovacie kotly na pelety (nie je možné kúriť kusovým drevom)
KÓD
VÝKON
CENA
D 14 P
D 21 P
D 25 P
D 31 P
4-14kW
4-19,5kW
7-24kW
8,9-30kW
925,55 €
958,76 €
1 083,27 €
1 303,24 €
Splyňovacie kotly na pelety (po vytiahnutí horáka je možné kúriť aj kusovým drevom)
KÓD
VÝKON
CENA
D 15 P
D 20 P
D 30 P
D 40 P
D 50 P
4-14kW
4-19,5kW
7-24kW
8,9-30kW
8,9-30kW
1 365,50 €
1 490,01 €
1 656,03 €
1 697,54 €
2 058,63 €
KÓD
VÝKON PELETY/DREVO
CENA
DC 18 SP
DC 25 SP
DC 32 SP
20/4,5-15kW
25/6-20kW
35/6-20kW
1 946,57 €
2 320,11 €
2 693,65 €
Splyňovacie kotly na pelety a drevo
56
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
KOTLY ATMOS S ÚPRAVOU PRE PELETY
Splyňovacie kotly na drevo s úpravou pre horák na pelety vo vrchných
dvierkach
KÓD
VÝKON REVO/PELETY
CENA
DC18S upr
DC25S upr
CD32S upr
20/6-20kW
27/7-24kW
35/7-24kW
1 199,48 €
1 448,51 €
1 676,79 €
Splyňovacie kotly na drevo a drevené brikety s úpravou pre horák na
pelety vo vrchných dvierkach
KÓD
VÝKON REVO/PELETY
CENA
DC24RS upr
DC30RS upr
26/7-24kW
32/7-24kW
1 490,01 €
1 697,54 €
Splyňovacie kotly na drevo a uhoľné brikety alebo uhlie s úpravou pre
horák na pelety vo vrchných dvierkach
KÓD
VÝKON REVO/PELETY
CENA
C18S upr
C20S upr
AC25S upr
20/6-20kW
25/7-24kW
26/6-20kW
1 220,23 €
1 448,51 €
1 270,04 €
V prípade montáže horáka A25 je potrebné vopred zabudovať sadu pre horák S0532
alebo S0533 (platí len pre kotle s označením „upr“)
KÓD
S0532
S0533
CENA
sada pre pravé dvierka pre zabudovanie horáka 242,62 €
sada pre ľavé dvierka pre zabudovanie horáka 242,62 €
HORÁKY NA PELETY, DOPRAVNÍKY, NÁDRŽE NA PELETY A
PRÍSLUŠENSTVO
Horák ATMOS A25 o výkone 4,5 – 24kW
KÓD
H0014
CENA
pre kotly typu:
D 14 P
D 15 P
D 20 P
D 21 P
D 25 P
D 18 SP
D 25 SP
D 32 SP
DC18S upr
DC24S upr
DC25S upr
DC30S upr
DC32S upr
C18S upr
C20S upr
AC25S upr
825,83 €
57
Šnekové dopravníky pre horák A25:
PRE KOTLY TYPU
KÓD
D 14 P D 15 P D 20 P D 21 P D 25 P DC 18 SP DC 25 SP DC 32 SP
Šnekovy dopravník DA1500, dĺžka 1,5m
H0151 •
•
•
•
•
•
•
Šnekovy dopravník DA2000, dĺžka 2m
H0207 •
•
•
•
•
Šnekovy dopravník DA2500, dĺžka 2,5m
H0208
DC18S DC25S DC32S DC24R DC30R C18S
upr
upr
upr S upr S upr upr
C20S AC25S
CENA
upr
upr
•
378,86 €
•
•
•
•
•
•
•
• 442,72 €
pre všetky typy kotlov ATMOS s horákom na pelety, kde je potrebná dlhšia vzdialenosť medzi
kotlom a zásobníkom pre pelety
506,57 €
Šnekovy dopravník DA3000, dĺžka 3m
H0209
pre všetky typy kotlov ATMOS s horákom na pelety, kde je potrebná dlhšia vzdialenosť medzi
kotlom a zásobníkom pre pelety
655,56 €
Šnekovy dopravník DA4000, dĺžka 4m
H0212
pre všetky typy kotlov ATMOS s horákom na pelety, kde je potrebná dlhšia vzdialenosť medzi
kotlom a zásobníkom pre pelety
719,41 €
Horák ATMOS A45 o výkone 8,5 – 49kW
KÓD
CENA
H0015
pre kotly typu:
1 230,24 €
D 30 P
D 31 P
D 40 P
D 50 P
Šnekové dopravníky pre horák A45:
PRE KOTLY TYPU
KÓD
D 30 P
Šnekovy dopravník DRA50, dĺžka 1,7m
H0039
•
Šnekovy dopravník DRA50, dĺžka 2,5m
H0037
•
Šnekovy dopravník DRA50, dĺžka 4m
H0004
•
Šnekovy dopravník DRA50, dĺžka 5m
H0005
•
D 31 P
D 40 P
D 50 P
CENA
•
•
•
570,42 €
•
•
•
612,99 €
•
•
•
825,84 €
•
•
•
868,40 €
Nádrž pre pelety
58
KÓD
OBJEM NÁDRŽE
H0204
H0201
H0047
250 l, pre 163kg peliet do 25kW
500 l, pre 325kg peliet do 35kW
1000 l, pre 650kg peliet do 50kW
VHODNÁ PRE KOTLE
CENA
191,56 €
251,16 €
378,86 €
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Modul AD03 pre ovládanie ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu
KÓD
CENA
P0436
41,72 €
Poistný ventil proti prekúreniu STS20 97 °C
KÓD
ROZMER
CENA
STS20
3/4“ F
51,30 €
Čidlo KTF20
KÓD
P0431
CENA
• slúži na základné ovládanie horáka na pelety 16,77 €
• dĺžka 5 m
• možno ho použiť aj ako sondy do akumulačnej
nádrže pre spínanie horáka
DOPORUČENÁ VÝBAVA KU KOTLOM ATMOS
Laddomat
Laddomat 21
KÓD
PRE KOTLY
CENA
Laddomat 21
do 50kW
331,31 €
Laddomat 22
• vrátane izolačnej sady
Laddomat 22
• vrátane izolačnej sady od 15kW do 100kW 417,17 €
• s úsporným
energetickým čerpadlom
Wilo Yonos Para 7,5 m
Laddomat 22
od 15kW do 100kW 353,75 €
Termoregulačný ventil (60°) - závit liatina
KÓD
TYP
CENA
TV25/60
TV32/60
VTC511 25/60 °C – DN25 – Kv9
VTC511 32/60 °C – DN32 – Kv14
61,30 €
77,90 €
TV40/60
VTC512 40/60 °C – DN40 – Kv17
112,17 €
59
19 AUTOMATICKÉ KOTLY NA HNEDÉ UHLIE VARIMATIK 2011
Automaticky riadený kotol na spaľovanie hnedého uhlia
maximálny výkon (kW)
menovitý výkon (kW)
trieda kotla podľa účinnosti
menovitý prietok vody (l/hod)
vonkajší priemer dymovodu (mm)
príruba vody (Js/Jt)
hmotnosť kotla (kg)
obsah vody v kotle (l)
celková hmotnosť kotla (kg)
hmotnosť paliva v plnej násypke (kg)
príkon kotla + ventilátor (W)
OZNAČENIE
VÝBAVA
CENA
VARIMATIK VM 15
VARIMATIK VM 20
VARIMATIK VM 25
VARIMATIK VM 45
VARIMATIK VM 65
VARIMATIK VM 100
VARIMATIK VM 200
VARIMATIK VM 300
VARIMATIK VM 500
regulátor výkonu a ventilátor
regulátor výkonu a ventilátor
regulátor výkonu a ventilátor
regulátor výkonu a ventilátor
regulátor výkonu a ventilátor
ventilátor
ventilátor
regulátor výkonu
regulátor výkonu
2 404,94 €
2 682,04 €
2 855,59 €
3 386,56 €
4 457,40 €
10 079,40 €
13 827,32 €
18 735,37 €
26 766,72 €
VM 25
VM 45
VM 100
VM 200
VM 300
VM 500
VM700
27
25
3/1
1075
120
50/6
400
95
495
160
260
50
45
3/3
1935
120
50/6
500
140
640
180
260
110
105
2/3
4085
130
50/6
1220
480
1700
530
630
195
170
2/3
8385
150
50/6
1620
550
2170
780
200
290
255
2/3
12900
150
80/6
2440
750
3190
950
200
490
430
2/3
21500
200
80/6
3800
2000
5800
1600
200
680
650
2/3
30500
250
80/6
6500
2500
9000
1100
750
Automaticky riadený kotol na spaľovanie hnedého uhlia a drevených peliet
K OZNAČENIE ÓD
VÝBAVA
CENA
VARIKOT VK 25
VARIKOT VK 45
regulátor výkonu a ventilátor
regulátor výkonu a ventilátor
3 252,70 €
4 368,17 €
menovitý výkon (kW)
trieda kotla podľa účinnosti
menovitý prietok vody (l/hod)
vonkajší priemer dymovodu (mm)
príruba vody (Js/Jt)
obsah vody v kotle (l)
celková hmotnosť prázdneho kotla (kg)
hmotnosť paliva v plnej násypke (kg)
výška kotla (mm)
dĺžka kotla (mm)
šírka kotla (mm)
výška dymovodu (mm)
60
VK 25
VK 45
25
3/3
1075
120
50/6
90
505
120/51,5
1475
1635
460
1100
45
3/3
1935
120
50/6
195
670
195
1650
1900
750
1330
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
20 REGULÁCIE
MODEL
KÓD
CENA
ADEX Midi je určený na reguláciu teploty
spiatočky.
