&(11².9Á52% .29
$35²6/8á(1679$
program pre výpočet podlahového kúrenia
WWW.VYPOCET.HEPWORTH.SK
10
15
16
22
28
august 2013
OBSAH
1
VykurovacíachladiacisystémHepworth–HEP2O
1.1 Podlahovéaradiátorovévykurovanie.................... 2
1.2 Stenovévykurovanie.................................. 12
2
Príslušenstvokuvykurovaciemusystému
2.1 Rozdeovaeamiešaciezostavy......................... 17
2.2 Skrinkyprerozdeovae............................... 21
2.3 Reguláciarozdeovaov................................ 22
2.4 Priestorovétermostatyadotykovétermostaty............ 23
2.5 Systémovédoskyprepodlahovévykurovanie............. 24
2.6 Fixanéprvkyprepotrubia............................. 26
2.7 Skrutkovéspoje...................................... 29
2.8 Mosadznétvarovky................................... 31
2.9 Solárnesetyakomponenty............................ 34
2.10 Solárnedvojrúryapotrubia............................ 39
2.11 Potrubiavšeobecne................................... 42
2.12 KotleAtmos......................................... 43
2.13 Reguláciepretuhépalivá.............................. 47
2.14 KotlenauhlieVarimatik............................... 49
2.15 RadiátoryStelrad..................................... 50
2.16 Vykurovacierebríky................................... 52
2.17 Kúrenárskearmatúry.................................. 53
2.18 Akumulanénádobyatep.erpadlánaTUV............... 55
2.19 Prípojnéhadicenaplyn................................ 60
CenníkodporúanýchcienbezDPHplatnýodapríla2013.Lenprezmluvnýchpartnerov.
PODLAHOVÉARADIÁTOROVÉVYKUROVANIE
HepKey®potrubiePBštandartnavoduvkotúoch(PN10,80°C)
KÓD
PRIEMER
DŽKA
CENA/1m
HXP25/15
HXP50/15
HXP25/22
HXP50/22
HXP25/28
15mm
15mm
22mm
22mm
28mm
25m
50m
25m
50m
25m
1,42€
1,42€
2,83€
2,83€
3,94€
HepKey®potrubiePBštandartnavoduvtyiach(PN10,80°C)
KÓD
PRIEMER
DŽKA
CENA/1m
HXP6/15
HXP6/22
HXP6/28
15mm
22mm
28mm
6m
6m
6m
1,42€
2,83€
3,94€
HepKey®potrubiePBskyslíkovoubariérounakúrenievkotúoch(PN6,90°C)
KÓD
PRIEMER
DŽKA
CENA/1m
HXX25/15
HXX50/15
HXX25/22
HXX50/22
HXX25/28
15mm
15mm
22mm
22mm
28mm
25m
50m
25m
50m
25m
1,29€
1,29€
2,80€
2,80€
4,73€
HepKey®potrubiePBskyslíkovoubariérounakúrenievtyiach(PN6, 90°C)
KÓD
PRIEMER
DŽKA
CENA/1m
HXX6/15
HXX6/22
HXX6/28
15mm
22mm
28mm
6m
6m
6m
1,29€
2,80€
4,73€
HepKey®potrubiePBnapodlahovékúrenieskyslíkovoubariérouvkotúoch(PN3,70°C)
2
KÓD
DŽKA
CENA/1m
UHP200/16 16mm
UHP500/16 16mm
UHP100/20 20mm
PRIEMER
200m
500m
100m
1,29€
1,29€
1,53€
farba:bielaaleboervená
Spojkapriama
KÓD
A
B
CENA
HD1/15
HD1/22
HD1/28
15
22
28
15
22
28
1,80€
2,52€
7,01€
KÓD
A
C
CENA
HD5/15
HD5/22
HD5/28
15
22
28
15
22
28
1,86€
2,74€
8,32€
KÓD
A
B
C
CENA
HD10/15
HD10/22
HD10/28
15
22
28
15
22
28
15
22
28
3,07€
3,99€
9,64€
KÓD
A
B
C
CENA
HD12/2215
HD12/2822
22
28
22
28
15
22
4,05€
10,07€
KÓD
A
B
C
CENA
HD13/2215
HD13/2822
HD13A/2815
22
28
28
15
22
15
22
28
28
4,05€
10,73€
7,99€
Koleno
Tkusneredukovaný
Tkusredukovaný
Tkusredukovaný
3
Tkusredukovaný
KÓD
A
B
C
CENA
HD14/2215
HD14/2822
22
28
15
22
15
22
4,05€
10,29€
KÓD
A
B
C
CENA
HD18/2215
HD18A/2822
15
22
22
28
15
22
4,38€
6,57€
KÓD
A
B
C
CENA
HD15/2215
22
15
22
3,18€
KÓD
A
B
CENA
HD4/15
HD4/22
15
22
15
22
2,96€
4,27€
KÓD
A
C
CENA
HD8/15
HD8/22
15
22
15
22
2,85€
2,85€
Tkusredukovaný
Tkusredukovaný
Kkusredukovaný
45°koleno
4
Spojkapriama
KÓD
A
B
CENA
HD2/2215
HD2/2822
22
28
15
22
1,97€
4,93€
KÓD
A
B
CENA
HD25A/15
HD25B/15
HD25B/22
1/2“
3/4“
3/4“
15
15
22
7,88€
10,84€
8,10€
KÓD
A
B
CENA
HD27/15
1/2“
15
7,99€
KÓD
A
C
CENA
HX6/15WN
15
1/2“
6,35€
KÓD
A
B
CENA
1/2“
7,77€
Spojkasošróbením
Kolenosošróbením
Nástenka
Nástenkaprechodová
HX6/15/2GY 15
(lensosivýmiHep2Oprípojkami)
5
Nástenkaplastová
KÓD
A
B
CENA
HX6/15W
HX6/22W
15
22
1/2“
3/4“
3,29€
8,54€
Nástenkasdržiakomdvojitá
KÓD
A
B
CENA
SZF15
15
1/2“
16,86€
PriamyprechodHEPsozávitomvnútorným
KÓD
A
B
CENA
HX28/15
HX28/22
HX28/28
1/2“
3/4“
1“
15
22
28
5,04€
6,46€
7,99€
KÓD
A
C
CENA
HX29/15
HX29/22
HX29/28
1/2“
3/4“
1“
15
22
28
5,04€
6,46€
10,18€
KÓD
A
B
CENA
HX30/15
HX30/22
HX30/28
1/2“
3/4“
1“
15
22
28
3,50€
4,60€
7,34€
PriamyprechodHEPsozávitomvonkajším
Adaptérzávitvnútornýmosadznýpriamy
6
Adaptérzávitvnútornýmosadznýpriamy
KÓD
A
B
CENA
HX31/15
HX31/22
HX31/28
1/2“
3/4“
1“
15
22
28
3,39€
5,37€
8,43€
KÓD
A
B
CENA
HW635/15
HW635/22
15
22
1/2“
3/4“
6,67€
10,98€
Kolenozávitvonkajší
(dodávasasošedýmikoncovkami)
KÓD
A
B
CENA
HW636/15
HW636/22
15
22
1/2“
3/4“
6,67€
10,98€
Kolenozávitvnútorný
(dodávasasošedýmikoncovkami)
KÓD
A
C
CENA
HX32/15
15
1/2“
3,50€
KÓD
A
B
CENA
HX37/15
15
15
8,54€
Vypušák
Kohútuzatváracíplast
7
Kohútuzatváracíplast
KÓD
A
B
CENA
HX38/15
15
3/4“
8,54€
KÓD
A
B
CENA
HX36/15
HX36/22
15
22
15
22
9,64€
11,94€
KÓD
A
B
CENA
HX43/22
25KPE
22
26,94€
KÓD
A
B
CENA
HX22/15
15
15
20,04€
KÓD
A
B
CENA
HX19/15
15
1/2“
8,10€
Kohútuzatváracíplast
KohútuzatváracísprechodomprepotrubiePE
Guovýventilmosadzný
Guovýventilsadaptérom1/2“rohový
8
Guovýventilsadaptérom1/2“priamy
KÓD
A
B
CENA
HX18/15
15
1/2“
8,32€
KÓD
A
B
C
HM662/15
HM663/15
HM664/15
15
15
15
15
15
15
3/4“ 19,42€
3/4“ 27,29€
15
15 15 3/4“ 37,48€
KÓD
A
CENA
HX60/15
HX60/22
HX60/28
15
22
28
0,24€
0,31€
0,66€
KÓD
A
CENA
8058
1518
1,79€
Rozdelovanavodu2, 3 a4okruhový
D
E
CENA
Podpornávsuvkatulejka
Fixanýoblúk
VKarmatúrarohováapriama,obsahujeajvsuvkydoradiátoraEKx1/2”
KÓD
POPIS
HH1/15
HH2/15
armatúrapriama 15
armatúrarohová 15
A
CENA
18,62€
21,68€
(súasouVKarmatúrysúajvsuvkyEKx1/2“doradiátora)
9
Rozdeova2okruhovýuzavretýtypHEP15
KÓD
A
B
CENA
HX88/22
22
15
3,94€
KÓD
A
C
CENA
HX88B/22
22
15
4,38€
KÓD
A
B
CENA
HX89/22
22
15
5,04€
KÓD
A
B
CENA
HX89B/22
22
15
5,48€
KÓD
A
CENA
HX44/15
HX44/22
HX44/28
15
22
28
1,31€
2,19€
3,07€
Rozdeova2okruhovýotvorený typHEP15
Rozdeova3okruhovýuzavretýtypHEP15
Rozdeova3okruhovýotvorenýtypHEP15
Zátkavnútorná
10
„Kú“–pracovnénáradiepredemontážpotrubiaztvaroviek
KÓD
A
CENA
HX79/15
HX79/22
HX79/28
15
22
28
0,55€
0,55€
0,55€
AdaptérEKprepotrubiaPBs priemerom15,16,20mm
KÓD
RCS15
RCS16
RCS20
AdaptérpreEKpremedenépotrubieRCUS
A
B
CENA
15
16
20
15
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
2,50€
2,50€
2,60€
2,23€
Nosiprerozdeovae
KÓD
A
CENA
OTK34
OTK1
3/4“
1“
5,26€
5,69€
(vhodnéprerozdeovaeHEPaleboOGYSZ)
KÓD
A
CENA
124427H
3/4“
7,57€
Nosiprerozdeovae
Silikónovýsprejprelepšiua ahšiumontážpotrubiadospojok
KÓD
CENA
HX200
5,48€
11
STENOVÉVYKUROVANIE
*
*Pritepelnomerpadletrebaumiestniodluovanaspiatoku!
HepKey®potrubiePBprestenovékúrenieskyslíkovoubariérouvkotúoch(PN3,70°C)
12
KÓD
PRIEMER
DŽKA
CENA
UHP100/10
10mm
100m
0,90€
Spojkapriama
KÓD
A
B
CENA
HD1/10
10
10
2,19€
KÓD
A
C
CENA
HD5/10
10
10
3,39€
KÓD
A
B
C
CENA
HD10/10
10
10
10
5,15€
KÓD
A
B
C
CENA
10
22
4,60€
Koleno
Tkusneredukovaný
Tkusredukovaný
HD13A/2210 22
KÓD
A
B
C
CENA
HD14A/2210
22
10
10
5,58€
Tkusredukovaný
13
Tkusredukovaný
KÓD
A
B
C
CENA
HD18/1510
HD18A/2210
10
10
15
22
10
10
3,07€
3,61€
KÓD
A
B
C
CENA
HD15/1510
15
10
15
3,18€
KÓD
A
B
CENA
HD4/10
HD4A/15
10
15
10
10
5,04€
1,75€
KÓD
A
C
CENA
HD8/10
10
10
2,19€
KÓD
A
B
CENA
HD2/1510
15
10
4,49€
Tkusredukovaný
Kkusredukovaný
45°koleno
Spojkapriama
14
Podpornávsuvkatulejka
KÓD
A
CENA
HX60/10
10
0,44€
KÓD
A
C
CENA
HX92/22
22
10
5,69€
KÓD
A
C
CENA
HX92B/22
22
10
7,45€
KÓD
A
B
CENA
HX94/22
22
10
7,45€
KÓD
A
B
CENA
HX94B/22
22
10
9,20€
Rozdeova2okruhovýtvarTuzavretýtypHEP10
Rozdeova2okruhovýtvarTotvorenýtypHEP10
Rozdeova4okruhový tvarTuzavretýtypHEP10
Rozdeova4okruhovýtvarTotvorenýtypHEP10
15
Rozdeova4okruhovýuzavretýtypHEP10
KÓD
PREPOTRUBIE
DŽKA
CENA
HX96/22
22
10
8,21€
Rozdeova4okruhovýotvorenýtypHEP10
KÓD
A
C
CENA
HX96B/22
22
10
9,42€
KÓD
A
CENA
HX44/10
10
1,20€
Zátkavnútorná
„Kú“–pracovnénáradiepredemontážpotrubiaztvaroviek
KÓD
A
CENA
HX79/10
10
0,55€
Lištanauchyteniepotrubia
16
KÓD
PREPOTRUBIE
DŽKA
CENA
HS10
10mm
2m
2,19€/1m
Prestenovékúrenie.Spotrebana1m2 =1,5– 2m.
Výškališty1,5cm,šírkališty3,0cm.Vzdialenos
ukladania2,5cm,cenaza1meter.
ROZDEOVAEPREVYKUROVANIEAPODLAHOVÉKÚRENIE
ZOSTAVANEREZOVÉHOROZDEOVAASDVOJREGULANÝMIPRIETOKOMERMIS
PÄMA
OUATERMOREGULANÝMIVENTILMIPREPODLAHOVÉKÚRENIEFBHVLRL
Pripojeniepotrubia15,16,20pomocouzvernýchšróbeníRCS15,16,20.
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
Zostavaobsahuje:
nerezovételosdržiakmi
automatickéodvzdušnenie
vypúšacieotonéventily
pohyblivévypúšacieventily
dvojregulanéprietokomery
spamäou
termostatickéventily
smožnosouosadenia
servopohonu
H33002
H33003
H33004
H33005
H33006
H33007
H33008
2
3
4
5
6
7
8
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
93,50€
115,63€
137,75€
159,88€
182,00€
204,13€
226,50€
H33009
9
1“xEK
248,38€
H33010
H33011
H33012
10
11
12
1“xEK
1“xEK
1“xEK
270,50€
292,63€
314,75€
NastavenieprietokomeruRegolux®:
ZOSTAVANEREZOVÉHOROZDEOVAAPREVYKUROVACIETELESÁHK
Pripojeniepotrubia15,16,20pomocouzvernýchšróbeníRCS15,16,20.
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
Zostavaobsahuje:
nerezovételosdržiakmi
runéodvzdušnenie
H31002
H31003
H31004
H31005
H31006
H31007
2
3
4
5
6
7
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
43,50€
53,75€
64,00€
74,25€
84,50€
94,75€
H31008
H31009
H31010
H31011
H31012
8
9
10
11
12
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
105,00€
115,25€
125,50€
135,75€
146,00€
17
ZOSTAVANEREZOVÉHOROZDEOVAAS TERMOREGULANÝMIA S NASTAVITENÝMI
REGULANÝMIVENTILMIFBHS
Pripojeniepotrubia15,16,20pomocouzvernýchšróbeníRCS15,16,20.
Zostavaobsahuje:
nerezovételosdržiakmi
termostatickéventilysrunýmovládanímamožnosou
osadeniaservopohonov
automatickéodvzdušovacieveltily
otonévypúšacieventily
nastavitenéregulanéventily
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
H32002
H32003
H32004
H32005
H32006
H32007
H32008
H32009
H32010
H32011
H32012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
98,75€
117,13€
135,50€
153,88€
172,25€
190,63€
209,00€
227,38€
245,75€
264,13€
282,50€
NEREZOVÝROZDEOVA HK S
Telorozdeovaa
obsahuje:
odvzdušovacíventil1/2"
niklovaný
zátkaniklovaná1/2"
ukonovaciazátka1"
niklovaná
prekaždýokruhEK
konektor3/4",niklovaný
POZNÁMKA:ukonovaciuzátku1"niklovanújemožné zdemontovaarozdeovapoužikuzostaveFBHMixa vytvorizloženýrozdeovaprekombináciupodlahového aradiátorovéhovykurovania,HPWMix.
18
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
H01002
H01003
H01004
H01005
H01006
H01007
H01008
H01009
H01010
H01011
H01012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
18,25€
23,38€
28,50€
33,63€
38,75€
43,88€
49,00€
54,13€
59,25€
64,38€
69,50€
ZOSTAVANEREZOVÉHOROZDEOVAAFBHMix+FBHVLRL
Zostavaobsahuje:
elektronickéerpadloWITA DeltaPlus
termomanometrena
prívodeaspiatoke
termoregulanýventil
Oventrop
rozdeovaFBHVLRL
KÓD
OKRUHOV
ROZMER
CENA
HM0002
HM0003
HM0004
HM0005
HM0006
HM0007
HM0008
HM0009
HM0010
HM0011
HM0012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
1“xEK
511,70€
529,40€
547,10€
564,80€
582,50€
600,20€
617,90€
635,60€
653,30€
671,00€
688,70€
NEREZOVÝROZDEOVAHPWMix – kombináciarozdeovaovFBHMixaHK
ZostavaHPWMixobsahuje:
nerezovýrozdeovaprepodlahovévykurovanietypVBHVLRL
nerezovýrozdeovapreradiátorovévykurovanietypHKS/2ks
nerezovýmixMIXM1serpadlovoujednotkousmožnosou
nastaviteplotuvykurovacejvodypomocoutermoregulaného
ventilu
ROZMER
KÓD
Poet
okruhovpre
podlahové
vykurovanie
Poetokruhovpreradiátorovévykurovanie,rozmer1"xEK:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
2
1"xEK 540,90€ 549,10€ 557,30€ 565,50€ 573,70€ 511,70€ 590,10€ 598,30€ 606,50€
H
3
1"xEK 558,60€ 566,80€ 575,00€ 583,20€ 591,40€ 529,40€ 607,80€ 616,00€ 624,20€
H
4
1"xEK 576,30€ 584,50€ 592,70€ 600,90€ 609,10€ 547,10€ 625,50€ 633,70€ 641,90€
H
5
1"xEK 594,00€ 602,20€ 610,40€ 618,60€ 626,80€ 564,80€ 643,20€ 651,40€ 659,60€
H
6
1"xEK 611,70€ 619,90€ 628,10€ 636,30€ 644,50€ 582,50€ 660,90€ 669,10€ 677,30€
H
7
1"xEK 629,40€ 637,60€ 645,80€ 654,00€ 662,20€ 600,20€ 678,60€ 686,80€ 695,00€
H
8
1"xEK 647,10€ 655,30€ 663,50€ 671,70€ 679,90€ 617,90€ 696,30€ 704,50€ 712,70€
H
9
1"xEK 664,80€ 673,00€ 681,20€ 689,40€ 697,60€ 635,60€ 714,00€ 722,20€ 730,40€
H
10
1"xEK 682,50€ 690,70€ 698,90€ 707,10€ 715,30€ 653,30€ 731,70€ 739,90€ 748,10€
H
11
1"xEK 700,20€ 708,40€ 716,60€ 724,80€ 733,00€ 671,00€ 749,40€ 757,60€ 765,80€
H
12
1"xEK 717,90€ 726,10€ 734,30€ 742,50€ 750,70€ 688,70€ 767,10€ 775,30€ 783,50€
19
ELEKTRONICKÉERPADLOWITADeltaplusUE55A15S
KÓD
A
B
CENA
22003000
1“
130mm
227,00€
Prevádzkovýtlak
Napätie
Min.výkonP1
Max.výkonP2
Pripojenie
Stavebnádžka
Výtlak
Maximálnyprietok
Typkontrolovaniaprietoku
Typochrany
10bar
230V
3W
38W
G1"
130mm
6m
3200L
elektronicky
IP42
stupe
I
II
III
proporcionálne
regulovanýtlak
338W
438W
538W
regulovaná
rýchlos
37,5W
1336W
3738W
ZOSTAVAMIXM1URENÁPRENEREZOVÉROZDEOVAENAREDUKCIUTEPLOTYPRE
PODLAHOVÉKÚRENIESELEKTRONICKÝMERPADLOMWITADeltaPLUS
Zostavaobsahuje:
elektronickéerpadloWITA
DeltaplusUE55A15S
termomanometrenaprívode
aspiatoke
termoregulanýventil
Oventrop
20
KÓD
CENA
MixM2
458,75€
Guovéventily3/4“x1“s tesnenímDN20,PN25
KÓD
CENA
H34001
1“x3/4“
6,10€
RTLventilprepodlahovévykurovanieTH10v skrinkes bielymsmaltovanýmkrytom
KÓD
CENA
TH10
161,76€
regulujeteplotuprijednomvykurovacomokruhucca15m2
pripojenie3/4“EK
Obsahuje: nerezovételorozdeovaa
termoregulanýventilshlavicou
skrinkasbielymsmaltovanýmkrytom
Skrinkapodomietkováprerozdeovaes posuvnýmspodkom
POETOKRUHOVROZDEOVAA KÓD
ŠÍRKAxVÝŠKAxHBKA
bezerpadla
serpadlom
CENA
1300hp
1310hp
1320hp
1325hp
1330hp
1340hp
1350hp
335x575–665x110/175
435x575– 665x110/175
565x575– 665x110/175
715x575– 665x110/175
795x575– 665x110/175
965x575– 665x110/175
1085 x575– 666 x110/176
4
6
8
10
12
14
15
0
0
4
7
8
12
12
40,89€
42,30€
43,48€
49,35€
51,70€
56,40€
63,45€
prevedenie:bielysmalt
niklovanýzámok
Skrinkanadomietkováprerozdeovae
POETOKRUHOVROZDEOVAA KÓD
ŠÍRKAxVÝŠKAxHBKA
bezerpadla
serpadlom
CENA
1200hp
1210hp
1220hp
1225hp
1230hp
1240hp
1250hp
335x580x120
455x580 x120
585x580 x120
730 x580 x120
815 x580 x120
985x580 x120
1095 x580 x120
4
6
8
10
12
14
15
0
0
4
7
8
12
12
39,72€
40,19€
46,58€
51,70€
54,29€
59,20€
61,10€
prevedenie:bielysmalt
niklovanýzámok
21
TECHNICKÉRIEŠENIAPREROZDEOVAE
Elektrotermickáhlavica,servopohonSTRAWA
TYP
KÓD
CENA
AC230V
DC24V
55005070
55005071
25,25€
25,25€
obatypysúvhodnépretermoregulanéventilesozávitomM30x1,5
prerozdeovaetypu:FBHVLRLaFBHS
dobaotvárania/zavierania180sec
el.kábel0,6m,2x0,5mm
Rozvodnica230V
Pre6termostatova 12servopohonovbez
erpadlovéhomodulu
erpadlovýmodul230V
(kriadeniuerpadla)
erpadlovýmodul24V
(kriadeniuerpadlaaspoužitím24Vservopohonov)
KÓD
CENA
55005104
91,50€
55005105
42€
55005111
42€
PriestorovýtermostatAP230V
extratenký,hrúbkalen13,9mm 22
KÓD
CENA
AP230V
22,63€
PRIESTOROVÉADOTYKOVÉTERMOSTATY
Priestorovétermostaty
MODEL
KÓD
CENA
SALUS091FL
InovatívnymodelSALUSu2000.Týždennýprogramovatený
termostat,s9programamiztohotrimožnoupravovapoda
312100 vlastnéhouváženia.Nastavenieteplotyjemožnév2rovinách.
Vyhodnocovanieteplotypo0,2°C.Vhodnýkreguláciivšetkých
druhovkotlovsospínaním0230Vsmaxzaaženímdo5A.
SALUS2020
Týždennýprogramovatenýtermostat,smožnosounastavenia
4teplôtv4asovýchpásmachodpondelkadopiatku.Cez
24,83€
312002 víkendmožnosnastavenia2asovýchpásiem.Vhodnýk
reguláciivšetkýchdruhovkotlovsospínaním0230Vs
beznapäovýmkontaktomasmaxzaaženímdo5A.
ElektronickýmanuálnytermostatsproporcionálnouPI
SALUSRT10
312026 reguláciou,24V,10A.
30,14€
20,20€
Bezdrôtovétermostaty
SALUS091FLRF
Týždennýprogramovatenýtermostat,s9programamiztohotri
možnoupravovapodavlastnéhouváženia.Nastavenieteploty
jemožnév2rovinách.Vyhodnocovanieteplotypo0,2°C.
312102 Vhodnýkreguláciivšetkýchdruhovkotlovsospínaním0230Vs 70,47€
maxzaaženímdo5A.Digitálnyprenosdo100mvofrekvencii
868MHz.
Dotykovétermostaty
Príložnýtermostatspoistkouprotineoprávnenémupoužitiu,
312034 230V,3090°C.
12,64€
SALUSAT10
Kapilárovýtermostatsexternýmkapilárovýmidlom,230V,30
SALUSAT10F
312035 90°C.
15,50€
23
SYSTÉMOVÉPOLYSTYRENOVÉDOSKYSPRÍSLUŠENSTVOM
PREPODLAHOVÉVYKUROVANIE
UHP55–systémovádoskas fólioupreØ 1620
ROZMER
ROZTE CENA
1,05x0,75x0,058m 7,5cm 5,83€
(0,7875m2)
tvrdos:100kPa
2
balenie:13ks(10,2375m )
UHP54–systémovádoskas fólioupreØ 1620
ROZMER
ROZTE CENA
1,05x0,75x0,058m 7,5cm 5,31€
(0,7875m2)
tvrdos:100kPa
balenie:13ks(10,2375m2)
ROZMER
ROZTE CENA
1x0,70x0,036m
5cm
UHP53–systémovádoskas fólioupreØ 1417
(0,70m2)
4,34€
tvrdos:100kPa
balenie:15ks(10,5m2)
UHP50–PSplataprepotrubieØ 1619,hrúbka1mm
ROZMER
ROZTE CENA
1,38x0,69m
5cm
(0,952m2)
balenie:25ks(23,805m2)
7,00€
UHP51–systémovádoskas PSfóliouprepotrubieØ 1417
ROZMER
24
ROZTE CENA
1,30x0,80x0,032m 5cm
(1,04m2)
tvrdos:200kPa
balenie:18ks(18,72m2)
11,54€
UHP52–systémovádoskadvojitás izoláciouprotikroajovejhlunostis PSfólioupre
potrubieØ1417
ROZMER
ROZTE CENA
1,30x0,80x0,053m 5cm
(1,04m2)
tvrdos:100kPa
balenie:10ks(10,4m2)
13,05€
UHP47–systémovádoskas PSfóliouprepotrubieØ 1417
ROZMER
ROZTE CENA
1,30x0,80x0,053m 5cm
(1,04m2)
tvrdos:100kPa
balenie:10ks(10,4m2)
12,37€
UHP49–systémovádoskasfóliou
Vhodnáprevysokézaaženiev spoluprácis oceovouvýstužou.
ROZMER
ROZTE CENA
1,20x0,70x0,032m 5cm
(0,84m2)
tvrdos:150kPa
balenie:15ks(12,6m2)
5,12€
UHPD–systémovádoskapresuchúpodlahu
Vhodnáprevysokézaaženie,suchépodlahovékúrenie.
ROZMER
ROZTE
CENA
1x0,50x0,03m
1,25cm
2,85€
(0,5m2)
Hustotaukladaniapotrubia:
priplávajúcejpodlaheá=125mm>7,9mb/m2
pridlažbeá250mm>3,9mb/m2
tvrdos200kPa,balenie16ks(8m2)
UHPS–plechpreuloženiepotrubia Ø 16
Spotrebaroznášacíchplechov:
cca70%zdžkypotrubia
Prepotrubie16mm.
Rozmer:1,0x0,12m(0,12m2)
CENA
3,75€
25
UHP302FPsystémovádoska pokrytálaminátovoupolypropylénovoutextílious
rastrom10x10cm,hrúbka30mm
KÓD
BALENIE
CENA
UHP302FP
2x5m2
4,32€/m2
UHP302FAsystémovádoska pokrytálaminátovoufólious vnútornýmhliníkovým
filmomsrastrom10x10cm,hrúbka30mm
KÓD
BALENIE
CENA
UHP302FA
2x5m2
4,32€/m2
Separanáfóliazmetalickejpolypropylénovejfóliesrastrom10x10cm,hrúbka0,13mm
KÓD
601001H
rozmer:50mx1,05m
CENA
0,69€/m2
FIXANÉPRVKYNAPOTRUBIA
Hklipy
KÓD
CENA
HC1
2,96€/100ks
KlipynarýchlumontážpotrubiaØ 1422mmnaoceovésiete
Ø2,04,5mm,spotrebacca4ks/m2.
HC2
6,73€/100ks
KlipynarýchlumontážpotrubiaØ1618mmnaoceovésiete
Ø3,0mm,spotrebacca4ks/m².
OceovásiepreuchytenieHklipov
26
KÓD
ROZMER
CENA
601003H
2000x1000mm
2,05€/m2
Ø3,0mm,okávekosti15x15cm.
Kotvajednoduchá
KÓD
ROZMER
CENA
601004H
601005H
601006H
8x48,25mm
8x77,25mm
10x100,32mm
5,53€/100ks
5,90€/100ks
6,63€/100ks
Kotvadvojitá
KÓD
ROZMER
CENA
601007H
601008H
601009H
8x48,25mm
8x77,25mm
10x100,32mm
6,30€/100ks
6,65€/100ks
7,80€/100ks
Sponyprestrojnéuchytávaniepotrubia
TYP
DŽKA
PRIEMER
HS
HW
45mm
40mm
16mm
601010HS 50ks
1620mm 601010HW 40ks
KÓD
BALENIE
CENA
0,92€/50ks
2,69€/40ks
Náradieprestrojnéuchytávanie potrubiaspoužitímspôn
KÓD
PRESPONYTYPU
CENA
tacker1
tacker2
HS
HW
165€
193,80€
SponaHPWprepotrubia DNdo20mm prerunéuchytávanie,L=75mm
KÓD
HPW01
CENA
11€/100ks
KotvapreuchytávanielištytypuHS1617,džka45mm
KÓD
HS1617S
CENA
2,50€/100ks
27
Páskanaprelepovaniespojov pripoužitíseparanejfólie DL.66m
CENA
3,30€
Príchytkaplastovájednoducháshmoždinkouaskrutkou
KÓD
PREPOTRUBIEPRIEMERU CENA
HK15
HK18
HK22
HK28
15mm
18mm
22mm
28mm
0,09€/ks
0,09€/ks
0,11€/ks
0,13€/ks
Príchytkaplastovádvojitá shmoždinkouaskrutkou
KÓD
PREPOTRUBIEPRIEMERU CENA
HK215
HK218
HK222
HK228
15mm
18mm
22mm
28mm
0,11€/ks
0,11€/ks
0,13€/ks
0,15€/ks
Lištanauchyteniepotrubia
28
PREPOTRUBIE
01025
17–18mm 2m
DŽKA
CENA
2,19€/1m
Prepodlahovékúrenie.Spotrebana1m2 =0,5– 0,8m.
Vzdialenosukladania50mm,cenaza1m.
KÓD
HS0020
HS1617
20mm
16–17mm
2m
2m
2,19€/1m
2,19€/1m
Výškališty2,25cm,šírkališty5,0cm,vzdialenosukladania
5,0cm,Džka2,0m.Cenaza1m.Spotrebana1m2=0,5–
0,8m.
