HNACIE REMENE
OBSAH:
Úvod1
Klinové remene
2
Násobné remene
19
Ozubené remene
21
Rebrované remene
27
Variátorové remene
28
6 - hranné remene
28
Ploché remene
29
Polyuretánové remene
30
Poľnohospodárske remene
31
Segmentové remene
32
Elektronické meranie predpätia remeňov
34
Remenice35
Problémy, príčiny a riešenia
36
ÚVOD
Hnacie remene už desiatky rokov slúžia na prenos sily od základnej pohonnej jednotky ku
konečnému zariadeniu v rôznych aplikáciách. Vedecký, technický a technologický pokrok v
rámci výroby a použitia remeňov priniesol vznik množstva druhov a typov remeňov. Hnacie
remene majú oproti iným možnostiam prevodov viaceré výhody ako napr. nízku hmotnosť,
nižšiu cenu, možnosť použitia ako spojka s preklzom, pri poškodení zariadenia často dochádza
k zničeniu remeňov a spravidla drahšie zariadenie sa nepoškodí.
Spoločnosť Tomirtech sa zameriava nielen na samotný predaj, ale aj na technickú podporu v
oblasti hnacích remeňov (návrhy nových resp. optimalizáciu existujúcich pohonov, zvyšovanie
životnosti remeňov, optimalizáciu nákladov na opravy a údržbu). V našej ponuke je možné
nájsť všetky typy nielen hnacích remeňov (klinové, násobné, variatorové, šesťhranné, metráž,
segmentové, ploché, rebrované, ozubené) ale aj príslušenstva k remeňom (remenice, puzdra
atď.).
Skladové zásoby, dlhoročné skúsenosti, technická podpora a v neposlednom rade kvalita zaraďujú spoločnosť Tomirtech s.r.o. k lídrom na trhu v nielen v oblasti klinových remeňov.
Medzi hlavných dodávateľov klinových remeňov patrí renomovaný český výrobca Rubena
Neustále sa zvyšujúce nároky na klinové remene si vyžadujú neustále zvyšovanie kvality ponúkaných remeňov. Preto ako kvalitnejšiu alternatívu k Rubene ponúkame značku
CONTITECH (výrobná divízia spoločnosti CONTINENTAL), ktorá ponúka širokú škálu
klinových, ozubených, rebrovaných, variátorových plochých a iných remeňov. Spoločnosť
Tomirtech je autorizovaným distribútorom spoločnosti CONTITECH pre Slovenskú republiku.
1
KLINOVÉ REMENE
Typy klinových remeňov podľa výrobnej technológie
Obaľované remene
klasický profil
úzky profil
výkonový index
Po počiatočnom používaní klasických profilov (B/17 a.i.) boli postupne vyvinuté remene s
úzkym profilom (SPZ, SPA, SPB, SPC) ako dôsledok požiadaviek na zvýšenie výkonu. Úzky
profil prenesie pri rovnakej dĺžke o cca 50-100% vyšší výkon.
klasický
úzky
Rezané remene
Rezané remene sú remeňmi novej konštrukcie, ktoré nahradzujú obaľované remene rovnakého
typu a je možné ich používať na pôvodných remeniciach. Odlišná technológia výroby zaručuje
zvýšenie životnosti, prenášaného výkonu, rýchlosti pri minimálnom predlžení resp. dĺžkovej
odchýlke remeňa. Typickým znakom rezaných remeňov sú nekryté brúsené pracovné plochy, na
ktorých sú viditeľné ťažné vlákna.
Konštrukcia obaľovaného remeňa
Polyesterové ťažné vlákna
Prírodný kaučuk
Opláštenie tkaninou
Konštrukcia rezaného remeňa
Krycia polyamidová tkanina
Polyesterové ťažné vlákna
Zalievacia zmes
Vláknami vystužený polychlóroprén
2
3M
5
DIN 7753/1
ISO 4184
US standard
DIN 7753/3
RMA/MPTA
ISO 2790
La -
La +
-
-
-
17
45
-30/60
4,2
Li
8
11
19
20
-
-30/60
-
Lw/La
-
-
-
27
45
-30/60
α
bw
3x2
60º
-
W/5
5x3
40º
5M
5 x 3,3
60º
REZANÝ
OBAĽOVANÝ
REZANÝ
OBAĽOVANÝ
REZANÝ
REZANÝ
Lw=
Lw/La
bxh
OBAĽOVANÝ
Rozdiely dĺžok
(mm)
Rozsah pracovných
teplôt od - do C
3
DIN 2215
ISO 4184
automobilový
Minimálny priemer
remenice dw (mm)
Názov
profilu
ROZMERY (mm)
úzky
La - Li
TYP PROFILU
klasický
NOMINÁLNA
DĹŽKA
Číselné
značenie
šírky
profilu
Maximálna obvodová
rýchlosť m-s
Profily klinových remeňov a ich základné technické parametre
5,5
5,5 x 3
40º
4,2
Li
-
-
-
24
-
-30/60
Y/6
6x4
40º
5,3
Li
10
15
25
28
-
-30/60
6,5
6,5 x 4
40º
5,4
Li
-
-
-
28
-
-30/60
7
7M
7 x 5,3
60º
-
La
-
-
-
-
45
-30/80
8
8
8x5
40º
6,7
Li
12
19
31
40
30
-30/60
X8
8x5
36º
6,7
Lw
12
19
31
-
30
-30/80
9,5
SPZ
9,7 x 8
40º
8,5
Lw
13
38
51
63
40
-30/60
XPZ
9,7 x 8
36º
8,5
Lw
13
38
51
56
45
-30/80
6
3V
9,5 x 8
38º
-
La
4
38
42
63
35
-
3VX
9,5 x 8
38º
-
La
4
38
42
56
45
-30/80
3L
9,5 x 5,5
40º
-
La
-
-
-
-
-
-
AVX10
10 x 8
36º
8,5
La
13
51
64
50
45
-30/80
10
Z/10
10 x 6
40º
8,5
Li
16
22
38
50
25
-30/60
ZY
10 x 6
36º
8,5
Lw
16
22
38
45
30
-30/80
11
11M
11 x 7,1
60º
-
La
-
-
-
-
45
-30/60
AVX11,9
12,5
10,5 x 8,5 36º
-
La
-
-
-
-
-
-30/80
SPA
12,7 x 10
40º
11
Lw
18
45
63
90
40
-30/60
XPA
12,7 x 10
36º
11
Lw
18
45
63
71
45
-30/80
4L
13
16
17
-
La
-
-
-
-
-
-
AVX13
12,7 x 7,2 40º
13 x 9
36º
11
La
18
45
63
63
45
-30/60
AVP13
13 x 10
36º
11
La
18
45
63
90
35
-30/80
A/13
13 x 8
40º
11
Li
20
30
50
71
25
-30/60
AX
13 x 8
36º
11
Lw
20
30
50
63
30
-30/80
SPB
16,3 x 13
40º
14
Lw
22
60
82
140
40
-30/60
XPB
16,3 x 13
36º
14
Lw
22
60
82
112
45
-30/80
-30/60
5V
15,9 x 13
38º
-
La
11
60
71
140
35
5VX
15,9 x 13
38º
-
La
11
60
71
112
45
-30/80
B/17
17 x 11
40º
14
Li
26
43
69
112
25
-30/60
BX
17 x 11
36º
14
Lw
26
43
69
90
30
-30/80
20
20
20 x 12,5
40º
17
Li
31
48
79
160
20
-30/60
X20
20 x 12,5
36º
17
Lw
31
48
79
160
30
-30/80
21
SPC
22 x 18
40º
19
Lw
30
83
113
224
40
-30/60
XPC
22 x 18
36º
19
Lw
30
83
113
157
45
-30/80
C/22
22 x 14
40º
19
Li
36
52
88
180
25
-30/60
CX
22 x 14
36º
19
Lw
30
58
88
140
30
-30/80
22
25
25
25 x 16
40º
21
Li
39
61
100
250
25
-30/60
8V
25,4 x 23
38º
-
La
-
-
120
355
35
-30/60
D/32
32 x 20
40º
27
Li
51
75
126
355
25
-30/60
38
38
38 x 25
40º
30
Li
75
82
157
500
25
-30/60
40
E/40
40 x 25
40º
32
Li
75
82
157
500
25
-30/60
50
50
50 x 30
40º
43
Li
62
126 188
500
25
-30/60
32
3
Dôležité pojmy
La
Vonkajšia dĺžka remeňa (meraná na vonkajšej základni remeňa v napnutom stave)
Li
Vnútorná dĺžka remeňa (meraná na vnútornej základni remeňa v napnutom stave)
Lw=Lp=Ld
nominálna dĺžka
Výpočtová dĺžka napnutého remeňa v neutrálnych vláknach
Neutrálne vlákna sú vlákna v priereze remeňa, ktoré si zachovávajú rovnakú dĺžku pri deformácii prierezu pri
prechode remeňa z priamočiareho pohybu na pohyb kruhový pri stálom napätí remeňa.
Dĺžka uvádzaná ako súčasť správneho označenia remeňa (Li, Lw alebo La)
Označenie dĺžky jednotlivých remeňov je určené príslušnými normami
b
Šírka remeňa (dlhšia základňa lichobežníkového profilu remeňa)
h
Celková výška remeňa
bw
α
Výpočtová šírka remeňa (šírka remeňa v mieste neutrálnych vlákien)
Uhol klinového remeňa (uhol tvorený pracovnými plochami meraný na priamej časti remeňa v napnutom
stave
pracovné plochy
Bočné plochy klinových remeňov
palcové značenie
Dĺžky klinových remeňov (klasický profil obaľované aj rezané) sa môžu podľa DIN 2215 označovať rovnako v
palcovej miere. Následným rôznym zaokrúľovaním pri prepočte dochádza u jednotlivých výrobcov k dĺžkovým rozdielom až 5mm.
e
rozteč klinov pri násobnách a rebrovaných remeňoch
* nominálna dĺžka nie je pri všetkých profiloch rovnaká (Z/10=Li, SPZ=Lw, AVX10=La).
Pri prepočtoch a náhradách je potrebné vždy prekontrolovať nominálnu dĺžku.
Rozmerové rady klinových remeňov
8
Rubena
Li (mm) Lw (mm) Li (mm) Lw (mm)
DIN 2215 ISO 4184 DIN 2215 ISO 4184
329
1064
8 x 310
8 x 1045
359
1079
8 x 340
8 x 1060
374
1419
8 x 355
8 x 1400
419
1464
8 x 400
8 x 1445
489
1519
8 x 470
8 x 1500
519
1619
8 x 500
8 x 1600
534
1819
8 x 515
8 x 1800
604
2019
8 x 585
8 x 2000
819
8 x 800
834
8 x 815
869
8 x 850
884
8 x 865
944
8 x 925
1004
8 x 985
8
Contitech
Li (mm)
DIN 2215
08.0X160
08.0X280
08.0X300
08.0X315
08.0X322
08.0X340
08.0X355
08.0X375
08.0X400
08.0X450
08.0X475
08.0X495
08.0X530
08.0X560
08.0X600
X8
Rubena
Lw (mm)
DIN 2215 Li (mm)
ISO 4184
X8 x 469
450
X8 x 489
470
X8 x 494
475
X8 x 519
500
X8 x 549
530
X8 x 564
545
X8 x 579
560
X8 x 599
580
X8 x 619
600
X8 x 649
630
X8 x 689
670
X8 x 714
695
X8 x 729
710
X8 x 739
720
Lw (mm)
DIN 2215 Li (mm)
ISO 4184
X8 x 769
750
X8 x 794
775
X8 x 844
825
X8 x 894
875
X8 x 919
900
X8 x 929
910
X8 x 944
925
950
X8 x 969
970
X8 x 989
X8 x 1019 1000
X8 x 1049 1030
X8 x 1084 1065
X8 x 1094 1075
X8 x 1139 1120
X8
Contitech
Lw (mm)
DIN 2215 Li (mm)
ISO 4184
X8 x 1149 1130
X8 x 1169 1150
X8 x 1199 1180
X8 x 1219 1200
X8 x 1239 1220
X8 x 1269 1250
X8 x 1314 1295
X8 x 1349 1330
X8 x 1364 1345
X8 x 1419 1400
X8 x 1489 1470
X8 x 1519 1500
X8 x 1649 1630
X8 x 1714 1695
Li (mm)
DIN 2215
08.0X280
08.0X315
08.0X335
08.0X355
08.0X375
08.0X400
08.0X425
08.0X430
08.0X450
08.0X475
08.0X500
08.0X530
08.0X560
08.0X580
08.0X600
Li (mm)
DIN 2215
08.0X630
08.0X655
08.0X670
08.0X680
08.0X700
08.0X710
08.0X750
08.0X800
08.0X830
08.0X850
08.0X900
08.0X1115
4
Rozmerové rady klinových remeňov
SPZ
Rubena
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPZ 512
SPZ 560
SPZ 562
SPZ 587
SPZ 600
SPZ 612
SPZ 625
SPZ 630
SPZ 637
SPZ 650
SPZ 662
SPZ 670
SPZ 675
SPZ 687
SPZ 697
SPZ 700
SPZ 710
SPZ 712
SPZ 722
SPZ 725
SPZ 737
SPZ 750
SPZ 762
SPZ 772
SPZ 775
SPZ 787
SPZ 800
SPZ 812
SPZ 825
SPZ 837
SPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPZ 512
SPZ 562
SPZ 587
SPZ 612
SPZ 630
SPZ 637
SPZ 662
SPZ 670
SPZ 677
SPZ 687
SPZ 697
SPZ 710
SPZ 722
SPZ 737
SPZ 750
SPZ 762
SPZ 772
SPZ 787
SPZ 800
SPZ 812
SPZ 825
SPZ 837
SPZ 850
SPZ 862
SPZ 875
SPZ 887
SPZ 900
La (mm)
9,5 x 525
9,5 x 573
9,5 x 575
9,5 x 600
9,5 x 613
9,5 x 625
9,5 x 638
9,5 x 643
9,5 x 650
9,5 x 663
9,5 x 675
9,5 x 683
9,5 x 688
9,5 x 700
9,5 x 710
9,5 x 713
9,5 x 723
9,5 x 725
9,5 x 735
9,5 x 738
9,5 x 750
9,5 x 763
9,5 x 775
9,5 x 785
9,5 x 788
9,5 x 800
9,5 x 813
9,5 x 825
9,5 x 838
9,5 x 850
3V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3V 250
3V 265
3V 280
3V 300
3V 315
3V 335
3V 355
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPZ 850
SPZ 862
SPZ 875
SPZ 887
SPZ 900
SPZ 912
SPZ 925
SPZ 937
SPZ 950
SPZ 962
SPZ 975
SPZ 987
SPZ 1000
SPZ 1012
SPZ 1024
SPZ 1025
SPZ 1037
SPZ 1047
SPZ 1050
SPZ 1060
SPZ 1062
SPZ 1075
SPZ 1077
SPZ 1087
SPZ 1100
SPZ 1112
SPZ 1120
SPZ 1125
SPZ 1137
SPZ 1150
La (mm)
9,5 x 863
9,5 x 875
9,5 x 888
9,5 x 900
9,5 x 913
9,5 x 925
9,5 x 938
9,5 x 950
9,5 x 963
9,5 x 975
9,5 x 988
9,5 x 1000
9,5 x 1013
9,5 x 1025
9,5 x 1037
9,5 x 1038
9,5 x 1050
9,5 x 1060
9,5 x 1063
9,5 x 1073
9,5 x 1075
9,5 x 1088
9,5 x 1090
9,5 x 1100
9,5 x 1113
9,5 x 1125
9,5 x 1133
9,5 x 1138
9,5 x 1150
9,5 x 1163
SPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPZ912
SPZ925
SPZ937
SPZ950
SPZ962
SPZ970
SPZ987
SPZ1000
SPZ1012
SPZ1024
SPZ1037
SPZ1047
SPZ1060
SPZ1077
SPZ1087
SPZ1112
SPZ1120
SPZ1127
SPZ1137
SPZ1150
SPZ1162
SPZ1171
SPZ1180
SPZ1187
SPZ1202
SPZ1212
SPZ1237
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPZ 1162
SPZ 1175
SPZ 1180
SPZ 1187
SPZ 1200
SPZ 1202
SPZ 1212
SPZ 1225
SPZ 1237
SPZ 1250
SPZ 1262
SPZ 1275
SPZ 1287
SPZ 1300
SPZ 1312
SPZ 1320
SPZ 1325
SPZ 1337
SPZ 1347
SPZ 1350
SPZ 1362
SPZ 1375
SPZ 1387
SPZ 1400
SPZ 1412
SPZ 1425
SPZ 1437
SPZ 1450
SPZ 1462
SPZ 1475
3V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3V 375
3V 400
3V 425
3V 450
3V 475
La (mm)
9,5 x 1175
9,5 x 1188
9,5 x 1193
9,5 x 1200
9,5 x 1213
9,5 x 1215
9,5 x 1225
9,5 x 1238
9,5 x 1250
9,5 x 1263
9,5 x 1275
9,5 x 1288
9,5 x 1300
9,5 x 1313
9,5 x 1325
9,5 x 1333
9,5 x 1338
9,5 x 1350
9,5 x 1360
9,5 x 1363
9,5 x 1375
9,5 x 1388
9,5 x 1400
9,5 x 1413
9,5 x 1425
9,5 x 1438
9,5 x 1450
9,5 x 1463
9,5 x 1475
9,5 x 1488
SPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPZ1250
SPZ1262
SPZ1270
SPZ1287
SPZ1312
SPZ1320
SPZ1337
SPZ1347
SPZ1362
SPZ1387
SPZ1400
SPZ1412
SPZ1420
SPZ1437
SPZ1457
SPZ1462
SPZ1487
SPZ1500
SPZ1512
SPZ1520
SPZ1537
SPZ1550
SPZ1562
SPZ1587
SPZ1600
SPZ1612
SPZ1637
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPZ 1487
SPZ 1500
SPZ 1512
SPZ 1525
SPZ 1537
SPZ 1550
SPZ 1562
SPZ 1575
SPZ 1587
SPZ 1600
SPZ 1612
SPZ 1637
SPZ 1650
SPZ 1662
SPZ 1687
SPZ 1700
SPZ 1712
SPZ 1737
SPZ 1750
SPZ 1762
SPZ 1787
SPZ 1800
SPZ 1812
SPZ 1837
SPZ 1850
SPZ 1862
SPZ 1887
SPZ 1900
SPZ 1912
SPZ 1937
3V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3V 500
3V 530
3V 560
3V 600
3V 630
La (mm)
9,5 x 1500
9,5 x 1513
9,5 x 1525
9,5 x 1538
9,5 x 1550
9,5 x 1563
9,5 x 1575
9,5 x 1588
9,5 x 1600
9,5 x 1613
9,5 x 1625
9,5 x 1650
9,5 x 1663
9,5 x 1675
9,5 x 1700
9,5 x 1713
9,5 x 1725
9,5 x 1750
9,5 x 1763
9,5 x 1775
9,5 x 1800
9,5 x 1813
9,5 x 1825
9,5 x 1850
9,5 x 1863
9,5 x 1875
9,5 x 1900
9,5 x 1913
9,5 x 1925
9,5 x 1950
SPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPZ1650
SPZ1662
SPZ1687
SPZ1700
SPZ1712
SPZ1737
SPZ1750
SPZ1762
SPZ1787
SPZ1800
SPZ1812
SPZ1837
SPZ1850
SPZ1862
SPZ1887
SPZ1900
SPZ1937
SPZ1950
SPZ1987
SPZ2000
SPZ2030
SPZ2037
SPZ2062
SPZ2087
SPZ2120
SPZ2137
SPZ2150
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPZ 1950
SPZ 1987
SPZ 2000
SPZ 2037
SPZ 2087
SPZ 2100
SPZ 2120
SPZ 2137
SPZ 2187
SPZ 2200
SPZ 2240
SPZ 2262
SPZ 2287
SPZ 2300
SPZ 2337
SPZ 2360
SPZ 2387
SPZ 2400
SPZ 2487
SPZ 2500
SPZ 2650
SPZ 2800
SPZ 3000
SPZ 3150
SPZ 3350
SPZ 3550
3V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3V 670
3V 710
3V 750
3V 800
La (mm)
9,5 x 1963
9,5 x 2000
9,5 x 2013
9,5 x 2050
9,5 x 2100
9,5 x 2113
9,5 x 2133
9,5 x 2150
9,5 x 2200
9,5 x 2213
9,5 x 2253
9,5 x 2275
9,5 x 2300
9,5 x 2313
9,5 x 2350
9,5 x 2373
9,5 x 2400
9,5 x 2413
9,5 x 2500
9,5 x 2513
9,5 x 2663
9,5 x 2813
9,5 x 3013
9,5 x 3163
9,5 x 3363
9,5 x 3563
SPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPZ2160
SPZ2187
SPZ2240
SPZ2262
SPZ2280
SPZ2287
SPZ2360
SPZ2410
SPZ2430
SPZ2437
SPZ2450
SPZ2487
SPZ2500
SPZ2540
SPZ2637
SPZ2650
SPZ2690
SPZ2800
SPZ2840
SPZ3000
SPZ3150
SPZ3170
SPZ3350
SPZ3550
3V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
35 850
3V 900
3V 950
3V 1000
3V 1060
3V 1120
3V 1180
3V 1250
3V 1320
3V 1400
XPZ
Rubena
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
XPZ 700
XPZ 725
XPZ 740
XPZ 750
XPZ 780
XPZ 787
XPZ 810
XPZ 860
5
La (mm)
713
738
753
763
793
800
823
873
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
XPZ 905
XPZ 910
XPZ 925
XPZ 930
XPZ 940
XPZ 960
XPZ 987
XPZ 1000
La (mm)
918
923
938
943
953
973
1000
1013
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
XPZ 1030
XPZ 1035
XPZ 1060
XPZ 1110
XPZ 1150
XPZ 1160
XPZ 1180
XPZ 1210
La (mm)
1043
1048
1073
1123
1163
1173
1193
1223
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
XPZ 1250
XPZ 1280
XPZ 1285
XPZ 1320
XPZ 1360
XPZ 1380
XPZ 1430
XPZ 1435
La (mm)
1263
1293
1298
1333
1373
1393
1443
1448
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
XPZ 1500
XPZ 1535
XPZ 1660
XPZ 1720
La (mm)
1513
1548
1673
1733
Rozmerové rady klinových remeňov
XPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPZ562
XPZ587
XPZ590*
XPZ610*
XPZ612
XPZ630
XPZ637
XPZ640*
XPZ662
XPZ670
XPZ687
XPZ690*
XPZ710
XPZ730
XPZ737
XPZ750
XPZ762
XPZ772
XPZ780
XPZ787
XPZ800
XPZ812
XPZ825
XPZ830*
3VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3VX 250
3VX 260
3VX 265
3VX 280
3VX 300
3VX 315
XPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPZ837
XPZ850
XPZ862
XPZ875
XPZ887
XPZ900
XPZ912
XPZ925
XPZ930*
XPZ937
XPZ950
XPZ962
XPZ975*
XPZ980
XPZ987
XPZ1000
XPZ1012
XPZ1030
XPZ1037
XPZ1060
XPZ1077
XPZ1080*
XPZ1087
XPZ1090*
3VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3VX 335
3VX 350
3VX 355
3VX 370
3VX 375
3VX 400
3VX 425
XPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPZ1112
XPZ1120
XPZ1137
XPZ1140*
XPZ1150
XPZ1162
XPZ1180
XPZ1187
XPZ1202
XPZ1210*
XPZ1212
XPZ1230*
XPZ1237
XPZ1250
XPZ1262
XPZ1280*
XPZ1287
XPZ1300*
XPZ1312
XPZ1320
XPZ1337
XPZ1340*
XPZ1362
XPZ1380
3VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3VX 450
3VX 475
3VX 500
3VX 520
3VX 530*
AVX10
Rubena
La (mm)
DIN 7753/3
ISO 2790
AVX10 x 710
AVX10 x 1075
AVX10 x 735
AVX10 x 1113
AVX10 x 750
AVX10 x 1125
AVX10 x 763
AVX10 x 1160
AVX10 x 800
AVX10 x 1175
AVX10 x 813
AVX10 x 1200
AVX10 x 825
AVX10 x 1225
AVX10 x 875
AVX10 x 1240
AVX10 x 913
AVX10 x 1260
AVX10 x 925
AVX10 x 1263
AVX10 x 940
AVX10 x 1300
AVX10 x 944
AVX10 x 1340
AVX10 x 950
AVX10 x 1375
AVX10 x 965
AVX10 x 1385
AVX10 x 975
AVX10 x 1450
AVX10 x 990
AVX10 x 1510
AVX10 x 1000
AVX10 x 1540
AVX10 x 1013
AVX10 x 1675
AVX10 x 1050
AVX10 x 1735
XPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPZ1400
XPZ1412
XPZ1420
XPZ1430*
XPZ1450
XPZ1462
XPZ1480*
XPZ1487
XPZ1500
XPZ1512
XPZ1530*
XPZ1537
XPZ1550
XPZ1562
XPZ1587
XPZ1600
XPZ1637
XPZ1650
XPZ1662
XPZ1687
XPZ1700
XPZ1737
XPZ1750
XPZ1800
3VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3VX 560
3VX 617
3VX 630
