Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
a hét napjai: dni týždna
A holnapi viszontlátásig!: Do videnia zajtra!
A keresztnevem Gábor.: Moje krstné meno je Gábor.
A vezetéknevem Nagy.: Moje priezvisko je Nagy.
abba: do toho
abbahagy: prestat (prestane) s cím; prerušit (preruší) co
abbamarad: prestat (prestane); prestávat (prestáva)
abban: v tom
abból: z toho
ablak: okno
ablakredony: roleta
ablaktábla: okenná tabula
ablaktisztító: cistiaci prostriedok na okno
ablaktörlo: stierac
ábra: obrázok; nákres
ábrázol (leír): opísat (opíše)
ábrázol (lerajzol): zobrazovat (zobrazuje); zobrazit
(zobrazí)
abrosz: obrus
acél: ocel
ács: tesár
ácsol: tesat (teše)
ácsorog: postávat (postáva)
ad: dat(dá); dávat (dáva)
adag: dávka
adakozó (fonév): štedrý
adakozó (melléknév): štedrý
adásvezeto: moderátor; moderátorka
adat: údaj
adatbázis: údaje
adatgyujtés: zbieranie údajov
adatszolgáltatás: vydanie údajov
adattároló: banka dát
ádáz: úporný
addig (hely): potial
addig (ido): zatial; dovtedy
adó: dan
adóállomás: vysielacia stanica
adóbevallás: danové priznanie
adódik: naskytnút sa (naskytne sa); naskytovat sa
(naskytuje sa)
adogat: podávat (podáva)
adogat (tenisz): servovat (servuje)
adomány: dar; donácia
adómentes: oslobodený od dane
adós (férfi): dlžník
adós (melléknév): dlžný
adós (no): dlžnícka
adósság: dlh; dlžoba
adózik: platit (platí) dan
afelé: tade; tadial; tým smerom
afelett: nad tým
afelol: odtial; z tej strany
Afrika: Afrika
afrikai (férfi): African
afrikai (melléknév): africký
afrikai (no): Africanka
ág: vetva; konár; odvetvie
agár: chrt
agg: starý
aggastyán: starec
aggasztó: sklucujúci; povážlivý; znepokujúci
agglegény: starý mládenec
aggódás: obava; úzkost; strach
agy: mozog
ágy: postel
agyafúrt: prefíkaný; prešibaný
agyag: hlina
agyar: kel
ágyaz: postlat (postlá); postielat (postiela)
ágynemu: postelná bielizen
agyrázkódás: otras mozgu
ágytakaró: postelná prikrývka
ágyú: delo; kanón
agyvelo: mozog
agyvérzés: krvácanie do mozgu
ahelyett: namiesto toho
ahhoz: k tomu; na to
áhítozik: túžit (túži) po com; bažit (baží) po com
ahogy: ako; len co
ahol: kde
ahonnan: odkial; skadial
ahová: kde; kam
ajak: pery
ajakrúzs: rúž
ajándék: darcek
ajándékoz: darovat (daruje)
ajánlat: ponuka; návrh
ajánlkozik: ponúknut sa (ponúkne sa) na co; ponúkat
sa (ponúka sa) na co
ajánlott: doporucený
ajánlott levél: doporucený list
ajtó: dvere
ajtónyitó: klucka
ajtózár: zámok od dverí
ájulás: mdloba
akácfa: agát
akad (adódik): nájst (nájde) co
akad (valakire; valamire): natrafit (natrafí) na co
akad (valamibe): zachytit sa (zachytí sa)
akadály: prekážka
akadályfutás: prekážkový beh
akadályoz: prekážat (prekáža) v com
akadálypálya: prekážková dráha
akadályverseny: prekážkové preteky
akadozik (beszél): viaznut (viazne)
akadozik (szaggatott): zachytávat (zachytáva)
akar: chciet (chce)
akarat: vôla
akárhogy: hocijako; akokolvek
(1)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
akárhol: hocikde; kdekolvek
akárki: hocikto; ktokolvek
akármi: hocico; cokolvek
akármikor: hocikedy; kedykolvek
aki: kto; ktorý
akkor: vtedy; v tom case
akkora: taký (velký)
akkumulátor: akumulátor
akna (fegyver): mína
aknamunka: podkopávanie autority
akol: košiar
aktatáska: aktovka
akvárium: akvárium
alá: pod tým
alacsony: nízky
alacsony vérnyomás: nízky krvný tlak
alagút: tunel
aláhúz: podciarknút (podciarkne)
aláhúz: vyzdvihnut (vyzdvihne)
aláír: podpísat (podpíše); podpisovat (podpisuje)
alak (ember): postava
alak (irodalom): podoba
alak (mértan): forma; tvar
alakít: zahrat (zahrá)
alakzat: útvar
alantas: podriadený; podradný
alany (ember): subjekt
alany (nyelvtan): podmet
alap: základ; podstata; podklad
alapanyag: základný materiál; základná látka
alapelv: zásada; princíp; zásada
alapértelmezés: porucha
alapfizetés: základný plat
alapfok (nyelvtan): prvý stupen
alapít: založit (založí); zakladat (zakladá); stavat (na
com)
alaplap (PC): hard disk; pevný disk
alapmuvelet: základný úkon
alapokmány: charta
alapos: dôkladný
alaposan: dôkladne
alapoz: položit (položí) základy
alaptalan: neodôvodnený; bezdôvodný
alapveto: základný; podstatný; rozhodujúci
alapvonal: základná ciara
álarcosbál: maškarný ples
alárendel: podriadit (podriadi) komu/comu; podriadovat
(podriaduje) komu/comu
alatt: pod tým; v priebehu
alatta: pod tým
albán: albánsky
albán (férfi): Albánec
albán (no): Albánka
albérlet: podnájom
album: album
áldás: požehnanie
áldomás: oldomáš
áldozat: obet
alighogy: len co; sotvaže
aljas: podlý; nicomný
alkalmas: vhodný; vyhovujúci; spôsoblivý
alkalmaz (módszer): používat (používa)
alkalmaz (munkára): použit (použí)
alkalmi: príležitostný
alkalom: príležitost
alkar: predlaktie
alkoholista: alkoholik; alkoholicka
alkoholizmus: alkoholizmus
alkonyat: súmrak
alkot: tvorit (tvorí)
alkotás: tvorenie; tvorba; výtvor
alkotmány: ústava
alku: jednanie; dohovor
álkulcs: paklúc
alkuszik: jednat sa o com; dojednávat co
áll (fonév): brada
állam: štát
államapparátus: štátny aparát
államelnök: prezident štátu
államférfi: štátnik
államforma: štátna forma
államfo: hlava štátu
államhatár: štátna hranica
állami ünnep: štátny sviatok
államigazgatás: štátna správa
államot alapít: založit (založí) štát
állampolgárság: štátne obcianstvo
államszövetség: konfederácia
államtitkár: štátny tajomník; štátna tajomnícka
állandó: stály; trvalý; nepretržitý
állandóan: stále; trvale; nepretržite
állapot: stav
állás: zamestnanie; státie; stoj
állatgondozó (férfi): ošetrovatel zvierat
állatgondozó (no): ošetrovatelka zvierat
állatház: pavilón pre zvieratá
állatkert: zoologická záhrada
állatorvos (férfi): zverolekár
állatorvos (no): zverolekárka
állatöv: zvieratník
állattenyészto (fonév): dobytkár
állattenyészto (melléknév): chovatel
allergia: alergia
allergiás vmire: byt (je) na nieco alergický
állít (fel): stavat (staví)
állít (mond): tvrdit (tvrdí); postavit (postaví)
állítás (beszéd): tvrdenie
állítás (fel): stavanie
állítólag: údajne; vraj
állománykiterjesztés: kapacita
(2)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
állománynevek: názvy súboru
alma: jablko
almabor: jablcné víno
almalé: jablková štava
álmodik: snívat (sníva)
álmos: ospalý; ospanlivý
alól: spod; spopod
alóla: spopod; spod
alperes (férfi): žalovaný
alperes (no): žalovaná
alpolgármester: zástupca primátora; zástupkyna
primátora
alsó: spodný; dolný
alsóing: tricko
alsónadrág: spodky; spodné nohavice
alsószoknya: spodnicka; spodná sukna
alszik: spat (spí)
alt: alt
által: prostredníctvom koho/co
általános: všeobecný; základný
általános iskola: základná škola
általános orvos: všeobecný lekár; všeobecná lekárka
altató (szer): uspávanka
altatóorvos: anestéziológ
Aludj jól!: Spi dobre!
alul: dolu; naspodku; pod
aluljáró (autó): podjazd (pre autá)
aluljáró (gyalogos): podchod (pre chodcov)
alváz: podvozok
ám: veru; ale; však; veru
ameddig (hely): kam; pokial
ameddig (ido): dokial; dokedy; kým
amellett: pri tom; popritom; pritom
amelyik: ktorý; co
Amerika: Amerika
amerikai (férfi): American
amerikai (melléknév): americký
amerikai (no): Americanka
amerre: kde; kadial
amerrol: odkial
ami: co; to co
amiatt: pre to; preto
amikor: ked
amióta: odvtedy; odvtedy ako
amirol: o co; o com
ananász: ananás
angol (férfi): Anglican
angol (melléknév): anglický
angol (no): Anglicanka
angóra macska: angorská macka
annak (részére): tomu
annál (hely): u toho; pri tom
anya: matka
anyacsavar: matica
anyag: materiál; látka
annyi: tolko
annyira: natolko
annyiszor: tolkokrát; tolko ráz
annyit: tolko
annyival: s tolkým
anyós: svokra
apa: otec
apad (csökken): klesat (klesá); klesnút (klesne)
apad (víz): ubúdat (ubúda)
apadás: pokles; klesanie; úbytok
aperitif: aperitív
ápol: ošetrovat (ošetruje); opatrovat (opatruje); starat sa
(stará sa) o koho
após: svokor
április: apríl
aprít: drobit (drobí); mrvit (mrví); štiepat (štiepe)
apró (fonév): drobné
apró (melléknév): drobný
aprópénz: drobné peniaze
ár: cena
ár (szerszám): šidlo
arab számok: arabské cislice
áradás: stúpanie vody
áram: prúd
áramerosség: intenzita prúdu
áramfeszültség: napätie
arany: zlato
arány: pomer; úmera; úmernost
aranyékszer: zlatý klenot
arányos: pomerný; úmerný comu; súmerný
aranyszínu: byt (je)zlatej farby
arat: žat (žne)
aratás: žatva
aratógép: žatevný kombajn
áraz: cenovat (cenuje)
árboc: stažen; stožiar
arc: tvár; líce
árcédula: cenovka
arckép: podobizen; portrét
arckrém: krém na tvár
arclemosó: tonikum na tvár
arcpakolás: pletová maska (na tvár)
arcvíz: voda po holením
arcszesz: pletová voda
árfolyam: kurz
árfolyamtábla: kurzový lístok
ária: ária
árkád: arkáda
árnyék: tien
árnyékol: tienovat (tienuje)
árnyékszék: vonkajší záchod
árok: jarok; priekopa
árpa: jacmen
arra (rá): tam
arrafelé: tadial; tým smerom; tade
(3)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
arról: odtial
árt: škodit (škodí); poškodit (poškodí); poškodzovat
(poškodzuje)
ártalmas: škodlivý
árvácska: sirôtka
árvíz: záplava
ás: kopat (kope); rýlovat (rýluje)
ásít: zívnut (zívne); zívat (zíva)
ásó (szerszám): rýl
ásványvíz: minerálka; minerálna voda
aszály: suchota; obdobie sucha
aszpirin: aspirin
Asszonyom!: Pani!
asztal: stôl
asztali lámpa: stolová lampa
asztali számítógép: pocítac
asztalitenisz: stolný tenis
asztalkendo: prikrývka (na stôl)
asztalteríto: obrus
át: cez co; pocas
átad: odovzdat (odovzdá); odovzdávat (odovzdáva)
átadás: prihrávka
átfogó (matematika): prepona
átfogó (melléknév): obsiahly
átfordulás: pretocenie sa
átlaghomérséklet: priemerná teplota
atlasz: atlas
átlép a határon: prekrocit (prekrocí) hranice
atlétatrikó: tricko
atlétika: atletika
atletizál: robit (robí) atletiku
átló: uhlopriecka
átmeneti kabát: prechodný kabát
átméro: priemer; svetlost
átnevezés: premena
átöltözik: preobliect sa (preoblecie sa)
átsül: prepiect sa (prepecie sa)
átsüt: prepiect (prepecie)
átsütve: prepecený
átszáll (jármure): prestúpit (prestúpi); prestupovat
(prestupovat)
átszáll (repül): preletiet (preletí)
átszállás: prestup
átszállójegy: prestupný lístok
áttétel: metastáza
átutalás: prevedenie; prevod
átutazó vízum: tranzitné vízum
átváltási árfolyam: výmenný kurz
átvitt értelemben: v prenesenom význame
augusztus: august
ausztrál (férfi): Austrálcan
ausztrál (no): Austrálcanka
Ausztrália: Austrália
ausztráliai (melléknév): austrálsky
autóbusz: autobus
autóstoppos: stopár; stopárka
autóversenyzés: automobilové pretekanie
autóversenyzo: automobilový pretekár; automobilová
pretekárka
azalatt (ido): zatial; medzitým
azaz: ciže; totiž; to jest
azelott: predtým; pred tým
azért: preto
azonban: ale; však; avšak
azonosító: identifikacný (identifikacné císlo)
aztán: potom
áztat: mácat (máca)
azután: po tom
azzal: s tým
Ázsia: Ázia
ázsiai (férfi): Ázijec; Ázijcan
ázsiai (melléknév): ázijský
ázsiai (no): Ázijecka; Ázijcanka
báb (rovar): kukla
báb (színházi): bábkový
baba: bábätko
babaház: domcek pre bábiky
babakelengye: detská výbavicka
babér: vavrín
bábjáték: bábková hra
bábjátékos (férfi): bábkar
bábjátékos (no): bábkarka
babona: povera
bábszínház: bábkové divadlo
bábu: bábka
bácsi: strýcko; ujko
bagoly: sova
baj: zlo
bajnok: majster
bajnokno: majsterka
bajnokság: majstrovstvá
bajusz: fúzy
bajuszkefe: kefka na fúzy
bak (állat): cap
bakancs: bagance
Baktéríto: obratník Kozorožca
bal: lavý
bál: ples
balerina: balerina
baleset: nehoda
balett: balet
balettáncos: baletník
balettáncosno: baletka
balettcipo: baletné topánky
balettkar: baletný súbor
balettmuvész: baletný umelec
ballonkabát: balónový plášt
bálna: velryba
baloldal (irány): lavá strana
baloldal (politika): lavica
(4)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
baloldali párt: lavicová strana
balszélso: lavé krídlo
balta: sekera
bámészkodik: civiet (civie); zízat (zíza)
bámul (csodál): obdivovat sa (obdivuje sa)
bámul (mereng): dívat sa (díva sa)
banán: banán
bánat: žial; bôl
bánatos: smutný; užialený
bandita: bandita
bank: banka
bankjegy: bankovka
bankjegyautomata: bankový automat
bánt (szomorít): trápit (trápi)
bántalmaz: ublížit (ublíži); ubližovat (ubližuje)
banya: baba; babizna
bánya: bana
bányász: baník
bányászlámpa: lampa (v bani)
bár (kötoszó): hoci; aj ked; co aj
barackpálinka: marhulovica
barangol: potulovat sa (potuluje sa)
bárányfelho: barance; baranky (obláciky)
bárányhimlo: ovcie kiahne
barát: priatel
barátkozik: priatelit sa (priatelí sa)
barátno: priatelka
barátság: priatelstvo
barátságtalan: neprívetivý; nevlúdny
bárcsak: keby len; kiežby; bodaj by
bárd (szerszám): širocina; topor; sekác
bárgyú: tupý; tupohlavý
bárhogyan: hocijako; akokolvek
bárhol: hocikde; kdekolvek
bariton: barytón
barkó: bokom brady
barlang: jaskyna
barlangvasút: jaskynný vlácik
bármelyik: hociktorý; ktorýkolvek
bármennyi: hocikolko
bármerre: hocikam; kamkolvek
bármikor: hocikedy; kedykolvek
barna sör: tmavé pivo
barnahajú (férfi): hnedovlasý
barnahajú (no): hnedovlasý
barom (állat): statok
baromfi: hydina
barrel (mérték): barel
bársony: zamat
bárszék: barová stolicka
basszus: bas
bátor: smelý
bátorít: posmelit (posmelí); posmelovat (posmeluje)
báty: starší brat
bazsarózsa: pivonka
be: do koho/coho
bead: centrovat (centruje); podat(podá); podávat (podáva)
beadás: prihrávka
beadvány: podanie; žiadost
beázás: premoknenie
beázik: premoknút (premokne); premokat (premoká)
beáztat: namácat (namáca)
bébicipo: topánky pre bábiky
beborul (égbolt): zamracit sa (zamrací sa)
becéz: maznat (mazná); láskat (láska)
becsap (ajtót): zabuchnút (zabuchne)
becsap (valakit): oklamat (oklame) niekoho; podviest
(podvedie) niekoho
becsapás (ajtó): zabuchnenie (dvere)
becsapás (csalás): oklamanie
becsatol: zapnút (zapne); zapínat (zapína)
becsavar (csavaroz): zaskrutkovat (zaskrutkuje)
becsavar (haj): natocit si (natocí si); natácat si (natáca
si)
becserél: zamenit (zamení); zamienat (zamiena)
becses: vzácny; hodnotný
becslés: odhad; ocenenie
becsomagolja a boröndöt: zabalit (zabalí) kufor
becsül (értékel): odhadnút (odhadne); odhadovat
(odhaduje)
becsül (tisztel): vážit si (váži si) niekoho
becsület: cest
becsületes: cestný
bedob: vhodit (vhodí); vhadzovat (vzhadzuje)
bedobás: vhadzovanie
beérkezik: príst (príde); prichádzat (prichádza)
befejez: dokoncit (dokoncí)
befejezés: dokoncenie
befejezetlen: nedokoncený
befelé: dovnútra
befest: zafarbit (zafarbí)
befizet (pénz): zaplatit (zaplatí)
befizet utazásra: zaplatit (zaplatí) cestu
befizetés: zaplatenie
befizeto: vplatný
befuz (film): vložit (vloží) film; vkladat (vkladá) film
begombol: zapnút (zapne) na gombíky; zapínat (zapína)
na gombíky
behavaz: zasnežit (zasneží)
behavazott: zasnežený
beheged: zaceliet (zacelie); zacelievat (zacelieva)
behut: dat (dá) ohladit
beilleszkedik: vpravit sa (vpraví sa); vpravovat sa
(vpravuje sa); zapadnút (zapadne); zapadat (zapadá)
beindít: zapnút (zapne) motor; naštartovat (naštartuje)
beiratkozás: zapísanie sa; zapisovanie sa
beiratkozik: zapísat sa (zapíše sa); zapisovat sa
(zapisuje sa)
beismer: priznat (prizná); uznat (uzná); uznávat (uznáva)
beismerés: priznanie; uznanie
(5)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
bejárat: vchod
bejelentolap: prihlasovací lístok
béka: žaba
bekapcsol: zapnút (zapne); zapínat (zapína)
béke: mier
beképzelt: namyslený
beképzeltség: namyslenost
bekopogtat: zaklopat (zaklope)
beköt (könyvet): zaviazat (zaviaže)
beköttet (könyvet): dat (dá) zaviazat
bél: crevo
belefog (valamibe): pustit sa (pustí sa) do coho; dat sa
(dá sa) do coho
belép: vstúpit (vstúpi)
belép a pártba: vstúpit (vstúpi) do strany
belépés díjtalan: vstup volný
belépodíj: vstupné
beleszól (beszél): skocit (skocí) niekomu do reci
beleszól (közbelép): prehovorit (v diskusii)
belföldi utazás: cestovanie v tuzemsku
belga (férfi): Belgican
belga (melléknév): belgický
belga (no): Belgicanka
belgyógyász: internista; internistka
belole: z toho
belpolitika: vnútorná politika
bélsár: výkal
belso (melléknév): vnútorný
belso használat: vnútorné použitie
belso kerékpárgumi: duša
belsoépítész (férfi): interierový architekt
belsoépítész (no): interierová architekta
bélszín: svieckovica
belügyminisztérium: ministrestvo vnútra
belül (hely): vnútri; dnu (miesto)
belül (ido): v priebehu; pocas; za (cas)
belváros: centrum mesta
bélyeg: poštová známka
bemutat (valakit valakinek: predstavit (predstaví);
predstavovat (predstavuje)
bemutat (valamit): predložit (predloží)
bemutatkozás: pedstavenie sa
bemutatkozik: predstavit sa (predstaví sa); predstavovat
sa (predstavuje sa)
bemutató: premiéra
benevez: prihlásit sa (prihlási sa) (do sútaže)
benne: v tom
benzintank: benzínový tank
beosztás: zadelenie
beosztott: služobne podradený
bepólyázza a csecsemot: zavíjat (zavíja) do perinky
bér: mzda
bérautó (rent a car): nájomné auto
bérel: najat si (najme si); najímat si (najíma si)
berendezés: zariadenie
berendezo: interiérový architekt
beretva (borotvakés): britva
bérgyilkos: najatý vrah
bérház: nájomný dom
bérlakás: nájomný byt
bérlemény: najatý objekt
bérlet: mesacník; elektricenka
bérlo (férfi): nájomník
bérlo (no): nájomnícka
bérmentesít: frankovat (frankuje)
beszáll: nastúpit (nastúpi); nastupovat (nastupuje)
beszállás: nástup
beszállókártya: palubný lístok
beszéd: rec; hovor
beszédes: zhovorcivý
beszél: hovorit (hovorí); rozprávat (rozpráva)
Beszél ön (lengyelül)?: Hovoríte (po polsky)?
beszélget: rozprávat sa (rozpráva sa)
beszélgetés: rozhovor
beszerez: obstarat (obstará); obstarávat (obstaráva)
beszerzés: obstaranie
betalál: trafit (trafí) do
beteg (férfi): chorý (clovek)
beteg (no): chorá (žena)
betegbiztosítás: nemocenské poistenie
betegség: choroba
betöm: plombovat (plombuje)
betömi a fogat: plombovat (plombuje) zuby
betör (rabol): vlámat sa (vláme)
betöro: vlamac
betu: písmeno
betuz (szót): slabikovat (slabikuje)
beutazási vízum: vstupné vízum
bevásárlókocsi: nákupný koc
bezár: zatvorit (zatvorí); zatvárat (zatvára)
bezárkózik: zavriet sa (zavrie sa); zavierat sa (zaviera
sa)
bezzeg: veru; však; ale
bicska: vreckový nožík
bifokális szemüveg: bifokálne okuliare
bikavér (bor): býcia krv; bikavér
bili: nocnícek
bilincs: putá
billeg: knísat sa (kníše sa)
billentyu: klaviatúra
billentyuzet: klavesnica
biológia: biológia
biológus: biológ; biologicka
bír (képes valamire): môct (môže)
birkózás: zápas
birkózik: zápasit (zápasí)
bíró (férfi): sudca
bíró (no): sudkyna
bíróság: súd
birtok: majetok
(6)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
birtokol: mat (má)
bitang (fonév): darebák; nicomník
bivaly: byvol
bizalmas (melléknév): dôverný
bizalmatlan: nedôvercivý
bizalom: dôvera
bizonyára: iste
bizonyítvány: vysvedcenie
bizonyos (biztos): istý; urcitý
bizonyos (valamelyik): nejaký
bizonyosan: istotne; dozaista
bizottság: výbor; komisia
bíztat: povzbudzovat (povzbudzuje)
bíztatás: povzbudzovanie
biztonság: bezpecnost
biztonsági öv: bezpecnostný pás
biztonsági zár: bezpecnostný zámok
biztos (melléknév): istý
biztosítási kártya: nemocenská karta
blende: clona
blúz: blúzka
bob (szánkó): bob
bóbiskol: driemat (drieme); podriemkavat (podriemkava)
bobpálya: bobová dráha
bobverseny: bobové preteky
bocsánat (fonév): prepácenie; odpustenie
Bocsánat!: Prepácte!
bocsánatkérés: prosba o prepácenie
Bocsánatot kérek.: Prosím o prepácenie.
bódé: búda
bodza: baza
bogáncs: bodliak; bodlacie
bogár: chrobák
bogaras: vrtošivý
boglya: kopa
bója: bója
boka: clenok
bokréta: kytica
boldog: štastný
Boldog névnapot!: Všetko najlepšie tvojim (vaším)
meninám!
Boldog születésnapot!: Všetko najlepšie tvojim (vaším)
narodeninám!
Boldog új évet!: Štastlivý Nový Rok!
boldogtalan: neštastný
bolgár (férfi): Bulhar
bolgár (melléknév): bulharský
bolgár (no): Bulharka
bolha: blcha
bolond (férfi): blázon
bolond (melléknév): bláznivý
bolond (no): blázon
bolondos: bláznivý; pochabý
bolt: obchod; predajna
boltív: klenba; oblúk
bolygó: družica; satelit
bont (házat): búrat (búra)
bont (nyit): rozväzovat (rozväzuje)
bontás: rozväzovanie
bonyolult: komplikovaný
bor: víno
borász (fonév): vinár
borászat: vinárstvo
bordák: rebrá
bordal: oda na víno
bordói (bor): Bordeaux
borecet: vínny ocot
borgazdaság: vinárstvo
boríték: obálka
borítékol: obálkovat (obálkuje)
borjúszelet: telacia rezen
borkorcsolya: chutovky k vínu
bormérés: capovanie vína
borogatás: obklad
borókapálinka: borovicka
borospince: pivnica
borospohár: pohár na víno
borostyán (növény): brectan
borostyánko: jantár
borotva: britva
borotvaecset: štetka na holenie
borotvakrém: krém na holenie
borotvál: holit (holí)
borotválás: holenie
borotvapamacs: štetka na holenie
borotvapenge: žiletka
borotvaszappan: holiace mydlo
borpárlat: vínny destilát
borravaló: sprepitné
bors: korenie
borul (ido): povrhnút sa (povrhne sa)
borús (ég): zamracený
borz: jazvec
borzad: zhrozit sa (zhrozí sa); zdesit sa (zdesí sa)
borzalmas: hrozný; strašný
boszorkány: bosorka
bosszant: hnevat (hnevá); zlostit (zlostí)
bosszantó: mrzutý
bosszús: namrzený
botkormány: joystick
botlás: poklesok
botlik: potknút sa (potkne sa)
boxeralsó: spodné nohavice
bozót: húština; krovie
bog (sír): plakat (plaká)
bögre: hrncek
bokezu: štedrý
bölcs (melléknév): múdry
bölcsesség: múdrost
bölény: zubor; bizón
(7)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
bor: koža
borbetegség: kožná choroba
börtön: väznica
börtöncella: cela vo väznici
börtönor: strážca; strážkyna väznov
börtönrács: mreže
boség: velkost; objem
boséges: hojný; bohatý
bovelkedik: oplývat cím
brácsa: viola
bridzs: bridž
bridzsasztal: bidžový stolík
bridzsel: hrat (hrá) bridž
bridzskártya: bridžové karty
briliáns (fonév): briliant
briós (fonév): brióš
bronzszínu: byt (je) bronzovej farby
bú: žial; zarmútok
búcsú: rozlúcka
búcsúzik: lúcit sa (lúci sa)
Búcsúzom!: Lúcim sa!
Budapest: Budapešt
búgócsiga: vrtielka
bugyi: dámske nohavicky
bújik: vliezt (vlezie); schovat sa (schová sa)
bújócska: schovávacka; schovávanka
bújócskázik: hrat (hrá) sa na schovávacku
bujtat: ukrývat (ukrýva)
bukfenc: kotrmelec
bukósisak: ochranná prilba
bulvársajtó: bulvárna tlac
bunda: kožušina
búra (hajszárító): kadernická prílba
burgonya: zemiaky
burgundi (bor): burgundské
búskomor: zádumcivý; tažkomyselný
buta: sprostý; hlúpy
butaság: sprostost; hlúpost
bútor: nábytok
bútorfény: cistiaci prostriedok na nábytok
bútorkiállítás: výstava nábytkov
búza: pšenica
buzogány (torna): kužel
bubájos (melléknév): pôvabný; carovný
büdös: smradlavý
bun: vina
buncselekmény: trestný cin
bunös (melléknév): vinný
büntetés: trest
bünteto rúgás: trestný kop
büntetodobás: trestný hod
buntett: zlocin
bunügyi film: kriminálny film; kriminálka
büszke: hrdý; pyšný
büszkélkedik: pýšit sa (pýši sa)
büszkeség: hrdost; pýcha
buvész: kúzelník; kúzelnícka
buvészkedik: carovat (caruje)
buz: smrad
buzlik: smrdiet (smrdí)
buzös: smradlivý
cáfol: popriet (poprie); popierat (popiera)
cáfolat: vyvrátenie
cápa: žralok
CD-lejátszó: CD prehrávac
CD-lemez: cedecko; CD disk
CD-ROM: CD-ROM
CD-ROM-olvasó: citacie zariadenie CD-ROM
cédrus: céder
cédula: cedulka
cég: firma
cégér: vývesný štít
cégtábla: firemná tabula
cél: ciel
céllövölde: terc
céloz: cielit (cieli)
célszeru: úcelný; vhodný
céltábla: terc; ciel
célzatos: zámerný
centiméter: centimeter
cenzúra: cenzúra
cérna: cverna
ceruza: ceruzka
ceruzabél: tuha
cigány (melléknév): cigánsky
cigány (no): cigánka
cigány férfi): cigán
cigányzene: cigánska hudba
cikk (írás): clánok
cím (hivatalos): hodnost
cím (lakás): adresa
cimbalom: cimbal
címer: znak
címerez: mechanickou cestou opelovat (opeluje)
kukuricu
címez: adresovat (adresuje)
címszereplo (férfi): hlavná postava
címszereplo (no): hlavná postava
címzett: adresát; adresátka
cinege: sýkorka
cintányér: cinely
cipo: obuv; topánky
cipofuzo: šnúrky
cipokanál: obuvák
cipokefe: kefa na topánky
cipokrém: krém na topánky
cirkusz: cirkus
ciroksepro: ciroková metla
citrom: citrón
civil: civilný; obciansky
(8)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
comb: stehno
combcsont: stehenná kost
copf: vrkoc
cövek: kolík
cukor: cukor
cukorbeteg: chorý na cukrovku
cukorbetegség: cukrovka (choroba)
cukorka: cukrík
cukrász: cukrár; cukrárka
cukroz: cukrovat (cukruje)
cumi: cumlík; cumel
cumis üveg: dojcenská flaška
csábít: vábit (vábi); lákat (láka)
csábítás: vábenie
csahol: brechat (breše); štekat (šteká)
csak (csupán): len
csákány: cakan
csakhamar: coskoro
csal: klamat (klame); podvádzat (podvádza)
család: rodina
családfa: rodokmen
családfo: hlava rodiny
családnév: priezvisko
csalán: žihlava
csalánkiütés: žihlavka (choroba)
csalhatatlan: neomylný
csali (horgász): vnadidlo; návnada
csaló (fonév): podvodník; podvodnicka; klamár; klamárka
csalódik: sklamat sa (sklame sa)
csap (üt): udriet (udrie); capnút (capne)
csap (vízcsap): kohútik
csapágy: ložisko
csapatkapitány: kapitán družstva; kapitánka družstva
csapatverseny: sútaž družstiev; sútaž skupín
csapda: pasca; klepec
csapnivaló: mizerný; nanichodný
csapóajtó: sklápacie dvere
csapol (sört): capovat (capuje); stácat (stáca)
csárdás: cardáš
csarnok: hala; dvorana
csat: spona; sponka
csata: bitka
csatázik: bojovat (bojuje)
csatlakozik: pripojit sa (pripojí sa); pripájat sa (pripája sa)
csatlakoztat: pripojit (pripojí)
csatol: pripnút (pripne); pripínat (pripína)
csatolás (sí): spojenie
csatorna: kanál
csavar (fonév): skrutka
csavar (sport): skrutka
csavarhúzó: skrutkovac
csavarmenet: skrutkový závit
csavaros (csavar alakú): špirálový
csavaros (csavarral ellátott): zaváraninový
csavaroz: zakrútit (zakrúti); zakrúcat (zakrúca)
csecsemo: dojca
csecsemoing: detská košela
cseh (férfi): Cech
cseh (melléknév): ceský
cseh (no): Ceska
Csehország: Cesko
csekk: šek
cselekmény (irodalmi): dej
cselekszik: konat (koná); cinit (ciní)
cselez: kluckovat (kluckuje); robit (robí) finty
cselgáncs: džudo
cselló: celo; violoncelo
csemege (fonév): lahôdka; pochútka
csemete: mládnik
csempe: dlaždicka
csempész: pašerák; pašerácka
csend: ticho
csendélet: zátišie
csendesen: ticho; potichu
Csendet kérünk!: Prosíme si ticho!
csendháborítás: rušenia pokoja
csenget: zvonit (zvoní); cengat (cengá)
csengo (fonév): zvoncek
cséplogép: mlátacka
csepp: kvapka
cserbenhagy: ponechat (ponechá) svojmu osudu
cserbenhagyásos gázolás: neposkytnutie pomoci
csere: výmena
cserebogár: chrúst
cserél: vymenit (vymení)
cserép (kályhán): crepina
cserép (teton): hlina
cserép (töredék): crep
cserje: ker; krovie
csermely: potôcik
csésze: šálka
csészealj: tanierik pod šálku
csibe: kuriatko
csiga: slimák
csigavonal: závitnica; špirála
csiklandoz: šteklit (šteklí)
csikó: žriebä; žrebec
csikorgás: škripanie; vrzganie
csikorog: škrípat (škrípe); vrzgat (vrzga)
csikós: cikóš
csíkos (melléknév): pruhovaný; páskovaný
csillag: hviezda
csillagász: hvezdár; hvezdárka
csillagászat: hvezdárstvo; astronómia
csillagkép: súhvezdie
csillagvizsgáló: hvezdáren; astronomické observatórium
csillapít: zmiernit (zmierni); zmiernovat (zmiernuje)
csillár: luster
csille: hunt
csillog: ligotat sa (ligoce sa)
(9)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
csillogás: ligotanie
csimpánz: šimpanz
csinál: urobit (urobí); robit (robí)
csinálmány: zlátanina
csináltat: dat (dá) si urobit
csinos: pekný; vkusný
csíny: nezbednost; figliarstvo
csínytevés: nezbednost; figliarstvo
csíp (rovar): štípat (štípe)
csipeget: zobat (zobe)
csiperke (gomba): peciarka; šampion
csipetke (tészta): trhance; mrvance
csípo: boky; bedrá
csípofogó: štípacie kliešte
csípos: štiplavý
csirke: kurca; kura
csiszol: brúsit (brúsi)
csivitel: pištat (pištá); pipat (pipá)
csizma: cižmy
csodál: obdivovat (obdivuje)
csodálat: obdiv
csodálatos: obdivuhodný
csodálkozik: cudovat sa (cuduje sa)
csók: bozk
csóka: kavka
csókol: bozkat (bozká); bozkávat (bozkáva)
csokoládé: cokoláda
csokor: kytica
csokornyakkendo: motýlik
csomagküldemény: balíkova zasielka
csomagmegörzo: úschova batožín
csomagtartó: batožinový priestor
csomó: uzol
csomópont: uzol
csónak: clnok; lodka
csónakázik: clnkovat sa (clnkuje sa)
csónakmotor: motor clna
csonka: okyptený
csont: kost
csoport: skupina
csorba: vyštrbený
csorda: crieda
csod: krach; bankrot
csofogó: kliešte
csökken: klesnút (klesne); klesat (klesá)
csökönyös: tvrdošijný
csúcs: vrchol; štít
csúcstechnológia: vrcholná technológia
csúf: špatný; škaredý
csúfol: posmievat sa
csúfolódás: posmievanie sa
csuklás: ckanie
csuklik: ckat (cká)
csukló: zápästie
csúnya: špatný
csupán: len; iba
csupasz: holý
csusza: rezance
csúszda: klzacka; šmýkacka
csúszik: šmýkat sa (škmýka sa)
csúszik: plazit sa (plazí sa)
csúszómászó: plaz
csúszós: klzký
csur: sýpka
csürhe: háved; zberba
csütörtök: štvrtok
dacol: vzdorovat (vzdoruje)
dacos: vzdorovitý
dadog: zajakávat sa (zajakáva sa); koktat (koktá)
dagályos: nabubrený
daganat: opuchlina; nádor
dal: piesen; spev
dalénekes: spevák
dalénekesno: spevácka
daljáték: spevohra
dallam: melódia
dallamos: melodický
dalmu: spevohra
dalol: spievat (spieva)
darab: kus; kúsok
darabáru: kusový továr
darabbér: mzda od kusa
darabos: kúskovitý
darázs: osa
daru (gép): žeriav
daru (madár): žeriav
dauer: trvalá ondulácia
de: ale
december: december
dédanya: prastará matka
dédapa: prastarý otec
dédunoka (fiú): pravnuk
dédunoka (lány): pravnucka
Dehogy!: Coby!
dehogynem: akoby nie; coby nie
dekagramm: dekagram
dél (ido): poludnie
dél (irány): juh
délben: cez poludnie
délelott: predpoludním; dopoludnia
Dél-Európa: Južná Európa
déli: južný
déli félteke: južná pologula
déli sarkkör: južný polárny kruh
Déli-sark: južný pól
délkelet: juhovýchod
délkör: poludník
délnyugat: juhozápad
délre: na juh
délszláv: juhoslovanský
(10)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
délután: popoludní; odpoludnia
demizson: demižón
demokrata (fn): demokrat; demokratka
demokratikus állam: demokratický štát
derék: driek
derék (jó): dobrý; poriadny
derékszög: pravý uhol
derékszögu háromszög: pravouhlý trojuholník
dereng (hajnal): svitat (svitá)
dereng (megért valamit): pochopit (pochopí)
derengés: svitanie
dermeszto: treskúci
deru: veselost
derült (égbolt): jasný; cistý
derültség: veselost; dobrá nálada
deszka: doska
desszert: dezert
deviza: deviza
dezodor: dezodor
diák (fiú): žiak; študent
diák (lány): žiacka; študentka
diákotthon: žiacky domov; študentský domov
dicsekszik: chválit sa (chváli sa)
dicsér: chválit (chváli)
dicséret: pochvala
dicsfény: svätožiara; gloriola
dicsoség: sláva
digitális kamera: digitalná kamera
díj: poplatok; taxa
díjaz: honorovat (honoruje)
dinnyeföld: dynové pole
diófa: orechový strom
dióhéj: orechová škrupina
diploma: diplom
diplomatatáska: aktovka
dísz: ozdoba
díszburkolat: ozdobný povlak
díszeloadás: slávnostná prednáška
díszít: ozdobit (ozdobí); ozdobovat (ozdobuje)
díszítés: ozdoba
díszítomuvészet: ozdobné umenie
díszkiadás: reprezentatívne vydanie
diszkó: diskotéka
diszkoszvetés: hod diskom
díszlet: dekorácia
disznó: svina
disznóhús: bravcové mäso
disznóölés: zabíjacka
dísztelen: neozdobný
divat: móda
divatban van: byt (je) v móde
divatbemutató: módna prehliadka
divatlap: módny casopis
divatos: módny
divattervezo (férfi): módny návrhár
divattervezo (no): módná návrhárka
dob: bubon
dob (hajít): hodit (hodí)
dobás: hodenie; hod
dobbanás (szív): rozbušenie sa (srdce)
dobog (szív): búšit (búši)
dobókocka: kocka na hranie
dohog (gép): funat (funí)
dohog (morog): hundrat (hundre); špomrat (šomre)
doktorál: byt (je) promovaný na doktora
dokumentumfilm: dokumentárny film
dokumentummusor: dokumentárny program
dolgozat: písomná práca
dolgozik: pracovat (pracuje)
dolgozó (férfi): pracovník
dolgozó (no): pracovnícka
dolog: práca; robota
dologkerülo (fonév): zahálac
domb: kopec
dombormu: reliéf
domborodik: klenút sa (klenie sa)
domborulat: vypuklina
dorbézol: hýrit (hýri)
dorong: drúk; kyj; kyjak
döntetlen (fonév): nerozhodná hra; remíza
dörmög: brucat (brucí)
dörög: hrmiet (hrmí)
dörzsöl: triet (trie)
dörzsszivacs: trecia handra
drága: drahý
drágako: drahokam
drágaság: drahota
dráma: dráma
drámaíró: dramatik
drót: drôt
duda (kürt): trúba
duett: dueto
dug (rejt): vopchat (vopchá); schovat (schová); skryt
(skryje)
dugóhúzó: vývrtka
dugul: zapchat sa (zapchá sa)
dugulás: zápcha
Duna: Dunaj
dunai: dunajský
dunyha: perina; duchna
durcás: vzdorovitý
durva (jellem): vulgárny; drsný
durva (szemcsés): drsný; hrubý
durvaság (jellem): vulgárnost
durvaság (szemcsés): hrubost
duzzad: puchnút (puchne)
duzzadás: napúchanie
dübörög: hrkotat (hrkotá)
düh: zúrivost
dühöng: zúrit (zúri)
(11)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
dühös: rozzúrený
DVD-film: DVD
DVD-lejátszó: citacie zariadenie DVD
dzseki: kabát; bunda
dzsem: džem
eb: pes
ebbe: do toho
ebben: v tom
ebbol: z toho
ebéd: obed
ebéd és vacsora: obed a vecera
ebédel: obedovat (obeduje)
ebédido: cas obeda
éber: bdelý
éberség: bdelost
ébred: zobudit sa (zobudí sa)
ébredés: zobudenie
ébrenlét: bdenie
ébresztés: zobudit (zobudí)
ébresztést rendel: prosit (prosí) zobudit
ecet: ocot
ecset: štetec
ecsetel (leír): opísat (opíše); opisovat (opisuje)
ecsetel (orvosi): malovat (maluje)
eddig (hely): dotial (miesto)
eddig (hely): potial; dotial
eddig (ido): dotial; do tohto casu (cas)
edény: riad
édes: sladký
edz: trénovat (trénuje)
edzés: tréning
edzo: tréner; trénerka
edzodik: otužovat sa (otužuje sa)
ég (lángol): horiet (horí)
égbolt: obloha
egér (PC): myš
égés: horenie
egész (fonév): celok
egész (melléknév): celý
egész évben: celý rok
egész nap: celý den
egészen: celkom; úplne
egészség: zdravie
Egészségére!: Nazdravie!
egészséges: zdravý
egészségi állapot: zdravotný stav
egészségügy: zdravotníctvo
egészségügyi minisztérium: ministerstvo zdravotníctva
éget: pálit (páli)
égetés: pálenie
égeto (melléknév): páliaci; pálcivý
égetoen (sürgos): súrne
éghajlat: klíma
égitest: nebeské teleso
égo (lángol): horiaci
égo (villanykörte): žiarovka
égszínkék: belasý; jasnomodrý
egy: jeden
egy éjszaka ára: cena jednej noci
egy óra (ido): jedna hodina
egy óra tíz (perc): jedna hodina desat minút
egyágyas szoba: jednopostelová izba
egyaránt: rovnako
egybekel (házasodik): oženit sa (ožení sa)(muž); vydat
sa (vydá sa)(žena)
egybeolvad: splynút (splynie); splývat (splýva)
egybevág: zhodovat sa (zhoduje sa)
egyéb: iný; druhý
egyébként: inác; ostatne
egyedárusítás: výhradný predaj
egyedül (csak): jedine
egyedül (maga): sám
egyel (ige): jednotit (jednotí)
egyelore: predbežne; zatial
egyén: jednotlivec; individuum
egyenes: rovný; priamy
egyenesen: priamo; rovno
egyéni: individuálny
egyéni verseny: individulná sútaž; osobná sútaž
egyéniség: osobnost
egyenjogúság: rovnoprávnost
egyenként: po jednom
egyenleg: saldo
Egyenlíto: rovník
egyenlo: rovný; rovnaký
egyensúly: rovnováha
egyesít: zjednotit (zjednotí); zjednocovat (zjednocuje)
egyesület: spolok; združenie
egyetem: univerzita
egyetemes: univerzálny
egyetértés: súhlas
egyezmény: dohoda; zmluva; pakt
egyforma: rovnaký; jednaký
egyhangú (egységes): jednohlasný
egyhangú (unalmas): jednotvárny
egyház: cirkev
egyházi: cirkevný
egyideju: súcasný
egyjegyu: jednociferné
egykor: kedysi
egylet: spolok
egymás: jeden za druhým
egymilliárd ötszázmillió: jedná miliárda pätsto miliónov
egymillió ötszázezer: jedenmilión pätstotisíc
egynéhány: niekolko
egyoldalú: jednostranný
egység (darab): kúsok
egység (egyetértés): jednota
egységes (egyetérto): jednotný
egységes (homogén): jednotný
(12)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
egyszer: raz; jedenkrát
egyszerre: naraz
egyszeru (közönséges): prostý
egyszeru (nem összetett): obycajný
egyszeru (szerény): jednoduchý
egyszeruség: jednoduchost
egyszerusít: zjednodušit (zjednoduší); zjednodušovat
(zjednodušuje)
egyszínu: jednofarebný
egyszólamú: jednohlasný
egytál (étel): jeden chod
együtt: spolu
együttérzés (részvét): súcit
együttes (fonév): súbor
együttmuködés: spolupráca
egyveleg (keverék): miešanina
egyveleg (zenei): zmes (hudobná)
ehelyett: namiesto toho
Éhes vagyok!: Som chladný!
ehetetlen: nejedlý
éjfél: polnoc
éjfélkor: v polnoci
Ejha!: Ej!
éjjel: v noci
ejnye: ale; ale; ej; ej
éjszaka: noc
éjszakai járat: nocný spoj
éjszakai portás: nocný vrátnik; nocná vrátnicka
ejt (mond): vyslovit (vysloví); vyslovovat (vyslovuje)
ejt (tárgyat): pustit (pustí)
ejtoernyo: padák
ejtoernyozés: parašutizmus
ék: klin
eke: pluh
ékesség: skvost
ékesszóló: výrecný
ekkor: vtedy
ekkora: taký velký
eközben: medzitým
ékszer: šperk; klenot; skvost
ékszerkészíto: klenotník; klenotnícka
ékszerteknos: korytnacka
él (fonév): ostrie
él (ige): žit (žije)
elad: predat (predá); predávat (predáva)
eladás: predaj
eladó: na predaj; predajný
eladó (férfi): predavac
eladó (no): predavacka
elájul: omdliet (omdlie)
elakad: uviaznut (uviazne)
elakadás: uviaznutie
elalszik: zaspat (zaspí)
elalvás: usnutie
elámít (lenyugöz): udivit (udiví)
elárul: zradit (zradí)
elbánás: zachádzanie
elbeszélés (irodalmi): poviedka
elbeszélo (fonév): narátor; narátorka
elbeszélo költemény: epická básen
elbírál: posúdit (posúdi); posudzovat (posudzuje)
elbocsát: prepustit (prepustí)
elbocsát (állásból): prepustit (prepustí)
elborzad: zhrozit sa (zhrozí sa)
elbújik: schovat sa (schová sa)
elbuvölo: okúzlujúci
elcsábít (valakit): zvábit (zvábi); odvábit (odvábi)
elcsattan (pofon): vylepit (vylepí)
elcsigázott: vysilený; vycerpaný
elcsúszik: šmyknút sa (šmykne sa)
eldobható pelenka: jednorazové plienky
eldol (tárgy): zvalit sa (zvalí sa)
eldol (ügy): rozhodnút sa (rozhodne sa)
eldönt (kérdést): rozhodnút (rozhodne)
eldönt (tárgyat): zrútit (zrúti); zdesit sa (zdesí sa)
eldug: schovat (schová); skryt (skryje)
elé: pred koho/co
eledel: potrava; jedlo
elég (határozó): dost
elég (ige): zhoriet (zhorí)
elegancia: elegancia
elegáns: elegantný
elégedett: spokojný
elegendo: dostatocný
eléggé: dost; dostatocne
elégtétel: zadostucinenie
eleinte: spociatku; zaciatku
eleje (valaminek): predok; predná cast
elején: na zaciatku
elektromos: elektrický
elektromos fúró: elektrický vrták
elektromos futés: elektrické kúrenie
elektromos gitár: elektrická gitara
elektronika: elektronika
elektronikus levél (e-mail): elektronická pošta (e-mail)
élelem: potrava; strava
élelmes: dôvtipný
élelmiszer: potraviny
elem (áramforrás): batéria
elem (valami része): prvok; súcast
elemez: analyzovat (analyzuje)
elemi: základný; elementárny
élénk: živý; culý
élénkít: oživit (oživí); oživovat (oživuje)
élénkpiros: krvavocervené
elér (eredményt): dosiahnut (dosiahne)
elér (vmeddig): stihnút (stihne)
elered (az eso): spustit sa (spustí sa)
éles: ostrý
elesik: padnút (padne)
(13)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
élesít: ostrit (ostrí)
élesség: ostrost
élességállítás: nastavenie ostrosti
éleszt: kriesit (kriesi)
élet: život
életforma: spôsob života
élethu: verný; ako živý
életjel: známka života
életkép: žáner; obraz zo života
életkor: vek
életmód: spôsob života
életmu: životné dielo
életrajz: životopis
élettárs: druh; družka
életveszély: ohrozenie života
életveszélyes: životu nebezpecný
életvidám: veselý
eleven: živý; culý; bystrý
elévül: premlcat (premlcí); premlciavat (premlciava)
elévülés: premlcanie
élez: ostrit (ostrí)
elfajul: zdegenerovat sa (zdegeneruje sa)
elfelejt: zabudnút (zabudne)
elfogad: prijat (prijme); prijímat (prijíma)
elfoglal: obsadit (obsadí)
elfoglaltság: zaneprázdnenost
elfogódott: pohnutý; dojatý
elfogódottság: pohnutie
elfogult: zaujatý
elfogultság: zaujatost
elfogyaszt: spotrebovat (spotrebuje)
elfojt: udusit (udusí); potlacit (potlací)
elfordul: otocit sa (otocí sa); pootocit sa (pootocí sa)
elfut: utiect (utecie); ujst (ujde)
elgondol: predstavit (predstaví); predstavovat
(predstavuje)
elgondolás: predstava
elgondolkodik: zamysliet sa (zamyslí sa)
elhagy (valamit): opustit (opustí); nechat (nechá)
elhagyatott (ember): opustený
elhagyatott (vidék): opustený
elhagyatottság: opustenost
elhajít: odhodit (odhodí); zahodit (zahodí)
elhallgat (némul): odmlcat (odmlcá); umlknut (umlkne)
elhallgatás: odmlcanie; umlknenie
elhallgattat: utíšit (utíši); umlcat (umlcá)
elhalmoz: zahrnút koho cím
elhamvaszt: spopolnit (spopolní); spopolnovat
(spopolnuje)
elhantol: pochovat (pochová)
elhanyagol: zanedbat (zanedbá); zanedbávat
(zanedbáva)
elhasznál: opotrebit (opotrebí); opotrebovat (opotrebuje)
elhasznált: použitý; opotrebovaný
elhatároz: rozhodnút (rozhodne)
elhelyez: umiestnit(umiestni); umiestnovat (umiestnuje);
uložit (uloží); ukladat (ukladá)
elhelyezés: umiestnenie
elhivatottság: zanietenie
elhízás: obezita
elhízik: stucniet (stucnie)
elindít: uviest (uvedie) do pohybu
elindul (ember): odchádzat (odchádza)
elindul (folyamat): štartovat (štartuje); pohnut sa
(pohne sa)
elindul (jármu): štartovat (štartuje); odletiet (odletí)
elintéz: vybavit (vybaví); vybavovat (vybavuje)
elintézés: vybavenie
elismerés: uznanie
elismert: uznaný; uznávaný
elismervény: potvrdenka
elítél: odsúdit (odsúdi)
elítélt (férfi): odsúdený
elítélt (no): odsúdená
eljegyez: zasnúbit sa (zasnúbi sa)
eljegyzés: zasnúbenie; zasnuby
Éljen!: Nech žije!
éljenez: prevolávat (prevoláva) komu na slávu
elképzel: predstavit sa (predstaví si)
elképzelés: predstava
elkerül (valamit; vkit): vyhnút sa (vyhne sa); vyhýbat sa
(vyhýbe sa)
elkeseredett: rozhorcený; roztrpcený
elkeseredik: rozhorcit sa (rozhorcí sa); roztrpcit sa
(roztrpcí sa)
elkezd: zacat (zacne)
elkísér: odprevadit (odprevadí)
elköszön: rozlúcit sa (rozlúci sa)
elküld: poslat (pošle); posielat (posiela)
ellát (valakit vmivel): zásobit (zásobí); zásobovat
(zásobuje)
ellátás: zásobenie; zásobovanie
ellenére: napriek (tomu)
ellenérv: protiargument
ellenfél: súper; súperka
ellenjelölt: protikandidát
ellenkezik: odporovat (odporuje); vzpierat sa (vzpiera
sa); protivit sa (protiví sa)
ellenkezo: opacný; protikladný; protichodný
ellenkezoleg: naopak; opacne
ellenméreg: protijed
ellenoriz: kontrolovat (kontroluje)
ellenorzés: kontrola
ellenszél: protivietor
ellentét: protiklad; rozpor
ellentmondás: protirecenie; protiklad
ellenzék: opozícia
ellenzéki: opozicný
ellenzéki párt: opozicná strana
ellik: vrhnút (vrhne) mládatá; vrhat (vrhá) mládatá
(14)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
elme: duch; mysel; rozum
elmebeteg: duševne chorý; choromyselný
elmebetegség: duševná choroba
elmegy (vhova): odíst (odíde)
élmény: zážitok
Elnézést a zavarásért.: Prepácte, za vyrušovanie.
Elnézést kell kérnem.: Prepácte.
Elnézést!: Prosím o prepácenie!; Prepácte!
Elnézést, egy pillanat.: Prepácte, len minútka.
elnökválasztás: prezidentské volby
elolvas: precítat (precíta)
élo: živý
élo adás: priamy prenos
eload: prednášat (prednáša)
eloadás: prednáška
eloadó: prednášatel; prednášatelka
eloadómuvész (férfi): reprodukcný umelec
eloadómuvész (no): reprodukcná umelkyna
elocsarnok: predsien
eloest (vigilia): predvecer
eloétel: predjedlo
elofeltétel: predpoklad; podmienka
elohívás (film): vyvolanie
elojel (ómen): predzvest
eloke: podbradník
elokelo: vznešený; vyberaný
elöl: vpredu
elölrol: od zaciatku
elonév: prímeno
elony: náskok
elore (hely): dopredu; napred (miesto)
elore (ido): vopred; dopredu (cas)
élosdi (fonév): cudzopasník
élosdi (melléknév): parazitný
eloszó: predslov
éloszó: živé slovo
eloszoba: predizba
eloször: najprv
elotér: popredie
elott (hely): pred
elott (ido): pred
eloz: predbehnút (predbehne); predbiehat (predbieha)
elozés: predbiehanie
elozo (határozó): predchádzajúci
elragad: strhnút (strhne); uchvátit (uchváti)
elsajátít: osvojit si (osvojí si); osvojovat si (osvojuje si)
elsajátítás: osvojenie; osvojovanie
elso (melléknév): predný
elso (sorrendben): prvý
elsosegélyhely: miesto kde poskytnujú prvú pomoc
elszalad: odbehnút (odbehne); odbiehat (odbieha)
elszédül: dostat (dostane) závrat
eltalál: trafit (trafí)
eltéved: zablúdit (zablúdi)
eltitkol: zatajit (zatají)
eltör: rozbit (rozbije); zlomit (zlomí); zlámat (zláme)
eltöri (a karját): zlomit (zlomí)
elüt (jármu): zrazit (zrazí); prejst (prejde)
elv: zásada; princíp
elvág: prerezat (prereže)
elválasztás: rozdelenie
elveszti az eszméletét: byt (je) v bezvedomí
elvont: abstraktný
elzárkózik: uzavriet sa (uzavrie sa)
ember: clovek
emberi: ludský
emberi test: ludské telo
emberölés: usmrtenie cloveka
emberrablás: únos cloveka
emberrabló: únosca; únoskyna
emberséges: ludský; humánny
emberszabású: ludoop
embertelen: neludský
emel: dvíhat(dvíha); zdvihnút (zdvihne)
emelés (súlyemelés): dvíhanie (vzpieranie)
emelet: poschodie
emelkedett (ünnepélyes): nadnesený (štýl);
povznesený (nálada)
émelygés: nevolnost od žalúdka
emésztés: trávenie; zažívanie
emiatt: preto
emlék: spomienka; pamiatka
emlékezés: spomienka
emlékirat: memorandum; pamätný spis
emlékszik: pamätat sa (pamätá sa); spomínat si
(spomína si)
említ: spomenút (spomenie); pripomenút (pripomenie)
említés: zmienka
én: ja
ének: spev
énekel: spievat (spieva)
engedély: povolenie
Engedje meg, hogy bemutatkozzam!: Dovolte aby
som sa predstavil!
engedmény (ker): zlava
engedmény (megenged): ústupok
engem: mna
ennek: tomu
énnekem: mne
ennél: u toho
énrólam: o mne
enyhít: miernit (mierni); zmiernit (zmierni); zmiernovat
(zmiernuje)
ennyi: tolko
ennyiben: v tom; v tolkom
ennyien: tolkí
ennyire: natolko
ennyiszer: tolkokrát
ennyivel: s tolkým
ép: celý; úplný; neporušený; nepoškodený
(15)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
epehólyag: žlcník
epeko: žlcový kamen
épen: celo; úplne; neporušene; nepoškodene
eper: jahoda
eperlekvár: jahodový lekvár
épít: stavat (staví)
építkezés: stavenie; stavba; výstavba
építokocka: stavebnicka
építomuvészet: architektúra
éppen: práve
éppenséggel: práve; akurát
épül: budovat sa (buduje sa)
épület: budova
érc: ruda
erdei sikló: lesná užovka
érdek: záujem
érdekes: zaujímavý
érdeklodik: zaujímat sa (zaujíma sa)
érdem: zásluha
érdemel: zaslúžit si (zaslúži si)
érdemes (megéri): zaslúžilý
érdemes (valamire): hoden
Érdemes!: Oplatí sa!
érdemjegy: známka
erdész: lesník; horár
erdo: les; hora
erdoség: les
ered (átvitt ért.): pramenit (pramení); prechádzat
(prechádza)
ered (folyó): pramenit (pramení)
eredet: pôvod; vznik; prícina; pramen
eredmény: výsledok
érelmeszesedés: kôrnatenie tepien
érem: medaila
erény: cnost
érettségi: maturita
érettségizo (fiú): maturant
érettségizo (lány): maturantka
érez: cítit (cíti)
érint: dotknút sa (dotkne sa); dotýkat sa (dotýka sa)
érintés: dotyk; dotknutie
érinto (matematikai): dotycina
érinto (melléknévi igenév): dotycnica
erkély: balkón
érkezés: príchod; prílet
érkezési ido: cas príchodu
érkezik: príst (príde); prichádzat (prichádza); priletiet
(priletí)
erkölcs: mrav; morálka
erkölcsös: mravný
erkölcstelen: nemravný
érme: minca
érmegyujtemény: zbierka mincí; numizmatická zbierka
érmemuvészet: numizmatika
ero: sila
eroleves: hovädzí vývar
eroméro: silomer; dynamometer
eromu: elektráren
eros (csípos): mocný
eros (ember): silný
eroszak: násilie
eroszakos: násilný
erre (irány): týmto smerom
errol: odtial
értékes: hodnotný; cenný
értekezés: dizertácia
értekezik: rokovat (rokuje)
értekezlet: porada; rokovanie
értékküldemény: cenná zasielka
értelem (elme): um; rozum
értelem (lényeg): význam
értelem (okosság): zmysel
értelmes (lény): múdry
értelmes (tevékenység): rozumný
értelmez: vyložit (vyloží); vykladat (vykladá)
értelmezés: výklad; vysvetlenie
értelmiség: inteligencia (spolocenská vrstva)
Értem!: Rozumiem!
értesíto: oznámenie
értheto: zrozumitelný
érvény: platnost
érvényes: platný
érvényes szavazat: platný hlas
érvényes útlevél: platný cestovný pas
érvényes vízum: platné vízum
érvénytelen szavazat: neplatný hlas
érvénytelen útlevél: neplatný cestovný pas
érvénytelen vízum: neplatné vízum
érzék: zmysel
érzékeny: citlivý
érzéki: zmyslový
érzéki (erotikus): zmyselný; erotický
érzelem: cit; pocit
érzés: cit; pocit
érzés (sejtés): cit; pocit
érzésteleníto: anestetikum
és: a
esély: šanca; vyhliadka
esélyes: má šancu; má vyhliadku
esemény: udalost; príbeh
esernyo: dáždnik
eset: prípad
eset (nyelvtani): pád
esetleges: prípadný
esik: pršat (prší)
esküvo: svadba; sobáš
eso: dážd
esocsepp: daždová kvapka
esokabát: plášt do dažda
esore áll: bude pršat
(16)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
este: vecer
ész: um; rozum
észak: sever
északi: severný
északi félteke: severná pologula
északi sarkkör: severný polárny kruh
északkelet: severovýchod
északnyugat: severozápad
északra: na sever
eszik: jest (je)
eszköz: nástroj; náradie; prostriedok
eszme: myšlienka; idea
eszmél (magához tér): príst (príde) k sebe
eszmél (rádöbben vmire): spamätat sa (spamätá sa)
eszméletvesztés: omdletie
eszpresszó: espreso
észrevesz: zbadat (zbadá); všimnút si (všimne si)
észrevétel: poznámka; pripomienka
esztelen: nerozumný; nezmyselný
eszterga: sústruh; tocovka
esztergál: sústružit (sústruži)
esztergapad: sústruh
étel: jedlo
ételhordó: obedár
ételmérgezés: otrava jedlom
etetés: krmenie
étkezde: jedálen
étkezés: jedenie
étkezés elott: pred jedením
étkezik: jest (je)
étlap: jedálny lístok
étolaj: jedlý olej
étterem: reštaurácia
étvágy: chut (do jedla)
étvágygerjeszto: vkusný
étvágytalan: nemajúci chut na jedlo
étvágytalanság: nechut (do jedla)
Európa: Európa
európai (férfi): Európan
európai (melléknév): európsky
európai (no): Európanka
évad: sezóna
évelo: trvalky
évente: rocne
evez: veslovat (vesluje)
evezés: veslovanie
evezolapát: veslo
evezorúd: veslo
evezos csónak: veslica
évezred: tisícrocie
évfolyam: rocník
évforduló: výrocie
evoeszközök: príbor
évszázad: storocie
évtized: desatrocie
expressz levél: expresný list
ez: to; tento
ezalatt: zatial; medzitým
ezáltal: tým; následkom toho
ezen: okrem toho
ezenkívül: na tomto
ezer: tisíc
ezeregyszáztizenegy: tisícstojedenást
ezerszázadik: tisícstý
ezért: preto; pre tento
ezredik: tisíci
Ezt nem szabad átvinni a határon!: To nemôžete
preniest cez hranice!
Ezt nem szabad külföldre vinni.: To nemôžete vyniest
do zahranicia.
ezután: potom; po tom
ezüstékszer: strieborný klenot
ezüstös: strieborný
ezzel: s tým
fa: strom
fácán: bažant
fafaragás: drevorezba
fafaragó: drevorezbár; drevorezbárka
fafúvós hangszer: dychový nástroj (z dreva)
fagott: fagot
fagy: mráz
fagyás: mrznutie; mráz
fagyaszt: mrazit (mrazí)
fagylalt: zmrzlina
fagylaltozik: lízat (líže) zmrzlinu
fagypont: bod mrazu
faház: drevený dom
faj: rasa
fáj: boliet (bolí)
fájdalom: bolest
fájdalomcsillapító: prostriedok na utíšenie bolestí
fajta: druh
fakul: vyblednút (vybledne)
fal (fonév): stena
falánk: pažravý
falat: kúok; hlt
falatozik: s chutou pojedat
falaz (épít): murovat (muruje)
falfesték: farba
falfestmény: malba
falfirka: grafiti
fali kárpit: calúnená stena
fali szonyeg: nástenný koberec
falu: dedina
falusi: dedinský
fametszet: drevoryt
fánk: šiška
far: zadná cast
fárad (fáradozik): namáhat sa (namáha sa)
fárad (lankad): unavit sa (unaví sa)
(17)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
fáradhatatlan: neúnavný
fáradság: námaha
fáradt: unavený
fáradtság: únava
farag: strúhat (strúha); tesat (tesá); otesávat (otesáva);
kresat (kresá)
faragás: rezba
faragatlan (ember): neohraban
fárasztó: unavujúci; únavný
farkas: vlk
farkaskutya: vlciak
farmernadrág: džínsy
farok: chvost
farsang: fašiangy
fásít: zalesnovat (zalesnuje)
fásítás: zalesnovanie
fatörzs: kmen stromu
fátyol: závoj
fátyolos: so závojom
fazék: hrniec
fázik: byt komu zima
február: február
fecseg: tárat (tára)
fecsegés: táranie
fecske: lastovicka
fecskendo: striekacka
fedélzet: paluba
fedez (költséget): hradit (hradí)
fegyelem: disciplína
fegyelmez: vyžadovat (vyžaduje) disciplínu
fegyelmezetlen: nedisciplinovaný
fegyház: trestnica; väznica
fegyor: dozorca väznov
fegyver: zbran
fegyveres rablás: lúpež so zbranou
fegyverszünet: prímerie
fehér: biely
fehérbor: biele víno
fehérje: bielkovina
fehérnemu: bielizen
fej: hlava
fejel: hlavickovat (hlavickuje)
fejes (fonév): hlavicka
fejes saláta: hlávkový šalát
fejfájás: bolest hlavy
fejhallgató: slúchadlo
fejkendo: šatka
fejleszt: rozvíjat (rozvíja); rozvinút (rozvinie)
fejlesztés: rozvíjanie; rozvoj
fejlett: rozvinutý
fejlodés: rozvoj; vývoj
fejlodik: vyvinút (vyvinie); vyvíjat sa (vyvíja sa)
fejsze: sekera
fejtartás: držanie hlavy
fejtöro: hádanka
fék: brzda
fekete (melléknév): cierny
feketekávé: cierna káva
fékez: brzdit (brzdí)
fékpedál: brzdový pedál
fekszik: ležat (leží)
féktelen: bezuzdný
fekvés (ágyban): ležanie
fekvés (földrajz): poloha
fél (fonév): polovica
fel (határozó): hore
fél (ige): bát sa (bojí sa)
fél (melléknév): pol
fél ketto: o pol druhej
fél óra: polhodina
felad (abbahagy): vzdat sa (vzdá sa)
felad (postán): podat (podá); podávat (podáva)
feladás: podanie
feladat: úloha
feladó (férfi): odosielatel
feladó (no): odosielatelka
feláll: postavit sa (postaví sa)
felállás: postavenie sa
felaprít: rozdrobit (rozdrobí); posekat (poseká); pokrájat
(pokrája)
féláron: za polovicnú cenu
félárú: má polovicnú cenu
felás: pokopat (pokope); zrýlovat (zrýluje)
felavat: promovat (promuje); vyradovat (vyraduje); dat
(dá) do používania
felbecsül: ohodnotit (ohodnotí)
félbeszakad: prerušit sa (preruší sa)
felbomlik: rozpadnút sa (rozpadne sa)
felbont (levelet): otvorit (otvorí)
felbont (szerzodést): zrušit (zruší)
felbont (szétszed): rozobrat (rozberie); rozoberat
(rozoberá)
felbont (üveget): otvorit (otvorí)
felbonthatatlan: nezrušitelný
felborul: prevalit sa (prevalí sa)
felbosszant: rozhnevat (rozhnevá); nazlostit (nazlostí)
felbukkan: zjavit sa (zjaví sa); vynorit sa (vynorí sa);
objavit sa (objaví sa)
felcsatol: pripnút (pripne); pripínat (pripína)
feldagad: napuchnút (napuchne)
feldolgoz: spracovat (spracuje)
feldolgozás: spracovanie
féldrágako: polodrahokam
felé: smerom k/ku
felébred: zobudit sa (zobudí sa)
feledékeny: zábudlivý
feledékenység: zábudlivost
félédes: polosladký
felejt: zabudnút (zabudne)
felel (válaszol): odpovedat (odpovedá)
(18)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
félelem: strach
felelet: odpoved
felelos: zodpovedný
felelosség: zodpovednost
felelotlen: nezodpovedný
felemás: nepárny; nerovnaký
felemel (tárgyat): zdvihnút (zdvihne)
félemelet: polposchodie
felemelkedés: vzostup; rozkvet; rozmach
félénk: bojazlivý
felépít: postavit (potaví); vybudovat (vybuduje)
felépül: vybudovat (vybuduje)
feleség: manželka
felesleg: zvyšok; pozostatok
felesleges: zvyšný
felett: nad
felette: nad ním
felfedez: objavit (objaví)
felfedezés: objav; objavenie
felfelé: smerom hore; hore
felfigyel: všimnút si (všimne si)
felfog (megért): pochopit (pochopí)
félfogadás: príjem stránok; prijímanie stránok
felfogás: chápanie; názor
felfoghatatlan (érthetetlen): nepochopitelný
felforgat (lázít): rozvrátit (rozvráti); rozvracat (rozvracia)
felforgatás: rozvrátenie
felfrissül: obcerstvit sa (obcerství sa)
felháborít: pobúrit (pobúri)
felháborodás: pobúrenie; rozhorcenie
felhasznál (alkalmaz): použit (použije)
felhasznál (elhasznál): spotrebovat (spotrebuje)
felhasználás: použitie; spotreba
felhatalmaz: splnomocnit (splnomocní)
felhatalmazás: splnomocnenie
felhívás: výzva
felho: mrak; oblak
felhokarcoló: mrakodrap
felhúzza a cipot: obut (obuje) topánky
felidéz (emlékezik): pripomenút si (pripomenie si)
félig: napoly; spola; odpoly; dopoly
félig-meddig: ako-tak; napoly
felirat: titulok
feliratos: titulkový; s titulkami
felismer: spoznat (spozná)
felismerés: spoznanie
felismerhetetlen: nepoznatelný
feljebb: vyššie
felkarcsont: nadlaktie
felkavar (lelkileg): pomiešat (pomieša); rozvírit (rozvíri)
felkel (ébred): vstat (vstane)
félkör: polkruh
fellebbez: odvolat sa (odvolá sa)
fellebbezés: odvolanie
fellegvár: citadela
fellép (megjelenik): vystúpit (vystúpi)
fellépés (megjelenés): vystúpenie
felmentés: uvolnenie
felmérés: kontrolná práca; výskum
felmond (szöveget): zarecitovat (zarecituje)
felmond (viszonyt): vypovedat (vypovedá); dat (dá)
výpoved
felmondás: výpoved
felmos: umyt (umyje) (podlahu); umývat (umýva)
(podlahu)
felmosóruha: handra na umývanie podlahy
felmosóvödör: vedro na umývanie podlahy
felnevel: vychovat (vychovám)
felold: rozpustit (rozpustí); rozpúštat (rozpúšta)
felolvad: roztopit sa (roztopí sa)
felolvas: cítat (cíta) nahlas
felolvasás: cítanie komu nahlas
felöl: smerom od; z/zo
felöltözik: obliect sa (oblecie sa); obliekat sa (oblieka
sa)
félpanzióval: s polpenziou
felperes (férfi): žalobca
felperes (no): žalobkyna
felpróbál vmit: vyskúšat (vyskúša)
félre: prec
félreért: zle rozumiet (rozumie)
félreértés: nedorozumenie
felso (melléknév): horný
felsobb: vyšší
felsoruházat: vrchné ošatenie
felszáll (emelkedik): štartovat (štartuje)
felszáll (valamire): vzletiet (vzletí); vzlietnut (vzlietne)
felszállás (repülo): štartovat (štartuje)
félszáraz: polosuchý
félsziget: polostrov
felszín: povrch
felszínes: povrchný
feltalál: vynájst (vynájde)
feltalálás: vynález
féltékeny: žiarlivý
féltékenység: žiarlivost
feltétel: podmienka
feltételez: predpokladat (predpokladá)
feltétlenül: bezpodmienecne
feltevés: predpoklad; hypotéza
feltölt: doliat (doleje); dolievat (dolieva); doplnit (doplní)
felújít: obnovit (obnoví)
felújítás: obnovenie; renovácia
felüdül: obcerstvit sa (obcerství sa)
felügyel: dozerat (dozerá); mat (má) dozor
felügyelet: dozor
felülmúlhatatlan: neprekonatelný
felvág (öklel): prevrhnút (prevrhne)
felvágott: nárez
félvér (melléknév): polokrvník
(19)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
felvesz (felemel): zdvihnút (zdvihne)
felvesz (ruhát): obliect si (oblecie si)
felvonás: dejstvo
felvonó: výtah
fém: kov
fémes: kovový
fenék: dno; spodok
fennsík: náhorná planina
fény: svetlo
fenyeget: hrozit (hrozí)
fenyegetés: hrozba
fényero: svetelnost
fényes: lesklý
fényez: leštit (leští)
fényezokefe: kefa na leštenie
fényképész: fotograf; fotografka
fényképez: fotografovat (fotografuje)
fényképezogép: fotoaparát
fénymásoló: kopírovací stroj
fényreklám: svetelná reklama
fényszóró: reflektor; svetlomet
fénytelen: nelesklý
fényuzés: prepych; luxus
fényuzo: prepychový; luxusný
fényviszonyok: svetelné podmienky
férfi: muž
férfi fehérnemu: mužská bielizen
férfi ruha: mužské šaty
férfiak: chlapi
férfias: mužný; chlapský
férfifodrásznál: u mužského kaderníka (u mužskej
kadernicky)
férges: crvotocivý
férj: manžel
férjes: vydatá
fertotlenít: dezinfikovat (dezinfikuje)
fertotleníto: dezinfekcný
fertotlenítoszer: dezinfikovacný prostriedok
fertoz: nakazit (nakazí)
fertozés: nákaza
fertozo: nákazlivý
fest: farbit (farbí); malovat (maluje)
festék: farba
festékoldó: rozpúštadlo
festmény: malba
festo (férfi): maliar
festo (no): maliarka
fésu: hreben
fésül: cesat (ceše)
fésülés: cesanie
fésülködik: cesat sa (ceše sa)
fésülködokendo: kadernícka pláštenka
fészek: hniezdo
feszélyez: tiesnit (tiesni); znepokojovat (znepokojuje)
feszít: napínat (napína)
fesztelen: nenútený; prirodzený
fiatal: mladý
fiatalabb: mladší
fiatalos: mladistvý
fiatalság (kor): mladost
ficam: vyklbenina
fickó: chalan
figyel: dávat (dáva) pozor
figyelem: pozornost
Figyelem!: Pozor!
figyelmetlen: nepozorný
filctoll: fixka
film: film
filmbemutató: filmová premiéra; premietanie filmu
filmcsillag: filmová hviezda
filmérzékenység: citlivost filmu
filmforgatás: nakrúcanie filmu
filmgyár: filmový atelier
filmkomikus: komik; komicka filmu
filmméret: pocet obrázkov na filme
filmrendezo: filmový režisér
filmszerep: filmová úloha
filmszínész (férfi): filmový herec
filmszínész (no): filmová herecka
filmszínház: kino
filmvígjáték: filmová veselohra
filmvilág: filmový svet
finom (ember): jemný
finom (étel): chutný
fintor: grimasa
finnyás: priebercivý
fióka: vtáca
fiú: chlapec
fivér: brat
fizet: platit (platí)
fizetés: plat; výplata
fizetni: platit (platí)
fizika: fyzika
fizikus: fyzik; fyzicka
flamingó: plameniak
flört: flirt
fodrászat: kaderníctvo
fodrásztanuló: ucen v kaderníctve
fog (fonév): zub
fog (majd tesz): bude (pomocné sloveso)
fog (tart): držat (drží)
fogad: prijat (prijme); prijímat (prijíma)
fogadás (esemény): recepcia
fogadás (tétre): stávka
fogak: zuby
fogas: vešiak
fogás (étel): chod
fogaskereku: železnica s ozubeným kolesom
fogatlan: bezzubý
fogbetegség: bolest zuba
(20)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
fogda: väzenie
fogékony: vnímaný; náchylný
fogfájás: bolest zuba; bolest zubov
fogház: väznica
fogíny: dasno; dasná
fogkefe: zubná kefka
fogkrém: zubná pasta
foglalt: obsadený; rezervovaný
foglalt kocsi: rezervované vozidlo; rezervovaný vagón
fogmosás: umývanie zubov
fogmosópohár: pohár na umývanie zubov
fogó: kto chytá v chytacke
fogó (szerszám): kliešte
fogócska: chytacka
fogócskázik: hrat sa (hrá sa) na chytacku
fogolypecsenye: pecená jarabica
fogorvos: zubný lekár; zubná lekárka
fogpiszkáló: špáradlo
fogsor: chrup
fogszuvasodás: zubný kaz
fogy (csökken): ubúdat (ubúda)
fogyás: chudnutie
fogyatékos: nedostatocný; neúplný
fogyókúra: odtucnovacia kúra
fojtó: dusný
fok: stupen
fóka: tulen
fokozás (melléknév): stupnovanie
fokozatos: postupný; stupnovitý
foltos: flakatý; zašpinený
folyadék: kvapalina; tekutina
folyamodik (valamiért): uchádzat sa (uchádza sa)
folyamodvány: žiadost
folyó (fonév): rieka
folyóirat: casopis
folyópart: breh rieky
folyosó: chodba
folyószámla: bežný úcet
font: libra
fontol: uvážit (uváži)
fontos: dôležitý
fontoskodás: dôležitkárstvo
fordít: preložit (preloží)
fordítás: preklad
fordító: prekladatel; prekladatelka
fordítva: opacne
fordul (mozog): obrátit sa (obráti sa); obrácat sa
(obráca sa)
fordul (valakihez): obrátit sa (obráti sa); obrácat sa
(obráca sa)
fordulás: obrátenie; obrácanie
forgalomirányító: výpravca
forgóajtó: otácavé dvere
forgószék: otácivá stolicka
forgószél: smršt
forgószínpad: otácavé javisko
forint: forint
forma: forma
formáz: formovat (formuje)
forrás: pramen
forraszt: spájkovat (spájkuje)
forró: horúci
forróság: horúcava
fotómuvészet: fotografické umenie
fo (fonév): hlava
fo (melléknév): hlavný
focím: hlavný titulok
foiskola: vysoká škola
foköto: cepiec
Föld: zem
földalatti: podzemná železnica
földrajz: zemepis
földszint: prízemie
fölé: nad koho/co
foleg: najmä; hlavne
fölény: prevaha
fölényes: povýšený
fölszáll (jármure): odletiet
fomondat: hlavná veta
fonév: podstatné meno
fonévi igenév: neurcitok
fonök: vedúci; šéf
fonyeremény: hlavná výhra
fopolgármester: primátor
foportás: hlavný vrátnik
fopróba: hlavná skúška
foszereplo: hlavná postava
fott: varený
fováros: hlavné mesto
fovárosi: týkajúci sa hlavného mesta
foz: varit (varí)
fozelék: prívarok
fozofülke: kuchynský kút
frakció (képviselocsoport): frakcia
frakk: frak
francia (férfi): Francúz
francia (melléknév): francúzsky
francia (no): Francúzka
franciakulcs: francúzsky klúc
freskó: freska
friss: cerstvý
frissen: cerstvo
frissen mázolva: cerstvo natreté
frizura: úces
front: front
frontátvonulás: prechod frontu
fröcsköl: striekat (strieka)
fúj: fúkat (fúka)
fujtat: dúchat (dúcha)
fullad: utopit sa (utopí sa)
(21)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
fulladás: utopenie
fúr: vrtat (vrta)
furcsa: divný; cudný; zvláštný
furcsaság: cudná vec; zvláštnost
fúró (fonév): vrták
furulya: fujara
fut: bežat (beží) utekat (uteká)
futás: beh
futólag: zbežne; letmo
futómu: podvozok
fuvar: prevoz; preprava
fuvardíj: dopravné; prepravné
fúvós: dychový
fúvós hangszer: dychový nástroj
fu: tráva
független: nezávislý
függetlenség: nezávislost
függoágy: visuté lôžko
függöny (lakás): záclona
függöny (színház): opona
fül: ucho; uši
fülbevaló: náušnice
fülfájás: bolest v uchu
fülledt: dusný; sparný
fülsérto: nelubozvucný; nepríjemne znejúci
funyíró: kosacka
fürdik: kúpat sa (kúpe sa)
fürdokabin: kabinka na prezliekanie
fürdokád: vana
fürdoköpeny: kupací plášt
fürdolepedo: osužka
fürdoruha: plavky
fürdoszoba: kúpelna
fürdoszoba-mérleg: váhy
furész: píla
furészel: pílit (píli)
füst: dym
fuszer: korenie
futés (autóban): kúrenie
futotest: radiátor; vykurovacie teleso
fütty: písk
fütyül: pískat (píska)
füzet: zošit
gabona: obilie
galamb: holub
galambdúc: holubník
galéria: galéria
gallér: golier
gally: halúz
garat: hltan
garázda (fonév): previnilec; previnilkyna
garázs: garáž
gát: hrádza; násyp
gátol: prekážat (prekáža)
gáz: plyn
gaz (gyom): burina; plevel
gázadagoló: plynové lanko
gazdag: bohatý
gazdagság: bohatstvo
gazdálkodó (fonév): hospodáriaci
gazdaság: hospodárstvo
gazdasági: hospodársky
gazdaságos: hospodárny
gázlómadár: brodivý vták
gázol: zrezit (zrazí) vozidlom
gázolás: zrazenie vozidlom
gázpedál: pedál
gáztuzhely: plynový sporák
gége: hrtan
genny: hnis
gennyes: hnisavý
geometria: geometria
gép: stroj
gépel: klepat (klepe); písat (píše) na stroji
gépies: mechanický
gépíró (férfi): pisár (na stroji)
gépíró (no): pisárka (na stroji)
gépjármu: motorové vozidlo
gépkocsi: osobný automobil
géppapír: kancelársky papier
gereblye: hrable
gereblyéz: hrabat (hrabe)
gerely: oštep
gerelyhajítás: hod oštepom
gerenda: kladina
gerezd: strúcik
gerinces (állat): stavovec
gerincoszlop: chrbtica; chrbtová kost
gesztenyebarna: gaštanovohnedý
géz: gáza
gimnazista (fiú): gymnazista
gimnazista (lány): gymnazistka
gimnázium: gymnázium
gin: džin
gitár: gitara
gitáros (férfi): gitarista
gitáros (no): gitaristka
globális: globálny
globalizáció: globalizácia
glossza: glosa
gobelin: gobelín
gobelin-kép: gobelínový obraz
góc (orvosi): ohnisko
gól: gól
golf: golf
golflabda: golfová lopticka
golfozik: hrat (hrá) golf
golfüto: golfová palica
gólya: bocian
golyóstoll: gulkové pero
(22)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
gomb (gépen): gombík
gomb (ruhán): gombík
gomba: huba
gombfesték: vodová farba
gombostu: špendlík
gond: starost
gondatlan: nedbalý
gondol: mysliet si (myslí si)
gondolat: myšlienka
gondolkodás: myslenie; zmýšlanie
gondolkodik: rozmýšlat (rozmýšla)
gondos: starostlivý
gondoskodás: staranie
gondoskodik: starat sa (stará sa)
gondoz: opatrovat (opatruje); starat sa (stará sa) o koho
gondtalan: bezstarostný
gonosz: zlý; zlomyselný
gonoszság: zlost; zlomyselnost
gonosztevo (fonév): zlocinec
gordonka: celo; violoncelo
goromba: hrubý; grobiansky
gömb: gula
gömbölyu: gulovitý
göndör: kuceravý
görbe (fn): krivka
görbít: skrivit (skriví)
görcs: krc
görcsöl: krcit (krci)
görcsös (orvosi): krcovitý
gördeszka: skateboard
görény: tchor
görkorcsolya: kolieskové korcule
görnyedt: zhrbený
görög (férfi): Grék
görög (melléknév): grécky
görög (no): Grékyna
görögtuz: bengálsky ohen
goz: para
gozölög: vyparovat sa (vyparuje sa)
grafika: grafika
grafikus: grafik; graficka
gramm: gram
grapefruit: grapefruit
Gratulálok!: Gratulujem!
grill: grilovaný
gubbaszt: skormútene sediet (sedí)
gúla: ihlan
gulya: crieda; stádo (hovädzieho dobytka)
gulyás: pastier (hovädzieho dobytka)
gulyás (leves): guláš
gumibot: obušok
gumikerék: obruc (kolesa)
gumimatrac: gumový matrac
gúny: posmech; výsmech
gúnynév: prezývka
gúnyol: posmievat sa (posmieva sa)
gúnyos: posmešný
gyakori: castý
gyakorlás: cvicenie
gyakorlat: cvicenie; cvik
gyakorlati: praktický
gyakorlatias: praktický
gyakorlott: skúsený; rutinovaný
gyakran: casto
gyalog: peši; pešo
gyaloglás: chôdza
gyalogol: íst (ide) pešo
gyalogos (fonév): chodec
gyalogút: chodník
gyalu: hoblík
gyalul: hoblovat (hobluje)
gyám (férfi): porucník
gyám (no): porucnícka
gyámolít: podporovat (podporuje)
gyanakszik: podozrievat (podozrieva)
gyanú: podozrenie
gyanús: podozrivý
gyapjú: vlna
gyapot: bavlna
gyár: továren
gyarapít: rozmnožit (rozmnoží); rozmnožovat
(rozmnožuje)
gyarapítás: rozmnožovanie
gyári: továrensky
gyártás: vyrábanie; výroba
gyász: smútok
gyászol: nosit (nosí) smútok
gyászos: smútny
gyékény: rohožka
gyémánt: diamant
gyenge: slabý
gyengéd: nežný; jemný
gyengélkedik: necítit (necíti) sa dobre
gyengeség: slabost
gyengít: oslabit (oslabí); oslabovat (oslabuje)
gyengül: slabnút (slabne)
gyep: trávnik; pažit
gyér: riedky; zriedkavý
Gyere!: Pod!
gyerek: dieta
gyerekes: detinský
gyerekmedence: bazén pre deti
gyerekmusor: detský program
gyerekszoba: detská izba
gyermek: dieta
gyermekáldás: narodenie dietata
gyermekgondozás: starostlivost o detí
gyermeki: detský
gyermekirodalom: detská literatúra
gyermekkocsi: detský kocík
(23)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
gyermekkor: detstvo
gyermeklap: detský casopis
gyermekorvos: detský lekár; detská lekárka
gyermekruha: detské šaty
gyermektelen: bezdetný
gyertya: sviecka
Gyí!: Hijo!
gyilkol: vraždit (vraždí)
gyilkos: vrah; vrahyna
gyilkosság: vražda
gyógyforrás: liecivý pramen
gyógyít: liecit (lieci)
gyógyíttatja magát: dat (dá) sa liecit
gyógykezelés: liecenie; liecba
gyógymód: liecebná metóda
gyógyszer: liek
gyógyszerész (férfi): lekárnik
gyógyszerész (no): lekárnicka
gyógyszertár: lekáren
gyógyul: uzdravovat sa (uzdravuje sa)
gyom: burina; plevel
gyomlál: pleckovat (pleckuje)
gyomor: žalúdok
gyomorfájás: bolest žalúdku
gyomorkeseru: horký likér
gyomorrontás: pokazený žalúdok
gyón: spovedat sa (spovedá sa)
gyónás: spoved
gyors: rýchly
gyorsan: rýchlo
gyorsaság: rýchlost
gyorsétterem: reštaurácie rýchleho obcerstvenia
gyorsít: zrýchlit (zrýchli); zrýchlovat (zrýchluje)
gyorskorcsolya: rýchlokorculovanie
gyorsúszás: volný štýl
gyökér: koren
gyöngy: perla
gyöngyház: perlet
gyönyörködik: kochat sa (kochá sa)
gyönyöru: prekrásny; rozkošný
gyoz (nyer): zvítazit (zvítazí)
gyoz a választásokon: zvítazí vo volbách
gyozelem: vítazstvo
gyoztes (férfi): vítaz
gyoztes (no): vítazka
gyújtás: zážih; zapalovanie
gyulladás: zápal
gyujt: zbierat (zbiera)
gyujtemény: zbierka; kolekcia
gyujtés: zbieranie
gyujtoér: véna
gyülekezet (egyházi): zbor (cirkevný)
gyulés: schôdza
gyulöl: nenávidiet (nenávidí)
gyulöletes: nenávidený
gyümölcs: ovocie
gyümölcsfa: ovocný strom
gyümölcslé: ovocná štava
gyümölcsszörp: ovocný sirup
gyümölcsturmix: ovocný turmix
gyuru: prsten
gyuru (torna): kruhy
ha: ak; ked
hab: pena
habfürdo: sprchový gél
háborítatlan: nezrušitelný
háború: vojna
habos: spenený
habos kávé: káva so šlachackou
habzik: penit sa (pení sa)
habzsol: hltat (hltá)
hadar: rapotat (rapoce); rýchlo hovorit (hovorí)
hágó: priesmyk
hagy (állapotban): nechat (nechá)
hagy (enged): dovolit (dovolí)
hagy (halaszt): odrocit (odrocí)
hagy (örökít): zanechat (zanechá)
hagyaték: dedicstvo
hagymás: cibulový
hagyomány: tradícia
hagyományos: tradicný
haj: vlasy
hajadon: nevydatá žena
hajbalzsam: balzam na vlasy
hajcsavaró: natácky na vlasy
hajcsipesz: štipec na vlasy
hajfestés: farbenie vlasov
hajfürt: kucera
hajháló: sietka (na vlasy)
hajít: hodit (hodí); hádzat (hádže)
hajkefe: kefa na vlasy
hajlakk: lak na vlasy
hajlék: prístrešie; príbytok
hajlékonylemez: disketa
hajléktalan (melléknév): bezprístrešný
hajlik: ohýbat sa (ohýba sa)
hajmosás: umývanie vlasov
hajnal: úsvit
hajnalban: na úsvite
hajnyírás: strihanie vlasov
hajó: lod
hajóablak: lodné okno
hajóhinta: lodicky
hajókötél: lodné lano
hajóorr: prova
hajótat: korma
hajótoke: kýl
hajózik: plavit sa (plaví sa)
Hajrá!: Do toho!
hajszál: vlas
(24)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
hajszárító: sušic (vlasov); fén
hajszesz: voda na vlasy
hajszín: farba vlasov
hajszínezés: farbenie vlasov
hajszol: nahánat (nahána)
hajt (siettet): hnat (ženie)
hajthatatlan: neoblomný
hajtincs: kucera; pramienok vlasov
hajtómu: hnací mechanizmus
hajvágás: strihanie vlasov
hajvágó (fonév): nožnice na strihanie vlasov
hal: ryba
hála: vdacnost
haladék: odklad
haladéktalanul: bezodkladne
haladó (elore mutató): pokrokový
halál: smrt
halálos: smrtelný
hálás: vdacný
halastó: rybník
halász: rybár; rybárka
halászhajó: rybárska lod
halászik: lovit ryby (loví ryby); chytat (chytá) ryby; lovit
(loví) ryby
halászlé: rybárska polievka
hálátlan: nevdacný
halk: tichý
hall (helyiség): hala
hall (ige): pocut (pocuje)
hallás: sluch
hallgat (nem beszél): mlcat (mlcí)
hallgat (valakit): pocúvat (pocúva)
hallgatag: mlcanlivý
Halló!: Haló!
halmaz (matematikai): množina
halmoz: hromadit (hromadí)
háló (sport): siet
hálószoba: spalna
hálózat: siet
hálózati feszültség: sietové napätie
hálózsák: spací vak
halpiac: rybí trh
halványsárga: bledožltý
hamar: skoro; hned
hamarosan: zakrátko
hamis: falošný
hamisan: falošne
hamisít: falšovat (falšuje)
hamisítvány: falzifikát
hámoz: lúpat (lúpe)
hamvas (gyümölcs): matný povlak (na ovocí)
hanem: ale; lež
hang: hlas; zvuk
hangár: hangár
hangerosíto: zosilnovac zvuku; zosilnovac hlasu
hangfal: reproduktor; megafón
hangfelvétel: zvuková snímka
hangkazetta: kazeta
hanglemez: gramofónová platna
hangos: hlasný
hangosít: zhlasnit (zhlasní)
hangszer: hudobný nástroj
hangszóró: reproduktor; megafón
hangulat: nálada
hangulatos: náladový
hangzatos: zvucný
hangya: mravec
hány (eldob): hádzat (hádže)
hány (öklendezik): vracat (vracia)
Hány? (mennyi?): kolko
hanyag: nedbalý; lajdácky
Hányan?: Kolko?; Kolkí?
hányás (rosszullét): vracanie
hanyatt: naznak; horeznacky
hányféle: kolkoraký
hányinger: nutkanie na vracanie
hányszor: kolkokrát
harag: hnev
haragos: nahnevaný
haragszik: hnevat sa (hnevá sa)
harang: zvon
harangtorony: zvonica
harap: hrýzt (hrýzie)
harapás: hryznutie
harapófogó: kliešte
harapós (kutya): hryzavý
harc: boj
harcol: bojovat (bojuje)
hárfa: harfa
harkály: datel
harmadik: tretí
hármasugrás: trojskok
harmat: rosa
harmatos: zarosený
harminc: tridsat
harmincadik: tridsiaty
harmincegy: tridsatjeden
harmincegyedik: tridsiaty prvý
harmónium: harmónium
három: tri
háromezer: tritisíc
háromnegyed ketto: tri štvrte na dve
háromnegyed óra: tri štvrte hodín
hárompróba (sport): triatlon
háromszáz: tristo
hársfa: lipa
harsogó: prenikavý
harsona: pozauna; trombón
has: brucho
hasáb: hranol
(25)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
hasad (szakad): trhat sa (trhá sa)
hasadás: štiepenie
hasas (kövér): bruchatý
hashajtó: prehánadlo
hasít (vizet): cerit (cerí) vodu
hasmenés: hnacka
hasnyálmirigy: podžalúdková žlaza
hasogat (valaki valamit): štiepat (štiepa); rúbat (rúbe)
hasonlatosság: podobnost
hasonlít: podobat sa (podobá sa)
hasonmás: dvojník
használ (valamit): použit (použije); používat (používa)
használat: používanie
használhatatlan: nepoužitelný
használt: používaný; nosený; ojazdený
hasznos: osožný; užitocný
haszon: úžitok; osoh; zisk
haszontalan: nanichodný; darebný
hat: šest
hát (fn): chrbát
hát (kötoszó): teda; nuž
hatalmas: obrovský
hatalom (politikai): moc; vláda; mocnost
hatályos: platný
határ: hranica
határátkelohely: hranicný priechod
határátlépési engedély: povolenie na prekrocenie hraníc
határnap: termín
határos: hraniciaci
határoz: rozhodovat (rozhoduje); rozhodnút (rozhodne)
határozat: uznesenie; rozhodnutie; výnos
határozatlan (eldöntetlen): nerozhodný
határozatot hoz: vydat (vydá) uznesenie
határozó (fonév): príslovkové urcenie
határozó (szó): príslovka
határozói igenév: prechodník
határozott: urcitý; istý; rozhodný
határozottan: rozhodne
határor: pohranicník; pohranicnícka
határorség: pohranicná stráž
határtalan: bezhranicný
határtalanul: nesmierne; nekonecne
hatás: vplyv
hatásfok: úcinnost
hatáskör: kompetencia
hátasló: jazdecký kôn
hatásos: úcinný; pôsobivý
hátgerinc: chrbtová kost
hátha: a ked; co ked; co ak
hátizsák: plecniak
hátkefe: kefa na chrbát
hatodik: šiesty
hátoldal: zadná strana
hatóság: úrad
hatósugár: akcný rádius
hátra: dozadu; nazad
hátrány: nevýhoda; ujma; strata; škoda
hatszáz: šeststo
háttér: pozadie
hátul: vzadu
hátúszás: plávanie naznak
hatvan: šestdesiat
hatvanadik: šestdesiaty
hatvanegy: šestdesiatjeden
hatvanegyedik: šestdesiaty prvý
hatvány: mocnina
hatványkitevo: mocnitel
hátvéd: obranca
havas: zasnežený
havazás: sneženie
havazik: snežit (sneží)
havilap: mesacne vydaný casopis
ház: dom
haza (határozó): domov
haza (pátria): vlast; domovina
hazafias: vlastenecký
hazai: domáci; tuzemský
hazai pálya: domáce ihrisko
házas (férfi): ženatý
házas (no): vydatá
házasodik: zosobášit sa (zosobáší sa)
házaspár: manželia
házasság: manželstvo
házastárs (férfi): manžel
házastárs (no): manželka
hazatér: vrátit (vráti) sa domov
hazatérés: návrat domov
házi: domáci; domový
háziállat: domáce zviera
háziállatok: domáce zvierata
háziasszony: domáca pani
házigazda: domáci pán; hostitel
háziorvos: domáci lekár; domáca lekárka
házorzo: strážný pes
háztartás: domácnost
háztartási eszközök: domáce potreby
hazudik: klamat (klame)
hazugság: klamstvo
hegedu: husle
hegeszt: zvárat (zvára); zvarovat (zvaruje)
hegy: vrch; hora
hegycsúcs: horský štít
hegyes: špicatý; zahrotený
hegyesszög: ostrý uhol
hegygerinc: horský chrbát
hegymenet: pochod smerom hore
héj (kenyér; gyümölcs): kôrka
hektár: hektár
helikopter: vrtulník; helikoptéra
hely: miesto
(26)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
helyes (csinos): pekný; milý
helyes (igaz): správny
helyesel: súhlasit (súhlasí); schvalovat (schvaluje)
helyesen: správne
helyettes államtitkár: zástupca štátného tajomníka
helyettesít: zastúpit (zastúpi); zastupovat (zastupuje)
helyez: položit (položí); umiestnit (umiestni);
umiestnovat (umiestnuje)
helyezés: miesto
helyi: miestny; lokálny
helyi beszélgetés: medzimestský telefonicky rozhovor
helyiség: miestnost
helyjegy: miestenka
helynév: názov mesta; názov obce
helyreigazít: napravit (napraví)
helyreigazítás: náprava; tlacová oprava
helység: obec; osada; lokalita
helyszín: miesto
helyszíni riport: priamy reportáž
helytelen (téves): mylný
helytelen (viselkedés): nesprávny
helyzet: situácia; poloha
henceg: chvastat sa (chvastá sa)
henger: valec
henyél: zahálat (zahála); lenošit (lenoší)
hernyó: húsenica
hét: sedem
hetedik: siedmy
hetente: týždenne
hétfo: pondelok
hetilap: týždenník
hétrol hétre: z týždna na týžden
hétszáz: sedemsto
hétvége: víkend
hetven: sedemdesiat
hetvenedik: sedemdesiaty
hetvenegy: sedemdesiatjeden
hetvenegyedik: sedemdesiaty prvý
hév: zápal; horlivost; nadšenie
hever: válat sa (vála sa)
heves: prudký; prchký
hézag: medzera; škára
hiába: darmo; zbytocne
hiány: nedostatok
hiányol: vytýkat (vytýka) nedostatok
hiányos: neúplný; nedostatocný
hiányzik: chýbat (chýba)
hiba: chyba
hibás: chybný
hibátlan: bezchybný
hibázik: urobit (urobí) chybu
híd: most
hideg (melléknév): zima; studený
hidegen: studeno
hidegfront: studený front
hidegrázás: zimnica; triaska
híg: riedky
higgadt: pokojný; rozvážný
hígító: riedidlo
hímez: vyšívat (vyšíva)
himlo: kiahne
himnusz: hymna
hímzés: vyšívanie
hínár: chaluha; vodná riasa
hinta: hojdacka
hintaló: hojdací kôn
hintázik: hojdat sa (hojdá sa)
hintáztat: hojdat (hojdá)
hír: správa; zvest; chýr
híradás: spravodajstvo
híradó (fonév): žurnál; filmový týždenník
híranyag: správy
hirdet (reklámoz): oznamovat (oznamuje)
hirdetés: oznámenie; inzerát
híresztel: rozchyrovat (rozchyruje)
hírlap: noviny; casopis
hírlapíró (férfi): novinár; žurnalista
hírlapíró (no): novinárka; žurnalistka
hírnév: sláva; dobré meno; povest
hírolvasó: hlásatel; hlásatelka
hírrovat: rubrika správ
hírszerkeszto: redaktor; redaktorka správ
hírszolgálat: spravodajská služba
hisz (valakinek): verit (verí)
hisz (valamiben): verit (verí)
hiszékeny: lahkoverný; dôvercivý
hitel: úver
hitelkártya: úverová karta
hitelkeret: úverový rámec
hiteltelen: nehodnoverný
hív (nevez): volat (volá)
hív (valahová): nazývat (nazýva); pozvat (pozve)
hivatal: úrad
hivatalos: úradný; oficiálny
hivatás: povolanie; zamestnanie
hívatlan: nepovolaný; nepozvaný
hívo (férfi): veriaci
hívo (no): veriaci
hízeleg: lichotit (lichotí)
hízelgés: lichotenie
hízik: tucniet (tucnie)
hízlal: krmit (krmi); vykrmovat (vykrmuje)
hódít (valamit): dobývat (dobýva)
hódítás: dobývanie; výboj
hóesés: sneženie
hogy (kötoszó): že
Hogy van?: Ako sa máte?
Hogy?: Ako?
Hogyhogy?: Akože; Cože?
hogyne: pravdaže
(27)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
hokibot: hokejová palica
hol így, hol úgy: raz tak, raz inak
Hol lakik?: Kde bývate?
Hol?: Kde?
Hold: mesiac
holdfogyatkozás: zatmenie mesiaca
holdsarló: kosák nového mesiaca
holland (férfi): Holandan
holland (melléknév): holandský
holland (no): Holandanka
holló: havran
holmi (fonév): haraburdy; krámy
holnap: zajtra
holnapután: pozajtra
homályos (sötét): šerý; zarosený; zahmlený
homlok: celo
homok: piesok
homokozó: piesok (na detskom ihrisku)
homorú: dutý; konkávny
hónalj: podpazušie
hónap: mesiac
hónapok: mesiace
honfitárs: krajan; krajanka
honpolgár: štátny obcan
honvédelem: národná obrana
hord: nosit (nosí)
hordár: nosic
hordó: sud
horgász: rybár; rybárka
horgászbot: rybársky prút
horgászengedély: povolenie na chytanie rýb; rybárksy
lístok
horgászháló: rybársky siet
horgászik: lovit ryby (loví ryby)
horgászik: chytat (chytá) ryby (na udicu)
horgol: háckovat (háckuje)
horgolás: háckovanie; háckovaná rucná práca
horgolótu: hácik; ihlica na háckovanie
horgony: kotva
horgonyoz: kotvit (kotví)
hórihorgas (melléknév): dlhý; dlhocizný
horkol: chrápat (chrápe)
horpadás: priehlbina
horvát (férfi): Chorvát
horvát (melléknév): chorvátsky
horvát (no): Chorvátka
hosszabbítás (sport): predlženie
hosszú: dlhý
hosszú metélt: dlhé rezance
hosszúsági fok: stupen zemepisnej dlžky
hosszúsági kör: poludník
hosszúszoru: dlhosrstý
hosszútávfutás: beh na dlhé trate; vytrvalostný beh
hotel: hotel
Hová valósi?: Odkial ste?
Hová?: Kam?
hoz (határozatot): vyniest (vynesie)
hoz (tárgyat): priniest (prinesie); prinášat (prináša);
doniest (donesie); donášat (donáša)
hozam: výnos
hozzá: k nemu; k tomu
hozzáfog: pustit sa (pustí sa) do coho
hozzájárul (beleegyezik): súhlasit (súhlasí)
hozzájárulás (beleegyezés): súhlas
hozzászól: prehovorit (prehovorí); zúcastnit (zúcastní) sa
na diskusii
ho (fonév): teplo
Hölgyeim és Uraim!: Dámy a Páni!
homéro: teplomer
homérséklet: teplota; temperatúra
hörcsög: chrcek
hos (fonév): hrdina
hoség: horúcava
hosiesség: hrdinstvo
hosugárzó: teplomet
húg: mladšia sestra
húgyhólyag: mocový mechúr
hullám: vlna
hullámfürdo: kúpalisko s umelým vlnobitím
hullámhossz: vlnová dlžka
hullámsáv: vlnové pásmo
hullámtöro: vlnolam
hullámvasút: húsenicová dráha
hullámzás: vlnenie
hullámzik: vlnit sa (vlní sa)
hullik a haja: padajú mu vlasy
humor: humor
húr: struna
hurcolkodás: stahovanie
hurcolkodik: stahovat sa (stahuje sa)
hurkol: viazat (viaže) na slucku
hurok: slucka
húsleves: mäsová polievka
húsvét: Velká Noc
húsz: dvadsat
huszadik: dvadsiaty
húszas évek: dvadsiate roky
huszonegy: dvadsatjeden
huszonegyedik: dvadsiaty prvý
hússzínu: mat (má) takú farbu ako mäso
huzat (légáram): prievan
húzni: tahat (tahá)
húzódzkodik: odtahovat sa (odtahuje sa) od coho
hulés: prechladnutie
huség: vernost
husöl: byt (je) v hládku; byt (je) v tieni
hutlen: neverný
huto (fonév): chladic
hutoszekrény: hladnicka
hüvely (növény): struk
(28)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
hüvelyk: palec
huvös (melléknév): chladný
huvösödik: ochladzovat sa (ochladzuje sa)
ideg: nerv
idegenben: v zahranicí
idegenforgalom: cudzinecký ruch
idegenvezeto (férfi): sprievodca
idegenvezeto (no): sprievodkyna
ideges: nervózny
idei: tohorocný
idejében: vcas
idén: tento rok; v tomto roku
idéz (hatóság elé): predvolat (predvolá)
idéz (szöveget): citovat (cituje)
idézet: citát
idomít: krotit (krotí); cvicit (cvicí)
idomított: vycvicený
ido: cas
idofutam: casový beh
idohatározó: príslovkové urcenie casu
idojárás: pocasie
idojárásjelentés: správa o pocasí
idokérés (sport): oddychový cas
idoközben: medzitým; medzicasom
idomérés: meranie casu
idos: starý
idosebb: starší
idoszeru: casový; aktuálny
idoszerutlen: necasový; neaktuálny
idült: chronický
ifjú (melléknév): mladý
ifjúság (fiatalok): mládež
igavonó (fonév): tažné zviera
igaz: pravda
igaz (fonév): pravda
igaz (melléknév): pravdivý; skutocný
igazán: naozaj; skutocne
igazgat: riadit (riadi)
igazgató: riaditel; riaditelka
igazít (helyrerak): upravit (upraví)
igazít (órát): upravit (upraví)
igazítás: upravenie
igazoltat: legitimovat (legitimuje)
igazolványkép: fotográfia do preukazu
igazság: spravodlivost
ige: sloveso
igen: áno
igényel: žiadat (žiada); vyžadovat (vyžaduje)
igényes: nárocný
igénytelen: nenárocný
ígér: slúbit (slúbi); sluboval (slubuje)
ígéret: slub
ígéretes: slubný
íj: luk
íjászat: lukostrelectvo
ijeszto: strašlivý
ikerkocsi: kocík pre dvojicky
ikerpár: dvojcatá; dvojcence
illat: vôna
illatozik: vonat (vonia)
illatszerbolt: parfuméria
illedelmes: slušný; zdvorlivý
illetékmentes: bezplatný
ilyen: taký
ilyenkor (ido): vtedy; v tomto case
imbolyog: kolísat sa (kolíše sa)
íme: hla
immár: už
indexlámpa: smerovka
indít: uviest (uvedie) do pohybu
indíték: pohnútka
indítókulcs: štartovací klúc
indítvány: návrh
indokol: odôvonovat (odôvodnuje); motivovat (motivuje)
indul: odchádzat (odchádza)
indul: zúcastnit sa (zúcastní sa)
indul a választáson: kandiduje na poslanca
indulás (hajó): vyplávat (vypláva)
indulás (repülo): odchod
indulat: rozcúlenie; vzruch
influenza: chrípka
ing: košela
ingatlan: nehnutelnost
ingerel (bosszant): dráždit (dráždi)
ingerel (ösztönöz): podnecovat (podnecuje)
ingerlékeny: popudlivý
ingerlo: dráždivý
injekció: injekcia
inkább: radšej
innen: odtialto
int (jelez): kývnut (kývne)
int (óv vmitol): vystríhat (vystríha)
Internet-kapcsolat: internetové spojenie
intéz (ügyet): vybavovat (vybavuje)
íny: dasno; dasná
ínyenc (fonév): labužník; labužnícka
ínyesmester: majster kuchár
ínygyulladás: zápal dasná
ipar: priemysel
iparmuvészet: priemyselné výtvarníctvo
iparmuvészeti múzeum: umeleckopriemyselné múzeum
iparvállalat: priemyselný podnik
ír: písat (píše)
iránt: k; voci
irány: smer
irányít: usmernit (usmerní); usmernovat (usmernuje)
irányítószám: smerovacie císlo
irányítótorony: riadiacia veža
iránytu: kompas
írás (írásmu): spis
(29)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
írás (irat): doklad; spis; listina
írás (valaki ír): písanie
irat: doklad; spis
iratok: doklady; dokumenty
irattartó: fascikel; obal na spisy
író (férfi): spisovatel
író (no): spisovatelka
íróasztal: písací stôl
iroda: kancelária
irodalmi: literárny
irodalmi múzeum: literárne múzeum
irodalom: literatúra
irodalomtörténet: literárna história
írógép: písací stroj
írógépasztal: stôl pre písací stroj
írógépszalag: páska do písacieho stroja
írószer: písacia potreba
is: aj; tiež
iskola: škola
iskolai végzettség: školské vzdelanie
iskolás (fiú): školák; žiak
iskolás (lány): školácka; žiacka
iskoláskor: školopovinný vek
iskolázott: školený
ismer: poznat (pozná)
ismeret: vedomost; znalost; poznatok
ismeretlen: neznámy
ismeretség: známost
ismeretterjesztés: populárno-vedeckost
ismeretterjeszto irodalom: populárno-vedecká litaratúra
ismeretterjeszto rovat: populárno-vedecká rubrika
Ismeritek egymást?: Poznáte sa?
Ismerkedjetek meg!: Zoznámte sa!
ismertség: populárnost
ismét: opät; znovu; zase
ismétel: opakovat (opakuje)
istálló: maštal
isten: boh
istentisztelet: bohoslužba
iszik: pit (pije)
ital: nápoj
italmérés: výcap; krcma
italméro: meradlo na liehových nápojov
italok: nápoje
itató: napájadlo
ítél: odsúdit (odsúdi) na co
ítélet: rozsudok
itt: tu
ittas: opitý
ittas vezetés: šoferovanie v podnapitom stave
ível (alak): klenút sa (klenie sa)
ivólé: štava
ivóvíz: pitná voda
izé: oné
ízlel: chutnat (chutne)
ízlel: ochutnat (ochutná); ochutnávat (ochutnáva)
ízlelés: ochutnávanie
ízlés: vkus
ízléstelen: nevkusný
ízletes: chutný
izom: sval
izzad: potit sa (potí sa)
izzadás: potenie (sa)
izzadság: pot
izzólámpa: žiarovka
jacht: jachta
Jaj!: Jaj!; Joj!
jajgat: jajkat (jajká); jojkat (jojká)
január: január
jár (mozog): chodit (chodí)
jár (neki): chodit (chodí) komu co
járat (közlekedési): spoj
jármu: vozidlo
járóka: ohrádka (pre malé deti)
járólap: kachla
járulék (pénzbeli): príspevok
jászol: jasle
játék: hra
játékdoboz: krabica na hranie
játékfilm: hraný film
játékkatona: vojacik na hranie
játékmackó: macík na hranie
játékos (férfi): hrác
játékos (no): hrácka
játékoskijáró: východ pre hrácov
játékostárs (férfi): spoluhrác
játékostárs (no): spoluhrácka
játéktorony: hracia veža
játszik: hrat (hrá); hrat sa (hrá sa) s kým/cím
játszma (kártya; sakk): partia
játszma (sport): hra; set
játszóruha: šaty na hranie
játszótér: detské ihrisko
java (valaminek): najlepšia cast niecoho
javában: v najlepšom; v plnom prúde
javít: opravit (opraví); opravovat (opravuje); zlepšit
(zlepší); zlepšovat (zlepšuje)
javítás: oprava; zlepšenie
javul (helyzet; jellem): zlepšovat sa (zlepšuje sa)
javulás: zlepšenie
jég: lad
jégcsap: cencúl
jeges: ladový
jeges üdíto: ladom chladený osviežujúci nápoj
jegesmedve: ladový medved
jégeso: krupobitie
jégkocka: kocka ladu
jégkorong (sportág): ladový hokej
jégkorong (sporteszköz): puk
jégtánc: tanec na lade
(30)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
jégvirág: ladové kvety (na okne)
jegy: lístok
jegyespár: snúbenci
jegyfüzet: zbierací lístok
jegykezelo: uvádzac; uvádzacka; sprievodca;
sprievodkyna
jegypénztár: pokladnica; predaj lístkov
jegyzék (lista): zoznam; register
jegyzet: poznámka
jelen (fonév): prítomnost
jelenet: scéna; výstup; výjav
jelenleg: teraz; momentálne
jelentékeny: významný; dôležitý
jelentéktelen: bezvýznamný; nedôležitý
jelentkezik a recepción: hlásit (hlási) sa na recepcii
jelez: hlásit (hlási)
jelige: heslo; znacka
jellem: povaha; charakter
jellemes: charakterný
jellemszínész: charakterový herec; charakterová herecka
jelmez: kostým
jelöl (jelez): oznacit (oznací); oznacovat (oznacuje)
jelölt: kandidát; kandidátka
jelzo (nyelvtani): prívlastok
jelzogomb: signalizacný gombík
jó: dobrý
Jó éjszakát kívánok!: Dobrú noc prajem!
Jó estét kívánok!: Dobrý vecer prajem!
jó ízlése van: má dobrý vkus
Jó napot kívánok!: Dobrý den prajem!
Jó reggelt kívánok!: Dobré ráno prajem!
Jó utat! (autósnak): Štastnú cestu!
Jó utat! (utazónak): Dobrú cestu!
jobb (oldal): lavý
jobban: lepšie
jobboldal (politika): pravica
jobboldali párt: pravicová strana
jobbszélso: pravé krídlo
jód: jód
jog: právo
jogcím: oprávnenie
joghurt: jogurt
jogos: oprávnený
jogosítvány: vodicský preukaz
jogtalan: neoprávnený
jóindulatú daganat: nezhubný nádor
jókedvu: má dobrú náladu
jóképu: dobre vyzerajúci
jól: dobre
jól áll neki ez a ruha: dobre mu sedia tieto šaty
jól áll neki ez a szín: dobre mu sedí táto farba
jól van: je v poriadku; v pochode
jólelku: dobrosrdecný; dobrotivý
jóllakott: nasýtený
jómód: blahobyt; zámožný
jómódú: blahobytný; zámožný
jósol: veštit (veští)
jótállás: záruka
jótékonyság: dobrocinnost
jóváhagy: schválit (schváli); schvalovat (schvaluje)
jóváhagyás: schválenie
józan (komoly): racionálny; rozvážný
józan (nem ittas): triezvy
jövedelem: príjem
jövedelmez: vynášat (vynáša)
jövo (fonév): budúcnost
jövo hét: budúci týžden
jövo tavasszal: budúci jar
jövore: budúci rok; na budúci rok
július: júl
június: jún
Jupiter: Jupiter
jutalék: provízia; prodiel
jutalmaz: odmenit (odmení); odmenovat (odmenuje)
jutalom: odmena
juttat (valakit valahova): priviest (privedie)
kabarémusor: kabaret
kabarészerzo: autor kabaretu
kabarészínház: kabaret
kabát: kabát
kábel: kábel
kábeltévé: kablová televízia
kabin: kabína
kabinos: kabinár; kabinárka
kábítószer: omamný prostriedok; narkotikum
kábítószeres: narkoman; narkomanka
kábítószerfüggés: závislost na drogách
kacag: chichotat sa (chichotá sa)
kacagás: chichot
kacér: koketný
kacsa: kacica
kadarka: kadarka
kádelo (szonyeg): koberec pred vanou
kajak: kajak
kakaó: kakao
kakas: kohút
kakasülo (színház): galéria
kalács: kolác
kaland: dobrodružstvo
kalandfilm: dobrodružný film
kalandozik: túlat sa (túla sa)
kalap: klobúk
kalapács: kladivo
kalapácsvetés: hod kladivom
kalapál: kovat (ková); kut (kuje)
kalitka: klietka
kalóz: pirát
kalóztámadás: útok pirátov
kálvinista (melléknév): kalvinisky
kályha: kachle; pec
(31)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
kamarazene: komorná hudba
kamasz: puberták; výrastok
kamaszkor: puberta
kamat: úrok
kamion: kamion
kamra: komora
kanál: lyžica
kanári: kanárik
kanász: pastier svín; sviniar
kancsal: škulavý
kancsó: krcah
kánikula: kanikula
kanna: kanva
kánya: luniak
kanyar: zákruta; zatácka
kanyaró: osýpky
kanyarodik: zatácat sa (zatáca sa)
kap (valamit): dostat (dostane)
kapa: motyka
kapál: kopat (kope)
kapaszkodó: držadlo
kapcsol: prepojit (prepojí) niekoho
kapcsolat: styk; spojenie
kapcsolatban (valamivel): v spojitosti; v súvislosti
kapcsolatos (valamivel): súvislý
kapitalista állam: kapitalistický štát
kapitány: kapitán; kapitánka
kapkod (hirtelenkedik): chvátat (chváta); schytávat
(schytáva)
kápolna: kaplnka
káposzta: kapusta
káprázik: marit sa (marí sa)
kapu: brána
kapufa: bránková žrd
kapus: brankár; brankárka
kar: rameno
kár: škoda
kar (egyetemi): fakulta
karácsony: Vianoce
karcol: škrabat (škrabe)
karcolás: škrabenie
karcsapás: záber
kardigán: sveter
kardvívás: šerm (šablou)
karikagyuru: obrúcka
karikatúra: karikatúra
karköto: náramok
karmester: dirigent
karmesteri pálca: taktovka
karmunka: práca ramien; posilovanie
karnagy: zbormajster
karó: kôl; tyc; žrd
karom: pazúr
káromkodás: hrešenie
káromkodik: hrešit (hreší)
károsult (melléknév): poškodený
karosszék: kreslo
karóz: kôl zatlcie do zeme
kártérítés: odškodnenie
karton (anyag): kreton
karton (papír): kartón
kártya: karty
kártyaterem: kartárska miestnost
kártyázik: hrat (hrá) karty
karzat: galéria
kasza: kosa
kaszál: kosit (kosí)
kaszáló (mezo): lúka
kaszinó: kasíno
katalógus: katalóg
katolikus (melléknév): katolícky
katona: vojak
kátyú: kaluž; mláka
kávé: káva
kávéfozo: kávovar
kávéház: kaviaren
kávéskanál: kávová lyžicka
kávézó (fonév): kaviarnicka
kazetta: kazeta
kecses: pôvabný; graciózny
kecske: koza
kedd: utorok
kedély: nálada
kedélyes: zábavný; veselý
kedv: nálada
kedvel: mat (má) rád
kedves: milý
kedvetlen: znechutený; rozladený
kedvez: priat (praje)
kedvezmény: zlava
kedvezmény gyerekeknek: zlava pre deti
kedvtelés: záluba; konícek
kefe: kefa
kefél: kefovat (kefuje)
kefir: kefír
kegyelet: pieta
kegyeletes: pietny
kegyetlen: ukrutný
kehely: kalich
kéjutazás: cesta (plná) rozkoši
kék: modrý
kékesszürke: modrosivý
keksz: keks
kelet: východ
kelet (keltezés): dátum
keleti: východný
keletre: na východ
kelkáposzta: kel
kell: treba
kellék: rekvizita; potreby
(32)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
kellemes: príjemný
Kellemes szórakozást!: Dobrú zábavu!
Kellemes Ünnepeket!: Príjemné sviatky!
kellemetlen: nepríjemný
kellemetlenkedo: nepríjemný (clovek)
keltezés: datovanie
kemény: tvrdý
kémény: komín
kemény kötés: tvrdá väzba
kéménysepro: kominár; kominárka
keménytojás: vajce natvrdo
kémia: chémia
kémleloablak: pozorovací otvor
kemping: kemping
kempingágy: kempingová postel
kempingez: kempovat (kempuje)
kempingsátor: stan
kempingtábor: tábor
ken: natierat (natiera)
kén: síra
kender: konope
kendo: šatka
kénez: sírit (síri)
kengyel: strmen
kenocs: krém; mast
kenoolaj: mazací olej
kenu: kanoe
kényelem: pohodlie
kényelmes: pohodlný
kenyér: chlieb
kényes: chúlostivý;citlivý; háklivý
kép: obraz
képernyo (monitor): monitor
képernyokép (PC): tienidlo obrazovky (PC)
képes (illusztrált): obrazkový; ilustrovaný
képes (valamire): schopný
képes magazin: obrázkový casopis
képes újság: obrázkový casopis
képesítés: kvalifikácia
képesített: kvalifikovaný
képeskönyv: obrázková kniha
képeslap: pohladnica
képmás: kópia; podoba
képtár: obrazáren
képújság: teletext
képviselo (fonév): poslanec; poslankyna
képviseloház: poslanecká snemovna
képzel: predstavit si (predstaví si)
képzelet: predstava
képzett: vyucený; školený
képzomuvészet: výtvarné umenie
kér: prosit (prosí)
kerámia: keramika
keramikus (fonév): keramikár; keramikárka
kérdés: otázka
kérdéses: pochybný; problematický; neistý; spomenutý;
dotycný
kérdez: pýtat sa (pýta sa)
kerek: okrúhly
kerék: koleso
kérek egy…: Prosim si jeden…
kerekasztal-beszélgetés: diskusia pri okruhlom stole
kerékpár: bicykel
kerékpárgumi (abroncs): obruc (kolesa)
kerékpárkormány: riadidlá na bicykle
kerékpárlánc: retaz na bicykli
kerékpárnyereg: sedadlo
kerékpározik: bicyklovat sa (bicykluje sa)
kerékpártúra: ciklystická túra
kerékpárváz: kostra
kérelem: žiadost; prosba
kérem: prosím
Kérem a 12-es szoba kulcsát.: Prosím si klúc od izby
císlo dvanást.
Kérem az útlevelét.: Prosím si váš cestovný pas.
keres (valamit): hladat (hladá)
keresés: hladanie
kereset (fizetés): zárobok
kereskedelem: obchod
kereskedelmi rádió: komercný rozhlas
kereskedelmi tv: komercná televízia
kereskedés (bolt): obchod
kereszt: kríž
keresztcsont: krížová kost
keresztez: križovat co
keresztnév: krstné meno
keresztrejtvény: krížovka
kéri a kulcsot: prosit si (prosí si) klúc
keringési pálya: obežná dráha
keringo: valcík
kérodzik: prežúvat (prežuje)
kert: záhrada
kertváros: záhradné mesto
kerül (pénzbe): stát (stojí)
kerület (körzet): obvod
kerület (matematikai): obvod
kerülget (körbejár): obšmietat sa (obšmieta sa) okolo
kerüli (tartózkodik valamitol): obíst (obíde); obchádza
(obchádza)
kés: nôž
késel: prepadnút (prepadne) nožom; pichnút (pichne)
nožom
késélezo: prostriedok na zabrúsenie noža
keselyu: sup
keseruség: horkost; trpkost
keskeny: úzky
késo (határozó): neskoro
késo éjszaka: neskoro v noci
késobb: neskoršie
késon: neskoro
(33)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
kész: hotový
készen (valamire): hotovo
készít: pripravit (pripraví); pripravovat (pripravuje); hotovit
(hotoví)
készítmény: výrobok; produkt
készpénz: hotovost
kesztyu: rukavice
kesztyutartó: odkladacia skrinka
készületlen: nepripravený
kétágyas szoba: dvojpostelová izba
kételkedik: pochybovat o com
kétes: pochybný; neistý; nerozhodnutý
kétezer: dvetisíc
kétezer kétszáz huszonötödik: dvetisíc dvesto
dvadsiaty piaty
kétezredik: dvetisíci
kétmillió: dva milióny
kétmilliomodik: dvojmiliónty
ketrec: klietka; kurín
kétség: pochybnost
kétséges: pochybný; neistý
kétszáz: dvesto
kétszázadik: dvojstý
kétszázezer: dvestotisíc
kétszínu (ember): dvojtvárny
kétszínu (színes): dvojfarebný
ketto: dva
kéve: snop
kevés: málo
kevesebb: menej
kevéssé: menej
kéz: ruka
kézbesít: dorucit (dorucí); dorucovat (dorucuje)
kézbesíto: dorucovatel; dorucovatelka
kezdetben: na zaciatku
kezdo (fonév): zaciatocník; zaciatocnícka
kezdo rúgás: zaciatocný odkop
kezdodik: zacínat (zacína); zacat sa (zacne sa)
kezdokör: zaciatocný kruh
kézifék: rucná brzda
kézilabda (sportág): hádzana
kézilabda (sportszer): hádzanárska lopta
kézimunka: rucná práca
kézipoggyász: rucná batožina
kézirat: rukopis
kéziszövés: rucné tkanie
kézitáska: kabela; taška
kézjegy: podpis; signatúra
kézmosás: umývanie rúk
ki (határozó): von
Ki az?: Kto je to?
Ki?: Kto?
kiabál: kricat (kricí)
kiadó (cég): vydavatelstvo
kiadó szoba: volný izba; na prenajatie izba
kiadvány: publikácia; tlacou vydané dielo
kiállít: vystavit (vystaví); vystavovat (vystavuje)
kiállítás (büntetés): vylúcenie
kiállítás (rendezvény): výstava
kiállítóterem: výstavná sien
kiárusítás: výpredaj
kiás: vykopávat (vykopáva)
kibékül: zmierit sa (zmieri sa)
kibékülés: zmierenie
kibír: vydržat (vydrží)
kibírhatatlan: neznesitelný
kibúvó: východisko
kicsavar: vyskrutkovat (vyskrutkuje)
kicserél: vymenit (vymení)
kicsi: malý
kicsúfol: vysmiat sa (vysmeje sa)
kiderít: objavit (objaví); objasnit (objasní)
Kié?: Cí?
kiegészítok: doplnky
kiemel (hangsúlyoz): zdôraznit (zdôrazní)
kifésül: vycesat (vyceše)
kifeszít: napnút (napne)
kifli: rožok
kifogás (ellenvetés): námietka
kifogás (kibúvó): výhovorka
kifröccsen: vystreknút (vystrekne)
kifúr: vyvrtat (vyvrta); vyvrtávat (vyvrtáva)
kifut: vyjst (vyjde); vyplávat (vypláva)
kifutó (fonév): výbeh
kifutópálya: štartovacia plocha
kigombol: rozopnút (rozopne)
kigúnyol: vysmiat sa (vysmeje sa)
kígyó: had
kígyóméreg: hadí jed
kihúz: vytiahnút (vytiahne); vytahovat (vytahuje)
kihúzza a fogat: vytrhnút (vytrhne) zub
kiír: vypísat (vypíše)
kiismer (valakit): spoznat (spozná);
kijárat: východ
kijelölés: vyznacit (vyznací); vyznacovat (vyznacuje)
kijön (valahonnan): vyjst (vyjde)
kijön (valamennyibol): vychádzat (vychádza)
kikapcsol: vypnút (vypne); vypínat (vypína)
kikeres: vyhladat (vyhladá)
kiköt: pristát (pristojí)
kiköto: prístav
kikötobak: stlpiky
kikötohíd: prístavný mostík
kilenc: devät
kilencedik: deviaty
kilencven: devätdesiat
kilencvenedik: devätdesiaty
kilencvenegy: devätdesiatjeden
kilencvenegyedik: devätdesiaty prvý
kilencszáz: devätsto
(34)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
kilép: vystúpit (vystúpi)
kilép a pártból: vystúpit (vystúpi) zo strany
kilincs: klucka
kilogramm: kilogram
kilométer: kilometer
kimerevít: zastavit (zastaví) obraz
kimerült: vycerpaný
kínai (férfi): Cínan
kínai (melléknév): cinský
kínai (no): Cínanka
kínál: ponúkat (ponúka)
kínálkozik (adódik): naskytnút sa (naskytne sa)
kínálkozik (ajánlkozik): ponúkat sa (ponúka sa)
kínálkozó: vhodný
kinyit: otvorit (otvorí)
kinyomtat: vytlacit (vytlací)
kinyújt: vystrcit
kiold (fényképezogépet): spústit (spústi)
kiolvas: vycítat (vycíta)
kiönt: vyliat (vyleje)
kirakat: výklad
kirakodóvásár: výkladný jarmok
kirakós játék: vykladacka
király: král
királyné: královná
kirándul: íst (ide) na výlet
kirándulás: výlet
kirúg: vykopnút (vykopne)
kirúgás: výkop
kis (kevés): malý
kisded: dojca
kisebbség: menšina
kisebbségben: v menšine
kisebbségi önkormányzat: menšinová samosprava
kísér: odprevádzat (odprevádza)
kíséret: sprievod
kísérlet: pokus; experiment
kisfiú: chlapcek
kiskanál: lyžicka
kislány: dievcatko
kislapát: lopatka
kispad: lavicka
kisplasztika: drobná plastika
kisujj: malícek
kiszáll (kilép): vystúpit (vystúpi)
kiszállás (kilépés): vystúpenie
kiszolgáltatott: bezbranný
kitalál (valami újat): vynájst (vynájde)
kitalálás: vymyslenie
kitámaszt: vypriet (vyprie)
kitár: otvorit (otvorí) dokorán
kitát: otvorit (otvorí); otvárat (otvára)
kiterjedés: rozšírenie (sa); rozloha; rozmer
kitesz (valakit valaminek): vystavit (vystaví)
kitilt: vylúcit (vylúci)
kitiltás: vylúcenie
kitisztítja a cipot: vycistit (vycistí) topánky
kitölt (ír): vyplnit (vyplní)
kitölti a bejelentolapot: vyplnit (vyplní) prihlasovací
lístok
kitüntet: vyznamenat (vyznamená)
kitüntetés: vyznamenanie
kituzo: odznak
kiürül: vyprázdnit sa (vyprázdni sa)
kiütés (orvosi): vyrážka
kíván (óhajt): priat (praje); želat (želá)
kíváncsi: zvedavý
kíváncsiság: zvedavost
kivilágítás: osvetlenie
kivitelezés: realizácia; spracovanie; stvárnenie; úprava
kivon (matematikai): odpocítat (odpocíta); odcítat
(odcíta)
kivonás: odpocítanie; odcítanie
kivonat: výtah; výpis; výtažok
kívülrol (hely): zvonku
klarinét: klarinet
klasszikus gitár: klasická gitara
klipsz: klipsy
klub: klub
klubcímer: znak klubu
klubzászló: zástava klubu
kóbor macska: potulná macka
kóborol: potulovat sa (potuluje sa)
kockatészta: fliacky (polotovar)
kocog: bežat (beží)
kocogás: beh
kocsma: krcma
kocsmáros: krcmár; krcmárka
kódszám: kód
koktél: koktail
kolera: cholera
koloratúr ária: koloratúrna ária
kombi: auto-kombi
kombiné: kombiné
komédia: komédia
komédiás (férfi): komediant
komédiás (no): komediantka
komika: komicka
komikus: komik
kommentár: komentár
komoly: vážny
komolyzene: vážna hudba
komondor: madarský pastiersky pes; komondor
komphajó: kompa
kondorkeselyu: kondor velký
konferanszié: konferencier
konnektor: zástrcka
konok: tvrdohlavý
kontaktlencse: kontaktné šošovky
kontár: fušer; babrák
(35)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
konty: drdol
konzervatív (melléknév): konzervatívny
konzervnyitó: otvárac na konzervy
konyak: konak
konyakospohár: pohár na konak
konyha: kuchyna
kopasz: holý; plešivý
koponya: lebka
kor: vek
kora reggel: skoro ráno
korábban: skôr
korábbi: skorší
korai: skorý; raný
korcs: bastardný
korcsolya: korcule
korcsolyacipo: korculiarske topánky
korcsolyapálya: klzisko
korcsolyázik: korculovat sa (korculuje sa)
kordbársony: mencester; kord
koreográfia: choreografia
koreográfus: choreograf; choreografka
korhatár: veková hranica
kórház: nemocnica
korkedvezmény: zlava
korlát: zábradlie
korlát (sport): bradlá
korlátolt: obmedzený
korlátoz: obmedzit (obmedzí); obmedzovat (obmedzuje)
kormány: kormidlo; volant
kormány (politikai): vláda
kormányfo: predseda vlády; predsedkyna vlády
kormánykerék: kormidlo; volant
kormányos: kormidelník; kormidelnícka
kormánypárt: vládna strana
kormányrendszer: vládny system
kormányt alakít: vytvorit (vytvorí) vládu
kormányülés: zasadnutie vlády
kormányzás: vládnut (vládne); spravovat (spravuje)
korona: koruna
korona (fog): korunka
korongecset: štetec
korongoz: urobit (urobí) hrnce na hrnciarskom kruhu
korongozó: hrnciar; hrnciarka
koros: starý; starší; vo veku
kóros: postarší
korpás (haj): lupinaté (vlasy)
korsó: krcah; džbán
korszak: obdobie
kortárs (fonév): súcasník; rovesník
kórus: chór
kosár: kôš; košík
kosárlabda (sportág): basketbal
kosárlabda (sportszer): basketbalová lopta
kóstol: chútnat (chutne); ochutnat (ochutná)
kosztüm: kostým
kosztümkabát: kostýmové sako
kosztümszoknya: kostýmová sukna
kotta: noty
kottatartó: stojan na noty
ko: kamen
köbméter: kubický meter
köd: hmla
ködös: hmlistý
kofaragó: kamenár
kofejto (bánya): kamenolom
kofejto (ember): robotník v kamenolome
köhög: kašlat
köhögés: kašlanie
kölcsönkönyvtár: požicovna kníh
köldök: pupok
költekezik: vydávat (vydáva) peniaze; utrácat (utráca)
peniaze
költemény: básen
költészet: básnictvo; poézia
költo (fonév): básnik
költség: náklady; výdavky
költséges: nákladný
komuves: murár
könny: slza
könnyebb: lahší
könnyen: lahko
könnyu: lahký
könnyuatlétika: lahká atletika
könnyusúly: lahká váha; lahká hmotnost
könnyuzene: lahká hudba
könyök: laket
könyököl: opierat (opiera) sa o laket
könyv: kniha
könyvbarát: priatel kníh; priatelka kníh
könyvesbolt: kníhkupecstvo
könyvespolc: polica na knihy
könyvkiadó: vydavatelstvo
könyvmuvészet: knižné umenie
könyvtár (hagyományos): knižnica
könyvtár (PC): zložky
könyvvizsgáló: úctovník; úctovnícka
köp: plut (pluje)
kör: kruh
körhinta: kolotoc
köröm: nechty
körömlakk: lak na nechty
körömreszelo: pilnícek na nechty
körömvágó olló: nožnicky na nechty
körös-körül: koldokola; vôkol
körte (gyümölcs): hruška
körút: okružná ulica; okružná cesta
körül: okolo
körülbelül: asi; približne
körülmény: okolnost
körvonal: obrys; kontúra
(36)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
körzet: obvod
koszáli sas: orol skalný
Köszi.: Diki.
köszön: pozdravit (pozdraví); pozdravovat koho
(pozdravuje)
köszönés: pozdrav; pozdravenie
köszönet: vdaka
köszönetnyilvánítás: podakovanie
Köszönöm!: D'akujem!
köt: viazat (viaže); priviazat (priviaže)
kötelesség: povinnost
kötény: zástera
kötés (orvosi): obväz
kötet: zväzok
kötöttfogású birkózás: zápasenie grécko-rímske
kötotu: ihlica na pletenie
kötöz (orvosi): viazat (viaže)
kötszer: obväzový materiál; bandáž
kötszerláda: lekárnicka
kövér: tucný
követelés: žiadanie
következmény: následok; dôsledok
közé: medzi
közel: blízko
közeledik: blížit sa (blíži sa)
közeli: blízky
közelmúlt: nedávna minulost
közép: stred
közepén: v strede; uprostred coho
közepes (fonév): priemerný; stredný
középfok: stredný stupen
középiskola: stredná škola
középiskolás fiú: stredoškolák
középiskolás lány: stredoškolácka
középkezdés: zaciatok v strednom kruhu
középkor: stredovek
középsúly: sredná váha; sredná hmotnost
közgazdaság: ekonomika
közjegyzo: verejný notár; verejná notárka
közkívánatra: na všeobecné želanie
közlekedés: doprava
közlekedési múzeum: múzeum dopravy
közmondás: príslovie; porekadlo
közönség: obecenstvo; publikum
közös: spolocný; kolektívny
közösen: spolocne; kolektívne
központi futés: centrálne kúrenie
köztársaság: republika
köztársasági elnök: prezident republiky
közvélemény: verejná mienka
közvetett: nepriamy
közvetítés: vysielanie
közvetlen: priamy
közszolgálati rádió: štátny rozhlas
közszolgálati tv: štátna televízia
krém: krém
krémes (fonév): krémeš
krémez: natierat (natiera) si krémom
kristály: kryštál; krištál
kritika: kritika
kritikai kiadás: kritické vydanie
kritikus (fonév): kritik
kritikus (melléknév): kritický
krokodil: krokodil
kudarc: neúspech; fiasko
kukac: cerv; cervík
kukorica: kukurica
kulcs: klúc
kulcscsont: klúcná kost
kulcstartó: klúcenka
kullancs: kliešt
kupica: kalištek
kúszónövény: popínavá rastlina
kút: studna
kutat (tudós): skúmat (skúma)
kutatás: hladanie; pátranie; skúmanie
kutatóintézet: výskumný ústav
kutya: pes
kutyafuttató: výbeh pre psov
kuvasz: madarský pastiersky pes; kuvas
küldemény: zásielka
külföld: zahranicie
külföldi utazás: zahranicná cesta
küllo: spica
különbözet: rozdiel; diferencia
különbözik: líšit sa (líši sa); odlišovat sa (odlišuje sa)
különbözoség: rozdiel; rozlišovanie
külpolitika: zahranicná politika
külso: vonkajší; externý
külso használat: vonkajšie použitie
külso kerékpárgumi: plášt
külsoleg: zvonka
külügyminisztérium: ministerstvo zahranicných vecí
külváros: predmestie; periféria
kürt: lesný roh; anglický roh
küszöb: prah
küzd: zápasit (zápasí)
küzdelmes: namáhavý; úmorný
küzdosport: bojový šport
láb: noha
lábadozik: uzdravovat sa (uzravuje sa)
lábbeli: obuv
labda: lopta
labdajáték: loptová hra
labdarúgás: futbal
labdázik: hrat (hrá) sa s loptou
lábfej: cast nohy od clenka po konceky prstov
lábikra: lýtko
lábmunka: práca nôh
laboratórium: laboratórium
(37)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
laborvizsgálat: laboratórny výskum
lábos: rajnica; kastról
lábtartó: stupacka
lábtörés: zlomenie nohy
lábujj: prst na nohe
ladik: lodka
lágy: mäkký
lágytojás: vajce namäkko
lakás: byt
lakat: zámok; zámka
lakatlan: neobývaný
lakatol: uzavriet (uzavrie) na zámok
lakatos: zámocník
lakbér: nájomné (za byt)
lakhely: bydlisko
lakik: bývat (býva)
lakkfesték: laková farba
lakklemosó: odlakovac
lakó: nájomník; nájomnícka
lakodalom: svadba
lakókocsi: karavan
lakoma: hostina
lakos (férfi): obyvatel
lakos (no): obyvatelka
lakosztály: apartmán
lakótelep: sídlisko
Lám!: Hla!
lámpaláz: tréma
lánc: retaz
láng: plamen
lángész: génius
lángol: blcat (blcí)
langyos: vlažný
lány: dievca
lapály: nížina
lapát: lopata
lapátol: odhadzovat (odhadzuje) lopatou; odhádzat
(odhádza) lopatou
lapít (valamit): sploštovat (sploštuje)
lapkiadó: vydavatelstvo casopiov a novín
lapocka: lopatka
lapolvasó (szkenner): skener
lapos: plochý
lapos sarkú cipo: topánky s nízkym podpätkom
lappang: skrývat sa (skrýva sa)
lapszemle: prehlad tlace
lapterjeszto: kolportér; kolportérka
lapul (valamihez): krcit sa (krcí sa); túlit sa (túli sa);
schovávat sa (schováva sa)
lapzárta: redakcná uzávierka
lárma: krik; hluk
lármázik: robit (robí) krik
lassan: pomaly
lassít: spomalit (spomalí); spomalovat (spomaluje)
lassú: pomalý
lát: vidiet (vidí)
látás: videnie
látatlanban: neviditelne
láthatatlan: neviditelný
látható: viditelný
látnivaló: pozoruhodnost
látogat: navštevovat (navštevuje)
látogatás: návšteva
látogatók: návštevníci
látomás: vízia; zjavenie
látszat: zdanie
látszerész: optik; opticka
látszik (úgy tunik): zdat sa (zdá sa)
látszólag: zdanlivo
láttamoz: signovat (signuje)
látvány: pohlad; jav
látványos: výpravný; velkolepý
lavina: lavína
láz: teplota
laza: uvolnený
lázas: má horúcku
lázcsillapító: liek proti horúcke
lazít: uvolnovat (uvolnuje)
lazul: uvolnovat sa (uvolnuje sa)
Le vagyok kötelezve.: Som tvojim dlžníkom.
leáll: zastavit sa (zastaví sa)
leállít: zastavit (zastaví)
leány: dievca
leánykérés: ožiadanie o ruku
leánykori név: dievcenské meno
lebarnul: opálit sa (opáli sa)
lebecsül: podcenit (podcení); podcenovat (podcenuje)
lebeg: vznášat sa (vznáša sa)
lebonyolít: vybavit (vybaví); uskutocnit (uskutocní)
lebonyolítás: vybavenie; uskutocnenie
lebukik (leleplezodik): odhalit sa (odhalí sa)
lecke: lekcia; úloha
lecsap (valakire): prichlopit (prichlopí)
lecsavar: odkrútit (odkrúti)
lecsillapít (lázat): utišit (utiší)
lecsillapít (valakit): upokojit (upokojí)
ledönt: zrútit (zrúti)
leforráz: obarit (obarí)
lefúj (sport): odpískat (odpíska)
legalább: aspon
legalsó: najspodnejší
legalul: najnižšie; úplne dolu
légáram: prúd vzduchu
légcsavar: vrtula
légcsohurut: katar priedušnice
legel: pást sa (pasie sa)
legeltet: pást (pasie)
legenda: legenda
legény: mládenec
legénység: posádka
(38)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
legfeljebb: nanajvýš
legfelso: najvyšší
legfelül: najvyššie
legfoképpen: hlavne; najmä
légfrissíto: osviežujúci prostriedok
léggömb: balón
léghajó: vzucholod
leghátul: celkom vzadu
léghuzat: prievan
légibetegség: strach lietania
légies: éterický
légijárat: letecká linka; letecký spoj
légiposta: letecká pošta
légitársaság: letecká spolocnost
legjobb: najlepší
legkevésbé: najmenej
legkorábban: najskôr
legnagyobb: najväcší
légpárnás hajó: vankúšovec
légsúly: bantomová váha; kohútia váha; bantomová
hmotnost; kohútia hmotnost
légszomj: dýchavycnost
légtisztító: zariadenie na cistenie vzduchu
legtovább (hely): co nadalej
legtovább (ido): co nadalej
legtöbbször: ponajviac
legújabb kor: najnovší vek
legurul: skotúlat sa (skotúla sa)
legutóbb: naposledy
légzés: dýchanie
légy (fonév): mucha
Legyen!: Nech bude!
legyezo: vejár
legyoz: porazit (porazí)
léha: lahtikársky
lehangoltság: rozladenost
lehelet: dych
lehet (valamit): môct (môže)
lehetetlen: nemožný
lehetoleg: podla možností
lehetséges: možný
lehunyja (a szemét): zažmúrit (zažmúri) oci
lehut: ochladit (ochladí)
léhuto: nanichodník
lejár (ido): uplynút (uplynie)
lejár (vhova): chodit (chodí) dolu
lejárat (hely): zostup
lejárat (ido): vypršanie; splatnost
lejárt (ido): neplatný
lejátszás: prehrávanie
lejátszik: prehrat (prehrá); prehrávat (prehráva)
lejtmenet: pochod smerom dole
lejto: sklon; spád
lejtos: svahovitý
lekapar: škriabat sa (škriabe sa)
lekefél: kefovat (kefuje)
lekésik: zmeškat (zmešká)
lekvár: lekvár
lel: nájst (nájde); nachádzat (nachádza)
lelakatol: uzavriet (uzavrie) na zámok
lelátó: tribúna
lélegzetvétel: vdych; nadýchnutie
lélegzik: dýchat (dýcha)
lélek: duša
lélekjelenlét: duchaprítomnost
lelemény: prefíkanost
leleményes: dôvtipný; vynaliezavý
leleplez: odhalit (odhalí)
lelkes: nadšený; oduševnený
lelkesedés: nadšenie; oduševnenie
lelkesít: nadchnút (nadchne)
lelkész: knaz
lelkiero: duševná sila
lelkiismeret: svedomie
lelkiismeretfurdalás: výcitky svedomia
lelkület: psychika; duševná konštitúcia
leltár: inventár
lemarad (valamirol): byt (je) vynechaný; vypadnút
(vypadne)
lemaradás: vypadnutie
lemerül (pl. elem): ponorit sa (ponorí sa)
lemezjátszó: gramofón
lemezmeghajtó: šachta
lemond (tisztségrol): odstúpit (odstúpi); zriect sa
(zriekne sa)
lemondott a kormány: vláda odstúpila
lemos: zmyt (zmyje)
lencse (növény): šošovica
lencse (optikai): šošovka
leng: hompálat (hompála)
lengyel (férfi): Poliak
lengyel (melléknév): polský
lengyel (no): Polka
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: Polská
menšinová samospráva
Lengyelország: Polsko
lenni: byt (je)
lent: dole; dolu
lény: bytost; stvorenie
lényeges: podstatný; dôležitý
lényegtelen: nepodstatný; bezvýznamný
leold: odlakovat (odlakuje)
leolvad (hutoszekrény): odmrazovat sa (odmrazuje sa)
lép (ige): slezina
lepattan: odrazit (odrazí)
lepattanó: odrazený
lépcso: schod
lépcsoház: schodište
lepedo: plachta
lépeget: vykracovat si (vykracuje si)
(39)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
lépés: krok
lepke: motýl
lepkesúly: mušia váha; mušia hmotnost
lépték: mierka
lépten-nyomon: na každom kroku
les (ige): postriežka
leszáll (jármurol): zletiet (zletí)
leszáll (repülo): pristát (pristojí)
leszállás (repülo): pristátie
leszámol (valamit): zúctovat (zúctuje)
leszámolás (valakivel): zúctovanie
leszármazott: potomok
leszavaz: prehlasovat (prehlasuje)
leszerel (leszed): odmontovat (odmontuje)
leszúr: prebodnút (prebodne)
lét (létezés): bytie
letét: depozit
létezik: byt (je); jestvovat (jestvuje); existovat (existuje)
letörik: odlomit sa (odlomí sa)
létra: rebrík
leütés: smec
levág (állatot): zabit (zabije)
levág (valamibol): strihat (strihá)
levego: vzduch
levél: list
levelezo (fonév): dopisovatel; korešpondent
levelezo (melléknév): korešpondujúci
levelezo (no): dopisovatelka; korešpondentka
levelezo rovat: listy citatelov
levelezolap: korešpondencný lístok
levélfeladás: podanie listu
levéltár: archív
levéltáros: archivár; archivárka
levélváltás: výmena listov
leves: polievka
levesz: dat (dá) dolu
leveszi a ruhát: dat (dá) dolu šaty
levétel: dávanie dolu
levetkozik: vyzliect sa (vyzlieka sa)
levezet (irányít): viest (vedie)
levezetés (gondolat): odvodenie
levon (csökkent): odpocítat (odpocíta)
levonás (matematikai): odpocítanie
lezár: uzavriet (uzavrie)
liba: hus
libamáj: husacia pecen
libapásztor: husiar
libatömés: krmenie husi
libego: sedackový výtah
lidércnyomás: tlací ho mora
liget: hájik; lesík
liheg: dychat (dychá); fucat (fucí)
lihegés: dychcanie
likor: likér
likoröspohár: pohár na likér
lila: fialový
líra: lyrika
lírai: lyrický
lírai szoprán: lirický soprán
liter: liter
ló: kôn
lob (gyulladás): zápal
lobbanékony: zápalný
lobogó (fonév): vlajka
lobogó (melléknév): co veje
locsol: polievat (polieva); kropit (kropí)
locsolás: polievanie
locsolócso: hadica
locsolókanna: kanva na polievanie
lódít (füllent): šudit (šudí)
lódít (hajít): hádzat (hádže)
lóg: visiet (visí)
lohad: ochabovat (ochabuje); vysilovat sa (vysiluje sa)
lólengés: met na koni
lom: smet
lomb: lístie
lombhullás: padanie lístia
lombos: listnatý
lombozat: lístie
lompos: hunatý; chlpatý
lomtár: haraburdiaren
lop: kradnút (kradne)
lopás: krádež
lopó (bor): násoska (na víno)
lósport: hipický šport
lóugrás (sakk): tah jazdom
lóugrás (torna): preskok cez kona
lovagias: rytiersky
lovaglás: jazdectvo
lovagol: jazdit (jazdí) na koni
lovaspóló: jazdecké pólo
lóverseny: jazdecké preteky
lóversenypálya: dostihová dráha
lo: strelit (strelí)
loállás: strelisko; stanovište strelca
lofegyver: strelná zbran
lök: sotit (sotí)
lökdös: drgat (drgá); sácat (sáce)
lökdösodés: drganie; sácanie
lökés (súlyemelés): nadhod; vrh
lökhárító: nárazník
lötty: žbrnda
lövés: výstrel
lucskos: zafrkaný; mokrý
lucsok: clapkanina
lúdborzik: zježit sa (zježí sa)
lumbágó: lumbago
lusta: lenivý
lustálkodik: lenošit (lenoší)
lutheránus (férfi): luterán
(40)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
lutheránus (melléknév): luteránsky
lutheránus (no): luteránka
lüktet: tepat (tepe); pulzovat (pulzuje)
ma: dnes
mackó: macík
macska: macka
macskakaparás: škrabanie; škrabopis
macskaszem (prizma): odrazové svetlo
madár: vták
madárdal: vtácí spev
madárijeszto: strašidlo
madzag: špagát; motúz
mafla: chumaj; trulo
mag (növényi): jadro; zrno
maga (egyedül): sám
maga (ön): vy (vykanie)
magabiztos: sebaistý
magánbirtok: súkromný majetok
magánérdek: osobný záujem
magánhangzó: samohláska
magánkívül: v bezvedomí
magánszállás: súkromné ubytovanie
magánterület: súkromné priestranstvo
magántulajdon: súkromné vlastníctvo
magánzó: súkromník
magas: vysoký
magas sarkú cipo: topánky s vysokým podpätkom
magas vérnyomás: vysoký krvný tlak
magaslat: pahorkatina; vyvýšenina
magaslati: vysokohorský
magasság: výška
magasugrás: skok do výšky
magasztal: oslavovat (oslavuje); vychvalovat (vychvaluje)
magáz: vykat (vyká)
magazin: casopis; noviny
mágneskártya: magnetická karta
mágneslemez: disketa
magnetofon: magnetofón
magzat: embryo; plod
magyar (férfi): Madar
magyar (melléknév): madarský
magyar (no): Madarka
magyaráz: vysvetlit (vysvetlí); vysvetlovat (vysvetluje)
magyarázat: vysvetlenie
Magyarország: Madarsko
magyaros: typický madarský
magyarul: po madarsky
mai: dnešný
máj: pecen
majd: neskôr; potom
majdnem: skoro
májfájás: bolest pecene
majolika: majolika
majom: opica
május: máj
májusfa állítás: stavanie mája
makacs: trvdohlavý
makacskodik: vzpierat sa (vzpiera sa)
makaróni: makaróny
makrancos: vrtošivý; hlavatý
malackodik (csúnyán eszik): gebrit sa (gebrí sa)
málha: väcšia batožina
mállik: rozpadat sa (rozpadá sa)
mámoros: opojený
manikur: manikúra
manöken (férfi): manekýn
manöken (no): manekýnka
mar: hrýzt (hryzie)
már: už
marad: zostat (zostane); ostat (ostane)
maradandó: stály; trvalý
maradi: zaostalý; konzervatívny
maradiság: zaostalost; konzervatívnost
marakodik: hádat sa (háda sa)
marás: hryzenie; uštipnutie
március: marec
marcona: bojovný; bojachtivý
marhapásztor: pastier hovädzieho dobytka; pastier
hovädziej criedy
marhasült: hovädzia pecienka
márka: ochranná známka
márkás: znackový; kvalitný
maroknyi: za hrst
Mars: Mars
mártír (férfi): martýr
mártír (no): martýrka
márvány: mramor
más: iný; druhý
másállapot: tehotnost
másfajta: iný; inakší
másfelé: inde; inam
másféle: iný; iného druhu
másfelol: z iného smeru; odinakial
máshová: inam; inde
másik: druhý; iný
máskülönben: inác
másnap: na druhý den; druhého dna
második: druhý
másodkézbol: z druhej ruky
másodpéldány: druhopis; duplikát
másodperc: sekunda
másolat: kópia
másolópapír: kopírovací papier
másrészt: z iného hladiska
másvilág: druhý svet
mászás: lezenie
mászik: liezt (lezie); plazit sa (plazí sa)
mászóka: preliezacka
mászórúd: tyc
matematika: matematika
(41)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
matematikus: matematik; matematicka
matróz: námorník; matróz
mázol: natriet (natrie); natierat (natiera)
mázolmány: mazanina
mázsa: metrický cent
meccslabda: matchball
meddig: dokedy
Meddig? (hely): Dokial?
Meddig? (ido): Dokedy?
medence (úszó): bazén
medencecsont: panvová kost
medencehossz: dlžka bazéna
meder: riecisko
medve: medved
még: ešte
meg (kötoszó): a
megadóan: rezignovane
megadóztat: zdanit(zdaní); zdanovat (zdanuje)
megajándékoz: obdarit (obdarí); obdarovat (obdaruje)
megakadályoz: prekazit (prekazí)
megalázó: ponižujúci; pokorojúci
megalkuvó (melléknév): kompromisný
megáll: zastat (zastane)
megállapít: zistit (zistí); konštatovat (konštatuje)
megállapítás: zistenie; konštatovanie
megállapodás: dohoda
megállás: zastavenie
megállít: zastavit (zastaví)
megálló: zastávka
megbeszél: prerokovat (prerokuje)
megbeszélés: diskusia; debata; rokovanie
megbetegszik: ochoriet (ochorie)
megbírál: skritizovat (skritizuje)
megbírságol: pokutovat (pokutuje)
megbíz: poverit (poverí); splnomocnit (splnomocní)
megbízható: spolahlivý; hodnoverný
megbízik: dôverovat (dôveruje)
megbízó (fonév): poverovatel; poverovatelka
megbízott: zmocnenec; splnomocnenec
megbocsát: odpustit (odpustí)
megbocsáthatatlan: neodpustitelný
megbotlik: potknút sa (potkne sa)
megbotránkozik: pohoršovat sa (pohoršuje sa)
megbotránkoztat: pohoršovat (pohoršuje)
megbukik (javaslat): prepadnút (prepadne)
megbukik (tanuló): prepadnút (prepadne)
megbukik (üzlet): zbankrotovat (zbankrotuje)
megbukott a kormány: vláda skoncila
megbuktat: dat (dá) prepadnút
megbüntet: potrestat (potrestá); pokutovat (pokutuje)
megcsodál: obdivovat (obdivuje)
megdicsér: pochválit (pochváli)
megdobban (szív): búšit (búši)
megdöbbento: zarážajúci; otrasný
megég: zhoriet (zhorí)
megegyezés (egyezés): zhoda
megegyezés (megállapodás): dohoda
megegyezik (azonos): zhodovat sa (zhoduje sa)
megegyezik (megállapodik): dohodnút sa (dohodne sa)
megegyezo: zhodný
megelégel: mat (má) coho dost
megelégszik: uspokojit sa (uspokojí sa)
megelevenít: ožit(ožije); ožívat (ožíva)
megeloz (eloz): predbehnút (predbehne)
megeloz (megakadályoz): predíst (predíde)
megelozés: predbehnutie; prevencia
megemészt: strávit (strávi)
megemlít: spomenút (spomenie)
megenged: dovolit (dovolí)
megengedhetetlen: nedovolený
megér (árat): stát (stojí) za to
megered (eso): spustit sa (spustí sa)
megérkezik (hajó): pristát (pristojí)
megérkezik (repülo): príst (príde);dôjst (dojde)
megerosít (javít): zosilnit (zosilní); potvrdit (potvrdí)
megért: porozumiet (porozumie); pochopit (pochopí)
megértés: porozumenie; pochopenie
megfázás: prechladnutie
megfázik: prechladnút (prechladne)
megfejt (írást): dešifrovat (dešifruje)
megfejt (megold): vyriešit (vyrieši)
megfejtés: vyriešenie; dešifrovanie
megfeledkezik: zabudnút (zabudne)
megfelel (hasonló): vyhovovat (vyhovuje)
megfelelo: vhodný; primeraný
megfélemlít: zastrašit (zastraší); zastrašovat
(zastrašuje)
megfélemlítés: zastrašovanie
megfeszít (íjat): napnút (napne); natiahnut (natiahne)
megfeszít (izmot): napnút (napne); natiahnut (natiahne)
megfeszül: napnút sa (napne sa) natiahnut sa (natiahne
sa)
megfizet: zaplatit (zaplatí)
megfizethetetlen: nezaplatitelný
megfoghatatlan: nezrozumitelný
megfontoltan: rozvážne; uvážene
megformál: sformulovat (sformuluje)
megfúr: prevrtat (prevrta); navrtat (navrta)
meggondol: uvážit si (uváži si); rozvážit si (rozváži si)
meggondolás: uváženost
meggondolatlan: neuvážený
meggondolatlanul: neuvážene
meggondoltan: uvážene
meghálál: odvdacit sa (odvdací sa)
megharagszik: nahnevat sa (nahnevá sa)
meghatalmazás: splnomocnenie
meghatalmazott: splnomocnený
megható: dojímavý
meghatottság: dojímavost
megházasodik: oženit sa (ožení sa); vydat sa (vydá sa)
(42)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
meghiúsít: zmarit (zmarí); prekazit (prekazí)
meghiúsul: zmarit sa (zmarí sa); prekazit sa (prekazí sa)
meghív: pozvat (pozve)
meghívás: pozvanie
meghívó: pozvánka
meghökken: zarazit sa (zarazí sa)
meghökkenés: prekvapenie
meghúz (ránt): potiahnut (potiahne)
meghul: prechladnút (prechladne)
meghulés: prechladnutie
megijed: zlaknút sa (zlakne sa)
megijeszt: postrašit (postraší)
megindító (megható): dojímavý
megint (ismét): zas; zase; znova; opät
megismer: spoznat (spozná)
megjavul: zlepšit sa (zlepší sa); opravit sa (opraví sa)
megjegyzés: poznámka
megken: natriet (natrie)
megkérdez: opýtat sa (opýta sa); spýtat sa (spýta sa)
megkeres: pohladat (pohladá); vyhladat (vyhladá)
megkever: pomiešat (pomieša)
megkockáztat: riskovat (riskuje)
megkóstol: ochutnat (ochutne)
megkönnyebbül: ulahcit sa (ulahcí sa)
megkönnyebbülés: úlava
megköszön: podakovat (podakuje)
megköti a nyakkendot: uviazat (uviaže) si viazanku
megközelíthetetlen: neprístupný
meglát: uvidiet (uvidí)
meglátogat: navštívit (navštívi)
meglepo: prekvapujúci
megmásít: zmenit (zmení); pozmenit (pozmení)
megmásíthatatlan: nezmenitelný
megment: zachránit (zachráni); ochranit (ochráni)
megmondja: povedat (povedá)
megmos: umyt si (umyje)
megmunkál: opracovat (opracuje)
megmunkálatlan: neopracovaný
megmuvel: obrobit (obrobí)
megmuvelés: obrábanie
megnevez: pomenovat (pomenuje)
megnosül: oženit sa (ožení sa)
megnyír: ostrihat (ostrihá)
megnyitó (esemény): vernisáž
megnyugtat: upokojit (upokojí)
megnyugtató: upokojúci
megold: vyriešit (vyrieši)
megoldás: vyriešenie
megoldódik: vyriešit sa (vyrieši sa)
megolvaszt: roztopit (roztopí)
megorrol (valakire): urazit sa (urazí sa)
megoriz: uschovat (uschová); zachovat (zachová)
megoszül: zošediviet (zošedivie)
mégpedig: a to; a síce
megrázó: otrasný; ohromujúci
megrémül: zdesit sa (zdesí sa)
megrendel: objednat (objedná)
megrendelo (fonév): objednávatel; objednávatelka
megriad: zlaknút sa (zlakne sa)
megró: pokarhat (pokarhá)
megrovás: pokarhanie
megsebez: poranit (poraní)
megsejt: vytušit (vytuší)
mégsem: predsa nie
megsért (hibáz): porušit (poruší)
megsért (megbánt): urazit (urazí)
megsért (sebez): poranit (poraní)
megsértodik: urazit sa (urazí sa)
megsimogat: pohladkat (pohladká)
megszakít: prerušit (preruší)
megszakítás: prerušenie
megszáll (vhol): ubytovat sa (ubytuje sa)
megszámol: spocítat (spocíta); zrátat (zráta)
megszeret: oblúbit si (oblúbi si)
megszerez: nadobudnút (nadobudne); získat (získa)
megszerkeszt: sformulovat (sformuluje); zredigavat
(zrediguje)
megszervez: zorganizovat (zorganizuje)
megszokás: zvyk; návyk
megszokik (valamit): zvyknút si (zvykne si); navyknút
si (navykne si)
megszólít: oslovit (osloví)
megszólítás: oslovenie
megtanul: naucit sa (naucí sa)
megtelik: naplnit sa (naplní sa)
megtelt: naplnený
megtesz (csinál): urobit (urobí)
megtesz (utat): vykonat (vykoná); spravit (spraví)
megtör (valakit): zlomit (zlomí)
megtöröl: utriet (utrie)
megvádol: obvinit (obviní)
megváltozik: zmenit sa (zmení sa)
megvámol vmit: oclit (ocli); vyclit (vycli)
megvénül: zostarnút (zostarne)
megvilágít: osvetlit (osvetlí)
megvilágítás: osvetlenie
megvitat: prediskutovat (predikutuje)
megy (jár): chodit (chodí)
megye: župa
meggy: višna
meggyilkol: zavraždit (zavraždí)
meggyógyul a betegségbol: vyliecit sa (vylieci sa)
meggyozo: presvedcivý
meggyozodés: presvedcenie
meggyújt: zapálit (zapáli)
méh (rovar): vcela
mekeg: mecat (mece)
mekkora: Aký velký?
meleg: teplý
melege van: je mu teplo
(43)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
melegfront: teplý front
melegít: hriat (hreje); zohriat (zohreje)
melíroz: robit melír (robí melír)
melírozott: vlasy s melírom
mellcsont: hrudná kost
mellé (határozó): vedla
mellékel: pripojit (pripojí)
mellékes: vedlajší
mellékesen: mimochodom
mellékhelyiség: záchod; toaleta
melléklet: príloha
melléknév: prídavné meno (pm)
melléknévi igenév: prícastie
mellény: vesta
mellesleg: mimochodom
mellett: pri; vedla
mellette: vedla koho/co
mellkas: hrudnik
melloz: upustit (upustí); obíst (obíde)
mellozés: upustenie
melltartó: podprsenka
mellúszás: prsia
méltányos (valaki): uznanlivý
méltányos (valami): primeraný
mély: hlboký
mely (amely): ktorý
Melyik?: Ktorý?
mélyvíz: hlboká voda
menekül: utekat (uteká);
menekülés: útek; únik
menekült: utecenec; utecenkyna
ménes: stádo koní
menetido: trvanie cesty
menetrend: cestovný poriadok
mentés: uloženie
mentesít: oslobodit (oslobodí) od coho
menthetetlen: nezachránitelný
mentocsónak: záchranný cln
mentoöv: záchranný pás
mentség: ospravedlnenie; výhovorka
menü: menu
meny: synová manželka
menyasszony: nevesta
menyegzo: svadobné veselie
mennydörgés: hrmenie
Mennyi a vám?: Aké je clo?
Mennyi?: Kolko?
Mennyiért?: Za kolko?
mennyire: Ako daleko?; Ako velmi?
mennyiség: množstvo; kvantita
mér: merat (merá)
mer (vizet): nacierat (naciera)
méreg (düh): hnev; zlost
méreg (szer): jed
méregfog: jedový zub
merénylet: atentát
merész: odvážny; smelý
merészel: odvážit sa (odváži sa)
merészség: odvážnost; smelost
méret: miera; rozmer
merevlemez: cedecko
mérföld (5572 méter): míla (5572 m)
mérgelodik: hnevat sa (hnevá sa); zlostit sa (zlostí sa)
mérgezés: otrávenie; otrava
merít: nabrat (naberie)
mérkozés: zápas; stretnutie
mérkozik: zápasit (zápasí)
Merkúr: Merkur
mérleg: váhy
mérlegel (ítél): zvažovat (zvažuje) (šancu); vážit (váži)
(merat)
mérleghinta: váhová hojdacka
mérsékelt: mierny
mérsékelt égöv: mierne podnebie
mérséklés: zmiernovanie
mérték: miera
mértékadó: smerodajný; kompetentný
mértéktelen: nemierny
mérvadó: smerodajný
mese: rozprávka
mesejáték: rozprávková hra
mesekönyv: rozprávková kniha
mesél: rozprávat (rozpráva) rozprávky
mesemusor: rozprávkový program
mesés: rozprávkový
mesterkélt: nútený; neprirodzený
mestermu: majstrovské dielo
mesterséges: umelý
mesterséges tó: umelé jazero
messze (határozó): daleko
messzelátó (távcso): dalekohlad
messzeség: dialka; dialava
messzire: daleko; na velkú vzdialenost
messzirol: zdaleka
metél: krájat (krája)
metélt: rezance
meteorológia: meteorológia
meteorológus: meteorológ; meteorologicka
méter: meter
metró: metro
metszet: rezba; rytina
metszofog: rezák
metszokés: záhradnícke nožnice
metszoolló: záhradnícke nožnice
Mettol? (hely): Odkial?
Mettol? (ido): Odkedy?
mez: dres
méz: med
mézeskalács: medovník; perník
mezogazdaság: polnohospodárstvo
(44)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
mezogazdasági múzeum: polnohospodárske múzeum
meztelen: nahý; holý
mezzoszoprán: mezzosoprán; mezzosopránistka
mi (szn): co
Mi az?: Co je to?
Mi ez?: Co je to?
Mi tetszik?: Co si želáte prosim?
Mi újság?: Co nového?
Mi?: Co?
mialatt: zatial co; medzitým; kým
miatt: pre co; kvôli comu
Mibe kerül?: Kolko to stojí?
Mibe?: Do coho?
Mibol?: Z coho?
Micsoda?: Co?
mielobb: co najskôr; cím skôr
mielott: predtým než
Miért?: Preco?
Miféle?: Aký?
míg: kým; dokial
mihelyt: len co; hned ako
Miként?: Ako
Mikor?: Kedy?
Mikorra?: Dokedy?
Mikortól?: Oodkedy?
miközben: cez; v tom case; kým
mikrofon: mikrofón
milliárd: miliárda
milliárdomodik: miliárdny
milliméter: milimeter
millió: milión
milliomodik: miliónty
Milyen?: Aký?
mindaddig: dovtedy
mindannyian: všetci; všetky
mindannyiszor: každý raz; zakaždým
mindaz: všetko
mindegy: všetko jedno
minden: každý
minden évben: v každom roku
minden héten: každý týžden
minden nap: každý den
mindenesetre: v každom prípade; urcite
mindenhol: všade
mindenki: každý; všetci
mindenütt: všade
mindig: vždy; stále
Minek?: Comu?; Naco?; Preco?
minél (határozó): cím
miniszter: minister; ministerka
miniszterelnök: premiér
miniszterelnök-helyettes: podpredseda vlády;
podpredsednícka vlády
miniszterhelyettes: námestník ministra; námestnícka
ministra
minisztérium: ministerstvo
minoség: kvalita; akost
minosít (értékel): kvalifikovat (kvalifikuje)
minosít (tekint valaminek): považovat (považuje) za
koho/co
mint (kötoszó): ako
minta: vzor; predloha; model
mintha: ako keby; ako by
mióta: odkedy
Mióta?: Odkedy?
miszerint: ciže
Mitol?: Odkial?
miután: potom; že
mivelhogy: pretože; kedže
mód: spôsob
modem: modem
módhatározó: príslovkové urcenie spôsobu
módon: spôsobom
modoros: strojený; afektovaný
módosít: zmenit (zmení); pozmenovat (pozmenuje);
modifikovat (modifikuje)
módosítás: zmena; úprava; modifikácia
módszer: metóda
módszeres: metodický
mókus: vevericka
móló: mólo
mond: povedat (povie); hovorit (hovorí)
mondat: veta
monitor: monitor
monológ: monológ
morog: vrcat (vrcí)
morzsalapát: lopatka
morzsasepro: metlicka
mos: prat (perie)
mosakszik: umývat sa (umyje sa)
mosás: umývanie
mosdatlan: neumytý
mosdó: umyváren; toaleta
mosdóhelyiség: umyvaren
mosdótál: lavór
mosoly: úsmev
mosolyog: usmiat sa (usmeje sa); usmievat sa (usmieva
sa)
mosómedve: medvedík cistotný
mosópor: prací prášok
mosószer: prací prostriedok
most: teraz
mostohaanya: macocha
mostohaapa: otcim
motel: motel
motor: motor
motorcsónak: motorový cln
motorkerékpár: motocykel
motoros szemüveg: motoristické okuliare
motorozik: jazdit (jazdí) na motorke
(45)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
motorverseny: motocyklistické preteky
mozaik: mozaika
mozdonyvezeto: rušnovodic
mozdulat: pohyb
mózeskosár: košík na prenášanie dojciat
mozgás: pohyb
mozgásmuvészet: umenie pohybu
mozgékony: pohyblivý
mozgólépcso: pohyblivé schody
mozi: kino
mozimusor: program kina
mozog: hýbat sa (hybe sa); pohybovat sa (pohybuje sa)
mögéje: za koho/co
mögött: za kým/cím
mögötte: za kým/cím
mögül: spoza
mulaszt: zanedbat (zanedbá); zanedbávat (zanedbáva)
mulasztás: zanedbanie
mulató (hely): zábavný podnik
mulattat: zabávat (zabáva)
múlékony: pominutelný
múlik: ubiehat (ubieha); plynút (plynie)
múló: prchavý; pominutelný
múlt (fonév): minulost
múlt (melléknév): minulý
múlt hét: minulý týžden
multimédia termékek: multimedialne produkty
mumpsz: mumps
munka: práca
munkadarab: súciastka
munkaerohiány: nedostatok pracovných síl
munkahely: pracovisko
munkanap: pracovný den
munkanélküli: nezamestnaný
munkapad: pracovná doska
munkaszünet: pracovné volno
munkatárs (férfi): spolupracovník
munkatárs (no): spolupracovnícka
musical: muzikál
musical-énekes (férfi): muzikálový spevák
musical-énekes (no): muzikálová spevácka
muskotály: muškotál
must: mušt
mustár: horcica
mutat: ukázat (ukáže); ukazovat (ukazuje)
mutató (index): register; index
mutató (óra): rucicka
mutatós: pôsobivý; efektný
múzeum: múzeum
mu: dielo
mualkotás: umelecké dielo
mubírálat: oponentský posudok
muemlék: umelecká pamiatka
mufogsor: umelý chrup
muhely: dielna
muhold: umelá družica
muholdas adás: satelitné vysielanie
mukedvelo (fonév): ochotník; ochotnícka
mukedvelo (melléknév): ochotnický
mukorcsolya: krasokorculovanie
muködés: cinnost
muködik: pôsobit (pôsobí); fungovat (funguje)
muködo: pôsobivý; fungujúci
mulesiklás: slalom
mulovaglás: krasojazdectvo
mupártoló: mecenáš; mecenáška
musor: program
musorfüzet: program (vytlacený)
musorismerteto: hlásenie programu
musorplakát: program (na plagáte)
musorszám: bod programu
musortájékoztató: informácia o programe
musorválaszték: program
musorvezeto: moderátor; moderátorka
muszak: smena
muszaki: technický
muszaki rajz: technický výkres
muszaki rajzoló: technický kreslic; technická kreslicka
muszálas anyag: látka zo syntetických vláken
muszerfal: nástrojová skrinka
mutárgy: umelecký predmet
muterem: ateliér
muto: operacná sien
muugrás: skok do vody
muvel (tesz): robit (robí)
muveletlen (ember): nevzdelaný
muvelodés: vzdelanie
muvelodési ház: kultúrny dom
muvelt: vzdelaný
muveltség: vzdelanost
muvész (férfi): umelec
muvészi torna: umelecká gymnastika
muvészno: umelca
müzli: müsli
nád: trst
nadrág: nohavice
nadrágszíj: opasok; remen
nagy: velký
Nagy Gábor vagyok.: Som Gábor Nagy.
Nagy Gábornak hívnak.: Volám sa Gábor Nagy.
nagyanya: stará matka
nagyapa: starý otec
nagybácsi: strýko; ujo
nagybogo: kontrabas
nagyhét: Velký týžden
nagyítás (fotó): zväcšovanie; zväcšenina
nagyító: zväcšovacie sklo; lupa
nagyjából: zväcša; zhruba
nagyképu: nadutý
nagykereskedelem: velkoobchod
(46)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
nagykorú: plnoletý
nagykövetség: velvyslanectvo
nagylátszögu objektív: zväcšovacia šošovka;
zväcšovací objektív
nagylelku: velkodušný
nagynéni: teta; ujciná
nagyobb: väcší
nagyon: velmi
Nagyon hálás vagyok.: Som velmi vdacná.
Nagyon köszönöm.: Velmi pekne dakujem.
Nagyon szívesen.: Velmi vdacne.
nagyothall: nedopocut (nedopocuje)
nagyravágyó: ctibažný
nagyszabású: velkolepý
nagyszálló: velký hotel; luxusný hotel
nagyszeru: výborný; vynikajúci
nagyszülok: starí rodicia
nagyüzem: velkopodnik
nagyzol: vystatovat sa (vystatuje sa)
Nahát!: Ale toto!
naiv muvészet: naivne umenie
nála: u neho/nej
Nap: slnko
napéjegyenloség: rovnodennost
napernyo: slnecník
napestig: do mrku; do vecera
napfény: slnecná žiara
napfényes: slnecný
napfogyatkozás: zatmenie slnka
naphosszat: po celý den
napi: denný
napilap: denník
napirend: denný poriadok; rokovací poriadok
napkelte: východ slnka
napló: denník
naponta: denne
napos (melléknév): slnecný
napozik: opalovat sa (opaluje sa)
napozó: pláž
nappal: cez den
nappali: obývacka
napról napra: zo dna na den
napsugár: slnecný lúc
napszemüveg: slnecné okuliare
napszúrás: slnecný úpal
naptár: kalendár
narancs: pomaranc
narancslé: pomarancová štava
narancsszínu: pomarancový
narancsszörp: pomarancový sirup
nász: svadba
nászajándék: svadobný dar
násznép: svadobní hostia
nászút: svadobná cesta
nátha: nádcha
náthás: má nádchu
Ne!: Ne!
nedves: mokrý; vlhký
négy: štyri
negyed ketto: štvrt na dve
negyed óra: štvrt hodín
negyedik: štvrtý
négyméteres (sport): štvormetrový
négyszáz: štyristo
négyszemközt: medzi štyrmi ocami
négyszög: štvoruholník
negyven: štyridsat
negyvenedik: štyridsiaty
negyvenegy: štyridsatjeden
negyvenegyedik: štyridsaty prvý
négyzet: štvorec
négyzetkilométer: štvorcový kilometer
négyzetméter: štvorcový meter
néha: niekedy
néhai: nebohý
néhányan: niekolkí
néhányszor: niekolkokrát
nehéz: tažký
nehéz légzés: tažké dýchanie
nehézatlétika: tažká atletika
nehezen: tažko
neheztel: tažkat si (tažká si)
nehézsúly: tažká váha; tažká hmotnost
neki: mu; jemu
nekik: im
nekirugaszkodik: odrazit sa (odrazí sa)
nélkül: bez koho/co
nélkülöz: nemat (nemá) co; byt (je) bez coho
nem: nie
nem (fonév): pohlavie
Nem értem!: Nerozumiem!
Nem tudom!: Neviem!
Nem zavarom?: Nevyruším Vás?; Nevyrušujem Vás?
néma: nemý
némafilm: nemý film
némelyik: niektorý
német (férfi): Nemec
német (melléknév): nemecký
német (no): Nemka
nemsokára: onedlho
nemzedék: pokolenie; generácia
nemzet: národ
nemzeti: národný
nemzeti galéria: národná galéria
nemzeti múzeum: národné múzeum
nemzeti ünnep: štátny sviatok
nemzetiség: národnost
nemzetközi: medzinárodný
nép: národ
népdal: ludová piesen
(47)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
népdalkör: súbor ludových piesní
népdalverseny: sútaž ludových piesní
népesség: obyvatelstvo
népi: ludový
népies: ludový (charakterom)
népmese: ludová rozprávka
népmuvészet: ludové umenie
néprajz: národopis; etnográfia
népszavazás: hlasovanie ludu
népszeru: populárny
népszokás: ludový zvyk
néptelen: ludoprázdny
Neptunusz: Neptunus
népviselet: ludový kroj
név: meno
nevel: vychovávat (vychováva)
nevelés: výchova
neveletlen: nevychovaný
névelo: clen (gramatický)
neveloanya: nevlastná matka
neveloapa: nevlastný otec
neveloszülo: nevlastný rodic
nevem (-nek hívnak): moje meno je…; volám sa…
nevet: smiet sa (smeje sa)
nevetés: smiech
névmás: zámeno
névrokon (férfi): menovec
névrokon (no): menovkyna
névszó: menný slovný druh
névtelen: bezmenný
nézet: názor
nézeteltérés: rozdielnost názorov
nézo (fonév): divák
nézoszám: pocet divákov
nincs: nie je
nincs ízlése vkinek: nemá (dobrý) vkus
Nincs mit!: Nemáte za co!
Nincs semmi elvámolnivalóm.: Nemám nic na
preclenie.
nincstelen (fonév): chudák; chudácka
nincstelen (melléknév): chudobný
nógat: povzbudzovat (povzbudzuje)
normál objektív: normálová šošovka; normálový objektív
norvég (férfi): Nór
norvég (melléknév): nórsky
norvég (no): Nórka
Nosza!: Nože!
novella: novela
november: november
no (fonév): žena
no (ige): rást (rastie)
nogyógyász: gynekológ; gynekologicka
noi: ženský
noi alsó: dámske nohavicky
noi fehérnemu: dámska bielizen
noi fodrász: dámsky kaderník; dámska kadernicka
noi fodrásznál: U dámskeho kaderníka; u dámskej
kadernícky
noi ruha: dámske šaty
noi táska: dámska kabelka
noies: ženský
nosül: oženit sa (ožení sa)
notlen: slobodný muž
növekedés: rast
növel: zvyšovat (zvyšuje)
növény: rastlina
növényi: rastlinný
növénytan: botanika; rastlinopis
növénytermesztés: rastlinná výroba
novér: staršia sestra
novér (ápoló): sestricka
növeszt: nechat si rást
nyafog: fnukat (fnuká)
nyaggat: nedat (nedá) pokoj
nyáj: stádo; crieda
nyájas: prívetivý; vlúdny
nyak: krk
nyakcsigolyák: krcné stavce
nyakék: náhrdelný klenot
nyakkendo: viazanka; kravata
nyaktöro: krkolomný
nyal: lízat (líže)
nyál: slina
nyalánk: maškrtný
nyár: leto
nyaralás: letný pobyt
nyargal: cválat (cvála)
nyári: letný
nyári idoszámítás: letný cas
nyárs: ražen
nyársonsült: pecienka na ražni
nyávog: minaukat (minauká)
nyegle: drzý; spupný
nyel: hltat (hltne)
nyelv (idegen nyelv): jazyk
nyelv (testrész): jazyk
nyelvbotlás: prerieknutie
nyelvcsalád: jazyková skupina
nyelvész: lingvista; lingvistka
nyelvészet: lingvistika
nyelvhelyesség: jazyková správnost
nyelvi: jazyková
nyelvjárás: nárecie
nyelvoktatás: výucba jazyka
nyelvtan: gramatika
nyelvtanár: ucitel jazyka; ucitelka jazyka; profesor
jazyka; profesorka jazyka
nyelvtudás: znalost (cudzieho) jazyka
nyer: vyhrat (vyhrá); vyhrávat (vyhráva)
nyereg: sedlo; sedadlo
(48)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
nyeremény: výhra
nyerészkedik: tažit (taží) z coho
nyers: ne(u)varený; surový
nyesoolló: záhradnícke nožnice
nyihog: erdžat (erdží)
nyiladozik: rozkvitat (rozkvitne)
nyílás: škára
nyílik (tárul): otvárat sa (otvára sa)
nyílik (virág): rozkvitat (rozkvitne)
nyílt: otvorený
nyíltan: otvorene
nyilvános: verejný
nyilvános telefon: verejný telefón
nyilvánosság: verejnost
nyilvánvaló: samozrejmý; evidentný
nyílvesszo: šíp; strela
nyír: strihat (strihá)
nyirkos: vlhký
nyit: otvorit (otvorí); otvárat (otvára)
nyitány: ouvertúra
nyitás: otvorenie; podanie
nyitva: otvorený
nyitva tartás: otváracie hodiny
nyolc: osem
nyolcadik: ôsmy
nyolcvan: osemdesiat
nyolcvanadik: osemdesiaty
nyolcvanegy: osemdesiatjeden
nyolcvanegyedik: osemdesiat prvý
nyolcszáz: osemsto
nyom (fonév): stopa
nyom (ige): tlacit (tlací)
nyomás (fizikai): tlak
nyomás (sport): tlak
nyomat: tlacit (tlací)
nyomban: hned; zaraz
nyombél: dvanástik
nyomda: tlaciaren
nyomdai: tlaciarenský
nyomdászat: tlaciarstvo; polygrafia
nyomkövetés: stopovanie
nyomorék (fonév): mrzák; kalika
nyomorék (melléknév): invalidný
nyomorog: žit (žije) v núdzi
nyomoz: pátrat (pátra)
nyomozás: vyšetrovanie
nyomozó: vyšetrovatel; detektív
nyomtalanul: bez stopy
nyomtatás: tlac
nyomtató: tlaciaren
nyomtatvány: tlacivo
nyoszolyólány: družicka
nyög: stonat (stoná)
nyöszörög: postonkávat (postonkáva)
nyugágy: ležadlo
nyugalmas: pokojný; nerušený
nyugalom: pokoj
nyugat: západ
nyugati: západný
nyugatra: na západ
nyugdíj: dôchodok; penzia
nyugdíjas (férfi): dôchodca
nyugdíjas (no): dôchodkyna
nyugdíjasotthon: dôchodkový dom
nyugodt: pokojný
nyugodtan: kludne; pokojne
nyugszik: odpocívat (odpocíva)
nyugta: potvrdenka
nyugtalan: nepokojný
nyugtató: utišujúci prostriedok
nyugtáz: potvrdit (potvrdí) príjem; potvrdzovat (potvrdzuje)
príjem
nyújt (ad): podat (podá); podávat (podáva)
nyújtó (sport): hrazda
nyújtódeszka: hrazda
nyúl (fonév): zajac
nyúl (ige): siahnut (siahne); siahat (siaha)
nyug: zátaž; otrava
nyugös: ufnukaný; otravný
objektív (fonév): objektív
objektív (melléknév): objektívny
oboa: hoboj
óbor: staré víno
óceán: oceán
ócsárol: hanit (haní); osocovat (osocuje)
ócska: chatrný; vetchý
ocsmány: škaredý
oda: tam
óda: óda
odabenn: tam vnútri
odafenn: tam hore
odahaza: doma
odáig: potial
odalenn: tam dolu
odébb: dalej
ódon: starý; archaický
odvas: bútlavý
óhajt: želat (želá)
óhajtás: želanie; túžba
ok: dôvod; prícina
okirat: listina; doklad
oklevél: diplom
okmány: listina; dokument; doklad
okol: vinit (viní); obvinovat (obvinuje)
ókor: starovek
okos: múdry
okoskodás: mudrovanie
okoz: zaprícinit (zapríciní)
okozat: dôsledok
oktalan: neodôvodnený
(49)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
oktat: ucit (ucí)
oktatás (iskolai): výucba
oktatás (tanfolyam): vyucovanie; výucba
oktatási minisztérium: ministerstvo školstva
oktató: vyucujúci; vyucujúca
október: október
okul: poucit sa (poucí sa)
okulás: poucenie
okvetlenül: dozaista; urcite
ól: chliev; búda; psinec; kurín
olaj: olej
olajfesték: olejová farba
olajfestmény: olejomalba
olajmezo: naftové pole
olajnyomat: olejotlac
olajos: olejový
olasz (férfi): Talian
olasz (melléknév): taliansky
olasz (no): Talianka
olcsó: lacný
olcsóbb: lacnejší
old (csomót): rozviazat (rozviaže)
old (vegyileg): rozpustit (rozpustí); rozpúštat (rozpúšta)
oldal: strana; bok
oldalháló: bocná siet
oldalkocsi: prívesný vozík
oldalnézet: pohlad zboku; profil
oldalra: nabok
oldalt: nabok
oldalvást: naboku; bokom
oldás: rozpustenie
olló: nožnice
ólmos (eso): mrznúce mrholenie
ólom: olovo
ólomsúly: supertažká váha; supertažká hmotnost
olt (orvosi): štepit (štepí); ockovat (ockuje)
olt (tüzet): hasit (hasí)
oltalmaz: chránit (chráni); ochranovat (ochranuje)
oltalom: ochrana
oltás (védooltás): ockovanie
olthatatlan: neuhasitelný; neupokojitelný
olvad: topit sa (topí sa); tavit sa (taví sa)
olvadás: topenie sa; odmäk
olvas: cítat (cíta)
olvasás: cítanie
olvasgat: cítavat (cítava)
olvasható: citatelný
olvasmány: nieco na cítanie; cítanie
olvasnivaló: nieco na cítanie
olvasó (férfi): citatel
olvasó (melléknév): cítajúci; cítací
olvasó (no): citatelka
olvasókönyv: cítanka
olvasószemüveg: okuliare na cítanie
olvasószerkeszto: lektor; lektorka
olvasott (muvelt): scítaný
olvaszt: roztápat (roztápa)
olyan: taký
olyankor: vtedy; v takom case
olykor: niekedy; obcas
olymódon: tak; takým spôsobom
omlás: zával
omlett: omeleta
omlik: rúcat sa (rúca sa); rozplývat sa (rozplýva sa)
omlós: kyprý; sypký
ondolálás: ondulácia
opera: opera
operabál: ples v opere
operaeloadás: operné predstavenie
operaénekes (férfi): operný spevák
operaénekes (no): operná spevácka
operaház: opera (divadlo)
operator: operatér; kameraman
operett: opereta
operettszínház: operetné divadlo
optikus: optik; opticka
óra (eszköz): hodinky
óra (ido): hodina
óramu: hodinový stroj
óránként: každú hodinu
ordít: revat (reve); vyt (vyje); rucat (rucí)
ordítás: vresk; rev
orgazda: prechovávac
orgona: organ
óriás: obor; velikán
óriási: obrovský; velikánsky
óriáskerék: ruské koleso
orkán: orkán
ormótlan: neforemný; netrebný
orom: štít
oromzat: lomený štít
orosz (férfi): Rus
orosz (melléknév): ruský
orosz (no): Ruska
oroszlán: lev
oroszlánrész: leví podiel
orr: nos
orrfacsaró: prenikavý (zápach)
orrszarvú: nosorožec
orrvérzés: krvácanie z nosa
ország: krajina
országhatár: štátne hranice
országos: celoštátny; krajinský
országút: štátna cesta
országgyulés: snem
országgyulési képviseloválasztás: volby poslancov do
parlamentu
orvos: lekár; lekárka
orvosság: liek
orvostörténeti múzeum: múzeum dejín lekárstva
(50)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
orvostudomány: lekárska veda
ósdi: zastaraný
ostoba (melléknév): hlúpy; sprostý
ostobán: hlúpo
ostobaság: hlúpost; sprostost
ostor: bic
ostromol: dobývat (dobýva)
oszlik (részekre): clenit sa (clení sa)
oszlik (romlik): rozkladat sa (rozkladá sa)
oszlik (tömeg): rozchádzat sa (rozchádza sa)
oszlop: stlp
oszlopsor: stlporadie
oszt (matematika): delit (delí)
oszt (valakik között): rozdávat (rozdáva)
osztály: trieda
osztályfonök (férfi): triedný profesor
osztályfonök (no): triedná profesorka
osztályoz (értékel): známkovat (známkuje); triedit (triedi)
osztályozás: známkovanie; triedenie
osztályzat: známka
osztás (matematikai): delenie
oszthatatlan: nedelitelný
osztó (matematikai): delitel
osztódás: delenie
osztozás: delba
osztozik: delit sa (delí sa)
osztrák (férfi): Rakúšan
osztrák (melléknév): rakúsky
osztrák (no): Rakúšanka
óta: od (cas)
otromba: neforemný; neobratný; hrubý
ott: tam
otthon (fonév): domov
otthon (határozó): doma
otthonos: domácky
óvadék: záloha; kaucia
óvakodik: chránit sa (chráni sa)
óvatlan: nezbadaný
óvatos: pozorný; opatrný
óvoda: škôlka
óvodás: škôlkár; škôlkárka
óvszer: ochranný prostriedok
öblít: opláchnut (oplachne); pláchat (plácha)
öblítés: výplach
öblögetés: vyplachovanie
öblös: vydutý
öböl: záliv
öcs: mladší brat
ok: oni; ony
öklel: klat (kole)
öklöz (sport): udriet (udrie) pästou; boxovat (boxuje)
ököl: päst
ökölvívás: box; pästierstvo
ökölvívó: pästiar; boxer
ökör: vôl
ölel: objímat (objíma); objat (objime)
ölelés: objatie
öles: siahodlhý
öltés: steh
öltöget: stehovat (stehuje)
öltöny: oblek
öltözködés: obliekanie (sa)
öltözo (fonév): šatna
öltözo (melléknév): šatna
öltözokabin: kabinka na prezliekanie
öltözoszekrény: skrina na prezliekanie
ölyv: myšiak
ömleng: rozplývat sa (rozplýva sa)
ömlengés: rozplývanie sa nad niecím
ön: vy (vykanie)
önálló: samostatný
önállótlan: nesamostatný
önelégült: samolúby
önellátás: samozásobenie
önellátó (melléknév): samozásobitelský
önfegyelem: sebadisciplína
önfeláldozó: sebaobetavý
öngól: vlastný gól
öngyilkos (fonév): samovrah
öngyilkos (melléknév): samovražedný
önismeret: sebapoznanie
önkéntelen (melléknév): mimovolný; spontánny
önkényeskedés: svojvolnost
önképzés: sebavzdelávanie
önképzokör: samovzdelávací záujmový krúžok
önkioldó: samospúšt
önkívület: bezvedomie
önkormányzat: samospráva; autonómia
önkormányzati képviseloválasztás: volby mestských
poslancov
önköltség: vlastné náklady
önmaga: sám
önmérséklet: zdržanlivost
önt (locsol): liat (leje); naliat (naleje)
öntözés: zavlažovanie
öntözorendszer: zavlažovacia sústava
önvédelem: sebaobrana
önzetlen: nesebecký
önzo: sebecký
or: strážca; strážkyna
öreg (fonév): starý
öreg (melléknév): starý
öreges: starecký
oriz: strážit (stráži)
orlodik (tépelodik): trápit sa (trápi sa)
örlofog: stolicka
örök: vecný
örökké: vecne; navždy
öröklakás: vecný byt
öröklés (biológiai): genetika
(51)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
öröklés (jogi): dedenie
öröklodik (betegség): dedit sa (dedí sa)
örököl: zdedit (zdedí)
örökös (férfi): dedic
örökös (melléknév): vecný; stály
örökös (no): dedicka
örökség: dedicstvo
örökzöld növény: zimozelen
öröm: radost; potešenie
Örömest!: S radostou!; Velmi rád!
Örömmel!: S radostou!
örül: tešit sa (teší sa)
Örülök, hogy megismerhetem.: Teším sa, že som Vás
spoznal.
orült (fonév): blázon; šialenec
orült (melléknév): šialený; choromyselný
örvend: radovat sa (raduje sa)
örvendetes: radostný
os: predok
osi: starootcovský; prastarý
oskor: pravek
oskori: praveký
oslakó: praobyvatel; praobyvatelka
osök: predkovia
ostehetség: prirodzený talent; talent od rodu
ösvény: chodnícek
osz (évszak): jesen
osz (melléknév): šedivý
oszibarack: broskyna
oszibaracklekvár: broskynový lekvár
oszinte: úprimný
oszintén: úprimne
összead: spocítat (spocíta)
összeadás: spocítanie
összebeszél: dohodnút sa (dohodne sa)
összecsap (hevenyész): urobit (urobí) napochytre
összecserél (téveszt): spliest si (spletie si)
összecserél (valamit valamivel): popliest (popletie)
összecsomagol: zbalit sa (zbalí sa)
összecsodül: zbehnút sa (zbehne sa); zbiehat sa
(zbieha sa)
összecsukható esernyo: skladací dáždnik
összedol: zrútit sa (zrúti sa)
összeesküvés: sprisahanie
összeférhetetlen: neznášanlivý
összeférhetetlenség: neznášanlivost; nezlucitelnost
összefogás: spojenie
összefoglal: zhrnút (zhrnie)
összefoglalás: zhrnutie
összeforr (csont): zrást sa (zrastie sa)
összeforr (seb): zahojit sa (zahojí sa)
összefüggés: súvislost
összefüggo: súvisiaci
összeg: súhrn; súcet
összeg (pénz): suma
összegez: spocítat (spocíta)
összegez (összefoglal): zhrnút (zhrnie)
összegyujt: pozbierat (pozbiera); nazbierat (nazbiera)
összegyur: pokrcit (pokrcí)
összehangol: zladit (zladí)
összehasonlít: porovnat (porovná); porovnávat (porovnáva)
összehasonlítás: porovnanie
összehasonlító: porovnávací
összehív: zvolat (zvolí); zvolávat (zvoláva)
összeillo: zhodný
összeír: spísat (spíše); spisovat (spisuje)
összekever (ételt): pomiešat (pomieša)
összeköto (fonév): spojka
összeköto (melléknév): spájaci
összekötöz: zviazat (zviaže)
összeköttetés: spojenie; styk; kontakt
összes: všetok; celý
összes muvek: zobrané spisy
összesen: spolu; dohromady
összesítés: súhrn
összeszed: pozbierat (pozbiera); zozbierat (zozbiera)
összeszerel: zmontovat (zmontuje)
összetétel: zloženie; skladba
összetett verseny: zložená sútaž
összetevo (fonév): zložka
összetör: rozbit (rozbije); rozbíjat (rozbíja)
összetört (melléknév): rozbitý; zlomený
összevissza: neusporiadane
összevonás: spojenie; sústredenie
összkép: celkový obraz
összpontosít: sústredit (sústredí)
ösztöke: bic
ösztökél: pobádat (pobáda)
ösztöndíj: štipendium
ösztönöz: povzbudit (povzbudi) do cinnosti; inšpirovat
(inšpiruje)
ösztönzo: pohnútka
oszül: šediviet (šedivie)
öt: pät
ötlet: nápad; idea
ötletes: dôvtipný; vynachádzavý
ötletszeru: improvizovaný; nepremyselný
ötmilliárdomodik: pätmiliárdny
ötödik: piaty
ötpróba (sport): pentatlon
ötszáz: pätsto
ötszázadik: pätstý
ötszög: pätuholník
öttusa: moderný pätboj
ötven: pätdesiat
ötvenedik: pätdesiaty
ötvenegy: devätdesiatjeden
ötvenegyedik: pätdesiaty prvý
öv (ruha): pás; opasok
övé: jeho
(52)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
övéi (család): jeho milí; jeho drahí
övék: ich
övez: obklopovat (obklopuje)
oz: srnec; srna
ozgerinc: srncí chrbát (mäso; múcnik)
özönvíz: potopa
özvegy (férfi): vdovec
özvegy (no): vdova
paca: machula
páciens (férfi): pacient
páciens (no): pacientka
packázik: babrat (babre)
pacsirta: škovránok
pad: lavica
padlás: povala
padló: dlážka; podlaha
padlószonyeg: podlahový koberec
padlóváza: podlahová váza
padozat: rád lavíc
padsor: rád lavíc
páholy: lóža
pajkos: samopašný
pajtás fiú: priatel
pajtás lány: priatelka
pajzán: klzký; oplzlý
pákosztos: maškrtný
palack: flaša
palacsinta: palacinky
palánk: mantinel
palánta: priesada
palástol: zastierat (zastiera); tajit (tají)
pálca: palica
pálcika: palicka
pálinka: pálenka
pallérozatlan: neohrabaný; nevycibrený
pallérozottság: upevnenie vedomosti
pállik (bor): zaparit sa (zaparí sa); zaparovat sa
(zaparuje sa)
palló: foršna
pállott: zaparený
pálmaház: oranžéria
palota: palác
pálya: ihrisko
pálya (karrier): povolanie; dráha
pálya (szakasz): dráha
pálya (vasúti): trat
pályadíj: konkurzná odmena
pályadíjnyertes: vítaz konkurzu; vítazka konkurzu
pályamu: konkurzné dielo
pályaudvar: železnicná stanica
pályázat: konkurz
pályázik: zúcastnit sa (zúcastni sa) na konkurze; robit
si (robí si) nárok na co
pályázó: úcastník konkurzu; úcastnicka konkurzu
pamflet: pamflet
pamut (fonév): bavlna
pamutszövet: bavlnená tkanina
panama (szövet): panama
panamázik: robit (robí) škandál
panasz: stažnost
panasz (orvosi): ponosa
panaszkodik: stažovat sa (stažuje sa)
panaszol: stažovat sa (stažuje sa)
panaszos (fonév): stažovatel; stažovatelka; žalobca;
žalobkyna
panaszos (melléknév): žalostný
páncél: pancier
páncélozott: pancierový
pancsol: clapkat sa (clapká sa)
panoráma: panoráma; pohlad
pántlika: stužka; pentla
panzió: penzión
pap: knaz
pápa: pápež
papagáj: papagáj
papírsúly: papierová váha; papierová hmotnost
papírtörölközo: papierové uteráky
papírzsebkendo: papierová vreckovka
paprika: paprika
paprikás (étel): paprikový; napaprikovaný
paprikás (hangulat): napaprcený
papucs: papuce
papucshos: papucový hrdina
pár (ember): pár; dvojica
pár (tárgy): pár
pára: para
paradicsom: paradajka
paradicsomlé: paradajková štava
paradicsomleves: paradajková polievka
parancs: rozkaz; príkaz
parancsol: rozkázat (rozkáže); rozkazovat (rozkazuje)
parancsolat: božie prikázanie
Parancsoljon!: Nech sa páci.
parancsszó: príkaz
parányi: malický; drobný
párás: sparný
paraszt: rolník; sedliak
parasztgazdaság: rolnické hospodárstvo
parasztság (csoport): rolníctvo; sedliacstvo
parasztság (goromba): grobianstvo; surovost
páratlan: nepárny
parázna: smilný
parázs: pahreba; žeravé uhlie
parázslik: žiarit (žiari)
párbaj: súboj
párbajtor: fleuret
párbajtorvívás: šerm fleuretom
párban: v pároch
párbeszéd: dialóg
parfümszóró: rozprašovac parfumu
(53)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
párhuzam: paralela
párhuzamos: paralelný
paripa: paripa
park: park
parketta: parketa
parkol: parkovat (parkuje)
parkoló: parkovisko
párlat: destilát
párna: vankúš
párnás: calúnený
párnázott: calúnený
paróka: parochna
párol: dusit (dusí); parit (parí)
párolog: parit sa (parí sa)
párolt: dusený; parený
páros (játék): dvojica
páros (melléknév): párny
páros bob: bobová dvojica
párosít: párit (pári)
párosodik: párit sa (pári sa)
párosul: spájat sa (spája sa)
párt: strana
pártatlan: nestranný
pártatlanság: nestrannost
pártelnök: predseda strany; predsedkyna strany
pártfogás: patronát
pártfogó: patrón; patrónka
pártfogol: podporovat (podporuje)
partitúra: partitúra
partjelzo: pomedzný rozhodca
pártkoalíció: koalícia
partner: partner; partnerka
pártol: zastávat (zastáva); podporovat (podporuje)
pártoló (fonév): podporovatel
pártot alakít: utvorit (utvorí) stranu
partraszállás: vystúpenie na breh
párttag: clen strany; clenka strany
parttalan: bezbrehý
pártüto (fonév): renegát; odrodilec
pártvezér: vedúci strany; vedúca strany
pártviszály: rozpor v rámci jednej strany
partvonal: postranná ciara
párzik: párit sa (pári sa)
pásztor: pastier
pásztoróra (találka): rande
pata: kopyto
patak: potok
patakzik: liat sa (leje sa)
patkó: podkova
patkol: podkovat (podkuje)
pattan: plesnút (plesne); narazit (narazí); prasknút
(praskne)
pattog: praskat (praská)
pattogás: praskot
pattogó: praskavý
pattogtat: práskat (práska)
páváskodik: fintit sa (fintí sa); parádit sa (parádi sa)
pazarlás: mrhanie; plytvanie
pazarló (férfi): márnotratník
pazarló (melléknév): mrhajúci
pazarló (no): márnotratnícka
pazarol: mrhat (mrhá)
pazarul: nádherne; luxusne
pázsit: pažit
PC játék: pocítacová hra
peckes: vzpriamený
peckesen: vzpriamene
pecsét (hivatalos): peciatka; pecatidlo; pecat
pecsétel: peciatkovat (peciatkuje)
pecsétes (okmány): opeciatkovaný
pecsétes (ruha): flakatý
pedál: pedál
pedig: hoci; ale
pedikur: pedikúra
pehelysúly: perová váha; perová hmotnost
példa: príklad; vzor
példa (matematika): príklad
példaadó: vzorný; príkladný
példakép: vzor; príklad
példálózik: robit (robí) náražky
példamutató: vzorný; prakladný
példány: výtlacok; exemplár
példás: vzorný
példatár: zbierka príkladov
példáz: ukázat (ukáže) ako príklad
pelenka: plienka
pelyva: plevy
penészedik: plesniet (plesnie)
penészes: plesnivý
penge: cepel noža; cepel hoblíka; žiletka
penget: brnkat (brnká)
péntek: piatok
pénzátutalás: poukázanie penazí
pénzbefektetés: investícia
pénzbírság: penažitá pokuta
pénzel: financovat (financuje)
pénzérme: minca
pénzesutalvány: poštová poukážka
pénzintézet: penažný ústav
pénzkiadó automata (ATM): bankový automat (ATM)
pénzt felvesz: vyzdvihnút (vyzdvihne) peniaze
pénzt vált: rozmenit (rozmení) peniaze; zmenit (zmení)
peniaze
pénztár: pokladnica
pénztárablak: pokladnica
pénztárca: penaženka
pénztárgép: registracná pokladna
pénztáros (férfi): pokladník
pénztáros (no): pokladnicka
pénzügyminisztérium: ministerstvo financných vecí
(54)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
pénzváltás: výmena penazí; zmena penazí
pénzváltó: zmenáren
pénzváltóablak: zmenáren
pénzzavar: financná tažkost
per: súdny proces
perbeli: co sa týka sudnému procesu
perc: minuta
perdönto: rozhodný
perel: žalovat (žaluje)
peres: súdny
pereskedik: súdit sa (súdi sa)
perlekedik: hádat sa (háda sa)
persely (templomi): kostolný zvoncek
perselyez: vyberat (vyberá) do zvonceka
persze: pravdaže
perzsel: pálit (páli); pražit (praží)
perzselo: horúce slnko; ohnivé slnko
pestis: mor
petárda: petarda
petróleum: petrolej
petróleumlámpa: petrolejová lampa
petyhüdt: ochabnutý
pettyes (anyag): bodkovaný
pezsdül: zacat (zacne) kvasit; ožívat (ožíva)
pezseg: perlit sa (perlí sa)
pezsgés: perlenie
pezsgo: šampanské
pezsgospohár: pohár na šampanské
pezsgosveder: vedierko na šampanské
Pfuj!: Fuj!; Pfuj!
piac: trh
piaci: trhový
piactér: trhovisko
pici: malický
piheg: dychcat (dychcí)
pihen: oddychovat (oddychuje)
pihenés: oddych
piheno (ido): oddych; odpocinok
piheno (melléknév): oddychujúci
pihenonap: den pracovného pokoja
pihentet: nechat (nechá) odpocívat
pikáns (íz): pikantný
pikáns (vicc): pikantný
pillanatnyilag: momentálne
pillangó: motýl
pillangóúszás: motýlik
pillant: letmo pozriet (pozrie)
pillantás: rýchly pohlad
pilóta: pilot; pilotka
pimasz (melléknév): drzý; bezocivý
pimaszkodik: správat sa (správa sa) bezocivo
pince: pivnica
pincehelyiség: pivnicná miestnost
pincér: cašník; cašnícka
pingvin: tucniak; pinguin
pinty: pinka
pirítós: hrianka
pirított kenyér: pražený chlieb
pirongat: napomínat (napomína)
pironkodik: cervenat sa (cervená sa)
piros: cervený
piros lap: cervená karta
pirul: cervenat sa (cervená sa)
piskóta: piškóta
pislákol (fény): blikotat (blikoce)
pislákol (tuz): sliepnat (sliepna)
pislog: žmurkat (žmurka)
pislogás: žmurknutie
piszkál (valakit): podpichovat (podpichuje)
piszkál (valamit): babrat (babre)
piszkálódás: babranie
piszkálódik: zapárat (zapára)
piszkít: špinit (špiní)
piszkol: špinit (špiní)
piszkolódik: špinit sa (špiní sa)
piszkos: špinavý
piszmog: piplat sa (piple sa)
piszmogás: piplacka
piszmogó: piplavý
pisszeg: pstkat (pstká)
pisszegés: pstkanie
pisszen: pípnut (pípne)
pisztoly: pištol
pisztráng: pstruh
pityereg: fnukat (fnuká)
pityergés: fnukanie
pityergo: fnukavý
pitymallat: svitanie; úsvit
pitymallik: svitat (svitá)
Plútó: Pluto
plüss (fonév): plyš
pocak: brucho; bachor
pocakos: bachratý; bruchatý
pocsék: mizerný
pocsékolás: plytvanie
pocsolya: mláka; kaluž
pofon: facka
poggyász: batožina
pohár: pohár
poharazgat: dávat si (dáva si) po poháriku
pohárköszönto: prípitok
pojáca: pajác
pokol: peklo
pokoli: pekelný
pokróc: pokrovec; deka
polc: polica
polcrendszer: policková súprava
polgár (férfi): obcan
polgár (no): obcianka
polgári: obciansky; buržoázny; civilný; meštiansky
(55)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
polgármester: starosta
polgármesteri hivatal: mestský úrad
polgárosodás: zburžoáznovanie
polgárság: meštianstvo buržoázia
politika: politika
politikai élet: politický život
politikus: politik; politicka
politizál: politizovat (politizuje)
poloska: ploštica
pólya: obväz; bandáž
pompa: prepych; lesk
pompás: prepychový
pompázik: skviet sa (skvie sa)
pompázó: prepychový; pompézny
pont (határozó): práve
pont (hely): bodka
pont (írásjel): bodka
pontos: presný
pontos idojelzés: hlásenie presného casu
pontosan: presne
pontosság: presnost
pontoz (sport): bodovat (boduje)
pontozás: bodovanie
pontszerzés: získanie bodov
ponty: kapor
ponyvairodalom: bulvárna literatúra; rodokapsová
literatúra
ponyvaregény: brakový román
popénekes (férfi): popový spevák
popénekes (no): popová spevácka
popzene: popularná hudba
por: prach
póráz: povrázok
porcellán: porcelán
porlad: spráškovatiet (spráškovatie)
porlasztó: splynovac
pormentes: bezprašný
porol: prášit (práši)
poroló: prachác
poronty: drobcek
poros: prašný
poroszkál: íst (ide) mimochodom)
porszívó: vysávac
porta: vrátnica
portörlo: prachovka
portörlo kendo: prachovka
portöröl: utierat (utiera) prach
portré: portrét
portugál (férfi): Portugalec
portugál (melléknév): portugalský
portugál (no): Portugalka
portyázik: túlat sa (túla sa)
porzik: prášit sa (práši sa)
porzsák: vrecko do vysávaca
poshad: zahnívat (zahníva)
poshadt: zhnitý
posta: pošta
postabélyeg: poštová známka
postafiók: poštový priecinok
postahivatal: poštový úrad
postai: poštový
postai alkalmazott (férfi): zamestnanec na pošte
postai alkalmazott (no): zamestnankyna na pošte
postaköltség: poštový poplatok
postaláda: poštová schránka
postamunka: súrna práca
postás (férfi): poštár
postás (no): poštárka
postautalvány: poštová poukážka
postáz: vypravovat (vypravuje)
poste restante: poste restante
pót-: nieco nahrádzuje
pótdíj: príplatok
póthaj: prícesok
pótkerék: rezervné koleso
pótlás: doplnenie
pótlék: príplatok; prídavok
pótol: doplnit (doplní); doplnat (doplna)
pótolhatatlan: nenahraditelný
pótolható: nahraditelný
potom (áron): za babku; za facku
pótvizsga: opravná skúška
potya: cierny (pasažier)
potyázik: priživovat sa (priživuje sa)
póz: póza
pózol: pózovat (pózuje)
pózolás: pozérstvo
Pozsony: Bratislava
pöffeszkedik: naparovat sa (naparuje sa)
pöffeszkedo: naparujúci sa
pörköl: pražit (praží)
pörkölt: perkelt
Prága: Praha
préda: korist
prés: lis
présel: lisovat (lisuje)
priccs: prica
próba: skúška
próbál: skúsit (skúsi)
próbálkozás: pokus; snaha
próbálkozik: pokúsit sa (pokúsi sa) o co; pokúšat sa
(pokúša sa) o co
próbatétel: skúška; podrobenie skúške
próbázik: robit (robí) pätboj; desatboj atd
program: program
próza: próza
prózai: prozaický
prózaíró (férfi): prozaik
prózaíró (no): prozaicka
pszichiáter (férfi): psychiater
(56)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
pszichiáter (no): psychiatricka
publicista (férfi): publicista
publicista (no): publicistka
publikáció: publikácia
publikál: publikovat (publikuje)
púder: púder
puding: puding
puffadás: opuch
puhakötés (könyv): mäkká väzba
puhatol: vypytovat sa (vypytuje sa)
puhatolózik: vypytovat sa (vypytuje sa)
puli: puli
pulóver: pulóver
pult: pult
pulyka: morka
púpos: hrbatý
puska (iskolai): tahák
puska (lofegyver): puška
puskázik: používat (používa) tahák
pusmog: šuškat (šuška)
pusmogás: šuškanie
puszta (melléknév): pustý; holý
pusztán: iba; len
pusztaság: púšt
pusztít: pustošit (pustoší)
pusztítás: pustošenie
pusztító (fonév): pustošivý
pusztulás: záhuba
puttony: putna
pünkösd: Turíce
pünkösdi királyság: chvílkové královstvo; podenkové
královstvo
rá (határozó): na koho; co
ráadás: prídavok
rááll (elfogad): pristat (pristane)
rab: väzen
rabbi: rabín
rábeszél: nahovorit (nahovorí); nahovárat (nahovára)
rábeszélo: nahovárajúci
rábizonyít: usvedcit (usvedcí) koho z coho
rabló: lupic
rablótámadás: lúpežný prepad
rabol: lúpit (lúpi)
rabszállító: zelený anton
rács: mreže
rádió: rozhlas
rádióadás: rozhlasové vysielanie
rádióállomás: rozhlasová vysielacia stanica
rádióbemondó: rozhlasový hlásatel; rozhlasová
hlásatelka
rádióhallgató: posluchác rozhlasu; posluchácka
rozhlasu
rádiójáték: rozhlasová hra
rádiómusor: rozhlasový program
rádióteleszkóp: radioteleskop
rádiózik: pocúvat (pocúva) rozhlas
radír: guma
ráér: mat (má) cas
ráéro: majúci cas
ráfér (valakire): zíst sa (zíde sa)
ráfizet (hozzáfizet): doplatit (doplatí); doplácat (dopláca)
ráfog (rágalmaz): zviest (zvedie) co na koho
ráfordít (valamire felhasznál): vynaložit (vymaloží);
vynakladat (vynakladá)
ráfordítás: náklady
rag: prípona
rág: hrýzt (hryzie)
ragacsos: lepkavý
ragad: lepit sa (lepí sa)
ragadós: lepkavý; nákazlivý
ragadozó (fonév): dravec; dravé zviera
ragadozó (melléknév): dravý
rágalmaz: osocovat (osocuje)
rágalmazás: osocovanie
rágalmazó (melléknév): ohováracský
rágalom: osocovanie
ragály: nákazlivá choroba
ragályos: nákazlivý
rágás: hryzenie
ragaszkodás (valakihez): lipnutie na kom/com
ragaszkodik (valakihez): lipnút (lipne)
ragaszkodó: prítulný
ragaszt: lepit (lepí)
ragasztó: lepidlo
rágó: žuvacka
rágófog: stolicka
rágógumi: žuvacka
ragozás: sklonovanie
ragtapasz: leukoplast; náplast
ragyog: ligotat sa (ligoce sa)
ragyogás: ligot
ragyogó: ligotavý
Rágyújthatok?: Môžem si zápalit?
ráírat (valakire vmit): prepísat (prepíše) na koho
ráismer: spoznat (spozná) koho/co; spoznávat
(spoznáva) koho/co
rájár a rúd: neštastie sa mu lepí na päty
rajong: oduševnovat sa (oduševnuje sa)
rajongás: oduševnenie
rajongó (fonév): nadšenec
rajt: štart
rajta (határozó): na com
Rajta!: Do toho!
rajtakap: pristihnút (pristihne)
rajtaüt: zaútocit (zaútocí)
rajtol: štartovat (štartuje)
rajz: kreslenie
rajzfilm: kreslený film
rajzmuvészet: umelecké kreslenie
rajzol: kreslit (kreslí)
(57)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
rajzoló (férfi): kresliar
rajzoló (no): kresliarka
rák: rak
rák (betegség): rakovina
rak (tesz; helyez): ukladat (ukladá); uložit (uloží)
rákapcsol: pridat (pridá)
rakás (halom): kopa
rakéta: raketa
rákkutatás: výskum rakoviny
rakomány: náklad
rakoncátlan: samopašný
rákos (beteg): chorý na rakovinu
rakosgat: ukladat (ukladá)
raktár: sklad
raktároz: skladovat (skladuje)
Ráktéríto: obratník Raka
rámenos: dravý
ránc (arcon): vráska
ráncol: vraštit (vraští)
ráncos: vráskavý
rándít: myknút (mykne)
rándul: myknút sa (mykne sa)
rang: hodnost
rángat: trhat (trhá)
rangos: významný
rangrejtve: inkognito
rangsorol: odstupnovat (odstupnuje) podla dôležitosti
ránt (húz): strhnút (strhne)
rántás (étel): zápražka
rántott: zapražený
rántott (csirke): vypražený
rántott gomba: vyprážené huby
rántott hús: vyprážené mäso
rántotta: praženica; škvarenina
rányit (ajtót): necakane otvorit (otvorí)
ráolvas (bunt): vytýkat (vytýka)
ráparancsol: rozkázat (rozkáže)
rápirít: zahanbit (zahanbí) koho
ráró (feladatot): uložit (uloží); ukladat (ukladá)
ráruház: previest (prevedie)
rásegít (kabátot): pomôct (pomôže) komu (do kabáta)
rászán (valamit valamire): obetovat (obetuje) na co
rászavaz: hlasovat (hlasuje) na koho
rászokás: návyk
rászokik: navyknút si (navykne si)
rászoktat: navykat (navyká)
rászorul (kell): byt (je) odkázaný na koho/co
rátarti: hrdý; povýšený
ravasz (fonév): kohútik
ravasz (melléknév): prefíkaný
ravaszkodás: prefíkanost
ravaszkodik: správat sa (správa sa) prefíkane
ravatal: katafalk
ráz: triast (trasie)
reálbér: reálna mzda
reálkereset: reálny príjem
recepció: recepcia
recept (orvosi): recept
recseg: praskat (praská)
recsegés: praskot; škripot
redony: roleta
református (férfi): reformát
református (melléknév): reformovaný
református (no): reformátka
rég (ido): dávno
rege: povest; báj
régen: dávno
regény: román
regényes: romantický; rozprávkový
régész (férfi): archeológ
régész (no): archeologicka
régészet: archeológia
reggel (fonév): ráno
reggeli: ranajky
reggeli és uzsonna: ranajky a olovrant
reggelizik: ranajkovat (ranajkuje)
régi: starý
régies: starožitný; archaický
régimódi: staromódny
régiség: starožitnost
régóta: oddávna
rejt (valaki): skrývat (skrýva)
rejtett: skrytý
rejtjel (jelszó): šifra; kód
rejtozés: skrývanie sa
rejtozik: skrývat sa (skrýva sa)
rejtvény: hádanka; rébus
rejtvényújság: hádankový casopis; rébusový casopis
rekedt: zachrípnutý
rekeszizom: bránica
reklám: reklama
reklámszatyor: taška
rekord: rekord
rém (fn): mátoha; strašidlo
remeg: triast sa (trasie sa)
remegés: trasenie
remek: skvelý
remekel: vynikat (vyniká)
remekmu: majstrovské dielo
remél: dúfat (dúfa)
remélhetoleg: dúfajme; že
remény: nádej
reménykedik: dúfat (dúfa) v koho/co
reménytelen: beznádejný
rémes: hrozný
rémesen: hrozne; strašne
rémhír: poplašná správa
rémít: strašit (straší)
rémíto (melléknév): hrozný
rémkép: prízrak; vidina
(58)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
rémlik: zdat sa (zdá sa)
rémuralom: teror; hrôzovláda
rémület: strach; hrôza
rend: poriadok
rendben van: je v poriadku
Rendben van!: Je v poriadku!
rendbontó: rušitel poriadku; rušitelka poriadku
rendel (étterem): objednat (objedná)
rendel (orvosi): ordinovat (ordinuje)
rendelés (orvosi): ordinácia
rendelet: nariadenie; vyhláška
rendelkezés: nariadenie; príkaz
rendelkezik (dönt): nariadit (nariadi); nariadovat
(nariaduje)
rendellenes: abnormálny
rendes: poriadny; normálny; obvyklý
rendesen: normálne
rendetlen: neporiadny
rendetlenkedik: správat sa (správa sa) neporiadne
rendetlenség: neporiadok
rendez: režírovat
rendezetlenség: neusporiadanost
rendezo: režiser
rendezvény: podujatie
rendhagyó: nepravidelný
rendíthetetlen: neochvejný
rendjel: rad; vyznamenanie
rendkívül: mimoriadne
rendkívüli: mimoriadny
rendor (férfi): policajt
rendor (no): policajtka
rendorautó: policajné auto
rendorkutya: policajný pes
rendorors: policajná stražnica
rendorség: polícia
rendreutasít: pokarhat (pokarhá)
rendreutasítás: pokarhanie
rendszabály: opatrenie
rendszám: štátna poznávacia znacka
rendszámtábla: tabulka so štátnou priznávaciou
znackou
rendszer (gazdasági): sústava
rendszer (politikai): režim
rendszeres: sistematický; stály
rendszeresen: stále
rendszeresít: systemizovat (systemizuje)
rendszeresség: systematickost; pravidelnost
rendszeretet: poriadkumilovnost
rendszerint: obycajne; spravidla
rendszertelen: nesystematický; neporiadny
rendületlenül: neoblomne
rendzavarás: výtržníctvo; rušenie (verejného) poriadku
reng (a föld): triast sa (trasie sa)
rengeteg (sok): velmi vela; obrovské množstvo
répaföld: mrkvové pole
reped: pukat sa (puká sa)
repedés: puklina
repedezik: pukat sa (puká sa)
repertoárdarab: repertoár
repkény: zádušník
reprodukció: reprodukcia
repül: letiet (letí)
repülés: let; lietanie
repülo: lietadlo
repülogép-eltérítés: únos lietadla
repülogép-farok: chvost lietadla
repülogépszárny: krídlo lietadla
repülogép-törzs: trup lietadla
repülojegy: letenka
repülotér: letisko
rés: škára
rest: lenivý
restelkedik: ostýchat sa (ostýcha sa)
restell: hanbit sa (hanbí sa)
restség: lenivost
részben: ciastocne; scasti
részeg (melléknév): opitý
részeges: pijan; alkoholik
reszel: strúhat (strúha); pilovat (piluje)
reszelo (fonév): pilník
részesedés: podiel na com
részesedik: mat (má) podiel na com
részeshatározó: príslovka
részesül: mat (má) úcast
részint: scasti
reszket: triasat sa (triase sa)
részleg: oddelenie; úsek
részlet: podrobnost; úryvok; cast
részletes: podrobný
részletesen: podrobne
részletez: podrobne rozoberat (rozoberá)
részletezés: podrobné rozoberanie
részletfizetés: platenie v splátkach; splátka
részletkérdés: detailná otázka
részrehajlás: nadržanie; zaujatost
részrehajló: nadržajúci; zaujatý
részt vesz utazáson: zúcastnit sa (zúcastní sa) na
výlete
résztvevo (férfi): úcastník
résztvevo (melléknév): zúcastnený
résztvevo (no): úcastnícka
részvény: úcastina; akcia
részvényes: úcastinár; úcastinárka
részvénytársaság: akciová spolocnost
részvét: sústrast
részvétel: úcast na com
rét: lúka
réteg: vrstva
réteges: vrstevnatý; vrstvený; vrstvovitý
rétegez: vrstvit (vrství)
(59)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
rétisas: orol
retteg: desit sa (desí sa); hrozit sa (hrozí sa)
rettegés: strach; hrôza
rettego: bojazlivý
rettenetes: hrozný; strašný
rettenthetetlen: nebojazlivý
reuma: reuma
révedezik: rojcit (rojcí)
révén: pomocou koho/coho
revolver: revolver
révület: vytrženie
rezdül: pohnút sa (pohne sa)
rezdülés: záchvev
rezeg: chviet sa (chveje sa)
rézfúvós (hangszer): dychový nástroj (z medi)
rezgésszám: kmitocet; frekvencia
rézkarc: medirytina
rézmetszet: medirytina
rézsút: šikmo
rézsútos: šikmý
riadalom: poplach; zmätok
riadó: poplach
riadt: vyplašený
rianás: praskot ladu
riaszt: strhávat (strháva); poplašit (poplaší)
riasztás: poplach
riasztó (fonév): poplachové zariadenie
riasztó (melléknév): poplašný
rideg: neprivetivý
rigó: drozd
rigolyás: vrtošivý
rikácsol: vrieskat (vrieska); škriekat (škrieka)
rikkancs: kamelot
rikolt: zaškriekat (zaškrieka)
rím: rým
rimánkodás: prosíkanie
rimánkodik: prosíkat (prosíka)
rímel: rýmovat sa (rýmuje sa)
ringat: kolísat (kolíše)
ringatózik: kolísat sa (kolíše sa)
riport: reportáž
riporter: reportér; reportérka
ritka: riedky; zriedkavy
ritkán: zriedkavo
ritkás: zrednutý
ritkít: riedit (riedi)
ritkítás: riedenie
ritkított: riedený
rizling: rizling
rizs: ryža
robban: vybuchnút (vybuchne)
robbanás: výbuch
robbant: pôsobit (pôsobí) explóziu
robog: rútit (rúti) sa s hrmotom
robogó (fonév): skúter
rockénekes (férfi): rockový spevák
rockénekes (no): rocková spevácka
rockzene: rocková hudba
rockzenész (férfi): rockový hudobník
rockzenész (no): rocková hudobnícka
roham: útok
roham (orvosi): záchvat
rohan: hnat sa (ženie sa)
rohanás: zhon; chvat
rohangál: pobehávat (pobeháva
róka: líška
rókázik (hány): vracat (vracia)
rokkant: invalid
rokon (férfi): príbuzný
rokon (no): príbuzná
rokonértelmu: synonymá
rokonság: príbuzenstvo
rokonszenv: náklonnost
rokonszenvez: sympatizovat (sympatizuje) s kým
róla: o nom; o tom
roller: kolobežka
roma (férfi): Rom
roma (melléknév): rómsky
roma (no): Romka
római számok: rímske cislice
román (férfi): Rumun
román (melléknév): rumunský
román (no): Rumunka
román (nyelvek): románsky
román (stílus): románsky
rombol: rúcat (rúca); búrat (búra)
rombolás: rúcanie; búranie
romboló (melléknév): nicivý
rombusz: kosoštvorec
romlandó: podliehajúci skaze (jedlo)
romlás: úpadok; skaza
romlik: kazit sa (kazí sa); zhoršovat sa (zhoršuje sa)
romlott: skazený; pokazený
romlottság: skazenost
roncs: trosky
roncsol: roztrhat (roztrhá) na kúsky; rozleptávat
(rozleptáva)
roncsolás: nicenie; rozleptávanie
ronda (csúf): ohavný
rongy: handra
rongyos: roztrhaný
ropogós: chrupkavý; šuštavý
roppan: prasknút (praskne); vydat (vydá) praskavý zvuk
roppanás: praskot
roppant (melléknév): ohromne; nesmierne
roskadozik: rúcat sa (rúca sa)
roskatag: na spadnutie
rossz (fonév): zlo
rossz (melléknév): zlý
rossz közérzet: cítiš sa (cíti sa) zle; byt (je)
(60)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
indisponovaný
rosszabb: horší
rosszabbodik: zhoršovat sa (zhoršuje sa)
rosszabbul: horšie
rosszakaratú: zloprajný; zlomyselný
rosszakaró (fonév): zlomyselník; zlomyselnícka
rosszall: zazlievat (zazlieva); odsudzovat (odsudzuje) co
rosszallás: zazlievanie; odsudzovanie
rosszallóan: odcudzovane
rosszindulatú: zloprajný; zlomyselný
rosszindulatú daganat: zhubný nádor
rosszkedv: zlá nálada
rosszkedvu: mrzutý; bez nálady
rosszul: zle
rosszullét: nevolnost
rothad: hnit (hnije)
rothadt: zhnitý
rovar: hmyz
rovat: rubrika
rovatvezeto: vedúci rubriky
rozoga: rozheganý
rozs: raž
rózsás: ružový
rózsaszín: ružová farba
rozsda: hrdza
rozsdásodik: hrdzaviet (hrdzavie)
röfög: krochkat (krochká)
röfögés: krochkanie
rögbi: rugby
rögbilabda: lopta na rugby
rögeszme: fixná idea; mánia
rögtön: hned; ihned
rögtön jövök: hned prídem
rögtönbíráskodás: stanný súd; stanné právo
rögtönöz: improvizovat (improvizuje)
rögzít (odaerosít): pripevnit (pripevní); pripevnovat
(pripevnuje)
rögzítés: pripevnenie
röntgenkészülék: röntgenový prístoj
röntgensugár: röntgenový lúc
röpcédula: leták; letácik
röpke: letmý
röplabda (labda): volejbalová lopta
röplabda (sportág): volejbal
rövid: krátky
röviden: krátko
rövidesen: zanedlho; zakrátko
rövidfilm: krátky film
rövidhullám: krátke vlny
rövidít: skrátit (skráti); skracovat (skracuje)
rövidital: pol deci liehovín
rövidítés: skrátenie; krátenie; skratka
rövidszoru: krátkosrstý
rövidtávú futás: šprint
rövidzárlat: krátke spojenie
rúd: tyc
rúdugrás: skok o žrdi
rúg: kopnút (kopne)
rúgás: kopnutie; kop
rugdal: kopat (kope)
rugdalózik: kopat (kope) okolo seba; dupat (dupe)
rugdalózó: dupacky
rugózás: perovanie
rugózik: perovat (peruje)
rugózó: perovaný
ruha: šaty; odev
ruhafogas: vešiak na šaty
ruhaszárító: šnúra na bielizen
ruhaszárító kötél: šnúra na bielizen
ruhaszövet: látka na šaty
ruhásszekrény: skrina na šaty; šatník
ruhát hord: nosit (nosí) šaty
ruhatervezés: navrhovanie šiat
ruhatervezo: módny návrhár; módna návrhárka
ruhátlan: neoblecený
rum: rum
rút: škaredý; ošklivý
rügy: puk; púcik
rügyezik: pucat (pucí)
saját (fonév): vlastné; svoje
saját (melléknév): vlastný; svoj
sajátos: svojský; svojrázny
sajátságos: svojský; charakteristický
sajnál (valakit): lutovat (lutuje)
sajnálat: lutovanie; lútost
sajnálatos: polutovaniahodný
Sajnálom!: L'utujem!
sajnos: žial
sajt: sýr
sajtó: tlac
sajtófotó: tlacové foto
sajtóhiba: tlacová chyba
sajtoló (gép): lisovacie zariadenie
sajtónyilatkozat: tlacové komuniké
sajtóper: tlacový proces
sajtószemle: prehlad tlace
sajtótörvény: tlacový zákon
sakk: šach
sakkfigura: šachová figúra
sakkjátékos: šachista; šachistka
sakkozik: hrat (hrá) šach
sakktábla: šachovnica
sakkverseny: šachový turnaj
salak: troska
saláta: šalát
sallang: strapce; cacky-macky
sámfa: kopyto (na obuv)
sampon: šampón
sáncugrás: skoky na lyžiach
sanda: potmehúdsky
(61)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
sánta: krivý
sántikál: pokrivkávat (pokrivkáva)
sántít: krívat (kríva)
sanyargat: trápit (trápi)
sanyarú: biedny; trpký
sápad: blednút (bledne)
sápadt: bledý
sápadtság: bledost
sapka: ciapka
sár: blato
sárga: žltý
sárga lap: žltá karta
sárgabaracklekvár: marhulový lekvár
sárgarigó: vlha
sárgaság: žltacka
sárgul: žltnút (žltne)
sárhányó: blatník
sarj (ember): potomok
sarj (növényi): ratolest
sarjad: vyhánat (vyhána) výhonky
sark: pól
sarkalatos: základný; kardinálny
sarkcsillag: Polárka; Severka
sárkefe: kefa na blato
sarkít (polarizál): polarizovat (polarizuje)
sarkítás: polarizácia
sarkvidék: polárny kraj
sarlatán: sarlatán
sarok: päta
sáros: zablatený
sas: orol
sáska: kobylka; saranca
sátán: satan
satnya: slabý
sátor: stan; šiator
sátorrúd: stanová žrd
savanyú: kyslý
se; sem: ani
seb: rana
sebes (gyors): rýchly
sebes (sérült): poranený
sebesség: rýchlost
sebességméro: tachometer; rýchlometer
sebességváltó: rýchlostná skrina; prevodovka
sebesülés: poranenie
sebész: chirurg; chirurgicka
sebészet: chirurgia
sebezheto: zranitelný
sebhely: jazva
sebláz: horúcka od rany
sebtében: nachytro; chvatne
segéd (férfi): pomocník
segéd (no): pomocnícka
segédeszköz: pomôcka
segédige: pomocné sloveso
segédkezet nyújt: podávat (podáva) pomocnú ruku
segédlet: asistencia
segédmotor: pomocný motocykel
segédmunkás: nekvalifikovaný robotník
segély: podpora
segélyez: podporovat (podporuje)
segélykérés: žiadanie o pomoc
segélynyújtás: poskytnutie pomoci
segít: pomôct (pomôže); pomáhat (pomáha)
segíto (férfi): pomáhac
segíto (no): pomáhacka
segítség: pomoc
sehogy: nijak
sehol: nikde
sehonnan: odnikial
sehova: nikam; nikde
sejt (ige): tušit (tuší)
sejtelem: tušenie
sejtelmes: tajomný; tajuplný
sekély: plytký
sekélyes: plytký; povrchný
selejt: nepodarok; brak
selejtes: brakový
selejtez: vyradit (vyradí); vyradovat (vyraduje)
selyem (szövet): hodváb
selyempincsi: pinclík
selypít: šušlat (šušle)
semeddig (hely): nikam
semeddig (ido): nikdy
semelyik: nijaký
semennyiért: za nijaké (peniaze)
semerre: nikade; nikadial
semerrol: odnikial; odnikade
semleges: neutrálny
semlegesít: neutralizovat (neutralizuje)
semlegesnemu: je v strednom rode
semmi: nic
semmiféle: nijaký; žiaden
semmiképpen: nijako; nijakým spôsobom
semmikor: nikdy
semmirekello (fonév): nanichodník
semmis: neplatný; nulitný
Semmiség az egész.: To nemá význam.
semmisség: nepatrnost; bezvýznamnost
semmitmondó: bezvýznamný; bezvýrazný
semmittevés: zahálenie
semmittevo (fonév): nanichodník
senki: nikto
seper: zamiest (zamecie); zametat (zametá)
sepro: metla
serdületlen: nedorastený
serdülo (fiú): chlapec v puberte
serdülo (lány): dievca v puberte
sereg (had): vojsko
seregestül: hromadne
(62)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
sérelem: krivda; urážka
sérelmez: vycítat (vycíta) co komu
serény: svižný; snaživý
serken: oživit sa (oživí sa)
serkent: pobádat (pobáda)
serpenyo: panvica
sért (megbánt): urazit (urazí); urážat (uráža)
sért (sebez): ublížit (ublíži) komu na tele; ubližovat
(ubližuje) komu na tele
sérteget: urážat (uráža)
sértés: urážka; ublíženie
sertésszelet: bravcová rezen
sérthetetlen: neporušitelný; imúnny
sérthetetlenség: neporušitelnost; imunita
sérto: urážlivý; urážajúci
sértodés: urážlivost
sértodött: urazený
sérülés (emberen): poranenie
sérülés (tárgyon): porušenie
sérült (ember): poranený
sérült (tárgy): porušený
sérv: prietrž
séta: prechádzka
sétahajó: vychádzková lod; vyhliadková lod
sétál: prechádzat sa (prechádza sa)
sétáltat: vencit (vencí)
sétány: promenáda
sí: lyžiarstvo
síbot: lyžiarska palica
sícipo: lyžiarske topánky
síel: lyžovat sa (lyžuje sa)
siet: ponáhlat sa (ponáhla sa)
sietség: náhlenie
siettet (valamit): urýchlit (urýchli); urýchlovat (urýchluje)
sietve: narýchlo
siheder: chalan; chlapcisko
sík (fonév): plošina; rovina
sík (melléknév): plochý
sikál: drhnút (drhne)
siker: úspech
sikeres: úspešný
sikertelen: neúspešný
sikertelenség: neúspech
sikerül: podarit sa (podarí sa)
sikerült: podarený
síkfutás: hladký beh
sikkaszt: spreneverit (spreneverí)
sikkasztás: spreneverenie
sikkasztó: defraudant; defraudantka
siklik: klzat sa (klže sa)
sikló: pozemná lanovka
sikolt: zvýsknut (zvýskne)
sikoltás: zvýsknutie
síkos: klzký
silány: menejcenný; podradný
síléc: lyža; lyže
sima: hladký
simán: hladko
simaság: hladkost
simít: hladit (hladí)
simítás: hladenie
simogat: hladkat (hladká)
simogatás: hladkanie
simul (valakihez): pritúlit sa (pritúli sa)
simulékony: prispôsobivý
simuló: prispôsobivý
sincs: niet; tiež nie je
sintér: šintér
sínylodés: živorenie
sínylodik: živorit (živorí)
síp: píštala
sípcsont: píštala
sípol: pískat (píska)
sír (fonév): hrob
sír (ige): plakat (plaká)
siralmas: žalostný
siránkozás: nárek
siránkozik: nariekat (narieka)
sírás: plac
sírkereszt: náhrobný kríž
sírko: náhrobný kamen
síruha: lyžiarsky oblek
sivár (kopár): pustý
sivár (örömtelen): bezútešný
sivárság: pustota
skarlát: šarlach
skatulya: škatula
só: sol
sodor (ige): unášat (unáša) so sebou; krútit (krúti)
sodrás (folyó): prúd (rieky)
sodródik: byt (je) unášaný
sodrony: drôtenka
sodronykötél: drôtené lano
sógor: švagor
sógorno: švagriná
soha: nikdy
sóhajt: vzdychnút si (vzdychne si)
sóhajtás: vzdychnutie
sok: vela; mnoho
Sok sikert!: Vela úspechov!
sokadalom: dav; masa
sokáig: dlho
sokall: považovat (považuje) za vela; pokladat (pokladá)
za vela
sokan: mnohí
sokaság: množstvo
sokasodik: rozmnožit sa (rozmnoží sa); rozmnožovat sa
(rozmnožuje sa)
sokéves: dlhorocný
sokféle: rôzny; rozmanitý
(63)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
sokfelé (hely): všelikde
sokfelé (irány): všelikade
sokféleség: mnohorakost; rozmanitost
sokgyermekes: mnohodetný
sokjegyu: viacciferný
sokkal (elobb): omnoho; ovela
soknyelvu: mnohojazycný
sokoldalú: mnohostranný
sokoldalúság: mnohostrannost
sokrétu: zložitý; mnohotvárny
sokszínu: mnohofarebný
sokszor: mnohokrát; velakrát
sokszoros: mnohonásobný
sokszorosít: rozmnožit (rozmnoží); rozmnožovat
(rozmnožuje)
sokszorosítás: rozmnoženie; rozmnožovanie
sokszögu: mnohouhlý; mnohouholníkový
sólyom: sokol
sompolyog: prikrádat sa (prikráda sa)
sonka: šunka
sonkás omlett: omeleta so šunkou
sopánkodik: nariekat (narieka)
sor: rad
sorakozás: nástup
sorakoztat: postavit (postaví) do radu
sorállás: cakanie v rade
sorfal: špalier; kordón; múr
sorjában: v rade
sorköz: medzera medzi riadkami
sorol: zaradit (zaradí); zaradovat (zaraduje); vymenovat
(vymenuje); vymenúvat (vymenúva)
soron kívül: mimo poradia
soros: nasledujúci
sorozat: seriál
sorozatos: opätovný; sériový
sorrend: poradie
sors: osud
sorscsapás: úder osudu
sorsdönto: osudný; životne dôležitý
sorshúzás: žrebovanie; tah
sorsol: losovat (losuje); žrebovat (žrebuje)
sorstárs: spolutrpitel; spolutrpitelka
sorszám: poradové císlo
sorszámnevek: radové císlovky
sorvad: chradnút (chradne); odumierat (odumiera)
sorvadás: chradnutie; odumieranie
sorvaszt: nicit (nicí); morit (morí)
sós: slaný; posolený; presolený
sósav: kyselina chlorovodíková
sose: nikdy
sótartó: solnicka
sovány: chudý
sóvárgás: túha
sóvárog: túžit (túži)
sóz: solit (solí)
söntés: výcap
söpör: zamiest (zametie); zametat (zametá)
söpredék: zberba; cvarga
sör: pivo
sörény: hriva
sörözo (fonév): piváren
sörte: štetina
sot: ba; ba ja
sötét: tmavý
sötétedik: stmievat sa (stmieva sa)
sötéten: tmavo
sötétség: tma
sötétzöld: tmavozelený
sövény: ohrada; plot z prútia
spaniel: španiel
spanyol (férfi): Španiel
spanyol (melléknév): španielsky
spanyol (no): Španielka
spárga: špargla
spatulya: špatula
sportcipo: športové topánky
sportcsarnok: športová hala
sporthorgászat: športový rybolov
sportkocsi: športové auto
sportközvetítés: športový prenos
sportlövészet: športová strelba
sportpálya: športové ihrisko
sportrepülo: športový letec
sportrepülogép: športové lietadlo
sportrovat: športová rubrika
sportszer: športové potreby; športové náradie
sporttáska: športová taška
stadion: štadión
startko: štartový kamen
statiszta (férfi): štatista
statiszta (no): štatistka
stilizál: štylizovat (štylizuje)
stílus: štýl
stílusos: štýlový
strand: pláž; štrand
strandbelépo: vstupenka na pláž
strandkabin: plážová kabinka
strandlabda: plážová lopta
strandszék: plážová stolicka
stréber: šplhún
sudár: urastený; štíhly
súg: šepkat (šepká)
sugall: vnuknút (vnukne) komu co
sugallat: vnuknutie
sugár (matematikai): polomer
sugár (pl. fény): lúc
sugároz (pl. fényt): žiarit (žiari)
sugárút: bulvár
sugárzik: žiarit (žiari)
sugárzó: žiarivý
(64)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
sugdosás: šeptanie
súgó: šepkár; šepkárka
suhan: mihnút sa (mihne sa)
suhint: šibnút (šibne)
suhog: šuštat (šuští)
súly: váha
súlyemelés: vzpieranie; vzpieracstvo
súlyhatár: maximálna váha
súlylökés: vrh gulou
súlymérték: váhová miera
súlyos: tažký; vážny
súlyos beteg: vážne chorý
súlyosbít: stažit (staží)
súlyosbító: pritažujúci
súlypont: tažisko
súlytalan: bez váhy
súlytalanság: bezváhový stav
súlyzó: cinky
sunyi: potutelný
súrlódás (valamivel): trenie
súrlódik (valamihez): triet sa (trie sa)
súrol (edényt): drhnút (drhne)
súrolókefe: kefa na drhnutie
surran: mihnút sa (mihne sa)
susog: šuštat (šuští)
suta: nešikovný
suttog: šuškat (šušká); šepkat (šepká)
suttyomban: potajme
süket: hluchý
süketnéma: hluchonemý
sül: piect sa (pecie sa); dikobraz
sületlen (nyers): nedopecený
sületlenség: hlúpost
sült: pecienka
sült hús: pecené mäso
süllyed: klesat (klesá)
süllyeszto: prepadlisko
sündörög: motat sa (motá sa)
süpped: zabárat sa (zabára sa)
süppedékes: pružný
süppedo: pružný
sürget: súrit (súri)
sürgetés: urgencia
sürgeto: urgencný
sürgölodik: cinit sa (ciní sa)
sürgöny: telegram
sürgönyöz: telegrafovat (telegrafuje)
sürgos: súrny
sürgos távirat: súrny telegram
sürgosen: súrne
surít: zhustit (zhustí); zhustovat (zhustuje)
surítés: zhustenie
suru (fonév): húština
suru (melléknév): hustota
suruség: hustý
süt (a nap): svietit (svieti)
süt (húst): piect (pecie)
sütkérezik: vyhrievat sa (vyhrieva sa) na slnku
sütorostély: pekársky rošt
svéd (férfi): Švéd
svéd (melléknév): švédsky
svéd (no): Švédka
svédasztal: švédsky stôl
szab (ruhát): strihat (strihá)
szab (szabályt): stanovovat (stanovuje)
szabad (melléknév): slobodný; volný
szabad (valamit tenni): smiet (smie)
szabad kocsi: volné vozidlo (žel.) volný vagón
Szabad?: Dovolíte?
szabadalmaz: patentovat (patentuje)
szabadalmi: patentný
szabadelvu: liberálny
szabadelvuség: liberalizmus
szabadfogású birkózás: zápas vo volnom štýle
szabadgondolkodó: volnomyšlienkár; volnomyšlienkárka
szabadido: volný cas
szabadít: vyslobodit (vyslobodí)
szabadító: osloboditel; osloboditelka
szabadjegy: volný lístok
szabadkozás: vyhováranie sa
szabadkozik: zdvorilo odmietat (odmieta)
szabadkomuves: slobodomurár
szabadlábon: byt (je) na slobode
szabadnap: volný den
szabadnapos: majúci volný den
szabados: neviazaný; neslušný
szabadosság: neviazanost; neslúšnost
szabadság: dovolenka
szabadságharc: národnooslobodzovací boj
szabadságol: dat (dá) komu dovolenku
szabadszájú: prostoreký
szabadtéri: prírodné (divadlo)
szabály: pravidlo
szabályellenes: proti pravidlám
szabályos: pravidelný
szabályoz: regulovat (reguluje)
szabálysértés: priestupok
szabályszeru: pravidelný
szabályszeruség: pravidelnost
szabálytalan: nepravidelný
szabálytalanság: nepravidelnost; priestupok
szabályzat: stanovy; predpisy
szabatos: výstižný
szabatosság: výstižnost
szabott (ár): pevná (cena)
szabvány: norma; štandard
szabványos: normalizovaný; štandardný
szag: zápach
szaggat: trhat (trhá)
szaggatott: trhavý
(65)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
szaglás: cuch
szagol: cuchat (cuchá)
szagos: vonavý; páchnúci
szagtalan: bez vône; bez zápachu
száguld: uhánat (uhána)
száj: ústa
szájal: papulovat (papuluje)
szájaskodás: papulovanie
szajha: flandra
szájhagyomány: ústna slovesnost
szájharmonika: ústna harmonika
szájhos: chvastún
szájhosködik: chvastat sa (chvastá sa)
szájíz: chut v ústach
szájkosár: náhubok
szajkóz: bezducho opakovat (opakuje)
szájtátva: s otvorenými ústami
szájvíz: ústná voda
szak (egyetemi: odbor
szák (horgász): rybárska siet
szak (szakmai): odbor
szakács: kuchár; kuchárka
szakácskönyv: kuchárska kniha
szakad: trhat sa (trhá sa)
szakadás: trhlina
szakadatlan: nepretržitý; stály
szakadatlanul: nepretržite; stále
szakadék: priepast
szakadozik: trhat sa (trhá sa)
szakadozott: roztrhaný
szakadt: roztrhaný
szakáll: brada
szakasz (katonai): cata
szakasz (matematikai): úsek
szakaszos: cyklický; postupný
szakavatott: odborný; zasvätený
szakdolgozat: diplomová práca
szakember: odborník; odbornícka
szakértelem: odborná znalost
szakirodalom: odborná literatúra
szakiskola: odborná škola
szakít (valakivel): rozíst sa (rozíde sa)
szakít (valamit): roztrhat (roztrhá)
szakítás: rozchod milencov
szakítás (sport): trh
szakképzés: odborný výcvik
szakkönyv: odborná kniha
szakkör: krúžok
szaklap: odborný casopis
szakorvos: odborný lekár; odborná lekárka
szakos: študuje odbor…
szakosít: špecializovat (špecializuje)
szakszeru: odborný; špeciálny
szakszeruség: odbornost
szaktanár: odborný ucitel; odborná ucitelka
szaktárgy: odborný predmet
szaktekintély: uznávaný odborník; uznávaná odbornícka
szaktudás: odborné vedomosti
szakvélemény: odborný posudok
szál (fonal): nit
szalad: bežat (beží)
szaladgál: behat (behá)
szalag (torna): stuha
szálka (fa): trieska
szálka (hal): rybia kost
száll: lietat (lieta); letiet (letí)
szállás: ubytovanie
szállít: vozit (vozí); dopravovat (dopravuje)
szállítás: doprava; prevoz
szállítható: schopný prevozu
szállító (fonév): dodávatel
szállítólevél: sprievodka
szálloda: hotel
szállodai garázs: garaž v hoteli
szállodai nap: den v hoteli
szállodai számla: hotelový úcet
szállodai személyzet: hotelový personál
szállodai vendég: hotelový host
szalma: slama
szalmaláng (átvitt ért.): chvílkové vzplanutie
szalmaszál: trubicka; násoska
szalonképes: vhodný; slušný
szalvéta: servítka
szalvéták: servítky
számadás: vyúctovanie
számára: pre koho/co
szamárfül: omárske uši
szamárköhögés: somársky kašel
szamárság: somárstvo
számbeli: císelný; pocetný
számfejtés: výpocet; kalkulácia
számít: pocítat (pocíta)
számítás: pocítanie
számítógép: pocítac; komputer
számkivetett: vyhnanec; vyhnankyna
számla: úcet
számlál: pocítat (pocíta)
számláló (matematikai): citatel
számláz: úctovat (úctuje)
számnevek: císlovky
számol: pocítat (pocíta)
számolás: pocítanie
számológép: pocítadlo
szamorodni: samorodni
számos: pocetný; mnohý
számosan: vela
számottevo: významný
számoz: císlovat (císluje)
számozatlan: neocíslovaný
számrendszer: císelná sústava
(66)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
számtalan: nespocetný
számtan: matematika
számtani: aritmetický
számuz: vypovedat (vypovedá); vyhnat (vyhná)
számuzetés: vyhnanstvo
számuzött: vyhnanec; vynankyna
számvitel: úctovníctvo
számvizsgálat: úctovná kontrola
szán (fonév): sane
szán (sajnál): lutovat (lutuje)
szánakozás: lútost
szánakozik: lutovat (lutuje) koho
szánakozó: lútostivý; súcitný
szánalom: lútost; súcit
szanaszét: kdekade; kadekde
szandál: sandále
szándék: úmysel
szándékos: úmyselný
szándékosan: úmyselne
szándékozik: zamýšlat (zamýšla)
szánt: orat (orie)
szántás: oranie; orba
szapora (gyors): rýchly
szaporaság: rýchlost
szaporátlan: nerýchly
szaporít: rozmnožovat (rozmnožuje)
szaporodás: rozmnožovanie
szaporodik: množit sa (množí sa)
szaporulat: prírastok
szappan: mydlo
szappanbuborék: mydlová bublina
szappanopera: telenovely
szapul: nadávat (nadáva)
szárad: vysychat (vysychá)
száraz: suchý
szárazföld: súš; pevnina
szárazföldi: suchozemský
szárazság: suchost; suchota
szardínia: sardinka
szárít: sušit (suší)
szárítás: sušenie
szárított: sušený
szarka: straka
származik: pochádzat (pochádza)
származó: pochádzajúci
származtat: odvodit (odvodí); odvodzovat (odvodzuje)
szárny (épület): krídlo
szárny (madáré): krídlo
szárnyal: nadnášat sa (nadnáša sa)
szárnyalás: nadnášanie nad niecím
szárnyashajó: odkrídlená lod
szarv: rohy
szarvas: jelen
szász (férfi): Sas
szász (melléknév): saský
szász (no): Saska
szatócs: obchodník s rozlicným tovarom
Szaturnusz: Saturnus
szatyor: nákupná taška
szavahiheto: vierohodný
szavahihetoség: vierohodnost
szavajárása (valakinek): prípoviedka
szaval: recitovat (recituje)
szavalat: recitácia
szavatol: rucit (rucí)
szavatolt: so zárukou
szavaz: hlasovat (hlasuje)
szavazás: hlasovanie
szavazat: hlas (vo volbách)
szavazatszámláló bizottság: volebná komisia
szavazattöbbség: väcšina hlasov
szavazó: volic; volicka
szavazóhelyiség: volebná miestnost
szavazókerület: volebný obvod
szavazólap: volebný lístok
szavazóurna: hlasovacia urna
szaxofon: saxofón
száz: sto
századik: stý
százalék: percento
százegy: stojeden
százegyedik: stoprvý
százezer: stotisíc
százezredik: stotisíci
százmillió: sto miliónov
száztizenegy: stojedenást
száztizenegyedik: stojedenásty
szebb: krajší
szed (virágot): zbierat (zbiera)
szédeleg: mat (má) závrat
szédít (valami): pôsobit (pôsobí) závrat
szédíto: závratný; udivujúci
szédül: mat (má) závrat
szédülés: závrat
szédületes: závratný; ohromujúci
szegel: pribit (pribije) klincami
szegély: lem
szegélyez: lemovat (lemuje)
szegény (melléknév): chudobný
szegényes: biedny
szegénység: bieda; chudoba
szegodik: pripojit sa (pripojísa)
szégyell: hanbit sa (hanbí sa)
szégyen: hanba
szégyenfolt: poškvrna
szégyenkezés: hanblivost
szégyenletes: hanebný
szégyenlos: hanblivý
szégyenszemre: na hanbu (sveta)
széjjel: osve; rozhádzane
(67)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
szék: stolicka
szekértoló: pätolizac; pätolizacka
székesegyház: katedrála; dóm
székfoglaló: inaugurálna
székház: ústredie
székhely: sídlo
széklet: stolica
székrekedés: zápcha
szekrény: skrina
szekrény (sport): koza (v gymnastike)
szekta: sekta
szel: rezat (reže); krájat (krája)
szél: vietor
szélcsend: bezvetrie
szelep: ventil
szélerosség: sila vetra
szeles: veterný
széles: široký
szélesít: rozšírit (rozšíri); rozšírovat (rozšíruje)
szélesköru: rozsiahly
szélességi fok: stupen zemepisnej šírky
szélességi kör: rovnobežka
szélesvásznú: širokouhlý
szélesvásznú film: širokouhlý film
szeletel: krájat (krája); nakrájat (nakrája); rezat (reže)
szélhámos: hochštapler; hochštaplerka
szélhudés: porážka; mozgová mrtvica
szelíd: krotký
szelídség: krotkost
szélirány: smer vetra
szellem (ész): duch
szellem (kísértet): strašidlo
szellemes: duchaplný; vtipný
szellemeskedik: mat (má) duchaplné reci
szellemesség: duchaplnost
szellemi: duševný; duchovný
szellemileg: duševne
szellemiség: zmýšlanie; mentalita
szello: vetrík
szellos: vetristý
szellozo: ventilacné zariadenie
szelloztet: vetrat (vetrá)
szélrózsa: veterná ružica
szélsebesen: rýchlo ako vietor
szélso (melléknév): krajný
szélsoség: krajnost; extrémnost
szélsoséges: extrémny
szélütés: mozgová mrtvica
szélvédett: chránený pred vetrom
szélvédo: ochranné sklo; predné sklo
szelvény: ústrižok
szem: oci
szembe: oproti
szembeállít: postavit (postaví) oproti sebe; poštvat
(poštve) proti sebe; konfrontovat (konfrontuje)
szembefordul: postavit sa (postaví sa) oproti komu;
postavit sa (postaví sa) proti komu
szembehelyezkedik: postavit sa (postaví sa) proti comu
szembekötos: hra na slepú babu
szemben: oproti; naproti
szembesít: konfrontovat (konfrontuje) s kým/cím
szembesítés: konfrontácia
szemcsés: zrnitý
szemelvény: úryvok; výnatok
személyes: osobný
személyesen: osobne
személyeskedés: osocovanie
személyeskedik: osocovat (osocuje) koho
személygépkocsi: osobné auto
személyi: osobný; personálny
személyi hiba: osobná chyba
személyi számítógép (PC): pocítac; komputer
személyiség: osobnost
személynév: osobné meno
személyrag: osobná prípona
személytelen: neosobný
szemérem: stud; cudnost
szeméremsértés: necudnost
szeméremsérto: necudný
szemerkél: poprchat (poprcha)
szemérmetlen: nehanblivý; bezocivý
szemész: ocný lekár; ocná lekárka
szemét: smeti
szemetes (melléknév): plný smetí
szemetes (tartó): nádoba na smeti
szemez: koketovat (koketuje) pohladom
szemfényvesztés: balamutenie
szemfényveszto: klamný; okúzlujúci
szemfog: ocný zub
szemforgató (melléknév): pokrytecký
szemhéjfesték: farba na mihalnice
szemközt: oproti
szemközti: náprotivný
szemlátomást: ocividne
szemle: prehliadka
szemlél: pozorovat (pozoruje)
szemlélet: názor; aspekt
szemléletes: názorný
szemlélo: pozorovatel; pozorovatelka
szemlélodés: obzeranie
szemlélodik: rozhliadat sa (rozhliada sa)
szemléltet: znázornit (znázorni); znázornovat
(znázornuje)
szemléltetés: znázornenie
szemmérték: odhad
szemöldök: obocie
szemöldökceruza: ceruzka na obocie
szempillafesték: farba na mihalnice
szempillafestés: farbenie mihalníc
szempilla-spirál: špirál na mihalnice
(68)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
szempont: hladisko
szemrehányás: výcitka
szemrehányó: vycítavý
szemtanú: ocitý svedok
szemtelen: bezocivý
szemtelenség: bezocivost
szemüveg: okuliare
szemüvegkeret: rám na okuliare
szemüvegtok: puzdro na okuliare
széna: seno
szende: nevinný
szendereg: podriemkavat (podriemkava)
szenderül: spat (spí)
szendvics: sendvic
szénfejto (gép): stroj na dobývanie uhlia
szénfejto (munkás): dobývac; dobývacka uhlia
szénsavas: s bublinami
szénsavas ásványvíz: minerálka s bublinami
szénsavmentes: bez bublinov
szénsavmentes ásványvíz: minerálka bez bublinov
szent (fonév): svätec; svätica
szent (melléknév): svätý
szentel (valamit valamire): svätit (svätí); zasvätit
(zasvätí)
szentesít: prijat (prijme)
szenteskedo (fonév): robiaci za svätým
szenteskedo (melléknév): robit (robí) za svätým
szenved: trpiet (trpí)
szenvedély: vášen
szenvedélybetegség: chorobná závislost
szenvedélyes: vášnivý
szenvedélyesen: náruživo
szenvedés: utrpenie; trápenie
szenvedo ige: trpný tvar slovesa
szenvelgés: afektovanie
szenvtelen: lahostajný
szenny: špinavost; špina
szennyes (fonév): špinavá bielizen
szennyes (melléknév): špinavý
szennyestartó: nosník na špinavú bielizen
szennyezett víz: špinavá voda; znecistovaná voda
szép: pekný
szépen: pekne
szépirodalom: krásna literatúra; beletria
szépít: okrášlovat (okrášluje)
szeplotlen (átvitt ért.): nepoškvrnený
szépmuvészet: výtvarné umenie
szépmuvészeti múzeum: múzeum výtvarného umenia
szépséges: krásny
szeptember: september
szépül: opeknievat (opeknieva)
szer (pl. orvosság): prostriedok
szer (valahányszor): -krát; raz
szerb (férfi): Srb
szerb (melléknév): srbský
szerb (no): Srbka
szerda: streda
szerelék: súciastky
szerelem: láska
szerelmes: zalúbený
szerelmespár: zalúbenci
szerelmi: lúbostný
szerencse: štastie
szerencsejáték: hazardná hra
szerencsés: štastný
szerencsétlen: neštastný
szerencsétlenség: neštastie
szerencsétlenül: neštastne
szerény: skromný
szerénység: skromnost
szerénytelen: neskromný
szerep: úloha; rola
szerepel: úcinkovat (úcinkuje); vystupovat (vystupuje)
szerepkör: okruh hereckých úloh
szereplés: úcinkovanie; vystupovanie
szereplo (férfi): úcinkujúci
szereplo (no): úcinkujúca
szereposztás: obsadenie úloh
szeretet: láska
szereto (férfi): milenec
szereto (melléknév): milujúci
szereto (no): milenka
szerez (vesz): zaobstarat (zaobstará)
szerez (zenét): komponovat (komponuje)
szerint: podla
szerkeszt (újság): zostavit (zostaví); zostavovat
(zostavuje); redigovat (rediguje)
szerkesztés: konštrukcia
szerkeszto (férfi): redaktor
szerkeszto (no): redaktorka
szerkesztoség: redakcia
szerkezet: mechanizmus; konštrukcia; štruktúra
szerszám: nástroj
szerszámosláda: nástrojová debna
szertartás: obrad
szertartásos: obradný
szerte: všade
szertelen: nesmierny
szertorna: cvicenie na náradí
szerves: organický
szervetlen: anorganický
szervez: organizovat (organizuje)
szervezés: organizovanie)
szervezet (csoport): organizácia
szervezet (emberi): organizmus
szervezett: organizovaný
szervezett utazás: organizovaná cesta
szervezo (fonév): organizátor; organizátorka
szervi: organický
Szervusz!: Servus!; Ahoj!
(69)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
szerzemény (tulajdon): získaná vec
szerzés: získanie
szerzett: získaný
szerzo (férfi): autor
szerzo (no): autorka
szerzodés: zmluva
szerzodéses: zmluvný
szerzodésszegés: porušenie zmluvy
szerzodik: uzavriet (uzavrie) zmluvu
szesz: lieh
szeszélyes: vrtošivý
szét (ketté): rozszétágazás: rozvetvenost
szétágazó: rozvetvený
szétárad: rozvalit sa (rozvalí sa)
szétbont: rozviazat (rozviaže); robrat (rozoberie);
rozoberat (rozoberá)
szétesés: rozpad
szétesik: rozpadat (rozpadá)
szétfolyó: roztekajúci
szétforgácsol: roztrieštit (roztriešti)
szétforgácsolódik: roztrieštit sa (roztriešti sa)
széthasad: rozštiepit sa (rozštiepi sa)
széthullik: rozpadnút sa (rozpadne sa); rozpadávat sa
(rozpadáva sa)
széthúz: roztiahnut (roztiahne)
széthúzás: nezhoda
szétküld: rozoslat (rozošle)
szétmegy (romlik): rozchádzat sa (rozchádza sa);
rozpadnút sa (rozpadne sa)
szétnéz: poobzerat sa (poobzerá sa)
szétoszlat: rozohnat (rozženie)
szétoszt: rozdelit (rozdelí); rozdat (rozdá)
szétosztás: rozdelenie; rozdanie
szétrombol: zbúrat (zbúra)
szétszed: rozoberat (rozoberá)
szétszór: roztrúsit (roztrúsi)
szétszórt: roztrúsený
szexuális: sexuálny
szexualitás: sexualita
Szia!: Ahoj!
sziámi macska: siamska macka
szid: karhat (karhá) koho; nadávat (nadáva) komu na co
szidalmaz: karhat (karhá) koho; nadávat (nadáva) komu
na co
szidalmazás: pokarhanie; vyhrešenie
szidalom: pokarhanie
szigor: prísnost
szigorít: sprísnit (sprísni); sprísnovat (sprísnuje)
szigorlat: rigorózum
szigorlatozik: robit (robí) rigoróznu skúšku
szigorú: prísny
szigorúan: prísne
szikár: vysušený; vychudnutý
szikkad: vyschýnat (vyschýna)
szikkadt: vyschnutý
szikla: skala
sziklás: skalnatý
sziklaszilárd: skalopevný
szikra: iskra
szikrázik: iskrit (sa) (iskrí (sa))
szilaj: bujný
szilánk: crepina; trieska
szilárd: tuhý; pevný; silný
szilárdan: pevne; silne
szilárdít: upevnit (upevní)
szilvalekvár: slivkový lekvár
szilvapálinka: slivovica
szimat: nuch
szimatol: nuchat (nuchá)
szín: farba
színdarab: divadelná hra
színes: farebný
színes film: farebný film
színes litográfia: farebná litografia
színész: herec
színészkedik (alakoskodik): pretvarovat sa (pretvaruje
sa)
színészkedik (foglalkozás): predstierat (predstiera); že
je hercom
színészképzés: školenie hercov
színészno: herecka
színez (befest): vyfarbit (vyfarbí)
színfalak: kulise
színház: divadlo
színházi: divadelný
színházi közvetítés: divadelné vysielanie
színházlátogató: divák
színhely: miesta deja; dejisko
színiiskola: herecká škola
színjátszó (melléknév): mení farbu
szinkronizál: dabovat (dabuje)
szinkronizált: dabovaný
színlap: divadelný program
színlel: predstierat (predstiera); simulovat (simuluje)
színlelt: predstieraný
színmuvész: herec
színmuvészno: herecka
színpad: javisko
szint: poschodie; vrstva
szinte: skoro; takmer
színtelen: bezfarebný
szintén: tiež
színtiszta: círocistý
színvonal: úroven
sziporkázik: sršat (srší) iskrami; sršat (srší) vtipom
szirup: sirup
sziszeg: sipiet (sipí)
szít (gyulöletet): roznecovat (roznecuje); roznietit
(roznieti)
(70)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
szít (tüzet): rozdúchat (rozdúcha)
szitaköto: vážka
szitkozódás: nadávka
szitkozódik: nadávat (nadáva)
szitok: nadávka
szív (belélegez): vydychovat (vydychuje); sat (saje);
fajcit (fajcí)
szív (fonév): srdce
szivacs: špongia
szivárgás: presakovanie
szivárgó: presakovací
szivárog (anyag): presakovat (presakuje); unikat (uniká)
szivárvány: dúha
szívbaj: srdcová choroba
szívbemarkoló: dojímavý
szívbeteg: chorý na srdce
Szívbol köszönöm önnek.: Dakujem Vám zo srdca.
szívdobbanás: tep srdca
szívdobogás: tlkot srdca
szívélyes: srdecný
szíves: milý; láskavý
Szívesen!: Vdacne!
szívesség: láskavost
szívinfarktus: srdcový infarkt
szívós: húževnatý
szívroham: srdcový záchvat
szívszaggató: srdcelomný
szívszélhudés: srdcová porážka
szívszorongva: s úzkostou
szívtelen: bez srdca; bezcitný; krutý
szívtelenség: bezcitnost; krutost
szívvel-lélekkel: telom i dušou
szkenner: skener
szláv (férfi): Slovan
szláv (melléknév): slovanský
szláv (no): Slovanka
szlovák (férfi): Slovák
szlovák (melléknév): slovenský
szlovák (no): Slovenka
Szlovákia: Slovensko
szlovén (férfi): Slovinec
szlovén (melléknév): slovinský
szlovén (no): Slovinka
szó: slovo
szóáradat: príval slov
szoba: izba
szoba kiadó: izba na prenajatie
szobafoglalás: rezervovanie izby
szobafoglalást visszaigazol: potvrdit (potvrdí)
rezervováciu izby
szobalány: chyžná
szobapincér: casník; casnícka; boy
szobaszám: císlo izby
szobaszervíz: hotelový servis
szobát foglal: rezervovat (rezervuje) izbu
szóbeli: ústny
szóbeszéd: povedacky
szobor: socha
szoborpark: záhrada sôch
szoborszeru: tak vyzerá ako socha
szobrász (férfi): sochár
szobrász (no): sochárka
szobrászat: sochárstvo
szocialista állam: socialistický štát
szódavíz: sóda
szófaj: slovný druh
szófejtés: etymológia
szófogadatlan: neposlušný
szófogadó: poslušný
szófukar: málovravný
szokás: zvyk
szokásos: obvyklý; zvycajný
szokatlan: neobvyklý; nezvycajný
szókép: metafóra
szokik (valamihez): zvyknut si (zvykne si)
szókimondás: prostorekost
szókimondó: prostoreký
szókincs: slovná zásoba
szoknya: sukna
szokott (szokásos): obvyklý; zvycajný
szoktat: navykat (navyká)
szoktatás: návyk
szól (valaki; valami): povedat (povedá); urcený komu;
zniet (zneje)
szól (valakirol; valamirol): hovorit (hovorí) o kom/o com
szólam (hang): hlas; part; fráza
szólás: úslovie
szólásszabadság: sloboda prejavu
szolgai: otrocký
szolgálat: služba
szolgálati utazás: služobná cesta
szolgálatkész: úslužný
szolgálatmentesség: oslobodenost od služby
szolgalelku: servilný
szolgalelkuség: servilnost
szolgáltat: dodat (dodá); dodávat (dodáva)
szolgáltatás: poskytovanie; služby
szolid: solídny
szólít: volat (volá); oslovit (osloví); oslovovat (oslovuje)
szóló (fonév): sólo
szóló (melléknév): hovoriaci
szombat: sobota
szomjas: smädný
Szomjas vagyok!: Som smädný!
szomjazik: byt (je) smädný
szomorít: zarmútit (zarmúti); zarmucovat (zarmucuje)
szomorkás: trochu smutný
szomorkodik: byt (je) smutný
szomorú: smutný
szomorúság: smútok
(71)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
szomszéd (férfi): sused
szomszéd (no): susedka
szomszédos: susedný
szomszédság: susedstvo
szónok: recník
szónoki: recnícky
szónokias: rétoricky
szónoklás: recnicky prejav
szónoklat: rec; prejav
szónokol: recnit (recní)
szópárbaj: slovný súboj
szopik: cicat (cicia)
szopogat: cmúlat (cmúla)
szoprán: soprán
szoptat: dojcit (dojcí)
Szóra sem érdemes!: Nestojí to ani za mienku!
szórakozás: zábava
szórakozik: zabávat sa (zabáva sa)
szórakozott: roztržitý
szórakozottság: roztržitost
szórakoztat: zabávat (zabáva)
szórakoztató: zábavný
szórend: slovosled
szorgalmas: usilovný
szorgalmaz: súrit (súri); urgovat (urguje)
szorgalmazás: súrenie
szorgalom: usilovnost
szorgos: usilovný
szorgoskodás: usilovanie
szorgoskodik: cinit sa (ciní sa); snažit sa (snaží sa)
szorít: zovriet (zovrie)
szorítás: zovrenie
szorítkozik: obmedzit sa (obmedzí sa); obmedzovat sa
(obmedzuje sa)
szorító: zverák; ring
szorong (aggódik): mat (má) pocit úzkosti
szorong (helyen): tlacit sa (tlací sa)
szorongás (aggódás): tlacenica; úzkost
szorongat: stískat (stíska)
szorongó: úzkostný
szórópisztoly: rozprašovacia pištol
szoros (melléknév): tesný
szorosan: tesne
szoroz: násobit (násobí)
szorul: byt (je) zaseknutý; úžit sa (úži sa); byt (je)
odkázaný na koho/co
szórványos: sporadický
szorzás: násobenie
szószaporítás: dlhé zbytocné táranie
szószátyár: táradlo
szószedet: slovnícek
szószegés: porušenie slova
szószego (melléknév): vierolomný
szószóló: intervent; interventka
szótag: slabika
szótagol: slabikovat (slabikuje)
szótár: slovník
szótlan: nevravný
szótlanság: nevravnost
szótlanul: bez slova
szótöbbség: väcšina hlasov
szóval: teda; skrátka
szóváltás: polemika
szóvicc: slovný žart
szózat: prevolanie; výzva
szöcske: kobylka
szög: klinec
szög (matematikai): uhol
szöges (ellentét): ostrý
szöges (szegecses): klincami vybitý
szögletes: hranatý
szögletzászló: rohová zástavka
szögméro: uhlomer
szoke (férfi): blond
szoke (melléknév): plavý; plavovlasý
szoke (no): plavovláska
szökés: útek
szokeség: plavost
szökevény: utecenec
szökik: utiect (utecie); utekat (uteká)
szokítés: odfarbenie
szökoév: priestupný rok
szöktet: pomôct (pomôže) pri úteku
szöktetés: pomoc pri úteku
szolo: hrozno
szoloskert: vinohrad; záhradná vinica
szoloto: vinic (koren i ker)
szonyeg: koberec
szonyeg (sport): žinenka
szonyegszövés: tkanie kobercov
szormentén: robit (robí) komu co po srsti
szörnyen: strašne
szörnyu: strašný
szörnyuség: strašná vec
szorös: chlpatý; srstnatý
szoröstül-boröstül: spolu so všetkým
szörp: sirup
szorszálhasogatás: punktickárstvo
szortelenítés: depilácia
szorzet: ochlpenie
szottes: domáca (vzorkovaná) tkanina
szöveg: text
szövegez: koncipovat (koncipuje); štilizovat (štilizuje)
szövegezés: koncipovanie
szöveghu: presný (preklad)
szövegkönyv: libreto
szövet (biológiai): tkanivo
szövet (textil): vlnená látka; tkanina
szövetkezés: združovanie; združenie
szövetkezet: družstvo
(72)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
szövetkezik: združit sa (združí sa); združovat sa
(združuje sa)
szövetség (politikai): zväz
szövetséges (fonév): spojenec
szövetséges (melléknév): spojenecký
szövetségi: zväzový; spolkový; federálny
szövevény: splet
szövevényes: spletitý
szövodik: utvárat sa (utvára sa)
szövodmény: komplikácia
sztár: hviezda
sztrájk: štrajk
sztrájktöro: štrajkokaz
szundikál: podriemkavat (podriemkavá)
szundikálás: podriemkavanie
szunnyad: driemat (drieme)
szunnyadás: spanie
szúnyog: komár
szúnyog és rovarirtó: prostriedok na nicenie hmyzu a
komára
szúr: pichnút (pichne); pichat (pichá)
szúrás: pichanie
szurdok: úžlabina; rokla; výmol
szurkol: drukovat (drukuje)
szurkoló: fanúšik
szúrós: pichlavý
szuvas: crvotocivý; deravý
szuvasodás: kaz
szuvasodik: práchniviet (práchnivie); kazit sa (kazí sa)
szuvenír: suvenír na cestu
szuverén állam: zvrchovaný štát
szuk: úzky
szukít: zúžit (zúži)
szukmarkú: skúpy
szukölködés: bieda
szukölködik: triet (trie) biedu
szukölködo: souvenir; darcek
szukös: skromný; malý
szükség: potreba; núdza
szükséges: potrebný; nutný
szükséglakás: núdzový byt
szükséglet: potreba
szükségmegoldás: núdzové riešenie
szükségszeruség: nevyhnutnost
szükségtelen: nepotrebný
szukszavú: málovravný
szukül: úžit sa (úži sa)
szül: rodit (rodí); porodit (porodí)
szülemény: výtvor; výplod
szülés: pôrod
szülész (férfi): pôrodník
szülész (no): pôrodnicka
születés: narodenie
születik: narodit sa (narodí sa)
szüloföld: rodná zem
szülohely: rodisko
szülok: rodicia
szüloszoba: pôrodná sála
szülováros: rodné mesto
szünet: prestávka; pauza
szünetel: mat (má) prestávku
szüneteltet: prerušit (preruší)
szunik: prestávat (prestáva)
szünnap: volný den
szüntelenül: neprestajný
szüret: oberacky
szüretel: oberat (oberá)
szürke: sivý
szürkehályog: sivý zákal
szürkeség: sivost
szürkül (oszül): šediviet (šedivie)
szuz (fonév): panna
szuz (melléknév): panenský
szuzbeszéd: nástupná rec
tábla: tabula
táblakép: ikona
táblázat: tabulka
tabletta: tableta
tábor: tábor
tábortuz: vatra
tacskó: jazvecík
tág: volný; široký
tag (férfi): clen
tag (no): clenka
tagad: zapierat (zapiera)
tagadás: zapieranie
tagadhatatlan: nepopieratelný
tagadó: záporný
tagadószó: záporová castica
tágas: priestranný
tagbaszakadt: zavalitý
tagdíj: clenský príspevok
tágít (bovít): rozšírit (rozšíri); rozšírovat (rozšíruje)
tágítás: rozšírenie; rozšírovanie
taglal: rozobrat (rozoberie); rozoberat (rozoberá)
taglejtés: gestikulácia
tagol (részekre): rozclenit (rozclení)
tagolás: rozclenovanie
tagolatlan: neclenený
tagolt: clenený
tagozat: sekcia; odbor; oddelenie; odbocka
tagozódik: clenit sa (clení sa)
tágul: rozšírit sa (rozšíri sa); rozšírovat sa (rozšíruje sa)
táj: kraj
tájék: oblast
tájékozatlan: neinformovaný
tájékozatlanság: neinformovanost
tájékozódás: orientácia; informovanie sa
tájékozódási futás: orientacný beh
tájékozódási verseny: orientacná sútaž
(73)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
tájékozódik: orientovat sa (orientuje sa); informovat sa
(informuje sa)
tájékozott: informovaný
tájékoztat: orientovat (orientuje); informovat (informuje)
tájékoztatás: informácia
tájékoztató (fonév): prospekt
tájékoztató (melléknév): informacný; informatívny
tájkép: krajinka
tájnyelv: nárecie; dialekt
TAJ-szám: císlo poistenca
tájszó: nárecové slovo
tájszólás: nárecie; dialekt
takar (lefed valamivel): kryt (kryje)
takarékos (melléknév): úsporný; sporivý
takarékosság: sporivost; úspornost
takargat (átvitt ért.): zakrývat (zakrýva)
takarít: upratovat (upratuje)
takarítóno: upratovacka
takaró: prikrývka; pokrovec
takarodik (takarodj!): Pratat sa (prace sa)
takaros: švárny; vkusný
taknyos (fonév): sopliak
taknyos (melléknév): soplavý
tákolmány: látanina
tál: misa
talaj: pôda
talajtorna: prostné; prostné cvicenie
tálal: servirovat (serviruje)
talál (célba): trafit (trafí)
talál (lel): nájst (nájde); nachádzat (nachádza)
találat: zásah
találékony: dôvtipný
találékonyság: dôvtip
találgat: hádat (háda)
találgatás: dohad
található: možno nájst
találka: rande
találkozás: stretnutie
találkozik: stretnút sa (stretne sa)
találkozó (összejövetel): stretnutie; schôdzka
találkozó (sport): zápas
találmány: vynález
találó: výstižný
tálaló: príborník; servírovacia miestnost
találóan: výstižne
találomra: naslepo; naverímboha
találóskérdés: hádanka
talált: nájdený
talán: azda; hádam
talány: záhada
talapzat: podstavec; piedestál
talár: talár
tálca: tácka
tallóz: paberkovat (paberkuje)
talmi (melléknév): nepravý; falošný
talpal (cipot): podbit (podbije); podbíjat (podbíja)
talpal (futkos): nachodit sa (nachodí sa)
talpalatnyi: piad (zeme)
talpko: päta; piedestál
talpnyaló (fonév): pätolizac
talpnyaló (melléknév): pätolizacský
talponálló: výcap
talpraesett: pohotový; bystrý
tályog: hnisavé ložisko
támad (valakire): útocit (útocí)
támadás: útok
tamáskodik: pochybovat (pochybuje) o com
támasz: opora
támaszkodik: podopriet (podoprie); podopierat sa
(podopiera sa)
támaszt: opriet (oprie) o co
támla: operadlo
támlásszék: stolicka s operadlom
támogat (átvitt ért.): podporovat (podporuje)
támogatás: podpora; podporovanie
támolygás: tackanie
támolyog: tackat sa (tacká sa)
tan: ucenie; náuka
tanács (javaslat): rada
tanács (testület): rada
tanácsadás: poradenská služba
tanácsadó: poradca; poradkyna
tanácsadó (hely): poradna
tanácskozás: porada; rokovanie
tanácskozik: rokovat (rokuje) o com
tanácsol: radit (radí)
tanácsos (fonév): radca
tanácstalan: bezradný
tanácstalanság: bezradnost
tanácsterem: zasadacia sien
tanakodás: rozmýšlanie
tananyag: ucivo
tanár: ucitel; profesor
tanárno: ucitelka; profesorka
tanársegéd: asistent (na vysokej škole na univerzite);
asistentka (na vysokej škole na univerzite)
tánc: tanec
táncdalverseny: festival tanecnej piesne
táncmulatság: tanecná zábava
táncmuvészet: tanecné umenie
táncol: tancovat (tancuje)
táncos: tanecník
táncosno: tanecnica
táncterem: tanecná sála
táncverseny: tanecná sútaž
tánczene: tanecná hudba
tandíj: školné
tandíjmentesség: netreba platit školné (oslobodenost)
tanév: školský rok
tanfolyam: kurz
(74)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
tanga: tanga; nohavicky
tangóharmonika: akordeón
tanít: ucit (ucí)
tanítás: ucenie; vyucovanie
tanító (fonév): ucitel na nizšom stupni v základnej
škole; ucitelka na nizšom stupni v základnej škole
tanító (melléknév): vyucujúci
tanítóno: ucitelka na nizšom stupni
tanítvány (férfi): žiak; študent; uceník; nasledovník
tanítvány (no): žiacka; študentka
tankönyv: ucebnica
tanköteles: školopovinný
tanksapka: kryt na nádrži
tanonc: ucen; ucnica
tanrend: rozvrh hodín
tanszék: katedra
tantárgy: ucebný predmed
tanterem: ucebna
tanterv: ucebné osnovy
tántoríthatatlan: neoblomný
tántorog: tackat sa (tacká sa)
tanú: svedok; svedkyna
tanul: ucit sa (ucí sa)
tanulás: ucenie
tanulatlan: neškolený
tanulékony: ucenlivý
tanulmány: štúdium
tanulmányoz: študovat (študuje); skúmat (skúma)
tanulmányút: študijná cesta
tanuló (fiú): žiak; študent
tanuló (lány): žiacka; študentka
tanulság: ponaucenie
tanulságos: poucný
tanult: ucený; vzdelaný
tanúsít: svedcit (svedcí)
tanúsítvány: svedectvo
tanúskodik: svedcit (svedcí)
tanügy: školstvo
tanügyi: patrí pod školstvo
tanya: tana
tanyázik: pelešit (peleší); bývat (býva); zdržovat sa
(zdržuje sa)
tányér: tanier
tapad: lepit sa (lepí sa)
tapadás: prilnavost
tapadó: lepkavý
tápanyag: živina
tapasz: náplast; tmlivo
tapasztal: skúsit (skúsi)
tapasztalat: skúsenost
tapasztalatcsere: výmena skúsenosti
tapasztalati: skúsnostný
tapasztalatlan: neskúsený
tapasztalt: skúsený
tápegység: byte
tapéta: tapeta
tapint: hmatat (hmatá)
tapintás: hmat
tapintat: takt
tapintatlan: netaktný
tapintatlanság: netaktnost
tapintatos: taktný
tapintható: hmatatelný
táplál: dojcit (dojcí)
táplálás: krmenie
táplálkozás: strava; stravovanie
táplálkozik: stravovat sa (stravuje sa)
tápláló: výživný
táplált (melléknévi igenév): živený
tapodtat sem enged: neustúpit (neustúpi)) ani o krok
tapogat: ohmatávat (ohmatáva)
tapogatás: ohmatávanie
tapogató: tykadlo
tapogatózik: hmatat; sondovat (sonduje)
tapos: šliapat (šliape)
táppénzen van: byt (je) na nemocenskej
taps: potlesk
tapsol: tlieskat (tlieska)
tápszer: detská výživa; výživa
tar (kopasz): holý
tára (mérlegen): tara
tarajos: hrebenatý
tárca (levéltárca): náprsná taška
tárca (miniszteri): kreslo; rezort
tárca (újságcikk): fejtón
tárcsa: kotúc; císelník; lopatka; výpravka
tárcsáz: vytocit (vytocí) císlo; vytácat (vytáca) císlo
tárgy: predmet
tárgyal: rokovat (rokuje) o com
tárgyalás: rokovanie
tárgyaló (melléknév): rokujúci
tárgyaló (terem): pojednávacia sien
tárgyalóasztal: konferencný stôl
tárgyas ige: predmetové sloveso
tárgyatlan ige: bezpredmetové sloveso
tárgyeset: akuzatív
tárgyi: vecný; predmetný
tárgyilagos: vecný; objektívny
tárgyilagosság: objektívnost
tárgykör: tematika; tematický okruh
tárgytalan: bezpredmetný
tarka: pestrý; strakatý
tarkállik: pestrit sa (pestrí sa)
tarkaság: pestrofarebnost
tarkó: tylo
tárlat: výtvarná; výstava
tárló: výstavná skrinka
tárna: štôlna
társ: druh; partner; spolocník
társadalmi: spolocenský
(75)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
társadalom: spolocnost
társadalombiztosítás: sociálne zabezpecenie
társadalomtudomány: spolocenská veda
társalgás: rozhovor
társalgó (hely): spolocenská miestnost
társalog: zhovárat sa (zhovára sa)
társas: spolocný
társaság: spolocnost
társasház: dom v spolocnom vlastnictve
társasjáték: spolocenská hra
társasutazás: zájazd
társít: združit (združí); združovat (združuje)
társtulajdonos: spolumajitel; spolumajitelka
társulás: združenie sa
társulat: spolocnost; súbor
tart (fog): držat (drží)
tart (ido): trvat (trvá)
tartalék: zásoba; rezerva
tartalékol: robit si (robí si) zásoby
tartalmas: výdatný; obsažný
tartalmatlan: bezobsažný
tartalmaz: obsahovat (obsahuje)
tartalom: obsah
tartalomjegyzék: obsah
tartály: nádrž
tartálykocsi: cisternový voz
tartás (jószág): chovanie
tartás (test): držanie
tartásdíj: výživné
tarthatatlan: neudržatelný
tartható: držatelný
tartó (ido): trvajúci
tartó (váz): nosník
tartogat: uchovávat (uchováva)
tartomány: država; provincia
tartós: trvalý; stály
tartós hullám: trvalá ondulácia
tartósít: konzervovat (konzervuje)
tartósság: trvalost
tartozás (adósság): dlh
tartozás (valamihez): príslušnost
tartozék: príslušenstvo
tartozik (adós): patrit (patrí)
tartozik (valamihez): patrit (patrí) k niekomu
tartózkodási vízum: povolenie k pobytu; vízum
tartózkodik (valahol): zdržat sa (zdrží sa); zdržovat sa
(zdržuje sa)
tartózkodik (valamitol): zdržat sa (zdrží sa); zdržovat
sa (zdržuje sa)
tartózkodó: zdržanlivý
tárul: otvorit sa (otvorí sa); otvárat sa (otvára sa)
táska: taška
táskaszámítógép (laptop): notebook; laptop
taszít (lök): sotit (sotí)
taszítás: odpudzovanie
taszító: odpudivý
tataroz: renovovat (renovuje)
tatarozás: renovácia
tátong: zívat (zíva)
tátott (száj): otvorený
tavaly osszel: minulý jesen
tavasz: jar
tavaszi kabát: jarný kabát
távbeszélo: telefonický; telefón
távbeszélo-hálózat: telefónna siet
távcso: dalekohlad
távfutés: dialkové kúrenie
távirányítás: riadenie na dialku
távirányító: dialkový ovládac
távirat: telegram
távirati utalvány: telegrafická poukážka; poukážka na
telegram
táviratkihordó: poštár telegramov; poštárka telegramov
táviratoz: telegrafovat (telegrafuje)
távközlés: telekomunikácia
távlat: perspektíva
távlati: perspektívny
távol: daleko; dialka
távolból: zdaleka
távoli: daleký
Távol-Kelet: Daleký Východ
távol-keleti: dalekovýchodný
távollét: neprítomnost; absencia
távollevo: neprítomný
távolmaradás: neprítomnost
távolodik: vzdalovat sa (vdaluje sa)
távolra: na daleko
távolság: vzdialenost; dialka
távolsági: dialkový
távolsági hívás: medzimestský telefonicky rozhovor
távolugrás: skok do dialky
távozás: odchod
távozik: odíst (odíde); odchádzat (odchádza)
távozó: odchádzajúci
taxi: taxík
taxiállomás: stanovište taxíkov
te: ty
tea: caj
téboly: šialenstvo
tébolyda: blázinec
tébolyult: šialený
technikai sport: technický šport
technikum: stredná škola technická
technikus: technik; technicka
teendo: práca; úloha
téged: teba
tegez (tok): tulec; tulajka
tegez (valakit): tykat (taká) komu
tegezodik: tykat si (tyká si)
téglalap: obdlžnik
(76)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
tegnap: vcera
tegnapelott: predvcerom
tegnapi: vcerajší
tehát: teda; tak teda
tehén: krava
teherautó: nákladné auto
teherforgalom: nákladná doprava
teherfuvarozás: nákladná doprava
tehermentes: nezatažený
tehermentesít: odbremenit (odbremení)
tehetetlen: bezmocný
tehetetlenség: bezmocnost
tehetetlenül: bezmocne
tehetos: majetný
tehetség: nadanie; talent
tehetséges: nadaný; talentovaný
tehetségtelen: netalentovaný
tehetségtelenség: antitalent
tej: mlieko
tejberizs: ryžová kaša
tejel: dojit (dojí)
tejes: mliecný
tejeskávé: biela káva
tejszín: sladká smotana; šlachacka
tejszínes: šlachackový
tejszínhab: šlahacka
Tejútrendszer: Mliecna cesta
tekegolyó: gula (ku hre v kolky)
tekepálya: kolkáren
tekercs: zvitok
tekercsel: navit (navije)
tekereg: potulovat sa (potuluje sa)
tekert: klukatý
tekervény: záhyb
tekervényes: popletený
teketóriázik: okolkovat (okolkuje)
tekézés: hra v kolky; kolky
tekézik: hrat (hrá) kolky
tekint (néz): pozriet (pozrie)
tekintély: vážnost; autorita
tekintélyes: vážený; uznávaný
tekintélyrombolás: podkopávanie autority
tekintélytisztelet: uznávanie autority
tekintet: pohlad
teknoc: korytnacka
tékozlás: plytvanie
tékozló (férfi): márnotratník
tékozló (melléknév): márnotratný
tékozló (no): márnotratnica
tékozol: plytvat (plytvá)
tél: zima
tele: plný; plno
telefax: telefax
telefon: telefón
telefonál: telefonovat (telefonuje)
telefonbeszélgetés: telefonický hovor
telefonhívás: telefonická výzva
telefonkagyló: telefónne slúchadlo
telefonkészülék: telefónny aparát
telefonkönyv: telefónny zoznam
telefonközpont: telefónna centrála
telefonos szoba: izba s telefónom
telefonszámom: moje telefónne císlo je
telek: pozemok
telekkönyv: pozemková kniha
teleobjektív: objektív
teleönt: naplnit (naplní)
telep (hely): sídlisko; kolónia
telepedik: usadit sa (usadí sa); usadzovat sa (usadzuje
sa)
telepes (férfi): osadník
telepes (melléknév): usadlícky
telepes (no): osadnícka
telepít: osadit (osadí); osadzovat (osadzuje)
telepítés: osadzovanie
település: osada
televízió: televízia
televíziós: televízny
telex: telex
telhetetlen: nenásytný
telhetetlenség: nenásytnost
téli: zimný
téli idoszámítás: zimný cas
télies: zimný; ako v zime
telihold: spln mesiaca
telik (edény): plnit sa (plní sa)
telik (ido): ubiehat (ubieha)
télikabát: zimný kabát
telít: nasýtit (nasýti); nasycovat (nasycuje)
telitalálat: priamy zásah
telített: nasýtený
telivér: plnokrvník
teljes: celý; úplný; kompletný
teljes ellátással: s celým zaopatrením
teljesen: celkom; úplne
teljesít: plnit (plní)
teljesítés: plnenie; splnenie
teljesíthetetlen: nesplnitelný
teljesítheto: splnitelný
teljesítmény: výkon
teljesség: úplnost; kompletnost
teljhatalmú (melléknév): splnomocnený
teljhatalom: plná moc
telt: plný
téltemetés: pochovanie zimy
teltkarcsú: plnoštíhly
téma: téma
temet: pochovat (pochová); pochovávat (pochováva)
temetés: pohreb
temeto: cintorín
(77)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
templom: kostol
tempó (ütem): tempo
ténfereg: potlkat sa (potlka sa)
tengely (tárgy): hriadel; os; náprava
tenger: more
tengerentúl: za morom
tengerentúli: zámorský
tengerész: námorník
tengerészkék: námornícka modra
tengeri mérföld (1852 méter): morská míla (1852 m)
tengeri rák: rak morský
tengerkék: má takú modrú farbu ako more
tenget: živorit (živorí)
tenisz: tenis
teniszezik: hrat (hrá) tenis
teniszlabda: tenisová lopticka
teniszüto: tenisová raketa
tennivaló: práca; úloha
tenor: tenor
tény: fakt; skutocnost
tényállás: skutkový stav
tenyér: dlan
tenyészet: porast
tényezo: cinitel; faktor
ténykedés: cinnost; pôsobenie
ténykedik: pôsobit (pôsobí)
tényleg: skutocne; naozaj
tényleges: skutocný
tép: trhat (trhá)
tépdes: roztrhávat (roztrháva)
tépelodés: hútanie
tépelodik: hútat (húta)
tér (fizikai): pole
tér (ige): zabocit (zabocí); zamierit (zamieri)
tér (városban): námestie
terasz: terasa
térd: koleno
térdel: klacat (klací)
térdkalács: jablcko (v kolennom klbe)
térdzokni: podkolienky
terefere: besedovanie; talafatky
tereferél: besedovat (beseduje)
tereget (ruhát): prestierat (prestiera)
terel: hnat (ženie); obrátit (obráti); obrácat (obráca)
terelo: pastiersky (pes)
terelodik: obrátit sa (obráti sa); obrácat sa (obráca sa)
tereloút: obchádzka
terem (fonév): sála; hala; sien
terem (ige): urodit sa (urodí sa)
teremlabda: halový futbal
teremt: vytvorit (vytvorí); vytvárat (vytvára)
teremtés: tvorenie; stvorenie
teremtett: stvorený
teremtmény: stvorenie; tvor
terep: terén
terepfutás: cezpolný beh
tereplovaglás: terénna jazda
terepszemle: obhliadka terénu
térfogat: objem
terhel: naložit (naloží); nakladat (nakladá)
terhelés: naloženie; nakladanie
terhelo: pritažujúci
terhes (fárasztó): únavný
terhes (no): tehotná
terhesség: tehotenstvo
tériszony: agorafóbia
terít: prestriet (prestrie); prestierat (prestiera)
terít (kártya): rozložit (rozloží); vyložit (vyloží)
térít (pénzt): uhradit (uhradí); refundovat (refunduje)
térít (valamerre): obrátit (obráti); obrácat (obráca)
teríték: prestretie; príbor
térítés: úhrada; refundácia
terjed: šírit sa (šíri sa)
terjedelem: rozloha; rozsah
terjedelmes: rozsiahly; rozmerný
terjedés: šírenie
terjengos: rozvlácny
terjengosség: rozvlácnost
terjeszkedik: rozšírovat sa (rozšíruje sa)
terjesztés: šírenie
terjeszto: šíritel; šíritelka
térkép: mapa
térköz: rozpätie
termék: produkt
termékeny: úrodný; produktívny
termékenység: úrodnost; produktivita
terméktelen: neúrodný; neplodný; neproduktívny
termelékeny: produktívny
termelékenység: produktivita
termelés: výroba; produktivita
termelo (fonév): výrobca; výrobkyna
termeloszövetkezet: výrobné družstvo
termés: plod; plodina
terméshozam: výnos pôdy
természet: príroda
természetbarát: milovník prírody; milovnícka prírody
természetellenes: neprirodzený
természetes: prirodzený
természetes anyag: prirodzená látka
természetesen: samozrejme
Természetesen!: Samozrejme!
természetesség: prirodzenost
természetfölötti: nadprirodzený
természeti: prírodný
természetjárás: turistika
természetrajz: prírodopis
természettudomány: prírodoveda
természettudományi múzeum: prirodovedecké múzeum
természettudós: prírodovedec; prírodovedkyna
természetu: je... povahy
(78)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
termet: postava
termosz: termosová flaša
termo (melléknév): plodný
termoföld: obrábaná pôda
terpeszt: robit (robí) rozkrok
terrorista: terorista
térség: priestranstvo
térti (jegy): spiatocný
terület: plocha; rozloha; priestor; obsah; územie; oblast
terület: plocha; rozloha; priestor
területenkívüliség: exteritorialita
területi: územný; teritoriálny
terv: plán
tervez: pánovat (plánuje)
tervezés: plánovanie
tervezet: plán; projekt
tervezget: robit si (robí si) plány
tervezomérnök: inžinier projektant; inžinierka projektant
tervrajz: projekcný výkres
tervszeru: plánovaný; plánovitý
tervszerutlenül: bezplánovite
Tessék parancsolni!: Nech sa páci.
Tessék!: Prosím!
Tessék.: Nech sa páci.
Tessék?: Prosím?
testalkat: postava
testápolás: pestovanie tela
testápoló krém: krém na telo
testedzés: telesné cvicenie
testes: telnatý
testhossz: dlžka tela
testi: telesný; fyzický
testileg: telesne
testi-lelki (jóbarát): dôverný (priatelia)
testmagasság: výška tela
testnevelés: telesná výchova
testsúly: telesná váha
testtartás: držanie tela
testület: zbor
testületi: korporatívny
testvér: súrodenec
testvéri: súrodenecký
tesz (csinál): robit (robí)
tét: stávka; vklad
tétel (kereskedelmi): položka
tétel (tudományos): téza
tétel (zenei): veta
tételes: tendencný
tetemes: znacný
tétlen: necinný
tétlenkedik: nerobit (nerobí)
tétlenség: necinnost
tétlenül: necinne
tétmérkozés: stávková hra
tétova: váhavý
tétovázás: váhanie
tétovázik: váhat (váha)
teto: strecha
tetofok: vrchol
tetopont: vrchol; zenit
tetoterasz: strežná terasa
tetozik: kulminovat (kulminuje)
tetszés: záluba
tetszésnyilvánítás: prejav uznania
tetszetos: pácivý
tetszik (látszik valaminek): zdat sa (zdá sa)
tetszik (valakinek): pácit sa (páci sa)
tetszo: pácivý
tett: cin
tetteros: energický
tettes: páchatel; páchatelka
tettet: simulovat (simuluje)
tettetés: pretvárka
tettleg: ubližovat (ubližuje) komu telesne
tettlegesség: násilnost; inzultácia
tetu: voš
tetves: všivavý
tévé: televízia
tévébemondó: moderátor; moderátorka
tévécsatorna: televízny kanál
téved: pomýlit sa (pomýli sa)
tévedés: omyl
tévedhetetlen: neomylný
tévéfilm: televízny film
tévéjáték: televízna hra
tevékeny: cinný; aktívny
tevékenykedik: úcinkovat (úcinkuje)
tevékenység: cinnost; aktivita
tévelyeg: blúdit (blúdi)
tévelygés: blúdenie
téves: mylný; pomýlený
téveszme: blud
téveszt: zmýlit si (zmýli si)
tévhit: blud; nesprávny názor
tévtan: nesprávna teória
ti: vy
tied: tvoj
tietek: váš
tigris: tiger
tikkadt: ochabnutý
tikkaszt: oslabovat (oslabuje)
tilalmi: zákazný
tilalom: zákaz
tilos: zakázaný
tilos a belépés: vstup je zakázaný
tilos a dohányzás: fajcenie je zakázané
tilt: zakazovat (zakazuje)
tiltakozás: protestovanie
tiltakozik: protestovat (protestuje)
tiltakozó: protestný
(79)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
tiltó: zakazovací
tiltott: zakázaný
timsó: liadok; kamenec
tinta: atrament
tintafolt: flak od atramentu
tipeg: dropcit (dropcí)
tipor: pošliapat (pošliape)
típus: typ
tiszta: cistý
tisztálkodás: toaleta
tisztálkodik: robit (robí) si toaletu
tisztán: cisto
tisztánlátás: jasné videnie
tisztaság: cistota
tisztáz: ocistit (ocistí)
tisztázás: ocistenie
tisztázat: cistopis
tisztázódik: objasnit sa (objasní sa); objasnovat sa
(objasnuje sa)
tisztel: vážit si (váži si); ctit si (ctí si)
tiszteleg: salutovat (salutuje); íst (ide) sa poklonit
tisztelet: úcta
tiszteletdíj: honorár; odmena
Tiszteletem!: Úctivý pozdrav!
tiszteletes (fonév): dôstojný pán
tiszteletreméltó: úctyhodný
tisztelettudó: úctivý
tisztelt: vážený; ctený
tisztesség: úcta; cestnost
tisztességes: cestný; poctivý
tisztességtelen: necestný; nepoctivý
tisztít: cistit (cistí)
tisztítás: cistenie
tisztító (fonév): cistiaren
tisztító (melléknév): cistiaci
tisztító (szer): cistiaci prostriedok
tisztogatás: cistenie
tisztség: funkcia
tisztségviselo: úradník; úradnícka
tisztul (idojárás): cistit sa (cistí sa)
tisztulás: cistenie sa
tisztviselo (férfi): úradník
tisztviselo (no): úradnícka
titeket: vás
titkár: tajomník; sekretár
titkárno: tajomnícka; sekretárka
titkárság: sekretariát
titkolózás: tajnostkárstvo
titkolózik: robit (robí) tajnosti z coho
titkolózó: kto má tajnosti
titkolt: tajný
titkos: tajný
titok: tajomstvo
titokban: v tajnosti
titoktartás: diskrétnost
titoktartó: diskrétny
titokzatos: tajomný; tajuplný
tivornya: orgia; hýrenie
tivornyázik: robit (robí) orgie
tíz: desat
tizedik: desiaty
tizenegy: jedenást
tizenegyedik: jedenásty
tizenegyes (sport): jedenástka
tizenharmadik: trinásty
tizenkettedik: dvanásty
tizenketto: dvanást
tizenötödik: pätnásty
tízes évek: desiate roky
tízesével: po desiatich
tízezer: desattisíc
tízezredik: desattisíci
tízpróba: desatboj
tó: jazero
toalett (estélyi ruha): záchod; toaleta
toalett (illemhely): toaleta
toalettpapír: toletný papier
toboroz: verbovat (verbuje)
toborzás: verbovanie
toborzó (fonév): náborový pracovník; náborová
pracovnícka
tobzódik: hýrit (hýri)
tócsa: mláka; kaluž
tódul: hrnút sa (hrnie sa)
tojás: vajce
tojás sonkával: vajce so šunkou
tokaji: tokajské (víno)
tol: tlacit (tlací)
tolakodás: tlacenica; vtieravost
tolakodik: tlacit sa (tlací sa); obtažovat (obtažuje) koho
tolat: posunovat (posunuje); cúvat (cúva)
tolatás: posunovanie; cúvanie
toldoz: nadšívat (nadšíva)
toldozás: nadšívanie
toll (író): pero; perie
toll (madár): pero
tollaslabda: bedmingtón
tollasodik (gazdagszik): operit sa (operí sa); operovat
sa (operuje sa)
tolmács (férfi): tlmocník
tolmács (no): tlmocnícka
tolmácsol: tlmocit (tlmocí)
tolódik: posunut sa (posunie sa); posúvat sa (posúva sa)
tolong: tlacit sa (tlací sa)
tolongás: tlacenica
tolvaj: zlodej; zlodejka
tolvajnyelv: argot; zlocinecký žargón
tombol: zúrit (zúri); jasat (jasá)
tompa: tupý
tompaszög: tupý uhol
(80)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
tompít: tupit (tupí); tlmit (tlmí)
tompítás: ostupovanie; tlmenie
tompor: bedrá
tonhal: tuniak
tonna: tona
topog: dupat (dupá)
topogás: dupanie
torkolat: ústie
torkollik: ústit (ústi)
torkos: maškrtný
torkoskodás: maškrtníctvo
torkoskodik: maškrtit (maškrtí)
torlasz: zátarasy; barikáda
torlódik: zhromaždit sa (zhromaždí sa)
torna: gymnastika
tornázik: cvicit (cvicí)
torokfájás: bolest hrdla
torokgyulladás: zápal hrdla
torokhang: hrdelná spoluhláska; hrdelný hlas
torony: veža
toronyóra: vežové hodiny
toronyugrás: skok do vody
torta: torta
torz: znetvorený
torzít: znetvorit (znetvorí)
torzításmentes: nezdeformovaný
torzkép: skreslený obraz
torzul: znetvorit sa (znetvorí sa); znetvorovat sa
(znetvoruje sa)
torzulás: znetvorenie (sa)
torzsalkodás: hašterenie
torzsalkodik: hašterit sa (hašterí sa)
totó: stávková hra
totózik: sazkovat (sazkuje)
totyog: captat (captá); tapkat (tapká)
tova: daleko
tovább (hely): dalej
tovább (ido): dalej
továbbá: okrem toho; ešte
további: další
továbbít: navit (navije)
továbbképzés: doškolovanie
továbbra: nadalej
több: viac; viacej
többé (nem): viac; viacej
többen: viaceri
többes (szám): množný (množné císlo)
többi: ostatní; iní
többlet: prebytok; zvyšok
többnyelvu: viacjazycný
többnyire: väcšinou; zväcša
többpártrendszer: pluralitný system
többre: naviac
többség: väcšina
többségi: väcšinový
többszólamú: viachlasný
többször: viackrát; viac raz
többszöri: opätovný
többszörös: viacnásobný
togy: vremeno
tohangsúlyos: prízvuk je na kmeni slova
toke (pl. pénz): kapitál
toke (szolo): vinic
tokebefektetés: kapitálová investícia
tokehal: treska
tökéletes: perfektný
tökéletesen: perfektne
tökéletesít: zdokonalit (zdokonalí); zdokonalovat
(zdokonaluje)
tökéletesítés: zdokonalost
tökéletlen: nedokonalý
tökéletlenség: nedokonalost
tökély: perfektnost
tokesúly: kýl
tökfilkó: hlupák
tökrészeg: opitý ako snop
tölt (idot): trávit (trávi)
tölt (üvegbe): plnit (plní)
töltelék: nápln
töltoállomás: cerpacia stanica
töltoceruza: plniaca ceruza
töltotoll: plniace pero
töltött (melléknév): plnený
töm: napchávat (napcháva); krmit (krmi)
tömb: blok
tömeg: hmota; masa
tömegcikk: masový výrobok
tömény: koncentrovaný
tömít: utesnovat (utesnuje)
tömítés: tesnenie
tömlo: vak; hadica; termofor
tömör: plný; nerozborný; hustý
tömörít: stužit (stuží); stužovat (stužuje); zjednotit
(zjednotí)
tömörítés: zhustenie; zjednotenie
tömörség: hustota; strucnost
tömörülés: združovanie
tömött: hustý; napchatý
tönkremegy (csod): zbankrotovat (zbankrotuje)
tönkremegy (elromlik): znicit sa (znicí sa)
tönkremenés: znicenie (sa); zbankrotovanie
tönkretesz: znicit (znicí); zruinovat (zruinuje)
töpreng: zamyliet sa (zamyslí sa)
töprengés: rozjímanie
tör: lámat (láma); lomit (lomí)
töredék: zlomok
töredékes: zlomkovitý
törekedik: snažit sa (snaží sa)
törekszik: snažit sa (snaží sa)
törekvo: snaživý
(81)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
töretlen: celý; nezlomný
törhetetlen: nerozbitný; nezlomný
törik: zlomit sa (zlomí sa)
törlés: škrt; odpis; výmaz
törleszt: splatit (splatí); splácat (spláca)
törodik: starat sa (stará sa) o co
török (férfi): Turek
török (melléknév): turecký
török (no): Turkyna
töröl: utriet (utrie); utierat (utiera)
törölget: utierat (utiera)
törölközik: utierat sa (utiera sa)
törölközo: uterák
törölközotartó: nosník na uteráky
torolmetszett: rýdzi
törpe (fonév): trpaslík
történelem: dejepis; história
történelmi: historický; dejinný
történés: dianie; dej
történet: udalost; dejiny
történetesen: náhodne
történik: stat sa (stane sa)
törtet: drat sa (derie sa); šplhat sa (šplhá sa)
törtetés: šplhúnstvo
törvény: zákon
törvényereju: s platnostou zákona; zákonný
törvényero: zákonná platnost
törvényes: zákonný; zákonitý; legálny
törvényhozó (fonév): zakonodarca
törvényhozó (melléknév): zákonodarný
törvénykezés: súdnictvo
törvénytelen: nezákonný
törvénytelenség: nezákonnost; protizákonnost
törvénytisztelo: kto rešpektuje zákony
torvívás: šerm fleuretom
törzs: trup
törzskönyv: register; plemenná kniha
törzskönyvez: zapisovat (zapisuje) do kmenovej knihy
tosgyökeres: rýdzi
toszámok: základné císla
tozsde: burza
tozsdeügylet: burzová operácia
trágár: oplzlý
trágárság: oplzlost
tragédia: tragédia
tragikusan: tragicky
tréfa: žart; vtip
tréfadolog: žart
tréfál: žartovat (žartuje)
tréfálkozik: vtipkovat (vtipkuje)
tréfás: žartovný; vtipný
tréningruha: tepláky
triangulum: triangulum
trolibusz: trolejbus
trombita: trúbka; trúba
trombózis: trombóza
trón: trón
trónörökös: následník trónu
trónralépés: dosadenie na trón
trükk: trik
tuberkulózis: tuberkulóza
tucatáru: tuctový tovar; tovar balený po tuctoch
tucatember: tuctový clovek
tud (ismer): vediet (vie)
tud (képes rá): môct (môže)
tudakol: dopytovat sa (dopytuje sa)
tudakozó: informacná služba
tudakozódik: informovat sa (informuje sa)
tudás: vedenie; znalost
tudásvágy: túžba po vedomostiach
tudat (fonév): vedomie
tudat (ige): oznámit (oznámi)
tudatlan (melléknév): nevedomý
tudatos: vedomý
tudatosan: vedome
tudatosít: utvrdit (utvrdí) v kom vedomie coho; utvrdzovat
(utvrdzuje) v kom vedomie coho
tudatosság: uvedomenost
tudattalan: neuvedomený
tudniillik: totiž; vlastne
tudnivaló (fonév): co terba vediet
tudomány: veda
tudományos: vedecký
tudomás: vedomie; vedomost
tudósít: upovedomit (upovedomí); upovedomovat
(upovedomuje); podávat (podáva) správy
tudósítás: spravodajstvo; správa
tudósító (férfi): spravodajca
tudósító (no): spravodajkyna
tudvalevo: je všeobecne známe
tukán: tukan
túl (névutó): za
túl (túlságosan): príliš
tulajdon (fonév): vlastníctvo
tulajdonít: pripisovat (pripisuje); pripísat (pripíše)
tulajdonjog: vlastnícke právo
tulajdonképpen: vlastne
tulajdonnév: vlastné meno
tulajdonság: vlastnost
túláradó: prekypujúci
túlbecsül: precenit (precení); precenovat (precenuje)
túlbuzgó: príliš horlivý
túlélés: prežitie
túlélo: kto prežije ….
túloz: prehánat (prehána)
túlságos: prílišný
túlságosan: prílišne
túlsó: náprotivný
túlsúly: prevaha
túltesz (valakin): prevýšit (prevýši)
(82)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
túlvilág: druhý svet
túlzás: krajnost
túlzó: prehnaný
túlzott: prehnaný
tunya: lenivý
tunyaság: lenivost
túr: rýpat (rýpe)
túra: túra
túrázik: konat (koná) túru
turbékol (galamb): hrkútat (hrkúta)
turbékolás: hrkútanie
turista: turista; turistka
turistacsekk: turistický šek
turistaház: turistická chata
turistaszálló: turistický hotel
turkál: hrabat sa (hrabe sa)
turkálás: prehrabávanie
turkáló (valaki): prehrabajúci
turmix: turmix
tusrajz: kreslo tušom
tuszkol: postrkovat (postrkuje)
tutaj: plt
tüdo: plúca
tüdobaj: suchotiny
tüdobeteg: suchotinár; suchotinárka
tüdogyulladás: zápal plúc
tükör: zrkadlo
tükörkép: zrkadlový obraz
tükörsima: hladký ako zrkadlo
tükörtojás: volské oko
tükröz: odzrkadlovat (odzrkadluje)
tükrözés: vyšetrenie pomocou zrkadla
tükrözodik: odzrkadlovat sa (odzrkadluje sa)
tündér: víla
tündérmese: rozprávka o vílach
tündöklo: trblietavý
tündököl: trblietat sa (trblieta sa)
tünékeny: pominutelný
tünemény: prelud; vidina
tünet: príznak; symptón
tüneti: symptomatický
tunik (látszik): zdat sa (zdá sa)
türelem: trpezlivost
türelmes: trpezlivý
türelmetlen: netrpezlivý
türelmetlenség: netrpezlivost
turés (valami elviselése): znášanie
turhetetlen: neznesitelný
turheto: znesitelný
türkizkék: tyrkysovomodrý
türtoztet: zdržovat (zdržuje)
tüskés: trnistý; pichlavý
tüstént: okamžite
tüsszent: kýchnut (kýchne); kýchat (kýcha)
tüsszentés: kýchnutie
tuz (a Nap): pražit (praží) slnko
tuz (fonév): ohen
tuz (ige): pripnút (pripne); pripínat (pripína)
tuzálló: ohnovzdorný
tüzel (fut): kúrit (kúri)
tüzel (lelkesít): podnecovat (podnecuje)
tüzelo (fonév): palivo; kurivo
tüzes: ohnivý; žeravý
tuzfészek: ohnisko požiaru
tuzharc: prestrelka
tuzijáték: ohnostroj
tuzogép: kancelárska zošívacka
tuzpiros: ohnivocervený
tuzvész: požiar
tuzveszélyes: horlavý
tyúk: sliepka
tyúkeszu: s kuracím rozumom
uborka: uhorka
uborkasaláta: uhorkový šalát
udvar: dvor
udvari: dvorný
udvarias: zdvorilý
udvariaskodik: správat sa (správa sa) zdvorilo
udvariasság: zdvorilost
udvariatlan: nezdvorilý
udvariatlanság: nezdvorilost
udvarlás: dvorenie
udvarol: dvorit (dvorí)
UFO (ismeretlen repülo tárgy): UFO (lietajúci tanier)
ugat: brechat (breše)
ugatás: brechot
ugrál: skákat (skáce)
ugrándozik: poskakovat (poskakuje)
ugrás: skok
ugrat (élcelodik): doberat (doberá) koho
ugrat (sport): hnat (ženie)
ugratás (vicc): doberanie (si)
ugrik: skocit (skocí)
ugró (melléknév): skokanský
ugródeszka: trambulína
ugródeszka: skokanská doska
ugrókötél: švihadlo
ugrótorony: skokanská veža
úgy: tak
ugyan (határozó): veru; -že; vôbec
Ugyan!: Ale!; Veru!; Hoci!
ugyanakkor: práve vtedy
ugyanakkora: práve taký velký
ugyanannyi: práve tolko
ugyanannyira: práve natolko
ugyanaz: ten istý
ugyanazért: práve preto
ugyancsak: tiež; aj
ugyanez: tento istý
ugyanígy: tak isto
(83)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
ugyanilyen: práve taký
ugyanis: totiž
ugyanitt: práve tu
ugyanoda: práve tam
ugyanott: práve tam
Ugye?: však?
úgyhogy: takže
úgyis: aj tak
úgymint: a to; to znací
úgynevezett: takzvaný
úgysem: ani tak nie
úgyszintén: takisto; taktiež
úgyszólván: takmer; bezmála
új: nový
újabban: v poslednom case; najnovšie
újból: znovu; zase
újdonság: novinka
újdonsült: novopecený
újesztendo: nový rok
újévi: novorocný
újgazdag: novozbohatlík
újhold: nový mesiac
újít: reformovat (reformuje)
ujj: prst
újjáalakít: pretvoriž (pretvorí)
újjáéled: obrodit (obrodí)
újjáépítés: prestavba; rekonštrukcia
ujjak: prsty
újjászületés: znovuzrodenie
ujjatlan blúz: blúzka bez rukávov
ujjlenyomat: odtlacok prsta
ujjnyi: ako prst; na prst
ujjong: jasat (jasá)
ujjongás: jasanie
ujjongó: clovek ktorý jasá
újkor: novovek
újkori: novoveký
újlatin (nyelvek): neolatinský
újonnan: nanovo; novoújra: znovu
újrafelosztás: znovurozdelenie
újrafest: ešte raz to vymaluje
újrakezd: znova zacat (zacne); znova zacínat (zacína)
újrakezdés: znovuzacínanie
újraválaszt: znovu volit (volí)
újraválasztás: znovuzvolenie
újráz: žiadat (žiada) opakovanie; opakovat (opakuje)
újság (lap): noviny
újságcikk: clánok v novinách
újsághír: správa v novinách
újságíró: novinár
újságíróno: novinárka
újságol: oznámit (oznámi) správu; oznamovat
(oznamuje) správu
újságos: predávac novín
újságpavilon: novinový stánok
újszeru: nový; moderný
újszülött (fonév): novorodeniatko
újul: obnovovat sa (obnovuje sa)
újult (erovel): obnovený
ukrán (férfi): Ukrajinec
ukrán (melléknév): ukrajinský
ukrán (no): Ukrajinka
ultrarövid hullám (URH): velmi krátke vlny
un (megun): nudit (nudí)
unalmas: nudný
unalom: nuda
unatkozik: nudit sa (nudí sa)
undok: odporný
undor: hnus; odpor
undorít: vyvolat (vyvolá) odpor; vyvolávat (vyvoláva) odpor
undorító: hnusný; odporný
undorodik: hnusit sa (hnusí sa)
unoka (fiú): vnuk
unoka (lány): vnucka
unokahúg: mladšia sesternica
unokahúg (fivér lánya): neter
unokahúg (novér lánya): neter
unokaöcs: mladší bratranec
unokaöcs (fivér fia): synovec
unokaöcs (novér fia): synovec
unokatestvér (férfi): bratranec
unokatestvér (férfiágon): bratranec
unokatestvér (no): sesternica
unokatestvér (noágon): sesternica
unos-untalan: ustavicne; neprestajne
unott: znudený
unottan: znudene
unszol: pobádat (pobáda)
untat: nudit (nudí)
úr (valaminek gazdája): pán
Úr! (megszólítás): pán
ural: vládnut (vládne)
uralkodás: panovanie
uralkodik: panovat (panuje); vládnut (vládne)
uralkodó (fonév): panovník; panovnícka
uralkodó (melléknév): panujúci
uralom: vláda; moc
Uram! (megszólítás): Pán!
Uránusz: Uranus
úrhatnám: hrajúci sa na pána
úri: panský
úriember: gentleman
urizál: panštit sa (panští sa)
urológus: urológ; urologicka
úszás: plávanie
úszik: plávat (pláva)
uszít: huckat (hucká)
uszítás: huckanie
uszító (fonév): huckavý
(84)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
uszkár: pudlík
úszóbajnok: majster v plávani; majsterka v plávani
uszoda: plaváren
úszómedence: plavecký bazén
úszóverseny: plavecké preteky
út: cesta
utál: nenávidiet (nenávidí)
utal (pénzt): poukázat (poukáže); poukazovat
(poukazuje)
utal (valamire): odvolat sa (odvolá sa); odvolávat sa
(odvolávat sa)
utalás: poukaz
utálat: hnus; odpor
utálatos: hnusný; odporný
utalvány: poukážka
utalványoz: poukázat (pokáže); poukazovat (poukazuje)
után (ido): po
utána (ido): po tom
utánjárás (fáradozás): vybavovacky
utánoz: napodobnit (napodobní); napodobnovat
(napodobnuje)
utánozhatatlan: nenapodobitelný
utánpótlás: dorast
utánvét: dobierka
utánzás: napodobnovanie
utánzat: napodobnenina
utánzó: napodobnovatel
utánnyomás: dotlac
utas (férfi): cestujúci
utas (no): cestujúca
utasít: nariadit (nariadi)
utasítás: nariadenie; príkaz; inštrukcia
utaskíséro (férfi): stevard
utaskíséro (no): letuška
utaslépcso: schody k lietadlu
utastér: kupé; kabína
utazás: cestovanie; cesta
utazási csekk: cestovný šek
utazási iroda: cestovná kancelária
utazásra készül: pripravovat sa (pripravuje sa) na cestu
utazgat: viackrát cestovat (cestuje)
utazik: cestovat (cestuje)
utazó (férfi): cestujúci
utazó (melléknév): cestujúci; cestujúca
utazó (no): cestujúca
utazótáska: cestovná taška
útbaigazít: ukázat (ukáže) cestu; informovat (informuje)
utca: ulica
utcasepro: zametac ulíc; zametacka ulíc
útépítés: cestné stavitelstvo
úti (melléknév): cestovný
úticél: ciel cesty
útikalauz: turistický sprievodca
útiköltség: cestovné trovy
útikönyv: turistický sprievodca (kniha)
útiokmány: cestovný doklad
útitárs (férfi): spolucestujúci
útitárs (no): spolucestujúca
útiterv: plán cesty
útján (révén): prostredníctvom
útkarbantartó: údržbár ciest
útleírás: cestopis
útlevél: cestovný pas
útlevél érvényessége: platnost cestovného pasu
útlevél száma: císlo cestovného pasu
útlevélellenorzés: pasová kontrola
útlevelet csináltat: dat (dá) si urobit cestovný pas
útlevelet kiállít: vystavit (vystaví) cestovný pas
útlevélvizsgálat: pasova kontrola
utóbb: neskoršie
utóbbi: posledný
utód: potomok
utódlás: nástupníctvo
utóétel: dezert
utóhatás: úcinok
utóidény: obdobie po hlavnej sezóne
utóíz: príchut
utójáték: dohra
utókezelés: doliecenie
utólag: dodatocne
utólagos: dodatocný
utolér: dobehnút (dobehne)
utolérhetetlen: nedosiahnutelný
utoljára: na koniec; naposledy
utolsó: posledný
utónév: krstné meno
úton-útfélen: na každom kroku
utószó: doslov
utóvégre: napokon
útravaló (étel): jedlo na cestu
útszéli (durva): hrubý; vulgárny
útszéli (tárgy): ležiaci pri ceste
úttöro (fiú): pionier
úttöro (lány): pionierka
uzsonna: olovrant
uzsonnázik: olovrantovat (olovrantuje)
uzsora: úžera
uzsorakamat: úžernícky úrok
uzsorás: úžerník; úžernícka
üde: svieži; cerstvý
üdít: obcerstvit (obcerství); obcerstvovat (obcerstvuje)
üdíto (melléknév): obcerstvujúci
üdítoital: osviežujúci nápoj
üdül: rekreovat sa (rekreuje sa); oddychovat (oddychuje)
üdülés: rekreácia
üdülo (melléknév): rekreacný
üdülohely: rekreacné stredisko
üdvhadsereg: armáda spásy
üdvösség: spása
üdvözlettel: s pozdravom
(85)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
üdvözlo: uvítací
Üdvözlöm (Önöket)!: Pozdravujem Vás!
