ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Hakan Çetinoğlu
2. Doğum tarihi
: 02.04.1964
3. Unvanı
: Yard. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Gemi İnşa Mühendisliği
Deniz Harp Okulu
1986
Lisansüstü
Deniz İşletmeciliği
İstanbul Üniversitesi
2000
PhD Doktora
Deniz İşletmeciliği
Dokuz Eylül Üniversitesi
2007
5. Akademik Ünvanlar: Yard.Doç Dr.
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.3 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4.Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
Kitaplar
Çeviri Kitaplar
8. Projeler
9. İdari Görevler
1
10. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12.Son iki yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik yıl
Haftalık Saat
Dersin Kodu ve Adı
Öğrenci
Sayısı
2014-2015
Ders
Uyg.
Lab.
2
-
-
60
2
-
-
60
2
-
-
70
6ULTMAU102 Taşıma Sistemleri
3
-
-
75
6UYGSPY001 Startejik Planlama,
2
-
-
150
3
2
-
75
2
-
-
60
2
-
-
60
2
-
-
70
6ULTMAU102 Taşıma Sistemleri
3
-
-
75
6ULTMAU306 Lojistik Maliyet
2
-
-
150
6ULTMAU307 Demiryolu
Taşımacılığı
6ULTMAU305 Denizyolu
Taşımacılığı
6ULTMAU204 Tedarik Zinciri
Yönetimi
proje ve Risk Yönetimi
6ULTMAU306 Lojistik Maliyet
Analizi
2013-2014
6ULTMAU307 Demiryolu
Taşımacılığı
6ULTMAU305 Denizyolu
Taşımacılığı
6ULTMAU204 Tedarik Zinciri
Yönetimi
Analizi
12. İş Deneyimleri: 1986-2011 yılları arasında memuriyet
2
Download

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi