AÇIKLAMALAR
"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar" uyarınca,
Yükseköğretim Kurumlarına Alan sınavı yapılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
araştırma görevlisi kadroları dışında merkezi yerleştirme ile yapılacak ÖYP araştırma görevlisi
kadrolarına atama yapılacaktır.
Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik"te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, araştırma görevlisi kadrolarına
başvuran adayların, yerleştirme işlemleri lisans genel not ortalamalarının %35’i ile Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanlarının %50’ı
ve varsa yabancı dil puanlarının %15’i dikkate alınarak Başkanlığımızca merkezi sistemle
gerçekleştirilecektir.
30/12/2015 tarihinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına tercih işlemleri
04/01/2016 (Saat:14:00) – 15/01/2016 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi
internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Download

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar