REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI ÖRGÜN ÖĞRETİM 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
Pazartesi / I. Sınıf/326
Pazartesi / II. Sınıf/327
Pazartesi / III. Sınıf/328
Pazartesi / IV. Sınıf
08:30-09:20
09:30-10:20
RPD209 Bilim Tarihi (Ekin KAYNAK
ILTAR) (327)
RPD209 Bilim Tarihi (Ekin KAYNAK
ILTAR) (327)
RPD209 Bilim Tarihi (Ekin KAYNAK
ILTAR) (327)
10:30-11:20
11:30-12:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
RPD303 Mesleki Rehberlik ve DanıĢmanlık (Seval
APAYDIN) (328)
RPD303 Mesleki Rehberlik ve DanıĢmanlık (Seval
APAYDIN) (328)
RPD303 Mesleki Rehberlik ve DanıĢmanlık (Seval
APAYDIN) (328)
RPD109 Fizyolojik Psikoloji (Sevil TURGUT
TURAN) (326)
RPD109 Fizyolojik Psikoloji (Sevil TURGUT
TURAN) (326)
RPD109 Fizyolojik Psikoloji (Sevil TURGUT
TURAN) (326)
16:30-17:20
Salı / I. Sınıf
08:30-09:20
RPD107 Felsefeye GiriĢ (Ekin KAYNAK
ILTAR) (326)
09:30-10:20
RPD107 Felsefeye GiriĢ (Ekin KAYNAK
ILTAR) (326)
10:30-11:20
RPD107 Felsefeye GiriĢ (Ekin KAYNAK
ILTAR) (326)
11:30-12:20
Salı / II. Sınıf
RPD215 Okullarda Gözlem (Demet
EROL,S.Gülfem ÇAKIR, Defne YILMAZ, Ece
VARLIK ÖZSOY, Seval APAYDIN) (327)
RPD215 Okullarda Gözlem (Demet
EROL,S.Gülfem ÇAKIR, Defne YILMAZ, Ece
VARLIK ÖZSOY, Seval APAYDIN) (327)
RPD215 Okullarda Gözlem (Demet
EROL,S.Gülfem ÇAKIR, Defne YILMAZ, Ece
VARLIK ÖZSOY, Seval APAYDIN) (327)
RPD215 Okullarda Gözlem (Demet
EROL,S.Gülfem ÇAKIR, Defne YILMAZ, Ece
VARLIK ÖZSOY, Seval APAYDIN) (327)
14:30-15:20
TDB111 Türkçe I: Yazılı Anlatım
16:30-17:20
TDB111 Türkçe I: Yazılı Anlatım
Çarşamba / I. Sınıf
08:30-09:20
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
RPD101 Psikolojiye GiriĢ (Ece VARLIK
ÖZSOY) (326)
RPD101 Psikolojiye GiriĢ (Ece VARLIK
ÖZSOY) (326)
RPD101 Psikolojiye GiriĢ (Ece VARLIK
ÖZSOY) (326)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
Çarşamba / II. Sınıf
RPD203 Ġstatistik I (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(327)
RPD203 Ġstatistik I (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(327)
RPD203 Ġstatistik I (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(327)
RPD311 Yaratıcı Drama (Tülin TÜMTÜRK
YILMAZ) (328)
RPD309 Psikolojik testler (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(328)
RPD309 Psikolojik testler (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(328)
RPD309 Psikolojik testler (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(328)
Çarşamba / III. Sınıf
RPD311 Yaratıcı Drama (Tülin TÜMTÜRK
YILMAZ) (328)
RPD309 Psikolojik Testler (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(328)
RPD205 Özel Eğitim (Nesrin SÖNMEZ) (327)
12:30-13:20
Salı/IV. Sınıf
RPD309 Psikolojik testler (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(328)
RPD305 YaĢam Dönemleri ve Uyum Problemleri
(Defne YILMAZ) (328)
RPD305 YaĢam Dönemleri ve Uyum Problemleri
(Defne YILMAZ) (328)
RPD305 YaĢam Dönemleri ve Uyum Problemleri
(Defne YILMAZ) (328)
13:30-14:20
15:30-16:20
Salı / III. Sınıf
RPD103 Sosyolojiye GiriĢ (Fatih YILDIZ) (326)
RPD205 Özel Eğitim (Nesrin SÖNMEZ) (327)
RPD103 Sosyolojiye GiriĢ (Fatih YILDIZ) (326)
RPD205 Özel Eğitim(Nesrin SÖNMEZ) (327)
RPD309 Psikolojik Testler (Güçlü ġEKERCĠOĞLU)
(328)
RPD307 KiĢilik Kuramları (Demet EROL) (328)
RPD307 KiĢilik Kuramları (Demet EROL) (328)
RPD307 KiĢilik Kuramları (Demet EROL) (328)
RPD311 Yaratıcı Drama (Tülin TÜMTÜRK
YILMAZ) (328)
Çarşamba/IV. Sınıf
Perşembe / I. Sınıf
08:30-09:20
09:30-10:20
YBD111 Ġngilizce I (Burcu GÖÇMEN) (326)
Perşembe / II. Sınıf
Perşembe / III. Sınıf
RPD213 GeliĢim Psikolojisi II (Ergenlik)
(Demet EROL) (327)
RPD213 GeliĢim Psikolojisi II (Ergenlik)
(Demet EROL) (327)
RPD213 GeliĢim Psikolojisi II (Ergenlik)
(Demet EROL) (327)
10:30-11:20
YBD111 Ġngilizce I (Burcu GÖÇMEN) (326)
11:30-12:20
YBD111 Ġngilizce I (Burcu GÖÇMEN) (326)
13:30-14:20
RPD105 Eğitim Bilimine GiriĢ (Mualla AKSU)
(326)
RPD105 Eğitim Bilimine GiriĢ (Mualla AKSU)
(326)
RPD105 Eğitim Bilimine GiriĢ (Mualla AKSU)
(326)
RPD201 Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma
(Seval APAYDIN) (327)
RPD201 Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma
(Seval APAYDIN) (327)
RPD201 Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma
(Seval APAYDIN) (327)
RPD301 Psikolojik DanıĢma Kuramları (S. Gülfem
ÇAKIR) (328)
RPD301 Psikolojik DanıĢma Kuramları (S. Gülfem
ÇAKIR) (328)
RPD301 Psikolojik DanıĢma Kuramları (S. Gülfem
ÇAKIR) (328)
Cuma / I. Sınıf
ENF103 Bilgisayar I (Fatih KASALAK) (LAB4)
Cuma / II. Sınıf
Cuma / III. Sınıf
14:30-15:20
15:30-16:20
Perşembe/ IV. Sınıf
16:30-17:20
08:30-09:20
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
ENF103 Bilgisayar I (Fatih KASALAK) (LAB4)
ENF103 Bilgisayar I (Fatih KASALAK) (LAB4)
ENF103 Bilgisayar I (Fatih KASALAK) (LAB4)
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
(Ahmet KISA) (326)
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
(Ahmet KISA) (326)
RPD211 Ölçme ve Değerlendirme (Güçlü
ġEKERCĠOĞLU) (327)
RPD211 Ölçme ve Değerlendirme (Güçlü
ġEKERCĠOĞLU) (327)
RPD211 Ölçme ve Değerlendirme (Güçlü
ġEKERCĠOĞLU) (327)
Cuma/ IV. Sınıf
Download

RPD101 Psikolojiye GiriĢ (Ece VARLIK ÖZSOY) (326) RPD101