Samozatvárače dverí
Moderný dizajn
Ľahká inštalácia
Materiály vysokej kvality
Mnohostranné využitie
Certifikát EN
Samozatvárač dverí DC.C702
DC.C702
Prehľad výhod
Samozatvárač DC.C702 je prvým modelom série C pre ľahké a stredne ťažké
• Fixná sila zatvárania (EN3), nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie
dvere do 60kg pre obytné a kancelárske priestory.
• Voľne nastaviteľná rýchlosť koncového dorazu a sila zatvárania bez
namáhavej demontáže
DC.C702 je certifikovaný podľa EN 1154 a EN 1634 a vyhovuje požiarnej
• použiteľný vpravo aj vľavo bez namáhavého prestavovania
odolnosti podľa normy EN.
• Požiarna odolnosť podľa CE
• Zodpovedá normám EN1154 a EN1634
Na požiadanie sa DC.C702 môže dodať aj s aretačným ramienkom.
(DC.C702.HO - pozor: nemá CE).
• Na požiadanie sa dodáva s aretačným ramienkom príp. s paralelným dorazom
Štandardne sa dodávajú strieborné samozatvárače, na požiadanie aj biele
• Lacnejší a spoľahlivý model
(RAL9010).
• Optimálny pomer ceny a výkonu
• Ihličkové ložisko pre väčší výkon a účinnosť.
Samozatvárač DC.C770 sa môže použiť pre pravé a ľavé dvere.
2
Technické údaje DC.C702
max. rozmery dverí
180
max. hmotnosť dverí
Normálne upevnenie
použiteľný vpravo a vľavo
y
for right and left use
Nastaviteľná sila zatvárania
EN 3
closing force selectable
Rýchlosť zatvárania
nastaviteľná
180° - 15°
closing speed
Rýchlosť koncového dorazu
Montáž na rám dverí
nastaviteľná
15° - 0°
lachting speed
Oneskorenie zatvárania
n
delayed action
Tlmenie otvárania
n
backcheck
strieborná
štandard
biela (RAL9010)
na objednávku
Povrchová úprava
finishes
Certifikáty
EN 1154
certificates
EN 1634
Paralelný doraz
y
Požiarna odolnosť CE
3
y
fire-resistant
Rameno
Štandard
y
(arm)
paralelné
o
Aretačné ramienko
Aretačné ramienko (HO) (nemá CE)
o
hold open arm (HO) (not CE)
o… na požiadavku/option
n...nie/no
F
E
Closing
B
15
Koncový doraz
0
60 kg
max. door weight
Latching
D
C
A
Rozmery
DC.C702
Zatváranie
950 mm
max. door width
y…áno/yes
Rýchlosti zatvárania
A
B
C
D
E
F
180
44
65
165
19
45
Samozatvárač dverí DC.C680
DC.C680
Tento samozatvárač je vhodný pre vonkajšie ako aj pre vnútorné prostredie.
Sila zatvárania sa môže zmeniť bez namáhavej demontáže samozatvárača
pričom sú k dispozícii sily od EN2 do EN4.
Rovnako ako pri DC.C702, aj tu sa dá rýchlosť zatvárania nastaviť v dvoch rozsahoch (180°-15° príp. 15°-0°), výrobok sa môže dodať aj s aretačným ramienkom (DC.C680.HO - pozor: nemá CE).
Štandardne sa dodávajú strieborné samozatvárače, na požiadanie aj biele
(RAL9010).
DC.C680 je certifikovaný podľa EN1154 príp. EN1634 a zodpovedá požiarnej
odolnosti podľa normy CE.
