Katalóg produktov
2015
REHA SLOVAKIA, s.r.o.
Založením našej spoločnosti v roku 1994 sme chceli rozšíriť sortiment pomôcok a služieb, ktoré v tom čase na
našom trhu chýbali. Zamerali sme sa na riešenie problémov ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc svojho okolia pri
vykonávaní svojich základných potrieb, pomôcť im stať sa samostatnejšími, zvýšiť ich pohodlie. Nami dodávané sprchové, toaletné pomôcky, vozíky, postele, zdviháky sú určené k zlepšeniu kvality života v domácom ošetrení, k získaniu väčšej mobility pre ľudí s aktívnym spôsobom života. Na jednom mieste ponúkame možnosť
vyriešiť viacero potrieb, odborné poradenstvo, predvedenie pomôcok, samozrejmosťou je poskytovanie záručného a pozáručného servisu na nami dodávané pomôcky. Počas nášho dlhoročného pôsobenia sa snažíme prispôsobovať ponuku pomôcok a služieb aktuálnym potrebám našich zákazníkov.
Tešíme sa na Vašu návštevu
www.facebook.com/rehaslovakia
Ako získate naše pomôcky?
Pomôcky uvedené v katalógu sú určené na výdaj na poukaz (plne/ čiastočne hradené ZP) a na voľný predaj.
Osobne pri návšteve Výdajne zdravotníckych pomôcok REHA
Všetky pomôcky, ktoré nájdete v tomto katalógu, si môžete objedna ť osobne, telefonicky
alebo e-mailom vo Výdajni zdravotníckych pomôcok REHA na Brnianskej ulici číslo 40 v Bratislave. Pomôcky si môžete vyzdvihnú ť osobne alebo využiť jednu z ďalších možností. Viac
informácii nájdete na webstránke www.reha.sk v sekcii VZP REHA.
Poštovou zásielkou
Zašlite nám poukaz na zdravotnícku pomôcku alebo si pomôcku objednajte vo Výdajni zdratotníckych pomôcok REHA a my Vám ju doručíme na Vašu adresu.
Dovozom pomôcky
V prípade, ak ste si objednali elektrický alebo polohovateľný vozík, bezplatne Vám ho
dopraví priamo náš pracovník. Pomôcku Vám predvedie, zaškolí Vás na jej správne používanie, prípadne zodpovie Vaše ďalšie otázky. Bezplatne zabezpečujeme aj dovoz a 1.montáž
elektrickej postele na území Slovenskej republiky.
1) Výrobcovia pomôcok uvedených v tomto katalógu si vyhradzujú právo zmeny dizajnu, prípadne technickej zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia! Produkty môžu byť zobrazené s doplnkovou výbavou!
2) Konečná váha vozíkov závisí od zvolenej výbavy!
3) Dojazd vozíkov uvádzaný v tomto katalógu je orientačný, závisí od rýchlosti jazdy, profilu trasy, počasia a podobne!
Obsah
4 | Vaňové pomôcky
11 | Sprchové pomôcky
15 | Toaletné pomôcky
22 | Barly, palice, chodúľky
28 | Antidekubitné pomôcky
39 | Ošetrovacie postele
47 | Doplnky k posteliam
49 | Transport pacientov
51 | Mechanické vozíky
56 | Aktívne vozíky
74 | Polohovateľné vozíky
81 | Prídavné pohony
83 | Elektrické vozíky
93 | Schodolezy
95 | Ostatné pomôcky
Vaňové pomôcky
4 | Vaňové pomôcky
Doska vaňová
Vaňová doska predstavuje univerzálnu pomôcku, ktorá slúži k uľahčeniu vstupu a výstupu z vane. Jednoducho sa položí na vaňu a hneď je pripravená k použitiu.
Otáčateľné plastové dorazy, umožňujúce jej nastavenie na štandardnú alebo aj tvarovanú vaňu, fixujú polohu pomôcky na vani. Sedacia časť je vybavená otvormi na odvod vody. Pevné madlo na vaňovej doske
uľahčuje nasadanie pri vstupe do vane.
Technické údaje:
Dĺžka:
Nosnosť:
Šírka:
Hmotnosť:
69 cm
130 kg
37 cm
2,05 kg
HRADENÉ ZP
Doska vaňová RFSU
Vaňová doska RFSU je univerzálna pomôcka, ktorá
slúži k uľahčeniu vstupu a výstupu z vane. Jednoducho
sa položí na vaňu a hneď je pripravená k použitiu. Otáčateľné plastové dorazy, umožňujúce jej nastavenie na
štandardnú alebo aj tvarovanú vaňu, fixujú polohu
pomôcky na vani. Sedacia časť je vybavená otvormi na
odvod vody. Odnímateľné madlo na vaňovej doske
uľahčuje nasadanie pri vstupe do vane.
Technické údaje:
Hmotnosť:
Šírka:
Farba:
Nosnosť
Tepelná odolnosť
Kód K31237 - Doska vaňová RFSU
2,1 kg
69 cm
biela
150 kg
max 85°C do 3 min.
Hradená zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
5 | Vaňové pomôcky
13,77 EUR
Doska vaňová RUFUS PLUS
Vaňová doska Rufus Plus je univerzálna pomôcka, ktorá slúži k uľahčeniu vstupu a výstupu z vane. Jednoducho sa položí na vaňu a hneď je pripravená k použitiu.
Otáčateľné plastové dorazy umožňujú jej nastavenie
na štandardnú vaňu, pričom fixujú polohu pomôcky na
vani. Sedacia časť je vybavená otvormi na odvod vody.
Odnímateľné madlo na vaňovej doske uľahčuje nasadanie pri vstupe do vane. Tento zosilnený variant je
určený pre osoby s hmotnosťou do 200 kg.
Technické údaje:
Dĺžka:
Nosnosť:
Šírka:
Hmotnosť:
Tepelná odolnosť :
Farba:
68 cm
200 kg
30 cm
1,8 kg
max 85°C do 3 min.
biela
HRADENÉ ZP
Zdvihák vaňový KANJO
Zdvihák vaňový Kanjo je zariadenie poháňané
elektromotorom, ktorý je napájaný z batérie umiestnenej v ovládači. Batéria sa dobíja dodávanou rýchlonabíjačkou (mimo výťahu, asi 1 hod.). Povrch je protišmykový a zároveň príjemný k pokožke. Predĺžené
operadlo výťahu je sklápateľné v dolnej polohe do 40°,
čím spríjemní kúpanie. Nízka hmotnosť uľahčuje manipuláciu pri skladovaní. Výťah uľahčuje vstup do vane a
výstup z nej.
Technické údaje:
Miery sedadla:
Miery operadla:
Rozsah zdvihu:
Zaťaženie:
Hmotnosť:
Kód L88250 - Zdvihák vaňový KANJO
37,5 x 50 cm
35 x 68 cm
6,5 - 45,5 cm
140 kg
10,8 kg
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
6 | Vaňové pomôcky
0,00 EUR
Medzinožný klin
Medzinožný klin slúži ako pomoc pre pacientov, ktorí
musia byť fixovaní pri používaní vaňového zdviháku.
Za príplatok je možné vybaviť touto pomôckou vaňový
zdvihák Kanjo.
Točňa na vaňový výťah
Točňa je jednoduchá pomôcka, ktorá sa len položí na
sedadlo výťahu. Protišmyková úprava na spodnej strane základovej dosky zabezpečí, že točňa bezpečne leží
na sedadle výťahu. Pohyblivá vrchná časť umožní posunutie sediaceho na stred výťahu, prípadne jeho pritiahnutie na kraj, aby Vám uľahčil napr. presadnutie
na vozík. Vrchná časť sa nielen posúva, ale aj otáča.
Povrch točne je opatrený rovnakým protišmykovým
poťahom ako výťah. Aj keď je pomôcka mokrá, sediaci
sa nezošmykne.
Technické údaje:
Hmotnosť:
7 | Vaňové pomôcky
1,9 kg
Sedadlo vaňové RFSU
HRADENÉ ZP
Táto stabilná sedačka z nehrdzavejúceho materiálu má
tepelnú odolnosť do 85°C. Dodáva sa v bežných šírkach, čo zabezpečuje použiteľnosť v štandardných typoch vaní. V spojení s vaňovou doskou vytvára ideálnu
zostavu na kúpeľ vo vani.
Pomocou ergonomicky tvarovaného sedadla a pohyblivého operadla garantuje najlepší možný komfort pri
sedení. Sedadlo je opatrené protišmykovým vzorom.
Technické údaje:
Šírka:
Veľkosť sedadla:
Hmotnosť:
Farba:
Nosnosť:
Tepelná odolnosť:
70 cm
41x36 cm
3,2 kg
biela
130 kg
max 85°C do 3 min.
Kód K31238 - Sedadlo vaňové RFSU
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
44,58 EUR
Sedačka vaňová AQUASWIFT
HRADENÉ ZP
Táto sedačka umožňuje otočenie sedadla, čím uľahčí
nasadanie a vystupovanie. Veľkosť sedačky je prispôsobená použitiu v bežných vaniach. Po pootočení nad
vaňu sa poloha automaticky zafixuje. Sedačka je otočná na obidve strany, a preto umožňuje použitie v ľavých aj pravých vaniach. Plastové sedadlo aj operadlo
zabezpečuje príjemný pocit tepla pri kontakte s nahým telom. Drážky na sedadle a operadle odvádzajú
prebytočnú vodu do vane.
Technické údaje:
Šírka:
Veľkosť sedadla:
Hmotnosť:
Nosnosť:
Tepelná odolnosť:
Kód K88247 - Sedačka vaňová otočná AQUASWIFT
70,5 cm
40x40 cm
4,5 kg
120 kg
max 85°C do 3 min.
Hradená zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
8 | Vaňové pomôcky
73,27 EUR
Ležadlo kúpacie
Ležadlo je určené na osobnú hygienu priamo nad vaňou. Sieťovaný poťah zabezpečuje odvod vody do vane. Základný rám ležadla je montovaný do steny, na
opačnej strane sa nachádzajú podpery, ktoré môžu
byť postavené na okraj vane, prípadne na zem. Toto
upevnenie umožňuje odklopenie pomôcky na stenu a
používanie vane štandardným spôsobom ostatnými
členmi domácnosti.
Technické údaje:
Dĺžka:
Farba:
Nosnosť:
Tepelná odolnosť:
140 alebo 157 cm
biela / modrá
100 kg
max 90°C
HRADENÉ ZP
Stolček vaňový RFSU
Táto stabilná a bezpečná pomôcka má veľmi široké
použitie. Slúži napr. ako vstupný schodík v prípade, ak
sa kraj vane zdá byť vysoký alebo ako stolček k toalete, ak je potrebné uvoľnenie nôh. Rám je vyrobený z
oceľovej konštrukcie s plastovou nášľapnou plochou,
ktorá je v prípade potreby odnímateľná.
Technické údaje:
Výška:
Veľkosť plochy:
Hmotnosť:
Farba:
Nosnosť:
Kód K31240 - Stolček vaňový RFSU
18,5 cm
44x42 cm
2,9 kg
biela
130 kg
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
9 | Vaňové pomôcky
28,14 EUR
Madlo Seguro 400
Maximálna bezpečnosť v kúpeľni a na WC. Patentovaný systém zobrazujúci saciu silu varuje používateľa pri
nesprávnom upevnení.
Detaily:
 ABS plast
 žiadne skrutky alebo potreba vŕtania
 ukazovateľ upevnenia
 dĺžka rukoväte 40 cm
Technické údaje:
Dĺžka:
Farba:
40 cm
biela
Madlo
Uvedené madlá sú stabilné výrobky, ktoré dovoľujú
zaťaženie do 160 kg. Sú vyrobené z tvrdeného plastu,
ktorý nepodlieha korózii. Na madle sa nachádza niekoľko gumových prstencov, ktoré aj v mokrom prostredí zabezpečia bezpečný úchop bez pošmyknutia.
Upevňovacie skrutky sú decentne ukryté pod krytmi.
Technické údaje:
Dĺžka:
Farba:
Nosnosť:
10 | Vaňové pomôcky
30, 40, 60 cm (priame)
40 cm (zalomené)
biela
160 kg
Sprchové pomôcky
11 | Sprchové pomôcky
Stolček sprchovací
HRADENÉ ZP
Všestranná pomôcka. Použiteľná je nielen v sprche ale
aj v mnohých ďalších prípadoch. Pozostáva z plastového sedátka kruhového tvaru a z konštrukcie vyrobenej
z nehrdzavejúcich materiálov.
Technické údaje:
Dĺžka:
Miery sedadla:
Výška sedu:
Šírka:
Hmotnosť:
Nosnosť:
54 cm
35 x 38 cm
50 cm
49 cm
2,5 kg
130kg
Kód K30436 - Stolček sprchovací
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
HRADENÉ ZP
0,00 EUR
Stolček sprchovací REDONDO
Stabilný, miesto šetriaci sprchovací stolček s nastaviteľnou výškou v 7 stupňoch. Na želanie môže byť vybavený mäkkou podložkou a otočnou plochou na sedenie pre maximálnu bezpečnosť a najvyšší komfort
pri sprchovaní. Stolček je vybavený otvormi na odvádzanie vody, gumenými koncovkami a odnímateľnými
nohami.
Technické údaje:
Šírka sedadla:
Celková šírka:
Výška sedu:
Hmotnosť:
Nosnosť:
Kód K88249 - Stolček sprchovací
32 cm
35 cm
47-64 cm
2,7 kg
120 kg
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
12 | Sprchové pomôcky
0,00 EUR
Sedačka sklopná do sprchy
Sedačka je určená do sprchy a z dôvodu úspory miesta
je možné ju odklopiť. Jednoduchá sedačka je montovaná na stenu. Z druhej strany sa nachádza podpera v
tvare T, ktorá podopiera sedačku v základnej polohe.
Sedadlo je vyrobené z plastu, ktorý odstraňuje pocit
chladu pri styku tela so sedačkou. Otvory na sedačke
odvádzajú vodu pri sprchovaní.
Technické údaje:
Výška:
Veľkosť plochy:
Hmotnosť:
Farba:
Nosnosť:
Tepelná odolnosť:
50 cm
40x40 cm
3 kg
biela
130 kg
max 85°C do 3 min.
Sedačka sprchovacia sklopná RFSU
Odklopná sedačka RFSU je pevne montovaná na stenu. Je určená na sprchovanie v prípade potreby
ušetrenia miesta. Jedná sa o kvalitnú pomôcku, ktorú
je možné po osobnej hygiene odklopiť smerom hore.
Sedadlo vyrobené z plastu má protišmykovú úpravu
povrchu. Vybratie na sedadle uľahčuje kompletné
umytie v bezpečnej polohe. Nožičky sú vybavené
skrutkami, ktorými je možné vyrovnať vzniknuté nerovnosti.
Technické údaje:
Výška x šírka x hĺbka:
Hĺbka pri odklopení:
Veľkosť sedadla:
Farba:
Hmotnosť:
Nosnosť::
13 | Sprchové pomôcky
50 x 51 x 49 cm
9 cm
41x40 cm
biela
4,5 kg
130 kg
Stolička sprchovacia RFSU
HRADENÉ ZP
Sprchovacia stolička je stabilná pomôcka pri sprchovaní. Napriek svojej nízkej hmotnosti unesie až 130 kg.
Plastové sedadlo má povrch protišmykovo upravený,
dodáva sa v dvoch variantoch - s hygienickým výrezom
a bez neho. Sedadlo je ergonomicky tvarované pre
zabezpečenie maximálneho komfortu pri sedení. Výhody teplotných vlastností materiálu vedú k dobrému
pocitu pri sedení.
Technické údaje:
Výška/Šírka/Hĺbka:
Veľkosť sedadla:
Hmotnosť:
Farba:
Nosnosť:
Tepelná odolnosť:
44-59/56/50 cm
54 x 41 cm
4,7 kg
zelenkavá/šedá/modrá
130 kg
max 85°C
Kód K31239 - Stolička sprchovacia RFSU
Hradená zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
66,75 EUR
Vozík sprchovací CLEAN
Pomôcka určená na uľahčenie sprchovania ako aj vykonania osobnej potreby. Je dodávaná v dvoch variantoch - s veľkými , 24“ kolesami alebo s malými , 5“ kolesami (výhodné pre použitie v úzkych priestoroch ).
Základná konštrukcia je oceľová s práškovou povrchovou úpravou. Ostatné diely (sedadlo, operadlo, opierky rúk a nôh) sú vyrobené z kvalitných plastov, ktoré
zabezpečujú príjemný pocit tepla pri styku tela s pomôckou. Opierky rúk sú odklápateľné - ich odklopenie
umožňuje ľahšie presadanie do vozíka.
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Šírka sedadla:
Výška sedadla:
Výška:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Farba:
14 | Sprchové pomôcky
73 cm
69 cm (24“ kolesá)
52 cm (5“ kolesá)
48 cm
49/55 cm
99/105 cm
130 kg
14,0 kg
šedá alebo zelenkavá
Toaletné pomôcky
15 | Toaletné pomôcky
Zvyšovač WC RFSU jednoduchý
HRADENÉ ZP
Tieto nové toaletné zvyšovače môžu byť upevnené na
WC jednoduchým spôsobom.
K tomu slúžia štyri jednoducho nastaviteľné dorazy.
Po ich nastavení je zvyšovač zabezpečený a poskytuje
bezpečný pocit. Vzadu je zvyšovač o trochu vyšší, čo
zabezpečuje jednoduchšie vstávanie z WC.
Technické údaje:
Výška:
Veľkosť plochy:
Hmotnosť:
Farba:
Nosnosť:
6/10 cm
39x36 cm
1,2/1,5 kg
biela
130 kg
Kód K31231 - Zvyšovač WC RFSU jednoduchý
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Zvyšovač WC RFSU s krytom
HRADENÉ ZP
Tieto toaletné zvyšovače sú totožné ako štandardné
zvyšovače, líšia sa však tým, že sú vybavené krytom.
Po nastavení je zvyšovač zabezpečený a poskytuje bezpečný pocit.
Dodáva sa v dvoch výškach, a to 6 a 10 cm a má svoj
toaletný kryt.
Technické údaje:
Výška:
Veľkosť plochy:
Hmotnosť:
Nosnosť:
Tepelná odolnosť:
Kód K31232 - Zvyšovač WC RFSU s krytom
6cm,10 cm
39x36 cm
1,1 - 1,5 kg
130 kg
max 85°C do 3 min.
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
16 | Toaletné pomôcky
30,35 EUR
Zvyšovač WC RFSU s opierkami rúk
HRADENÉ ZP
Toaletný zvyšovač je jednoducho montovaný, je pohodlný, bezpečný a jednoducho udržiavateľný. Dodáva sa
v dvoch výškach, 6 a 10 cm. Pripevňuje sa na WC po
odmontovaní krytu, využívajúc otvory na WC. Zvyšovač je vybavený opierkami rúk, ktoré napomáhajú pri
vstávaní a poskytujú oporu pri sedení. Výhody teplotných vlastností materiálu dosky vedú k dobrému pocitu tepla pri nasadaní. Vzadu je zvyšovač o trochu
vyšší, čo zabezpečuje jednoduchšie vstávanie z WC. Je
odnímateľný, čo umožňuje jeho jednoduché umytie..
Technické údaje:
Výška:
Veľkosť plochy:
Medzi opierkami:
Celková šírka:
Hmotnosť:
Nosnosť:
6/10 cm
39x36 cm
49 cm
60 cm
5,0/5,8 kg
130 kg
Kód K31233 - Zvyšovač WC RFSU s opierkami rúk Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
52,04 EUR
Podstavec oporný toaletný
HRADENÉ ZP
Podstavec oporný pozostáva zo samostatného stojana, ktorý sa vkladá nad WC a zvyšuje jeho úroveň až
na výšku 62 cm, čo ocenia najmä osoby po operáciách
kĺbov, pretože nemusia dosadať na WC s výškou cca.
40 cm. Podstavec je výškovo prestaviteľný bez použitia
náradia. Zo spodu je opatrenými gumovými násadami
proti samovoľnému posunu. Sedacia časť vyrobená z
plastu je jednoducho dezinfikovateľná a vybavená predĺženým lievikom.
Technické údaje:
Dĺžka / šírka:
Zaťaženie:
Výška sedu:
Hmotnosť:
Farba:
Kód K30738 - Podstavec oporný toaletný
52 cm / 54 cm
100 kg
44-62 cm
12 kg
biela
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU
Doplatok pacienta:
17 | Toaletné pomôcky
153,11 EUR
Podstavec oporný toaletný SWIFT
Podstavec Swift je obdobná pomôcka ako toaletná
stolička, určená je ale na použitie nad toaletu. Podstavec je možné jednoducho poskladať. Je vybavený výškovo prestaviteľnými nožičkami, ktoré umožňujú nastavenie sedadla v rozsahu 42 až 57 cm. K uľahčeniu
vstávania a dosadania je podstavec vybavený opierkami rúk. Jedná sa o stabilný stojan s plastovým sedadlom. Vzhľadom na jeho nízku hmotnosť umožňuje jednoduchú manipuláciu a výškové nastavenie.
Podstavec je vhodný na všetky bežné toalety. Pristavením k WC je hneď pripravený na použitie.
Technické údaje:
Šírka:
Výška:
Zaťaženie:
Hmotnosť:
Farba:
56 cm
42-57 cm
130 kg
3,9 kg
šedá
Stolička toaletná RFSU
Stolička toaletná je určená pre ľudí, ktorí potrebujú
v blízkosti svojej postele toaletu. Pri posadení sa
a vstávaní napomáhajú opierky rúk. Ďalšie uľahčenie,
prípadne lepšie prispôsobenie umožňuje aj výškové
nastavenie každej nožičky. Stoličku je preto možné
použiť aj nad štandardným WC.
Bezpečné postavenie na podložke zabezpečuje aj kĺbové uloženie gumových pätiek nožičiek. V prípade potreby je možné operadlo jednoducho odňať.
Technické údaje:
Šírka:
Šírka sedadla:
Výška sedu:
Hmotnosť:
Farba:
Nosnosť:
Tepelná odolnosť:
18 | Toaletné pomôcky
56 cm
45 cm
42 - 57 cm
5,4 kg
zelenkavá/šedá/modrá
130 kg
max 85°C
Stolička toaletná
Stolička toaletná môže byť použitá ako voľne stojace
prenosné WC, napr. pri posteli, alebo postavená nad
toaletnú misu, kde slúži ako pomôcka pri dosadaní a
vstávaní. Vďaka použitiu čalúnenej podložky je stolička
použiteľná aj ako obyčajná stolička. Je opatrená toaletným vedierkom. Ako dopomoc slúžia čalúnené
opierky rúk.
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Výška sedadla:
Výška celková:
Nosnosť:
Hmotnosť:
60 cm
43 cm
50 cm
90 cm
100 kg
10 kg
HRADENÉ ZP
Vozík toaletný GR 303
Stolička toaletná môže byť použitá ako voľne stojace
prenosné WC, napr. pri posteli, alebo postavená
nad toaletnú misu, kde slúži ako pomôcka pri dosadaní a vstávaní. Vďaka použitiu čalúnenej podložky je
stolička použiteľná aj ako obyčajná stolička. Je opatrená toaletným vedierkom. Ako dopomoc slúžia čalúnené opierky rúk.
Technické údaje:
Dĺžka / šírka:
Výška operadla:
Výška sedu:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Kód L57165 - Vozík toaletný GR 303
80 / 52 cm
40 cm
53 cm
100 kg
12 kg
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
19 | Toaletné pomôcky
50,00 EUR
Vozík toaletný TSU1
HRADENÉ ZP
Je určený na používanie ako vozík toaletný, prípadne
ako vozík transportný. Toaletné vedierko je možné
vytiahnuť smerom vzad a vozík použiť aj nad bežnou
WC misou. K tomu napomáha aj celková šírka vozíka,
ktorá je len 56 cm, čím sa zmestí aj do najmenších zárubní. Toaletná doska na vozíku je dezinfikovateľná,
pretože je vyrobená z plastu. Vozík je opatrený štyrmi
malými kolieskami, ktoré mu zabezpečujú veľkú obratnosť. Zadné kolieska sú vybavené brzdou, ktoré zabezpečia vozík na požadovanom mieste.
Technické údaje:
Dĺžka / šírka / výška:
Výška sedu:
Miery sedu:
Nostnosť:
Hmotnosť:
Farba:
83 / 56 / 96 cm
50 cm
42 x 46 cm
120 kg
14,2 kg
chróm
Kód L88246 - Vozík toaletný TSU1
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Vozík toaletný GR 310
Je určený na používanie ako vozík toaletný, sprchovací
či transportný. Vedierko toaletné je možné vytiahnuť
smerom vzad a vozík použiť nad bežnou WC misou. K
tomu napomáha aj celková šírka vozíka, ktorá je len 54
cm (kolesá 125mm), čím sa zmestí aj do najmenších
zárubní. Doska toaletná na vozíku je dezinfikovateľná,
pretože je vyrobená z plastu. Vozík je opatrený štyrmi
malými kolieskami, ktoré mu zabezpečujú veľkú obratnosť. Zadné kolieska sú vybavené brzdou, ktoré zabezpečia vozík na požadovanom mieste.
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Výška:
Výška sedu:
Miery sedu:
Výška operadla:
Hmotnosť:
Nosnosť:
Farba:
20 | Toaletné pomôcky
90 cm
54 cm
92 cm
51 cm
45 x 41 cm
41 cm
13,5 kg
120 kg
biela
Držadlo sklopné OptimaL
Madlo OptimaL je sklápateľné a pre zvýšenie bezpečnosti je vybavené opornou nohou. V odklopenej polohe je táto „noha“ automaticky pritiahnutá k madlu
a pri sklápaní nastavená do potrebnej polohy. Oporná
plocha je vyrobená z príjemného plastového materiálu.
Technické údaje OptimaL:
Vyloženie
73,5cm
Výška
80cm
Nosnosť
150 kg
Hmotnosť
3,1kg
Tepelná odolnosť
max 85°C do 3 min.
Podstavec oporný kombinovaný
Podstavec oporný je samostatne stojaci stojan určený
pre klientov s vyššou váhou. Ukladá sa nad WC a zvyšuje jeho úroveň až na výšku 55 cm, čo ocenia napr.
osoby po operáciách kĺbov. Zo spodnej strany je opatrenými gumovými násadami proti samovoľnému posunu. Sedacia časť vyrobená z plastu je jednoducho dezinfikovateľná. Podľa požiadavky je vybavená predĺženým lievikom alebo toaletnou misou pre tých, ktorý
chcú mať toaletu bližšie pri posteli.
Technické údaje:
Vnútorná šírka:
Celková šírka:
Výška sedu:
Výška opierok nad
sedadlom:
Zaťaženie:
Hmotnosť:
Farba:
21 | Toaletné pomôcky
60 cm
67 cm
55 cm
23 cm
300 kg
12 kg
biela
Barly, palice, chodúľky
22 | Barly, palice, chodúľky
Chodítko recipročné G201
HRADENÉ ZP
Chodítko sa skladá z troch hliníkových dielov spojených kĺbmi. Z toho dôvodu sú obidve strany posúvateľné, pri každom kroku je jedna strana chodítka stále na
podlahe, čím zvyšuje bezpečnosť pri chôdzi. To umožňuje prirodzený priebeh pohybu. Chodítko je skladateľné po uvoľnení poisťovacieho kolíka. Výška pomôcky je prestaviteľná v 6. polohách.
Technické údaje:
Šírka:
Výška úchopu:
Hĺbka:
Rozmery po zložení:
Hmotnosť:
58,5 cm
82-92 cm
47 cm
83x53x11 cm
2,7 kg
Kód L88242 - Chodítko recipročné G201
Plne hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
HRADENÉ ZP
0,00 EUR
Chodítko pevné G104
Chodítko pevné je určené k nácviku chôdze a státia.
Vďaka hliníkovej konštrukcii poskytuje veľkú stabilitu
pri nízkej hmotnosti 2,5 kg. Výškové prestavenie - 6
polôh - umožňuje individuálne nastavenie podľa požiadaviek užívateľa. Chodítko je po uvoľnení poisťovacieho kolíka na priečnej tyči skladateľné.
Technické údaje:
Šírka:
Výška úchopu:
Hĺbka:
Rozmery po zložení:
Hmotnosť:
Kód L88243 - Chodítko pevné G104
58,5 cm
82-92 cm
45 cm
83x58x9,5 cm
2,3 kg
Plne hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
23 | Barly, palice, chodúľky
0,00 EUR
Chodítko ERGO
HRADENÉ ZP
Ergo je obratným pomocníkom pri chôdzi. Vďaka mohutnej konštrukcii je stabilnejšie a je možné ho použiť
aj pri vychádzkach vonku. Vysokú obratnosť zabezpečujú predné otočné kolieska. Rúčky sú výškovo prestaviteľné bez použitia náradia. Chodítko je vybavené
nákupným košíkom. Pri dlhšej prechádzke ponúka
chodítko možnosť oddychu, je možné posadiť sa na
vrchnú časť a odpočinúť si. Chodítko je vybavené brzdami pôsobiacimi na zadné kolesá, ktoré umožňujú
chodítko pribrdiť alebo úplne zastaviť a zabezpečiť
jeho polohu.
Technické údaje:
Šírka:
Výška úchopu:
Hĺbka:
Nosnosť:
Hmotnosť:
61,5 cm
77-115 cm
57 cm
120 kg
11,2 kg
Kód L88244 - Chodítko ERGO
Plne hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Chodítko TAiMA
Toto geniálne skľadateľné chodítko je určené pre najnáročnejších zákazníkov. Vďaka svojej extrémne nízkej
hmotnosti - len 6,5 kg, maximálnej stabilite, flexibilite
a atraktívnemu dizajnu udáva nové štandardy v tejto
oblasti. Aj napriek svojej nízkej hmotnosti je nosnosť
chodítka TAiMA 150 kg.
Technické údaje:
Šírka:
Celková výška:
Celková dĺžka:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Verzia XC.
24 | Barly, palice, chodúľky
63 cm
79-95 cm
67 cm
150 kg
6,5 kg
Chodúľka 405
HRADENÉ ZP
Chodúľka 405 stabilná pomôcka vhodná pre pohyb
v interiéri. Predné kolieska uľahčujú pohyblivosť pomôcky. Zadné pevné gumové opory zabezpečujú bezpečné státie pri prestávkach v chôdzi. Úchopy sú výškovo prestaviteľné pomocou rýchloupínacích skrutiek.
Pomôcka je navyše skladateľná pre ľahší transport
alebo skladovanie.
Technické údaje:
Šírka:
Výška úchopu:
Hĺbka:
Hmotnosť:
40, 50 cm
70-90 cm
54 cm
6,3 kg
Kód L57155 - Chodúľka 405
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
HRADENÉ ZP
53,67 EUR
Chodúľka 401
Chodúľka 401 sa vyznačuje iným spôsobom skladania
základného rámu, ktorému dominuje krížová vzpera.
Individuálne nastavenie pomôcky zabezpečuje výškové prestavenie podpazušných opierok. Chodúľka sa
pohybuje na štyroch kolieskach. Chodúľka je veľmi
prakticky poskladateľná na hrúbku približne 10 cm - je
možné vziať si ju so sebou aj na cesty.
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Rozsah nastavenia opôr:
Hmotnosť:
Kód L57152 - Chodúľka 401
70 cm
49 cm
114 - 134 cm
10 kg
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
25 | Barly, palice, chodúľky
26,80 EUR
Barla predlakťová 1410
HRADENÉ ZP
Barly 1410 sú vyrábané v niekoľkých farebných kombináciách, pozostávajú z eloxovaného hliníka rovnakej
farby s úchopovou časťou z plastu.
Napriek veľmi nízkej hmotnosti majú nosnosť do 130
kg na kus. Široký úchop zabezpečuje pohodlné držanie. Bezpečnosť pri chôdzi zvyšuje aj farebná gumová násada s protišmykovou úpravou. K lepšiemu
prispôsobeniu požiadavkám slúži inovované výškové
prestavenie barly.
Technické údaje:
Dĺžka úchopu:
Výška úchopu:
Zaťaženie:
Hmotnosť:
11 cm
77-102 cm
130 kg
0,6 kg
Kód K52946 - Barla predlakťová 1410
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU,REU,GER
Doplatok pacienta:
0,72 EUR
Barla podpazušná 1315/2
HRADENÉ ZP
Barla je vyrobená z eloxovaného hliníka. Úchopová
a podpazušná časť je z penového materiálu, ktorý znižuje tlak na tieto oblasti. Barla je výškovo prestaviteľná pomocou jednoduchého mechanizmu. Vzdialenosť
medzi podpazušnou časťou a úchopom je tiež prestaviteľná. Barla sa vyrába v dvoch rozmeroch, vyberá sa
podľa výšky postavy pacienta.
Technické údaje:
stredná
veľká
Výška úchopu:
110-130 cm
120 - 140 cm
Hmotnosť:
880 g
910 g
Max. hmotnosť pacienta:
150 kg
Kód K52947 - Barla podpazušná 1315/2
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,RHB,TRA,CHI,NEU,REU,GER
Doplatok pacienta:
26 | Barly, palice, chodúľky
18,10 EUR
Protišmyková násada - odklopná
Odklopná násada je jednoduchým zariadením uľahčujúcim pohyb na zľadovateľom povrchu. Protišmyková
násada je vhodná na barlu i palicu s rôznym priemerom rúrky. Ak prichádzate do miestnosti jednoducho
preklopíte násadu smerom hore a pohybujete sa na
normálnych gumových násadách, bez toho aby ste si
doma poškriabali podlahu.
Protišmyková násada - výsuvná
Násada protišmyková na barlu je vyrobená z plastu.
Vo vnútri sa nachádzajú štyri ostré hroty, ktoré bránia
pošmyknutiu ak sa pohybujete na snehu, prípadne
ľade.
Hroty sa vysúvajú pomocou páčky na boku násady.
Zo spodnej strany je gumová podložka, ktorá zabezpečí normálnu funkciu násady po vsunutí hrotov. Násadu
je možné namontovať na rôzny druh pomôcky, napr.
barlu, palicu atď. s rôznymi priemermi trubky.
27 | Barly, palice, chodúľky
Antidekubitné pomôcky
28 | Antidekubitné pomôcky
GELSCAR
Antidekubitné gélové sedačky sú určené pri prevencii
a liečbe defektov pokožky pri pacientoch s nízkym až
stredným rizikom vzniku dekubitov.
Sedačka Gelscar je plne gélová sedačka pozostávajúca
z neoprénového obalu, v ktorom sa nachádza viskózna
kvapalina. V rohoch na nachádzajú šnúrky, ktorými je
možné sedačku Zafixovať na vozíku. Chladiaci efekt
náplne sedačky je minimalizovaný práve neoprénovým
obalom, ktorý bráni prestupu chladu, ak bola sedačka
v chladnom prostredí.
Technické údaje:
Veľkosť:
40x40, 43x45 cm
Výška:
3,5 cm
Nosnosť:
110 kg
gél 35 mm
GELTOP
Antidekubitné gélové sedačky sú určené pri prevencii
a liečbe defektov pokožky pri pacientoch s nízkym až
stredným rizikom vzniku dekubitov.
Sedačka Geltop je vytvorená kombináciou gélovej
vrstvy v hrúbke 1 cm a molitanového základu v hrúbke
4,5 cm. Celá sedačka je vložená do prievzdušného, ale
nepremokavého obalu. Pre ľahšiu manipuláciu je na
obidvoch stranách upevnené pútko.
Technické údaje:
Veľkosť:
Výška:
Nosnosť:
gél 10 mm
penový materiál 45mm
29 | Antidekubitné pomôcky
40x40, 43x45 cm
5,5 cm
95 kg
ROHO MOSAIC
Antidekubitná sedačka ROHO MOSAIC patrí do kategórie vzduchových sedačiek. Bola špeciálne vyvinutá
pre oblasť prevencie proti vzniku dekubitov, prípadne
liečbe malých defektov pokožky pre osoby s nízkym až
stredným rizikom vzniku dekubitov.
Sedačka MOSAIC je cenovo výhodnou náhradou ťažkých gélových sedačiek. Použitý materiál uľahčuje čistenie a zabezpečuje hmotnosť sedačky len 500 g.
Okrem uvedeného je určená pre použitie aj pri pooperačných stavoch, prípadne aj pri hemoroidoch.
Technické údaje:
Veľkosť:
Výška:
Materiál:
Nosnosť:
Hmotnosť:
41x41, 46x41,
46x46 cm
8 cm
PVC
115 kg
0,5 kg
HARMONY
Jedná sa o vzduchovú sedačku s nafukovacími vankúšikmi, ktoré sú uložené na anatomicky tvarovanom
penovom základe. Sedačka pomocou vzduchových
vankúšikov znižuje tlak na dosadaciu plochu, čím znižuje riziko vzniku dekubitov. Je určená hlavne na prevenciu alebo liečbu defektov pokožky pre osoby s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov.
Sedačka je dobrou základnou pomôckou na cestách,
pri jazde s autom, prípadne pri športe.
Technické údaje:
Miery:
Nosnosť:
Hmotnosť:
30 | Antidekubitné pomôcky
35.5 cm x 40.5 cm /
51 cm x 45.5 cm.
125kg
0,6kg (v závislosti od veľkosti)
Alova CONTOURED
Je určená hlavne na prevenciu alebo liečbu defektov
pokožky pre osoby so stredným až vysokým rizikom
vzniku dekubitov. Sedačka je vyrobená zo špeciálnej
peny ZIPEX tvarovou pamäťou pre lepšie rozdelenie
tlaku. Podstatne tak znižuje tlak na dosadaciu plochu,
a tým umožňuje jej lepšie prekrvenie. Povrch je anatomicky tvarovaný pre lepšie udržanie polohy tela.
Sedačka je vybavená poťahom.
Technické údaje:
Veľkosť:
Výška:
Nosnosť:
38x41, 40,5x41, 43x43,
43x44, 45,5x44,
6/ 7/ 9/ 10 cm
do 200 kg
ROHO
HRADENÉ ZP
Rokmi overený antidekubitný systém určený na prevenciu pre osoby s najvyšším rizikom vzniku dekubitov
ale aj liečbu už existujúcich preležanín. Sedačka s výškou 5 cm je určená pre aktívnych užívateľov, ktorý
často presadajú. Sedačka s výškou 10 cm dosahuje
vďaka svojej výške ešte lepšie výsledky, vzhľadom na
veľmi nízky protitlak systému (len asi 30 mm Hg) a tým
zabezpečuje dostatočné prekrvenie tkaniva aj pri dlhodobom sedení. Preto platí, čím vyššia je sedačka, tým
väčší je terapeutický efekt sedačky.
Technické údaje:
Miery: 30x30, 30x34, 34x34, 34x38, 34x43,38x34, 38x38,
38x43, 38x48, 43x38, 43x43,43x48, 43x52, 48x38,
48x43,48x48, 48x52, 52x43, 52x48, 52x52 cm
Počet komôr:
1 alebo 2 alebo 4
Výška sedačky:
5 alebo 10 cm
Nosnosť:
neobmedzená
Hmotnosť:
1,2 kg
Kód L60970 - Podložka antidekubitná ROHO
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB,OPR - RL
Doplatok pacienta:
31 | Antidekubitné pomôcky
177,44 EUR
KINERIS
HRADENÉ ZP
Tento systém bol vyvinutý špeciálne pre užívateľov
s vysokým rizikom vzniku dekubitov alebo pre užívateľov s už existujúcim dekubitom. Sedačky aj matrac
umožňujú pomocou vzduchových vankúšikov prekrvenie, znižujú tlak a ideálne doplňujú liečbu dekubitov.
Srdcom celého systému je vzduchový vankúšik z jemného neoprénu.
Technické údaje:
Miery:
Počet komôr:
Výška sedačky:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Farba:
32x32, 32x36, 36x36,
36x40, 40x40, 40x44,
44x44, 44x48, 48x48
1 alebo 2
7 alebo 10 cm
150 kg
1,2 kg
modrá
Kód L80829 - Podložka antidekubitná KINERIS
Plne hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB,OPR - RL
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Matrac CONFORT
Matrac Confort je základným matracom na posteľ. Je
možné použiť ho aj na polohovateľnú posteľ, najlepšie
však s dreveným lamelovým roštom. Confort je opatrený nepremokavým poťahom. Tým je vhodný aj pre
inkontinentných pacientov. Poťah je opatrený zipsom,
na troch stranách. Po odstránení je prateľný pri teplote do 90°C. Jedná sa o základnú pomôcku - nemá teda
žiadne prídavné funkcie.
Nie je teda určený pre pacientov s rizikom vzniku dekubitov - preležanín.
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Výška:
Nosnosť:
Hmotnosť:
32 | Antidekubitné pomôcky
195 cm
88 cm
14 cm
20 - 100 kg
7 kg
Matrac antidekubitný APLOT
Matrac Aplot je vyrobený zo špeciálnej hmoty ZYPREX.
Táto hmota má jedinečné vlastnosti a ľahko sa prispôsobuje tvaru tela ležiacej osoby. Je možné použiť ho aj
na polohovateľnú posteľ. Vrchná vrstva je tvarovaná
vo forme kociek, medzi ktorými môže prúdiť vzduch, a
tak odvádzať vznikajúce pary a zabraňuje vzniku zaparených miest. Je opatrený nepremokavým poťahom a
je vhodný aj pre inkontinentných pacientov. Poťah je
opatrený zipsom na troch stranách.
Tento matrac je určený pre pacientov s nízkym až
stredným rizikom vzniku dekubitov - preležanín.
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Výška:
Hmotnosť:
Nosnosť:
195 cm
88 cm
17 cm
10 kg
40 - 135 kg
Matrac antidekubitný EPSUS
Epsus je vyrobený zo špeciálnej hmoty ZIPREX, ktorá
sa rýchlo prispôsobuje ležiacej osobe a tak zabezpečuje zvýšený komfort. Matrac je možné použiť pri polohovateľných posteliach a je vyrobený s drážkami, ktoré odvádzajú vzniknutú paru. Navyše sa na bokoch
nachádzajú súvislé pásy podporujúce bočné vedenie
pri ležaní na matraci aj pri polohovaní. Matrac je vybavený prievzdušným poťahom PU HD, ktorý je vhodný
aj pre inkontinentných pacientov.
Matrac je určený predovšetkým k prevencii a liečbe
dekubitov pre pacientov so stredným až vysokým
rizikom preležanín.
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Výška:
Nosnosť:
Hmotnosť:
33 | Antidekubitné pomôcky
195 cm
88 cm
17 cm
40 - 120 kg
(s nafukovacím dielom až 150kg)
14 kg
Matrac antidekubitný ALOVA s tvarovou pamäťou
Matrac je určený pre dlhodobo ležiacich pacientov. Materiál ZYPREX zvyšuje komfort polohovania pacienta
svojou schopnosťou nasledovať zmeny polohy tela. Je určený predovšetkým k prevencii a liečbe dekubitov pre
pacientov so stredným až vysokým rizikom preležanín. Tento matrac patrí k pasívnym pomôckam, ktoré
zabezpečujú vaskulárny prietok vďaka prispôsobeniu sa kontúram tela. Matrac ALOVA je na rozdiel od štandardných matracov s tvarovou pamäťou ešte kvalitnejší a jeho účinok je podstatne efektívnejší. Je totiž rozdelený na tri pásma s rôznou tvrdosťou pre rôzne časti tela - nohy, strednú časť tela a hlavu. Nakoľko tieto časti
tela rôznym spôsobom tlačia na podložku, je nutné, aby sa aj matrac odlišne tvaroval. Pre zvýšený efekt ochrany päty nôh sa na matraci nachádza v tejto oblasti vybratie. Bráni vzniku dekubitov v tejto oblasti. Matrac vďaka osvedčenej technickej ochrane znižuje nebezpečenstvo krížovej kontaminácie. Matrac je vybavený vzdušným poťahom PU HD, ktorý umožňuje priestup vznikajúcich pár, ale bráni prepúšťaniu tekutín. Preto je možné
použiť ho aj pre inkontinentných pacientov. Poťah je opatrený zipsom na troch stranách, je možné prať ho pri
teplote do 90°C.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Výška:
Nosnosť:
Hmotnosť:
195 cm
88 cm
14 cm
do 120 kg
8 kg
Kód K83452 - Matrac ALOVA s tvarovou pamäťou Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: ORT,RHB,TRA,NEU - RL
Doplatok pacienta:
34 | Antidekubitné pomôcky
0,00 EUR
Matrac antidekubitný ALOVA XXL s tvarovou pamäťou
Matrac je určený pre dlhodobo ležiacich najťažších pacientov s hmotnosťou až do 270 kg. Materiál zvyšuje
komfort polohovania pacienta svojou schopnosťou nasledovať zmeny polohy tela. Matrac sa skladá z dvoch
vrstiev, 7 a 10 cm, ktoré aj pri vysokej hmotnosti užívateľa zabezpečuje maximálny antidekubitný účinok.
Je určený predovšetkým k prevencii a liečbe dekubitov pre pacientov so stredným až vysokým rizikom preležanín. Tento matrac patrí k pasívnym pomôckam, ktoré zabezpečujú vaskulárny prietok vďaka prispôsobeniu
sa kontúram tela. Matrac ALOVA je rozdelený na tri pásma s rôznou tvrdosťou pre rôzne časti tela - nohy,
strednú časť tela a hlavu. Nakoľko tieto časti tela rôznym spôsobom tlačia na podložku, je nutné, aby sa aj
matrac odlišne tvaroval. Pre zvýšený efekt ochrany päty nôh sa na matraci nachádza v tejto oblasti vybratie.
Bráni vzniku dekubitov v tejto oblasti. Matrac vďaka osvedčenej technickej ochrane znižuje nebezpečenstvo
krížovej kontaminácie.
Matrac je vybavený vzdušným poťahom PU HD, ktorý umožňuje priestup vznikajúcich pár, ale bráni prepúšťaniu tekutín. Preto je možné použiť ho aj pre inkontinentných pacientov. Poťah je opatrený zipsom na troch
stranách, je možné prať ho pri teplote do 90°C.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Dĺžka:
Šírka:
Výška:
Nosnosť:
Hmotnosť:
198 cm
90, 100, 120
alebo 140 cm
17 cm
do 270 kg
18 kg
Kód K83452 - Matrac ALOVA s tvarovou pamäťou Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: ORT,RHB,TRA,NEU - RL
Doplatok pacienta:
35 | Antidekubitné pomôcky
kontaktujte nás
Antidekubitný matrac s kompresorom APS-1
HRADENÉ ZP
Kvalitne spracovaný, komfortný antidekubitný matrac
s kompresorom sa ľahko používa, má 130
vzduchových komôr, cyklus tlakových zón je každých
5 - 10 minút. Povrch je z PVC, čo umožňuje ľahké
a rýchle čistenie. Nosnosť tohto matracu je 100kg.
Technické údaje:
Dĺžka x širka x výška:
Max. zaťaženie:
Hmotnosť:
200 x 90 x 6,5 cm
100 kg
3,4 kg
Kód K88245 - Antidekubitný matrac s kompresorom
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: ORT,RHB,TRA,NEU - RL
Doplatok pacienta:
HRADENÉ ZP
0,00 EUR
HICO-DECUBIMAT (do 120 kg)
Matrac vybavený dvoma osobitnými komorami, ktoré
sú nafukované špeciálnym kompresorom. V 6 minútovom intervale je 50% matraca naplnených vzduchom
pod tlakom, kým druhých 50% je odvzdušnených. Pomocou blízkeho rozloženia komôr a následného nafukovania a vyfukovania je dosiahnutý ľahký masážny
efekt, ktorý spôsobuje citeľné prekrvenie jednotlivých
partií. Ovládačom je plynule nastaviteľný optimálny
tlak v matraci závislý od hmotnosti. K určeniu správnej
funkcie systému sa na kompresore nachádza aj kontrolka signalizujúca správne nastavenie.
Technické údaje:
Napájanie:
Hĺbka:
Šírka:
Výška:
Hmotnosť:
Kód K77920 - Matrac antidekubitný s kompresorom
Kompresor
230 V
12 cm
30 cm
16 cm
2,6 kg
Matrac
200 cm
90 cm
7 cm
2 kg
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: ORT,RHB,TRA,NEU - RL
Doplatok pacienta:
36 | Antidekubitné pomôcky
29,90 EUR
HICO-DECUBIMAT (do 160 kg)
HRADENÉ ZP
Rovnako ako predchádzajúce systémy, aj v tomto prípade sa systém skladá z matraca a kompresora. Matrac nie je však plástového tvaru ale komory sa skladajú
z valcov. Tomu je prispôsobený aj výkonnejší kompresor. Matrac je určený pre ťažšie prípady stavu dekubitov. Účinne pomáha liečiť už existujúce ťažšie dekubitné rany.
Skúsenosti ukazujú, že matrace s valcovým vzorom
komôr sú predovšetkým vhodné na obdobie ošetrovania dlhšie ako 6 mesiacov.
Technické údaje: Kompresor
Matrac
Napájanie:
230 V
Hĺbka:
12 cm
200 cm
Šírka:
30 cm
90 cm
Výška:
16 cm
13 cm
Prietok:
7,5 l/min
Kód K77923 - Antidekubitný matrac s kompresorom
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: ORT,RHB,TRA,NEU - RL
Doplatok pacienta:
302,78 EUR
HICO-DECUBIMAT T390
Technické údaje: Kompresor
Matrac
Napájanie:
230 V/ 50Hz
Veľkosť:
40x35x15cm
200x90x21 cm
Čas cyklu:
6 - 30 minút
Príkon:
0,35 kWh/24h
Hmotnosť:
6 kg
9,7 kg
Tento systém je určený pre najťažšie stavy preležanín,
až do 4. štádia podľa Norton/Seilerovej stupnice. Preto sa už nejedná o dvojkomorový ale až trojkomorový
systém, pričom umiestnenie hlavy zostáva statické.
Matrac je vyrobený zo špeciálneho materiálu, ktorý
zabezpečuje zvýšenú nosnosť a dlhú životnosť. Matrac
je vybavený poťahom a popruhmi pre upevnenie na
posteľ. Aby bola zabezpečená individuálna starostlivosť o pacienta je kompresor vybavený počítačovým
čipom, čo umožňuje jeho individuálne programovanie
podľa potrebnej liečby. Na kompresore je možné nastaviť rôzne parametre, napríklad hmotnosť pacienta
od 25 do 250 kg, čas cyklu od 6 do 30 minút atď. Nastavené parametre sú zobrazené na displeji. Samotná
funkcia kompresora a nafukovanie jednotlivých komôr
je zobrazované sústavou svetelných kontroliek. Celý
panel je uzamykateľný, a tým zabráni nedovolenej
zmene parametrov. Kompresor je vybavený antibakteriálnym filtrom a CPR ventilom, ktorý zabezpečí vypustenie matraca v priebehu 10 sekúnd.
37 | Antidekubitné pomôcky
HICO - DECUBIMAT T400
Pre pacientov s hmotnosťou až do 350 kg, prípadne
s najvyšším štádiom preležanín, sa vyrába antidekubitný systém HICO DECUBIMAT 400. Je určený pre najťažšie stavy preležanín. Jedná sa o trojkomorový systém, umiestnenie hlavy zostáva statické. Matrac je
vyrobený zo špeciálneho materiálu, ktorý zabezpečuje
zvýšenú nosnosť a dlhú životnosť. Rozdiel od predchádzajúceho zariadenia je zvýšená nosnosť až 350 kg a
šírka matraca 120 cm. Kompresor je prispôsobený
nosnosti systému a aj matraca, preto dosahuje prietok
Technické údaje:
Napájanie:
Veľkosť:
Čas cyklu:
Príkon:
Hmotnosť:
Kompresor
230 V/ 50Hz
40x35x15 cm
6 - 30 minút
0,35 kWh/24h
6 kg
Matrac
200x120x20 cm
8 kg
AXTAIR
Technické údaje:
Nosnosť:
do 130 kg
Systém Axtair sa skladá z kompresora, matraca a nepremokavého, odnímateľného poťahu. Matrac je dvojkomorový, pričom tri valce pod hlavou zostávajú stále nafúkané. Tento druh systému je určený pre osoby s vysokým
rizikom vzniku dekubitov, prípadne pre prípady s už existujúcim dekubitom. Zvýšenú pozornosť si zaslúži kompresor. Jedná sa o úplne automatické zariadenie, ktoré samé
riadi svoj výkon tak, aby sa v matraci nachádzal optimálny tlak pre čo najvyšší účinok celého kompletu. Nepotrebuje teda žiadne nastavovanie. Pracuje v 7 minútových
cykloch a je vybavený tromi spôsobmi práce. Základný,
dynamický, je určený k prevencii alebo liečbe dekubitov.
Druhý, statický, spôsobí, že všetky komory sa prepoja a
kompresor automaticky nastaví optimálny tlak. Pacient
je zapustený viacej do matraca. Posledný je tzv. ošetrovací mód. Tento umožní spojenie všetkých komôr a matrac je nafúkaný na plný tlak. Pri spustení tohto módu sa
spustí aj časovač, ktorý po uplynutí 30 minút automaticky prepne kompresor do základného módu striedavého
nafukovania. Ďalšou zaujímavosťou je aj tlačidlo, ktoré
umožni optimalizáciu tlaku v matraci pri posadení pacienta, kedy práve viac tlačí celou svojou váhou do matraca.
38 | Antidekubitné pomôcky
Ošetrovacie postele
39 | Ošetrovacie postele
Posteľ ošetrovacia polohovateľná DALI
Starostlivosť o ležiaceho pacienta je sťažená aj pri použití štandardnej postele, ktorá je bežne používaná. Štandardné postele sú veľmi nízke a pri starostlivosti o ležiacu osobu je namáhané chrbtové svalstvo ošetrujúceho
personálu. Rovnako bežné postele neumožňujú polohovanie pacienta, napr. pri stravovaní na lôžku a pod.
Polohovacia posteľ Dali umožňuje plynulé prestavenie až štyroch veličín:

prestavenie výšky postele v rozsahu 40-80 cm, (prípadne ako jediná na trhu od 22 - 62 cm - LOW) napr.
pri rehabilitácii pacienta, pri jeho umývaní atď.

prestavenie polohy dolných končatín 0°-20°,(napr. pri uvoľnení pre lepší prietok krvi), aj s polohovaním

uhlové sklápanie operadla 0°-75° (napr. pri stravovaní, čítaní, sledovaní TV, atď.)

uhlové naklápanie celej postele
Prestavenie týchto polôh je zabezpečované elektromotormi a ich ovládanie je pomocou jednoduchého ovládača. Jednotlivé polohy sú prestaviteľné plynule a je možné pohyb zastaviť v ľubovoľnej polohe. Posteľ je vybavená dreveným roštom, ktorý zvyšuje komfort pobytu na lôžku a bráni vzniku preležanín. Je vybavená kolieskami, a preto je možné ľahko ju presunúť na ľubovoľné miesto. Proti pádu z postele je na bokoch vybavená
posuvnými postrannými oporami, ktoré je možné zosunúť nadol aby neprekážali a následne opäť zdvihnúť.
HRADENÉ ZP
V základnej výbave postele sa nachádza :
- samotná posteľ so štyrmi motormi a ovládačom
- základný matrac
Technické údaje:
Plocha na ležanie:
Výška ležadla:
Hmotnosť:
Bezpečnostná nosnosť
- bočné posuvné zábrany
- „šibenica“ s trianglom
200x90 cm
40-80 cm
cca. 100 kg
185 kg
Kód L80701 - Posteľ ošetrovacia DALI
Plne hradená zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
40 | Ošetrovacie postele
0,00 EUR
Posteľ ošetrovacia polohovateľná ARMINIA
Starostlivosť o ležiaceho pacienta je sťažená pri použití štandardnej postele, ktorá je bežne používaná. Štandardná posteľ je veľmi nízka a pri starostlivosti o takúto osobu je namáhané chrbtové svalstvo ošetrujúceho
personálu. Rovnako bežné postele neumožňujú polohovanie pacienta, napr. pri stravovaní na lôžku. Polohovacia posteľ Arminia umožňuje plynulé prestavenie až štyroch veličín:

prestavenie výšky postele v rozsahu 40-80 cm (napr. pri rehabilitácii pacienta, pri jeho umývaní atď.)

prestavenie polohy dolných končatín 0°-20° (napr. pri uvoľnení dolných končatín, na zlepšenie prietoku
krvi), aj s polohovaním

uhlové sklápanie operadla 0°-75° (napr. pri stravovaní, čítaní, sledovaní TV, atď.)

uhlové naklápanie celej postele

uvoľňovacia poloha dolných končatín (napr. pri kŕčových žilách)
Ovládanie týchto polôh je zabezpečované elektromotormi a ich ovládanie je pomocou jednoduchého ovládača. Jednotlivé polohy sú prestaviteľné plynule a pohyb je možné zastaviť v ľubovoľnej polohe. Posteľ je vybavená dreveným roštom, ktorý zvyšuje komfort pobytu na lôžku.
HRADENÉ ZP
V základnej výbave postele sa nachádza :
- samotná posteľ so štyrmi motormi a ovládačom
- základný matrac
Technické údaje:
Plocha na ležanie:
Výška ležadla:
Hmotnosť:
Bezpečnostná nosnosť:
- bočné posuvné zábrany
- „šibenica“ s trianglom
200x90 cm
40-80 cm
cca. 100 kg
185 kg
Kód L77917 - Posteľ ošetrovacia ARMINIA
Hradená zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
41 | Ošetrovacie postele
2,62 EUR
Posteľ ošetrovacia polohovateľná ALLURA
Ošetrovacia posteľ Alura je navrhnutá tak, aby čo najlepšie spĺňala vysoké nároky na ňu kladené pri každodennej starostlivosti. Vysoká kvalita a odolná konštrukcia zaručujú dlhú životnosť a nenáročnosť postele na údržbu.
Posteľ Allura je k dispozícii s plochou na ležanie veľkosti 90 x 200 cm. Bezpečnostná nosnosť je 250kg, takže je
vhodná aj pre ťažších pacientov. Výšku plochy na ležanie je možné plynule nastaviť v rozmedzí 30 - 80 cm. Tento neobvyklý rozsah nastavenia umožňuje zvýšiť komfort pri každodennej starostlivosti.
Vďaka zvýšenej konštrukcií čela postele sú vyššie aj bočnice. Tie je možné v prípade potreby zosunúť nadol aby
neprekážali a následne ich opäť zdvihnúť. Elektromotory a jednoduchý ovládač umožňujú prestavenie celkovej
výšky postele, uhlové sklápanie operadla, prestavenie polohy dolných končatín, celkové naklopenie postele.
V základnej výbave postele sa nachádza :
- samotná posteľ so štyrmi motormi a ovládačom
- základný matrac
Technické údaje:
Plocha na ležanie:
Výška ležadla:
Hmotnosť:
Bezpečnostná nosnosť:
- bočné posuvné zábrany
- „šibenica“ s trianglom
200x90 cm
30-80 cm
cca. 125 kg
250 kg
42 | Ošetrovacie postele
Posteľ ošetrovacia polohovateľná INOVIA
Posteľ Inovia patrí medzi najkomfortnejšie polohovacie postele. Základnom postele je robustná oceľová konštrukcia spojená s výkonnými elektromotormi. Toto spojenie zabezpečuje je nosnosť až do 225 kg.
Nová celková konštrukcia postele umožnila zároveň zvýšiť jej nastaviteľnú výšku až na 55 cm, ktorá je v rozsahu 22 - 77 cm. Tým uľahčuje zostupovanie z postele a dosadanie na posteľ.
Jedinečný je aj systém polohovania operadla, ktoré sa nielen vzpriamuje ale aj odsúva vzad tak, aby ležiaca
osoba nebola pri polohovaní posúvaná.
Posteľ má štyri polohovateľné možnosti:

polohovanie operadla

polohovanie nôh

nastavenie výšky postele

zmena sklonu postele
Ďalšou novinkou je kompletný napájací systém
s napätím 24V, čo ocenia hlavne senzibilnejšie osoby.
Technické údaje:
Plocha na ležanie:
Veľkosť postele
Výška ležadla:
Hmotnosť:
Bezpečnostná nosnosť:
200x90 cm
225x104 cm
22-77 cm
155 kg
225 kg
43 | Ošetrovacie postele
Posteľ ošetrovacia polohovateľná WESTFALIA
Posteľ ošetrovacia Westfalia je obdobná posteľ, líšiaca sa však základným mechanizmom zdvihu. Základný
podvozok obsahu nožnicový mechanizmus ovládaný elektromotorom, ktorý zabezpečuje zdvíhanie postele.
Ďalšie dva elektromotory zabezpečujú polohovanie nôh a polohovanie operadla. Všetky funkcie sú ovládané
pomocou ovládacieho panelu.
Posteľ môže byť vybavená dreveným alebo kovovým lamelovým roštom, podľa výberu zákazníka.
Posteľ umožňuje plynulé prestavenie troch veličín:

prestavenie výšky postele v rozsahu 35-80 cm

prestavenie polohy dolných končatín 0°-20°

uhlové sklápanie operadla 0°-75°
Základný rám postele je kovový, pokrytý práškovou farbou a drevené plochy sú potiahnuté zosilnenou fóliou s
dreveným vzorom pre vyššiu odolnosť proti poškriabaniu. Farebná povrchová úprava je buk.
V základnej výbave postele sa nachádza :
- samotná posteľ s tromi motormi a ovládačom
- základný matrac
Technické údaje:
Plocha na ležanie:
Výška ležadla:
Hmotnosť:
Bezpečnostná nosnosť:
- bočné posuvné zábrany
- „šibenica“ s trianglom
200x90 cm
35-80 cm
cca. 135 kg
200 kg
44 | Ošetrovacie postele
Posteľ ošetrovacia polohovateľná WESTFALIA CARE
Inovatívny a nadčasový dizajn kladie dôraz na filozofiu kvality spoločnosti Burmeier. Westfalia Care je príťažlivá
pre oči, nekompromisná a samozrejme vysoko kvalitná a odolná posteľ.
Vďaka použitiu 24V technológie v štandardnej výbave v spojení s napájacím zdrojom Vám umožnia ušetriť na
nákladoch na elektrickú energiu až 15 eur za lôžko/rok. Súčasne tak chránite aj životné prostredie.
Inovatívny rozsah nastavenia v rozmedzí 63 cm umožňuje všestranné použitie postele. Najvyššia poloha vo
výške 89 cm umožňuje pohodlnú prácu ošetrovacieho personálu. Jedná sa o posteľ pre všetky prípady s bezpečnostnou nosnosťou do 225 kg.

225 kg bezpečnostná nosnosť

integrované predĺženie postele

integrovaný držiak na posteľnú bielizeň (iba pri obložení „Primus“)

centrálna brzda

3 typy obloženia
Technické údaje:
Plocha na ležanie:
Výška ležadla:
Hmotnosť:
Bezpečnostná nosnosť:
200x90 cm
26-89 cm
cca. 160 kg
225 kg
Kompletnú ponuku polohovateľných postelí nájdete na:
www.rehaslov.sk/pomocky-pre-leziacich.html
45 | Ošetrovacie postele
Nemocničné lôžko PURO
Puro spája praktický dizajn, jednoduché ovládanie a inovatívne hygienické riešenia. Bočnice MultiFlex+ s možnosťou ovládania jednou rukou umožňujú rýchly prístup k pacientovi. Našim cieľom je ponúknuť Vám nemocničnú posteľ, ktorá je popri jednoznačných výhodách perfektne prispôsobená na každodenný pracovný cyklus.
Práve preto s našimi zákazníkmi dôkladne analyzujeme pracovný cyklus týkajúci sa ošetrovacích postelí, aby
sme dosiahli ešte ekonomickejšiu prevádzku.
To najdôležitejšie v skratke:





jemne odstupňované bočnice MultiFlex+
moderný a jednoducho ovládateľný ovládač
dizajn a krytá kabeláž pre rýchlu a jednoduchú prípravu
digitálne asistenčné systémy uľahčujúce prácu personálu
jednoducho odoberateľné časti pre rýchly prístup k pacientovi
NOVINKA
Technické údaje:
Plocha na ležanie:
Výška ležadla:
Hmotnosť:
Bezpečnostná nosnosť:
200x90 cm
35-91 cm (28-91 verzia Brevo)
cca. 155 kg
260 kg
Kompletnú ponuku polohovateľných postelí nájdete na:
www.rehaslov.sk/pomocky-pre-leziacich.html
46 | Ošetrovacie postele
Stolík servírovací THEUTUS nad posteľ
HRADENÉ ZP
Základným modelom je stolík Theutus. Je to servírovací stolík na kovovej konštrukcii, vybavený štyrmi kolieskami. Dve kolieska sú vybavené brzdou. Pracovná
plocha je naklápateľná na obidve strany, a preto je
stolík použiteľný z pravej ale aj z ľavej strany postele.
Povrch je potiahnutý fóliou odolnou voči poškriabaniu
a tekutinám.
Technické údaje:
Výška:
79 cm
Šírka:
65 cm
Hĺbka:
40 cm
Pracovná plocha: výškovo-prestaviteľná 79-111 cm
Kód K88348 - Stolík servírovací THEUTUS
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Stolík servírovací DUO
Odvodeným modelom od stolíka Theutus je stolík
Duo. Tento model sa líši od predchádzajúceho modelu
rozdelenou pracovnou plochou na väčšiu, ktorá je naklápateľná a menšiu, ktorá zostáva stále vodorovná.
Toto umožňuje umiestniť na menšej ploche napríklad
šálku s čajom, kávou atď.
Technické údaje:
Výška:
75 cm
Šírka:
81 cm
Hĺbka:
40 cm
Pracovná plocha: výškovo-prestaviteľná 79-110 cm
2 kolieska sa dajú zabrzdiť
47 | Servírovacie stolíky
Nočný stolík HERMANN
Základným predstaviteľom nočných stolíkov je model
Hermann. Tento stolík je dodávaný vo variante s odklopnou pracovnou plochou alebo bez nej. Nočný stolík je vybavený v hornej časti zásuvkou a v spodnej
časti skrinkou. Kolieska sú všetky vybavené brzdou.
Stolík je konštruovaný ako obojstranný. Je možné ho
teda použiť z ľavej aj z pravej strany postele. Ak je vybavený pracovnou doskou, je možné ju preklopiť na
bok stolíka a tak nezavadzia.
Technické údaje:
Výška:
88 cm
Šírka:
55 cm
Hĺbka:
45,5 cm
Celková šírka po vyklopení prac plochy:
119,5 cm
Nočný stolík CHERUSKER
Posledným luxusným modelom je nočný stolík Cherusker.
Tento stolík je rovnako vybavený ako predchádzajúci. Nájdete tu zásuvku, skrinku, kolieska s brzdou. Navyše má však
pracovnú dosku, ktorú je možné nielen výškovo prestaviť
ale zároveň je možné ju aj naklápať. Aj tento model je univerzálny, obojstranný, použiteľný z obidvoch strán postele.
Technické údaje:
Výška:
87 cm
Šírka:
56 cm
Hĺbka:
51 cm
2 kolieska sa dajú zabrzdiť
Kompletnú ponuku nočných a servírovacích stolíkov nájdete na:
www.rehaslov.sk/pomocky-pre-leziacich.html
48 | Nočné stolíky
Transport pacientov
49 | Transport pacientov
Elektrický zdvihák AGILE
HRADENÉ ZP
Zdvihák slúži na zdvíhanie osoby z postele a jej preloženie do vozíka, prípadne na transport napríklad do
kúpeľne, pričom umožňuje zdvih osoby už z podlahy.
Zdvih zabezpečuje elektromotor napájaný z batérie. K
nabíjaniu slúži dodávaná nabíjačka, ktorú stačí zapojiť
do siete a do zdviháku. Šírka podvozku je prestaviteľná
nožným pedálom. Podvozok je vpredu vybavený malými kolieskami, aby bola zachovaná čo najmenšia výška podvozku pre lepšiu prístupnosť pri zdvíhaní. Pri
zdviháku Agile je na výber jeden z troch druhov závesu.
Technické údaje:
Výška ramena (min/max):
Max výška:
Šírka zdviháku:
Dĺžka zdviháku:
Nosnosť:
Hmotnosť:
88/197 cm
207 cm
63 cm
82 - 112 cm
150 kg
42 kg
Kód L77918 - Elektrický zdvihák AGILE
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB - RL
Doplatok pacienta:
32,19 EUR
RAVELLO - CURO
Verzia Ravello Curo predstavuje ideálne transportné kreslo pre každodennú starostlivosť.
Ravello Curo ponúka nielen optimálne pohodlie pri
sedení, ale aj vynikajúcu kvalitu spracovania.
Ravello Curo je ľahko umývateľné a jednoducho ovládateľné.
Technické údaje:
Celková šírka:
68 cm
Celková výška:
126 cm
Celková hĺbka:
98 cm
Šírka / výška / hĺbka sedadla:
50 / 45 / 45 cm
Kompletnú ponuku zdvihákov a transportných kresiel nájdete na:
www.rehaslov.sk/transport-pacientov.html
50 | Transport pacientov
Mechanické invalidné vozíky
51 | Mechanické ivozíky
Vozík mechanický GR 101
HRADENÉ ZP
Jedná sa o základný skladací mechanický vozík
s kovovou konštrukciou, odnímateľnými bočnicami
a stupačkami. Rám vozíka je chrómovaný, ktorý vydrží
aj horšie zaobchádzanie. Nosnosť vozíka je 120 kg pri
jeho hmotnosti 17 kg. K dispozícii sú rôzne šírky sedu
pre rôznych pacientov.
Technické údaje:
Šírka sedadla
Výška sedu:
Nosnosť:
Hmotnosť:
36, 38, 40, 43, 45, 48
50 cm
120 kg (základný variant)
18 kg
Kód L53006 - Vozík mechanický GR101
Plne hradený zdravotnou poisťovňou*
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
*Do šírky sedu 45.
Vozík mechanický GR 101 XL
HRADENÉ ZP
Rovnako ako základný model aj tento, odvodený model XL, je vyrobený z kvalitných zosilnených oceľových
rúrok, ktoré sú rovnako ako napr. karoséria auta, pozinkované. Avšak použité rúrky sú hrubostenné, spoje
sú vystužené, miestami je rám spevnený zdvojenými
rúrkami. To zabezpečí vozíku pri nízkej hmotnosti extrémnu nosnosť, veľkú stabilitu a pevnosť, ako aj dlhú
životnosť v najnáročnejších podmienkach. Pritom celková hmotnosť vozíka je len 23 kg vrátane bočníc
a stupačiek. Poťahy sú zosilnené - textilné.
Technické údaje:
Šírka sedadla
Výška sedu:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Kód L53006 - Vozík mechanický GR101
53, 58, 63 cm
50 cm
180 kg
23 kg
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
52 | Mechanické ivozíky
na dotaz
Vozík mechanický GR 108
HRADENÉ ZP
Vozík GR je aktívny vozík, ktorý je možné prispôsobiť
rôznym požiadavkám užívateľa svojimi možnosťami
prestavenia. Medzi výhody tejto koncepcie patrí aj
nastavenie výšky sedu, prípadne uhla sklonu sedadla.
Preto uspokojí požiadavky rôznych užívateľov. Nosnosť vozíkov je do 120kg. Rám vozíka je vyrobený
z odľahčených materiálov, čo zabezpečuje hmotnosť
vozíka 14 kg. Poťahy vozíka sú z nenasiakavého materiálu. Tento vozík spĺňa požiadavky kladené na ľahký
atraktívny invalidný vozík.
Technické údaje:
Šírka sedadla
Nosnosť:
Hmotnosť:
36, 38, 40, 43, 45, 48
120 kg
od 14,5 kg
Kód L37865 - Vozík mechanický GR108
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
HRADENÉ ZP
0,00 EUR
Vozík mechanický BASIC LIGHT
Ľahký a praktický vozík strednej triedy. Rámová konštrukcia je vyrobená z hliníkových zliatin, čo zabezpečí
vozíku vysokú nosnosť pri nízkej hmotnosti. Prestaviteľné zadné a predné kolesá umožňujú prestavenie
nielen výšky vozíka ale aj sklon sedadla. Vozík je vybavený odnímateľnými bočnicami, ktoré sú navyše aj
výškovo prestaviteľné. Vzadu pod sedadlom sa nachádzajú aj tranzitné kolieska, ktoré oceníte pri prechode
úzkych priechodov, napr. zárubní dverí, výťahov.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Nosnosť:
Hmotnosť:
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 cm
125 kg
od 13 kg
Kód L80699 - Vozík mechanický BASIC LIGHTPlne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
53 | Mechanické ivozíky
0,00 EUR
Vozík mechanický BASIC
HRADENÉ ZP
Vozík Basic je možné prispôsobiť rôznym požiadavkám
užívateľa. Medzi výhody tejto koncepcie patrí aj nastavenie výšky sedu, prípadne uhla sklonu sedadla. Jeho
základ tvorí hliníkový rám s odnímateľnými stupačkami. V základnej výbave je vozík vybavený prestaviteľným sklonom operadla, okrem toho je možné meniť aj
výšku operadla. Tuhosť operadla je nastaviteľná popruhmi. Jedná sa o veľmi obľúbený ľahký aktívny vozík. Nosnosť vozíka je 125 kg, pri jeho hmotnosti od 12
kg (podľa výbavy vozíka). Poťahy vozíka sú z nenasiakavého materiálu.
Technické údaje:
Šírka sedadla
Hĺbka sedu:
Výška sedu vpredu:
Výška sedu vzadu:
Nosnosť:
Hmotnosť:
36, 39, 42, 45, 48
40--42,5-45 cm
40-53 cm
38-53 cm
125 kg
od 15,8 kg (s kolesami)
Kód L60884 - Vozík mechanický BASIC
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Vozík mechanický GR 120
HRADENÉ ZP
GR 120 je aktívny odľahčený, ľahko prispôsobiteľný
skladací vozík strednej triedy. Je určený pre užívateľov, ktorí sa aktívne venujú svojim pracovným povinnostiam ale aj svojim záľubám. Samozrejmosťou tejto
triedy vozíkov je možná zmena výšky sedu, sklonu sedu, výšky operadla atď. Vozík je vybavený štandardne
blatníkmi, ktoré neprekážajú pri častom presadaní z
vozíka, prípadne pri práci za počítačom. Na požiadanie
je však možné vozík vybaviť odnímateľnými výškovo
prestaviteľnými opierkami rúk. Prestaviteľné operadlo
je vybavené velcro popruhmi,
Technické údaje:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Kód L53014 - Vozík mechanický GR120
120 kg
12 kg
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
54 | Mechanické ivozíky
0,00 EUR
Vozík mechanický GR 120 Comfort
HRADENÉ ZP
GR 120 Comfort je aktívny odľahčený skladací vozík
strednej triedy. Má rovnaké vlastnosti ako predchádzajúci model. Vozík GR120 Comfort je štandardne
vybavený odnímateľnými výškovo prestaviteľnými
opierkami rúk alebo blatníkmi. Odklápateľné opierky
nôh sú štandardne dodávané ako dvojdielne plastové
platne. V doplnkovej výbave je však aj jednodielna
hliníková stupačka. Prestaviteľné operadlo je rovnako
štandardne vybavené velcro popruhmi, ktorými je
možné nastaviť rôznu tuhosť operadla.
Technické údaje:
Nosnosť:
Hmotnosť:
120 kg
12 kg
Kód L53014 - Vozík mechanický GR120
Plne hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Vozík mechanický M100
HRADENÉ ZP
Unikátny ľahký vozík s atraktívnym dizajnom. Vozík
M100 má vynikajúce prevádzkové vlastnosti, nízku
hmotnosť a možno ho jednoducho a ľahko zložiť. Veľký rozsah nastavenia uľahčí život nielen jeho užívateľovi, ale aj zdravotným sestrám. Mechanický vozík
M100 je vybavený mäkkým čalúnením, ktoré sa prispôsobí tvaru tela a zabezpečuje tak príjemný pocit pri
sedení.
Technické údaje:
Šírka sedadla
Kolesá:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Kód L86036 - Vozík mechanický M100
37,5,- 50cm (po 2,5cm)
predné 8“
zadné 24“
125 kg
15,7 - 16,4 kg
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
55 | Mechanické ivozíky
0,00 EUR
Aktívne invalidné vozíky
56 | Aktívne vozíky
Vozík mechanický GR 120 SPORT
Vozík GR 120 je aktívny odľahčený skladací vozík strednej triedy, ktorý je možné vďaka možnostiam prestavenia prispôsobiť rôznym požiadavkám užívateľa.
Vozík má aktívny rám, ktorý zabezpečuje vozíku nízku hmotnosť. Je určený pre aktívnych užívateľov, ktorí sa
aktívne venujú svojim pracovným povinnostiam, ale aj svojim záľubám.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
36-38, 40-43, 45-48 cm
36-42 cm
120 kg
od 12 kg
Kód L53014 - Vozík mechanický GR120
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
57 | Aktívne vozíky
0,00 EUR
Vozík mechanický EXELLE
Exelle - jeden z prvých invalidných vozíkov firmy Progeo je stále aktuálny vďaka jeho harmonickým tvarom a
overenej odolnosti i spoľahlivosti. Vďaka novým technickým riešeniam, je tento model opäť vynovený prostredníctvom dynamickejšieho a štíhlejšieho dizajnu. Štruktúra si udržuje pôvodnú odolnosť, no jeho hmotnosť
sa znížila o takmer 2 kg.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
33, 36, 39, 42, 45, 48 cm
35-47,5 cm
30-54 cm
125 kg
od 6,9 kg (bez kolies)
od 9,5 kg (s kolesami)
Kód L60879 - Vozík mechanický EXELLE
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
58 | Aktívne vozíky
242,43 EUR
Mechanický vozík EXELLE Vario
Verzia roku 2014 sa vyznačuje dynamickým dizajnom s novými technickými riešeniami. S krížom skrytým pod
sedadlom a so značnou úsporou hmotnosti predstavuje ideálny produkt pre užívateľov, ktorý chcú skladateľný
invalidný vozík s vlastnosťami vozíka s pevným rámom.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
36, 39, 42, 45, 48 cm
35-47,5 cm
24,5-47,5 cm
125 kg
od 7,6 kg (bez kolies)
od 10,2 kg (s kolesami)
Kód L60879 - Vozík mechanický EXELLE VARIO
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
59 | Aktívne vozíky
242,43 EUR
Mechanický vozík YOGA
Verzia roku 2014 sa vyznačuje dynamickým dizajnom s novými technickými riešeniami. S krížom skrytým pod
sedadlom a so značnou úsporou hmotnosti predstavuje ideálny produkt pre užívateľov, ktorý chcú skladateľný
invalidný vozík s vlastnosťami vozíka s pevným rámom.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
36, 39, 42, 45, 48 cm
35-47,5 cm
24,5-47,5 cm
125 kg
od 7,6 kg (bez kolies)
od 10,2 kg (s kolesami)
Kód L80700 - Vozík mechanický YOGA
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
60 | Aktívne vozíky
832,50 EUR
Mechanický vozík TEKNA ADVANCE
Verzia roku 2014 sa vyznačuje dynamickým dizajnom s novými technickými riešeniami. S krížom skrytým pod
sedadlom a so značnou úsporou hmotnosti predstavuje ideálny produkt pre užívateľov, ktorý chcú skladateľný
invalidný vozík s vlastnosťami vozíka s pevným rámom.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
36, 39, 42, 45, 48 cm
35-47,5 cm
24,5-47,5 cm
125 kg
od 7,6 kg (bez kolies)
od 10,2 kg (s kolesami)
61 | Aktívne vozíky
Mechanický vozík EGO
Keď sa stretne brilantný dizajn a technológia, vznikne invalidný vozík EGO. Extrémne ľahký skladateľný vozík
vyniká najmä svojou odolnosťou a jednoducho používateľným inovatívnym systémom skladania. Rám môže
byť zhotovený buď z hliníka alebo karbónových vlákien a to je len zopár detailov, ktorými sa vyznačuje tento
top model.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
33, 36, 39, 42, 45, 48 cm
35-47,5 cm
24,5-47 cm
125 kg
od 7,2 kg (bez kolies)
od 9,8 kg (s kolesami)
62 | Aktívne vozíky
Mechanický vozík EGO Custom
Táto verzia, ktorej rám je navrhnutý a vyrobený špeciálne podľa požiadaviek zákazníka, je unikátom vo svojej
kategórii. Vyznačuje sa inovatívnym systémom skladania, extrémne ľahkým, ovládateľným a odolným rámom porovnateľným s vozíkmi s neskladateľným rámom.
Ego Custom predstavuje vrchol ponuky, dizajnovaný pre dynamických ľudí, ktorí chcú využívať všetky výhody
ponúkané skladateľnými vozíkmi, pri váhe od 9 kg!
NOVINKA
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
- cm
- cm
- cm
125 kg
od 6,6 kg (bez kolies)
od 9,0 kg (s kolesami)
63 | Aktívne vozíky
Mechanický vozík URBAN
Aktívny invalidný vozík Urban sme Vám prvý krát predstavili koncom septembra na výstave Slovmedica, NonHandicap 2013. Ide o absolútnu novinku medzi mechanickými vozíkmi s pevným rámom, ktorá vyniká najmä
širokými možnosťami individualizácie. Môžete si vybrať jednu z viacerých farieb rámu i z rôznych farebných
motívov poťahov (štandardne je dodávaný v čiernej farbe).
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Hmotnosť:
36, 38, 40, 43, 45 cm
39, 41, 43 cm
25-35/ 37-41 cm
od 11 kg
64 | Aktívne vozíky
Mechanický vozík WILD
Aktívny invalidný vozík Wild sme Vám prvý krát predstavili koncom septembra na výstave Slovmedica, NonHandicap 2013. Ide o absolútnu novinku medzi mechanickými vozíkmi s pevným rámom, ktorá vyniká najmä
širokými možnosťami individualizácie.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Hmotnosť:
33, 36, 39, 42, 45 cm
37-45 cm
25-35/ 37-41 cm
od 11 kg
65 | Aktívne vozíky
Mechanický vozík JOKER
Veľmi úspešný invalidný vozík s pevným rámom, ktorý Vás nikdy neprestane udivovať. Vďaka ultra ľahkým
eliptickým trubkám z hliníkovej zliatiny alebo karbónových vlákien je vozík Joker známy najmä vďaka jeho vynikajúcim jazdným vlastnostiam, ktoré boli naviac vo verzii 2014 ešte vylepšené. Lineárny a agresívny Joker používa inovatívne technologické riešenia pre plnú personalizáciu.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
33, 36, 39, 42, 45, 48 cm
35-50 cm
24,5-47 cm
125 kg
od 5,9 kg (bez kolies)
od 8,5 kg (s kolesami)
66 | Aktívne vozíky
Mechanický vozík JOKER EVOLUTION
Špeciálna verzia modelového radu Joker, kde každý detail je dizajnovaný tak, aby zabezpečil maximálnu
odolnosť a nízku váhu aj vďaka použitým materiálom ako ERGAL, TITÁN a KARBÓN. Vynikajúci konečný výsledok robí z invalidného vozíka Joker Evolution NAJĽAHŠÍ plne nastaviteľný vozík na trhu (hmotnosť od 7,9 kg)!
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
33, 36, 39, 42, 45 cm
35-47,5 cm
24,5-47 cm
125 kg
od 5,3 kg (bez kolies)
od 7,9 kg (s kolesami)
Prečítajte si o nových opierkach chrbta AIR:
www.rehaslov.sk/opierky-chrbta-air.html
67 | Aktívne vozíky
Mechanický vozík JOKER ENERGY
Ak hľadáte neskladateľný vozík vyrobený na mieru len pre Vás, Joker Energy je tou správnou odpoveďou. Joker
Energy Vám ponúka plne zváraný rám, pri ktorom je možné nastaviť jedine opierku chrbta. Elipsovitý tvar použitých trubiek rámu zvyšuje pevnosť vozíka, atraktivitu a zároveň znižuje váhu tohto kompaktného invalidného
vozíka.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
33, 36, 39, 42, 45, 48 cm
35-50 cm
24,5-47 cm
140 kg
od 4,7 kg (bez kolies)
od 7,3 kg (s kolesami)
Prečítajte si o nových opierkach chrbta AIR:
www.rehaslov.sk/opierky-chrbta-air.html
68 | Aktívne vozíky
Mechanický vozík NOIR
Noir - koncentrát technológie. Karbónový rám vyrábaný exkluzívne a individuálne Vám na mieru. Každý detail
je navrhnutý tak, aby bol dosiahnutý ohromujúci a lineárny vzhľad pri minimálnej váhe, maximálnej odolnosti,
unikátnej ovládateľnosti a dynamike. Vozík “šitý” Vám na mieru sa stane neoddeliteľnou súčasťou Vášho štýlu
a Vášho vlastného šarmu.
Teraz si môžete pre Váš nový Noir okrem prevedenia „karbón“ zvoliť aj jednu z troch nových farebných
kombinácií!
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
33, 36, 39, 42, 45 cm
35-47,5 cm
24,5-47 cm
125 kg
od 4,0 kg (bez kolies)
od 6,6 kg (s kolesami)
Prečítajte si o nových opierkach chrbta AIR:
www.rehaslov.sk/opierky-chrbta-air.html
69 | Aktívne vozíky
Vozík športový BGAME
RR Sport predstavuje športový vozík pre najsúťaživejších používateľov.
B-Game kombinuje najinovatívnejšie technické riešenia pre zabezpečenie maximálnej pevnosti, agility
a najlepšej ovládateľnosti. Nezničiteľný rám, špeciálne
vyrábaný z super pevných materiálov, aby ochránil
športovca, bez ohľadu na jeho rýchlosť, agresivitu
a rôzne podmienky hry.
Vozík športový TGAME
RR Sport predstavuje športový vozík pre najsúťaživejších používateľov.
T-Game kombinuje najinovatívnejšie technické riešenia pre zabezpečenie maximálnej pevnosti, agility
a najlepšej ovládateľnosti. Nezničiteľný rám, špeciálne
vyrábaný z super pevných materiálov, aby ochránil
športovca, bez ohľadu na jeho rýchlosť, agresivitu
a rôzne podmienky hry.
70 | Športové vozíky
Detské invalidné vozíky
71 | Detské invalidné vozíky
Vozík detský BASIC JUNIOR
HRADENÉ ZP
Nový model ľahkého skladateľného detského invalidného vozíka, ktorý Vám už v základnej výbave ponúka
niektoré z najdôležitejších doplnkov.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
27, 30, 33, 36 cm
30-37,5 cm
27-47 cm
80 kg
od 9,7 kg (bez kolies)
od 13,5 kg (s kolesami)
Kód L60884 - Vozík mechanický BASIC JUNIOR
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Vozík detský JOKER JUNIOR
Predstavujeme Vám detskú verziu obľúbeného aktívneho invalidného vozíka Joker s pevným rámom Joker Junior. Vďaka nízkej váhe umožňuje dieťaťu naplno vyjadriť svoju dynamiku.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Hĺbka sedu:
Výška operadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
27, 30, 33, 36, 39 cm
30-40 cm
24,5-47 cm
125 kg
od 5,9 kg (bez kolies)
od 8,5 kg (s kolesami)
Kompletnú ponuku detských mechanických vozíkov nájdete na:
www.rehaslov.sk/detske-voziky.html
72 | Detské invalidné vozíky
Vozík mechanický GR 212
HRADENÉ ZP
GR 212 je určený hlavne na pre zvýšenie pohodlia dieťaťa. Vozík je vybavený zvýšeným operadlom. Jednotlivé polohy sú meniteľné jednoducho bez použitia náradia. Je možné meniť sklon celého sedadla a zvlášť
sklon operadla. Kvalitu sedenia zvyšujú aj čalúnené
tvarované podložky sedadla a operadla, vyrobené z
prievzdušného materiálu. Vozík má nastaviteľnú šírku
sedu, výšku operadla a hĺbku sedu. K základnej výbave
patria aj polohovateľné stupačky a tvarovateľná opierka hlavy. Vozík je štandardne vybavený kolieskami
proti prevráteniu.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Nosnosť:
Hmotnosť:
23, 28, 33 cm
60 kg
od 16 kg
Kód L64691 - Vozík mechanický GR 212
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
0,00 EUR
Elektrický vozík GR 570
HRADENÉ ZP
Na vozíku je montované sedadlo, ktoré vyhovuje požiadavkám detí, respektíve osobám menšej postavy,
kde je nutná zmena nielen šírky sedadla, ale je potrebné prispôsobiť týmto zmeneným požiadavkám aj ostatné miery. Elektrický invalidný vozík GR 570 je vozík,
ktorý Vám ponúka v základnej výbave všetko, čo Vám
iní ponúknu ako príplatkovú výbavu.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Dĺžka:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Max. rýchlosť:
Dojazd:
Kód L57558 - Vozík elektrický GR570
28-33 cm
93 cm
105 kg
od 66 kg
6 km/h
do 55 km
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
73 | Detské invalidné vozíky
407,04 EUR
Polohovateľné invalidné vozíky
74 | Polohovateľné vozíky
Vozík mechanický polohovateľný skladací GR 101
Jedná sa o variant štandardného mechanického vozíka so sklápateľným operadlom. Sklon je nastaviteľný sprevádzajúcou osobou v rozsahu od 0° až do 30°. Pre zvýšenie pohodlia je vozík vybavený predĺženým operadlom
pre oporu hlavy. Samozrejmosťou je vybavenie vozíka kolieskami proti prevráteniu vzad. Rovnako k zvýšeniu
pohodlia slúžia aj polohovateľné opierky nôh až do vodorovnej polohy dolných končatín. Vozík je skladateľný
štandardným spôsobom, čo umožňuje vziať si ho aj na dlhšie výlety autom.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
40, 43, 45 cm
120 kg
od 23,5 kg
Kód L53006 - Vozík mechanický GR 101
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
75 | Polohovateľné vozíky
na dotaz
Vozík mechanický polohovateľný LIBRA
Hlavnou prednosťou vozíka Libra je najmä jeho nízka váha, vďaka ktorej je jeho používanie pri každodennej
starostlivosti oveľa pohodlnejšie. Polohovateľný vozík Libra možno jednoducho transportovať napríklad v kufri
auto, nakoľko konštrukcia ránu umožňuje jeho jednoduché zloženie. K zvýšeniu pohodlia prispieva aj bezstupňové polohovanie opierky chrbta (0-70 stupňov).
Technické údaje:
Šírka sedadla:
Hĺbka sedu:
Výška opierky chrbta:
Nosnosť:
Hmotnosť:
42, 45 cm
40-46 cm
91 cm
120 kg
od 24 kg
76 | Polohovateľné vozíky
Vozík mechanický polohovateľný GR 212
V roku 2013 inovovaný polohovateľný mechanický vozík je určený hlavne pre zvýšenie pohodlia. Vozík je teraz
vybavený novým, prievzdušným poťahom, ktorý oceníte najmä vďaka jeho dlhej životnosti a jednoduchej starostlivosti. Jednotlivé polohy sú meniteľné jednoducho bez použitia náradia. Je možné meniť sklon celého sedadla a zvlášť sklon operadla. Kvalitu sedenia zvyšujú aj čalúnené tvarované podložky sedadla a operadla, vyrobené z prievzdušného materiálu. Vozík má nastaviteľnú šírku sedu, výšku operadla a hĺbku sedu.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedadla:
Kolesá:
Nosnosť:
Hmotnosť:
32, 36, 40, 43, 45 cm
predné - 200x50,
zadné - 20“ alebo 400mm
120 kg
od 29 kg
Kód L64691 - Vozík mechanický GR 212
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
77 | Polohovateľné vozíky
0,00 EUR
Vozík mechanický polohovateľný SERENA
Vozík Serena bol špeciálne navrhnutý pre uspokojenie najvyšších nárokov pri každodennej starostlivosti
v domácom i klinickom prostredí. Serena zaručuje maximálne pohodlie pre užívateľa. Robustný rám, jednoducho ovládateľné funkcie a individuálne prispôsobiteľná poloha sedu z neho robia voľbu číslo jedna pre osoby,
ktoré nie sú viac schopné postarať sa sami o seba.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedadla
Hĺbka sedu:
Výška sedu:
Nosnosť:
Hmotnosť:
*Plynule nastaviteľné
40 - 45 cm*
48 - 53*
45 / 55
52 cm
130 kg
od 41 kg
Kód L89478 - Vozík polohovateľný SERENA
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
78 | Polohovateľné vozíky
0,00 EUR
Vozík mechanický polohovateľný GR 214
GR 214 je vozík určený hlavne na zvýšenie pohodlia. Platňa sedadla a operadla je tvarovaná pre lepšie bočné
opretie sediacej osoby. Jednotlivé polohy sú meniteľné jednoducho doprovodnou osobou. Je možné meniť
sklon celého sedadla a zvlášť sklon operadla. Kvalitu sedenia zvyšujú aj čalúnené tvarované podložky sedadla a
operadla, vyrobené z prievzdušného materiálu. Vozík má nastaviteľnú šírku sedu, výšku operadla a hĺbku sedu.
K základnej výbave patria aj polohovateľné stupačky a tvarovateľná opierka hlavy. Najvyššiu bezpečnosť zastavenia zabezpečia bubnové brzdy. Zadné kolesá priemeru 22“ sú odnímateľné bez náradia pre ľahší prevoz v
kufri auta.
Technické údaje:
Šírka sedadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
40, 43 cm
120 kg
od 34 kg
79 | Polohovateľné vozíky
Vozík mechanický polohovateľný GR 216
Platňa sedadla a operadla je tvarovaná pre lepšie bočné opretie sediacej osoby. Jednotlivé polohy sú meniteľné jednoducho doprovodnou osobou. Je možné meniť sklon celého sedadla a zvlášť sklon operadla. Kvalitu
sedenia zvyšujú aj čalúnené tvarované podložky sedadla a operadla, vyrobené z prievzdušného materiálu. Vozík má nastaviteľnú šírku sedu, výšku operadla a hĺbku sedu. K základnej výbave patria aj polohovateľné
stupačky a tvarovateľná opierka hlavy. Najvyššiu bezpečnosť zastavenia zabezpečia bubnové brzdy.
Technické údaje:
Šírka sedadla:
Nosnosť:
Hmotnosť:
40, 43 cm
120 kg
od 31 kg
80 | Polohovateľné vozíky
Prídavné pohony
81 | Prídavné pohony
VARIOTRONIC
Variotronic predstavuje špeciálny model, ktorý v sebe
spája možnosť používať ho ako ľahký mechanický vozík - Exelle Vario, alebo ako elektrický vozík Variotronic.
Ten dostaneme po jednoduchej a rýchlej montáži prídavného pohonu, Táto konfigurácia Vám poskytuje
výkon a spoľahlivosť pre vonkajšie použitie.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5 cm
125 kg
od 13 kg (mechanická verzia)
od 65 kg (elektrická verzia)
VMAX
Výkonný motor poháňa invalidný vozík pri jazde do
kopca a taktiež asistuje pri brzdení. Rýchlosť jazdy môže byť až 6 km/h smerom vpred, a do 3 km/h smerom
vzad. Vozík možno aj naďalej jednoducho manévrovať.
Technické údaje:
Max.prípustná hmotnosť:
Max. stúpanie:
Hmotnosť batérii:
Dojazd:
Hmotnosť pohonnej jed.:
200 kg (vozík, človek, VMax)
do 20%
9 kg
do 15 km
cca 8,5 kg
Kompletnú ponuku prídavných pohonov nájdete na:
www.rehaslov.sk/pridavne-pohony.html
82 | Prídavné pohony
Elektrické invalidné vozíky
83 | Elektrické vozíky
Vozík elektrický GR 556
Je určený na použitie nielen vo vnútri, ale aj na spevnených komunikáciách (pohyb po chodníkoch) vonku. Prídavná pohonná jednotka zaručí pohyb vozíka pomocou jednoduchého vychyľovania riadiacej páky. Vozík sa
vyznačuje konštrukciou klasického vozíka. Veľkosť zadných kolies je 12“a predných 200x50 mm. Tie môžu byť
nafukovacie alebo plné.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Dĺžka:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Max. rýchlosť:
Dojazd:
36-40/ 43-48 cm
105 cm
120 kg
od 58 kg
6 km/h
do 30 km
Kód L57556 - Vozík elektrický GR556
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
84 | Elektrické vozíky
0,00 EUR
Vozík elektrický GR 558
Je určený na použitie nielen vo vnútri, ale aj na spevnených komunikáciách (pohyb po chodníkoch) vonku. Prídavná pohonná jednotka zaručí pohyb vozíka pomocou jednoduchého vychyľovania riadiacej páky. Veľkosť
kolies je 12“ (zadné) a 200x50 mm (predné), ktoré môžu byť nafukovacie alebo plné. Takto odpadá nutnosť
pravidelnej kontroly a ich dofukovania, prípadne opravy po defekte. Uvedené prevedenie kolies zabezpečuje
optimálne jazdné vlastnosti a využitie maximálnych možností vozíka.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Dĺžka:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Max. rýchlosť:
Dojazd:
36-40-45 cm
73 cm
120 kg
od 66 kg
6 km/h
do 35 km
85 | Elektrické vozíky
Vozík elektrický KOMBI
Model Kombi predstavuje elektrický vozík s tuhým rámom na vonkajšie i vnútorné použitie vybavený dvoma
300 Wattovými motormi napájanými z dvoch 12V (55Amp) gélových batérii. Vďaka tomu vozík dosahuje maximálnu rýchlosť 6km/h. Vozík v štandardnej výbave ponúka:

LED smerovky

výber z rôznych veľkostí a farieb

nosnosť 120kg

mechanicky nastaviteľné operadlo (-5° až 15°)

nastaviteľnú hĺbku sedadla

odnímateľné opierky rúk

nožný popruh´

odnímateľné stupačky
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Max. rýchlosť:
Dĺžka:
Hmotnosť:
Nosnosť:
40-45 cm
6 km/h
106 cm
105 kg
120 kg
Kód L88332 - Vozík elektrický KOMBI
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
86 | Elektrické vozíky
0,00 EUR
Vozík elektrický BONITO
Osvedčené technológie, výkonnosť a vysoký štandard v oblasti kvality. Konštrukcia vozíka umožňuje jednoduché prestavenie výšky a šírky sedu, sklonu sedadla i operadla, rovnako ako jednoduché nastavenie bočníc.
Vďaka tomu sa vozík prispôsobí naozaj každému. Robustná konštrukcia, silné motory spolu s veľkými kolesami
Vám umožnia zvládnuť všetky nástrahy. Aj vďaka tomu je Bonito obzvlášť vhodný na každodenné nasadenie.
Vozík v štandardnej výbave ponúka:

nastaviteľnú šírku sedu

nastaviteľnú výšku sedu, sklon sedu, hĺbku sedu (41 - 51cm)

odnímateľné a nastaviteľné opierky rúk

nastaviteľné operadlo (0°- 9°) s možnosťou úplného sklopenie

LED osvetlenie

gélové úplne bezúdržbové batérie

transportné oká (ISO7176-19)
NOVINKA
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Výkon motorov:
Hmotnosť:
Nosnosť:
Max. rýchlosť:
36-52/ 41-49/ 46-52 cm
2 x 350 W
od 93 kg (s batériami)
120 kg
6 km/h
Kód L88334 - Vozík elektrický BONITO
Plne hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
87 | Elektrické vozíky
0,00 EUR
Vozík elektrický GR 559
GR 559 je kvalitný elektrický vozík, ktorý Vás spoľahlivo bude sprevádzať na Vašich cestách. Jedná sa o neskladateľný vozík, určený na používanie v interiéri aj v exteriéri. V porovnaní s ostatnými vozíkmi na trhu sa vyrába
v niekoľkých celkových šírkach. Vozík tým získa lepšiu obratnosť a ľahšie ovládanie aj v úzkych priestoroch
bytu, jeho najmenšia vonkajšia šírka je len 59 cm. Zadné kolesá veľkosti (3.00-8) sú poháňané výkonnými motormi 2x250W. Drsný profil zadných kolies v spojení s výkonnými motormi si hravo poradí aj s ťažším terénom.
Predné kolesá sú podľa výberu buď 200x50 alebo 230x65 mm. Pneumatiky všetkých kolies sú ponúkané ako
nafukovacie alebo plné. Pri pohybe za zníženej viditeľnosti sa osvedčí osvetlenie vozíka, vybavené aj smerovkami s prídavnou varovnou funkciou. K zvýšeniu pohodlia je vozík vybavený mechanicky sklápateľným operadlom aj mechanicky sklápateľným sedadlom. Medzi ďalšie výhody patrí napájanie uzavretými (gélovými)
batériami s kapacitou až 60Ah, s ktorými je možné prejsť približne 45 km pri maximálnej rýchlosti až 12 km/h.
K vozíku je štandardne dodávaná nabíjačka batérií.
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Výkon motorov:
Max. rýchlosť:
Dĺžka:
Hmotnosť:
Nosnosť:
40-45 cm
2 x 300 W
12 km/h
106 cm
105 kg
120 kg
Kód L57557 - Vozík elektrický GR559
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
88 | Elektrické vozíky
396,00 EUR
Vozík elektrický GR 570
Inovovaný elektrický vozík GR 570 je neskladateľný exteriérový vozík. Je určený pre pohyb hlavne vonku, k čomu je dokonale vybavený. Veľké zadné kolesá (350x80 mm) poháňajú výkonné motory (2 x 300W). Predné
kolesá sú vo veľkosti 230x65 mm a umožňujú prekonávať aj väčšie nerovnosti. Kolesá môžu byť vzduchové
alebo plné. Plášte na pohonných kolesách s drsným vzorom umožňujú dobrý záber aj v rozmočenom teréne.
Masívna kovová konštrukcia vozíka zabezpečuje dostatočnú tuhosť vozíka, ktorý znesie aj tvrdšie zaobchádzanie. Pri pohybe za zníženej viditeľnosti sa osvedčí osvetlenie vozíka LED diódami. Vozík sa vyznačuje sklápateľným operadlom, nastaviteľným podľa požiadaviek užívateľa. K zvýšeniu pohodlia je elektricky prestaviteľný
sklon celého sedadla. Medzi ďalšie výhody patrí napájanie dvomi uzavretými (gélovými) batériami s kapacitou
80Ah, s ktorými je možné prejsť približne 55 km. Do základnej výbavy patrí aj odklápateľný držiak ovládacieho
prístroja, ktorý umožní odklopenie riadenia pri státí pri stole. Medzi výhody vozíka môžeme zahrnúť aj jeho
maximálnu rýchlosť, ktorá je 12 km/h a je nastaviteľná v piatich stupňoch.
NOVINKA
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
Dĺžka:
Max. nosnosť:
Hmotnosť:
Max. rýchlosť:
Výkon motora:
Dojazd:
40-45-55 cm
106 cm
120 kg
105 kg
12 km/h
2 x 350 W
približne 55 km
Kód L57558 - Vozík elektrický GR570
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
89 | Elektrické vozíky
407,04 EUR
Vozík elektrický CYRIUS
Model Cyrius predstavuje absolútny vrchol v segmente elektrických invalidných vozíkov. Cyrius je poháňaný
dvoma 700 Wattovými motormi. Aj napriek maximálnej nosnosti vozíka - 205kg môžete tento model vďaka
jeho obratnosti využívať aj v interiéri. Vozík ponúka rozsiahlu štandardnú výbavu, no v prípade individuálnych
požiadaviek si môžete vybrať z bohatej príplatkovej výbavy. Vozík v štandardnej výbave ponúka:

rám z vysokopevnej hliníkovej konštrukcie

maximálnu nosnosť 205kg

nastaviteľné operadlo (0°-35°)

rukoväte pre doprovod

LED osvetlenie

bezpečnostný pás

rýchlosť 6km/h (voliteľne 10 a 13km/h)

