1. ANTEPFISTIĞI LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ PROJESİ.
 İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Cazibe Merkezleri proje
kapsamında “Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisini Projesi” çalışmaları
başlamıştır.

Projenin bütçesi yaklaşık 14.000.000 TL olup proje bütçesinin %75’i İpekyolu
Kalkınma Ajansından %25’i ise Gaziantep Ticaret Borsası tarafından karşılanacaktır
Download

1. ANTEPFISTIĞI LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ PROJESİ