ÖZGEÇMİŞ
06.08.2014
1.Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı: Deniz Koçak
Unvanı: Araştırma Görevlisi
E-mail: [email protected]
2.Eğitim Bilgileri
Öğrenim Durumu: Yüksek lisans öğrencisi
Yabancı Dil Puanı: 77.5 (2013 YDS Sonbahar Dönemi)
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Gazi Üniversitesi
(2008-2012)
Gazi Üniversitesi
(2013-...)
Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ekonometri Anabilim Dalı
Uygulamalı Yöneylem Araştırması
Bilim Dalı
3. Yayınlar
3.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
3.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
3.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
3.4. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
4. Atıflar
5. İdari Görevler:
6.Verilen Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
7. İş Deneyimleri
Araştırma Görevlisi: Gazi Üniversitesi (2014-...)
8. Aldığı Eğitimler: Pedagojik Formasyon Eğitimi, Gazi Üniversitesi (2010-2012)
9. Verdiği Sertifika Eğitimleri:
Download

ÖZGEÇMİŞ-Arş.Gör.Deniz Koçak - İktisadi ve İdari Bilimler