Mesto Rožňava
Strana: 1
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Július Adam
Slnečná 1672/5, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
186.62
5.60
181.02
Ondrej Adam
Polomská 102, Betliar
Komunálny odpad
863.52
863.52
Juraj Ádám
Zlatá 309/11, Rožňava
Komunálny odpad
215.73
215.73
Rudolf Ádám
Kozmonautov 1669/15, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Reklama
329.50
37.30
292.20
Erika Adamová
Rožňavská Baňa 52/52, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
882.93
27.76
855.17
Ferenc Ambrus
Čučmianska dlhá 1633/7A, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
447.43
40.58
406.85
Edita Ambrúzsová
Rožňavská Baňa 140/140, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
503.43
22.10
481.33
Henrich Ambrúž
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
212.43
212.43
Ľuboslava Antolíková
Letná 328/23, Rožňava
Komunálny odpad
238.56
238.56
Anna Árvaiová
Edelényska 1954/16, Rožňava
Komunálny odpad
224.08
224.08
Magdaléna Babčanová
Šafárikova 452/138, Rožňava
Komunálny odpad
357.47
357.47
Agnesa Badinová
Šafárikova 431/92, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
220.18
73.37
146.81
Bakoš Marek MARO
Gočovo č.d. 30, Gočovo
Komunálny odpad
201.38
201.38
Milan Balag
Edelényska 1940/8, Rožňava
Daň z nehnuteľností
448.10
448.10
Balag Milan
Edelényska 1940/8, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
Ubytovanie
625.29
510.30
26.30
88.69
Margita Balagová
Edelényska 1940/8, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
4 907.85
4 737.80
170.05
Balagová Margita Rebeca - Club
Edelényska 1940/8, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
Komunálny odpad
1 609.63
-0.02
1 609.65
Ľudovít Balázs
J. A. Komenského 1704/8, Rožňava
Komunálny odpad
242.06
242.06
Ján Baláž
Letná 335/7, Rožňava
Komunálny odpad
904.52
904.52
Michal Balog
Jarná 353/27, Rožňava
Daň z nehnuteľností
1 020.48
131.08
Mesto Rožňava
Strana: 2
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Pes
Balog Michal - MB taxislužba
Mierová 268/2, Rožňava
Verejné priestranstvo
228.95
228.95
Balog Rastislav
Tichá 2041/1, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
414.89
414.89
Alžbeta Balogová
Jasná 1254/31, Rožňava
Komunálny odpad
476.73
476.73
Andrea Balogová
Jasná 1255/31, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
622.06
33.80
588.26
Mária Balogová
Letná 334/11, Rožňava
Komunálny odpad
657.25
657.25
František Bandzi
Zakarpatská 1915/17, Rožňava
Komunálny odpad
278.99
278.99
Anna Bandziová
Edelényska 2019/31, Rožňava
Komunálny odpad
258.30
258.30
Komunálny odpad
174.61
174.61
Helena Bányászová
Spolu
Nedoplatok
839.63
49.77
Barbierik Martin
Pokroku 340, Betliar
Alkoholické nápoje a tabak
1 224.39
1 224.39
Jaroslav Barci
Banícka 1472/19, Rožňava
Komunálny odpad
985.45
985.45
Ľudovít Barci
Rožňavské Bystré č.d. 156, Rožňavské Bystré
Komunálny odpad
230.47
230.47
Dezider Bari
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Komunálny odpad
741.52
741.52
Gejza Bari
Krátka 1384/9, Rožňava
Komunálny odpad
182.60
182.60
Helena Bariová
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Komunálny odpad
Ingrid Bariová
Rožňavská Baňa 90/90, Rožňava
Komunálny odpad
792.75
792.75
Milan Bartaluzzi
Kozmonautov 1669/15, Rožňava
Komunálny odpad
212.59
212.59
Erika Bartaluzziová
Kozmonautov 1669/15, Rožňava
Komunálny odpad
773.28
773.28
Barnabáš Bastyúr
Čučma č.d. 146, Čučma
Komunálny odpad
272.88
272.88
Žaneta Bašťúrová
Čučmianska 1686/17, Rožňava
Komunálny odpad
187.92
187.92
Helena Belányiová
Kyjevská 1881/18, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
192.82
22.96
169.86
Belopotocky Karol - BELMONT
Krásnohorská Dlhá Lúka 95, Krásnohorská Dlhá Lúka
298.86
Komunálny odpad
298.86
Kyjevská 1895/15, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
170.92
13.32
157.60
Dušan Benco
1 260.93
1 260.93
Mesto Rožňava
Strana: 3
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Štefan Bendula
Zakarpatská 1868/5, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
527.89
14.16
513.73
Vojtech Berecz
Kyjevská 1913/42, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
174.54
145.00
29.54
Beregszászi Branislav Be-Servis
Adlerova 2, Košice
Komunálny odpad
585.60
585.60
Zuzana Bérešová
Zlatá 309/11, Rožňava
Komunálny odpad
296.97
296.97
Ján Bernáth
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
190.70
190.70
Ľudovít Bernáth
Slnečná 1661/14, Rožňava
Komunálny odpad
317.12
317.12
Mária Bernáthová
Juraja Marikovszkého 1754/47, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
248.81
205.01
43.80
Edita Bernátová
Edelényska 1988/32, Rožňava
Komunálny odpad
189.94
189.94
Miroslava Bilická
Čučmianska 1344/22, Rožňava
Komunálny odpad
222.99
222.99
Ing. Ivan Blažo
Okružná 3965/28, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
447.69
153.62
294.07
Dionýz Bledý
Rožňavská Baňa 87/87, Rožňava
Komunálny odpad
768.10
768.10
Bodnárová Edita
Fraňa Kráľa 463, Gemerská Poloma
Komunálny odpad
524.00
524.00
Bodnárová Edita - ošetrovateľstvo
Fraňa Kráľa 463, Gemerská Poloma
Komunálny odpad
170.05
170.05
Bogdán Ákoš
Pionierov 596, Gemerská Poloma
Alkoholické nápoje a tabak
832.09
832.09
Adam Boldi
Edelényska 1960/24, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
367.64
332.80
34.84
Daniel Boldi
Letná 322/38, Rožňava
Komunálny odpad
947.86
947.86
Dušan Boldi
Nadabula 60/60, Rožňava
Komunálny odpad
993.86
993.86
Július Boldi
Zlatá 296/16, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
160.26
11.04
149.22
Július Boldi
Kúpeľná 1428/20, Rožňava
Komunálny odpad
910.91
910.91
Koloman Boldi
Čučmianska 1688/4, Rožňava
Komunálny odpad
310.89
310.89
Ladislav Boldi
Zlatá 297/20, Rožňava
Komunálny odpad
192.59
192.59
Leon Boldi
Strmá 1198/10, Rožňava
Komunálny odpad
632.79
632.79
Mesto Rožňava
Strana: 4
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Marian Boldi
Slnečná 1666/12, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
192.99
64.38
128.61
Mário Boldi
Nadabula 106/106, Rožňava
Komunálny odpad
560.39
560.39
Norbert Boldi
Sama Czabána 1696/5, Rožňava
Komunálny odpad
618.50
618.50
Rudolf Boldi
Nadabula 106/106, Rožňava
Komunálny odpad
910.14
910.14
Štefan Boldi
Nadabula 110/110, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 025.29
178.14
847.15
Alena Boldiová
Rožňavská Baňa 68/68, Rožňava
Komunálny odpad
177.78
177.78
Barbora Boldiová
Rožňavská Baňa 90/90, Rožňava
Komunálny odpad
180.39
180.39
Božena Boldiová
Krátka 1366/12, Rožňava
Komunálny odpad
639.68
639.68
Brigita Boldiová
Nadabula 110/110, Rožňava
Komunálny odpad
267.21
267.21
Denisa Boldiová
Nadabula 106/106, Rožňava
Komunálny odpad
453.21
453.21
Erika Boldiová
Nadabula 60/60, Rožňava
Komunálny odpad
170.95
170.95
Erika Boldiová
Nadabula 60/60, Rožňava
Komunálny odpad
193.15
193.15
Henrieta Boldiová
Čučmianska 1344/22, Rožňava
Komunálny odpad
498.30
498.30
Júlia Boldiová
Jasná 1254/31, Rožňava
Komunálny odpad
355.74
355.74
Katarína Boldiová
Krátka 3488/30, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
160.59
48.31
112.28
Naďa Boldiová
Edelényska 2027/3, Rožňava
Komunálny odpad
631.24
631.24
Rozália Boldiová
Čučmianska 1686/21, Rožňava
Komunálny odpad
641.93
641.93
Kristína Borošová
Čučmianska dlhá 1558/129, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
554.89
180.79
374.10
Bozóová Mariana
Hrnčiarska 1485/6, Rožňava
Komunálny odpad
406.70
406.70
Jana Bradáčová
Rakovnica č.d. 92, Rakovnica
Komunálny odpad
281.39
281.39
Klára Brennerová
Jovická 1886/56, Rožňava
Komunálny odpad
373.55
373.55
Breznaníková Alžbeta - Kvetinárstvo a
darčeky
Hlavná 58, Dlhá Ves
209.32
Komunálny odpad
209.32
Zlatá 297/22, Rožňava
277.96
Monika Brudná
Spolu
Nedoplatok
Mesto Rožňava
Strana: 5
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
32.87
245.09
Milan Brudz
Rožňava, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
166.54
3.81
162.73
Brigita Budayová
Zlatá 296/16, Rožňava
Komunálny odpad
321.93
321.93
Dezider Budík
Vajkovce č.d. 131, Vajkovce
Komunálny odpad
178.20
178.20
Imrich Bukó
Berzehorská 156, Brzotín
Daň z nehnuteľností
Mikuláš Bukovics
Juraja Marikovszkého 1751/41, Rožňava
Komunálny odpad
769.10
769.10
Ing. Jozef Bukovič
Rožňava, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
449.68
126.97
309.56
13.15
Zuzana Bukovičová
Okružná 2147/22, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
300.43
270.89
29.54
Mária Bundová
Rožňavská Baňa 23/23, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
272.55
15.01
257.54
Milan Buvala
Zakarpatská 1820/13, Rožňava
Komunálny odpad
261.02
261.02
Ján Chomiak
Čučmianska 1686/17, Rožňava
Komunálny odpad
624.07
624.07
Mária Chomiaková
Čučmianska dlhá 1571/99, Rožňava
Komunálny odpad
777.09
777.09
Petronella Chomjaková
Nadabula 115/115, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
303.04
12.92
178.11
112.01
Alžbeta Cifrová
Zlatá 292/4, Rožňava
Komunálny odpad
221.89
221.89
Rozália Cinová
Slnečná 1672/5, Rožňava
Komunálny odpad
212.59
212.59
Slavka Cmoriková
Kozmonautov 1674/6, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
316.01
35.76
280.25
Erika Cmoríková
Budovateľská 647/19, Rožňava
Komunálny odpad
187.00
187.00
Darina Csatlósová
Okružná 2147/22, Rožňava
Komunálny odpad
488.70
488.70
MVDr. Eva Csernoková
Zoltána Fábryho 990/37, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
277.22
233.42
43.80
Žaneta Csuporiová
Gemerská Hôrka č.d. 426, Gemerská Hôrka
Komunálny odpad
294.83
294.83
Gabriel Cziprusz
Kyjevská 1879/8, Rožňava
216.35
1 328.42
1 328.42
Mesto Rožňava
Strana: 6
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Ladislava Čajková
Nadabula 212/212, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Čatlóšová Judita - Čajovňa večnej mladosti Zakarpatská 1901/6, Rožňava
Spolu
Nedoplatok
216.35
374.02
155.02
219.00
289.85
Komunálny odpad
289.85
Hedviga Čechová
Jarná 355/23, Rožňava
Daň z nehnuteľností
226.51
226.51
Čechová Hedviga
Jarná 355/23, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
211.27
211.27
Zoltán Čefo
Kasárenská 2110/15, Rožňava
Komunálny odpad
162.84
162.84
Černaj Dušan Ing - ČED
Kúpeľná 314, Vlachovo
Komunálny odpad
184.08
184.08
Igor Červenák
Kyjevská 1880/12, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
283.57
44.32
239.25
Ján Červenák
Kúpeľná 1429/22, Rožňava
Komunálny odpad
1 354.73
1 354.73
Ondrej Červenák
Rožňavská Baňa 33/33, Rožňava
Komunálny odpad
176.49
176.49
Angelika Červenáková
Rožňavská Baňa 33/33, Rožňava
Komunálny odpad
189.19
189.19
Jolana Červeňáková
Mierová 290/1, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
223.53
14.13
209.40
Katarína Čillíková
Rožňavská Baňa 79/79, Rožňava
Komunálny odpad
331.45
331.45
Ján Čižmár
Kyjevská 1894/34, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
190.64
23.04
167.60
Míťa Čornanič
Dúhová 4149/3, Rožňava
Komunálny odpad
211.22
211.22
Miriam Dániová
Zakarpatská 1868/5, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
227.36
47.46
179.90
Emil Danko
Podrákošská 1300/7, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
855.26
844.86
10.40
Ernest Danko
Podrákošská 1300/7, Rožňava
Komunálny odpad
182.60
182.60
Gabriel Danko
Podrákošská 1300/7, Rožňava
Komunálny odpad
740.34
740.34
Ladislav Danko
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
296.70
296.70
Robert Danko
Podrákošská 1300/7, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
221.36
212.60
8.76
Tibor Danko
Rožňavská Baňa 108/108, Rožňava
1 179.66
Mesto Rožňava
Strana: 7
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
188.84
990.82
Gabriela Danková
Podrákošská 1300/7, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
407.97
74.77
333.20
Rita Danková
Kozmonautov 1674/7, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
350.04
12.60
337.44
Ernest Danyi
Slnečná 1671/7, Rožňava
Komunálny odpad
475.62
475.62
Ernest Danyi
Košice-Staré Mesto, Košice-Staré Mesto
Komunálny odpad
287.90
287.90
Dorota Darvasová
Hornocintorínska 1417/3, Rožňava
Komunálny odpad
175.20
175.20
Ida Darvasová
Strmá 1208/5, Rožňava
Komunálny odpad
386.05
386.05
Renáta Darvasová
Krátka 1367/14, Rožňava
Komunálny odpad
791.88
791.88
Juraj Darvaš
Rožňavská Baňa 140/140, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
309.13
13.40
295.73
Ondrej Darvaš
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
187.79
187.79
Róbert Darvaš
Rožňavská Baňa 175/175, Rožňava
Komunálny odpad
1 707.34
1 707.34
Andrea Darvašová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
298.32
298.32
Beata Darvašová
Krátka 1367/14, Rožňava
Komunálny odpad
483.78
483.78
Darina Darvašová
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Komunálny odpad
510.19
510.19
Sylvia Darvašová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
486.70
486.70
Šarlota Darvašová
Rožňavská Baňa 176/176, Rožňava
Komunálny odpad
298.87
298.87
Štěpánka Darvašová
Čučmianska 2028/35, Rožňava
Komunálny odpad
402.12
402.12
Zita Dávidová
Slnečná 1664/17, Rožňava
Komunálny odpad
267.21
267.21
Alexander Dekan
Čierna Lehota č.d. 25, Čierna Lehota
Komunálny odpad
363.11
363.11
Karol Demko
Krátka 1380/40, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
304.87
47.33
257.54
Adela Dókušová
Strelnica 1958/21, Rožňava
Komunálny odpad
539.80
539.80
Jozef Dongó
Čučmianska 1686/21, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
249.15
11.76
237.39
Dana Dorková
Lúčka č.d. 26, Lúčka
563.32
Mesto Rožňava
Strana: 8
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
563.32
Gyöngyi Drenková
Jovická 883/27, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
742.59
564.88
177.71
Ivan Droždiak
Gemerská Hôrka č.d. 338, Gemerská Hôrka
Komunálny odpad
Pes
187.05
181.25
5.80
Juraj Drugda
Juraja Marikovszkého 1758/26, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
256.70
118.45
138.25
Róbert Duda
Zakarpatská 1869/9, Rožňava
Komunálny odpad
227.22
227.22
Ondrej Ďurčo
Edelényska 1954/14, Rožňava
Komunálny odpad
435.79
435.79
Echko Ľudovít- ECHKAR
Štítnická 210/28, Rožňava
Komunálny odpad
358.22
358.22
Milan Egri
Slnečná 1666/12, Rožňava
Komunálny odpad
190.70
190.70
Valéria Egriová
Rožňavská Baňa 60/60, Rožňava
Komunálny odpad
468.87
468.87
Eližerová Denisa
Kósu-Schoppera 132/6, Rožňava
Komunálny odpad
376.44
376.44
Erika Emődiová
Slnečná 1673/2, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
491.13
441.90
49.23
Peter Erdélyi
Pionierov 636/12, Rožňava
Komunálny odpad
216.36
216.36
Eštok Štefan
Slnečná 1660/15, Rožňava
Komunálny odpad
Verejné priestranstvo
1 028.15
690.15
338.00
Milan Fabián
Edelényska 2027/3, Rožňava
Komunálny odpad
Ján Fábian
Rakovnica č.d. 17, Rakovnica
Daň z nehnuteľností
Alexander Fábián
Zlatá 296/18, Rožňava
Komunálny odpad
908.09
908.09
Eva Fábiánová
Kružná č.d. 26, Kružná
Komunálny odpad
236.71
236.71
Vladimír Fafrák
Edelényska 2025/56, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
190.48
131.40
59.08
Brigita Farkašová
Zlatá 296/16, Rožňava
Komunálny odpad
598.97
598.97
Rozália Farkašová
Zlatá 296/16, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
796.10
41.22
754.88
Katarína Fazekašová
Sama Czabána 1694/4, Rožňava
Komunálny odpad
552.59
552.59
Imrich Fejes
Šafárikova 496/35, Rožňava
Daň z nehnuteľností
194.06
62.66
315.55
315.55
1 686.04
1 686.04
Mesto Rožňava
Strana: 9
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
131.40
Robert Ferencz
Okružná 2145/10, Rožňava
Komunálny odpad
Verejné priestranstvo
Daniel Ferenčík
Stodolova 1882/4, Liptovský Mikuláš
Komunálny odpad
307.19
307.19
Bohuš Ferko
Nadabula 103/103, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
902.07
142.40
759.67
Dezider Ferko
Krátka 1387/3, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Eduard Ferko
Nadabula 104/104, Rožňava
Komunálny odpad
658.28
658.28
Eduard Ferko
Nadabula 104/104, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 279.00
107.91
1 171.09
Ján Ferko
Rožňavská Baňa 176/176, Rožňava
Komunálny odpad
187.14
187.14
Ladislav Ferko
Mierová 271/8, Rožňava
Komunálny odpad
194.44
194.44
Ladislav Ferko
Nadabula 86/86, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Ľudovít Ferko
Rožňavská Baňa 175/175, Rožňava
Komunálny odpad
455.54
455.54
Milan Ferko
Kyjevská 1890/30, Rožňava
Komunálny odpad
212.59
212.59
Robert Ferko
Sama Czabána 1326/20, Rožňava
Komunálny odpad
Robert Ferko
Nadabula 86/86, Rožňava
Komunálny odpad
519.24
519.24
Slavomír Ferko
Čučmianska 1687/8, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Vladimír Ferko
Nadabula 89/89, Rožňava
Komunálny odpad
166.82
166.82
Aladár Ferkó
Sama Czabána 1326/20, Rožňava
Komunálny odpad
298.23
298.23
Mikuláš Ferkó
Cintorínska 1308/10, Rožňava
Komunálny odpad
1 021.03
1 021.03
Ondrej Ferkó
Čučmianska 1686/17, Rožňava
Komunálny odpad
392.40
392.40
Angelika Ferkóová
Sama Czabána 1326/20, Rožňava
Komunálny odpad
212.57
212.57
Barbora Ferkóová
Čučmianska 1686/21, Rožňava
Komunálny odpad
170.05
170.05
Eva Ferkóová
Čučmianska 1686/17, Rožňava
Komunálny odpad
331.06
331.06
Agata Ferková
Rožňavská Baňa 146/146, Rožňava
Komunálny odpad
324.16
324.16
Diana Ferková
Nadabula 103/103, Rožňava
327.25
1 009.97
389.30
620.67
1 302.95
533.24
769.71
1 358.84
1 358.84
Mesto Rožňava
Strana: 10
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
327.25
Edita Ferková
Klobučnícka 1263/8, Rožňava
Komunálny odpad
216.71
216.71
Erika Ferková
Zlatá 309/13, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
255.76
31.66
224.10
Erika Ferková
Čučmianska 1347/32, Rožňava
Komunálny odpad
209.64
209.64
Lucia Ferková
Čučmianska 1346/26, Rožňava
Komunálny odpad
262.80
262.80
Magdaléna Ferková
Kyjevská 1890/30, Rožňava
Komunálny odpad
654.65
654.65
Oľga Ferková
Čučmianska 1686/21, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
340.67
12.24
328.43
Oľga Ferková
Kozmonautov 1678/1, Rožňava
Komunálny odpad
244.75
244.75
Oľga Ferková
Kozmonautov 1678/1, Rožňava
Komunálny odpad
199.69
199.69
Terézia Ferková
Mierová 270/6, Rožňava
Komunálny odpad
335.02
335.02
Valéria Ferková
Nadabula 104/104, Rožňava
Komunálny odpad
228.28
228.28
Zdenka Ferková
Krátka 3488/30, Rožňava
Komunálny odpad
574.27
574.27
Zoltán Filiczky
Pionierov 631/2, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
297.66
231.96
65.70
Marian Fišer
Slnečná 1661/14, Rožňava
Komunálny odpad
806.43
806.43
Priška Fišerová
Slnečná 1661/14, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
233.48
32.18
201.30
Roman Fodor
Zakarpatská 1867/3, Rožňava
Komunálny odpad
276.32
276.32
Ružena Fráterová
J. A. Komenského 1709/10, Rožňava
Komunálny odpad
465.88
465.88
Jaroslav Fundja
Zlatá 295/14, Rožňava
Komunálny odpad
682.01
682.01
Dušan Gábor
Slnečná 1672/6, Rožňava
Komunálny odpad
212.59
212.59
Ján Gábor
Hornocintorínska 1398/20, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
542.39
532.54
9.85
Karol Gábor
Šafárikova 429/82, Rožňava
Komunálny odpad
420.09
420.09
Martin Gábor
Edelényska 1991/42, Rožňava
Komunálny odpad
315.06
315.06
Štefan Gábor
Kúpeľná 1435/32, Rožňava
Komunálny odpad
431.06
431.06
Mesto Rožňava
Strana: 11
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Magdaléna Gáborová
Kyjevská 1890/30, Rožňava
Komunálny odpad
396.87
396.87
Ivan Gajdoš
Letná 335/7, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
275.54
18.00
257.54
Karol Gajdošík
Kyjevská 1881/16, Rožňava
Komunálny odpad
467.41
467.41
Gabriela Galajdová
Kyjevská 1879/10, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
480.53
46.35
434.18
Ľuboslava Gallová
Hviezdoslavova 364/17, Rožňava
Komunálny odpad
312.91
312.91
Alexander Galyas
Rožňavská Baňa 36/36, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
319.85
31.50
288.35
Tibor Galyas
Rožňavská Baňa 64/64, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
952.22
48.20
904.02
Tibor Garaj
Zakarpatská 1914/15, Rožňava
Komunálny odpad
547.90
547.90
Eva Garajová
Zakarpatská 1914/15, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Pes
309.16
40.50
268.66
Gášpár Jozef
Nadabula 203/203, Rožňava
Komunálny odpad
193.15
193.15
Ondrej Gazsó
Jarková 349, Dobšiná
Komunálny odpad
239.92
239.92
Štefan Gaži
Rožňavská Baňa 54/54, Rožňava
Komunálny odpad
400.36
400.36
Ján Gažik
Čučmianska 1346/26, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
611.36
16.30
595.06
Karol Gažik
Zlatá 309/15, Rožňava
Komunálny odpad
Ľudovít Gažik
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
192.30
192.30
Ondrej Gažík
Sama Czabána 1693/2, Rožňava
Komunálny odpad
385.47
385.47
Iveta Gažíková
Krásnohorská 1140/9, Rožňava
Komunálny odpad
986.38
986.38
Margita Gažíková
Sama Czabána 1693/2, Rožňava
Komunálny odpad
1 200.81
1 200.81
Imrich Gažo
Rožňavská Baňa 86/86, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
465.48
453.04
12.44
Ladislav Gažo
Dubovec č.d. 28, Dubovec
Komunálny odpad
195.71
195.71
Marcela Gažová
Krátka 1388/1, Rožňava
Komunálny odpad
855.65
855.65
Silvia Gažová
Čučmianska 1683/3, Rožňava
374.42
1 037.45
1 037.45
Mesto Rožňava
Strana: 12
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
374.42
Lucia Gejdošová
Slnečná 1660/15, Rožňava
Komunálny odpad
231.61
231.61
Ondrej Gelda
Edelényska 1993/2, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
579.99
25.60
554.39
Darina Gemerská
Kyjevská 1897/13, Rožňava
Komunálny odpad
170.60
170.60
Dušan Genči
Mierová 274/14, Rožňava
Komunálny odpad
541.67
541.67
Zsolt Gergely
J. A. Komenského 2049/22, Rožňava
Komunálny odpad
497.00
497.00
Ing. Cyprián Glassa
Edelényska 1988/32, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
528.80
69.83
458.97
Ladislav Gono
Hrnčiarska 1483/2, Rožňava
Komunálny odpad
285.00
285.00
Martin Gono
Čučmianska 1352/38, Rožňava
Komunálny odpad
480.53
480.53
Irena Gonosová
Cintorínska 103, Krásnohorské Podhradie
Daň z nehnuteľností
208.33
208.33
Alžbeta Gonová
Hrnčiarska 1483/2, Rožňava
Komunálny odpad
466.16
466.16
Eva Gonová
Rožňavská Baňa 57/57, Rožňava
Komunálny odpad
308.24
308.24
Jaroslav Grentzner
Slnečná 1673/2, Rožňava
Komunálny odpad
822.67
822.67
Renáta Grünnerová
Mierová 276/18, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
192.97
104.35
88.62
Karel Gujkáš
Zlatá 297/20, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
446.69
70.22
376.47
Olga Gujkášová
Šafárikova 492/45, Rožňava
Komunálny odpad
219.54
219.54
Jozef Guľáš
Nadabula 6/6, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
329.91
327.72
2.19
Peter Guľáš
Nadabula 6/6, Rožňava
Komunálny odpad
779.51
779.51
Eva Gulkásová
Čučmianska 1345/24, Rožňava
Komunálny odpad
193.15
193.15
Eva Gulkásová
Čučmianska 1345/24, Rožňava
Komunálny odpad
862.66
862.66
Mária Gulkásová
Zlatá 309/15, Rožňava
Komunálny odpad
391.17
391.17
Silvia Gulkásová
Čučmianska dlhá 1577/87, Rožňava
Komunálny odpad
172.57
172.57
Žaneta Gulkásová
Čučmianska dlhá 1577/87, Rožňava
Komunálny odpad
257.54
257.54
Mesto Rožňava
Strana: 13
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Marián Guľkáš
Hornocintorínska 1393/10, Rožňava
Komunálny odpad
190.70
190.70
Ondrej Guľkáš
Hornocintorínska 1393/10, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 105.75
330.40
775.35
Samuel Guľkáš
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
918.62
918.62
Štefan Guľkáš
Hornocintorínska 1393/10, Rožňava
Komunálny odpad
Ružena Gulkášová
Rožňavská Baňa 55/55, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
192.60
17.40
175.20
Helena Guľkášová
Jarná 341/12, Rožňava
Komunálny odpad
528.63
528.63
Monika Guľkášová
Nadabula 110/110, Rožňava
Komunálny odpad
340.10
340.10
Gabriel Gulykás
Rožňavská Baňa 125/125, Rožňava
Komunálny odpad
228.36
228.36
Juraj Gulykás
Rožňavská Baňa 152/152, Rožňava
Komunálny odpad
227.56
227.56
Andrea Gulykásová
Čučmianska dlhá 1577/87, Rožňava
Komunálny odpad
193.15
193.15
Helena Gulykásová
Čučmianska dlhá 1577/87, Rožňava
Komunálny odpad
975.93
975.93
Ernest Gulykáš
Čučmianska dlhá 1577/87, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
890.95
863.10
27.85
Ján Gulykáš
Čučmianska dlhá 1522/34, Rožňava
Komunálny odpad
212.59
212.59
Mária Gulykášová
Rožňavská Baňa 31/31, Rožňava
Komunálny odpad
854.36
854.36
Mária Gulykášová
Krásnohorská 1140/9, Rožňava
Komunálny odpad
168.80
168.80
Alexander Gunár
Strmá 1204/13, Rožňava
Daň z nehnuteľností
220.69
220.69
Ján Gunár
J. A. Komenského 1731/17, Rožňava
Komunálny odpad
851.42
851.42
Jozef Gunár
Cintorínska 1317/5, Rožňava
Komunálny odpad
393.04
393.04
Jozef Gunár
Sama Czabána 1337/7, Rožňava
Komunálny odpad
212.57
212.57
Ľudovit Gunár
Rožňavská Baňa 69/69, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 015.91
13.90
1 002.01
Štefan Gunár
J. A. Komenského 1730/18, Rožňava
Komunálny odpad
207.23
207.23
Vincent Gunár
Rožňavská Baňa 53/53, Rožňava
Komunálny odpad
239.18
239.18
Vojtech Gunár
Hornocintorínska 1403/30, Rožňava
Komunálny odpad
292.63
292.63
1 017.16
1 017.16
Mesto Rožňava
Strana: 14
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Alžbeta Gunárová
Strmá 1204/13, Rožňava
Komunálny odpad
223.81
223.81
Alžbeta Gunárová
Rožňavská Baňa 175/175, Rožňava
Komunálny odpad
800.18
800.18
Barbora Gunárová
Strmá 1204/13, Rožňava
Komunálny odpad
Jolana Gunárová
Čučmianska 1347/32, Rožňava
Komunálny odpad
649.65
649.65
Mária Gunárová
Čučmianska 1347/32, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
804.58
14.26
790.32
Jozef Gyenes
Kyjevská 1897/13, Rožňava
Komunálny odpad
175.20
175.20
Július Gyenes
J. A. Komenského 2049/21, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Ľubomír Gyenes
Jasná 1250/27, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Ladislav György
J. A. Komenského 2088/26, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
572.61
442.59
130.02
Ľudovít Gyurák
Zlatá 313/1, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Božena Gyuráková
Zlatá 313/1, Rožňava
Komunálny odpad
212.59
212.59
Marian Gyürék
Nadabula 148/148, Rožňava
Komunálny odpad
169.00
169.00
Helena Gyüreová
Rožňavská Baňa 34/34, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
Jarmila Hacsková
Slnečná 1660/15, Rožňava
Komunálny odpad
Štefánia Hadušovská
Šafárikova 433/98, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
Katarína Hajáková
Sama Czabána 1696/3, Rožňava
Komunálny odpad
370.86
370.86
Katarína Hajdúová
Jarná 341/14, Rožňava
Komunálny odpad
289.72
289.72
Peter Halász
P. O. Hviezdoslava 31/32, Veľké Kapušany
Komunálny odpad
237.59
237.59
Miroslav Halászy
Zlatá 297/22, Rožňava
Komunálny odpad
274.40
274.40
Ing. Jaroslav Halko
Ernesta Rótha 516/2, Rožňava
Daň z nehnuteľností
355.19
355.19
Hanzel Ladislav Ing. Hanzmotor
Zakarpatská 1811/20, Rožňava
Komunálny odpad
356.09
356.09
Hanzlík Robert
Zakarpatská 1812/22, Rožňava
Komunálny odpad
951.89
951.89
Štefan Harasty
Zlatá 294/10, Rožňava
Komunálny odpad
187.69
187.69
1 113.64
1 113.64
1 231.84
1 231.84
1 041.36
9.14
956.73
75.49
403.08
403.08
31 123.97
31 123.97
Mesto Rožňava
Strana: 15
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Helmeczy Peter
Šafárikova 425/70, Rožňava
Komunálny odpad
Monika Herczogová
Rožňavská Baňa 116/116, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
2 178.38
1 693.67
484.71
Marek Herško
Pavla Dobšinského 772/2, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Pes
308.88
299.01
9.87
Valéria Hetešiová
Zakarpatská 1914/15, Rožňava
Pes
206.82
206.82
Alexander Hiczér
Čučmianska 1688/4, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
711.39
27.93
683.46
Lucia Hiczérová
Zlatá 305/29, Rožňava
Komunálny odpad
162.06
162.06
Angela Hlatká
Páterová 748/47, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
264.08
99.99
164.09
Jana Hlatká
Edelényska 1945/10, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
328.99
162.65
166.34
Hliváková Ružena - HIBEX
Pača č.d. 226, Pača
Komunálny odpad
197.29
197.29
Jozef Holečko
Kolomana Tichyho 928/4, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
280.91
139.47
141.44
Amália Holmoková
Letná 316/10, Rožňava
Komunálny odpad
306.10
306.10
Eva Holmoková
Hornocintorínska 1391/6, Rožňava
Komunálny odpad
Adam Horváth
Čučmianska 1344/22, Rožňava
Komunálny odpad
Alojz Horváth
Cintorínska 1306/6, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
Arpád Horváth
Zlatá 294/10, Rožňava
Komunálny odpad
374.24
374.24
Arpád Horváth
Rožňavská Baňa 85/85, Rožňava
Komunálny odpad
888.96
888.96
Atilla Horváth
Kúpeľná 1436/34, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Bartolomej Horváth
Cintorínska 1308/10, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 945.14
400.53
1 544.61
Ernest Horváth
Čučmianska 1347/32, Rožňava
Komunálny odpad
660.55
660.55
Ján Horváth
Rožňavská Baňa 49/49, Rožňava
Komunálny odpad
440.59
440.59
Jiří Horváth
Cintorínska 1306/6, Rožňava
Komunálny odpad
169.48
169.48
252.90
252.90
1 133.31
1 133.31
870.51
870.51
1 485.95
1 456.10
29.85
Mesto Rožňava
Strana: 16
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Karol Horváth
Čučmianska 1352/38, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
989.56
12.02
977.54
Koloman Horváth
Cintorínska 1306/6, Rožňava
Komunálny odpad
189.43
189.43
Marian Horváth
Cintorínska 1306/6, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Milan Horváth
Krátka 1361/2, Rožňava
Komunálny odpad
454.45
454.45
Ondrej Horváth
Cintorínska 1306/6, Rožňava
Komunálny odpad
850.23
850.23
Róbert Horváth
Slivník 568/35, Košice-Dargovských hrdinov
Komunálny odpad
209.53
209.53
Roman Horváth
Rožňavská Baňa 118/118, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
269.46
8.95
260.51
Helena Horváthová
Krásnohorská 1163/45, Rožňava
Komunálny odpad
273.99
273.99
Helena Horváthová
Sama Czabána 1695/6, Rožňava
Komunálny odpad
552.75
552.75
Jana Horváthová
Rožňavská Baňa 115/115, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
856.50
4.80
851.70
Juliána Horváthová
Krátka 1361/2, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
461.82
40.88
420.94
Marta Horváthová
Budovateľská 646/15, Rožňava
Komunálny odpad
340.53
340.53
Monika Horváthová
Domoňa 202/25, Zatín
Komunálny odpad
206.75
206.75
Soňa Horváthová
Cintorínska 1308/10, Rožňava
Komunálny odpad
513.57
513.57
Viola Horváthová
Nadabula 91/91, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
189.46
54.86
134.60
Viola Horváthová
Slivník 568/35, Košice-Dargovských hrdinov
Komunálny odpad
218.34
218.34
Eva Hovorková
Železničná 223/11, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
255.10
31.02
224.08
Alžbeta Hrančiková
Jasná 1254/31, Rožňava
Komunálny odpad
493.00
493.00
Alžbeta Hrančíková
Jasná 1254/31, Rožňava
Komunálny odpad
222.86
222.86
Stanislav Hricko
Slnečná 1672/5, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
183.38
4.28
179.10
Janka Hroncová
Okružná 2144/8, Rožňava
Komunálny odpad
403.08
403.08
Marcel Hronec
Nadabula 141/141, Rožňava
191.98
Mesto Rožňava
Strana: 17
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Patrik Hronec
Páterová 727/89, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
258.20
214.40
43.80
Verona Hudačková
Letná 316/8, Rožňava
Komunálny odpad
274.31
274.31
Július Hudi
Zakarpatská 1868/5, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
502.23
8.63
493.60
Judita Hugyárová
J. A. Komenského 2048/20, Rožňava
Komunálny odpad
201.17
201.17
Norbert Hujdič
Mlynská 134/9, Cífer
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
328.26
54.82
265.54
7.90
Ladislav Icso
Pionierov 636/12, Rožňava
Komunálny odpad
187.21
187.21
Karol Ikri
Rožňavská Baňa 174/174, Rožňava
Komunálny odpad
536.27
536.27
Karol Ikri
Rožňavská Baňa 174/174, Rožňava
Komunálny odpad
269.18
269.18
Tibor Ikri
Sama Czabána 1324/16, Rožňava
Komunálny odpad
167.75
167.75
Nora Ikriová
Čučmianska dlhá 3722/145, Rožňava
Komunálny odpad
237.21
237.21
Veronika Jakabšicová
Kyjevská 1889/26, Rožňava
Komunálny odpad
486.59
486.59
Verejné priestranstvo
165.96
165.96
Ján Palenčár
Edelényska 1995/50, Rožňava
Verejné priestranstvo
673.83
673.83
Pavol Janco
Letná 322/38, Rožňava
Komunálny odpad
190.68
190.68
Ľubomír Janíčko
Kyjevská 1895/15, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
381.97
106.50
275.47
Helena Janková
Letná 319/22, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
636.17
41.22
557.62
37.33
Karolína Janková
Letná 319/22, Rožňava
Komunálny odpad
262.66
262.66
Pavel Jankulár
Edelényska 2026/1, Rožňava
Komunálny odpad
182.21
182.21
Jaroslav Jánosdeák
Kozmonautov 1677/4, Rožňava
Komunálny odpad
465.78
465.78
Ladislav Jašuš
Nadabula 183/183, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
574.07
58.03
516.04
Ján Bernáth - JOHNY TAXI
Spolu
Nedoplatok
122.28
69.70
Mesto Rožňava
Strana: 18
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Miroslav Jašuš
Nadabula 183/183, Rožňava
Pes
164.28
164.28
Vladimír Judiak
Čučma č.d. 263, Čučma
Daň z nehnuteľností
Pes
497.18
262.98
234.20
Tibor Judt
Zakarpatská 1915/17, Rožňava
Komunálny odpad
251.55
251.55
Peter Jurini
Osloboditeľov 315, Krásnohorské Podhradie
Daň z nehnuteľností
Kristína Kalová
Rožňavská Baňa 87/87, Rožňava
Komunálny odpad
172.57
172.57
Nataša Kalová
Rožňavská Baňa 87/87, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
493.25
9.43
483.82
Ján Kaluja
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
184.16
164.26
19.90
Ivan Kanala
Pokroku 313, Betliar
Alkoholické nápoje a tabak
Daň z nehnuteľností
Irena Kandrová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
Kankula Viktor
Jasná 1234/12, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
Reklama
Judita Kankulová
Jasná 1234/12, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
410.35
230.52
153.53
26.30
Kankulová Judita - reštauračné a ubyt.
služby
Jasná 1234/12, Rožňava
217.10
Komunálny odpad
217.10
Alexander Kanócz
Kúpeľná 1427/18, Rožňava
Komunálny odpad
531.24
531.24
Jozef Kanócz
Mierová 272/10, Rožňava
Komunálny odpad
190.69
190.69
Erika Kanóczová
Kúpeľná 1427/18, Rožňava
Komunálny odpad
257.54
257.54
Marta Karcagiová - Süčová
Zlatá 293/8, Rožňava
Komunálny odpad
163.93
163.93
František Kardoš
Čučmianska 1686/19, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
902.33
66.99
835.34
Zdenko Karička
Nadabula 21/21, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
406.12
293.48
112.64
Anděla Karičková
Jarná 358/3, Rožňava
Komunálny odpad
455.05
455.05
Gustáv Kašpar
Rožňavská Baňa 45/45, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
203.33
47.42
155.91
2 332.80
2 332.80
5 423.66
3 946.55
1 477.11
277.29
277.29
2 731.35
2 648.20
83.15
Mesto Rožňava
Strana: 19
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Marián Kašpar
Rožňavská Baňa 45/45, Rožňava
Komunálny odpad
226.97
226.97
Renáta Kašparová
Klobučnícka 1270/3, Rožňava
Komunálny odpad
198.00
198.00
Viera Kašparová
Sama Czabána 1693/2, Rožňava
Komunálny odpad
714.33
714.33
Radoslav Katrenič
Budovateľská 651/45, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
911.04
13.33
847.93
49.78
Kecskemétiová Adriána- GasTel
Slnečná 1660/15, Rožňava
Komunálny odpad
Ladislav Kelemen
Čučma č.d. 145, Čučma
Komunálny odpad
298.66
298.66
Juraj Kentoš
Kolomana Tichyho 928/4, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
202.98
115.38
87.60
Daniela Kerekešová
Šafárikova 491/51, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
257.54
220.20
37.34
Štefan Kesi
Nadabula 12/12, Rožňava
Komunálny odpad
523.76
523.76
Magdaléna Kesziová
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
784.93
784.93
Vendelín Kindernay
Kyjevská 1876/7, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Alexander Kissimon
J. A. Komenského 2049/21, Rožňava
Komunálny odpad
244.93
244.93
Jarmila Kissová
Krátka 2189/46, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
188.89
33.08
155.81
Ján Klein
Ernesta Rótha 520/8, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
3 749.97
3 115.44
588.18
46.35
KLEIN Ján - klein
Zlatá 313/1, Rožňava
Komunálny odpad
1 903.36
1 903.36
Marek Klembala
Mierová 285/21, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Marian Klimo
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
Iveta Klimová
Rožňava, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Pes
267.01
73.29
193.72
Igor Kľúčik
Edelényska 2023/5, Rožňava
Komunálny odpad
221.35
221.35
Darina Kohuláková
Edelényska 2026/1, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
848.67
79.57
769.10
1 712.20
1 712.20
1 847.01
1 847.01
284.89
27.35
257.54
1 077.19
1 077.19
Mesto Rožňava
Strana: 20
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Janka Kohuláková
Okružná 4114/36, Rožňava
Komunálny odpad
186.41
186.41
Ing. Ladislav Kohút
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
485.95
485.95
Stanislav Kolárik
Kyjevská 1913/42, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
571.28
48.99
522.29
Kolárik Stanislav - STAKO
Kyjevská 1913/42, Rožňava
Komunálny odpad
Ubytovanie
1 200.85
923.64
277.21
Koláriková Lucia - LKS
Kyjevská 1913/42, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
Komunálny odpad
2 013.64
- 204.90
2 218.54
Jozef Kompuš
Rožňavská Baňa 35/35, Rožňava
Komunálny odpad
352.39
352.39
Ján Kóňa
Čučmianska 1353/40, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
393.41
47.28
346.13
Zoltán Kondáš
Čučmianska 1688/2, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
885.44
61.97
823.47
Helena Kondášová
Hviezdoslavova 363/11, Rožňava
Komunálny odpad
297.63
297.63
Mária Koňová
Jarná 340/10, Rožňava
Komunálny odpad
495.15
495.15
Marta Kóňová
Slnečná 1662/16, Rožňava
Komunálny odpad
458.27
458.27
Zlata Kóňová
Klobučnícka 1261/4, Rožňava
Komunálny odpad
673.07
673.07
Aladár Kónya
Podrákošská 1273/4, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 418.32
261.67
1 156.65
Aladár Kónya
Čučmianska dlhá 1582/79, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
Evžen Kónya
Strmá 1207/7, Rožňava
Komunálny odpad
Ján Kónya
Zlatá 309/15, Rožňava
Komunálny odpad
271.81
271.81
Ján Kónya
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
428.86
428.86
Ladislav Kónya
Sama Czabána 1326/20, Rožňava
Komunálny odpad
806.49
806.49
Ondrej Kónya
Cintorínska 1318/3, Rožňava
Komunálny odpad
633.21
633.21
Štefan Kónya
Slnečná 1672/4, Rožňava
Komunálny odpad
654.36
654.36
Lenka Konyová
Strmá 1198/10, Rožňava
Komunálny odpad
300.32
300.32
348.79
9.47
309.47
29.85
1 167.35
1 167.35
Mesto Rožňava
Strana: 21
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Juliana Kónyová
Cintorínska 1319/1, Rožňava
Komunálny odpad
168.80
168.80
Mária Kónyová
Cintorínska 1313/13, Rožňava
Komunálny odpad
322.96
322.96
Bernadeta Koóšová
Šafárikova 469/105, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
165.00
53.27
111.73
Ondrej Koreň
Páterová 768/7, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
417.95
249.18
168.77
Viktor Korintuš
Slnečná 1665/13, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
350.59
350.59
Eva Korodiová
Edelényska 1940/8, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
397.04
39.60
357.44
Jaroslav Korsinszki
Kyjevská 1878/4, Rožňava
Komunálny odpad
162.27
162.27
Oľga Kosková
Edelényska 1993/2, Rožňava
Komunálny odpad
210.61
210.61
Mária Kosznová
Krátka 1361/2, Rožňava
Komunálny odpad
648.75
648.75
Veronika Kosznová
Rožňava, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
319.94
8.46
311.48
Ivan Kotlár
Kúpeľná 1429/22, Rožňava
Komunálny odpad
572.55
572.55
Ján Kotlár
Kúpeľná 1429/22, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Eva Kotlárová
Kúpeľná 1429/22, Rožňava
Komunálny odpad
955.16
955.16
Eva Kotlárová
Kúpeľná 1429/22, Rožňava
Komunálny odpad
328.50
328.50
Júlia Kotlárová
Kúpeľná 1429/22, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
674.26
109.73
564.53
Gabriela Kovácsová
J. A. Komenského 2086/25, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
504.07
372.67
131.40
Kovácsová Gabriela
J. A. Komenského 2086/25, Rožňava
Komunálny odpad
257.54
257.54
Ján Kováč
Zakarpatská 1867/3, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
397.10
10.79
386.31
Robert Kováč
Cintorínska 1309/12, Rožňava
Komunálny odpad
487.85
487.85
Stanislav Kováč
Budovateľská 645/11, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
192.77
22.83
169.94
Kovaľ Jaroslav
Kyjevská 1895/15, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
1 988.34
1 988.34
Mesto Rožňava
Strana: 22
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Jozef Kozel
Slnečná 1672/5, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
486.60
35.28
451.32
Ladislav Kozlok
Zakarpatská 1867/3, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
230.79
13.32
217.47
Ing. Ján Kožár
Zakarpatská 1811/20, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
168.19
1.04
167.15
Ján Krága
Čučmianska dlhá 1581/79, Rožňava
Komunálny odpad
201.24
201.24
Katarína Kraková
Slnečná 1672/4, Rožňava
Komunálny odpad
193.15
193.15
Marcel Krankota
Edelényska 1960/22, Rožňava
Komunálny odpad
200.00
200.00
Mária Krapková
Rožňavská Baňa 38/38, Rožňava
Komunálny odpad
322.94
322.94
Marta Krapková
Slnečná 1668/10, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
833.32
783.54
49.78
Jozef Kredátus
Nadabula 72/72, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
687.93
110.13
577.80
Andrea Kresanková
Nadabula 76/76, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
659.90
266.14
393.76
Jana Kresanková
Nadabula 82/82, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
374.68
14.74
359.94
Ladislav Kristof
Cintorínska 1305/4, Rožňava
Komunálny odpad
558.53
558.53
Tibor Kristóf
Podrákošská 1302/3, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
508.08
44.48
463.60
Mária Kristofová
Cintorínska 1305/4, Rožňava
Daň z nehnuteľností
673.87
673.87
Žaneta Kristófová
Mierová 271/8, Rožňava
Komunálny odpad
289.47
289.47
Gabriel Krištof
Nadabula 80/80, Rožňava
Komunálny odpad
628.43
628.43
Roman Krištof
Čučmianska 1350/34, Rožňava
Komunálny odpad
302.13
302.13
Sergej Krištof
Čučmianska 3936/44, Rožňava
Komunálny odpad
162.08
162.08
Csaba Krištóf
Čučma č.d. 264, Čučma
Daň z nehnuteľností
410.59
410.59
Ondrej Krištóf
Čučmianska 1686/21, Rožňava
Komunálny odpad
291.48
291.48
Ondrej Krištóf
Zakarpatská 1868/7, Rožňava
Komunálny odpad
186.39
173.25
Mesto Rožňava
Strana: 23
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Verejné priestranstvo
Spolu
Nedoplatok
13.14
Štefan Krištóf
Rožňavská Baňa 82/82, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
422.82
13.59
409.23
Adela Krištofová
Cintorínska 1313/13, Rožňava
Komunálny odpad
933.57
933.57
Barbora Krištofová
Rožňavská Baňa 144/144, Rožňava
Komunálny odpad
201.00
201.00
Helena Krištofová
Kúpeľná 1435/32, Rožňava
Komunálny odpad
722.66
722.66
Helena Krištofová
Cintorínska 1313/13, Rožňava
Komunálny odpad
751.26
751.26
Jolana Krištofová
Edelényska 2026/1, Rožňava
Komunálny odpad
321.79
321.79
Kvetoslava Krištofová
Cintorínska 1313/13, Rožňava
Komunálny odpad
396.02
396.02
Magdaléna Krištofová
Čučmianska 1347/32, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 169.40
5.76
1 163.64
Magdaléna Krištofová
Čučmianska 1347/30, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
520.18
57.94
462.24
Terézia Krištofová
Hviezdoslavova 364/17, Rožňava
Komunálny odpad
275.99
275.99
Alica Krištófová
Čučmianska 1347/32, Rožňava
Komunálny odpad
615.29
615.29
Alica Krištófová
Čučmianska dlhá 1574/93, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
220.74
221.84
-1.10
Anita Krištófová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
199.27
199.27
Helena Krištófová
Zlatá 309/15, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
617.61
10.35
607.26
Mária Krištófová
Cintorínska 1316/7, Rožňava
Komunálny odpad
797.89
797.89
Ružena Krištófová
Čučmianska 1686/19, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
431.99
24.12
407.87
Gabriel Kučerák
Slavošovce č.d. 98, Slavošovce
Komunálny odpad
255.09
255.09
Eva Kumanová
Krátka 1363/6, Rožňava
Komunálny odpad
Martina Kupčíková Dányiová
Zakarpatská 1915/17, Rožňava
Komunálny odpad
193.14
193.14
Tibor Kuru
Cintorínska 1315/9, Rožňava
Komunálny odpad
396.84
396.84
Kvačanová Eva
Rožňavské Bystré 7, Rožňavské Bystré
Komunálny odpad
209.32
209.32
Ondrej Kvítek
Sama Czabána 1696/5, Rožňava
191.88
1 272.42
1 272.42
Mesto Rožňava
Strana: 24
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
191.88
Vojtech Laco
Rumunská 947/15, Rožňava
Komunálny odpad
382.25
382.25
Janka Laczová
Slnečná 1660/15, Rožňava
Komunálny odpad
265.63
265.63
Martin Lačný
Teplička č.d. 110, Teplička
Komunálny odpad
201.03
201.03
Dionýz Ladon
Hornocintorínska 1400/24, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
160.79
41.86
118.93
Katarína Ladonová
Hornocintorínska 1401/26, Rožňava
Komunálny odpad
163.41
163.41
Ján Lakatoš
Hornocintorínska 1391/6, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Ján Lakatoš
Hornocintorínska 1391/6, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Jozef Lakatoš
Hornocintorínska 1391/6, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Vladimír Lakatoš
Čučmianska 1346/26, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Alena Lakatošová
Hornocintorínska 1391/6, Rožňava
Komunálny odpad
255.08
255.08
Andrea Lakatošová
Čučmianska 3936/44, Rožňava
Komunálny odpad
268.19
268.19
Erika Lakatošová
Čučmianska 1350/34, Rožňava
Komunálny odpad
513.03
513.03
Mária Lakatošová
Hornocintorínska 1391/6, Rožňava
Komunálny odpad
486.04
486.04
Eliška Laliková
Hviezdoslavova 364/17, Rožňava
Komunálny odpad
280.07
280.07
Albert Landori
Cintorínska 1319/1, Rožňava
Komunálny odpad
182.60
182.60
Emil Landori
Rožňavská Baňa 175/175, Rožňava
Komunálny odpad
František Landori
Krásnohorská 1175/21, Rožňava
Komunálny odpad
Karol Landori
Jarná 341/12, Rožňava
Komunálny odpad
Karol Landori
Podrákošská 1302/3, Rožňava
Komunálny odpad
Koloman Landori
Cintorínska 1319/1, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
Marek Landori
Čučmianska dlhá 1571/99, Rožňava
Komunálny odpad
187.64
187.64
Štefan Landori
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Marcela Landoriová
Krátka 1370/20, Rožňava
Komunálny odpad
503.37
503.37
1 241.54
29.22
1 212.32
1 033.83
1 033.83
193.15
193.15
1 281.86
1 281.86
212.59
212.59
1 001.76
982.69
19.07
Mesto Rožňava
Strana: 25
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Nataša Landoriová
Rožňavská Baňa 176/176, Rožňava
Komunálny odpad
335.12
335.12
Zuzana Landoriová
Cintorínska 1319/1, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
286.75
74.15
212.60
Alexander Lányi
Banícka 1467/10, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
195.51
76.79
118.72
Jozef Lányi
Strmá 1194/2, Rožňava
Komunálny odpad
Eva Lányiová
Rožňavská Baňa 143/143, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
207.93
25.27
174.37
8.29
Jozef Lapšanský
Jarná 348/45, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
556.70
7.81
548.89
Anna Lavenová
Čučmianska 1344/22, Rožňava
Komunálny odpad
361.80
361.80
Július Lavu
Krásnohorská 1163/45, Rožňava
Komunálny odpad
497.88
497.88
František Lázár
J. A. Komenského 2084/23, Rožňava
Komunálny odpad
240.71
240.71
Daniela Lázárová
Kozmonautov 1677/4, Rožňava
Komunálny odpad
242.71
242.71
Leon Lazók
Mlynská 177, Štítnik
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
681.47
16.20
665.27
Marek Lazók
Rožňavská Baňa 106/106, Rožňava
Komunálny odpad
Žaneta Lázóková
Nadabula 183/183, Rožňava
Komunálny odpad
443.08
443.08
Erika Lefflerová
Mierová 284/23, Rožňava
Komunálny odpad
403.08
403.08
Katarína Lengyelová
Čučmianska 2028/35, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
421.89
22.49
399.40
Peter Lesňák
Edelényska 2027/3, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
244.16
25.16
219.00
Leštach Maroš
Henckovce 90, Henckovce
Komunálny odpad
Tibor Ligárt
Laca Novomeského 1014/16, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Verejné priestranstvo
758.80
742.21
16.59
Lindáková Blažena - MELODY -
Letná 322/36, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
325.62
325.62
Jarmila Liptaiová
Edelényska 2019/31, Rožňava
Komunálny odpad
340.82
340.82
Ján Lipták
Rožňavská Baňa 37/37, Rožňava
658.06
1 100.79
1 100.79
1 352.89
1 352.89
2 704.21
2 704.21
Mesto Rožňava
Strana: 26
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
658.06
Ľudovít Lipták
Zlatá 293/8, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
334.32
4.60
329.72
Monika Lőrinczová
Rožňavská Baňa 125/125, Rožňava
Komunálny odpad
220.42
220.42
Ladislav Lorko
Jarná 357/13, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
440.74
352.12
88.62
Andrea Lovasová
Hornocintorínska 1404/32, Rožňava
Komunálny odpad
917.55
917.55
Margita Lovasová
Hornocintorínska 1404/32, Rožňava
Komunálny odpad
436.21
436.21
Zlatica Lovasová
Hornocintorínska 1404/32, Rožňava
Komunálny odpad
1 225.34
1 225.34
Kristína Lovašová
Rožňavská Baňa 174/174, Rožňava
Komunálny odpad
343.83
343.83
Margita Lovazová
Jovická 1887/62, Rožňava
Komunálny odpad
194.73
194.73
Mikuláš Luca
Edelényska 1994/48, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Verejné priestranstvo
