T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇİFTÇİ MEKTUBU : 2005 / 27
BESİ SIĞIRCILIĞI
BESİ SIĞIRCILIĞI İÇİN UYGUN AHIR: Uygun ahırlar hayvanları kötü hava koşullarından
korumalı, rutubetsiz, kuru, temiz, havalandırılmış, ışıklandırılmış ve sağlıklı bir ortam
sağlamalıdır.
Hayvanların üşüyebileceği endişesiyle, ahırın hava giren her tarafını kapatmak kirli ve
amonyak kokan rutubetli bir ortam oluşmasına sebep olarak hayvanlara zarar verir. Önemli
olan hayvanın soluduğu havanın temiz olmasıdır. Sıcak veya soğuk önemli değil.
Ahırlara taban alanının %5 ‘i büyüklüğünde vast-ist-dar ‘lı pencereler ve havalandırma
bacaları inşa edilerek cereyan olmayacak şekilde havalandırma sağlanmalıdır.
Ahırın zaman zaman kireçle badana edilmesi sağlıklı bir ortam açısından son derece
yararlıdır.
BESİ YEMLEMESİ : Besiye başlamadan önce uzak bölgeden gelen hayvanlar bir süre dinlendirilir.
Bu dinlenme esnasında hayvanlara 10 kg. suya 0,5 kg şeker katılarak hazırlanan karışım azar azar
içirilir.Daha sonra hayvanlar besi yemine alıştırılır.
BESİ YEMİNE ALIŞTIRMA :
 İlk gün sadece bol ot ve istedikleri kadar su verilir.
 İkinci günden başlayarak hayvan başına 500 gr .tane yem (mümkünse yulaf ezmesi) yine
yiyebileceği kadar kuru ot verilir.
 Her gün tane yem miktarı 300 gr. artırılır. hayvanın her 100 kg. canlı ağırlığına 1.5 kg. tane
yem düşünceye kadar artırmaya devam edilir. Örneğin: 200 kg lık bir hayvan için alıştırma
amacıyla verilecek azami yem miktarı 3 kg dır.
 Yeme alıştırma yani bol kesif yeme geçiş 2 hafta sürer.
 Yeme alışan hayvanın dışkısı ne katı nede fazla cıvık olur.
 Yeme alışan hayvana verilen kesif yem (besi yemi) miktarı yavaş yavaş artırılarak 100 kg.
canlı ağırlık için 0,5- 0,8 kg. ma indirilir.
 Böylece günlük besi yemini (Rasyon) yaklaşık %70’i kesif, %30’da kaba yemden oluşur. Eğer
kaba yem ince öğütülmüş veya palet yapılmış halde ise rasyon içindeki oranı %50 ‘ye
çıkarılabilir.
BESİDE KULLANILACAK KESİF YEMLER :
Mısır, arpa , yulaf, darı, gibi tane yemler : Ezilmiş veya kaba kırılmış halde yedirilirler.
Kepek, kurutulmuş şeker pancarı posası ve yağlı tohum küpeleri.
Bu kesif yemler belirli oranlarda karıştırılarak veya piyasadan bunların karışımı olan hazır besi
yemi temin edilerek hayvanlara yedirilirse beside başarı oranı artar.
BESİDE KULLANILACAK KABA YEMLER :
Beside kullanılacak kaba yemler, kuru yonca , kuru ot, silaj, yaş pancar posası, mısır sapı ve
samandır. Bunların en değerlisi kuru yonca, en değersizi ise mısır sapı ve samandır.
Yemleme günde 2 veya 3 kez yapılır. İlk yemleme sabah erken, son yemleme karanlık
çökmeden önce yapılır. 3 yemleme yapılacaksa 2. öğlen üzeri olmalıdır. Hayvanlara diledikleri kadar
su içme imkanı sağlanmalıdır. Bu mümkün değilse gün en az 2 sulama yapılmalıdır.
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEL: 230 21 57
Download

İndir