ia na
Bezpečná investíc OK 2,5 % p. a.
R
vlastnom účte. Ú e.
yš
+ BONUS 1 % nav
on your own
Safe investment RATE 2,5 % p. a.
t
account. Interes nal 1 %.
io
+ bonus of addit
M
THE SHOWROO
ME/MOre INFO IN
ROO
OW
sH
v
fo
in
viac
kompletná
občianska
vybavenosť
NADČASOVÁ
ARCHITEKTÚRA
ORIGINÁLNE
DISPOZÍCIE
A VYSOKÝ
ŠTANDARD
a good
investment
UŽ 400 BYTOV
PREDANÝCH
výstavba
sa začala
bezkonkurenčná
ponuka v centre
mesta
Obsah
ContentS
Editoriál/Editorial
5
V Bratislave doma/At home – In Bratislava
6
Všetko o Panorama City/All about Panorama City
10
Lokalita/Locality
16
Panoráma vašich nových možností/Panorama of new opportunities
22
Nesmrteľná architektúra/Immortal architecture
29
Keď máte ku kultúre najbližšie/So much culture so near
34
Váš nový štandard/Your new amenities
38
Dizajn 21. storočia/21st century design
44
Výstavba sa začala/Construction has begun
52
Projekt rozvíril realitný trh/A Project to stir the real estate market
54
Panorama City Team/Panorama City Team
58
J&T Real Estate/J&T Real Estate
60
Vážení priatelia,
Dear friends,
od začiatku predaja Panorama City ubehlo iba šesť mesiacov. Musím priznať, že týchto šesť mesiacov bolo veľmi
hektických a v predajnom pavilóne Panorama City bolo až
nečakane rušno. Taký mimoriadny záujem, v takom krátkom čase, o bývanie v Panorama City nás veľmi teší.
We have been selling Panorama City apartments for just
six months. This period has been hectic and the Panorama
Showroom has been pleasingly busy. We are delighted to
see such strong interest in the apartments in such a short
time.
Faktom je, že projektu od začiatku veríme a počas posledných dvoch rokov sme doň investovali mimoriadne veľa
času a úsilia, aby sme Panorama City prispôsobili čo najviac vašim očakávaniam. Naše presvedčenie, že dostupné
bývanie v centre Bratislavy na trhu chýba, bolo správne.
Vašu dôveru, ktorú ste nám vložili do rúk, si veľmi vážime
a odplatíme ju maximálnou pozornosťou a ústretovosťou
všetkých členov Panorama City tímu.
From the very outset we had the strongest confidence in
the Project, and in the last two years we have invested
extensive time and effort to meet your highest expectations
of Panorama City. Our belief that the market had lacked
affordable living in Bratislava city centre was correct. We will
return your confidence in our Panorama team by providing
the highest quality service.
Dúfam, že postupne sa sami presvedčíte o tom, že vaša
voľba bola správna. Sme pripravení poskytnúť vám najvyššiu kvalitu a profesionálny servis. Pevne verím, že po
ukončení stavby a odovzdaní bytov do užívania, budete
prežívať rovnaké nadšenie z Panorama City ako dnes.
Ešte raz ďakujem za prejavenú dôveru.
I have full confidence that you will appreciate the correctness of your decision. Our team will provide top quality professional service, so that you will have the same pleasure
in the Panorama Project upon moving into your apartment
as you do today.
I would like to thank you once again for your
confidence in us.
Pavel Pelikán
podpredseda Predstavenstva J&T Real Estate
a výkonný riaditeľ spoločnosti
Deputy Chairman of the J&T Real Estate Board
and Managing Director
4
Obsah
Editoriál
5
ty astle
e ci
of th islava C
w
e
t
i
V
Bra
esto radu
from
na m ho h
V braTisLaVE
dOma
ké
ľad
Pohratislavs
zB
At home – in brAtiSlAVA
Bratislava píše svoju históriu už po
stáročia, no ako hlavné mesto patrí
medzi benjamínov Európy. Jej vznik
podnietil strategický význam lokality
na rieke Dunaj, ktorá bola križovatkou
významných obchodných ciest
a doteraz zostáva dôležitým partnerom
6
V Bratislave doma
blízkych metropol – Praha, Viedeň
a Budapešť. Prítomnosť rôznych
kmeňov i národov ovplyvnila jej dejiny,
ktoré prechádzali vzostupmi i pádmi,
no najmä budovaním svojho statusu
na pozícii európskej metropoly.
Neodmysliteľným symbolom mesta je
Bratislavský hrad, nositeľ posolstiev
jednotlivých rodov panovníkov.
Bratislava je miestom významných
inštitúcií, kultúrnych podujatí, stretajú
sa tu rôzne národnosti s cieľom
utužovať nielen obchodné
a spoločenské vzťahy,
Despite centuries of being the author of
its own history, Bratislava is the young
child of Europe. Its important, strategic
location on the Danube has ensured
that the city remains an important
partner for the nearby metropolises of
Prague, Vienna and Budapest.
The presence of various tribes and
nations affected its history, going
through rises and falls, but in particular
building its status as a European
metropolis. An essential symbol of the
city is Bratislava Castle, as a proxy
of the messages of family-specific
rulers. Bratislava is a place of important
institutions and cultural events, as
well as where various nationalities
meet to increase business and social
V Bratislave doma
7
Hv
Squiezdos
are, lav
Old
Hv
To
i
námezdosla wn
esti
e, Svovo
taré
M
esto
ale aj preberať a vnímať inakosť
kultúr. Cudzincov láka malé mesto
komorného charakteru v strede Európy,
domáci v nej zase vidia starú dobrú
Bratislavu, ktorej dôverujú.
Bratislava súčasnosti je mladá,
ambiciózna a plná očakávaní. Má
rada výzvy – či už spoločenské, alebo
8
V Bratislave doma
kultúrne. Je mestom protikladov, ktoré
reprezentuje Staré Mesto so svojimi
zákutiami, uličkami a historickými
odkazmi, ale aj mestom európskeho
formátu s dizajnovými stavbami,
hotelmi a lokalitami, ktoré sekundujú
svetovým trendom. Súčasťou toho
všetkého ste aj vy a váš život.
Nájdite si svoj hrad – Panorama City
otvára svoje brány a vy môžete byť pri
tom.
Bratislava predsa patrí tým, ktorí ju
majú radi.
relationships, and to sense cultural
otherness. Foreigners are attracted by
this small, charming city in the centre
of Europe, and locals can find the good
old Bratislava that they trust.
Contemporary Bratislava is young, full
of ambitions and expectations. It likes
both social and cultural challenges. It is
a city of contrasts represented by the
Old Town corners, a paths and historical
references. It is also an European
city with landmarks, hotels and sites
of exquisite design endorsing global
trends. Part of this totality is you, your
life and your lifestyle. Find your own
castle here – Panorama City is the best
place to be. You will be proud to call...
Bratislava is home for those open to
new opportunities.
V Bratislave doma
9
VŠETKO
O Panorama City
Vitajte, rozhliadnite
sa a vychutnajte si
doteraz nepoznaný
pohľad na našu
starú známu
Bratislavu. Získate
oslobodzujúci
nadhľad, vďaka
ktorému objavíte
celkom novú
perspektívu života
v centre mesta.
All about Panorama City
Welcome! You have
just arrived at an
incredible, bold new
standard of luxurious
living. Expect the
unexpected, an
authentic experience
of Bratislava,
and find a new
perspective. Look
beyond and free your
mind by discovering
expansive views and
elevated living.
10
Všetko o Panorama City
lavu ity
ratisrama C
B
na ano
m
P
ľad
Výh alkóna slava froony
i
c
t
l
b
a
a
z
Br
yb
of
Cit
Vieworama
n
Pa
Všetko o Panorama City
11
Ent
e
Lan r to Pa
der
no
Vstu erova Strama Cit
reet
y,
p
Lan do
dere Pan
rova oram
ulica a Cit
y,
mOdErnÉ mysLEniE PrináŠa
OrigináLnE riEŠEnia
modern thinking bringS originAl SolutionS
V stále obľúbenejšej lokalite na nábreží
Dunaja, neďaleko Slovenského
národného divadla a nákupnej galérie
Eurovea, vyrastá nové epicentrum
mestského života – polyfunkčný
komplex Panorama City.
Dve ikonické obytné veže originálneho
trojuholníkového tvaru s impozantnou
výškou nielenže umožnia unikátny
výhľad na Bratislavu, ale zároveň
dotvoria jej panorámu a poskytnú
Just steps from the Eurovea Galleria
shopping centre and the Slovak
National Theatre, Panorama City is
the ideal location. This newest highrise benchmark of elevated living is
being emerged to grace the Danube
riverbank with its original triangle
design of unparelleled grandeur.
With two towers rising on the Bratislava
waterfront, the property will have
magnificent views over Bratislava,
reshape its skyline, and bring a
12
Všetko o Panorama City
komfortný životný priestor pre
moderných kozmopolitných ľudí.
Každá veža Panorama City ponúkne
33 poschodí rozmanitých interiérových
riešení. Okrem 606 bytov bude
súčasťou projektu aj zelený park,
obchody, kancelárie, reštaurácie, bary
a, samozrejme, služby.
obyvateľov Panorama City. Tento
projekt predstaví širokej verejnosti
modernú architektúru 21. storočia,
vysokú kvalitu bývania pre rodiny aj
jednotlivcov, všestrannú občiansku
vybavenosť a zásadným spôsobom
zmení pohľad na život v centre
Bratislavy.
Príjemnú atmosféru dotvorí atypické
námestie, ktoré udrží pulzujúci život
veľkomesta za hranicami súkromia
comfortable lifestyle for modern,
cosmopolitan people. Each tower of
Panorama City, one of the capital’s
tallest structures, will have 33 storeys
of exquisite design solutions with 606
apartments. Personalized services,
offices, restaurants, bars, shops, and
a green park will enhance residents’
quality of life.
area of Panorama City. The exterior is a
breathtaking architectural masterpiece.
This project will introduce people to the
contemporary architecture of the 21st
century, superior quality of living for
families and individuals, and excusive
amenities. This new introduction to the
skyline will transform the view of life in
the capital’s centre.
In addition, an atypical square will add
to a charming atmosphere, keeping the
big city life vibrant for everybody in the
Všetko o Panorama City
13
We
fromst tow
Lan er Pa
der nora
Záp
ero
va S ma Ci
City adná v
tree ty
eža
zL
t
and
erer Panora
ove
j ul. ma
PanOrama CiTy
v číslaCh
PAnorAmA City in FigureS
LOKALITA LOCATION
Bratislava 1 - Landererova, Čulenova
POPIS STAVBY BUILDING DESCRIPTION
Panorama City bude dominovať siluetou
svojich dvoch štíhlych obytných veží
v tvare trojuholníka. Projekt ponúkne
vysokú kvalitu bývania, perfektnú
vybavenosť a unikátne výhľady.
Panorama City will dominate with the
silhouette of its two slender triangularshape residential towers. It will provide
superior quality of living, ultra-exclusive
amenities, and fantastic views.
CELKOVÁ VÝŠKA STAVBY TOTAL BUILDING HEIGHT
108 m
POČET POSCHODÍ NUMBER OF STOREYS
35 (suterén, prízemie a 33 poschodí)
(1 basement, 1 ground level and 33 storeys)
POČET BYTOV V JEDNEJ VEŽI NUMBER OF APARTMENTS IN ONE TOWER
303
CELKOVÝ POČET BYTOV V OBOCH VEŽIACH
606
POČET PARKOVACÍCH STÁTÍ NUMBER OF PARKING PLACES
928
BYTY APARTMENTS
41 884 m2
LOGGIE A TERASY LOGGIAS AND TERRACES
3 618 m2
RETAIL – OBCHODY A SLUŽBY RETAIL – SHOPS AND SERVICES
3 835 m2
SKLADOVÉ PRIESTORY STORAGE PREMISES
2 338 m2
PANORAMA CITY MÁ SPOLU TOTAL USABLE AREA
51 676 m2
TOTAL NUMBER OF APARTMENTS IN BOTH TOWERS
14
Všetko o Panorama City
Všetko o Panorama City
15
LOKaLiTa
loCAlity
e
eatr
15
ity
l Th
a C een T1 ationa
m
a
N
or
tw
Pan be be Slovak
ude ND
will new
ity bovým S
aC
and
n
oram 5 a
Pandzi T11
me
byt na správnom
mieste znamená
byť v pohode
Projekt Panorama City je
zasadený do atraktívneho
prostredia novovzniknutého
bratislavského nábrežia.
Ponúka bezprostredný
prístup k Dunaju
a obľúbenému centru
Eurovea, ktorého súčasťou
je nábrežná promenáda.
Tá ho spája s historickým
centrom mesta a tvorí
súvislé prepojenie popod
hradný vrch až po River
Park na nábreží. Nachádza
sa v dosahu kompletnej
občianskej vybavenosti,
vďaka čomu naplní všetky
potreby svojich obyvateľov.
A perfect place
to live means
a perfectly
placed life
Rising in Bratislava’s
new prime locality on the
riverfront, Panorama City
has immediate access to
the Danube and the famed
Eurovea shopping centre.
This stroll taking in views
of the Danube riverbank,
to below the castle, River
Park and Bratislava city
centre, makes every detail
utterly flawless. Panorama
City has an excellent
strategic location with the
best shopping, dining, and
entertainment in one place.
16
Lokalita
Lokalita
17
Br
– matislav
ap a a ce
nd ntre
Bra
lege
nd
− tisla
map va ce
n
aa
lege trum
nda
nÁKUpy/sHoppinG
eurovea
3
0
aupark
20
5
nákupnÉ centrum mY
mY/sHoppInG centre mY
10
5
tesco/carreFour/terno – petrŽaLka
-
10
bILLa v nákupnom centre eurovea
eurovea/bILLa In eurovea sHoppInG centre
3
0
pobočkY bánk
bánk/bank brancHes – tatra banka, vÚb, zuno, čsob, sLovenská sporIteĽŇa
3
0
poŠta – toWer 115/post oFFIce – toWer 115
1
0
notár – apoLLo busIness centrum/notarY – apoLLo busIness centre
15
5
mHD – autobusY preD Domom/pubLIc transport – buses In Front oF tHe buILDInG
0
0
mHD – eLektrIčkY a ostatnÉ LInkY
LInkY/pubLIc transport – trams anD otHer transport connectIons
5
1
autobusová stanIca nIvY
nIvY/nIvY bus statIon
15
3
ŽeLeznIčná stanIca bratIsLava
bratIsLava/bratIsLava maIn traIn statIon
30
7
LetIsko mrŠ/bratIsLava InternatIonaL aIrport
-
10
most apoLLo/apoLLo brIDGe
-
1
prÍstavnÝ most/prÍstavnÝ brIDGe
-
3
mestskÝ obcHvat ba/ba cItY bYpass
-
1
ÚRady, BanKy/officEs, BanKs
dopRava TRanspoRT
dopRava/
BA I.
diaĽniČnÉ oBcHvaTy/HiGHWay BypassEs
šKoly, MaTERsKÉ šKoly/scHools, KindERGaRTEns
do 10
do 5
zákLaDná ŠkoLa na GrÖssLInGoveJ uL./prImarY scHooL GrÖssLInGova
10
5
zákLaDná ŠkoLa na novoHraDskeJ uL./prImarY scHooL novoHraDská
10
5
GYmnázIá na uLIcI GrÖssLInGova a vazovova
vazovova/Grammar scHooL GrÖssLInGova, vazovova
10
5
ekonomIcká unIverzIta v bratIsLave/unIversItY oF economIcs In bratIsLava
10
5
unIverzIta komenskÉHo v bratIsLave/comenIus unIversItY In bratIsLava
5
2
nemocnIca sv. cYrILa a metoDa, antoLská uL./HospItaL oF st cYrIL anD metHoDIus, antoLská street
-
7
nemocnIca ruŽInov – nemocnIca a poHotovosŤ
poHotovosŤ/ruŽInovská HospItaL – emerGencY
-
7
nemocnIca kramáre – nemocnIca a poHotovosŤ
poHotovosŤ/HospItaL kramáre – emerGencY
-
18
FakuLtná nemocnIca mIckIeWIczova uL./FacuLtY HospItaL − mIckIeWIczova
25
5
naJbLIŽŠIe Lekárne/nearbY pHarmacIes
3
0
sLovenskÉ nároDnÉ DIvaDLo/sLovak natIonaL tHeatre
1
0
HIstorIcká buDova sLovenskÉHo nároDnÉHo DIvaDLa/HIstorIcaL buILDInG oF sLovak natIonaL tHeatre
10
5
HeIneken toWer staGe
1
0
sLovenskÉ nároDnÉ mÚzeum/sLovak natIonaL museum
15
5
sLovenská nároDná GaLÉrIa
GaLÉrIa/sLovak natIonaL GaLLerY
18
7
cInema cItY eurovea
eurovea/cInema cItY eurovea
3
0
cInema cItY aupark
aupark/cInema cItY aupark
20
5
DunaJskÉ nábreŽIe – promenáDa/Danube rIverFront – promenaDe
1
0
saD Janka kráĽa/saD Janka kráĽa park
10
5
meDIcká záHraDa/meDIcká GarDen
20
5
materskÉ ŠkoLY
ŠkoLY/kInDerGartens
BRATISLAVSKÝ HRAD
RIVER PARK
MOST SNP
ZdRavoTnÁ sTaRosTlivosŤ/HEalTHcaRE
STARÝ MOST
APOLLO
DUNA
J
PRÍSTAVNÝ MOST
KUlTÚRa cUlTURE
KUlTÚRa/
MESTSKÝ OKRUH D1
RElaX, špoRT/RElaX, spoRT
HIstorIckÉ centrum/HIstorIcaL centre
15
5
cYkLotrasa smer rusovce cez apoLLo/cYcLInG route DIrectIon rusovce vIa apoLLo brIDGe
18
7
cYkLotrasa smer rakÚsko cez apoLLo/cYcLInG route DIrectIon austrIa vIa apoLLo brIDGe
3
0
cYkLotrasa smer DevÍn/cYcLInG route DIrectIon DevÍn
20
5
GoLem FItnescentrum/GoLem FItness centre
3
1
5
2
reLaX FItnescentrum/reLaX FItness centre
vzdialenosti v minútach peši/autom
walking/driving distances in minutes
18
Lokalita
500m
1000m
Lokalita
19
k, Town
Par
áľa nt, Old
r
ie
K
ka
ro
brež
Jan iver f
, ná to
a
ľ
Sad ovea r
á
Kr
es
Eur
nka é M
Ja
tar
Sad ovea, S
r
u
E
Od Panorama City je to iba na skok
na dunajskú hrádzu, ktorá poskytuje
bohaté možnosti športového vyžitia pre
bežcov, korčuliarov i cyklistov a vytvára
skvelý prístup k lužným lesom, jazerám
v Čunove, v Rusovciach a výborné
20
Lokalita
spojenie s neďalekým Rakúskom.
Panorama City má vynikajúcu strategickú polohu a veľmi prakticky využíva
systémy mestskej a prímestskej dopravy s priamym napojením na diaľnicu
a bratislavský mestský okruh. Svojím
charakterom predstavuje jedinečné
miesto v centre Bratislavy, doslova na
mieru šité pre potreby moderných ľudí
21. storočia.
Steps from the Danube dam,
Panorama City showcases numerous
opportunities for strolling, jogging,
running, rollerblading, and cycling
to the flood-plain forests and lakes
in Čuňovo, Rusovce, and nearby
Austria. Due to its exceptional
strategic location, it utilises urban
and suburban transport systems with
direct connections to the motorway
and Bratislava city. Discover this new,
downtown sanctuary. Panorama City
represents a spectacular lifestyle
in the heart of Bratislava, a literally
tailor-made location for the discerning
modern individuals of the 21st century.
Lokalita
21
PanOráma
VaŠiCh nOVýCh
možˇností
PAnorAmA oF your new oPPortunitieS
Cityt
ma
ora tauran
n
a
of P O res
City
Viewrom UF
ma O
f
UF
ora
Pan urácie
a
n
a
ľad z rešt
Poh
TOP 10 výhod,
ktoré mi ponúka Panorama City!
1. Bývať v Panorama City
znamená každý deň zažívať
neopakovateľný výhľad na
Bratislavu.
2. V Panorama City mám všetko
poruke: školy, materské
školy, lekárov, obchody, bary,
reštaurácie, kiná, športoviská
i zeleň.
3. Panorama City má perfektnú
dopravnú dostupnosť, na
obchvat to trvá minútu, MHD je
za rohom a nikdy nestojím
v zápche.
4. Bývať na najlepšej adrese
znamená bývať v centre
hlavného mesta, čo poskytuje
komfort a pohodlie.
5. Panorama City, to je skvelá
investícia. Ceny nehnuteľností
v centre mesta sú stabilné.
Hodnota bytov tu má rastúcu
tendenciu.
6. Panorama City ponúka úročenie
prvej splátky kúpnej ceny
– zaplatením tejto splátky
neprichádzam o peniaze.
Splátka sa mi úročí rovnako, ako
keby som peniaze nechal na
termínovanom vklade v banke.
7. Panorama City, to je štýlové
bývanie vo výnimočnom projekte
so zaujímavými dispozíciami,
ktorých je veľmi málo.
8. Pri kúpe bytu získam ako
bonus dva celosezónne skipasy
do lyžiarskych stredísk Tatry
Mountain Resort, so vstupom do
aquaparku a funparku Tatralandia
a večeru v Kempinski Hoteli
River Park*****.
9. Za projekt ručí renomovaný
developer, čo so sebou prináša
garanciu kvality a istoty.
10. Panorama City, to je bývanie
na skvelom mieste za
prijateľnú cenu.
22
Panoráma vašich nových možností
Panoráma vašich nových možností
23
Pan
tow orama
er
C
Pan s and sqity resid
veže orama uare ential
a ná City
mes obyt
né
tie
toP 10 reasons
why Panorama City is the
best place for you.
1. Calling Panorama City home
is synonymous with having
expansive views of Bratislava.
2. Living in Panorama City means
convenience: everything
you need - from schools to
Kindergartens, to shops, doctors,
bars, restaurants, cinema, sport
facilities and greenery is very
close.
3. A minute from the bypass, steps
from public transport, no time
lost in traffic jams, Panorama City
is the ideal location.
4. Living in the best address is
synonymous with living in the
capital’s centre with comfortable
and elevated living.
5. With property prices stable and
the value of housing continuously
growing, Panorama City is
a great investment.
6. Panorama City earns you interest
– you don’t lose any money
paying the first payment of the
purchase price. The payment
earns the same interest as a
savings deposit in a bank.
7. Panorama City is elegant living
in an exceptional project with
unique, interesting opportunities.
8. Upon buying an apartment,
you receive two whole season
ski passes in sky resorts
Tatry Mountain Resort and
assmission to aqapark and
funpark Tatralandia and dinner at
Kempinski Hotel River Park*****.
9. A prominent developer is
behind the project, bringing
superior quality and reliability.
10. Panorama City means living in
the ideal location for the ideal
price.
24
Panoráma vašich nových možností
Panoráma vašich nových možností
25
Slo
va
Slo k Natio
divavenské nal Thea
dlo
náro tre
dné
Prečo povedať Panorama City ÁNO?
Pretože sa s ňou spájajú miesta, ktoré si zamilujete...
Why say YES to Panorama City?
It is surrounded by places you will fall in love with. That‘s why.
Nová budova SND
a historická budova SND
Pre divadelných nadšencov je tu
neustála ponuka kultúry a umenia
v podobe Opery, Baletu alebo Činohry
SND. Známe osobnosti ponúkajú
vždy iný, kvalitný a jedinečný zážitok
vo forme hudobného, divadelného
alebo operného predstavenia. Doprajte
si kultúru len pár krokov od vášho
domova.
Bratislavský hrad
Medzi jeden z najkrajších výhľadov
patrí aj výhľad na dominantu
hlavného mesta – Bratislavský hrad.
V súčasnosti sú prístupné expozície
historického oddelenia Slovenského
národného múzea a ostatné priestory
slúžia na reprezentatívne a štátnické
účely.
Nábrežie Dunaja
Čas strávený na promenáde vedúcej
popri nábreží Dunaja si môžete
vychutnávať donekonečna, takisto
nádherný východ či západ slnka.
Romantické prechádzky nestrácajú na
svojom pôvabe ani dnes a určite si ich
zamilujete.
26
Eurovea
Reštaurácia UFO
The Slovak National Theatre
Slovak National Museum and Gallery
School
Obchodno-zábavné centrum Eurovea
poskytuje pod jednou strechou všetko,
čo potrebujete. Rôzne butiky, kaviarne,
reštaurácie, kino alebo letné terasy,
ktorých čaro si najviac užijete počas
dlhých letných večerov
s priateľmi.
Nezvyčajnou atrakciou najmä pre
turistov je reštaurácia UFO, ktorá stráži
Nový most a vznáša sa akoby nad
Dunajom. Z Panorama City vidíte tento
úkaz na vlastné oči a dokonca k nemu
nemáte vôbec ďaleko.
Its new and historic buildings have
the main program for theatre lovers
- including opera, ballet and drama.
World-class performers truly give
audiences an evening to remember.
And all this only a few steps from your
home.
In the mood for some art and culture?
Then from Panorama City the Slovak
National Museum and Slovak National
Gallery are just a short hop away.
You will find everything here, from the
classical to contemporary, traditional
exhibitions to experimental artworks,
Old Masters to young artistic upstarts.
Go and be inspired!
Panorama City has convenient and
fast access to kindergartens, primary
schools, secondary schools, grammar
schools and universities, providing
ease and convenience for you and your
children.
Slovenské národné
múzeum a galéria
Škola
Vernisáže, výstavy či expozície vás
čakajú v Slovenskom národnom múzeu
alebo v Slovenskej národnej galérii.
Viac alebo menej známi umelci, ale aj
rôzne zaujímavé projekty – stačí si len
vybrať z bohatého programu.
Školské povinnosti vašich detí sú
prioritou – lokalita Panorama City
zabezpečuje rýchly a jednoduchý
prístup k týmto inštitúciám, ktoré
poskytujú komfort nielen deťom, ale
aj vám. Či už sú to materské školy,
základné a stredné školy alebo
univerzita.
Staré Mesto
Relax a šport
Historická časť mesta vzdialená pár
minút od Panorama City ponúka
príjemné potulovanie sa zákutiami
starej Bratislavy. Romantické uličky,
malé obchodíky, letné terasy, tanečné
kluby, kaviarničky, moderné múzeá,
galérie, známe námestia alebo kultúrne
dianie pod záštitou mesta Bratislavy.
Načerpať sily alebo zregenerovať dušu
môžete aj v neďalekom Sade Janka
Kráľa či v Medickej záhrade. V okolí
Panorama City nájdete množstvo
fitnescentier a mestskú cyklotrasu.
Panoráma vašich nových možností
Bratislava Castle
The capital’s icon is Bratislava Castle,
perched on a rocky outcrop and
commanding unparalleled views along
the Danube, this national treasure is
just a short walk from Panorama City.
Danube river front
Enjoy leisurely walks along the Danube
riverfront, with wonderful views and
mesmerising sunsets. Such peace and
tranquillity so near the city centre – and
all of this on your doorstep…
Eurovea
Eurovea Galleria shopping centre
has everything under one roof – from
boutiques to cafeterias, restaurants,
and cinema, as well as summer
terraces - the perfect place to relax and
watch the river lazily flow by on long
sultry summer evenings.
Old Town
Bratislava’s quaint and intimate Old
Town is full of character and romance.
Wander its winding alleys and discover
hidden courtyards nestling between
fantastic bars and restaurants.
UFO Restaurant
Relaxation and sport
Recharge your batteries and unwind
at relaxing and peaceful Sad Janka
Kráľa park by the Danube, or at the
whimsical Medická Garden, both within
15 minutes or so walking distance.
With numerous fitness centres and
cycling routes across the city too,
Panorama City is the ideal location for
both passive and active relaxation.
UFO restaurant is unique in Europe –
hovering atop Novy most, high above
the flowing Danube, it’s a great place to
wine and dine whilst enjoying dizzying
views. And this distinctive landmark
composes part of your view from your
Panorama City apartment….
Panoráma vašich nových možností
27
Ric
Hot ardo B
el
o
Ric W Barficlel,
lona
H ardo
nesmrteĽná
arChiTEKTÚra
otel
B
W B ofill,
arce
lona
immortAl ArChiteCture
dušA Projektu
Ricardo Bofill je významný svetový
architekt pôvodom z Barcelony.
Jeho projekty, ktoré získali množstvo
medzinárodných architektonických
ocenení, nájdete v päťdesiatich
krajinách sveta. Spolu so svojím
tímom navrhol Ricardo Bofill v roku
2007 aj základný koncept a myšlienku
Panorama City.
ATELIÉR TALLER DE
ARQUITECTURA
V roku 1963 zhromaždil Bofill
medzinárodný tím architektov,
inžinierov, plánovačov, sociológov
a filozofov a založil ateliér Taller de
Arquitectura. Za 40 rokov praxe získal
28
Nesmrteľná architektúra
the heArt oF the ProjeCt
tento tím množstvo skúseností v oblasti
urbanizmu, architektúry, krajinárstva,
interiérovej tvorby a nábytkového
dizajnu. Uznávaná je najmä jeho
schopnosť navrhovať v súlade
so špecifikami a odlišnosťami
miestnych kultúr.
Bofillov multidisciplinárny medzinárodný
tím vytvoril prepracovaný systém
plánovania projektov mestského
významu v oblasti dopravy, voľného
času, kultúry, bývania a kancelárií.
Svoj urbanistický dizajn uplatnil ateliér
Taller de Arquitectura v Bordeaux,
v Luxemburgu, v Ríme, v Prahe, vo
Varšave, v Madride, ako aj v Bostone,
v Pekingu a mnohých ďalších mestách.
ABY MESTO OŽILO
Cieľom Ricarda Bofilla bolo, aby
Panorama City rozšírila živé centrum
mesta a mestskú promenádu pre
obyvateľov Bratislavy a vniesla
život do zóny, ktorá má dnes skôr
administratívny charakter. Panorama
City prinesie viac zelene, nové
reštaurácie, kaviarne, služby, rozšíri
možnosti parkovania v meste. Veríme,
že sa stane miestom, ktoré priláka
mnohých obdivovateľov modernej
architektúry.
Originally from Barcelona, Ricardo
Bofill is one of the world’s prominent
architects. With a number of
international architecture awards, his
projects span 50 countries. Ricardo
Bofill with his team designed the
concept and idea of Panorama City in
2007.
TALLER DE ARQUITECTURA
STUDIO
Ricardo Bofill established the Taller
de Arquitectura studio in 1963. It is
an international team of architects,
engineers, planners, sociologists and
philosophers. This team embraces a
40-year legacy in design development.
The standard that this team demands
throughout its projects is to elevate
people’s living through design
innovation in architecture, planning,
urban design, landscape architecture,
and interior and furniture design.
Richardo Bofill is mainly recognized
for his ability to incorporate culturally
distinctive elements into his projects
and infuse them with a unique identity.
Having created master planning
systems for projects in the areas of
transportation, free time, culture, living
and offices, Bofill’s multidisciplinary
and international team is amongst the
world’s absolute elite in urban planning.
Exceeding industry standards, the
Taller de Arquitectura studio has
earned an international reputation for
its commitment to delivering highprofile urban design in places including
Bordeaux, Luxemburg, Rome, Prague,
Warsaw, Madrid, Boston, and Beijing.
BRING THE CITY TO LIFE
With the idea of Panorama City,
Ricardo Bofill’s goal was to bring
Bratislava to life, to bring the business
district to life. Panorama City will
expand the vibrant city centre and
the city promenade for Bratislava
residents. With more green areas, new
restaurants, cafeterias and services,
Panorama City will enliven the area,
and attract admirers of modern
architecture.
Nesmrteľná architektúra
29
Pan
arch orama
ite
Ci
Hla ct, J. Htey main
Pan vný arc rmann
o
ram hitek
aC t
ity, J
.
Her
jurAj hermAnn
o PAnorAmA City
jurAj hermAnn’S oPinion
oF PAnorAmA City
Juraj Hermann je uznávaný slovenský architekt, ktorý sa vo
svojej tvorbe snaží dosiahnuť vyváženosť medzi racionálnym
prístupom v tvorivom uvažovaní a svojou potrebou hľadať krásu
v architektúre. Racionalitu uplatňuje pri tvorbe architektonického
konceptu, v rešpektovaní prírodného prostredia a urbánneho
kontextu. Svoju potrebu vytvorenia krásy v architektúre
dosahuje hľadaním elegantných proporcií a tvarovaním
hmoty stavieb. Má mnohoročné skúsenosti s navrhovaním
a projektovaním stavieb na Slovensku i v zahraničí. To, ako dnes
vnímame Bratislavu, ovplyvnili aj mnohé diela, na ktorých sa
ako architekt podieľal. K najznámejším patrí Hotel Crowne Plaza
(predtým Forum), Polus City Center, alebo Tower 115.
Jural Hermann is a famous Slovak architect who throughout his
architectural design demands a balance between the rational
and creative approach alongside the need to seek beauty
in architecture. The rational approach is reflected in creating
architectural concept, respecting the natural environment and
urban context. He consistently seeks elegant proportions
and forming materials engineering and thus creates beauty in
architecture. He has many years’ experience in designing and
projecting structures in Slovakia and abroad. How we perceive
Bratislava today has also been influenced by his several works,
in which he was involved as the architect. Some of his most
significant works include Hotel Crowne Plaza (former Fórum),
Polus City Center and Tower 115.
man
Ako by ste zhodnotili svoje nové dielo Panorama City?
How would you size up your new work, Panorama City?
Mojím cieľom je, aby sme my všetci, ktorí sa zúčastňujeme
na zrode tohto projektu, mohli jedného dňa povedať, že sme
spoločne vytvorili výnimočné dielo. Veď to bude výsledok
cieľavedomej, viacročnej práce developera projektu, nás
architektov i mnohých špičkových inžinierov, ktorí sa zúčastňujú
na projekte aj na samotnej realizácii týchto dvoch najvyšších
obytných budov na Slovensku.
Do akej miery sa odlišuje súčasná podoba projektu
v porovnaní s pôvodným návrhom španielskeho architekta
Ricarda Bofilla?
Pôvodný návrh svetoznámeho katalánskeho architekta Ricarda
Bofilla pre Panorama City bol vytvorený v roku 2007, teda
pred prepuknutím svetovej ekonomickej krízy, ktorá sa výrazne
prejavila i v realitnom biznise prakticky na celom svete, ale aj na
Slovensku. Novým požiadavkám trhu sa musel prispôsobiť
i celý projekt Panorama City. Z návrhu Bofilla zostala
zachovaná najpodstatnejšia časť, teda dvojica obytných veží
s charakteristickým trojuholníkovým pôdorysom. Bofill navrhol
celosklené štíhle veže, ktoré z pohľadu realitných špecialistov
evokovali skôr administratívne výškové stavby, preto sme
do súčasnej podoby projektu navrhli otvorené obytné loggie
pre každý byt. Nový architektonický výraz obytných veží
okrem samotných loggií výrazne ovplyvňujú priebežné biele
horizontálne parapetné pásy rozličnej výšky v miestach okien
a loggií. Charakteristické je i nové zakončenie veží, v ktorom
dominujú na nárožiach veľké zasklené terasy, evokujúce určitú
afinitu s našou architektúrou blízkeho Toweru 115.
30
Nesmrteľná architektúra
My intention is that everyone involved in this project can one
day say that we together created this exceptional work. It
will be the result of the systematic work of many years for
the developer, us architects, and many eminent engineers
who are involved in this project. All of us are taking part in
the implementation of these two tallest residential buildings in
Slovakia.
To what extent does the current image of the project differ
from the original proposal by the Spanish architect Ricardo
Bofill?
The original proposal by the world famous Catalan, Ricardo
Bofill, for Panorama City was created in 2007, which means
that it was before the global economic crisis that considerably
influenced the real estate business all over the world, including
Slovakia. The whole project Panorama City had to significantly
adapt to new market demands. What has remained from
Bofill’s proposal is the two residential towers with their typical
triangular floor plan. Bofill designed slender glass towers that
evoked administrative high-rise buildings, so we designed open
residential loggia for each apartment in the project’s current
image. Besides the loggias, the new architectural look of both
residential towers is influenced by white horizontal and sill
strips of varying height in the places of windows and loggias.
Characteristic is also the new tower ending, where large glazed
terraces are dominant in the corners, evoking some kind of
affinity with our architecture of the nearby Tower 115.
Nesmrteľná architektúra
31
n
Panorama City patrí medzi veľkolepé projekty, no i veľké
projekty sú tvorené z malých, dôležitých detailov. Ktoré
dali tvár tomuto novému obytnému komplexu?
Panorama City ponúka 606 bytov. Na čo ste kládli dôraz
pri tvorbe dispozícií takého množstva bytov?
V prvom rade sme sa snažili nájsť rozumný pomer medzi
Z pohľadu budúcich užívateľov to je určite detailné riešenie
celkovou plochou jednotlivých bytov a počtom ich izieb.
loggií so zasklenými zábradliami, ktoré umožňujú cez
Myslím si, že veľkosť jednotlivých bytov podľa kategórií je
celosklené loggiové steny nádherné výhľady na Bratislavu
optimálne prispôsobená reálnym potrebám a možnostiam
už z interiéru obývacej miestnosti.
potenciálnych klientov. Tieto
Ďalej sú to rohové okná spální, ktoré
východiská a kritériá súčasného
zabezpečia zaujímavé priehľady a
trhu sme pretavili do účelnosti
dostatok denného osvetlenia i pri
dispozičného riešenia. Ďalej
zamračenej oblohe. Vôbec celkové
sme sa snažili využiť netypický,
je zhmotnením ekonomického,
detailné naštudovanie a riešenie
trojuholníkový pôdorys jednotlivých
fasád umožní maximálne výhľady
obytných podlaží na priestorovo
spoločenského a kultúrneho
a prirodzené vetranie obytných
zaujímavé dispozičné riešenia bytov
vývoja spoločnosti,
miestností aj pri zatvorených oknách
v nárožiach, ktoré sa plošne menia
tak, aby bol interiér bytu bezpečne
so stúpajúcou výškou objektu.
v ktorej vzniká.“
uzavretý pred vetrom a hnaným
Myslím, že v rámci tých 606 bytov
dažďom a akusticky chránený
sme vytvorili dostatok alternatívnych
pred hlukom z exteriéru. Pohode v byte bude pomáhať i
dispozičných riešení, veľkostí a typov bytov s rôznou
dômyselne vyriešené
orientáciou, aby si z nich mohol vybrať každý záujemca,
a individuálne regulovateľné chladenie. Verím, že budúci
ktorého projekt Panorama City osloví.
užívatelia docenia aj kvalitné detailné riešenia vykurovania
a prípravy teplej úžitkovej vody priamo v ich byte, dobré
osvetlenie, kvalitnú elektroinštaláciu a zdravotechniku,
Jednotlivé byty sú oddelené sadrokartónovými
ktorým sme venovali veľkú pozornosť. Tieto technické
medzibytovými priečkami, ktoré sa v zahraničí používajú
riešenia umožnia detailnú kontrolu prevádzkových nákladov
bežne, na Slovensku sa však stretávajú s predsudkami.
a individuálne regulovateľnú spotrebu jednotlivých médií
Ako sa na sadrokartónové priečky pozeráte vy ako
pre majiteľov bytov. V neposlednom rade by som chcel
architekt?
spomenúť kvalitné detailné riešenie všetkých spoločných
priestorov a ich povrchov. Napríklad koberce vo výťahovej
Technický vývoj a pokrok napreduje všade, aj v stavebníctve
lobby a v spoločných chodbách, ktoré tlmia hlavne hluk
a architektúre. Sadrokartón je vynikajúci moderný stavebný
chôdze, ale zároveň vytvárajú nadštandard, aký nepoznáme
materiál, ktorý umožňuje prakticky suchú výstavbu bytových
pri bežných bytových domoch.
i medzibytových priečok. Tieto majú oveľa lepšie vlastnosti
ako napríklad priečky z tehál. Sú rovnejšie, hladšie, majú
oveľa lepší akustický útlm ako tehlové medzibytové priečky,
Čím je podľa vás výnimočná Panorama City pre
najmä keď sú tak ako v Panorama City doplnené oceľovým
potenciálneho záujemcu, ktorého v súčasnosti atakuje
plechom po celej ploche priečky. Takéto riešenie navyše
kvantum developerských projektov?
znemožňuje prebúrať sa z jedného bytu do druhého.
Použitie sadrokartónových medzibytových priečok taktiež
Je to určite viacero jednoznačných výhod. V prvom rade
umožňuje do budúcnosti variabilitu a flexibilitu dispozičného
vynikajúca poloha celého projektu priamo v novom,
riešenia bytov. Jednotlivé byty bude možné nezávisle od
rozširujúcom sa centre Bratislavy blízko Dunaja. Ďalej
nosného systému celej stavby bez problémov zväčšiť alebo
hmotové a výškové riešenie stavby, ktoré umožňuje z bytov
zmenšiť podľa meniacich sa životných potrieb majiteľov
nádherné panoramatické výhľady na Bratislavu, Dunaj,
bytov.
Malé Karpaty a Panónsku nížinu. Myslím si, že je to aj veľmi
pekná, nadčasová architektúra celého projektu. Je to
i prepracované, kvalitné dispozičné riešenie jednotlivých
Architektúra súčasnosti prežíva svoj boom. Projekty
bytov a vyššia výška obytných miestností až o 17
vo svete sú fascinujúcou prehliadkou originality, ale aj
centimetrov oproti norme, ktorú majú bežné projekty.
dômyselnosti a kreativity. Ako sa pozeráte na súčasnú
Ďalej je to určite vysoký základný štandard technického
architektúru na Slovensku?
vybavenia bytov, ako je napríklad centrálny rozvod chladenej
vody pre nadštandardné chladenie jednotlivých bytov.
Architektúra je zhmotnením ekonomického, spoločenského
Takisto aj dostatok parkovacích miest pre rezidentov,
a kultúrneho vývoja spoločnosti, v ktorej vzniká. Preto
veľmi kvalitne riešené vstupné priestory s recepciou. Ďalej
i súčasná slovenská architektúra je len zrkadlom našich
je to supermarket a ostatné potrebné obchody a služby
spoločenských podmienok. Prekáža mi, že na Slovensku
na prízemí objektu, prístupné suchou nohou pre všetkých
absentuje úloha štátu ako osvieteného investora verejných
obyvateľov vďaka markíze, ktorá lemuje parter celého
stavieb, ktoré by mohli mať kvalitnú a často i prestížnu
objektu. Verím, že budúci obyvatelia docenia
architektúru. Takýto typ stavieb u nás prakticky nevzniká.
i nadštandardne rýchlu a dostatočnú prepravnú kapacitu
Preto vývoj našej architektúry spočíva v podstate iba na
priestranných výťahov, ktoré ich pohodlne a rýchlo
pleciach súkromných developerov. Verím však, že sa nám
prepravia z prízemia i zo všetkých garážových podlaží do
projekt Panorama City podarí zrealizovať v takej kvalite, ktorá
priestranných, pekne riešených výťahových lobby až
bude výrazným prínosom do dejín súčasnej architektúry
po 33. poschodie.
na Slovensku.
„ArChitektÚrA
32
Nesmrteľná architektúra
Panorama truly is a masterpiece, but also massive
projects are created from significant details. Which
details shaped this new residential complex?
Panorama City has 606 apartments. What did you
emphasise while creating the disposition of that number
of apartments?
From the occupant’s viewpoint, detailed solutions of loggias
with glazed handrails will enable magnificent views of
Bratislava from the interior of the living room through glass
external loggia walls. Further, corner windows in bedrooms
will provide expansive vistas and plenty of daylight, even
in cloudy conditions. The overall detailed facade solutions
will also enable exclusive views and natural ventilation of
bedrooms and living rooms even with closed windows, in a
way that the apartment interior is secure against wind and
rain and is acoustically protected against noise from the
exterior. The sophisticated solution of individually controllable
cooling will contribute to comfort in the apartment. I am
convinced that the future occupants will also appreciate
the quality detailed heating solutions, and solutions of
domestic hot water directly in the apartment, good lighting,
high-quality wiring and sanitation, which received our
full attention. For the apartment owners, these technical
solutions will enable a detailed control of operating costs,
and individually controllable consumption of individual
sources. Last but not least, I would like to mention the
quality detailed solutions of all common areas and their
surfaces; for example, the carpets in the lift lobby and
common corridors absorb the sound of footsteps and also
generate luxury incomparable to anything.
Our primary goal was to find a reasonable balance between
the total area of individual apartments and their room areas.
I think that individual apartments are optimally adjusted for
the real needs of our potential customers. We transformed
the criteria of the current market into the effectiveness of the
layout. We also tried to use atypical triangular floor plans for
interesting apartment layouts in the corners, which change
their area with the rising height of the structure. I think that
within these 606 apartments, we have indeed created a vast
amount of alternative layouts, sizes and types of apartments
with varying orientations, so that every customer, who wants
to call Panorama City their home, will have the opportunity
to choose among these tailor-made apartments.
What is unique about this project that will make people
interested in it? What is exceptional about Panorama
City that will attract people over other developer
projects?
The apartments are separated by plasterboard partition
walls that are commonly used abroad, but people in
Slovakia have a prejudice against them. How do you see
the plasterboard partition walls as an architect?
Technical developments and advances are progressing
everywhere, including construction and architecture.
Plasterboard is an excellent modern building material
enabling the basically dry construction of residential and
partition walls. These have got much better features than
for example partition walls from bricks. They are straighter,
smoother and have much better sound attenuation
than brick, especially when, as in Panorama City, they
are completed with a steel plate over the entire partition
wall twice on the side of each apartment. This solution
also prevents the intervening, or demolishing, from one
apartment into the other. Looking into the future, the usage
of plasterboard partition walls also enables the variability
and flexibility of layouts of apartments. It will be possible
without any problems to enlarge or scale down individual
apartments in accordance with
the needs of apartment owners,
independently from the carrier
system of the whole construction.
This project brings a couple of unique benefits. First, it has
the ideal location directly in the newly expanding Bratislava
centre near the Danube. Second, mass and high-rise
construction enables magnificent panoramic views
of Bratislava, the Danube, the Small
Carpathians and the Pannonian
Basin. The architecture of the entire
project is also pretty and timeless.
This project also brings
is a material reflection
a sophisticated and quality
Today architecture is experiencing
disposition solution of individual
a boom. Projects all over the
of the economic, social
apartments, and a greater height
world are a fascinating exposition
and cultural development
(up to 17 cm) of bedrooms and living
of originality, resourcefulness and
rooms compared to other projects.
creativity. How do you see current
of the society in
Furthermore, it is the superior
architecture in Slovakia?
which it occurs."
amenities of apartments and their
technical aspect, e.g. the central
Architecture is a material reflection
distribution of cool water for the
of the economic, social and cultural
better cooling of the apartments.
development of the society in which
Last but not least, this project brings a large number of
it occurs. So current Slovak architecture is a material mirror
parking places for residents, and a superior solution of
of our social circumstances. It really lacks state intervention,
entrances with a reception. In addition, this project has
an enlightened investor in public structures, which could
a supermarket, and other shops and services on the ground create quality, superior and prestigious architecture.
floor – all with ‘dry feet’ accessibility for residents due to the
In Slovakia, such structures basically do not exist. Therefore,
awning surrounding parterre of the entire structure. I believe
the development of our architecture weighs essentially on
that residents will also appreciate the fast and spacious lifts,
the shoulders of private developers. However, I believe that
which will comfortably convey them from the ground floor or
the superior quality of our project, Panorama City, will indeed
all garage floors through the spacious and pretty lift lobby to
considerably contribute to the story of current architecture in
the 33rd floor.
Slovakia.
"ArChiteCture
Nesmrteľná architektúra
33
Bra
lane tislava
s of ,
Old
Bra
To
Keď máte ku
kultúre najbližˇšie
wn
Star tislava
ého , ulič
Mes ky
ta
So much culture so near...
Bývanie v Panorama City zaručuje neustály prísun aktivít, podujatí a príležitostí, z ktorých si stačí len vybrať.
Aktuálne tipy kultúrnych, spoločenských alebo športových akcií v meste máte priamo pod nosom.
Lúčnica - Obrazy z minulosti
Lúčnica ako symbol slovenskej
ľudovej tradície a domáceho umenia
pretaveného do tanca pripravila pre
vás vzrušujúci folklórny zážitok. Zažite
energiu tohto súboru a dajte sa očariť
estetikou jedinečného štýlu, ktorý
oslavuje svoje 65. výročie.
V bratislavskom Istropolise sa na vás
tešia už 3. októbra 2013.
World of the drums
Október je bohatý na hudobné
chuťovky a dôkazom toho je aj festival
plný jedinečných tónov, ktorý sa
uskutoční v Bratislave 11. - 12. októbra
2013. V Dome kultúry Ružinov sa
stretnú rôzne druhy bicích nástrojov
a perkusií. Tvárou festivalu bude
egyptský perkusionista Hossam
Ramzy, ktorého hlavnou doménou
je interpretácia severoafrickej hudby.
Ďalej holandský perkusionista
Martin Verdonk či fascinujúci
34
multiinštrumentalista Vladiswar
Nadishana. Okrem headlinerov
sa môžete tešiť aj na indonézskoslovenský gamelanský orchester
Gamelan Gong Kebyar alebo na
džezového klaviristu Pavla Bodnára
a jeho slovenské ľudové piesne.
Club des Belugas & Brenda Boykin
Úžasná džezová speváčka Brenda
Boykin, ktorá svojím energickým
vyžarovaním a hlasom opantá nejedno
publikum, zavíta so sextetom Club des
Belugas do Bratislavy. Malý džezový
sviatok môžete zažiť aj osláviť
11. októbra 2013 v Refinery Gallery. Po
koncerte nasleduje after party v podaní
tanečnej injekcie od Viedenčanky
DJane Lady Smiles.
Bratislavské hudobné slávnosti
Už 49. raz vzdáva toto vrcholné
podujatie vážnej hudby na Slovensku
poctu všetkým, ktorí tento žáner
Keď máte ku kultúre najbližšie
sprostredkujú, vnímajú ho a žijú ním.
Ponuka je pestrá - Muchovo kvarteto,
Slovinská filharmónia Ľubľana, Moscow
City Sympohony, Giuseppe Verdi a jeho
Rekviem, Bieloruský štátny symfonický
orchester, The Philharmonics,
samozrejme, aj Slovenská filharmónia
a mnoho ďalších. Toto podujatie potrvá
do 13. októbra 2013.
Bratislavské džezové dni
Milovníci džezu by nemali vynechať
festival populárnej hudobnej udalosti,
akou sú Bratislavské džezové dni,
ktoré sa uskutočnia na jeseň
25. - 27. októbra 2013 v Inchebe.
Tešiť sa môžete na výborného
saxofonistu Joshuu Redmana,
amerického hudobníka Chrisa
Pottera a HBC The Super Trio – za
týmto projektom stojí gitarista Scott
Henderson, basgitarista Jeff Berlin
a bubeník Dennis Chambers.
Living in Panorama City, you have activities, events and opportunities right on your doorstep - it’s just a question
of choice. The very latest cultural, social and sport events in the city are at your fingertips.
Lúčnica - Pictures of the Past
Lúčnica as the symbol of the Slovak
folklore tradition and domestic art
transformed in dance has prepared
an exciting folklore experience for
you. Experience the energy of this
ensemble and let yourself be charmed
by the aesthetics of the unique style
celebrating its 65th anniversary.
Lúčnica is looking forward to seeing
you at the Bratislava Istropolis on 3
October 2013.
World of drums
October is rich in music events and
this festival full of unique tones to
take place in Bratislava on 11 – 12
October 2013 is proof of that. At the
Ružinov cultural centre, various types
of drums and percussions will meet.
The Egyptian percussionist – Hossam
Ramzy will be the headliner of the
festival. His domain is the interpretation
of North African music. Further, you
will have the opportunity to see Dutch
percussionist – Martin Verdonk and
a fascinating multi-instrumentalist
– Vladiswar Nadishana. Besides
headliners, you can look forward to an
Indonesian – Slovak gamelan orchestra
Gamelan Gong Kebyar and a jazz
pianist Pavel Bodnár and his Slovak
folk songs.
Club des Belugas & Brenda Boykin
Great jazz singer Brenda Boykin with
her captivating energy and voice is
coming to Bratislava with the sextet
Club des Belugas. You can celebrate
this jazz feast on 11 October 2013 at
the Refinery Gallery. An after-concert
party will be held with a Vienna dance
queen – DJane Lady Smiles.
Bratislava Music Festival
This is the 49th time that this top event
of classical music in Slovakia pays
tribute to all who mediate, take part
in and live on this genre. The line up
is rich – Mucha’s Quartet, Slovenian
Philharmonic Ljubljana, Moscow City
Symphony, Giuseppe Verdi and his
Requiem, Belarus State Symphony
Orchestra, The Philharmonics and, of
course, the Slovak Philharmonic and
many others. This event will continue
until 13 October 2013.
Bratislava Jazz Days
Jazz lovers should not leave out such
a popular music event as the Bratislava
Jazz Days to take place in autumn,
25 – 27 Oct 2013 in Incheba. You can
look forward to a great saxophonist
Joshua Redman, American musician
Chris Potter and HBC The Super
Trio consisting of the guitarist Scott
Henderson, bass-guitarist Jeff Berlin
and drummer Dennis Chambers.
Keď máte ku kultúre najbližšie
35
Goran Bregović
Ak máte radi balkánske rytmy
a temperament, nezabudnite, že
4. novembra 2013 vám rozprúdi krv
v žilách Goran Bregović so svojím
Wedding And Funeral Orchestrom
v bratislavskej HANT Aréne.
Prezentácia nového albumu
Champagne for Gypsies prináša
zmes dynamiky a radosti zo života,
spontánnosť a neutíchajúce tempo
zvukov s cigánskym akcentom.
