Zatvárače dverí
(nespisovne: samozatvárače, braná, brano)
Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 31.03.2015
048 / 415 10 16, 0905 445 446, kovania.eu
Príklad montáže niektorých typov
© apex Banská Bystrica s.r.o.
zatváračov dverí Assa Abloy.
Na protipožiarnych a dymotesných
dverách nesmie byť zatvárač s
Nastavovanie rýchlosti zatvárania,
rýchlosti dovierania a
max. uhlu otvorenia.
Skrytý montážny plech.
Výškove nastaviteľná os ramienka,
Nastavenie
rýchlosti dovierania.
opozdenia zatvárania.
Nastavenie
Nastavenie
rýchlosti zatvárania.
Trieda otvorenia a zatvorenia
Trieda 3: 105°
Trieda 4: 180°
silu EN3.
rozsah je do 14 mm (DC200-340).
Nastavenie
Trieda zaťažiteľnosti
počet cyklov
Trieda 8: 500 000
aretáciou. Musí mať nastavenú min.
tlmenia otvárania.
Trieda sily (veľkosti)
max. šírka / hmotnosť dverí
Trieda 2: 850mm / 40 kg
Trieda 3: 950mm / 60 kg
Trieda 4: 1100mm / 80 kg
Trieda 5: 1250mm / 100 kg
Trieda 6: 1400mm / 120 kg
Trieda 7: 1600mm / 160 kg
Trieda vhodnosti pre
protipožiarne dvere
Trieda 0: nie
Trieda 1: áno
Trieda bezpečnosti
Trieda 1: jediná trieda pre
zatvárače dverí
Trieda odolnosti voči korózii
48 2-4 114
Vysvetlenie klasifikačného čísla podľa normy EN 1154.
FC - 1
Trieda 0:
Trieda 1:
Trieda 2:
Trieda 3:
Trieda 4:
nedefinovaná
nízka
stredná
vysoká
veľmi vysoká
Zatvárače dverí
(nespisovne: samozatvárače, braná, brano)
Vysvetlenie klasifikačného čísla podľa normy EN 1154.
Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 31.03.2015
Príklad montáže niektorých typov
048 / 415 10 16, 0905 445 446, kovania.eu
G-CO + 2 x DC 700
zatváračov dverí Assa Abloy.
DC120
DC340, s ramenom
DC140
DC340, s klznou lištou
DC300, s klznou lištou
DC300, s ramenom
DC200
DC500, s klznou lištou
Koordinátor 914000-09
I - interiérové
CH - v chlade
38 3-6 114
rozsah teplôt
[°C]
-35 +45
-15 +45
-15 +45
aretácia
38 1-4 114
sila zatvárania
48 2-6 113
80
80
80
80
120
80
120
80
120
opozdené
zatváranie
48 1-3 114
1 100
1 100
1 100
1 100
1 400
1 100
1 400
1 100
1 400
tlmenie
otvárania
48 3-6 114
A
A
A
A
A
A
A
A
A
rýchlosť
zatvárania
48 2-4 114
2-4
2-4
2-4
2-4
3-6
1-4
3-6
1-4
3-6
DC700, s klznou lištou
rýchlosť
dovierania
48 2-4 114
do váhy krídla
[kg]
48 2-4 114
do šírky krídla
[mm]
48 2-4 114
na protipožne
dľa EN 1154
Assa Abloy DC120
I
R ST, BI, HN, ČI
Assa Abloy DC140
I, PP
R ST, BI, HN, ČI
Assa Abloy DC200, L190
I, PP
R ST, BI, HN, ČI
AA DC200, L191 - s aretáciou
I
R ST, BI, HN, ČI
Assa Abloy DC300, L190
I, PP
R ST, BI, HN, ČI
Assa Abloy DC300, G193
I, PP
KL ST, BI, HN, ČI
Assa Abloy DC340, L190, A126
I, E, PP R ST, BI, HN, ČI
Assa Abloy DC500, G193
I, CH, PP KL ST, BI, HN, ČI
Assa Abloy DC700, G193
I, CH, PP KL ST, BI, HN, ČI
sivá
Koordinátor 914000-09
Požiarna konzola (koordinátor) G461 + 2x DC700 ST, BI
Montážna platnička A120 (k DC200, 300, 500, 700)
ST, BI, HN, ČI
Aretačné rameno L191 (k DC200, 300, 340)
Rameno L190
ST, BI, HN, ČI
Klzná lišta G193
sila zatvárania
farba
klasifikácia
podľa
EN1154
ramienko /
klzná lišta
Cenník vrchných zatváračov dverí
ASSA ABLOY
Odporúčané
použitie
Nastavovanie
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
A
A
A
A
A
A
A
N
N
MP
A
MP
MP
MP
MP
MP
dĺžka výška hĺbka
[mm] [mm] [mm]
220
206
223
223
260
260
308
270
270
52
55
60
60
60
60
63
57
57
47
40
47
47
47
47
69
64
64
25 3-7 113
N
E – exteriérové (nevystavovať priamemu pôsobeniu) HN - hnedá, RAL 8014
PP - protipožiarne
ČI - čierna, RAL 9005
FC - 2
MOC
MOC s
bez
DPH
DPH
42,98
67,48
73,03
87,64
124,55 149,46
84,69 101,63
8,91
10,69
120,73 144,88
180,93 217,12
229,25 275,10
104,13 124,96
841,71 1 010,05
5,62
6,74
59,15
70,98
11,45
13,74
12,50
15,00
35,82
56,23
ST - strieborná
V - volitelné
A - áno
BI - biela, RAL 9016
MP - možné za príplatok
N - nie
Zatvárače dverí
(nespisovne: samozatvárače, braná, brano)
Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 31.03.2015
048 / 415 10 16, 0905 445 446, kovania.eu
Príklad montáže niektorých typov
zatváračov dverí Assa Abloy.
