Proje
No
OKÜBAP2015-PT2-
001
OKÜBAP2015-PT2-
2015 YILI KASIM DÖNEMİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER
Proje
Projenin Adı
Proje Yürütücüsü
Projenin verildiği Proje Türü
Proje
süresi
Birim
Bütçesi
(Ay)
FEN EDEBİYAT Bireysel
8.000,00
12
Hacimli Grup İçeren Kiral Diol Bileşiğinin
Proje Yürütücüsü:
FAKÜLTESİ
Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi
Doç. Dr. Yaşar GÖK
Araştırma
KİMYA
Yardımcı Araştırmacı:
projesi
BÖLÜMÜ
(PT2)
Osmanlılar Döneminde Tarsus Medreseleri
Proje Yürütücüsü:
Yrd. Doç. Dr. Abdullah
POŞ
Yardımcı Araştırmacı:
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
Bireysel
Araştırma
projesi
(PT2)
9.970,00
24
Kondenser Yüzey Alanının Adsorpsiyonlu Isı
Pompası Performansı Üzerine Etkisi
Proje Yürütücüsü:
Yrd. Doç. Dr. Hasan
DEMİR
Yardımcı Araştırmacı:
MÜHENDİSLİK
KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
Bireysel
Araştırma
projesi
(PT2)
8.000,00
12
Alüminyum, Germanyum, Bakır Katkılı Çinko
Oksit Yarı İletken Sentezi ile Hidrojen Eldesi
MÜHENDİSLİK
Proje Yürütücüsü:
FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr. Esra TELLİ
ENERJİ
Yardımcı Araştırmacı:
Bireysel
Araştırma
projesi
(PT2)
8.000,00
12
Bireysel
Araştırma
projesi
(PT2)
8.000,00
12
002
OKÜBAP2015-PT2-
003
OKÜBAP2015-PT2-
004
OKÜBAP2015-PT2-
005
Arş. Gör. Dr. Murat FARSAK
Amino-ve iminofosfin ligandlarının Pd(II)
Katalizli Suzuki Eşleşme Reaksiyonlarında
Kullanımlarının İncelenmesi
Proje Yürütücüsü:
Arş. Gör. Dr. Mustafa
Kemal YILMAZ
Yardımcı Araştırmacı:
SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
KİMYA
BÖLÜMÜ
Projenin
başlama ve
bitiş tarihi
Proje
No
OKÜBAP2015-PT2-
006
2015 YILI KASIM DÖNEMİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER
Proje
Projenin Adı
Proje Yürütücüsü
Projenin verildiği Proje Türü
Proje
süresi
Birim
Bütçesi
(Ay)
İKTİSADİ İDARİ Bireysel
12.000,00
24
Enerji Verimliliğinde Yapısal Faktörlerin
Proje Yürütücüsü:
BİLİMLER
Ayrıştırılması ve Gerçek Miktar Etkinliğinin
Yrd. Doç. Dr. Banu
Araştırma
FAKÜLTESİ
Ölçülmesi: Türkiye Örneği
TANRIÖVER
projesi
İKTİSAT
Yardımcı Araştırmacı:
(PT2)
BÖLÜMÜ
Arş. Gör. Burhan BİÇER
OKÜBAP2015-PT2-
007
OKÜBAP2015-PT2-
008
OKÜBAP2015-PT2-
009
OKÜBAP2015-PT2-
010
Soğan Suyunun Sürekli Sistem UV-C
Reaktörde Pastörizasyonu
Proje Yürütücüsü:
Yrd. Doç. Dr. Hande
DEMİR
Yardımcı Araştırmacı:
İsmail BECERİKLİ
Kinoa (Chenopodium guinoa Willd.) ve Şeker
Otu (Stevia rebaudiana Bertoni) Kullanılarak
Yeni Bisküvi ve Kek Formülleri Geliştrme
Üzerine Bir Araştırma
Proje Yürütücüsü:
Yrd. Doç. Dr. Halef
DİZLEK
Piperazindion Birimi İçeren Karışık Donörlü
Makrosiklik Substitue Metalsiz ve
Metalloftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve
Metal İyon Bağlama Özelliklerinin Çözücü
Ekstraksiyon Yöntemi ile İncelenmesi
Metal İyonlarının Tayini İçin İmin Temelli
Bileşiklerin Sensör Uygulamaları
Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. Halil Zeki GÖK
Yardımcı Araştırmacı:
Emre GİRİTLİOĞLU
Yardımcı Araştırmacı:
M. Arzu ÇETİN
Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. Mustafa KELEŞ
Yardımcı Araştırmacı:
Öğr. Gör. Dr. Ziya AYDIN
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
Bireysel
Araştırma
projesi
(PT2)
8.000,00
12
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
Bireysel
Araştırma
projesi
(PT2)
8.000,00
12
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
KİMYA
BÖLÜMÜ
Bireysel
Araştırma
projesi
(PT2)
8.000,00
6
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
KİMYA
BÖLÜMÜ
Bireysel
Araştırma
projesi
(PT2)
8.000,00
12
Projenin
başlama ve
bitiş tarihi
Proje
No
OKÜBAP2015-PT2-
011
2015 YILI KASIM DÖNEMİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER
Proje
Projenin Adı
Proje Yürütücüsü
Projenin
Proje Türü
Proje
süresi
verildiği Birim
Bütçesi
(Ay)
MÜHENDİSLİK
8.000,00
12
Zeytinlerin Depolanmasında Modifiye Atmosfer Proje Yürütücüsü:
Bireysel
FAKÜLTESİ
Yrd.
Doç.
Dr.
Adnan
Uygulamalarının Zeytinyağının Fenol
Araştırma
GIDA
BOZDOĞAN
Bileşikleri,Yağ Asidi Profili Ve Kalitesi Üzerine
projesi
MÜH.BÖLÜMÜ
Yardımcı Araştırmacı:
Etkisi.
(PT2)
Arş. Gör. Tülin EKER
Projenin
başlama ve
bitiş tarihi
Prof. Dr. Sabri ULUKANLI
BAP Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Eyyup TEL
Prof. Dr. Mustafa TANÇ
Prof. Dr. A. Ali GÜRTEN
Doç. Dr. Coşkun ÖZALP
Fen Edeb. Fak. Dekan .V.
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
Enerji Sist. Müh. Bölüm Başk.
Üye
Üye
Üye
Üye
Yrd. Doç. Dr. Ali BORA
Üye
Download

2015_4_2 BAP Eki - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi