1. UR-GE GAZİANTEP’İN ANTEPFISTIĞI İHRACATI BÜYÜYOR PROJESİ
 Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen
2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ” kapsamında 19 firma ile başlanan UR-GE Gaziantep’in Antep
Fıstığı İhracatı Büyüyor Projesi bölge ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyor.
 Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı
tarafından karşılanmaktadır.
Download

1. UR-GE GAZİANTEP`İN ANTEPFISTIĞI İHRACATI BÜYÜYOR