!
!
SOLÁRNE!SETY!A!SOLÁRNE!KOMPONENTY!
!
SOLÁRNE!SETY!DELTA!S PLOCHÝMI!KOLEKTORMI!
Pre!šikmú!a!plochú!strechu.!
MODEL!
!
ZOSTAVA!OBSAHUJE!
sada!dvoch!kolektorov,!200l!solárny!bojler!s!dvoma!špirálami,!
DELTA!2S! Uerpadlová!jednotka,!expanzomat!
CENA!
1!320,98!€!
!
DELTA!2S3
sada!dvoch!kolektorov,!300l!solárny!bojler!s!dvoma!špirálami,!
1!423,75!€!
Uerpadlová!jednotka,!expanzomat!
sada!troch!kolektorov,!300l!solárny!bojler!s!dvoma!špirálami,!
!
DELTA!3S! Uerpadlová!jednotka,!expanzomat!
sada!štyroch!kolektorov,!400l!solárny!bojler!s!dvoma!
DELTA!4S! špirálami,!Uerpadlová!jednotka,!expanzomat!
1!685,19!€!
2!184,58!€!
!
sada!piatich!kolektorov,!500l!solárny!bojler!s!dvoma!špirálami,!
DELTA!5S! Uerpadlová!jednotka,!expanzomat!
!
!
!
!
34!
!
!
2!497,12!€!
!
!
!
!
!
!
Yerpadlové!digitálne!kontrolné!jednotky
ZPSe!18a!^!01!
kód!
CENA!
maximálny!poUet!kolektorov!
spôsob!merania!prietoku!
rozsah!merania!prietoku!
obehové!Uerpadlo!
plynulá!regulácia!prietoku!
odluUovaU!vzduchu!
možnosh!regulácie!kolektorových!polí!
!
ZPSe!18e!^!01!
713119!
713118!
268,71 €
314,43 €
2^12!
nie!
elektronicky!
nie!
0^18!l!/min!
Wilo!ST15/6^3^FSR!
áno!
áno!
nie!
áno!
!
!
Samostatná!kontrolná!jednotka
!
!
KÓD!
CENA!
!
!
740201
86,91!€!
!
Ploché!kolektory!
ABSORBÉR!
POKRYTIE!
OZNAYENIE!
mem!^!mem!
mem!^!mem!
hliník!^!mem!
Uierny!chróm!
BlueTec!
BlueTec!
KS2000SLP!
112200!
KS2000TLP!
142200!
KS2000TLP!AC! 144100!
KÓD!
CENA!
268,46!€!
289,12!€!
255,70!€!
váha:!38!kg,!rozmer:!2018!x!1037!x!89!mm,!absorpUná!plocha:!1,82!m2
!
!
!
Maskovací!profil!medzi!kolektormi!KSL!(slúži!na!zakrytie!medzery)
410200
5,43!€!
!
Spojovacie!sady!a!príslušenstvo!pre!ploché!kolektory
!
OZNAYENIE!
KÓD!
CENA!
Montážna!sada!pre!1!kolektor
Montážna!sada!pre!2!kolektory
Montážna!sada!pre!2!kolektory!^ horizontálna
Montážna!sada!pre!3!kolektory
Montážna!sada!pre!4!kolektory
Montážna!sada!pre!5!kolektorov
Montážna!sada!pre!6!kolektorov
Montážna!sada!pre!7!kolektorov
Montážna!sada!pre!8!kolektorov
Set!ZPKS!1!
Set!ZPKS!2!
Set!ZPKS!2H
Set!ZPKS!3!
Set!ZPKS!4
Set!ZPKS 5
Set!ZPKS!6
Set!ZPKS!7
Set!ZPKS!8
470101
470102
470102H
470103
470104
470105
470106
470107
470108
17,83!€!
24,29!€!
29,71!€!
30,04!€!
37,98!€!
44,44!€!
50,89!€!
57,35!€!
63,81!€!
!
Trojcestný!zónový!ventil!
!
KÓD!
CENA!
CFK3325
62 €!
!
!
^!pripojenie:!závit!vonkajší!1“
^!prietok:!4,5!m3/hod
^!Uas!prestavenia:!18!sekúnd
^!tekutiny:!voda,!glykol
^!napätie:!230V
^!pracovný!tlak:!1,6!MPa
!
35!
!
!
!
Doskový!nerezovo^medený!výmenník !
!
!