SKRUTKOVANÉSPOJE
Kolenoneredukované
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN006
FTN0061
PS.K25
PS.K32
16x16
20x20
25x25
32x32
180
120
50
30
1,91€
2,94€
4,49€
7,91€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN0051
FTN0053
FTN005
FTN0052
PS.KGW2534
PS.KGW251
PS.KGW321
16x1/2“
16x3/4“
20x1/2“
20x3/4“
25 x3/4“
25x1“
32 x1“
160
120
120
100
80
60
50
1,62€
2,06€
2,29€
2,56€
3,57€
3,97€
6,07€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN010
PS.KGWW1634
FTN0101
PS.KGWW2034
16x1/2“
16x3/4“
20x1/2“
20x3/4“
100
90
80
60
2,06€
2,58€
2,73€
3,21€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN0043
FTN0042
FTN004
FTN0041
PS.KGZ2534
PS.KGZ251
PS.KGZ321
16x1/2“
16x3/4“
20x1/2“
20x3/4“
25 x3/4“
25x1“
32/1“
180
160
120
100
60
60
40
1,47€
1,70€
2,06€
2,29€
3,06€
3,63€
5,96€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
PS.KR1620
PS.KR2025
16x20
20x25
120
60
2,43€
3,95€
Kolenosozávitomvnútorným
Nástenka
Kolenosozávitomvonkajším
Kolenoredukované
29
Tkusneredukovaný
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN009
FTN0091
PS.T25
PS.T32
16x16 x16
20x20 x20
25x25 x25
32x32 x32
100
70
40
30
2,65€
4,20€
6,69€
10,66€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN008
FTN0082
FTN0081
FTN0083
PS.TGW253425
PS.TGW25125
PS.TGW32132
16x1/2“ x16
16x3/4“ x16
20x1/2“ x20
20x3/4“ x20
25 x3/4“ x25
25x1“ x25
32 x1“ x32
90
80
70
70
40
30
25
2,46€
2,90€
3,69€
4,05€
5,62€
6,30€
9,51€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN007
FTN0073
FTN0071
FTN0072
PS.TGZ253425
PS.TGZ25125
PS.TGZ32132
16x1/2“ x16
16x3/4“x16
20x1/2“x20
20x3/4“x20
25x3/4“x25
25x1“x25
32x1“x32
100
80
70
70
40
30
25
2,27€
2,71€
3,27€
3,65€
5,12€
5,79€
9,45€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
PS.TR161620
PS.TR162016
FTN0092
PS.TR252025
PS.TR322032
PS.TR322532
16x16x20
16x20x16
20x16x20
25x20x25
32x20x32
32x25x32
70
80
80
30
30
20
3,15€
3,15€
3,69€
5,98€
8,44€
9,97€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN003
FTN0031
PS.Z25
PS.Z32
16x16
20x20
25x25
32x32
160
120
80
40
1,91€
2,94€
4,49€
7,91€
Tkussozávitomvnútorným
Tkussozávitomvonkajším
Tkusredukovaný
Spojkaneredukovaná
30
Spojkasozávitomvnútorným
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN002
FTN0023
FTN0021
FTN0022
PS.ZGW2534
PS.ZGW251
PS.ZGW321
16x1/2“
16x3/4“
20x1/2“
20x3/4“
25x3/4“
25x1“
32x1“
240
200
160
120
100
70
50
1,24€
1,57€
1,85€
2,01€
2,77€
3,13€
4,70€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN001
FTN0013
FTN0011
FTN0012
PS.ZGZ2534
PS.ZGZ251
PS.ZGZ321
16x1/2“
16x3/4“
20x1/2“
20x3/4“
25x3/4“
25x1“
32x1“
270
200
160
120
100
80
60
1,07€
1,49€
1,87€
2,01€
2,77€
3,13€
4,93€
KÓD
ROZMER
BALENIE
CENA
FTN0032
PS.ZR2025
PS.ZR2532
16x20
20x25
25x32
160
80
50
2,31€
3,92€
5,56€
BALENIE
CENA
1
8,82€
Spojkasozávitomvonkajším
Spojkaredukovaná
Nástenkadvojitá
KÓD
ROZMER
FTN016 L=150mm1/2“x16
MOSADZNÉTVAROVKYPREVYKUROVANIEATÚV
KolenoFF
KÓD
2520001
2520002
2520003
ROZMER
CENA
1/2“
3/4“
1“
1,61 €
2,50€
4,02€
31
KolenoMF
KÓD
2520004
2520005
2520006
ROZMER
CENA
1/2“
3/4“
1“
1,64 €
2,41 €
3,53€
ROZMER
CENA
1/2“
3/4“
1“
2,11 €
3,06 €
4,96€
CENA
TkusFF
KÓD
2520007
2520008
2520009
TkusredukovanýFF
KÓD
ROZMER
2520010
3/4“1/2“3/4“ 2,52€
KÓD
ROZMER
CENA
2520011
2520012
2520013
2520014
3/8“
1/2“
3/4“
1“
0,77 €
1,19 €
1,19 €
1,60 €
KÓD
ROZMER
CENA
1/2“3/8“
3/4“1/2“
1“1/2“
1“3/4“
1,09€
1,19€
1,55€
1,57€
ROZMER
CENA
3/8“
1/2“
3/4“
1“
5/4“
0,55€
0,90€
1,35€
2,35€
2,10€
NátrubokFF
NátrubokredukovanýFF
2520015
2520016
2520017
2520018
VsuvkaMM
KÓD
32
2520019
2520020
2520021
2520022
2520023
VsuvkaredukovanáMM
KÓD
2520024
2520025
2520026
ROZMER
CENA
1/2“3/8“
3/4“1/2“
1“3/4“
0,88 €
1,30 €
2,29€
ROZMER
CENA
1/2“1/4“
1/2“3/8“
3/4“1/2“
1“1/2“
1“3/4“
5/4“3/4“
5/4“1“
0,76 €
0,62 €
0,94 €
1,14 €
1,20 €
2,24 €
2,01 €
RedukciaMF
KÓD
2520027
2520028
2520029
2520030
2520031
2520032
2520033
Polšróbeniekuerpadlus ventilom
KÓD
2520034
ROZMER
CENA
6/4“– 1“
7,88€
KÓD
ROZMER
CENA
1/2“– 10mm
1/2“– 15mm
1/2“– 20mm
1/2“– 25mm
1/2“– 30mm
1/2“– 40mm
1/2“– 50mm
1/2“– 65mm
1/2“– 80mm
1/2“– 100mm
1/2“– 120mm
1/2“– 150mm
3/4“– 10mm
3/4“– 15mm
3/4“– 20mm
3/4“– 25mm
3/4“– 30mm
3/4“– 40mm
3/4“– 50mm
1,06€
1,28€
1,54€
1,77€
2,00€
2,44€
2,96€
3,67€
4,39€
5,39€
6,36€
7,79€
1,35€
1,65€
1,93€
2,21€
2,47€
2,82€
3,63€
Predženie
2520035
2520036
2520037
2520038
2520039
2520040
2520041
2520042
2520043
2520044
2520045
2520046
2520047
2520048
2520049
2520050
2520051
2520052
2520053
33
SOLÁRNESETYASOLÁRNEKOMPONENTY
SOLÁRNESETYDELTAS PLOCHÝMIKOLEKTORMI
Prešikmúaplochústrechu.
MODEL
ZOSTAVAOBSAHUJE
sadadvochkolektorov,200lsolárnybojlersdvomašpirálami,
DELTA2S erpadlovájednotka,expanzomat
CENA
1320,98€
sadadvochkolektorov,300lsolárnybojlersdvomašpirálami,
DELTA2S3 erpadlovájednotka,expanzomat
sadatrochkolektorov,300lsolárnybojlersdvomašpirálami,
DELTA3S erpadlovájednotka,expanzomat
sadaštyrochkolektorov,400lsolárnybojlersdvoma
DELTA4S špirálami,erpadlovájednotka,expanzomat
1423,75€
1685,19€
2184,58€
sadapiatichkolektorov,500lsolárnybojlersdvomašpirálami,
DELTA5S erpadlovájednotka,expanzomat
34
2497,12€
erpadlovédigitálnekontrolnéjednotky
ZPSe18a01
kód
CENA
maximálnypoetkolektorov
spôsobmeraniaprietoku
rozsahmeraniaprietoku
obehovéerpadlo
plynuláreguláciaprietoku
odluovavzduchu
možnosreguláciekolektorovýchpolí
ZPSe18e01
713119
713118
268,71 €
314,43 €
212
nie
elektronicky
nie
018l/min
WiloST15/63FSR
áno
áno
nie
áno
Samostatnákontrolnájednotka
KÓD
CENA
740201
86,91€
Plochékolektory
ABSORBÉR
POKRYTIE
OZNAENIE
meme
meme
hliníkme
iernychróm
BlueTec
BlueTec
KS2000SLP
112200
KS2000TLP
142200
KS2000TLPAC 144100
KÓD
CENA
268,46€
289,12€
255,70€
váha:38kg,rozmer:2018x1037x89mm,absorpnáplocha:1,82m2
MaskovacíprofilmedzikolektormiKSL(slúžinazakrytiemedzery)
410200
5,43€
Spojovaciesadyapríslušenstvopreplochékolektory
OZNAENIE
KÓD
CENA
Montážnasadapre1kolektor
Montážnasadapre2kolektory
Montážnasadapre2kolektory horizontálna
Montážnasadapre3kolektory
Montážnasadapre4kolektory
Montážnasadapre5kolektorov
Montážnasadapre6kolektorov
Montážnasadapre7kolektorov
Montážnasadapre8kolektorov
SetZPKS1
SetZPKS2
SetZPKS2H
SetZPKS3
SetZPKS4
SetZPKS 5
SetZPKS6
SetZPKS7
SetZPKS8
470101
470102
470102H
470103
470104
470105
470106
470107
470108
17,83€
24,29€
29,71€
30,04€
37,98€
44,44€
50,89€
57,35€
63,81€
Trojcestnýzónovýventil
KÓD
CENA
CFK3325
62 €
pripojenie:závitvonkajší1“
prietok:4,5m3/hod
asprestavenia:18sekúnd
tekutiny:voda,glykol
napätie:230V
pracovnýtlak:1,6MPa
35
Doskovýnerezovomedenývýmenník VÝKON
RÝCHLOS
PRACOVÝTLAK MOŽNÝPOET
PRÚDENIA STR.TEPLO/STR. KOLEKTOROV
L/s
CHLADNO
KS2000/KSR10 KÓD
CENA
5,6kW
7,8kW
9,5kW
13,5kW
19,5kW
0,3
1,5
1,9
2,7
3,9
185,81€
225,14€
241,41€
303,80€
404,16€
30/45bar
30/45bar
30/45bar
30/45bar
30/45bar
10/14
14/20
18/25
24/35
35/50
BL50C18H
BL50C24H
BL50C28H
BL50C38H
BL50C56H
POUŽITIE:
pitnávoda/kúrenie POZNÁMKY:
kúrenie/kúrenie
niejemožnépouživinštaláciachkdesúagresívnezlúeniny,chlór,
kúrenie/chladenie
moovina...
solárnyohrev/kúrenie maximálnateplota:250°C
nastranevstupu(teplástrana)jevhodnépoužifiltersokamioriemere1mm
para/kúrenie
geotermálnavoda/ nastranevýstupu(chladnástrana)jenutnépoužifilteromin.pr.oiek0,5
solárnevykurovanie
mm
Montážnesadypreplochékolektory
OZNAENIE
KÓD
CENA
KSOL2
214202
101,53€
KSOL1
214201
60,71€
KSAL2
213202
111,60€
KSAL1
213201
65,61€
KSOL2
215202
120,64€
KSOL1
215201
66,65€
KSOL2
222202
138,21€
KSOL1
222201
81,11€
F65163
270100
180,84€
nosiprezabudovaniealšiehokolektorado
F65164
krytinyO
270102
56,84€
nosipre2kolektorylakovaný,z ALa poz.
oceleprešikmústrechudomin.sklonu30°
nosiprepripojeniealšiehokolektorado
min.sklonu30°
nosipre2kolektorylakovaný,z ALa nerezu
prešikmústrechudomin.sklonu30°
nosiprepripojeniealšiehokolektorado
min.sklonu30°
nosipre2kolektorylakovaný,z ALa poz.
oceleprešikmústrechusosklonommedzi20°
a30°
nosiprepripojeniealšiehokolektorado
min.sklonu20°30°
nosipre2kolektorylakovaný,z ALa poz.
ocelepreplochústrechuadomax.sklonu20°
nosiprepripojeniealšiehokolektoramax.
sklonu20°
nosiprezabudovaniedvochkolektorov
priamodokrytiny
sada2ksnosiovdomurivaalebosteny
222002
18,86€
nosiprehorizonotálneuloženiekolektora
KSOL2H
218201
98,42€
36
Vákuovékolektoryshornýmzberaomvrátanenosianašikmústrechu
KÓD
CENA
Kolektor30trubicovýSP30
SP30
688,98€
110kg,2,56x2m,absorbnáplocha:2,4m2,plochakolektora:5,28m2
Strešnýhák
Nosinaplochústrechu
SPHAK
SPDRZIAK
10,20 €
66 €
Vákuovékolektorynemeckejvýrobyso spodnýmzberaom
OZNAENIE
KÓD
CENA
Kolektorjednoduchý,10trubíc
KSR10
151100
525,34€
2xKSR10
151200
1 050,68€
ZPKR
470201
9,30€
30kg,2130x856x116,absorbnáplocha:1,014m2
Kolektordvojitý,2x10trubíc
Spojovacísetprevákuovékolektory
MontážnesadyprevákuovékolektoryKSR(sdolnýmzberaom)
OZNAENIE
KÓD
CENA
univerzálnynerezovýnosipre2kolektory
nosiprealšíkonektor
nastavitenýuniverzálnynerezovýnosipre2kolektory
nastavitenýnosiprealšíkonektor
univerzálnylakovanýnosiz ALpreplochústrechudo
sklonu20°
nosiprealšíkonektorpreplochústrechudosklonu20°
sada2ksnosiovdomurivaalebosteny
KSRL2
KSRL1
KSRL2
KSRL1
216202
216201
217202
217201
27,39€
17,05€
39,27 €
22,99€
KSRL2
223202
58,90€
KSRL1
223201
222002
33,33€
18,86€
Solárnyzásobníksdvomašpirálami
OZNAENIE
PRIEMER/VÝŠKA
VÁHA
PLOCHYVÝMENNÍKOV
HORNÝ
SPODNÝ
HOKC200L 584/1382mm 106 0,8m2
HOKC250L 584/1532mm 120 1,0m2
MAXPREV.
KÓD
TLAK
CENA
0,8m2
1,0m2
10bar
10bar
862000H 459,57€
86250HS 483,60€
1,2m2
2,0m2
2,0m2
10bar
10bar
10bar
863000H
864000H
865000H
(oceovýobal)
HOKC300L 603/1790mm 125 0,8m2
HOKC400L 650/1919mm 137 1,0m2
HOKC500L 700/1892mm 160 1,4m2
582,34€
816,08€
866,45€
37
ZásobníksohrevomTÚVa podporouvykurovania
OZNAENIE
CENA
600lobjema170lTÚV
750lobjema200lTÚV
1K04605
1K04755
1605,00€
1941,00€
Expanzomatypresolárnezariadenia
OZNAENIE
KÓD
CENA
ZNP18DS
ZNP24DS
721800
722400
IVAM20
IVAM24
47,54€
52,86 €
37,00 €
39,00 €
Prepojovaciasadamedzizásobníkomodrôznychvýrobcova digitálnoujednotkouZPS6
ažZPS28
OZNAENIE
KÓD
CENA
sadamedziZPSazás.HOKC
sadamedziZPSazostavamiDelta
setPC
setPW
510702
510402
24,00€
24,00€
KÓD
CENA
Ergolid–25°C
Ergolid–25°C
Ergolid–25°C
5l
20l
30l
803005
803020
803030
15,35€
57,97€
82,15€
Nemrznúcazmes
Runápumpanaplneniesolárnehosystému
KÓD
CENA
730200
24,15€
Elektrickášpirálaovýkone2kWkuzásobníkomkompaktaVF
38
KÓD
CENA
801010
49,30€
Mosadznáredukcia6/4“na5/4“kušpirále
801020
5,00€
AutomatickýodluovavzduchuDISCAL
KÓD
CENA
3/4“
1“
551005
551006
112€
118€
MaximálnypoetkolektorovpripojenýchnerezovýmvlnovcomH.P.W.
POETKOLEKTOROV*
Maximálnavzdialenospripojeniaprisúte
prívod+spiatoka
DN16
DN20
2
3
4
5
6
7
8
100m
40m
20m
12m
120m
80m
60m
30m
15m
*platíprevšetkykolektorytypuKS2000,KS2300,KS2500aKSR10
SOLÁRNEDVOJRÚRYANEREZOVÉPOTRUBIAH.P.W.
Solárjednorúrkanerez1xDN16s izol.EPDMHT13mmplast
KÓD
CENA
602V16
7,31€
Koncovkasolármosadz
PREPOTRUBIE
KÓD
ROZMER
CENA
DN12
DN16
DN20
602VF12
602VF34
602VF10
1/2“
3/4“
1“
0,78€
0,91 €
1,14 €
Polprstenecpremosadznúkoncovkuset2ks
KÓD
ROZMER
CENA
602V1X
602V2X
602V3X
1/2“
3/4“
1“
0,63€
0,73€
0,91€
39
Tesneniesolárprekoncovku
KÓD
ROZMER
CENA
602VT12
602VT34
602VT10
1/2“
3/4“
1“
0,10€
0,11€
0,15€
Deformanáskrutkaprenerezpotrubie
PREPOTRUBIE
KÓD
CENA
DN12
DN16
DN20
602VD12
602VD16
602VD20
1,06€
1,22 €
1,53 €
KÓD
CENA
SolárnadvojrúraTWINDN16
Solárdvojrúrkanerez2xDN16sizoláciouEPDMHT13mm
poplastovanáskáblomL=15m,4ksskrutiekvbalení,odolné 602V1615
voiUVžiareniu,pracovnáteplotaod40°Cdo250°C
213,28€
Solárdvojrúrkanerez2xDN16sizoláciouEPDMHT13mm
poplastovanáskáblomL=20m,4ksskrutiekvbalení,odolné 602V1620
voiUVžiareniu,pracovnáteplotaod40°Cdo250°C
284,38€
NerezovývlnovecbezizoláciePN15,+250°C
OZNAENIE
KÓD
CENA
DN12
DN16
DN20
4654p
4655p
4656p
2,29€
2,85€
3,65€
KÓD
CENA
SolárnadvojrúraTWINDN20
40
Solárdvojrúrkanerez2xDN20sizoláciouEPDMHT13mm
poplastovanáskáblomL=15m,4ksskrutiekvbalení,odolné 602V2015
voiUVžiareniu,pracovnáteplotaod40°Cdo250°C
Solárdvojrúrkanerez2xDN02 s izoláciouEPDMHT13mm
poplastovanáskáblomL=20m,4ksskrutiekvbalení,odolné 602V2020
voiUVžiareniu,pracovnáteplotaod40°Cdo250°C
266,50€
355,88€
NÁVODNAPOUŽITIEPRENEREZOVÉPOTRUBIATYPU:
TWIN20,TWIN16,SOLÁRJEDNORÚRKADN16,DN20,
NEREZOVÝVLNOVECDN12,DN16,DN20
1.Odrežpotrubienapožadovanúdžku
vhodnýmnástrojom
3.Dopotrubiavloždeformanúskrutkua
naskrutkujjudovopredzaloženejmosadznej
tvarovky
2.Založpolprstencedoposlednejdrážky
4.Pomocouvidlicovýchkúovstiahni
dohromadymosadznútvarovkuadeformanú
skrutku
5.Odskrutkujdeformanúskrutku.Napotrubívzniknedosadzaciaplochapretesnenie.
Ukoneniepotrubiajepripravenénaalšiuinštaláciu
MontážnasadapresolárnepotrubiaTWIN
DN16,DN20»
4xmosadznátvarovka
4xtesnenie
4xsadapolprstencov
1xDeformanáskrutka
41
POTRUBIAVŠEOBECNEPREKÚRENIE,VODU,PODLAHOVÉ
ASTENOVÉVYKUROVANIE
PotrubiePexalPexvhodnénapodlahovéa radiátorovékúrenieiTÚV
OZNAENIE
ROZMER
CENA
Pexalpex16x2
Pexalpex20x2
Pexalpex25x2,5
Pexalpex32x3
16x2
20x2
25x2,5
32x3
1,00€
1,35€
2,80€
3,90€
PotrubiePERTprepodlahovévykurovanies kyslíkovoubariérouE.V.O.H.
OZNAENIE
ROZMER
CENA
UHPP16
UHPP17
UHPP18
UHPP20
16x2
17x2
18x2
20x2
0,93€
0,95€
1,00€
1,13€
PotrubiePB(polybutylén)prepodlahovévykurovanies kyslíkovoubariérouE.V.O.H.
BALENIE
OZNAENIE
ROZMER
CENA
200m
500m
100m
UHP200/16
UHP500/16
UHP100/20
16x2
16x2
20x2
1,29€
1,29€
1,53€
PotrubiePB(polybutylén)prestenovévykurovanies kyslíkovoubariérouE.V.O.H.
42
BALENIE
OZNAENIE
ROZMER
CENA
100m
UHP100/10
10x1,65
0,90€
KOTLEATMOSNADREVO,DREVENÉBRIKETYAUHLIE
Splyovaciekotlynadrevo DREVOPLYN sodahovýmventilátoroma schladiacou
slukou
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC18S
DC22S
DC25S
DC32S
DC40SX
DC50S
DC75SE
66
100
100
140
140
180
345
20
22
25/27
35
40
49,9
75
1106,96€
1274,04€
1354,11€
1580,37€
1691,76€
3046,82€
3477,51€
Splyovaciekotlynadrevo GENERÁTOR sodahovýmventilátoroma schladiacou
slukou
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC20GS
DC25GS
DC32GS
DC40GS
DC50GSX
DC60GSX
80
120
120
160
210
210
20
25
32
40
49
70
1977,20€
2381,00€
2450,62€
2736,06€
2910,11€
3303,46€
Splyovaciekotlynadrevo– s elektronickoureguláciouACD01
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC25S
DC25GS
DC32S
100
125
140
25/17
25
35
1789,23€
2816,12€
2039,86€
Splyovaciekotlynadrevenébriketyadrevosodahovýmventilátoroma schladiacou
slukou
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC24RS
DC30RS
93
93
26
32
1385,44€
1608,22€
SplyovaciekotlynadrevoDREVOPLYN bezventilátoraa
schladiacouslukou
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC15E
65
14,9
925,95€
43
Splyovaciekotlynadrevo DREVOPLYN stlanýmventilátoroma schladiacou
slukou
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
DC70S
DC100
180
400
70
99
3080,21€
4801,98€
Splyovaciekotlynadrevoauhlie KOMBI sodahovýmventilátoroma schladiacou
slukou
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
C18S
C20S
C30S
C40S
C50S
66
100
125
150
150
20
25
32
40
48
1124,36€
1354,11€
1587,33€
1942,39€
2 307,90€
Splyovaciekotlynadrevo KERAMICKÁVLOŽKAbezventilátoraa schladiacou
slukou
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
D15
D20
D30
70
110
110
14,5
19,5
28
786,70€
932,91€
2039,86€
Splyovaciekotlynaierneuhlie KOMBI sodahovýmventilátoroma schladiacou
slukou
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
AC25S
AC35S
AC45S
66
100
125
26
35
45
1228,50€
1388,92€
1667,40€
Splyovaciekotlynadrevo bezventilátorua schladiacouslukou
44
KÓD
OBJEMNÁSYPKY
VÝKON
CENA
D21
100
21
821,51€
Doporuenávýbavaprezapojeniekotla
KÓD
TV25/60
TV32/60
ladomat
TermoregulanýventilVTC25/60°CDN25
TermoregulanýventilVTC32/60°CDN32
STS20ventil
Laddomat21
CENA
86,12€
86,66€
55,97€
279,54€
KOTLEATMOSSÚPRAVOUPREPELETY
Splyovaciekotlynadrevo s úpravouprehoráknapeletyvovrchnýchdvierkach
KÓD
VÝKONREVO/PELETY
CENA
DC18Supr
DC25Supr
CD32Supr
20/620kW
27/724kW
35/724kW
1175,15€
1427,87€
1659,53€
Splyovaciekotlynadrevo a drevenébriketys úpravouprehoráknapeletyvovrchných
dvierkach
KÓD
VÝKONREVO/PELETY
CENA
DC24RSupr DC30RSupr 26/724kW
32/724kW
1469,99€
1680,59€
Splyovaciekotlynadrevo a uhonébriketys úpravouprehoráknapeletyvovrchných
dvierkach
KÓD
VÝKONREVO/PELETY
CENA
C18Supr
C20Supr
AC25Supr
20/620kW
25/724kW
26/620kW
1196,21€
1427,87€
1246,75€
KÓD
A25
as25
P0431
P0432
DA2000
DA2500
HorákAtmosA o výkone4,524kW
SadaAS25preovládaniehoráku
idloKTF20s5mkáblom
ModulAD02preovládanieventilátora
ŠnekovýdopravníkDA20002,0m
ŠnekovýdopravníkDA25002,5m
CENA
816,48€
70,85€
16,51€
36,31€
449,28€
514,08€
45
Nádržeprepelety
KÓD
OBJEMNÁDRŽE
CENA
A250
A500
A1000
250l
500l
1000l
194,40€
254,88€
375,41€
KÓD
VÝKON
CENA
D14P
D21P
D25P
D15P
D20P
414kW
419,5kW
724kW
4,515kW
6,522kW
918,22€
951,91€
1078,27€
1364,69€
1 512,11€
KÓD
VÝKONPELETY/DREVO
CENA
DC15EP
DC18SP
DC25SP
DC32SP
14,9/4,515kW
20/4,515kW
25/620kW
35/620kW
1752,19€
1967,00€
2333,45€
2720,95€
KOTLEATMOSPREPELETYADREVO
Splyovaciekotlynapelety
Splyovaciekotlynapeletyadrevo
KÓD
A25
as25
P0431
DA1500
DA2000
DA2500
HorákAtmosA o výkone4,524kW
SadaAS25preovládaniehoráku
idloKTF20s5mkáblom
ŠnekovýdopravníkDA15002,0m
ŠnekovýdopravníkDA20002,0m
ŠnekovýdopravníkDA25002,5m
CENA
816,48€
70,85€
16,51€
384,48€
449,28€
514,08€
Splyovaciekotlynapeletys možnosoukúreniakusovýmdrevom
KÓD
VÝKONPELETY/DREVO
CENA
D30P
D45P
8,929,8kW
13,545kW
1680,59€
2089,15€
Splyovaciekotlynapeletybezmožnostikúreniakusovýmdrevom
46
KÓD
VÝKONPELETY/DREVO
CENA
D31P
8,930kW
1259,39€
KÓD
A45
DA50
DRA5017
DRA5025
DRA5040
DRA5050
HorákAtmosbezdopravníku8,549kW
ŠnekovýdopravníkDA501,7m
ŠnekovýdopravníkDA501,7m
ŠnekovýdopravníkDA502,5m
ŠnekovýdopravníkDA504,0m
ŠnekovýdopravníkDA505,0m
CENA
1 226,88€
470,88€
557,28€
600,48€
816,48€
859,68€
Nádržeprepelety
KÓD
OBJEMNÁDRŽE
CENA
A250
A500
A1000
250l
500l
1000l
194,40€
254,88€
375,41€
REGULÁCIEPRETUHÉPALIVÁ
MODEL
KÓD
Digitálnytermostatsinteligentnýmriadenímfunkcie
vykurovaciehosystémustrojcestnýmventilom,ovláda
obehovéerpadlo.Poasletnejsezónykaždých14dníspustí
52,00€
nadonu14sek.obehovéerpadloatýmhochránipred
zatuhnutím.Možnospripojeniaizbovéhotermostatu.
Napájanie230V,výstuppreerpadloatrojcestnýventil230V.
SALUS11M
CENA
312043
ADEXMidijeurenýnareguláciuteplotyspiatoky.
Súasoucenysúajvšetkyidlá1,8mdlhé.
ADEXMidi
103,60€
125002
ADEXComfort12
125007
Možnosregulácievspoluprácisakumulanýminádržami
MožnosreguláciiTUV
Možnospripojeniaalšíchzdrojovtepla,kotlovnaplyn
aleboelektrinu
Možnoskombinácieradiátorovéhoapodlahového
173,60€
vykurovania
Možnosriadeniaviacerýchvykurovacíchokruhovsjedným
zdrojomtepla
Súasoucenysúajvšetkyidlá1,8mdlhé.
47
ElektronickýtermostatprenastavenieteplotyzásobníkaTUVsmožnosounastavenia
rozdieluzapínacejavypínacejteploty
MODEL
KÓD
CENA
Napájanie230Vpriamodozásuvky
Rozahnastaveniavypínacejteploty4090°C
Rozsahnastaveniadeferencie540°C
Súasoujeteplotnéidlo1,8mdlhé
41,58€
ADEXTTUV
125008
DvojcestnýelektromagnetickýzonovýventilMP116
KÓD
ROZMER
CENA
mp1162015a
mp1162020a
mp1162025a
1/2“
3/4“
1“
42,00€
44,00€
64,00€
pracovnýtlak0– 10bar
teplotamédia10+90°C
napätie230V
ServopohonESBE24VkuregulátoromADEX
KÓD
CENA
501396
84,00€
EkvitermickéidlokureguláciamADEXComfort
48
KÓD
CENA
125115
11,20€
AUTOMATICKÉKOTLENAHNEDÉUHLIEVARIMATIK2011
Automatickyriadenýkotolnaspaovaniehnedéhouhlia
OZNAENIE
VÝBAVA
CENA
VARIMATIKVM15
VARIMATIKVM20
VARIMATIKVM25
VARIMATIKVM45
VARIMATIKVM65
VARIMATIKVM100
VARIMATIKVM200
VARIMATIKVM300
VARIMATIKVM500
regulátorvýkonuaventilátor
regulátorvýkonuaventilátor
regulátorvýkonuaventilátor
regulátorvýkonuaventilátor
regulátorvýkonuaventilátor
ventilátor
ventilátor
regulátorvýkonu
regulátorvýkonu
2404,94€
2682,04€
2855,59€
3386,56€
4457,40€
10079,40€
13827,32€
18735,37€
26766,72€
maximálnyvýkon(kW)
menovitývýkon(kW)
triedakotlapodaúinnosti
menovitýprietokvody(l/hod)
vonkajšípriemerdymovodu(mm)
prírubavody(Js/Jt)
hmotnoskotla(kg)
obsahvodyvkotli(l)
celkováhmotnoskotla(kg)
hmotnospalivavplnejnásypke(kg)
príkonkotla+ventilátor(W)
VM25
VM45
VM100
VM200
VM300
VM500
VM700
27
25
3/1
1075
120
50/6
400
95
495
160
260
50
45
3/3
1935
120
50/6
500
140
640
180
260
110
105
2/3
4085
130
50/6
1220
480
1700
530
630
195
170
2/3
8385
150
50/6
1620
550
2170
780
200
290
255
2/3
12900
150
80/6
2440
750
3190
950
200
490
430
2/3
21500
200
80/6
3800
2000
5800
1600
200
680
650
2/3
30500
250
80/6
6500
2500
9000
1100
750
Automatickyriadenýkotolnaspaovaniehnedéhouhliaa drevenýchpeliet
KOZNAENIEÓD
VÝBAVA
VARIKOTVK25
VARIKOTVK45
regulátorvýkonuaventilátor 3252,70€
regulátorvýkonuaventilátor 4368,17€
CENA
VK25
menovitývýkon(kW)
25
triedakotlapodaúinnosti
3/3
menovitýprietokvody(l/hod)
1075
vonkajšípriemerdymovodu(mm)
120
prírubavody(Js/Jt)
50/6
obsahvodyvkotli(l)
90
celkováhmotnosprázdnehokotla(kg)
505
hmotnospalivavplnejnásypke(kg) 120/51,5
výškakotla(mm)
1475
džkakotla(mm)
1635
šírkakotla(mm)
460
výškadymovodu(mm)
1100
VK45
45
3/3
1935
120
50/6
195
670
195
1650
1900
750
1330
49
RADIÁTORYAREBRÍKYSTELRAD
RadiátorSTELRADSOFTLINECOMPACT
sbonýmpripojením
Nízkoteplotnételesojezhotovenézjemnéhoplechuvalcovanéhozastudena.
Postrannékrytyahornámriežkasúvyrobenéakokompaktnájednotka.
Konvennýplechjenavarenýnavnútornýchkanálikoch.
Preciznápovrchováúpravavakadvojvrstvovému,vysokokvalitnému,stálemua
rovnomernémulakovaniuRAL9016.
Možnosdynamickyreagovanareguláciuvakamenšiemuobjemuvody.
Zvýrazneniecelkovéhodizajnupoužitímpevného,presného,stabilnéhoa
elegantnéhoosadeniamriežkykbonýmkrytom.
prípojky:
prevádzkovýtlak:
4x1/2“
stavebnévýšky: 300–900mm
1,0MPa
stavebnédžky: 400–3000mm
maximálnateplotamédia: 110°C
typ:
stavebnéhbky: 63/79/102/160
10/11/20/21/22/33 VÝŠKA300
DŽKA 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
11
20
TYP21
22
33
VÝŠKA400
VÝŠKA500
VÝŠKA600
11
20
TYP21
22
33
11
20
TYP21
22
33
VÝŠKA900
11
20
TYP21
22
33
11
20
TYP21
22
33
50
37
54
44
48
70
37
54
46
49
75
39
54
50
54
79
82
103
109
119
186
90
112
124
130
203
97
119
135
139
219
103
124
145
149
234
111
135
163
167
265
91
126
132
134
211
98
133
144
145
227
107
140
156
157
244
113
148
167
167
261
127
164
190
190
305
91
123
129
144
224
98
132
134
158
245
108
143
151
173
268
118
151
165
187
291
127
158
178
201
312
141
175
202
229
348
48 53 57 62 66 71 75 87 97 107
70 81 85 92 99 107 111 121 129 143
63 68 75 80 85 92 99 112 125 139
72 80 87 95 104 111 119 135 151 166
107 112 122 134 146 158 171 199 219 244
116
158
152
183
268
121
170
173
200
293
130
181
190
216
323
143
190
204
232
359
160
211
232
264
410
170
219
232
282
413
176
234
257
311
454
189
252
280
399
496
208
269
301
365
539
229
302
343
417
618
37
55
48
50
76
38
57
52
52
79
40
54
56
55
90
40
55
50
55
80
41
58
51
56
90
43
63
56
66
96
41
65
55
63
93
43
67
57
64
97
56 60
85 87
70 75
84 91
125 134
41
62
54
56
89
43
62
56
64
98
46 49 52 54 60 70 76
66 67 72 77 78 90 93
59 66 70 75 82 92 100
68 72 77 82 91 100 109
103 112 123 127 141 157 172
44
64
62
60
98
46 51 53 56 63 68 76 84
72 77 81 84 85 96 102 118
70 75 81 85 92 104 114 121
65 70 77 82 84 100 110 123
104 114 122 130 139 162 173 191
48 53 56 60 65 68
69 72 77 81 85 90
64 70 75 82 85 92
71 77 83 90 100 108
105 114 133 132 148 158
76
104
103
117
178
83
112
114
131
203
66 73 80 87 98
94 104 111 121 127
81 91 102 111 121
99 111 123 135 147
144 160 177 193 208
106
136
132
160
227
112
144
141
172
245
127
159
170
205
283
141
174
191
231
335
156
200
212
256
377
RadiátorSTELRADSOFTLINEVENTILCOMPACT
sospodnýmpripojením
Nízkoteplotnételesojezhotovenézjemnéhoplechuvalcovanéhozastudena.
Postrannékrytyahornámriežkasúvyrobenéakokompaktnájednotka.
Konvennýplechjenavarenýnavnútornýchkanálikoch.
Preciznápovrchováúpravavakadvojvrstvovému,vysokokvalitnému,stálemua
rovnomernémulakovaniuRAL9016.
Možnosdynamickyreagovanareguláciuvakamenšiemuobjemuvody.
Zvýrazneniecelkovéhodizajnupoužitímpevného,presného,stabilnéhoa
elegantnéhoosadeniamriežkykbonýmkrytom.
prípojky:
6x1/2“
stavebnévýšky: 300–900mm
prevádzkovýtlak:
1,0MPa
stavebnédžky: 400–3000mm
maximálnateplotamédia: 110°C
typ:
stavebnéhbky: 63/79/102/160
10/11/20/21/22/33 verzie:
avý/pravý
VÝŠKA300
VÝŠKA400
VÝŠKA500
VÝŠKA600
VÝŠKA900
DŽKA 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
11
20
TYP21
22
33
11
20
TYP21
22
33
11
20
TYP21
22
33
11
20
TYP21
22
33
11
20
TYP21
22
33
57
76
65
63
91
58
76
68
67
94
62
77
67
71
97
59
79
69
77
106
58 60
77 80
67 73
73 79
100 108
59 63
87 90
73 75
81 83
110 113
59 62 65 68 75 73 77 82
76 82 82 86 93 94 99 100
72 77 80 84 89 94 97 111
72 77 82 87 92 96 100 110
106 112 120 129 135 143 150 165
99
116
130
130
194
105
126
138
139
208
109
135
149
150
226
114
143
159
160
242
121
148
167
168
257
136
159
186
200
287
89
112
118
123
185
100
118
125
133
195
108
129
140
146
214
112
135
147
157
233
122
141
158
167
249
131
149
167
179
267
137
156
178
191
284
150
170
198
213
327
98
127
123
137
195
106
135
134
153
216
113
147
146
167
237
121
156
157
180
169
131
166
170
195
283
141
175
180
210
300
153
181
192
224
320
171
199
226
252
361
107
144
135
158
218
116
151
149
174
242
123
165
162
190
267
131
180
176
205
292
139
193
190
222
316
149
205
204
243
340
161
214
217
268
365
189
234
257
301
435
151
173
185
230
306
165
187
215
255
342
179
2013
235
267
382
193
219
257
306
416
194
242
281
335
471
204
262
303
363
519
220
179
325
389
563
245
310
367
441
642
63 65 68 72 75
82 90 94 94 87
78 82 86 92 97
81 83 87 93 99
112 121 127 137 145
78
102
104
110
152
81
103
108
112
162
64 70 73 78 82 85
85 92 94 106 104 108
76 82 90 93 99 105
84 91 96 103 108 120
117 129 137 146 156 173
91
112
110
127
181
70 73 79 82
93 104 108 114
82 87 93 102
91 100 107 117
125 135 145 157
89
121
108
124
168
94
129
113
134
181
97
134
121
143
193
117
143
144
171
232
123
151
154
183
249
131
158
165
194
268
77 82 90 96 104
104 109 117 120 134
90 92 102 113 122
106 108 121 134 146
148 151 167 183 200
90
112
120
121
179
110
137
134
159
216
RadiátorSOFTLINERENOCOMPACT
výškaradiátoru:550mm
pripojovacírozostup:500mm
Vhodnéprivýmenestarýchliatinovýcha plechovýh
radiátorov.
51
Vykurovacírebríkpriamy
KÓD
ROZMER
CENA
RP1001
RP1002
RP1003
RP1004
RP1005
RP1006
RP1007
RP1008
RP1009
RP1010
RP1011
RP1012
RP1013
RP1014
RP1015
RP1016
RP1017
RP1018
RP1019
RP1020
450x540
450x730
450x940
450x1290
450x1640
450x1850
600x540
600x730
600x940
600x1135
600x1290
600x1535
600x1640
600x1850
750x540
750x730
750x940
750x1290
750x1640
750x1850
25,08€
26,12€
26,42€
32,99€
40,88€
50,73€
24,75€
27,52€
29,15€
35,18€
36,26€
44,21€
46,06€
55,00€
26,12€
30,99€
33,26€
42,06€
50,73€
59,12€
Vykurovacírebríkoblúkový
KÓD
ROZMER
CENA
RO1001
RO1002
RO1003
RO1004
RO1005
RO1006
RO1007
RO1008
RO1009
RO1010
RO1011
RO1012
RO1013
RO1014
450x730
450x940
450x1290
450x1640
450x1850
600x730
600x940
600x1290
600x1640
600x1850
750x940
750x1290
750x1640
750x1850
33,68€
30,14€
37,49€
47,06€
57,93€
38,98€
33,11€
41,34€
52,55€
65,01€
43,60€
47,53€
60,68€
68,55€
Vykurovaciatybeztermostatu
52
KÓD
TYP
CENA
VT1001
VT1002
VT1003
VT1004
VT1005
300W
400W
500W
600W
700W
22,50€
23,10€
23,32€
23,76€
24,20€
Termostatzásuvkový
KÓD
CENA
TZ1001
20,20€
Vykurovaciatystermostatom
KÓD
CENA
GT300 GT300CH
GT600 GT600CH
GT900 GT900CH
GT1200
GT1200CH
300W,biela
300W,chróm
600W,biela
600W,chróm
900W,biela
900W,chróm
1200W,biela
1200W,chróm
48,10€
49,55€
50,18€
52,27€
50,75€
54,36€
54,81€
54,36€
KURENÁRSKEARMATÚRYH.P.W.
TermostatickákvapalinováhlavicaHE20
KÓD
CENA
330001
8,10€
kradiátoromtypu„ventilkompakt“a k termostatickým
ventilomspripojenímtypuM30x1,5
CENA
TermoregulanéradiátorovéventileEK– dvojregulanésprednastavením
KÓD
PREVEDENIE A
B
330002
330003
priame
rohové
1/2“ 9,91€
1/2“ 8,62€
EK
EK
pripojeniepotrubiaPB15,16a20pomocouzvernýchšróbení
RCS15,16a20
VKarmatúrauzatváratenáprespodnépripojenieradiátoru
KÓD
PREVEDENIE A
B
330004
330005
priame
rohové
1/2“ 9,43€
1/2“ 9,43€
EK
EK
CENA
pripojeniepotrubiaPB15,16a20pomocouzvernýchšróbení
RCS15,16a20
53
AdaptérVK20
KÓD
CENA
330006
0,89€
B
CENA
Kúpeovásadatrojosásuzatváratenýmventilom,prevedeniechróm
KÓD
A
330007
1/2“ 16x2 30,36€
Obsahuje:
radiátorovýventil
zvernéšróbeniaprepotrubie16x2mm
spiatokovéuzatváratenéšróbenie
Kúpeovásadatrojosástermoregulanýmventilomatermoregulanouhlavicou,
prevedeniechróm
KÓD
A
330008
1/2“ 16x2 37,95€
Obsahuje:
termoregulaný ventil
termoregulanúhlavicu
zvernéšróbeniaprepotrubie16x2mm
spiatokovéuzatváratenéšróbenie
B
CENA
VKarmatúrauzatváratenáprespodnépripojenieradiátoru
KÓD
PREVEDENIE A
B
330009
330010
priame
rohové
1/2“ 6,69€
1/2“ 6,29€
EK
EK
CENA
pripojeniepotrubiaPB15,16a20pomocouzvernýchšróbení
RCS15,16a20
AdaptérEKprepotrubiaPBs priemerom15,16,20mm prepotrubiePBa„alpex“
KÓD
RCS15
RCS16
RCS20
AdaptérpreEKpremedenépotrubie RCUS
54
A
B
CENA
15
16
20
15
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
2,50€
2,50€
2,60€
2,23€
AKUMULANÉNÁDOBYATEPELNÉERPADLÁNATÚV
AkumulanénádobybezvýmenníkaZGa s jednýmvýmenníkomZGI
KÓD
TYP
CENA
3830004861096
3830004861102
3830004861119
3830004861126
3830004861652
ZG850
ZG1000
ZG1500
ZG2200
ZG3000
502,25€
538,65€
764,40€
961,80€
1590,40€
3830004861423
3830004861430
3830004861447
3830004861454
ZGI850
ZGI1000
ZGI1500
ZGI2200
743,23€
820,93€
1042,48€
1219,93€
850
povrchtepelnéhovýmenníkupreZGI(m2)
objemtepelnéhovýmenníkupreZGI(l)
objemZG/ZGI(l)
vonkajšiavýškasizoláciou(H/mm)
vnútornýpriemerbezizolácie(d/mm)
vonkajšípriemersizoláciou(D/mm)
hmotnos(kg)
1000
2,34
15,1
831/811
1950
780
980
136/170
1500
2200
3000
3,01
3,60
4,13
19,7
23,6
27,0
929/904
1475/1345 2221/2176
2160
2181
2642
780
958
1090
980
1158
1290
148/192
196/249
237/298
(zásobníkysúdodávanébezizolácií)
5,03
32,9
3021/2966
3510
1090
1290
307/381
Izoláciek akumulanýmzásobníkomZG, ZGI aZGIB
Tepelnéizolácie súzhotovenézo100mmmäkkejpolyuretanovejpeny
krytoutkaninouzpolyesteru.
KÓD
CENA
850i
1000i
1500i
2200i
3000i
306,25€
334,60€
420,53€
449,93€
576,63€
55
Akumulanánádobas jednýmvýmenníkoma vstavanou200lnádržounaTÚV
KÓD
TYP
CENA
3830004861300
3830004861317
3830004861324
3830004861331
ZGIB850
ZGIB1000
ZGIB1500
ZGIB2200
1064,88€
1151,15€
1397,38€
1605,80€
850
povrchtepelnéhovýmenníkupreZGIB(m2)
objemtepelnéhovýmenníkupreZGIB(l)
objemZGIB(l)
objemvnútornéhozásobníkanaTÚV
vonkajšiavýškaZGIB(H/mm)
vnútornýpriemerbezizolácie(d/mm)
vonkajšípriemersizoláciou(D/mm)
hmotnos(kg)
1000
2,34
15,1
620
200
1978/2034
780
980
245
1500
2200
3,01
3,60
4,13
19,7
23,6
27,0
718
1155
1988
200
200
200
2185/2244
2212/2265
2670/2695
780
958
1090
980
1158
1290
267
324
373
(zásobníkysúdodávanébezizolácií)
Izoláciek akumulanýmzásobníkomZG, ZGI aZGIB
Tepelnéizolácie súzhotovenézo100mmmäkkejpolyuretanovejpeny
krytoutkaninouzpolyesteru.
56
KÓD
CENA
850i
1000i
1500i
2200i
3000i
306,25€
334,60€
420,53€
449,93€
576,63€
TepelnéerpadlopreohrevTÚVs jednýmvýmenníkom
TepelnéerpadloTjezhotovenéz kvalitnejoceles vnútornoupovrchovouúpravouemailovaním.Vo
vnútrijejedenvýmenníkprezapojeniealšiehozdrojaohrevu(solárnekolektoryaleboteplovodný
kotol).Ochranaprotikoróziijemagnéziovouanódou.Súasouvýbavyjeaj2kWelektrickášpirála.
KÓD
TYP
3830004860273
3830004861607
3830004860396
T2PL200 1249,53€
T3PL300 1501,53€
T3PL500 2123,43€
CENA
Výkony
Prípojky
Technické
parametre
objemzásobníka(l)
celkovávýška(mm)
vonkajšípriemer(D1/mm)
hmotnos(kg)
studenávoda(a/mm)
vratnávoda(b/mm)
cirkulácia(c/mm)
prívod(d/mm)
výstupteplejvody(e/mm)
max.teplotaTÚV(°C)
min.teplotapriestoru(°C)
max.teplotapriestoru(°C)
teplotnýkoeficient
príkon(kW)
výkon(kW)
teplotnýrežim(°C)
T2PL200
T3PL300
T3PL500
203,00
1538
550
141
77
253
773
693
1433
55
7
35
3,3
0,59
2
15/55
296,00
1530
650
164
77
305
984
789
1435
55
7
35
3,3
1,1
3,1
15/55
503,00
1580
800
212
77
223
695
795
1489
55
7
35
3,3
1,1
3,1
15/55
57
TepelnéerpadlopreohrevTÚVs dvomavýmenníkmi
TepelnéerpadloTjezhotovenéz kvalitnejoceles vnútornoupovrchovouúpravouemailovaním.Vo
vnútrisúdvanezávislévýmenníkyprezapojeniealšíchzdrojovohrevuTÚV(solárnekolektoryalebo
teplovodnýkotol).Ochranaprotikoróziijemagnéziovouanódou.Súasouvýbavyjeaj2kWelektrická
špirála.
KÓD
TYP
CENA
3830004860730
3830004861751
3830004860754
ST2042kW
ST3043kW
ST5043kW
1305,61€
1574,96€
2222,85€
Prípojky
Technické
parametre
Výkony
58
ST2042kW ST3043kW ST5043kW
objemzásobníka(l)
199,00
288,00
487,00
celkovávýška(mm)
1538
1530
1580
vonkajšípriemer(D1/mm)
550
650
880
hmotnos(kg)
141
164
212
studenávoda(a/mm)
77
77
77
vratnávoda(b/mm)
253
305
223
cirkulácia(c/mm)
773
984
695
prívod(d/mm)
693
789
795
spiatoka(e/mm)
853
884
880
jímka(f/mm)
941
984
1186
prívod(g/mm)
1073
1192
1276
voda(h/mm)
1433
1435
1489
povrchspodnéhovýmenníku(m2)
1,06
1,45
2,17
objemmédiaspod.výmenníku(l)
6,8
9,5
14
povrchhornéhovýmenníku(m2)
0,53
0,93
1,63
objemmédiahorn.výmenníku(l)
3,3
6,1
10,5
max.teplotaTÚV(°C)
55
55
55
min.teplotapriestoru(°C)
7
7
7
max.teplotapriestoru(°C)
35
35
35
teplotnýkoeficient
3,3
3,3
3,3
príkon(kW)
0,59
1,1
1,1
výkon(kW)
2
3,1
3,1
teplotnýrežim(°C)
15/55
15/55
15/55
TepelnéerpadlopreohrevTÚVs jednýmvýmenníkom
TepelnéerpadloTjezhotovenéz kvalitnejoceles vnútornoupovrchovouúpravouemailovaním.Vo
vnútrijejedenvýmenníkprezapojeniealšiehozdrojaohrevu(solárnekolektoryaleboteplovodný
kotol).Ochranaprotikoróziijemagnéziovouanódou.Súasouvýbavyjeaj2kWelektrickášpirála.
KÓD
TYP
CENA
3830004861904
T3Z300
1501,53€
Tepelnéerpadlosjednouvykurovacoušpirálouasprípravounavedeniuvzduchuaždo
vzdialenosti10m
Vedenieprívoduaodvoduvzduchujemožnédovzdialenosti10ms použitím3ks90°kolieno priemere
Ø150mm.
KÓD
TYP
3830004861973
T3Z300VZ 1771,95€
CENA
Výkony
Prípojky
Technické
parametre
objemzásobníka(l)
celkovávýška(mm)
vonkajšípriemer(D1/mm)
hmotnos(kg)
studenávoda(a/mm)
vratnávoda(b/mm)
cirkulácia(c/mm)
prívod(d/mm)
jímkapresondu(e/mm)
výstupteplejvody(f/mm)
max.teplotaTÚV(°C)
min.teplotapriestoru(°C)
max.teplotapriestoru(°C)
teplotnýkoeficient
príkon(kW)
výkon(kW)
teplotnýrežim(°C)
288,00
1818
650
164
188
390
790
890
635
1210
55
7
35
3,3
1,1
3,1
15/55
59
PRÍPOJNÉHADICENAPLYN
Plynováhadicasvnútorným/vnútornýmzávitom1/2“,typF– F,111
KÓD
DŽKA
CENA
1011110500
1011110750
1011111000
1011111250
1011111500
1011112000
500mm
750mm
1000mm
1250mm
1500mm
2000mm
16,03€
18,73€
21,00€
24,90€
27,78€
34,13€
Plynováhadicasvnútorným/vonkajšímzávitom1/2“,typF– M,112
KÓD
DŽKA
CENA
1011120500
1011120750
1011121000
1011121250
1011121500
1011122000
500mm
750mm
1000mm
1250mm
1500mm
2000mm
16,03€
18,73€
21,00€
24,90€
27,78€
34,13€
KÓD
DŽKA
CENA
1011130500
1011130750
1011131000
1011131250
1011131500
1011132000
500mm
750mm
1000mm
1250mm
1500mm
2000mm
20,43€
23,08€
25,63€
29,73€
32,75€
37,33€
Plynováhadicasvnútorným/rýchlospojkazávitvonkajší1/2“
Plynováhadicasvnútorným/vnútornýmzávitomkolenom1/2“
KÓD
DŽKA
CENA
1011140500
1011140750
1011141000
1011141250
1011141500
1011142000
500mm
750mm
1000mm
1250mm
1500mm
2000mm
19,93€
22,78€
25,15€
29,25€
32,25€
35,73€
60
WWW.HEPWORTH.SK
Deltastav s.r.o.
P. Mudroňa 5, Žilina
10
tel: 041/564 05 85
tel: 041/564 03 03
15
16
22 10
28
august 2013
Download

&(11². 9Á52% .29 $ 35²6/8á(1679$