ST, BI, HN
48 2-4 112
ST, BI, HN
48 2-4 114
MO
48 2-4 114
ST, BI, HN
48 2-6 114
ST, BI, HN
48 2-5 114
800
800
800
900
1 100
1 100
1 400
1 250
50
50
50
70
80
80
110
90
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
V
A
aretácia
38 3-4 012
A
A
N
A
A
A
A
A
sila zatvárania
ST, BI, HN
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-6
2-5
opozdené
zatváranie
38 3-4 112
tlmenie
otvárania
do váhy krídla
[kg]
38 3-4 112
MO
rýchlosť
zatvárania
do šírky krídla
[mm]
ST, BI, HN
rýchlosť
dovierania
na protipožne
dľa EN 1154
R
R
R
R
R
R
R
KL
sila zatvárania
interiér.
interiér.
interiér.
interiér.
I, E, PP
I, E, PP
I, E, PP
I, E, PP
farba
TS 93
Nastavovanie
klasifikácia
podľa EN1154
Dorma TS 68
Dorma TS 68
Dorma TS 68 s aret.
Dorma TS 72
Dorma TS 73V
Dorma TS 73V
Dorma TS 83
Dorma TS 93. 2-5
ramienko / klzná
lišta
Cenník vrchných samozatváračov
DORMA
TS 83
TS 73V
rozsah teplôt
[°C]
TS 72
Odporúčané
použitie
TS 68
N
N
A
MP
MP
MP
MP
dĺžka výška hĺbka
[mm] [mm] [mm]
220
220
220
220
225
225
245
275
53,5
53,5
53,5
68
60
60
60
60
45
45
45
46
40
40
46
53
MOC
MOC s
bez
DPH
DPH
29,02
44,87
53,64
80,09
115,79
199,48
140,95
310,38
Koordinátor SR390 + MK396, Yn strieb., Odporúčané samozatvárače: TS73, TS83. Potrebné 2 ks.
155,72
Koordinátor + 2xTS73V, ST, BI, HN
315,90
Aretačné rameno k samozatváračom TS 72
63,95
Aretačné rameno k samozatváračom TS 73, TS 83
74,30
Montážna platnička k TS72, ST, BI, HN
8,45
Montážna platnička k TS73, ST, BI, HN
17,63
I - interiér
ST - strieborná HN - hnedá
A - áno
CH - chladné
BI - biela
N - nie
E - exteriér
PP - protipožiarne
MO - mosadz
ČI - čierna
34,82
53,84
64,37
96,11
138,95
239,38
169,14
372,46
186,86
379,08
76,74
89,16
10,14
21,16
MP - možné za príplatok
V - volitelné
l Samozatvárač do extériéru znáša nízke teploty (na ktoré je určený), ale nesmie byť vystavený priamemu pôsobeniu vonkajšieho prostredia (nesmie naň pršať atď.).
l Pri výbere samozatvárača je dôležitá záťaž a umiestnenie. Pri vyšších zátažiach alebo nie bežných umiestneniach (napr. tunel, vysokohorské podmienky, vchod do veľkej predajne a
pod.) konzultujte Váš výber s našim pracovníkom. Na vysoké záťeže voľte samozatvárač T73V a vyšší.
kovania.eu
FC - 3
Download

Zatvárače dverí (samozatvárače, braná)