T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN SINAV PROGRAMI FORMU
EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI
DÖNEMİ
BÖLÜMÜ / PROGRAMI
: 2013 / 2014
: BAHAR
: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
VİZE SINAV PROGRAMI
Ders Adı
Ders Kodu
Dersi Yürüten
Öğretim Elemanı
Tarih
Saat
JM110
Genel Jeoloji II
Prof. Dr. Selim İNAN
14.04.2014
08:55
TD102
Türk Dili II
Okt. Nejla KAYALI
03.04.2014
13:00
KİM112
Genel Kimya II
Doç. Dr. Özgür SONMEZ
08.04.2014
13:00
MAT106
Matematik II
Öğr. Gör. Sefa ÇETİN
17.04.2014
16:40
AİL102
A.İ.İ.T. II
Okt. Rüştü ÇELİK
10.04.2014
10:45
YD102
Yabancı Dil II
Okt. Meral BOLAT
11.04.2014
08:55
FZK122
Fizik II
Öğr. Gör. Rızvan EKİNCİ
02.04.2014
16:40
21.04.2014
14:50
09.04.2014
13:00
Prof. Dr. Musa ALPASLAN
Doç. Dr. Utku BAĞCI
Doç. Dr. Cüneyt GÜLER
Öğr.Gör.Dr. Hidayet TAĞA
JM108
Mineraloji
JM112
Jeo. Tek. Çiz. Tas.
OSD202
Ortak Seçmeli Ders
Prof. Dr. Selim İNAN
17.04.2014
13:00
OSD202
Ortak Seçmeli Ders
Prof. Dr. Nurdan İNAN
17.04.2014
13:00
JM210
Tortul Kayaç Petrog.
Prof. Dr. Muhsin EREN
01.04.2014
13.05.2014
14:00
MM216
Mukavemet
Öğr.Gör.Dr. Hidayet TAĞA
16.04.2014
10:45
JM228
Tarihsel Jeoloji
Prof. Dr. Nurdan İNAN
17.04.2014
10:45
Doç.Dr. Erol ÖZER
Öğr.Gör. Dr. Hayati KOÇ
Prof. Dr. Musa ALPASLAN
Doç. Dr. Utku BAĞCI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
ERYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Zübeyde H.
BAĞCI
Yrd. Doç. Dr. Zeynep
ÖZDEMİR
Prof. Dr. Musa ALPASLAN
Doç. Dr. Utku BAĞCI
09.04.2014
07.05.2014
13:00
08.00
25.04.2014
08:55
21.04.2014
16:40
11.04.2014
16:40
07.04.2014
14:50
24.04.2014
08:55
Doç.Dr. Hamza Menken
15.04.2014
08:55
25.04.2014
10:45
25.04.2014
10:45
16.04.2014
08:55
JM244
Saha Jeolojisi
JM242
Magmatik Kayaç Petrog.
JM246
Jeofizik
JM248
Jeoistatistik
JM252
Jeokimya
JM254
Petrografi
JM256
Mühendislik Matematiği
Yrd. Doç. Dr. Fulya Y.
ERYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fulya Y.
ERYILMAZ
Prof. Dr. Muhsin EREN
Doç. Dr. Cüneyt GÜLER
JM362
Jeolojide Rapor Yazımı
JM364
Rapor Yazım Teknikleri
JM356
Mesleki İngilizce
JM354
Kuyu Logları
Prof. Dr. Muhsin EREN
21.04.2014
09:50
JM352
Jeokimya İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Zeynep
ÖZDEMİR
07.04.2014
14:50
JM348
Maden Arama Değerl. Yönt.
Prof. Dr. Fevzi ÖNER
04.04.2014
15:45
JM332
Endüstriyel Hammaddeler
Prof. Dr. Fevzi ÖNER
09.04.2014
15:45
JM376
Endüstriyel Hammaddeler
Prof. Dr. Fevzi ÖNER
09.04.2014
15:45
JM334
Yeraltı Jeolojisi Uyg.
Prof. Dr. Muhsin EREN
08.04.2014
15:45
MEÜ.EÖ.FR-055/01
Sayfa 1/2
26/03/2014
Gözetmenler ve Sınav
Salonları
MF211-209
MF209
MF211-208
MF211-209-208
MF208-211
MF211-208
MF208-211-209
Uyg.Lab
Uyg.Lab
MF209
Uyg.lab
MF211
MF-209-Uyg. Lab.
MF211-209
MF211-209
Arazide
MF211
MF211-209-208
MF211
MF211-208
MF209-Uyg. Lab
MF209-211
MF211
MF209
MF209
MF209
MF-209
MF209
MF211
MF209
MF211
Yayın Tarihi: 04/11/2011
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN SINAV PROGRAMI FORMU
JM320
Jeolojik Haritalar
Öğr. Gör. Dr. Hayati KOÇ
17.04.2014
08:55
JM318
Hidrojeoloji
Doç. Dr. Cüneyt GÜLER
10.04.2014
14:50
JM368
Deprem Jeolojisi
Prof. Dr. Selim İNAN
18.04.2014
15:45
JM350
Mikropaleontoloji
Prof. Dr. Kemal TASLI
21.04.2014
10:45
11.04.2014
16:40
01.04.2014
10:45
Yrd. Doç. Dr. Zübeyde H.
BAĞCI
Doç. Dr. Kıvanç ZORLU
KENDİR
JM374
Jeoistatistik
JM304
Zemin Mekaniği
JM424
Türkiye Maden Yatakları
Prof. Dr. Fevzi ÖNER
07.04.2014
08:55
MM438
İşçi Sağlığı
Öğr. Gör. Dr. Hayati KOÇ
07.04.2014
16:15
JM442
Coğrafi Bilgi Sistemi
Doç. Dr. Cüneyt GÜLER
15.04.2014
10:45
MM436
Tünel Jeolojisi
24.04.2014
10:45
JM448
Jeokimyasal Prospeksiyon
01.04.2014
13:00
JM430
Çevre Jeolojisi
02.04.2014
13:00
JM434
Çevresel Etki Değerlendirme
11.04.2014
13:00
JM402
Türkiye Jeolojisi
09.04.2014
10:45
Öğr. Gör. Dr. Hidayet
TAĞA
Yrd. Doç. Dr. Zeynep
ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Zeynep
ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Fulya Y.
ERYILMAZ
Prof. Dr. Kemal TASLI
MF211-209
MF211-208
MF211
Uyg.Lab
MF209
MF211-209-Uyg.Lab
MF209
MF211
MF211
MF211
MF209
MF208-Uyg.Lab
MF211
MF211-Uyg.Lab
Prof. Dr. Fevzi ÖNER
Bölüm Başkanı
I
MEÜ.EÖ.FR-055/01
Sayfa 2/2
Yayın Tarihi: 04/11/2011
Download

tc mersin üniversitesi mühendislik fakültesi öğretim elemanları için