Súčasťou ceny sú aj všetky čidlá 1,8 m dlhé.
ADEX Midi
103,60 €
125006
ADEX Comfort 12
ADEX Comfort 6
125007
125003
- Možnosť regulácie v spolupráci s
akumulačnými nádržami
- Možnosť regulácii TUV
- Možnosť pripojenia ďalších zdrojov tepla,
kotlov na plyn alebo elektrinu
173,60 €
- Možnosť kombinácie radiátorového a
podlahového vykurovania
- Možnosť riadenia viacerých vykurovacích
okruhov s jedným zdrojom tepla
- Súčasťou ceny sú aj všetky čidlá 1,8 m dlhé.
- Možnosť regulácie v spolupráci s
akumulačnými nádržami
- Možnosť regulácii TUV
- Možnosť pripojenia ďalších zdrojov tepla,
kotlov na plyn alebo elektrinu
- Možnosť kombinácie radiátorového a
173,60 €
podlahového vykurovania
- Možnosť riadenia viacerých vykurovacích
okruhov s jedným zdrojom tepla
- Súčasťou ceny sú aj všetky čidlá 1,8 m dlhé.
- Ochrana spiatočky do kotla
Elektronický termostat pre nastavenie teploty zásobníka TUV s možnosťou nastavenia
rozdielu zapínacej a vypínacej teploty
MODEL
KÓD
CENA
- Napájanie 230V priamo do zásuvky
- Rozsah nastavenia vypínacej teploty 40-90°C
- Rozsah nastavenia diferencie 5-40°C
- Súčasťou je teplotné čidlo 1,8m dlhé
ADEX TTUV
41,58 €
125008
61
Ekvitermické čidlo ku reguláciám ADEX Comfort
KÓD
CENA
125 115
11,20 €
Zónový dvojcestný ventil 230V
KÓD
ROZMER
CENA
sbmv21
sbmv24
1“
3/4“
62,50 €
70,31 €
Príložný termostat
KÓD
312034
312035
CENA
• 30 °C – 90 °C
• 30 °C – 90 °C s externé čidlo
12,31 €
15,50 €
Servopohon ESBE ku regulácií ADEX
KÓD
CENA
501396
82,65 €
PRÍKLADY POUŽITIA REGULÁCIE ADEX:
62
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
21 AKUMULAČNÉ NÁDOBY A TEPELNÉ ČERPADLÁ NA TÚV
Akumulačné nádoby bez výmenníka ZG a s jedným výmenníkom ZGI
850
povrch tepelného výmenníku pre ZGI (m2)
objem tepelného výmenníku pre ZGI (l)
objem ZG/ZGI (l)
vonkajšia výška s izoláciou (H/mm)
vnútorný priemer bez izolácie (d/mm)
vonkajší priemer s izoláciou (D/mm)
hmotnosť (kg)
2,34
15,1
831/811
1950
780
980
136/170
KÓD
TYP
CENA
3830004861096
3830004861102
3830004861119
3830004861126
3830004861652
ZG 850
ZG 1000
ZG 1500
ZG 2200
ZG 3000
502,25 €
538,65 €
764,40 €
961,80 €
1 590,40 €
3830004861423
3830004861430
3830004861447
3830004861454
ZGI 850
ZGI 1000
ZGI 1500
ZGI 2200
743,23 €
820,93 €
1 042,48 €
1 219,93 €
1000
1500
2200
3000
3,01
3,60
4,13
19,7
23,6
27,0
929/904
1475/1345 2221/2176
2160
2181
2642
780
958
1090
980
1158
1290
148/192
196/249
237/298
(zásobníky sú dodávané bez izolácií)
5,03
32,9
3021/2966
3510
1090
1290
307/381
Izolácie k akumulačným zásobníkom ZG, ZGI a ZGIB
Tepelné izolácie sú zhotovené zo 100 mm mäkkej polyuretánovej peny
krytou tkaninou z polyestru.
KÓD
CENA
850i
1000i
1500i
2200i
3000i
306,25 €
334,60 €
420,53 €
449,93 €
576,63 €
63
Akumulačná nádoba s jedným výmenníkom a vstavanou 200l nádržou na TÚV
KÓD
TYP
CENA
3830004861300
3830004861317
3830004861324
3830004861331
ZGIB 850
ZGIB 1000
ZGIB 1500
ZGIB 2200
1 064,88 €
1 151,15 €
1 397,38 €
1 605,80 €
850
povrch tepelného výmenníku pre ZGIB (m2)
objem tepelného výmenníku pre ZGIB (l)
objem ZGIB (l)
objem vnútorného zásobníka na TÚV
vonkajšia výška ZGIB (H/mm)
vnútorný priemer bez izolácie (d/mm)
vonkajší priemer s izoláciou (D/mm)
hmotnosť (kg)
1000
2,34
15,1
620
200
1978/2034
780
980
245
1500
2200
3,01
3,60
4,13
19,7
23,6
27,0
718
1155
1988
200
200
200
2185/2244
2212/2265
2670/2695
780
958
1090
980
1158
1290
267
324
373
(zásobníky sú dodávané bez izolácií)
Izolácie k akumulačným zásobníkom ZG, ZGI a ZGIB
Tepelné izolácie sú zhotovené zo 100 mm mäkkej polyuretanovej peny
krytou tkaninou z polyestru.
64
KÓD
CENA
850i
1000i
1500i
2200i
3000i
306,25 €
334,60 €
420,53 €
449,93 €
576,63 €
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Tepelné čerpadlo pre ohrev TÚV s jedným výmenníkom
Výkony
Prípojky
Technické
parametre
Tepelné čerpadlo TČ je zhotovené z kvalitnej ocele s vnútornou povrchovou úpravou emailovaním. Vo
vnútri je jeden výmenník pre zapojenie ďalšieho zdroja ohrevu (solárne kolektory alebo teplovodný
kotol). Ochrana proti korózii je magnéziovou anódou. Súčasťou výbavy je aj 2kW elektrická špirála.
KÓD
TYP
CENA
3830004860273
3830004861607
3830004860396
TČ-2PL 200
TČ-3PL 300
TČ-3PL 500
1 249,53 €
1 501,53 €
2 123,43 €
objem zásobníka (l)
celková výška (mm)
vonkajší priemer (D1/mm)
hmotnosť (kg)
studená voda (a/mm)
vratná voda (b/mm)
cirkulácia (c/mm)
prívod (d/mm)
výstup teplej vody (e/mm)
max. teplota TÚV (°C)
min. teplota priestoru (°C)
max. teplota priestoru (°C)
teplotný koeficient
príkon (kW)
výkon (kW)
teplotný režim (°C)
TČ-2PL 200
TČ-3PL 300
TČ-3PL 500
203,00
1538
550
141
77
253
773
693
1433
55
7
35
3,3
0,59
2
15/55
296,00
1530
650
164
77
305
984
789
1435
55
7
35
3,3
1,1
3,1
15/55
503,00
1580
800
212
77
223
695
795
1489
55
7
35
3,3
1,1
3,1
15/55
65
Tepelné čerpadlo pre ohrev TÚV s dvoma výmenníkmi
Tepelné čerpadlo TČ je zhotovené z kvalitnej ocele s vnútornou povrchovou úpravou emailovaním. Vo
vnútri sú dva nezávislé výmenníky pre zapojenie ďalších zdrojov ohrevu TÚV (solárne kolektory alebo
teplovodný kotol). Ochrana proti korózii je magnéziovou anódou. Súčasťou výbavy je aj 2kW elektrická
špirála.
KÓD
TYP
CENA
Výkony
Prípojky
Technické
parametre
3830004860730 STČ 204-2kW
3830004861751 STČ 304-3kW
3830004860754 STČ 504-3kW
66
objem zásobníka (l)
celková výška (mm)
vonkajší priemer (D1/mm)
hmotnosť (kg)
studená voda (a/mm)
vratná voda (b/mm)
cirkulácia (c/mm)
prívod (d/mm)
spiatočka (e/mm)
jímka (f/mm)
prívod (g/mm)
voda (h/mm)
povrch spodného výmenníku (m2)
objem média spod. výmenníku (l)
povrch horného výmenníku (m2)
objem média horn. výmenníku (l)
max. teplota TÚV (°C)
min. teplota priestoru (°C)
max. teplota priestoru (°C)
teplotný koeficient
príkon (kW)
výkon (kW)
teplotný režim (°C)
1 305,61 €
1 574,96 €
2 222,85 €
STČ 204-2kW
STČ 304-3kW
STČ 504-3kW
199,00
1538
550
141
77
253
773
693
853
941
1073
1433
1,06
6,8
0,53
3,3
55
7
35
3,3
0,59
2
15/55
288,00
1530
650
164
77
305
984
789
884
984
1192
1435
1,45
9,5
0,93
6,1
55
7
35
3,3
1,1
3,1
15/55
487,00
1580
880
212
77
223
695
795
880
1186
1276
1489
2,17
14
1,63
10,5
55
7
35
3,3
1,1
3,1
15/55
príslušenstvo k systému HEP2O a H.P.W.
Tepelné čerpadlo pre ohrev TÚV s jedným výmenníkom
Tepelné čerpadlo TČ je zhotovené z kvalitnej ocele s vnútornou povrchovou úpravou emailovaním. Vo
vnútri je jeden výmenník pre zapojenie ďalšieho zdroja ohrevu (solárne kolektory alebo teplovodný
kotol). Ochrana proti korózii je magnéziovou anódou. Súčasťou výbavy je aj 2kW elektrická špirála.
KÓD
TYP
CENA
3830004861904
TČ-3Z 300
1 501,53 €
Tepelné čerpadlo s jednou vykurovacou špirálou a s prípravou na vedeniu vzduchu až do
vzdialenosti 10m
Výkony
Prípojky
Technické
parametre
Vedenie prívodu a odvodu vzduchu je možné do vzdialenosti 10 m s použitím 3 ks 90° kolien o priemere
Ø 150 mm.
KÓD
TYP
3830004861973
TČ-3Z 300 VZ 1 771,95 €
objem zásobníka (l)
celková výška (mm)
vonkajší priemer (D1/mm)
hmotnosť (kg)
studená voda (a/mm)
vratná voda (b/mm)
cirkulácia (c/mm)
prívod (d/mm)
jímka pre sondu (e/mm)
výstup teplej vody (f/mm)
max. teplota TÚV (°C)
min. teplota priestoru (°C)
max. teplota priestoru (°C)
teplotný koeficient
príkon (kW)
výkon (kW)
teplotný režim (°C)
CENA
288,00
1818
650
164
188
390
790
890
635
1210
55
7
35
3,3
1,1
3,1
15/55
67
22 PRÍPOJNÉ HADICE NA PLYN PLNOPRIETOKOVÉ,
S ANTISTATICKOU ÚPRAVOU
Plynová hadica s vnútorným/vnútorným závitom 1/2“, typ F – F, 111
KÓD
DĹŽKA
CENA
1011110500
1011110750
1011111000
1011111250
1011111500
1011112000
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
16,03 €
18,73 €
21,00 €
24,90 €
27,78 €
34,13 €
Plynová hadica s vnútorným/vonkajším závitom 1/2“, typ F – M, 112
KÓD
DĹŽKA
CENA
1011120500
1011120750
1011121000
1011121250
1011121500
1011122000
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
16,03 €
18,73 €
21,00 €
24,90 €
27,78 €
34,13 €
KÓD
DĹŽKA
CENA
1011130500
1011130750
1011131000
1011131250
1011131500
1011132000
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
20,43 €
23,08 €
25,63 €
29,73 €
32,75 €
37,33 €
Plynová hadica s vnútorným/rýchlospojka závit vonkajší 1/2“
Plynová hadica s vnútorným/vnútorným závitom kolenom 1/2“
68
KÓD
DĹŽKA
CENA
1011140500
1011140750
1011141000
1011141250
1011141500
1011142000
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
19,93 €
22,78 €
25,15 €
29,25 €
32,25 €
35,73 €
WWW.
HEPWORTH.SK
Nav
š
t
í
v
t
es
t
r
ánk
yv
enov
anés
y
s
t
émuHEP2O apouž
i
t
ei
nt
er
net
ov
ýobj
ednáv
k
ov
ýs
y
s
t
ém.
WWW.
HPWSK.SK
Nav
š
t
í
v
t
es
t
r
ánk
yv
enov
anés
y
s
t
émuH.
P.
W.apouž
i
t
ei
nt
er
net
ov
ýobj
ednáv
k
ov
ýs
y
s
t
ém.
WWW.
VYPOCET.
HEPWORTH.
SK
pr
ogr
am pr
ev
ý
poč
et
podl
ahov
éhok
úr
eni
a
Del
t
as
t
avs
.
r
.
o.
P.Mudr
oňa5,Ži
l
i
na
s
ept
ember2014
041/
5640585
041/
5640303
Download

Stiahnite si kompletný cenník 2014/2015 vo