KONDENZASYON TEPKİMELERİ
Büyük organik moleküllerden H 2 O, NH 3 , CO 2 gibi küçük anorganik moleküllerin
ayrılması sonucu iki molekülün birleştiği tepkimeler kondenzasyon tepkimeleridir.
a) Alkollerden Eter Oluşumu:
2 MOL ALKOLDEN 1 mol su çekilirse ETER oluşur.
R–OH + R’–OH
Alkol
Alkol
1 mol alkolden 1 mol
su çekilseydi pi bağı
yani alken oluşurdu.
(C en az 2 olmalı)
R–O–R’ + H2O
Eter
2CH 3 CH 2 –OH  CH 3 CH 2 –O–CH 2 CH 3 + H 2 O
Metil Alkol
Dimetil eter
b) Alkol ve K. Asitlerden Ester Oluşumu:
MONO ALKOL VE K.ASİTLERin tepkimesinden ESTER elde edilir. Bu tepkimelere
esterleşme tepkimeleri denir.
O
+
H /ISI
CH3COOH + C2H5OH
Nihal İKİZOĞLU
CH3
C
O C2H 5
+
H2O
www.kimyaakademi.com
c) K. Asitlerden Asit Anhidrit Oluşumu:
O
O
R2 C OH
R1 C O
O
R1 C OH
+
O
C R2
+
H 2O
Asit anhidrit
d) Peptit Bağlarının Oluşumu:
H2N
R1
O
CH
C
OH
+
H2N
R2
O
CH
C
OH
-H2O
R1
O
H2N CH
C
R2
O
NH CH C
OH
Peptit bağı
e) Kondenzasyon Polimerleşmesi:
1- Polieter Oluşumu:
Nihal İKİZOĞLU
www.kimyaakademi.com
2- Polyester Oluşumu:
3- Naylon 6, 6 (Poliamit) Oluşumu:
Mekanizmalar ve polimerleşme tepkimeleri MEB Devlet Kitapları Kimya 12
kitabından alınmıştır.
Nihal İKİZOĞLU
www.kimyaakademi.com
Download

KONDENZASYON TEPKİMELERİ Büyük organik moleküllerden