ZVEREJŇOVANIE ZOZNAMOV DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV
Podľa § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov správca dane, ktorým je obec,
môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u
ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej
osoby 1 600 eur. Obec Turňa nad Bodvou týmto zverejňuje zoznam dlžníkov na miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s aktuálnym stavom k 31.08.2013:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
32.
34.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Meno a priezvisko
Róbert Adam
Koloman Balázs
Gregor Baláž
Ladislav Baláž
Pavel Baláž
Róbert Baláž
Margita Balážová
Ernest Balog
Zoltán Balog
Eva Balogová
Serena Balogová
Erika Baranyiová
Ivan Bartoš
Helena Bartošová
Dezider Botoš
Csaba Budai
Ján Cehelnik
Jozef Cifra
Jozef Cifra
Atila Csemer
Ľudovít Csemer
Margita Csemerová
Adela Čavisová
Ján Čemer
Ladislav Čemer
Zoltán Čemer
Helena Červená
Helena Čuková
Albín Dancsó
Mikuláš Dančo
Eva Dančová
Anna Dobošová
Sylvia Drozdová
Eugen Duna
Pavol Duna
Dezider Dunka
František Dunka
Bydlisko
Hradná ulica 373/16
Vodná ulica 703/6
Vodná ulica 702/4
Vodná ulica 703/6
Sídlisko Cementár 339/19
Vodná ulica 702/4
Vodná ulica 703/6
Moldavská cesta 57/32
Sídlisko Cementár 570/42
Vodná ulica 701/2
Tokajská ulica 36/35
Sídlisko Cementár 624/32
Hlavná ulica 79/55
Sídlisko Cementár 338/21
Sídlisko Cementár 338/21
Tokajská ulica 18/10
Sídlisko Cementár 335/27
Sídlisko Cementár 339/19
Vodná ulica 702/4
Sídlisko Cementár 339/19
Sídlisko Cementár 570/42
Hlavná ulica 93/36
Moldavská cesta 4/8
Dolná Kostolná ulica 482/3
Hlavná ulica 93/36
Dolná Kostolná ulica 482/3
Moldavská cesta 6/12
Tokajská ulica 30/34
Hlavná ulica 64/27
Sídlisko Cementár 570/42
Sídlisko Cementár 339/19
Muškátová ulica 596/12
Tokajská ulica 45/19
Tokajská ulica 35/37
Hradná ulica 394/17
Sídlisko Cementár 570/42
Kvetná ulica 168/3
Suma v €
225,12
952,50
463,38
219,18
712,22
189,43
183,60
198,71
918,14
427,07
1 589,12
424,27
633,29
329,91
467,23
765,70
587,41
1 169,17
211,68
696,44
663,78
183,64
311,37
515,35
438,66
526,30
751,03
2 775,85
576,56
702,74
211,84
477,16
397,63
179,46
435,39
1 068,77
257,78
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
64.
65.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
77.
80.
81.
82.
83.
84.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
93.
94.
95.
97.
98.
99.
100.
101.
Jozef Dunka
Jozef Dunka
Jozef Dunka
Norbert Dunka
Ondrej Dunka
Jolana Dunková
Pavol Dunka
Pavol Dunka
Peter Dunka
Roman Dunka
Štefan Dunka
Štefan Dunka
Štefan Dunka
Tomáš Dunka
Tomáš Dunka
Estera Dunková
Oľga Dunková
Terézia Dunková
Marta Fečuová
Tibor Filipko
Miroslav Greskovics
Ingrid Grobarčíková
Ivan Grulyo
Ladislav Grulyo
Jozef Grundza
Jozef Grundza
Ladislav Grundza
Mária Grundzová
Belo Horváth
Ondrej Horváth
Ondrej Horváth
Vojtech Horváth - z
Anna Horváthová
Anna Horváthová
Mária Horváthová
Jozef Hudák
Ján Hutkai
Gabriela Icsóová
Andrej Jacsman
František Janec
Anna Juhászová
Jozef Katona
Anna Képešová
Ladislav Kóňa
Achmed Kónya
Csaba Kónya
Eugen Kónya
František Kónya
Sídlisko Cementár 338/21
Sídlisko Cementár 338/21
Sídlisko Cementár 569/40
Moldavská cesta 3/6
Kvetná ulica 625/17
Hlavná ulica 77/51
Školská ulica 292/15
Sídlisko Cementár 338/21
Školská ulica 292/15
Kvetná ulica 625/17
Školská ulica 291/19
Školská ulica 291/19
Žarnovská ulica 211/37
Hlavná ulica 84/56
Sídlisko Cementár 339/19
Žarnovská ulica 211/37
Kvetná ulica 625/17
Školská ulica 291/19
Moldavská cesta 108/42
Sídlisko Cementár 335/27
Sídlisko Cementár 337/23
Sídlisko Cementár 336/25
Dolná Kostolná ulica 482/3
Kvetná ulica 625/17
Moldavská cesta 57/32
Moldavská cesta 57/32
Kvetná ulica 131/25
Kvetná ulica 131/25
Kvetná ulica 625/17
Kvetná ulica 146/21
Školská ulica 291
Kvetná ulica 145/13
Školská ulica 292/15
Školská ulica 292/15
Kvetná ulica 146/21
Sídlisko Cementár 337/23
Horná Kostolná ulica 415/3
Sídlisko Cementár 630/64
Dolná Kostolná ulica 444/4
Sídlisko Cementár 339/19
Kaštieľska ulica 493/9
Moldavská cesta 504/9
Kaštieľska ulica 490/2
Sídlisko Cementár 339/19
Hlavná ulica 97/32
Sídlisko Cementár 339/19
Sídlisko Cementár 338/21
Sídlisko Cementár 570/42
690,82
632,48
185,44
354,01
1 308,58
205,08
543,43
666,86
363,85
518,16
311,43
308,22
619,91
505,42
243,41
381,36
1 397,81
318,19
214,80
358,07
264,80
228,58
920,87
1 226,57
444,19
367,77
202,29
234,95
286,04
382,83
666,66
387,72
374,11
206,95
263,44
384,37
437,40
288,32
506,97
344,28
198,71
176,41
225,56
647,23
599,83
949,50
950,58
1 368,13
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
130.
131.
132.
136.
137.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
František Kónya
Ján Kónya
Ján Kónya
Jozef Kónya
Ladislav Kónya
Ladislav Kónya
Ladislav Kónya
Peter Kónya
Róbert Kónya
Štefan Kónya
Štefan Kónya
Štefan Kónya
Tibor Kónya
Beáta Kónyová
Helena Kónyová
Tibor Korcsmáros
Rastislav Kováč
Zuzana Kováčová
Ondrej Krága
Štefan Kuča
Cecília Kučová
Ján Kuru
Ladislav Kuru
Alžbeta Lacková
Priska Lacková
Eugen Lukáč
Terézia Lukáčová
Ján Mata
Tibor Mata
Gejza Molnár
Michal Onody
Anna Pástorová
Jozef Péči
Jozef Péči
Ladislav Péči
Štefan Péči
Tomáš Péči
Juraj Prokop
Valentín Recsky
Ladislav Rézműves
Alexander Rigo
Emil Rigo
Emil Rigo
Eugen Rigo
František Rigó
Ján Rigo
Július Rigo
Ladislav Rigo
Žarnovská ulica 211/37
Školská ulica 291/19
Moldavská cesta 5/10
Sídlisko Cementár 339/19
Kvetná ulica 132/23
Školská ulica 291/19
Školská ulica 291/19
Školská ulica 291/19
Sídlisko Cementár 339/19
Sídlisko Cementár 339/19
Školská ulica 291/19
Sídlisko Cementár 338/21
Školská ulica 291/19
Sídlisko Cementár 339/19
Školská ulica 291/19
Hradná ulica 388/29
Nová ulica 263/16
Turňa nad Bodvou
Moldavská cesta 2/4
Školská ulica 292/15
Turňa nad Bodvou
Vodná ulica 703/6
Sídlisko Cementár 338
Kvetná ulica 625/17
Sídlisko Cementár 338/21
Sídlisko Cementár 337/23
Školská ulica 291/19
Hlavná ulica 98/30
Hlavná ulica 98/30
Moldavská cesta 10/20
Hlavná ulica 86/52
Sídlisko Cementár 331/46
Kvetná ulica 150/27
Kvetná ulica 150/27
Kvetná ulica 625/17
Kvetná ulica 625/17
Kvetná ulica 625/17
Sídlisko Cementár 335/27
Ulica Čiga 669/14
Sídlisko Cementár 338/21
Sídlisko Cementár 338/21
Hlavná ulica 78/53
Školská ulica 292/15
Sídlisko Cementár 335/27
Školská ulica 292/15
Kvetná ulica 625/17
Školská ulica 292/15
Kvetná ulica 625/17
337,14
614,58
528,45
594,63
314,50
631,62
600,81
903,56
458,47
333,76
584,30
179,82
752,46
318,07
266,59
1 216,21
185,58
238,75
1 223,22
391,02
364,48
655,52
682,34
312,02
676,71
701,71
570,19
215,49
705,98
434,46
286,98
208,67
537,21
727,24
719,42
982,02
753,63
344,61
297,79
335,34
928,86
186,74
487,13
278,33
390,89
944,69
206,72
1 258,07
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
201.
202.
203.
Ladislav Rigo
Marek Rigo
Pavol Rigo
Štefan Rigo
Štefan Rigo
Štefan Rigo
Tímea Rigová
Júlia Rigóová
Zdeňka Rigóová
Ľudovít Rusňák - Z
Veronika Rusňáková
Árpád Ruso
Elemír Rybár
Jozef Rybár
Karol Rybár
Marek Rybár
Robert Rybár
Róbert Rybár
Ján Spišák
Ladislav Szekfü - Z
Jozef Szaniszló
Zoltán Szanyi
Jozef Šimko
Martin Šimko
Marcela Šimková
Zoltán Soltész
Ladislav Štráma
Michal Štromp
Štefan Török
Štefan Tulej
Ernest Turták
Milan Turták
Michal Turták
Tibor Turták
Mária Turtáková
Bartolomej Várady
Július Varga
Robert Varga
Martina Vargová
Ružena Vargová
Valéria Vevericová
Árpád Zsiga
Róbert Zsigrai
František Žiga
Kvetná ulica 625/17
Sídlisko Cementár 335/27
Kvetná ulica 625/17
Školská ulica 292/15
Kvetná ulica 166/7
Hradná ulica 389/27
Sídlisko Cementár 335/27
Hlavná ulica 85/54
Vodná ulica 701/2
Moldavská cesta 508
Sídlisko Cementár 570/42
Sídlisko Cementár 337/23
Kvetná ulica 625/17
Moldavská cesta 57/32
Sídlisko Cementár 338/21
Vodná ulica 701/2
Sídlisko Cementár 338/21
Kvetná ulica 147/11
Sídlisko Cementár 329/36
Žarnovská ulica 213/33
Hradná ulica 392/21
Tokajská ulica 47/15
Sídlisko Cementár 335/27
Sídlisko Cementár 337/23
Žarnovská ulica 120/4
Moldavská cesta 545/93
Severná ulica 524/23
Moldavská cesta 58/34
Sídlisko Cementár 631/62
Sídlisko Cementár 338/21
Tokajská ulica 51/7
Sídlisko Cementár 337/23
Tokajská ulica 41/25
Župná cesta 204/15
Kvetná ulica 164/9
Severná ulica 556/4
Sídlisko Cementár 332/54
Školská ulica 292/15
Staničná ulica 180/4
Staničná ulica 180/4
Sídlisko Cementár 691
Horná Kostolná 418/10
Moldavská cesta 551/81
Kvetná ulica 146/21
SPOLU
V Turni nad Bodvou, 09.09.2013
Pavol Molnár, v.r.
starosta obce
1 295,78
198,71
410,99
838,23
464,15
278,30
172,24
414,07
235,81
450,75
642,92
192,15
712,60
367,70
444,50
1 337,09
545,19
183,60
228,45
211,84
742,50
228,19
424,27
192,15
228,47
255,10
251,82
374,48
225,19
1 985,35
319,16
296,96
178,60
539,93
358,94
278,23
488,58
599,95
324,78
568,64
165,64
526,98
274,27
259,95
91 079,25
Download

Róbert Adam 225,12 Koloman Balázs 952,50 Gregor Baláž 463,38