rám na ochranu riadenia

gélové batérie
HRADENÉ ZP
Technické údaje:
Šírka sedu:
46-50/ 51-55 cm
Rozmery (DxŠxV) 94x74x109 cm
Max. rýchlosť:
6 [10/ 13] km/h
Výkon motorov:
2 x 700 W
Hmotnosť:
135 kg (s batériami)
Nosnosť:
205 kg
Dojazd:
približne 35 km
Kód L88335 - Vozík elektrický CYRIUS
Hradený zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: OPR, RHB - RL
Doplatok pacienta:
90 | Elektrické vozíky
561,47 EUR
Vozík elektrický MARTY JOY
Novinka Marty Joy predstavuje jedinečnú kombináciu elektrického polohovateľného vozíka a schodolezu. To
znamená, že na uspokojenie všetkých potrieb ľudí s obmedzenou mobilitou teraz postačuje jediný produkt Marty Joy. Vozík s nosnosťou 120 kg dosahuje maximálnu rýchlosť 7 km/h. Chrbtová časť je polohovateľná v
rozmedzí 90 - 120°, kým celé sedadlo je možné naklopiť v uhle 0 - 24°. Polohovateľné sú takisto aj opierky nôh
od 0 po 80°.
Technické údaje:
Šírka sedu:
Celková šírka:
Hĺbka sedu:
Max. nosnosť:
Max. rýchlosť:
Rýchslosť smerom nahor:
Rýchslosť smerom nadol:
40/ 45 cm
67 cm
40-50 cm
120 kg
7 km/h
12 schodov/min
10 schodov/min
Pozrite si ako funguje jedinečný vozík Marty Joy na:
http://www.rehaslov.sk/marty-joy.html
91 | Elektrické vozíky
Elektrický skúter LISTO
Malé sú len jeho rozmery a polomer otáčania. Všetko
ostatné je pomerne veľké - komfortom počnúc, bezpečnosťou končiac. Aj výbava ponecháva len málo želaní nesplnených. V skratke: s ľahko rozoberateľným
skútrom Listo dostanete veľa za málo peňazí.
Technické údaje:
Šírka:
Dĺžka:
Polomer otáčania:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Max. rýchlosť:
Dojazd:
58 cm
107 cm
120 cm
133 kg
45 kg (bez batérii)
6 [10] km/h
do 21 km
Elektrický skúter TIFAN
Prémiový model Tifan Vás presvedčí vďaka komfortu,
športovému charakteru a výkonu - počnúc ergonomickým volantom v štýle formuly 1 cez pruženie a zavesenie kolies ako pri športovom automobile až po enormne stabilné batérie s krátkou dobou nabitia a dlhou
výdržou. Tento luxusný skúter predstavuje absolútnu
vlajkovú loď.
Technické údaje:
Šírka:
Dĺžka:
Polomer otáčania:
Nosnosť:
Hmotnosť:
Max. rýchlosť:
Dojazd:
70 cm
140 cm
169 cm
170 kg
98 kg (bez batérii)
15 [20] km/h
do 33/34 km
Kompletnú ponuku elektrických vozíkov a skútrov nájdete na:
www.rehaslov.sk/elektricke-invalidne-voziky.html
92 | Elektrické skútre
Schodolezy
93 | Schodolezy
Schodolez LG 2004
Inovácie, prístup k starostlivosti o používateľa a pozornosť aj pri tých najmenších detailoch viedli k úspechu
schodolezu LG 2004. Nová verzia má všetky vlastnosti,
ktoré sa postupne rozvíjali počas ôsmich rokov nepretržitého vývoja. Vďaka patentovanému systému, ktorý
umožňuje otáčanie schodolezu na malom priestore, sa
schodolez používa naozaj bezkonkurenčne jednoducho. Spoľahlivosť, úspora energie, dlhá životnosť batérie a všetky ostatné inovácie Vám uľahčia každodenný
život.
Rad LG2004 je určený pre priame schodište
s alebo bez podesty.
Schodolez LG 2020
LG 2020 je schodolez schopný splniť všetky Vaše požiadavky. Vzhľadom na jeho hmotnosť a kompaktné
rozmery je manipulácia v úzkych priestoroch naozaj
jednoduchá. Nový, exkluzívny pohyb smerom nahor
robí z LG 2020 najlepší a najrýchlejší schodolez súčasnosti.
Rad LG 2020 je určený pre kruhové, ale aj priame
schodište s alebo bez podesty.
Technické údaje:
Hmotnosť s batériami:
Operatívny dosah:
Max. nosnosť:
Max. rýchlosť:
Rýchslosť jazdy:
44 kg
2400 schodov
130 kg (160* kg)
7 km/h
36 schodov/min
Kompletnú ponuku schodolezov nájdete na:
www.rehaslov.sk/schodolezy.html
*voliteľne
94 | Schodolezy
Ostatné pomôcky
95 | Ostatné pomôcky
Kliešte úchopové
HRADENÉ ZP
Slúžia aj ako predĺženie hornej končatiny pri potrebe
dosiahnuť predmet inak nedosiahnuteľný, napr. pri
bolestiach chrbta. Držadlo klieští je uhlovo sklonené,
využívajúc pritom silu ruky a ponúka tak bezpečné
držanie predmetu pri rôznych situáciách. K aktivácii
klieští, teda uchopeniu predmetu, je potrebná minimálna sila, ktorá je dômyselným mechanizmom zvýšená na potrebnú mieru. Na úchope sa nachádza aj vyformované miesto pre ukazovák, ktorý týmto spôsobí
lepšiu orientáciu pomôcky v priestore.
Technické údaje:
Dĺžka:
Nosnosť:
Hmotnosť:
45 / 70 cm
1 kg
111/128 g
Kód K31236 - Navliekač pančúch a ponožiek
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB,CHI,ANG
Doplatok pacienta:
HRADENÉ ZP
9,73 EUR
Navliekač pančúch a ponožiek
Navliekač ponožiek je výborná pomôcka pri obliekaní
ponožiek, pančúch pre ľudí s ohraničeným pohybom
chrbta, kolien a pod.
Technické údaje:
Dĺžka:
Farba:
Hmotnosť:
Kód K31236 - Navliekač pančúch a ponožiek
40 cm
zelenkavá
94 g
Hradené zdravotnou poisťovňou
Preskripčné obmedzenie: RHB,CHI,ANG
Doplatok pacienta:
96 | Ostatné pomôcky
9,73 EUR
Doska prešmykovacia
Prešmykovacia doska je pomôcka uľahčujúca presadanie z vozíka na posteľ, do auta a pod. Pomôcka je vyrobená z plastu, je skladacia, čo uľahčuje jej transport.
Na obidvoch koncoch je vybavená úchopom. Použitý
plastový materiál uľahčuje presunutie osoby ako aj
údržbu pomôcky.
Technické údaje:
Šírka
Dĺžka:
Šírka po zložení:
Nosnosť:
Hmotnosť:
35 cm
64 cm
15 cm
120 kg
0,78 kg
Rukavice
Rukavice sú pre osobu na vozíku veľmi dôležité. Ruky
sú vystavené trvalej záťaži ako je trenie, zohriatie
a nárazy, preto ich dôkladná ochrana proti poraneniam má veľký význam.
Boli vyvinuté špeciálne rukavice, zodpovedajúce
individuálnym potrebám, ktoré nájdu svoje uplatnenie
nielen pre užívateľov vozíkov ale aj pre iné činnosti prechádzky v lese, jazda na bicykli alebo iné športové
aktivity.
Predstavujeme Vám náš sortiment rukavíc. Sú vyrobené z kvalitných vzdušných materiálov, odolným proti
pretrhnutiu, s rôznymi vypchávkami, chránia ruky
pred mechanickým poranením ako aj pred nepriaznivým vplyvom počasia ako je chlad, vlhko a vietor.
97 | Ostatné pomôcky
Plecniak na vozík
Plecniak je pomocou dvoch prestaviteľných popruhov
možné prichytiť takmer na každý mechanický alebo
elektrický vozík.
Z vonkajšej strany ponúka dve praktické vrecká na
predmety, ktoré musia byť poruke. Odolný zips uzatvára veľký vnútorný priestor rozdelený na dve časti. Aj
tu nájdete malé vrecká na menšie predmety.
Plecniak je na spodnej strane zúžený, teda sa nikdy
nezapletie do kolies.
Technické údaje:
Veľkosť:
34x38,5x10 cm
Taška na bočnicu
Taštička je upevnená na opierku rúk pomocou dvojitého popruhu „so suchým“ zipsom. Zbytočnému pohybu taštičky je zabránené ďalším popruhom v dolnej
časti. Na malé predmety slúži zipsom opatrené sieťované vonkajšie vrecko. Ostatná väčšia časť taštičky je
chránená zipsom.
Technické údaje:
Veľkosť (ŠxVxH):
98 | Ostatné pomôcky
16,5x16,5x5 cm
Pršiplášť
Trochu dažďa už nemusí byť žiadny problém. Nami
ponúkaný kvalitný pršiplášť bol špeciálne prispôsobený Vašim požiadavkám. Spolu s firmou Helly Hansen
bol vyvinutý z vysokokvalitných Helly-Tech - textílií,
ktoré výborne odolávajú vode
a vetru. Pršiplášť zodpovedá požiadavkám užívateľov
vozíka:

kapucňa so šnúrkou

bezproblémové oblečenie a vyzlečenie

chráni proti vode a nedostane sa do kolies

nepremokavý ale vzdušný materiál

do gumy stiahnutý spodný diel pre lepšiu fixáciu na chodidlá

dve praktické vrecká a vrecko na mobil

zosilnené časti na predlaktiach, stehnách a
chodidlách

reflexné prvky pre lepšiu bezpečnosť

možné prať do 30°C
Termonávlek / Termofusak
V prípade zlého počasia už nemusíte sedieť len doma.
Kvalitný termonávlek / termofusak Helly-Hansen Vám
umožní pohyb vonku aj v nepriaznivom počasí. Vyrobený z príjemných tepelných materiálov poskytuje aj
pri zlom počasí výbornú ochranu pre chladom a vlhkom.







99 | Ostatné pomôcky
je vybavený reflexnými prvkami
pohodlné nasadanie a vysadanie
nedostane sa do kolies ani sa neťahá
po zemi
zosilnená chodidlová časť
odolný proti vode ale vzdušný
možné prať pri 30°C
Rampy skladacie, kĺbové
Prenosné skladacie hliníkové rampy sú určené k použitiu pre mechanické, elektrické vozíky a skútre. Vďaka
nízkej hmotnosti a možnosti skladania je možné ich
vziať so sebou, pretože nezaberú veľa miesta v aute.
Špeciálna perforácia zabezpečuje protišmykovú funkciu pri použití za nepriaznivého počasia, zároveň znižuje hmotnosť o 7%. Široký sortiment týchto rámp
umožní výber tej správnej.
Technické údaje:
Šírka nájazdu
21 cm
Dĺžky
55, 110, 150, 200, 300 300 cm
Nosnosť
do 200 kg/ks
Rampy skladacie, teleskopické
Prenosné teleskopické hliníkové rampy sú určené
k použitiu pre mechanické, elektrické vozíky a skútre.
Vďaka teleskopickému skladaniu je možné ich nastaviť
na rôznu dĺžku. Pri transporte sú poistkou chránené
proti nekontrolovanému vysunutiu. Špeciálna perforácia zabezpečuje protišmykovú funkciu pri použití za
nepriaznivého počasia, zároveň znižuje hmotnosť
o 7%.
Široký sortiment týchto rámp umožní výber tej správnej.
Technické údaje:
Šírka nájazdu:
Dĺžky:
Nosnosť :
19 cm
202, 288 cm
do 150 kg/ks
Kompletnú ponuku nájazdových rámp nájdete na:
www.rehaslov.sk/najazdove-rampy.html
100 | Ostatné pomôcky
Rampy teleskopické 200 / 300
Uvedené prenosné teleskopické hliníkové rampy sú
určené k použitiu pre mechanické, elektrické vozíky
a skútre. Sú trojdielne, čím zaberajú menej miesta pri
prevoze. Rampa s dĺžkou 2 m má po zložení len 77 cm.
Pri rozložení rampy je jej poloha zabezpečená poistkami. Toto riešenie chráni pred samovoľným zložením
rampy. Široká nájazdová plocha umožňuje použitie aj
pre elektrické vozíky. Povrch rámp je pokrytý protišmykovým povlakom, ktorý bráni prešmykovaniu kolies. Rampy sa vyrábajú v dvoch dĺžkach, a to 2 alebo
3 metre. Pri zložení majú dĺžku 77 alebo 102 cm. Nosnosť rámp je 225 kg.
Fitlopty
Gymnastická lopta - či ju nazývame gymnastická lopta,
Fittball, Pezziball alebo Powerball - jedná sa vlastne o
to isté: o nafukovateľnú loptu, na ktorej je možné previesť rôzne gymnastické cvičenia, hry alebo jednoducho ju použiť na sedenie. Prednosti lopty ako pomôcky na sedenie sú veľmi jednoduché. V protiklade k
stoličke je lopta na sedenie nestabilná, a preto sa niektoré svalové skupiny dolných končatín a drieku stále
zapájajú k jej stabilizácii. Správne držanie tela pri sedení sa tým stáva automatickým neustálym korigovaním polohy na lopte. Správne držanie tela tým uvoľňuje tlak v chrbtici. Pri výbere lopty je nutné dbať aj na
typ lopty. Vždy je potrebné sledovať výrobcom udávanú nosnosť lopty. Tento údaj síce označuje len statickú
nosnosť ale je lepšie vybrať si loptu s najvyššou nosnosťou. Aj pri bežnej hmotnosti užívateľa zvyšuje tento údaj bezpečnosť pri užívaní a označuje aj dlhšiu životnosť pomôcky. Kvalitnú loptu s vyššou nosnosťou
je možné nafúkať aj na väčší priemer (o niekoľko centimetrov) bez nebezpečenstva jej prasknutia.
101 | Ostatné pomôcky
Relaxačné kreslo TAMARA
Tamara je komfortné kreslo, ktorého veľké rozmery
a výplň s rôznou hustotou Vás „objímu“ v pohodlí. Kreslo je vyrobené výhradne v Taliansku. Skladá sa
z drevenej konštrukcie a oceľových mechanických
dielov. Potiahnuté je do hypoalergénnej kože alebo
mikrovlákien. Posuvné sedadlo a bočné opierky hlavy
na operadle zabezpečujú vysokú úroveň komfortu.
Pohyby sú riadené intuitívnym diaľkovým ovládaním,
ktoré Vám umožní vybrať ideálnu polohu
pre
odpočinok
a motor kresla
umožňuje ľuďom s obmedzenou mobilitou ľahšie vstať. Verzia
s dvomi motormi umožňuje nezávislé polohovanie opierky chrbta a nôh.
Relaxačné kreslo CAMILA
Camilla je so svojim elegantným a jednoduchým
štýlom ideálne kreslo či už pre domáce použitie alebo pre nemocnice a opatrovateľské domy, ktoré venujú osobitnú pozornosť blahu svojich pacientov. Kreslo je kompletne navrhnuté a vyrobené v Taliansku. Ponúka maximálne pohodlie a jednoduché
používanie. Camilla má posuvnú sedaciu časť, čo
umožňuje nepretržitý kontakt sedadla a operadla. Pomocou jednoduchého diaľkového ovládania možno
intuitívne riadiť všetky pohyby. Camilla má drevenú
konštrukciu a oceľové mechanické komponenty.
Polyuretánová výplň je v rôznych hustotách a je potiahnutá umelou hypoalergénnou kožou.
Kompletnú ponuku relaxačných kresiel nájdete na:
www.rehaslov.sk/relaxacne-kresla.html
102 | Ostatné pomôcky
Puro. Viac ako len posteľ.
www.reha.sk
REHA Slovakia s.r.o.
Brnianska 40
81104 Bratislava
tel: 02/54654317, 54654318, 54777705
fax: 02/54654318, 54777705
mail: [email protected]
Platné od 1.1.2015
Facebook: facebook.com/rehaslovakia
Google+: google.com/+REHASLOVAKIAsroBratislava
www.reha.sk
Download

Stiahnuť - REHA Slovakia, sro