Témy pre ročníkové práce žiakov I. stupňa v šk. roku 2014/2015
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Jazyk a komunikácia
Názov ročníkovej práce
Mikuláš
Mgr. Izabela Cigániková
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Telesná výchova
Vlastiveda
Meno žiaka, trieda
Laura Icsóová, II.D
Zdravie a pohyb
Názov ročníkovej práce
Učíme sa tancovať
Hokej
Lopta
Badminton
Futbal
Karate
Mark Vingendorf
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Konzultant
Konzultant
Meno žiaka, trieda
PaedDr. Mária Šimková
PaedDr. Mária Šimková
Mgr. Izabela Cigániková
Zuzana Bálintová, I.C
Natália Kissová, I.C
Jakub Melicherčík, II.D
Mgr. Jaroslava Mrázová
Mgr. Anita Klimová
Mgr. Anita Klimová
Mgr. Anita Klimová
Timo Tӧrkoly, III.A
Martin Bittala, IV.A
Juliana Papáčová, IV.A
Wing tsun, IV.A
Človek a spoločnosť
Názov ročníkovej práce
História mesta Rimavská Sobota
Krásna Hôrka
Kultúrne podujatia v Kokave nad Rimavicou
Konzultant
Mgr. Jaroslava Mrázová
Mgr. Jaroslava Mrázová
Mgr. Ľubomíra Morongová
Meno žiaka, trieda
Sonja Kostolániová, III.A
Dominik Ramža, III.A
Anna Kurillová, IV.C
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Prírodoveda
Kone
Človek a príroda
Názov ročníkovej práce
Konzultant
Meno žiaka, trieda
Mgr. Gabriela Szabová
Zoja Astalošová, I.A
Zvieratá na farme
Mgr. Gabriela Szabová
Alexandra Hoffmanová, I.A
Vtáky
PaedDr. Mária Šimková
Melánia Cmoríková, I.C
Srnky
PaedDr. Mária Šimková
Alexia Horváthová, I.C
Kone
PaedDr. Mária Šimková
Nelka Hričanová, I.C
Zuby
PaedDr. Mária Šimková
Michal Lacko, I.C
Netopiere
Kvety ( záhradné )
PaedDr. Mária Šimková
PaedDr. Mária Šimková
Oliver Magic, I.C
Vanesa Maslaňáková, I.C
Jarné kvety
Kvety ( lúčne )
PaedDr. Mária Šimková
Simona Matéčková, I.C
Stanislava Medveďová, I.C
Kone
Ježko
Jelene
PaedDr. Mária Šimková
PaedDr. Mária Šimková
PaedDr. Mária Šimková
PaedDr. Mária Šimková
Klara Smaczna, I.C
Alexander Vígh, I.C
Matúš Zigo, I.C
Andulky
Pieskomily
Starostlivosť o zuby
Život v mori
Myši
Mgr. Jana Revúcka
Mgr. Aneta Lajgútová
Mgr. Izabela Cigániková
Mgr. Izabela Cigániková
Mgr. Izabela Cigániková
Stella Nagyferenczová, II.C
Zoja Šaminová, II.C
Zuzana Ďurková, II.D
Samuel Murárik, II.D
Nina Lӧrinčíková, II.D
Ryby našich vôd
Mgr. Izabela Cigániková
Lea Szekérová, II.D
Tiger
Plamienka driemavá
Chlieb
Megalodon
Mgr. Jaroslava Mrázová
Mgr. Jaroslava Mrázová
Mgr. Gabriela Kalmárová
Mgr. Gabriela Kalmárová
Natália Kortišová, III.A
Laura Kovácsová, III.A
Simona Brezovická, III.B
Fabian Buday, III.B
Naše liečivé rastliny
Mgr. Gabriela Kalmárová
Tereza Hanzlovičová, III.B
Môj škrečok
Mgr. Gabriela Kalmárová
Zoja Kóšiková, III.B
Život delfínov
Mgr. Gabriela Kalmárová
Alexandra Slivová, III.B
Mravec lesný
Mgr. Gabriela Kalmárová
Petra Škorvanová, III.B
Moja jazda na koni
Mgr. Gabriela Kalmárová
Sofia Vinczeová, III.B
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Prírodoveda
Čokoláda
Kone
Stomatológia
Názov ročníkovej práce
Pracovné vyučovanie
Mgr. Anita Klimová
Mgr. Anita Klimová
Meno žiaka, trieda
Dorina Ďurková, IV.A
Vivien Királyhegyi, IV.A
Samuel Sklenár, IV.A
Človek a svet práce
Názov ročníkovej práce
Konzultant
Meno žiaka, trieda
Stíhačky
Zuzkin humus ( varenie )
Mobily
Veľké stroje
Ozubnicová železnica Tisovec
PaedDr. Mária Šimková
Mgr. Izabela Cigániková
Mgr. Gabriela Kalmárová
Mgr. Gabriela Kalmárová
Mgr. Gabriela Kalmárová
Alexander Novák, I.C
Zuzana Kolegová, II.D
Adam Kolozsi, III.B
Péli Jakub, III.B
Vargic Richard, III.B
Gigantické stroje
Lego
Motorky
Šach
Freestyle kolobežky
Staré zbrane
PaedDr. Janka Husmanová
Mgr. Anita Klimová
Mgr. Anita Klimová
Mgr. Anita Klimová
Mgr. Anita Klimová
Mgr. Anita Klimová
Ivan Ondrušík, III.C
Nikolas Alec Cetner, IV.A
Matúš Čonka, IV.A
Petra Ďurovičová, IV.A
Adam Pocklan, IV.A
Adrián Šiling, IV.A
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Hudobná výchova
Konzultant
Mgr. Anita Klimová
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Človek a príroda
Umenie a kultúra
Názov ročníkovej práce
Konzultant
Meno žiaka, trieda
Klavír
Mgr. Jana Revúcka
Magdaléna Dobrocká, II.C
Husle
Mgr. Aneta Lajgútová
Sofia Szántóová, II.C
Download

Zvolené témy I. stupeň