MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ADEM ŞURGUN
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
AML11A AML9/A
BK
SSET
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam :
(7)
14:20
15:00
6 Saat
Saat
6 Saat
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
AML9/C AML9/F
SSET SSET
AML11B AML9/F
BK
SSET
SSET
SSET
AML9/A AML9/C
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
4
5
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
AML11A
BK
AML9/C
SSET
AML9/A
AML9/F
AML11B
SSET
SSET
BK
Ders Adı
BİLGİ KURAMI
SOSYAL ETKİNLİK
SOSYAL ETKİNLİK
PZT
09:20
10:50
1
1
SOSYAL ETKİNLİK
BİLGİ KURAMI
Toplamlar
2
SALI
ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:20 09:20 09:20
10:50 10:50 10:50
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
8
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : HIZIR İRFAN ÖNDER
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
ML11-B AML11C AML11D ML11-A AML11B
FEL
FEL
FEL
FEL
FEL
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Salı
Çarşamba
ML11-A ML11-B
FEL
FEL
AML11B AML11C AML11D
FEL
FEL
FEL
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
ML11-B
FEL
FELSEFE
3
AML11D
FEL
FELSEFE
5
AML11B
2
4
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML11C
ML11-A
FEL
FEL
FEL
Ders Adı
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
Toplamlar
PZT
10:10
15:00
1
1
1
1
1
5
SALI
ÇAR.
09:20
15:00
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
2
1
2
1
1
1
5
2
2
2
10
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : BEHİYE ÖNDER
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
(1)
08:30
09:10
AML10A
(2)
09:20
10:00
REH
Cuma
(4)
11:00
11:40
GRA
LAB4
GRA
LAB4
GRA
LAB4
GRA
LAB4
GRA
LAB4
GRA
LAB4
AML11A AML11A
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
PRT
LAB3
PRT
LAB3
TEÖ
TEÖ
PRT
LAB3
PRT
LAB3
(10)
16:50
17:30
AML10B AML10B AML10A AML10A
AML11A AML11A AML11A AML11A
Çarşamba
Perşembe
(3)
10:10
10:50
Sınıf Öğretmenliği : AML10A
Eğitici Kolu(Kulüp) : YAYIN VE İLETİŞİM
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi ZEMİN-KANTİN
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML10A AML10A
AML11A AML11A
AML11A AML11A AML11A AML11A AML10B
AML10A AML10A
AML11A AML11A AML11A AML11A AML10B
AML10B AML10B
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
TEÖ
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
TEÖ
PRT
LAB3
PRT
LAB3
PRT
LAB3
PRT
LAB3
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2 LAB4
3 LAB3
4
5 LAB3
6 LAB3
7
Yer Adı
BÜRO YÖNETİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 10:10 08:30 08:30
16:40 15:00 11:40 15:50 15:50
AML10A
REH
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
AML10B
PRT
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
2
AML11A
AML10A
AML11A
AML10A
AML10B
GRA
TEÖ
WEBT
PRT
TEÖ
GRAFİK VE ANİMASYON
TEMEL ELKTRONİK ÖLÇME
2
2
WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
TEMEL ELKTRONİK ÖLÇME
Toplamlar
7
2
2
2
2
6
1
2
4
2
4
4
10
1
1
2
2
2
6
7
7
4
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : BİRSEN UYAN SEKHAVAT
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
ML11-B ML11-B ML11-A ML11-A
BEDS BEDS BEDS BEDS
Salı
ML11-D ML11-D AML9/B AML9/B
S.BEDE S.BEDE BED1 BED1
Çarşamba
S.BEDE S.BEDE S.BEDE S.BEDE
Perşembe
Cuma
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
ML11-C ML11-C AML10D AML10D
S.BEDE S.BEDE BED1 BED1
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
AML9/C ML10-B ML10-B
REH
BEDS BEDS
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML9/A AML9/A
BED1
BED1
AML9/C AML9/C
BED1 BED1
AML11C AML11C AML11D AML11D
ML12-C ML12-C AML10C AML10C
S.BEDE S.BEDE BED1 BED1
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği : AML9/C
Eğitici Kolu(Kulüp) : SPOR KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi ÖN BAHÇE
AML9/D AML9/D
BED1 BED1
AML11A AML11A
BEDS
BEDS
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:50 15:50 15:50 15:00 15:50
ML11-B
BEDS
BEDEN EĞİTİMİ
3
AML9/C
REH
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
5
ML11-D
7
AML9/A
2
4
6
8
ML11-A
ML10-B
AML9/B
AML11C
9
AML11D
11
ML12-C
10
AML9/C
12
AML10C
14
ML11-C
13
15
16
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML9/D
AML10D
AML11A
BEDS
BEDS
S.BEDE
BED1
BED1
S.BEDE
S.BEDE
BED1
S.BEDE
BED1
BED1
S.BEDE
BED1
BEDS
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
2
2
1
1
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
Toplamlar
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
2
7
6
6
6
2
6
2
2
2
2
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : CENGİZ KONDAL
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
(4)
11:00
11:40
GRA
LAB4
GRA
LAB4
GRA
LAB4
GRA
LAB4
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
AML11A AML11A AML11B AML11B
AML11A AML11A
Salı
Çarşamba
(3)
10:10
10:50
ML11-C ML11-C AML11A AML11A
TPRG TPRG
GRA
GRA
LAB4 LAB4 LAB4 LAB4
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : GİRİŞİMCİLİK
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba ÖN BAHÇE
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
VTP
VTP
LAB4 LAB4
ML11-C
TPRG
LAB4
ML11-C AML11B AML11B
VTPR
GRA
GRA
LAB4 LAB3 LAB3
AML10B AML10B AML11B AML11B AML11A AML11A
PP
LAB4
ML11-C
VTPR
LAB4
Perşembe
Cuma
PP
GRA
GRA
VTP
VTP
LAB4 LAB3 LAB3 LAB4 LAB4
ML11-C AML11B AML11B AML10A AML10A
VTPR
GRA
GRA
PP
PP
LAB4 LAB3 LAB3 LAB4 LAB4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
1 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
AML11A
GRA
GRAFİK VE ANİMASYON
3 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
ML11-C
TPRG
TASARIM PROGRAMLARI
2 LAB4
4 LAB4
5 LAB3
6 LAB4
7 LAB4
8 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ
AML11B
ML11-C
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
AML11B
BÜRO YÖNETİMİ
AML11A
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML10B
AML10A
VTP
VTPR
GRA
PP
VTP
PP
VERİ TABANI PROGRAMI
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 10:10 08:30 10:10 10:10
14:10 12:30 15:00 15:50 15:50
2
2
VERİ TABANI PROGRAMI
2
2
6
1
2
3
GRAFİK VE ANİMASYON
1
2
PAKET PROGRAMLAR
VERİ TABANI PROGRAMI
PAKET PROGRAMLAR
Toplamlar
2
2
2
2
4
3
7
6
2
2
2
6
3
6
2
2
2
26
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : DENİZ KAYALI
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML10D AML10C ML10-B ML11-B ML11-C
TKEDEB DAN
TE
DAN
TE
AML10C ML11-B ML10-A ML10-A
AML10C
TE
Perşembe
Cuma
(4)
11:00
11:40
ML11-A ML11-A ML10-B AML10D ML10-A ML10-A ML11-C
TE
TE
DAN
DAN
TE
DAN
DAN
Salı
Çarşamba
(3)
10:10
10:50
Sınıf Öğretmenliği : ML10-B
Eğitici Kolu(Kulüp) : TİYATRO KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 3. KAT
DAN
DAN
TE
TE
ML10-B ML10-B ML10-B ML11-B AML10D ML10-A ML10-B
TE
TE
DAN TKEDEB DAN
DAN
REH
AML10D AML10D ML11-A ML11-B AML10C AML10C ML11-B
TKEDEB
TE
TE
TE
TE
TE
DAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
ML11-A
TE
3
AML10D
DAN
5
ML10-A
2
4
6
ML10-B
ML10-A
ML11-C
7
AML10D
9
ML10-B
8
10
AML10C
ML11-B
11
AML10C
13
ML10-B
12
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
ML11-B
DAN
TE
DAN
DAN
TE
DAN
TE
TKEDEB
TE
DAN
REH
Ders Adı
TÜRK EDEBİYATI
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 10:10 08:30 09:20 08:30
15:00 15:00 15:00 15:50 15:00
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
2
1
1
1
1
1
1
DİL ANLATIM
2
1
1
1
TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
DİL ANLATIM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Toplamlar
1
1
1
7
5
5
1
1
3
2
2
1
1
7
2
2
1
2
3
1
2
1
7
2
3
2
3
3
3
2
1
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : DİLEK YÜKSEL
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
MAT
MAT
AML10B AML10B
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
MAT
MAT
AML10D AML10D
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
AML9/C AML9/C AML10D AML10D
MAT
MAT
MAT
MAT
AML10D AML10D AML9/A AML9/A
MAT
(6)
13:30
14:10
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : SAĞLIK TEMİZLİK BESLENME VE YEŞİLAY
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 2. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML10B AML10B
MAT
MAT
MAT
AML10A AML10A AML10B AML10B
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
AML10A AML10A AML9/C AML9/C AML9/A AML9/A
AML10A AML10A AML9/A AML9/A AML9/C AML9/C
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
AML10B
MAT
MATEMATİK
3
AML10D
MAT
MATEMATİK
5
AML10A
2
4
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML9/C
AML9/A
MAT
MAT
MAT
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 15:00 15:00 14:10 14:10
2
2
2
2
2
2
2
6
2
6
2
6
2
2
2
2
6
6
2
2
6
6
6
6
6
30
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : EDA ŞENOL
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
AML9/D AML9/D AML10B AML10B AML9/E AML9/E AML9/E
YD1
YD1 YDİL2 YDİL2 YD1
YD1
REH
AML10B AML10B
YDİL2
YDİL2
AML9/E AML9/E
YD1
YD1
AML9/E
SSET
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML9/E
Eğitici Kolu(Kulüp) : ONUR KURULU
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 1. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML11B AML11B
YDİL
YDİL
AML11A AML11A
YDİL
YDİL
AML9/D AML9/D AML11B AML11B AML11A AML11A
YD1
YD1
YDİL
YDİL
YDİL
YDİL
AML9/E AML9/E AML9/E ML10-C ML10-C AML9/D AML9/D
YD1
YD1
SSET
YD2
YD2
YD1
YD1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
YD1
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
AML9/E
YD1
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
AML10B
4
AML9/E
5
6
7
8
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/D
2
3
Ders
AML9/E
AML11B
AML11A
ML10-C
YDİL2
REH
SSET
YDİL
YDİL
YD2
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 15:00 14:10 14:10 15:00
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SOSYAL ETKİNLİK
2
2
2
1
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
Toplamlar
7
2
1
2
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
2
2
5
2