4
Prehľad výhod
• Nastaviteľné 3 rôzne sily zatvárania (EN2-EN4)
• Vhodné pre vnútorné a vonkajšie dvere
• Voľne nastaviteľná rýchlosť koncového dorazu a sila zatvárania bez namáhavej demontáže
• použiteľný vpravo aj vľavo bez namáhavého prestavovania • Požiarna odolnosť podľa CE
• Zodpovedá normám EN1154 a EN1634
• Dlhá životnosť zabezpečená ihličkovými ložiskami a tlačným ventilom proti preťaženiu
• Na požiadanie sa dodáva s aretačným ramienkom príp. s paralelným dorazom
Technické údaje DC.C680
max. rozmery dverí
max. door width
850 mm
950 mm
1100 mm
40 kg
60 kg
80 kg
max. door weight
15
Koncový doraz
0
Normálne upevnenie
použiteľný vpravo a vľavo
y
for right and left use
Nastaviteľná sila zatvárania
y
closing force selectable
Rýchlosť zatvárania
EN 2
nastaviteľná
Rýchlosť koncového dorazu
EN 3
EN 4
180° - 15°
closing speed
Montáž na rám dverí
nastaviteľná
15° - 0°
lachting speed
Oneskorenie zatvárania
n
delayed action
Tlmenie otvárania
n
backcheck
Povrchová úprava
finishes
strieborná
štandard
biela (RAL9010)
na objednávku
Certifikáty
EN 1154
certificates
EN 1634
Paralelný doraz
y
Požiarna odolnosť CE
5
y
fire-resistant
Rameno
Štandard
y
(arm)
paralelné
o
Aretačné ramienko
Aretačné ramienko (HO) (nemá CE)
o
hold open arm (HO) (not CE)
o… na požiadavku/option
n...nie/no
F
B
E
Latching
Closing
D
A
C
Rozmery
DC.C680
Zatváranie
180
max. hmotnosť dverí
y…áno/yes
Rýchlosti zatvárania
A
B
C
D
E
F
219
53,4
45
202
19
45
Samozatvárač dverí DC.7303
DC.7303
Prehľad výhod
Kompaktný samozatvárač pre jednoduchú a rýchlu montáž. Tri voľne nastaviteľ-
• Nastaviteľné 3 rôzne sily zatvárania (EN2-EN4)
né sily zatvárania (EN2-EN4) umožňujú použitie tohto samozatvárača rovnako
• Voľne nastaviteľná rýchlosť koncového dorazu a sila zatvárania bez pre kancelárske priestory ako aj pre podniky. V prípade požiadavky sa DC.7303
namáhavej demontáže
môže dodať aj s aretačným ramienkom (DC.7303.HO). Pozor: nemá CE).
• použiteľný vpravo aj vľavo bez namáhavého prestavovania
Štandardne sa dodávajú strieborné samozatvárače, na požiadanie aj biele
• Dlhá životnosť zabezpečená ihličkovými ložiskami a tlačným ventilom (RAL9010).
proti preťaženiu
• Pekný tvar a kompaktný dizajn
Rovnako ako aj ostatné produkty z tejto série (DC. 9024 a DC.1026), splňa aj
• Požiarna odolnosť podľa CE
DC.7303 normy EN1154 a EN1634, požiarnu odolnosť spĺňa v zmysle normy
• Zodpovedá normám EN1154 a EN1634
CE a môže sa použiť vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch.
• Na požiadanie sa dodáva s aretačným ramienkom príp. s paralelným
dorazom
• Fixačná platnička (pre tenké dvere) príp. platnička (pre úzke rámy dverí)
sa dodáva samostatne
6
Technické údaje DC.7303
max. rozmery dverí
max. door width
850 mm
950 mm
1100 mm
40 kg
60 kg
80 kg
Zatváranie
180
max. hmotnosť dverí
max. door weight
y
for right and left use
Nastaviteľná sila zatvárania
y
closing force selectable
Rýchlosť zatvárania
EN 2
nastaviteľná
180° - 15°
closing speed
Rýchlosť koncového dorazu
Montáž na rám dverí
nastaviteľná
15° - 0°
lachting speed
Oneskorenie zatvárania
n
delayed action
Tlmenie otvárania
n
backcheck
strieborná
štandard
biela (RAL9010)
na objednávku
Povrchová úprava
finishes
Certifikáty
EN 1154
certificates
EN 1634
Paralelný doraz
y
Požiarna odolnosť CE
7
y
fire-resistant
Rameno
Štandard
y
(arm)
paralelné
o
Aretačné ramienko (HO) (nemá CE)
Fixačná platnička
o
hold open arm (HO) (not CE)
o… na požiadavku/option
n...nie/no
F
Latching
E
Platnička
B
Closing
D
D
C
A
Aretačné ramienko
Rozmery
DC.7303
15
Koncový doraz
0
Normálne upevnenie
použiteľný vpravo a vľavo
y…áno/yes
Rýchlosti zatvárania
A
B
C
D
E
F
207
60
38,5
50
43
45
Samozatvárač dverí DC.9024
DC.9024
Prehľad výhod
Kompaktný samozatvárač pre jednoduchú a rýchlu montáž. Voľne nastaviteľná
• Tri stupne nastavenia sily zatvárania pomocou nastavovacích skrutiek
sila zatvárania (EN2-EN4) umožňuje použitie tohto samozatvárača rovnako pre
• Voľne nastaviteľná rýchlosť koncového dorazu a sila zatvárania bez kancelárske priestory ako aj pre podniky. V prípade požiadavky sa DC.9024
namáhavej demontáže
môže dodať aj s aretačným ramienkom (DC.9024.HO - pozor: nemá CE).