3VX 670
3VX 710
XPZ
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPZ1850
XPZ1900
XPZ1937*
XPZ1950
XPZ2000
XPZ2030*
XPZ2037
XPZ2120
XPZ2137*
XPZ2160*
XPZ2240
XPZ2360
XPZ2410
XPZ2500
XPZ2540*
XPZ2650
XPZ2690*
XPZ2800
XPZ2840*
XPZ3000*
XPZ3150
XPZ3350
XPZ3550
3VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
3VX 750
3VX 800
3VX 850*
3VX 950
3VX 1000*
3VX 1060*
3VX 1120*
3VX 1180*
3VX 1250
3VX 3350
3VX 1400
AVX10
Contitech
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
505 SF MV
540 SF MV
550 SF MV
580 SF MV
593 SF MV
600 SF MV
610 SF MV
613 SF MV
617 SF MV
625 SF MV
630 SF MV
635 SF MV
643 SF MV
650 SF MV
660 SF MV
666 SF MV
675 SF MV
680 SF MV
685 SF MV
690 SF MV
695 SF MV
700 SF MV
710 SF MV
715 SF MV
725 SF MV
730 SF MV
735 SF MV
740 SF MV
750 SF MV
757 SF MV
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
AVX10 X
La (mm)
763 SF MV AVX10 X 983 SF MV
770 SF MV AVX10 X 990 SF MV
775 SF MV AVX10 X 995 SF MV
785 SF MV AVX10 X 1000 SF MV
788 SF MV AVX10 X 1005 SF MV
795 SF MV AVX10 X 1013 SF MV
800 SF MV AVX10 X 1025 SF MV
813 SF MV AVX10 X 1035 SF MV
818 SF MV AVX10 X 1050 SF MV
825 SF MV AVX10 X 1060 SF MV
838 SF MV AVX10 X 1065 SF MV
850 SF MV AVX10 X 1070 SF MV
865 SF MV AVX10 X 1075 SF MV
875 SF MV AVX10 X 1080 SF MV
888 SF MV AVX10 X 1085 SF MV
900 SF MV AVX10 X 1090 SF MV
905 SF MV AVX10 X 1100 SF MV
910 SF MV AVX10 X 1110 SF MV
913 SF MV AVX10 X 1113 SF MV
920 SF MV AVX10 X 1125 SF MV
925 SF MV AVX10 X 1133 SF MV
930 SF MV AVX10 X 1140 SF MV
935 SF MV AVX10 X 1150 SF MV
940 SF MV AVX10 X 1160 SF MV
950 SF MV AVX10 X 1165 SF MV
960 SF MV AVX10 X 1170 SF MV
965 SF MV AVX10 X 1175 SF MV
970 SF MV AVX10 X 1184 SF MV
975 SF MV AVX10 X 1190 SF MV
980 SF MV AVX10 X 1200 SF MV
AVX10 X 1215 SF MV
AVX10 X 1225 SF MV
AVX10 X 1238 SF MV
AVX10 X 1250 SF MV
AVX10 X 1270 SF MV
AVX10 X 1275 SF MV
AVX10 X 1290 SF MV
AVX10 X 1300 SF MV
AVX10 X 1310 SF MV
AVX10 X 1325 SF MV
AVX10 X 1340 SF MV
AVX10 X 1350 SF MV
AVX10 X 1375 SF MV
AVX10 X 1400 SF MV
AVX10 X 1425 SF MV
AVX10 X 1450 SF MV
AVX10 X 1475 SF MV
AVX10 X 1500 SF MV
AVX10 X 1525 SF MV
AVX10 X 1550 SF MV
AVX10 X 1575 SF MV
AVX10 X 1600 SF MV
AVX10 X 1625 SF MV
AVX10 X 1650 SF MV
AVX10 X 1700 SF MV
AVX10 X 1750 SF MV
AVX10 X 1775 SF MV
AVX10 X 1825 SF MV
*na dopyt
6
Rozmerové rady klinových remeňov
Z/10
Rubena
Li (mm)
DIN 2215
Z/10 x 400
Z/10 x 425
Z/10 x 480
Z/10 x 580
Z/10 x 600
Z/10 x 610
Z/10 x 615
Z/10 x 630
Z/10 x 635
Z/10 x 650
Z/10 x 660
Z/10 x 670
Z/10 x 680
Z/10 x 685
Z/10 x 690
Z/10 x 700
Z/10 x 710
Z/10 x 725
Z/10 x 730
Z/10 x 735
Z/10 x 750
Z/10 x 775
Z/10 x 780
Z/10 x 800
Z/10 x 820
Lw (mm)
ISO 4184
422
447
502
602
622
632
637
652
657
672
682
692
702
707
712
722
732
747
752
757
772
797
802
822
842
Li (mm)
DIN 2215
Z/10 x 825
Z/10 x 830
Z/10 x 850
Z/10 x 865
Z/10 x 875
Z/10 x 880
Z/10 x 890
Z/10 x 900
Z/10 x 925
Z/10 x 930
Z/10 x 950
Z/10 x 975
Z/10 x 980
Z/10 x 1000
Z/10 x 1020
Z/10 x 1030
Z/10 x 1040
Z/10 x 1050
Z/10 x 1060
Z/10 x 1080
Z/10 x 1090
Z/10 x 1100
Z/10 x 1120
Z/10 x 1130
Z/10 x 1140
Lw (mm)
ISO 4184
847
852
872
887
897
902
912
922
947
952
972
997
1002
1022
1042
1052
1062
1072
1082
1102
1112
1122
1142
1152
1162
Li (mm)
DIN 2215
Z/10 x 1150
Z/10 x 1160
Z/10 x 1170
Z/10 x 1180
Z/10 x 1200
Z/10 x 1220
Z/10 x 1225
Z/10 x 1250
Z/10 x 1275
Z/10 x 1280
Z/10 x 1295
Z/10 x 1300
Z/10 x 1320
Z/10 x 1325
Z/10 x 1350
Z/10 x 1360
Z/10 x 1375
Z/10 x 1380
Z/10 x 1400
Z/10 x 1420
Z/10 x 1450
Z/10 x 1475
Z/10 x 1500
Z/10 x 1525
Z/10 x 1550
Lw (mm)
ISO 4184
1172
1182
1192
1202
1222
1242
1247
1272
1297
1302
1317
1322
1342
1347
1372
1382
1397
1402
1422
1442
1472
1497
1522
1547
1572
Li (mm)
DIN 2215
Z/10 x 1575
Z/10 x 1600
Z/10 x 1650
Z/10 x 1675
Z/10 x 1700
Z/10 x 1750
Z/10 x 1800
Z/10 x 1850
Z/10 x 1875
Z/10 x 1900
Z/10 x 1950
Z/10 x 1975
Z/10 x 2000
Z/10 x 2050
Z/10 x 2060
Z/10 x 2100
Z/10 x 2120
Z/10 x 2150
Z/10 x 2180
Z/10 x 2200
Z/10 x 2240
Z/10 x 2300
Z/10 x 2360
Z/10 x 2400
Z/10 x 2430
Lw (mm)
ISO 4184
1597
1622
1672
1697
1722
1772
1822
1872
1897
1922
1972
1997
2022
2072
2082
2122
2142
2172
2202
2222
2262
2322
2382
2422
2452
Li (mm)
DIN 2215
Z/10 x 2500
Z/10 x 2580
Z/10 x 2650
Z/10 x 2720
Z/10 x 2800
Z/10 x 2850
Z/10 x 2900
Z/10 x 2950
Z/10 x 3000
Z/10 x 3070
Z/10 x 3150
Z/10 x 3250
Z/10 x 3350
Z/10 x 3450
Z/10 x 3550
Z/10 x 3650
Z/10 x 3750
Z/10 x 3870
Z/10 x 4000
Z/10 x 4120
Z/10 x 4250
Z/10 x 4370
Z/10 x 4500
Lw (mm)
ISO 4184
2522
2602
2672
2742
2822
2872
2922
2972
3022
3092
3172
3272
3372
3472
3572
3672
3772
3892
4022
4142
4272
4392
4522
Li (mm)
DIN 2215
10.0X1250
10.0X1270
10.0X1295*
10.0X1320
10.0X1346
10.0X1371
10.0X1400
10.0X1415*
10.0X1440*
10.0X1450
Li (mm)
DIN 2215
10.0X1475
10.0X1500
10.0X1525
10.0X1550
10.0X1575*
10.0X1600
10.0X1626
10.0X1651
10.0X1680
10.0X1700
Li (mm)
DIN 2215
10.0X1730
10.0X1750
10.0X1775*
10.0X1800
10.0X1830
10.0X1850
10.0X1900
10.0X1975
10.0X2000
10.0X2080
Li (mm)
DIN 2215
10.0X2120
10.0X2160*
10.0X2210*
10.0X2240
10.0X2286*
10.0X2311*
10.0X2360
10.0X2413*
10.0X2500
Z/10
Contitech
Li (mm)
DIN 2215
10.0X425*
10.0X450
10.0X470*
10.0X475
10.0X483*
10.0X500
10.0X508*
10.0X520
10.0X530
10.0X551*
Li (mm)
DIN 2215
10.0X560
10.0X575
10.0X584*
10.0X600
10.0X610*
10.0X630
10.0X650*
10.0X670
10.0X686*
10.0X700
Li (mm)
DIN 2215
10.0X710
10.0X725
10.0X730
10.0X750
10.0X765
10.0X775
10.0X800
10.0X813*
10.0X820
10.0X825*
Li (mm)
DIN 2215
10.0X850
10.0X856*
10.0X865
10.0X875
10.0X889*
10.0X900
10.0X914*
10.0X925
10.0X940*
10.0X953*
Li (mm)
DIN 2215
10.0X965*
10.0X990*
10.0X1000
10.0X1008*
10.0X1016
10.0X1030
10.0X1041
10.0X1050*
10.0X1060
10.0X1080
Li (mm)
DIN 2215
10.0X1090*
10.0X1105
10.0X1120
10.0X1150
10.0X1170
10.0X1180
10.0X1194
10.0X1207*
10.0X1215
10.0X1230
ZX
Rubena
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
ZX 472
ZX 497
ZX 522
ZX 552
ZX 562
ZX 582
ZX 602
ZX 622
ZX 652
ZX 692
Li (mm)
450
475
500
530
540
560
580
600
630
670
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
ZX 717
ZX 732
ZX 747
ZX 772
ZX 797
ZX 847
ZX 897
ZX 902
ZX 922
ZX 932
Li (mm)
695
710
725
750
775
825
875
880
900
910
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
ZX 947
ZX 950
ZX 972
ZX 990
ZX 992
ZX 1000
ZX 1022
ZX 1030
ZX 1052
ZX 1092
Li (mm)
925
928
950
968
970
978
1000
1008
1030
1070
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
ZX 1142
ZX 1152
ZX 1172
ZX 1202
ZX 1220
ZX 1242
ZX 1272
ZX 1317
ZX 1342
ZX 1347
Li (mm)
1120
1130
1150
1180
1195
1220
1250
1295
1320
1325
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
ZX 1367
ZX 1422
ZX 1497
ZX 1522
ZX 1652
ZX 1722
Li (mm)
1345
1400
1475
1500
1630
1700
ZX
Contitech
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
505
517
530
543
555
573
586
606
632
649
675
682
708
733
7
Lw (inch)
19
19,5
20
20,5
21
21,7
22,2
23
24
24,7
25,7
26
27
28
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
746
771
784
797
802
822
835
860
878
898*
911
924*
936
949*
*na dopyt
Lw (inch)
28,5
29,5
30
30,5
30,7
31,5
32
33
33,7
34,5*
35
35,5*
36
36,5*
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
962
975*
987
1013
1025*
1030*
1038
1051*
1063
1089
1114
1140
1165
1178*
Lw (inch)
37
37,5*
38
39
39,5*
39,7*
40
40,5*
41
42
43
44
45
45,5*
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
1203
1229
1267
1292*
1310*
1343
1368*
1381*
1394
1419
1437*
1462*
1495*
1521*
Lw (inch)
46,5
47,5
49
50*
50,7*
52
53*
53,5*
54
55
55,7*
56,7*
58*
59*
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
1538*
1546*
1571
1597
1622*
1648*
1665*
1673*
1698
1724*
1749*
1775*
1800*
1825*
Lw (inch)
59,7*
60*
61
62
63*
64*
64,7*
65*
66
67*
68*
69*
70*
71*
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
1876*
1927*
2003
2029*
2054*
2105*
2181*
2257*
2308*
2333*
Lw (inch)
73*
75*
78
79*
80*
82*
85*
88*
90*
91*
Rozmerové rady klinových remeňov
SPA
Rubena
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPA 732
SPA 750
SPA 757
SPA 775
SPA 782
SPA 800
SPA 807
SPA 825
SPA 832
SPA 850
SPA 857
SPA 875
SPA 882
SPA 900
SPA 907
SPA 925
SPA 932
SPA 950
SPA 957
SPA 975
SPA 982
SPA 1000
SPA 1007
SPA 1025
SPA 1032
SPA 1050
La (mm)
12,5 x 750
12,5 x 768
12,5 x 775
12,5 x 793
12,5 x 800
12,5 x 818
12,5 x 825
12,5 x 843
12,5 x 850
12,5 x 868
12,5 x 875
12,5 x 893
12,5 x 900
12,5 x 918
12,5 x 925
12,5 x 943
12,5 x 950
12,5 x 968
12,5 x 975
12,5 x 993
12,5 x 1000
12,5 x 1018
12,5 x 1025
12,5 x 1043
12,5 x 1050
12,5 x 1068
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPA 1057
SPA 1060
SPA 1075
SPA 1082
SPA 1100
SPA 1107
SPA 1120
SPA 1125
SPA 1132
SPA 1150
SPA 1157
SPA 1175
SPA 1180
SPA 1182
SPA 1200
SPA 1207
SPA 1225
SPA 1232
SPA 1250
SPA 1257
SPA 1275
SPA 1282
SPA 1300
SPA 1307
SPA 1320
SPA 1325
La (mm)
12,5 x 1075
12,5 x 1078
12,5 x 1093
12,5 x 1100
12,5 x 1118
12,5 x 1125
12,5 x 1138
12,5 x 1143
12,5 x 1150
12,5 x 1168
12,5 x 1175
12,5 x 1193
12,5 x 1198
12,5 x 1200
12,5 x 1218
12,5 x 1225
12,5 x 1243
12,5 x 1250
12,5 x 1268
12,5 x 1275
12,5 x 1293
12,5 x 1300
12,5 x 1318
12,5 x 1325
12,5 x 1338
12,5 x 1343
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPA 1332
SPA 1350
SPA 1357
SPA 1375
SPA 1382
SPA 1400
SPA 1407
SPA 1425
SPA 1432
SPA 1450
SPA 1457
SPA 1475
SPA 1482
SPA 1500
SPA 1507
SPA 1525
SPA 1532
SPA 1550
SPA 1557
SPA 1575
SPA 1582
SPA 1600
SPA 1607
SPA 1625
SPA 1632
SPA 1650
La (mm)
12,5 x 1350
12,5 x 1368
12,5 x 1375
12,5 x 1393
12,5 x 1400
12,5 x 1418
12,5 x 1425
12,5 x 1443
12,5 x 1450
12,5 x 1468
12,5 x 1475
12,5 x 1493
12,5 x 1500
12,5 x 1518
12,5 x 1525
12,5 x 1543
12,5 x 1550
12,5 x 1568
12,5 x 1575
12,5 x 1593
12,5 x 1600
12,5 x 1618
12,5 x 1625
12,5 x 1643
12,5 x 1650
12,5 x 1668
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPA 1657
SPA 1675
SPA 1682
SPA 1700
SPA 1707
SPA 1725
SPA 1732
SPA 1750
SPA 1757
SPA 1782
SPA 1800
SPA 1807
SPA 1825
SPA 1832
SPA 1850
SPA 1857
SPA 1882
SPA 1900
SPA 1907
SPA 1932
SPA 1950
SPA 1957
SPA 1982
SPA 2000
SPA 2007
SPA 2032
La (mm)
12,5 x 1675
12,5 x 1693
12,5 x 1700
12,5 x 1718
12,5 x 1725
12,5 x 1743
12,5 x 1750
12,5 x 1768
12,5 x 1775
12,5 x 1800
12,5 x 1818
12,5 x 1825
12,5 x 1843
12,5 x 1850
12,5 x 1868
12,5 x 1875
12,5 x 1900
12,5 x 1918
12,5 x 1925
12,5 x 1950
12,5 x 1968
12,5 x 1975
12,5 x 2000
12,5 x 2018
12,5 x 2025
12,5 x 2050
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPA 2050
SPA 2057
SPA 2082
SPA 2100
SPA 2120
SPA 2132
SPA 2150
SPA 2157
SPA 2182
SPA 2200
SPA 2207
SPA 2232
SPA 2240
SPA 2257
SPA 2282
SPA 2300
SPA 2307
SPA 2332
SPA 2360
SPA 2382
SPA 2400
SPA 2432
SPA 2482
SPA 2500
SPA 2532
SPA 2582
La (mm)
12,5 x 2068
12,5 x 2075
12,5 x 2100
12,5 x 2118
12,5 x 2138
12,5 x 2150
12,5 x 2168
12,5 x 2175
12,5 x 2200
12,5 x 2218
12,5 x 2225
12,5 x 2250
12,5 x 2258
12,5 x 2275
12,5 x 2300
12,5 x 2318
12,5 x 2325
12,5 x 2350
12,5 x 2378
12,5 x 2400
12,5 x 2418
12,5 x 2450
12,5 x 2500
12,5 x 2518
12,5 x 2550
12,5 x 2600
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPA 2632
SPA 2650
SPA 2682
SPA 2707
SPA 2725
SPA 2782
SPA 2800
SPA 2832
SPA 2882
SPA 2932
SPA 2950
SPA 2982
SPA 3000
SPA 3350
SPA 3550
SPA 3750
SPA 4000
SPA 4250
SPA 4500
SPA 4750
SPA 5000
SPA 5300
SPA 5600
La (mm)
12,5 x 2650
12,5 x 2668
12,5 x 2700
12,5 x 2725
12,5 x 2743
12,5 x 2800
12,5 x 2818
12,5 x 2850
12,5 x 2900
12,5 x 2950
12,5 x 2968
12,5 x 3000
12,5 x 3018
12,5 x 3368
12,5 x 3568
12,5 x 3768
12,5 x 4018
12,5 x 4268
12,5 x 4518
12,5 x 4768
12,5 x 5018
12,5 x 5318
12,5 x 5618
SPA
Contitech
SPA732
SPA757
SPA782
SPA800
SPA807
SPA832
SPA850
SPA857
SPA882
SPA900
SPA907
SPA925
SPA932
SPA950
SPA957
SPA967
SPA975
SPA982
SPA1000
SPA1007
SPA1032
SPA1042
SPA1060
SPA1082
SPA1090
SPA1100
SPA1107
SPA1120
SPA1132
SPA1150
SPA1175
SPA1180
SPA1207
SPA1225
SPA1232
SPA1250
SPA1257
SPA1272
SPA1282
SPA1307
SPA1320
SPA1357
SPA1367
SPA1375
SPA1382
SPA1400
SPA1407
SPA1425
SPA1432
SPA1457
SPA1482
SPA1500
SPA1507
SPA1525
SPA1532
SPA1557
SPA1582
SPA1600
SPA1607
SPA1632
SPA1657
SPA1675
SPA1682
SPA1700
SPA1707
SPA1732
SPA1750
SPA1757
SPA1782
SPA1800
Lw (mm)
DIN 7753
SPA1807
SPA1832
SPA1850
SPA1857
SPA1882
SPA1900
SPA1907
SPA1925
SPA1932
SPA1950
SPA1957
SPA1982
SPA2000
SPA2007
SPA2032
SPA2057
SPA2082
SPA2120
SPA2132
SPA2182
SPA2207
SPA2227
SPA2232
SPA2240
SPA2257
SPA2282
SPA2300
SPA2307
XPA
Rubena
SPA2332
SPA2360
SPA2375
SPA2382
SPA2432
SPA2475
SPA2482
SPA2500
SPA2532
SPA2582
SPA2607
SPA2632
SPA2650
SPA2682
SPA2732
SPA2782
SPA2800
SPA2832
SPA2847
SPA2882
SPA2900
SPA2932
SPA2982
SPA3000
SPA3032
SPA3082
SPA3150
SPA3182
SPA3250
SPA3282
SPA3350
SPA3382
SPA3450
SPA3500
SPA3550
SPA3650
SPA3750
SPA4000
SPA4250
SPA4500
SPA5000
XPA
Contitech
Lw (mm)
La
DIN 7753/1
(mm)
ISO 4184
XPA 730
748
Lw (mm)
La
DIN 7753/1
(mm)
ISO 4184
XPA 1070 1088
Lw (mm)
La
DIN 7753/1
(mm)
ISO 4184
XPA 1380 1398
XPA590
XPA832
XPA1007*
Lw (mm)
DIN 7753
XPA1250
XPA1450
XPA1700
XPA2240
XPA610*
XPA850
XPA1030
XPA1257
XPA1457*
XPA1732*
XPA 815
833
XPA 1120
1138
XPA 1440
XPA2310
1458
XPA630
XPA857
XPA1060
XPA1282
XPA1482
XPA1750
XPA 865
883
XPA 1150
1168
XPA2360
XPA 1500
1518
XPA640
XPA860*
XPA1082*
XPA1300*
XPA1500
XPA1782
XPA 882
900
XPA 1160
XPA2432*
1178
XPA 1540
1558
XPA670*
XPA882
XPA1090
XPA1307
XPA1507
XPA1800
XPA 915
933
XPA2500
XPA 1170
1188
XPA 1670
1688
XPA690
XPA900
XPA1120
XPA1320
XPA1532
XPA1850
XPA 940
XPA2650
958
XPA 1195
1213
XPA 1730
1748
XPA710
XPA907
XPA1140
XPA1332
XPA1550*
XPA1900
XPA2800
XPA 950
968
XPA 1220
1238
XPA 2500
2518
XPA732*
XPA910*
XPA1150
XPA1340
XPA1557
XPA1950
XPA3000
XPA 970
988
XPA 1230
1248
XPA750*
XPA932
XPA1157
XPA1357
XPA1582
XPA2000
XPA3150
XPA 990
1008
XPA 1235
1253
XPA757
XPA950
XPA1180
XPA1360
XPA1600
XPA2082
XPA3350
XPA 1000
1018
XPA 1255
1273
XPA782
XPA957
XPA1207
XPA1382*
XPA1632
XPA2120
XPA3550
XPA 1005
1023
XPA 1295
1313
XPA800
XPA982
XPA1210
XPA1400
XPA1650
XPA2132
XPA3750*
XPA 1010
1028
XPA 1330
1348
XPA820
XPA1000
XPA1232
XPA1432*
XPA1680
XPA2182*
XPA4000*
XPA 1040
1058
XPA 1365
1378
*na dopyt
8
Rozmerové rady klinových remeňov
A/13
Rubena
Li (mm)
Lw (mm)
Li (mm)
DIN 2215 ISO 4184
DIN 2215
A/13 x 480 510
A/13 x 930
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
960
A/13 x 1340
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
1370
A/13 x 1850
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
1880
A/13 x 2600
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
2630
A/13 x 4500
Lw (mm)
ISO 4184
4530
A/13 x 585 615
A/13 x 940
970
A/13 x 1350
1380
A/13 x 1870
1900
A/13 x 2620
2650
A/13 x 4620
4650
A/13 x 600 630
A/13 x 950
980
A/13 x 1360
1390
A/13 x 1880
1910
A/13 x 2650
2680
A/13 x 4750
4780
A/13 x 610 640
A/13 x 960
990
A/13 x 1370
1400
A/13 x 1900
1930
A/13 x 2700
2730
A/13 x 4870
4900
A/13 x 615 645
A/13 x 970
1000
A/13 x 1375
1405
A/13 x 1920
1950
A/13 x 2720
2750
A/13 x 5000
5030
A/13 x 630 660
A/13 x 975
1005
A/13 x 1380
1410
A/13 x 1930
1960
A/13 x 2750
2780
A/13 x 5100
5130
A/13 x 640 670
A/13 x 990
1020
A/13 x 1400
1430
A/13 x 1950
1980
A/13 x 2800
2830
A/13 x 5150
5180
A/13 x 650 680
A/13 x 1000
1030
A/13 x 1420
1450
A/13 x 1970
2000
A/13 x 2850
2880
A/13 x 5300
5330
A/13 x 660 690
A/13 x 1010
1040
A/13 x 1435
1465
A/13 x 1975
2005
A/13 x 2900
2930
A/13 x 5450
5480
A/13 x 670 700
A/13 x 1020
1050
A/13 x 1450
1480
A/13 x 1980
2010
A/13 x 2950
2980
A/13 x 5500
5530
A/13 x 680 710
A/13 x 1025
1055
A/13 x 1460
1490
A/13 x 2000
2030
A/13 x 2970
3000
A/13 x 5600
5630
A/13 x 690 720
A/13 x 1030
1060
A/13 x 1470
1500
A/13 x 2020
2050
A/13 x 3000
3030
A/13 x 5800
5830
A/13 x 700 730
A/13 x 1040
1070
A/13 x 1475
1505
A/13 x 2030
2060
A/13 x 3050
3080
A/13 x 6000
6030
A/13 x 710 740
A/13 x 1050
1080
A/13 x 1480
1510
A/13 x 2050
2080
A/13 x 3070
3100
A/13 x 6150
6180
A/13 x 720 750
A/13 x 1060
1090
A/13 x 1500
1530
A/13 x 2060
2090
A/13 x 3100
3130
A/13 x 6300
6330
A/13 x 730 760
A/13 x 1070
1100
A/13 x 1510
1540
A/13 x 2070
2100
A/13 x 3150
3180
A/13 x 6500
6530
A/13 x 735 765
A/13 x 1080
1110
A/13 x 1520
1550
A/13 x 2090
2120
A/13 x 3200
3230
A/13 x 6700
6730
A/13 x 750 780
A/13 x 1090
1120
A/13 x 1525
1555
A/13 x 2100
2130
A/13 x 3250
3280
A/13 x 6900
6930
A/13 x 760 790
A/13 x 1100
1130
A/13 x 1550
1580
A/13 x 2120
2150
A/13 x 3300
3330
A/13 x 7100
7130
A/13 x 770 800
A/13 x 1120
1150
A/13 x 1560
1590
A/13 x 2150
2180
A/13 x 3350
3380
A/13 x 7300
7330
A/13 x 775 805
A/13 x 1125
1155
A/13 x 1570
1600
A/13 x 2180
2210
A/13 x 3400
3430
A/13 x 7500
7530
A/13 x 785 815
A/13 x 1140
1170
A/13 x 1575
1605
A/13 x 2200
2230
A/13 x 3450
3480
A/13 x 7750
7780
A/13 x 800 830
A/13 x 1150
1180
A/13 x 1600
1630
A/13 x 2210
2240
A/13 x 3500
3530
A/13 x 8000
8030
A/13 x 810 840
A/13 x 1160
1190
A/13 x 1620
1650
A/13 x 2240
2270
A/13 x 3550
3580
A/13 x 8250
8280
A/13 x 815 845
A/13 x 1170
1200
A/13 x 1625
1655
A/13 x 2250
2280
A/13 x 3600
3630
A/13 x 8500
8530
A/13 x 820 850
A/13 x 1180
1210
A/13 x 1640
1670
A/13 x 2260
2290
A/13 x 3650
3680
A/13 x 8750
8780
A/13 x 825 855
A/13 x 1200
1230
A/13 x 1650
1680
A/13 x 2285
2315
A/13 x 3700
3730
A/13 x 9000
9030
A/13 x 830 860
A/13 x 1220
1250
A/13 x 1670
1700
A/13 x 2300
2330
A/13 x 3750
3780
A/13 x 9250
9280
A/13 x 840 870
A/13 x 1225
1255
A/13 x 1675
1705
A/13 x 2330
2360
A/13 x 3800
3830
A/13 x 9500
9530
A/13 x 850 880
A/13 x 1230
1260
A/13 x 1680
1710
A/13 x 2360
2390
A/13 x 3850
3880
A/13 x 9750
9780
A/13 x 860 890
A/13 x 1240
1270
A/13 x 1700
1730
A/13 x 2400
2430
A/13 x 3870
3900
A/13 x 10000
10030
A/13 x 870 900
A/13 x 1245
1275
A/13 x 1725
1755
A/13 x 2415
2445
A/13 x 3900
3930
A/13 x 875 905
A/13 x 1250
1280
A/13 x 1730
1760
A/13 x 2430
2460
A/13 x 4000
4030
A/13 x 880 910
A/13 x 1270
1300
A/13 x 1750
1780
A/13 x 2450
2480
A/13 x 4100
4130
A/13 x 890 920
A/13 x 1275
1305
A/13 x 1770
1800
A/13 x 2470
2500
A/13 x 4120
4150
A/13 x 900 930
A/13 x 1280
1310
A/13 x 1775
1805
A/13 x 2500
2530
A/13 x 4250
4280
A/13 x 910 940
A/13 x 1290
1320
A/13 x 1800
1830
A/13 x 2540
2570
A/13 x 4350
4380
A/13 x 920 950
A/13 x 1300
1330
A/13 x 1825
1855
A/13 x 2550
2580
A/13 x 4370
4400
A/13 x 925 955
A/13 x 1320
1350
A/13 x 1830
1860
A/13 x 2580
2610
A/13 x 4450
4480
A/13
Contitech
13.0X457
13.0X787
13.0X991
13.0X1240
Li (mm)
DIN 2215
13.0X1575
13.0X1980
13.0X2311
13.0X2730
13.0X3302
13.0X4064
13.0X483
13.0X800
13.0X1000
13.0X1250
13.0X1600
13.0X2000
13.0X2337
13.0X2743
13.0X3350
13.0X4115
13.0X508
13.0X813
13.0X1016
13.0X1270
13.0X1625
13.0X2010
13.0X2360
13.0X2769
13.0X3404
13.0X4250
13.0X535
13.0X825
13.0X1030
13.0X1300
13.0X1651
13.0X2030
13.0X2388
13.0X2800
13.0X3454
13.0X4394
13.0X560
13.0X838
13.0X1041
13.0X1320
13.0X1676
13.0X2040
13.0X2413
13.0X2819
13.0X3505
13.0X4445
13.0X580
13.0X850
13.0X1060
13.0X1335
13.0X1700
13.0X2057
13.0X2435
13.0X2840
13.0X3550
13.0X4470
13.0X600
13.0X855
13.0X1075
13.0X1346
13.0X1725
13.0X2083
13.0X2475
13.0X2870
13.0X3607
13.0X4572
13.0X630
13.0X875
13.0X1090
13.0X1359
13.0X1750
13.0X2100
13.0X2500
13.0X2900
13.0X3632
13.0X4720
13.0X655
13.0X889
13.0X1105
13.0X1372
13.0X1780
13.0X2120
13.0X2515
13.0X2926
13.0X3650
13.0X4750
13.0X670
13.0X900
13.0X1120
13.0X1400
13.0X1800
13.0X2134
13.0X2540
13.0X2946
13.0X3683
13.0X4978
13.0X690
13.0X914
13.0X1130
13.0X1422
13.0X1825
13.0X2150
13.0X2565
13.0X3000
13.0X3750
13.0X5000
13.0X710
13.0X925
13.0X1143
13.0X1448
13.0X1854
13.0X2184
13.0X2591
13.0X3023
13.0X3810
13.0X5334
13.0X730
13.0X939
13.0X1168
13.0X1475
13.0X1880
13.0X2200
13.0X2616
13.0X3050
13.0X3886
13.0X5512
13.0X750
13.0X950
13.0X1180
13.0X1500
13.0X1900
13.0X2240
13.0X2650
13.0X3150
13.0X3912
13.0X6305
13.0X767
13.0X965
13.0X1200
13.0X1525
13.0X1930
13.0X2261
13.0X2667
13.0X3226
13.0X3988
13.0X780
13.0X975
13.0X1220
13.0X1550
13.0X1956
13.0X2285
13.0X2692
13.0X3250
13.0X4000
9
*na dopyt
Rozmerové rady klinových remeňov
AX
Rubena
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
AX 505
475
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
AX 720
690
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
AX 925
895
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
AX 1060
AX 530
1030
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
AX 1320
500
AX 740
710
AX 930
900
AX 1100
1290
1070
AX 1350
AX 560
530
AX 750
720
AX 950
920
1320
AX 1140
1110
AX 1370
AX 570
540
AX 780
750
AX 955
1340
925
AX 1150
1120
AX 1430
AX 590
560
AX 805
775
1400
AX 980
950
AX 1180
1150
AX 1500
AX 605
575
AX 850
1470
820
AX 990
960
AX 1210
1180
AX 1530
AX 630
600
1500
AX 855
825
AX 995
965
AX 1220
1190
AX 1650
AX 660
1620
630
AX 900
870
AX 1030
1000
AX 1245
1215
AX 1655
AX 695
1625
665
AX 905
875
AX 1050
1020
AX 1280
1250
AX 1725
1695
Li (mm)
Li (mm)
Li (mm)
Li (mm)
Li (mm)
AX
Contitech
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
513
19
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
894
34
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
1249
48
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
1783
69
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
2341
91
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
2976*
538
20
906
34,5
1275
49
1808
70
2367
116*
92
3027*
563
21
919
35
1300
50
1833
71
118*
2392
93
3078*
581*
21,7*
944
36
1325
51
1859
120*
72
2418
94
3180*
589
22
970
37
1351
52
124*
1884
73
2443
95
3281*
614
23
983
37,5
1376
128*
53
1910
74
2468
96
3332*
627*
23,5*
995
38
130*
1389*
53,5*
1935
75
2494*
97*
3383*
640
24
1008*
132*
38,5*
1402
54
1960
76
2519
98
3434*
665
25
134*
1021
39
1427
55
1986
77
2545*
99*
3484
690
136
26
1046
40
1452
56
2011
78
2570
100
3510*
138*
716
27
1071
41
1478
57
2037
79
2621
102
3586*
140*
729*
27,5*
1097
42
1503
58
2062
80
2646*
103*
3688*
144*
741
28
1110
42,5
1529
59
2087
81
2672*
104*
3789*
148*
767
29
1122
43
1554
60
2113
82
2697
105
4043*
158*
780
29,5
1135*
43,5*
1579
61
2138
83
2722*
106*
4145*
162*
792
30
1148
44
1605
62
2164
84
2748*
107*
4424*
173*
817
31
1160
44,5
1630
63
2189
85
2773*
108*
4450*
174*
830
31,5
1173
45
1656
64
2214
86
2824*
110*
4602*
180*
843
32
1185*
45,5*
1681
65
2240
87
2875*
112*
856
32,5
1198
46
1706
66
2265
88
2900*
113*
868
33
1210*
46,5*
1732
67
2291
89
2926*
114*
873*
33,2*
1224
47
1757
68
2316
90
2951*
115*
Lw (inch)
Lw (inch)
Lw (inch)
AVX13
Rubena
La (mm)
DIN 7753/3, ISO 2790
AVX13 x 725
AVX13 x 1200
Lw (inch)
Lw (inch)
Lw (inch)
AVX13
Contitech
AVX13 X 1000 SF MV
AVX13 X 1175 SF MV
La (mm)
AVX13 X 1410 SF MV
AVX13 X 1693 SF MV
AVX13 X 2025 SF MV
AVX13 X 1015 SF MV
AVX13 X 1184 SF MV
AVX13 X 1425 SF MV
AVX13 X 1700 SF MV
AVX13 X 2075 SF MV
AVX13 x 750
AVX13 x 1225
AVX13 X 1025 SF MV
AVX13 X 1188 SF MV
AVX13 X 1443 SF MV
AVX13 X 1718 SF MV
AVX13 X 2100 SF MV
AVX13 x 775
AVX13 x 1250
AVX13 X 1030 SF MV
AVX13 X 1200 SF MV
AVX13 X 1450 SF MV
AVX13 X 1725 SF MV
AVX13 X 2125 SF MV
AVX13 x 800
AVX13 x 1275
AVX13 X 1040 SF MV
AVX13 X 1225 SF MV
AVX13 X 1460 SF MV
AVX13 X 1750 SF MV
AVX13 X 2200 SF MV
AVX13 x 825
AVX13 x 1300
AVX13 X 1050 SF MV
AVX13 X 1235 SF MV
AVX13 X 1475 SF MV
AVX13 X 1775 SF MV
AVX13 x 875
AVX13 x 1310
AVX13 X 1055 SF MV
AVX13 X 1250 SF MV
AVX13 X 1485 SF MV
AVX13 X 1800 SF MV
AVX13 x 925
AVX13 x 1350
AVX13 X 1060 SF MV
AVX13 X 1260 SF MV
AVX13 X 1500 SF MV
AVX13 X 1825 SF MV
AVX13 x 950
AVX13 x 1375
AVX13 X 1100 SF MV
AVX13 X 1275 SF MV
AVX13 X 1518 SF MV
AVX13 X 1850 SF MV
AVX13 x 975
AVX13 x 1400
AVX13 X 1118 SF MV
AVX13 X 1285 SF MV
AVX13 X 1525 SF MV
AVX13 X 1863 SF MV
AVX13 x 1000 AVX13 x 1450
AVX13 X 1125 SF MV
AVX13 X 1290 SF MV
AVX13 X 1535 SF MV
AVX13 X 1875 SF MV
AVX13 x 1018 AVX13 x 1460
AVX13 X 1138 SF MV
AVX13 X 1300 SF MV
AVX13 X 1550 SF MV
AVX13 X 1900 SF MV
AVX13 x 1025 AVX13 x 1525
AVX13 X 1145 SF MV
AVX13 X 1325 SF MV
AVX13 X 1575 SF MV
AVX13 X 1925 SF MV
AVX13 x 1050 AVX13 x 1550
AVX13 X 1150 SF MV
AVX13 X 1338 SF MV
AVX13 X 1600 SF MV
AVX13 X 1950 SF MV
AVX13 x 1075 AVX13 x 1675
AVX13 X 1155 SF MV
AVX13 X 1350 SF MV
AVX13 X 1625 SF MV
AVX13 X 1975 SF MV
AVX13 x 1125 AVX13 x 1750
AVX13 X 1160 SF MV
AVX13 X 1385 SF MV
AVX13 X 1650 SF MV
AVX13 X 2000 SF MV
AVX13 x 1175 AVX13 x 2500
AVX13 X 1165 SF MV
AVX13 X 1400 SF MV
AVX13 X 1675 SF MV
AVX13 X 2018 SF MV
*na dopyt
10
Rozmerové rady klinových remeňov
SPB
Rubena
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPB 1250
SPB 1320
16 x 1272
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPB 1778
16 x 1342
SPB 1800
La (mm)
16 x 1800
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPB 2240
16 x 1822
SPB 2338
La (mm)
16 x 2262
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPB 3000
16 x 2360
SPB 3128
La (mm)
16 x 3022
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
SPB 4750
16 x 4772
16 x 3150
SPB 5000
16 x 5022
La (mm)
La (mm)
SPB 1400
16 x 1422
SPB 1828
16 x 1850
SPB 2360
16 x 2382
SPB 3150
16 x 3172
SPB 5300
16 x 5322
SPB 1478
16 x 1500
SPB 1878
16 x 1900
SPB 2478
16 x 2500
SPB 3350
16 x 3372
SPB 5600
16 x 5622
SPB 1500
16 x 1522
SPB 1900
16 x 1922
SPB 2500
16 x 2522
SPB 3550
16 x 3572
SPB 6000
16 x 6022
SPB 1578
16 x 1600
SPB 2000
16 x 2022
SPB 2628
16 x 2650
SPB 3750
16 x 3772
SPB 6300
16 x 6322
SPB 1600
16 x 1622
SPB 2098
16 x 2120
SPB 2650
16 x 2672
SPB 3978
16 x 4000
SPB 6700
16 x 6722
SPB 1678
16 x 1700
SPB 2120
16 x 2142
SPB 2778
16 x 2800
SPB 4000
16 x 4022
SPB 7100
16 x 7122
SPB 1700
16 x 1722
SPB 2140
16 x 2162
SPB 2800
16 x 2822
SPB 4250
16 x 4272
SPB 7500
16 x 7522
SPB 1728
16 x 1750
SPB 2218
16 x 2240
SPB 2850
16 x 2872
SPB 4500
16 x 4522
SPB 8000
16 x 8022
SPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPB4820
5V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
5V 1900
SPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPB1250
5V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
SPB1320
SPB1340
SPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPB2098
5V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
SPB2120
5V 530
SPB2150
SPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPB2650
SPB2680
5V 850
5V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
5V 1060
SPB2720
SPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
SPB3500
SPB3550
5V
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
5V 1400
SPB3620
SPB4840
SPB4870
SPB1360
SPB2180
SPB2730
SPB3650
SPB5000
SPB1400
SPB2200
SPB2760
SPB3675
SPB5060
SPB1450
SPB2240
SPB2800
SPB1472
SPB2264
SPB2840
SPB1500
SPB2280
SPB1530
SPB2300
5V 900
SPB3750
5V 1120
SPB3800
SPB5070
5V 1500
SPB2850
SPB3825
SPB5150
SPB2880
SPB3850
SPB5300
SPB1540
SPB2310
SPB2900
SPB3870
SPB5350
SPB1550
SPB2350
SPB2950
SPB4000
SPB5380
SPB1600
5V 630
SPB1650
SPB1700
SPB4040
SPB4050
SPB2410
SPB3070
SPB4120
SPB6000
SPB2430
SPB3080
SPB4250
SPB6340
SPB2450
SPB3150
SPB1860
5V 750
SPB4370
SPB6700
SPB4400
SPB7000
XPB
Rubena
Lw (mm)
DIN 7753/1
ISO 4184
XPB 1250
1272
XPB 1280
1302
XPB 1310
1332
XPB 1350
1372
XPB 1380
1402
XPB 1400
1422
XPB 1460
1482
XPB 1530
1552
XPB 1560
1582
XPB 1680
1702
XPB 1750
1772
XPB 2500
2522
La (mm)
SPB3320
SPB3350
5V 1320
SPB4500
SPB7100
SPB4550
SPB7500
SPB8000
SPB2580
SPB3400
SPB4560
SPB2600
SPB3425
SPB4620
SPB2630
SPB3450
SPB4750
XPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPB950
5VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
XPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPB1900
5VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
5VX 750
XPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPB2410
5VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
5VX 950
XPB
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753
XPB4000
XPB1250
XPB1950
XPB2470
XPB4060
XPB1320
XPB1970
XPB2500
XPB4250
XPB1340
5VX 530
XPB2000
XPB2530
XPB1400
XPB2020
XPB1450
XPB2100
XPB2680
XPB1481
XPB2120
XPB2700
XPB1500
XPB2150
XPB1550
XPB2200
XPB1600
5VX 630
XPB1650
XPB1700
5VX 670
XPB1800
5VX 710
5VX 800
5VX 850
XPB2240
XPB2280
XPB1750
XPB1850
11
5V 1000
5VX 1000
XPB2650
XPB4310
XPB4370
5VX 1060
XPB4500
XPB4750
XPB2800
XPB5000
XPB2840
XPB5300
XPB2900
XPB5600
XPB3000
5VX 1180
XPB6000
XPB2300
XPB3150
5VX 1250
XPB6300
XPB2310
XPB3350
5VX 1320
XPB6700
XPB2325
XPB3550
5VX 3550
XPB2360
XPB3750
5VX 900
5V 2500
SPB6500
SPB3170
SPB2530
SPB2060
5V 1700
SPB3250
SPB2540
5V 800
SPB4310
SPB2500
SPB1930
SPB2000
5V 1250
5V 2240
SPB5900
SPB2518
SPB1950
SPB2020
5V 1180
SPB4060
SPB5680
5V 710
5V 950
SPB3000
SPB5600
5V 1600
SPB2400
SPB1850
SPB1900
SPB2975
SPB2990
5V 670
SPB1750
SPB1800
SPB2360
SPB2391
5V 2000
SPB5080
5V 2800
5VX
Contitech
La (inch)
RMA/MPTA
Rozmerové rady klinových remeňov
B/17
Rubena
Li (mm)
DIN 2215
B/17 x 600
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
643
B/17 x 1115
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
1158
B/17 x 1550
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
1593
B/17 x 2285
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
2328
B/17 x 3800
Lw (mm)
Li (mm)
ISO 4184
DIN 2215
3843
B/17 x 6200
Lw (mm)
ISO 4184
6243
B/17 x 630
673
B/17 x 1120
1163
B/17 x 1560
1603
B/17 x 2300
2343
B/17 x 3850
3893
B/17 x 6300
6343
B/17 x 650
B/17 x 675
B/17 x 710
B/17 x 765
B/17 x 775
B/17 x 790
B/17 x 800
B/17 x 815
B/17 x 825
B/17 x 835
B/17 x 840
B/17 x 850
B/17 x 875
B/17 x 890
B/17 x 900
B/17 x 915
B/17 x 925
B/17 x 935
B/17 x 940
B/17 x 950
B/17 x 960
B/17 x 965
B/17 x 970
B/17 x 975
B/17 x 1000
B/17 x 1010
B/17 x 1020
B/17 x 1025
B/17 x 1030
B/17 x 1035
B/17 x 1040
B/17 x 1050
B/17 x 1060
B/17 x 1070
B/17 x 1075
B/17 x 1080
B/17 x 1085
B/17 x 1090
B/17 x 1100
B/17 x 1105
693
718
753
808
818
833
843
858
868
878
883
893
918
933
943
958
968
978
983
993
1003
1008
1013
1018
1043
1053
1063
1068
1073
1078
1083
1093
1103
1113
1118
1123
1128
1133
1143
1148
B/17 x 1130
B/17 x 1140
B/17 x 1150
B/17 x 1170
B/17 x 1180
B/17 x 1185
B/17 x 1200
B/17 x 1210
B/17 x 1220
B/17 x 1225
B/17 x 1230
B/17 x 1245
B/17 x 1250
B/17 x 1270
B/17 x 1275
B/17 x 1280
B/17 x 1285
B/17 x 1295
B/17 x 1300
B/17 x 1320
B/17 x 1330
B/17 x 1335
B/17 x 1345
B/17 x 1350
B/17 x 1360
B/17 x 1365
B/17 x 1370
B/17 x 1380
B/17 x 1400
B/17 x 1420
B/17 x 1430
B/17 x 1435
B/17 x 1445
B/17 x 1450
B/17 x 1470
B/17 x 1475
B/17 x 1500
B/17 x 1510
B/17 x 1525
B/17 x 1535
1173
1183
1193
1213
1223
1228
1243
1253
1263
1268
1273
1288
1293
1313
1318
1323
1328
1338
1343
1363
1373
1378
1388
1393
1403
1408
1413
1423
1443
1463
1473
1478
1488
1493
1513
1518
1543
1553
1568
1578
B/17 x 1575
B/17 x 1585
B/17 x 1600
B/17 x 1620
B/17 x 1625
B/17 x 1650
B/17 x 1675
B/17 x 1685
B/17 x 1700
B/17 x 1725
B/17 x 1750
B/17 x 1765
B/17 x 1775
B/17 x 1800
B/17 x 1825
B/17 x 1850
B/17 x 1875
B/17 x 1900
B/17 x 1920
B/17 x 1925
B/17 x 1950
B/17 x 1960
B/17 x 1975
B/17 x 2000
B/17 x 2020
B/17 x 2030
B/17 x 2050
B/17 x 2060
B/17 x 2070
B/17 x 2080
B/17 x 2100
B/17 x 2120
B/17 x 2130
B/17 x 2150
B/17 x 2180
B/17 x 2190
B/17 x 2200
B/17 x 2240
B/17 x 2250
B/17 x 2260
1618
1628
1643
1663
1668
1693
1718
1728
1743
1768
1793
1808
1818
1843
1868
1893
1918
1943
1963
1968
1993
2003
2018
2043
2063
2073
2093
2103
2113
2123
2143
2163
2173
2193
2223
2233
2243
2283
2293
2303
B/17 x 2310
B/17 x 2335
B/17 x 2360
B/17 x 2385
B/17 x 2400
B/17 x 2430
B/17 x 2450
B/17 x 2465
B/17 x 2500
B/17 x 2540
B/17 x 2550
B/17 x 2580
B/17 x 2600
B/17 x 2615
B/17 x 2625
B/17 x 2650
B/17 x 2700
B/17 x 2720
B/17 x 2750
B/17 x 2800
B/17 x 2850
B/17 x 2900
B/17 x 2950
B/17 x 3000
B/17 x 3050
B/17 x 3070
B/17 x 3100
B/17 x 3150
B/17 x 3200
B/17 x 3250
B/17 x 3300
B/17 x 3350
B/17 x 3400
B/17 x 3450
B/17 x 3500
B/17 x 3550
B/17 x 3600
B/17 x 3650
B/17 x 3700
B/17 x 3750
2353
2378
2403
2428
2443
2473
2493
2508
2543
2583
2593
2623
2643
2658
2668
2693
2743
2763
2793
2843
2893
2943
2993
3043
3093
3113
3143
3193
3243
3293
3343
3393
3443
3493
3543
3593
3643
3693
3743
3793
B/17 x 3870
B/17 x 3900
B/17 x 3950
B/17 x 4000
B/17 x 4050
B/17 x 4060
B/17 x 4100
B/17 x 4120
B/17 x 4150
B/17 x 4200
B/17 x 4250
B/17 x 4300
B/17 x 4350
B/17 x 4370
B/17 x 4400
B/17 x 4450
B/17 x 4500
B/17 x 4600
B/17 x 4620
B/17 x 4700
B/17 x 4750
B/17 x 4800
B/17 x 4850
B/17 x 4870
B/17 x 4900
B/17 x 4950
B/17 x 5000
B/17 x 5100
B/17 x 5150
B/17 x 5200
B/17 x 5300
B/17 x 5450
B/17 x 5500
B/17 x 5600
B/17 x 5700
B/17 x 5800
B/17 x 5900
B/17 x 6000
B/17 x 6100
B/17 x 6150
3913
3943
3993
4043
4093
4103
4143
4163
4193
4243
4293
4343
4393
4413
4443
4493
4543
4643
4663
4743
4793
4843
4893
4913
4943
4993
5043
5143
5193
5243
5343
5493
5543
5643
5743
5843
5943
6043
6143
6193
B/17 x 6400
B/17 x 6500
B/17 x 6600
B/17 x 6700
B/17 x 6800
B/17 x 6900
B/17 x 7000
B/17 x 7100
B/17 x 7150
B/17 x 7300
B/17 x 7500
B/17 x 7750
B/17 x 8000
B/17 x 8250
B/17 x 8500
B/17 x 8650
B/17 x 8750
B/17 x 9000
B/17 x 9250
B/17 x 9500
B/17 x 9750
B/17 x 10000
B/17 x 10300
B/17 x 10600
B/17 x 10900
B/17 x 11000
B/17 x 11200
B/17 x 11500
B/17 x 11800
B/17 x 12000
B/17 x 12200
B/17 x 12500
B/17 x 12800
B/17 x 13200
B/17 x 13600
B/17 x 14000
B/17 x 14500
B/17 x 15000
B/17 x 16300
6443
6543
6643
6743
6843
6943
7043
7143
7193
7343
7543
7793
8043
8293
8543
8693
8793
9043
9293
9543
9793
10043
10343
10643
10943
11043
11243
11543
11843
12043
12243
12543
12843
13243
13643
14043
14543
15043
16343
A/13
Contitech
Li (mm)
DIN 2215
17.0X584*
17.0X850
17.0X1060
17.0X1350
17.0X1725
17.0X2120
17.0X2477
17.0X2900
17.0X3450*
17.0X3988*
17.0X4572
17.0X5463
17.0X6325*
17.0X7496
17.0X615
17.0X864
17.0X1075
17.0X1360
17.0X1750
17.0X2134
17.0X2500
17.0X2921
17.0X3505
17.0X4000
17.0X4699
17.0X5500
17.0X6353
17.0X7620*
17.0X635
17.0X875
17.0X1090
17.0X1372
17.0X1761
17.0X2160
17.0X2515
17.0X2950
17.0X3550
17.0X4064
17.0X4750
17.0X5600
17.0X6426*
17.0X7750
17.0X650
17.0X889
17.0X1100
17.0X1400
17.0X1775
17.0X2184
17.0X2540
17.0X2972
17.0X3581
17.0X4115
17.0X4775
17.0X5613*
17.0X6452*
17.0X7877
17.0X670
17.0X900
17.0X1120
17.0X1422
17.0X1800
17.0X2200
17.0X2565
17.0X3000
17.0X3600
17.0X4140*
17.0X4801*
17.0X5664*
17.0X6480
17.0X8000
17.0X686
17.0X915
17.0X1150
17.0X1450
17.0X1829
17.0X2240
17.0X2600
17.0X3050
17.0X3658
17.0X4166
17.0X4826*
17.0X5690*
17.0X6500
17.0X8131
17.0X710
17.0X925
17.0X1163*
17.0X1470
17.0X1850
17.0X2261
17.0X2616
17.0X3100
17.0X3700
17.0X4200
17.0X4851*
17.0X5717
17.0X6579*
17.0X8258
17.0X725
17.0X940*
17.0X1175
17.0X1500
17.0X1880
17.0X2286
17.0X2650
17.0X3150
17.0X3734
17.0X4250
17.0X4877
17.0X5740
17.0X6607
17.0X8382
17.0X737*
17.0X950
17.0X1180
17.0X1525
17.0X1900
17.0X2300
17.0X2667
17.0X3175
17.0X3750
17.0X4267
17.0X4900*
17.0X5791*
17.0X6700
17.0X8639
17.0X750
17.0X965
17.0X1200
17.0X1550
17.0X1930
17.0X2337
17.0X2700
17.0X3200*
17.0X3810
17.0X4300
17.0X4953
17.0X5817*
17.0X6734
17.0X8763
17.0X762
17.0X975
17.0X1215
17.0X1575
17.0X1950
17.0X2360
17.0X2718
17.0X3226
17.0X3835*
17.0X4318
17.0X5000
17.0X5971
17.0X6782*
17.0X8894
17.0X775
17.0X991
17.0X1225
17.0X1600
17.0X1981
17.0X2388
17.0X2750
17.0X3250
17.0X3850
17.0X4358
17.0X5100
17.0X5994
17.0X6861
17.0X9017
17.0X788
17.0X1000
17.0X1250
17.0X1625
17.0X2000
17.0X2400
17.0X2769
17.0X3302
17.0X3861
17.0X4369
17.0X5182*
17.0X6045
17.0X6988
17.0X9144
17.0X800
17.0X1017
17.0X1270
17.0X1650*
17.0X2030
17.0X2413
17.0X2800
17.0X3350
17.0X3886*
17.0X4394
17.0X5207
17.0X6096
17.0X7000
17.0X9271
17.0X813
17.0X1030
17.0X1300
17.0X1676
17.0X2060*
17.0X2438
17.0X2820
17.0X3378
17.0X3912
17.0X4450
17.0X5283*
17.0X6225
17.0X7100
17.0X9398
17.0X826*
17.0X1040
17.0X1320
17.0X1689*
17.0X2083
17.0X2450
17.0X2840
17.0X3404
17.0X3937
17.0X4500
17.0X5300
17.0X6274*
17.0X7239
17.0X9525
17.0X838
17.0X1050
17.0X1335
17.0X1700
17.0X2108
17.0X2465
17.0X2870
17.0X3429
17.0X3950
17.0X4523
17.0X5334
17.0X6300
17.0X7369
*na dopyt
12
Rozmerové rady klinových remeňov
BX
Rubena
BX
Contitech
Lw(mm)
DIN 2215
ISO 4184
BX 568
BX 633
BX 658
615
729
27
1618
62
2558
99
4031*
157*
BX 703
660
754
28
1643
63
2583
100
4056*
158*
BX 723
680
780
29
1669
64
2608*
101*
4158
162
BX 743
700
792*
29,5*
1681*
64,5*
2634
102
4183*
163*
BX 753
710
805
30
1694
65
2659
103
4234*
165*
BX 783
740
830
31
1719
66
2685
104
4310
168
BX 793
750
856
32
1724*
66,2*
2710
105
4437*
173*
BX 803
760
868*
32,5*
1732*
66,5*
2735
106
4488*
175*
BX 808
765
881
33
1745
67
2748
107
4615*
180*
BX 858
815
907
34
1750*
67,2*
2786
108
4742*
185*
BX 908
865
932
35
1770
68
2811*
109*
4793*
187*
BX 933
890
950*
35,7*
1796
69
2837
110
4818*
188*
BX 943
900
957
36
1800*
69,2*
2888
112
BX 958
915
975
36,7
1821
70
2901*
112,5*
BX 983
940
983
37
1846
71
2913*
113*
BX 993
950
995*
37,5*
1872
72
2939*
114*
BX 1003
960
1008
38
1897
73
2964
115
BX 1033
990
1026*
38,7*
1923
74
2989
116
BX 1058
1015
1034
39
1948
75
3015
117
BX 1103
1060
1059
40
1973
76
3040
118
BX 1148
1105
1084
41
1999
77
3091
120
BX 1163
1120
1110
42
2024
78
3142
122
BX 1180
1137
1135
43
2050
79
3193
124
BX 1183
1140
1161
44
2075
80
3218*
125*
BX 1213
1170
1186
45
2100
81
3243
126
BX 1228
1185
1211
46
2126
82
3269*
127*
BX 1248
1205
1237
47
2151
83
3294
128
BX 1250
1207
1262
48
2177
84
3345
130
BX 1288
1245
1288
49
2202
85
3396*
132*
BX 1323
1280
1313
50
2227
86
3421
133
BX 1363
1320
1338
51
2253
87
3447
134
BX 1370
1327
1364
52
2278
88
3472*
135*
BX 1378
1335
1389
53
2304
89
3497
136
BX 1433
1390
1402*
53,5*
2329
90
3548
138
BX 1438
1395
1415
54
2354
91
3599
140
BX 1493
1450
1440
55
2380
92
3701
144
BX 1533
1490
1453*
55,5*
2405
93
3751*
146*
BX 1650
1607
1465
56
2431
94
3802*
148*
BX 1663
1620
1491
57
2456
95
3853*
150*
BX 1718
1675
1516
58
2481
96
3904*
152*
BX 2483
2440
1542
59
2494*
96,5*
3955
154
13
525
Lw(mm)
DIN 2215
ISO 4184
627
590
703
Li(mm)
*na dopyt
23
Lw(mm)
DIN 2215
ISO 4184
1567
26
1592
Lw(inch)
60
Lw(mm)
DIN 2215
ISO 4184
2507
61
2532
Lw(inch)
97
Lw(mm)
DIN 2215
ISO 4184
3980*
155*
98
4005*
156*
Lw(inch)
Lw(inch)
Rozmerové rady klinových remeňov
C/22
Rubena
Li (mm)
DIN 2215
20 x 800
Lw (mm)
ISO 4184
848
Li (mm)
DIN 2215
20 x 1850
Lw (mm)
ISO 4184
1898
Li (mm)
DIN 2215
20 x 3050
Lw (mm)
ISO 4184
3098
Li (mm)
DIN 2215
20 x 4600
Lw (mm)
ISO 4184
4648
Li (mm)
DIN 2215
20 x 8000
Lw (mm)
ISO 4184
8048
20 x 900
948
20 x 1900
1948
20 x 3070
3118
20 x 4620
4668
20 x 8250
8298
20 x 1000
1048
20 x 1950
1998
20 x 3100
3148
20 x 4750
4798
20 x 8500
8548
20 x 1060
1108
20 x 2000
2048
20 x 3150
3198
20 x 4870
4918
20 x 8750
8798
20 x 1075
1123
20 x 2050
2098
20 x 3200
3248
20 x 4900
4948
20 x 9000
9048
20 x 1090
1138
20 x 2060
2108
20 x 3250
3298
20 x 5000
5048
20 x 9250
9298
20 x 1120
1168
20 x 2120
2168
20 x 3350
3398
20 x 5150
5198
20 x 9500
9548
20 x 1150
1198
20 x 2180
2228
20 x 3450
3498
20 x 5300
5348
20 x 9750
9798
20 x 1180
1228
20 x 2200
2248
20 x 3500
3548
20 x 5400
5448
20 x 10000
10048
20 x 1200
1248
20 x 2240
2288
20 x 3550
3598
20 x 5450
5498
20 x 10300
10348
20 x 1220
1268
20 x 2300
2348
20 x 3650
3698
20 x 5500
5548
20 x 10600
10648
20 x 1250
1298
20 x 2360
2408
20 x 3750
3798
20 x 5600
5648
20 x 10900
10948
20 x 1280
1328
20 x 2400
2448
20 x 3800
3848
20 x 5700
5748
20 x 11200
11248
20 x 1320
1368
20 x 2430
2478
20 x 3850
3898
20 x 5800
5848
20 x 11500
11548
20 x 1350
1398
20 x 2450
2498
20 x 3870
3918
20 x 6000
6048
20 x 11800
11848
20 x 1360
1408
20 x 2500
2548
20 x 3950
3998
20 x 6150
6198
20 x 12200
12248
20 x 1400
1448
20 x 2550
2598
20 x 4000
4048
20 x 6300
6348
20 x 12500
12548
20 x 1450
1498
20 x 2580
2628
20 x 4100
4148
20 x 6500
6548
20 x 12800
12848
20 x 1500
1548
20 x 2600
2648
20 x 4120
4168
20 x 6700
6748
20 x 13200
13248
20 x 1550
1598
20 x 2650
2698
20 x 4200
4248
20 x 6900
6948
20 x 13600
13648
20 x 1600
1648
20 x 2720
2768
20 x 4250
4298
20 x 7000
7048
20 x 14000
14048
20 x 1650
1698
20 x 2800
2848
20 x 4300
4348
20 x 7100
7148
20 x 14500
14548
20 x 1660
1708
20 x 2850
2898
20 x 4350
4398
20 x 7200
7248
20 x 15000
15048
20 x 1700
1748
20 x 2900
2948
20 x 4370
4418
20 x 7300
7348
20 x 1750
1798
20 x 2950
2998
20 x 4400
4448
20 x 7500
7548
20 x 1800
1848
20 x 3000
3048
20 x 4500
4548
20 x 7750
7798
CX
Contitech
C/22
Contitech
20.0X1000
20.0X3150
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
1030
20.0X1060
20.0X3350
1132
20.0X1120
20.0X3550
1157
43
1767
67
2427
93
3113*
120*
20.0X1180
20.0X3660
1183
44
1792
68
2453*
94*
3164*
122*
20.0X1215
20.0X3750
1208
45
1818
69
2478
95
3215*
124*
20.0X1250
20.0X4000
1233
46
1843
70
2503
96
3240*
125*
20.0X1275
20.0X4030*
1259
47
1868
71
2529
97
3265*
126*
20.0X1320
20.0X4250
1284
48
1894
72
2554
98
3291*
127*
20.0X1400
20.0X4500
1310
49
1919
73
2580
99
3316*
128*
20.0X1450
20.0X5000
1335
50
1945
74
2605
100
3367*
130*
20.0X1500
20.0X5300
1360
51
1970
75
2630*
101*
3418*
132*
20.0X1600
20.0X5500
1386
52
1995
76
2656
102
3443*
133*
20.0X1660
20.0X5600
1411
53
2021
77
2681*
103*
3469*
134*
20.0X1700
20.0X6000
1437
54
2046
78
2707*
104*
3519
136
Li (mm)
DIN 2215
20.0X900
20.0X3000
38*
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
1716
42
1741
Lw (inch)
65
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
2376*
66
2402*
Lw (inch)
91*
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
3037*
117*
92*
3062
118
Lw (inch)
Lw (inch)
20.0X1800* 20.0X7100
1462
55
2072
79
2732
105
3545*
137*
20.0X1900
1487
56
2097
80
2757
106
3621*
140*
20.0X8000
20.0X1950
1513
57
2122
81
2783
107
3723
144
20.0X2000
1538
58
2148
82
2808
108
3875*
150*
20.0X2060
1551*
58,5*
2173
83
2834*
109*
4078
158
20.0X2120
1564
59
2199
84
2859
110
4281*
166*
20.0X2240
1589
60
2224
85
2884*
111*
4459
173
20.0X2300*
1614
61
2249
86
2910
112
4510*
175*
20.0X2360
1640
62
2275
87
2935*
113*
4637
180
20.0X2500
1665
63
2300
88
2961*
114*
5018
195
20.0X2650
1670*
63,2*
2326
89
2986*
115*
20.0X2800
1691
64
2351
90
3011*
116*
*na dopyt
14
Rozmerové rady klinových remeňov
SPC
Rubena
SPC
Contitech
Lw (mm)
DIN 7753/1 La (mm)
ISO 4184
SPC 2188
21 x 2218
Lw (mm)
DIN 7753/1 La (mm)
ISO 4184
SPC 3350
21 x 3380
Lw (mm)
DIN 7753/1 La (mm)
ISO 4184
SPC 5970
21 x 6000
SPC 2210
21 x 2240
SPC 3520
21 x 3550
SPC 6000
SPC 2240
21 x 2270
SPC 3550
21 x 3580
SPC 2330
21 x 2360
SPC 3590
SPC 2360
21 x 2390
SPC 2470
XPC
Contitech
SPC2000
Lw (mm)
DIN 7753
SPC3550
SPC5465
SPC9500
Lw (mm)
DIN 7753
XPC2000
SPC2120
SPC3620
SPC5600
SPC10000
XPC2120
21 x 6030
SPC2185
SPC3750
SPC5800
SPC10600
XPC2240
SPC 6300
21 x 6330
SPC2240
SPC4000
SPC6000
SPC11200
XPC2360
21 x 3620
SPC 6700
21 x 6730
SPC2360
SPC4100
SPC6050
SPC11800
XPC2500
SPC 3620
21 x 3650
SPC 7100
21 x 7130
SPC2500
SPC4250
SPC6300
SPC12000
XPC2650
21 x 2500
SPC 3720
21 x 3750
SPC 7500
21 x 7530
SPC2550
SPC4380
SPC6500
SPC12250
XPC2800
SPC 2500
21 x 2530
SPC 3750
21 x 3780
SPC 8000
21 x 8030
SPC2650
SPC4400
SPC6700
SPC12500
XPC3000
SPC 2620
21 x 2650
SPC 4000
21 x 4030
SPC 8500
21 x 8530
SPC2800
SPC4500
SPC7000
SPC13500
XPC3150
SPC 2650
21 x 2680
SPC 4250
21 x 4280
SPC 9000
21 x 9030
SPC3000
SPC4650
SPC7100
SPC13800
XPC3350
SPC 2770
21 x 2800
SPC 4320
21 x 4350
SPC 9500
21 x 9530
SPC3100
SPC4700
SPC7500
SPC14000
XPC3550
SPC 2800
21 x 2830
SPC 4370
21 x 4400
SPC 10000 21 x 10030
SPC3150
SPC4750
SPC7750
SPC14200
XPC3750
SPC 2970
21 x 3000
SPC 4500
21 x 4530
SPC 10600 21 x 10630
SPC3200
SPC4900
SPC7800
SPC15000
XPC4000
SPC 3000
21 x 3030
SPC 4750
21 x 4780
SPC 11200 21 x 11230
SPC3250
SPC5000
SPC8000
SPC16500
XPC4250
SPC 3120
21 x 3150
SPC 5000
21 x 5030
SPC 11800 21 x 11830
SPC3350
SPC5300
SPC8350
XPC4310*
SPC 3150
21 x 3180
SPC 5300
21 x 5330
SPC 12500 21 x 12530
SPC3450
SPC5440
SPC8500
XPC4500
SPC 3320
21 x 3350
SPC 5600
21 x 5630
SPC3500
SPC5450
SPC9000
XPC4750
XPC5000
C/22
Rubena
Li (mm)
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
C/22 x 1060 1118
Li (mm)
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
C/22 x 2050 2108
Li (mm)
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
C/22 x 2950 3008
XPC5300
XPC6000*
Li (mm)
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
C/22 x 4320 4378
Li (mm)
DIN 2215
C/22 x 6300
Lw (mm)
ISO 4184
6358
C/22 x 1090 1148
C/22 x 2060 2118
C/22 x 3000 3058
C/22 x 4350 4408
C/22 x 6400
6458
C/22 x 1120 1178
C/22 x 2090 2148
C/22 x 3045 3103
C/22 x 4370 4428
C/22 x 6500
6558
C/22 x 1150 1208
C/22 x 2100 2158
C/22 x 3050 3108
C/22 x 4380 4438
C/22 x 6700
6758
C/22 x 1180 1238
C/22 x 2120 2178
C/22 x 3070 3128
C/22 x 4400 4458
C/22 x 6750
6808
C/22 x 1200 1258
C/22 x 2143 2201
C/22 x 3100 3158
C/22 x 4450 4508
C/22 x 6900
6958
C/22 x 1220 1278
C/22 x 2150 2208
C/22 x 3110 3168
C/22 x 4500 4558
C/22 x 7000
7058
C/22 x 1250 1308
C/22 x 2180 2238
C/22 x 3150 3208
C/22 x 4570 4628
C/22 x 7100
7158
C/22 x 1280 1338
C/22 x 2200 2258
C/22 x 3200 3258
C/22 x 4620 4678
C/22 x 7300
7358
C/22 x 1300 1358
C/22 x 2210 2268
C/22 x 3250 3308
C/22 x 4700 4758
C/22 x 7500
7558
C/22 x 1320 1378
C/22 x 2220 2278
C/22 x 3300 3358
C/22 x 4750 4808
C/22 x 7750
7808
C/22 x 1350 1408
C/22 x 2240 2298
C/22 x 3350 3408
C/22 x 4800 4858
C/22 x 8000
8058
C/22 x 1360 1418
C/22 x 2300 2358
C/22 x 3400 3458
C/22 x 4825 4883
C/22 x 8250
8308
C/22 x 1380 1438
C/22 x 2330 2388
C/22 x 3450 3508
C/22 x 4870 4928
C/22 x 8500
8558
C/22 x 1400 1458
C/22 x 2360 2418
C/22 x 3500 3558
C/22 x 4950 5008
C/22 x 8750
8808
C/22 x 1450 1508
C/22 x 2400 2458
C/22 x 3550 3608
C/22 x 5000 5058
C/22 x 9000
9058
C/22 x 1500 1558
C/22 x 2415 2473
C/22 x 3600 3658
C/22 x 5080 5138
C/22 x 9250
9308
C/22 x 1550 1608
C/22 x 2430 2488
C/22 x 3620 3678
C/22 x 5100 5158
C/22 x 9500
9558
C/22 x 1600 1658
C/22 x 2450 2508
C/22 x 3650 3708
C/22 x 5150 5208
C/22 x 9750
9808
C/22 x 1625 1683
C/22 x 2470 2528
C/22 x 3700 3758
C/22 x 5200 5258
C/22 x 10000
10058
C/22 x 1650 1708
C/22 x 2500 2558
C/22 x 3750 3808
C/22 x 5250 5308
C/22 x 10300
10358
C/22 x 1675 1733
C/22 x 2540 2598
C/22 x 3800 3858
C/22 x 5300 5358
C/22 x 10600
10658
C/22 x 1700 1758
C/22 x 2580 2638
C/22 x 3850 3908
C/22 x 5350 5408
C/22 x 10900
10958
C/22 x 1725 1783
C/22 x 2600 2658
C/22 x 3870 3928
C/22 x 5400 5458
C/22 x 11200
11258
C/22 x 1730 1788
C/22 x 2650 2708
C/22 x 3900 3958
C/22 x 5450 5508
C/22 x 11500
11558
C/22 x 1750 1808
C/22 x 2663 2721
C/22 x 4000 4058
C/22 x 5500 5558
C/22 x 11800
11858
C/22 x 1800 1858
C/22 x 2670 2728
C/22 x 4050 4108
C/22 x 5525 5583
C/22 x 12200
12258
C/22 x 1850 1908
C/22 x 2700 2758
C/22 x 4060 4118
C/22 x 5600 5658
C/22 x 12500
12558
C/22 x 1900 1958
C/22 x 2720 2778
C/22 x 4100 4158
C/22 x 5700 5758
C/22 x 12800
12858
C/22 x 1925 1983
C/22 x 2750 2808
C/22 x 4120 4178
C/22 x 5800 5858
C/22 x 13200
13258
C/22 x 1950 2008
C/22 x 2800 2858
C/22 x 4150 4208
C/22 x 5950 6008
C/22 x 13600
13658
C/22 x 1980 2038
C/22 x 2820 2878
C/22 x 4200 4258
C/22 x 6000 6058
C/22 x 14000
14058
C/22 x 2000 2058
C/22 x 2850 2908
C/22 x 4250 4308
C/22 x 6150 6208
C/22 x 14500
14558
C/22 x 2030 2088
C/22 x 2900 2958
C/22 x 4300 4358
C/22 x 6200 6258
C/22 x 15000
15058
15
*na dopyt
XPC7100
Rozmerové rady klinových remeňov
C/22
Contitech
22.0X1041*
22.0X1575
22.0X2120
22.0X2616
Li (mm)
DIN 2215
22.0X3200
22.0X3835*
22.0X4572
22.0X5283
22.0X6300
22.0X7650
22.0X1067*
22.0X1600
22.0X2135
22.0X2642
22.0X3226*
22.0X3850
22.0X4600
22.0X5300
22.0X6350
22.0X7696*
22.0X1090
22.0X1626
22.0X2159
22.0X2670
22.0X3250
22.0X3912
22.0X4623
22.0X5334
22.0X6375
22.0X8000
22.0X1120*
22.0X1650
22.0X2184
22.0X2685
22.0X3302
22.0X3937
22.0X4648
22.0X5372
22.0X6401*
22.0X8026*
22.0X1143*
22.0X1676
22.0X2210
22.0X2718*
22.0X3327*
22.0X3962*
22.0X4674*
22.0X5385
22.0X6426
22.0X8200
22.0X1168*
22.0X1700
22.0X2240
22.0X2750*
22.0X3350
22.0X3988*
22.0X4699
22.0X5410*
22.0X6477
22.0X8230*
22.0X1180
22.0X1727
22.0X2261
22.0X2769*
22.0X3378
22.0X4000
22.0X4724
22.0X5461
22.0X6502*
22.0X8382
22.0X1200
22.0X1750
22.0X2286
22.0X2800
22.0X3404
22.0X4039*
22.0X4750
22.0X5486
22.0X6604*
22.0X8509*
22.0X1220
22.0X1778
22.0X2311*
22.0X2819
22.0X3454
22.0X4064
22.0X4775
22.0X5500
22.0X6629*
22.0X8534*
22.0X1250
22.0X1800
22.0X2324
22.0X2845*
22.0X3480
22.0X4089*
22.0X4800
22.0X5600
22.0X6700
22.0X8765
22.0X1270
22.0X1829
22.0X2337
22.0X2865
22.0X3505
22.0X4115
22.0X4826
22.0X5639
22.0X6730
22.0X8788*
22.0X1295
22.0X1854
22.0X2360
22.0X2900
22.0X3531*
22.0X4140
22.0X4877
22.0X5670
22.0X6807
22.0X8814*
22.0X1320
22.0X1880
22.0X2388
22.0X2921
22.0X3550
22.0X4166
22.0X4900*
22.0X5700
22.0X6858
22.0X9093*
22.0X1350
22.0X1900
22.0X2400
22.0X2950
22.0X3581
22.0X4216
22.0X4928*
22.0X5715
22.0X6908
22.0X9144
22.0X1375
22.0X1930
22.0X2413
22.0X2965
22.0X3607
22.0X4250
22.0X4953
22.0X5740
22.0X7010
22.0X9855*
22.0X1400
22.0X1950
22.0X2438
22.0X3000
22.0X3632
22.0X4267*
22.0X5000
22.0X5791
22.0X7100
22.0X9906*
22.0X1425
22.0X1956
22.0X2450
22.0X3030
22.0X3658
22.0X4293
22.0X5029
22.0X5817*
22.0X7163*
22.0X10008*
22.0X1450
22.0X1981
22.0X2464
22.0X3050
22.0X3683
22.0X4318
22.0X5080
22.0X5842
22.0X7239*
22.0X10668*
22.0X1475
22.0X2000
22.0X2500
22.0X3073
22.0X3700
22.0X4390
22.0X5100
22.0X6000
22.0X7315*
22.0X10770*
22.0X1486*
22.0X2032
22.0X2525
22.0X3099
22.0X3734
22.0X4445
22.0X5131
22.0X6045
22.0X7500
22.0X11481*
22.0X1500
22.0X2057
22.0X2540
22.0X3120*
22.0X3750
22.0X4500
22.0X5156
22.0X6096
22.0X7569
22.0X12192*
22.0X1524
22.0X2083
22.0X2560
22.0X3150
22.0X3785
22.0X4521
22.0X5182
22.0X6200
22.0X7600
22.0X13208*
22.0X1550
22.0X2108
22.0X2591
22.0X3175
22.0X3810
22.0X4540
22.0X5232*
22.0X6223*
22.0X7620
25
Rubena
Li (mm)
DIN 2215
25 x 1060
Lw (mm)
ISO 4184
1121
Li (mm)
DIN 2215
25 x 2060
Lw (mm)
ISO 4184
2121
Li (mm)
DIN 2215
25 x 3150
Lw (mm)
ISO 4184
3211
Li (mm)
DIN 2215
25 x 4400
Lw (mm)
ISO 4184
4461
Li (mm)
DIN 2215
25 x 7300
Lw (mm)
ISO 4184
7361
25 x 1090
1151
25 x 2120
2181
25 x 3200
3261
25 x 4500
4561
25 x 7500
7561
25 x 1120
1181
25 x 2150
2211
25 x 3250
3311
25 x 4550
4611
25 x 7750
7811
25 x 1150
1211
25 x 2180
2241
25 x 3300
3361
25 x 4620
4681
25 x 8000
8061
25 x 1180
1241
25 x 2200
2261
25 x 3350
3411
25 x 4700
4761
25 x 8250
8311
25 x 1220
1281
25 x 2240
2301
25 x 3400
3461
25 x 4750
4811
25 x 8500
8561
25 x 1250
1311
25 x 2300
2361
25 x 3450
3511
25 x 4800
4861
25 x 8750
8811
25 x 1280
1341
25 x 2360
2421
25 x 3500
3561
25 x 4850
4911
25 x 9000
9061
25 x 1300
1361
25 x 2400
2461
25 x 3550
3611
25 x 4870
4931
25 x 9250
9311
25 x 1320
1381
25 x 2430
2491
25 x 3600
3661
25 x 4900
4961
25 x 9500
9561
25 x 1360
1421
25 x 2450
2511
25 x 3650
3711
25 x 5000
5061
25 x 9750
9811
25 x 1400
1461
25 x 2500
2561
25 x 3700
3761
25 x 5150
5211
25 x 10000
10061
25 x 1450
1511
25 x 2550
2611
25 x 3750
3811
25 x 5200
5261
25 x 10300
10361
25 x 1500
1561
25 x 2580
2641
25 x 3800
3861
25 x 5300
5361
25 x 10600
10661
25 x 1550
1611
25 x 2600
2661
25 x 3850
3911
25 x 5400
5461
25 x 10900
10961
25 x 1600
1661
25 x 2650
2711
25 x 3870
3931
25 x 5450
5511
25 x 11200
11261
25 x 1650
1711
25 x 2700
2761
25 x 3900
3961
25 x 5500
5561
25 x 11500
11561
25 x 1670
1731
25 x 2720
2781
25 x 4000
4061
25 x 5600
5661
25 x 11800
11861
25 x 1675
1736
25 x 2750
2811
25 x 4050
4111
25 x 5800
5861
25 x 12200
12261
25 x 1700
1761
25 x 2800
2861
25 x 4100
4161
25 x 6000
6061
25 x 12500
12561
25 x 1750
1811
25 x 2850
2911
25 x 4120
4181
25 x 6150
6211
25 x 12800
12861
25 x 1800
1861
25 x 2900
2961
25 x 4150
4211
25 x 6300
6361
25 x 13200
13261
25 x 1850
1911
25 x 2950
3011
25 x 4200
4261
25 x 6500
6561
25 x 13600
13661
25 x 1900
1961
25 x 3000
3061
25 x 4250
4311
25 x 6700
6761
25 x 14000
14061
25 x 1950
2011
25 x 3050
3111
25 x 4300
4361
25 x 6900
6961
25 x 14500
14561
25 x 2000
2061
25 x 3070
3131
25 x 4350
4411
25 x 7000
7061
25 x 15000
15061
25 x 2050
2111
25 x 3100
3161
25 x 4370
4431
25 x 7100
7161
*na dopyt
16
Rozmerové rady klinových remeňov
25
Contitech
25.0X1300
25.0X1900
25.0X2200
25.0X2540
Li (mm)
DIN 2215
25.0X3105*
25.0X3430*
25.0X4250
25.0X5500
25.0X6700
25.0X1400
25.0X1925*
25.0X2240
25.0X2650
25.0X3125*
25.0X3550
25.0X4500
25.0X5600
25.0X7100
25.0X1500
25.0X1950
25.0X2360*
25.0X2700
25.0X3150
25.0X3650*
25.0X4750
25.0X5700*
25.0X7500
25.0X1600
25.0X2000
25.0X2415
25.0X2800
25.0X3180*
25.0X3750
25.0X4900*
25.0X5970
25.0X8000
25.0X1700
25.0X2050
25.0X2450
25.0X2950
25.0X3250
25.0X3880*
25.0X5000
25.0X6000
25.0X8500
25.0X1800
25.0X2120
25.0X2500
25.0X3000
25.0X3350
25.0X4000
25.0X5300
25.0X6300
25.0X9000
D/32
Rubena
Li (mm)
DIN 2215
D/32 x 2240
D/32 x 2300
D/32 x 2330
D/32 x 2360
D/32 x 2430
D/32 x 2500
D/32 x 2580
D/32 x 2650
D/32 x 2720
D/32 x 2800
D/32 x 2850
D/32 x 2900
D/32 x 3000
D/32 x 3070
D/32 x 3150
D/32 x 3200
D/32 x 3250
Lw (mm)
ISO 4184
2315
2375
2405
2435
2505
2575
2655
2725
2795
2875
2925
2975
3075
3145
3225
3275
3325
Li (mm)
DIN 2215
D/32 x 3350
D/32 x 3400
D/32 x 3450
D/32 x 3500
D/32 x 3550
D/32 x 3600
D/32 x 3650
D/32 x 3700
D/32 x 3750
D/32 x 3870
D/32 x 4000
D/32 x 4100
D/32 x 4120
D/32 x 4250
D/32 x 4370
D/32 x 4500
D/32 x 4620
Lw (mm)
ISO 4184
3425
3475
3525
3575
3625
3675
3725
3775
3825
3945
4075
4175
4195
4325
4445
4575
4695
Li (mm)
DIN 2215
D/32 x 4750
D/32 x 4800
D/32 x 4850
D/32 x 4870
D/32 x 5000
D/32 x 5100
D/32 x 5150
D/32 x 5200
D/32 x 5300
D/32 x 5400
D/32 x 5450
D/32 x 5500
D/32 x 5600
D/32 x 5700
D/32 x 5800
D/32 x 6000
D/32 x 6100
Lw (mm)
ISO 4184
4825
4875
4925
4945
5075
5175
5225
5275
5375
5475
5525
5575
5675
5775
5875
6075
6175
Li (mm)
DIN 2215
D/32 x 6150
D/32 x 6300
D/32 x 6500
D/32 x 6700
D/32 x 6800
D/32 x 6900
D/32 x 7100
D/32 x 7300
D/32 x 7500
D/32 x 7750
D/32 x 8000
D/32 x 8250
D/32 x 8500
D/32 x 8750
D/32 x 9000
D/32 x 9250
D/32 x 9500
Lw (mm)
ISO 4184
6225
6375
6575
6775
6875
6975
7175
7375
7575
7825
8075
8325
8575
8825
9075
9325
9575
Li (mm)
DIN 2215
D/32 x 9750
D/32 x 10000
D/32 x 10300
D/32 x 10600
D/32 x 10900
D/32 x 11200
D/32 x 11500
D/32 x 11800
D/32 x 12200
D/32 x 12500
D/32 x 12800
D/32 x 13200
D/32 x 13600
D/32 x 14000
D/32 x 14500
D/32 x 15000
Lw (mm)
ISO 4184
9825
10075
10375
10675
10975
11275
11575
11875
12275
12575
12875
13275
13675
14075
14575
15075
D/32
Contitech
32.0X2000
32.0X2946*
32.0X3450
32.0X4000
Li (mm)
DIN 2215
32.0X4674*
32.0X5600
32.0X6700
32.0X8128*
32.0X9906
32.0X2184*
32.0X3000
32.0X3480*
32.0X4039*
32.0X4750
32.0X5690
32.0X6807
32.0X8280*
32.0X10000
32.0X2360
32.0X3048
32.0X3550
32.0X4075
32.0X4826
32.0X5715*
32.0X6858
32.0X8331*
32.0X10617
32.0X2388*
32.0X3073*
32.0X3632*
32.0X4115
32.0X4953
32.0X5791*
32.0X7100
32.0X8382
32.0X10700
32.0X2500
32.0X3175*
32.0X3658
32.0X4140*
32.0X5000
32.0X5918*
32.0X7417
32.0X8760
32.0X11200
32.0X2565*
32.0X3200*
32.0X3683*
32.0X4250
32.0X5182*
32.0X6000
32.0X7500
32.0X8992*
32.0X11278*
32.0X2650
32.0X3250
32.0X3750
32.0X4293*
32.0X5207*
32.0X6045*
32.0X7569
32.0X9000
32.0X12141
32.0X2670
32.0X3302*
32.0X3810
32.0X4394
32.0X5258
32.0X6096*
32.0X7620
32.0X9093
32.0X12192
32.0X2743*
32.0X3350
32.0X3861*
32.0X4445*
32.0X5300
32.0X6300
32.0X7976*
32.0X9144*
32.0X12243*
32.0X2800
32.0X3378*
32.0X3910
32.0X4500
32.0X5330*
32.0X6350*
32.0X8000
32.0X9500
32.0X12497
32.0X2845*
32.0X3404*
32.0X3940
32.0X4572
32.0X5500
32.0X6477*
32.0X8026*
32.0X9754
32.0X12500
32.0X2921*
32.0X3425
32.0X3988*
32.0X4620
32.0X5537*
32.0X6604*
32.0X8042
32.0X9855*
38
Rubena
Li (mm)
DIN 2215
38 x 2240
38 x 2300
38 x 2360
38 x 2430
38 x 2500
38 x 2580
38 x 2650
38 x 2720
38 x 2800
38 x 2900
38 x 3000
38 x 3070
38 x 3150
38 x 3250
17
Lw (mm)
ISO 4184
2322
2382
2442
2512
2582
2662
2732
2802
2882
2982
3082
3152
3232
3332
*na dopyt
Li (mm)
DIN 2215
38 x 3275
38 x 3350
38 x 3450
38 x 3550
38 x 3650
38 x 3750
38 x 3870
38 x 4000
38 x 4120
38 x 4250
38 x 4370
38 x 4500
38 x 4620
38 x 4750
Lw (mm)
ISO 4184
3357
3432
3532
3632
3732
3832
3952
4082
4202
4332
4452
4582
4702
4832
Li (mm)
DIN 2215
38 x 4870
38 x 5000
38 x 5150
38 x 5300
38 x 5450
38 x 5600
38 x 5800
38 x 6000
38 x 6150
38 x 6300
38 x 6500
38 x 6700
38 x 6900
38 x 7100
Lw (mm)
ISO 4184
4952
5082
5232
5382
5532
5682
5882
6082
6232
6382
6582
6782
6982
7182
Li (mm)
DIN 2215
38 x 7300
38 x 7500
38 x 7750
38 x 8000
38 x 8250
38 x 8500
38 x 8750
38 x 9000
38 x 9250
38 x 9500
38 x 9750
38 x 10000
38 x 10300
38 x 10600
Lw (mm)
ISO 4184
7382
7582
7832
8082
8332
8582
8832
9082
9332
9582
9832
10082
10382
10682
Li (mm)
DIN 2215
38 x 10900
38 x 11000
38 x 11200
38 x 11500
38 x 11800
38 x 12200
38 x 12500
38 x 12800
38 x 13200
38 x 13600
38 x 14000
38 x 14500
38 x 15000
Lw (mm)
ISO 4184
10982
11082
11282
11582
11882
12282
12582
12882
13282
13682
14082
14582
15082
Rozmerové rady klinových remeňov
E/40
Rubena
Li (mm)
DIN 2215
E/40 x 2240
Lw (mm)
ISO 4184
2322
Li (mm)
DIN 2215
E/40 x 3250
Lw (mm)
ISO 4184
3332
Li (mm)
DIN 2215
E/40 x 4870
Lw (mm)
ISO 4184
4952
Li (mm)
DIN 2215
E/40 x 7300
Lw (mm)
ISO 4184
7382
Li (mm)
Lw (mm)
DIN 2215
ISO 4184
E/40 x 10900 10982
E/40 x 2300
2382
E/40 x 3350
3432
E/40 x 5000
5082
E/40 x 7500
7582
E/40 x 11200 11282
E/40 x 2360
2442
E/40 x 3450
3532
E/40 x 5150
5232
E/40 x 7750
7832
E/40 x 11500 11582
E/40 x 2430
2512
E/40 x 3550
3632
E/40 x 5300
5382
E/40 x 8000
8082
E/40 x 11800 11882
E/40 x 2500
2582
E/40 x 3650
3732
E/40 x 5450
5532
E/40 x 8250
8332
E/40 x 12200 12282
E/40 x 2580
2662
E/40 x 3750
3832
E/40 x 5600
5682
E/40 x 8500
8582
E/40 x 12500 12582
E/40 x 2650
2732
E/40 x 3870
3952
E/40 x 5800
5882
E/40 x 8750
8832
E/40 x 12800 12882
E/40 x 2720
2802
E/40 x 4000
4082
E/40 x 6000
6082
E/40 x 9000
9082
E/40 x 13200 13282
E/40 x 2800
2882
E/40 x 4120
4202
E/40 x 6150
6232
E/40 x 9250
9332
E/40 x 13600 13682
E/40 x 2900
2982
E/40 x 4250
4332
E/40 x 6300
6382
E/40 x 9500
9582
E/40 x 14000 14082
E/40 x 3000
3082
E/40 x 4370
4452
E/40 x 6500
6582
E/40 x 9750
9832
E/40 x 14500 14582
E/40 x 3070
3152
E/40 x 4500
4582
E/40 x 6700
6782
E/40 x 10000 10082
E/40 x 3150
3232
E/40 x 4620
4702
E/40 x 6900
6982
E/40 x 10300 10382
E/40 x 3200
3282
E/40 x 4750
4832
E/40 x 7100
7182
E/40 x 10600 10682
E/40
Contitech
Li (mm), DIN 2215
40.0X4000*
40.0X4064*
E/40 x 15000 15082
50
Rubena
Li (mm)
DIN 2215
50 x 2240
Lw (mm)
ISO 4184
2366
Li (mm)
DIN 2215
50 x 3650
Lw (mm)
ISO 4184
3776
Li (mm)
DIN 2215
50 x 5800
Lw (mm)
ISO 4184
5926
Li (mm)
DIN 2215
50 x 9500
Lw (mm)
ISO 4184
9626
40.0X4656*
50 x 2300
2426
50 x 3750
3876
50 x 6000
6126
50 x 9750
9876
40.0X5000*
50 x 2360
2486
50 x 3870
3996
50 x 6150
6276
50 x 10000
10126
40.0X5600
50 x 2430
2556
50 x 3950
4076
50 x 6300
6426
50 x 10300
10426
40.0X6000*
50 x 2500
2626
50 x 4000
4126
50 x 6500
6626
50 x 10600
10726
40.0X6096*
50 x 2580
2706
50 x 4120
4246
50 x 6700
6826
50 x 10900
11026
40.0X6180*
50 x 2650
2776
50 x 4250
4376
50 x 6900
7026
50 x 11200
11326
40.0X6300*
50 x 2720
2846
50 x 4370
4496
50 x 7100
7226
50 x 11500
11626
40.0X7100
50 x 2800
2926
50 x 4500
4626
50 x 7300
7426
50 x 11800
11926
40.0X7500*
50 x 2900
3026
50 x 4620
4746
50 x 7500
7626
50 x 12200
12326
40.0X8000
50 x 3000
3126
50 x 4750
4876
50 x 7750
7876
50 x 12500
12626
40.0X8467*
50 x 3070
3196
50 x 4870
4996
50 x 8000
8126
50 x 12800
12926
40.0X9000
50 x 3150
3276
50 x 5000
5126
50 x 8250
8376
50 x 13200
13326
40.0X10000
50 x 3250
3376
50 x 5150
5276
50 x 8500
8626
50 x 13600
13726
40.0X11200
50 x 3350
3476
50 x 5300
5426
50 x 8750
8876
50 x 14000
14126
40.0X12500*
50 x 3450
3576
50 x 5450
5576
50 x 9000
9126
50 x 14500
14626
40.0X13208*
50 x 3550
3676
50 x 5600
5726
50 x 9250
9376
50 x 15000
15126
*na dopyt
18
NÁSOBNÉ REMENE
Profily násobných remeňov
Typ
profilu
PU remene s
uhlom 60º
ÚZKY PROFIL (US
Standard RMA/
MPTA resp. ISO
5290)
KLASICKÝ PROFIL
(US Standard ASAE
S211 resp. ISO
5290)
ÚZKY PROFIL
(ISO 5290)
Min. výpočtový
Možný
priemer remenice
počet klinov
(mm)
Rozteč
klinov
e (mm)
Rozdiely dĺžok
Označenie
profilu
Rozmery
b x h (mm)
3M
3x2
na dopyt
17
4,4
La-Li=
-
La-Lw=
-
5M
5 x 3,3
na dopyt
27
6,8
-
-
7M
7 x 5,3
na dopyt
-
-
-
-
11M
11 x 7,1
na dopyt
-
-
-
-
9J (3V)
9 x 9,9
2-5
67
10,3
42
-
15J (5V)
15 x 15,1
2-5
*180 / 160**
17,5
71
8
25J (8V)
25 x 25
2-5
315
28,6
120
16
9JX (3VX)
9 x 9,9
2-5
67
10,3
42
-
15JX (5VX)
15 x 15,1
2-5
160
17,5
71
-
HA
13 x 9,9
2-5
80
15,9
36
6
HB
16,5 x 15
2-5
*180 / 125**
19
62
8
HC
22 x 16,2
2-5
200
25,4
75
17
HD
32 x 22,4
2-5
355
36,5
111
36
SPZ
10,5 x 5,4
2-5
80
12
-
13
18
SPA
12,5 x 7
2-5
112
15
-
SPB
16,5 x 15,6
2-5
180
19
-
22
SPC
22 x 22,6
2-5
250
25,5
-
24
Prevedenie
obaľovaný
rezaný
*údaj Rubena
** údaj iný
Rozmerové rady násobných remeňov
15J
Rubena
25J
Rubena
9J (3V)
5V
8V
HA
RMA/MPTA
metrické (mm) palcové (inch)
9J 1270 La
3V 500
RMA/MPTA
palcové (inch)
5V 500
RMA/MPTA
palcové (inch)
8V 1000
ISO 5290 ASAE S 211
La (mm)
Li (mm)
HA 1236 La
1200
ISO 5290
metrické (mm)
15J 1400 Lw
ISO 5290
metrické (mm)
25J 2240 Lw
15J 1500 Lw
25J 2360 Lw
9J 1346 La
3V 530
5V 530
8V 1060
HA 1336 La
1300
9J 1422 La
3V 560
5V 560
8V 1120
HA 1458 La
15J 1600 Lw
1422
25J 2500 Lw
9J 1524 La
3V 600
5V 600
8V 1180
HA 1486 La
1450
15J 1700 Lw
25J 2650 Lw
9J 1600 La
3V 630
5V 630
8V 1250
HA 1536 La
1500
15J 1800 Lw
25J 2800 Lw
9J 1702 La
3V 670
5V 670
8V 1320
HA 1661 La
1625
15J 1900 Lw
25J 3000 Lw
9J 1803 La
3V 710
5V 710
8V 1400
HA 1736 La
1700
15J 2000 Lw
25J 3150 Lw
9J 1905 La
3V 750
5V 750
8V 1500
HA 1836 La
1800
15J 2120 Lw
25J 3350 Lw
9J 2032 La
3V 800
5V 800
8V 1600
HA 1936 La
1900
15J 2240 Lw
25J 3550 Lw
9J 2159 La
3V 850
5V 850
8V 1700
HA 2036 La
2000
15J 2360 Lw
25J 3750 Lw
9J 2286 La
3V 900
5V 900
8V 1800
HA 2273 La
2240
15J 2500 Lw
25J 4000 Lw
9J 2413 La
3V 950
5V 950
8V 1900
HA 2536 La
2500
15J 2650 Lw
25J 4250 Lw
9J 2540 La
3V 1000
5V 1000
8V 2000
HA 2576 La
2540
15J 2800 Lw
25J 4500 Lw
9J 2692 La
3V 1060
5V 1060
8V 2120
HA 2686 La
2650
15J 3000 Lw
25J 4750 Lw
9J 2845 La
3V 1120
5V 1120
8V 2240
HA 2881 La
2845
15J 3150 Lw
25J 5000 Lw
9J 2997 La
3V 1180
5V 1180
8V 2360
HA 3084 La
3048
15J 3350 Lw
25J 5300 Lw
9J 3175 La
3V 1250
5V 1250
8V 2500
HA 3286 La
3250
15J 3550 Lw
25J 5600 Lw
9J 3353 La
3V 1320
5V 1320
8V 2650
HA 3694 La
3658
15J 3750 Lw
25J 6000 Lw
9J 3556 La
3V 1400
5V 1400
8V 2800
HA 4036 La
4000
15J 4000 Lw
25J 6300 Lw
5V 1500
8V 3000
HA 4286 La
4250
15J 4250 Lw
25J 6700 Lw
5V 1600
8V 3150
HA 4786 La
4750
15J 4500 Lw
25J 7100 Lw
5V 1700
8V 3350
15J 4750 Lw
25J 7500 Lw
5V 1800
8V 3550
15J 5000 Lw
25J 8000 Lw
5V 1900
8V 3750
15J 5300 Lw
25J 8500 Lw
5V 2000
8V 4000
15J 5600 Lw
25J 9000 Lw
5V 2120
8V 4250
15J 6000 Lw
25J 9500 Lw
5V 2240
8V 4500
15J 6300 Lw
25J 10000 Lw
5V 2360
8V 4750
15J 6700 Lw
25J 10600 Lw
5V 2500
15J 7100 Lw
25J 11200 Lw
5V 2651
15J 7500 Lw
25J 11800 Lw
5V 2800
15J 8000 Lw
25J 12500 Lw
5V 3000
19
5V 3150
5V 3350
Rozmerové rady násobných remeňov
HB
Rubena
HC
Rubena
HD
Rubena
ISO 5290
metrické (mm)
HB 1400 Lw
ISO 5290 ASAE S 211
La (mm)
Li (mm)
HC 2361 La
2286
HB 1500 Lw
HC 2575 La
HB 1600 Lw
HC 2825 La
HB 1700 Lw
SPZ
SPA
SPB
SPC
ISO 5290 ASAE S 211
La (mm)
Li (mm)
HD 2611 La
2500
Contitech
ISO 5290
Lw (mm)
SPA 1000
Contitech
ISO 5290
Lw (mm)
SPB 1590
SPB 2650
Contitech
ISO 5290
Lw (mm)
SPC 2650
Contitech
ISO 5290
Lw (mm)
SPZ 1250
2500
HD 2911 La
2800
SPA 1300
SPB 1700
SPB 2800
SPC 3150
SPZ 1287
2750
HD 3159 La
3048
SPA 1600
SPB 1750
SPB 3000
SPC 3350
SPZ 1412
HC 3123 La
3048
HD 3361 La
3250
SPA 1700
SPB 1900
SPB 3150
SPC 3550
SPZ 1600
HB 1800 Lw
HC 3325 La
3250
HD 3769 La
3658
SPA 1800
SPB 2000
SPB 3350
SPC 3600
SPZ 1650
HB 1900 Lw
HC 3625 La
3550
HD 4111 La
4000
SPA 1900
SPB 2050
SPB 3550
SPC 3750
SPZ 1700
HB 2000 Lw
HC 3775 La
3700
HD 4226 La
4115
SPA 2000
SPB 2075
SPB 3750
SPC 4000
SPZ 1900
HB 2120 Lw
HC 3925 La
3850
HD 4505 La
4394
SPA 2082
SPB 2100
SPB 3800
SPC 4250
SPZ 1937
HB 2240 Lw
HC 4325 La
4250
HD 4683 La
4572
SPA 2120
SPB 2120
SPB 4000
SPC 4500
SPZ 2000
HB 2360 Lw
HC 4575 La
4500
HD 5064 La
4953
SPA 2132
SPB 2130
SPB 4250
SPC 4750
SPZ 3000
HB 2500 Lw
HC 4825 La
4750
HD 5445 La
5334
SPA 2160
SPB 2240
SPB 4500
SPC 5000
HB 2650 Lw
HC 5075 La
5000
HD 5826 La
5715
SPA 2182
SPB 2250
SPB 4750
SPC 5300
HB 2800 Lw
HC 5375 La
5300
HD 6207 La
6096
SPA 2240
SPB 2280
SPB 5000
SPC 5600
HB 3000 Lw
HC 5675 La
5600
HD 6588 La
6477
SPA 2360
SPB 2350
SPB 5300
SPC 6000
HB 3150 Lw
HC 6075 La
6000
HD 6969 La
6858
SPA 2500
SPB 2360
SPB 5600
SPC 6125
HB 3350 Lw
HC 6375 La
6300
HD 7350 La
7239
SPA 2580
SPB 2400
SPB 6000
SPC 6300
HB 3550 Lw
HD 7731 La
7620
SPA 2650
SPB 2410
SPB 6300
SPC 6700
HB 3750 Lw
HD 8111 La
8000
SPA 2800
SPB 2450
SPB 6700
SPC 7100
HB 4000 Lw
HD 8493 La
8382
SPA 3000
SPB 2500
SPB 7500
SPC 7500
HB 4250 Lw
HA 8874 La
8763
SPA 3182
SPB 2630
HB 4500 Lw
HD 9255 La
9144
SPA 3282
SPC 8500
HB 4750 Lw
HD 10017 La
9906
SPA 4000
SPC 9000
HB 5000 Lw
HD 10779 La
10668
SPC 9500
HB 5300 Lw
HD 11541 La
11430
SPC 10600
HB 5600 Lw
HD 12311 La
12200
SPC 11200
HB 6000 Lw
HD 13827 La
13716
HB 6300 Lw
HD 15351 La
15240
HB 6700 Lw
HD 16875 La
16764
HB 7100 Lw
HD 17891 La
17780
SPC 8000
HB 7500 Lw
HB 8000 Lw
20
OZUBENÉ REMENE
Ozubené remene dokážu pracovať bez preklzu a sú tak schopné zabezpečiť stály počet otáčok resp. presný prevodový pomer. Táto schopnosť je veľmi dôležitá pri moderných automatických strojoch, kde sa prevádza presné poradie jednotlivých činností. Ozubené remene
prechádzajú neustálymi inováciami, ktoré zabezpečujú množstvo výhod pri zvolení ozubeného prevodu. Medzi hlavné výhody neodmysliteľne patrí nízka hmotnosť, pružnosť, odolnosť
voči oleju, tichý chod, dlhá životnosť, nízke predpätie (menšie zaťaženie ložísk), schopnosť
prenášať aj vyššie výkony. V neposlednom rade je potrebné rovnako spomenúť relatívne
nižšiu cenu ozubených remeňov, ich dobrú dostupnosť na trhu resp. bezúdržbový chod bez
potreby mazania resp. dopínania.
Spoločnosť Tomirtech s.r.o. ponúka široký sortiment od nemeckého výrobcu CONTITECH
(výrobná divízia spoločnosti CONTINENTAL). Základom skladových zásob je štandardná
kvalita CONTI® SYNCHROBELT (priemerná odolnosť voči oleju, teplotná odolnosť podľa
spôsobu použitia -20°C do +100°C, vhodné aj to prostredia s tropickými podmienkami, vysoká odolnosť voči starnutiu resp. ozónu).
Pre použitie ozubených remeňov v prevodoch, ktoré vyžadujú prenos sily obidvomi stranami
remeňa ponúkame obojstranné remene CONTI® SYNCHROTWIN s rovnakými vlastnosťami ako CONTI® SYNCHROBELT.
V rámci polyuretánových remeňov ponúkame CONTI® SYNCHROFLEX (konštantná dĺžka, nízka hlučnosť, vysoká flexibilita, odolnosť voči opotrebeniu, hydrolýze, starnutiu, oleju,
benzínu, tukom, kyselinám a zásadám, teplotná odolnosť podľa spôsobu použitia -10°C do
+50°C, bezsilikónové materiály a výroba).
Zároveň na základe zvyšujúcich sa požiadaviek na kvalitu remeňov ponúkame aj momentálne najvýkonnejší typ remeňa na trhu s označením CONTI® SYNCHROCHAIN (teplotná odolnosť podľa spôsobu použitia -40°C do +80°C, vhodné aj to prostredia s tropickými
podmienkami, vysoká odolnosť voči starnutiu resp. ozónu, odolný voči reverznému ohybu,
oleju, benzínu, tukom, kyselinám a zásadám, bezsilikónové materiály a výroba).
Ďalšie prevedenia ozubených remeňov
CONTI® SYNCHROFORCE CXP – pre vysoké výkony pri vysokých rýchlostiach
CONTI® SYNCHROFORCE CXA – pre trvalý prevod pri vyššom krútiacom momente a
malých rýchlostiach
CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME – pre vysoké akceleračné sily a nárazové zaťaženia
CONTI® SYNCHROCOLOR – bez prísad, ktoré poškodzujú lakovanie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP – obojstranné remene pre vyššie rýchlosti
CONTI® SYNCHROLINE – remene v metráži, vhodné pre automatické dvere atď.
CONTI® SYNCHRODRIVE – PU remene v metráži, vhodné pre lineárne a transportné technológie, automatické dvere atď.
CONTI® SYNCHRODRIVE N10 – nopkový profil N10 vhodný pre transportné a lineárne
technológie
CONTI® SYNCHROFLEX GEN III – pre vysoké zaťaženie pri vysokých rýchlostiach
21
Ozubené profily
Ozubené remene palcové - jednostranné (neopren)
MXL
XL
L
H
XH
XXH
t
2,032
5,08
9,525
12,7
22,225
31,75
H1
0,63
1,03
1,7
2,01
4,85
6,17
H2
0,51
1,27
1,9
2,29
6,35
9,53
W
1,37
3,25
4,43
7,94
S
1,14
2,57
4,65
6,12
12,57
19,05
ß
40
50
40
40
40
40
Ozubené remene profil HTD jednostranné (neopren)
3M
5M
8M
14M
20M
t
3
5
8
14
20
H1
1,2
1,5
2,2
3,9
4,8
H2
1,2
2,1
3,4
6,1
8,4
H
2,4
3,6
5,6
10
13,2
Ozubené remene profil STD jednostranné (neopren)
3M
5M
8M
14M
t
3
5
8
14
H1
0,76
1,49
2,25
4,9
H2
1,14
1,91
3,05
5,3
H
1,9
3,4
5,3
10,2
Ozubené remene palcové - obojstranné (neopren)
D-XL
D-L
D-H
t
5,08
9,525
12,7
H1
3,05
4,57
5,94
H2
0,51
0,76
1,37
W
1,27
1,91
2,29
Ozubené remene profil HTD resp. STD obojstranné (neopren)
D-5M
D-8M
D-S8M
D-14M
t
5
8
8
14
H1
1,143
1,372
1,3
2,794
H
5,258
8,28
7,3
14,834
Ozubené remene metrické - jednostranné (polyuretán)
T2
T2,5
T5
T10
T20
t
2
2,5
5
10
20
H1
0,6
0,6
1
2
1,5
H2
0,5
0,7
1,2
2,5
6,5
W
1
1,8
3,5
S
1,5
2,65
5,3
ß
40
40
40
40
40
Ozubené remene metrické - jednostranné (polyuretán)
AT3
AT5
AT10
AT20
t
3
5
10
20
H1
1,1
1
2
4
H2
0,8
1,2
2,5
5
W
2,5
5
ß
50
50
50
50
Ozubené remene metrické - obojstranné (polyuretán)
DT2,5
DT5
DT10
t
2,5
5
10
H1
1,3
3,7
7
H2
0,7
1,2
2,5
S
2,65
5,3
ß
40
40
40
Ozubené remene SYNCHROCHAIN - jednostranné
CTD 8M
CTD 14M
t
8
14
H1
2,2
3,9
H2
3,4
6,1
22
Rozmerové rady ozubených remeňov
MXL
Lw (1/10“)
43,2*
Lw (mm)
109,73
z
54
Lw (1/10“) Lw (mm)
68,0*
172,72
z
85
Lw (1/10“)
94,4
Lw (mm)
239,78
z
Lw (1/10“)
118 147,2
Lw (mm)
373,89
z
184
44,0
111,76
55
69,6
176,78
87
96,0
243,84
120 180,0
457,20
225
44,8
113,79
56
70,4
178,82
88
97,6
247,90
122 188,8
479,55
236
46,4
117,86
58
72,0
182,88
90
98,4
249,94
123 200,8
510,03
251
48,0
121,92
60
75,2
191,01
94
100,0
254,00
125 238,4
605,54
298
48,8
123,95
61
76,0
193,04
95
100,8
256,03
126 277,5
705,10
347
50,4*
128,02
63
77,6
197,10
97
105,5*
268,22
132 292,0
741,68
365
54,4
138,18
68
80,0
203,20
100
112,0
284,48
140 296,8
753,87
371
56,0
142,24
70
80,8
205,23
101
120,0
304,80
150 297,6
755,90
372
56,8
144,27
71
82,4
209,30
103
124,0
314,96
155 320,0
812,80
400
57,6
146,30
72
84,0*
213,36
105
131,2
333,25
164 329,6
837,18
412
60,0
152,40
75
84,8
215,39
106
132,0*
335,28
165 347,2
881,89
434
61,6
156,46
77
88,0
223,52
110
132,8
337,31
166 362,4
920,50
453
64,0
162,56
80
89,6
227,58
112
136,0
345,44
170 370,4
940,82
463
65,6
166,62
82
90,4
229,62
113
140,0
355,60
175 398,4
1011,94
498
67,2
170,69
84
91,2
231,65
114
144,0
365,76
180 404,0
1026,16
505
Lw (1/10“)
60
Lw (mm)
152,40
z
30
Lw (1/10“) Lw (mm)
130
330,20
z
65
Lw (1/10“)
196*
Lw (mm)
497,84
z
98
Lw (1/10“)
316
Lw (mm)
802,64
z
158
XL
70
177,80
35
134*
340,36
67
198*
502,92
99
322
817,88
161
76
193,04
38
136*
345,44
68
200
506,00
100 330
838,20
165
80
203,20
40
138*
350,52
69
210
533,40
105 340*
863,60
170
86*
218,44
43
140
355,60
70
220
558,80
110 344
873,76
172
90
228,60
45
148*
375,92
74
230
584,20
115 350*
889,00
175
92*
233,68
46
150
381,00
75
232*
589,28
116 380
965,20
190
94*
238,76
47
156*
396,24
78
240
609,60
120 382*
970,28
191
96
243,84
48
160
406,40
80
244
619,76
122 388*
985,52
194
100
254,00
50
162*
411,48
81
248*
629,92
124 392*
995,68
196
102
259,08
51
166*
421,64
83
250
635,00
125 412*
1046,48
206
106
269,24
53
168*
426,72
84
260
660,40
130 414*
1051,56
207
108*
274,32
54
170
431,80
85
270
685,80
135 438*
1112,52
219
110
279,40
55
174*
441,96
87
272,0
690,88
136 460*
1168,40
230
112*
284,48
56
176*
447,04
88
274*
695,96
137 498*
1264,92
249
114
289,56
57
178*
452,12
89
280*
711,20
140 506*
1285,24
253
116*
294,64
58
180
457,20
90
286*
726,44
143 514*
1305,56
257
118*
299,72
59
182*
462,28
91
290*
736,60
145 590*
1473,20
290
120
304,80
60
184*
467,36
92
296*
751,84
148 630
1600,2
315
124*
314,96
62
188*
477,52
94
300
762,00
150
126*
320,04
63
190
482,60
95
306*
777,24
153
Lw (1/10“)
124
Lw (mm)
314,96
150
187
L
H
33
Lw (1/10“) Lw (mm)
367
932,18
98
Lw (1/10“)
240
381,00
40
390
990,60
104
255
647,70
474,98
50
420
1086,80
112
270
685,80
210
533,40
56
450
1143,00
120
300
762,00
225
571,50
60
454*
1153,16
121
330
838,20
236*
599,44
63
480
1219,20
128
335*
850,90
240
609,60
64
510
1295,40
136
360
914,40
244*
619,76
65
540
1371,60
144
370*
939,80
255
647,70
68
600
1524,00
160
390
990,60
270
685,80
72
168*
426,72
84
420
1066,80
84
285
723,90
76
450
1143,00
300
762,00
80
510
1295,40
322
817,88
86
540
1371,60
345
876,30
92
570
1447,80
23
z
*na dopyt
z
Lw (mm)
609,60
z
Lw (1/10“) Lw (mm)
600
1524,00
z
120
51
630
1600,20
126
54
660
1876,40
132
60
700
1778,00
140
66
730*
1854,20
146
67
750
1905,00
150
72
800
2032,00
160
74
850
2159,00
170
78
900
2286,00
180
1000
2540,00
200
90
1100
2794,00
220
102
1250
3175,00
250
108
1400
3556,00
280
114
1700
4318,00
340
48
Rozmerové rady ozubených remeňov
XH
HTD 3M
Lw (1/10“)
507
Lw (mm)
1287,78
z
58
Lw (mm)
111
534*
1356,36
61
560
1422,40
64
630
1600,20
700
z
37
Lw (mm)
213
117*
39
129
43
72
141
1778,00
80
770
1955,80
840
z
71
Lw (mm)
336
z
112
Lw (mm)
495*
z
165
Lw (mm)
738
z
246
216
72
339
113
501
167
753*
251
225
75
357
119
513
171
822
274
47
240
80
363
121
522
174
843
281
144
48
246
82
384
128
525
175
882
294
88
150
50
252
84
390
130
537
179
945
315
2133,60
96
156*
52
255
85
393*
131
564
188
960*
320
980
2489,20
112
159
53
261*
87
396*
132
570
190
1002
334
1120
2844,80
128
168
56
267
89
420
140
597
199
1041
347
1260
3200,40
144
174
58
270*
90
432
144
600
200
1068
356
1400
3556,00
160
177
59
285*
95
435
145
606
202
1071
357
1540
3911,60
176
180*
60
294
98
447
149
612*
204
1125
375
1750
4445,00
200
186*
62
300
100
474
158
615
205
1170*
390
192*
64
312
104
477*
159
633
211
1176*
392
201
67
318
106
480
160
669
223
1245
415
204
68
321*
107
486
162
708
236
1500*
500
210
70
330
110
489
163
711
237
1569*
523
XXH
HTD 5M
Lw (1/10“)
700*
Lw (mm)
1778,00
z
56
Lw (mm)
225*
800*
2032,00
64
900*
2286,00
72
1000*
2540,00
1200*
z
45
Lw (mm)
400
265
53
275
55
80
295
3048,00
96
1400*
3556,00
1600*
1800*
z
80
Lw (mm)
565
z
113
Lw (mm)
755
z
151
Lw (mm)
1050
z
210
405
81
600
120
800
160
1125
225
425
85
615
123
835
167
1200
240
59
450
90
620
124
840
168
1270
254
300
60
460
92
630
126
860
172
1420
284
112
330
66
475
95
635
127
890
178
1500
300
4064,00
128
350
70
500
100
665
133
900
180
1595
319
4572,00
144
375
75
525
105
700
140
925
185
1690
338
385
77
535
107
710
142
950
190
1800
360
390*
78
550
110
740
148
1000
200
2000
400
z
Lw (mm)
776
HTD 8M
Lw (mm)
288*
z
36
Lw (mm)
480
60
z
97
Lw (mm)
1120
z
140
Lw (mm)
1440
z
Lw (mm)
2600
180
z
325
304
38
560
70
784
98
1160
145
1520
190
2800
350
352
44
600
75
800
100
1200
150
1600
200
3008
376
376
47
624
78
880
110
1280
160
1760
220
3048
381
400*
50
640
80
912
114
1304
163
1800
225
3408*
426
416
52
656
82
920
115
1328
166
2000
250
3600
450
424
53
688
86
960
120
1360
170
2248
281
3808
476
472
59
720
90
1040
130
1424
178
2400
300
4400
550
HTD 14M
Lw (mm)
966
z
STD S8M
69
Lw (mm)
3850
z
275
Lw (mm)
440
1050*
75
4326
309
1190
85
4578
327
1400
z
55
Lw (mm)
z
760
95
Lw (mm)
z
1024
128
Lw (mm)
z
1208*
151
Lw (mm)
z
1520*
190
464*
58
768
96
1032*
129
1216
152
1552
194
480
60
784
98
1056
132
1240
155
1600
200
100
528
66
792
99
1064
133
1256
157
1624
203
1610
115
560
70
800
100
1072
134
1264
158
1760
220
1778
127
600
75
824
103
1080*
135
1280
160
1776
222
1890
135
632
79
840*
105
1096
137
1296
162
1800
225
2100
150
640
80
848
106
1120
140
1304
163
1816
227
2310
165
656
82
864
108
1136
142
1312
164
1912
239
2450
175
672
84
880
110
1152*
144
1344
168
2000*
250
2590
185
688
86
912
114
1160
145
1368
171
2240
280
2800
200
696
87
920
115
1168
146
1400
175
2272*
284
3150
225
712
89
944
118
1176
147
1408
176
2392
299
3360
240
720
90
960
120
1184
148
1440
180
2800
350
3500*
250
728
91
992
124
1192
149
1480
185
2848
356
3668
262
736
92
1000
125
1200
150
1512
189
*na dopyt
24
Rozmerové rady ozubených remeňov
DH
Lw (mm)
270
DHTD D5M
z
DHTD D8M
54
Lw (mm)
565
z
113
Lw (mm)
600
300
60
600
120
330
66
615
123
335
67
620
124
z
DHTD D14M
75
Lw (mm)
966
z
69
624
78
1190
85
640
80
1400
100
656
82
1610
115
360
72
630
126
720
90
1778
127
370
74
635
127
776
97
1890
135
390
78
665
133
784
98
2100
150
420
84
700
140
800
100
2310
165
450
90
710
142
880
110
480
96
740
148
912
114
510
102
755
151
920
115
540
108
800
160
960
120
570
114
835
167
1040
130
600
120
840
168
1120
140
630
126
860
172
1200
150
660
132
890
178
1280
160
700
140
900
180
1304
163
730
146
925
185
1328
166
750
150
950
190
1360
170
T2
1000
200
1424
178
1050
210
1440
180
1125
225
1520
190
1200
240
1600
200
1270
254
1760
220
1420
284
1800
225
1500
300
200
250
1595
319
2248
281
1690
338
2400
300
2000
400
2600
325
T2,5
2450
175
Lw (mm)
600
DSTD DS8M
z
Lw (mm)
75
1256
640
80
1264
158
656
82
1280
160
720
90
1296
162
760
95
1304
163
800
100
1312
164
848
106
1344
168
880
110
1368
171
960
120
1400
175
1000
125
1408
176
1056
132
1440
180
1064
133
1480
185
1072
134
1512
189
1120
140
1552
194
1136
142
1600
200
1160
145
1624
203
1168
146
1760
220
1176
147
1776
222
1184
148
1800
225
1200
150
1912
239
1216
152
2240
280
1240
155
2392
299
T5
T10
z
157
T20
T2/ 90
T2,5/ 55
T2,5/ 305
T5/ 100
T5/ 365
T5/ 690
T10/ 260
T10/ 750
T10/1250
T20/1260
T2/ 108
T2,5/ 120
T2,5/ 317
T5/ 150
T5/ 390
T5/ 700
T10/ 350
T10/ 760
T10/1300
T20/1460
T2/ 118
T2,5/ 145
T2,5/ 330
T5/ 165
T5/ 400
T5/ 720
T10/ 370
T10/ 780
T10/1320
T20/1780
T2/ 120
T2,5/ 160
T2,5/ 380
T5/ 180
T5/ 410
T5/ 725
T10/ 400
T10/ 810
T10/1350
T20/1880
T2/ 138
T2,5/ 177
T2,5/ 395
T5/ 185
T5/ 420
T5/ 750
T10/ 410
T10/ 840
T10/1390
T20/2360
T2/ 140
T2,5/ 180
T2,5/ 420
T5/ 200
T5/ 455
T5/ 765
T10/ 440
T10/ 850
T10/1400
T20/2600
T2/ 144
T2,5/ 182
T2,5/ 480
T5/ 210
T5/ 460
T5/ 780
T10/ 450
T10/ 880
T10/1420
T20/3100
T2/ 150
T2,5/ 200
T2,5/ 500
T5/ 215
T5/ 480
T5/ 800
T10/ 500
T10/ 890
T10/1450
T20/3620
T2/ 160
T2,5/ 225
T2,5/ 540
T5/ 220
T5/ 500
T5/ 815
T10/ 530
T10/ 920
T10/1460
T2/ 180
T2,5/ 230
T2,5/ 600
T5/ 225
T5/ 505
T5/ 840
T10/ 560
T10/ 960
T10/1500
T2/ 200
T2,5/ 245
T2,5/ 620
T5/ 245
T5/ 510
T5/ 900
T10/ 600
T10/ 970
T10/1560
T2/ 220
T2,5/ 250
T2,5/ 650
T5/ 250
T5/ 525
T5/ 920
T10/ 610
T10/ 980
T10/1610
T2/ 240
T2,5/ 265
T2,5/ 780
T5/ 255
T5/ 545
T5/ 925
T10/ 630
T10/1010
T10/1750
T2/ 256
T2,5/ 285
T2,5/ 950
T5/ 260
T5/ 550
T5/ 940
T10/ 660
T10/1080
T10/1780
T2/ 262
T2,5/ 290
T2,5/1300
T5/ 270
T5/ 560
T5/ 990
T10/ 680
T10/1110
T10/1880
T2/ 280
T5/ 270
T5/ 575
T5/1075
T10/ 690
T10/1140
T10/1960
T2/ 292
T5/ 280
T5/ 590
T5/1100
T10/ 700
T10/1150
T10/2250
T2/ 320
T5/ 295
T5/ 610
T5/1160
T10/ 720
T10/1210
T10/3100
T2/ 360
T5/ 305
T5/ 620
T5/1215
T10/ 730
T10/1240
T10/4780
T2/ 600
T5/ 330
T5/ 630
T5/1315
T2/ 710
T5/ 340
T5/ 650
T5/1380
T5/ 355
T5/ 660
T5/1500
25
*na dopyt
Rozmerové rady ozubených remeňov
AT3
AT5
AT10
AT3/ 150
AT5/ 225
AT5/ 660
AT10/ 440
AT10/1050
AT3/ 201
AT5/ 255
AT5/ 670
AT10/ 460
AT10/1080
AT3/ 252
AT5/ 260
AT5/ 690
AT10/ 500
AT10/1100
AT3/ 267
AT5/ 280
AT5/ 710
AT10/ 560
AT10/1150
AT3/ 270
AT5/ 300
AT5/ 720
AT10/ 570
AT10/1200
AT3/ 300
AT5/ 330
AT5/ 750
AT10/ 580
AT10/1210
AT3/ 351
AT5/ 340
AT5/ 780
AT10/ 600
AT10/1250
AT3/ 399
AT5/ 375
AT5/ 825
AT10/ 610
AT10/1280
AT3/ 417
AT5/ 390
AT5/ 860
AT10/ 660
AT10/1300
AT3/ 450
AT5/ 420
AT5/ 875
AT10/ 700
AT10/1320
AT3/ 501
AT5/ 450
AT5/ 900
AT10/ 730
AT10/1350
AT3/ 549
AT5/ 455
AT5/ 920
AT10/ 780
AT10/1360
AT3/ 600
AT5/ 480
AT5/ 975
AT10/ 800
AT10/1400
AT3/ 639
AT5/ 490
AT5/1050
AT10/ 840
AT10/1480
AT3/ 648
AT5/ 500
AT5/1125
AT10/ 880
AT10/1500
AT3/ 816
AT5/ 525
AT5/1230
AT10/ 890
AT10/1600
AT3/ 900
AT5/ 545
AT5/1500
AT10/ 920
AT10/1700
AT3/1011
AT5/ 600
AT5/1750
AT10/ 960
AT10/1720
AT5/ 610
AT5/2000
AT10/ 980
AT10/1800
AT5/ 620
AT5/3350
AT10/1000
AT10/1860
AT5/ 630
AT5/3800
AT10/1010
AT10/1940
AT20
DT2,5
DT5
DT10
AT20/1000
T2,5/ 317
T5/ 150
T10/ 260
AT20/1100
T2,5/ 457
T5/ 260
T10/ 530
AT20/1200
T2,5/ 415
T5/ 300
T10/ 630
AT20/1260
T5/ 410
T10/ 660
AT20/1500
T5/ 460
T10/ 720
AT20/1600
T5/ 515
T10/ 840
AT20/1700
T5/ 525
T10/ 980
AT20/1760
T5/ 590
T10/1210
AT20/1800
T5 /620
T10/1240
AT20/1900
T5/ 625
T10/1250
AT20/1960
T5/ 750
T10/1320
T5/ 815
T10/1350
T5/ 860
T10/1420
T5/ 940
T10/1610
T5/1100
T10/1880
T5/1325
T10/4780
CTD C8M
Lw (mm)
640
z
80
Lw (mm)
2000
720
90
800
100
896
CTD 14M
z
250
Lw (mm)
994
z
124
Lw (mm)
2590
324
z
2200
275
1120
140
2660
333
2240
280
1190
149
2800
350
112
2400
300
1260
158
3136
392
920
115
2520
315
1400
175
3304
413
960
120
2600
325
1568
196
3360
420
1000
125
2800
350
1610
201
3500
438
1040
130
2840
355
1750
219
3850
481
1120
140
3048
381
1890
236
3920
490
1200
150
3200
400
1960
245
4326
541
1224
153
3280
410
2100
263
4410
551
1280
160
3600
450
2240
280
4400
550
1440
180
4000
500
2310
289
1600
200
4400
550
2380
298
1760
220
4480
560
2450
306
1792
224
2520
315
26
REBROVANÉ REMENE
Rebrované remene zlučujú vo svojej konštrukcii množstvo výhod ako napríklad:
• schopnosť prenos vyšších síl v pomere výkon/priestor na malých remeniciach s veľkou rýchlosťou
• vhodné pre prenos stredných výkonov
• vhodné pre návrhy vysoko kompaktných prevodov
• dobrá schopnosť chladenia remeňa
• rovnomerné ťažné sily v celej šírke remeňa
• konštrukcia prevodov v obmedzenom priestore
• profil PJ je vhodný pre vysoké rýchlosti (až do 10 000 ot./min.)
• profily PM sú vhodné pre použitie ako spojka s preklzom
• elektrostatická vodivosť podľa ISO 1813
• tichý chod
Rebrované profily
Profil
rozteč
rebier e
(mm)
výška
remeňa h
(mm)
PH
TB2
PJ
PK
PL
PM
1,6
2
2,34
3,56
4,7
9,4
2,5
2,2
3,5
5,5
7
13
min.
priemer
remenice
(mm)
13
20
45
75
180
uhol α
40
60
40
40
40
40
Rozmerové rady rebrovaných remeňov
PJ
356
Lb
(1/10“)
140
381
150
406
PK
1270
Lb
(1/10“)
500
635
Lb
(1/10“)
250
1295
510
648
255
160
1321
520
698
432
170
1333
525
457
180
1372
483
190
508
PL
991
Lb
(1/10“)
390
1041
410
275
1149
730
287
540
813
1397
550
200
1461
559
220
584
PM
2235
Lb
(1/10“)
880
2134
Lb
(1/10“)
840
2324
915
2286
900
452
2362
930
2388
940
1168
460
2477
975
2515
990
320
1194
470
2515
990
2693
1060
830
326
1219
480
2705
1065
2832
1115
575
885
348
1270
500
2743
1080
2921
1150
1473
580
925
364
1295
510
2845
1120
3010
1185
230
1549
610
960
378
1321
520
2895
1140
3124
1230
610
240
1600
630
1010
397
1333
525
2921
1150
3327
1310
660
260
1626
640
1035
407
1346
530
2997
1180
3531
1390
686
270
1651
650
1132
445
1372
540
3085
1215
3734
1470
711
280
1702
670
1207
475
1397
550
3124
1230
3937
1550
737
290
1753
690
1246
490
1422
560
3289
1295
4089
1610
762
300
1778
700
1298
511
1435
565
3327
1310
4191
1650
787
310
1854
730
1357
534
1473
580
3492
1375
4470
1760
813
320
1915
754
1420
559
1499
590
3696
1455
4648
1830
838
330
1930
760
1459
574
1562
615
4051
1595
4850
1900
864
340
1956
770
1481
583
1613
635
4191
1650
5029
1980
889
350
1981
780
1521
598
1651
650
4318
1700
5410
2130
914
360
2019
795
1607
632
1664
655
4470
1760
5600
2200
965
380
2083
820
1630
641
1715
675
4622
1820
6121
2410
991
390
2210
870
1675
659
1765
695
5029
1980
6883
2710
1016
400
2286
900
1725
679
1803
710
5385
2120
7646
3010
1054
415
2337
920
1815
714
1841
725
6096
2400
8408
3310
1092
430
2489
980
1885
741
1943
765
7055
2777
9169
3610
1143
450
1982
780
1956
770
9931
3910
1168
460
2031
799
1981
780
10693
4210
1194
470
2080
818
2019
795
12217
4810
1200
472
2171
854
2070
815
13741
5410
1208
476
2225
875
2095
825
15266
6010
1219
480
2471
972
2134
840
16764
6600
1245
490
2550
1004
2195
865
Lw (mm)
27
Lw (mm)
Lw (mm)
Lw (mm)
Lw (mm)
Lw (mm)
VARIÁTOROVÉ REMENE
Prehľad profilov
Profil
DIN 7719
bxh
13 x 5
17 x 5
20 x 10
21 x 6
22 x 8
26 x 8
28 x 8
30 x 10
32 x 10
37 x 10
41 x 13
47 x 13
52 x 16
55 x 16
65 x 20
70 x 18
Rozmery
ISO 1604
W 16
W 20
W 25
W 31,5
W 40
W 50
W 63
bw (mm)
α (°)
12
16
19
20
21
25
27
29
31,5
36
40
45,5
50
53
63
68
26
26
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
6-HRANNÉ REMENE
DIN
7719
bxh
bxh
HAA
13x 10
40
Prehľad profilov
Minimálny Maximálna
priemer
obvodová Prepočet palcovej dĺžky (Li)
remenice dw rýchlosť
na referenčnú dĺžku
(mm)
(m/s)
č.remeňa (") x 25,4 = mm+53mm
80
30
HBB
17 x 13
40
125
30
č.remeňa (d210") x 25,4 = mm+74mm
č.remeňa (od 211") x 25,4 =
mm+36mm
HCC
22 x 17
40
224
30
č.remeňa (d210") x 25,4 =
mm+107mm č.remeňa (od 211") x
25,4 = mm+56mm
HDD
32 x 25
40
355
30
č.remeňa (d210") x 25,4 =
mm+132mm č.remeňa (od 211") x
25,4 = mm+62mm
22 x 22 22 x 22
25 x 22 25 x 22
40
40
280
280
30
30
a (°)
Rozmerové rady 6-hranných remeňov
HAA
HBB
HCC
HAA 77
Referenčná
dĺžka (mm)
ISO 5289
DIN 7722
2000
Referenčná
dĺžka (mm)
Označenie
ISO 5289
DIN 7722
HAA 116 2997
Referenčná
dĺžka (mm)
Označenie
Označenie
ISO 5289
DIN 7722
HBB 75
1980
HBB 101
Referenčná
dĺžka (mm)
Označenie
ISO 5289
DIN 7722
2650
HBB 133
Referenčná
dĺžka (mm)
ISO 5289
DIN 7722
3450
HCC 86
Referenčná
dĺžka (mm)
ISO 5289
DIN 7722
2280
HAA 78
2032
HAA 120 3050
HBB 76
1999
HBB 100
2660
HBB 135
3500
HAA 91
2370
HAA 126 3251
HBB 78
2050
HBB 105
HCC 94
2500
2740
HBB 137
3550
HCC 106
HAA 93
2413
HAA 128 3300
HBB 79
2076
2800
HBB 107
2800
HBB 141
3658
HCC 122
HAA 96
2500
HAA 130 3353
HBB 80
3200
2101
HBB 108
2812
HBB 144
3730
HCC 126
HAA 100
2591
HAA 134 3455
3310
HBB 81
2126
HBB 109
2850
HBB 145
3750
HCC 144
HAA 102
2650
3765
HAA 136 3505
HBB 83
2180
HBB 110
2863
HBB 155
4010
HCC 153
HAA 103
4000
2667
HAA 146 3759
HBB 84
2203
HBB 111
2900
HBB 156
4040
HCC 162
4216
HAA 105
2718
HAA 152 3920
HBB 86
2253
HBB 112
2920
HBB 162
4200
HCC 165
4300
HAA 108
2800
HAA 156 4013
HBB 88
2300
HBB 115
3000
HBB 173
4470
HCC 173
4500
HAA 112
2896
HBB 90
2370
HBB 116
3030
HBB 174
4500
HCC 193
5000
HBB 92
2406
HBB 119
3092
HBB 184
4750
HCC 204
5300
HBB 94
2457
HBB 121
3150
HBB 194
5000
HCC 206
5340
HBB 95
2500
HBB 125
3250
HBB 221
5639
HCC 224
5750
HBB 96
2507
HBB 126
3280
HBB 264
6700
HBB 97
2540
HBB 128
3325
HBB 270
6900
HBB 98
2558
HBB 129
3346
HBB 99
2600
HBB 131
3390
Označenie
Označenie
28
PLOCHÉ REMENE
office
Materiály pre ploché remene
GGT 60
20
40
20
1,4
Elastomér/Elastomér
0,6/0,6
60
Odolnosť
Antistatická
-20/100 A
GGT 100
50
100
50
1,7
Elastomér/Elastomér
0,6/0,6
60
-20/100
A
A
GGT 140
70
140
75
2,3
Elastomér/Elastomér
0,6/0,6
60
-20/100
A
A
GGT 200
100
200
100
2,6
Elastomér/Elastomér
0,6/0,6
60
-20/100
A
A
GGT 280
140
280
150
3,1
Elastomér/Elastomér
0,6/0,6
60
-20/100
A
A
GGT 400
200
400
200
3,4
Elastomér/Elastomér
0,6/0,3
60
-20/100
A
A
GTI 100
50
100
50
1,4
Elastomér/PA textil
0,6/0,3
60
-20/100
A
A
GTI 140
70
140
75
2,3
Elastomér/PA textil
0,6/0,3
60
-20/100
A
A
GTI 200
100
200
100
2,6
Elastomér/PA textil
0,6/0,3
60
-20/100
A
A
GTI 280
140
280
150
3,4
Elastomér/PA textil
0,6/0,3
60
-20/100
A
A
GTI 400
200
400
200
3,7
Elastomér/PA textil
0,6/0,3
60
-20/100
A
A
NT 1
30
60
1,25
Elastomér/PA textil
A
A
Koef.
trenia
k oceli
Max. odvodová rýchlosť
(m/s)
Tepelná
60
Použitie
Olej/
k pohonu
Ozón
A
DG - 1/30 50
100
50
3
Elastomér/Elastomér
0,3/0,3
40
-20/100
N
A
DG - 2/60 75
150
75
5,5
Elastomér/Elastomér
0,3/0,3
40
-20/100
N
A
UUI 100
50
100
50
3,2
koža (useň)/koža (useň)
0,4/0,4
20
-20/80
Podmienená
A
UUI 140
70
140
75
4
koža (useň)/koža (useň)
0,4/0,4
20
-20/80
Podmienená
A
UUI 200
100
200
100
4,2
koža (useň)/koža (useň)
0,4/0,4
20
-20/80
Podmienená
A
UUI 280
140
280
150
4,8
koža (useň)/koža (useň)
0,4/0,4
20
-20/80
Podmienená
A
UUI 400
200
400
200
6
koža (useň)/koža (useň)
0,4/0,4
20
-20/80
Podmienená
A
UTI 100
50
100
50
2,5
Koža (useň)/PA textil
0,4/0,3
25
-20/80
Podmienená
A
UTI 140
70
140
75
3,1
Koža (useň)/PA textil
0,4/0,3
25
-20/80
Podmienená
A
UTI 200
100
200
100
3,3
Koža (useň)/PA textil
0,4/0,3
25
-20/80
Podmienená
A
UTI 280
140
280
150
3,8
Koža (useň)/PA textil
0,4/0,3
25
-20/80
Podmienená
A
UTI 400
200
400
200
4,4
Koža (useň)/PA textil
0,4/0,3
25
-20/80
Podmienená
A
29
Obojstranný
Hrúbka
remeňa Spodná/vrchná trecia plocha remeňa
(mm)
Jednostranný
Min. priemer
remenice
(mm)
Obojstranný
Obojstraný,
krížený,
reverzný
Napätie remeňa N/10mm šírky
predĺženie 1% predĺženie 2,5%
Obojstraný,
krížený,
reverzný
Typ
remeňa
POLYURETÁNOVÉ REMENE
Medzi najväčšie výhody PU remeňov patrí ich možnosť zvárania ľubovoľnej dĺžky, navyše materiál PU je vo všeobecnosti známy vysokou odolnosťou voči oteru. Medzi ďalšie
výhody patrí vysoká odolnosť v ťahu, odolnosť voči olejom, prachu, chemikáliám, vysoký
koeficient trenia a tým dobrá protisklzová pevnosť pri meniacom sa zaťažení a odolnosť
voči teplotám -30 až +80 °C. Medzi ďalšie výhody PU remeňov patrí tichý a tlmený chod,
dobrá prispôsobivosť, pohon a aj vratný pohon je možný aj po zadnej strane remeňa.
Typ
Kruhový profil plný
Typ PUR 75 A, červený
3
•
4
•
4,8
•
Typ PUR 80 A, prírodný
•
•
•
Typ PUR 85 A, zelený
•
•
•
Typ PUR 85 A, zelený drsný
•
•
•
•
•
•
•
Typ PUR 90 A, biely
5
6
•
Kruhový profil dutý
3
4
4,8
5
•
10
•
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
12,5 15
•
•
6
9,5
•
•
•
6,3
•
•
•
7
•
8
9,5
•
10
12,5 15
•
•
•
•
•
•
•
Typ PUR 80 A, prírodný
•
Typ PUR 85 A, zelený
•
•
•
•
6,3
8
9,5
12,5
Typ spojky
4,8
Profil klinový
6
8
10/Z
13/A
17/B
22/C
Typ PUR 75 A, červený
•
•
•
•
•
•
Typ PUR 80 A, prírodný
•
•
•
•
Typ PUR 85 A, zelený
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Typ PUR 90 A, biely
Typ HYT 55 D, modrý
Typ
8
•
Typ PUR 75 A, červený
Typ
7
•
Typ HYT 55 D, modrý
Typ
6,3
•
•
•
Ploché remene
CONTI® POLYFLAT HF
CONTI® POLYFLAT HP
CONTI® POLYFLAT HS
CONTI® POLYFLAT XHP
CONTI® POLYFLAT XHS
30
POĽNOHOSPODÁRSKE REMENE
Ponúkame Vám rokmi osvedčenú a kvalitnú značku ROULUNDS, ktorá bola dodávaná
v minulosti najmä na západné trhy. Poľnohospodárske remene sa používajú najčastejšie
v kombajnoch príp. iných strojoch v rámci agrovýroby a patria k samostatnej kapitole v
oblasti prenosu sily. Ich úlohou je prenášať veľké sily a výkony v často pre remene nepriaznivých podmienkach ako vysoká teplota okolitého prostredia resp. nadmerná prašnosť. Aj
napriek týmto nepriaznivým vplyvom je vyžadovaná rozmerová stálosť a vysoká životnosť
remeňov. Nakoľko každý výrobca poľnohospodárskej techniky má vlastné technológie a
možnosti, preto osobitne prispôsobuje prevedenie a rozmery remeňov na účely efektívneho
použitia stroja. V konečnom dôsledku sa teda remeň prispôsobí stroju a jeho kvalitatívne,
rozmerové a konštrukčné špecifikácie sú jednoznačne definované katalógovým číslom. V
oblasti poľnohospodárskych remeňov ponúkame technické poradenstvo, široký sortiment
skladových položiek, dodávky v nasledujúci pracovný deň a v neposlednom rade aj možnosť rôznych benefitov resp. zliav.
Výrobcovia strojov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
ALLIS-CHALMERS
BIZON
CASE
CLAAS
DEUTZ FAHR
DRONNINGBORG
FORTSCHRITT
JOHN DEERE
LAVERDA
MASSEY FERGUSON
NEW HOLLAND
SEGMENTOVÉ
REMENE
Power Twist
Plus
NU-T-LINK
SUPER-T-LINK
VeľaSegmentové
remeňových
pohonov, vzhľadom k ich prevádzkovým podmienkam, pracuje na samej hranici svojich
remene reprezentujú špièkovú technológiu spoloènosti FENNER. Od štandardných remeòov sa odlišujú tým, že nemajú
možností.
chemicky
mechanicky
agresívne
prostredie.
Tieto relatívne
homogénnu Olej,
kostru,voda,
ale sú vysoká
zložené zteplota
jednotlivých
èlánkovalebo
- segmentov.
Tieto segmenty
sa potom
do seba skladajú.
Segmentybežné
sa vyrábajú zo
špeciálneho však
polyurethanu
celé ich jadrokjeskráteniu
vyplnené polyesterovými
vláknami.kaučukových
Jednotlivé typy sa
medzi sebou líšia predovšetkým ve¾kos�ou
prostredia
veľmi aprispievajú
životnosti bežných
remeňov.
prenášaného výkonu a typom spájania.
A
práve v tejto chvíli je treba použiť všestranne odolnejší a spoľahlivejší typ remeňa, ktorý je naviac možné
vďaka
článkom
spájať
a zostaviť
ľubovolnú
The jednotlivým
segment belts represent
top rýchlo
technology
of FENNER
company.
They differdĺžku.
from standard belts, as they don´t have homogeneous skelet, but
they consist of individual links-segments. These segments are put together. The segments are made of special polyurethane and its whole core is
completed with polyester fibres. The individual types differ from each other predominantly with size of transmissioned capacity and conjuction type.
Od štandartných remeňov sa odlišujú tým, že nemajú homogénnu kostru, ale sú zložené z jednotlivých článkov - segmentov. Tieto segmenty sa potom do seba skladajú.
Segmenty sa vyrábajú zo špeciálneho polyuretánu a celé ich jadro je vyplnené polyesterovými vláknami.
Prednosti a vlastnosti segmentových remeòov / Priorities and attributes of the segment belts
Prednosti
a vlastnosti segmentových
remeňov
ŽIVOTNOS�
- výrazne dlhá životnos� v extrémnych prevádzkových podmienkach ( voda, para, olej, teplota, bežné
PRENOS VÝKONU
PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI RÝCHLOS�
REDUKCIA A POHOTOVOS� -
ŽIVOTNOSŤ
VARIABILITA
PRENOS VÝKONU
chemikálie, abrazívne materiály ako piesok, piliny a prach )
prenos výkonu je vyšší v porovnaní s bežnými remeòmi
- výrazne
dlhá¾ubovo¾nú
životnosť
v extrémnych
podmienkach
možnos�
vytvori�
dåžku
remeòa pod¾aprevádzkových
potreby
(voda, prešmyk
para, olej,
teplota,
bežné
chemikálie,
abrazívne
materiályotáèok
ako
minimálny
a výrazne
znížené
vibrácie
v celom rozsahu
prevádzkových
piesok,
piliny
a prach)
vïaka
spájaniu
rýchla
a jednoduchá výmena bez prípadnej demontáže ložísk a posúvania remeníc
redukcia skladových zásob a naopak možnos� ma� všetky profily vždy po ruke
- prenos výkonu je vyšší v porovnaní s bežnými remeňmi
- expressively
longvytvoriť
life-span at
the extremedĺžku
workingremeňa
conditions
(water,potreby
steam, oil, temperature, common
- možnosť
ľubovolnú
podľa
chemicals, abrasive materials like sand, sawdust and dust)
CAPACITY TRANSMISSION
- capacity transmission is higher in consideration with common belts
- minimálny
prešmyk a výrazné zniženie vibrácie v celom rozsahu
PREVÁDZKOVÉ
VLASTNOSTI - possibility
VARIABILITY
to creat belt optional length according to need
prevádzkových
otáčokreduced vibrations in the whole range of working revs
WORKING ATTRIBUTES
- minimal
shift and expressively
SPEED
- thanks to conjunction, quick and easy replacement without accasional bearings disassembly and belt
- vďaka
spájaniu rýchla a jednoduchá výmena bez prípadnej demontáže ložísk
RÝCHLOSŤ
pulley
drifting.
REDUCTION AND DEXTERITY - reduction
of warehouse
stocks and on the other hand, possibility to have all the profiles immediately
a posúvania
remeníc
applicable
LIFE-SPAN
VARIABILITA
- redukcia skladových zásob a naopak možnosť mať všetky profily vždy po ruke
REDUKCIA A POHOTOVOSŤ
VODA
VODA
WATER
4
OLEJ
OLEJ
OIL
TRENIE
TRENIE
PARA
PARA
ATTRITION
STEAM
CHEMIKÁLIE
CHEMIKÁLIE
CHEMICALS
TEPLOTA
TEPLOTA
TEMPERATURE
1
POWER
TWIST PLUS
OZNAÈENIE PROFILU
PROFILE LABEL
Power Twist Z/10
Power Twist A/13
Power Twist B/17
Power Twist C/22
Power Twist D/32
Power Twist E/40
DODACIE PODMIENKY TEPLOTNÁ ODOLNOS�
DELIVERY
CONDITIONS
POZNÁMKA
NOTE
TEMPERATURE
RESISTANCE
-400C až/till +1050C
0
0
-40 C až/till +105 C
Power Twist - štandardné a najpoužívanejšie prevedenie pre bežné aplikácie
Power Twist - standard and the most applicable version for usual applications
-400C až/till +1050C
-400C až/till +1050C èervená farba
na objednávku/order
-400C až/till +1050C red colour
na objednávku/order
-400C až/till +1050C
32
OZNAČENIE PROFILU
DODACIE PODMIENKY
Power Twist cushiontop B/17
Power Twist cushiontop A/13
Power Twist griptop B/17
Power Twist griptop A/13
Power Twist teflontop B/17
Power Twist teflontop A/13
Power Twist double V CC/22
Power Twist double V BB/17
Power Twist double V AA/10
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
POZNÁMKA
-40°C až do +105°C
-40°C až do +105°C
-40°C až do +105°C
-40°C až do +105°C
na objednávku
-40°C až do +105°C
na objednávku
-40°C až do +105°C
na objednávku
Power Twist- štandardné a najpoužívanejšie
prevedenie pre bežné aplikácie
červená farba
-40°C až do +105°C
-40°C až do +105°C
-40°C až do +105°C
Power Twist F/50
-40°C až do +105°C
Power Twist E/40
-40°C až do +240°C
Power Twist D/32
-40°C až do +240°C
Power Twist C/22
-40°C až do +240°C
Power Twist B/17
-40°C až do +240°C
Power Twist A/13
na objednávku
-40°C až do +240°C
Power Twist Z/10
na objednávku
-40°C až do +240°C
ower Twist double V - šesťhranný profil. Ideálny na použitie
pri obojstrannom ohybe remeňa, napr. pre tretiu remenicu
s protibežným chodom alebo pre aplikáciu s kladkou, ktorá
zaisťuje stále predpätie remeňa.
Power Twist teflontop - vhodné pre extrémne teploty
(+240°C), napr. v sklárskom priemysle. Remeňové články
majú teflónový povrch.
Power Twist griptop - vhodné pre transportné aplikácie.
Dodatočná antiabrazívna vrstva odolná voči oteru má tvrdosť
85 Shore A. Maximálne ťahové zaťaženie A=667N, B=1334N
Power Twist cushiontop - odpružený povrch vhodný pre
transportné aplikácie. Jednotlivé segmenty majú mäkké
urethánové obloženie.
Pokyny: inštalácia a správna dĺžka
1. Natiahnite remeň cez remenicu a zistite požadovanú dĺžku. Posledné články sa musia prekrývať svojimi dvoma otvormi.
2. Pri profile Z, A a B odoberte 1 článok z 24 a pri profile C odoberte 1 článok z 20. Tým je dosiahnuté správne predpätie remeňa pri prevádzke.
3. Spojte remeň a nasmerujte ho zúbkami článkov na spodnej strane remeňa proti pohybu remenice.
4. Najskôr nasaďte remeň na menšiu z remeníc. Potom nasaďte remeň na väčšiu remenicu a jej pomalým otáčaním zasuňte remeň do drážky.
Pokyny: spájanie a rozpájanie článkov
NU - T - LINK , SUPER - T - LINK
1. Remeňotočte zámkami smerom von
2. Jednou rukou stlačte remeň, aby vyzeral ako zlomený a druhou rukou otočte jazýček článku o 90°. Tým sa uvolní druhý zámok.
3. Ďalej pootočte celým koncom remeňa o 90° a vytiahnite ho z druhého zámku.
4. Postup pre spojenie je rovnaký v opačnom poradí.
LOTNÁ ODOLNOS�
NU - T - LINK, SUPER - T - LINK
POZNÁMKA
TEMPERATURE
RESISTANCE
NOTE PROFILU
OZNAČENIE
0
C až/till +1050C
0
C až/till +1050C
0
C až/till +1050C
0
C až/till +1050C
0
C až/till +1050C
0
C až/till +1050C
0
C až/till +1050C
0
C až/till +1050C
0
C až/till +1050C
0
C až/till +105 C
0
0
0
0
0
C až/till +240 C
DODACIE PODMIENKY
NU-T-LINK
F/50
Power Twist - štandardné
a najpoužívanejšie
prevedenie pre bežné aplikácie
Power Twist - standard and the most applicable version for usual applications
NU-T-LINK E/40
NU-T-LINK D/32
èervená farba
NU-T-LINK 25
red colour
NU-T-LINK C/22
NU-T-LINK 20mm
NU-T-LINK B/17
Power Twist double V - šes�hranný profil. Ideálny na použitie pri obojstrannom ohybe remeòa, napr.
pre tretiu remenicu s protibežným chodom alebo pre aplikáciu s kladkou, ktorá zais�uje stále
predpätie remeòa.NU-T-LINK A/13
Power Twist double V - hexagonal profile. It is ideal to use at reversible belt bend, e.g. for the third
NU-T-LINK
belt pulley with the
opposed practice orZ/10
for the application with pulley, which ensure constant prestress of belt.
Power Twist teflontop
- vhodné pre extrémneSPC
teploty (+240 C), napr. v sklárskom priemysle.
SUPER-T-LINK
Remeòové èlánky majú teflónový povrch.
Power Twist teflontop
- suitable for extreme temperatures
(+240 ), e.g. in glass industry. Belt links
SUPER-T-LINK
SPB
have teflon surface.
Power Twist griptop
(friction top) - vhodné pre
transportné aplikácie. Dodatoèná antiabrazívna
SUPER-T-LINK
SPA
vrstva odolná voèi oteru má tvrdos� 85 Shore A. Maximálne �ahové za�aženie A=667N, B=1334N
0
0
C až/till +240 C
0
C až/till +2400C
0
C až/till +2400C
0
C až/till +2400C
POZNÁMKA
oranžová farba
POZNÁMKA
NOTE
-400C až/till +1050C NU-T-LINK zastupuje remene s klasickým profilom
NU-T-LINK Z/10 -40°C až do +105°C
na objednávku
-400C až/till +1050C NU-T-LINK stands for belts with the classical profile
NU-T-LINK A/13 -40°C až do +105°C
-400C až/till +1050C
NU-T-LINK B/17 -40°C až do +105°C
0
0
-40
C až/till +105 C oranžová farba
na
objednávku/order
NU-T-LINK
20mm
na objednávku
-40°C až do +105°C
orange colour
0
-40 C až/till +1050C
NU-T-LINK C/22 -40°C až do +105°C
0
0
NU-T-LINK 25 -40°C až do +105°Cna objednávku/order -40 C až/till +105 C
na objednávku
-400C až/till +1050C
NU-T-LINK D/32
na objednávku
-40°C až do +105°C
0
0
na objednávku/order -40 C až/till +105 C
NU-T-LINK E/40
-40°C až do +105°C
0zastupuje remene
0
SUPER-T-LINK
s úzkym
NU-T-LINK F/50
na objednávku/order -40 C až/till +105 C
Power Twist griptop (friction top) - suitable for applications. Additional antiabrasive ply, resistant
against attrition, has hardness 85 Shore A. Maximal tensile weight A=667N, B=1334N
Power Twist cushiontop - odpružený povrch vhodný pre transportné aplikácie. Jednotlivé segmenty
majú mäkké urethanové obloženie.
Power Twist cushiontop
- sprung surface
suitable cez
for transportation
applications.
Individual
1. Natiahnite
remeň
remenicu
a zistite
požadovanú
segments have soft urethane overlay.
Pokyny: inštalácia a správna dĺžka
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
NU-T-LINK zastupuje
remene s klasickým
OZNAÈENIE-40°C
PROFILU
TEPLOTNÁ ODOLNOS�
až do +105°CDODACIE PODMIENKY
DELIVERY
TEMPERATURE
profilom
PROFILE-40°C
LABEL
až do +105°C CONDITIONS
RESISTANCE
-40°C až do +105°C
SUPER-T-LINK SPA
-40°C až do +105°C
SUPER-T-LINK SPB
SUPER-T-LINK SPC
profilom
-400C až/till +1050C SUPER-T-LINK zastupuje remene s úzkym profilom
modrá farba
-400C až/till +1050C
SUPER-T-LINK stands for belts with the narrow profile
modrá farba
0
0
-40 C až/till +105 C blue colour
dĺžku. Posledné články sa musia prekrývať svojimi dvoma otvormi.
2. Pri profile A a B odoberte 1 článok z 11(9% dĺžky), pri profile C odoberte 1 článok z 13 (7% dĺžky) a pri profile D odoberte 1 článok z 16
(6% dĺžky). Tým je dosiahnuté správne predpätie remeňa pri prevádzke.
3. Spojte
remeň a nasmerujte ho zúbkami článkov na spodnej
straneinštalácia
remeňa proti
pohybudåžka
remenice.
ns: installation and the
right length
Pokyny:
a správna
/ Instructions: installation and the right length
4. Najskôr nasaďte remeň na menšiu z remeníc. Potom nasaďte remeň na väčšiu remenicu a jej pomalým otáčaním zasuňte remeň do drážky.
0
C až/till +2400C
Pokyny: inštalácia a správna dĺžka
u. Posledné èlanky sa musia prekrýva� svojimi dvoma otvormi.
1. Natiahnite remeò cez remenicu a zistite požadovanú dåžku. Posledné èlanky sa musia prekrýva� svojimi dvoma otvormi.
doberte 1 èlánok z 20. Tým je dosiahnuté správne predpätie remeòa pri revádzke.
2. Pri profile A a B odoberte 1 èlánok z 11(9% dåžky), pri profile C odoberte 1 èlánok z 13 (7% dåžky) a pri profile D odoberte 1 è
1.
V
mieste
požadovaného
rozpojenia
pootočte
dva
za
sebou
idúce
nityTým
o 90°.
Pri pootočení
kľúč, prípadne kliešte.
j strane remeòa proti pohybu remenice.
(6% dåžky).
je dosiahnuté
správnepoužite
predpätieoriginálny
remeòa pri prevádzke.
2. Články
zložte
z nitov.
ïte remeò na väèšiu remenicu
a jej pomalým
otáèaním
zasuòte remeò do drážky.
3. Spojte remeò a nasmerujte ho zúbkami èlánkov na spodnej strane remeòa proti pohybu remenice.
4. Najskôrpodľa
nasaïtepožadovanej
remeò na menšiu
z remeníc. Potom nasaïte remeò na väèšiu remenicu a jej pomalým otáèaním zasuòte remeò
3. Týmto spôsobom môžete rozložiť remeň na jednotlivé segmenty
dĺžky.
th. The last links must cover each other with their two openings.
Pri 1spájaní
postupujte
opačným
nezabudnite
na pulley
konciand
montáže
pootočiť
nitmi
kolmo
oseach
otáčania.
d with the profile C take4.
away
links from
20. With this,
the rightspôsobom.
pre-stress of Pre správne 1.zaistenie
Stretch the
belt through belt
find out expected
length.
Thespäť
last links
must na
cover
other with their two openings.
2. With the profile A and B take away 1 link from 11(9% of length), with the profile C take away 1 link from 13 (7% of length) and with t
nderneath against movement of belt pulley.
take away 1 link from 16 (6% of length). It is reached the right pre-stress of belt at working with this.
belt on bigger belt pulley and with its slow gyration tuck the belt to groove.
3. Connect belt and turn it with the links sprockets on the belt underneath against movement of belt pulley.
4. At first, give the belt on minor from belt pulleys. Then, give the belt on bigger belt pulley and with its slow gyration tuck the belt to groove.
33
tions: conjuction and disconnection of links
Pokyny: spájanie a rozpájanie èlánkov / Instructions: conjuction and disconnection of links
1. V mieste požadovaného rozpojenia pootoète dva za sebou idúce nity o 900. Pri pootoèení použite originálny k¾úè, prípadne kliešt
0
Elektronické meranie predpätia remeňov – istota pre každý prevod
Správne predpätie remeňových prevodov je predpokladom bezporuchovej funkcie a dlhej životnosti prevodov
v priemyselných aplikáciách. Merače predpätia CONTI® VSM-1, a VSM-3 sú plne elektronické, určené na
meranie predpätia klinových, ozubených a drážkových remeňov. Pomocou týchto meračov môže byť jednoducho a presne nastavená statická sila vo vetve hnacieho remeňa s ľubovoľným ťažným vláknom.
VSM-1
Bezdotykové meranie
Možnosť vykonania meraní na ťažko prístupných
miestach pomocou ohybného ramena snímača
Presné výsledky merania opticko – elektronickou
metódou merania
VSM-3
Bezdotykový princíp merania
Výnimočne kompaktná konštrukcia pre spoľahlivé meranie i v ťažko prístupných priestoroch
Presné meranie s využitím opticko – elektronického meracieho procesu
Robustné a skladné vyhotovenie
Elektronická kontrola predpätia remeňov zaručuje bezpečný chod a dlhú životnosť každého
priemyselného prevodu.
CONTI® SUITE (Návrhový software)
Výber správnych rozmerov a konštrukcie hnacích remeňov je rovnako dôležitý ako voľba remeňa pre vysoké
výkony. Remene nesprávnej konštrukcie a rozmerov sú neefektívne a nemajú požadovanú životnosť. Náš balík
programov CONTI® SUITE umožňuje odborníkom v priemysle a obchode určiť optimálnu konštrukciu hnacích remeňov ContiTech. Software je parametricky orientovaný funkčný algoritmus zaisťujúci väčšiu
efektívnosť výberu remeňa.
ContiTech vyvinul modul DRIVE ALIVE pre nekomplikovanú optimalizáciu konštrukcie prevodov s viac ako
dvomi remenicami a napínacími prvkami. Multiremenicový systém umožňuje výpočet zaťaženia remeňa pracujúceho až s desiatimi samostatnými remenicami. Využitím tohto softwaru je možné nekonečne modifikovať a
upravovať zvolené parametre prevodu. Týmto spôsobom môžu byť testované a menené alternatívne požiadavky
a návrhy bez straty času. Software je logicky štruktúrovaný, pričom údaje a ich zmeny je možné zadávať priamo
do návrhu prevodového systému bez nutnosti doplňujúcich výpočtov. Tento software berie taktiež do úvahy
všetky pozitívne a negatívne vlastnosti elastomérov používaných v prevodových systémoch.
34
REMENICE
Spoločnosť Tomirtech ako doplnkový tovar k hnacím remeňom ponúka aj široký sortiment remeníc. V prípade
záujmu nás kontaktujte.
Profil
SPZ
SPA
SPB
SPC
Dm
≤80
>80
≤118
>118
≤190
>190
≤315
>315
Základné rozmery klinových remeníc
α (°)
br
E
F
34
38
34
38
34
38
34
38
C
t
8,5
12,0
2,0
SPZ
11,0
11,0
15,0
2,8
SPZ
13,8
14,0
19,0
3,5
SPZ
17,5
19,0
25,5
4,8
SPZ
23,8
KLINOVÉ REMENICE
a – plná remenica
k – odľahčená paprsková remenica s vencom
KLINOVÉ REMENICE - pre puzdro Taper Bush
Remenice pre puzdro Taper Bush sa vyrábajú v štandardných prevedeniach (priemer, počet drážok). Taper
Bush je upínacie puzdro s vonkajším kužeľom, na ktorý sa nasadzuje remenica. Puzdro sa upevňuje dvoma
skrutkami a zaisťuje tak remenicu v správnej axiálnej polohe. Vnútornú dieru puzdra, ktorá je už vyhotovená
vrátane normalizovanej drážky na pero je možné voliť z množstva dostupných priemerov.
Puzdro Taper Bush
35
KLINOVÉ REMENE – PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA
Problém/porucha
Remeň sa pretrhne po
veľmi krátkom čase
Nadmerné opotrebenie
okraja remeňa
Pravdepodobné príčiny
• montáž silou, ktorá zničí kord
remeňa
• zablokovaný prevod
• prienik cudzích predmetov počas
činnosti stroja
• pohon je poddimenzovaný,
nedostatočný počet remeňov
•
•
•
•
•
•
•
•
Praskliny resp. ryhy na
spodnej strane remeňa
nízke predpätie remeňa
štartovací moment je vysoký
opotrebované drážky remenice
nesprávny profil
remeňa/remenice
nesprávny uhol drážky remenice
nesprávna geometria remenice
nedostatočný priemer remenice
remeň preklzuje resp. pracuje
cez nerovnosti
• použitie vonkajšej kladky resp.
nevhodného remeňa
• nadmerný preklz remeňa
• malý priemer remenice
• prevádzková teplota je vysoká
• prevádzková teplota je nízka
• kontaminácie chemikáliami
Remeň je mäkký alebo
lepkavý (mazľavý)
• kontaminácia olejom, mastnotou
resp. chamikáliami
Návrhy riešenia
• montáž je potrebné vykonať
bez použitia sily
• odstránenie príčiny
zablokovania
• inštalácia ochrany pred
cudzími telesami
• kontrola podmienok
prevádzky, vykonajte
prepočet prevodu
• kontrola predpätia a korekcia
predpätia
• kontrola podmienok
prevádzky, prepočítanie
prevodu
• výmena remenice
• voľba vhodného profilu
• korekcia geometrie
• zväčšenie priemeru remenice
resp. použitie rezaných
profilov
• odstránenie mechanickej
príčiny
• používanie vonkajšej kladky
sa nedoporučuje
• kontrola predpätia, prepočet
prevodu
• zväčšenie priemeru remenice
resp. použitie rezaných
profilov
• zaistenie dostatočnej
ventilácie, ochrana remeňa
pred priamym zdrojom tepla
resp. použitie iného typu
remeňa
• zvýšenie teploty resp. voľba
remeňa s vhodnými
vlastnosťami
• ochrana remeňa pred
kontamináciou resp. použitie
remeňov s vhodnými
vlastnosťami
• ochrana pohonu pred
kontamináciou, vyčistenie
drážok remenice technickým
benzínom resp. alkoholom
pred použitím nových
remeňov.
• použitie remeňov s vhodnými
vlastnosťami
36
KLINOVÉ REMENE – PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA
Problém/porucha
Remeň sa pretáča
Remeň vibruje
Pravdepodobné príčiny
• nesprávny profil
remeňa/remenice
• nesprávna geometria remeníc
• opotrebované drážky remenice
• nízke predpätie remeňa
• nadmerné vibrácie
• prienik cudzích predmetov počas
činnosti stroja
• preťaženie remeňa
• osová vzdialenosť je dlhšia ako
doporučená
• vysoké rázové zaťaženie
Remeň sa nedá dopnúť
• nízke predpätie remeňa
• nevyvážené remenice
Návrhy riešenia
• voľba vhodného profilu
remeňa resp. remenice
• korekcia geometrie remeníc
• výmena remeníc
• kontrola predpätia remeňa
• prepočet prevodu resp.
použitie násobných remeňov
• inštalácia ochrany pred
cudzími telesami
• prepočet prevodu
• umenšenie osovej vzdialenosti
resp. použitie násobných
remeňov
• použitie násobných remeňov
resp. použitie vnútornej
kladky
• kontrola predpätia remeňa
• vyváženie remeníc
• rozsah osových vzdialeností
prevodu nie je dostatočný
• nadmerné predĺženie remeňa
spôsobené preťažením
• nesprávna dĺžka remeňa
• modifikácia prevodu
• nesprávna geometria remeníc
• nízke predpätie remeňa
• preťaženie prevodu
• kontrola geometrie remeníc
• kontrola predpätia remeňa
• prepočet prevodu
• opotrebované resp. nekvalitné
drážky remenice
• použitie nových remeňov spolu
s použitými remeňmi
• použitie remeňov od rôznych
výrobcov
• výmena remeníc
• prepočet prevodu
• použitie kratšieho remeňa
Nadmerná hlučnosť
Nadmerné predĺženie
remeňa
37
• používanie výhradne nových
remeňov
• použitie remeňov od jedného
výrobcu
OZUBENÉ REMENE – PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA
Problém/porucha
Remeň sa pretrhne po
veľmi krátkom čase
Pravdepodobné príčiny
• montáž silou, ktorá zničí kord
remeňa
• preťaženie
• vysoké predpätie remeňa
• nesprávne predpätie remeňa
• preťaženie
• nesprávny profil
remeňa/remenice
• poškodená remenica
• korekcia predpätia
• kontrola prevádzkových
podmienok, prepočet prevodu
• voľba vhodného profilu
• výmena remenice
• nesprávna geometria
• chybné bočnice remeňa
• vzájomný pohyb osí (zmena
osovej vzdialenosti)
• korekcia geometrie
• výmena bočníc
• korekcia uloženia (ložísk)
• nesprávna geometria
• rázové zaťaženie súčasne s
vysokým predpätím remeňa
• korekcia geometrie
• korekcia (zníženie) predpätia
remeňa
• malý počet zubov v zábere
• prienik cudzích predmetov
Nadmerné opotrebenie
zubov
Nadmerné opotrebovanie
okrajov remeňa
Návrhy riešenia
• montáž je potrebné vykonať
bez použitia sily
• použitie širšieho remeňa resp.
väčšej remenice
• použitie širšieho remeňa resp.
vyššie počtu zubov na menšej
remenici
• zabránenie prieniku cudzích
predmetov
• korekcia predpätia
Nadmerné bočné zaťaženie
Nadmerné opotrebovanie
základnej časti remeňa
• vysoké predpätie
• prevod je poddimenzovaný
• poškodená remenica
Pozdĺžne trhliny
(narezanie)
• poškodená remenica s bočnicami
• remeň prichádza do kontaktu s
bočnicami
• kontaminácia cudzími
materiálmi
• chybne odrezaný remeň
• zníženie predpätia
• prepočet prevodu
• výmena remenice
• výmena remeníe
• korekcia predpätia a
geometrie
• odstránenie cudzích
materiálov resp. zabránenie
prieniku cudzích predmetov
• kontrola a zoradenie rezačky
38
OZUBENÉ REMENE – PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA
Problém/porucha
Pravdepodobné príčiny
Vychýlenie bočnice
• nesprávna geometria
• nadmerný tlak remeňa na
bočnicu
Návrhy riešenia
• korekcia geometrie
• korekcia geometrie osí
Nadmerný hluk
•
•
•
•
nesprávna geometria
nedostatočné predpätie
malý priemer remenice
preťaženie remeňa
•
•
•
•
korekcia geometrie
korekcia predpätia remeňa
zväčšenie priemeru remenice
použitie širšieho remeňa,
zvýšenie uhla opásania, iný
profil resp. výkonnejší remeň
Zdanlivé predĺženie
remeňa
Nadmerné opotrebenie
ozubených remeníc
Praskliny na zadnej časti
remeňa
• nestabilné uloženie prevodu
• korekcia predpätia remeňa
resp. uloženia prevodu
• nevhodný materiál
• nevhodný profil remeníc
• nedostatočná tvrdosť povrchu
remenice
• použitie tvrdšieho materiálu
• výmena remeníc
• použitie tvrdšieho materiálu
resp. povrchovej úpravy
• prevádzková teplota je nízka
• zvýšenie teploty v pracovnom
prostredí resp. zahriatie
remeňa pred použitím.
• prevádzková teplota je vysoká
• ochrana remeňa pred zdrojom
tepla resp. použitie vhodných
remeňov
Krehkosť zadnej časti
remeňa
Povrch remeňa je mäkký
39
• kontaminácia chemikáliami
• ochrana remeňa pred
kontamináciou, použitie
vhodných remeňov
REBROVANÉ REMENE – PROBLÉMY, PRÍČINY A RIEŠENIA
Problém/porucha
Neobvyklé opotrebenie
resp. chýbajúce časti rebier
Pretrhnutie remeňa
(vytrhnutie rebier) počas
krátkej doby používania
Praskliny a chýbajúce časti
rebier, krehkosť
Rebrovaný remeň nie je
možné dopnúť
Pravdepodobné príčiny
•
•
•
•
•
nízke predpätie remeňa
kontakt s cudzími predmetmi
nesprávna geometria remeníc
poškodená remenica
nesprávny profil
remeňa/remenice
• korekcia remenice
• odstránenie príčiny
zablokovania
• prepočet prevodu
• ochrana remeňa pred vplyvmi
prostredia
• použitie napínacej kladky, ktorá
nie je v súlade s odporúčaniami
• nedostatočný priemer remenice
• vysoká prevádzková teplota
• nízka prevádzková teplota
• nadmerný preklz remeňa
• kontaminácia chemikáliami
• prepočet prevodu
• preverenie minimálnych
priemerov remeníc
• odstránenie zdroja tepla,
zabezpečenie vetrania
• zvýšenie teploty prostredia,
zahriate remeňov pred
použitím
• správne predpätie remeňa
• ochrana prevodu
• rozsah osových vzdialeností je
nízky
• nadmerné predĺženie remeňa
spôsobené preťažením
• nesprávna dĺžka remeňa
• nesprávna geometria
• nízke predpätie remeňa
• preťaženie prevodu
• prevod je poddimenzovaný
• veľká osová vzdialenosť
• vysoké rázové zaťaženie
• nízke predpätie
• remenica nie je vyvážená
Remeň je mäkký a lepkavý
• správne nastavenie predpätia
• inštalácie ochrany pred
cudzími predmetmi
• korekcia geometrie remeníc
• výmena remenice
• použitie vhodného profilu
remeňa/remenice
• rebrovaný remeň preklzuje resp.
výkon je prenášaný cez výstupky
na remenici
• zablokovaný prevod
• preťaženie
• kontaminácia olejom, mastnotou,
chemikáliami
Nadmerná hlučnosť
Nadmerné kmitanie
(vibrácie) remeňa
Návrhy riešenia
• kontaminácia chemikáliami,
olejom a mastnotou
• modifikácia prevodu
• prepočet prevodu
• použitie kratšieho remeňa
• korekcia geometrie
• nastavenie správneho
predpätia
• prepočet prevodu
• prepočet prevodu
• redukcia osovej vzdialenosti
resp. použitie napínacej
kladky
• použitie napínacej kladky
• nastavenie správneho
predpätia
• vyváženie remenice
• ochrana prevodu pred
kontamináciou, čistenie drážok
remeníc technickým benzínom
resp. alkoholom pred použitím
nových remeňov
40
REV. 01/2012 RIVERA
HNACIE REMENE
H
Download

HNACIE REMENE - Tomirtech, sro