210.30
30.72
21.90
157.68
Lukáč Milan - DUMYS
Páterová 725/93, Rožňava
Komunálny odpad
Ing. Ondrej Macák
Rožňavské Bystré 209, Rožňavské Bystré
Daň z nehnuteľností
954.12
954.12
Marcel Macho
Okružná 2145/10, Rožňava
Komunálny odpad
171.67
171.67
Darina Maková
Hornocintorínska 1403/30, Rožňava
Komunálny odpad
383.91
383.91
Ing. Ladislav Makovník
Šafárikova 425/70, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Mária Malatinská
Slnečná 1672/6, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
313.05
17.94
128.77
166.34
Rastislav Maliak
Pavla Dobšinského 808/84, Rožňava
Komunálny odpad
363.61
363.61
Štefan Manko
Kozmonautov 1676/12, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
202.11
12.74
189.37
Manková Beáta
Sama Czabána 1696/3, Rožňava
Komunálny odpad
1 724.29
1 724.29
Róbert Mátyus
Kozmonautov 1669/15, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
257.09
23.31
233.78
Ján Melicher
Mierová 276/18, Rožňava
Komunálny odpad
212.59
212.59
1 445.34
1 445.34
10 851.90
10 705.62
146.28
Mesto Rožňava
Strana: 27
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Helena Melicherová
Sama Czabána 1696/5, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
731.53
17.88
713.65
Anna Michalanská
Mierová 275/16, Rožňava
Komunálny odpad
178.74
178.74
Andrea Mikulová
Edelényska 1940/8, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
287.72
0.02
287.70
Eugen Milko
Letná 322/38, Rožňava
Komunálny odpad
321.05
321.05
Eugen Milko
Rožňavská Baňa 127/127, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
346.66
5.11
341.55
Igor Milko
Čučmianska 1686/17, Rožňava
Komunálny odpad
168.79
168.79
Ladislav Milko
Františka Škroupa 160/13, Most
Komunálny odpad
162.77
162.77
Kristína Milková
Čučmianska 1686/17, Rožňava
Komunálny odpad
648.83
648.83
Ladislav Miškolci
Čučmianska dlhá 1566/113, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
627.94
280.72
334.07
13.15
Robert Mitro
Rožňavská Baňa 130/130, Rožňava
Komunálny odpad
199.95
199.95
Zoltán Mitro
Rožňavská Baňa 130/130, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Verejné priestranstvo
189.28
95.12
89.52
4.64
Erika Mitrová
Edelényska 2023/5, Rožňava
Komunálny odpad
820.54
820.54
Viera Mitrová
Rožňavská Baňa 130/130, Rožňava
Komunálny odpad
209.05
209.05
Bibiána Miturová
Nadabula 177/177, Rožňava
Komunálny odpad
193.15
193.15
Mgr. Zita Miturová
Okružná 4114/36, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
170.78
131.40
39.38
Roman Mlejnek
Krásnohorská 1159/20, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
Ľubica Mochňaková
Zlatá 309/13, Rožňava
Komunálny odpad
354.86
354.86
Ing. František Mojses
Párovská 11, Nitra
Daň z nehnuteľností
259.59
259.59
Zuzana Molnárová
Rochovce č.d. 118, Rochovce
Komunálny odpad
221.65
221.65
Helena Morová
Rožňavská Baňa 75/75, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 152.98
1 131.07
21.91
1 433.83
65.62
1 368.21
Mesto Rožňava
Strana: 28
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Monika Morová
Slnečná 1672/5, Rožňava
Komunálny odpad
373.14
373.14
Iveta Motyková
Edelényska 1994/48, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
267.55
21.74
245.81
Bernard Mráz
Letná 317/12, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
290.16
31.91
231.26
26.99
Monika Mrázová
Rožňavská Baňa 130/130, Rožňava
Komunálny odpad
817.42
817.42
Ľudovít Mucula
Hornocintorínska 1417/3, Rožňava
Komunálny odpad
285.48
285.48
Jana Murzová
Kyjevská 1897/13, Rožňava
Komunálny odpad
834.02
834.02
Mária Mužlayová
Zlatá 310/9, Rožňava
Komunálny odpad
179.11
179.11
Jozef Mydla
Železničná 223/11, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
241.96
165.05
63.76
13.15
Vladislav Nagy
Mierová 290/1, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
384.59
281.64
102.95
Eva Nagyová
Rožňavská Baňa 21/21, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
677.72
608.48
69.24
Eva Nogeová
Edelényska 1993/2, Rožňava
Komunálny odpad
303.54
303.54
Novák Jozef - JONOVA
Šafárikova 514/1, Rožňava
Komunálny odpad
459.49
459.49
Eva Nováková
Mierová 288/9, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
314.73
55.59
259.14
Peter Őchlschäger
Železničná 222/14, Rožňava
Komunálny odpad
493.51
493.51
Slavomíra Őchlschägerová
Okružná 2143/2, Rožňava
Komunálny odpad
373.12
373.12
Olejníková Mária
Južná 1823/3, Rožňava
Komunálny odpad
455.40
455.40
Zoltán Ónodi
Rožňavská Baňa 175/175, Rožňava
Komunálny odpad
569.32
569.32
Milan Opremčák
Edelényska 1988/30, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
296.90
77.48
219.42
Gabriel Oravec
Pavla Dobšinského 791/40, Rožňava
Komunálny odpad
441.68
441.68
Gabriel Oravec
Pavla Dobšinského 791/40, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
14 203.60
14 042.91
136.80
Mesto Rožňava
Strana: 29
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Pes
Spolu
Nedoplatok
23.89
Peter Orbán
J. A. Komenského 1704/8, Rožňava
Komunálny odpad
Július Ostromek
Laca Novomeského 1022/32, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Emília Packová
Nadabula 109/109, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
878.34
63.57
814.77
Martina Packová
Nadabula 109/109, Rožňava
Komunálny odpad
210.94
210.94
Priška Packová
Čučmianska 1687/8, Rožňava
Komunálny odpad
415.35
415.35
Palfi Viktor - KOMÉTA
Edelényska 2019/29, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
595.91
595.91
Karol Palík
Kyjevská 1882/20, Rožňava
Komunálny odpad
209.96
209.96
Ján Pap
Cintorínska 1317/5, Rožňava
Komunálny odpad
328.99
328.99
Veronika Papová
Zlatá 292/4, Rožňava
Komunálny odpad
743.29
743.29
Pásztor Marian - COLD LIGHT
Rožňavská Baňa 6/6, Rožňava
Komunálny odpad
369.60
369.60
Martina Pásztorová
Ivanovce č.d. 96, Ivanovce
Komunálny odpad
205.04
205.04
Patrik Zelina ZELMIX
Slnečná 1668/10, Rožňava
Verejné priestranstvo
482.02
482.02
Emil Pavan
Kluknava 461, Kluknava
Daň z nehnuteľností
Iveta Pavanová
Edelényska 1988/30, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
287.40
35.76
251.64
Iveta Pavelková
Slnečná 1672/6, Rožňava
Komunálny odpad
211.22
211.22
Štefan Pažák
Šafárikova 2022/123, Rožňava
Komunálny odpad
180.22
180.22
Štefan Petro
Okružná 2147/22, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
330.88
42.54
288.34
Anikó Petrová
J. A. Komenského 1713/16, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
176.34
40.50
106.30
29.54
Mária Petrová
Zlatá 309/13, Rožňava
Komunálny odpad
196.06
196.06
Miroslav Piater
Zlatá 297/20, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
634.46
91.86
542.60
Pavol Plešovský
Kyjevská 1881/18, Rožňava
Komunálny odpad
683.37
683.37
1 577.53
1 539.93
37.60
1 866.31
1 866.31
1 086.33
1 086.33
Mesto Rožňava
Strana: 30
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Ján Polák
J. A. Komenského 1704/7, Rožňava
Komunálny odpad
644.18
644.18
Katarína Poláková
Plavnica č.d. 177, Plavnica
Komunálny odpad
418.39
418.39
Ján Polomský
Okružná 2141/3, Rožňava
Komunálny odpad
412.79
412.79
Aladár Polyak
Zlatá 294/10, Rožňava
Komunálny odpad
699.36
699.36
Ľudovít Polyak
Rudnianska 322, Brzotín
Komunálny odpad
1 086.84
1 086.84
Ján Polyák
Slnečná 1672/5, Rožňava
Komunálny odpad
376.04
376.04
Ján Polyák
Edelényska 1990/38, Rožňava
Komunálny odpad
Ján Polyák
Rožňavské Bystré č.d. 192, Rožňavské Bystré
Daň z nehnuteľností
169.15
169.15
Ladislav Polyák
Cintorínska 1316/7, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Štefan Polyák
Jarná 341/12, Rožňava
Komunálny odpad
400.33
400.33
Štefan Polyák
Cintorínska 1316/7, Rožňava
Komunálny odpad
209.28
209.28
Zoltán Polyák
Okružná 2143/4, Rožňava
Komunálny odpad
266.98
266.98
Alžbeta Polyáková
Čučmianska 1688/2, Rožňava
Komunálny odpad
629.69
629.69
Alžbeta Polyáková
Rožňavská Baňa 175/175, Rožňava
Komunálny odpad
193.15
193.15
Anna Polyáková
Zlatá 294/10, Rožňava
Komunálny odpad
306.78
306.78
Darina Polyáková
Okružná 2143/4, Rožňava
Pes
177.28
177.28
Elena Polyáková
Jarná 356/17, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
477.41
9.18
468.23
Etela Polyáková
Cintorínska 1316/7, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
242.07
7.09
234.98
Eva Polyáková
Edelényska 1963/26, Rožňava
Komunálny odpad
275.12
275.12
Gizela Polyáková
Nadabula 3/3, Rožňava
Komunálny odpad
523.90
523.90
Jana Polyáková
Nadabula 89/89, Rožňava
Komunálny odpad
269.65
269.65
Mária Polyáková
Zlatá 309/15, Rožňava
Komunálny odpad
598.85
598.85
Zlatuše Polyáková
Slnečná 1672/5, Rožňava
Komunálny odpad
424.73
424.73
Anita Pomajová
Hlavná 74, Dlhá Ves
Komunálny odpad
244.23
244.23
1 273.51
1 273.51
Mesto Rožňava
Strana: 31
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Koloman Porteleki
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Komunálny odpad
340.10
340.10
Sylvia Potová
Podrákošská 1300/7, Rožňava
Komunálny odpad
967.94
967.94
Dagmar Poznánová
Kyjevská 1889/26, Rožňava
Komunálny odpad
219.71
219.71
Ing. Juraj Prékop
J. A. Komenského 1704/6, Rožňava
Komunálny odpad
255.05
255.05
Peter Rábik
Okružná 2145/10, Rožňava
Komunálny odpad
298.82
298.82
Vladimír Rác
Čučmianska 1686/21, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
855.78
13.42
842.36
Katarína Ráczová
Zakarpatská 1869/9, Rožňava
Komunálny odpad
283.25
283.25
Ondrej Radi
Okružná 2144/6, Rožňava
Komunálny odpad
214.92
214.92
Gejza Ragályi
Silica č.d. 99, Silica
Daň z nehnuteľností
Ramy Mostafa Magd Meklimar
J. A. Komenského 2086/25, Rožňava
Komunálny odpad
Verejné priestranstvo
919.77
728.73
191.04
Vladimíra Rasstryginová
Okružná 2143/4, Rožňava
Komunálny odpad
426.08
426.08
Karol Reško
Zakarpatská 1915/17, Rožňava
Komunálny odpad
179.11
179.11
Igor Revúcky
Slnečná 1665/13, Rožňava
Komunálny odpad
198.47
198.47
Norbert Rézmüves
Zlatá 294/10, Rožňava
Komunálny odpad
Alexander Rézműves
Krátka 1385/7, Rožňava