• použiteľný vpravo aj vľavo bez namáhavého prestavovania
Štandardne sa dodávajú strieborné samozatvárače, na požiadanie aj biele
• Sériovo sa dodávajú s nastaviteľným tlmením otvárania
(RAL9010).
• Dlhá životnosť zabezpečená ihličkovými ložiskami a tlačným ventilom proti preťaženiu
Navyše oproti samozatváraču DC.7303 sa DC.9024 sériovo dodáva s tlmením
• Pekný tvar a kompaktný dizajn
otvárania, ktoré zabraňuje búchaniu dverí o stenu pri silnom otváraní alebo pri
• Požiarna odolnosť podľa CE
prievane.
• Zodpovedá normám EN1154 a EN1634
• Na požiadanie sa dodáva s aretačným ramienkom príp. s paralelným Rovnako ako aj ostatné produkty z tejto série (DC. (DC7303 a DC.1026), splňa
aj DC.9024 normy EN1154 a EN1634, požiarnu odolnosť spĺňa v zmysle normy
CE a môže sa použiť vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch.
8
dorazom
• Fixačná platnička (pre tenké dvere) príp. platnička (pre úzke rámy dverí)
sa dodáva ako doplnok
Technické údaje DC.9024
max. rozmery dverí
Rýchlosti zatvárania
Zatváranie
850 mm - 1,100 mm
max. door width
180
max. hmotnosť dverí
15
Koncový doraz
0
40 kg - 80 kg
max. door weight
Normálne upevnenie
použiteľný vpravo a vľavo
y
for right and left use
stupňovito nastaviteľná sila zatvárania
y
EN 2 - EN 4
closing force adjustable
Rýchlosť zatvárania
nastaviteľná
180° - 15°
closing speed
Montáž na rám dverí
Rýchlosť koncového dorazu
nastaviteľná
15° - 0°
lachting speed
Oneskorenie zatvárania
n
delayed action
Tlmenie otvárania
n
backcheck
strieborná
štandard
biela (RAL9010)
na objednávku
Povrchová úprava
finishes
Certifikáty
EN 1154
certificates
EN 1634
y
9
Požiarna odolnosť CE
y
fire-resistant
Rameno
(arm)
Štandard
y
paralelné
o
Aretačné ramienko (HO) (nemá CE)
Fixačná platnička
o
hold open arm (HO) (not CE)
y…áno/yes
Paralelný doraz
o… na požiadavku/option
n...nie/no
F
Latching
Power adjust screw
-
+
Closing
E
D
A
Platnička
B
D
C
Aretačné ramienko
Rozmery
DC.9024
A
B
C
D
E
F
236
60
38,5
50
43
45
Samozatvárač dverí DC.1026
DC.1026
DC.1026 je posledný zatvárač dverí tejto série (DC.7303/DC.9024) a svojou
skladbou je takisto kompaktný a ľahko sa montuje. Voľne nastaviteľná sila zatvárania (EN2-EN6) umožňuje použitie tohto samozatvárača rovnako pre kancelárske priestory ako aj pre podniky.
V prípade požiadavky sa DC.1026 môže dodať aj s aretačným ramienkom
(DC.1026.HO, pozor: nemá CE), ktoré v prípade potreby umožňuje nechať dvere otvorené napr. pri premiestňovaní veľkých predmetov.
Štandardne sa dodávajú strieborné samozatvárače, na požiadanie aj biele
(RAL9010).
Navyše je samozatvárač DC.7303 sériovo vybavený tlmením otvárania, ktoré
zabraňuje búchaniu dverí o stenu pri silnom otváraní alebo pri prievane.