!
!
!
VÝKON!
RÝCHLOSt! PRACOVÝ!TLAK! MOŽNÝ!POYET!
PRÚDENIA! STR.!TEPLO/STR.! KOLEKTOROV!
L/s
CHLADNO
KS2000/KSR10 KÓD
CENA!
5,6!kW!
7,8!kW!
9,5!kW!
13,5!kW!
19,5!kW!
0,3!
1,5!
1,9!
2,7!
3,9!
185,81!€!
225,14!€!
241,41!€!
303,80!€!
404,16!€!
30/45!bar!
30/45!bar!
30/45!bar!
30/45!bar!
30/45!bar!
10/14!
14/20!
18/25!
24/35!
35/50!
BL50C^18H!
BL50C^24H!
BL50C^28H!
BL50C^38H!
BL50C^56H!
POUŽITIE:!
^!pitná!voda/kúrenie! POZNÁMKY:!
^!kúrenie/kúrenie!
^!nie!je!možné!použih!v!inštaláciach!kde!sú!agresívne!zlúUeniny,!chlór,!
^!kúrenie/chladenie!
moUovina...!
^!solárny!ohrev/kúrenie ^!maximálna!teplota:!250°C!
^!na!strane!vstupu!(teplá!strana)!je!vhodné!použih!filter!s!oUkami!o!riemere!1!mm
! ^!para/kúrenie!
^!geotermálna!voda/! ^!na!strane!výstupu!(chladná!strana)!je!nutné!použih!filter!o!min.!pr.!oUiek!0,5!
solárne!vykurovanie
mm
!
Montážne!sady!pre!ploché!kolektory
!
!
!
!
!
!
OZNAYENIE!
KÓD!
CENA!
KSOL^2!
214202!
101,53!€!
KSOL^1!
214201!
60,71!€!
KSAL^2!
213202!
111,60!€!
KSAL^1!
213201!
65,61!€!
KSOL^2!
215202!
120,64!€!
KSOL^1!
215201!
66,65!€!
KSOL^2!
222202!
138,21!€!
KSOL^1!
222201!
81,11!€!
F65163!
270100!
180,84!€!
nosiU!pre!zabudovanie!malšieho!kolektora!do!
F65164!
krytinyO!
270102!
56,84!€!
nosiU!pre!2!kolektory!lakovaný,!z AL!a poz.!
ocele!pre!šikmú!strechu!do!min.!sklonu!30°!
nosiU!pre!pripojenie!malšieho!kolektora!do!
min.!sklonu!30°!
nosiU!pre!2!kolektory!lakovaný,!z AL!a nerezu!
pre!šikmú!strechu!do!min.!sklonu!30°!
nosiU!pre!pripojenie!malšieho!kolektora!do!
min.!sklonu!30°!
nosiU!pre!2!kolektory!lakovaný,!z AL!a poz.!
ocele!pre!šikmú!strechu!so!sklonom!medzi!20°!
a!30°!
nosiU!pre!pripojenie!malšieho!kolektora!do!
min.!sklonu!20°!^!30°!
nosiU!pre!2!kolektory!lakovaný,!z AL!a poz.!
ocele!pre!plochú!strechu!a!do!max.!sklonu!20°!
nosiU!pre!pripojenie!malšieho!kolektora!max.!
sklonu!20°!
nosiU!pre!zabudovanie!dvoch!kolektorov!
priamo!do!krytiny!
!
!
!
!
36!
!
sada!2ks!nosiUov!do!muriva!alebo!steny!
!
222002!
18,86!€!
nosiU!pre!horizonotálne!uloženie!kolektora!
KSOL^2H!
218201!
98,42!€!
!
!
!
!
!
!
!
Vákuové!kolektory!s!horným!zberaUom!vrátane!nosiUa!na!šikmú!strechu
!
KÓD!
CENA!
Kolektor!30!trubicový!SP30!
SP30!
688,98!€!
110!kg,!2,56!x!2!m,!absorbUná!plocha:!2,4!m2,!plocha!kolektora:!5,28!m2
!
Strešný!hák
NosiU!na!plochú!strechu
SP!HAK
SP!DRZIAK
10,20 €!
66 €
!
!
Vákuové!kolektory!nemeckej!výroby!so spodným!zberaUom
!
OZNAYENIE!
KÓD!
CENA!
Kolektor!jednoduchý,!10!trubíc!
KSR10!
151100!