4
2
2
6
2
6
2
6
1
2
7
4
1
2
4
4
2
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : EMİN UYSAL
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
AML9/C
MGE
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
AML9/H AML9/A AML9/B
MGE
MGE
MGE
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : GEZİ TANITMA VE TURİZM
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe ÖN BAHÇE
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML10-B ML10-B ML11-B ML11-B AML9/D AML9/G AML9/B
BOP
BOP
MM
MM
MGE
MGE
MGE
LAB1 LAB1
AML9/D
ML10-B ML10-B
MGE
BOP
BOP
LAB1 LAB1
ML10-C ML10-C ML10-A ML10-A AML11C AML11C AML9/C
BOP
BOP
BOP
BOP
MM
MM
MGE
LAB2 LAB2 LAB2 LAB2
ML10-C ML10-C ML10-A ML10-A AML9/A AML9/H AML9/G
BOP
BOP
BOP
BOP
MGE
MGE
MGE
LAB2 LAB2 LAB2 LAB2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
MGE
MESLEKİ GELİŞİM
AML9/A
MGE
MESLEKİ GELİŞİM
AML9/H
4
AML9/B
5 LAB1
6
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
7
8
9 LAB2
10 LAB2
11
ML10-B
ML11-B
AML9/D
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/C
2
3
Ders
AML9/G
ML10-C
ML10-A
AML11C
MGE
MGE
BOP
MM
MGE
MGE
BOP
BOP
MM
MESLEKİ GELİŞİM
MESLEKİ GELİŞİM
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 08:30 11:00 08:30 08:30
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
1
1
1
1
1
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
MALİYET MUHASEBESİ
MESLEKİ GELİŞİM
MESLEKİ GELİŞİM
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
1
1
2
2
1
1
2
1
Toplamlar
4
3
2
2
2
2
7
2
4
2
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
MALİYET MUHASEBESİ
1
2
2
7
1
2
2
7
2
2
4
4
2
28
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ENGİN ÇELİK
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
İNTP
LAB4
İNTP
LAB4
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
BTT
LAB1
BTT
LAB1
BTT
LAB1
BTT
LAB1
İNTP
LAB4
İNTP
LAB4
BTT
LAB1
BTT
LAB1
(5)
11:50
12:30
AML11B AML11B AML11B AML11B
AML12B AML12B
(6)
13:30
14:10
AML11B AML11B AML11B AML11B
(7)
14:20
15:00
AML10A AML10A
BTT
LAB1
AML11B AML11B
WEBT
LAB3
Toplam : 20 Saat
WEBT
LAB3
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML11B
Eğitici Kolu(Kulüp) : YAYIN VE İLETİŞİM
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba ZEMİN-KANTİN
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
BTT
LAB1
AML11B AML11B
GRA
LAB3
GRA
LAB3
GRA
LAB3
GRA
LAB3
REH
GRA
LAB3
GRA
LAB3
AML10B AML10B AML10A AML10A AML11B AML11B AML11B
AML12A AML12A AML10B AML10B AML11B AML11B
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
1 LAB3
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
3 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
2 LAB1
4 LAB3
5 LAB1
6
7 LAB4
Sınıf
WEBT
WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA
4
2
AML12B
İNTP
İNTERNET PROGRAMCILIĞI
2
AML10A
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
AML11B
BÜRO YÖNETİMİ
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML11B
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 12:30 15:00 15:00 14:10
AML10B
AML11B
AML12A
BTT
GRA
BTT
REH
İNTP
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMEL
2
GRAFİK VE ANİMASYON
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMEL
4
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
İNTERNET PROGRAMCILIĞI
Toplamlar
6
2
2
2
1
4
6
10
7
4
2
2
2
6
2
6
4
1
2
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ERCAN OĞUZ
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
YD1
YD1
YDİL2
YDİL2
AML9/G AML9/G AML12B AML12B
(5)
11:50
12:30
AML9/H AML9/H AML12B AML12B
YD1
YD1 YDİL2 YDİL2
AML9/H AML9/H
YD1
YD1
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
AML9/H AML9/H
YD1
YD1
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML12A
Eğitici Kolu(Kulüp) : KÜLTÜR EDEBİYAT
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 2. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML9/G AML9/G
YD1
YD1
AML9/G AML9/G
YD1
YD1
YD2
YDİL
AML12A AML12A ML11-A ML11-A AML12C AML12C AML12A
YDİL2
YDİL2
YD2
ML10-A ML10-A AML12A AML12A
YD2
YD2 YDİL2 YDİL2
YDİL
REH
AML12C AML12C
YDİL
YDİL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
YD1
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
AML9/H
YD1
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
AML12B
4
AML12A
6
AML12C
8
ML10-A
5
7
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/G
2
3
Ders
ML11-A
AML12A
YDİL2
YDİL2
YD2
YDİL
REH
YD2
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 15:50 12:30 15:00 15:50
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Toplamlar
2
2
2
2
2
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
4
1
6
6
4
7
2
6
4
2
4
1
2
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ERHAN ÖZMEN
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
ML12-E ML10-B
SCOĞ COĞ
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
AML9/H AML9/F
COĞ
COĞ
AML9/F AML10A ML12-E ML10-C ML12-E
COĞ
COĞ SCOĞ COĞ
TİLY
ML11-D ML11-D AML10A
SCOĞ SCOĞ COĞ
AML9/E
COĞ
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
ML12-D AML10B
TİLY
COĞ
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML9/G
Eğitici Kolu(Kulüp) : SİVİL SAVUNMA
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe ARKA BAHÇE
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML11A AML11B
SCOĞ
SCOĞ
AML9/E AML9/G AML11A AML9/G
COĞ
COĞ SCOĞ REH
AML9/H AML9/G ML11-C ML11-C AML10B AML11B
COĞ
COĞ SCOĞ SCOĞ COĞ SCOĞ
ML12-C ML10-C ML10-B
TİLY
COĞ
COĞ
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
ML12-E
SCOĞ
SEÇMELİ COĞRAFYA
3
AML9/H
COĞ
COĞRAFYA
5
ML12-D
2
4
6
ML10-B
AML9/F
AML10B
7
AML10A
9
ML12-E
8
ML10-C
10
AML11A
12
ML11-D
11
13
AML11B
AML9/E
14
AML9/G
16
ML11-C
15
17
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML9/G
ML12-C
COĞ
COĞ
TİLY
COĞ
COĞ
COĞ
TİLY
SCOĞ
SCOĞ
SCOĞ
COĞ
COĞ
REH
SCOĞ
TİLY
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 13:30
15:50 15:50 15:50 15:50 15:50
COĞRAFYA
COĞRAFYA
TRAFİK VE İLKYARDIM
COĞRAFYA
COĞRAFYA
1
1
1
1
1
1
COĞRAFYA
1
1
1
1
TRAFİK VE İLKYARDIM
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
COĞRAFYA
1
2
1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
Toplamlar
1
1
COĞRAFYA
TRAFİK VE İLKYARDIM
1
6
7
7
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
7
2
2
1
2
2
2
1
1
3
2
1
30
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : E. SENCER TAŞÇI
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
M1
M1
AML10C AML10C
(3)
10:10
10:50
AML11C AML11C AML11C
BM
LAB2
ML11-B
BM
LAB2
ML10-A
M1
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
M1
M1
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
ML11-B ML11-B ML11-B AML11C AML11C
BM
BM
BM
BM
BM
LAB2 LAB2 LAB2 LAB2 LAB2
BM
BM
LAB2 LAB2
ML11-B ML10-A ML10-A ML10-A
BM
M1
M1
M1
LAB2
ML10-A
M1
AML10C AML10C AML10C
M1
(4)
11:00
11:40
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : ML11-B
Eğitici Kolu(Kulüp) : SPOR KLÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma ÖN BAHÇE
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML11C AML11C
BM
BM
LAB2 LAB2
ML11-B AML10C AML10C
REH
M1
M1
ML11-B ML11-B ML10-A ML10-A
BM
BM
M1
M1
LAB2 LAB2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2 LAB2
3 LAB2
4
Yer Adı
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
5
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
AML10C
M1
AML11C
BM
ML11-B
ML10-A
ML11-B
BM
M1
REH
Ders Adı
MUHASEBE 1
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:50 10:50 15:50 16:40 15:50
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
MUHASEBE 1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Toplamlar
2
3
2
7
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
7
5
7
1
7
7
7
7
1
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : GÖKHAN ERBAY
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : ML11-D
Eğitici Kolu(Kulüp) : GEZİ TANITMA VE TURİZM
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma ARKA BAHÇE
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
ML10-A ML11-C AML10C AML10C
BİKK SGRŞM BİKK
BİKK
LAB1
LAB1 LAB1
ML10-A ML10-A AML10D AML10D ML11-D ML11-D
BİKK
BİKK
BİKK
BİKK
TDB
TDB
LAB1 LAB1 LAB1 LAB1
ML11-D ML11-D ML11-D
SGRŞM TVP
TVP
ML11-D ML11-D ML11-D ML11-D ML11-D
TDB
TDB
TVP
TVP
REH
ML11-A
SGRŞM
AML10C
BİKK
LAB1
AML10D
BİKK
LAB1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
1 LAB1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
ML10-A
BİKK
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
3 LAB1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
AML10C
BİKK
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
5 LAB1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
AML10D
2
4
6
7
8
9
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
ML11-C
ML11-A
ML11-D
ML11-D
ML11-D
ML11-D
SGRŞM
SGRŞM
BİKK
TDB
SGRŞM
TVP
REH
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 08:30 09:20 08:30
15:00 14:10 15:00 15:00
SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK
SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
1
1
2
2
1
TİCARE DEFTERLER VE BEYANNAMELER
2
TOPTANCILIK VE PERAKENDECİLİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Toplamlar
5
1
1
2
SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK
3
6
3
1
1
2
2
2
4
6
1
1
3
4
1
4
1
21
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ELİF KAPICIOĞLU
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
ML11-C ML11-C ML10-C ML10-C ML11-C ML11-C AML10C AML10C
BHKK BHKK BİKK
BİKK TCHSP TCHSP BOP
BOP
LAB1-LAB4 LAB1-LAB4
LAB1 LAB1
LAB4 LAB4
AML10D AML10D
ML11-C
TCHSP
BOP
BOP
LAB4 LAB4
AML10C AML10C
ML11-C ML11-C ML10-C
YZM
YZM
BİKK
BOP
BOP
LAB1
LAB4 LAB4
AML10D AML10D ML11-C ML11-C
BOP
BOP TCHSP TCHSP
LAB4 LAB4
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi ZEMİN-KANTİN
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1 LAB1
2 LAB1
3
4 LAB4
5 LAB4
6
Yer Adı
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
Ders Adı
ML11-C
BHKK
BİLG.HIZLI KLAVYE KUL.
