LOGO
Veri Yapıları
Yığın-2
d-li Yığın
 Yığında her elemanın değerinin çocuklarının değerlerinden
büyük ve son seviye hariç her seviyenin tam doluluk gösterme
özellikleri sabit kalıp, her elemanın iki değil d çocuğu olacak
şekilde genelleştirilmesi mümkündür. Bu tip yığın yapısına
literatürde d-li yığın adı verilmektedir.
 d-li yığın işlemleri olarak ekleme, silme, değer değiştirme
( ) ve arama () kadar zaman almaktadır.
Örnek bir 3-lü yığın
 3-lü bir yığında x bir elemanın sıra numarasını gösterirken
çocuklarının sıra numaraları 3x+1, 3x+2, 3x+3 olmaktadır.
Örnek bir 4-lü yığın
 Genel olarak herhangi bir d-li yığında x bir elemanın sıra
numarasını gösterirken çocuklarının sıra numaraları dx+1,
dx+2, dx+3, …, dx+d şeklindedir.
d-li Yığının En Büyüğünü Seçme ve Silme
d-li Yığının En Büyüğünü Seçme ve Silme
d-li Yığının En Büyüğünü Seçme ve Silme
d-li Yığının En Büyüğünü Seçme ve Silme
d-li Yığının En Büyüğünü Seçme ve Silme
d-li Yığının En Büyüğünü Seçme ve Silme
d-li Yığının En Büyüğünü Seçme ve Silme
d-li Yığının En Büyüğünü Seçme ve Silme
d-li Yığına Bir Eleman Ekleme
d-li Yığına Bir Eleman Ekleme
d-li Yığına Bir Eleman Ekleme
d-li Yığına Bir Eleman Ekleme
d-li Yığına Bir Eleman Ekleme
d-li Yığına Bir Eleman Ekleme
Download

10. Yığın-2