Komunálny odpad
364.00
364.00
Alexander Rézműves
Čučmianska 1346/26, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
608.01
11.52
596.49
Gabriel Rézműves
Čučmianska 1347/30, Rožňava
Komunálny odpad
573.12
573.12
Ivan Rézműves
Edelényska 1993/2, Rožňava
Komunálny odpad
436.20
436.20
Karol Rézműves
Jarková 114, Pača
Komunálny odpad
433.68
433.68
Ladislav Rézműves
Krátka 1378/36, Rožňava
Komunálny odpad
623.86
623.86
Ľudovít Rézműves
Krátka 3488/30, Rožňava
Komunálny odpad
303.54
303.54
Richard Rézműves
Zlatá 292/4, Rožňava
Komunálny odpad
212.57
212.57
Robert Rézműves
Čučmianska dlhá 1601/43, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
6 533.69
6 533.69
1 165.33
1 165.33
Mesto Rožňava
Strana: 32
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Roland Rézműves
Nadabula 90/90, Rožňava
Komunálny odpad
Rudolf Rézműves
Rožňavská Baňa 64/64, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Zoltán Rézműves
Letná 319/20, Rožňava
Komunálny odpad
709.18
709.18
Adela Rézmüvesová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
239.35
239.35
Angelika Rézmüvesová
Čučmianska 1346/26, Rožňava
Komunálny odpad
170.05
170.05
Katarína Rézmüvesová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
255.08
255.08
Klára Rézmüvesová
Čučmianska 1346/26, Rožňava
Komunálny odpad
401.02
401.02
Veronika Rézmüvesová
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Komunálny odpad
206.42
206.42
Adela Rézművesová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
479.78
479.78
Adriana Rézművesová
Rožňavská Baňa 147/147, Rožňava
Komunálny odpad
403.17
403.17
Alžbeta Rézművesová
Podrákošská 1277/12, Rožňava
Komunálny odpad
790.76
790.76
Alžbeta Rézművesová
Krátka 1387/3, Rožňava
Komunálny odpad
Amália Rézművesová
Čučmianska 1347/30, Rožňava
Komunálny odpad
540.89
540.89
Angelika Rézművesová
Čučmianska 1347/32, Rožňava
Komunálny odpad
270.78
270.78
Anna Rézművesová
Krátka 1385/7, Rožňava
Komunálny odpad
451.59
451.59
Helena Rézművesová
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Komunálny odpad
257.54
257.54
Magdaléna Rézművesová
Zlatá 310/9, Rožňava
Komunálny odpad
225.08
225.08
Marcela Rézművesová
Čučmianska 3936/44, Rožňava
Komunálny odpad
425.18
425.18
Mária Rézművesová
Rožňavská Baňa 174/174, Rožňava
Komunálny odpad
636.57
636.57
Mária Rézművesová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
279.44
279.44
Mária Rézművesová
Mierová 271/8, Rožňava
Komunálny odpad
253.82
253.82
Monika Rézművesová
Krásnohorská 1173/25, Rožňava
Komunálny odpad
Renáta Rézművesová
Čučmianska 1347/30, Rožňava
Komunálny odpad
697.34
697.34
Ružena Rézművesová
Čučmianska 3936/44, Rožňava
Komunálny odpad
184.54
184.54
595.00
595.00
1 291.30
15.60
1 275.70
1 001.64
1 001.64
1 333.70
1 333.70
Mesto Rožňava
Strana: 33
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Terézia Rézművesová
Čučmianska 1345/24, Rožňava
Komunálny odpad
211.49
211.49
Terézia Rézművesová
Čučmianska 1345/24, Rožňava
Komunálny odpad
761.02
761.02
Zuzana Rézművesová
Klobučnícka 1262/6, Rožňava
Komunálny odpad
760.17
760.17
Zuzana Rézművesová
Krátka 1370/20, Rožňava
Komunálny odpad
193.15
193.15
Jozef Rézmüveš
Krásnohorská 1140/9, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Alexander Rézműveš
Čučmianska 1347/30, Rožňava
Komunálny odpad
381.38
381.38
Jozef Rézműveš
Čučmianska 1346/26, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
984.82
5.76
979.06
Ladislav Rézműveš
Krásnohorská 1140/9, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Ľudovít Rézműveš
Krátka 1388/1, Rožňava
Komunálny odpad
201.25
201.25
Rudolf Rézműveš
Jarná 340/10, Rožňava
Komunálny odpad
991.62
991.62
Štefan Rézműveš
Krátka 1388/1, Rožňava
Komunálny odpad
544.46
544.46
Zoltán Rézműveš
Krásnohorská 1140/9, Rožňava
Komunálny odpad
174.05
174.05
Mária Rézművešová
Krátka 1388/1, Rožňava
Komunálny odpad
691.14
691.14
Nataša Rézművešová
Čučmianska 1347/30, Rožňava
Komunálny odpad
291.19
291.19
Viola Rézművešová
Krásnohorská 1140/9, Rožňava
Komunálny odpad
523.42
523.42
Zuzana Rézművešová
Krátka 1366/12, Rožňava
Komunálny odpad
170.05
170.05
Žaneta Rézművešová
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
163.15
163.15
Zuzana Richnavská
Okružná 2147/24, Rožňava
Komunálny odpad
257.54
257.54
Alexander Richter
Zakarpatská 1819/8, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
620.75
610.80
9.95
Gabriel Roxer
Rožňavská 11, Krásnohorské Podhradie
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
260.35
23.40
236.95
Tomáš Rusňák
Zakarpatská 1818/12, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
424.07
402.17
21.90
Ildikó Rusnyáková
Gemerská 144, Brzotín
Komunálny odpad
277.05
277.05
Terézia Rusnyáková
Hornocintorínska 1411/15, Rožňava
Daň z nehnuteľností
228.46
122.80
Mesto Rožňava
Strana: 34
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Štefan Rusó
Rožňava, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
910.35
30.63
879.72
Ján Rusznyák
Rožňavská Baňa 174/174, Rožňava
Komunálny odpad
879.29
879.29
Helena Rusznyáková
Rožňavská Baňa 144/144, Rožňava
Komunálny odpad
1 279.77
1 279.77
Judita Rusznyáková
Cintorínska 1308/10, Rožňava
Komunálny odpad
484.36
484.36
Marcela Rusznyáková
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Komunálny odpad
396.04
396.04
Mária Rusznyáková
Rožňavská Baňa 141/141, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
318.27
18.08
300.19
Terézia Rusznyáková
Hornocintorínska 1411/15, Rožňava
Komunálny odpad
324.74
324.74
Viera Ružbarská
Okružná 2146/18, Rožňava
Komunálny odpad
172.13
172.13
Blažej Ružička
Kyjevská 1894/32, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
612.13
582.59
29.54
Štefan Rybár
Edelényska 1954/16, Rožňava
Komunálny odpad
222.30
222.30
Rybárová Gabriela
Edelényska 1954/16, Rožňava
Komunálny odpad
228.80
228.80
Štefan Sabó
Šafárikova 471/97, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
428.71
27.67
401.04
Viktor Sajko
Okružná 2145/12, Rožňava
Komunálny odpad
632.25
632.25
Samcová Mária ml.
Gemerská Hôrka 389, Gemerská Hôrka
Alkoholické nápoje a tabak
253.31
253.31
Ivan Schlosár
Kozmonautov 1676/12, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
432.27
6.77
425.50
Dušan Schvarz
Nadabula 136/136, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
1 178.28
457.14
711.19
9.95
Daň z nehnuteľností
6 578.15
6 578.15
Dušan Sedlák
Spolu
Nedoplatok
105.66
Ing. Milan Sedlák
Štítnická 260/15, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
729.36
378.18
351.18
Radovan Sedlák
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
178.08
178.08
Elena Selecká
Jovická 1886/56, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
235.11
161.27
73.84
Mesto Rožňava
Strana: 35
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Viliam Selmeci
Slnečná 1661/14, Rožňava
Komunálny odpad
194.08
194.08
Semančíková Katarína Salón KATKA
Edelényska 1959/20, Rožňava
Komunálny odpad
273.65
273.65
Milan Sendrei
Okružná 2141/3, Rožňava
Komunálny odpad
171.10
171.10
Alexander Sikúr
Šafárikova 492/49, Rožňava
Komunálny odpad
235.00
235.00
Adriana Simanová
Kyjevská 1890/30, Rožňava
Komunálny odpad
341.09
341.09
Ing. Ľubomír Siták
Mokrá Lúka 190, Mokrá Lúka
Daň z nehnuteľností
701.34
701.34
Zdeňka Slabejová
Rakovnica č.d. 140, Rakovnica
Komunálny odpad
441.65
441.65
Dorota Sladkovská
Budovateľská 649/33, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
445.96
347.50
98.46
Alica Smereková
J. A. Komenského 2086/25, Rožňava
Komunálny odpad
327.38
327.38
Jozef Smída
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
616.84
616.84
Ján Smorada
Mierová 273/12, Rožňava
Komunálny odpad
445.95
445.95
Beata Sojáková
Šafárikova 468/107, Rožňava
Komunálny odpad
232.28
232.28
Tibor Soltész
Edelényska 2026/1, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
1 147.77
333.88
764.11
49.78
Gabriel Spišák
Šafárikova 425/68, Rožňava
Komunálny odpad
307.60
307.60
Pavol Spišák
Zakarpatská 1869/9, Rožňava
Komunálny odpad
412.81
412.81
Štefánia Spišiaková
Medená 192, Pača
Komunálny odpad
171.37
171.37
Iveta Stanková
Krásnohorská Dlhá Lúka č.d. 125, Krásnohorská Dlhá
Lúka
Komunálny odpad
228.40
228.40
Strelka Jaroslav HOSTINEC u Strelku
Šafárikova 473/91, Rožňava
Komunálny odpad
Anna Suchá
Čučmianska 1347/32, Rožňava
Komunálny odpad
401.02
401.02
Jarmila Suchá
Podrákošská 1299/9, Rožňava
Komunálny odpad
331.59
331.59
Júlia Suchá
Klobučnícka 1267/9, Rožňava
Daň z nehnuteľností
324.28
324.28
Ján Suchý
Podrákošská 1299/9, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 647.59
492.33
1 155.26
Martin Suchý
Klobučnícka 1267/9, Rožňava
1 039.20
1 537.30
1 537.30
Mesto Rožňava
Strana: 36
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
1 039.20
Ján Szabó
J. A. Komenského 1713/16, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
250.26
113.76
136.50
Marián Szabó
Mierová 287/13, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
595.58
29.91
565.67
Peter Szabó
Podrákošská 1297/13, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
Angela Szabóová
Kúpeľná 1439/40, Rožňava
Komunálny odpad
299.65
299.65
Lucia Szakálová
Nadabula 133/133, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
288.59
33.51
255.08
Milan Szanyi
Jovická 873/48, Rožňava
Komunálny odpad
191.48
191.48
Angela Szekerešová
Záhradná 195, Brzotín
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
189.20
34.71
65.87
88.62
Erik Széplaky
Pionierov 636/12, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
166.12
41.74
124.38
Gabriela Szilágyiová
Zlatá 296/16, Rožňava
Komunálny odpad
340.12
340.12
Roman Szitai
Krátka 3488/30, Rožňava
Komunálny odpad
535.33
535.33
Oľga Szivolicsová
Kyjevská 1879/10, Rožňava
Komunálny odpad
161.82
161.82
Eva Szögiová
Mierová 284/23, Rožňava
Komunálny odpad
167.38