Dodatočne: Oneskorenie zatvárania umožňuje dlhší čas priechodnosti dverí.
Pozor: Na splnenie CE normy musí byť Oneskorenie zatvárania vypnuté.
10
Prehľad výhod
• Pomocou nastavovacej skrutky sa dá stupňovito nastaviť 5 rôznych síl zatvárania
• Voľne nastaviteľná rýchlosť koncového dorazu bez namáhavej demontáže
• použiteľný vpravo aj vľavo bez namáhavého prestavovania
• Sériovo dodávaný s voľne nastaviteľným tlmením otvárania a meškaním
zatvárania
• Dlhá životnosť zabezpečená ihličkovými ložiskami a tlačným ventilom proti preťaženiu
• Pekný tvar a kompaktný dizajn
• Požiarna odolnosť podľa CE
• Zodpovedá normám EN1154 a EN1634
• Fixačná platnička (pre tenké dvere) príp. platnička (pre úzke rámy dverí)
sa dodáva ako doplnok
• Na požiadavku sa dodáva s aretačným ramienkom príp. s paralelným
ramienkom
Technické údaje DC.1026
max. rozmery dverí
Rýchlosti zatvárania
Zatváranie
850 mm - 1400 mm
max. door width
180
max. hmotnosť dverí
15
Koncový doraz
0
40 kg - 120 kg
max. door weight
Normálne upevnenie
použiteľný vpravo a vľavo
y
for right and left use
stupňovito nastaviteľná sila zatvárania
y
EN 2 - EN 6
closing force adjustable
Rýchlosť zatvárania
nastaviteľná
180° - 15°
closing speed
Montáž na rám dverí
Rýchlosť koncového dorazu
nastaviteľná
15° - 0°
lachting speed
Oneskorenie zatvárania
y
delayed action
Tlmenie otvárania
130° - 65°
nastaviteľné
y
backcheck
strieborná
štandard
biela (RAL9010)
na objednávku
Povrchová úprava
finishes
Certifikáty
EN 1154
certificates
EN 1634
y
11
Požiarna odolnosť CE
y
fire-resistant
Rameno
Štandard
y
(arm)
paralelné
o
Aretačné ramienko (HO) (nemá CE)
Fixačná platnička
o
hold open arm (HO) (not CE)
y…áno/yes
Paralelný doraz
o… na požiadavku/option
n...nie/no
F
Latching
Power adjust screw
-
+
E
Closing
BackCheck
D
A
Platnička
B
Delay action
D
C
Aretačné ramienko
Rozmery
DC.1026
A
B
C
D
E
F
296
60
48,3
50
45
45
Samozatvárač dverí DC.S610
DC.S610
Prehľad výhod
Samozatvárače dverí série S majú klzné ramienko a týmto dosahujú opticky
• Fixná sila zatvárania (EN3), nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie
ešte elegantnejšie riešenie. Rýchlosť zatvárania sa dá stupňovito nastaviť v
• Voľne nastaviteľná rýchlosť koncového dorazu a sily zatvárania bez dvoch rozsahoch. So silou zatvárania EN3 je DC.S610 vhodný pre dvere do
60kg.
namáhavej demontáže
• použiteľný vpravo aj vľavo bez namáhavého prestavovania
• Dlhá životnosť zabezpečená ihličkovými ložiskami a tlačným ventilom Všetky produkty série S sú certifikované podľa noriem EN1154 a EN1634, požiarna odolnosť podľa normy CE a môžu sa použiť v interiéri aj v exteriéri.
Na požiadanie sa DC.S610 môže dodať aj s aretačným ramienkom.
(DC.S610.HO - pozor: nemá CE).
Štandardne sa dodávajú strieborné samozatvárače, na
požiadanie aj biele (RAL9010).
12
proti preťaženiu
• Pekný tvar a kompaktný dizajn s klzným ramienkom
• Požiarna odolnosť podľa CE
• Zodpovedá normám EN1154 a EN1634
• Na požiadanie sa dodáva s aretačným ramienkom
Technické údaje DC.S610
max. rozmery dverí
Zatváranie
950 mm
max. door width
180
max. hmotnosť dverí
60 kg
max. door weight
15
Koncový doraz
0
Normálne upevnenie
použiteľný vpravo a vľavo
y
for right and left use
Nastaviteľná sila zatvárania
EN 3
closing force selectable
Rýchlosť zatvárania
nastaviteľná
180° - 15°
closing speed
Rýchlosť koncového dorazu
nastaviteľná
15° - 0°
lachting speed
Montáž na rám dverí
Oneskorenie zatvárania
n
delayed action
Tlmenie otvárania
n
backcheck
Povrchová úprava
finishes
strieborná
štandard
biela (RAL9010)
na objednávku
Certifikáty
EN 1154
certificates
EN 1634
y
Požiarna odolnosť CE
13
y
fire-resistant
Klzná koľajnička
y
sliding arm
Aretačné ramienko (HO) (nemá CE)
o
hold open arm (HO) (not CE)
y…áno/yes
Rýchlosti zatvárania
o… na požiadavku/option
331
305
32.5
22
544.5
524
n...nie/no
50
236
50
Aretačné ramienko
60
43
Latching
Closing
38.5
Samozatvárač dverí DC.S620
DC.S620
Samozatvárače dverí série S majú klzné ramienko a týmto dosahujú opticky
ešte elegantnejšie riešenie.
Prehľad výhod
• Pomocou nastavovacej skrutky sa dájú stupňovito nastaviť 3 rôzne sily zatvárania
• Voľne nastaviteľná rýchlosť koncového dorazu a sila zatvárania bez Rýchlosť zatvárania sa môže nastaviť stupňovito v dvoch rozsahoch. Pri
namáhavej demontáže
DC.S620 sa môže sila zatvárania nastaviť rýchlo od EN2 - EN4, čo umožňuje • použiteľný vpravo aj vľavo bez namáhavého prestavovania
použitie aj pre ťažké dvere.
• sériovo sa dodávajú s voľne nastaviteľným tlmením otvárania
• Dlhá životnosť zabezpečená ihličkovými ložiskami a tlačným ventilom Dodatočne sa k DC.S610 sériovo dodáva aj tlmenie otvárania, ktoré zabraňuje
búchaniu dverí o stenu pri silnom otváraní alebo prievane.
proti preťaženiu
• Pekný tvar a kompaktný dizajn s klzným ramienkom
• Požiarna odolnosť podľa CE
Všetky produkty série S sú certifikované podľa EN1154 a EN1634, požiarna
• Zodpovedá normám EN1154 a EN1634
odolnosť podľa normy CE a môžu sa použiť vo vonkajších aj vo vnútorných
• Na požiadanie sa dodáva s aretačným ramienkom
priestoroch.
Na požiadanie sa DC.S620 môže dodať aj s aretačným ramienkom.
(DC.S620.HO - pozor: nemá CE). Štandardne sa dodávajú strieborné samozatvárače, na požiadanie aj biele (RAL9010).
14
Technické údaje DC.S620
max. rozmery dverí
Zatváranie
15
Koncový doraz
0
1100 mm
max. door width
180
max. hmotnosť dverí
80 kg
max. door weight
Normálne upevnenie
použiteľný vpravo a vľavo
y
for right and left use
stupňovito nastaviteľná sila zatvárania
y
closing force adjustable
Rýchlosť zatvárania
EN 2 - EN 4
nastaviteľná
180° - 15°
closing speed
Rýchlosť koncového dorazu
nastaviteľná
15° - 0°
lachting speed
Montáž na rám dverí
Oneskorenie zatvárania
n
delayed action
Tlmenie otvárania
nastaviteľné
y
backcheck
Povrchová úprava
finishes
strieborná
štandard
biela (RAL9010)
na objednávku
Certifikáty
EN 1154
certificates
EN 1634
y
Požiarna odolnosť CE
15
y
fire-resistant
Klzná koľajnička
y
sliding arm
Aretačné ramienko (HO) (nemá CE)
o
hold open arm (HO) (not CE)
y…áno/yes
Rýchlosti zatvárania
o… na požiadavku/option
n...nie/no
540
524
331
305
+
Power adjustable
Screw
Closing
Backcheck
50
50
296
Latching
Aretačné ramienko
60
-
45
22
32.5
48.2
Fax: 032 6528085
www.kabaslovakia.sk
E-mail: [email protected]
Technické zmeny vyhradené, 11694098
Samozatvárače dverí - Kaba Türschließer, SK, 10/10
Kaba Slovensko
Mobil: 0907 702 587
Download

Samozatvárače dverí