525,34!€!
2!x!KSR10
151200
1 050,68!€!
ZPKR!
470201!
9,30!€!
30!kg,!2130!x!856!x!116,!absorbUná!plocha:!1,014!m2
Kolektor!dvojitý,!2!x!10!trubíc
!
!
Spojovací!set!pre!vákuové!kolektory!
!
Montážne!sady!pre!vákuové!kolektory!KSR!(s!dolným!zberaUom)
!
OZNAYENIE!
KÓD!
CENA!
univerzálny!nerezový!nosiU!pre!2!kolektory!
nosiU!pre!malší!konektor!
nastavitexný!univerzálny!nerezový!nosiU!pre!2!kolektory
nastavitexný!nosiU!pre!malší!konektor!
univerzálny!lakovaný!nosiU!z AL!pre!plochú!strechu!do!
sklonu!20°!
nosiU!pre!malší!konektor!pre!plochú!strechu!do!sklonu!20°!
sada!2!ks!nosiUov!do!muriva!alebo!steny!
KSRL^2!
KSRL^1!
KSRL^2
KSRL^1!
216202!
216201!
217202
217201!
27,39!€!
17,05!€!
39,27 €!
22,99!€!
KSRL^2!
223202!
58,90!€!
KSRL^1!
!
223201!
222002!
33,33!€!
18,86!€!
!
Solárny!zásobník!s!dvoma!špirálami
OZNAYENIE!
PRIEMER/VÝŠKA
VÁHA
PLOCHY!VÝMENNÍKOV
HORNÝ
SPODNÝ
H^OKC!200L! 584/1382!mm! 106! 0,8!m2!
H^OKC!250L! 584/1532!mm! 120! 1,0!m2!
MAX!PREV.!
KÓD!
TLAK
CENA!
0,8!m2!
1,0!m2!
10!bar!
10!bar!
862000H! 459,57!€!
86250HS! 483,60!€!
1,2!m2!
2,0!m2!
2,0!m2!
10!bar!
10!bar!
10!bar!
863000H!
864000H!
865000H!
!
(ocexový!obal)
H^OKC!300L! 603/1790!mm! 125! 0,8!m2!
H^OKC!400L! 650/1919!mm! 137! 1,0!m2!
H^OKC!500L! 700/1892!mm! 160! 1,4!m2!
!
582,34!€!
816,08!€!
866,45!€!
!
!
37!
!
!
!
Zásobník!s!ohrevom!TÚV!a podporou!vykurovania!
!
OZNAYENIE!
!
CENA!
600!l!objem!a!170!l!TÚV!
750!l!objem!a!200!l!TÚV!
1K04605!
1K04755!
!
!
1!605,00!€!
1!941,00!€!
!
Expanzomaty!pre!solárne!zariadenia
!
OZNAYENIE!
KÓD!
CENA!
!
!
ZNP!18DS!
ZNP!24DS
!
!
721800!
722400
IVAM!20
IVAM!24
47,54!€!
52,86 €!
37,00 €!
39,00 €!
!
!
!
Prepojovacia!sada!medzi!zásobníkom!od!rôznych!výrobcov!a digitálnou!jednotkou!ZPS!6!
až!ZPS!28!
!
!
OZNAYENIE!
KÓD!
CENA!
sada!medzi!ZPS!a!zás.!H^OKC!
sada!medzi!ZPS!a!zostavami!Delta!
setPC!
setPW!
510702!
510402!
24,00!€!
24,00!€!
!
!
!
!
!
!
KÓD!
CENA!
Ergolid!–!25°C!
Ergolid!–!25°C!
Ergolid!–!25°C!
5!l!
20!l!
30!l!
803005!
803020!
803030!
15,35!€!
57,97!€!
82,15!€!
!
Nemrznúca!zmes!
!
!
RuUná!pumpa!na!plnenie!solárneho!systému
!
!
KÓD!
CENA!
!
!
!
!
730200!
!
24,15!€!
!
!
!
!
!
!
!
Elektrická!špirála!o!výkone!2kW!ku!zásobníkom!kompakt!a!VF
!
!
!
!
38!
!
!
!
KÓD!
CENA!
!
!
801010!
49,30!€!
!
!
!
!
!
Mosadzná!redukcia!6/4“!na!5/4“!ku!špirále!
801020!
5,00!€!
Download

SOLÁRNE SETY A SOLÁRNE KOMPONENTY