J.A.R.
Skvelá česká formácia alias Jednotka
alternatívneho rapu sa ukáže
v Bratislave v Ateliéri Babylon
7. novembra 2013. Ak milujete funk
rock, džezové nuansy a originálne
performance, určite sa zabavíte.
Kapela, v ktorej členovia zväčša
fungujú vo svojich kapelách a so
svojimi projektmi, sa skladá z takých
mien, ako je Dan Bárta, Roman Holý
alebo Oto Klempíř a ďalší.
Medzinárodný filmový festival
Bratislava
Pozvánka pre fanúšikov filmu
a medzinárodných kultúrnych akcií. Od
8. - 14. novembra 2013 si môžete vybrať
z programových sekcií, ktoré sú bohaté
svojím umeleckým, multikultúrnym či
osobitým stvárnením a odovzdávajú
odkazy jednotlivých krajín, ktoré sa na
tomto festivale predstavia.
Labutie jazero
Svetoznámy Ruský štátny balet zavíta
do Bratislavy 2. decembra 2013
a svoje silné emocionálne predstavenie,
Labutie jazero, odohrá v priestoroch
Incheba Expo Aréna. Nádherné
kostýmy, ktoré splývajú s tanečníkmi
v jedno telo i dušu, vzrušujúca
choreografia či technika sa radia medzi
neopakovateľné momenty svetového
baletu.
Alexandrovci a 100 huslí
Čas vianočný si môžete spríjemniť
svetoznámou ruskou špecialitou
v podobe najslávnejšieho armádneho
súboru, ktorý príde na Zimný štadión
Ondreja Nepelu so svojimi najlepšími
spevákmi, sólistami, s hudobníkmi
a tanečníkmi. Predstavenie bude
obohatené aj o 100-členný maďarský
Národný orchester. Rezervujte si
6. decembra 2013 v Bratislave.
Goran Bregović
Love Balkan rhythms and
temperament? Goran Bregović with
his Wedding and Funeral Orchestra is
coming to HANT Arena on 4 November
2013 to stir your blood. Presentation
of the new album Champagne for
Gypsies brings a mixture of dynamic
and joie de vivre, spontaneity and
tempo of sounds with gypsy accent.
J.A.R.
The great Czech formation alias
Jednotka alternatívneho rapu (Alternate
Rap Unit) will appear in Bratislava at
the Babylon Atelier on 7 November
2013. If you love funky rock, jazz
nuance and original performance you
will have a great evening. Members of
the band who usually have their own
bands and projects include Dan Bárta,
Roman Holý, Oto Klempíř and others.
technique are unique elements of this
ballet company.
International Film Festival Bratislava
Invitation for fans of film and
international events. From 8 – 14
November 2013, you can choose from
program sections rich in their artistic,
multicultural or special portrayals
that convey messages of individual
countries represented at this festival.
Alexandrov Ensemble and
a Hundred Violins
Brighten Christmas time with
world-known Russian specialty in
the form of the most famous army
choir that is coming to the Ondrej
Nepela Arena with the best singers,
soloists, musicians and dancers. The
performance will be enriched by the
100-member Hungarian National
Orchestra. Make a booking for
6 December 2013 in Bratislava.
Swan Lake
The famous Russian State Ballet is
coming to Bratislava on 2 December
2013 to perform their emotional
performance – Swan Lake at the
Incheba Expo Arena. Beautiful
costumes blending body and soul with
dancers, exciting choreography and
Bra
lane tislava
s of ,
Old
Bra
To
t
wn
Star islava
ého , ulič
Mes ky
ta
36
Keď máte ku kultúre najbližšie
Keď máte ku kultúre najbližšie
37
Sam
Pan ple ap
a
o
Vzo rama C rtment,
Pan rový b ity Sho
wro
ora yt,
ma
City
om
Sho
wro
om
Váš nový štandard
Your new amenities
Otázka technicko-konštrukčných záležitostí je pri projekte ako Panorama City na mieste,
preto veríme, že tieto detaily zaujímajú aj vás.
Sila materiálu
Sadrokartón sa v súčasnosti nielen vyrovná murovanej stene, ale ju dokonca dokáže v mnohom prekonať, a to v podobe lepších akustických vlastností, prestupu tepla, rýchlosti
výstavby či budúcej flexibility zmeny dispozície. Sadrokartónové priečky si môžete v byte meniť, kedykoľvek budete
potrebovať. Medzi bytmi bude v konštrukcii steny celoplošne
vložený bezpečnostný plech, dvojvrstvové opláštenie doskami a protihluková izolácia. Príďte si tieto jeho prednosti overiť
do Panorama City Showroomu.
Kvalitný vzduch
Výmena vzduchu v spoločných priestoroch bude zabezpečená prostredníctvom centrálnych vzduchotechnických
jednotiek. Prívod a odvod vzduchu do bytov zabezpečia
regulovateľné fasádne vetracie štrbiny s vymeniteľným filtrom
v spolupráci s odvodnými ventilátormi. Tak je zabezpečené
permanentné mikrovetranie v byte.
Sofistikovaný povrch
Systémové riešenie fasády pre projekt Panorama City je
garanciou najvyššej kvality. Hliníková segmentová fasáda je
navrhnutá špeciálne pre tento projekt, s presne navrhnutými
38
Váš nový štandard
hliníkovými profilmi na základe parametrov budovy. Estetiku
projektu vo finále zvýrazní nielen svetlá elegantná farba, ale
aj jej praktická údržba.
Cez okno
V Panorama City sú dôležitým architektonickým
prvkom okná. Tvorí ich hliníková okenná konštrukcia
a veľkoformátová panoramatická sklenená tabuľa.
Okná sú otváracie s tepelne izolačným dvojsklom
a akustickým útlmom.
Teplo domova
Zásobovanie teplom je zabezpečené zo systému centrálneho horúcovodného rozvodu tepla a následne prostredníctvom bytových výmenníkových staníc. Na vykurovanie
bytových priestorov budú slúžiť doskové vykurovacie telesá
a podlahové konvektory.
Štýlové
Okrem štandardnej elektroinštalácie bude v každej obytnej
miestnosti bytu inštalovaná aj zostava zásuviek na TV
a internet. Osadené budú zásuvky a vypínače svetoznámej
značky Legrand, ktorá vám pripravila dizajnový model
Niloé v béžovej farbe.
The issue of technical and design matters are integral at Panorama City.
The following details will interest you:
Material strength
Today plasterboard has the same quality as brick wall.
Furthermore, it has far better acoustic properties, heat
transfer, speed of construction, and future flexibility of layout
change. Plasterboard partition walls can be easily changed
in the future. Security sheet, two-layer board sheathing, and
sound insulation will be embedded between apartments in
the wall construction. See for yourself at the Panorama City
Showroom.
Fresh air
Air exchange in communal areas will be provided via central
air conditioning units. Air intake and exhaust to and from
apartments are provided via controllable housing façade
louvers, with a replaceable filter in conjunction with exhaust
fans. This ensures secure permanent micro ventilation in
apartments.
Sophistication of surface
Facade system solution for the project Panorama City is a
guarantee of the superior quality. Aluminium facade is designed particularly for this project, the aluminium profiles are
designed specifically for the parameters of the building.
The final stunning appearance will be highlighted by
the elegant light colour as well as its practical maintenance.
Windows
An important architectural element in Panorama City are the
windows. They comprise an aluminium window frame and
large format panoramic glass. The windows are hung with
thermal insulated glazing and acoustic insulation.
Warm home
Heat supply is provided from the central hot water distribution of heat, and then through a substation. Panel radiators
and underfloor convectors provide heating in apartments.
Besides standard wiring, a set of sockets for TV and the an
Internet connection will be installed in every bedroom and
living room.
Stylish
In addition to standard wiring in the living room of every
apartment, a set of sockets for TV and Internet is also installed. Mounted sockets and switches of world famous brand
Legrand bring stylish Niloé design in beige.
Váš nový štandard
39
nt,
tme m
par
le a howroo
p
t,
Sam ity S
ý by
aC
ram
orov om
Vz owro
h
ity S
C
a
o
Pan
oram
Pan
Keď treba schladiť...
Chladenie jednotlivých bytov je navrhnuté s centrálnym zdrojom chladu. Rozvody chladenej vody budú vybudované po
hranicu jednotlivých obytných miestností bytov. Zrealizovaná
tak bude kompletná predpríprava pre napojenie užívateľov,
ktorá pozostáva z regulačnej a meracej súpravy z rozvodov
chladu v byte. V prípade, že sa rozhodnete pre chladenie,
zrealizuje sa už len osadenie vnútorných zariadení. Tento
systém chladenia má mnohé výhody – odpočet spotreby
chladu, tichá prevádzka, a najmä odpadá nutnosť umiestnenia vonkajších jednotiek na vašom balkóne.
Naše dvere sú vám vždy otvorené
Vstupné dvere do bytu od spoločnosti Adlo sú spoľahlivé
protipožiarne dvere bezpečnostnej triedy: 3,10-bodové
uzamykanie, osadené v oceľovej zárubni, v elegantnej
tmavosivej matnej farbe s panoramatickým priezorom.
Interiérové dvere budú s povrchovou úpravou drevenej dyhy
– americký dub, s dózickým zámkom, osadené v obložkovej
zárubni aj s kľučkou.
40
Váš nový štandard
Parketový lev
V každej miestnosti budú položené kvalitné veľkoplošné
drevené parkety PAR-KY od belgického výrobcu Decospan
Group. Parkety majú povrchovú dyhu z pravého dubového
dreva, v štandarde na výber v troch odtieňoch.
Kúpeľňové intermezzo
Zariadenie kúpeľní a toaliet bude dodávané od spoločnosti
Ideal Standard International, ktorá nedávno dokončila
napríklad zariaďovanie presláveného londýnskeho
mrakodrapu The Shard. Ich armatúry z kolekcie CeraSprint
v kompaktnom modernom a jednoduchom dizajne,
akrylátová vaňa Active či závesné toalety z kolekcie Mia
štýlovo doladia dizajn vašej kúpeľne. Na výber budete mať
z troch odtieňov elegantnej, jemne štruktúrovanej dlažby
a obkladu.
Romantika na terase
Neopakovateľný výhľad si vychutnáte na terase pohľadom
cez zábradlie z priehľadného skla. Podlaha bude tvorená
kompozitným roštom, v strope bude osadené dizajnové
svietidlo ovládateľné z obytnej miestnosti.
When cooling is needed…
The cooling of individual apartments is designed with a
central source of cold. Cold water distribution will be built
within individual rooms of apartments. A complete pre-treatment for the connection of users will be implemented,
and it consisting of a regulatory and measurement set and
district cooling in an apartment. If you decide for cooling, its
implementing requires only the installation of interior fittings.
This cooling system brings lots of benefits – reduction of
consumption of cold, quiet operation, and no need for the
unsightly external placement of units on your balcony.
Our door is always open for you
An Aldo apartment entry door is a reliable fire resistant door
with safety class 3, 10-point locking system, mounted in a
steel frame in an elegant dark grey matte colour, with panoramic peephole. Interior doors will be finished with wooden
veneer, American oak, with a mortice lock, mounted in the
door frame with a handle.
Tiger on the parquet floor
In each room, high-quality large wooden veneered parquet
of a Belgium manufacturer – PAR-KY Decospan Group will
be used. The parquets will have the surface veneer of true
oak wood in three shades to be selected within the standard
finish option.
Bathroom intermezzo
Baths and toilets will be Ideal Standard International, which
recently fitted the famed London skyscraper – The Shard.
Bath and toilet fittings are from the CeraSprint collection,
in a compact modern and simple design. An acrylic Active
bathtub and hanging Mio collection toilets will add to the
stylish design of your bathroom. You can choose from three
shades of elegant, finely structured tiles and floor tiles.
Terrace romance
You will enjoy an incredible view from the terrace over the
transparent glass railing. The floor will be a composite grid,
and the ceiling will be fitted with a stylish light that is controlled from the bedroom or living room.
Váš nový štandard
41
nt,
tme m
par
le a howroo
p
t,
Sam ity S
ý by
aC
ram
orov om
Vz owro
h
ity S
C
a
o
Pan
oram
Pan
Absolútny servis
V každej obytnej veži vás čaká 24-hodinová recepcia obložená kameňom v kombinácii s maľbou. O zvýšenú bezpečnosť sa postará inštalovaný kamerový systém či videovrátnik
inštalovaný v každom byte.
Medzi nebom a zemou
Vieme, že váš čas je dôležitý, práve preto sme zdôraznili
tento faktor v podobe štyroch výťahov v každej veži. Výťahy
sa vyznačujú špičkovým jazdným komfortom, maximálnym
pohodlím, rýchlou, tichou a úspornou prevádzkou.
Superior quality service
Each residential tower has 24-hour reception, and is lined
with stone in combination being painted. In addition to your
security, a mounted camera system and video doorman will
be installed in each apartment.
Between heaven and earth
We know that your time is precious and, therefore, we have
emphasized this factor by designing four lifts in each tower.
Lifts are feature maximum ride comfort, speed and cost-saving operation.
Komfort À la hotel
Chodba pred vaším novým bytom bude mať priam hotelovú
atmosféru. Na podlahách koberce určené na extrémne zaťaženie, na stenách dotvoria atmosféru tapety a v stropoch
umiestnené dizajnové svietidlá ovládané detektormi pohybu.
Parkovanie na úrovni
Na vjazde do garáží budú vyhrievané vjazdové a výjazdové
rampy. Vstupné závory sú ovládané čítačkou vstupných kariet a garáže budú rovnako ako recepcia sledované kamerovým systémom osadeným na vstupe a výstupe.
