30/12/2015 TARİHLİ HABERTÜRK GAZETESİNDE YAYINLANMIŞ OLUP;
SON BAŞVURU TARİHİ: 13/01/2016
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU
1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere (daimi statüde) doçentler ile yardımcı doçentler
alınacaktır.
2-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri
Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde yer almaktadır.)
4-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
5-İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4379302 numaralı telefonundan bilgi
alınabilir.
6- Ayrıca Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web
sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.
7-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.
8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir
DOÇENTLER İÇİN
-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık
bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde
belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
-2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,
doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, askerlik
durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde)
Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN
-Adayların ilan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde
ilgili birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato
İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
-Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,
doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli
örneği ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde ) Personel Daire Başkanlığına
teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları Personel Daire Başkanlığına başvuru yaptıktan sonra,
son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime
(Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir.
-Yardımcı doçent adaylarının KPDS, ÜDS veya YDS‘den en az 65 puan almış olmak.
-Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca
Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.
İLAN
NO
1001
BİRİMİ
BÖL/ABD/ASD/PROG
UNVANI
DRC
ADET
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doçent
1
1
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Doçent
1
1
1003
Fen Fakültesi
Genel Astronomi
Doçent
1
1
1004
Fen Fakültesi
Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi
Doçent
1
1
1005
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Gıda Teknolojisi
Doçent
1
1
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Uzmanı
Olmak.
İngiliz Edebiyatı Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Genel Astronomi Alanında
Doçentliğini Almış Olmak.
Fuzzy Sayı DizileriToplanabilme Teorisi
Üzerine Çalışmaları Olmak.
-
1002
Konstrüksiyon ve İmalat
Doçent
1
1
1007
Uygulamalı
Bilimler YO
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Doçent
1
1
1008
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı
Yrd. Doç.
1
1
1009
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji
Yrd. Doç.
1
1
1010
Mühendislik
Fakültesi
Konstrüksiyon ve İmalat
Yrd. Doç.
1
1
1011
Mühendislik
Fakültesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Yrd. Doç.
3
1
1012
Mimarlık Fakültesi
Bina Bilgisi
Yrd. Doç.
3
1
1013
1014
Mimarlık Fakültesi
Fen Fakültesi
Yapı Bilgisi
Atom ve Molekül Fiziği
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
3
3
1
1
1006
Makine Mühendisliği
Alanında Doktora Yapmış
Olmak. Mühendislik
Malzemelerinin İmalat
Teknolojileri ve SürtünmeAşınma Davranışları
Konusunda Çalışmalar
Yapmış Olmak.
Stratejik Yönetim Alanında
Doçentliğini Almış Olmak.
Çevreye Duyarlı Yönetim
Konusunda Çalışmaları
Olmak.
Halk Sağlığı Uzmanı
Olmak.
Tıbbi Farmakoloji Uzmanı
Olmak, İyi Klinik
Uygulamalarda Tecrübeli
Olmak.
Makine Mühendisliği
Alanında Doktora Yapmış
Olmak. Talaşlı İmalat
Konusunda Çalışmaları
Olmak.
Enerji Optimizasyonu
Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
Hesaplamalı Moleküler
Fizik Alanında Çalışmaları
Olmak.
Download

30/12/2015 tarihli habertürk gazetesinde yayınlanmış olup