ASFA AKARA ANKARA FERDA KOLEJİ
DÜZEY BELİRLEME SINAVI 2016 YILI SINAV VE ÖDÜL ŞARTNAMESİ
I.
Sınavın Amacı:
Asfa Ankara Ferda Koleji Düzey Belirleme Sınavının amacı, 2016 – 2017 öğretim yılında
öğrencilerin, öğretim programlarında yer alan konuları hangi düzeyde öğrenebildiklerini
ölçmek ve başarıyı ödüllendirmektir.
II.
III.
IV.
Kapsam
Bu şartname Asfa Ankara Ferda İlkokul ve Ortaokulunda düzenlenecek olan “Ödüllü Düzey
Belirleme “ sınavı olup , Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Resmi – Özel tüm ilkokul
ve ortaokullarda okuyan 4,5,6,7. Sınıfları kapsar.
Dayanak
Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal etkinlikler Yönetmeliğinin
22. Ve Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinin 62.ve 63. maddeleri.
Sınavın Şekli, Uygulanması ve Genel İlkeler
1. Düzey Belirleme Sınavı (DBS), 4 - 5 – 6 – 7. sınıf seviyelerinde yapılacak olup,
a. 4.sınıflarda 60 soru,
b. 5.sınıflarda 70 soru,
c. 6.sınıflarda 90 soru,
d. 7. sınıflarda 90 soru sorulacaktır.
2. Sınav sorularının cevapları çoktan seçmelidir.
3. Sınava katılmak için http://www.asfaferda.k12.tr veya www.asfaankara.com adresindeki
form doldurulacaktır.
4. Sınava katılım ücretsizdir.
5. Sınav Asfa Ankara Ferda Kolejinde yapılacak olup , sınav yerine ulaşım veliye aittir.
6- Toplu olarak başvurmak isteyen okullar listelerini ilgili okul müdürlüğüne göndermeleri
gerekmektedir.
7. Sınav bitiminde soru kitapçıkları okulda kalacaktır. Cevap kâğıtları sınav salon
sorumlusuna teslim edilecektir.
8. Sınav, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü Asfa Ankara Ferda Kolejinde yapılacak olup sınava
başlama saati 4. Sınıflar için 10.00, 5.,6., ve 7. Sınıflar için 13.00 olacaktır.
9. Öğrencilerin sınavdan en az 30 dakika önceden gelmesi gerekir. Sınavın başlama
saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Mazeretin türü ne olursa olsun
sınava girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.
10. Bir sınıf düzeyinde, net sayısı eşit olarak BİRİNCİ, olan birden fazla öğrenci olması
durumunda, Öncelikle birinciler arasında yıl, ay ve gün hesabına bakılarak yaşı küçük olan
seçilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda , Noter huzurunda yapılacak çekiliş ile ödül
kazanacak öğrenci belirlenecektir.
8. Sınav esnasında usulsüzlük veya kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz
sayılacaktır.
9. Asfa Ankara Ferda Koleji, sınav tarihine kadar, bu sınavla ilgili şartnameyi değiştirme,
sınav iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar. Öğrenci, başarısının karşılığının nakdi olarak
ödenmesini talep edemez.
V. Sınavın Değerlendirilmesi
1. Sınavın değerlendirmesi Özel Asfa Ankara Ferda Koleji Ölçme Değerlendirme Birimince
yapılacaktır. Değerlendirme biçimi tamamen Kurumun yetkisi ve takdiri dâhilindedir.
Değerlendirmede 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
2. Sınav sonuçları, 7 gün içerisinde başvuru telefonlarına mesaj olarak iletilecektir. Sınava
katılanlar, ilan edilen sonuçlara itiraz edemezler. Detaylı bilgi için okulumuzdan Ölçme
Değerlendirme Sorumlusu ile görüşülebilir.
VI. Ödüller
4 - 5 – 6 ve 7.sınıf seviyelerinde;
A- Sınavda Birinci olan Öğrenciler için:
a) Sınav sonucunda 4 - 5 – 6 ve 7.sınıf düzeyinde tüm sorulara doğru yanıt veren, her bir
sınıf için bir öğrenci olmak üzere toplamda 4 öğrenciye, aşağıda belirtilen şartlarla, Asfa
Ankara Ferda Kolejinde 2016 – 2017 Öğretim Yılında %100 indirimli okuma imkânı
sunulacaktır. Ödül, yalnızca eğitim-öğretim ücretini kapsar. Yemek ve okul servisi ücretini
kapsamaz.
Sayın Veliler ve Öğrenciler, lütfen bu şartnameyi dikkatlice okuyunuz. Sınava giren her bir
öğrenci ve velisi, sınav başvurusunu yapmakla birlikte işbu şartnameyi okuduğunu ve
şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava iştirak ettikten sonra,
bu şartnameye itiraz edemez.
ASFA ANKARA FERDA KOLEJİ
İletişim Bilgileri: Asfa Ankara Ferda Koleji
Topçu Mahallesi İstasyon Caddesi 1506 Sokak No:2 Etimesgut / ANKARA
Tel : 0312 260 07 07 (pbx)
Fax : 0312 261 61 00
[email protected]
http://www.asfaferda.k12.tr veya www.asfaankara.com
Download

şartname - Asfa Koleji