Hotel comfort
The hallway in front of your apartment will truly have a hotel
atmosphere. Carpets on the floors for extreme loads, wallpaper on the walls enhancing the atmosphere, and stylish
lights controlled by motion detectors in the ceiling.
Exclusive parking
At the entrance to the garages, entrance and exit ramps will
be heated. Entrance barriers will be controlled by the card
reader of entrance cards, and garages as well as reception will be monitored by a camera system mounted at the
entrance and exit.
Všetky detaily a ukážky jednotlivých konštrukcií alebo prvkov štandardu sú k nahliadnutiu vo vzorových bytoch v
našom Panorama City SHOWROOME, kde vám radi odpovieme na všetky otázky. Ak by vám v tomto štandarde niečo
chýbalo, ponúkame ďalšie prvky, nadštandardné materiály a nadštandardné zariaďovacie predmety. Ponúkaný sortiment prvkov nájdete v Katalógu Nadštandard, pozrieť si ich môžete v originálnej vzorkovni, alebo ešte viac nájdete
priamo u našich zmluvných partnerov. Svojmu bývaniu tak dáte pečať originality. Venovať sa vám budú pracovníci
Oddelenia klientskych zmien, ktorí vám poskytnú odborné poradenstvo.
42
Váš nový štandard
All details and samples of individual structures or elements of the Standard finish can be inspected in prototype flats in our
Panorama City SHOWROOM. We will be glad to answer all your questions there. If you miss anything within this Standard we
can offer you further elements, de luxe materials and fixtures. The range offered can be found in the Catalogue Above
Standard; this range is available for inspection in the sample room or directly at our contractual partners for more information.
In this way, you can make your living unique. You will be attended by our Client Modifications Department team who will give
you professional advisory services.
Váš nový štandard
43
ová
.
el
arch amb
Ing. ana C
z
u
.
Z
rch
vá
belo
m
a
Ing. ana Ca
Zuz
O projekte Panorama City
sme sa porozprávali
s architektkou
a interiérovou dizajnérkou
Zuzanou Cambelovou.
Vyštudovala fakultu architektúry
v Bratislave, je členkou Komory
architektov a v roku 2003 bola
nominovaná na Cenu Dušana
Jurkoviča ako autorka interiérov
hotela Marrol´s. Je úspešnou
dizajnérkou, ktorá má za sebou
niekoľko projektov luxusných
hotelov, medzi inými aj Hotel
Baltschug Kempinski Moscow,
Grand Hotel Kempinski High
Tatras na Štrbskom Plese,
TulipHouse Bratislava alebo
Kempinski Hotel River Park
v Bratislave.
We talked about the
Panorama City project
with Zuzana Cambelová,
architect and interior
designer.
A graduate from the Faculty
of Architecture in Bratislava,
Zuzana Cambelová is a
member of the Chamber of
Architects, and as the author
of Marrol’s Hotel Interiors she
was nominated for the Dušan
Jurkovič prize in 2003. She is
a successful designer, having
worked on several luxury hotel
projects such as Baltschug
Kempinski Moscow Hotel,
Grand Hotel Kempinski High
Tatras on Štrbské Pleso,
TupilHouse Bratislava, and
Kempinski Hotel River Park
in Bratislava.
Dizajn 21. storočia
21st century design
44
Dizajn 21. storočia
Dizajn 21. storočia
45
Sam
Pan ple ap
a
ora
ma rtmen
t,
City
Vzo
Sho
r
wro
Pa ový
nora byt,
ma
City
S
om
how
Exteriér a architektúra každého
projektu úzko súvisia s jeho
interiérmi. Je to tak aj v prípade
Panorama City, kde sa architektúra
hrá s výnimočnými, modernými
tvarmi. Z čoho ste vychádzali a čím
ste sa inšpirovali pri navrhovaní jej
interiérov?
Je úplne ideálne, keď je architektúra
objektu v súlade s interiérom, keď na
seba nadväzujú a prelínajú sa. V prípade
Panorama City to tak je. Architektúra je
moderná, čistá, nadčasová, s veľkými
oknami a zasklenými plochami. Najmä
to nás viedlo pri tvorbe konceptu
interiéru vzorových bytov, ktorý sa tomu
podriaďuje. Je veľmi súčasný
a jednoduchý, použité sú výlučne svetlé
dreviny a svetlé obklady. Tapety sú
v niektorých priestoroch vzorových bytov
tmavé. Je to preto, aby sme prezentovali,
že aj menšie priestory môžu byť
s farebnými textilnými tapetami zaujímavé.
Klient však môže vo svojom byte pokojne
použiť samé svetlé farby, čím ešte viac
podčiarkne svetlosť týchto bytov.
46
Dizajn 21. storočia
Panorama City, to sú výnimočné
byty trojuholníkových pôdorysov.
Ako teda zaujímavo zariadiť také
netradičné priestory?
V týchto bytoch sú trojuholníkové
predovšetkým obývačky, kde príliš veľa
úložného priestoru nepotrebujeme.
Naopak, pri tvorbe interiérov vzorových
bytov sme sa snažili do nich umiestniť
čo najmenej nábytku, aby sme
podčiarkli vzdušnosť priestoru a najmä
zaujímavé panoramatické priehľady.
Preto odporúčame sústrediť úložné
priestory do iných miestností, kde
nemáme problém s umiestnením
napríklad vstavaných skríň, nech práve
tieto netradičné dispozície vyniknú.
Vedeli by ste potenciálnym
klientom odporučiť, ako si svoj
nový byt osviežiť, spestriť, ako ho
spraviť štýlovejším? Doplnky, farby,
detaily – ako dokážu zmeniť interiér
na nepoznanie?
Podľa môjho názoru je dôležité byt
hlavne nezapratať nábytkom
a atmosféru sa snažiť dotvoriť najmä
farbami a svetlom. Teda ponechať
priestory vzdušné, svetlé, ľahké
a pracovať s farebnými, tmavšími
alebo scénickými detailmi. Jedna
z najdôležitejších vecí je osvetlenie.
Myslím, že koncept stropného svietidla
v strede miestností už nie je dogma.
Je dobré dotvoriť atmosféru solitérnymi
svietidlami, nepriamym osvetlením,
ktoré je súčasťou nábytku, prípadne
akcentovými svietidlami na nasvietenie
konkrétnych miest, respektíve
dekorácií, ktoré majú vyniknúť.
The exterior and architecture of
each project is closely related to
its interiors. It is also in the case of
Panorama City, where architecture
plays with exceptional and modern
shapes. Where did you come from
and what inspired you while designing
its interiors?
It is absolutely perfect when the
architecture of a building is in accordance
with the interior, and when they interlink
and coincide. Such is the case of
Panorama City, where the architecture is
modern, clean and timeless; with large
windows and glazed surfaces. Especially
this gave us directions while creating the
concept of sample apartment interiors.
It is very contemporary and simple,
using only light wood and bright tiles.
Wallpapers are dark in some areas of
sample flats, in order to present that
even smaller places can be interesting,
coloured with textile wallpaper. Our
customers, however, may feel free in
their apartments to use only bright
colours, and this will further underline the
lightness of these apartments.
Panorama City - exceptional
apartments of triangular floor plans.
How to then arrange non-traditional
spaces in an interesting way?
In apartments, mostly triangular are the
living rooms - and these don’t need
too much storage space. So while
creating sample apartment interiors,
we placed less furniture in living rooms,
so that the airy space and especially
exclusive panoramic vistas could be
highlighted. Therefore, we recommend
using storage spaces in other rooms,
where there is no problem to place, for
instance, a wardrobe. In this way these
unconventional layouts will stand out.
room
Could you advise potential customers
on how to make their new apartment
even more refreshing, lively and
stylish? Accessories, colours and
details – how can these enhance the
interior?
From my standpoint, it is essential not
to clutter an apartment with furniture,
but rather use mostly colours and light
to shape a nice atmosphere. Also, it is
important to keep space airy, light and
easy through playing with colourful,
dark and scenic details. One of the
most significant parts is the lighting.
I think the concept of a ceiling light
fixture in the middle of rooms is not a
dogma anymore. It is recommended
to contribute to the atmosphere with
solitary lamps, indirect lighting, which is
part of the furniture, and accent lighting
to lighten specific places and decorations
to make them stand out.
Dizajn 21. storočia
47
om
nt,
tme howro
S
par
le a a City
p
m
room
Sa oram
how
yt,
Pan
b ity S
C
rový
Vzo orama
n
Pa
48
Dizajn 21. storočia
Dizajn 21. storočia
49
Sam
Pan ple ap
art
or
Vzo ama Cit ment,
Pan rový b y Showro
y
oram
t,
aC
ity S
om
how
50
Dizajn 21. storočia
room
Dizajn 21. storočia
51
Výstavba sa začala
Naším partnerom je Chemkostav, a. s. Michalovce
Radi by sme vám bližšie
predstavili spoločnosť
Chemkostav, a. s. Michalovce, ktorá sa stala dodávateľom zemných prác,
zakladania a hrubej stavby
projektu Panorama City.
Spoločnosť vám priblíži
predseda Predstavenstva
Ing. Tibor Mačuga.
Mohli by ste na úvod stručne predstaviť čitateľom spoločnosť Chemkostav, a. s. Michalovce?
Chemkostav, a. s. Michalovce je stabilná spoločnosť, ktorá pôsobí na stavebnom trhu od roku 1996. Od svojho vzniku sme realizovali množstvo vizuálne
atraktívnych, zaujímavo riešených a moderných projektov. Úspešne sme ukončili 122 stavieb. Orientujeme sa aj na zahraničné trhy, ako sú Česká republika
a Ukrajina. Dôkazom našej expanzie je aj novootvorená dcérska spoločnosť
v Macedónsku, ktorej cieľom je participovať na stavbách v štátoch v časti
Balkánu. Dlhodobo sa nám darí udržiavať priemerný počet zamestnancov na
úrovni približne 250 a práve naši ľudia sú hlavným pilierom úspechu spoločnosti. Vytvárame pre nich stabilné a motivačné pracovné prostredie,
s cieľom získavať a vychovávať odborníkov, a tak zabezpečovať trvalú prosperitu a ďalší rast spoločnosti.
Ako sa spoločnosti Chemkostav, a. s. Michalovce darí v období, keď
stavebná výroba zaznamenáva pokles?
Napriek negatívnym vplyvom vývoja stavebníctva na slovenskom trhu sa
trend poklesu stavebnej výroby spoločnosti Chemkostav, a. s. Michalovce
nedotýka. Podarilo sa nám zabezpečiť dostatočnú výrobnú náplň a postupným znižovaním režijných nákladov a hľadaním vnútorných rezerv dosiahnuť aj
plánovaný hospodársky výsledok. Celkové výkony, dosiahnuté v roku 2012,
boli takmer 55 miliónov eur, čo predstavovalo nárast o viac ako 3 milióny eur,
čiže viac ako 6 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Spoločnosť
dosiahla pozitívny výsledok hospodárenia pred zdanením 2,15 milióna eur.
Aktuálne najväčšie realizované stavby:
∙F
NsP J. A. Reimana Prešov − Internistický monoblok (24 mil. eur bez DPH)
∙ Intenzifikácia ČOV Bardejov (14 mil. eur bez DPH)
∙ Južné mesto Zóna C1 − 2. etapa (11 mil. eur bez DPH)
∙ Ochrana vôd v povodí rieky Dyje − II. etapa (346 mil. Kč bez DPH)
(uvádza sa celková suma diela)
Akú stavebnú technológiu budete využívať pri projekte Panorama City?
Zatiaľ sme dodávateľom hrubej stavby. Stavba Panorama City je projekčne
navrhnutá ako železobetónový skelet. Tento skelet budeme realizovať ako
klasický monolit (odlievaná železobetónová konštrukcia) s použitím systémového debnenia a šplhacieho systémového debnenia na monolitickom jadre.
Na dopravu materiálu použijeme špeciálne čerpadlá na betón pre výškové
budovy, vežové žeriavy a stavebné výťahy.
Spoločnosť Chemkostav, a. s. Michalovce spolupracovala aj na projekte III Veže, kde sa objavili reklamácie súvisiace s rôznymi nedostatkami. Čo bolo príčinou týchto problémov?
Spoločnosť Chemkostav, a. s. pracovala na projekte III Veže v konzorciu
s ďalšou firmou. Reklamovaná fasáda nebola dodávkou našej spoločnosti.
Fasádu na tejto stavbe realizoval náš partner, ktorý zodpovedá aj za vady
a nedostatky súvisiace s reklamáciou.
Chemkostav, a. s. Michalovce už druhý rok zastupuje Slovenskú
republiku aj v najväčšej európskej podnikateľskej súťaži The European
Business Awards. Ako sa vám v súťaži zatiaľ darí?
Po splnení tvrdých kritérií sme získali titul „Národný šampión 2013/14“ a postúpili sme tak do ďalšieho kola ako jedna z piatich renomovaných spoločností zastupujúcich Slovenskú republiku. Uchádzame sa o získanie ocenenia
národný víťaz.
Aké certifikáty a ocenenia získali projekty, ktoré realizovala spoločnosť?
∙ Prestížna Cena Dušana Jurkoviča 2005 za architektúru za Hospic sv. Alžbety
v Ľubici pri Kežmarku
∙ Ocenenie Fasáda roka 2012 (Baumit) - hlavnú cenu získal projekt Južné
mesto/Slnečnice
∙ Stavba roka 2010 - Cena technického a skúšobného ústavu stavebného,
za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo
systémov v stavbe získala stavba Cassovar Biznis Centrum (CBC I.)
