DEVAM EDEN PROJELER (TÜBİTAK)
Toplam Proje Sayısı: 124
Mühendislik Fakültesi; 16
TIP Fakültesi; 18
Sağlık Bilimleri Fakültesi; 1
Veterinerlik Fakültesi; 13
Eczacılık Fakültesi; 13
Nükleer Bilimler Ens.; 1
Enformatik Ens.; 1
Fen Fakültesi; 16
Biyoteknoloji Ens.; 7
DTCF; 5
Siyasal Bilgiler Fakültesi; 4
İletişim Fakültesi; 1
Ziraat Fakültesi; 23
Eğitim Bilimleri Fakültesi; 5
Sıra
Proje No
Proje Adı
Yürütücü
Birim
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
1
109O805
Önemli Tarımsal Zararlı, Helicoverpa armigera'da Pretroid Direncinin Moleküler
Karakterizasyonu
Prof. Dr.MEHMET OKTAY GÜRKAN
ANKARA Ü. ZİRAAT F. BİTKİ
KORUMA B.
1.4.2011
1.4.2013
2
109S299
Myelodisplastik Sendrom (MDS) ve Akut Myeloid Löseminin (AML) Epigenetik
Profillerinin Belirlenmesi Suretiyle MDS ve AML Prognozunda Yeni Moleküler
Belirteçlerin Tanımlanması
IŞINSU KUZU
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ B. PATOLOJİ ABD.
1.6.2010
1.6.2014
3
109S454
Kardiyomiyojenik Farklılaşma Potansiyeli Olan Kök/Öncül Hücrelerin Diferansiyasyon
Sürecinde Gen Ekspresyon Profilinin Transkriptom Ve Proteom Ebadında Araştırılması Prof. Dr.AHMET RÜÇHAN AKAR
(Ex Vivo Deneysel Çalışma)
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ B. KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ ABD.
1.5.2010
1.5.2014
4
110G020
Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr.HARUN TANRIVERMİŞ
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARIM
EKONOMİSİ B.
1.3.2011
1.6.2013
5
110K416
Yetiştirme Yurtları ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki (YİBO) Ergenlerin Akran
Zorbalık Durumlarının Belirlenmesi ve Bunu Önlemeye İlişkin Bir Eğitim Programının
Geliştirilmesi ve Uygulanması
Prof. Dr.YASEMİN ÖZKAN
ANKARA Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ F.
SOSYAL HİZMET B.
1.12.2011
1.12.2014
6
110K589
Erken Okuryazarlık Testi (Erot) Geliştirme Çalışması
Prof. Dr.TEVHİDE KARGIN
ANKARA Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ F.
ÖZEL EĞİTİM B.
15.4.2011
15.10.2013
7
110O622
İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin, Anastomosis
Gruplarının Klasik - Moleküler Karakterizasyonu Ve Bazı Buğday Çeşitlerinin
Reaksiyonları Ile Potansiyel Biyokontrol İzolatların Belirlenmesi
Prof. Dr.FATMA SARA DOLAR
ANKARA Ü. ZİRAAT F. BİTKİ
KORUMA B.
1.4.2011
1.10.2014
8
110O915
Türkiye Orijinli Pestivirus Izolatlarında Immundominant E Gen Bölgesinin
Karakterizasyonu Ve Baculovirus Ekspresyon Sistemi Kullanılarak E Gen Bölgesine Ait
Rekombinant Protein Üretimi
Doç. Dr.TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
ANKARA Ü. VETERİNER F.
HASTALIKLAR VE KLİNİK
BİLİMLERİ B. VİROLOJİ ABD
1.5.2011
1.5.2014
9
110Y225
Köprüören Havzası (Kütahya) Yüzey ve Yeraltısularında Arsenik Kirliliğinin
Hidrojeokimya ve Çevresel Izotoplarla Incelenmesi
Dr.ŞEBNEM ARSLAN
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B.
1.5.2011
1.5.2013
10 110Y343
Radyomanyetotellurik, Doğru Akım Özdirenç ve Yapay Uçlaşma Verilerinin İki Boyutlu
Doç. Dr.MEHMET EMİN CANDANSAYAR
Birleşik Yorumu; Bir Maden Arama Örneği
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
JEOFİZİK MÜH. B.
15.7.2011
15.7.2014
11 111K175
Polis Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği'nin Güvenlik Bilimleri
Fakültesine Sunduğu Hizmeti Gelişimsel Rehberlik Modeline Göre Yapılandırma
Doç. Dr.SERAP NAZLI
ANKARA Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ F.
EĞİTİMDE PSİKOLOJİK
HİZMETLER B.
15.9.2011
15.9.2014
12 111K184
Okul Öncesinde Kaynaştırma - Öğretmen Eğitimi Programının Öğretmen Çıktıları
Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr.NİMET BÜLBİN SUCUOĞLU
ANKARA Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ F.
ÖZEL EĞİTİM B.
15.9.2011
15.3.2014
13 111K230
İkinci Dil Olarak Türkçenin Ediniminde Uyum Ve Özne Konumu Yetkilendirmesi
Prof. Dr.ÖZGÜR AYDIN
ANKARA Ü. DİL VE TARİH
COĞRAFYA F. DİLBİLİM B.
1.11.2011
1.2.2014
14 111M632
Gaz Fazı Yayınımın Karbon Nanotüp Büyüme Hızı Üzerindeki Kısıtlayıcı Etkisinin
Araştırılması
Prof. Dr.BURHANETTİN ÇİÇEK
ANKARA Ü. FEN F. KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ B.
15.3.2012
15.3.2014
15 111M640
Antimikrobiyal Peptid Ve Büyüme Faktörlerini İçeren Enfeksiyona Dirençli Biyoaktif
Malzemelerin Geliştirilmesi
Doç. Dr.AYŞE KARAKEÇİLİ
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B.
1.4.2012
1.4.2014
16 111O254
Cry1ac Endotoksin Üretiminin Sınırlandırıldığı Böceklere Dayanıklı Trasgenik Pamuk
Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Prof. Dr.SEBAHATTİN ÖZCAN
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARLA
BİTKİLERİ B.
1.10.2011
1.10.2014
17 111O428
Köpeklerde Omurilik Travmalarında Mezenşimal Kök Hücre Kullanımı Üzerine Klinik
Çalışmalar
Prof. Dr.ÖMER BEŞALTI
ANKARA Ü. VETERİNER F.
15.12.2011
15.12.2014
18 111O526
Tavuk ve Ördekte Pankreasın Morfolojisi Ve Stereolojik Değerlendirilmesi
Prof. Dr.REŞİDE MERİH HAZIROĞLU
ANKARA Ü. VETERİNER F.
VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL
BİLİMLERİ B. ANATOMİ ABD
15.12.2011
15.6.2013
19 111O644
Arpa Köy Çeşitleri Ve Yabani Arpa (Hordeum Spontaneum) Populasyonlarının Arpa
Yaprak Lekesi Ve Ağbenek Hastalıklarına Karşı Reaksiyonları ve Hastalık Etmenlerinin
Patotiplerinin Belirlenmesi
Prof. Dr.AZİZ KARAKAYA
ANKARA Ü. ZİRAAT F. BİTKİ
KORUMA B.
15.4.2012
15.4.2015
20 111O676
Yüksek Drog Yaprak Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Sahip Biberiye (Rosmarinus
Officinalis L.) Hatlarının Geliştirilmesi
Prof. Dr.BİLAL GÜRBÜZ
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARLA
BİTKİLERİ B.
1.4.2012
1.4.2015
21 111O796
Bitki Kaynaklı Duman Ekstraktının Karpuz, Biber Ve Kavun Tohumlarının Stres
Sıcaklıklarında Fide Geliştirme Gücüne Etkisi Ve Bunun Enzim Ve Hormon Aktivitesi Ile Prof. Dr.İBRAHİM DEMİR
Ilişkisi
ANKARA Ü. ZİRAAT F. BAHÇE
BİTKİLERİ B.
1.6.2012
1.6.2014
22 111S042
Kalp Fonksiyon Bozukluğunda Rol Alan Kontrolsüz Sarkoplazmik Retikulum Ca2+
Sızıntısı İle İlgili Moleküler Mekanizmalar: Hücre İçi Serbest İyon Derişimleri, B3Adrenerjik Reseptörler, Kianazlar ve Fosfotazlar Arasında Olası Çapraz Etkileşimlerin
Rolünün İncelenmesi
Prof. Dr.BELMA TURAN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL TIP
BİLİMLERİ B. BİYOFİZİK ABD.
1.9.2011
1.9.2014
23 111S189
İnsan Kardiyomiyosit Hücrelerinin Mezenkimal Kök Hücreler ile Füzyonu ve Yeniden
Programlanması
Prof. Dr.ASUMAN SUNGUROĞLU
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL TIP
BİLİMLERİ B. TIBBİ BİYOLOJİ ABD.
15.1.2012
15.1.2015
24 111S497
Nanoyapılı Jellerde Adipoz Mezenkimal Kök Hücre Farklılaşmasının İncelenmesi
Prof. Dr.YAŞAR MURAT ELÇİN
ANKARA Ü. FEN F. KİMYA B.
15.12.2011
15.12.2014
25 111S498
Nanoyapılı Fibrojel Yapı İskelelerinin Biyouyumluluğunun ve İskelet Hastalıklarında
Kullanımının İncelenmesi: In-Vivo Deneysel Çalışmalar
Prof. Dr.ÖMER BEŞALTI
ANKARA Ü. VETERİNER F.
15.12.2011
15.12.2014
26 111T338
Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Engerek Zehirlerinin Protein Özellikleri ve
Sitotoksisiteleri ile Koagülasyona Etkilerinin Araştırılması ve Biyoteknolojik Kullanım
Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr.FATMA DUYGU ÖZEL DEMİRALP
ANKARA Ü. BİYOTEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
15.11.2011
15.11.2014
27 111T816
Yaralanmayla Aktif Olan Aopr1 Promotörü ile Gereksiz Cry Endotoksin Üretiminin
Transgenik Patateste Engellenmesi
Prof. Dr.SEBAHATTİN ÖZCAN
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARLA
BİTKİLERİ B.
15.4.2012
15.4.2015
28 111Y227
Doğrultu-Atımlı Ana Fay Zonlarının Yapısal Analizi ve Yaşlandırılması: Kuzey Anadolu
Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonunda Çalışmalar
Doç. Dr.VEYSEL IŞIK
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B.
15.6.2012
15.6.2015
29 111Y309
Sahillerde Deniz Suyu Girişiminden Dolayı Oluşan Kirlenmeyi Önlemek Amacıyla
Jeofizik Tabanlı Hidrojeolojik Modelleme
Doç. Dr.MEHMET EMİN CANDANSAYAR
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
JEOFİZİK MÜH. B.
1.2.2012
1.2.2015
30 112E168
Elektromanyetik Modelleme ve Optimizasyon Amaçlı Gelişmiş Yazılım Araçları
Doç. Dr.ASIM EGEMEN YILMAZ
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜH.
B.
1.1.2013
1.12.2014
31 112E360
Arıza Kaldırabilir Yonga Üstü Ağ Mimarisi Tasarımı
Doç. Dr.SÜLEYMAN TOSUN
ANKARA Ü.
1.4.2013
1.10.2014
32 112K077
Firmalara Uygulanan Vergiler, İhracat ve Rekabet Gücü
Yrd. Doç. Dr.TÜRKMEN GÖKSEL
ANKARA Ü. SİYASAL BİLGİLER F.
İKTİSAT B.
15.10.2012
15.10.2014
33 112K362
Ülkeler Arası Öğrenme İçin Katalizör Olarak Sosyal Medya
Doç. Dr.YASEMİN GÜLBAHAR GÜVEN
ANKARA Ü. ENFORMATİK
ENSTİTÜSÜ
1.9.2012
1.9.2014
34 112K394
Türkçe Sözlü Dildeki Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki İşlemlenişi Ve
Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme
Prof. Dr.HACER İCLAL ERGENÇ
ANKARA Ü. DİL VE TARİH
COĞRAFYA F. DİLBİLİM B.
15.4.2013
15.4.2016
35 112K480
Rusya ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye Göç ve Antalya'da Ulus Aşırı Toplumsal Alan
Oluşumu
Prof. Dr.ERTUĞRUL MURAT ÖZGÜR
ANKARA Ü. DİL VE TARİH
COĞRAFYA F. COĞRAFYA B.
1.4.2013
1.12.2014
36 112K516
Türkiye'de İşsizlik Olgusunun Akım Yaklaşımıyla İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.SEÇİL AYSED BAHÇE
ANKARA Ü. SİYASAL BİLGİLER F.
İKTİSAT B.
1.4.2013
1.10.2014
37 112K601
Mevsimlik Tarım İşçiliği, Çocuklar ve Eğitim
Prof. Dr.MERAL UYSAL
ANKARA Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ F.
HALK EĞİTİMİ B.
1.5.2013
1.9.2014
38 112M297
Metal Yüklü Zeolit Katalizörler Üzerinde 2-Metilnaftalinden 2,6-Dimetilnaftalin
Üretimi
Prof. Dr.ALİ KARADUMAN
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B.
1.11.2012
1.11.2014
39 112O305
Pamuk Yaprak Kurdu, Spodoptera Littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) Ile Tarımsal
Savaşta Potansiyel Hedef Mide Genlerinin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr.UMUT TOPRAK
ANKARA Ü. ZİRAAT F. BİTKİ
KORUMA B.
15.10.2012
15.10.2015
40 112O334
Tavuk ve Hindilerde Bakteriyel Solunum Sistemi İnfeksiyonlarının Tanısı İçin PCRTabanlı Testlerin Geliştirilmesi
Doç. Dr.BARIŞ SAREYYÜPOĞLU
ANKARA Ü. VETERİNER F.
HASTALIKLAR VE KLİNİK
BİLİMLERİ B. MİKROBİYOLOJİ
ABD
1.10.2012
1.10.2015
41 112O487
Toprak Kalitesi Ölçme Modellerinin Farklı Bölgelerde Seçilen Örnek Alanlarda Test
Edilmesi
Prof. Dr.MAHMUT YÜKSEL
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TOPRAK
BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME B.
1.12.2012
1.12.2013
42 112O844
Kangal Köpeklerinde Ankyloglossia Malformasyonuna Yol Açan Genin Araştırılması
Prof. Dr.OKAN ERTUĞRUL
ANKARA Ü. VETERİNER F.
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
B. GENETİK ABD
1.5.2013
1.12.2015
43 112O846
Kedilerde Ovaryumun Needle Immersed Vitrification Tekniği İle Dondurulması
Prof. Dr.AYHAN BAŞTAN
ANKARA Ü. VETERİNER F.
HASTALIKLAR VE KLİNİK
BİLİMLERİ B. DOĞUM VE
JİNEKOLOJİ ABD
15.3.2013
15.3.2015
44 112O914
Tarımsal Atıkların Gerikazanımı I. Tavuk Gübresinden Piroliz İle Biyokömür Elde
Edilmesi II. Biyokömürün Gübre Değerinin İşlenmiş Tavuk Gübresi İle Karşılaştırlması
Prof. Dr.AYDIN GÜNEŞ
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TOPRAK
BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME B.
15.3.2013
15.3.2014
45 112S182
Sitotoksik Aktiviteli Yeni Nükleobaz ve Nükleozit Analoglarının Sentezlenmesi ve
Protein Kinazlar Üzerine Olan Etkilerinin Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Belirlenmesi
Prof. Dr.MERAL TUNÇBİLEK
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B.
FARMASOTİK KİMYA ABD.
1.10.2012
1.10.2015
46 112S238
Karaciğer Fibrozisinde FLT3 Geninin Etkisi ve Bu Etkinin Moleküler Mekanizması
Prof. Dr.KAMİL CAN AKÇALI
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL TIP
BİLİMLERİ B. BİYOFİZİK ABD.
15.11.2012
15.11.2014
47 112S290
Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılmak Üzere Fulvestrant Yüklü Polimerik
Nanopartiküler Sistemlerin Geliştirilmesi
Doç. Dr.CANAN HASÇİÇEK
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B.
FARMASOTİK TEKNOLOJİ ABD.
