13.01.2016
EKONOMİ BAKANLIĞI SEKTÖR SORUNLARI TOPLANTISI
12.01.2016 tarihinde İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği tarafından, Zekeriya Mete başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Kazım Taycı, Yönetim Kurulu üyelerinden; Sübet Çiçek, Uğur Çerçi, Mehmet Göksu,
Denetim kurulu üyesi Osman Meral, Birlik danışmanı Şağban Özdemir, Ekonomi Bakanlığı
Marmara Bölge Müdürü Haluk Korkusuz, Hububat Koordinasyon şubesinden Burak Kalkavan
ve Kadriye Nur Arslan’ın katımıyla Ekonomi Bakanlığına düzenlenen; Ekonomi Bakan
Yardımcısı Fatih Metin, İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak, Tarım Dairesi Başkanı Tayfun
Kılıç ve İthalat Genel Müdürü Kadir Bal ile heyette şekerli mamuller sektörünün sorunları
görüşülmüştür.
1
Bakanlıktaki toplantılarda; Ara malı ithalatında yaşanan olumsuzluklar, telafi edici
vergi, C şekeri temininde yaşanan problemler, glikoz fire oranlarındaki sonradan yapılan
değişiklik ile firmalarımızın yaşadığı yüzdesel kayıp problemleri, glikoz kota sorunları ve DİR
kapsamında süresi biten, bitmeye yakın olan ve hiç belgesi bulunmayan firmaların yaşadıkları
sorunlar konuşulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan dosyalarda C şekeri teminini
gerçekleştiremeyen ve TEV doğması nedeniyle dosyalarını kapatamayan firmaların listesi
konu makamlara verilmiştir.
İthalat Genel Müdürü Kadir Bal ile sektör sorunları toplantısı
Ekonomi Bakanlığındaki ilk toplantı sabah saatlerinde ithalat genel müdürlüğünde
gerçekleşmiş olup, C şekeri konusunda şeker temininin yapılamamasından ve STA ile AB
ülkelerine yapılan ihracat sonucunda ortaya çıkan telafi edici vergi ile ilgili dosyaların
kapatılamaması konuları belirtilmiş olup konuların çözülmesi ile ilgili istişare yapılmıştır.
2
Ekonomi Bakanı Yardımcısı Fatih Metin ile sektör sorunları toplantısı
Ekonomi Bakanlığında olan ikinci toplantı, öğleden sonra gerçekleştirilmiş olup
toplantıya; Ekonomi Bakanı Yardımcısı Fatih Mercan, İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak ve
Tarım Dairesi Başkanı Tayfun Kılıç katılmış olup, tüm sorunlar kapsamlı bir şekilde
görüşülmüştür. Konuyu hassasiyet ile dinleyen ve Veysel bey ile Tayfun beyin bilgileriyle hızlı
bir şekilde hem sektörün sorunları hem de an itibariyle devlet kısmındaki durumlar ile söz
konusu sorunların çözümleri görüşülmüş olup, sektördeki firmaların zor durumdan kısa
zamanda kurtulabilmeleri için AB tarife kontenjanındaki 80.000 ton şekerin gümrük vergisiz
firmalarımıza tahsis edilmesi konusunda çalışmaların yapılması yönünde karar birliğine
varılmıştır.
Telafi edici vergi çıkmasında uygulanacak olan vergi miktarının düşük olan taraftan
uygulanması gerektiği belirtilmiş olup, Glikoz fire oranlarındaki yapılan değişiklik ile
firmalarımızın fire oranlarının bakanlığın belirlediği yeni orandan çok daha yüksek miktarlarda
olmasından kaynaklanan problemlerin tebliğ değişikliği ile çözülmesi istenmiştir. Son olarak
da şeker kanunundaki kota kaynaklı, nişastadan üretilen glikoz ile ilgili sorun iletilmiş olup
konuyla ilgili yasanın değişikliği ile firmalarımızın uğradığı zararların düzeltileceği bildirilmiştir.
3
Download

İndir - IIB