∙ Ocenenie Obytný dom 2011 – získala stavba Rezidencia Cassovar
∙ Mimo ocenených stavieb bola ocenená aj spoločnosť Chemkostav, a. s. Michalovce: Cenu mesta Michalovce (2009) - za dlhoročnú podporu všetkých
kategórií ženskej hádzanej, „Čin roka 2011“ mesta Michalovce za mimoriadny
výsledok pri zhotovení stavby Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta
Michalovce, Ocenenie European Business Awards (EBA) - spoločnosť získala dva tituly: Národný finalista 2012/13, Národný šampión 2013/14.
významné projekty spoločnosti Chemkostav, a. s. Michalovce
Bytová výstavba
Južné mesto Zóna C1 - 2. etapa- SO 02 Mestské vily Sever, Bratislava
Južné mesto Zóna C1 - 2. etapa- SO 01 - Doskový dom, SO 03 - Mestské
vily - Juh a infraštruktúra
Rezidencia Cassovar, Košice
Obytný súbor III Veže, Bratislava
Občianska výstavba
FNsP J. A. Reimana Prešov − Internistický monoblok
Nemocnica Poprad - prístavba, komplexná rekonštrukcia a technologická
modernizácia oddelení
Nový hraničný priechod v Užhorode
Obchodné reťazce Tesco, Billa, Hypernova, Lidl
52
Výstavba sa začala
Priemyselná výstavba
Elektráreň Starobeševo, Ukrajina - modernizácia
Centrum firmy LIDL SR v Nemšovej
Sklad hotových výrobkov PS 18, Ružomberok
Stredisko údržby diaľnic, Beharovce - Branisko
SCA Mölnlycke, Gemerská Hôrka
Výrobná hala č. 3, SCA Hygiene Products, Gemerská Hôrka
Elektrárne Vojany - rekonštrukcia blokov 5, 6
Inžinierske stavby
Ochrana vôd v povodí rieky Dyje – II. etapa
Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy
construction has begun
Chemkostav, a. s. Michalovce is our partner
We would like to introduce Chemkostav, a. s. Michalovce to you; this company supplies the ground works,
foundations and the shell construction of the Panorama
City project. This company will be introduced by the
Chairman of the Board of Directors – Ing. Tibor Mačuga.
What kind of building technology do you plan to use for the Panorama
City project?
So far, we are supplying the shell construction. The Panorama City project
is designed as a ferro-concrete frame. This frame will be a typical monolith
(cast ferro-concrete structure) using system formwork and a climber system
formwork on a monolithic core. To convey the material, we are going to use
special concrete pumps for high-rise buildings, tower cranes and building lifts.
Could you first briefly introduce Chemkostav, a. s. Michalovce to our
readers?
Chemkostav, a. s. Michalovce is a stable company that has been operating
on the building market since 1996. Since its beginnings, we have implemented numerous visually attractive, interesting and modern projects. We have
successfully finished 122 buildings. We also focus on foreign markets, such
as the Czech Republic and Ukraine. The newly founded subsidiary in Macedonia is proof of our expansion; the objective of this company is to participate
in building projects in the Balkan states. We have had an average of 250
employees for many years. Our people are critical to our success. We create
a stable and motivational working environment and aim to recruit and educate
professionals and thus provide for sustainable prosperity and further growth of
the company.
Chemkostav, a. s. Michalovce also cooperated on the III Veže project.
There were some claims due to various drawbacks. What was the
reason for these problems?
Chemkostav, a. s. worked on the III Veže project within a consortium with
another company. The claimed facade was not delivered by us. The building
facade was delivered by our partner that is responsible for defects and
drawbacks connected with the claim.
How is the business going at Chemkostav, a. s. Michalovce during
the construction industry downturn?
Despide the slowdown of construction on the Slovak market, the falling trend
in the building industry has not effected Chemkostav, a. s. Michalovce. We
have achieved sufficient production and reached, by gradual reduction of
overhead costs and searching for internal reserves, the planned profits.
Overall services in 2012 totalled nearly EUR 55 million representing an increase of over than EUR 3 million, i.e. more than 6 percent compared to the
preceding year. The company had a positive pre-tax trading income of EUR
2.15 million.
Our largest current projects:
∙T
he Hospital FNsP J. A. Reimana Prešov − Internist monoblock (EUR 24 mil.
excl. VAT)
∙ Intensification of the Waste Water Treatment Plant Bardejov (EUR 14 mil.
excl. VAT)
∙ J užné mesto Zone C1− Stage 2 (EUR 11 mil. excl. VAT)
∙W
ater protection in the Thaya river basin − Stage II. (CZK 346 mil. excl. VAT)
(total work sum stated)
Chemkostav, a. s. Michalovce has represented the Slovak Republic in
the largest competition – European Business Awards for the second
time already. How are you doing in this competition?
After meeting strict criteria, we won the title “National Champion 2013/2014”
and qualified for the next round as one of five renowned companies
representing Slovakia. We would like to win the National Winner award.
What certificates and awards did the projects implemented
by you win?
∙D
ušan Jurkovič Award 2005 for architecture for the St. Elisabeth Hospice in
Ľubica at Kežmarok
∙F
acade of the Year 2012 (Baumit) – main award for the project Southern
City/Sunflowers
∙B
uilding of the Year 2010 – the Building, Testing and Research Institute
award for optimum use of progressive building materials, products or systems in a building for the Cassovar Business Centre (CBC I.)
∙R
esidential House Award 2011 – for the Cassovar Residence
∙B
esides the award-winning projects, also Chemkostav, a. s. Michalovce was
awarded:
Prize of the City Michalovce (2009) – for long-term support of all categories in
women’s handball “Deed of the Year 2011” of the City Michalovce for extraordinary results of the project Regeneration of the Michalovce City Centre European Business Awards (EBA) - two awards won: National Finalist 2012/13,
National Champion 2013/14
KEY PROJECTS of the significant projects of Chemkostav, a. s. Michalovce
Residential projects
Južné Mesto Zone C1 – Stage 2 - SO 02 City Villas North, Bratislava
Južné Mesto Zone C1 – Stage 2; SO 01 – Board House, SO 03 – City
Villas – South and Infrastructure
Cassovar Residence, Košice
III Veže, Bratislava
Civil projects
The Hospital FNsP J. A. Reimana Prešov - Internist monoblock
Poprad Hospital – extension, total reconstruction and technological modernisation of departments
New frontier crossing in Uzhhorod
Supermarket chains Tesco, Billa, Hypernova, Lidl
Industrial projects
Power plant Starobeševo, Ukraine - Upgrade
LIDL SR headquarters in Nemšová
Finished product warehouse PS 18, Ružomberok
Highway maintenance center, Beharovce - Branisko
SCA Mölnlycke, Gemerská Hôrka
Production Hall 3, SCA Hygiene Products, Gemerská Hôrka
Vojany Power Plant – reconstruction of units 5, 6
Buried Services projects
Water protection in the Thaya river basin – stage II.
Drinking water and sewer system in the Torysa river basin
Výstavba sa začala
53
from t.
view tmen
city y Apar
e
Cit
t sid
City nú
Eas orama
ma hod
Pan
nora výc
v Pa m na
Byt ýhľadoesta
s v nu m
stra
projekt PANORAMA CITY
rozvíril realitný trh
PANORAMA CITY Project STIRS
the real estate market
54
Projekt rozvíril realitný trh
Projekt rozvíril realitný trh
55
PrOjEKT PanOrama CiTy
rozvíril PoKrízovú hlaDinu
braTisLaVsKÉhO reziDenčnÉho trhu
ThE PanOrama CiTy PrOjECT
sTirs ThE POsT-Crisis braTisLaVa
rEsidEnTiaL marKET
Na bratislavskom rezidenčnom trhu je oživenie záujmu kupujúcich, ako aj
developmentu skloňované už niekoľko mesiacov. Narastá počet nových projektov.
Z dokončených projektov sa pomaly vytrácajú ležiaky, aj keď časť z nich je asi naozaj
nepredajná, a kupujúci prejavujú čoraz väčší záujem aj o nové byty v štartujúcich
projektoch. Po období kupovania hlavne malých jednoizbových, resp. štartovacích
bytov, sa dopyt opäť sústreďuje viac na univerzálne kategórie dvojizbových
a trojizbových bytov. Tie tvoria v nových projektoch podstatnú časť ponuky.
Nové, lepšie a kvalitnejšie riešené byty sú dostupnejšie aj vďaka výraznej
podpore bánk a ich historicky najnižším úrokovým sadzbám.
For several months the Bratislava residential market has stirred the interest of
buyers, stimulated by the Panorama Project. The number of new developments
continues to grow. Surplus stock is being sold, although some remain at too-high
prices. Purchasers are becoming increasingly interested in new apartments in new
projects. Demand is again focusing on universal categories of one- and two-bedroom
apartments, which are significantly represented in new projects. New, better and
higher quality apartments are also more affordable thanks to bank support and
historically low interest rates.
Skladba bytov v nových projektoch - Q1 2013
Skladba bytov v nových projektoch - Q2 2013
5 kk
1%
4 kk
14 %
4 kk
7%
1kk
10 %
Projekt Panorama City sa už teraz
zapísal do pokrízového vývoja
rezidenčného trhu. Nielen odvážnou
architektúrou a vysokým počtom
poschodí, ale hlavne úspešným
predpredajom. Zo 606 bytov, ktoré sú
navrhnuté v dvoch vežiach, je dnes,
v momente začatia výstavby,
predaných viac ako 65 percent.
Žiaden projekt v histórii slovenského
realitného trhu nezaznamenal taký
úspešný predpredaj. Panorama City
na trojuholníkových pôdorysoch
veží ponúka 11 typov jedno- až
päťizbových bytov. Ich dispozičné
riešenia sú zaujímavo a účelne riešené.
Kupujúci doteraz prejavili najväčší
záujem o dvojizbové a trojizbové byty.
Ideálne zvolenou skladbou bytov
v projekte sa darí uspokojiť veľkú časť
kupujúcich. V prvom Bratislavskom
okrese tento projekt doplnil chýbajúce
kategórie dvoj- a trojizbových
a všeobecne nových a cenovo
dostupných bytov. Okrem výhodnej
polohy a nespornej kvality riešenia,
môže dnes projekt Panorama City
hovoriť o úspechu aj vďaka vhodne
V Bratislave 3. 9. 2013
Autor: Ing. arch. Michal Zajíček, Research & Real Estate Consultant, LEXXUS a. s.
Projekt rozvíril realitný trh
1 kk
15 %
4 kk
14 %
3 kk
19%
2 kk
41 %
Structure of flats in new projects - Q2 2013
5 kk
1%
5 kk
0%
3 kk
35 %
56
Structure of flats in new projects - Q1 2013
5 kk
0%
3 kk
35 %
2 kk
59 %
nastavenej cene. Tá je aj napriek
zvýšeniu spôsobenom dosiahnutím
ďalšieho míľnika, začiatku výstavby,
naďalej bezkonkurenčná.
Projekt Panorama City je už vo
výstavbe a približne za dva roky
sa noví majitelia môžu tešiť na
pohodlné bývanie v centre Bratislavy,
výbornú dopravnú dostupnosť,
kompletnú občiansku vybavenosť
a panoramatické výhľady. Bývanie
v Panorama City bude nepochybne
jedinečné.
4 kk
7%
1kk
10 %
The Panorama City Project has
already left an imprint in the post-crisis
development of the residential market.
This is because of the Project's daring
high-rise architecture,as well as the
very successful advanced sale of flats.
Of 606 flats in two towers, more than
65 percent have already been sold.
Any project in the history of the Slovak
real estate market did not record such
a successful pre-sales. The Panorama
City on a triangle ground plan of
towers offers 11 types of single-room
up to four-bedroom apartments. Their
1 kk
15 %
3 kk
19%
2 kk
41 %
2 kk
59 %
layouts are interesting and functional.
So far, buyers have been interested
in one-bedroom and two-bedroom
apartments. Since the structure of
apartments in the project
is ideal, the project has attracted
a large group of buyers. This project
managed to supplement the missing
categories of one-bedroom and twobedroom and, generally, new and
affordable apartments in the central
Bratislava district. Besides the good
position and unquestionable quality of
the solution, the Panorama City project
can now speak of success thanks to
well set prices. The price continues
to be unrivalled, despite the increase
due to the next milestone achieved
(commencement of construction).
The Panorama City project is
under construction already and,
in around two years, new owners
can look forward to comfortable
living in Bratislava city centre, great
accessibility, full-range civil amenities
and panoramic views. Living in
Panorama City will be exceptional and
unique.
In Bratislava, 3 Sep 2013
Author: Ing. arch. Michal Zajíček, Research & Real Estate Consultant, LEXXUS a. s.
Projekt rozvíril realitný trh
57
PanOrama CiTy TEam
PAnorAmA City teAm
Behind the unique Panorama City project is tremendous effort,
dedication, and foremost, excitement. The result is a vision
with a modern accent. Welcome home to
Panorama City - from your J&T Real Estate team.
akO vNÍmaTE PrOJEkT PaNOrama CITY?
hOW DO YOu SEE ThE PaNOrama CITY PrOJECT?
Luboš Kaštan
Zuzana Moravčíková
Ivan Bratko
Michal Tichý
Martina Sýkorová
Katarína Krajňáková
Ingrid Ciberejová
Stanislava Paulíková
Panorama City Project Manager
Head of Sales Department
Senior Real Estate Agent
Real Estate Agent
Real Estate Agent
Project Spokeswoman
Client Modifications Department Coordinator
Junior Project Manager
Projekt Panorama City je moderný
projekt v novom centre Bratislavy,
ktorý vám ukáže Bratislavu ako
na dlani. Vďaka panoramatickým
výhľadom, orientácii bytov
a svojej polohe. Jeho súčasťou
bude aj vybudovanie parku, ktorý
poskytne obyvateľom priestor
na oddych a relax s množstvom
zelene a športových aktivít. Bývať
a parkovať v centre bez
problémov a zároveň mať všetko
na dosah v rámci prechádzky – to
je pre mňa Panorama City.
Panorama City pre mňa
predstavuje v prvom rade veľkú
pracovnú výzvu. Ide o ambiciózny
projekt, ktorý je vďaka svojej
vynikajúcej polohe, krásnym
výhľadom, pestrej skladbe
a kvalitne vybaveným bytom
pripravený osloviť rôzne typy
a skupiny kupujúcich. Pevne
verím, že v ňom nájdu mnohé
rodiny svoj vysnívaný domov,
mladí ľudia svoje prvé bývanie,
tí najnáročnejší svoje
reprezentatívne priestory, ako
aj potenciálni investori dobrú
investíciu. Celému projektovému
tímu držím palce a samotnému
projektu prajem veľa spokojných
obyvateľov.
Pri navrhovaní projektu Panorama
City sme vychádzali z našich
predchádzajúcich skúseností,
ktoré sme zosúladili s aktuálnymi
trendmi moderného mestského
bývania. Naším cieľom bolo vytvoriť príjemné a dostupné bývanie
pre všetky generácie, vytvorenie
živého miesta, kde sa ľudia radi
vracajú, kde si oddýchnu po
namáhavom dni a vždy načerpajú novú energiu. Veríme, že
Panorama City svojím moderným
nádychom prinesie nový životný
elán do historickej časti nášho
mesta a stane sa mladým, pulzujúcim srdcom Bratislavy.
Panorama City je unikátom na
našom trhu a asociuje vo mne tri
slová. Lokalita, dispozície, cena.
Svojím umiestnením poskytuje
komfort svojim obyvateľom. Miesto
stvorené pre mladých ľudí, ktorí
radi športujú a žijú aktívne. Miesto
pre starších, ktorí si chcú ešte
dopriať kultúru a čaro Starého
Mesta. Priestor pre rodiny, ktoré
nemusia so svojimi ratolesťami
cestovať cez pol mesta do školy.
Praktickosť a funkčnosť dispozícií
poskytuje dostatok odkladacieho
miesta, zároveň rozumne
navrhnuté priestory nevzbudzujú
pocity stiesnenosti. Cena ako
jeden z hlavných rozhodovacích
faktorov. Panorama City je podľa
mňa skvelou investíciou. Nemám
krištáľovú guľu, no tento projekt
si podľa mňa udrží svoju cenu,
pretože poskytuje mnohé pridané
hodnoty.
Projekt Panorama City vnímam
ako projekt s novými rozmermi
bývania. Už jeho názov vystihuje
to, čo svojim budúcim obyvateľom prinesie. Atraktívne bývanie
so širokou škálou bytov, ktoré
ponúknu jedinečný výhľad na panorámu Bratislavy, Dunaj a Malé
Karpaty či pestrú ponuku služieb
spojenú s bývaním, ktorá určite
naplní všetky očakávania svojich
obyvateľov a návštevníkov. Medzi
ďalšie benefity by som zaradila
bezprostrednú blízkosť historického centra mesta, prostredie vhodné na kultúrny a aktívny oddych
a kompletnú občiansku vybavenosť. Panorama City nie je pre
mňa len moderné bývanie v príjemnom prostredí, ale aj výhodná
investícia do budúcnosti.
Niekoľko rokov som bývala na
okraji Bratislavy, a preto viem
zhodnotiť, o čo je život jednoduchší, keď bývate v centre
a máte to všade iba na skok.
Na nezaplatenie je v súčasnosti
už aj vlastné parkovacie miesto,
nehovoriac o raňajkách či večeri
s výhľadom na Bratislavu. Myslím,
že Panorama City je presne taký
projekt, aký Bratislava potrebovala. Kvalitné, veľmi štýlové,
a pritom dostupné bývanie v centre hlavného mesta s výborným
dopravným napojením.
Projekt Panorama City pre mňa
znamená bývanie v novom
a v najlepšej lokalite. Krásne,
čisté a upravené prostredie
od exteriéru po interiér, od
spoločných priestorov bytového
domu, vstupnej haly, výťahov až
po kobercové chodby
k vašim dverám... A za nimi byt
s jedinečne vytvoreným
interiérom, vzdušný, moderný,
zároveň útulný s perfektným
štandardom... Verím, že všetci,
ktorí sa rozhodnú bývať v
Panorama City, sa budú cítiť
výnimočne!
Panorama City bude najvyššou
obytnou budovou na Slovensku.
Tridsaťtri podlaží koncipovaných
v čistom tvare trojuholníka
a dvoch vežiach sa stane
nepochybne dominantou mesta,
viditeľnou zo všetkých strán
Bratislavy. Myslím, že je to projekt
pre mladých, moderných ľudí,
ktorí vnímajú bývanie ako prestíž
a majú radi originálne riešenia.
Bývanie v centre mesta bude
mať vždy svoju cenu, preto sa
dá touto investíciou iba získať.
Čo si môžete priať viac, ako „len“
bývať v centre mesta na najlepšej
adrese a užívať si panoramatické
výhľady cez veľké zasklené
plochy fasády. Toto bývanie vám
sľubuje zážitok z každého dňa.
Panorama City is a modern project in the new Bratislava centre.
It will show Bratislava at your
fingertips thanks to panoramic vistas, the orientation of apartments
and its location. A significant
part of this project will also be a
park, which will give residents a
peaceful environment for relaxing,
greenery and space for sport
activities. Living and parking in
the centre without any problems,
and also having everything within
walking distance – this for me is
Panorama City.
58
Za jedinečným projektom Panorama City sa skrýva veľa
ľudského odhodlania a nadšenia. Vízia s moderným akcentom
je realitou a aj vďaka tomuto tímu z J&T Real Estate sa tu
môžete cítiť ako doma.
Panorama City for me is mainly
a dynamic work challenge. This
is an ambitious project with
an excellent location, stunning
vistas, varied composition and
apartments of superior quality
that is ready to attract different
individuals and groups of buyers.
I strongly believe that many
families will find their dream home
here, young individuals their first
housing, discerning individuals
their dream spaces, and potential
investors a good investment.
Fingers crossed for the entire
project team, and as to the
project itself, I look forward to lots
of happy residents.
Panorama City Team
While designing Panorama City,
we came with our previous
experience that we harmonized
with the current trends of modern
city living. Our goal was to create
a nice living area available for
all generations, and to create a
vivid place to which people like
returning, to relax after a long day,
and where they can regenerate
and recharge their batteries. We
aim that with its modern nature,
Panorama City will bring a new life
élan into the historical part of our
city, and will become the young
vibrant heart of Bratislava.
Panorama City is unique in our
market and I associate it with three
words: location, design and price.
The location provides its residents
with immense comfort. Ideal place
for young people who like doing
sports and live actively. Place for
elderly who still want to indulge
culture and in charm of the old
town. Place for families who do
not have to take their little ones
halfway across the city to school.
Practicality and functionality of
design provide plenty of storage
space and at the same time reasonably well-designed spaces do not
evoke feelings of anxiety. Price as
one of the main decision factors. In
my view, Panorama City is a great
investment. I do not have a crystal
ball, but I think this project will keep
its value as it offers a vast of added
values.
I see Panorama City as a project
with new dimensions for living.
Its name itself says what it brings
to its future residents - exclusive
apartment living with a unique
view over panoramic Bratislava,
the Danube and Small Carpathians, and lots of services
related to living here; all this will
ensure that it meets the demands
of its residents and visitors. In
addition, the Old Town is also
very near. Other benefits include
a great environment for culture,
relaxation and a personalized
services. Panorama City is not
only modern living in a nice
environment: it is also an excellent
investment for the future.
Having lived in Bratislava’s
suburbs, I can say that life in the
centre is much simpler because
everything is within walking
distance. A huge benefit is your
own parking place; and breakfast
and dinner with a stunning view
across Bratislava. I think that
Panorama City is exactly the
project that Bratislava had so far
been missing – quality, stylish and
reasonable living in the capital’s centre with excellent traffic
connections.
The Panorama City project to
me means living in a new and
best locality. Beautiful, clean and
landscaped environment from
the exterior to the interior, from
communal areas of the apartment
tower, lobby, lifts up to carpeted
passages to your door... And,
behind the door, a flat with a
unique interior that is airy, modern
and, at the same time, cosy
with a perfect standard finish... I
believe that every single person
who decides to live in Panorama
City is going to feel special!
Panorama City is going to be
the highest residential building
in Slovakia. Thirty-three storeys
in a simple triangle shape and
two towers will surely become a
dominant feature of the city visible
across Bratislava. I think that
this project is for young, modern
people who view living as prestige
and who like original solutions.
Living in the city centre will always
be worth and, therefore, you can
only benefit from this investment.
And what more than “just” living
in the city centre at the best
address and enjoying panoramic
views through glazed facade
could you wish? This stylish living
will ensure that every day will be
an experience to cherish.
Panorama City Team
59
j&T rEaL
EsTaTE
J&T
RE
PRO
JECAL ES
TS TATE
PR
J&TOJEKT
REA Y
L ES
TAT
E
Dominuje kvalitnému realitnému trhu nielen na Slovensku, ale aj
v Českej republike a v Rusku, čím sa zaraďuje medzi najvýznamnejších
developerov v strednej Európe. Prioritou spoločnsti je realizácia
kancelárskych, rezidenčných, priemyselných či hotelových projektov.
Spoločnosť J&T REAL ESTATE patrí s vyše šestnástimi rokmi skúseností
v oblasti realitného developmentu medzi absolútnu slovenskú špičku. Vďaka
rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi
realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii
najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL
ESTATE zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj
priemyselných projektov. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky
v rámci rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov.
Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE aj na východoeurópskych
realitných trhoch, a to najmä v Ruskej federácii. Pobočky spoločnosti sú
aktívne v Bratislave, v Prahe a v Moskve.
Najvýznamnejšie projekty
River Park, Bratislava, Slovenská republika
Kadashevskaya Naberezhnaya, Moskva, Ruská federácia
Rezidencie Karloveské Rameno, Bratislava, Slovenská republika
Zelené Terasy Devín, Bratislava, Slovenská republika
Rezidencie Kampa, Praha, Česká republika
Kancelárska budova Tower 115, Bratislava, Slovenská republika
Westend Square, Bratislava, Slovenská republika
Prosek Point, Praha, Česká republika
Grandhotel Kempinski High Tatras, Štrbské pleso, Slovenská republika
Kempinski Hotel River Park, Bratislava, Slovenská republika
Hotel Baltchug Kempinski Moscow, Moskva, Ruská federácia
J&T REAL ESTATE dominates the quality real estate market in Slovakia,
the Czech Republic and Russia, and is therefore one of the most
prominent developers in Central Europe. The company’s priority is the
implementation of office, residential, industrial and hotel projects.
J&T REAL ESTATE has over 16-years’ experience in real estate development.
It is recognized as one of Central Europe’s most active real estate developers,
consistently delivering projects of the highest quality. It ranks amongst the
elite in Slovak real estate by continually setting new standards. The J&T REAL
ESTATE development company has earned an international reputation for its
dedication to developing excellent properties in Bratislava, the High Tatras,
Prague, and Moscow. Superior quality, detail and perfection are the standards
that J&T REAL ESTATE demands throughout its projects – residential to
resort, hotel to ski, commercial to retail. With each of its properties, J&T REAL
ESTATE continues to raise the bar of super luxury living and lifestyle.
Our most significant projects:
River Park, Bratislava, the Slovak Republic
Kadashevskaya Naberezhnaya, Moscow, the Russian Federation
Rezidencie Karloveské Rameno, Bratislava, the Slovak Republic
Zelené Terasy Devín, Bratislava, the Slovak Republic
Rezidencie Kampa, Prague, the Czech Republic
Tower 115 Office Building, Bratislava, the Slovak Republic
Westend Square, Bratislava, the Slovak Republic
Prosek Point, Prague, the Czech Republic
Grandhotel Kempinski High Tatras, Štrbské pleso, the Slovak Republic
Kempinski Hotel River Park, Bratislava, the Slovak Republic
Hotel Baltchug Kempinski Moscow, Moscow, the Russian Federation
60
J&T Real Estate
J&T Real Estate
61
Spoločnosť Panorama byty, s. r. o., si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť rozsah služieb uvedených v tomto dokumente, ako aj ich podmienky
poskytovania. Zobrazované vzorové riešenie bytu, vnútorná dispozícia, priečky, zariaďovacie predmety, jednotlivé prvky interiéru a exteriéru
sú nezáväzné. Akýkoľvek údaj o priestore, mierach či vzdialenostiach uvedený v tomto materiáli je iba orientačný. Vizualizácie architektúry
a interiérov majú iba ilustračný charakter.
Developer: J&T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, www.jtre.sk.
The company Panorama byty, s. r. o., reserves the right to change the scope and terms of service described herein at any time. The overall
layout of the apartment, its interior appearance, the partition walls, particular of the equipment and furniture, any individual elements of both
the interior and exterior design are not obligatory. Any detail about space, measurements or distances found in this material is only informative.
Architecture and interiors visualisations are of illustrative character only.
Developer: J&T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovak republic, www.jtre.sk.
PANORAMA CITY SHOWROOM
Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
GPS: N 48° 8'25.33" E 17° 7'29.76"
Tel.: + 421 2 594 18 855
[email protected], www.panoramacity.sk
Panorama byty, s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: + 421 2 594 18 200, Fax: + 421 2 594 18 201
WWW.panoRaMacItY.sk
sHoWroom: pribinova 19, bratislava. Gps: n 48° 8'25.33" e 17° 7'29.76"
Download

brožúra projektu