ML11-C
TCHSP
TİCARİ HESAPLAMAR
ML10-C
AML10C
AML10D
ML11-C
BİKK
BOP
BOP
YZM
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 10:10 10:10 08:30
15:50 15:50 15:50 11:40
2
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
2
2
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
2
1
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
2
Toplamlar
3
YAZIŞMA
8
1
2
2
5
2
2
2
4
3
5
4
4
2
20
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : HASAN AKYILDIZ
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
ML10-B
BOP
LAB1
ML10-A
BİKK
LAB1
ML10-C
BOP
LAB2
ML10-C
BOP
LAB2
ML10-B
BOP
LAB1
ML10-A
BİKK
LAB1
ML10-C
BOP
LAB2
ML10-C
BOP
LAB2
Gün
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
ML12-B ML12-B
SŞM
SŞM
Toplam : 20 Saat
ML10-A AML10D AML10C AML10C
BİKK
REH
BİKK
BİKK
LAB1
LAB1 LAB1
AML10D AML10D
ML10-B
BİKK
BİKK
BOP
LAB1 LAB1
LAB1
ML10-A ML10-A ML12-A ML12-A
BOP
BOP
SŞM
SŞM
LAB2 LAB2
ML10-A ML10-A AML12C AML12C
BOP
BOP
SŞM
SŞM
LAB2 LAB2
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML10D
Eğitici Kolu(Kulüp) : GİRİŞİMCİLİK
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 3. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML10-B
BOP
LAB1
AML10C
BİKK
LAB1
AML10D
BİKK
LAB1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2 LAB1
3 LAB1
4
Yer Adı
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
5 LAB1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
7 LAB2
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
6 LAB1
8 LAB2
9
Sınıf
SŞM
SEÇMELİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ
2
ML10-A
BİKK
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
ML10-B
AML10D
AML10C
AML10D
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
ML10-A
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
ML12-B
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
10
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
11:00 08:30 08:30 08:30 08:30
12:30 14:10 15:00 15:00 15:00
ML10-C
ML12-A
AML12C
BOP
REH
BİKK
BİKK
BOP
BOP
SŞM
SŞM
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
1
2
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
2
2
2
3
1
2
2
SEÇMELİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ
Toplamlar
4
2
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
SEÇMELİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ
2
2
6
6
7
1
1
2
2
2
7
3
3
4
4
2
2
28
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : HATİCE DURSUN
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
TCİ
TAR
TAR
TAR
TCİ
TAR
TCİ
TAR
AML11A AML10A AML10C AML9/A
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML9/B
Eğitici Kolu(Kulüp) : DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma ZEMİN-KANTİN
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML11B AML9/B ML11-A AML10A
AML9/B AML9/B AML10C
TAR
REH
TAR
ML11-B AML9/C AML9/D AML9/A
TCİ
TAR
TAR
TAR
AML9/C
TAR
ML11-B AML11B
TCİ
TCİ
AML11A ML11-A AML9/D
TCİ
TCİ
TAR
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
4
Sınıf
TCİ
T.C. İNK.TAR.VE ATATÜRKÇÜLÜK1
AML10C
TAR
TARİH
AML10A
AML9/A
AML11B
7
ML11-A
AML9/B
8
AML9/B
10
AML9/C
9
11
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML11A
5
6
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
11:40 11:40 10:50 11:40 15:50
ML11-B
AML9/D
TAR
TAR
TCİ
TAR
TCİ
REH
TCİ
TAR
TAR
TARİH
1
TARİH
1
1
1
T.C. İNK.TAR.VE ATATÜRKÇÜLÜK
1
T.C. İNK.TAR.VE ATATÜRKÇÜLÜK
1
TARİH
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
T.C. İNK.TAR.VE ATATÜRKÇÜLÜK
1
1
1
1
TARİH
TARİH
Toplamlar
4
1
4
3
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
2
1
6
2
2
2
2
1
2
2
2
21
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : IŞIL ANGUN
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
YD1
YD1
YD2
YD2
YD2
YD2
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
AML9/A AML9/A ML11-C ML11-C ML10-B ML10-B
AML9/C AML9/C AML11D AML11D AML9/B AML9/B
YD1
YD1
YDİL
YDİL
YD1
YD1
AML9/A AML9/A AML9/C AML9/C
YD1
YD1
AML9/A
REH
YD1
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML9/B AML9/B
YD1
YD1
AML9/B AML9/B AML9/C AML9/C AML11C AML11C
YD1
YD1
YD1
YD1
YDİL
YDİL
AML11D AML11D
YDİL
YD1
(8)
15:10
15:50
Sınıf Öğretmenliği : AML9/A
Eğitici Kolu(Kulüp) : ONUR KURULU
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 1. KAT
YDİL
AML11C AML11C AML9/A AML9/A
YDİL
YDİL
YD1
YD1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
4
Sınıf
YD1
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
ML10-B
YD2
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
ML11-C
AML9/C
AML11D
7
AML9/A
8
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/A
5
6
Ders
AML9/B
AML11C
YD2
YD1
YDİL
YD1
REH
YDİL
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
14:10 14:10 15:50 15:50 15:50
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
2
2
2
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Toplamlar
6
2
2
2
2
2
2
2
2
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
2
6
6
1
2
7
6
2
2
2
2
6
6
4
6
1
4
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : İBRAHİM YEŞİLYURT
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
(1)
08:30
09:10
AML12D
(2)
09:20
10:00
DAN
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
DAN
TE
TE
TE
AML12D
AML11A
AML10B AML10B AML9/A AML9/A
DAN
(7)
14:20
15:00
TE
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
DAN
AML10B AML12D AML12D AML10B AML10A
DAN
DAN
Toplam : 15 Saat
AML10A AML12D AML11A AML11A AML11A
AML10A
DAN
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
AML12C AML12C AML10A AML10A AML12C AML9/A AML10B
TE
Perşembe
Cuma
(3)
10:10
10:50
Sınıf Öğretmenliği : AML12C
Eğitici Kolu(Kulüp) : KÜLTÜR EDEBİYAT
Nöbet Günü ve Yeri : Salı ARKA BAHÇE
TE
TE
TE
DAN
DAN
DAN
AML9/A AML12C AML12C AML12C AML11A AML9/A
TE
TE
DAN
REH
TE
DAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
AML12D
DAN
DİL ANLATIM
3
AML12D
TE
TÜRK EDEBİYATI
5
AML11A
2
4
6
7
AML10A
AML11A
AML10B
AML10B
8
AML10A
10
AML12C
12
AML9/A
9
11
13
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML9/A
AML12C
AML12C
DAN
TE
DAN
DAN
TE
TE
TE
TE
DAN
DAN
REH
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 10:10 08:30
15:00 16:40 14:10 16:40 14:10
DİL ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
1
1
2
1
2
3
1
2
1
TÜRK EDEBİYATI
1
1
1
TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
2
1
2
2
DİL ANLATIM
Toplamlar
1
2
2
1
DİL ANLATIM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
1
6
7
5
7
3
2
2
3
1
1
1
1
1
6
3
3
3
2
2
1
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : İSMAHAN KESKİN BARLAK
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
GRA
LAB4
GRA
LAB4
AML11A AML11A
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
WEBT
LAB3
GRA
LAB4
GRA
LAB4
BTR
BTR
GRA
LAB4
GRA
LAB4
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
PRT
LAB3
PRT
LAB3
REH
PRT
LAB3
PRT
LAB3
AML10B AML10B AML11A
AML11A AML11A AML11A AML11A
WEBT
LAB3
Toplam : 20 Saat
BTR
AML11A AML11A AML11A AML11A
AML10B AML10B
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
BTR
AML10A AML10A
WEBT
LAB3
(11)
17:40
18:20
AML10A AML10A
AML11A AML11A AML11A AML11A
WEBT
LAB3
(10)
16:50
17:30
AML10A AML10A
AML10B AML10B AML11A AML11A
WEBT
LAB3
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML11A
Eğitici Kolu(Kulüp) : BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba ARKA BAHÇE
PRT
LAB3
PRT
LAB3
PRT
LAB3
PRT
LAB3
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1 LAB4
2 LAB3
3
4 LAB3
5 LAB3
6
Yer Adı
BÜRO YÖNETİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
7
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 08:30 08:30 08:30 08:30
15:50 15:00 15:50 15:50 15:50
AML11A
GRA
GRAFİK VE ANİMASYON
AML11A
REH
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
AML10B
AML11A
AML10A
AML10B
AML10A
PRT
WEBT
PRT
BTR
BTR
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
2
2
1
WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
BİLİŞİM TEKNİK RESMİ
BİLİŞİM TEKNİK RESMİ
Toplamlar
5
2
2
2
2
6
2
4
2
2
6
2
6
4
6
4
1
10
4
2
6
2
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : KAAN OKAN
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
BEDS
BEDS
BEDS
BEDS S.BEDE S.BEDE
(7)
14:20
15:00
AML11C AML11C ML11-D ML11-D ML12-E ML12-E ML12-E
ML10-C ML10-C ML12-D ML12-D
BEDS BEDS S.BEDE S.BEDE
BED1
BED1
AML11D AML11D
BEDS
BEDS
AML10B AML10B
BED1
BED1
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
REH
AML9/H AML9/H
BED1 BED1
AML10A AML10A AML9/E AML9/E
BED1
(8)
15:10
15:50
Sınıf Öğretmenliği : ML12-E
Eğitici Kolu(Kulüp) : SPOR KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma ARKA BAHÇE
ML11-C ML11-C
BEDS BEDS
BED1
AML9/F AML9/F AML9/G AML9/G
BED1 BED1 BED1 BED1
ML10-A ML10-A AML11B AML11B
BEDS BEDS BEDS BEDS
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
4
5
6
7
Sınıf
BEDS
BEDEN EĞİTİMİ
ML12-E
S.BEDE
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
ML11-D
ML12-E
ML10-C
ML12-D
AML9/H
AML10A
10
ML11-C
AML9/E
11
AML11D
13
AML9/G
12
AML9/F
14
AML10B
16
AML11B
15
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML11C
8
9
Ders
ML10-A
BEDS
REH
BEDS
S.BEDE
BED1
BED1
BED1
BEDS
BEDS
BED1
BED1
BED1
BEDS
BEDS
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 15:00 15:00 15:00 15:50
BEDEN EĞİTİMİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
2
2
1
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
2
1
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
Toplamlar
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
2
7
6
6
6
2
6
2
2
2
2
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : MEHMET ALPER AY
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
M1
M1
M1
AML10D AML10D AML10D
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
ML10-A ML10-A
M1
M1
Cuma
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
SŞM
SŞM
AML12D AML12D AML12D
REH
ML11-A ML11-A ML12-B ML12-B AML11D AML11D
MM
MM SİNŞM SİNŞM MM
MM
Çarşamba
Perşembe
(4)
11:00
11:40
ML10-A ML10-A ML10-A
M1
M1
M1
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML12D
Eğitici Kolu(Kulüp) : ÇEVRE KORUMA
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi ARKA BAHÇE
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML10D AML10D
M1
M1
AML10D AML10D
M1
ML12-A ML12-A
SİNŞM SİNŞM
M1
ML10-A ML10-A
M1
M1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
4
5
Sınıf
AML10D
M1
AML12D
SŞM
AML12D
ML11-A
ML12-B
6
AML11D
8
ML12-A
7
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders
ML10-A
REH
MM
SİNŞM
MM
M1
SİNŞM
Ders Adı
MUHASEBE 1
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 10:10 08:30 09:20
15:50 14:10 15:50 15:50 15:50
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
3
2
1
SEÇMELİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ
2
MALİYET MUHASEBESİ
2
MALİYET MUHASEBESİ
2
SEÇMELİ İNŞAAT MUHASEBESİ
Toplamlar
7
1
2
2
2
MUHASEBE 1
SEÇMELİ İNŞAAT MUHASEBESİ
2
6
6
2
3
2
2
5
4
4
2
2
7
2
25
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : MEHMET BALABAN
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
ML11-D ML11-D ML10-C ML10-C
ML10-C AML10C AML10C
ÜAS
ÜAS
BİKK
BİKK
MİLŞ
BOP
BOP
LAB1 LAB1
LAB4 LAB4
AML10D AML10D
ML10-B ML10-C
BİKK
ÇH
BOP
BOP
LAB1
LAB4 LAB4
AML10C AML10C
ML10-C ML10-C
ML10-C
MİLŞ MİLŞ
BİKK
BOP
BOP
LAB1
LAB4 LAB4
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : ML10-C
Eğitici Kolu(Kulüp) : GEZİ TANITMA VE TURİZM
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 1. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML10D AML10D
BOP
LAB4
ML10-B
BİKK
LAB1
BOP
LAB4
ML10-B ML10-C
BİKK
ÇH
LAB1
ML11-D ML11-D ML10-C
ÜAS
ÜAS
REH
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2 LAB1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
4 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
3
5 LAB1
6
7 LAB4
8
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
BÜRO YÖNETİMİ
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
Ders Adı
ML11-D
ÜAS
ÜRÜN ALIMI VE SATIŞI
ML10-C
MİLŞ
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
ML10-C
AML10C
ML10-B
ML10-C
AML10D
ML10-C
BİKK
BOP
BİKK
ÇH
BOP
REH
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 11:00 08:30 08:30 08:30
15:50 15:50 15:50 10:00 15:50
2
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
2
1
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
2
2
1
2
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
1
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
2
ÇALIŞMA HAYATI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Toplamlar
7
2
1
4
3
3
2
2
5
4
2
1
1
6
4
3
2
4
1
24
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : MERAL SEZGİN
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
BM
LAB2
BM
LAB2
BM
LAB2
AML11D AML11D AML11D
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
AML11D
GEN2
ML11-A
GEN2
(4)
11:00
11:40
ML11-A
BM
LAB2
AML11D ML11-A ML11-A
GEN2
BM
BM
LAB2 LAB2
ML11-A
GEN2
ML11-A ML11-A
GEN2 GEN2
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
ML11-A
BM
LAB2
ML11-A
GEN2
ML11-A AML11D AML11D
BM
GEN2 GEN2
LAB2
ML11-A
GEN2
AML11D AML11D
AML11D AML11D
GEN2
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 1. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML11-A ML11-A AML11D AML11D
BM
BM
BM
BM
LAB2 LAB2 LAB2 LAB2
GEN2
BM
LAB2
BM
LAB2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1 LAB2
2 LAB2
3
Yer Adı
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
4
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
Ders Adı
AML11D
BM
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
AML11D
GEN2
GENEL MUHASEBE 2
ML11-A
ML11-A
BM
GEN2
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
GENEL MUHASEBE 2
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 11:00 08:30 08:30 08:30
10:50 15:50 14:10 15:50 15:50
3
3
2
5
6
2
3
2
2
2
2
2
6
2
7
2
6
2
6
7
6
26
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : NESRİN KURTİŞOĞLU
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
AML11C
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
DAN
Pazartesi
Toplam :
6 Saat
Saat
6 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
TE
TE
AML11D AML11D
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML11C
TE
Salı
AML11C AML11C
TE
Çarşamba
AML11D
TE
DAN
AML11D AML12A
TE
Perşembe
DAN
AML12A AML11D AML11C
DAN
Cuma
DAN
DAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
DAN
DİL ANLATIM
AML11C
TE
TÜRK EDEBİYATI
AML11D
4
AML11D
5
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML11C
2
3
Ders
AML12A
TE
DAN
DAN
TÜRK EDEBİYATI
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 13:30 10:10 11:50 11:50
15:50 14:10 15:50 14:10 15:00
1
2
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
Toplamlar
3
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
3
2
3
3
2
2
12
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : NEVİN YILDIRIM
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
Cuma
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
ML12-D ML12-E ML12-E ML12-E AML12B ML12-D AML12B
DAN
TE
TE
DAN
REH
TE
DAN
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML12-D ML12-D AML11B ML12-E ML12-D AML12B ML12-E
TE
TE
TE
DAN
DAN
DAN
TE
ML10-B ML10-C ML10-C
DİKS
TE
TE
Çarşamba
Perşembe
(5)
11:50
12:30
Sınıf Öğretmenliği : AML12B
Eğitici Kolu(Kulüp) : TİYATRO KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 3. KAT
AML11B ML12-A AML12A AML12A ML12-C ML10-C ML10-B
DAN
TE
TE
TE
DAN
TE
DİKS
TE
TE
DAN
TE
TE
TE
DAN
AML11B AML11B AML11B ML12-A ML12-A AML12A ML12-C
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
DAN
DİL ANLATIM
ML12-E
DAN
DİL ANLATIM
ML12-E
AML12B
6
AML12B
8
ML10-B
7
9
ML12-D
AML11B
ML10-C
10
AML11B
12
AML12A
11
13
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
ML12-D
4
5
Ders
ML12-A
ML12-C
TE
REH
TE
DAN
TE
DİKS
TE
DAN
TE
TE
DAN
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 11:50 08:30 08:30
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
TÜRK EDEBİYATI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TÜRK EDEBİYATI
DİL ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
DİKSİYON
1
3
1
2
3
1
1
TÜRK EDEBİYATI
1
2
DİL ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
Toplamlar
1
1
1
2
1
1
TÜRK EDEBİYATI
DİL ANLATIM
1
7
7
3
2
1
7
2
1
7
2
3
2
3
2
3
3
2
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : NİYAZİ ERCAN
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
M1
M1
AML10C AML10C
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML10C
Eğitici Kolu(Kulüp) : SATRANÇ KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Salı
Çarşamba
AML10C AML10C
M1
Perşembe
Cuma
M1
AML10C AML10C AML10C
M1
M1
M1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
AML10C
M1
Ders
Ders Adı
MUHASEBE 1
Toplamlar
PZT
08:30
10:00
2
2
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
15:10 08:30
16:40 10:50
2
2
3
3
7
7
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : OĞUZ CEYLAN
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
AML11C
BM
LAB2
ML11-B
BM
LAB2
ML11-A
GEN2
ML11-A
GEN2
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
ML11-B ML11-B ML11-B
BM
BM
BM
LAB2 LAB2 LAB2
AML11C AML11C
ML11-D
BM
BM
STK
LAB2 LAB2
LAB4
ML11-B
ML11-A ML11-A
BM
GEN2 GEN2
LAB2
ML11-A AML11C AML11C ML11-D ML11-D
GEN2 GEN2 GEN2
STK
STK
LAB4 LAB4
ML11-A AML11C AML11C ML11-B ML11-B
GEN2 GEN2 GEN2
BM
BM
LAB2 LAB2
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
BM
LAB2
BM
LAB2
GEN2
GEN2
AML11C AML11C
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : SİVİL SAVUNMA
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 1. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML11C AML11C
AML11C AML11C
BM
LAB2
BM
LAB2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
1 LAB2
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
3 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
2 LAB2
4
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
5
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
Ders Adı
ML11-B
BM
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
ML11-D
STK
STOK KONTROL
AML11C
AML11C
ML11-A
BM
GEN2
GEN2
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
11:00 08:30 08:30 08:30 08:30
15:50 15:50 15:50 14:10 14:10
3
2
GENEL MUHASEBE 2
GENEL MUHASEBE 2
Toplamlar
3
1
2
5
6
2
2
2
6
2
2
2
2
6
6
2
2
7
7
3
6
6
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : HÜSEYİN ULU
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Pazartesi
Salı
ML12-B
DİNK
AML10A
DİNK
AML12B ML12-E ML12-D AML12D AML10D
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
AML12B
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
AML10A
4
ML12-E
5
6
7
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
ML12-B
2
3
Ders
PZT
ML12-D
AML12D
AML10D
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
