İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİNİN
DEĞERLENDİRME TABLOSU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına başvuran araştırma görevlilerinin değerlendirilmesi; 31.07.2008 tarih
ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla
ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu
alarak yapılmıştır. Değerlendirme Tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürileri tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
İlan No
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih
S.No
T.C.NO
Adı ve Soyadı
1
39…..60
2
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Araştırma Görevlisi
5
1
1004799
1.13.2016
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
Giriş
Sınavı
Notu
(A+B+C+D)
Değerlendirme
puanı 65 puanın
(D) %30
altında olanlar
sınavlarda
başarısız sayılır.
(A) %30
Yabancı
Dil Puanı
(B) %10
Lisans
Mez.Notu
(C) %30
Yasin ALMALIOĞLU
90,57795 27,17339
77,00000
7,70000
76,66000
22,99800
58,60000
17,58000
75,45139
ASİL KAZANAN
11…..34
Ayşe KALE
81,36734 24,41020
71,25000
7,12500
91,13000
27,33900
24,30000
7,29000
66,16420
YEDEK KAZANAN
3
26…..64
Kadir BAYKARA
82,26035 24,67811
81,25000
8,12500
70,83000
21,24900
24,30000
7,29000
61,34211
KAZANAMADI
4
38…..02
İbrahim ÇİMENTEPE
95,55632 28,66690
87,50000
8,75000
76,66000
22,99800
0,00000
0,00000
60,41490
Giriş Sınavına
Girmadi
5
26…..96
İsmail KANDİL
77,08709 23,12613
62,50000
6,25000
70,13000
21,03900
0,00000
0,00000
50,41513
Giriş Sınavına
Girmadi
6
19…..56
Kübra ASLAN
76,22971 22,86891
56,25000
5,62500
92,06000
27,61800
0,00000
0,00000
56,11191
Giriş Sınavına
Girmadi
ALES
Puanı
Sonuç
Download

1 39…..60 Yasin ALMALIOĞLU 90,57795 27,17339 77,00000 7