15.11.2012
15.11.2014
48 112S306
Myelodisplastik Sendrom (Mds) ve Akut Myeloid Lösemi (Aml) Hastalarının Kemik İliği
Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin (Mkh) Karakterizasyonu İle Gen/ Mikro RNA
Prof. Dr.OSMAN İLHAN
(miRNA) İfade Profillerinin Sağlıklı Kontroller İle Karşılaştırmalı Analizi
ANKARA Ü. TIP F. DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ B. İÇ HASTALIKLARI
ABD.
15.11.2012
15.11.2014
49 112S475
Diabetes Mellitusa Yatkınlık ile Psikoza Yatkınlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Prof. Dr.EŞREF CEM ATBAŞOĞLU
ANKARA Ü. TIP F. DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ B. PSİKİYATRİ ABD.
1.4.2013
1.4.2015
50 112S529
Hamilelikte Emniyetli İlaç Kullanımının Sağlanmasına Yönelik Olarak İlaç Taşıyıcı
Sistemlerin İncelenmesi
Prof. Dr.NİLÜFER YÜKSEL
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B.
FARMASOTİK TEKNOLOJİ ABD.
15.4.2013
15.10.2015
51 112S533
Bifosfonat Yüklü Membran ve In-Situ Jel Formülasyonlarının Yönlendirilmiş Kemik
Rejenerasyonu Üzerine Etkisinin In-Vitro ve In-Vivo Değerlendirilmesi
Prof. Dr.ASUMAN BOZKIR
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B.
1.4.2013
1.4.2015
52 112S557
Gıdaların Gerilim Tipi Baş Ağrısının Klinik Karakteristikleri ile İlişkisi
Prof. Dr.HÜSEYİN ÖZDEN ŞENER
ANKARA Ü. TIP F. DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ B. NÖROLOJİ ABD.
15.1.2013
15.1.2014
53 112S579
Poli Kistik Over Sendromlu (Pkos) Hastaların Ve Normal Kontrollerin Granülosa
Hücrelerinde Mikrorna (Mirna) Ifade Profillerinin Araştırılması.
Yrd. Doç. Dr.BALA GÜR DEDEOĞLU
ANKARA Ü. BİYOTEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ DİSİPLİNLERARASI
BİYOTEKNOLOJİ A.B.D.
1.5.2013
1.11.2015
54 112S591
Altın Nanoparçacık Bağlanmış Pinoresinol, Lariciresinol ve Secoisolariciresinol Lignan
Türlerinin DNA'ya Bağlanma Profillerinin ve Anti-Kanser Etkilerinin Araştırılması
Dr.İSMAİL MURAT PALABIYIK
ANKARA Ü. ECZACILIK F. TEMEL
ECZACILIK BİLİMLERİ B. ANALİTİK
KİMYA ABD.
15.3.2013
15.3.2015
55 112S599
İndol ve Karbazol Türevi Yeni İlaç Etken Maddesi Geliştirilmesi: Antioksidan ve
Kanserde Kemopreventif Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr.SİBEL SÜZEN
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B.
FARMASOTİK KİMYA ABD.
1.5.2013
1.5.2015
56 112S615
P2X7 Reseptör Aktivasyonuyla Oluşan Membran Geçirgenliğin Karakterizasyonu,
Gedik-Kavşak ve Taşıyıcı Proteinleriyle İlişkisinin İncelenmesi
Doç. Dr.KEMAL SAYAR
ANKARA Ü. TIP F. DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ B. TIBBİ FARMAKOLOJİ
ABD.
15.3.2013
15.3.2015
57 112S634
Türk Popülasyonunda Aile Temelli Genom Boyu Asosiyasyon Çalışması Sonucunda
Sporadik Kolorektal Kanser ile İlişkilendirilmiş 75 TNP'nin Geniş Bir Popülasyon
Çalışması ile Doğrulanması
Prof. Dr.HİLAL ÖZDAĞ
ANKARA Ü. BİYOTEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
1.6.2013
1.6.2016
58 112S670
Biyopolimer/ler ile Kaplanan Çift Katlı Sinbiyotik Kapsüllerin Probiyotik Pediococcus
Pentosaceus OZF Suşunun İn Vitro Gastrointestinal Sistem Koşullarındaki Canlılığı
Üzerine Etkisi
Dr.FADİME KIRAN
ANKARA Ü. FEN F. BİYOLOJİ B.
15.5.2013
15.5.2014
59 112T085
Ek Boyutların Cern Lhc'De Foton İndüklü Reaksiyonlarda Araştırılması
Doç. Dr.İNANÇ ŞAHİN
ANKARA Ü.
1.11.2012
1.11.2014
60 112T119
Yıldızların Atmosferik Kimyasal Bolluk Analizi
Prof. Dr.BERAHİTDİN ALBAYRAK
ANKARA Ü. FEN F. ASTRONOMİ
VE UZAY BİLİMLERİ B.
15.10.2012
15.4.2015
61 112T725
Farklı Biber Genotiplerinde Phytophthora Capsici'Ye Karşı Dışsal Olarak Uygulanan
Serbest Poliaminler Ve Prolinin Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Dr.ESRA KOÇ
ANKARA Ü. FEN F. BİYOLOJİ B.
1.1.2013
1.1.2014
62 112T886
Karışık Diorganoçinko Reaktiflerinin Allilik Eşleşmesi. Grup Seçiciliği Ve Kontrolü.
Karışık Arilçinko Reaktifleriyle Aril-Allil Eşleşmesi İçin Sentetik Yöntem Geliştirilmesi
Dr.MELİKE KALKAN
ANKARA Ü. FEN F. KİMYA B.
1.4.2013
1.4.2015
63 112T965
Tanısal Radyolojide Kullanılan Sayısal Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesi Ve
Yrd. Doç. Dr.ÖZLEM BİRGÜL
Radyasyon Dozu Optimizasyonu
ANKARA Ü. NÜKLEER BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
15.5.2013
15.5.2015
64 112Y146
Samandağ (Hatay, Gd Türkiye) Deniz Sahillerinde Ağır Mineral Plaser Araştırmaları:
Sedimentolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Çalışmalar
Prof. Dr.MUSTAFA ERGİN
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B.
15.10.2012
15.10.2014
65 112Y153
Kızılırmak Nehri'nin Kapadokya Bölgesinde Geç Kuvaterner Esnasındaki Iklim
Değişimine Tepkisi
Prof. Dr.UĞUR DOĞAN
ANKARA Ü. DİL VE TARİH
COĞRAFYA F. COĞRAFYA B.
1.11.2012
1.5.2015
66 112Y366
Trakya ve Batı Anadolu Miyosen-Kuaterner Alkalen Volkanik Kayalarında Üst MantoKaynaklı Asal Gaz (He, Ne ve Ar) İzotop Değişimlerinin İncelenmesi
Prof. Dr.HALİM MUTLU
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B.
15.3.2013
15.3.2015
67 113F103
Grafende Masaüstü Parçacık Fiziği Ve Gravitasyon
Prof. Dr.BEKİR SITKI KANDEMİR
ANKARA Ü. FEN F. FİZİK B.
1.9.2013
1.9.2016
68 113F150
Farklı Kılıflı(Ag, Ag-Cu, Nb, Ag-Nb) (Bi,Pb)-2223 Süperiletken Tel Ve Şeritlerden Bobin
Yapımı Ve Transport Alternatif Akım (Aa) Kayıplarının Incelenmesi
Uzm. Dr.SERAP SAFRAN
ANKARA Ü. FEN F. FİZİK B.
1.9.2013
1.9.2015
69 113F205
Hatalı Akım Sınırlayıcı İçin Uygun Nano-Yapılı Süperiletken Külçe Mgb2 Ve Eriyik Y-BaCu-O Halka Numunelerin Yüksek Basınç Ve Sıcaklık Altında Üretimi; Manyetik Ve
Prof. Dr.ALİ GENÇER
Mekanik Karakterizasyonu
ANKARA Ü. FEN F. FİZİK B.
1.2.2014
1.2.2016
70 113K227
Osmanlı Modernleşmesinin Kökenlerinde Anglosakson Etkisi (1830?1856)
Prof. Dr.ÇAĞRI ERHAN
ANKARA Ü. SİYASAL BİLGİLER F.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER B.
1.11.2013
1.11.2015
71 113K403
Sektörler Arası Rekabet, Kalıcı Kârlılık Farkları Ve Kârlılık Bileşenlerinin Göreli Etkileri:
Türkiye Ekonomisi, 1980-2010
Yrd. Doç. Dr.BENAN ERES
ANKARA Ü. SİYASAL BİLGİLER F.
İKTİSAT B.
1.9.2013
1.9.2014
72 113K444
Tıp Etiği Açısından Sağlık Hakkı Ve Romanlar Üzerine Bir Araştırma
Prof. Dr.BERNA ARDA
ANKARA Ü. TIP F.
1.9.2013
1.9.2014
73 113K478
Türkiye ve Fransa'nın İlk Sakinleri: Teknolojik ve Kültürel Açıdan Karşılaştırılması
Prof. Dr.HARUN TAŞKIRAN
ANKARA Ü. DİL VE TARİH
COĞRAFYA F. ARKEOLOJİ B.
1.3.2014
1.3.2016
74 113K628
İnternette Karşılaşmalar: Twitter Örneginde Kimlik Ve Kamusallık
Yrd. Doç. Dr.UMUT TÜMAY ARSLAN YEGEN
ANKARA Ü. İLETİŞİM F. RADYOTELEVİZYON VE SİNEMA B.
1.5.2014
1.11.2015
75 113K713
İnanılmaz Yıllar (The İncredible Years) Öğretmen Sınıf Yönetimi Programının Sınıf
Ortamına Uyarlanması: Türkiye Örneklemi
Prof. Dr.FATMA ÇAĞLAYAN DİNÇER
ANKARA Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ F.
15.4.2014
15.12.2016
Prof. Dr.ZEKİYE SERPİL TAKAÇ
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B.
1.11.2013
1.11.2015
76 113M589 Zeytin Karasuyundan Katma Değer Yaratacak Biyomoleküller Üretimi
77 113O074
Klasik Ve Modern Islah Tekniklerinin Birlikte Kullanımı Ile Nohut Yanıklığı (Ascochyta
Rabiei) Etmenine Karşı Toleranslı Germplasmın Geliştirilmesi
Doç. Dr.HARUN BAYRAKTAR
ANKARA Ü. ZİRAAT F. BİTKİ
KORUMA B.
15.7.2013
15.7.2016
78 113O096
Şeker Pancarında Rhizomania?Ya Dayanıklı Ebeveyn Hatların Geliştirilmesi Ve Yabani
Pancar Populasyonlarında Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi
Prof. Dr.ALİ ERGÜL
ANKARA Ü. BİYOTEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
1.9.2013
1.9.2016
79 113O226
Sensör Yardımıyla Şekerpancarında Verim Ve Şeker Kalitesine Etkili Azot Yansıma
İndekslerinin Değişken Oranlı Gübre Makine Uygulamaları Için Geliştirilmesi
Doç. Dr.UFUK TÜRKER
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARIM
MAKİNELERİ B.
15.6.2013
15.6.2014
80 113O280
Bazı Tarla Bitkilerinde Adventif Sürgün Rejenerasyonu ve Agrobacterium tumefaciens
Aracılığıyla Gen Aktarım Frekansının Artırılmasında Gama Radyasyonu, Manyetik Alan
Prof. Dr.MUSTAFA YILDIZ
ve Acı Kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) Meyve Özsuyundan Yararlanma
Olanakları
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARLA
BİTKİLERİ B.
1.10.2013
1.10.2016
81 113O407
Biyoaktif Bileşenlerce Zengin Bazı Kuruyemişlerin Ilavesiyle Fonksiyonel Yoğurt
Üretiminin Araştırılması
Prof. Dr.ATİLA YETİŞEMİYEN
ANKARA Ü. ZİRAAT F. SÜT
TEKNOLOJİSİ B.
1.10.2013
1.4.2015
82 113O433
Tahılların Nem İçeriğini Tahribatsız Olarak Ölçebilen Temassız Mikrodalga İletim
Tekniği Tabanlı Bir Ölçme Sisteminin Geliştirilmesi
Prof. Dr.KAMİL SAÇILIK
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARIM
MAKİNELERİ B.
1.10.2013
1.10.2016
83 113O456
Kayısıların Güneşte Kurutulması ve Farklı Sıcaklıklarda Depolanması Süreçlerinde
Meydana Gelen Esmerleşme Üzerine SO2 Konsantrasyonu, Polifenol Oksidaz Aktivitesi Prof. Dr.MEHMET ÖZKAN
ve Kayısı Bileşenlerinin Etkisi
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ B.
1.3.2014
1.11.2015
84 113O549
Merkezi Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi Ile Sulanan Silajlık Mısır Bitkisinde SuVerim İlişkileri
Prof. Dr.SÜLEYMAN KODAL
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARIMSAL
YAPILAR VE SULAMA B.
1.12.2013
1.6.2016
85 113O661
Ekmeklik Buğdayda Transkriptom Ve Metabolom Analizleri Kullanılarak Kuraklık Ve
Yüksek Sıcaklık Stresine Dayanıklı Çeşit Islahı
Dr.GÜRAY AKDOĞAN
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARLA
BİTKİLERİ B.
1.10.2013
1.10.2016
86 113O775
Akkaraman Koçlarda Spermanın Kolesterol Ve 7- Dehidrokolesterol Ile Dondurulması
ONGUN UYSAL
Ve Değerlendirilmesi
1.12.2013
1.12.2014
87 113R036
Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının
Geliştirilmesi
Prof. Dr.KADİR SERDAR DİKER
1.5.2014
1.5.2017
88 113S201
Etken Madde Salımı Amacıyla Polimerik Nanotübüler Yapıların Hazırlanması Ve
Karakterizasyonu
Doç. Dr.AYŞEGÜL KARATAŞ
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B.
15.10.2013
15.10.2015
89 113S229
Kozmetik Formülasyonlarında Kullanılan TiO2 Katı Nanopartiküllerin Insan Sağlığı için
Güvenliğinin in vitro Testlerle Araştırılması
Prof. Dr.MAHBUBE ASUMAN KARAKAYA
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B.
FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ABD.
1.10.2013
1.10.2016
90 113S254
Sentezlenmiş İndol-3-Amin, İndolin-2-Tiyon ve İndol-3-imin-2-On Türevi Bileşiklerin
Matriks Metalloproteinaz Enzim İnhibitörü Etkilerinin İncelenmesi
Dr.FİLİZ BAKAR
ANKARA Ü. ECZACILIK F. TEMEL
ECZACILIK BİLİMLERİ B.
BİYOKİMYA ABD.
15.10.2013
15.10.2015
91 113S255
Multipl Skleroz'lu Hastalardan Alınan Beyin-Omurilik Sıvısı ve Serumda Miyelin Bazik
Protein ve Tau Proteinlerinin Eş Zamanlı Tayinine Yönelik Nanoimmünosensör
Geliştirilmesi
Prof. Dr.EMEL EMREGÜL
ANKARA Ü. FEN F.
15.10.2013
15.10.2016
92 113S261
İnsan Göbek Kordon Kanı Hematopoietik Kök Hücrelerinin Ex Vivo Şartlarda
Çoğaltılması
Prof. Dr.MERAL BEKSAÇ
ANKARA Ü. TIP F. DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ B. İÇ HASTALIKLARI
ABD.
1.10.2013
1.10.2015
93 113S376
Beta-Arrestin-2'nin Hücre Içi Dağılımında, P2X7 Reseptör Uyarısı Ile Oluşan Değişimin
Prof. Dr.MEHMET UĞUR
Beta-Arrestin/GFP Füzyon Proteini ve Konfokal Mikroskopi Kullanılarak Incelenmesi
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL TIP
BİLİMLERİ B. BİYOFİZİK ABD.
15.9.2013
15.9.2015
94 113S396
G Protein Kenetli Reseptörler (Gpcr) Aracılı Büyüme Hormonu Reseptörlerinin
Transaktivasyonunun Kanser Hücrelerinde Araştırılması
Prof. Dr.HAKAN GÜRDAL
ANKARA Ü. BİYOTEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
1.11.2013
1.11.2016
95 113S458
İşitme Kaybı Oluşturulmuş Sıçanlarda Kök Hücre Nakliyle Oluşan Fonksiyonel
Sonuçların Elektrofizyolojik Yöntemlerle Analizi
Doç. Dr.MUSTAFA KÜRŞAT GÖKCAN
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ B. KULAK BURUN VE
BOĞAZ ABD.
15.9.2013
15.9.2014
96 113S466
Kardiyomiyositlerde Endoplazmik Retikulum Stresi, Hücre içi Serbest Zn2+
Regülasyonu ve Mitokondri Arasındaki Çapraz İlişkinin Kalp Fonksiyon Bozukluğu
Patolojisindeki Rolünün İncelenmesi
Prof. Dr.BELMA TURAN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL TIP
BİLİMLERİ B. BİYOFİZİK ABD.
15.11.2013
15.11.2016
97 113S470
Vücut İçine Yerleştirilen (Implantable) Nörostimülasyon/Nöromodülasyon Cihazları
Tasarımı Ve Geliştirmesi
Prof. Dr.SEVİL VURAL
ANKARA Ü. VETERİNER F.
15.10.2013
15.4.2016
98 113S897
Hücre Programlamanın Kanser Tedavisi Olarak Kullanılması
Dr.AÇELYA YILMAZER AKTUNA
ANKARA Ü. FEN F.
1.4.2014
1.4.2017
99 113S909
'Bias' Agonizmanın Temelleri ve Beta-2-Adrenoseptörlerde Ligand-Aracılı Sinyal
Trafiğinin Doğrudan Ölçülmesi
Prof. Dr.HASAN ONGUN ONARAN
ANKARA Ü. TIP F. DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ B. TIBBİ FARMAKOLOJİ
ABD.
15.3.2014
15.3.2016
100 113Y090
Cihanbeyli-Kulu (Konya Kuzeyi) Neojen Havzası Birimlerinin Stratigrafisi,
Sedimantolojisi ve Havza Evrimi
Prof. Dr.ERDOĞAN TEKİN
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B.
1.9.2013
1.9.2015
101 113Z124
Amfibi ve Memeli Örneklerinde Çeşitli Siyatik Sinir Hasarları Sonrası Rejenerasyonda
Protein Cevapları ve Davranışsal, Elektrofizyolojik İncelemeler
Doç. Dr.FATMA DUYGU ÖZEL DEMİRALP
ANKARA Ü. BİYOTEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
15.10.2013
15.10.2016
102 113Z396
Crocus Speciosus Bieb. (Çiğdem) Türlerinin Moleküler, Sitogenetik Tanımlamaları Ve
Çiçek Mads-Box Genlerinin İfade Analizi
Prof. Dr.ALİ ERGÜL
ANKARA Ü. BİYOTEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
1.7.2013
1.7.2014
103 113Z399
Farkli Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Ekotiplerinin Tuza Toleransinin
Belirlenmesi Ve In Vitro Mutagenesis Tekniği Araciliğiyla Yeni Korunga Hatlarinin
Geliştirilmesi
Prof. Dr.MUSTAFA YILDIZ
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TARLA
BİTKİLERİ B.
1.7.2013
1.7.2014
104 113Z407
Ankara'da Satişa Sunulan Tavuk Ve Hindi Kuşbaşi Örneklerinde Vankomisin Dirençli
Enterokoklarin Varliği Ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi
Doç. Dr.MUAMMER GÖNCÜOĞLU
ANKARA Ü. VETERİNER F. GIDA
HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ B.
1.9.2013
1.9.2014
105 113Z523
Farklı Sübstitüe Gruplar Içeren Yeni Crown Eter Ligandlarının Ve Komplekslerinin
Sentezi Ve Floroiyonofor Davranışlarının Incelenmesi.
Prof. Dr.ZELİHA HAYVALI
ANKARA Ü. FEN F. KİMYA B.
1.12.2013
1.12.2014
ANKARA Ü. VETERİNER F.
HASTALIKLAR VE KLİNİK
BİLİMLERİ B. DÖLERME VE SUNİ
TOHUMLAMA ABD
ANKARA Ü. VETERİNER F.
HASTALIKLAR VE KLİNİK
BİLİMLERİ B. MİKROBİYOLOJİ
ABD
106 113Z635
Tio2'Nin Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Destek Malzemesi Olarak
Kullanılacak Yeni Tip Kondanse Furanik Yapılı, Karbon Temelli Malzeme (Biyokömür)
Sentezi Ve Uygulamaları
Prof. Dr.ALİ SINAĞ
ANKARA Ü.
15.3.2014
15.3.2016
107 113Z822
Türkiye'deki ve Balkan Yarımadasındaki Gliridae (Mammalia: Rodentia) Familyası
Türlerinin Sistematiği, Yayılışı ve Genetik Farklılıkları
Prof. Dr.ERCÜMENT ÇOLAK
ANKARA Ü. FEN F. BİYOLOJİ B.
15.4.2014
15.4.2017
108 113Z837
Chemical and Ecological Study of Some Turkish Coasts Benthic Invertebrates
Prof. Dr.BELMA KONUKLUGİL
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B.
FARMAKOKNOZİ ABD.
1.5.2014
1.5.2016
109 113Z861
Tiramin Fonksiyonlu spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapılarının,
Spektroskopik Özelliklerinin, Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve DNA' ya Etkilerinin
İncelenmesi
Doç. Dr.SELEN BİLGE KOÇAK
ANKARA Ü. FEN F. KİMYA B.
15.2.2014
15.2.2015
110 114C043
İndüklenmiş pluripotent kök hücrelerden farklılaştırılan kardiyomiyositlerde kimyasal
Doktora SonrasıZEYNEP TOKCAER KESKİN
ajanlar ve hipoksi ile oluşturulan hipertrofide ß adrenerjik reseptörlerin rolü
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL TIP
BİLİMLERİ B. BİYOFİZİK ABD.
17.2.2014
30.12.2015
Prof. Dr.YAHYA SUYADAL
ANKARA Ü.
1.5.2014
1.5.2015
111 114M017 Kömürün Akışkan Yatak Reaktörde Gazlaştırılması
112 114O030
Farklı Süre Ve Sıcaklıklarda Sıcak Su Uygulamalarının Rize/Pazar Koşullarında
Yetiştirilen Kivi (Actinidia Deliciosa (A Chev) Liang & Ferguson Cv Hayward)
Meyvelerinin Derim Sonrası Kalite Korunumuna Etkisi
Prof. Dr.NURDAN GÜNEŞ
ANKARA Ü.
1.4.2014
1.1.2015
113 114O122
Farklı Kesim Ağırlıklarındaki Bafra, Akkaraman ve Bafra X Akkaraman F1 Kuzularda
Besi Performansı, Kesim, Karkas ve Et Kalite Özellikleri
Prof. Dr.CEYHAN ÖZBEYAZ
ANKARA Ü. VETERİNER F.
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
B. ZOOTEKNİ ABD
1.6.2014
1.6.2015
114 114S068
Parsiyel Mesane Obstrüksiyonlu Sıçanlarda Selektif ?1-A Adrenoseptör Antagonist
Silodosin Tedavisinin Erektil Disfonksiyon Uzerine Etkisi
Prof. Dr.SERAP GÜR
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B.
FARMAKOLOJİ ABD.
1.5.2014
1.5.2015
115 211T019
N2O2 Donörlü Simetrik Ligandlar ve Mono/Bisferrosenildiaminlerden Oluşan
Tetramerik Fosfazen Türevlerinin Klasik ve Mikrodalga Yöntemleri ile Stereokimyasal
Kontrollü Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik, Stereojenik ve Elektrokimyasal
Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri
Prof. Dr.ZEYNEL KILIÇ
ANKARA Ü. FEN F. KİMYA B.
1.4.2012
1.4.2014
116 213O034
Ankara Keçileri Temelinde Keçi İşletmelerinde Yönetim Sisteminin Yardımcı Üreme
Teknikleri İle Bütünleştirilmiş Modelinin Geliştirilmesi
Prof. Dr.ALİ DAŞKIN
ANKARA Ü.
1.6.2014
1.6.2016
117 213O167
Solanum torvum'da Tohum Dormansisinin Kırılması, Çimlenen Tohumların
Depolanması ve Fide Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi
Prof. Dr.İBRAHİM DEMİR
ANKARA Ü. ZİRAAT F. BAHÇE
BİTKİLERİ B.
15.1.2014
15.1.2015
118 213O206
Taze ve Kompost Edilmiş Etlik Tavuk Gübrelerinin Toprak Agregasyonu ve Bazı Karbon
Prof. Dr.GÖKHAN ÇAYCI
Formlarına Etkileri
ANKARA Ü. ZİRAAT F. TOPRAK
BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME B.
1.3.2014
1.2.2015
119 213O271
Kışlık Buğdayda Değişken Oranlı Makinalı Azot Uygulamaları İçin Mevsim İçi Azot
Durumuna Dayalı Verim Ve Protein Tahminine Yönelik Sensör Yansıma İndekslerinin
Geliştirilmesi
Prof. Dr.AHMET ÇOLAK
ANKARA Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ
1.2.2014
1.2.2015
120 213S019
Fertil Ve İnfertil Hastaların Spermatozoonlarında Fosfolipaz C-Zeta İçeriğinin
Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi
Doç. Dr.ÖZGÜR ÇINAR
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL TIP
BİLİMLERİ B. HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ ABD.
1.4.2014
1.4.2016
121 213S029
Radyoterapi Alan Hastalarda Tedavi Volümü Dişindaki Doz Dağilimi Farkliliklarinin
Tedavi Cihazi Ve Tekniklere Göre İn Vivo Doz Ölçümleri İle Değerlendirilmesi
Prof. Dr.AYŞE HİÇSÖNMEZ
ANKARA Ü. TIP F. DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ B. RADYASYON
ONKOLOJİSİ ABD.
15.4.2014
15.4.2016
122 213S037
Yeni İndol-Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatılmaları ve Antikanser
Prof. Dr.ZEYNEP ALAGÖZ
Aktivitelerinin İncelenmesi
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B.
FARMASOTİK KİMYA ABD.
15.4.2014
15.4.2016
123 213S097
Yeni Bazı Benzamid Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antikanser Ve Histon Deasetilaz
İnhibitör Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar
Prof. Dr.OYA DÜNDAR
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B.
FARMASOTİK KİMYA ABD.
15.4.2014
15.4.2016
124 5130012
Yer Radari Verilerinin 3 Boyutlu Ortamda İşlenmesi Ve Görüntülenmesi İçin İnteraktif
Yazilimin Tasarimi Ve Geliştirilmesi
Doç. Dr.REFİK SAMET
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F.
BİLGİSAYAR MÜH. B.
1.10.2013
30.9.2015
Download

DEVAM EDEN PROJELER (TÜBİTAK)