SALI
08:30
16:40
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
7
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : RAHİM DEMİRBİLEK
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
AML9/E ML10-C ML10-A AML11D
TAR
TAR
TAR
REH
AML9/E ML10-B
TAR
TAR
Salı
Cuma
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
AML11C ML11-D
(8)
15:10
15:50
S.TAR
TCİ
TAR
TCİ
TCİ
TAR
S.TAR
TAR
TAR
TAR
ML10-C AML11D AML9/F
TAR
TCİ
TAR
AML11D
AML11C
AML11D AML9/F ML11-C AML9/G AML9/H AML11C
S.TAR
S.TAR
TCİ
(10)
16:50
17:30
AML10B
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML9/G ML11-C ML11-D ML10-A AML10B
AML11C
TCİ
(9)
16:00
16:40
TAR
AML11D AML10D AML9/H ML10-B
Çarşamba
Perşembe
(5)
11:50
12:30
Sınıf Öğretmenliği : AML11D
Eğitici Kolu(Kulüp) : SAĞLIK TEMİZLİK BESLENME VE YEŞİLAY
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 1. KAT
TAR
TCİ
TAR
TAR
TAR
AML10D
TAR
TCİ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
AML9/E
TAR
TARİH
ML10-A
TAR
TARİH
ML10-C
4
AML11D
6
ML11-D
5
AML11C
7
AML10B
9
AML9/G
11
AML11D
13
AML9/H
8
10
12
14
15
16
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders
ML10-B
ML11-C
AML10D
AML11C
AML11D
AML9/F
TAR
REH
S.TAR
TCİ
TAR
TAR
TAR
TCİ
S.TAR
TAR
TAR
TCİ
TCİ
TAR
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 09:20 11:50 08:30 08:30
16:40 16:40 15:50 16:40 15:50
TARİH
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ TARİH
1
1
1
1
1
1
1
T.C. İNK.TAR.VE ATATÜRKÇÜLÜK1
1
TARİH
1
TARİH
1
TARİH
T.C. İNK.TAR.VE ATATÜRKÇÜLÜK
SEÇMELİ TARİH
1
1
1
TARİH
1
1
T.C. İNK.TAR.VE ATATÜRKÇÜLÜK
TARİH
Toplamlar
7
1
1
1
1
1
7
2
4
1
2
2
2
1
1
T.C. İNK.TAR.VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
1
1
TARİH
2
1
6
1
1
1
1
1
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : SERAP DALKIRAN
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
AML11D AML11D AML11D
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
BM
BM
BM
LAB2 LAB2 LAB2
ML11-B ML11-B
ML11-A ML11-A ML11-A AML11C
GEN2 GEN2
BM
BM
BM
GEN2
LAB2 LAB2 LAB2
ML11-A ML11-A
ML11-B ML11-B
BM
BM
GEN2 GEN2
LAB2 LAB2
AML11C AML11C ML11-A ML11-A AML11D
GEN2 GEN2
BM
BM
BM
LAB2 LAB2 LAB2
AML11D
ML11-B ML11-B AML11C AML11C
GEN2 GEN2 GEN2 GEN2
BM
LAB2
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : ÇEVRE KORUMA
Nöbet Günü ve Yeri : Salı ÖN BAHÇE
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML11C
GEN2
AML11D
BM
LAB2
AML11D
BM
LAB2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
1 LAB2
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
AML11D
BM
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
3 LAB2
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
ML11-A
BM
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
2
4
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
ML11-B
AML11C
GEN2
GEN2
GENEL MUHASEBE 2
GENEL MUHASEBE 2
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 10:10 10:10 08:30
10:50 15:50 15:00 15:50 15:50
3
2
3
3
2
7
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
6
7
6
7
6
26
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : SEVİM GÜLER
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
Pazartesi
(3)
10:10
10:50
AML9/H ML12-B
TE
TE
AML9/F
DAN
Salı
(4)
11:00
11:40
ML11-D
DAN
TE
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
ML11-D ML11-D AML9/C ML10-C
TE
TE
TE
DAN
AML9/C AML9/C ML12-B ML12-B
TE
TE
TE
TE
AML9/H AML9/H ML11-D AML9/D
TE
TE
DAN
DAN
AML9/G AML9/G
Çarşamba
Perşembe
(2)
09:20
10:00
TE
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : ML12-A
Eğitici Kolu(Kulüp) : KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 2. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML10-C
DAN
ML12-A AML9/E AML9/D AML9/B ML11-D AML9/F
DAN
TE
DAN
DAN
TE
DAN
AML9/G AML9/E AML9/E ML12-A ML12-A AML9/B
TE
Cuma
TE
TE
DAN
REH
DAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
AML9/H
TE
3
ML11-D
TE
5
ML10-C
2
4
6
ML12-B
AML9/C
AML9/F
7
AML9/G
9
AML9/D
11
AML9/E
8
10
12
13
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
ML11-D
ML12-A
AML9/B
ML12-A
Ders
TE
TE
DAN
DAN
TE
DAN
DAN
DAN
TE
DAN
REH
Ders Adı
TÜRK EDEBİYATI
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:20 09:20 09:20 08:30 10:10
15:50 16:40 15:50 15:50 15:50
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
1
1
2
1
2
2
1
TÜRK EDEBİYATI
2
DİL ANLATIM
2
1
DİL ANLATIM
1
DİL ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
Toplamlar
1
1
1
6
6
6
3
3
2
1
1
1
1
1
1
DİL ANLATIM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
3
1
1
1
3
7
2
1
6
2
3
2
2
2
3
2
1
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : SİBEL AKILLI
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
İNTP
LAB4
İNTP
LAB4
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
WEBT
LAB3
BTT
LAB1
BTT
LAB1
BTT
LAB1
BTT
LAB1
GRA
LAB3
GRA
LAB3
İNTP
LAB4
İNTP
LAB4
BTT
LAB1
BTT
LAB1
GRA
LAB3
GRA
LAB3
AML11B AML11B AML11B AML11B
AML12B AML12B
(6)
13:30
14:10
AML11B AML11B AML11B AML11B
(7)
14:20
15:00
AML10A AML10A
BTT
LAB1
AML11B AML11B
WEBT
LAB3
Toplam : 20 Saat
WEBT
LAB3
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML10B
Eğitici Kolu(Kulüp) : BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 1. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
BTT
LAB1
AML11B AML11B AML10B
GRA
LAB3
AML10B AML10B AML10A AML10A AML11B AML11B
GRA
LAB3
REH
AML12A AML12A AML10B AML10B AML11B AML11B
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
1 LAB3
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
3 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
2 LAB1
4 LAB3
5
6 LAB1
7 LAB4
Sınıf
WEBT
WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA
4
2
AML12B
İNTP
İNTERNET PROGRAMCILIĞI
2
AML10A
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
AML11B
BÜRO YÖNETİMİ
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML11B
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 12:30 15:50 14:10 14:10
AML10B
AML10B
AML12A
BTT
GRA
REH
BTT
İNTP
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMEL
2
GRAFİK VE ANİMASYON
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Toplamlar
6
2
1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMEL
İNTERNET PROGRAMCILIĞI
4
4
7
10
2
4
2
2
2
2
6
6
2
2
6
1
4
2
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : SİNAN ŞAHİN
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
VTP
LAB4
VTP
LAB4
AML11B AML11B
Toplam :
(7)
14:20
15:00
6 Saat
Saat
6 Saat
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Salı
Çarşamba
AML11A AML11A
Perşembe
VTP
LAB4
VTP
LAB4
PP
LAB4
PP
LAB4
AML10A AML10A
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
1 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
3 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
2 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
Ders Adı
AML11B
VTP
VERİ TABANI PROGRAMI
AML10A
PP
PAKET PROGRAMLAR
AML11A
VTP
VERİ TABANI PROGRAMI
Toplamlar
PZT
11:50
14:10
2
2
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
14:20 14:20
15:50 15:50
2
2
2
2
2
2
2
6
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ŞULE CANLAR
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
Pazartesi
Salı
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
YDİL
YDİL
YDİL2
YDİL2
YD1
Çarşamba
(7)
14:20
15:00
AML12D AML12D AML10A AML10A AML9/F AML9/F
AML12D AML12D
YDİL
Toplam : 15 Saat
YDİL
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML9/F
Eğitici Kolu(Kulüp) : SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 2. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
YD1
AML10D AML10D AML10C AML10C
ML11-D ML11-D
YD2
YD2
YDİL2
YDİL2
YDİL2
YDİL2
AML9/F AML9/F AML9/F
REH
YD1
YD1
ML11-B ML11-B AML10C AML10C
YD2
YD2 YDİL2 YDİL2
Perşembe
AML10A AML10A AML10D AML10D AML9/F AML9/F
YDİL2
Cuma
YDİL2
YDİL2
YDİL2
YD1
YD1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
YDİL
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
AML9/F
YD1
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
AML10A
AML10D
6
ML11-D
7
8
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML12D
4
5
Ders
AML10C
AML9/F
ML11-B
YDİL2
YDİL2
YDİL2
YD2
REH
YD2
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:20 08:30 10:10 10:10 10:10
15:00 15:50 15:50 14:10 15:50
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
2
2
2
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
2
2
2
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
Toplamlar
2
2
1
6
6
2
5
2
2
2
4
2
4
4
6
4
4
2
1
6
2
27
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ZEYNEP HOROZ
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
LAB1-LAB4
LAB1-LAB4
ML11-C ML11-C
BHKK BHKK
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
ML10-B ML11-C ML11-C
BHİ TCHSP TCHSP
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : ML11-C
Eğitici Kolu(Kulüp) : ÇEVRE KORUMA
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 3. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML11-C ML10-B ML11-C ML10-B
TCHSP BİKK TPRG
BHİ
LAB1 LAB4
ML11-C ML11-C ML11-C ML11-C ML11-C
TPRG TPRG
YZM
YZM
VTPR
LAB4 LAB4
LAB4
ML11-C
ML11-C ML11-C
REH
TCHSP TCHSP
ML10-B ML10-B ML11-C ML11-C
BİKK
BİKK VTPR VTPR
LAB1 LAB1 LAB4 LAB4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1 LAB1
2
3
4 LAB1
5 LAB4
6
7 LAB4
8
Yer Adı
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
Sınıf
Ders Adı
ML11-C
BHKK
BİLG.HIZLI KLAVYE KUL.
