Sınav Komisyonu Ön Değerlendirme Raporu
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü için ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna
başvuran ve ön değerlendirmede alınması uygun bulunan adayların listesi aşağıda beyan edilmiştir. Bu
değerlendirmede uygun bulunan adaylar, mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır.
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
BÖLÜM /
PROGRAM
ADAYIN ADI SOYADI
ADAYIN ALES
PUANI
%60
ADAYIN
YABANCI
DİL PUANI
%40
TOPLAM
Gazetecilik
Bölümü
Fatih ERKEN
83,91
50,34
60
24,00
74,34
Gazetecilik
Bölümü
Yasin USTA
89,29
53,57
80
32
85,57
Prof. Dr. Hülya YENĞİN
Yrd. Doç. Dr. Olcay UÇAK
Yrd. Doç. Dr. Adem AYTEN
Download

Gazetecilik Bölümü