üdvözöl: pozdravit (pozdraví); pozdravovat(pozdravuje)
üget: klusat (kluše)
ügeto: klusácka dostihová dráha
ügetoverseny: klusácke preteky
ügy: vec; záležitost; otázka
ügybuzgó: horlivý (služobne)
ügyefogyott (fonév): tutmák
ügyefogyott (melléknév): nemotorný
ügyel: dat (dá) pozor; dávat (dáva) pozor
ügyelet: pohotovost; služba
ügyeletes (gyógyszertár): slúžbukonajúca (lekáren)
ügyelo (fonév): inšpicient; inšpicientka
ügyes: šikovný
ügyesen: šikovne
ügyeskedés: špekulovanie
ügyeskedik: špekulovat (špekuluje)
ügyesség: šikovnost
ügyész: prokurátor; prokurátorka
ügyetlen: nešikovný
ügyetlenkedik: robit (robí) nešikovne
ügyetlenség: nešikovnost
ügyfél (férfi): klient
ügyfél (no): klientka
ügyintézés: administratíva
ügyirat: úradný spis
ügylet: obchodná operácia
ügynök: obchodný zástupca; obchodná zástupkyna
ügynökség: agentúra
ügyvéd: advokát; advokátka
ügyvédi: advokátsky
ügyvezeto (férfi): úradujúci riaditel
ügyvezeto (no): úradujúca riaditelka
ügyvitel: agenda
ül: sediet (sedí)
üldöz: prenasledovat (prenasleduje); stíhat (stíha)
üldözés: prenasledovanie; stíhanie
üldözo (fonév): prenasledovatel; prenasledovatelka;
stíhac
üldözo (melléknév): stíhací; pronásledující
üldöztetés: prenasledovanie
üledék: usadenina
ülep: zadok
ülepedik: usadzovat sa (usadzuje sa)
ülés (hely): sedadlo
ülés (rendezvény): sedenie
ülésezik: zasadat (zasadá)
ülésrend: zasadací poriadok
ülésterem: zasadacia sien
ülohely: miesto na sedenie
ültet (növényt): sadit (sadí)
ültet (valakit): posadit (posadí)
ünnep: sviatok
ünnepel: oslavovat (oslavuje)
ünnepelt (férfi): oslávenec
ünnepelt (no): oslávenkyna
ünnepély: slávnost
ünnepélyes: slávnostný
ünnepélyesség: povznesenost
ünnepi: sviatocný
ünneplés: oslavovanie
ünneplo (melléknévi igenév): slávnostný; sviatocný
ünnepnap: sviatok
ünneprontó: clovek ktorý pokazí náladu ostatných
ünnepség: slávnost
ur (üres hely): prázdnota
urállomás: vesmírna kozmická stanica
üres: prázdny
üresedés: uprázdnené miesto
üresfeju: tupý clovek
üresség: prázdnota
urhajó: kozmická lod
urhajós (férfi): kozmonaut
urhajós (no): kozmonautka
urhajózás: kozmonautika
ürít: vyprázdnit (vyprázdni); vyprázdnovat (vyprázdnuje)
urközpont: kozmické centrum
urkutatás: výskum kozmu
urlap: dotazník
urmérték: dutá miera
urrepülés: kozmický let; orbitálny let
urtartalom: objem
ürücomb: škopové stehno
ürügy: zámienka
ürül: vyprázdnovat sa (vyprázdnuje sa)
ürülék: fekálie
üst: kotol
üstdob: tympany
üstökös: kométa; vlasatica
üszkös (orvosi): tlejúci
üszkösödik: tliet (tlie)
üt (ver): bit (bije)
ütem: takt; rytmus; etapa; fáza
ütemes: rytmický
ütemez (beoszt): rytmizovat (rytmizuje); udávat (udáva)
takt; casove rozvrhnút (rozvrhne) prácu
ütemterv: harmonogram
ütés (ér vmit): úder
ütközés: náraz
ütközik: narazit (narazí); narážat (naráža)
ütközobak: nárazník
ütodött (ember): šibnutý
ütodött (gyümölcs): poudieraný
ütos hangszer: bicí nástroj
ütvefúró: proklepová vrtacka
üveg (melléknév): sklo
üvegablak: sklené okno
üvegcse: flašticka
üveggolyó: sklená gula
(86)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
üvegpalack: sklená flaša; flaša zo skla
üvölt: vyt (vyje); zavýjat (zavýja)
üvöltés: vytie; zavýjanie
uz: hnat (ženie)
üzelmek: machinácie
üzem (gyár): podník
üzem (muködés): prevádzka
üzemanyag: palivo
üzemanyagtartály: nádrž
üzemi: podnikový
üzemképes: prevádzkyschopný
üzemképtelen: neschopný prevádzky
üzemköltség: prevádzkové náklady
üzemszünet: prerušenie prevádzky
üzemzavar: prevádzková porucha
üzen: odkázat (odkáza); odkazovat (odkazuje)
üzenet: odkaz
üzérkedik: kšeftovat (kšeftuje)
üzletfél: obchodný partner; obchodná partnerka
üzleti: obchodný
üzletközpont: obchodné stredisko
vacak (fonév): nanichodná vec; haraburda
vacak (melléknév): mizerný
vacakol: paprat sa (papre sa)
vacog: drkotat (drkoce)
vacsora: vecera
vád: obžaloba
vad (fonév): divá zver
vad (melléknév): divý; divoký
vadas (marhahús): hovädzie mäso na divoko
vadasan: na divoko
vadász: polovník
vadászat: polovacka
vadászfegyver: polovnícka zbran
vadászik: polovat (poluje)
vadászkutya: polovný pes
vadászles: postriežka
vadászrepülogép: stíhacie lietadlo
vadgalamb: divý holub
vadhajtás: divý výhonok
vadhús: divina
vadidegen: úplne cudzí
vádirat: obžalobný spis
vadkacsa: divá kacica
vadliba: divá hus
vádlott: obžalovaný; obžalovaná
vadnyugati film: western
vádol: obvinovat (obvinuje); obžalovat (obžaluje)
vadonatúj: úplne nový
vadregényes: romantický; poetický
vadság: divost
vadul (határozó): divo; divoko
vadul (ige): šaliet (šalie)
vág (metsz): rezat (reže); krájat (krája); strihat (strihá)
vagdal: krájat (krája)
vagdalt (hús): sekané mäso
vágó (melléknév): ostrihajúci
vágott: sekaný; rezaný; rezný
vágtat: uhánat (uhána); cválat (cvála)
vágy: túžba
vagy (kötoszó): alebo
vágyakozás: túženie
vágyakozik: túžit (túži)
vágyik: túžit (túži)
vagyis: ciže
vágyódás: túženie
vágyódik: túžit (túži)
vagyon: majetok
vagyonos: majetný
vagyonosodik: bohatnút (bohatne)
vagyontalan: nemajetný
vaj: maslo
vajas: maslový
vajaz: natriet (natrie) maslom; natierat (natiera) maslom
vajon: ci
vajúdás: vajatanie
vajúdik: vajatat (vajatá)
vak (melléknév): slepý
vakar: škrabat (škrabe)
vakarás: škrabanie
vakaródzik: škrabat sa (škrabe sa)
vakbélgyulladás: zápal slepého creva
vakbuzgó: fanatický
vakít: oslepovat (oslepuje)
vakító: oslepujúci
vaklárma: planý poplach
vakmero: opovážlivý
vakmeroen: opovážlivo
vakmeroség: opovážlivost
vakolat: omietka
vakon: slepo
vakrémület: panika
vakság: slepost
vaksötét (melléknév): celkom tmavý
vakszerencse: slepé štastie
vaktában: naslepo
vakvezeto (kutya): vodiaci pes
váladék: výlucok
váladékos: hnisavý
valaha: kedysi; volakedy
valahány: niekolko
valahányan: niekolkí
valahányszor: niekolkokrát; kedykolvek
valahára: konecne
valahogy: nejako; volajako
valahonnan: odniekial
valahova: niekam
valaki: niekto
valameddig (ido): do urcitého casu
valameddig (hely): do urcitého miesta
(87)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
valamelyest: trochu
valamelyik: niektorý
valamennyi (kevés): nieco; trochu
valamennyi (mind): všetko
valamerre: niekade; volakde
valami: nieco
valamikor: niekedy; volakedy
valamilyen: nejaký
valamivel: o nieco
válás: rozvod
válasz: odpoved
válaszol: odpovedat (odpovedá)
választ: vybrat (vyberie); vyberat (vyberá)
választás (politikai): výber
választási: volebný
választási eredmény: výsledok volby
választási kampány: volebná kampan
választási program: volebný program
választási törvény: volebný zákon
választék (haj): pútec
választék (kínálat): výber
választékos: vyberaný
választékosan: vyberane
választékosság: vyberanost
választható: volitelný
választhatóság: volitelnost
választmány: výbor
választó (fonév): volic; volicka
választói lista: volicský zoznam
választójog: volebné právo
választókerület: volebný obvod
választott: zvolený
válaszút: rázcestie
válik (házasságot felbont): rozvádzat sa (rozvádza sa)
válik (valamivé): stat sa (stane sa); stávat sa (stáva sa)
vall (elvet): hlásit sa (hlási sa)
váll: plece
vállal: prijat (prijme); prijímat (prijíma)
vállalás: záväzok
vállalat: podnik
vállalkozás (cselekvés): podujanie
vállalkozás (vállalat): podujatie; ponikanie
vállalkozik: podujat sa (podujme sa)
vállalkozó: podnikatel; podnikatelka
vallás (fonév): náboženstvo
vallásfelekezet: vierovyznanie
vallásos: nábožný; náboženský
vallásszabadság: náboženská sloboda
vallat: vypocúvat (vypocúva);vypytovat sa (vypytuje sa)
vallatás: vypocúvanie
vallomás: výpoved; priznanie
vállveregetés: potlapkávanie po pleci
vállvonogatás: mykanie plecom
való (valamire): súci
valóban: skutocne; naozaj
valódi: pravý; skutocný
valódiság: pravost
válogat: vyberat (vyberá); zoskupovat (zoskupuje)
válogatás: výber
válogatós: vyberavý
válogatott (mn): vybraný
valójában: skutocne
válóok: prícina na rozvod
válóper: rozvodný proces
valós: reálny
valóság: skutocnost; realita; pravda
valóságos: skutocný; pravý
valószeruség: pravdepodobnost
valószerutlen: nereálny
valószínu: pravdepodobný
valószínuleg: pravdepodobne
valószínuség: pravdepodobnost
valószínutlen: nepravdepodobný
valótlan: nepravdivý
valótlanság: nepravda
válság: kríza
válságos: kritický; krízový
vált (felcserél): vymenit (vymení)
vált (pénzt): menit (mení); rozmenit (rozmení)
váltakozás: striedanie
váltakozó: striedavý
váltakozva: striedavo
váltás (felcserélés): výmena
váltig: neustále
váltóáram: striedavý prúd
váltófutás: štafetový beh
váltópénz: drobné
váltósúly: welterová váha; welterová hmotnost
változás: zmena
változat: variant
változatlan: nezmenený
változatlanság: nezmenenost
változatlanul: bez zmeny
változatos: rozmanitý
változatosság: rozmanitost
változékony: premenlivý
változékonyság: premenlivost
változik: menit sa (mení sa)
változó (melléknév): premenlivý
változtat: menit (mení)
változtatás: zmena
változtathatatlan: nezmenitelný
valuta: valuta
valutaárfolyam: valutový kurz
valuta-kiviteli engedély: povolenie k vývozu valuty
vám: clo
vám (hely): colnica
vámáru nyilatkozat: colné vyhlásenie
vámáru nyilatkozatot kitölt: vyplnit (vyplní) colné
vyhlásenie
(88)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
vámbírság: colná pokuta
vámellenorzés: colná kontrola
vámhatóság: colný úrad
vámhivatal: colný úrad
vámilleték: colný poplatok
vámkezelés: oclievanie
vámköteles áru: podliehajúci clo (tovar)
vámmentes áru: bezcolný tovar
vámmentesség: bezcolnost
vámnyilatkozat: colné vyhlásenie
vámos: colník; colnícka
vámrendelkezések: colné nariadenie
van (létezik): byt (je)
van ízlése vkinek: mat (má) dobrý vkus
vándor: vandrovník
vándordíj: putovná cena
vándorgyulés: sympózium
vándorlás: vandrovka
vándorló (fonév): potulný
vándorol: vandrovat (vandruje)
vándorút: turistická cesta
Van-e valami elvámolnivalója?: Máte nieco na
preclenie?
vánszorog: vliect sa (vlecie sa)
vár (fonév): hrad
vár (ige): cakat (caká)
var (sebhely): chrasta
várakozik: vyckávat (vyckáva)
várakozik a határon: cakat (caka) na hranici
várakoztat: nechat (nechá) cakat
várandós: tehotná
várat: nechat (nechá) cakat
váratlan: necakaný
váratlanul: necakane
varázs: caro
varázslat: carovanie
varázslatos: ocarujúci
varázsló (férfi): carodejník
varázsló (no): carodejnica
várépíto: stavatel hradu; stavatelka hradu
vargabetu: okluka
varjú: vrana
várományos: uchádzac
várományos (no): uchádzacka
városépítés: výstavba mesta
városház: mestský úrad; radnica
városi (melléknév): mestský
városi közlekedés: mestská doprava
városnegyed: mestská štvrt
városnézés: prehliadka mesta
városrendezés: zveladenie mesta
várostérkép: plán mesta
várostörténeti múzeum: mestskohistorické múzeum
váróterem: cakáren
varr: šit (šije)
várrom: zrúcaniny hradu
Varsó: Varšava
várt: ocakávaný
vasalódeszka: doska na žehlenie
vásár: jarmok
vásárcsarnok: tržnica
vásári: trhový
vásári komédia: jarmocná komédia
vásárlás: nákup
vásárló (férfi): kupujúci
vásárló (no): kupujúca
vasárnap: nedela
vasárnapi: nedelný
vasfüggöny: železná opona
vasgyúró (fonév): valibuk
vásik (kopik): trpnut (trpne)
vaskos: hrubý
vásott (jellem): nezbedný
vastag: hrubý
vastagbél: hrubé crevo
vastagít: hrubnút (hrubne)
vastagság: hrúbka
vasútállomás: železnicná stanica
vasúti: železnicný
vasútvonal: železnicná trat
vasvilla: železné vidly
vászon (fonév): plátno
vászon (melléknév): plátenný
vatta: vata
váz: kostra
váza: váza
vázlat: nákres; nácrt
vázlatos: nácrtkovitý
vázlatosan: strucne
vázol (beszél): nacrtnút (nacrtne); nacrtávat (nacrtáva)
vázol (rajzol): kicovat (skicuje)
vécédeszka: sedadlo na záchode
vécékagyló: záchodová misa
vécékefe: záchodová kefa
vécépapír: toaletný papier
vécéteto: kryt záchodu
véd: bránit (bráni)
védekezés: obrana; obhajoba
védekezik: bránit sa (bráni sa); obhajovat sa (obhajuje
sa)
védekezo: obranný
védelem (megóvás): obrana
védelem (ügyvédi): obhajoba
védelmez: bránit (bráni)
védelmi: obranný
védenc: chránenec; chránenka; klient; klientka
védett (terület): chránený; imúnny
védhetetlen: nemožno ho chránit
védheto: možno ho chránit
védjegy: ochranná znacka
(89)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
vedlés: plznutie; zvliekanie
vedlik: plznut (plzne); zvliekat (zvlieka) z kože
védnök: protektor; protektorka
védnökség: protektorát
védo (melléknév): obhajca; obhajkyna
védobeszéd: obhajobná rec
védogát: ochranná hat
védokorlát: ochranná hrádza
védooltás: ochranné ockovanie
védovám: ochranné clo
védtelen: bezbranný
védtelenség: bezbrannost
védtelenül: bezbranne
vég (befejezés): koniec
végakarat: posledná vôla
végállomás: posledná stanica
végbélkúp: capík
végbemegy: diat sa (deje sa)
végbizonyítvány: absolutórium
végcél: konecný ciel
végeláthatatlan: nedohladný
végelszámolás: konecné vyúctovanie
végén: na konci
végeredmény: konecný výsledok
végérvényes: konecný; definitívny
véges: konecný
végett: kvôli comu
végez (tesz): robit (robí)
végezetül: nakoniec
véghatározat: záverecné uznesenie
véghezvisz: vykonat (vykoná)
végig: až do konca
végigmér: premerat (premerá)
végítélet (jogi): konecný rozsudok
végképp: celkom; definitívne
végkielégítés: odstupné
végkimerülés: totálna vycerpanost
végkövetkeztetés: konzekvencia
végleg: definitívne; a konecnou platnostou
véglegesen: konecne
véglegesít: natrvalo vymenovat (vymenuje)
véglet: krajnost
végletes: extrémny
végösszeg: úhrnná suma
végpont: koncový bod
Végre!: Konecne!
végrehajt: vykonat (vykoná)
végrehajtás: vykonanie
végrehajtó (fonév): vykonávatel; vykonávatelka
végrehajtó (melléknév): výkonný
végrendelet: testament
végrendelkezik: urobit (urobí) testament
végszó: nápoved
végszükség: krajná núdza
végtag: úd
végtelen (mn): nekonecný
végtelenség: nekonecnost
végtelenül: nekonecne
végtére: konecne; ved
végül: konecne; napokon
végzés: rozhodnutie
végzet: osud
végzetes: osudný
végzetszeru: osudový
végzetszeruen: fatálne
végzettség: kvalifikácia
végzodés: zakoncenie; koncovka
végzodik: koncit sa (koncí sa)
vegyes: zmiešaný
vegyesen: zmiešane
vegyesúszás: zmiešané plávanie
vegyesváltó: zmiešaná štafeta
vegyész (férfi): chemik
vegyész (no): chemicka
vegyészeti: chemický
vegyi: chemický
vegyít: zlucovat (zlucuje)
vegyítés: zlucovanie
vegyítetlen: nezmiešaný
vegyített: zlucovaný
vegyjel: chemická znacka
vegytiszta: chemicky cistý
vegyül: zlucovat sa (zlucuje sa)
vegyület: zlúcenina
vékony: tenký
vékonybél: tenké crevo
vél (hisz): mysliet si (myslí si)
vele: s ním
velejár: chodí s tým
velejáró: sprievodný jav
vélekedés: mienka
vélekedik: mienit (mieni)
vélemény: mienka
véleményez: posúdit (posúdi); posudzovat (posudzuje)
véleménykülönbség: rozdielnost v názoroch
véletlen: náhoda
véletlenül: náhodou
velo: špik
velos (tartalmas): jadrný
velotrázó: prenikavý
vélt: domnelý
vemhes (állat): brezivá
vemhesség: brezivost
vén: velmi starý
véna: žila
vendég: host
vendégbarátság: priatelstvo hostí
vendégeskedik: hostovat (hostuje)
vendégjáték: pohostinské vystúpenie
vendégkönyv: kniha hostí
(90)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
vendéglátás: pohostenie
vendéglátó: hostitel; hostitelka
vendéglos: reštauratér
vendégség: hostina
vendégszoba: hostovská izba
véndiák: starý študent; stará študentka
vénség (fonév): starigán; starena
vénség (öregség): staroba
Vénusz: Venuša
vénül: starnút (starne)
vény: recept
vér: krv
ver (üt): bit (bije)
véradó (férfi): darca krvi
véradó (no): darkyna krvi
vérátömlesztés: transfúzia krvi
vérbaj: syfilis
vérbeli: ozajstný
vérbosszú: krvná pomsta
vérdíj: odmena na hlavu
veréb: vrabec
véreb: psisko; zlý pes
vereget: tlapkat (tlapká)
verejtékezik: potit sa (potí sa)
verekedés: bitka
verekedo: bitkársky
verekszik: bit sa (bije sa)
verem: jama
vérengzés: krvipreliatie
vérengzo: krvilacný
véres: krvavý
vereség: porážka; fiaško
veretlen: neporazený
vérfagyasztó: desivý
vérfürdo: krvavá masakra
vergodés: zmietanie
vergodik: zmietat sa (zmieta sa)
vérhas: cervienka
veríték: pot
verítékes: spotený
verítékezik: potit sa (potí sa)
vérképzo: krvotvorný
vérkeringés: krvný obeh
vérmes: temperamentný
vermut: vermút
vérnyomás: krvný tlak
vérontás: krviprelievanie
verodik (ütodik): udierat sa (udiera sa)
verofény: slnecný jas
verofényes: slnecný
vérrokonság: pokrvné príbuzenstvo
vers: básen
versel: veršovat (veršuje)
verselés (versforma): prozódia
verselés (versírás): písanie básní
verselo (fonév): recitujúci
verseng: sútažit (sútaží)
versengés: sútaženie
versengo (melléknév): sútažujúci
verseny: sútaž; preteky
versenyautó: pretekársky automobil
versenybíró (férfi): rozhodca
versenybíró (no): rozhodkyna
versenycsónak: pretekársky cln
versenydíj: cena
versenyez: pretekat sa (preteká sa)
versenyfutás: pretekárstvo
versenyképes: schopný sútaže
versenyló: dostihový kôn
versenymotor: pretekársky motocykel
versenytárgyalás: konkurzné konanie
versenyzés: pretekanie
versenyzo (férfi): pretekár
versenyzo (no): pretekárka
versforma: forma básne
versmérték: metrum
verstan: poetika
vérszomjas: krvilacný
vértanú (férfi): muceník
vértanú (no): mucenica
vértanúság: muceníctvo
vértelen: bezkrvné
vértez: obrnit sa (obrní sa); obrnovat sa (obrnuje sa)
vértezet: brnenie
vérvörös: krvavocervený
vérzékenység: hemofília
vérzés: krvácanie
vérzik: krvácat (krváca)
vérzo: krvácajúci
vés: ryt (ryje)
vese: oblicka
veseko: oblickové kamene
vésés: rytie
vésett: vyrytý
vésnök: rytec; rytecka
véso: dláto
vesz (fog): vziat (vezme)
vesz (vásárol): kúpit (kúpi); kupovat (kupuje)
vész (veszedelem): nebezpecenstvo
veszedelem: nebezpecenstvo
veszedelmes: nebezpecný
veszekedés: hádka
veszekedos: hašterivý
veszekszik: hádat sa (háda sa)
veszély: nebezbecenstvo; nebezpecie
veszélyes: nebezpecný
veszélyességi: rizikový
veszélyeztet: ohrozit (ohrozí); ohrozovat (ohrozuje)
veszélytelen: bezpecný
veszendo: vyjst (vyjde) nanivoc
(91)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
vészes: nebezpecný; hrozivý
veszett (beteg): besný
veszettség: besnota
veszettül: besne
vészfék: záchranná brzda
vészharang: poplašný zvon
vészhír: poplašná správa
veszít (alulmarad): prehrat (prehrá); prehrávat (prehráva)
veszít (elhagy valamit): stratit (stratí); strácat (stráca)
veszít a választásokon: prehrá vo volbách
vészjelzo: poplašné zariadenie
vészjósló: zlovestný
vészkijárat: núdzový východ
veszodés: námaha
veszodik: trápit sa (trápi sa)
vesszo (ág): prút
vesszo (írásjel): ciarka
vesszocsapás: švihanec
vesszoparipa: záluba
vesszoz: spalicovat (spalicuje)
vesztébe rohan: rutit sa (rutí sa) do záhuby
veszteg: pokojne
vesztegel: postávat (postáva)
veszteget (korrumpál): márnit (márni)
vesztegetés: podplácanie
veszteglés: postávanie
veszteglo: cakajúci
vesztes (fonév): porazený; porazená
vesztes (melléknév): porazený
veszteség: strata; škoda
veszteséges: stratový; deficitný
vet (dob): vrhat (vrhá)
vet (magot): siat (seje)
vét (szabálytalan): prehrešit sa (prehreší sa);
prehrešovat sa (prehrešuje sa)
vétek: vina; hriech
vetekedik: rovnat sa (rovná sa)
vétel (musor): príjem
vétel (vásárlás): kúpa; nákup
vételár: kúpná cena
vetélés: potrat
vetélkedés: sútaženie
vetélkedik: sútažit (sútaží)
vetélkedo (fonév): kvíz
vetélytárs: sok; súper; rival
vetemedik (képes valamire): znížit sa (zníži sa) k
comu
vetemény: zelenina
vetés: sejba; oseb
vetésterület: osevná plocha
vetetlen (ágy): nepostlaný
vetett (ágy): postlaný
vetít: premietat (premieta)
vetítés: premietanie
vétkes (fonév): vinník; vinnícka
vétkes (melléknév): vinný
vétkesség: vina; previnenie
vétkezik: previnit sa (previní sa); previnovat sa (previnuje
sa)
vétkezo: vinný
vetkozés: vyzliekanie sa
vetkozik: vyzliect sa (vyzlecie sa); vyzliekat sa (vyzlieka
sa)
vetkoztet: vyzliekat (vyzlieka); vyzliect (vyzlecie)
vetkoztetés: vyzliekanie
vetodés: vrhnutie
vetodik (ugrik): vrhnút sa (vrhne sa); hodit sa (hodí sa)
vetogép: sejacka; sejací stroj
vétség: previnenie; delikt; precin
vetület: priemet
vevo (férfi): zákazník
vevo (no): zákaznícka
vevokészülék (rádió): prijímac
vevokör: okruh zákazníkov
vevoközönség: zákazníci
vevoszolgálat: služba pre zákazníkov
vezekel: kajat sa (kajá sa)
vezeklés: pokánie
vezényel: dirigovat (diriguje)
vezénylés: dirigovanie
vezér: vodca
vezércikk: úvodný clánok
vezérel: viest (vedie); riadit (riadi)
vezérelv: hlavný princíp
vezérképviselet: generálne zastupitelstvo
vezérlés: riadenie
vezérlofülke: riadiacia kabína
vezérmotívum: leitmotiv
vezet (áramot): vodit (vodí)
vezet (élen halad): viest (vedie)
vezet (irányít): viest (vedie)
vezet (jármuvet): šoferovat (šoferuje)
vezeték: vedenie
vezetéknév: priezvisko
vezetés (a vezetok): riadenie
vezetés (elony): náskok
vezetoség: vedenie
vezetoségi: vedenia
vézna: denglavý
VHS-kazetta: VHS kazeta
viadal: boj; zápas
viaskodás: bojovanie
viaskodik: bojovat (bojuje); zápasit (zápasí)
viaszbábú: vosková figurína
viaszfehér: biely ako vosk
vibrál: vibrovat (vibruje)
vibrálás: kmitanie
vicc: vtip; žart
viccel: žartovat (žartuje)
viccelodik: vtipkovat (vtipkuje)
(92)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
vicces: vtipný; žartovný
vicclap: humoristický casopis
vicsorgás: úškrn
vicsorít: vyškierat (vyškiera)
vicsorog: cerit (cerí); vyškierat (vyškiera)
vidám: veselý
vidámpark: zábavný park; lunapark
vidámság: veselost
vidéki (melléknév): vidiecky
vidékies: vidiecky
videokamera: videokamera
videokazetta: videokazeta
videomagnó: videomagnetofón
vidít: obveselovat (obveseluje)
vidul: obveselovat (obveseluje)
víg: veselý
vigad: veselit sa (veselí sa)
vigadozás: veselie
vígan: veselo
vigasz: útecha
vigasztal: utešovat (utešuje)
vigasztalan: bezútešný
vigasztalanság: bezútešnost
vigasztalás: útecha
vigasztaló (férfi): utešitel
vigasztaló (melléknév): utešujúci
vigasztaló (no): utešitelka
vigasztalódik: utešovat sa (utešuje sa); utešit sa (uteší
sa)
vígjáték: veselohra
vígjátéki: ako vo veselohre
vígopera: komická opera
vígság (összejövetel): zábava
vigyáz: dat (dá) pozor; dávat (dáva) pozor
Vigyázat!: Pozor!
vigyázatlan: nepozorný
vigyázatlanság: nepozornost
vigyázva: pozorne
Vigyázz, a kutya harap!: Pozor, zlý pes!
vigyor: úšklabok
vigyorog: šklabit sa (šklabí sa)
viháncol: s chichotom vystrájat (vystrája)
vihar: víhor
viharfelho: búrkový oblak
viharjelzés: signál búrky
viharjelzo: búrkové návestidlo
viharos (idojárás): búrkový
viharosan: búrlivo
viharvert: vetrom ošlahaný
vihog: chichotat sa (chichoce sa)
vihogás: chichotanie
világ: svet
világatlasz: atlas sveta
világbajnok: majster sveta; majsterka sveta
világbajnokság: majstrovstvá sveta
világcsavargó: svetobežník; svetobežnícka
világcsúcs: svetový rekord
világcsúcstartó (férfi): nositel svetového rekordu
világcsúcstartó (no): nositel svetového rekordu
világegyetem: vesmír; kozmos
világéletében: po celý svoj život
világháború: svetová vojna
világhír: svetová sláva
világhíru: svetoznámy
világi (nem egyházi): svetský
világító: svetelný
világító test (csillár): luster
világjáró: svetobežník; svetobežnícka
világkép: obraz sveta
világkereskedelem: svetový obchod
világkiállítás: svetová výstava
világlátott: svetaskúsený
világnézet: svetonázor
világnézeti: svetonázorový
világnyelv: svetový jazyk
világos: svetlý
világos sör: svetlé pivo
világosan: jasne
világoskék: svetlomodrý
világosodik: vyjasnovat sa (vyjasnuje sa)
világosság: svetlo
világpiac: svetový trh
világpiaci: na svetovom trhu
világrekord: svetový rekord
világrész: svetadiel
világszerte: po celom svete
világtalan: slepý
világtörténelem: svetové dejiny
világuralom: svetovláda
világur: kozmos
világválság: svetová kríza
világváros: svetové velkomesto
villa (evoeszköz): vidlicka
villa (ház): vila
villám: blesk
villámcsapás: úder blesku
villámfény: zablysknutie
villámgyors: bleskurýchly
villámlás: blesk
villámlik: blýskat sa (blýska sa)
villamos: elektricka
villamosítás: elektrifikácia
villamosjegy: lístok na elektricku
villamosság: elektrina
villamossági: elektrický
villámszeru: taký ako blesk
villámzár: zdrhovadlo; zips
villan (fény): blysknút (blyskne)
villanás: záblesk
villanófény (vaku): bleskové svetlo
(93)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
villantó (fonév): blyskac
villany (melléknév): elektrický
villanyáram: elektrický prúd
villanyborotva: elektrický strojcek na holenie
villanykapcsoló: elektrický vypínac
villanyoz (árammal): elektrizovat (elektrizuje)
villanyszerelés: montáž elektriny
villanyszerelo: elektromontér
villanyvonat: elektrický vlak
villódzik: blikotat (blikoce)
villog: blikat (blikne)
villogás: blikot; blikotanie
villogó: blikotajúci
villongás: brojenie
vincellér: vincúr
virágállvány: stojan na kvety
virágcserép: kvetinác
virágkiállítás: výstava kvetov
virágkor: doba rozkvetu
virágnyelv: kvetnatá rec
virágos: kvetnúci; kvetovaný
virágváza: váza
virágzat: súkvetie
virágzik (növény): kvitnút (kvitne)
virágzó (növény): kvitnúci
virrad: svitat (svitá); svitnút (svitne)
virradat: úsvit
virraszt: bdiet (bdie)
virrasztás: bdenie
virtuális: virtuálny
virul (egészséges): prekvitat (prekvitá)
viruló: kvitnúci
vírus: vírus
Visegrádi Együttmuködés: Vyšehradská Spolupráca
visel (hord): nosit (nosí); niest (nesie)
viselés: nosenie
viselet: oblecenie; kroj
viselkedés: správanie
viselkedik: správat sa (správa sa)
viselos: samodruchá
viselt: obnosený
viseltes: obnosený
visít: výskat (výska); kvicat (kvicí); škrecat (škrecí)
visítás: kvikot
viskó: chalupa
visz: niest (nesie)
viszály: rozpor
viszálykodik: hašterit sa (hašterí sa)
viszket: svrbiet (svrbí)
viszketegség: svrblavost
viszketés: svrbenie
viszolyog: pocitovat (pocituje) nechut
viszonosság: vzájomnost
viszonoz: opätovat (opätuje)
viszont (kötoszó): podobne; naopak
viszontagság: trampoty; dobrodružné zážitky
viszontbiztosítás: spätné poistenie
Viszonthallásra!: Dopocutia!
viszontlát: znovu vidiet (vidí)
viszontlátás: znovuvidenie
Viszontlátásra!: Dovidenia!
viszontszolgálat: vzájomná služba
viszontszolgáltatás: protislužba
viszonzás: odplata
viszonzatlan: neopätovný
viszonzott: opätovný
viszony (összefüggés): pomer
viszonyít: porovnat (porovná); porovnávat (porovnáva)
viszonyítva: v porovnaní
viszonylag: pomerne
viszonylagosság: pomernost
viszonylat: relácia
viszonylik: mat sa (má sa)
viszonyszó: predložka
vissza: spät; naspät
visszaad: vrátit (vráti); vracat (vracia)
visszaadás: vrátenie
visszaállít: postavit (postaví) na predošlé miesto
visszaállítás: postavenie na predošlé miesto
visszabeszél: odvrávat (odvráva)
visszacserél: vymenit (vymení)
visszaél: zneužit (zneuží); zneužívat (zneužíva)
visszaélés: zneužitie
visszaesés (romlás): úpadok
visszaesik (romlik): upadnút (upadne) spät; upadat
(upadá) spät
visszaeso (melléknév): recidívny
visszafejlodik: upadat (upadá) vo vývoji
visszafejodés: úpadok
visszafelé: spät; naspät
visszafizet: splatit (splatí); splácat (spláca)
visszafizetés: splácanie
visszafogad: prijat (prijme) spät
visszafojt: potlacit (potlací); potlácat (potláca)
visszafordul: obrátit sa (obráti sa)
visszahat: spätne pôsobit (pôsobí)
visszahatás: spätné pôsobenie; reakcia
visszaható: spätné; zvratné
visszahelyez: položit (položí) spät; dosadit (dosadí)
visszahelyezés: položenie spät; dosadenie
visszahív (telefonon): zavolat (zavolá) koho kto predtým
volal
visszahívható: možno ho zavolat
visszahoköl: zarazit sa (zarazí sa)
visszája: rub; opak
visszajár (pénz): patrit (patrí) spät
visszajáró pénz: výdavok
visszakér: pýtat (pýta) spät
visszakozik: ustúpit (ustúpi); ustupovat (ustupuje)
visszaköszön: opätovat (opätuje) pozdrav
(94)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
visszalép: odstúpit (odstúpi); odstupovat (odstupuje)
visszamarad (maradék): zaostat (zaostane); zaostávat
(zaostáva)
visszamaradt: zaostalý
visszamenoleg: so spätnou platnsotou
visszamond: prezradit (prezradí); odriect (odrecie);
odriekat (odrieka)
visszanyeri az eszméletét: príst (príde) k sebe
visszapillantó tükör: spätné zrkadlo
visszaszáll: priletiet (priletí) spät
visszaszerez: získat (získa) spät
visszaszerezhetetlen: už nemožno co získat spät
visszaszerezheto: možno co získat spät
visszatart: zadržat (zadrží)
visszataszító: odporný
visszateker: navit (navije) naspät
visszatekinto: clovek kto pozerá spät
visszatér: navrátit sa (navráti sa)
visszatérés: návrat
visszatéro: návratný
visszavág: orezat (oreže)
visszavágás: odsek
visszavágó: odvetný zápas
visszavon: odvolat (odvolá)
visszavonás: odvolanie coho
visszavonhatatlan: neodvolatelný
visszavonhatatlanul: neodvolatelne
visszavonható: odvolatelný
visszavonul: ustúpit (ustúpi); ustupovat (ustupuje)
visszavonult: utiahnutý
visszavonultság: samotárstvo; uzavretost
visszér: žila; krcové žily
visszeres: mat (má) krcové žily
visszfény: odraz svetla
visszhang: ozvena; echo
visszhangzik: ozývat sa (ozýva sa) ozvenou
vita: debata; spor
vitairat: polemický clánok
vitamintabletták: vitamínové tablety
vitás: sporný
vitat (megbeszél): debatovat (debatuje)
vitatás: debata
vitathatatlan: nesporný
vitathatatlanul: nepopieratelne
vitatható: sporný
vitatkozás: debatovanie
vitatkozó: debatujúci
vitázó: debatujúci
viteldíj: cestovné
vitorla: lodná plachta
vitorlakötél: plachtové lano
vitorlarúd: rahno
vitorlás hajó: plachtová lod
vitorlásverseny: plachtarské preteky
vitorlázás: plachtárstvo; plachtársky šport
vitorlázik: plachtit (plachtí)
vitorlázórepülogép: bezmotorové lietadlo
vív: šermovat (šermuje)
vívás: šerm
vívmány: vymoženost
vívódik: zvádzat (zvádza) vnútorný boj
vivo: nosic
vivoér (véna): žila
víz: voda
vízállás: stav vody
vízállásjelentés: hlasenie o vodných stavoch
vízálló: nepremokavý
vízátereszto: priepustný
vízcsap: vodovodný kohutík
vizel: mocit (mocí)
vizelde: záchod
vizelet: moc
vízellátás: zásobovanie vodou
vizes: mokrý; vodnatý
vízesés: vodopád
vizez: riedit (riedi) vodou
vizezett: vodou zriedený
vízfesték: vodová farba
vízfestmény: akvarel
vízfolyás: prúd vody
vízgoz: vodná para
vízhatlan: nepremokavý; vodotesný
vízhiány: nedostatok vody
vízhomérséklet: temperatúra vody
vízi: vodný
vízi jármu: plavidlo
vízilabda: vodné polo
víziló: hroch
vízió: vízia
vízisí: vodné lyže
vízisikló: užovka
víziszony: hydrofóbia
vízjel: vodotlac
vízlágyító (fonév): zmäkcovací prostiedok do vody
vízmedence: vodojem
vízmelegíto: ohrievac vody
vízmélység: hlbka vody
víznyomás: vodný tlak
vízözön: potopa; povoden
vízrajz: vodopis
víztározó: vodojem
víztelenít: odvodnit (odvodní); odvodnovat (odvodnuje)
vízum: vízum
vízumkényszer: vízová povinnost
vízumköteles: treba vízum
vízummentes: netreba vízum
vízumot kér: požiadat (požiada) o vízum
vízválasztó: vodný predel
vizsga: skúška
vizsgakövetelmény: požiadavky na skúšku
(95)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
vizsgál: vyšetrovat (vyšetruje)
vizsgálat: vyšetrenie
vizsgálati: vyšetrovací
vizsgálódik: skúmat (skúma)
vizsla: vyžla
vízsugár: prúd vody
vízszintes: vodorovný
vízszintesen: vodorovne
voltaképp: vlastne
von (húz): tahat (tahá)
vonaglás: mykanie sa
vonaglik: mykat sa (myká sa)
vonakodik: zdráhat sa (zdráha sa) coho
vonakodó: zdráhavý
vonal (közlekedési): ciara
vonal (sport): ciara
vonalas: linkovaný
vonalaz: linkovat (linkuje)
vonalzó: pravítko
vonás (jellem): crta
vonás (vonal): tah; ciara
vonatkozás: vztah; spojitost
vonatkozik: vztahovat sa (vztahuje sa) na koho/co
vonatkozó: vztahujúci sa
vonatkoztat: vztahovat (vztahuje) na koho/co
vonít: vyt (vyje)
vonítás: zavýjanie
vonó: slák; slácik
vonós hangszer: slácikový nástroj
vonósnégyes: slácikové kvarteto
vonszol: tahat (tahá); vlácit (vláci)
vontat: tahat (tahá) za sebou
vontatás: vlecenie
vontató (fonév): tahac
vontatókötél: vlecné lano; tažné lano
vontatott (elnyújtott): zdlhavý
vonul: uberat sa (uberá sa)
vonulás: uberanie sa
vonz: pritahovat (pritahuje)
vonzalom: náklonnost
vonzat: väzba
vonzero: pôvab
vonzódás: náklonnost
vonzódó: majúci sklon k niecomu
vo: zat
vödör: vedro
vofély: družba pri svadbe
volegény: ženich
völgy: dolina; údolie
völgymenet: po prúde
vörös: cervený; ryšavý
vörös bor: cervené víno
vöröses: cervenastý
vöröshajú: mat (má) ryšavé vlasy
vöröslik: cerveniet sa (cervenie sa)
whisky: whisky
zab: ovos
zabál: žrat (žerie)
zabálás: žranie
zabla: zubadlo
zabolátlan: neskrotný
zaboláz: krotit (krotí)
zacskó: vrecko
zagyva: popletený
zagyvaság: popletenost
zaj: hluk
zajlik: prelamovat sa (prelamuje sa)
zajong: robit (robí) krik
zajongás: krik
zajos: hlucný
zajtalan: nehlucný
zaklat (zavar): obtažovat (obtažuje)
zaklatás: obtažovanie
zaklatott: vzrušený
zakó: sako
zálog: záloh
zamat: aróma
zamatos: aromatický
zápor: sprška
záporeso: lejak
záporoz: liat sa (leje sa)
zár (fonév): zámka
zár (ige): zatvorit (zatvorí); zatvárat (zatvára)
záradék: doložka
záradékol: klauzulovat (klauzuluje)
zárás: zatvorenie
zárda: kláštor
zárfeltörés: vypácenie zámky
zárható: dá sa zatvorit
zárka: väzenská cela
zárkózik: zavriet sa (zavrie sa); zavierat sa (zaviera sa)
zárkózott: uzavretý
zárkózottság: uzavretost
zárlat (elzárás): karanténa; krátke spojenie
záró: záverecný
záróbeszéd: záverecný prejav
záródik: zatvárat sa (zatvára sa)
zárójel: zátvorka
zárójelenet: posledný výstup
zárójelentés: záverecná správa
zárol: vinkulovat (vinkuluje)
záróra: záverecná hodina
záros (határido): konecný
zárótétel: záver
záróülés: záverecné zasadanie
záróünnepély: záverecná slávnost
záróvizsga: záverecná skúška
zárszó: posledné slovo
zárt: zatvorený
zártköru: uzavretá
(96)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
zártszék: kreslo
zárva: zatvorený
zászló: zástava
zavar (fonév): porucha
zavar (ige): rušit (ruší)
zavarás: rušenie
zavargás: nepokoj
zavarmentesítés: odrušovanie
zavaró: rušiaci
zavarodott: pomätený
zavarog: búrit sa (búri sa)
zavaros (pl. folyadék): mútny; zakalený
zavarosan: nejasne
zavart: rozpacitý
zavartalan: nerušený
zavartalanul: neprerušene
zavartat: nedat (nedá) sa rušit
zebra: zebra
zendül (hang): zazniet (zaznie)
zene: hudba
zeneakadémia: vysoká hudobná škola
zenebarát: milovník hudby; milovnícka hudby
zeneérto (fonév): hudobný expert; hudobná expertka
zenegép: hudobná skrinka
zenei: hudobný
zenekar: orchester
zenekari: orchestrálny
zenekari árok: orchestrisko
zenekedvelo: milovník; milovnícka hudby
zenél: hrat (hrá) na hudobnom nástroji
zenemu: hudobné dielo
zenemuvész: hudobný virtuóz; hudobná virtuózka
zenerajongó (fonév): náruživý milovník hudby; náruživá
milovnícka hudby
zenész: hudobník; hudobnícka
zeneszerzo: hudobný skladatel; hudobná skladatelka
zenetudomány: hudobná veda
zeng: zniet (zneje)
zengo: znejúci
zengzetes: lubozvucný
zihál: dychcat (dychcí)
zihálás: dychcanie
zilál: cechrat (cechrá)
zilált: rozháraný
ziláltság: rozháranost
zimankó: zima; mraz
zivatar: búrka
zivataros: búrkový
zokni: ponožky
zokog: usedavo plakat (plaká)
zokogás: vzlykot
zokszó: ponosa
zománcfesték: emailová farba
zongora: klavír
zongoraverseny: skladba pre klavír; klavírna sútaž
zoológia: zoológia
zoológus: zoológ; zoologicka
zord (ember): neprívetivý
zord (idojárás): drsný; zlý
zordság: neprívetivost
zökken: drgnút sa (drgne sa)
zökkenés: drgnutie sa
zökkeno: jama; jamka
zöld: zelený
zöldes: zelenkavý; zelenastý
zöldhályog: zelený zákal
zöldségtermesztés: pestovanie zelenín
zöldvendéglo: záhradná reštaurácia
zömök: zavalitý
zörej: hrmot
zörejmentes: nehlucný
zörgés: šramot
zörget: hrkotat (hrkotá)
zörög: hrmotat (hrmotá)
zug: kútik
zúg: hucat (hucí)
zugárus: priekupník
zúgolódás: reptanie
zugügyvéd: pokútny advokát; pokútna advokátka
zuhan: rútit sa (rúti sa)
zuhanás: zrútenie
zuhany: sprcha
zuhanyrózsa: sprchová ružica
zuhanytál: sprcha
zuhanyzós szoba: izba so sprchou
zúz: drobit (drobí)
zúzmara: inovat; srien
zúzódás: pomliaždenina
zúzódik: rozbit sa (rozbije sa)
züllés: hýrenie
zülleszt: kazit (kazí) morálku
züllik: lumpovat (lumpuje)
zümmög: vzucat (vzucí)
zurzavar: haravara
zurzavaros: nepokojný; zmätený
zsák: vrece
zsákbamacska: macka vo vreci
zsákmány: korist
zsákmányol: drancovat (drancuje)
zsákutca: slepá ulicka
zsámoly: podnožka
zsánerkép: žánrový obrázok
zsargon: žargón
zsarol: vydierat (vydiera) koho
zsarolás: vydieranie; vydieracstvo
zsaroló (fonév): vydierac; vydieracka
zseb: vrecko
zsebkendo: vreckovka
zsebkönyv: vreckový zápisník
zseblámpa: baterka
(97)
Visegrádi Együttmuködés Szótára
magyar–szlovák
zsebmetszo: vreckový zlodej; vrecková zlodejka
zsebpénz: vreckové
zsebszótár: vreckový slovník
zsémbel: šomrat (šomre)
zsémbes: šomrajúci
zsemle: žemla
zsibáru: staré haraburdy
zsibárus (férfi): starinár
zsibárus (no): starinárka
zsibbad: trpnut (trpne)
zsibbadás: strpnutost
zsibbadt: strpnutý
zsibong: hmýrit sa (hmýri sa)
zsibongás: šum
zsidó (férfi): Žid
zsidó (melléknév): židovský
zsidó (no): Židovka
zsidóság: židovstvo; Židia
zsiger: útroby
zsinagóga: synagóga
zsineg: motúz
zsinór: šnúra
zsinóroz: šnúrkovat (šnúrkuje)
zsinórpadlás: povrazisko
zsiradék: tuk
zsiráf: žirafa
zsíró (kereskedelmi): žíro
zsíróforgalom: žírový obeh
zsíros: mastný
zsíroz: omastnit (omastní); natriet (natrie) mastou
zsivaj: hluk
zsivajgó: hlucný
zsivány: živán
zsoltár: žalm
zsoltárkönyv: žaltár
zsöllye: drahšie sedadlo
zsúfol: preplnit (preplní)
zsúfolás: preplnenie
zsúfolt: preplnený
zsúfoltság: preplnenost
zsugori: skupán; skupana
zsugorodik: scvrkávat sa (scvrkáva sa)
zsüri: porota
zsüritag: clen poroty
(98)
Download

Visegrádi Együttmuködés Szótára magyar–szlovák