167.38
Šamli Abdulah
Zlatá 297/22, Rožňava
Komunálny odpad
Róbert Šereš
Čučmianska 1686/19, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
815.24
2.31
738.26
74.67
Jolana Šestinová
Kyjevská 1878/4, Rožňava
Komunálny odpad
321.79
321.79
František Šikúr
Rakovnica 20, Rožňavské Bystré
Alkoholické nápoje a tabak
2 644.85
2 644.85
Iveta Šikúrová
Rudná č.d. 114, Rudná
Alkoholické nápoje a tabak
Komunálny odpad
1 822.54
1 813.74
8.80
Alexander Šimko
Zlatá 309/15, Rožňava
Komunálny odpad
888.44
888.44
Alexander Šimon
Zlatá 295/12, Rožňava
Komunálny odpad
291.60
291.60
1 336.32
84.32
1 212.20
39.80
2 568.70
2 568.70
Mesto Rožňava
Strana: 37
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Peter Šimon
Ipeľská 173/6, Košice-Západ
Komunálny odpad
Šimon Csaba "CSABA"
Kružná 155, Kružná
Komunálny odpad
Katarína Šimonová
Rožňavská Baňa 79/79, Rožňava
Komunálny odpad
403.09
403.09
Jozef Šinglár
Hornocintorínska 1406/36, Rožňava
Komunálny odpad
736.49
736.49
Jozef Šinglár
Hornocintorínska 1406/36, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
735.72
94.20
641.52
Peter Šinglár
Kúpeľná 1425/14, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Ján Šiška
Rožňavská Baňa 39/39, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
921.68
72.15
849.53
Vladimír Škvareniak
Edelényska 1945/10, Rožňava
Komunálny odpad
175.20
175.20
Jozef Štefanov-Parev
Edelényska 1993/2, Rožňava
Komunálny odpad
773.30
773.30
Zuzana Štemberová
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
195.68
195.68
Emil Števula
Čučmianska 1686/19, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
807.73
33.74
773.99
Peter Štoller
Rožňavská Baňa 86/86, Rožňava
Komunálny odpad
612.53
612.53
Renáta Šuplatová
Kráľová pri Senci č.d. 188, Kráľová pri Senci
Komunálny odpad
415.56
415.56
Marica Švarcová
Zakarpatská 1869/11, Rožňava
Komunálny odpad
165.19
165.19
Alena Švecová
Kyjevská 1889/24, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
197.10
42.82
154.28
Andrea Takáčová
Jozefa Mikulíka 619/14, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
227.45
214.30
13.15
Miloš Talapka
Rožňava, Rožňava
Komunálny odpad
669.57
669.57
Ľudovít Taragoš
Sama Czabána 1320/8, Rožňava
Komunálny odpad
326.48
326.48
Mária Taragošová
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
704.59
704.59
Loránt Tárkányi
Čučmianska dlhá 1604/39, Rožňava
Daň z nehnuteľností
202.57
202.57
Vladimír Timár
Čierna Lehota č.d. 3, Čierna Lehota
Komunálny odpad
231.27
231.27
Ludvík Tobi
Podrákošská 1298/11, Rožňava
Komunálny odpad
212.59
212.59
Jolana Tobiová
Podrákošská 1298/11, Rožňava
172.83
264.44
264.44
1 134.84
1 134.84
Mesto Rožňava
Strana: 38
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
6.74
166.09
Július Tokár
Pavla Dobšinského 780/18, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Ondrej Tökölyi
Nadabula 34/34, Rožňava
Komunálny odpad
212.60
212.60
Helena Tökölyová
Nadabula 32/32, Rožňava
Komunálny odpad
487.06
487.06
Miroslav Tomány
Šafárikova 492/49, Rožňava
Komunálny odpad
273.54
273.54
Miroslav Tomes
Hornocintorínska 1417/3, Rožňava
Komunálny odpad
224.15
224.15
Vojtech Tomes
Hornocintorínska 1417/3, Rožňava
Komunálny odpad
1 040.61
1 040.61
Alena Tomesová
Hornocintorínska 1417/3, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
270.20
24.46
245.74
Ladislav Tomi
Rožňavská Baňa 71/71, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pavol Tomi
Hradište č.d. 41, Hradište
Komunálny odpad
184.09
184.09
Pavol Tomi
Slnečná 1664/17, Rožňava
Komunálny odpad
319.21
319.21
Mária Tomiová
Kráľová nad Váhom č.d. 373, Kráľová nad Váhom
Komunálny odpad
356.14
356.14
Beáta Toporová
Edelényska 1960/24, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
521.11
275.89
245.22
Toporová Beáta ANTRAX
Edelényska 1960/24, Rožňava
Komunálny odpad
312.00
312.00
Gabriel Tóth
Juraja Marikovszkého 1741/13, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
648.96
599.18
49.78
Štefan Tóth
Budovateľská 646/17, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
638.15
45.49
592.66
Oľga Tóthová
Pavla Dobšinského 810/102, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
719.38
77.32
642.06
Alica Tribulíková
Edelényska 1945/10, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
537.97
366.76
171.21
Štefan Trocha
Nadabula 15/15, Rožňava
Komunálny odpad
308.82
308.82
Henrieta Truhanová
Čučmianska 1683/3, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
450.80
49.78
401.02
Magdaléna Turzáková
Edelényska 1945/12, Rožňava
653.35
1 375.11
1 268.60
106.51
1 001.20
6.78
994.42
Mesto Rožňava
Strana: 39
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
653.35
Patrícia Turzáková
Zakarpatská 1869/9, Rožňava
Komunálny odpad
167.56
167.56
Turzáková Patrícia - ADAP
Zakarpatská 1869/9, Rožňava
Komunálny odpad
763.22
763.22
Ladislav Tuza
Nadabula 76/76, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
242.27
145.70
96.57
Július Uharček
Rožňavská Baňa 25/25, Rožňava
Komunálny odpad
163.74
163.74
Július Uharček
Rožňavská Baňa 25/25, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
968.48
176.17
792.31
Denisa Uharčeková
Rožňavská Baňa 123/123, Rožňava
Komunálny odpad
193.21
193.21
Margita Ujházyová
Ernesta Rótha 543/31, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
390.08
240.32
149.76
Eleonóra Urbánová
Zakarpatská 1870/1, Rožňava
Komunálny odpad
161.35
161.35
Valéria Üvegesová
Zlatá 309/13, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
216.92
18.72
198.20
Monika Vajnerová
Šafárikova 425/68, Rožňava
Komunálny odpad
232.10
232.10
Ing. Ladislav Vanyo
Matice Slovenskej 4760/1, Prešov
Daň z nehnuteľností
329.62
329.62
Ing. Vojtech Vanyó
Šafárikova 472/93, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
406.35
32.34
374.01
Gabriel Várady
Budovateľská 647/19, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
214.33
64.92
149.41
Marcela Váradyová
Zakarpatská 1915/17, Rožňava
Komunálny odpad
535.40
535.40
Adrián Varga
Zakarpatská 1915/17, Rožňava
Komunálny odpad
558.38
558.38
Zuzana Vargová
Rožňavská Baňa 26/26, Rožňava
Komunálny odpad
194.30
194.30
Karol Velgos
Hornocintorínska 1417/3, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
180.98
151.13
29.85
Blanka Verkinová
Hviezdoslavova 363/9, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
350.02
71.08
278.94
Verkinova Blanka - F1 CAFE
Hviezdoslavova 363/9, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
Komunálny odpad
1 018.58
-23.32
1 041.90
Edita Vesterová
Kozmonautov 1676/11, Rožňava
Komunálny odpad
170.05
170.05
Mesto Rožňava
Strana: 40
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Tibor Viola
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Komunálny odpad
595.16
595.16
Dorota Violová
Čučmianska 1346/28, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
614.68
33.66
581.02
Henrieta Viziová
Letná 318/18, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
415.01
159.01
246.05
9.95
Marianna Vlašičová
Osloboditeľov 567, Krásnohorské Podhradie
Alkoholické nápoje a tabak
Marek Vojtkovský
Edelényska 2019/31, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
276.62
212.60
64.02
Jozefína Völgyiová
Hviezdoslavova 362/7, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
168.83
17.09
151.74
Ján Vozár
Edelényska 1959/18, Rožňava
Komunálny odpad
240.01
240.01
Iveta Vozárová
Kyjevská 1895/15, Rožňava
Komunálny odpad
478.66
478.66
Oľga Vrancová
Kozmonautov 1675/10, Rožňava
Komunálny odpad
170.05
170.05
Marta Wágnerová
Mierová 276/18, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
234.07
21.50
212.57
Erika Waltersteinová
Krásnohorská 1175/21, Rožňava
Komunálny odpad
Pes
388.48
385.50
2.98
Žaneta Wenkeová
Sama Czabána 1324/16, Rožňava
Komunálny odpad
175.38
175.38
Irma Záhnová
J. A. Komenského 2048/19, Rožňava
Komunálny odpad
219.00
219.00
Patrik Zelina
Čučma č.d. 10, Čučma
Komunálny odpad
Verejné priestranstvo
428.88
7.45
421.43
Zoltán Zelina
Slnečná 1668/10, Rožňava
Komunálny odpad
294.57
294.57
Zelina Zoltán
Slnečná 1668/10, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
165.96
165.96
Alexander Zentko
Strelnica 242/8, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Ján Zentko
Bíňa č.d. 265, Bíňa
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Ing. Štefan Zentko
Strelnica 243/10, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Henrich Zeťák
J. A. Komenského 1713/16, Rožňava
1 231.75
1 231.75
1 510.50
725.97
784.53
284.52
13.26
271.26
1 083.86
236.19
847.67
329.49
Mesto Rožňava
Strana: 41
Dátum: 20.07.2012
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Reklama
Spolu
Nedoplatok
296.30
33.19
Darina Zsebiková
Edelényska 2023/5, Rožňava
Komunálny odpad
488.70
488.70
Július Zsiga
Čučmianska 2028/37, Rožňava
Komunálny odpad
202.57
202.57
Ladislav Zsiga
Rožňavská Baňa 68/68, Rožňava
Komunálny odpad
913.98
913.98
Anna Zsigová
Čučmianska 1686/19, Rožňava
Komunálny odpad
232.92
232.92
Helena Zsigová
Čučmianska 2028/37, Rožňava
Komunálny odpad
202.60
202.60
Monika Zsóriová
Kúpeľná 1425/14, Rožňava
Komunálny odpad
773.29
773.29
Imrich Žiga
Rožňavská Baňa 173/173, Rožňava
Komunálny odpad
559.38
559.38
Roman Žiga
Čučmianska dlhá 1570/101, Rožňava
Komunálny odpad
500.34
500.34
Alena Žigová
Ševcovská 135, Jelšava
Komunálny odpad
271.75
271.75
Gabriela Žigová
Čučmianska dlhá 1570/101, Rožňava
Komunálny odpad
303.75
303.75
Katarína Žigová
Slavošovce č.d. 265, Slavošovce
Komunálny odpad
176.29
176.29
Oľga Žigová
Čučmianska dlhá 1570/101, Rožňava
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
415.24
65.44
349.80
Jozef Žolna
Zakarpatská 1810/16, Rožňava
Komunálny odpad
210.67
210.67
Žolnová Jana
Záhradnícka 1658/4, Rožňava
Alkoholické nápoje a tabak
Komunálny odpad
Ubytovanie
5 102.37
663.86
1 972.26
2 466.25
Download

fyzicke