T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Kararları
Toplantı Sayısı
Karar Sayısı
Karar Tarihi
1
2014/1/1
24.12.2014
Lisansüstü Tez Projelerinin (PT3) bütçeleri hakkında görüşme yapıldı.
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Proje Teklifi Hazırlama ve
Değerlendirme Yönergesi madde 5 (c bendi) Lisansüstü Tez Projeleri (PT3) kapsamında proje
başvurularının 26.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında yapılmasına ve bütçe desteğinin
sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Sabri ULUKANLI
BAP Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Eyyup TEL
Fen Edeb. Fak. Dekan V.
Üye
Prof. Dr. Mustafa TANÇ
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Üye
Doç. Dr. A. Ali GÜRTEN
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
Üye
Yrd. Doç. Dr. Ali BORA
Üye
Prof. Dr. Cafer KAYADELEN
Mühendislik Fak. Dek.
Üye
Download

BAP Toplantı Kararı 1-2 İçin Tıklayınız