ML11-C
TCHSP
TİCARİ HESAPLAMAR
ML10-B
ML10-B
BÜRO YÖNETİMİ
ML11-C
BÜRO YÖNETİMİ
ML11-C
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders
ML11-C
ML11-C
BHİ
BİKK
TPRG
YZM
VTPR
REH
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 10:10 08:30 08:30 08:30
14:10 14:10 12:30 11:40 11:40
BÜRO HİZMETLERİ
2
1
2
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
TASARIM PROGRAMLARI
YAZIŞMA
1
1
1
1
VERİ TABANI PROGRAMI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
Toplamlar
2
2
2
2
1
5
4
5
1
3
2
2
2
4
5
3
3
2
3
1
21
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ZÜHRE DOBRUCALI
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
AML9/C AML9/E AML9/B AML9/D AML9/A
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
AML9/E
KİM
AML10C
KİM
AML9/G AML10C AML9/A AML9/F
KİM
KİM
KİM
AML9/F
KİM
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 1. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML9/C AML9/H
KİM
KİM
KİM
Perşembe
Cuma
AML9/D AML9/B AML9/H AML10C AML9/G
KİM
KİM
KİM
REH
KİM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
AML9/C
KİM
KİMYA
AML9/B
KİM
KİMYA
AML9/E
4
AML9/D
6
AML10C
8
AML9/H
10
AML10C
5
7
9
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders
AML9/A
AML9/F
AML9/G
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
REH
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR.
08:30 08:30 08:30
12:30 15:50 11:40
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
1
1
1
1
1
1
KİMYA
1
KİMYA
Toplamlar
1
1
KİMYA
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
5
5
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30
12:30
2
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
5
2
2
2
1
19
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : YILDIZ TURUT
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
AML9/B AML9/B AML9/F AML9/F AML10C AML10C AML9/D
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
REH
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML9/D
Eğitici Kolu(Kulüp) : SAĞLIK TEMİZLİK BESLENME VE YEŞİLAY
Nöbet Günü ve Yeri : Salı ZEMİN-KANTİN
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML10C AML10C AML9/F AML9/F AML9/E AML9/E AML9/D AML9/D
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
AML9/D AML9/D AML9/B AML9/B AML10C AML10C AML9/E AML9/E
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Perşembe
Cuma
AML9/F AML9/F AML9/D AML9/D AML9/B AML9/B AML9/E AML9/E
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
AML9/B
MAT
MATEMATİK
3
AML10C
MAT
MATEMATİK
5
AML9/E
2
4
6
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML9/F
AML9/D
AML9/D
MAT
REH
MAT
MAT
PZT
SALI ÇAR.
08:30 08:30 08:30
15:00 15:50 15:50
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
MATEMATİK
MATEMATİK
Toplamlar
2
2
2
1
7
2
2
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30
15:50
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
2
2
2
6
6
6
1
6
6
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ŞÜKRÜ SARIKAYA
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
Salı
(3)
10:10
10:50
AML9/H
REH
AML9/G AML9/D
SSET
FİZ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
AML9/A
FİZ
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
FİZ
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
FİZ
FİZ
SFZ2
FİZ
FİZ
FİZ
SPRJH
FİZ
FİZ
SSET
SFZ2
AML10B AML9/B AML9/A AML11B
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML9/H
Eğitici Kolu(Kulüp) : SATRANÇ KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 3. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML10A AML9/C ML10-A AML9/E
AML10B AML9/B AML9/G AML11B AML10A
AML9/H AML9/H
SPRJH SSET
FİZ
ML11-A ML10-A ML10-B
SFZ2
FİZ
FİZ
AML9/H AML9/F ML11-A AML9/D ML10-B AML9/C AML9/G
SSET SPRJH SFZ2
FİZ
FİZ
FİZ
SPRJH
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
REH
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
AML9/B
FİZ
FİZİK
1
AML10B
4
AML9/A
5
AML11B
7
AML9/D
6
AML9/G
8
AML10A
10
ML10-A
9
11
AML9/C
AML9/E
12
AML9/H
14
ML11-A
13
15
16
17
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/H
2
3
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 09:20 11:50 09:20 09:20
15:50 15:50 16:40 16:40 15:50
AML9/H
ML10-B
AML9/F
AML9/G
FİZ
FİZ
SFZ2
SSET
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
SPRJH
SPRJH
SSET
SFZ2
FİZ
SPRJH
SPRJH
FİZİK
FİZİK
SEÇMELİ FİZİK
SOSYAL ETKİNLİK
1
1
1
1
1
FİZİK
1
1
FİZİK
1
FİZİK
1
FİZİK
1
1
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
Toplamlar
5
6
5
2
1
1
1
1
6
2
2
2
2
2
1
1
1
FİZİK
2
1
1
SOSYAL ETKİNLİK
2
1
1
1
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
2
1
1
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
1
1
1
1
7
1
2
2
2
1
1
29
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : SEMRA CEBER
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
TE
TE
DAN
REH
AML12B AML12B
(3)
10:10
10:50
AML9/G ML12-B
AML9/F AML9/F
TE
TE
AML9/B AML9/B
TE
TE
AML9/B AML9/C
TE
DAN
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
AML9/E ML11-A
DAN
DAN
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
ML12-B
DAN
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : ML12-B
Eğitici Kolu(Kulüp) : DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML12-B AML9/F AML12B AML9/C
DAN
TE
TE
DAN
AML9/D AML9/D ML11-A AML9/H
TE
TE
DAN
DAN
AML9/D AML9/E ML12-C ML11-C AML9/G
TE
DAN
TE
TE
DAN
ML12-C ML12-C ML11-C ML11-C AML9/H
TE
TE
TE
TE
DAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
4
Sınıf
AML12B
TE
ML11-A
DAN
AML9/E
ML12-B
5
AML9/G
7
AML9/F
6
8
ML12-B
AML9/C
9
AML9/D
11
AML9/B
10
12
13
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders
AML9/H
ML12-C
ML11-C
DAN
DAN
DAN
REH
TE
DAN
TE
DAN
TE
TE
TE
Ders Adı
TÜRK EDEBİYATI
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 15:50 15:50 15:50 15:50
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
2
1
1
1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
1
1
1
TÜRK EDEBİYATI
1
DİL ANLATIM
1
TÜRK EDEBİYATI
1
DİL ANLATIM
2
2
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
Toplamlar
1
1
2
1
5
6
2
2
2
1
1
TÜRK EDEBİYATI
3
6
1
7
2
1
1
1
1
2
2
7
3
2
3
2
3
3
3
31
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ZEYNEP BİLDİK
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
AML9/D AML9/G ML10-C AML10D
SSET
FİZ
FİZ
FİZ
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML11-B AML9/D AML9/F AML11A AML10C
SFZ2 SPRJH
FİZ
SFZ2
FİZ
Salı
AML10D AML9/E AML9/D AML11A AML10C
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(4)
11:00
11:40
Sınıf Öğretmenliği : ML12-C
Eğitici Kolu(Kulüp) : GİRİŞİMCİLİK
Nöbet Günü ve Yeri :
AML9/H
FİZ
AML9/H AML9/E
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
SSET
SFZ2
AML9/B ML11-B AML9/A AML9/B
SSET SFZ2 SPRJH SPRJH
FİZ
ML12-C AML9/G AML9/F ML10-C AML9/B AML9/C
REH
FİZ
FİZ
FİZ
SSET SPRJH
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
SSET
SOSYAL ETKİNLİK
ML10-C
FİZ
FİZİK
AML9/G
AML10D
6
AML9/D
8
AML11A
10
AML9/E
7
9
ML11-B
AML9/F
AML10C
11
AML9/H
13
AML9/A
15
ML12-C
12
14
16
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/D
4
5
Ders
AML9/B
AML9/B
AML9/C
FİZ
FİZ
SFZ2
SPRJH
FİZ
SFZ2
FİZ
FİZ
FİZ
SSET
SPRJH
SPRJH
REH
SPRJH
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
11:50 11:50 11:50 09:20 08:30
15:50 16:40 16:40 15:50 15:50
FİZİK
FİZİK
SEÇMELİ FİZİK
1
1
1
1
1
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
1
1
1
FİZİK
1
SEÇMELİ FİZİK
1
FİZİK
1
FİZİK
FİZİK
1
1
1
1
1
1
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
4
5
5
6
2
2
2
2
1
1
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
Toplamlar
1
1
SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
7
2
2
2
1
1
1
1
27
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : YEŞİM GÜNGÖR
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
Pazartesi
Salı
(2)
09:20
10:00
Cuma
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
ML12-D ML12-D ML10-A AML10D AML9/D ML11-A
SCOĞ REH
COĞ
COĞ
COĞ SCOĞ
(8)
15:10
15:50
COĞ
SCOĞ
COĞ
COĞ
SCOĞ
AML9/D AML9/A AML9/B
COĞ
COĞ
COĞ
SCOĞ
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
AML10C
AML9/A AML11D AML9/C ML10-A AML11C ML12-D ML11-B
Çarşamba
Perşembe
(3)
10:10
10:50
Sınıf Öğretmenliği : ML12-D
Eğitici Kolu(Kulüp) : SİVİL SAVUNMA
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 2. KAT
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
COĞ
SCOĞ
AML10C ML11-B ML12-C AML11D AML10D
COĞ
SCOĞ
SCOĞ
SCOĞ
COĞ
ML12-C AML11C AML9/B AML9/C ML11-A
SCOĞ SCOĞ COĞ
COĞ SCOĞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
SCOĞ
SEÇMELİ COĞRAFYA
ML10-A
COĞ
COĞRAFYA
ML12-D
AML10D
6
ML11-A
AML9/D
7
AML10C
9
AML11D
11
AML11C
13
AML9/B
8
10
12
14
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
ML12-D
4
5
Ders
AML9/A
AML9/C
ML11-B
ML12-C
REH
COĞ
COĞ
SCOĞ
COĞ
COĞ
SCOĞ
COĞ
SCOĞ
SCOĞ
COĞ
SCOĞ
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:20 08:30 10:10 08:30 08:30
16:40 15:00 12:30 12:30 12:30
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
COĞRAFYA
COĞRAFYA
SEÇMELİ COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
1
1
2
1
1
2
1
1
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
1
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
1
COĞRAFYA
Toplamlar
1
1
COĞRAFYA
SEÇMELİ COĞRAFYA
1
1
1
1
7
7
1
3
1
1
1
1
1
5
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
5
2
2
2
2
2
2
27
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : SEBAHATTİN KOŞAN
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
ML12-B ML12-B AML9/G AML9/G AML9/G
SMAT SMAT MATTT MATTT MATTT
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Salı
Çarşamba
Perşembe
AML9/G AML9/G AML9/G
MATTT MATTT MATTT
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
ML12-B
AML9/G
Ders
SMAT
MATTT
Ders Adı
SEÇMELİ MATEMATİK
MATEMATİK
Toplamlar
PZT
08:30
12:30
2
3
5
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30
10:50
3
3
2
6
8
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : TUĞBA DEVELİ
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
AML9/H AML9/E
DİNK DİNK
ML12-C AML9/G AML9/F ML12-A AML9/D ML10-A
DİNK DİNK DİNK DİNK DİNK DİNK
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ML12-C
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
AML9/E
AML9/G
6
ML12-A
7
8
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/H
4
5
Ders
PZT
AML9/F
AML9/D
ML10-A
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30
16:40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
8
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : MEHMET DEMİRBAŞ
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Pazartesi
Salı
AML9/H AML9/H AML9/H
MAT
MAT
MAT
Çarşamba
AML9/H AML9/H AML9/H
MAT
MAT
MAT
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
AML9/H
Ders
MAT
Ders Adı
MATEMATİK
Toplamlar
PZT
SALI
10:10
12:30
3
3
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
13:30
15:50
3
3
6
6
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : TUBA REYHAN
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
AML11D AML11D AML11D
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
BM
BM
BM
LAB2 LAB2 LAB2
ML11-B ML11-B
ML11-A ML11-A ML11-A AML11D
GEN2 GEN2
BM
BM
BM
GEN2
LAB2 LAB2 LAB2
AML11D AML11D ML11-A ML11-A
ML11-B ML11-B
GEN2 GEN2
BM
BM
GEN2 GEN2
LAB2 LAB2
ML11-A ML11-A AML11D
BM
BM
BM
LAB2 LAB2 LAB2
AML11D AML11D ML11-A AML11D
ML11-B ML11-B
GEN2 GEN2
GEN2 GEN2
REH
BM
LAB2
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : ML11-A
Eğitici Kolu(Kulüp) : SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 2. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML11D
GEN2
AML11D
BM
LAB2
AML11D
BM
LAB2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
1 LAB2
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
AML11D
BM
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
3 LAB2
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
ML11-A
BM
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
2
4
5
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
ML11-B
AML11D
ML11-A
GEN2
GEN2
REH
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 11:50 08:30
10:50 15:50 15:00 15:50 15:50
GENEL MUHASEBE 2
3
Toplamlar
2
2
2
3
GENEL MUHASEBE 2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
2
3
7
2
6
2
2
4
2
2
2
1
7
7
6
7
6
1
27
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ERDAL MELTEM
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam :
(7)
14:20
15:00
Saat
Saat
Saat
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
ML12-E ML12-E AML9/G AML9/D
GRES GRES
GSR
GSR
AML9/C
GSR
AML9/A AML9/E AML9/B
GSR
AML9/H AML9/F
GSR
GSR
GSR
GSR
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
ML12-E
GRES
GÖRSEL SANATLAR RESİM
3
AML9/D
GSR
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
5
AML9/E
2
4
6
7
8
9
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML9/G
AML9/A
AML9/B
AML9/C
AML9/H
AML9/F
GSR
GSR
GSR
GSR
GSR
GSR
GSR
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
PZT
SALI ÇAR.
08:30 08:30
15:50 12:30
Toplamlar
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
PRŞ
1
1
1
7
1
3
1
1
1
1
10
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : MEHMET YAVAŞ
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam :
(7)
14:20
15:00
Saat
Saat
Saat
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
AML11D AML11B ML10-C AML11C ML11-D
DİNK
DİNK
ML11-A AML11A
DİNK DİNK
DİNK
ML10-B ML11-C
DİNK DİNK
DİNK
ML11-B
DİNK
DİNK
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ML10-C
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
AML11B
AML11C
6
ML11-A
ML11-D
7
AML11A
9
ML10-B
8
10
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML11D
4
5
Ders
PZT
ML11-B
ML11-C
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30
12:30 11:40 10:00
1
1
1
1
1
1
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
1
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
1
1
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
5
3
1
1
1
2
1
1
1
10
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : DİLEK KARAKAŞ
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
M1
M1
M1
AML10D AML10D AML10D
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
REH
MMAT
AML11C AML11D
Toplam :
(7)
14:20
15:00
Saat
Saat
Saat
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : AML11C
Eğitici Kolu(Kulüp) : KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 3. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML11-A ML11-A ML11-B ML11-B AML11D AML11D
MM
MM
MM
MM
MM
MM
AML11C AML11D AML10D AML10D
MMAT MMAT
Çarşamba
M1
M1
AML11C AML10B AML10B AML11C AML11C AML10D AML10D
MMAT
Perşembe
PP
LAB4
PP
LAB4
MM
MM
M1
M1
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
AML10D
M1
3
AML11D
MMAT
5
ML11-B
2
AML11C
4
ML11-A
6
7
8 LAB4
9
AML11D
BÜRO YÖNETİMİ
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML11C
AML10B
AML11C
REH
MM
MM
MM
MMAT
PP
MM
Ders Adı
MUHASEBE 1
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 11:50 09:20
14:10 14:10 15:50 15:50
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
MESLEKİ MATEMATİK
MALİYET MUHASEBESİ
3
2
1
1
1
MALİYET MUHASEBESİ
2
2
MESLEKİ MATEMATİK
PAKET PROGRAMLAR
Toplamlar
5
6
7
1
2
2
2
MALİYET MUHASEBESİ
MALİYET MUHASEBESİ
2
2
1
4
1
2
2
7
2
2
2
2
22
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ÖZCAN SANDIK
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
ML10-C
KİM
Toplam :
(7)
14:20
15:00
6 Saat
Saat
6 Saat
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML10-B AML10A ML10-A
KİM
KİM
KİM
Salı
ML10-A AML10D
KİM
KİM
AML10A
KİM
Çarşamba
Perşembe
ML10-C AML10B
KİM
KİM
AML10B ML10-B AML10D
KİM
Cuma
KİM
KİM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
ML10-C
KİM
KİMYA
3
AML10A
KİM
KİMYA
5
AML10D
2
4
6
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
ML10-B
ML10-A
AML10B
KİM
KİM
KİM
KİM
Ders Adı
KİMYA
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
11:50 14:20 13:30 14:20 13:30
12:30 16:40 16:40 15:50 15:50
1
1
KİMYA
1
KİMYA
KİMYA
Toplamlar
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
12
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : GÜLŞAH TUGAY AYDIN
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
ML11-C ML11-C ML10-C
BHKK BHKK BİKK
LAB1-LAB4 LAB1-LAB4
LAB1
ML10-A
BİKK
LAB1
ML10-A ML10-A ML10-B
BİKK
BİKK
İTK
LAB1 LAB1
ML10-C ML10-C ML10-A
BOP
BOP
BOP
LAB2 LAB2 LAB2
ML10-C ML10-C ML10-A
BOP
BOP
BOP
LAB2 LAB2 LAB2
(4)
11:00
11:40
ML10-C
BİKK
LAB1
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği : ML10-A
Eğitici Kolu(Kulüp) : GİRİŞİMCİLİK
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML10-A
REH
ML10-B ML10-C
İTK
BİKK
LAB1
ML10-A
BOP
LAB2
ML10-A ML10-B
BOP
İTK
LAB2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 10:10 08:30 08:30 08:30
11:40 12:30 12:30 11:40 12:30
1 LAB1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
ML11-C
BHKK
BİLG.HIZLI KLAVYE KUL.
3 LAB1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
ML10-A
BİKK
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
2 LAB1
4
5
6 LAB2
7 LAB2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
MUHASEBE FİNANSMAN LAB
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
ML10-C
ML10-A
ML10-B
ML10-C
ML10-A
BİKK
REH
İTK
BOP
BOP
2
BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
İLETİŞİM TEKNİKLERİ
1
1
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI
Toplamlar
4
2
2
1
3
2
2
5
3
2
2
4
1
2
2
5
1
3
4
4
20
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : NADİLE DAĞ
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
ML10-A ML10-A
MAT
MAT
(3)
10:10
10:50
ML10-A ML10-A
MAT
MAT
(4)
11:00
11:40
ML12-D ML12-D
SMAT SMAT
SMAT
SMAT
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML12D AML12D ML10-C ML10-C ML10-B ML10-B
SMAT
ML10-B ML10-B ML10-C ML10-C
MAT
MAT
MAT
MAT
AML12C AML12C
(5)
11:50
12:30
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 2. KAT
SMAT
MAT
MAT
MAT
MAT
ML12-A ML10-A ML10-A ML12-C ML10-C ML10-C
SMAT MAT
MAT SMAT MAT
MAT
ML12-A ML12-C ML10-B ML10-B
SMAT SMAT MAT
MAT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
ML10-A
MAT
MATEMATİK
3
AML12D
SMAT
SEÇMELİ MATEMATİK
5
ML10-B
2
4
ML12-D
ML10-C
6
AML12C
8
ML12-C
7
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
ML12-A
SMAT
MAT
MAT
SMAT
SMAT
SMAT
SEÇMELİ MATEMATİK
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
12:30 16:40 11:40 16:40 11:40
2
2
MATEMATİK
2
2
2
MATEMATİK
2
SEÇMELİ MATEMATİK
2
2
2
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ MATEMATİK
Toplamlar
4
8
4
2
2
6
2
2
2
1
1
8
4
1
1
6
6
2
2
2
28
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : ECE ZAİMOĞLU
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
(1)
08:30
09:10
ML10-B
BİO
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
AML9/B AML9/B AML12B ML10-A ML10-A
BİO
BİO
TİLY
BİO
BİO
AML9/D AML9/D AML10B AML10B AML9/A ML10-A
BİO
BİO
BİO
BİO
BİO
BİO
AML9/H
SĞL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
AML9/D
BİO
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 2. KAT
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
ML10-C
BİO
AML9/C AML9/C AML9/A AML9/A AML10B
BİO
BİO
BİO
BİO
BİO
ML10-C ML10-C ML10-B ML10-B
BİO
BİO
BİO
BİO
AML9/C AML10A
BİO
BİO
AML9/B AML10A AML10A AML12A
BİO
BİO
BİO
TİLY
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
ML10-B
BİO
BİYOLOJİ
3
AML12B
TİLY
TRAFİK VE İLKYARDIM
5
AML9/D
2
4
AML9/B
ML10-A
6
AML10B
8
ML10-C
7
AML9/A
9
AML9/H
11
AML10A
10
12
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML9/C
AML12A
BİO
BİO
BİO
BİO
BİO
BİO
SĞL
BİO
BİO
TİLY
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 10:10 10:10 09:20
15:50 15:50 16:40 16:40 15:00
1
2
2
1
2
BİYOLOJİ
1
2
2
BİYOLOJİ
1
BİYOLOJİ
1
SAĞLIK BİLGİSİ 1
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
TRAFİK VE İLKYARDIM
Toplamlar
6
7
1
1
2
1
1
3
3
1
3
3
3
3
2
3
1
2
1
1
2
6
6
5
1
3
3
1
30
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : MERVE AYDINLI
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
AML9/H
BİO
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
AML9/E AML10C AML12D ML12-B AML9/G
BİO
BİO
TİLY
TİLY
BİO
(9)
16:00
16:40
AML10D
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
BİO
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
AML9/F AML9/F AML10D AML10D
BİO
BİO
BİO
BİO
AML9/G AML9/G
BİO
BİO
AML9/E AML9/E
BİO
BİO
AML9/H AML9/H AML9/F AML10C AML10C
BİO
BİO
BİO
BİO
BİO
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
Sınıf
BİO
BİYOLOJİ
AML10C
BİO
BİYOLOJİ
AML9/E
AML12D
6
AML9/G
7
8
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/H
4
5
Ders
ML12-B
AML10D
AML9/F
BİO
TİLY
TİLY
BİO
BİO
BİO
BİYOLOJİ
TRAFİK VE İLKYARDIM
TRAFİK VE İLKYARDIM
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
Toplamlar
PZT
08:30
16:40
1
1
1
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30
15:50 15:50
2
1
1
1
1
2
7
6
2
2
3
2
3
2
1
7
3
1
1
3
3
3
20
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 20 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : KONAKLAMA
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
ML10-C AML9/F
THS
MGE
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
ML11-C
TCHSP
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 20 Saat
(7)
14:20
15:00
ML11-C ML11-C ML11-B
TCHSP TCHSP SGRŞM
ML11-C
TPRG
LAB4
ML11-C ML11-C ML11-C ML11-C ML11-C
TPRG TPRG
YZM
YZM
VTPR
LAB4 LAB4
LAB4
ML12-A
ML11-C ML11-C
AML9/E
TİLY
TCHSP TCHSP
MGE
ML11-C ML11-C
VTPR VTPR
LAB4 LAB4
AML12C
TİLY
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe ZEMİN-KANTİN
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML9/F
MGE
ML10-C
THS
AML9/E
MGE
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
TİCARİ HESAPLAMALAR
ML11-C
TCHSP
TİCARİ HESAPLAMAR
ML11-B
BÜRO YÖNETİMİ
ML11-C
7 LAB4
BÜRO YÖNETİMİ
ML11-C
8
9
10
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
THS
5 LAB4
6
Ders
ML10-C
AML9/F
3
4
Sınıf
ML11-C
ML12-A
AML9/E
AML12C
MGE
SGRŞM
TPRG
YZM
VTPR
TİLY
MGE
TİLY
MESLEKİ GELİŞİM
SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK
TASARIM PROGRAMLARI
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 10:10 08:30 08:30 08:30
15:00 15:50 15:50 14:10 14:10
1
1
2
1
YAZIŞMA
1
1
1
1
VERİ TABANI PROGRAMI
Toplamlar
5
3
5
1
2
3
2
MESLEKİ GELİŞİM
TRAFİK VE İLKYARDIM
2
2
1
TRAFİK VE İLKYARDIM
2
6
1
2
1
1
4
4
1
2
3
1
2
1
22
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : MEHMET KELEK
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam : 15 Saat
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
AML9/C AML10C AML9/A
DİNK DİNK DİNK
AML12A AML10B AML9/B AML12C
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
AML9/A
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
AML10C
4
AML12A
6
AML9/B
5
7
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Ders Adı
AML9/C
2
3
Ders
PZT
AML10B
AML12C
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30
15:50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
7
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : RECEP GÜDER
Ders
(1)
08:30
09:10
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam :
(7)
14:20
15:00
Saat
Saat
Saat
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
Pazartesi
Salı
ML11-C ML11-C ML11-D ML11-D AML11A AML11A
FEL
FEL
FEL
FEL
FEL
FEL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
2
3
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
Sınıf
Ders
ML11-C
FEL
FELSEFE
AML11A
FEL
FELSEFE
ML11-D
FEL
Ders Adı
FELSEFE
Toplamlar
PZT
SALI
08:30
14:10
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
2
2
2
6
2
6
MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-63
Adı Soyadı : REYHAN ÖZFURUNCU
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
AML9/F AML9/C AML9/D
SĞL
SĞL
SĞL
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
13:30
14:10
Toplam :
(7)
14:20
15:00
Saat
Saat
Saat
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(10)
16:50
17:30
(11)
17:40
18:20
(12)
18:30
19:10
(13)
19:20
20:00
(14)
20:10
20:50
(15)
21:00
21:40
(16)
21:50
22:30
Ma Üc
AML9/B AML9/A AML9/E AML9/G
SĞL
SĞL
SĞL
SĞL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 06/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
06/02/2015
Adem ŞURĞUN
MÜDÜR
06/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
AML9/F
SĞL
SAĞLIK BİLGİSİ 1
3
AML9/D
SĞL
SAĞLIK BİLGİSİ 1
5
AML9/A
7
AML9/G
2
4
6
LÜLEBURGAZ TİCARET MESLEK LİSESİ
AML9/C
AML9/B
AML9/E
SĞL
SĞL
SĞL
SĞL
SĞL
SAĞLIK BİLGİSİ 1
SAĞLIK BİLGİSİ 1
PZT
SALI
08:30 08:30
10:50 11:40
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
1
1
1
1
1
1
SAĞLIK BİLGİSİ 1
Toplamlar
PRŞ
1
SAĞLIK BİLGİSİ 1
SAĞLIK BİLGİSİ 1
ÇAR.
1
3
1
4
1
1
1
1
7
Download

MEHMET AKİF ERSOY MES. VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Sınıf